piatok, 24. novembra 2017

e-Kolok: Už aj cez mobilnú aplikáciu

Súdne a správne poplatky je možné uhrádzať už aj cez mobilnú aplikáciu, a to vo všetkých krajinách Európskej únie. K dispozícii sú dve verzie: pre operačný systém Android (od verzie 4.4 a vyššie) aj pre operačný systém iOS.

Aplikáciu pre Android spustila Slovenská pošta v obmedzenej prevádzke vo februári 2016 a teraz je k dispozícii plne funkčná. Od leta t.r. bola dostupná aj v Rakúsku a krajinách V4. V uplynulých dňoch sa sprístupnila pre zvyšné krajiny Európskej únie a pripojila sa k nej aj verzia pre operačný systém iOS. Po stiahnutí do telefónu je potrebné si založiť účet a vybrať konkrétnu službu. Platí sa prostredníctvom platobnej karty alebo Poštovej karty. V aplikácii sa následne vygeneruje QR kód, ktorým sa používateľ vo svojom mobile preukáže na úrade. Takto zakúpený e-Kolok je možné použiť do 30 dní, prípadne je možné ho v rámci dňa, v ktorom bol kúpený, stornovať.

Okrem oboch verzií mobilných aplikácií funguje naďalej aj webová aplikácia e-Kolok. Zároveň je možné naďalej platiť prostredníctvom platobných terminálov, takzvaných kioskov. Ďalšou  možnosťou sú potvrdenia o úhrade správneho či súdneho poplatku, ktoré je možné kúpiť na požadovanú hodnotu vo vybraných pobočkách Slovenskej pošty a k dispozícii sú tiež POS terminály na úradoch.

štvrtok, 23. novembra 2017

DDoS: V treťom kvartáli 2017 útoky cielené na 98 krajín

 Aktuálna správa DDoS Intelligence report upozornila na väčší počet krajín, v ktorých boli zaznamenané ciele týchto útokov, ako aj častejšie útoky na finančné služby a platformy prevádzkujúce on-line hry.  

V treťom štvrťroku t.r. boli útoky zamerané na ciele v 98 krajinách (v predchádzajúcom období 86 štátov). Zmenilo sa aj poradie v zozname TOP 10 krajín: Rusko sa zo siedmej pozície posunulo na štvrtú, Francúzsko a Nemecko zase v prvej desiatke nahradili Austráliu a Taliansko. V rebríčku krajín s najväčším výskytom riadiacich botnetových serverov sa na vedúcich priečkach v treťom kvartáli objavili Taliansko a Veľká Británia, ktoré tak odsunuli mimo prvú desiatku Kanadu a Nemecko. V obidvoch prípadoch však rebríčkom kraľujú Čína, Južná Kórea a USA, krajiny obľúbené kyberzločincami najmä pre lacný hosting dátových centier.

Počet botnetov založených na systéme Linux neustále rastie, v treťom kvartáli mali na svedomí až 70% útokov (v predchádzajúcom období 51%). Percento komplexných útokov typu SYN a http-DDoS takisto vzrastá, pričom útoky s využitím iných metód proporčne klesajú. Navyše významne stúpol počet kombinovaných útokov, v rámci ktorých kyberzločinci využívali viacero variant útokov súčasne. Kyberzločinci realizujú stále sofistikovanejšie útoky, čo potvrdzujú aj využívané metódy. Napríklad bol zastavený botnet WireX, ktorý na svoje šírenie využil legitímnu Android aplikáciu; rovnako došlo k odhaleniu technológie Pulse Wave, ktorá zvyšuje silu DDoS útokov prostredníctvom zraniteľností v hybridných a cloudových technológiách.

DDoS útoky sa stávajú opäť „módnym hitom“, ktorý do sveta kyberzločinu prináša mnohé novinky. Pozoruhodnou je napríklad aj samotná rôznorodosť obetí DDoS útokov. Napadnuté boli najmä služby poskytujúce on-line hry, resp. platformy prevádzkujúce hazardné hry ako Final Fantasy, Blizzard Entertainment, American Cardroom a tiež britská Národná lotériová spoločnosť. Experti z Kaspersky Lab zachytili aj zvýšený počet DDoS útokov, ktoré boli zamerané na platformy poskytujúce finančné služby poskytujúcr počiatočné ponuky mincí (initial coin offering, ICO), čiže počiatočné nasadenie tokenov využívajúcich blockchainové technológie. Takéto útoky sledujú dva ciele – buď sa snažia poškodiť povesť týchto služieb, alebo v horšom prípade slúžia na odvrátenie pozornosti od samotnej krádeže.   

EU: Jednotný digitálny trh

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli dohodu o ukončení neopodstatneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť produkty alebo služby on-line v rámci Európskej únie. 

Pre občanov to znamená, že budú môcť rovnako ako doma on-line nakupovať elektrický tovar, prenajímať autá, alebo kupovať vstupenky na koncert aj v inom členskom štáte EÚ. Zabezpečí sa tým, že už nebudú vystavení prekážkam, napríklad aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. V prípade podnikov to znamená väčšiu právnu istotu pre cezhraničnú činnosť.

Novými pravidlami sa vymedzujú tri osobitné situácie, pri ktorých sa od začiatku vylučujú odôvodnenia a objektívne kritériá rozdielneho prístupu k zákazníkom z rôznych členských štátov EÚ:
· Predaj tovaru bez fyzickej dodávky. Príklad: Belgický zákazník má záujem o nákup chladničky a najlepšiu ponuku nájde na nemeckej internetovej stránke. Zákazník bude mať právo objednať si výrobok a vyzdvihnúť si ho v priestoroch podnikateľského subjektu alebo zorganizovať doručenie výrobku do svojho bydliska.
· Predaj elektronicky poskytovaných služieb. Príklad: Bulharská spotrebiteľka si chce kúpiť hostingové služby pre svoju internetovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k tejto službe, môže sa zaregistrovať a kúpiť si túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.
· Predaj služieb poskytovaných na určitom fyzickom mieste. Príklad: Talianska rodina si môže priamo kúpiť lístky do zábavného parku vo Francúzsku bez presmerovania na taliansku stránku.
Nariadením sa neukladá povinnosť predať a neharmonizujú sa ním ceny. Rieši však diskrimináciu v oblasti prístupu k tovaru a službám v prípadoch, kde to nie je možné objektívne odôvodniť (napr. povinnosťami týkajúcimi sa DPH alebo rozdielnymi právnymi požiadavkami). Nové pravidlá priamo nadobudnú účinnosť deväť mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa najmä malé hospodárske subjekty mohli prispôsobiť.

Na základe prieskumu Európskej komisie boli praktiky geografického blokovania odhalené v 63% všetkých posudzovaných internetových stránok. V roku 2015 menej než 40% internetových stránok umožňovalo nákup cezhraničným zákazníkom. V máji 2016 sa v rámci práce na digitálnom jednotnom trhu na základe dohody troch európskych inštitúcií v spoločnom vyhlásení začiatkom tohto roka identifikovalo nariadenie o ukončení neopodstatneného geografického blokovania ako legislatívna priorita v roku 2017. 

On-line: Sociálne siete a hry sú blokované najčastejšie

Malé a stredne veľké spoločnosti aj na Slovensku najčastejšie blokujú zamestnancom prístup na sociálne siete a stránky s hrami. Obavy zo súkromných aktivít v pracovnom čase majú hlavne z dôvodu straty produktivity práce, možného napadnutia firemnej siete škodlivým softvérom či zahltením webového pripojenia.   

Lokálny prieskum GFI Software v septembri 2017 ukázal, že iba malá časť malých a stredných spoločností nijako neobmedzuje svojich zamestnancov v prístupe na podnikový web a toleruje im súkromné aktivity v pracovnom čase. Štatistické reporty týkajúce sa webových aktivít používateľov v rámci firemnej siete generujú viac ako dve tretiny podnikov. Vedie ich k tomu hlavne aktuálna situácia s ransomvérovými útokmi a stále viac aj blížiaca sa platnosť nariadení o ochrane osobných dát GDPR.

Hlavné zistenia prieskumu:
- České a slovenské SMB spoločnosti blokujú svojim zamestnancom hlavne prístup na sociálne siete (68%), stránky s hrami (54%), stránky s obsahom pre dospelých (46%) a streamy (43%).        
- Najviac využívajú štatistické reporty týkajúce sa aktivít používateľov (71%), využitia šírky pásma (32%) a kategórie navštevovaných webových stránok (26%).
- Hlavnou motiváciou pre webové zabezpečenie svojich sietí respondenti vidia v ochrane pred ransomvérom (57%) a zaistení kompatibility s nariadením GDPR (43%).
- V oblasti riešení na ochranu pred webovými hrozbam i ich najviac zaujíma zaistenie integrity siete (53%) a filtrovanie webových stránok (33%). 

Radíme: Vianočný príspevok 2017

Tohtoročný vianočný príspevok získajú dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodok najviac 547,20 eur mesačne a majú bydlisko na území Slovenskej republiky. Ide o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, pozostalostných dôchodkov (vdovského, vdoveckého, sirotského) alebo sociálneho dôchodku.  

O vianočný príspevok netreba žiadať, Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky všetkým, ktorí majú naň nárok. Dostanú ho v decembri spolu s dôchodkom. Maximálna výška vianočného príspevku je 87,26 eur. Najvyšší vianočný príspevok dostanú dôchodcovia, ktorých dôchodok je najviac 199,48 eur mesačne. Tým, ktorí poberajú dôchodok od 199,49 eur do 547,20 eur mesačne, patrí vianočný príspevok podľa výšky vyplácaného dôchodku v rozpätí od 87,26 eur do 24,68 eur. Ak dôchodok alebo úhrn všetkých dôchodkov nepresahuje 398,96 eur mesačne, Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok zvýšený o 12,74 eur. Vianočný príspevok s jednorazovým zvýšením tak bude vyplatený maximálne vo výške 100 eur.

Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku je prístupná na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca. Umožňuje výpočet aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet na euro (prepočítaná suma dôchodku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol). Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý bol platný 1. októbra 2017. 

streda, 22. novembra 2017

EU: Rozpočet na rok 2018

Najväčšia časť budúcoročného rozpočtu Európskej únie sa podľa návrhu Európskej komisie z mája t. r. venuje na podporu vytvárania pracovných miest, ako aj na posilnenie rastu, strategických investícií a konvergencie. EÚ bude takisto naďalej podporovať úsilie efektívne riešiť migračné výzvy vnútri únie aj mimo nej. 

Rozpočet EÚ na rok 2018 predstavuje sumu 160,1 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov (prostriedky, ktoré v danom roku možno dohodnúť v zmluvách) a 144,7 mld. EUR platobných prostriedkov (platobné prostriedky, ktoré možno vyplatiť).

Hlavné charakteristiky rozpočtu:
– Takmer polovica finančných prostriedkov (77,5 mld. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov) pôjde na posilnenie ekonomiky, zvýšenie konkurencieschopnosti univerzít, lepšie vybavenie spoločností na konkurenčný súboj na svetovom trhu. Napríklad 2 mld. EUR pôjdu do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), 354 miliónov EUR sa venuje na podporu malých a stredných podnikov (Program pre konkurencieschopnosť MSP, COSME) a 11,2 mld. EUR sa vyčlení na Horizont 2020 – európsky program financovania výskumu a inovácie. Na posilnenie rastu, tvorby pracovných miest a konvergencie vo všetkých členských štátoch sa cez európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) venuje celkovo 55,5 mld. EUR.
– Mladí ľudia dostanú väčšiu podporu a lepšie príležitosti nájsť si zamestnanie vďaka 350 miliónom EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorej cieľom je riešiť problém nezamestnanosti mladých ľudí v našich členských štátoch.
– Podpora európskych poľnohospodárov predstavuje 59 mld. EUR.
– V nadväznosti na zavedenie Európskeho obranného fondu je 40 miliónov EUR vyčlenených na financovanie spoločného výskumu v oblasti inovačných obranných technológií a produktov. V roku 2017 už bolo na rozpočet EÚ určený na výskum v oblasti obrany pridelených 25 miliónov EUR a celkový rozpočet do roku 2019 dosiahne 90 miliónov EUR.
– Takmer 4,1 mld. EUR bude venovaných na riadenie migrácie a odstraňovanie bezpečnostných hrozieb. Podstatná časť tejto sumy už bola vyčlenená skôr a celková suma pre tieto oblasti politiky v období rokov 2015 – 2018 dosiahne 22 mld. EUR.

Trend: 3D virtuálne učebne

Obrázky ľudského tela v učebniciach vymenia za virtuálnu pitevňu už aj študenti stredných zdravotníckych škôl na Slovensku.   

Anatómia je v zdravotníckych študijných odboroch nosným predmetom, pre veľký rozsah učiva aj latinské názvoslovie ju však väčšina študentov považuje za jeden z najťažších. Vo virtuálnych učebniach žiaci do procesu zapoja vďaka 3D viaceré zmysly. Učivo si tak budú pamätať dlhšie a štúdium sa pre nich stane aj atraktívnejšie. Špeciálna aplikácia, prispôsobená potrebám strednej školy, bude obsahovať všetky zložky ľudského tela, teda svaly a kosti, cievy, nervy, orgány či jednotlivé sústavy.  

Okrem Bratislavy sa otvorila druhá virtuálna anatomická učebňa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach. Vybavenie pozostáva zo setov pre virtuálnu realitu a interaktívnej obrazovky. Celkové náklady na zriadenie virtuálnej učebne sa vyšplhali na takmer 40-tisíc eur. 

NASES: Sankcia 71 tisíc eur

Prevádzkovateľ Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk bude musieť Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) uhradiť sankciu vo výške vyše 71 tisíc eur.  

Dôvodom je nedostupnosť elektronickej služby  "Podanie žiadosti o peňažný príspevok na opravu pomôcky” v kompetencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v mesiaci máj 2017, ktorá je sprístupnená občanom prostredníctvom portálu slovensko.sk. Pri riešení tohto incidentu dodávateľ nesplnil časovú lehotu na vyriešenie, a preto podľa zmluvných podmienok si NASES uplatňuje sankciu vo výške 71 452,02 eur s DPH.

Agentúra s dodávateľom rozporuje niekoľko ďalších incidentov súvisiacich s nedostupnosťou či obmedzenou dostupnosťou služieb portálu, vrátane oneskoreného doručovania rozhodnutí po potvrdení doručenky v prvých týždňoch mesiaca september. Aby sa prevádzkovateľ systému sanciám vyhol, musí jasne preukázať, že k problémom nedošlo jeho zavinením. 

5G: Rýchlejší a iný internet

Ešte sme si nezvykli využívať naplno možnosti 4G LTE a už sa aj na Slovensku hovorí o budovaní vysokorýchlostných sietí piatej generácie (5G).  

Hlavné atribúty 5G siete – rýchlosť, spoľahlivosť a ultranízka latencia – otvoria nové možnosti pre priemyselnú automatizáciu procesov, autonómne autá, uplatnenie v tzv. medicíne na diaľku či nové zážitky z virtuálnej reality a šírenia používateľmi generovaného obsahu. Na rozdiel od doterajších generácií sietí, ktoré projektovali a budovali jednotliví operátori, pre implementáciu 5G sietí je kľúčový dialóg so zákazníkmi a spoločná zodpovednosť ešte pred samotným dizajnovaním siete. Reaguje totiž na špecifické potreby zákazníkov spôsobom, ktoré predchádzajúce generácie mobilných sietí nepoznali. Preto si vyžaduje masívnu dostupnosť optických prístupových sietí, bez ktorých plnohodnotné 5G nemôže fungovať.

Ďalším dôležitým predpokladom efektívneho rozvoja 5G sietí je dostupnosť relevantného frekvenčného spektra. Pre optimálne fungovanie 5G bude potrebný mix frekvenčného spektra pod 1 GHz, 1 – 6 GHz a nad 6 GHz. Za optimálne minimum sa považuje 100 MHz kontinuálneho spektra v pásme 3400 – 3800 MHz a 200 MHz v časti mm vĺn.  

utorok, 21. novembra 2017

EU: Erasmus+ 2018

Rozpočet na program Erasmus+ by sa mal v roku 2018 navýšiť o viac ako 200 mil. EUR, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2017 nárast o 8%.

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov na rok 2018 v rámci programu Erasmus+, programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vďaka predpokladanému nárastu rozpočtu programu o 200 miliónov EUR bude môcť Erasmus+ poskytnúť nebývalé množstvo príležitostí pre jednotlivcov a organizácie v Európe aj mimo nej.

Celkovo by mal mať program Erasmus+ v roku 2018 k dispozícii 2,7 miliardy EUR. Z nich sa bude financovať:
•        podpora príležitostí mobility pre mladých ľudí, študentov, stážistov, učňov a medzinárodných dobrovoľníkov, ako aj pre učiteľov, školiteľov a pracovníkov s mládežou;
•        vytvorenie a skvalitnenie partnerstiev organizácií v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže s trhom práce;
•        podpora dialógu a získavania dôkazov, ktoré sú potrebné na reformu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže;
•        podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti európskych štúdií prostredníctvom aktivít v rámci programu Jean Monnet  a tiež
•        podpora nadnárodných projektov v oblasti športu so zameraním na šport na miestnej úrovni.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2018 budú mať prednosť projekty Erasmus+ zamerané na podporu sociálneho začlenenia prostredníctvom vzdelávania a činností v oblasti mládeže a športu.

EU: Európsky vzdelávací priestor do roku 2025

V záujme všetkých členských štátov je, aby využili plný potenciál vzdelávania a kultúry a pochopili ho ako hybnú silu pre tvorbu pracovných miest, ekonomický rast a sociálnu spravodlivosť, ako aj prostriedok, ako zažiť európsku identitu v celej jej rozmanitosti. 

Na stretnutí v Ríme v marci 2017 sa európski lídri zaviazali k „únii, v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu, v ktorej môžu študovať a nájsť pracovné príležitosti na celom kontinente“. Komisia sa domnieva, že vzdelávanie a kultúra môžu zohrávať dôležitú úlohu pri riešení takých výziev, ako je starnutie pracovnej sily, pokračujúca digitalizácia, zručnosti potrebné v budúcnosti, potreba podporovať kritické myslenie a mediálnu gramotnosť v čase, keď sa „alternatívne fakty“ a dezinformácie môžu šíriť online, ako aj potreba viac posilniť zmysel pre spolupatričnosť ako protipól populizmu a xenofóbie.

Európska komisia predstavila svoju víziu o tom, ako môžeme do roku 2025 vytvoriť európsky vzdelávací priestor, ktorý by mal zahŕňať:
Zabezpečenie mobility pre všetkých: využitím pozitívnych skúseností programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity a zvýšením účasti na týchto iniciatívach, ako aj vytvorením študentského preukazu EÚ, ktorý má ponúkať nové používateľsky ústretové spôsoby uchovávania informácií o osobných akademických záznamoch.

Vzájomné uznávanie diplomov: zavedením nového „sorbonského procesu“ (ktorý vychádza z „bolonského procesu“) s cieľom pripraviť pôdu pre vzájomné uznávanie vysokoškolských diplomov a osvedčení o ukončení školskej dochádzky.

Lepšiu spoluprácu pri tvorbe učebných plánov: vydávaním odporúčaní, aby vzdelávacie systémy šírili všetky vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sa v dnešnom svete považujú za kľúčové.

Kvalitnejšiu výučbu jazykov: stanovením novej referenčnej hodnoty pre všetkých Európanov, ktorí končia vyššie sekundárne vzdelanie, aby do roku 2025 okrem svojho materinského(-ých) jazyka(-ov) dobre ovládali aj ďalšie dva jazyky.

Propagáciu celoživotného vzdelávania: snahou o zblíženie a zvýšenie podielu ľudí zapojených do vzdelávania počas celého života s cieľom dosiahnuť 25% do roku 2025.

Uplatňovanie inovácií a digitálneho vzdelávania: propagovaním inovatívnej a digitálnej odbornej prípravy a vypracovaním nového akčného plánu digitálneho vzdelávania.

Podporu učiteľov: zvýšením počtu pedagógov, ktorí pôsobia v programe Erasmus+ a sieti eTwinning a poskytovaním usmernení v oblasti politiky o profesijnom rozvoji učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl. Vytvorenie siete európskych univerzít, aby špičkové európske univerzity dokázali bezproblémovo spolupracovať naprieč hranicami, ako aj podpora založenia Školy európskej a nadnárodnej správy vecí verejných.

Investovanie do vzdelávania: využívaním európskeho semestra na podporu štrukturálnych reforiem v záujme zlepšenia politiky vzdelávania, s použitím finančných prostriedkov EÚ a investičných nástrojov EÚ na financovanie vzdelávania, a stanovením referenčnej hodnoty pre členské štáty, a to investovať 5% HDP do vzdelávania.

Zachovanie kultúrneho dedičstva a posilnenie pocitu európskej identity a spolupatričnosti k európskej kultúre: s využitím dynamiky Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 rozvíjaním európskej stratégie pre kultúru a prípravou odporúčania Rady o spoločných hodnotách, inkluzívnom vzdelávaní a európskom rozmere výučby. A tiež posilnením európskeho rozmeru kanála Euronews, ktorý v roku 1993 založilo niekoľko európskych poskytovateľov verejnoprávneho vysielania, aby poskytoval nezávislé a kvalitné informácie s celoeurópskou perspektívou.    

e-Bezpečnosť: Medicínske zariadenia a pacientske databázy

Akým bezpečnostným výzvam budú čeliť nemocnice, zdravotnícke zariadenia a pacienti v budúcom roku? 

Budúcnosť prinesie nové výzvy z pohľadu kybernetickej bezpečnosti vo viacerých odvetviach, zdravotníctvo nevynímajúc. Podľa bezpečnostných expertov sa práve medicínske systémy, pripojené zariadenia a pacientske databázy stanú vyhľadávaným cieľom kyberzločincov. V tomto roku experti narazili na otvorený prístup k takmer 1.500 zariadeniam používaným na spracovanie pacientskych záznamov. Podstatná časť medicínskeho softvéru a webových aplikácií obsahuje zraniteľnosti, ku ktorým existujú zverejnené exploity. Riziko, ktorému sú medicínske systémy a citlivé dáta v rámci ich infraštruktúr vystavené, znásobuje ich atraktivita. Tieto informácie majú totiž na čiernom trhu vysokú hodnotu, čo je tiež dôvod, prečo sú medicínske inštitúcie ochotné platiť hekerom za ich obnovenie.

Čo môžeme očakávať v roku 2018?
Vzrastú útoky zamerané na medicínske vybavenie za účelom vydierania, poškodenia alebo dokonca zničenia. Objem špeciálneho medicínskeho zariadenia pripojeného k internetu sa zvyšuje. Vo väčšine prípadov ide o súkromné siete. Iba jediné externé pripojenie k internetu však môže stačiť na to, aby bola sieť narušená a infikovaná malvérom, ktorý sa okamžite rozšíri v tejto „uzavretej“ sieti. Zasiahnuté zariadenie môže ohroziť starostlivosť a zanechať fatálne následky.

Zvýši sa počet cielených útokov zameraných na krádež citlivých údajov. Pripojené zdravotnícke systémy spracovávajú stále väčšie množstvo medicínskych informácií a údajov o pacientoch. Tieto dáta budú predávané nielen na čiernom trhu, no rovnako môžu byť zneužité aj za účelom vydierania.

Čoraz viac ransomvérových útokov bude zameraných práve na inštitúcie poskytujúce zdravotnícku starostlivosť. Pripojené medicínske zariadenia sú nákladnou záležitosťou, často životne dôležitou pre pacientov aj samotného poskytovateľa starostlivosti. Práve to z nich robí atraktívny cieľ pre útočníkov pri ransomvérových útokoch, ktoré zahŕňajú najmä šifrovanie a blokovanie zariadení. Prinajmenšom dovtedy, kým nebude zaplatené výkupné.  

Koncept jasne definovaného korporátneho perimetra bude čoraz viac uplatňovaný v zdravotníckych inštitúciách. Počet pracovných staníc, serverov, mobilných zariadení a iného vybavenia pripojeného on-line sa neustále zvyšuje. Tento benefit však opäť nesie určité riziká – otvára ďalší priestor pre kyberzločincov na získanie prístupu do siete a k medicínskym informáciám. Bezpečnostné tímy tak budú s každým novým pripojeným zariadením čeliť výzvam na ochranu siete a zabezpečenie koncových bodov.

Stále viac ohrozené budú aj pripojené „nositeľné“ zariadenia (ako napr. implantáty, kardiostimulátory či inzulínové pumpy), ktoré prenášajú citlivé a tajné medicínske informácie medzi zdravotníckym personálom a pacientmi. Používanie nositeľných zariadení v zdravotníctve rastie vzhľadom na jeho praktické a efektívne využitie v diagnostike, liečbe a preventívnej starostlivosti.  

Pozornosť kyberzločincov budú v čoraz väčšej miere pútať aj národné a regionálne informačné systémy, ktoré zdieľajú často nechránené a nezašifrované pacientske dáta s lokálnymi ambulanciami, nemocnicami, klinikami či inými zdravotníckymi zariadeniami. Týka sa to aj údajov zdieľaných medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami.

Rastúca popularita tzv. smart zariadení, ktoré sledujú zdravotný stav alebo životný štýl, medzi komerčnými používateľmi (ako napr. smart hodinky, náramky alebo iné fitness prístroje) prináša so sebou aj riziko straty osobných údajov. Tieto zariadenia sú zväčša opatrené len minimálnou alebo žiadnou ochranou, čo z nich robí ľahké sústo pre hackerov.

Útoky zamerané na narušenie bezpečnosti – či už ide o útoky zamerané na obmedzenie služieb alebo ransomvérové útoky, ktoré boli iniciované s cieľom zničiť dáta (ako napr.  WannaCry) – budú stále väčšou hrozbou pre plne digitalizované zdravotnícke zariadenia. Neustále rastúci počet pracovných staníc, správa elektronických záznamov a digitalizované obchodné procesy sú základom fungujúcej modernej organizácie, ktorá má pre spoločnosť často až kritický význam. To si veľmi dobre uvedomujú aj kyberzločinci, ktorí sa nezastavia pred ničím, len aby naplnili svoj cieľ.  

A nakoniec, v ohrození budú aj nové technológie využívané v zdravotníctve, ako napr. pripojené umelé končatiny, implantáty pre fyziologické vylepšenia, zabudovaná rozšírená realita a pod. navrhnuté s cieľom zmierňovať postihnutie a vytvárať príležitosti pre lepší, silnejší a kvalitnejší život. Inovatívny útočníci v nich nájdu nové príležitosti pre ich škodlivé aktivity – o to viac, ak sa na ochranu proti kybernetickým hrozbám nebude myslieť už pri vývoji týchto technológií. 

EU: Posilnená ochrana spotrebiteľov

Podľa údajov z roku 2014 porušovalo až 37% webových stránok zameraných na elektronický predaj tovarov a služieb v oblasti cestovania, zábavy, konfekcie, elektroniky a spotrebiteľských úverov platné právne predpisy EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. 

Európsky parlament schválil celoúniové pravidlá s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľov pri internetových nákupoch a rýchlejšie odhaliť nepoctivých predajcov. Nová legislatíva odstráni nedostatky aktuálnych úniových predpisov, možnosť zneužívania ktorých bola umocnená odlišnými prístupmi na ich presadzovanie v jednotlivých krajinách EÚ. Novelizované nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa rozšíri právomoci vnútroštátnych orgánov tak, aby mohli  ľahšie odhaliť a zastaviť porušovanie právnych predpisov únie na ochranu spotrebiteľov v on-line prostredí. Posilní tiež možnosti koordinácie ich činnosti v rámci EÚ.

Súčasťou právomocí vnútroštátnych orgánov v oblasti vyšetrovania a uplatňovania právnych predpisov EÚ bude okrem iného právo:
•     Požadovať od registrátorov domén a bánk poskytnutie informácií potrebných na identifikáciu nepoctivých obchodníkov.
•     Vykonávať testovacie nákupy tovarov alebo služieb - v prípade potreby aj v utajení, teda pod zmenenou identitou (fiktívne nakupovanie).
•     Nariadiť zreteľné zobrazenie varovania pre spotrebiteľov pri prístupe k on-line rozhraniu, či už ide o webovú stránku alebo aplikáciu, prípadne nariadiť odstránenie digitálneho  obsahu či obmedzenie prístupu k nemu, pokiaľ neexistujú žiadne iné účinné prostriedky na zastavenie nezákonných praktík.
•     Uložiť sankcie - vrátane pokút či opakovaných peňažných sankcií.
•     Zatlačiť na obchodníkov v snahe získať od nich záväzok poskytnutia primeranej nápravy spotrebiteľom, ktorí boli ich protiprávnym konaním poškodení a zároveň informovať  spotrebiteľov o možnostiach, ako sa domôcť odškodnenia.

Európska únia bude koordinovať postup vnútroštátnych orgánov, ak porušenie právnych predpisov únie spôsobilo, spôsobuje, alebo môže spôsobiť ujmu na kolektívnych záujmoch spotrebiteľov v aspoň dvoch tretinách členských štátov s minimálne dvoma tretinami obyvateľstva únie. Jednou z kľúčových požiadaviek poslancov počas vyjednávaní so zástupcami Rady (ministrov) EÚ bolo väčšie zapojenie spotrebiteľských  organizácií do úsilia o zlepšenie vymožiteľnosti práv on-line klientov.  Nové nariadenie by malo účinnejšie predchádzať alebo potláčať aj nasledujúce praktiky:
•     cezhraničná krátkodobá propagácia lacnejších leteniek, ktoré letecká spoločnosť následne zruší,
•     dlhodobá viazanosť u mobilného operátora ukrytá za ponuku získať telefón za jedno euro,
•     nedoručenie už zaplateného dizajnového nábytku online obchodníkom, ktorý jeho predaj ponúkal a ktorý za ostatné tri roky zmenil štyrikrát svoju adresu,
•     rozdiely v cenách za prenájom automobilov, ktoré poukazujú na možnú diskrimináciu spotrebiteľov na základe krajiny ich pôvodu.    

pondelok, 20. novembra 2017

EU: Asistenčné systémy v každom vozidle

Rozpoznávanie chodcov a cyklistov, automatické brzdenie či inteligentné prispôsobovanie rýchlosti. Európsky parlament presadzuje, aby boli tieto asistenčné systémy súčasťou základnej výbavy všetkých nových vozidiel. 

Na európskych cestách príde každý rok o život viac ako 25 tisíc ľudí, počet ťažko zranených sa odhaduje na stotridsaťpäťtisíc. Ľudský faktor je príčinou až 90% nehôd. Asistenčné systémy riadenia, ako napríklad systém na prispôsobovanie rýchlosti vozidla, systém na udržovanie automobilu v jazdnom pruhu či automatické brzdné systémy, by mohli pomôcť vodičom zvládať nebezpečné situácie a znížiť tak počet nehôd. Tieto systémy by podľa poslancov mali byť súčasťou základnej výbavy všetkých nových vozidiel.

Asistenčnými systémami boli vybavené najmä luxusnejšie autá. Napriek tomu, že sa dnes montujú do všetkých tried  automobilov, pre vodičov znamená ich objednanie dodatočné náklady, v dôsledku čoho sú súčasťou iba každého štvrtého vozidla v EÚ. V snahe šetriť vodičom náklady poslanci presadzujú, aby sa povinnými stali iba na trhu dostupné systémy, ktoré sa už pri záchrane  životov osvedčili, ako napríklad rozpoznávanie chodcov či cyklistov a automatické brzdenie. Práve vďaka všeobecnému zavádzaniu budú tieto systémy lacnejšie.

Poslanci okrem toho vyzvali Európsku komisiu, aby zvážila zavedenie celoúniového nulového limitu pre prítomnosť alkoholu v krvi, ktorý  by sa týkal nových a profesionálnych vodičov. 

SR: Najväčšie úspory majú zamestnanci z oblasti IT a zdravotníctva

Najčastejšie míňajú nad svoj rozpočet zamestnanci dopravy a uniformovaných služieb. Sú zároveň najviac naklonení na pôžičku.  

Podľa prieskumu KANTAR TNS pre KRUK si svoju finančnú budúcnosť najčastejšie dlhodobo plánujú zamestnanci finančného sektora (75%) a za nimi nasledujú pracovníci IT sektora (63%). Väčšie plánované výdavky riešia s predstihom predovšetkým zamestnanci z oblasti obchodu: odložia si na ne peniaze bokom, len 16% z nich rieši podobné situácie nejakým typom pôžičky. Podobne hospodária zamestnanci sektora služieb, financií a zdravotníctva – na väčšie výdavky si požičiava len 19% z nich. Najväčšiu ochotu riešiť situáciu pôžičkou vyjadrili pracovníci z oblasti dopravy (31%). Ak vzniknú výdavky, ktoré narušia rovnováhu domáceho rozpočtu, je pre pracovníkov sektora služieb a stavebníctva najjednoduchším riešením ďalšia pôžička alebo pôžička od priateľov či príbuzných. Zamestnanci sektora financií, zdravotníctva, vzdelávania a obchodu obmedzia svoje budúce výdavky. Pracovníci z oblasti dopravy sa pokúsia odložiť splátky niektorých záväzkov.

Najmenej tretina príjmov slovenských domácností je určená na úhradu fixných výdavkov. Najviac sa na nich podieľajú náklady na bývanie. Významnú časť rozpočtu tvoria tiež poplatky za mobilné služby, internet a televíziu. Celých 41% pracovníkov v stavebníctve sa pritom už stretlo s tým, že neboli schopní zaplatiť „zloženky“ v určenom termíne. Najmenší podiel respondentov (28%) má túto skúsenosť medzi zamestnancami v oblasti vzdelávania. Najčastejšími dôvodmi, ktoré vedú k oneskoreným platbám, patria – vo všetkých profesijných skupinách – strata zamestnania v rodine, nepredvídateľné výdavky a splátky úverov/dlhov.

Medzi respondentmi prieskumu prevažuje názor, že riešiť finančnú núdzu ďalšou pôžičkou či úverom je krajné riešenie. Napriek tomu takmer štvrtina respondentov v posledných 12 mesiacoch k tomuto riešeniu pristúpila. Išlo predovšetkým o zamestnancov sektora stavebníctva (24%) a IT (24%), pričom hodnota ich úverov tvorila priemerne približne 61% mesačného rozpočtu u pracovníkov v stavebníctve a 70% u zamestnancov v IT. Priemerná hodnota úveru vo všetkých profesijných skupinách dosahuje 84% mesačného rozpočtu domácnosti, pričom platí, že čím je nižšia príjmová hladina danej profesijnej skupiny, tým sú vyššie jej úvery.

Prieskum prebiehal medzi občanmi Slovenskej republiky na prelome septembra a októbra 2017. Spolu bolo opýtaných 1.000 osôb z deviatich profesijných skupín, v každej profesijnej skupine pritom išlo najmenej o 100 respondentov.     

Aktuálne: Rezistencia voči antibiotikám

Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách opätovne upozornil na  antimikrobiálnu rezistenciu (AMR) – jednu z najväčších hrozieb pre celosvetové zdravie.  

V Európskej únii kvôli nej ročne zomrie až 25.000 ľudí, na náklady na zdravotnú starostlivosť a zníženie produktivity stratí až 1,5 miliardy eur, a preto je viac než kedykoľvek predtým potrebné o tomto probléme zvyšovať povedomie. S rastúcou rezistenciou voči antibiotikám, dokonca aj voči antibiotikám poslednej možnosti, čelíme znepokojivej budúcnosti možnej éry „po antibiotikách“, v ktorej by sme  mohli stratiť schopnosť vykonať akékoľvek väčšie operácie, transplantáciu orgánov alebo úspešných implantácií – napríklad nových bedrových kĺbov alebo srdcových chlopní.

Do roku 2050 by antimikrobiálna rezistencia mohla potenciálne usmrtiť jednu osobu každé  tri sekundy a stať sa častejšou príčinou úmrtia než rakovina. Práve s cieľom vyhnúť sa tejto nepredstaviteľnej budúcnosti Európska komisia v júni predložila nový akčný plán „jedno zdravie“ proti AMR. Podľa neho musíme bojovať proti používaniu antimikrobiálnych látok u ľudí a zvierat súčasne a lepšie riešiť otázku, akú úlohu zohráva antimikrobiálna rezistencia v životnom prostredí. Európska únia by mala mať vedúce postavenie v boji proti AMR a poskytovať pridanú hodnotu opatreniam členských štátov. 

Aktuálne: Nákazy z nemocníc

Tohtoročný Svetový týždeň zvyšovania povedomia o antibiotikách bol na Slovensku zameraný aj na nemocničné nákazy – nozokomiálne infekcie. 

Ide o prenosné ochorenia, ktoré vznikli pri pobyte v zdravotníckom zariadení. Najčastejšími vyvolávateľmi infekcií sú baktérie. Nozokomiálne infekcie komplikujú priebeh pôvodného ochorenia, predlžujú pobyt pacienta v nemocnici, čím zvyšujú personálne a finančné náklady na jeho liečbu. Ich nahlasovanie a výskyt je svetovo uznávaný indikátor kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a slúži pacientovi na porovnanie kvality a bezpečnosti jednotlivých nemocníc.

Úrad verejného zdravotníctva SR v roku 2016 zverejnil 10.091 nozokomiálnych infekcií, čo predstavuje výskyt infekcií na úrovni 1,02 %. Je to nízke a podhlásené číslo, ktoré nemá nič spoločné s realitou. Situácia na Slovensku nie je dobrá aj kvôli tomu, že nahlasovanie nozokomiálnych infekcií je administratívne náročná, síce zákonom povinná, ale v praxi nerealizovateľná a skôr sporadická činnosť. Navyše vykazovanie len na úrovni percent neumožňuje spravodlivé porovnávanie nemocníc. Zmeniť by to mal Národný akčný plán antibiotickej rezistencie v SR. Zavedením systému elektronického zdravotníctva by sa tento proces mal zjednodušiť a nemali by sa opakovane zadávať tie isté údaje do viacerých formulárov a systémov. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje klinické diagnostické a terapeutické postupy a postupy na výkon prevencie a Národný plán kontroly infekčných ochorení.

V boji s antibiotickou rezistenciou sa už nedá spoľahnúť ani na farmaceutické firmy. Tie od roku 2000 nepriniesli žiadne nové antibiotiká a výskum novej liečby, z dôvodu rýchlej rezistencie na ich antibiotiká, nie je pre nich momentálne dostatočne zaujímavý. Čo môžete urobiť sami?
1) Správne si umývajte ruky. V nemocnici si ruky dezinfikujte.
2) Naučte svoje deti, ako si umývať ruky.
3) Upozornite druhých, keď si ruky neumývajú.
4) Keď kašlete, dajte si ruku na ústa.
5) Ak ste chorí, zostaňte doma.
6) Dbajte na hygienické zaobchádzanie s potravinami.
7) Pýtajte sa lekára, či skutočne potrebujete antibiotiká.
8) Netlačte na lekára, aby vám predpísal antibiotiká.
9) Nechajte sa pravidelne očkovať.
10) Doberte vždy antibiotiká podľa odporúčania lekára. 

piatok, 17. novembra 2017

Pripomíname si: Nežná revolúcia 1989

Podľa tohtoročného októbrového prieskumu IVO vníma Nežnú revolúciu pozitívne 53% Slovákov a záporne 19% (1003 respondentov). 

Kladne hodnotia November 1989 najčastejšie ľudia vo veku 25-54 rokov, s vysokoškolským vzdelaním a tiež ľudia vykonávajúci kvalifikovanú prácu: úradníci, tvoriví odborní pracovníci, podnikatelia a živnostníci, vyšší riadiaci pracovníci. Pozitívne ho vnímajú najčastejšie prívrženci strán SaS a OĽaNO, tiež prívrženci členstva Slovenska v EÚ. „Ľudia, ktorí si ctia tradície 1. Československej republiky (ČSR), ľudia, ktorí sa hlásia k pravicovej politickej orientácii, ľudia, ktorým je blízke liberálne zmýšľanie", doplnila Zora Bútorová. Pokiaľ ide o vnímanie ľudí v krajoch, kladne hodnotia Nežnú revolúciu najmä v Trnavskom a Bratislavskom kraji.

Naopak, záporne hodnotia November '89 najčastejšie ľudia v Košickom a Banskobystrickom kraji.Podľa výsledkov prieskumu negatívne hodnotia Nežnú revolúciu ľudia vo veku nad 65 rokov, ľudia so základným vzdelaním, nekvalifikovaní manuálni pracovníci, nezamestnaní a dôchodcovia. „Tiež prívrženci strany ĽSNS a Smeru-SD, kritici členstva SR v EÚ, ľudia, ktorí hodnotia negatívne vznik 1. ČSR v roku 1918, ľudia hlásiaci sa k ľavicovej orientácii a ľudia, ktorým sú blízke konzervatívne hodnoty", dodala Bútorová.

Pri porovnaní výsledkov so staršími výskumami sa ukázalo, že od roku 2009 do roku 2014 „výrazne ubudli ľudia priaznivo hodnotiaci November 1989". Po roku 2014 sa ich počet podľa IVO mierne zvýšil. 

štvrtok, 16. novembra 2017

Horizont 2020: Posledný program

Európska komisia zverejnila posledný pracovný program rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 na roky 2018 – 2020. 

Pracovný program Horizont 2020 obsahuje 17 tematických oddielov a všeobecné prílohy opisujúce pravidlá, akými sú štandardné podmienky prípustnosti a kritériá oprávnenosti, kritériá výberu a udeľovania grantov atď. Každá tematická časť popisuje celkové ciele, príslušné výzvy na predkladanie návrhov a témy v rámci jednotlivých výziev. Novinkou sú štyri vzájomne sa posilňujúce oblasti záujmu, ktoré presahujú hranice programu a sú zosúladené s hlavnými politickými prioritami: Budovanie nízkouhlíkovej spoločnosti odolnej voči klíme (LC);  Spájanie hospodárskych a environmentálnych prínosov - Cirkulárna ekonomika (CE); Digitalizácia a transformácia európskeho priemyslu a služieb (DT) a Zvyšovanie účinnosti bezpečnostnej únie (SU). Spolu s týmito oblasťami sú spojené rozpočtové prostriedky vo výške viac ako 7 miliárd EUR (2018-2020).

Ide o posledný pracovný program Horizont 2020, ktorý umožní hladký prechod na akéhokoľvek nástupcu – spustený bol pilotný projekt Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, EIC) aj pilotný projekt, ktorý zavádza paušálne sumy. V rámci prípravy finálnej verzie pracovného programu H2020 na roky 2018-2020 sa zohľadnili tiež výsledky konzultácií so zainteresovanými stranami a súvisiacie politické priority Európskej komisie ako jednotný digitálny trh, energetická únia či iniciatíva týkajúca sa vytvorenia Európskej rady pre inovácie (EIC). 

SR: Prieskum benefitov 2017

Zamestnanci na Slovensku sú radi, ak ich spoločnosť napreduje. Na druhej strane očakávajú zo strany zamestnávateľov motivačné techniky. 

Tohtoročný prieskum benefitov prebiehal od mája do augusta. Preferenciou uchádzačov je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov je hitom tohto roka flexibilita, a to v niekoľkých formách – možnosť práce z domova, flexibilný pracovný čas či platené krátkodobé ochorenie. Prekvapivé sú aj hodnoty mesačných benefitov. Až 8,36% respondentov uviedlo, že získavajú mesačné benefity v hodnote od 20 do 39 eur, ďalej 7,78% respondentov uviedlo mesačnú hodnotu benefitov vo výške od 100 do 149 eur. Hodnotu mesačných benefitov vo výške 1000 eur a viac deklaruje 1,15% respondentov. Zaujímavosťou je aj to, že až 53,6% opýtaných spoločností na Slovensku neposkytuje svojim zamestnancom žiadnu hodnotu benefitov, alebo zamestnanci nevnímajú, že získané benefity majú nejakú hodnotu.

TOP 10 benefitov, kde požiadavky uchádzačov najviac prevyšujú ponuku zamestnávateľov:
1.      Príspevok na bývanie/ubytovňu
2.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
3.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
4.      Služobné auto aj na súkromné účely
5.      13. plat/14. plat/pravidelné bonusy
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Firemná škôlka
8.      Platené študijné voľno
9.      Jazykové vzdelávanie
10.  Home office – práca z domu

Rebríček TOP očakávaných benefitov zo strany zamestnancov:
1.      13. plat -14. plat/pravidelné bonusy
2.      Príspevok na bývanie
3.      Služobné auto aj na súkromné účely
4.      Platená dovolenka nad zákonný rámec
5.      Home office – práca z domu
6.      Platené krátkodobé ochorenie (bez PN)
7.      Flexibilná pracovný čas
8.      Jazykové vzdelávanie
9.      Príspevok na nadštandardnú zdravotnú starostlivosť
10.  Vzdelávací/Training program

Prieskum zároveň ukázal,  ktoré benefity v súčasnosti zamestnanci považujú za štandard a nevnímajú ich ako benefit. Neznamená to však, že by sa bez nich obišli. Do tejto skupiny zaradili vianočné večierky, firemné darčeky či možnosť závodného stravovania. 

IoT: Sigfox prichádza na Slovensko

Sieť internetu vecí (Internet of Things - IoT) je v plnej prevádzke už v 17. európskej krajine. Na Slovensku ju prevádzkuje SimpleCell Networks Slovakia, podľa ktorej pokrýva viac ako 90% územia SR a 85% populácie.  

Technológia sa využije napríklad na presnú analýzu počasia. Množstvo informácií zozbieraných z veľkého počtu snímačov umožní predpovedať počasie s väčšou presnosťou. Informácie sa dokážu využiť aj pri predpovediach postupu lesných požiarov či diaľkovom sledovaní rastu poľnohospodárskych plodín. V nasledujúcom roku majú byť realizované projekty inteligentných parkovacích systémov, monitoring a analýza kvality ovzdušia či projekty zamerané na starostlivosť o seniorov. Cieľom operátora je vybudovanie slovenského ekosystému výrobcov a integrátorov riešení pre internet vecí. V súčasnosti štartuje spoluprácu s fakultami Slovenskej technickej univerzity aj Technickej univerzity v Košiciach.

Počas prvého meetupu bola vyhlásená Sigfox IoT Challenge, ktorá má za cieľ motivovať vývojárov, študentov či investorov. Operátor bude vyhlasovať výzvy pravidelne podľa dopytu od partnerov na vývoj konkrétnych zariadení či riešení. Prvá výzva je vyhlásená na vytvorenie zariadenia pre diaľkový odpočet stavu elektromerov, aby si mohli zákazníci energetických spoločností priebežne kontrolovať spotrebu a byť upozorňovaní pri neobvyklej situácii. Druhá výzva je zameraná na vývoj seizmického snímača určeného pre bezpečnostné riešenia na súkromných pozemkoch. 

EU: Falošné správy a on-line dezinformácie

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a on-line dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, on-line platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti. Mali by prispieť k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018. 

On-line platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti kontaktov, diskusie aj získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú a ovplyvňujú  vnímanie reality sa však stáva čoraz väčším problémom. Občania, sociálne média, spravodajské organizácie (vysielatelia, tlačené médiá, spravodajské agentúry, on-line médiá a overovatelia skutočností), výskumní pracovníci a verejné orgány sú vyzvané, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií v digitálnom veku.

Očakávajú sa príspevky v troch hlavných oblastiach: - - Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému on-line dezinformácií, alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám.
- Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ on-line ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán.
- Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií on-line.

Konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a on-line dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Komisia zároveň vyzvala expertov na podanie prihlášok do skupine na vysokej úrovni zaoberajúcej sa falošnými správami, v rámci ktorej by poskytovali poradenstvo, pokiaľ ide o stanovenie rozsahu tohto javu, vymedzenie úloh a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán, pochopenie medzinárodného rozmeru, zohľadnenie existujúcich stanovísk a vypracovanie odporúčaní. Skupina by mala podľa možnosti zahŕňať niekoľko zástupcov každej oblasti expertízy, či už ide o akademickú obec alebo občiansku spoločnosť. Cieľom je vyvážený výber expertov. Výzva je otvorená až do polovice decembra. Expertná skupina na vysokej úrovni má začať pracovať v januári 2018, pričom bude pôsobiť niekoľko mesiacov.  

streda, 15. novembra 2017

e-Služby: Slovenskí lekárnici sú pripravení

V sobotu 11. novembra 2017 sa uskutočnilo 30. zasadnutie najvyššieho orgánu Slovenskej lekárnickej komory - Snemu. Delegáti hodnotili aj elektronické projekty. 

K pripravenosti lekárnikov na e-zdravie Alena Chytilová uviedla: „Lekárnici pripravení sú, splnili si všetky povinnosti, ktoré boli doteraz od nich požadované, avšak vzhľadom k zásadným zmenám, ktoré e-zdravie prinesie, logicky vzniká istá obava, či bude možné v novom roku spustiť jeho ostrú prevádzku. Zároveň lekárnici očakávajú, že budú mať prístup k celej farmakoterapii pacienta, v zmysle pripomienky SLeK, ktorú už MZ SR v legislatívnom procese akceptovalo.“ Tento postoj podporila aj Miroslava Snopková: „Lekárnici pripravení sú a čakajú na ďalšie pokyny z NCZI. Myslím, že e-zdravie bude možné spustiť v novom roku, ale určite sa v úvode vyskytne dosť aplikačných nedokonalostí, keďže v lekárňach zatiaľ nemáme testovacie prostredie systému ako celku. Najväčší prínos pre pacienta vidíme v možnosti farmaceuta nahliadnuť do celej farmakoterapie pacienta. Ten, ako odborník na lieky, bude vedieť posúdiť prípadné interakcie, či duplicity liekov.“ 

Potvrdzuje to aj záujem pacientov o kľúčový osvetový projekt SLeK – Interakcie liekov. Za tri mesiace fungovania internetovej aplikácie sa v nej zaregistrovalo 1.622 pacientov, z ktorých si 152 dohodlo termín konzultácie v niektorej z pripojených lekární. Farmaceuti v projekte zatiaľ identifikovali 2.141 interakcií liekov. Výsledky ďalšieho projektu SLeK – Nedostupné lieky, ktorý  sa realizoval v spolupráci s AIFP a AOPP, boli základným argumentom pre zásadnú novelizáciu zákona o liekoch a aj vďaka aktivite lekárnikov sa dostupnosť liekov v SR výrazne zlepšila. Kým októbri 2016 bolo zaznamenaných 3.986 hlásení o nedostupných liekoch, v marci tohto roku to bolo iba 1.295 a v máji už len 18 hlásení.  

Aktuálne: Nové investičné stimuly

Vládou schválený návrh zákona podporuje znižovanie regionálnych rozdielov a zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky určením priorít predovšetkým do výskumu a vývoja, moderných technológií a investícií s vyššou pridanou hodnotou. 

Snahou rezortu hospodárstva je motivovať k investíciám hlavne v menej rozvinutých regiónoch Slovenska (sever, východ a juh). K zásadným zmenám pri poskytovaní investičnej pomoci patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahrádza podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Návrh zákona ďalej prináša sprísnenie hodnotenia investičných zámerov, sprehľadnenie podmienok poskytnutia investičnej pomoci, sprísnenie podmienok ich plnenia a presné definovanie krokov orgánov štátnej správy v prípade zistenia ich porušenia. Poskytovanie investičnej pomoc sa má hodnotiť pravidelne na ročnej báze formou ex post analýzy.

Podporené budú aj investície, ktoré neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale smerujú do nákupu nových technológií. Zvýhodnené budú investície malých a stredných podnikov. Mala by sa odbúrať náročná administratíva, zvýšiť kontrola, ako aj transparentnosť celého procesu. V rozvinutých regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v prípade, že investujú do výskumu a vývoja. 

Novinka: Inštitút pôdohospodárskej politiky

Poslaním nového analytického útvaru Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov.  

Ide o analytický útvar, ktorý by mal pomôcť nielen ministerke, ale aj celému širšiemu vedeniu pri rozhodovacích procesoch vo všetkých oblastiach, čiže v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a určite aj v oblasti lesníctva a rozvoja vidieka. Podľa odborného garanta inštitútu Jána Pokrivčáka okrem interných analýz pre vedenie rezortu bude časť práce analytikov tvoriť aj príprava analýz pre odbornú a širokú verejnosť, ako aj vládu.

Prioritami inštitútu pre najbližšie obdobie budú revízia výdavkov rezortu v spolupráci s Ministerstvom financií SR (MF SR) a Útvarom hodnoty za peniaze, ako aj nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít v ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky pri MF SR.

e-Government: Informatizácia verejnej správy

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť.  

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia. Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

V poňatí odbornej verejnosti ide o tri balíky riešení:
„Lepšie dáta“ a „Lepšie služby“ zamerané na zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov a zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti verejnej správy.
„Zdieľané služby (hybridného) vládneho cloudu” zamerané na zvyšovanie efektívnosti fungovania verejnej správy.
„Prierezové aktivity“ na zabezpečenie lepšieho riadenia a realizácie cieľov informatizácie z pohľadu legislatívy, ochrany osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, prístupu k službám eGovernmentu (vysokorýchlostný internet /dátová konektivita), digitálnej inklúzie, komunikácie.

Prehľad schválených dokumentov
Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020)
Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude
Strategická priorita: Otvorené údaje
Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou
Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov
Koncepcia riadenia informatizácie
Aktualizovaná metodika projektového riadeniaStrategická priorita: Komunikačná infraštruktúra 

utorok, 14. novembra 2017

IT – Akadémia: Lepšie vzdelávanie aj v informatike

Cieľom nového národného projektu do roku 2020 je zlepšiť vzdelávania v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti. Na projekte sa bude podieľať minimálne 300 základných škôl, 200 stredných škôl a päť univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36.000 žiakov a študentov a približne 2100 učiteľov. 

Národný projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií (IKT). Vzniknúť tak má model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti. Výsledkom má byť ročný nárast zhruba tisícky absolventov, špecialistov pre IKT sektor.  

Prijímateľom nenávratného finančného príspevku vo výške viac ako 21.046.596 eur, pričom nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ je výške vyše 20.672.504 eur, je CVTI SR. Projekt realizuje spoločne s projektovými partnermi, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline. Ďalšími spolupracujúcimi organizáciami sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum. 

EU: Nové pravidlá pre vodičské preukazy

Vodiči diabetici a so srdcovo-cievnymi chorobami z členských krajín Európskej únie budú musieť od 1. januára 2018 rešpektovať sprísnené pravidlá. 

Pri srdcovo-cievnych chorobách nariadenie Európskej únie spresňuje, pri ktorých chorobách môžu zodpovedné orgány vydávať alebo obnovovať vodičské preukazy až po tom, čo bolo ochorenie u žiadateľa účinne vyliečené, alebo bolo na základe pravidelných kontrol vydané príslušné lekárske osvedčenie. Žiadatelia alebo vodiči strácajú nárok na vydanie vodičského preukazu, ak im bol implantovaný defibrilátor, ak trpia aneuryzmou hrudnej a brušnej aorty alebo na ochorenie srdcovej chlopne, Brugadov syndróm, alebo ak prekonali zlyhanie srdca. Akékoľvek výnimky môžu byť udelené len so súhlasom odborného lekára.

Nová smernica sa dotýka aj diabetikov užívajúcich lieky, pri ktorých je riziko, že vyvolajú hypoglykémiu. Podľa novej smernice bude musieť žiadateľ preukázať, že si uvedomuje riziko spojené s hypoglykemickým stavom a že tento stav dokáže primerane ovládať. Vodičské preukazy sa nemôžu vydať ani obnoviť žiadateľom alebo vodičom, ktorí si dostatočne neuvedomujú svoj hypoglykemický stav a tým, ktorí majú opakovanú ťažkú hypoglykémiu. Výnimku môžu dostať len tí, ktorí predložia lekársky posudok a podrobujú sa pravidelnej lekárskej kontrole.

Členské štáty EÚ sú povinné prijať a zverejniť najneskôr do 1. januára 2018 zákony a iné právne predpisy potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. 

Aktuálne: Svetový deň diabetu

V utorok 14. novembra si ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň cukrovky. Presne 14. novembra 1891 sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. 

Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pripomína od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky. Cieľom je zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciami. Cukrovkou dnes celosvetovo trpí viac ako 300 miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nasledujúcich desaťročí zdvojnásobí.

Na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako  350 tisíc ľudí, pričom  štvrtina z nich o svojom ochorení ani nevie. Predpokladá sa, že ročne pribúda v našom štáte viac ako 20 tisíc diabetikov. V 90% prípadov ide o diabetes typu 2, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita. Klinické štúdie pritom potvrdili, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť, alebo ho aspoň oddialiť, až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov. Pravidelná fyzická aktivita pomáha telu lepšie fungovať – znižuje riziko diabetu, ale aj srdcových ochorení, mŕtvice, vysokého krvného tlaku, alebo osteoporózy.

Oddelenie podpory zdravie (OPZ) pri RÚVZ Banská Bystrica v rámci prevencie pripravilo výjazdy odborníkov Poradne zdravia. Začínajú tento týždeň v obci Nemecká a 16. novembra v obci Baláže. Záujemcom okrem vyšetrenia biochemických parametrov (CHOL, GLU, TG a HDL chol) a individuálneho poradenstva zameraného aj na prevenciu diabetu, poskytnú aj vzdelávacie materiály Diabetes mellitus alebo cukrovka- Novodobý strašiak? 

SR: Nová verzia virtuálnej registračnej pokladnice

Virtuálna registračná pokladnica (VRP), ktorú v súčasnosti využíva približne 30.000 podnikateľov, prešla ďalšou úpravou. Finančná správa nasadila novú verziu tejto bezplatnej služby so zmenami, ktoré majú uľahčiť prácu.  

V novej verzii VRP je sprístupnený balík reportov, ktoré žiadali používatelia. Základný report obsahuje prehľad pokladničných a iných dokladov (vklad, výber, neplatný doklad). Rozšírený report obsahuje tiež prehľad položiek na pokladničných dokladoch. Podnikatelia budú mať k dispozícii aj report predaja - predané položky katalógu s rozpisom DPH, množstvom a sumou. Report pokladníc zahŕňa sumárny prehľad za zvolené VRP podnikateľa s obratmi a rozpisom typov platidiel. A report prihlásení zasa obsahuje zoznam prihlásení z jednotlivých zariadení na VRP a ich úspešný alebo neúspešný výsledok.

Novinkou je ďalej presná identifikácia riadku a chyby pri importe. Pri chybne vyplnenej položke v katalógu tovarov a služieb sa vypíše riadok, v ktorom omyl vznikol. Import zoznamu tovaru alebo služieb sa zároveň rozšíril o možnosť importu vo formáte xlsx. Zmenou je tiež vytlačenie dokladu „výber“. V prípade mobilnej aplikácie bude možné využitie čítačky QR kódov pri „vrátenej položke“ na urýchlenie vyhľadávania dokladu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru stačí v aplikácii VRP naskenovať QR kód z pokladničného dokladu, na ktorom bol evidovaný a daný tovar vybrať. Všetkým používateľom VRP sa budú tiež zobrazovať informačné oznamy o nedostupnosti aplikácie, technické informácie či novinky z oblasti legislatívy. Oznamy si podnikateľ nájde v schránke správ.

Bezplatná aplikácia VRP je prístupná online na portáli finančnej správy. Základným predpokladom je internetové pripojenie používateľa. VRP je možné používať cez klasický stolový počítač, notebook alebo smartfón ako mobilnú aplikáciu. Od septembra 2017 sa už zrušil mesačný limit na počet vydaných pokladničných dokladov prostredníctvom VRP.  

pondelok, 13. novembra 2017

Windows Movie Maker: Súčasť podvodu

Známy bezplatný program bol súčasťou najviac rozšíreného kybernetického rizika uplynulého týždňa na Slovensku.  

Podvodníkom sa upravenú verziu tohto softvéru na tvorbu a spracovávanie videí darilo šíriť vďaka dobrej optimalizácii svojho webu pre vyhľadávače. Prispel k tomu pretrvávajúci záujem o tento softvér napriek tomu, že výrobca ukončil jeho podporu v januári 2017. Podstata podvodu spočíva v tom, že ak internetoví používatelia hľadajú tento softvér cez internetové vyhľadávače, ponúkne sa stránka windows-movie-maker.org. Tá však za tento bezplatný softvér žiada poplatok 29,95 amerických dolárov, vrátane 25% fiktívnej zľavy. Prehliadač Bing túto stránku zobrazí na prvej strane výsledkov.

Po inštalácii softvéru z uvedenej stránky získa používateľ štandardne fungujúci Windows Movie Maker. Na rozdiel od bezplatnej verzie tohto programu však táto verzia tvrdí, že je len skúšobnou a na prístup k všetkým jej vlastnostiam musí používateľ zrealizovať upgrade na plnú verziu. Používateľa program opakovane vyzýva zakúpiť plnú verziu: prvý raz hneď po spustení, neskôr keď sa používateľ snaží uložiť nový súbor. Táto výzva dokonca zabraňuje používateľovi pokračovať, vďaka čomu uňho vyvoláva dojem, že uloženie súboru je platenou funkcionalitou. O podvodnom obsahu tohto webu ESET informoval Google aj Microsoft.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli z Estónska, Írska a Španielska oznamy o nebezpečných kozmetických výrobkoch. Je však možné, že sa vyskytujú aj na Slovensku. 

Kanadské telové maslo Body Butter with Coconut Oil infused with Bamboo značky DELON(LOT 140127-121, čiarový kód: 0 59338 12583 1) obsahuje methylisothiazolinone (0,0120%), povolené len do zmývateľných výrobkov. Výrobok tak môže spôsobiť u citlivých osôb alergickú reakciu.

Nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti Kids Organics Olive &Soy Oil Moisturizing Growth Lotion značky Africas Best (výrobná dávka: 39766/21, Best by 11/2019, čiarový kód: 0 34285 51308 5), nezmývateľný kondicionér na vlasy pre deti African Pride Dream Kids Detangler Miracle značky Africas Best (výrobná dávka: SON16576, EXP 5_2019, čiarový kód: 802535483019) vyrobené v USA  a špongia s mydlom na umývanie dispofoam one, Disposable, Soapy sponge značky dispofoam (výrobné dávky: 170116, 170209, 170301, 170321, 170601, 171117, čiarový kód: 8 427835 100736) majú v zozname zložiek uvedenú zmes konzervačných látok methylchloroisothiazolinone a methylisothiazolinone. Zmes je povolená len do zmývateľných výrobkov. U citlivých osôb tak hrozí rovnako alergická reakcia.  

SR: Mzda v septembri 2017

V septembri 2017 v porovnaní so septembrom 2016 vzrástla zamestnanosť najviac v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,7%. V priemysle a v doprave a skladovaní vzrástla zhodne o 3,1%, vo veľkoobchode o 2,9%, v maloobchode o 2,3% a v informačných a komunikačných činnostiach o 1,7%. Znížila sa len vo vybraných trhových službách o 0,8%. 

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v septembri 2017 oproti septembru 2016 najviac v maloobchode o 7,2% (674 eur). V doprave a skladovaní sa zvýšila o 6,8% (912 eur), v priemysle o 4,4% (1017 eur), vybraných trhových službách o 3,1% (890 eur) a vo veľkoobchode o 2,5% (892 eur). V informačných a komunikačných činnostiach ale klesla o 2,8% (1621 eur).
Priemerná reálna mesačná mzda medziročne vzrástla najviac v maloobchode o 5,6%, v doprave a skladovaní o 5,1%, v priemysle o 2,8%, vo vybraných trhových službách o 1,5% a vo veľkoobchode o 0,9%. Nižšia bola len v informačných a komunikačných činnostiach o 4,3%.
Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v maloobchode o 6,4%, doprave a skladovaní o 6,1%, priemysle o 3,6%, vo veľkoobchode o 3% a vybraných trhových službách o 2,9%. Klesla v informačných a komunikačných činnostiach o 4,6%.

V priemere za deväť mesiacov roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2016 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 3,9%, doprave a skladovaní o 3,6%, maloobchode o 3,3%, priemysle o 2,9%, vo veľkoobchode o 2,6% a vo vybraných trhových službách o 2,4%. Mzda sa zvýšila v maloobchode o 7,5% (670 eur), doprave a skladovaní o 7,3% (895 eur), priemysle o 4,7% (1 017 eur), vo veľkoobchode o 4,1% (890 eur) a vybraných trhových službách o 4% (885 eur). Znížila sa len v informačných a komunikačných činnostiach o 3,5% (1665 eur). 

On-line: Ľudské práva a ich ochrana

Podľa štatistík je až 50%  svetovej populácie v súčasnosti  pripojená k internetu a tento podiel sa neustále zvyšuje. Keďže on-line svet zohráva stále dôležitejšiu úlohu v životoch mnohých ľudí, predstavuje priestor, v ktorom by mali byť prirodzene chránené ľudské práva.

Práve v digitálnom svete ale bývajú ľudské práva naopak často poškodzované. S cieľom zmeniť tento stav Rada Európy podpísala dohodu s technologickými spoločnosťami, v ktorej sa spoločne zaviazali podporovať otvorený a bezpečný internet. Dohodu ako prví podpísali Apple, Deutsche Telekom, Facebook, Google, Kaspersky Lab Microsoft, Orange a Telefónica. Svoju súčinnosť pri dodržiavaní a podporovaní záväzku prisľúbilo aj ďalších 6 technologických asociácií: Computer & Communications Industry Association (CCIA), DIGITAL EUROPE, European Digital SME Alliance, European Telecommunications Network Operators’ Association (ETNO), GSMA a Global Network Initiative (GNI).

Dohoda je jednou z priorít stratégie Rady Európy pre kontrolu internetu Internet Governance Strategy for the period 2016-2019, ktorá sa zameriava na ochranu internetových používateľov prostredníctvom presadzovania princípov demokracie v on-line prostredí a zabezpečení ochrany ľudských práv na internete. Všetci partneri a podporovatelia dohody (ktorá je otvorená) sa zaviazali spolupracovať v niekoľkých kľúčových oblastiach: ochrana detí pred sexuálnym obťažovaním a zneužívaním, sloboda prejavu v on-line prostredí, právo na súkromie a ochranu osobných údajov, vzdelávanie k demokratickému občianstvu, rodová rovnosť v on-line prostredí, boj proti počítačovej kriminalite (kyberzločinu) a terorizmu, kultúra a digitalizácia.

piatok, 10. novembra 2017

SR: Ochrana rastlín v poľnohospodárstve, lesníctve a verejnej zelene

Roztoče, baktérie, vírusy či iné parazitické rastliny dovezené z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody. 

Karanténna smernica Európskej únie zahŕňa 220 škodlivých organizmov, ktoré zavlečením do Európy spôsobujú vážne škody. V rámci EÚ je momentálne najväčšou hrozbou ochorenie spôsobené baktériou Xylella fastidiosa. Napáda cca 200 až 300 druhov bylín, okrasných a ovocných drevín, poľných plodín aj rastlín vo verejnej zeleni. Napadnuté rastliny sú zdrojom ďalšej infekcie a v krátkom čase hynú. V marci tohto roku bolo ohrozené aj Slovensko, kedy bolo na našom území predaných 11 kusov pravdepodobne infikovanej rastliny horčinka (Polygala myrtifolia). Podozrenie sa nepotvrdilo. Ale v roku 2012 sme čelili zavlečeniu škodcu jedlých gaštanov (Dryokosmus kuriphilus).

Schválené nové nariadenie vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny transponuje vykonávaciu smernicu EÚ 2017/1279 do právneho poriadku SR. Smernica upravuje najmä dovozné podmienky rastlín a rastlinných produktov do EÚ aj podmienky bezpečného pohybu rastlín v rámci EÚ, konkrétne do tzv. chránených zón. Princíp chránených zón v EÚ je systémom, ktorý zabezpečuje udržanie stavu bez výskytu určitých škodlivých organizmov v určitých členských štátoch alebo na ich častiach.

EÚ: Čistá mobilita

Európska komisia v rámci  očakávaného  „dopravného balíčka" navrhla opatrenia, ktoré urýchlia  prechod k vozidlám s nízkymi a nulovými emisiami.  

Spojené štáty a Čína v oblasti čistej mobility napredujú míľovými krokmi, nové opatrenia by preto mali únii pomôcť  udržať si podiel na trhu a pokúsiť sa získať postavenie svetového lídra  v oblasti produkcie vozidiel s nízkymi a nulovými emisiami. Navrhnuté boli aj nové ciele priemerných  emisií CO2 pre všetky nové osobné a nákladné automobily v EÚ, ktoré sa budú uplatňovať od roku 2025, resp. 2030.  

Balík čistej mobility zahŕňa:
· nové normy týkajúce sa CO2,
· smernicu o ekologických vozidlách,
· akčný plán a investičné riešenia pre celoeurópske zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá,
· revíziu smernice o kombinovanej doprave,
· smernicu o službách osobnej autokarovej dopravy,
· iniciatívu v oblastí batérií.  

Trend: Viac platobných kariet než obyvateľov

Na Slovensku je aktuálne v obehu 5,7 milióna platobných kariet, z toho takmer 5,5 milióna je bezkontaktných.

Slovensko patrí naďalej k lídrom v používaní bezkontaktných platieb v regióne. Minulý rok u nás medziročne narástol počet platieb uskutočnených kartami až o 14% a objem transakcií o 7%. Takmer 40% všetkých platieb na Slovensku sa vykonáva bezkontaktne.

Absolútnymi priekopníkmi v bezhotovostných platbách sú severské krajiny Švédsko, Fínsko, Nórsko. Tam je počet terminálov niekoľkonásobne vyšší v porovnaní so Slovenskom, čo sa zároveň odráža len v tretinovom počte transakcií na jednu kartu.  

Trend: Fluktuácia zamestnancov

Z takmer 86.000 Slovákov, ktorí si na profesii.sk počas posledného roka vytvorili životopis, zmenila prácu až pätina. Najčastejšie išlo o zamestnancov v marketingu a cestovnom ruchu.

Pri porovnaní s predošlou analýzou z roku 2015 tak fluktuácia na Slovensku rastie. Vtedy spomedzi ľudí so životopisom na pracovnom portáli zmenilo na Slovensku prácu počas jedného roka 12%. Fluktuácia teraz klesla pod 10% pri ľuďoch nad 40 rokov. Nižšiu vernosť svojmu zamestnávateľovi teda pociťujú najmä mladší pracovníci. Fluktuáciu nad 30% eviduje portál pri vekových skupinách 15 až 19 rokov a 20 až 24 rokov.

Najmenej stabilnú pracovnú silu majú firmy v marketingu, reklame, prekladateľstve či v cestovnom ruchu: z desiatich zamestnancov až traja za posledných 12 mesiacov zmenili prácu. Do odvetví s najčastejšie odchádzajúcimi zamestnancami sa dostali aj žurnalistika a právo. S výnimkou cestovného ruchu väčšina pracovných pozícií v odvetviach s najvyššou fluktuáciou vyžaduje netechnické vysokoškolské vzdelanie. Naopak najmenej zamestnancov zmenilo prácu za posledný rok v textilnom, kožiarskom či odevnom priemysle. Zamestnanci textilného priemyslu predbehli v rebríčku s najnižšou fluktuáciou dokonca aj vrcholový manažment. V predošlej analýze boli najvyšší riaditelia na prvom mieste. Na ďalších miestach sa dostala technika a rozvoj, výroba a strojárstvo.

Spomedzi všetkých regiónov menili prácu najviac zamestnanci v Bratislavskom kraji. Na druhom mieste skončil Prešovský kraj, ktorý je v poradí druhým regiónom s najnižším počtom ponúk. Zároveň však platí, že podľa portálu Platy.sk má Prešov a okolie najnižšiu priemernú mzdu (v priemere 954 eur v hrubom). Najnižšia fluktuácia je v Nitrianskom kraji. Po Bratislave a okolí a Trnavskom kraji ide o región s tretím najvyšším počtom pracovných miest.    

štvrtok, 9. novembra 2017

Financie: Rozumné sporenie

Až 63% Slovákov si nevytvára dostatočnú rezervu, dlhodobé aktíva netvorí a na budúcnosť sa nezabezpečuje 94%. Úver či pôžičku spláca viac než polovica a až 85% smeruje peniaze do neprimerane vysokej spotreby.

Podľa prieskumu Nadácie Partners a agentúry Focus má väčšina Slovákov nedostatočnú finančnú gramotnosť, ktorá dostala Slovensko na nelichotivé miesta vo viacerých ukazovateľoch, napríklad najrýchlejšie sa zadlžujúca krajina v EÚ, najväčší podiel úspor v bankách medzi krajinami strednej a východnej Európy.

Bez ohľadu na výšku príjmu je nevyhnutné stanoviť si rozumné finančné ciele: ochrániť svoj príjem, vytvárať rezervu, ochrániť svoj majetok poistením a tvoriť aktíva na dôchodok. Odporúča sa dodržiavať pravidlo 10:20:30:40, podľa ktorého 10% z mesačného príjmu odkladáme ako rezervu, 20% smerujeme na dlhodobé aktíva (investície), úvery držíme pod hranicou maximálne 30% príjmov a maximálne 40% použijeme na bežnú spotrebu.   

GDPR: Vizuálny hacking

S účinnosťou od 25. mája 2018 nariaďuje General Data Protection Regulation (GDPR)  spoločnostiam pracujúcim s osobnými údajmi zaviesť konkrétne technické a organizačné opatrenia a tiež zdokladovať, že s dátami v súlade s nariadením aj pracujú. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov poskytuje modernizovaný právny rámec v oblasti ochrany dát v Európe, ktorý je založený na zodpovednosti používateľov. Spoločnosti už dnes investujú do softvérovej ochrany počítačových sietí a zariadení pred únikom informácií milióny eur. Ale podľa nariadenia bude dôležitá aj fyzická ochrana dát. Okrem zodpovedného používania mobilných zariadení chránia dáta pred nepovolanými pohľadmi aj filtre na obrazovky. Obmedzujú zorný uhol celej obrazovky a blokujú pohľad z obidvoch strán. Pri bočnom pohľade začína obraz už od 30 stupňov černieť a obsah obrazovky sa stáva pre nepovolaných neviditeľný. Druhou možnosťou je zlatý filter, ktorý hekerovi ukáže len jeho vlastný obraz a zanecháva o 14% zreteľnejšiu obrazovku ako čierny filter. Filtre sú priehľadné a nevytvárajú prekážku plnohodnotnej práci pri počítači.

Už v roku 2015 experiment inštitútu Ponemon v USA odhalil, ako ľahko sa vizuálni hekeri dostanú k citlivým dátam. V roku 2016 naň nadviazal prieskum 3M v Číne, Francúzsku, Nemecku, Indii, Japonsku, Južnej Kórei a Veľkej Británii. Výsledky sú alarmujúce: u takmer polovice pokusov dokázal vizuálny heker získať informácie najneskôr za 15 minút a 52% z nich bolo citlivých. Navyše k neželanému videniu citlivých informácií treťou osobou došlo nepozorovane. V 68% pokusov o prečítanie informácie nikto nepodnikol žiadne kroky, aby v tom hekerovi zabránil. Dôvodom môže byť sústredenosť na prácu, ale aj nevedomosť o výške rizika. 

Upozorňujeme: Nekalé fúzie spoločností

Od stredy 8.11.2017 platí časť novely Obchodného zákonníka, ktorá špekulatívne fúzie firiem ako spôsob zbavovania sa dlhov stavia mimo zákon.  ​

V zmysle schváleného návrhu nebude možné zlúčenie, splynutie obchodných spoločností, ak by výsledkom fúzie mala byť spoločnosť, ktorá by bola v úpadku. Zakazuje sa tiež, aby „fúzovali“ spoločnosti, ktoré sú v konkurze, v likvidácii a o ktorých súd rozhodol, že budú zrušené. K tomu, či sú tieto podmienky splnené, teda či nástupnícka spoločnosť nebude v úpadku, sa musí vyjadriť audítor. Rovnako bude účinná aj trestnosť prevodu obchodných podielov na tzv. „biele kone“.

Ak bol však návrh zmluvy o splynutí, zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, v tomto prípade platí právna úprava účinná do 7.11.2017.

Po 1. januári 2018 nadobudnú účinnosť ďalšie zmeny z novely Obchodného zákonníka, z ktorých možno spomenúť opatrenia proti vymenovaniu tzv. „bielych koní“ do funkcie štatutára či vyššiu mieru zodpovednosti štatutárov. Cieľom opatrení je zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku.