piatok, 22. septembra 2017

Trend: Mrazom sušené ovocie 
Lyofilizácia, sušenie hlbokým mrazom pri extrémnom znížení atmosférického tlaku, je šetrné nielen na krehkú stabilitu kyseliny askorbovej - vitamínu C a ďalších antioxidantov, ale aj fytoterapeuticky účinných polyfenolových zlúčenín - flavonoidov a ďalších substancií.  

MUDr. Karol Mika upresňuje: „Lyofylizované ovocie je koncentrát všetkých biochemických súčastí plodov. V prepočte vždy toľkonásobne koľko vody sa z nich sublimovalo. Jeho účinnosť a efektívnosť je niekoľkonásobne vyššia ako pred spracovaním. Takéto plody sú bez pridaných konzervantov, cukru alebo akýchkoľvek aditív. Organolepticky, vôňou, chuťou, vzhľadom sú skoro rovnocenné s čerstvým ovocím. Naopak, pre koncentráciu substrátov môžu mať výraznejšiu chuť a farbu. Z hygienického hľadiska netreba takéto ovocie umývať ani nijako čistiť. Stabilita produktov je bezpečná najmenej do dvoch rokov.“      

Účinky ovocia:
Čierne ríbezle – zaženú bolesti hrdla, vláknina pomáha tráveniu a slúžia aj ako prevencia proti osteoporóze.
Višne – vďaka melatonínu sú vhodné na dobrý spánok, znižujú objem kyseliny močovej v krvi a pomáhajú k správnej funkcii štítnej žľazy.
Čučoriedka lesná – viaže na seba tuky, čím podporuje chudnutie, zrýchľuje procesy hojenia rán, podporuje liečbu diabetu.
Slivky – normalizujú hladinu cukru v krvi, podporujú tvorbu a pevnosť kostného tkaniva, spevňujú vlasy a nechty a tiež podporujú trávenie.
Arónia – dokáže odstrániť ťažké kovy z tela, pomáha pri chudokrvnosti, zlepšuje pamäť, zvyšuje imunitu a je prírodným antibiotikom.
Marhule – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Malina – má odvodňujúce účinky, reguluje krvný cukor a vďaka vysokej koncentrácii rutínu spevňuje cievy v očiach.
Černice – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Jahody – pomáhajú pri detoxikácii čriev, posilňujú imunitu a podporujú krvotvorbu.    
Upozorňujeme: Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len do konca septembra
Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť jedenkrát do roka. Prihlášku do novej poisťovne je potrebné odovzdať najneskôr do konca septembra a zmena začne  platiť od 1. januára nasledujúceho roka. 

Výberu zdravotnej poisťovne je potrebné venovať dostatok času. „Poistenci by si mali nájsť dostatok času na porovnanie benefitov, ktoré im jednotlivé zdravotné poisťovne môžu ponúknuť“, odporúča prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. Poisťovne ponúkajú rôzne benefity, od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie, špecifické benefity pre individuálne skupiny poistencov až po preplácanie inovatívnej liečby. Najjednoduchšie je pozrieť si služby poisťovní na ich internetových stránkach. „Zároveň by sme si mali skontrolovať, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o ktorého služby máme záujem, má zmluvu s poisťovňou, do ktorej sa ideme prepoistiť“, dodáva M. Lévyová.

Ak chcete urobiť zmenu a prepoistiť sa, musíte si podať správne vyplnenú a podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Prihláška je dostupná v každej pobočke poisťovne aj na jej webovej stránke. Môžete tiež využiť zákaznícke centrum vybranej poisťovne, ktoré s vyplnením prihlášky pomôže. Prihlášku potom musíte ešte do novej poisťovne doručiť, či už osobne, poštou alebo elektronicky. Dôležité je dodržať termín do konca septembra t.r. Ak odovzdáte prihlášku neskôr, poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2019, teda o rok neskôr.

Zmena zdravotnej poisťovne platí najskôr od 1.1.2018, dovtedy používate zdravotný preukaz svojej súčasnej poisťovne. Poistenec, zamestnanec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní.     
Cenné papiere: CFI a FISN kódy
V súlade s aktualizovanými normami ISO 10962 a ISO 18774 prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) od júla tohto roku všetkým aktívnym cenným papierom, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, upravené kódy CFI a FISN.  

Medzinárodné normy ISO využívajú na označenie cenných papierov tri rôzne kódy: ISIN – základný identifikátor emisie, FISN – krátky názov a CFI – kód slúžiaci na detailnejšiu klasifikáciu. Identifikačné kódy CFI a FISN prinášajú jednotné, presnejšie a tiež detailnejšie definovanie jednotlivých cenných papierov a finančných nástrojov.

Investori a sprostredkovatelia obchodu s cennými papiermi sa vďaka aktualizovaným kódom dozvedia okrem obdobia splatnosti napríklad aj výšku fixnej úrokovej sadzby či spôsob zabezpečenia, čo môže byť dôležitou informáciou pri rozhodovaní o plánovanej investícii. Kľúč na presné dekódovanie číselných označení nájdu účastníci obchodu s cennými papiermi v príslušných aktualizovaných normách ISO 10962 pre kódy CFI a ISO 18774 pre FISN.   
EU: Kybernetická bezpečnosť
Medzi riziká digitálnej doby patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života, bude tento vplyv len narastať. 

Len v minulom roku došlo každý deň k vyše 4.000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80% európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87% respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Európska komisia navrhuje opatrenia na princípe troch O:
•       ODOLNOSŤ -  rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá má pomáhať členským štátom pri zvládaní kybernetických útokov aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete.
•       OBRANA - Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (pilotný projekt v 2018) pomôže v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať a zavádzať nástroje a technológie potrebné na to, aby sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a aby naše obranné mechanizmy boli rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti. Vznikne aj koncepcia, vďaka ktorej Európa a členské štáty budú môcť rýchlo, operatívne a jednotne reagovať na rozsiahle kybernetické útoky. Zintenzívni sa medzinárodná spolupráca.
•       ODRADENIE - efektívne odrádzať páchateľov výraznejšou reakciou orgánov presadzovania práva s dôrazom na odhaľovanie, sledovanie a stíhanie páchateľov takýchto zločinov. V tejto oblasti komisia navrhuje nové opatrenia na boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov. Rozšíri sa rozsah deliktov týkajúcich sa informačných systémov na všetky platobné transakcie vrátane transakcií vo virtuálnych menách. Začiatkom roka 2018 budú predložené aj návrhy na uľahčenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

štvrtok, 21. septembra 2017

Radíme: Prečo písať rukou
Poznámky, ktoré sme si zvykli písať ručne do diárov a poznámkových blokov, vystriedali smartfóny poskytujúce rôzne aplikácie a funkcie.

Aj napriek častejšiemu využívaniu klávesníc by sme však nemali zabudnúť na písanie rukou. Cibrí sa ním jemná motorika a celkový rozvoj osobnosti, čo potvrdzujú viaceré výskumy a štúdie. Počas písania rukou sa nám dokonca v mozgu vytvárajú nervové spojenia, ktoré pôsobia na jednoduchší proces učenia sa.

Vedci však prišli aj k poznatku, že je rozdiel či rukou píšeme tlačené písmo alebo písané. V mozgu sa tak aktivujú rôzne spojenia. Zároveň sa zistilo, že študenti, ktorí poznámky na prednáškach zaznamenávali rukou, sa učia lepšie. Písanie rukou však formuje aj osobnosť človeka a taktiež sa dokázalo, že súvisí s tvorbou kreatívnych nápadov.

Aktuálne: Lepšia ochrana zvierat 
Zlepšenie ochrany zdravia zvierat prostredníctvom podávaných veterinárnych prípravkov a technických pomôcok je cieľom navrhovaného zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky nie sú liekmi ani liečivami, obchodovanie s nimi preto nespadá do pôsobnosti zákona o liekoch. Väčšinou ide o prípravky a pomôcky dovážané zo zahraničia, aj preto je potreba ich riadnej registrácie. Na základe nového zákona budú musieť byť všetky prípravky riadne zaregistrované, odskúšané, upravia sa podmienky ich schválenia a uvedenia na trh, ako aj požiadavky na zaobchádzanie s nimi. „Ide o rôzne vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky. Dotkne sa teda všetkých účastníkov obchodného reťazca – dovozcov prípravkov, distribútorov, lekární, veterinárnych lekárov aj samotných chovateľov“, spresnila ministerka Gabriela Matečná. Zákon upraví aj podmienky používania veterinárnych technických pomôcok a ich uvádzanie na trh. V praxi môže ísť o rôzne prístroje určené na vyšetrenie zvieraťa, na diagnózu, sledovanie ochorenia a poranenia, zdravotného postihnutia či o umelú končatinu.

Preventívne schvaľovanie a registráciu bude zabezpečovať Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Nad dodržiavaním zákona bude dohliadať Štátna veterinárna a potravinová správa SR, za jeho porušenie bude udávať sankcie. Samostatný právny predpis na národnej úrovni je dôležitý aj preto, že táto problematika nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie. Problematiku schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok majú na národnej úrovni upravené tiež iné členské štáty - Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Rumunsko, Belgicko. Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2018.    
Interreg SE: Nová výzva so 60 miliónmi eur 
V rámci 3. výzvy programu Interreg Stredná Európa (Interreg SE) bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. 

Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú napríklad nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy, logistika šetrná k životnému prostrediu, udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov či kultúrny a kreatívny priemysel.

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod organizuje v utorok 26. septembra o 9.30 h v Hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 až 2020. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu - ENTER-TRANSFER, prezentácie špecifických cieľov ako aj tipov na rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť ich rozpočet.  
EU: Investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu 
Európska komisia predstavila tretí balíček legislatívy. Ide o novú stratégiu pre priemyselnú politiku únie, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej. 

Európsky priemysel si vo viacerých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu Európskej únie a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:
-          Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu.
-          Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov.
-          Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu.

Stratégia neobchádza ani práva duševného vlastníctva, zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ či rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, akými sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov.

streda, 20. septembra 2017

GDPR: Firmám často chýba dostatok odborných znalostí 
Smernica GDPR prináša povinnosť využívať najmodernejšie technológie, ktoré si dokážu poradiť s najnovšími bezpečnostnými rizikami. Iba 34% firiem však implementovalo pokročilé funkcie na identifikáciu útočníkov, 33% investovalo do technológií na prevenciu proti únikom dát a 31% využíva nejakú formu šifrovania.

Podľa najnovšieho prieskumu Trend Micro firmy tiež presne nevedia, kto je zodpovedný za prípadný únik dát podliehajúcich GDPR v prípade, že využívajú poskytovateľov služieb na území Spojených štátov amerických. Len 14% respondentov správne identifikovalo, že zodpovednosť leží v takejto situácii na oboch stranách. Nadpolovičná väčšina (51%) sa domnieva, že sankcie sú výlučne záležitosťou európskej firmy, zatiaľ čo o výhradnej zodpovednosti amerického poskytovateľa je presvedčených 24% respondentov.

Organizácie nemajú celkom jasno ani v tom, kto vo firme by mal byť za zaistenie súladu s GDPR zodpovedný: 31% opýtaných si myslí, že toto zaistenie je v gescii generálnych riaditeľov, zatiaľčo riaditeľom pre zabezpečenie IT a ich bezpečnostným tímom túto rolu prisúdilo 27% respondentov. Lenže riadiacu pozíciu, ktorá by bola za GDPR skutočne zodpovedná, má v súčasnosti obsadenú iba 21% firiem. Na IT oddelení sa z tohoto pohľadu spolieha 65% spoločností, na vrcholový manažment alebo na ďalších vedúcich pracovníkov len 22% firiem.

Prieskum sa realizoval od 22. mája do 28. júna 2017 formou 1.132 on-line zisťovaní medzi IT pracovníkmi vo firmách s vyše 500 zamestnancami v 11 krajinách: Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Respondenti zastávali vrcholové alebo stredné manažérske pozície, a to v rôznych odvetviach vrátane maloobchodu, finančných služieb, verejnej správy, médií a stavebníctva.
Upozorňujeme: Nebezpečné súťaže na Facebooku
Falošné súťaže zneužívajú dôverčivosť ľudí. Obete môžu prísť o peniaze, keď správcovia týchto súťaží od nich vymámia osobné údaje, číslo platobnej karty, dátum je platnosti a CVC/CVV číslo zo zadnej strany karty. Sú to údaje na online transakcie s platobnou kartou obete. 

Facebookové stránky sľubujú vyhrať luxusné autá, mobilný telefón alebo práčku. „Na účasť v týchto falošných súťažiach stačí lajkovať celú facebookovú stránku, alebo zdieľať a komentovať príspevok, čiže šíriť podvod medzi svojich facebookových priateľov“, vysvetľuje Lukáš Štefanko, analytik škodlivého kódu. Štatisticky vychádza, že takýto podvodný status niekto na Facebooku zdieľa aj každé dve minúty. Princípom súťaží je, že „každý“ je víťazom. Účastníkovi sa cez Facebook správu následne ozve falošný vyhlasovateľ súťaže a vyžiada si od neho osobné údaje a informácie o platobnej karte. Dôvodom má byť overenie identity.

Internetoví surferi môžu potenciálnym obetiam pomôcť tak, že stránky ako Vyhraj to, Vyherny den a Rossa Fashion nahlásia priamo Facebooku ako podvodné. Všetky sú prepojené na webovou stránkou Modernevyhry.sk, ktorú ESET označil za nebezpečnú. Aj nová vlna RayBan podvodu sa šíri tiež cez Facebook, tento raz ide o lokalizovanú verziu v slovenčine, ktorá zbiera údaje o platobných kartách používateľov. Útočník zneužíva meno známeho výrobcu a spoločnosť Ray Ban a ani jej distribútori nie sú tvorcom falošnej zľavy, ktorá má byť až vo výške 90%!

Používatelia Facebooku, ktorí tieto weby propagujú, tom vôbec netušia. Útočník alebo škodlivý kód do albumov obetí vloží niekoľko fotografií z podvodných webov spolu s linkom na ne a zároveň pri nich otaguje niekoľko kontaktov daného používateľa. Samotné prezeranie týchto webov nie je škodlivé. Problém nastáva pri platbe za zľavnený tovar, ktorý zákazníkovi vôbec nemusí prísť. ESET má podozrenie, že útočník tak získa všetky informácie potrebné k tomu, aby uskutočnil finančný prevod z danej karty. Informácie o platobnej karte totiž idú majiteľovi webových stránok, ktorých servery sa väčšinou nachádzajú v Číne, v nešifrovanej podobe.
Aktuálne: Energetické audity
Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so SIEA vyhlásilo druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikro, malých a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. V priebehu niekoľkých týždňov majú byť vyhlásené výzvy aj pre projekty v ostatných regiónoch. 

V rámci výzvy pre podniky v BSK sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270.000 EUR. Podnikatelia môžu získať podporu až 85% z celkových oprávnených výdavkov na audit, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10.000 EUR. Audity je možné realizovať do 31. januára 2018. Žiadosti je možné podať do 31. októbra 2017 a je v nich potrebné uviesť stručnú informáciu o predmete a harmonograme auditu, doterajšej spotrebe a nákladoch na energiu, pridanej hodnote podniku, ako aj predpokladané oprávnené náklady na audit, z ktorých vyplynie výška dotácie.

Mikro, malé a stredné podniky, ktoré chcú realizovať projekty v mimobratislavských regiónoch, sa budú môcť zapojiť do inej výzvy vyhlásenej v najbližších týždňoch zameranej na realizáciu energetických auditov aj opatrení z nich vyplývajúcich. Na výzvu je vyčlenených 40 miliónov EUR. Minimálna výška podpory bude 20.000 EUR, maximálna 200.000 EUR. Pre veľké podniky SIEA pripravuje výzvu zameranú len na realizáciu opatrení vyplývajúcich z auditov, samotné audity musia veľké podniky realizovať z vlastných prostriedkov, keďže tieto sú pre nich povinné. Výzva by mala byť vyhlásená v najbližších mesiacoch s celkovou sumou 50 miliónov EUR. Obe výzvy sa pripravujú v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.    
Trend: Nákupy v zahraničí
Téma dvojitej kvality produktov pri rýchloobrátkovom tovare vo východnej a západnej Európe je stále aktuálna. Výdavky domácností na zahraničné nákupy FMCG, t. j. potravín a drogérie, tvoria na Slovensku 1,1%. Čo nakupujeme v zahraničí najčastejšie?   

Podľa analýzy GfK za posledných päť rokov si potraviny a drogériu v zahraničí kúpilo aspoň raz 14 - 15% domácností. Rýchloobrátkový tovar v zahraničí si Slováci kúpia v priemer 9-krát za rok. Ak sa domácnosť rozhodne ísť nakúpiť do zahraničia, zvyčajne pri jednom nákupe minie 3-krát viac než pri priemernom nákupe doma, čo indikuje zásobovacie nákupné zámery. V nákupoch slovenských domácností prevláda „viac západoeurópska krajina“ – Rakúsko, kde je hlavným dôvodom vnímaná vyššia kvalita tovaru v porovnaní so Slovenskom.  

A čo vlastne nakupujeme v zahraničí? V košíkoch slovenských domácností nakupujúcich v zahraničí nadpriemerne prevažujú cukrovinky (bonboniéry, čokolády alebo cukríky), ďalej pracie prostriedky a produkty osobnej starostlivosti (dezodoranty, sprchové gély či zubné pasty). Vo väčšej miere sa nakupujú tiež papierové produkty, najmä detské plienky.

Podľa kontinuálneho monitoringu nákupného správania domácností GfK Consumer Panel Services za rok 2016, ktorý sleduje nákupy rychloobrátkového tovaru na reprezentatívnej vzorke 1500 slovenských a tiež zo štúdie Shopping Monitor 2017.     

utorok, 19. septembra 2017

GDPR: Aké osobné údaje musia byť chránené?
Firmy z celého sveta by sa mali dôkladne pripravovať na všeobecné nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré má vstúpiť do platnosti 25. mája 2018.  

Najnovší prieskum Trend Micro potvrdil veľmi dobré povedomie o princípoch GDPR, pričom celých 95% vedúcich predstaviteľov firiem vie o povinnosti toto nariadenie dodržovať a 85% respondentov sa už s požiadavkami nového právneho predpisu na ochranu osobných údajov oboznámilo. Až 79% firiem je presvedčených, že ich dáta sú chránené najlepším možným spôsobom. Analytická firma Gartner ale predpovedá, že do konca roka 2018 nedosiahne úplný súlad s GDPR viac ako 50% spoločností a odporúča, aby sa začali pripravovať čo najskôr.

Pritom stále existujú nejasnosti v tom, aké osobné údaje musia byť chránené. Napríklad 64% opýtaných nevedelo, že medzi osobné údaje patrí aj dátum narodenia zákazníka. Podobne 42% netušilo, že to platí aj pre marketingové databázy s emailovými adresami. Fyzickú adresu ako osobný údaj nevníma 32% respondentov a emailovú adresu 21% respondentov. Firmy teda nie sú pripravené alebo zabezpečené tak dobre, ako sa ich manažment domnieva. V skutočnosti majú hekeri v uvedených informáciách všetko potrebné na to, aby mohli zákazníkov celkom jednoznačne identifikovať a akejkoľvek firme, ktorá tieto údaje dostatočne nechráni, hrozia vysoké pokuty.

Prieskum sa realizoval od 22. mája do 28. júna 2017 formou 1.132 on-line zisťovaní medzi IT pracovníkmi vo firmách s vyše 500 zamestnancami v 11 krajinách: Spojených štátoch amerických, Veľkej Británii, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Švédsku, Rakúsku a Švajčiarsku. Respondenti zastávali vrcholové alebo stredné manažérske pozície, a to v rôznych odvetviach vrátane maloobchodu, finančných služieb, verejnej správy, médií a stavebníctva.
e-Schránka: Aktualizácia aplikácií pre elektronický podpis
Na portáli slovensko.sk bola v sekcii Na stiahnutie sprístupnená aktualizovaná verzia balíka klientskych aplikácií D.Suite/eIDAS 1.0.5 určená na vytváranie a spracovanie kvalifikovaného elektronického podpisu pre systém MS Windows. 

Nová verzia odstraňuje chybu zlyhania inštalácie pri nesprávnej odinštalácii webového prehliadača Firefox a pridáva kontrolu času vytvorenia podpisu voči času z časovej pečiatky pre XAdES_ZEP 1.0 a 1.1. V aplikácii D.Viewer .NET opravuje chybu aplikácie v prípade, že sa v CRL nenachádza extension CRLNumber.

Komponenty pre platformu Java a aplikácia D.Launcher na ich použitie v operačných systémoch MS Windows, Mac OS X a GNU/Linux zostávajú bez zmeny. 
ETM: Zdieľanie vás dostane ďalej!
Aj tento rok prebieha od 16. do 22. septembra Európsky týždeň mobility. Cieľom je zaviesť a podporovať opatrenia udržateľnej mestskej mobility a využívať multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou) -  alternatívy osobných motorových vozidiel.  

Mottom tohtoročného Európskeho týždňa mobility je čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca aj spoločnosť ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Celoeurópske podujatie je vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu na zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii. Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

Dopravné podniky v slovenských mestách už pravidelne ponúkajú počas Európskeho týždňa mobility možnosť bezplatného využitia mestskej hromadnej dopravy. 
Aktuálne: Dátové prepojenie verejnej správy
Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy zdôraznilo nevyhnutnosť zdieľania údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Zníži sa tak administratívna záťaž, ušetria čas a náklady ľuďom aj štátu. 

Projekt je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre princíp „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy. Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti. Vypracoval ju Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :
• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu.
• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta.
• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa.
• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov.
• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie.
• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy.
• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov.
• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne služby súvisiace s realizáciou projektu Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“.   

pondelok, 18. septembra 2017

EU: Dostupnejšie služby 
Istým stupňom zdravotného postihnutia trpí v únii približne 80 miliónov ľudí. Európsky parlament schválil smernicu, ktorá im uľahčí prístup k dôležitým zariadeniam a službám.  
Vzťahovať by sa mala aj na osoby s dočasnými alebo trvalými funkčnými obmedzeniami - vrátane starších osôb, tehotných žien a osôb cestujúcich s batožinou. Očakáva sa, že v roku 2020 bude aj v dôsledku starnutia populácie trpieť viacnásobným alebo menej závažným zdravotným postihnutím až 120 miliónov ľudí. Návrh Európskeho aktu o prístupnosti (EEA) stanovuje požiadavky na zlepšenie dostupnosti viacerých zariadení a služieb: automatov na cestovné lístky či palubné vstupenky, bankomatov, počítačov a operačných systémov, telefónnych a televíznych zariadení a ich softvéru, bankových služieb, elektronických kníh, elektronického obchodovania a dopravy - vrátane verejnej mestskej dopravy, ako je metro, železnica, električka, trolejbus a autobus a súvisiacich služieb. Poslanci chcú zoznam rozšíriť o platobné terminály, čítačky elektronických kníh, služby poskytované audiovizuálnymi médiami prostredníctvom webových stránok či mobilných zariadení a služby cestovného ruchu. Smernica ale nevnucuje detailné technické riešenie, prevádzkovatelia by tak mali mať priestor na inovatívny prístup.

Požiadavky na väčšiu prístupnosť by sa podľa poslancov mali týkať aj takzvaného zastavaného prostredia, teda samotných budov či dopravnej infraštruktúry, v ktorých sú dané služby poskytované. Vzťahovať sa však budú iba na novovybudovanú alebo obnovenú infraštruktúru, pokiaľ je súčasťou obnovy podstatná renovácia existujúcej infraštruktúry, aby bolo osobám so zdravotným postihnutím umožnené využívať toto prostredie v čo najväčšej miere.

Mikropodniky zamestnávajúce menej než desať osôb s ročným obratom alebo celkovou ročnou súvahou nepresahujúcou 2 milióny eur, by mali byť z pôsobnosti smernice vzhľadom na ich veľkosť, zdroje a povahu vyňaté. Ochranná doložka by mala zabrániť neprimeranej záťaži podnikov. Poslanci však zdôrazňujú, že nedostatočná priorita, nedostatok času alebo znalostí sa nemôžu považovať za legitímne dôvody pre využitie ustanovení o neprimeranej záťaži.   
112: Už aj cez SMS
Európske číslo tiesňového volania 112 bude dostupné aj prostredníctvom krátkych textových správ - SMS. Rozšírenie služieb upravuje návrh zákona o elektronických komunikáciách (č. 351/2001 Z.z.), ktorý schválila Vláda SR.  

Od 1. januára 2018 by malo mať možnosť privolať si pomoc na európskom čísle 112 aj približne 80 tisíc sluchovo postihnutých občanov na Slovensku. Textovú žiadosť o pomoc však môže poslať každý, kto sa ocitne v tiesni či inej život ohrozujúcej situácii, kedy nemôže, alebo nedokáže hovoriť.

V súlade s európskou legislatívou sa zavádza aj fungovanie tzv. eCall, t.j. automatického zaslania dátovej vety o polohe vozidla pri dopravnej nehode na príslušné stredisko integrovaného záchranného systému. Jeho využitie má veľký význam napr. pri nehodách na odľahlých cestách či pri bezvedomí vodiča.

Technológia eCall bude povinne inštalovaná v každom aute vyrobenom v Európskej únii od 1. marca 2018. Zároveň ju bude možné doinštalovať aj do výbavy vozidla.  
SR: Dopravné nehody kvôli alkoholu
Alkohol za vollant nepatrí. Pre koho to ale na Slovensku stále neplatí? Pripravili sme výber aktuálnych údajov zo štatistiky Policajného zboru.  

Počas prvých 8 mesiacov tohto roka bolo zaevidovaných 9.007 dopravných nehôd (DN), z ktorých bolo pod vplyvom alkoholu zavinených 964 DN (za rovnaké obdobie minulého roka to bolo 930 DN). Vinníkmi dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sú predovšetkým vodiči motorových vozidiel (86%), 7% tvoria opití cyklisti a 5% opití chodci (2% ostatní). Najviac opitých vodičov sadá za volant v čase od 16 hodiny poobede do približne tretej hodiny ráno, najmä v čase od 22.00 – 24.00 hod. Najrizikovejším mesiacom zostáva december.

To, že aj menšie množstvo alkoholu spôsobuje horšiu koordináciu, motoriku a koncentráciu potvrdzuje, že v prípade viac ako polovice (54%) nehôd spôsobených vodičmi pod vplyvom alkoholu narazí vodič do pevných prekážok (napr. zaparkované alebo odstavené vozidlo, stĺp, strom, plot). V 26% sa opití vodiči zrazili s idúcim vozidlom. Z hľadiska príčiny dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu sa v 49% prípadoch vodiči nedostatočne venovali riadeniu vozidla (otáčanie sa v aute, telefonovanie, zábava so spolujazdcami a pod.) a v 26% prípadoch bola príčinou neprimeraná rýchlosť jazdy.    
Radíme: Možno aj vy jazdíte autom s pozmeneným rokom výroby
Tento problém sa odhadom týka až 20% automobilov na slovenských cestách. Zákaz predaja áut so stočeným odometrom firmami a podnikateľmi presunul tieto vozidlá ku fyzickým osobám, ktoré do zákazu zahrnuté neboli.  

Združenie SOVA pripravilo aktualizovanú príručku popisujúcu triky a neférové postupy predajcov a metódy, ako ich odhaliť. Dôkladné overenie technického stavu vozidla je základom, kupujúci by však nemali zabudnúť skontrolovať aj všetky identifikátory počnúc VIN kódom, cez rok výroby a končiac typom a výrobným číslom motora. Podľa identifikátorov zistia, či kupujú vozidlo s parametrami uvedenými v technickom preukaze a či skutočne kupujú vozidlo, ktoré je v ňom uvedené. Nestačí pri tom iba kontrola na štítkoch a nášivkách v aute, mala by nasledovať aj kontrola cez systémy na internete a opomenutá by nemala byť ani odborná kontrola, napr. zistenie hrúbky laku. Nevyhnutná je taktiež kontrola potenciálnych právnych nezrovnalostí - nesplatený lízing či notárska úschova.

Testovacia jazda nie je len o tom, aby kupujúci zistil, či mu auto vyhovuje, ale tiež o preverení jazdných vlastností a technického stavu auta. Záujemca pri nej napríklad zistí, či má auto plynulý chod motora, ako sa správa prevodovka, či nie sú opotrebované ložiská kolies, alebo auto nemá závadu výfuku či katalyzátora. Príručku SOVA redistribuovala na stanice technickej kontroly a dopravné inšpektoráty. Elektronickú verziu si môžete stiahnuť z webovej stránky združenia zdruzenie-sova.sk.

„V zásade platí, že pri kúpe jazdenky je potrebné vyčleniť dostatok času, nenechať sa ovplyvniť emóciami, ak je to možné, zobrať si so sebou odborníka, alebo nechať vozidlo prehliadnuť v servise a nakupovať len u predajcov s overeným zázemím. Záujemcom odporúčame uprednostniť veľkých predajcov, ktorí automobily vlastnia a nie sú sprostredkovateľmi. Ocenia to hlavne v prípade problémov“, radí Július Petrus.   

piatok, 15. septembra 2017

Radíme: Ako sa správať pri zakladaní ohňa
Obdobie grilovania či opekania v prírode je v plnom prúde. Pri príprave gurmánskych lahôdok na lúke alebo lesnej čistinke by sme ale mali byť pri zaobchádzaní s ohňom vskutku opatrní.  

Radi chodíte do prírody a stretávate sa pri opekaní či pikniku? Aby ste si tieto nezameniteľné momenty užili naplno, bez zbytočného rizika nebezpečenstva, oplatí sa dodržiavať nasledujúcebezpečnostné rady.

Vhodná lokalita: Aby ste zabránili prípadnému vzniku požiaru, oheň zakladajte iba vo vyhradených oblastiach a miestach na to určených. Ohnisko má byť vždy ohraničené kameňmi a štrkom, aby sa zamedzilo šíreniu ohňa a vzniku požiaru. „Odporúčame tiež sledovať aktuálne výstrahy, ktoré vydáva Hasičský a záchranný zbor a sú denne aktualizované na stránke www.hasicisr.sk. Ak je v danej lokalite totiž vyhlásená výstraha, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, t.j. akýkoľvek otvorený oheň je počas vyhlásenej výstrahy zakázaný“, radí Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.

Zakladanie ohňa: Oheň by mali zakladať iba osoby staršie ako 18 rokov. Pri zakladaní ohňa nepoužívajte kvapaliny ako benzín či rôzne urýchľovače horenia. Rovnako aj aerosóly ako deodoranty sú veľmi prchavé a vo voľnej prírode ich používanie môže viesť k výbuchu a následnému požiaru, preto sa snažte takémuto spôsobu zakladania ohňa vyhnúť.

Vznik požiaru: Aj malá iskra môže byť príčinou rozsiahleho a rýchlo šíriaceho sa požiaru. Vznik požiaru v prírode môže spôsobiť niekoľko faktorov. Vyhadzovanie odpadkov, resp. nelegálne skládky alebo ohorky z cigariet, sú jednými z nich. Odpad, ako napríklad plechovky, plastové a sklenené fľašky dokážu vplyvom slnečného žiarenia spôsobiť požiar, ktorý sa v prípade sucha a vysokých teplôt veľmi rýchlo šíri a môže spôsobiť značné škody. Les ani lúka nie sú odpadkové koše!

Keď začne horieť: Neprepadnite panike. Oheň sa pokúste uhasiť vodou alebo prírodným nehorľavým materiálom, ktorý sa nachádza v okolí - napríklad hlina, piesok, zemina alebo štrk. „Pokiaľ sa vám oheň nepodarilo uhasiť, alebo udusiť, je dôležité z miesta šírenia požiaru čo najrýchlejšie odísť (resp. sa vzdialiť do bezpečnej vzdialenosti) a neodkladne volať číslo 150, kde je potrebné požiar ohlásiť a identifikovať jeho najpresnejšie miesto“, dodáva Zuzana Farkasová.     
Upozorňujeme: Pod vplyvom alkoholu si sadá za volant každý desiaty šofér
Podľa údajov polície sa až 59% dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu stane cez víkendy vrátane piatku, avšak ešte rizikovejšími sú predĺžené víkendy a sviatky, počas ktorých opití vodiči spôsobia v priemere o 11 % viac dopraných nehôd. V tomto roku dokonca až o 31 % viac. 

Hoci väčšinu nehôd pod vplyvom alkoholu spôsobia muži - vodiči (88%), rastie aj počet žien (o 1,5% ročne), ktoré sadajú za volant po vypití alkoholických nápojov. Najmenej zodpovední sú mladí vodiči s vodičskou praxou do 5 rokov, ktorí stoja za viac ako štvrtinou (26%) všetkých nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu. Až 64% nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu sa pritom deje pri priaznivých poveternostných podmienkách, dobrej viditeľnosti a na suchej ceste. Tri štvrtiny nehôd pod vplyvom alkoholu (75%) sa stane v obci, Slováci teda zrejme podceňujú práve krátke jazdy, napr. návrat z návštevy, stretnutia alebo cestu na nákup.

Nárast pravdepodobnosti dopravnej nehody sa zvyšuje s koncentráciou alkoholu v krvi. Pri 0,5 promile je u vodiča pravdepodobnosť dopravnej nehody o 100% vyššia ako u vodiča, ktorý nepil. Pri 0,8 promile je pravdepodobnosť vyššia až o 400%.
EU: Boj proti zmene klímy
Európsky parlament schválil plán na zvýšenie schopnosti lesov absorbovať oxid uhličitý v sektore využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF). Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov.  

Zákonodarcovia zároveň od členských štátov žiadajú zvýšenie absorpčnej kapacity lesov na ich území, aby sa dosiahol súlad s dlhodobým cieľom znižovania emisií CO2 do roku 2030 a parížskou klimatickou dohodou. Lesy by tak v roku 2030 mali byť schopné zachytiť viac emisií, ako budú členské štáty produkovať pri využívaní pôdy. Ak absorpčná schopnosť LULUCF presiahne v prvých piatich rokoch množstvo emisií CO2 pochádzajúcich z činností súvisiacich s využívaním pôdy, členské štáty získajú kredity, ktoré môžu využiť v ďalšom päťročnom období. Mohli by pomôcť aj pri dosahovaní emisných cieľov nariadenia o spoločnom úsilí.

Produkty z vyťaženého dreva, napríklad drevený stavebný materiál alebo nábytok tiež prispievajú k zachytávaniu emisií CO2, keďže ukladajú uhlík absorbovaný stromami v priebehu ich rastu. Poslanci preto nabádajú členské štáty, aby podporovali rozvoj využívania drevených produktov. Strop pre využívanie kreditov lesného hospodárstva v kategórii odumretého dreva by sa mal podľa nich zvýšiť z 3,5%  (návrh Európskej komisie) na 7%.

Členské štáty budú o svojich emisiách podávať výročné správy. Cieľom legislatívneho návrhu je vyvážiť produkované a zachytávané emisie pri využívaní pôdy v dvoch päťročných obdobiach: 2021-2025 a 2026-2030. Pokiaľ sa členskému štátu nepodarí naplniť svoje záväzky v niektorom z týchto období, vzniknutý rozdiel sa mu odpočíta z jeho emisných kvót, ktoré mu boli  pridelené nariadením o spoločnom úsilí. Referenčná hodnota pre členské štáty bude stanovená na základe tzv. lesnej referenčnej úrovne, teda odhadu priemerných ročných čistých emisií alebo záchytov pochádzajúcich z obhospodarovanej lesnej pôdy na území členského štátu. Poslanci presadzujú, aby sa pre jej výpočet použili zdokumentované postupy obhospodarovania z rokov 2000 - 2012, Euróspka komisia navrhovala obdobie 1990-2009. Emisie, ktorých uvoľňovanie členské štáty nemôžu ovplyvniť - vznikajúce napríklad pri lesných požiaroch, môžu byť z konečného  súčtu vyňaté. Schválený text však stanovuje pre túto výnimku limity, aby nedochádzalo k jej zneužívaniu.    
Trend: Stop plytvaniu potravinami
Vyše 500 predajní Tesco v celej strednej Európe už ponúka prebytky pre potravinové banky a charity. 

Tesco je tak opäť bližšie k naplneniu svojho záväzku, že do roku 2020 všetky jeho predajne v strednej Európe budú ponúkať potravinové prebytky vhodné na ľudskú spotrebu potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám pre ľudí v núdzi. Aktuálne už bolo darovaných 12.000 ton prebytočných potravín – čo sa rovná viac ako 29 miliónom jedál.

Na Slovensku Tesco momentálne daruje potravinové prebytky zo 100 svojich obchodov vrátane všetkých hypermarketov a aj niektorých menších formátov. Ako jediný reťazec je schopný darovať potravinové prebytky do všetkých regiónov Slovenska. Okrem toho spoločnosť oznámila aj ďalšie aktivity zamerané na boj proti plytvaniu potravinami v strednej Európe:
- rozšírenie predaja sortimentu krivého ovocia a zeleniny Perfectly Imperfect do všetkých hypermarketov Tesco v strednej Európe, ktoré pomôže dodávateľom menej plytvať svojimi výrobkami,
- záväzok ukončiť akcie typu „1+1 zdarma“ na čerstvé ovocie a zeleninu v celej strednej Európe, aby sa tak nepodporovalo plytvanie potravinami v domácnostiach.  

štvrtok, 14. septembra 2017

EU: Projekt WiFi4EU schválený
Európsky parlament schválil finančnú podporu na vytváranie prístupových bodov k bezplatnému bezdrôtovému internetu vo gverejných priestoroch v EÚ. 

Financie EÚ budú distribuované „geograficky vyváženým spôsobom“ na vyše šiestich tisícoch miest v celej únii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“ Pilotný projekt by mal zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie k internetu v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, medzi ktoré patria napríklad knižnice, úrady či nemocnice.

Podmienkou financovania je, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť prevádzkové náklady bezdrôtového prístupového bodu aspoň počas obdobia troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené. Bezplatnosť pripojenia zo strany prevádzkovateľa prístupového bodu znamená aj upustenie od akejkoľvek komerčnej reklamy či využívania osobných údajov na komerčné účely. Z financovania budú automaticky vylúčené tiež projekty, ktoré na danom mieste duplikujú podobné verejné alebo súkromné ponuky bezplatného bezdrôtového internetového prístupu. Prístup k internetu by mal byť poskytovaný v jazykoch daného členského štátu a, pokiaľ je to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ.    
EU: Spolupráca pri riešení výpadkov plynu 
Členské štáty budú môcť v prípade vážnej krízy spôsobenej nedostatočnými dodávkami plynu požiadať o pomoc susediace krajiny Európskej únie. 

Prioritou by malo byť zabezpečenie dostatočných dodávok plynu pre domácnosti, zariadenia diaľkového vykurovania a prevádzky základných sociálnych služieb, napr. nemocnice. Nová legislatíva schválená Európskym parlamentom zriaďuje štyri rizikové skupiny členských štátov, ktoré by mali spolupracovať napríklad pri vyhodnocovaní rizík a prijímaní preventívnych a núdzových opatrení. Nariadenie definuje tri úrovne krízových situácií týkajúcich sa dodávok energií: včasné varovanie, pohotovosť (výstraha) a stav núdze. Členské štáty ich vyhlásia informovaním Európskej komisie a kompetentných orgánov v rámci ich rizikovej skupiny a v okolitých členských štátoch EÚ.

Európska komisia získa na základe novej legislatívy právo nahliadnuť do akejkoľvek dohody o dodávkach plynu, ktorá je dôležitá z pohľadu bezpečnosti dodávok. Ide o dohody, ktoré predstavujú aspoň 28% celoročnej spotreby plynu v danom členskom štáte. Komisia bude tiež môcť požiadať o informácie týkajúce sa ďalších komerčných dohôd, ktoré sú dôležité pre uzatvorenie kontraktu o dodávkach plynu, vrátane dohôd týkajúcich sa plynárenskej infraštruktúry. 
eRecept: Recepty od lekára s čiarovým kódom
Namiesto klasických receptov zavádza nový elektronický recept aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP). Umožní okamžité zdieľanie informácií medzi lekármi a lekárňami aj efektívnejšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta. 

Recept s čiarovým kódom môžu vydať pacientom poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú do služby eRecept VšZP pripojení. Aktuálne je to jedna tretina zmluvných poskytovateľov. Poistenci ich zistia napríklad podľa nálepky s názvom eRecept Liečba pod kontrolou. Zoznam pripojených lekární je na internetovej stránke VšZP v sekcii eRecept. Informáciu o najbližšej takejto lekárni získajú poistenci tiež v Call centre VšZP. Od októbra tam už nebudú za vystavený eRecept platiť poplatok 17 centov.

Vďaka vzájomnému zdieľaniu informácií medzi lekármi a lekárňou získa ošetrujúci lekár lepší prehľad o liekoch, ktoré pacient aktuálne užíva. Zároveň si môže zobraziť liekovú históriu poistenca ako aj interakcie o lieku, ktorý práve predpisuje, či interakcie navzájom medzi liekmi v liekovej karte pacienta.      
Výskum a inovácie: Podpora pre malé a stredné podniky SR 
Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu budú podporovať malé a stredné podniky prostredníctvom národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov. Financie vo výške 35,5 milióna eur sú zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky. 

O podporu sa môžu uchádzať malé a stredné podniky s výnimkou podnikov z Bratislavského samosprávneho kraja, keďže ten je zaradený do skupiny viac rozvinutých regiónov. Malé a stredné podniky dostanú v rámci projektu zároveň bezplatné prezentačné, kooperačné a poradenské služby prostredníctvom účasti v národných stánkoch na zahraničných veľtrhoch a výstavách, podnikateľských misách, kooperačných a iných podujatiach. Vzniknú aj Trade pointy, v ktorých budú  môcť využiť  individuálne poradenstvo, podporné tréningové aktivity, poradenské služby s cieľom uľahčiť im zapojenie sa do nadnárodných a regionálnych subdodávateľských reťazcov. Sprehľadniť aktuálnu situáciu v dodávateľských reťazcoch na Slovensku pomôže interaktívna mapa dodávateľov do jednotlivých odvetví priemyslu a služieb.

Národný projekt Podpora internacionalizácie MSP v Slovenskej republike sa v rokoch 2017 − 2023 realizuje na základe zmluvy, ktorú uzatvorilo 8. septembra 2017 Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a inovácie, prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 35,577 miliónov eur. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá vystupuje ako hlavný partner. Partnerom agentúry SARIO pri realizácii projektu je Slovak Business Agency (SBA).  

streda, 13. septembra 2017

Upozorňujeme: Nový ročník Ceny EÚ pre ženy inovátorky
Európska komisia otvorila piaty ročník ceny určenej podnikateľkám, ktoré úspešne uviedli svoje výnimočné inovácie na trh.  

Na víťazku čaká 100.000 EUR, druhá a tretia cena je 50.000 EUR a 30.000 EUR. Osobitná cena 20. 000 EUR sa bude udeľovať v kategórii Začínajúca inovátorka. Do súťaže sa môžu prihlásiť ženy z celej EÚ a krajín pridružených k programu Horizont 2020, ktoré založili, alebo sa podieľali na založení spoločnosti a využili verejné alebo súkromné ​​financovanie na výskum a inovácie.

Prihlášky musia byť predložené do 15. novembra 2017. Mená víťaziek budú vyhlásené 8. marca 2018 na Medzinárodný deň žien.    
Novinka: Aplikácia pre osoby so zrakovým postihnutím
Relúmĭno (v latinčine znamená „znovu rozsvietiť“) funguje v spojení s okuliarmi Gear VR a pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím lepšie vidieť. Používatelia novších smartfónov Galaxy si budú môcť aplikáciu stiahnuť zdarma v obchode Oculus vo verzii podporujúcej angličtinu a kórejčinu.  

Aplikácia spracováva obraz zachytávaný zadným objektívom smartfónu tak, aby bol dostupný osobám so zrakovým postihnutím. Medzi hlavné funkcie patria zväčšenie či zmenšenie obrazu, zvýraznenie obrysov, nastavenie farebného kontrastu a jasu, zobrazenie v inverzných farbách či použitie farebných filtrov. Výsledkom je, že ľudia so zrakovým postihnutím môžu vidieť jasnejší obraz, čo im napomáha pri čítaní kníh alebo prezeraní predmetov.

Používateľ si pri prvom použití nastaví veľkosť časti zorného poľa postihnutého stratou videnia alebo stratou periférneho videnia. Aplikácia následne automaticky zobrazí tú časť obrazu, ktorú by používateľ nevidel v oblasti „tunelového“ videnia alebo v časti zorného poľa, kde je zrak zachovaný. Na rozdiel od iných zrakových pomôcok podobnej kvality, ktorých cena často dosahuje tisíce dolárov, môžu používatelia aplikácie využívať výhody podobných funkcií za omnoho dostupnejšiu cenu.

Projekt Relúmĭno bude pokračovať. Plánuje sa vývoj výrobkov podobných okuliarom, ktoré by ľuďom so zrakovým postihnutím umožnili používať v každodennom živote zrakové pomôcky bez toho, aby to priťahovalo nechcenú pozornosť ostatných ľudí.
Aktuálne: Najlepšie základné a stredné školy 
Na webe skoly.ineko.sk zverejnilo INEKO aktuálne výsledky hodnotenia základných a stredných škôl na Slovensku. 

V novom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymnázium na Teplickej v Bratislave.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť na ineko.sk/file_download/1162. 
e-Bezpečnosť: Obavy má čoraz viac firiem 
Otázka IT bezpečnosti sa v mnohých organizáciách a spoločnostiach stáva čoraz väčšou prioritou. Je to dôsledok narastajúcich kyberzločineckých aktivít, ktoré sa zameriavajú na väčšie a zaujímavejšie ciele. 

Podľa prieskumu IT Security Risks 2017 sa až 57% spoločností muselo zaoberať prípadmi narušenia ich IT bezpečnosti. „Schopnosť zastaviť zdrvujúci reťazec pokročilých hrozieb v čo najkratšom čase je nanajvýš dôležitá pre vládne inštitúcie a spoločnosti pôsobiace v špecifických odvetviach nevyhnutných pre chod spoločnosti", uviedol Alessio Aceti z Kaspersky Lab.

Firmy, ktoré už mali skúsenosti s incidentmi, sa vo väčšine prípadov zhodli, že infekcia prenikla do systému chybou, ktorej sa dalo predísť – či už samotnými bezpečnostnými opatreniami alebo správnou edukáciou zamestnancov. Narastá tiež potreba sledovanie vývoja a správania hrozieb v reálnom čase. Len tak môžu spoločnosti rýchlo a správne zareagovať, aby sa vyhli potenciálnej katastrofe.    

utorok, 12. septembra 2017

Výskum a inovácie: 50 miliónov EUR pre najmenej rozvinuté okresy
Ministerstvo hospodárstva SR dnes vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR.  

Oprávnenými žiadateľmi sú MSP registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov, pričom zvýhodnení sú žiadatelia zo sociálne znevýhodnených skupín a žiadatelia, ktorí vytvárajú nové pracovné miesta vrátane pracovných miest pre sociálne znevýhodnené skupiny. V rámci výzvy môžu žiadatelia investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej alebo inovácie existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 50 miliónov eur. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión eur, minimálna výška 100.000 eur. Maximálna intenzita pomoci pre mikro a malý podnik je 55% a pre stredný podnik 45% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Žiadosti sa budú hodnotiť v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 15. novembra 2017, resp. na 15. januára 2018. Ďalšie hodnotiace kolá budú nasledovať v dvojmesačných intervaloch. Výzva bude uzavretá až po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime bude aj predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa jednoduchší.

Viac informácií na www.opvai.sk a prostredníctvom emailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .    
WiFi4EU: Bezplatný prístup k internetu   
Europoslanci budú dnes diskutovať a hlasovať o projekte, cieľom ktorého je bezdrôtové internetové pripojenie s jednotným autentifikačným systémom na piatich tisícoch verejných miest v Európskej únii. 

WiFi4EU je pilotný projekt, ktorý by mal postupne viesť k zabezpečeniu bezplatných internetových prístupových bodov na verejných miestach pre občanov v celej EÚ, akými sú napr. nemocnice či knižnice. Iniciatíva je súčasťou úsilia o vytvorenie digitálnej únie.

Financovanie projektu zo strany EÚ sa bude musieť vynaložiť „geograficky vyváženým spôsobom“ naprieč členskými štátmi podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“    
SR: Likvidácia  environmentálnych záťaží
Na odstránenie piatich záťaží na Slovensku sa využijú peniaze z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kde je na tento účel vyčlenených 180 miliónov eur. Výška finančných nákladov, ktoré budú vynaložené na realizáciu sanácií, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačných metód v jednotlivých lokalitách. 

Ministerstvo životného prostredia zabezpečí sanáciu štyroch nových environmentálnych záťaží - ide o lokality v bratislavskom Ružinove (Prístav), Kysuckom Novom Meste (NN Slovakia), kalové pole v Zubrohlave (ZŤS Námestovo) a bývalé kasárne v Kežmarku. O sanáciu bývalej vojenskej základne v Jamníku (kasárne Mokraď) sa postará rezort obrany. Oba rezorty sú povinné do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže Okresnému úradu v sídle kraja.

Medzi územia kontaminované priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou patrí aj bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. Za jej likvidáciu koncom minulého roka prevzal zodpovednosť rezort životného prostredia. Počas letných prázdnin boli z 20 studní v susedstve skládky odobraté vzorky, ktoré vyhodnocuje Výskumný ústav vodného hospodárstva. Pokračuje aj proces verejného obstarávania na sanáciu skládky.  
Radíme: Displeje pomôžu ochrániť filtre
Ako rýchlo a koľko informácií dokážu  vizuálni hekeri získať z našich obrazoviek? Odpovede zistil experiment 3M a Ponemon Institute v 8 krajinách (Čína, Francúzsko, Nemecko, India, Japonsko, Kórea, Veľká Británia a USA).  

Utajený vizuálny heker navštívil spolupracujúcu spoločnosť a jeho úlohou bolo zistiť, ako ľahké je získať citlivé informácie iba prostredníctvom pohľadu na obrazovku. A výsledky sú doslova alarmujúce. Visual hacking je bleskový, heker dokáže sledovať väčšie množstvo informácií naraz a predovšetkým v 68% prípadoch ho ani nikto nespozoroval! V 91% prípadoch bol vizuálny heker aj úspešný - získal dôverné informácie. A takmer v 50% prípadoch mu na to stačilo menej než 15 minút. Z obrazoviek počítačov získal heker 52% citlivých informácií, pri jednom pokuse priemerne 3,9 ks informácií. Podľa analýzy 27% získaných informácií sa týkalo prihlasovacích údajov, finančných informácií a dôverných dokumentov.

Visual hacking pomôžu zastaviť tzv. privátne filtre obmedzujúce zorný uhol celej obrazovky a blokujúce pohľad z obidvoch strán obrazovky počítača. Umiestniť ich je možné na obrazovku akéhokoľvek monitora, notebooku, tabletu či mobilu. Pri bočnom pohľade na obrazovku začína jej obraz černieť a obsah obrazovky sa tak stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hekerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter. Oba filtre sú však priehľadné a nevytvárajú žiadnu prekážku plnohodnotnej práci pri počítači. Prekážať budú iba nepovolaným divákom.    

pondelok, 11. septembra 2017

e-Shopping: Polovica Slovákov si tovar vyberá cez smartfóny
Takmer polovica slovenských zákazníkov e-shopov, najmä mladá generácia, si dnes tovar v obchodoch vyberá cez smartfóny. Podiel mobilných návštev internetových obchodov totiž aktuálne medziročne narástol až na 48% a stále rastie.  

Medzi výhody mobilných nákupov patria väčší komfort, rýchlosť a prehľadnosť. Zákazníci sa naučili využívať ďalšie výhody – uloženú platobnú kartu či obľúbené produkty. Slováci sú pritom progresívnejší ako Česi, kde podiel návštev dosahuje vyše 40%, no podiel mobilných návštev u našich susedov takisto rastie. V oboch krajinách sa na raste zákazníkov pristupujúcich do e-shopov cez mobily podpisujú smartfóny. Návštevnosť e-shopov z tabletov medziročne stagnuje. Top vyhľadávané produkty sa pritom u jednotlivých zariadení nelíšia: klasikou sú mobilné telefóny, elektronika a aktuálne sezónne tovary. Tento rok boli pri smartfónoch jasným hitom fidget spinner a nafukovací ružový plameniak.

Už aj e-shopy sa naučili, že mať len webovú stránku nestačí. Na rastúci počet návštevníkov aj samotných nákupov reagujú responzívnym alebo mobilným webom či dokonca vlastnou aplikáciou. Podľa Heuréky má dnes už web či aplikáciu pre mobily viac než tretina e-shopov.     
Leto 2017: Najobľúbenejšie európske destinácie 
V porovnaní s predošlými rokmi, kedy sa najväčšej obľube tešilo Francúzsko alebo Taliansko, sa záujmy Európanov mierne zmenili. Vodiči používajúci Sygic GPS navigáciu toto leto prevažne necestovali k moru, ale najobľúbenejšími turistickými destináciami SA stali nemecké hory a mestá, na druhom mieste pláže Chorvátska a na treťom rakúske Alpy. 

Napriek tomu, že Nemecko získalo prvenstvo ako najčastejšie navštevovaná krajina, Nemci za oddychom počas letnej dovolenky cestovali do iných krajín. Ich najobľúbenejšie dovolenkové destinácie boli tento rok Turecko a Holandsko. Holandsko bolo toto leto atraktívne aj pre talianskych a poľských cestovateľov. Podľa štatistík Slováci a Česi stále najviac obľúbujú slnko v Chorvátsku, Španieli a Briti oddychovali vo Francúzsku a Grécko zas učarovalo najviac rumunským cestovateľom.

Príjazd do cieľovej destinácie nie je to jediné, čo používateľov Sygic GPS Navigácie zaujíma. Počas cesty môžu preskúmavať krajinu, navštevovať rôzne zaujímavé miesta v okolí a okoreniť si tak výlet novými zážitkami. Najčastejšie používanou funkciou tohto leta bola v rámci navigácie funkcia Real View. Vodiči môžu vďaka aplikácii sledovať cestu v reálnom čase priamo na displeji svojho telefónu, takže im neunikne žiadna zaujímavosť.    
EU: Tlak na Volkswagen 
Úrady Európskej únie na ochranu spotrebiteľa spolu s Európskou komisiou zaslali spoločný list generálnemu riaditeľovi spoločnosti, v ktorom nástoja na tom, aby skupina neodkladne opravila všetky automobily, ktorých sa týka emisný škandál známy ako dieselgate. 

Viaceré automobily Volkswagen ešte nie sú opravené, pričom sa spoločnosť zaviazala opraviť všetky dotknuté automobily do jesene 2017. Spoločnosť by mala do mesiaca potvrdiť, že  plán dodrží a ak nie, mala by sa zaviazať, že predĺži lehotu na bezplatnú opravu softvéru. Bola tiež požiadaná o úplnú transparentnosť celého procesu vrátane podrobného zosumarizovania toho, čo sa už v tejto veci vykonalo a čo zostáva spraviť. Volkswagen by sa mal zaručiť, že vyrieši aj prípadné problémy, ktoré sa vyskytnú po oprave automobilov.

Volkswagen by mal čo najskôr jednotlivo informovať spotrebiteľov o nastávajúcej oprave. Spotrebiteľom by mal poskytnúť dostatočné informácie, aby sa mohli kvalifikovane rozhodnúť. V súlade so smernicou o nekalých obchodných praktikách by im spoločnosť mala poskytnúť okrem iného tieto informácie: presné a jasné dôvody, prečo musí byť automobil opravený; čo oprava obnáša; čo musia urobiť, aby bol ich automobil opravený; čo sa stane, alebo môže stať, ak si nedajú automobil opraviť; v ktorých členských štátoch a odkedy prestanú byť neopravené automobily spôsobilé na používanie v cestnej premávke.

Spoločnosť by mala informovať tiež spotrebiteľov, ktorí vlastnia automobil zakúpený inde než v sieťach autorizovaných obchodných zástupcov Volkswagen, alebo ktorí navštevujú neautorizovaný servis (napr. ojazdené vozidlá, autá priamo od dovozcov). Úrady na ochranu spotrebiteľa privítali opatrenie Volkswagen na nastolenie dôvery, ktoré spotrebiteľov uisťuje o oprave. Iniciatívne by o tom mala upovedomiť všetky dotknuté strany, pričom opravy nebude obmedzovať len na určité časti a súčasti automobilu, ani na určitú lehotu a bude k nim pristupovať ako k právne záväznému prísľubu, že po oprave si zachovajú celkové výkonnostné parametre.

Zatiaľčo zodpovednosť za zabezpečenie zhody s typom vozidla nesie výrobca, podľa smernice o predaji spotrebného tovaru a zárukách naň zodpovedá za akékoľvek vady v čase dodania tovaru predajca. Úrady na ochranu spotrebiteľa žiadajú, aby spoločnosť Volkswagen všemožne uľahčila predajcom automobilov prácu.    
Upozorňujeme: Nechránené displeje
Obrazovky a displeje sú dnes všade. A na nich citlivé dáta, súkromné aj firemné, s ktorými často pracujeme bez ohľadu na to, kto sa nám pozerá cez plece. Zvedavé oči tak môžu z nich za pár minút vyčítať prístupové mená a heslá, informácie o zamestnancoch či zákazníkoch, finančné ukazovatele a ďalšie dôverné informácie.  
Viac ako polovica zamestnancov si berie svoju prácu aj mimo kanceláriu. Ale nepracujú len z domu, svoje mobilné zariadenia otvárajú aj na verejných miestach, akými sú kaviarne, dopravné prostriedky alebo čakárne u lekára. Podľa prieskumu Ponemonského inštitútu až 87% účastníkov spozorovalo, že niekto sleduje ich obrazovku pri práci na verejnosti, ale viac ako polovica účastníkov priznala, že nepodnikla žiadne kroky, aby v budúcnosti zabránila takémuto „špehovaniu“. Pritom investície spoločností do ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií rôznymi antivírusovými programami sa pohybujú súhrnne v miliónoch eur. Navyše prieskum zistil, že až 68% dopytovaných spoločností umožňuje svojim zamestnancom používať na pracovné účely aj svoje súkromné zariadenia počas práce mimo kancelárie. „Na získanie informácií nepovolanou osobou pritom netreba veľa, stačí 15 minút a neželaný únik citlivých informácií sa stane realitou“, upozorňuje Peter Barker.

Visual hacking ale nie je len problémom verejných priestorov. Aj veľké zdieľané kancelárie, v ktorých na dohľad sedia rôzne oddelenia či úrovne riadenia, štátne úrady či univerzity sú úrodnou pôdou pre zvedavé oči. V prieskume Ponemonského inštitútu až 69% účastníkov uviedlo, že sa s vizuálnym hackingom stretlo aj na svojom pracovisku. A  vedomie hrozby úniku citlivých informácií ovplyvňuje produktivitu pracovníkov. Experiment 3M preukázal, že pracovníci, ktorí sa cítili ohrození a mali pocit, že im niekto sleduje obrazovku, stihli za 10 minút napísať iba 461 úderov na klávesnici. Naopak tí, ktorí boli presvedčení o dostatočnej ochrane svojej obrazovky, napísali za rovnaký čas až 756 úderov. Podľa Ponemonskej štúdie môže spoločnosť stáť takýto pokles produktivity až 1 mil. eur ročne. 

piatok, 8. septembra 2017

Informačné technológie: Veľké regionálne rozdiely
Zamestnávatelia pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže znížiť odliv kvalitných a stabilných pracovníkov do zahraničia. Mzdový prieskum 2017 porovnal finančné ohodnotenie 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch. Ako dopadlo IT? 

Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií ako aj odborníkov na cloudové a ERP riešenia. Veľký dopyt po kvalifikovaných IT zamestnancoch vytvára kombinácia a rast menších progresívnych „IT domov“, rozširujúce sa aktuálne centrá zdieľaných služieb o IT, ako aj etablovanie sa nových globálnych centier technickej podpory s dopytom pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu.

Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3600 eur.     
Aktuálne: Novela zákona o e-Govermente
Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016 ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. 

Zavádza sa podpisovanie elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu, centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie. Štátne orgány a organizácie nebudú skúmať, kto má aktivovanú elektronickú schránku. Vydajú elektronické rozhodnutie, pošlú ho Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby a tá ho doručí do elektronickej schránky tým, ktorí ju majú. Tým, čo e-schránku mať nebudú, príde toto rozhodnutie fyzicky poštou.

Novela definuje aj tzv. spoločné moduly. Tam, kde už existuje centrálne riešenie a štát investoval verejné zdroje, si ministerstvá a úrady nebudú môcť vytvárať vlastné riešenia. V tejto súvislosti sa všetkým úradom ukladá povinnosť používať existujúcu centrálnu elektronickú podateľňu a nebudovať si vlastné podateľne. Úrady, ktoré už majú svoju podateľňu, majú na prechod čas do roku 2020. „Zásadná zmena nastáva aj v spôsobe, akým sa majú služby sprístupňovať cez ústredný portál. Cieľom úpravy je ponechať viac priestoru na zlepšovanie služieb na rezortných portáloch, čím sa umožní zdravé „súperenie“ v kvalite týchto portálov“, pripomenul podpredseda vlády.

Po novom bude možné podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – takzvané podpisovanie klikom. Ide o spôsob, ktorý sa v súčasnosti používa na potvrdzovanie doručeniek v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach ako alternatíva k elektronickému podpisu. Vďaka tejto zmene bude stačiť elektronický občiansky preukaz a občan bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby zakúpenia ďalších technických či programových prostriedkov.    
e-Schránka: Upozornenia na nové správy
Na portáli slovensko.sk bola nasadená nová funkčnosť pre notifikácie (oznámenia) o nových správach pri sťahovaní cez protokol IMAP. 

Notifikácia o novej správe sa pri novej funkčnosti označuje po každom stiahnutí cez protokol IMAP ako neprečítaná, až kým si používateľ neprečíta príslušnú elektronickú správu v elektronickej schránke. Po prečítaní príslušnej správy v elektronickej schránke sa notifikácia o tejto správe trvalo označuje ako prečítaná.

Používateľ tak získava aj bez potreby prihlásenia do elektronickej schránky možnosť neustáleho prehľadu o stave prečítania elektronických správ v elektronickej schránke. Na sťahovanie notifikácií cez IMAP je potrebné správne nastavenie emailového klienta, ktoré je možné nájsť v používateľskej príručke k elektronickej schránke.  

štvrtok, 7. septembra 2017

Aktuálne: Tendy pracovného trhu
Najnovší mzdový prieskum Grafton Slovakia v 8 krajoch Slovenska zhrnul hlavné rysy vývoja pracovného trhu na Slovensku.   
V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti na Slovensku zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje tiež absolventom VŠ – až 90% zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí však, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa. Rovnako rastie záujem o kandidátov o prácu 50+. Práve kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. A výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a viacročné skúsenosti.

Zvyšuje sa tiež záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia nielen v spoločnostiach z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale aj výroby a dokonca zo zdravotnej oblasti. Náborový  proces sa zároveň zrýchľuje. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú uspieť, musia byť pri rozhodovaní flexibilní.
Novinka: Google letenky a destinácie
Internetový gigant prináša aj na Slovensko dve nové webové služby zamerané na cestovanie.   

Na hľadanie dostupných leteniek na google.sk/flights sú v hlavnom menu tri položky: Letenky, Preskúmať mapu a Sledované ceny. Okrem priameho vyhľadávania je tak k dispozícii tiež mapa s miestami, kam možno letieť a meniace sa sumy aktuálne dostupných leteniek. Po kliknutí na červenú bodku navyše uvidíme ceny aj za izbu v miestnom hoteli. Sledovanie cien po zadaní liniek odošle upozornenie priamo do emailovej schránky.

Ak do internetového vyhľadávača zadáte názov štátu alebo kontinentu spolu so slovom  destinácie, Google zobrazí tipy na miesta, ktoré odporúča navštíviť. Zobrazia sa aj ceny za ubytovanie alebo zaujímavosti súvisiace s danou destináciou vrátane predpovede počasia.     
SR: 240 miliónov nelegálnych cigariet 
Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet je na Slovensku stále jedna z najnižších v Európe, medziročne narástla o viac ako 50%. Predstavuje to približne 240 miliónov spotrebovaných kusov, čo znamená 3,5% z celkového trhu. Pri legálnom predaji by dodatočne získané daňové príjmy dosiahli približne 29 miliónov EUR, čo je o 10 miliónov EUR viac ako v roku 2015.   

Celková spotreba cigariet na Slovensku pritom za posledných päť rokov mierne poklesla. Kým v roku 2012 spotrebovali Slováci celkovo 7,02 miliardy kusov cigariet, v roku 2016 to bolo 6,82 miliardy. Výrazný nárast zaznamenala spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. „Illicit Whites“, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ (napr. z Ukrajiny, Bieloruska). Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom pašovania mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu v súčasnosti predstavujú až 35% nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 85 miliónov kusov cigariet.

Podľa výsledkov štúdie Project SUN počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách (členských štátoch Európskej únie, Nórsku a Švajčiarsku) celkovo v roku 2016 klesol o 8,8% na 48,3 miliárd kusov. Stále to však predstavuje viac ako 9% celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10,2 miliardy EUR. Počet „Illicit Whites“ na európskom trhu dosiahol 16,4 miliárd cigariet. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet Ukrajina, ktorá nahradila predchádzajúceho lídra – Bielorusko. Najvyšší objem nelegálnych cigariet v roku 2016 spotrebovali vo Francúzsku - 8,96 miliardy kusov. Nasleduje náš severný sused Poľsko so 6,16 miliardy a Veľká Británia s 5,55 miliardy cigariet.