piatok, 20. októbra 2017

e-Bezpečnosť: Najviac ohrozené sú mobilné zariadenia a seniori     
Podľa aktuálnych výsledkov Kaspersky Cybersecurity Index sa naše aktivity čoraz viac odohrávajú v digitálnom svete. Najviac ohrozenými sú používatelia nad 55 rokov.   

Prvý polrok 2017 opäť potvrdil, že preferujeme mobilné zariadenia. Napríklad pri mailovej komunikácii počet ich používateľov vzrástol z 59% (druhý polrok 2016) na 67%. Počet používateľov, ktorí realizovali prístupy k emailom z bežných počítačov v rovnakom období klesol z 87% na 78%.  Nárast používania mobilných zariadení sa prejavil aj pri online nakupovaní – zo 41% na 50%. Bežné počítače využívalo pritom na svoje online nákupy opäť menej používateľov (pokles z 80% na 75%). Po prvýkrát v histórii bol zaznamenaný pokles priemerného počtu pripojených zariadení k internetu: v priemernej domácnosti je ich 6,2 (v predchádzajúcom polroku 6,3). Prejavil sa tiež pokles chránený používateľov. Zatiaľčo podiel respondentov, ktorí nemali svoje zariadenia chránené pred hrozbami, predstavoval koncom minulého roka 39%, v tomto roku 41% používateľov tvrdilo, že nemajú zavedené žiadne bezpečnostné opatrenia. Kým pri bežných počítačoch venujú používatelia pomerne veľkú pozornosť ich zabezpečeniu, mobilné zariadenia používajú často bez akejkoľvek formy ochrany.

Od začiatku tohto roka pribudlo do databázy Kaspersky Lab 20 miliónov škodlivých objektov zameraných na Android zariadenia. Ich používatelia čelia ransomvérovým útokom, ktoré požadujú výkupné za odblokovanie zašifrovaných údajov, ale aj malvérom zameraným na krádež peňazí z bankingových aplikácií, podvodným webstránkam obsahujúcim infekcie, ku ktorým sa dostali cez odkazy na sociálnych sieťach či v emailovej komunikácii a iným. V sledovanom období už každý štvrtý (27%) respondent potvrdil, že sa stal obeťou kybernetického zločinu. Najrizikovejšou skupinou z pohľadu kybernetických rizík sú starší používatelia (najmä vo vekovej kategórii nad 55 rokov). Kým koncom minulého roku sa len 12% z týchto používateľov priznalo, že sa stali obeťou kybernetickej hrozby, v prvom polroku 2017 ich bolo už 19%.

Kaspersky Cybersecurity Index sa zostavuje na základe výsledkov prieskumu realizovaného dvakrát ročne. Aktuálne zverejňuje výsledky za prvý polrok 2017 a vychádza z vyjadrení vyše 21 tisíc používateľov z 32 krajín sveta vo veku nad 16 rokov. 
Upozorňujeme: Theraflu Forte   
Štátny ústav pre kontrolu liečiv informoval o stiahnutí Theraflu Forte 1000 mg/200 mg/12,2 mg prášok, číslo šarží 7FW0108, 7FW0194, 7FW0107 z distribučných spoločností a lekární.   

Dôvodom stiahnutia uvedených šarží je možné riziko prítomnosti cudzorodých častíc. Liek sa používa na krátkodobú úľavu od príznakov prechladnutia, zimnice a chrípky, ak sú kombinované s miernou až stredne silnou bolesťou a/alebo horúčkou a kongesciou nosovej sliznice. Má tiež expektoračný účinok na produktívny kašeľ. Je určený len pre dospelých, starších pacientov a dospievajúcich starších ako 16 rokov.

Vzhľadom na to, že na liečbu ochorenia horných dýchacích ciest sú dostupné aj iné lieky, stiahnutím vybraných šarží Theraflu Forte nie je ohrozená dostupnosť liečby pacientov.    
Reality: Atraktívny segment pre slovenské banky
Priemerná výška úveru v oblasti projektového financovania realít sa na Slovensku minulý rok dosiahla 13 - 16 miliónov eur.  

Podľa prieskumu KPMG – Barometer úverovania nehnuteľností 2017 investície do realitných projektov na Slovensku dosiahli v prvej polovici t. r. celkový objem 154 miliónov eur. Druhá polovica roka by mala byť investične silnejšia a prinesie projekty vo výške približne 350 miliónov eur. Všetci opýtaní zástupcovia slovenských bánk očakávajú, že ich portfólio nehnuteľností bude v horizonte 12 -18 mesiacov mierne rásť. Slovensko pritom dosiahlo 90% bezproblémových úverov (7. miesto zo 17 krajín), čo je výrazne pozitívny posun v porovnaní s minulým rokom. Banky na Slovensku oproti minulosti financovali približne rovnakým pomerom projekty, ktoré už generujú príjem a nové projekty. Spolu s rakúskymi bankami sú v Európe najviac otvorené financovaniu nových projektov.

Banky by rady poskytovali úvery na realitné projekty na úrovni 19 – 28 miliónov eur, čo pri hornej hranici predstavuje navýšenie až o 75%. Rovnako ako minulý rok sú na Slovensku najpreferovanejším segmentom na financovanie rezidenčné projekty, na ktoré sa však dotiahli logistika a priemyselné projekty. Najmenej atraktívne je financovanie výstavby hotelov a rezortov. Slováci v tejto oblasti plne kopírujú európsky trend. Kým v roku 2016 dávali slovenské banky dôraz na projekty so silným biznis modelom a vysoko kvalitnými aktívami, tento rok sa sústredia najmä na finačné zázemie developerov, ktorí sa uchádzajú o bankové financovanie.

Ôsmeho vydania prieskumu Property Lending Barometer sa v roku 2017 zúčastnilo vyše 90 bánk zo 17 krajín Európy vrátane Slovenska. Zber dát sa uskutočnil primárne formou hĺbkových rozhovorov so zástupcami bank a pomocou on-line dotazníka v mesiacoch máj - júl 2017.
SR: Elektronicky komunikujeme stále viac 
Vyše 1,5 milióna používateľov sa v septembri prihlásilo na portál slovensko.sk. Podľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) štát v septembri elektronicky doručil viac ako milión rozhodnutí a za posledné tri mesiace usporil zhruba 3,25 milióna eur na poštovnom.  

V septembri poslali úrady 1.067.592 rozhodnutí: do 272.141 aktivovaných elektronických schránok právnických osôb išlo 950.015 úradných rozhodnutí, do 49. 365 schránok fyzických osôb 6.786 rozhodnutí a orgány verejnej moci si medzi sebou zaslali 110.791 rozhodnutí. Je to štvornásobný nárast oproti januáru a viac ako dvojnásobný oproti júlu 2017. Od 1.júla, teda od začiatku povinnej e-komunikácie s právnickými osobami štátne orgány odoslali 2.093.008 rozhodnutí. Sumárny počet správ, ktoré boli zaslané cez slovensko.sk ku koncu septembra, predstavuje 35.181.500.

Právnické osoby sú v práci s elektronickou schránkou čoraz aktívnejšie. Dokazuje to počet podaní (celkovo 551.068), ktorý sa mesačne znásobuje. Pokiaľ v júli poslali 124.459 podaní, v auguste to bolo o niečo viac 148.117 podaní a doposiaľ najviac ich poslali v septembri – 278.492 podaní. Kým začiatkom augusta sa denne doručovalo cca 32.000 podaní a rozhodnutí, v septembri to bolo aj viac ako 90.000 za deň. V septembri sa v systéme e-schránok uskutočnilo viac ako 1,44 milióna transakcií.

Najviac sa v septembri do svojich schránok prihlasovali podnikatelia. NASES za september eviduje 565.712 prihlásení do firemných schránok (v porovnaní s augustom nárast vyše 25%). Aj fyzické osoby tiež čoraz viac využívajú online služby štátu na dobrovoľnej báze, u týchto nastal medzimesačný rast o 14%.

štvrtok, 19. októbra 2017

Novinka: Monitorovací systém environmentálnych záťaží
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra predstavil prvú fázu systému, ktorý monitoruje environmentálne záťaže, vrátane skládky vo Vrakuni. Na jeho prevádzke sa v súčasnosti podieľa takmer sto odborníkov. 

V aktuálnom čase systém umožňuje kontrolovať a porovnávať údaje o znečistení podzemných vôd. Výhľadovo sa plánuje o preverených znečisteniach informovať samosprávy a vlastníkov pozemkov. Upozorňuje tiež na plánované merania a odbery nových vzoriek, získané výsledky ukladá a predbežne vyhodnocuje. Ak niektorý zo sledovaných parametrov prekročí stanovené normy, automaticky na to upozorní.

Do systému sa ukladajú údaje, ktoré štátni geológovia odoberajú z určených monitorovacích objektov. Celkovo ich je na Slovensku vyše 1500 a umiestnené sú na dôležitých miestach v  určených lokalitách. V prípade skládky vo Vrakuni je monitorovaných 18 objektov. Po začatí sanačných prác budú monitorovacie aktivity presunuté do iných častí lokality, aby naďalej monitorovali širšie okolie.

Ministerstvo chce na sanáciu skládky vo Vrakuni využiť metódu enkapsulácie. Vybuduje podzemnú tesniacu stenu, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Zdola bude skládka odizolovaná nepriepustným geologickým podložím a zhora izolačnou vrstvou. Súčasťou sanácie bude čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky.   
Aktuálne: Bezpečnosť elektronických občianskych preukazov
Zraniteľnosti čipov, ktoré sa používajú aj na slovenských občianskych preukazoch, vzbudzuje obavy o bezpečnosť elektronickej komunikácie. Ak si držiteľ e-ID dôsledne chráni svoj bezpečnostný osobný kód BOK, podľa Ministerstva vnútra SR nie je dôvod na paniku.  

Elektronická komunikácia v prostredí slovenského e-Governmentu totiž vyžaduje pri používaní elektronického podpisu opakované prihlasovanie cez BOK. Možnosť vzniku bezpečnostného problému je podľa doteraz zverejnených informácií len teoretická a vyžadovala by si dlhodobé nasadenie 640 serverov počas obdobia 1 roka. Okrem toho, dosiaľ všetky bezpečnostné certifikáty vydané certifikačnými autoritami BSI /Bundesamt fur Sicherheit in der Informationstechnik/ aj Národného bezpečnostného úradu SR sú platné.

Držitelia elektronických občianskych preukazov si svoje doklady nemusia meniť. Ak  považujú riziko za vysoké, môžu certifikáty na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu zneplatniť, buď využitím elektronickej služby alebo na oddelení dokladov. V krátkodobom horizonte bude riziko eliminované zväčšením generovaného kľúča a v strednodobom horizonte sa zmení celý algoritmus jeho generovania.
Google: Bezpečnejšie vyhľadávanie
Súčasťou najnovšej verzie prehliadača Google Chrome je nový skener a nástroj na odstránenie škodlivého kódu Chrome Cleanup. 

Novinka je k dispozícii pre všetkých používateľov internetového prehliadača Google Chrome s operačným systémom Windows. Výsledok spolupráce ESET a Google vznikol so zámerom, aby pomáhal používateľom surfovať na internete bezpečne a bez prerušení. Kybernetické útoky totiž rastú na komplexnosti a sú pre bežného používateľa ťažšie odhaliteľné.

Surfovanie na internete môže používateľov priviesť aj na nebezpečné stránky, ktoré môžu do zariadení nainštalovať škodlivý softvér. Chrome Cleanup upozorní používateľov prehliadača Google Chrome na potenciálne hrozby, akonáhle sa objaví neželaný softvér. Následne ho aj odstráni. Pracuje na pozadí bez toho, aby sa používateľovi ohlasoval a rušil jeho činnosť. 
SR: Najviac platíme za bývanie
Za elektrinu, vodu, plyn a kúrenie zaplatí dospelá osoba priemerne 190 eur mesačne. Je to približne štvrtina disponibilného príjmu a každý mesiac aj najväčšia finančná záťaž väčšiny Slovákov.  

Podľa prieskumu Poštovej banky ani bývanie v inom kraji neprináša výrazne zníženie tohto výdavku na príjmoch. Tam, kde sú na Slovensku náklady na bývanie nižšie, sú väčšinou nižšie aj zárobky. Najväčšiu ťarchu osobných nákladov na bývanie pri porovnaní príjmu a výdavku pociťujú v Trnavskom kraji. Bývanie je ale najdrahšie v Bratislave - o takmer 100 eur viac ako je priemer na Slovensku. Najnižšie výdavky majú na východe krajiny.

OECD sleduje tzv. ukazovateľ prílišnej ťarchy nákladov na bývanie, ktorý zohľadňuje hypotekárne náklady, nájomné, ako aj náklady na poistenie, povinné poplatky za služby, pravidelnú údržbu a opravy, dane aj energie. Ak tvoria vyše 40% disponibilného príjmu, hovorí sa už o prílišnej ťarche nákladov. Pre viac ako 78% Slovákov s najnižším príjmom, ktorí majú hypotéku, sú náklady na bývanie veľmi zaťažujúce a patria do ohrozenej skupiny obyvateľov. Bývanie im berie vyše dvoch pätín disponibilného príjmu. Túto finančnú ťarchu najhoršie znášajú osamelí rodičia a viacdetné domácnosti (3 a viac detí). Rozdiely medzi krajmi nie sú veľké. Výnimkou sú len Košičania, ktorí pociťujú záťaž týchto výdavkov viac ako v ostatných končinách Slovenska.

Podľa odhadov platia viacčlenné domácnosti na Slovensku za bývanie približne toľko ako tie menšie. Veľké rozdiely nie sú ani pri rodinách s deťmi oproti tým bez detí. Päť a viacčlenné domácnosti platia v priemere 250 eur mesačne. Slovákov žijúcich v prenájme stojí bývanie približne o 50 eur na osobu viac ako vlastníkov nehnuteľností. Priemerná slovenská domácnosť zaťažená hypotékou si na strechu nad hlavou musí mesačne vyčleniť v priemere 514 eur.   

streda, 18. októbra 2017

Trend: Smart, ekologicky, efektívne
Bratislavská župa sa téme smart regiónu intenzívne venuje už druhý rok. Pripravuje smart stratégiu kraja, pri ktorej chce čo najviac diskutovať s obyvateľmi a od nich zistiť, v ktorých oblastiach by uvítali zavedenie inteligentných riešení.  

Zorganizovala preto konferenciu Bratislava Smart Region (17. október 2017, Vodárenske múzeum, Bratislava) s cieľom hľadať konkrétne smart riešenia pre obce a mestá, teda s využitím moderných technológií urobiť základné služby pre občanov kvalitnejšie, efektívnejšie a aplikovateľné na území Bratislavského kraja.

Hlavné témy podujatia boli doprava, životné prostredie a cestovný ruch. Diskutovalo sa o vhodných riešeniach podporujúcich využitie alternatívnych spôsobov dopravy a motivujúcich na presedlanie z automobilu na iný typ dopravy. Prezentované boli smart riešenia na aktívne trávenie voľného času ako aj spojenie turizmu a ochrany životného prostredia. Hlavnými témami diskusie boli hospodárenie s vodou a energiami, adaptácia na zmenu klímy či reakcia na extrémne počasie a ich zohľadnenie v smart stratégii.

Súčasťou konferencie sa stali aj odborné workshopy, kde účastníci diskutovali o pripravenosti konkrétnych smart riešení pre implementáciu v regióne. Konferencia bola streamovaná a zapojiť sa do nej tak bolo možné cez portál startiptup.sk. 
Upozorňujeme: Archivovanie účtovných dokumentov 
Novela zákona o účtovníctve, ktorú schválil parlament, predlžuje povinnú archiváciu dokladov z piatich na 10 rokov. Týka sa to všetkých dokladov aj so spätnou platnosťou. 

Nemusia sa odkladať iba tie dokumenty, ktorým sa pôvodná 5 ročná doba archivovania skončí 31. decembra 2017. Účtovné záznamy sa môžu ukladať v písomnej alebo elektronickej forme podľa rozhodnutia. Novelou sa zjednocuje prax, keďže už teraz je povinné uchovávanie dokladov súvisiacich s daňou z pridanej hodnoty po dobu 10 rokov.

Dôležitou zmenou bude od budúceho roka tiež zavedenie tzv. inštitútu osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, za ktoré hrozí pokuta až do troch miliónov eur a zrušenie živnostenského oprávnenia, napr. pri nevedení účtovníctva a nezostavení účtovnej uzávierky, pri účtovaní fiktívnych operácií, ktoré sa nikdy nestali, alebo naopak pri nezaúčtovaní si transakcií, ktoré sú predmetom účtovníctva. 
Novinka: Na Slovensku pribudnú elektrobusy a nízkoemisné vozidlá
V uliciach Bratislavy, Žiliny a Košíc budú jazdiť nové autobusy s elektrickým a hybridným pohonom. 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznámilo výsledky eurofondovej výzvy na modernizáciu vozidlového parku verejnej dopravy vyhlásenej v júni tohto roku. Integrovaný regionálny operačný program (IROP) umožnil čerpať približne 21 miliónov eur pre Bratislavu, Žilinu a Košice na modernizáciu mestskej hromadnej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry, vrátane elektrobusov a súvisiacich nabíjacích staníc.

Bratislava tak nakúpi 18 elektrobusov za 10 miliónov eur, z toho 2 kusy v dĺžke do 9 metrov a 16 kusov v dĺžke do 12,2 metra. Spoluúčasť EÚ na financovaní projektu bude 5 miliónov eur. V Žiline pribudne spolu 22 nízkoemisných vozidiel MHD. Z toho dva budú elektrobusy, 16 kusov nových autobusov s hybridným pohonom a nové autobusy s dieselovým pohonom v počte 14 kusov. Spoluúčasť EÚ bude tvoriť 10,14 milióna eur z celkových nákladov takmer 12 miliónov. A metropola východného Slovenska Košice obstará z eurofondov 9 kusov 18 metrových dieselových autobusov splňujúcich najprísnejšie emisné normy a 9 kusov elektrobusov. Celková suma bude 6,8 milióna eur, z toho 5,8 milióna eur zo zdrojov EÚ.

Agrorezort očakáva, že budúci rok bude výzva vyhlásená aj pre ďalšie mestá na Slovensku.    
Aktuálne: Zmeny v zdravotníctve
Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo zmeny v poskytovaní pohotovostnej služby, preventívnych prehliadkach aj u všeobecných lekárov. Zároveň sa zníži poplatok za výpis zo zdravotnej dokumentácie. 

Ambulancie pohotovostnej služby majú fungovať v každom okresnom meste Slovenska, a to v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 hod. a v dňoch pracovného pokoja od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovostná služba nie je pre ťažké stavy (infarkty alebo vážne zranenia), o takýchto pacientov bude následne v noci postarané na urgentných príjmoch v nemocniciach. V prípade potreby zostáva možnosť volať priamo záchranku.

Preventívne prehliadky sa rozšíria u všeobecných lekárov a stomatológov. U ľudí starších ako 15 rokov pribudne napríklad možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov. U stomatológa bude súčasťou preventívneho vyšetrenia prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.

Zmeny nastanú aj v rozsahu ordinačných hodín všeobecných lekárov. Po novom budú musieť byť pacientovi k dispozícii 35 ordinačných hodín týždenne a minimálne dva razy v týždni do 15.00 hod. Ak z objektívnych príčin lekár stanovený rozsah nemôže dodržať, samospráva môže schváliť menší rozsah ordinačných hodín v tzv. prípadoch hodných osobitného zreteľa (jeden lekár vo viacerých zdravotných obvodoch, vek alebo zdravotný stav lekára, na základe ktorého nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu).  

Úhrada za výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, bude jasne stanovená. Po novom to budú maximálne 2 eurá. Novela prinesie aj sprísnenie sankcií za nedovolené vyberanie poplatkov.  

utorok, 17. októbra 2017

Radíme: Starneme – prečo by to malo zamestnávateľov zaujímať?
Podľa Európskej komisie sa hranica produktívneho veku neustále zvyšuje, Európania žijú dlhšie a majú oproti minulosti podstatne menej detí. Otázka zamestnávania starších ľudí je tak pre udržateľnosť ekonomiky nevyhnutná. 

Prognózy ukazujú, že Slovensko bude mať so starnutím obyvateľstva jeden z najväčších problémov v únii. V dôsledku nízkej pôrodnosti dôjde k ďalšiemu nárastu podielu 50 až  64 ročných. Rastúci podiel seniorov bude predstavovať enormnú záťaž na sociálny, dôchodkový systém a na zdravotníctvo. Ubúdať bude aj množstvo pracovnej sily. Zamestnávatelia by teda už teraz mali myslieť na to, ako motivovať starších zamestnancov k čo najdlhšiemu zotrvaniu v pracovnom živote.

Nadácia Pontis pri príležitosti mesiaca úcty k starším prináša odporúčania pre zodpovedných podnikateľov, ako starším zamestnancom vytvoriť vhodné pracovné podmienky.
1. Dbajte na zdravie nielen na pracovisku
Zdravé prostredie je nevyhnutné pre všetkých, osobitný dôraz na ergonómiu prostredia treba klásť pri starších. Zamestnanci vo veku 40 až 55 rokov napríklad potrebujú o 50% silnejšie svetlo. Vo výrobe sa osvedčili pracovné stoly nastaviteľné podľa výšky. Choďte nad rámec BOZP a poskytnite im inštruktáž, aké cviky pomôžu unaveným očiam, uľavia chrbtici, či pomôžu zvládať stres. Užitočné sú tiež pravidelné zdravotné prehliadky u lekára, možnosť konzultácie s fyzioterapeutmi a benefity vo forme welness či športových poukazov.

2. Rozprávajte sa o organizácii práce
Pracovník, ktorému zamestnávateľ umožní zladiť prácu s rodinou či prispôsobiť ju zdravotnému stavu, má väčšiu motiváciu a podáva kvalitnejší výkon. Nebojte sa preto pri THP zamestnancoch vyskúšať kĺzavú pracovnú dobu či možnosť práce z domu. Veďte dialóg, pýtajte sa svojich starších zamestnancov, aké majú potreby a spoločne hľadajte riešenia.

3. Nezanedbávajte vzdelávanie a kariérny rozvoj
Pripravte pre starších pracovníkov individuálne rozvojové plány a možnosti kariérneho rastu, zamerané aj na oblasti mimo ich súčasnej pozície, s cieľom udržania ich zamestnateľnosti (tréning mentoringu a koučovania, ako efektívne odovzdať skúsenosti, IT školenia, jazykové kurzy a pod.). Umožnite im navrhnúť aktivity, ktoré sú im blízke. Začleníte ich tak do diania spoločnosti, umožníte sebarozvoj a posilníte ich motiváciu a chuť do práce.

4. Využite skúsenosti starších pracovníkov
Využite starších pracovníkov ako mentorov pre nováčikov vo firme. Vďaka svojim skúsenostiam budú pre nich predstavovať prirodzenú autoritu, svojou rozvážnosťou a precíznosťou vyvážia ich dynamiku. Zmiešaný tím tak bude pracovať efektívnejšie a dosahovať lepšie výsledky.

5. Pripravte zamestnancov na dôchodok
Umožnite odchádzajúcim zamestnancom prácu na čiastočný pracovný úväzok, dajte im možnosť vracať sa do firmy a poskytovať konzultácie či mentoring. Táto forma práce je v západnej Európe obľúbeným medzistupňom pred úplným odchodom zamestnanca do dôchodku. 
Aktuálne: Medzinárodný deň boja proti chudobe Oficiálne bol deň boja proti chudobe uznaný Organizáciou spojených národov v roku 1992, odkedy si ho každý rok pripomíname 17. októbra.  

V tento deň sa v roku 1987 v Paríži vo Francúzsku zhromaždilo približne 100.000 ľudí zo všetkých sociálnych vrstiev a z rôznych končín sveta na Trocadéro na výzvu Josepha Wresinského (1917 – 1988), zakladateľa medzinárodného hnutia ATD Štvrtý svet, na počesť obetí chudoby, hladu, násilia a strachu. Cieľom bolo vyvinúť tlak na štát a spoločnosť, aby zabezpečili rešpektovanie ľudských práv, keďže „kde sú ľudia odsúdení na život v chudobe, tam sú porušované ľudské práva. Zjednotiť sa pre ich dodržiavanie je našou svätou povinnosťou“.

Extrémna chudoba je klasifikovaná ako príjem nižší než 1 USD na deň (približne 20 EUR mesačne). Z hľadiska príjmu na obyvateľa patria k najchudobnejším krajinám Malavi a Somálsko. Chudobou je najviac zasiahnutá Afrika a južná Ázia. Stupeň chudoby pritom úzko súvisí s úrovňou vzdelania, pretože ľudia, ktorí majú nízke alebo žiadne vzdelanie, si len veľmi ťažko hľadajú prácu a nájdu tak pravidelný príjem. Na chudobu však má vplyv aj stupeň demokracie v krajine, hospodárska úroveň krajiny, klimatické zmeny a iné. Chudobu číselne vyjadruje napríklad počet ľudí, ktorí trpia hladom – veď približne každé štyri sekundy umrie od hladu jeden človek. 
EU: Predaj poľnohospodárskej pôdy  
Európska komisia vydala usmernenie, ktorým chce členským štátom pomôcť pri ochrane poľnohospodárskej pôdy pred hrozbami, akými sú nadmerné špekulácie s cenami a koncentrácia vlastníctva.  

Krajiny Európskej únie majú právo obmedziť predaj poľnohospodárskej pôdy, aby zachovali poľnohospodárske spoločenstvá a podporovali udržateľné poľnohospodárstvo. Musia však pritom dodržiavať právne predpisy EÚ, najmä predpisy týkajúce sa voľného pohybu kapitálu.

V roku 2015 komisia začala konanie o porušení právnych predpisov proti členským štátom, ktoré diskriminujú investorov z iných krajín EÚ a neprimerane obmedzujú cezhraničné investície. Medzi kľúčové prvky usmernenia patrí:
· predchádzajúce povolenie od vnútroštátnych orgánov na nadobudnutie pôdy;
· limity týkajúce sa maximálnej veľkosti pozemku, ktorý má byť nadobudnutý;
· predkupné právo umožňujúce predať pôdu určitým kategóriám kupujúcich skôr, ako sa ponúkne na predaj iným subjektom. Medzi kupujúcich s týmto právom môžu  patriť nájomní poľnohospodári, susedia, spoluvlastníci a štát;
· cenová intervencia zo strany štátu.

Právne predpisy EÚ ale neumožňujú diskriminačné obmedzenia, ako napríklad všeobecné požiadavky týkajúce sa pobytu, ktoré sú základnými podmienkami pre nadobúdanie pôdy. Rovnako nezákonné sú neprimerané obmedzenia cezhraničných investícií. Na základe judikatúry sa za neprimerané považuje predovšetkým: uložiť povinnosť vlastného obhospodarovania; zakázať spoločnostiam nákup pôdy; vyžadovať kvalifikáciu v oblasti poľnohospodárstva ako predpoklad na nákup pôdy.
3,7 GHz: Slovensko pridelilo ako prvé aj lokálne frekvencie 
V Európe sa ešte len hovorí o potrebe prideľovania frekvencií pre širokopásmový prístup k internetu. Slovensko je prvá európska krajina, ktorá telekomunikačným operátorom už kompletne pridelila frekvencie z pásiem 3,5 GHz a 3,7 GHz a operátori budujú aj LTE siete.  

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) pridelil telekomunikačným operátorom, ktorí uspeli vo výberových konaniach formou elektronickej aukcie frekvencie v pásme 3600 – 3800 MHz (3,7 GHz) pre jednotlivé okresy Slovenska. Tieto frekvencie sú vhodné na budovanie mobilných/pevných sietí na poskytovanie širokopásmového prístupu k internetu. Úspešní operátori majú povinnosť v okresoch zriadiť a trvalo prevádzkovať širokopásmový prístupový bod do 12 mesiacov aspoň v jednej obci a do 36 mesiacov aspoň v troch obciach s menej ako 3 tisíc obyvateľmi. RÚ okrem toho motivuje operátorov k pokrytiu tzv. bielych miest poplatkami za právo používať frekvencie, ktoré sú v tomto prípade nižšie o 75%. Pri rozhodovaní o uplatnení tejto zľavy sa RÚ aktuálne riadi zoznamom bielych miest zo 16.2.2017.

Elektronické aukcie prebiehali od leta 2016 do leta 2017. Frekvencie napokon získalo 16 operátorov, v každom okrese dvaja (siedmi operátori boli vyradení, lebo nesplnili podmienky výberového konania, z toho jeden v dvoch okresoch). V 20 okresoch podali ponuku len dvaja operátori, preto získali frekvencie za vyvolávacie ceny. V okresoch Námestovo a Dolný Kubín získali frekvencie len lokálni/regionálni operátori. Spoločnosť AMTEL SLOVENSKO získala frekvencie v 61 okresoch, Slovanet v 47, Towercom v 8, DSI DATA a O2 Slovakia v 6, HMZ Rádiokomunikácie v 3, ORANET v 2 okresoch a spoločnosti Alternet, E-MAX INTERNET & IT, Fibris, OravaNet, Slovakia, PEGO Slovakia, Prvá internetová, RUPKKI, Slovak Telekom a Wircom v 1 okrese. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,95 mil. EUR. Už v roku 2015 uspeli v elektronickej aukcii operátori BENESTRA, O2 Slovakia a SWAN a získali frekvencie z tohto pásma pre celé územie Slovenska. Spolu za pridelenie frekvencií zaplatili 1,17 mil. EUR. Každá z týchto spoločností získala jeden frekvenčný blok so šírkou 40 MHz zložený z 8x5 MHz základných blokov. Držitelia povolení majú povinnosť poskytovať prostredníctvom pridelených frekvencií nomádsky alebo mobilný prístup všetkým účastníkom v celej nimi prevádzkovanej sieti. Platnosť povolení je do 31.12.2024. 

pondelok, 16. októbra 2017

EU: Banková únia
Európska komisia chce, aby už v roku 2018 existovala kompletná a fungujúca banková únia, vďaka ktorej budú môcť európski občania a podniky naplno využívať výhody hlbšej finančnej  integrácie a stabilnejší finančný systém. 

V oficiálnom oznámení Európska komisia (EK) navrhuje postup na zabezpečenie dohody o všetkých zostávajúcich prvkoch bankovej únie.

Kľúčové prvky:
Rýchla dohoda o bankovom balíku - čo najrýchlejšie prijatie návrhov EK s cieľom znížiť riziká a posilniť odolnosť bánk Európskej únie.

Pokrok v oblasti európskeho systému ochrany vkladov - všetci vkladatelia by v bankovej únii mali požívať  rovnakú úroveň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom kúte Európy majú svoje úspory.

Spoločný fiškálny zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu – dohodli sa na ňom všetky členské štáty EÚ.

Zníženie objemu nesplácaných úverov - balík opatrení na zníženie existujúcej úrovne nesplácaných úverov a zabránenie kumulácii nesplácaných úverov prijme Európska komisia na jar 2018.

Možné opatrenia pre cenné papiere kryté štátnymi dlhopismi.

Neprerušená vysoká kvalita dohľadu - EK v decembri 2017 navrhne, aby sa aj veľké investičné spoločnosti vykonávajúce činnosti podobné činnostiam bánk považovali za úverové inštitúcie a podliehali bankovému  dohľadu.

Dokončená  banková únia bude spolu s úniou kapitálových trhov (CMU) podporovať stabilný a integrovaný finančný systém v Európskej únii.
e-Shopping: Slovensko je lídrom v strednej Európe
V počte elektronických obchodov na obyvateľa nás predbiehajú len Česi, ďaleko za nami zaostali aj Nemci. Navyše až tri štvrtiny Slovákov, ktorí sa pripájajú k internetu aj on-line nakupujú. 

Na Slovensku pôsobí zhruba 9 tisíc elektronických obchodov, v Česku je ich až 36 tisíc. O polovicu menej e-shopov na obyvateľa oproti Slovensku má aj Nemecko (70 tisíc e-shopov). V Poľsku pôsobí asi 10 tisíc e-shopov, Rakúsku 6 tisíc, Rumunsku 5 tisíc a Maďarsku len 4,5 tisíca. „Obrat e-shopov na Slovensku medziročne rastie zhruba o 16% a aktuálne tvorí e-commerce asi 6% celkového obchodu“, uviedol Tomáš Braverman. „Internetovú populáciu Slovenska tvoria asi štyri milióny používateľov, zákazníkmi e-shopov sú zhruba tri štvrtiny z nich. Rovnaký podiel e-shopperov sme zachytili aj v Česku a Rakúsku, kým napríklad v Poľsku a Maďarsku je to zhruba polovica. V Rumunsku nakupujú on-line len 2 milióny z 11 miliónov používateľov. Vedie Nemecko, kde v e-shopoch nakupuje asi 85% internetovej populácie.“ 

Podľa prieskumu Heureky o e-commerce v siedmich krajinách stredoeurópskeho regiónu je vyšší počet e-shopov v jednotlivých krajinách najmä v tradičných oblastiach bielej techniky (chladničky a práčky), čiernej techniky (televízory, notebooky a mobilné telefóny) alebo záhradnej techniky (kosačky). V konkurencii pri predaji liekov onl-ine vedie Poľsko, slabá konkurencia je v prípade Rakúska či Slovenska a v Rumunsku nájdete on-line len extrakty, kvapky, masážne oleje, masti a bylinné čaje, pretože každá krajina má v oblasti predaja liekov inú legislatívu. V Poľsku je však zároveň najväčšia konkurencia v oblasti predaja kontaktných šošoviek.

Na Slovensku je vo väčšine oblastí najväčšia konkurencia spomedzi krajín. Stále sa však na slovenský trh oplatí ísť novým e-shopom ponúkajúcim napríklad plienky, krmivo pre psy, pneumatiky, ale aj parfémy - v týchto oblastiach na Slovensku nie je až taká silná konkurencia.  
MobilTest: Kvalita internetu 
Za prvých 100 dní od spustenia aplikácie do pilotnej prevádzky používatelia vykonali 22,5 tisíca testov merania kvality internetového pripojenia v sietiach operátorov pôsobiacich na Slovensku.  

Najvyššia rýchlosť sťahovania dát v mobilných LTE sieťach bola nameraná v Bratislave v sieti Slovak Telekom. Hodnota 260 Mbps v mnohých prípadoch prevyšuje namerané hodnoty pri pevnom internetovom pripojení. Najvyššia nameraná rýchlosť odosielania dát v mobilných sieťach bola 50 Mbps (v rovnakej mobilnej sieti). Najvyššia nameraná rýchlosť sťahovania dát v pevnej sieti bola 914 Mbps a rýchlosť odosielania dát bola 785 Mbps. Obe hodnoty boli namerané v akademickej sieti SANET. Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú dostupné formou mapy na www.meracinternetu.sk. K dispozícii sú aj otvorené dáta meraní.

Nekomerčná aplikácia MobilTest umožňuje bezplatné overenie kvality mobilného aj pevného pripojenia k internetu. Používateľ si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania môže následne porovnať na mape s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Tieto porovnania môže zohľadniť napr. aj pri budúcom rozhodovaní, ktorý z operátorov mu bude poskytovať služby v ďalšom období.

Aplikáciu vydal Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad - RÚ) v spolupráci s rakúskou spoločnosťou. Je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a smartfóny s operačným systémom Android aj iOS (bezplatne v Apple Store a Google Play Store pod názvom RU MobilTest).    
Aktuálne: Rast HDP Slovenska by sa mal opäť zrýchliť
Rast HDP Slovenska sa v posledných rokoch spomaľuje. Kým v roku 2015 bol na úrovni +3,8%, minulý rok +3,3%, experti na tento rok predpokladajú +3,0%. Pre budúci rok sú už optimistickejší a očakávajú rast na úrovni +3,4%.

Podľa analýz Euler Hermes sa pod spomalenie rastu HDP podpísal najmä fakt, že fixné investície medziročne (2015/2016) padli o -9,3% ako výsledok redukcií pri čerpaní eurofondov. V prvom polroku 2017 už fixné investície dosiahli úroveň -2,9%. Export Slovenska sa v prvom polroku 2017 podľa dát zvýšil o +4,4% a bol mierne vyšší než import +4,1%, čoho dôsledkom je, že čistý vývoz sa dostal na úroveň +0,5 percentuálneho bodu. „Predpokladáme, že rast HDP sa v priebehu roka postupne ustáli a hoci za rok 2017 očakávame celkový rast +3,0%, v roku 2018 by sa mal rast HDP zrýchliť až na +3,4%", poznamenal Peter Mucina.

Medzi silné stránky našej krajiny sa radia nízke systémové politické riziko, dobré regionálne amedzinárodné vzťahy; v rámci toho členstvo v EÚ, ďalej členstvo v eurozóne, ktoré zabezpečuje nízke riziko z transferu a konvertibility, tiež solídny bankový sektor, silné podnikateľské prostredie ako celok, veľmi atraktívne pre zahraničných investorov. Naproti tomu za slabé stránky našej ekonomiky sú považované vysoká závislosť hospodárstva od automobilového sektora a vývozu, tiež veľká nerovnosť v príjmoch obyvateľstva a vysoká úroveň nezamestnanosti, ale aj relatívne vysoká úroveň zahraničného dlhu.

Čo sa týka inflácie pre rok 2017, experti Euler Hermes predpokladajú úroveň +1,2% a budúci rok až +1,8%.     

piatok, 13. októbra 2017

Novinka: Európska prokuratúra
Európsky parlament schválil vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných  činov poškodzujúcich finančné záujmy únie. Po schválení Radou (ministrov) EÚ by mohla začať fungovať v rokoch 2020 až 2021.  

Podvody týkajúce sa financií z rozpočtu únie, napríklad zámerné zneužitie štrukturálnych fondov EÚ či cezhraničné  podvody v oblasti DPH, môžu v súčasnosti vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu. Európska prokuratúra (EPPO) by mala priniesť rýchlu výmenu informácií, koordinované policajné vyšetrovanie, rýchle zmrazenie a konfiškáciu majetku a zatknutie podozrivých kdekoľvek v EÚ. Bude úzko spolupracovať s agentúrou EÚ pre súdnu spoluprácu (Eurojust) a s Európskym  úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Európska prokuratúra bude ustanovená v rámci tzv. posilnenej spolupráce 20 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, pričom ďalšie členské štáty sa môžu k spolupráci kedykoľvek pripojiť. Ústredie Európskej prokuratúry, teda hlavný európsky prokurátor a prokurátori zo všetkých participujúcich štátov, bude sídliť  v Luxemburgu.

Európsky parlament 5. júla 2017 schválil spoločné definície viacerých trestných činov súvisiacich s podvodmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ, ktoré budú spadať do kompetencie Európskej prokuratúry. V budúcnosti ho bude možné rozšíriť napríklad o trestné činy súvisiacimi s terorizmom. 
SR: Akčný plán informatizácie
Koniec noseniu niektorých  výpisov na úrady, rozbeh online platieb za služby štátu aj mobilné elektronické identifikačné karty (eID) nahrádzajúce klasické občianske preukazy.  

Výsledkom Akčného plánu informatizácie verejnej správy má byť implementácia  kľúčových projektov informatizácie ako aj riešenia konkrétnych 25 životných situácií v živote občanov, ktoré budú úrady schopné riešiť plne automatizovane podľa princípu jedenkrát a dosť.

V krátkom čase sa zlepšia tri aktivity v oblasti služieb: výpis z registra trestov, z obchodného registra a z listu vlastníctva. V rámci princípu jedenkrát a dosť bude eliminovaná povinnosť ľudí nosiť výpisy po úradoch, úradník si dokáže tieto informácie vytiahnuť zo systémov a nebude obťažovať občana ich predkladaním. Tieto služby by mali byť spustené už v priebehu budúceho roka, tak isto ako postupne online platby štátu a eID v mobile. Jednotlivé životné situácie sa budú riešiť postupne v rámci napĺňania akčného plánu v nasledujúcich rokoch.

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh by mala  o akčnom pláne rokovať v prvej polovici novembra.
Idiopatická pľúcna fibróza: Neznáma diagnóza 
Toto zriedkavé ochorenie sa nevyhýba ani Slovákom: najčastejšie ide o mužov, fajčiarov, nad 55 rokov, ale v prípade výskytu v rodine aj o mladších. Ochorenie zatiaľ lekári nevedia úplne vyliečiť, no vedia spomaliť jeho postup.  

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) sa prejavuje podobne ako iné ochorenia dýchacích ciest či srdca a jej diagnostika je tak komplikovaná. Medzi najčastejšie príznaky patrí nevysvetliteľná chronická dýchavica, najmä pri záťaži. Typický je dlhotrvajúci suchý, dráždivý kašeľ, ako aj plytké dýchanie, únava, úbytok hmotnosti, paličkovité prsty a praskavé zvuky pri nádychu. Pomôcť správne určiť diagnózu môže pacientova anamnéza, fyzikálne vyšetrenia a testy. Nezriedka to trvá jeden až dva roky, pričom skorá diagnóza je životne dôležitá, pretože bez primeraného lekárskeho zásahu sa stráca príležitosť na spomalenie progresie ochorenia.

Klinické štúdie ukázali, že pacienti bez liečby strácajú funkčnosť pľúc dokonca aj vtedy, keď je ich ochorenie v najskoršom štádiu. V súčasnosti sú priamo na liečbu IPF schválené len dva antifibrotické lieky, u ktorých sa dokázalo, že spomaľujú progresiu ochorenia IPF – pirfenidón a nintedanib. Sú dostupné aj pre slovenských pacientov, zdravotné poisťovne ich môžu preplatiť cez tzv. výnimky. Pacienti tiež častokrát podstupujú doplnkovú liečbu kyslíkom. Poslednou možnosťou je transplantácia pľúc, darcov je však málo.

Celosvetovo trpia idiopatickou pľúcnou fibrózou približne 3 milióny pacientov. Na Slovensku je podľa registra EMPIRE potvrdených 149 pacientov. Život s tak závažným ochorením nie je jednoduchý. Pomoc im od roku 2016 poskytuje na Slovensku OZ Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou. Ďalšie informácie na www.plucnafibroza.sk.
On-line: Pravda o zoznamkách  
Dnes takmer každý tretí človek využíva služby a aplikácie on-line zoznamiek. Najnovší výskum ale potvrdil, že sú tam časté falošné profily plné nepravdivých údajov či fotiek, ba dokonca aj s podvodníkmi, ktorí sa pokúšajú získať citlivé súkromné informácie. 

Ľudia, ktorí skutočne hľadajú spriaznenú dušu prostredníctvom on-line platforiem ako napr. Tinder, Bimble, OK Cupid či Badoo, predstavujú menšinu. Podľa výskumu Kaspersky Lab si chce nájsť celoživotného partnera prostredníctvom on-line zoznamky len necelých 11℅ požívateľov. Takmer polovica respondentov (48℅) priznala, že ich navštevuje len pre zábavu, pričom 13℅ tam hľadá iba partnera na sex. Viac ako polovica používateľov sa priznala ku klamstvám, len aby pôsobili a vyzerali lepšie ako v skutočnom živote. A našli sa aj takí, ktorí tu chcú prichytiť svojho partnera pri podvádzaní.

Šírenie falošných údajov môže byť obrovským sklamaním pre ľudí využívajúcich služby internetových zoznamiek. Napriek tomu v prieskume každý piaty používateľ (19℅) potvrdil, že bol odmietnutý kvôli falošným fotkám a každý desiaty (12℅) kvôli falošným očakávaniam. Zaujímavé, alebo skôr ironické je, že objavenie falošnej informácie je podľa výskumu väčším sklamaním pre ľudí, ktorí informácie falšujú, ako pre tých čestných.

O čom sa najčastejšie klame v on-line zoznamkách:
- 59% uvádza nepravdivý údaj o veku,
- 54% uverejňuje klamlivé fotografie,
- 35% klame o svojom aktuálnom partnerskom vzťahu, resp. manželstve,
- 29% o profesii,
- 16% uvádza klamlivý údaj o mieste svojej práce,
- 14% zavádza v komunikácii o svojich sexuálnych zvykoch,
- 13% klame o svojom zdravotnom stave.

Od on-line zoznamiek odrádzajú aj bezpečnostné riziká. Už každý desiaty používateľ mal skúsenosť s podvodníkmi, ktorí sa snažili získať cenné osobné a finančné informácie, alebo im posielali falošné odkazy s vírusom. Práve ľudia, ktorí falšujú informácie sú viac náchylní na kyberútoky. V prieskume potvrdilo až 16℅ používateľov, ktorí zdieľali falošné informácie, že sa im prostredníctvom on-line zoznamiek podarilo infikovať ich zariadenie vírusmi. Naopak, z ľudí, ktorí nešíria falošné informácie, má skúsenosť s vírusmi len 5℅.

štvrtok, 12. októbra 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné mydlo, farby aj maska - aktualizácia
Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nové nebezpečné výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX kontrolné orgány v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku. Môžu sa ale vyskytovať aj v iných krajinách. 

V tekutom mydle dm Balea Creme Seife Buttermilk &Lemon značky (výrobná dávka: Lot: 637541 a 637542 s dátumom spotreby: 06.2019) z Nemecka bol prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. Výrobca už nariadil stiahnutie predmetných výrobných dávok od spotrebiteľov a ich likvidáciu.

Farba na vlasy Shenaz Gold – Herbal Based Black Henna (výrobná dávka/typ: Batch No: 754, Exp. Date: Apr. 2018) z Indie obsahuje aj zakázaný barium peroxide a paraphenylenediamine (PPD) v nepovolenej koncentrácii 4,4% (môže sa používať len do oxidačných farieb na vlasy s povolenou koncentráciou do 2% ).

Na maske na tvár Rhassoul clay with orange blossom značky KELACOSMETIQUE z Maroka chýba povinné označenie (zodpovedná osoba, dátum minimálnej trvanlivosti a výrobná dávka) a obsahuje tiež zakázané látky nikel a bárium (30 mg. kg-1 ).

Farba na tetovanie Dark Red značky Eternal Ink (výrobná dávka/typ: Mfg date: 11/09/15, batch: E313) z wUSA  nespĺňa kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up rezolúcie Rady Európy kvôli zložke Anisidine (27 mg.kg-1 ).

K nebezpečným kozmetickým výrobkom pribudla šumivá bomba do kúpeľa Bomba de Baño Efervescente y Karité (effervescent shea butter bath bomb) značky DEUNAPIEZA zo Španielska. Pripomína potravinu, čo nie je podľa legislatívy EÚ bezpečné.

V ďalšej farbe na tetovanie STRONG BLACK značky BIOTEK (výrobná dávka/typ: Lot No 16M09) z Taliansak bolo zistené prekročené povolené množstvo látok  benzo(a)pyrene (BaP – 1,201 +/- 0,264 mg.kg-1) a polycyklických aromatických uhľovodíkov.   
Novinka: Pre verejné vysoké školy a univerzity
Verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať svoje expertízy, analýzy či služby jednoduchšie.  

Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpi do platnosti 1. novembra. Všetci verejní obstarávatelia – štát, verejná správa či samosprávy budú môcť akejkoľvek verejnej vysokej škole či univerzite zadať napriamo podlimitnú zákazku či zákazku s nízkou hodnotou, podobne ako to môžu už dlhšie zadávať stredným odborným školám.

„Každá verejná inštitúcia si od verejnej vysokej školy bude môcť napriamo, bez verejného obstarávania, objednať  akúkoľvek expertízu bez toho, že by školy museli súťažiť s veľkými konzultačnými firmami, ktoré často za svoje služby pýtajú nehorázne peniaze“, uviedol podpredseda vlády P. Pellegrini. 
Aktuálne: Pesticídy v potravinách
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) zverejnila výsledky kontroly rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2016. Tie boli potvrdené u takmer 57% vzoriek.  

Vlani bolo na Slovensku analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. V 267 vzorkách potravín, teda 56,6% (zvýšenie o 3,1% v porovnaní s rokom 2015) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov. Z tohto počtu bolo 15 vzoriek vyhodnotených ako nevyhovujúcich voči platným harmonizovaným predpisom, čo predstavuje 3,2% z celkového počtu vzoriek. Žiadne rezíduá pesticídov (pod limitom detekcie analytických metód) sa nezistili v 205 vzorkách, čo predstavuje 43,4%.

Z hľadiska krajiny pôvodu analyzované vzorky pochádzali z domácej produkcie (122 vzoriek), EÚ (242 vzoriek) aj tretích krajín (101 vzoriek). Najviac, obdobne ako v roku predtým, pochádzalo zo štátov Európskej únie. U 7 odobratých a analyzovaných vzoriek nebolo možné zistiť krajinu pôvodu. Išlo o vzorky spracovaných potravín, ktoré boli odobraté v obchodnej sieti. Na ich obale nebola uvedená krajina pôvodu, v ktorej boli potraviny, respektíve suroviny na ich výrobu dopestované.

V analyzovaných potravinách slovenského pôvodu neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov v 53,2%. Ale v 46,8% vzoriek (v porovnaní s rokom 2015 nárast o 7%) sa zistila prítomnosť jedného či viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným tzv. maximálnym reziduálnym limitom: išlo o vzorky jabĺk, jahôd, uhoriek, šalátu, zemiakov, kapusty, hrušiek, čerešní, ražnej múky, vína aj kravského mlieka.
e-Náramok: Alternatíva uväznenia
Členské štáty Európskej únie by mali v rámci boja proti radikalizácii vyriešiť problém preplnených väzníc a využívať aj alternatívy uväznenia. Mali by tiež znížiť riziko radikalizácie práve vo väzniciach. 

Uväznenie, najmä však vyšetrovacia väzba, by sa mali využívať len ako posledná možnosť, a to len v nevyhnutných prípadoch. Väznenie je mimoriadne nevhodné pre niektoré zraniteľné osoby, akými sú napríklad maloleté osoby, starší ľudia, tehotné ženy a osoby trpiace vážnymi duševnými alebo telesnými chorobami či poruchami. Odsúdencom, ktorí nepredstavujú vážne nebezpečenstvo pre spoločnosť, by mali byť podľa europoslancov ukladané alternatívne tresty: domáce väzenie, verejnoprospešné práce či elektronické monitorovanie.

Uznesenie Európskeho parlamentu varuje pred zvýšenou privatizáciou väzenských systémov v EÚ, ktorá môže zhoršiť podmienky zadržiavania a dodržiavania  základných práv. Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad vysokým počtom samovrážd vo väzniciach a nesúhlas s politikou geografického rozmiestnenia väzníc uplatňovanú niektorými štátmi, pretože takto podľa nich dochádza aj k trestaniu rodín väzňov.

V roku 2014 bolo vo väzniciach v Európskej únii väznených viac ako pol milióna osôb. Podľa Eurostatu tvorili osoby vo vyšetrovacej väzbe viac ako 20% celej väzenskej populácie. Počet osôb zadržiavaných v európskych väzniciach sa podľa výročnej štatistiky Rady Európy v oblasti trestného súdnictva, ktorá sleduje situáciu v celej Európe (nie iba v EÚ) z roku 2014 na rok 2015 znížil o 6,8%. Preplnené väznice však napriek tomu ostávajú problémom v 15 európskych krajinách.    

streda, 11. októbra 2017

e-Government: Slovensko sa pripojilo k tzv. Tallinnskej deklarácii 
V hlavnom meste Estónska, ktoré práve predsedá Rade EÚ, tento dokument podpísali zástupcovia z 32 európskych krajín.  

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 – 2020 po záveroch Rady Európy pripravených a schválených počas slovenského predsedníctva. Deklarácia pripravovaná estónskym predsedníctvom od začiatku svojho mandátu v júli 2017 prináša víziu pre digitálnu Európu vychádzajúcu z reálne dosiahnutých výsledkov únie za posledných 10 rokov. Jej signatári sa zaväzujú napĺňať niekoľko cieľov.

Digital by default – zabezpečiť, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky, mali kvalitnú používateľskú skúsenosť a boli na to pripravení.

Jedenkrát a dosť – implementovať tento princíp pre kľúčové verejné elektronické služby.

Dôveryhodnosť a bezpečnosť – dbať na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach v oblasti verejných služieb a verejnej správy; zvyšovať využívanie elektronických občianskych preukazov, spraviť ich používateľsky prístupnejšie, obzvlášť vhodnejšie pre mobilné platformy.

Otvorenosť a transparentnosť – umožniť občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe orgánov verejnej správy.

Interoperabilita – vypracovať národný rámec interoperability založený na európskom rámci interoperability (EIF).

Horizontálne politické kroky – zvyšovať digitálne zručnosti zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach; rozširovať a prehlbovať využívanie údajov a analýz (vrátane big data); zdieľať s inými dobré postupy a úspešné domáce riešenia v oblasti eGovernmentu; urýchliť digitálnu transformáciu na všetkých úrovniach vlády a zabezpečiť na to primerané finančné zdroje; venovať zdroje na rýchlejšie experimentovanie so vznikajúcimi IKT v rámci verejnej správy, a to aj ponukou „testovacích miest“ pre výskumných pracovníkov a firmy.

Pokroky v plnení cieľov v jednotlivých krajinách bude každoročne prezentovať Riadiaca rada e-Governmentu. Vyhodnotenie plnenia deklarácie po roku od jej schválenia prinesie Rakúsko, ktoré bude predsedajúcou krajinou Rady EÚ na jeseň 2018.

Ministri členských krajín EÚ sa na osobitnom zasadnutí s ministrami krajín východného partnerstva zároveň dohodli na intenzívnej spolupráci s krajinami tohto partnerstva v oblasti digitálnej ekonomiky s cieľom urýchliť ich štrukturálne reformy a postupné zbližovanie s EÚ.  
IBD: Zápalových črevných ochorení je stále viac 
Pod skratkou IBD (inflammatory bowel disease) sa združuje Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, ktoré môžu vyústiť do život ohrozujúcich komplikácií, vrátane rakoviny hrubého čreva. Najčastejšie postihujú mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov, výnimkou však nie sú ani deti.   

Na Slovensku trpí touto diagnózou asi 14 tisíc pacientov, v Európe sú ich viac ako tri milióny. Príčina ich vzniku stále nie je jasná, najväčší problém vidia lekári v zlyhaní imunitného systému, určitú úlohu hrá aj dedičnosť v kombinácii s dlhodobým stresom, nezdravou životosprávou či vírusmi. Spájajú ich bolesti brucha, riedka stolica, časté hnačky, zvýšená teplota, letargia, depresie, môžu sa pridružiť rôzne prejavy na koži, zápaly kĺbov, pečene či očí. Diagnostika oboch ochorení je nesmierne náročná a môže trvať aj roky. Gastroskopia ani kolonoskopia nedokážu obsiahnuť väčšinu tenkého čreva a pri prvých problémoch sa najskôr musia vylúčiť bežné diagnózy ako potravinové intolerancie či helicobacter. Pri vyšetreniach sa využíva sonografia aj magnetická rezonancia.

Efektívna liečba sa môže líšiť od pacienta k pacientovi. Na prvom mieste je medikamentózna liečba, ktorá dokáže výrazne zlepšiť kvalitu života. U mnohých pacientov však liečba buď nezaberá, alebo bola podaná neskoro. Vtedy je čas na chirurgický zákrok, ktorý sa starostlivo plánuje. Mnohí pacienti sa musia naučiť žiť s vývodmi. Súčasťou komplexnej liečby je aj psychológia. Na letargii, strese či depresiách sa často podpisuje nedostatočná podpora okolia a slabé povedomie verejnosti. Pacienti sa hanbia o chorobe a jej prejavoch hovoriť, každý výlet či nákup si musia starostlivo plánovať  s ohľadom na množstvo toaliet v okolí.

Aj s tak náročným ochorením sa dá žiť plnohodnotný život. Je dôležité venovať sa koníčkom a záujmom, ktoré robia radosť. Výhodou je mať s kým zdieľať skúsenosť s ochorením a vzdelávať sa v poznatkoch o IBD. Najlepšie pochopenie majú tí, ktorí tiež takéto niečo prežívajú. Preto sa odporúča kontakt s pacientskou organizáciou.
  
Novinka: Podpora pre lesy 
Cieľom novej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva je motivovať k hospodáreniu trvalo udržateľným spôsobom. K dispozícii budú 2 milióny eur a podporu bude poskytovať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov.

Podpora sa bude poskytovať za trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré vedie k požadovanej kvalite lesa a schopnosti plniť verejnú objednávku. V prípade lesov, v ktorých sa uplatňoval princíp prírode blízkeho hospodárenia, bude sadzba zvýšená na jeden hektár lesných pozemkov o polovicu. Žiadateľom môže byť osoba, ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu.

Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom. Priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 EUR.

Ministerstvo odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.    
SR: Naposledy zbankrotovalo 1.940 občanov 
V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov. Ide o prvý štvrťrok, v ktorom sa odrazila novelizácie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

Podľa údajov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v tomto roku do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. Pri medziročnom porovnaní, kedy pred rokom zbankrotovalo iba 181 ľudí, je to až o 972% viac! Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, teraz tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia. „Podiel fyzický osôb – podnikateľov na celkovom počte osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 predstavuje však iba 3,76%, príčina nárastu počtu bankrotov do rekordných čísel spočíva predovšetkým v uľahčení podmienok osobného bankrotu“, dodáva Jana Marková.

Až 99,54% osobných bankrotov v treťom štvrťroku t.r. prebiehalo podľa právnych predpisov platných od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu využilo 1.922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov pripadlo 1.215 na mužov a 725 na ženy. Najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Takmer 8% dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji (514) a Žilinskom kraji (382), najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch rovnako 132).

CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008. Do analýzy vstupovali údaje o fyzických osobách, ktoré sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Do štatistiky počtu vyhlásených osobných bankrotov boli zahrnuté aj rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu v treťom štvrťroku, avšak ešte podľa pôvodnej právnej úpravy, nakoľko návrhy na osobný bankrot boli podané pred dátumom nadobudnutia účinnosti novely zákona.   

utorok, 10. októbra 2017

EU: Efektívne a profesionálne obstarávanie
Európska komisia predložila iniciatívu, ktorá si kladie za cieľ efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. 

Iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:
Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – členské štáty by mali vypracovať strategický prístup k politike verejného obstarávania so zameraním na šesť prioritných oblastí: väčšie zakomponovanie inovačných, ekologických a sociálnych kritérií pri zadávaní verejných zákaziek; profesionalizácia verejných obstarávateľov; zlepšenie prístupu MSP na trhy verejného obstarávania v EÚ a spoločností z EÚ v tretích krajinách; zvýšenie transparentnosti, integrity a kvality údajov o obstarávaní; digitalizácia procesov verejného obstarávania a hlbšia spolupráca medzi verejnými obstarávateľmi v celej EÚ.

Dobrovoľné posúdenie ex-ante veľkých infraštruktúrnych projektov – zriadi sa asistenčné pracovisko, ktoré dokáže už v rannom štádiu odpovedať na otázky týkajúce sa projektov s predpokladanou hodnotou vyše 250 miliónov EUR. Pri projektoch vysokej dôležitosti alebo s celkovou predpokladanou hodnotou vyše 500 miliónov EUR môže Európska komisia na požiadanie skontrolovať kompatibilitu celého plánu obstarávania s právnymi predpismi EÚ. Tento mechanizmus je dobrovoľný, poradenstvo má nezáväzný charakter a s informáciami sa bude podľa požiadaviek na dôvernosť.

Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov – členské štáty by mali prijať také opatrenia, aby mali verejní obstarávatelia podnikateľské zručnosti, technické poznatky a znalosti na zaistenie súladu s predpismi a zabezpečiť tak, aby daňoví poplatníci dostali najlepší tovar a služby. Komisia bude sprostredkúvať výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – cieľom je získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán, ako stimulovať inovácie prostredníctvom verejného obstarávania tovaru a služieb. Konzultácia je otvorená do 31. decembra a bude podkladom budúceho usmernenia pre verejné orgány, ktoré bude riešiť  otázky typu spôsob stanovenia stratégie, organizácia podpory inovačného obstarávania alebo využívanie nástrojov verejného obstarávania priaznivých pre inovácie. 
Odpad: Nové zisky aj pracovné miesta 
Odpad zo stavieb a demolácií predstavuje riziko pre životné prostredie a je skutočnou výzvou pre celú EÚ. Na každého Európana pripadajú ročne vyše 2 tony takéhoto odpadu.  

V spolupráci s Európskou komisiou vypracovanli experti Protokol EÚ pre manažment odpadu zo stavieb a demolácií (EU Construction and Demolition Waste Management Protocol.) Cieľom usmernení vychádzajúcich z analýz je v čo najväčšej miere opakovane využívať, recyklovať C&D odpad vo všetkých členských štátoch EÚ. Zvýšiť by sa mala dôvera v proces spracovania C&D odpadu a tiež v kvalitu takto recyklovaných materiálov. Podpora trhu s C&D odpadom by mohla priniesť tisíce pracovných miest.

Obežná ekonomika zahŕňajúca stavebnú činnosť, demolačné práce a následne rekonštrukcie s využitím materiálov z recyklovaného odpadu sú kľúčom na posilnenie rastu v tomto sektore. Ak je hodnota 1 tony odpadu približne 10 eur, v EÚ by sa každoročne dokázalo ušetriť 7,5 miliárd eur vďaka využívaniu materiálov z recyklovaného C&D odpadu. Výhody sa však netýkajú iba stavebného priemyslu, pretože každá jedna tona recyklovaného odpadu bude zároveň o jednu tonu odpadu menej zaťažovať životné prostredie.

Brzdou v rozvoji je zatiaľ nedôvera v kvalitu materiálov z recyklovaného C&D odpadu ako aj nedostatočné poznatky o zdravotných rizikách pre robotníkov, ktorí ich používajú.
World Robotics Report 2017: Pribúdajú roboty aj coboty  
Správa International Federation of Robotics (IFR) predpovedá 18% rast v počte nasadenia priemyselných robotov v tomto roku a 15% rast v rokoch 2018 - 2020.  

Hlavnými faktormi optimistického scenára je silnejší rast globálnej ekonomiky, zrýchľujúce sa obchodné cykly, rastúce nároky zákazníkov na variabilitu a rastúca miera praktického uplatnenia konceptov tzv. Priemyslu 4.0. Aj v tomto roku vidí správa rastúci dopyt po robotickej automatizácii v širokom spektre odvetví: automotive, elektroniky, gumárenského a plastikárskeho priemyslu, potravinárskeho a nápojového priemyslu, farmácie či strojárstva. Predpovedaný rast je celosvetový a odohrávať sa bude v Európe, Amerike a hlavne v Ázii.

Podľa správy IFR zohrávajú hlavnú rolu v aktuálnom raste kolaboratívne roboty (coboty). Spolupráca ľudí a robotov je prevládajúci trend v spojení s jednoduchou obsluhou, ľahkou inštaláciou, nízkou hmotnosťou, mobilitou a nízkymi nákladmi. Vzrastie aj vďaka potrebe malých a stredných spoločností (SMB) automatizovať svoju výrobu jednoducho a za prijateľné náklady. Coboty by mali pracovať spolu s ľuďmi namiesto toho, aby ich nahradzovali, a to je dôležité hlavne tam, kde sú pracovné miesta citlivou témou. Umožňujú tiež podnikom vrátiť výrobu do svojich materských krajín, čo je kľúčové v prípade výroby masovo personalizovaných produktov s vyššou maržou.
Google: Mobilní operátori vo vyhľadávaní
Agentúra Performics sledovala prostredníctvom rôznych internetových nástrojov aktivitu pri vyhľadávaní mobilných operátorov na Google.  

Podľa údajov za posledných 12 mesiacov (od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2017) zákazníci na Slovensku najčastejšie vyhľadávali mobilného operátora Orange. Počas sledovaného obdobia podľa Google Trends dosahovali približne rovnaké výsledky ďalší dvaja operátori Telekom a O2.

Najčastejšie vyhľadávanými výrazmi na Google v spojení s mobilnými operátormi boli „telefóny“, „paušál“ a „internet“. Zaujímavosťou je, že v prípade vyhľadávaní služieb dosiahol najvyšší počet operátor O2 so spojením O2 paušál (8.100). Ďalej sme vyhľadávali najčastejšie O2 internet, Orange telefóny a Telekom internet (rovnaký počet po 6.600). A ako tretie najčastejšie spojenie sme vyhľadávali Orange paušál (5.400). 

pondelok, 9. októbra 2017

Smart City: Prvé výzvy na Slovensku
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal prvé výzvy zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. 

Prvé dve výzvy zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Výsledkom podporeného projektu nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho mesta, pričom uchádzač o grant musí preukázať, že má predbežnú dohodu so samosprávou o testovaní produktu. Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, nie pre start-upy, keďže účelom je poskytnúť zdroje na finalizáciu vývoja, nie na celý vývoj. Do dňa vyhlásenia výzvy už musí mať žiadateľ v obchodnom registri zapísanú vývojovú činnosť, čím sa má zabrániť, aby sa o podporu uchádzali účelovo vzniknuté firmy.

Projekty budú hodnotiť medzinárodní hodnotitelia, pričom sa bude osobitne hodnotiť ekonomické a technické riešenie. Výber hodnotiteľov prebiehal prostredníctvom otvorenej medzinárodnej výzvy, do ktorej sa prihlásilo 60 hodnotiteľov z piatich krajín vrátane Slovenska. Ďalšími sú Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Taliansko. Metodika hodnotenia bola vypracovaná spoločne s CIT.
Leukémia: Ukončenie liečby realitou 
Pozitívne výsledky viacerých štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Inovatívne lieky umožnia ukončiť liečbu a nový život bez liekov.  

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa nej je už možné istej skupine pacientov, spĺňajúcim presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu. „S molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby“, hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

Do štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať. „Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby (napr. chronická fáza v čase diagnózy, nízke riziko) a v neposlednom rade aj prianie pacienta“, vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD. Aj na Slovensku pribudnú pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby. S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí samozrejme súhlasiť aj pacient.  
EU: Investície do kybernetickej bezpečnosti
Približne 80% podnikov v Európe zažilo aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kybernetické útoky proti podnikom však často ostávajú neodhalené alebo neohlásené.

Kľúčovým nástrojom kybernetických útokov je naďalej malvér, zároveň však rastie počet a následky útokov na priemyselné kontrolné systémy a siete, akým bol napríklad útok ransomvéru WannaCry v máji 2017, ktorý zasiahol tisíce počítačov v takmer stovke krajín. Vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi  orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality nevyhnutné aj na získavanie elektronických dôkazov.

Preventívne opatrenia zo strany individuálnych používateľov, verejných inštitúcií a podnikov sú podľa europoslancov naďalej absolútne nedostatočné, a to najmä pre nedostatok znalostí a zdrojov. Európska únia, jej inštitúcie, národné vlády a parlamenty, ale aj európske podniky a siete sú podľa nich kriticky zraniteľné voči sofistikovaným útokom veľkých zločineckých organizácií, štátom podporovaných skupín alebo teroristických organizácií.

Európsky parlament preto okrem iného presadzuje:
• intenzívnejšiu výmenu informácií prostredníctvom Eurojustu, Europolu a Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA),
• poskytnutie primeraných zdrojov Eurojustu a Europolu s cieľom urýchliť odhaľovanie, analýzu a postupovanie materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a zlepšiť identifikáciu obetí,
• zabezpečenie okamžitého odstraňovania nelegálneho online obsahu na základe riadneho právneho procesu alebo zamedzenie prístupu k nemu z územia Únie v prípade, keď obsah  nie je možné odstrániť,
• zvýšenie investícií do vzdelávania ako reakciu na nedostatok kvalifikovaných IT-odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
• podporu využívania šifrovania alebo iných bezpečnostných technológií a nástrojov anonymizácie,
• viac prostriedkov z fondov EÚ na výskum bezpečnosti IT založený na bezplatnom a slobodnom softvéri,
• spustenie informačnej kampane v oblasti bezpečného využívania internetu pre deti, orgány ústrednej a miestnej vlády, kľúčových prevádzkovateľov a subjekty súkromného  sektora,
• ustanovenie tímov, ktorým by podniky a spotrebitelia mohli oznamovať incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zriadenie databáz na zaznamenávanie všetkých druhov  počítačovej kriminality,
• poskytnutie orgánom činným v trestnom konaní zákonného prístupu k relevantným informáciám, napríklad k presnej identifikácií používateľa IP adresy, ktoré sú pre vyšetrovanie  nevyhnutné,
• podporu komunity pre bezpečnosť informačných a komunikačných technológií pri takzvanom etickom hakerstve (white hat hacking) a pri oznamovaní nezákonného obsahu, ako  je materiál z oblasti sexuálneho zneužívania detí,
• novelizáciu právneho rámca EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane harmonizácie pravidiel na určenie domáceho alebo zahraničného statusu poskytovateľa služieb. 
SR: Viesť optiku vzduchom je nelegálne
Z rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR v prípade optickej siete v obci Seňa vyplýva, že schovávať budovanie nových optických vedení za „dozbrojovanie“ existujúcej energetickej siete je v rozpore so zákonom. 

Rozhodnutie padlo v súvislosti s výstavbou nadzemnej optickej siete vo východoslovenskej obci na stĺpoch elektrického vedenia, hoci viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 nedovoľuje, a to aj keď ide o zmenu a údržbu už existujúcej stavby. Stavebník projekt pôvodne nahlásil ako drobnú stavbu.

Asociácia poskytovateľov internetu podala na prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu. Prokuratúra skonštatovala porušenie zákona a navrhla stavebné povolenie zrušiť ako nezákonné, neskôr podala odvolanie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. To v rozhodnutí pripomenulo, že na posúdenie charakteru stavby a jej povoľovanie nie je dôležité, či nové vedenie slúži na prenos informácií o spotrebe elektrickej energie alebo na prenos iných informácií. Na vybudovanie nového telekomunikačného vedenia je potrebné územné rozhodnutie, a takéto vedenia sa v zastavanom území obce majú umiestňovať pod povrch zeme. 

piatok, 6. októbra 2017

eIDAS: Upozornenie od Európskej komisie
Európska komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo riadne uplatňovanie nariadenia eIDAS. 

Komisia sa rozhodla zaslať Slovensku formálnu výzvu v súvislosti s uplatňovaním nariadenia Európskej únie o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (eIDAS; nariadenie (EÚ) č. 910/2014). Komisia má obavy týkajúce sa nezávislosti slovenského dozorného orgánu. Ak dozorný orgán nie je úplne nezávislý, ako sa to vyžaduje v nariadení, mohlo by to spôsobiť nerovnosť príležitostí medzi rôznymi hospodárskymi subjektmi a porušila by sa zásada vnútorného trhu EÚ.

Nariadenie eIDAS umožňuje občanom, podnikom a orgánom verejnej správy používať pri prístupe k on-line službám alebo riadení elektronických transakcií prostriedky elektronickej identifikácie a dôveryhodné služby (t. j. elektronické podpisy, elektronické pečate, časová pečiatka, elektronické doručovanie registrovaných zásielok a autentifikácia webového sídla). Slovensko má teraz dva mesiace, aby na túto výzvu odpovedalo.  
Zálohujeme: Druhý počítač a špeciálny softvér
Na zálohovanie je možné použiť aj ďalšie počítače v kancelárii alebo staré PC doma. Hoci sa toto riešenie zdá ako najlepšie z pohľadu nulových vstupných nákladov, je najmenej vhodné.  

Pokiaľ druhý počítač napadne vírus, dáta sú v podstate nepoužiteľné a nie je možné sa na takúto zálohu 100% spoľahnúť. Nevýhodou je potreba starať sa o ďalšie aktualizácie a riešenia možných hardvérových problémov. Výhodné je naopak to, že je možné zdieľať dáta pre viac PC a kapacita je v podstate neobmedzená, pretože do počítača je možné pridať ďalšie disky, alebo pripojiť externé. Možné je tiež nastavenie, kedy sa jednotlivé počítače zálohujú na všetky ostatné počítače v sieti, čo znamená niekoľkonásobnú zálohu. Samozrejme pri vyššom počte PC je toto riešenie neefektívne.

Výhody:
- Nulové vstupné náklady.
- Rýchle zdieľanie a možnosti práce s dátami.
- Veľká kapacita, ktorú je možné rozširovať.

Nevýhody:
- Aj ďalšie PC sa môže zavíriť a následne môže dôjsť k strate dát.
- Možné fyzické poškodenie alebo vypnutie.
- Potreba starať sa o aktualizácie a bezpečnosť PC.

Prenechať starosť o zálohu počítaču a nechať ho automaticky ukladať rôzne verzie dokumentov v rôznom čase a dokonca na rôzne miesta umožňuje dnes špeciálny softvér (ideálne je pritom zálohovanie na viacerých miestach). Každú noc sa zálohujú všetky dokumenty na externý disk, niekoľkokrát denne sa spraví záloha na ďalšie počítače v sieti a každý týždeň sa spraví záloha do cloudu, napríklad cez víkend. Softvér je možné jednoducho nastaviť pre ktorýkoľvek spôsob zálohy a cieľové zariadenie nerozhoduje. Niektoré zálohovacie programy majú dokonca svoj vlastní cloud v cene, takže užívateľovi skutočne zostáva len jednoduché nastavenie požiadaviek na zálohovanie.