pondelok 18. decembra 2017

Cloud: Rýchly a nekontrolovaný prechod sa nemusí vyplatiť

Až 47% spoločností utrpelo stratu či únik údajov v dôsledku incidentu, ktorý zasiahol infraštruktúru dodávateľa IT služieb. Napriek miliónovým škodám riziká prichádzajúce od tretích strán podceňuje stále väčšina firiem.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab 78% spoločností už v súčasnosti aktívne využíva aspoň jednu z tzv. SaaS (softvér-ako-služba) platforiem. Takmer rovnaký počet – tri štvrtiny podnikov (75%) plánujú v blízkej budúcnosti presunúť do cloudu viac aplikácie. Pokiaľ ide o model založený na IaaS (infraštruktúra-ako-služba), dnes už takmer polovica (49%) veľkých a 45% malých a stredných firiem sa snaží outsourcovať IT infraštruktúru a procesy od externých dodávateľov, teda tretích strán. V mnohých prípadoch však tlak na rýchle zavedenie ako aj vidina úspory prevádzkových nákladov odsúvajú bezpečnosť na druhú koľaj.

Firmy často využívajú cloudové služby a IT infraštruktúru poskytovanú tretími stranami bez toho, aby mali zavedené bezpečnostné stratégie na ochranu korporátnych informácií. Prieskum ukázal, že 7 z 10 podnikov využívajúcich služby poskytovateľov SaaS a cloudových modelov nemá žiadnu bezpečnostnú stratégiu pre prípady incidentov, ktoré by ich mohli zasiahnuť práve cez týchto dodávateľov. Štvrtina sa dokonca priznala, že v ich obchodnom vzťahu nemá dodávateľ jasne špecifikovanú mieru zodpovednosti v prípade incidentu. Až 35% spoločností priznalo, že nemajú ani len základný prehľad o tom, ktoré z korporátnych informácií sú uložené na firemnom serveri a ktoré spravujú poskytovatelia cloudovej infraštruktúry!

Vývoj naznačuje, že spoliehanie sa v otázkach bezpečnosti len čisto na poskytovateľa cloudových služieb je skutočne riskantnou stratégiou. Naznačujú to nakoniec aj výsledky prieskumu – 42% spoločností sa necíti dostatočne chránených pred útokmi, ktoré by mohli zasiahnuť dodávateľov cloudových služieb, pričom štvrtina z týchto firiem už má vlastnú skúsenosť s bezpečnostnými incidentmi na IT infraštruktúru tretej strany.

EU: Akčný plán pre lepšiu planétu

Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, predstavila Európska komisia niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky.  

Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:
Finančný sektor v službách klímy
Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
Podpora mestských investícií
Čistá energia pre ostrovy
Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
Inteligentné financovanie smart budov
Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
Investície do ekologických priemyselných technológií
Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita 

Smartfóny: Nadmerná kontrola pokračuje

Koľkokrát za deň skontrolujete svoj mobil? V roku 2017 sme sa priemerne pozerali na svoj telefón až 50-krát za deň!  

Potvrdil to 17. prieskum Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií, ktorý každoročne pripravuje Deloitte: približne 25% dospelých na celom svete odhadlo počet kontroly smartfónu na 50 alebo viackrát denne a z mladistvých (vo veku 18 až 24) rokov to uviedlo až 40%. V tejto súvislosti až 45% dospelých a 58% mladistvých podľa svojho názoru používa smartfóny príliš často, a preto sa 42% dospelých a 47% mladistvých aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10% dospelých a 20% mladistvých už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú prirodzene rozdiely. Podľa údajov z roku 2017 si 49% dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41% mužov. Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní sa nevníma negatívne. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch. Existuje však aj používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje zdravie. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15% mužov oproti  11% žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60% žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Radíme: Vianočné elektrické svetielka

Stromček musí žiariť, preto ho v súčasnosti ozdobujeme najmä elektrickými svetelnými reťazami. Aj pri nich však hrozí nebezpečenstvo požiara, ktorému musíme predchádzať už pri nákupe.   

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby sme uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Rovnako by sme si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku a nechať si výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku: údaj o výrobcovi/dovozcovi, označenie CE, návody na používanie, informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. U svietiaceho reťazca je ďalej dôležité:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Vianočné svietiace reťazce musia byť označené týmito údajmi: značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa), napätie a príkon náhradných žiaroviek, symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, menovité napätie reťazcov triedy III, použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Musia byť k nim pripojené tiež upozornenia na správne používanie:
1. Nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách).
2. V iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie.
3. Ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.
4. K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
5. K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom.
6. K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
7. Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
8. K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca.
9. K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Zoznam doteraz zistených svietiacich reťazcov, ktoré boli označené za nebezpečné výrobky na trhu je dostupný na http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR. 

piatok 15. decembra 2017

Radíme: Príprava na Vianoce

Advent je obdobím prípravy na vianočné sviatky, kedy sa snažíme vyčistiť svoje príbytky, zohnať úžasné darčeky, ale akosi zabúdame na samotnú podstatu najkrajších sviatkov roka. 

Predvianočný zhon môže podľa odborníkov nadmieru zaťažiť psychiku. Upozornila na to Liga za duševné zdravie.  Ľudia si majú odpočinúť a skontaktovať sa s tým dobrým v ich živote. Nemali by si robiť ani príliš veľké starosti s kúpou darčekov. Cení sa nápad a dôležité je posolstvo, ktoré v sebe obdarúvanie nesie. A už vôbec by sa kvôli vianočným darčekom nemali brať úvery! Aby sa prežívali bez zbytočného stresu, odporúča sa popremýšľať nad výzdobou, menu či programom a pripravovať ich postupne.

Vianočné sviatky sú vnímané ako radostné. Rodina sa stretáva a spoločne trávi čas. Niektorým však môžu priniesť aj smútok. Ožívajú totiž pocity spojené so stratou najbližších, prebúdza sa nespracovaný smútok, úzkosť a neistota. Preto je dobré, ak človek trávi Vianoce s niekým, kto mu dopraje oddych a príjemné zážitky. Samota nie je v tomto prípade vhodným riešením.

EU: Európsky vyhľadávací portál

Informačné systémy dnes navzájom nekomunikujú: informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, a tak sú roztrieštené, príliš zložité a náročné na prevádzku. Teroristi a páchatelia trestných činov sa tak môžu vyhnúť odhaleniu vďaka viacerým alebo falošným totožnostiam.  

Nové opatrenia majú zabezpečiť, aby informácie poskytované príslušníkom pohraničnej stráže a polície boli úplné, presné a spoľahlivé. To umožní vnútroštátnym orgánom:
- Čo najlepšie využívať existujúce údaje. Európsky vyhľadávací portál bude predstavovať „jednotné kontaktné miesto“ na počítačovej obrazovke, kde budú príslušníci pohraničnej stráže alebo policajní dôstojníci overovať doklady totožnosti. Už sa nebudú musieť rozhodovať, ktorú databázu majú skontrolovať v konkrétnej situácii, a budú môcť súčasne prehľadávať viaceré informačné systémy EÚ. Odstránia sa tak informačné medzery a úradníci získajú úplný obraz danej osoby bez zbytočného odkladu.

- Odhaliť viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov bude porovnávať biometrické údaje ako odtlačky prstov alebo podoby tváre so súčasnými databázami a umožní odhaliť informácie v rôznych informačných systémoch EÚ. Spoločné úložisko údajov o totožnosti poskytne základné osobné a biometrické údaje, ako sú mená a dátumy narodenia osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, aby sa mohli dať spoľahlivo identifikovať. Na základe nich detektor viacnásobných totožností okamžite upozorní príslušníkov pohraničnej stráže a polície v prípadoch používania falošných alebo viacnásobných totožností.

- Vykonávať rýchle a účinné kontroly. Pri vykonávaní kontrol v rámci krajiny budú príslušníci polície môcť vyhľadávať v údajoch o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a potvrdiť ich identitu, a to aj v záujme odhaľovania viacnásobných totožností.

Komisia navrhuje dvojfázový prístup, aby príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa snažia predchádzať závažnej trestnej alebo teroristickej činnosti, odhaľovať a stíhať ju, získali prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré potrebujú aj mimo kontextu presadzovania práva. V rámci tohto prístupu sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov a ako prvý krok sa uskutoční vyhľadávanie na základe princípu „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. Ako druhý krok v prípade pozitívneho nálezu príslušníci orgánov presadzovania práva budú môcť požiadať o prístup k potrebným informáciám v súlade s príslušnými pravidlami a zárukami. S cieľom zabezpečiť, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali k dispozícii úplné a presné informácie, sa vypracujú aj mechanizmy kontroly kvality údajov. 

EU: Zákaz glyfozátu

Európska komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok. 

Komisia oznámili opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. A v oznámení stanovila spôsob, ako postupovať ďalej:
- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom,
- oznamujú sa tiež budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfozátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou u ľudí a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017  komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfozátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfozát však nie je bežný prípad. 

Aktuálne: Slováci sa prestali báť o prácu

Podľa najnovšieho prieskumu Grafton Slovakia až 18% respondentov by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38% do pol roka a 31% do roka. 

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Až 54% respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. Naopak 41% respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5% uviedlo, že ich mzda klesla. Napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18% respondentov by chcelo do mesiaca odísť, alebo zmeniť zamestnanie.

Ďalšími najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia menia zamestnania, sú túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Aj podľa prieskumu je najväčšou motiváciou v zamestnaní výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac demotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie - rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:
- pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92% respondentov;- webstránky personálnych agentúr využíva až 50% respondentov;
- webstránky zamestnávateľov navštevuje 50% respondentov;
- až 47% respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.
- Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.
- 26% respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.
- Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.

Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1.503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017: 81% respondentov bolo vo veku od 21 do 40 rokov, 75% respondentov s VŠ vzdelaním a 94% pracuje v súkromnom sektore. 

štvrtok 14. decembra 2017

EU: Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny

Vznikla nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne aj sociálne výzvy. Činnosti platformy by sa neskôr mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. 

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185.000 občanov. Produkcia a spotreba uhlia v EÚ ale trvalo klesá. V dôsledku plánovaného zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Nová platforma je tak má pomôcť čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

V regiónoch, kde sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, Európska komisia už nabáda na prechod svojou politikou súdržnosti. Táto politika pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. 

Trend: Nakupovanie cez internet

Podľa analýzy mBank vyše 12 miliónov platieb kartou Slováci najčastejšie navštevujú čínsky portál AliExpress a až štvrtina z celkového objemu platieb smerovala na stávkovanie.   

V minulom roku nakupovali Slováci v e-shopoch o niečo menej ako tento rok. Vlani to bolo 1.270.758-krát a v tomto roku už zrealizovali do novembra 1.494.620 platieb, pričom vývoj z predchádzajúcich rokov napovedá, že objem transakcií rastie najmä počas adventu. S množstvom platieb sa pred Vianocami zároveň zvyšuje aj ich objem, konkrétne o 30%. Do septembra išlo v priemere o sumu 4,3 milióna eur, v októbri a novembri už ale Slováci minuli v priemere takmer 6 miliónov eur mesačne.

Medzi nakupujúcimi je najpopulárnejší e-shop AliExpress, v ktorom ľudia do novembra vykonali 231.036 platieb v celkovom objeme 2.215.719 eur. Slováci tu však nakupujú najmä po malých čiastkach, priemerná platba predstavovala len 9,59 eura. Nasledujú stránky spojené so zábavou a tipovaním, kam mierilo 25% z celkového objemu transakcií. Značný objem platieb smeroval aj na kúpu diaľničných známok (viac ako 335.000 eur). Top desiatku spoločností s najväčším objemom platieb kartou na internete uzatvára Železničná spoločnosť Slovensko (viac ako 324.000 eur). 

Akustika: Určuje, ako sa cítime

Investovanie do tzv. zvukovej pohody sa často podceňuje. Vhodné riešenie interiéru pritom dokáže zlepšiť zrozumiteľnosť reči v školských triedach, znížiť únavu žiakov, ale aj zmierniť poruchy čítania u detí, či pomôcť učiteľom šetriť si hlasivky. V nákupných centrách znižujú únavu návštevníkov a v konečnom dôsledku zvýšia tiež príjmy obchodníkov. 

Výskumom hluku sa na Slovensku zaoberá  Stavebná fakulta STU. V nákupných centrách dominujú tvrdé odrazivé materiály: výklady, strop, dokonca schodisko či zábradlie je zo skla, dlažby sú rovnako na báze zvuk odrážajúcich materiálov - keramické, betónové a pod. Mäkkých, príp. pórovitých materiálov, ktoré pohlcujú hluk je tu, aj kvôli hygienickým normám, málo. Ak sú, tak najmä vo vnútri obchodov – koberce, polstrované materiály obaľujúce steny, prvky na báze dreva na podlahe či stenách, vystavené oblečenie. A nakoniec, aj samotní návštevníci môžu byť dôležití pri „pohlcovaní“ hluku – ak si neodložia kabáty v aute, ale vystúpia z MHD a nakupujú v nich.

Osobitným miestom sú reštaurácie či kaviarne.  V nich sme často nútení prekrikovať hlasnú hudbu a zvyšovať hlas na maximum (70-75 decibelov). Potom už radšej prestávame rozprávať. Riešením ale nie je hudbu vypnúť, pretože tá je v reštaurácií dôležitá z pohľadu súkromia, aby susedný stôl nepočul náš rozhovor. Akustické riešenia sú vždy otázkou optimalizácie rôznych faktorov: pozadie hluku, tvar a rozmer reštaurácie, materiály, rozmiestnenie a veľkosť stolov a pod.

Súčasné výskumy sú zamerané na akustické vlastnosti inovatívnych zastrešení, ktoré nahrádzajú sklo a využívajú sa práve pri prekrytí moderných átrií. Ide o akési vankúše z fólie, ktoré sú oproti sklu ľahšie, majú väčšiu životnosť a pohltivosťou pozitívne vplývajú na akustiku v priestore. Vyvíja sa tiež bezkontaktná metóda merania izolačných stavebných prvkov laserovým lúčom priamo na stene či strope. Cieľom je aj stanoviť jednočíselné hodnotenie izolácie posluchovými testami.  

Google Mapy: Už aj s MHD v Bratislave

Priamo vo svojom počítači alebo v mobile si jednoducho vyhľadáte trasy verejnej dopravy, prezriete cestovné poriadky a nájdete spojenie. 

Doteraz bolo možné v Bratislave takto vyhľadávať trasy len pre vodičov automobilov a pre peších. Informácie sú dostupné na www.google.sk/transit alebo v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS, BlackBerry či Windows Mobile v aplikácii Mapy Google. Aj keď informácie o vyhľadávaní trás a zastávok verejnej dopravy v Bratislave nie sú dnes ešte úplne kompletné, v najbližšom období sa bude pracovať na odstránení nedostatkov a doplnení všetkých potrebných údajov.

Google spustil funkciu Verejná doprava vo svojich mapách už v roku 2007. V súčasnosti sa takto zobrazuje viac ako 3,8 milióna zastávok verejnej dopravy spolu s cestovnými poriadkami vo viac ako 20.000 mestách po celom svete. Ako prví na Slovensku využívali spomínanú službu obyvatelia a návštevníci Žiliny.

Mapy Google využívajú poskytnuté dáta na hľadanie optimálnej cesty. V porovnaní s klasickým vyhľadávačom spojenia je jedinečnosť tohto riešenia predovšetkým v previazanosti cestovných poriadkov s Mapami Google. To umožňuje vyhľadávanie spojenia z miesta A do miesta B za pomoci verejnej dopravy. Pri samotnom vyhľadávaní stačí zadať názvy ulíc, alebo na mape označiť počiatočný a cieľový bod. Vyhľadávanie spojenia funguje vo všetkých mestách na rovnakom princípe, čo zjednodušuje používanie funkcie aj turistom.  

streda 13. decembra 2017

e-Government: Štyri nové projekty

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) pokračuje eurofondovými projektami v zavádzaní princípu jedenkrát a dosť.  

Projekt manažmentu údajov Sociálnej poisťovne (5 miliónov eur) má zabezpečiť integráciu dát z 11 rôznych systémov. Zlepší tak správu údajov, napríklad pri opravovaní chybných dát. Systém počíta aj s rozhraním, v ktorom občania a podnikatelia uvidia všetky dáta, ktoré o nich Sociálna poisťovňa eviduje.

Projekt Centra právnej pomoci problémov (4,9 milióna eur) zjednoduší poradenstvo a konzultácie a zároveň zefektívni procesy v centre. Ľudia budú môcť o právnu pomoc požiadať elektronicky alebo prostredníctvom Call centra, systém zjednoduší evidenciu a najmä odbremení klientov centra od pravidelného nosenia dokladov a potvrdení. Projekt by tiež mal ušetriť viac ako 850.000 eur ročne a skrátiť čas čakania na riešenie osobného bankrotu na polovicu.

Vzájomná dátová integrácia 70 inštitúcií prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ, 15,6 miliónov eur) odstráni opakujúce sa požiadavky úradov na informácie, doklady a údaje (76% konaní) a odstráni ich chybovosť. Projekt by mal ušetriť ročne na správnych poplatkoch takmer 1,5 milióna eur a zároveň viac ako 240.000 dní čakania na rôzne výpisy a dokumenty, ktoré si úrady a inštitúcie budú vymieňať medzi sebou.

Rozšírenie služieb informačného systému Datacentra miest a obcí (DCOM) do ďalších stoviek obcí a jeho migrácia do vládneho cloudu  (do 31 miliónov eur s návratnosťou do roku 2026) prinesie úsporu miliónov eur ročne. Viac ako milión obyvateľov SR bude môcť využívať 141 elektronických služieb poskytovaných zapojenými samosprávami. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Trend: LTE internet

V prvom polroku 2017 využívalo na Slovensku na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE viac ako 2,09 mil. používateľov. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci.  

Za toto obdobie používatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9.400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6.600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni používatelia. Používatelia s obmedzeným prístupom k internetu alebo len s emailovými službami nie sú zahrnutí.  

V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.  

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.  

EU: Ženy trpia kvôli klimatickým zmenám viac ako muži.

Európska únia a jej členské štáty sa musia začať seriózne zaoberať presídľovaním ľudí v dôsledku klimatických zmien a pracovať na klimatickej agende, ktorá bude brať do úvahy požiadavky oboch pohlaví. 

Tento problém je obzvlášť viditeľný v menej rozvinutých krajinách a to vo viacerých ohľadoch:
- V oblastiach bez tečúcej vody sú to práve ženy a dievčatá, kto chodí po vodu. Keď udrú suchá, tak musia chodiť s vedrami oveľa ďalej. Stojí ich to nielen viac fyzickej námahy, ale dievčatá tak prichádzajú o čas, ktorý by radšej mohli venovať učeniu sa.
- Pri náraste teplôt alebo pri záplavách vzrastá aj riziko infekcií. A keďže o chorých sa starajú prevažne ženy, nielenže tak majú viac práce, ale hrozí im, že aj ony sa nakazia. Takisto sa starajú o zranených počas prírodných pohrôm. K ich nevýhodám sa dá pripísať aj to, keď nevedia plávať, alebo nosia sebe tradičný odev, v ktorom s nedá poriadne hýbať. A tehotné ženy sú ohrozené ešte viac.
- Extrémne počasie niekedy ľudí núti sťahovať sa do iných oblastí. Veľakrát však odchádzajú len muži, zatiaľ čo ženy ostávajú doma. Nemajú však rovnaké práva a nemôžu disponovať majetkom tak ako ich manželia. A keď sa už predsa len vydajú na cestu, stretávajú sa so sexuálnym násilím a nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami. Obzvlášť zraniteľné sú tehotné ženy a matky malých detí.

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien prijal správu o klimatickej a rodovej spravodlivosti, kde od inštitúcií EÚ žiada, aby pri vytváraní nových politík pamätali aj na rovnosť medzi mužmi a ženami. Uvádza sa tu, že rovnosť pohlaví je katalyzátorom udržateľného rozvoja a že ženy by mali byť plne zapojené do rozhodovania v týchto oblastiach. 

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Litve a v Nemecku ďalšie zdravie ohrozujúce výrobky. Vyskytovať sa  môžu aj na Slovensku. 

V kréme  ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“ značky BİTЭКС® (výrobná dávka: No. 1041, čiarový kód: 4 81015 3020062, výrobca: Belarus) ako aj v kréme 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium značky MARBERT (výrobná dávka: No. 140099, čiarový kód: 4 08540 4510313400výrobca: Marbert Cosmetics GmbH, Dusseldorf, Germany) sa nachádza nepovolená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Tie sa môžu používať len do zmývateľných výrobkov. Výrobky tak môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Krém 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium obsahuje aj ďalšiu zakázanú látku – isobutylparaben.

Rovnako zakázaný hydrochinón bol zistený v kréme Fade Cream značky Ultra Glow (výrobná dávka: 1AL7, výrobca: Keystone Laboratoires, TN 38101-2026, Memphis, United States). Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

utorok 12. decembra 2017

Aktuálne: Elektronické diaľničné známky pre rok 2018

Zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 bude možné od 15. decembra 2017  opäť viacerými spôsobmi.  

A to, buď prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch. Predajné miesta budú označené logom "eznamka", ich zoznam je zverejnený na spomínanej internetovej stránke. Typy elektronických diaľničných známok ako aj ich cena ostávajú nezmenené:
- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady počas roku 2018) do 31. januára 2019 (50 EUR),
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou (14 EUR),
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou (10 EUR).

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. Pri kúpe diaľničnej známky sa odporúča poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo.

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na uvedenej webovej stránke. 

e-Call: Testovanie zariadení

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018 budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového volania e-Call. 

Na správne fungovanie systému je potrebné, aby samotná technická realizácia e-Call zariadení jednotlivých automobiliek zodpovedala všetkým technickým požiadavkám. Na európskej úrovni momentálne prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a Európska únia vydala aj príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania. Výrobcovia zasielajú svoje výrobky do laboratórií Spoločného výskumného centra EÚ (Joint research centre) v talianskej Ispre, kde vedeckí pracovníci testujú a overujú súlad týchto riešení s potrebnými požiadavkami.

V prípade dopravnej nehody systém e-Call automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody záchrannej službe (lokalizácia prebehne pomocou satelitného systému Galileo), a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí, alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Systém eCall sa totiž aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Odhaduje sa, že vďaka e-Call sa podarí zachrániť až 2.500 životov ročne a až o 50% by sa skrátil reakčný  čas záchranných služieb. V minulom roku prišlo na európskych cestách o život 25.500 ľudí a ďalších 135.000 bolo vážne zranených. Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky systém výrazne ovplyvní aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd.

e-Shopy: Pred Vianocami vyšší rast než minulý rok

Dve tretiny zástupcov e-shopov na Slovensku očakávajú, že ich obrat sa v predvianočnom období zvýši do 20%. Polovica zároveň odhaduje, že nárast obratu počas tejto vianočnej sezóny oproti minulému roku bude medzi 16 – 30%.  

Podľa prieskumu, ktorý zrealizovali KPMG a ui42 formou on-line dotazníka, viac ako dve pätiny respondentov považujú za najväčšiu konkurenčnú výhodu širší sortiment. Jedna štvrtina opýtaných zas považuje za svoju prednosť efektívny marketing. Na prilákanie širšej zákazníckej základne 42% e-shopov investovalo za rok 2017 najviac prostriedkov do marketingu a propagácie. Napriek obhájenej prvej priečke medzi investíciami to znamená pokles o 12% oproti minulému roku. Tretina opýtaných zainvestovala do dizajnu a funkcionality svojho on-line obchodu, čo je výsledok na rovnakej úrovni ako v roku 2016.

Slovenské e-shopy za posledný rok najviac vylepšili marketing. Myslí si to rovná polovica opýtaných v prieskume. Štvrtina považuje za najväčšie zlepšenie oblasť „user experience“ – teda užívateľský zážitok, ktorý sa v dnešnom svete on-line marketingu spája najmä s dizajnom webov. Takmer tri pätiny zástupcov slovenských e-shopov hľadajú inšpirácie a relevantné informácie pre biznis v online článkoch, na sociálnych sieťach alebo na blogoch. Štvrtina naopak uprednostňuje školenia a semináre.

Aj keď sa môže zdať, že e-shopy sú dnes v kurze a ľudia si ich preto zakladajú ako ďalší zdroj príjmu, podľa výsledkov aktuálneho prieskumu to nie je pravda. Dve tretiny opýtaných potvrdili, že e-shop, ktorý spravujú, je aktuálne jediný zdroj ich príjmu. Zvyšná tretina respondentov sa popri e-shope venuje aj inému podnikaniu. Podľa prieskumu slovenské e-shopy vznikali v poslednom období najmä z dôvodu zaplniť miesto na trhu a urobiť tradičný model e-shopu inak. Túto možnosť si zhodne zvolilo viac ako 40% respondentov. Odsunuli tak na tretie miesto top motiváciu z roku 2016, ktorou bola túžba majiteľov mať vlastné podnikanie.

Upozorňujeme: Lactalis sťahuje výrobky kvôli salmonele

Francúzske úrady nariadili stiahnuť milióny výrobkov Lactalis pre obavy z kontaminácie baktériami salmonely. Dôvodom je ochorenie 26 dojčiat od 1. decembra 2017.

Podľa zoznamu, ktorý zverejnilo na internetovej stránke francúzske ministerstvo zdravotníctva, musí výrobca stiahnuť takmer 7.000 ton produktov vo viacerých krajinách sveta, vrátane Británie a Grécka v Európe, Maroka a Sudánu v Afrike, Peru v Južnej Amerike a Pakistanu, Bangladéša a Číny v Ázii. Preventívne sťahovanie produktov z trhu sa týka niekoľkých miliónov položiek vyrobených od polovice februára. Doterajších 26 prípadov infekcie bolo spojených s produktmi Picot SL, Pepti Junior 1, Milumel Bio 1 a Picot Riz. Zdrojom nákazy mohla byť v máji sušiareň jedného zo závodov na západe Francúzska. Spoločnosť už pristúpila k dezinfekcii a vyčisteniu tohto podozrivého ohniska.

Aféra v súvislosti s produktmi Lactalis vypukla začiatkom tohto mesiaca po tom, ako bola 20 dojčatám mladším ako šesť mesiacov diagnostikovaná infekcia salmonelou. Spoločnosť vtedy nariadila prvé stiahnutie produktov z trhu a po nových prípadoch infekcií ho na žiadosť francúzskych úradov rozšírila na ďalšie výrobky.  

pondelok 11. decembra 2017

Radíme: Zmluva s operátorom

Blížia sa sviatky a ak aj vám končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora, máme pre vás užitočné rady.     

Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov, z ktorých väčšina pôsobí len lokálne alebo regionálne. Dostupné ponuky pevného internetového pripojenia pre domácnosť si môžete bezplatne vyhľadať na stránke porovnavacinternetu.sk. Je tu tiež možnosť ponuky porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov vo forme výsledkov meraní. Tie sú voľne dostupné na stránke meracinternetu.sk, kde si na mape Slovenska vyhľadáte lokality, o ktoré sa zaujímate: okolie svojho bydliska, práce alebo školy, víkendovej chaty či na cestách k nim. Informácie sú k dispozícii aj ako krátke video na YouTube.

Ak sa rozhodnete využiť niektorú z ponúk, dôkladne sa oboznámte so všetkými  podmienkami. Rozhodne nestačia iba informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získate rozhovorom so známymi či s predajcami služieb. Nemusia byť úplné! Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia používateľa služby, že o niečom nevedel, alebo s niečím nesúhlasil, operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.

Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia. 

EU: Prísnejšie pravidlá pre bezpečnejšie a ekologickejšie automobily

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania vozidiel, sprísniť kontroly automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ a posilniť celkový systém európskeho dohľadu. 

Hlavnými prvkami nových pravidiel sú: 
1. Zvýšenie úrovne kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania automobilov pred ich uvedením na trh: Technické služby budú na základe prísnych výkonnostných kritérií podliehať pravidelnej a nezávislej kontrole, aby mohli získať a udržať si oprávnenie členského štátu na testovanie a kontrolu nových modelov automobilov. Ak budú odhalené nejaké nedostatky, Komisia a ostatné členské štáty budú mať možnosť toto oprávnenie napadnúť.
Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom kontrol zo strany Komisie, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
Návrh Komisie upraviť systém odmeňovania, aby nedochádzalo k tomu, že technické služby sú platené priamo výrobcami, nebol schválený.

2. Zvýšenie počtu kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ: Zatiaľ čo sú súčasné právne predpisy v oblasti typového schvaľovania zamerané najmä na kontroly ex ante súvisiace s prototypmi z výrobnej linky, členské štáty budú musieť v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré už sú na ich trhu a výsledky týchto kontrol zverejňovať. Všetky členské štáty budú mať teraz možnosť ihneď prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na svojom území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, ako je tomu v súčasnosti.

3. Európsky dohľad: Komisia bude v budúcnosti vykonávať kontroly trhu nezávisle od členských štátov a bude mať možnosť iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ. Bude mať právomoc napadnúť oprávnenie technických služieb a ukladať administratívne sankcie pre výrobcov alebo technické služby až do výšky 30-000 EUR za nevyhovujúci automobil. Komisia bude viesť nové fórum na presadzovanie predpisov, aby sa zabezpečil jednotnejší výklad príslušných právnych predpisov EÚ, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o prípady nesúladu, a lepšie a koordinovanejšie činnosti dohľadu nad trhom zo strany členských štátov.

V novom nariadení sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení, na ktorý vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať a presadzovať ho, pričom ide ešte ďalej. V budúcnosti budú výrobcovia musieť poskytnúť prístup k softvérovým protokolom vozidla. Toto opatrenie ide ruka v ruke s balíkom týkajúcim sa skutočných emisií, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoje stratégie znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Nariadenie o typovom schvaľovaní dopĺňa niektoré ďalšie dôležité iniciatívy Komisie za ekologickú mobilitu, akými sú nové a zdokonalené emisné skúšky vozidiel, ktoré sa stali povinné 1. septembra 2017 a návrhy nových cieľov emisií CO2 s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami. Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a bude povinné od 1. septembra 2020. 

EU: Hospodárska a menová únia

Európska komisia predložila akčný plán a návrhy na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025. 

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie má viesť k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a makroekonomickej stabilite. Predložený balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hospodárskej a menovej únie v Európe. Všetky doteraz podniknuté reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach. Toto úsilie je aj ústrednou prioritou najnovšieho balíka.

Štyri hlavné iniciatívy:
Návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho mechanizmu stability.
Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca únie.
Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci únie.
Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií – mohol by pôsobiť ako podpredseda Európskej komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú platné zmluvy EÚ.

Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro. Podľa neho 67% Slovákov súhlasí, že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je euro dobrá vec podľa 79% respondentov. Vďaka euru sa cíti 23% opýtaných Slovákov ako väčší Európan. 

e-Inteligencia: Pomoc pri chorobách

Nová služba vyhodnotí zadané zdravotné príznaky a podľa ich naliehavosti a závažnosti odporučí ďalší postup. Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz, ktoré môžu s ťažkosťami súvisieť a ponúkne tiež možnosť telefonickej konzultácie s lekárom.  

Po ukončení testovacej prevádzky novej služby získa poistenec Dôvery kdekoľvek a kedykoľvek rýchlu a dôveryhodnú radu. Služba bude dostupná na webe aj v mobilnej aplikácii. Slovenskú verziu samodiagnostického nástroja už vyskúšalo približne 70 slovenských lekárov z rôznych lekárskych odborností. Obsahuje vyše 600 bežných diagnóz a dokáže vyhodnotiť viac ako 1.300 symptómov. Unikátnosť aplikácie spočíva v jej schopnosti zdokonaľovať sa prostredníctvom postupného zberu dát od pacientov, ktoré dopĺňa k najčerstvejším medicínskym informáciám.

Poisťovňa plánuje služby na báze umelej inteligencie postupne rozširovať. Pri prvom testovaní záujem o novinku prejavili hlavne ženy, prevažovala veková skupina 20 až 30-ročných. Výsledky sú podobné ako v iných krajinách, kde Infermedica už túto službu uviedla (USA, India, Veľká Britácia, Nemecko, Poľsko). Nástroj sa teší obľube u mladých ľudí vo veku do 30 rokov, celkove ju použilo približne tri milióny ľudí. Z hľadiska rizikových faktorov používatelia najčastejšie udávali hypertenziu, fajčenie a vysoký cholesterol. K TOP predbežným diagnózam, ktoré samodiagnostický nástroj identifikoval, patrili tenzné bolesti hlavy, migréna, syndróm dráždivého čreva, degeneratívne ochorenie platničky krížovej a driekovej chrbtice.  

piatok 8. decembra 2017

SR: Rýchly internet do roku 2020

V 98,5% slovenských miest a obcí by mal byť do roku 2020 zavedený internet s minimálnou rýchlosťou 30 Mb/s. Kým ešte vo februári tohto roka bolo na mape Slovenska 207 obcí bez prísľubu pokrytia operátorom, dnes ich je už len 46.  

Pôvodne bolo na Slovensku až 1.808 miest a obcí, ktorých obyvatelia nemali prístup k internetu s prenosovou  rýchlosťou minimálne 30 Mb/s. Po vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2016 sa uskutočnili dve verejné konzultácie, ktorých výsledkom bol plán pokryť 1.601 miest a obcí priamo operátormi. Zostávajúci zoznam 207 obcí a miest bol nazvaný zoznamom bielych miest. Do roku 2020 pre ne totiž nebolo ani len plánované pokrytie vysokorýchlostným internetom. Po tretej verejnej konzultácii, ktorú úrad zorganizoval koncom septembra, zostalo na zozname už len 46 obcí.

Prioritou štátu je dostať vysokorýchlostný internet aj do menších obcí či riedko osídlených oblastí, teda aj do prostredia, ktoré nie je na prvý pohľad komerčne zaujímavé pre poskytovateľov internetových služieb. Počíta sa s vybudovaním prístupových sietí novej generácie (NGA) s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s, v prípade potreby aj s pomocou štátnej podpory financovanej z eurofondov. Cieľom je zabezpečiť pokrytie všetkých oblastí Slovenska do roku 2020, pričom trojročné obdobie na pokrytie zostávajúcich 46 bielych miest začalo plynúť od 22. novembra 2017.

V zozname bielych miest sú obce, ktoré nemajú dotiahnuté dostatočné pripojenie vo forme regionálnych sietí z kostrových sietí, prípadne tam operátori neposkytujú služby s dostatočnými parametrami, teda vysokorýchlostný internet. V súčasnosti ide predovšetkým o lokality v Prešovskom kraji, kde je až 30 takýchto miest a v Banskobystrickom kraji, kde ich je spolu 13. Vysokorýchlostný internet, ktorý by mal pokrývať celé územie Slovenska, ako aj ďalších štátov Európskej únie, je aj prioritou Európskej komisie. Ide o jeden zo základných pilierov, ktorý má prispieť k efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu. 

Aktuálne: Úprava aplikácie Sociálnej poisťovne

Do mobilnej aplikácie Sociálna poisťovňa doplnila dátumy vytvorenia predbežnej registrácie. Cieľom je odstrániť doterajšie nezrovnalosti. 

Aplikáciu zamestnávatelia využívajú od augusta 2016. V súčasnosti už eviduje dátum vytvorenia aj dátum prijatia predbežnej registrácie zamestnanca do Sociálnej poisťovne. Úprava mobilnej aplikácie platí pre obe platformy – Android a IOS. Ak používate systém Android, je potrebné aplikáciu odinštalovať a následne opäť nainštalovať.

Pozor, stále platí: Zamestnávateľ, ktorý cez aplikáciu predbežne registruje zamestnanca, musí úkon vždy potvrdiť zaslaním riadneho registračného listu fyzickej osoby (RLFO) cez systém elektronických služieb Sociálnej poisťovne (SES SP) najneskôr do 3 dní. Ak by to neurobil, SES SP ho na to upozorní. Bez zaslania riadneho RLFO je predbežná registrácia neplatná. 

Upozorňujeme: Sociálne odvody od januára 2018

Od budúceho roka budú platiť nové vymeriavace základy na sociálne poistenie. Na webovej stránke Sociálnej poisťovne je už k dispozícii praktická pomôcka vo forme tabuľky.

Od 1. januára 2018 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa (pre zamestnávateľa s výnimkou poistného na úrazové poistenie, ktoré nie je obmedzené najvyššou výškou). Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila praktickú pomôcku – Tabuľku platenia poistného od 1. januára 2018, ktorú zverejnila na webovej stránke socpoist.sk.

V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity. Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej aj sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou sa poistenci môžu detailnejšie oboznámiť s niektorými položkami uvedenými v tabuľke.  

Novinka: Doplnkové ordinačné hodiny

Lekári budú môcť od mája 2018 v ambulanciách na Slovensku zaviesť tzv. doplnkové ordinačné hodiny. 

Stanovenie doplnkových ordinačných hodín bude zo strany lekárov dobrovoľné. Realizovať ich budú môcť po 13.00 h. Podmienkou je, aby boli k dispozícii pacientom bezplatne na základe verejného zdravotného poistenia v rozsahu určenom zákonom. Podľa ministra zdravotníctva majú doplnkové ordinačné hodiny tvoriť maximálne 30% z trvania ordinačných hodín a lekári budú musieť pacienta prijať do 20 dní od objednania.

Doplnkové ordinačné hodiny musia byť zároveň určené tak, aby počet osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín v kalendárnom mesiaci nepresiahol 30% z celkového počtu osôb vyšetrených v predchádzajúcom mesiaci v rámci riadnych ordinačných hodín. Pacient sa bude môcť u lekára objednať v rámci doplnkových ordinačných hodín na konkrétnu hodinu, za jednotlivé výkony si zaplatí. Limit je stanovený na maximálne 30 eur.     

štvrtok 7. decembra 2017

Novinka: Ochrana krasových podzemných vôd

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zostavil a vydal publikáciu obsahujúcu základné informácie o spôsobe vzniku krasových zvodnencov a formách krasovej krajiny. 

Novinka zjednodušene znázorňuje cestu podzemnej vody v skrasovatenom horninovom prostredí od momentu jej infiltrácie do podzemia až po jej vynorenie sa v karasových prameňoch a vyvieračkách. Hoci krasovatejúce vápence a dolomity zaberajú len malú časť územia Slovenska, zabezpečujú viac ako polovicu spotreby pitnej vody. Z toho logicky vyplýva nutnosť správneho prístupu k ochrane krasových podzemných vôd, keďže s veľkou rýchlosťou ich prúdenia súvisí aj ich vysoká zraniteľnosť.

Publikácia bola vydaná pre potreby projektu LIFE+ KRASCAVE „Zavedenie trvalo udržateľného využívania podzemnej vody v podzemnom krasovom systéme Krásnohorskej jaskyne“ a preto sa venuje aj vzácnej lokalite, akou je Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase. V slovenskom aj anglickom jazyku si môžete prezrieť, alebo stiahnuť z webovej stránky projektu http://www.geology.sk/krascave/. 

Data Protection Officer: Nová lukratívna profesia

Keďže nároky na zodpovednú osobu za spracovanie osobných údajov (DPO - Data Protection Officer) ako aj jej právomoci sú vysoké, mali by jej výberu firmy venovať adekvátnu pozornosť. 

Regulácia GDPR (General Data Protection Regulation) vyžaduje ustanoviť u prevádzkovateľov zodpovednú osobu pre spracúvanie osobných údajov, takzvaného Data Protection Officera (DPO) v troch konkrétnych prípadoch:
- Spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú také spracovateľské operácie, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu.
- Hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

Zodpovednú osobu by mali firmy určiť na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a aj na základe spôsobilosti plniť požadované úlohy. Medzi relevantné zručnosti a odborné znalosti DPO by mali patriť odborné znalosti z vnútroštátneho a európskeho práva a postupov v oblasti ochrany údajov vrátane dôkladného porozumenia všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov, porozumenie vykonávaným spracovateľským operáciám, porozumenie informačným technológiám a bezpečnosti osobných údajov, znalosť podnikateľského sektora organizácie, či schopnosť presadzovať kultúru ochrany osobných údajov v rámci organizácie.

Odporúča sa zriadenie DPO aj firmám, ktorým nevyplýva táto povinnosť? Podľa odborníka na kybernetickú bezpečnosť Ľubomíra Kopáčka je to dvojsečná zbraň. Keď si dobrovoľne ustanovíte DPO a zabezpečíte ju aj zmluvne, dozorný orgán  naňho bude prihliadať tak, ako keby to bol DPO určený z regulácie. To znamená, že bude mať úplne rovnaké právomoci, ale aj povinnosti. Pre firmy, ktoré DPO nepotrebujú, je vhodnejšie vybrať si napríklad konzultanta, alebo iný druh pomoci, ktorý nie je oficiálne DPO, napríklad Data Protection Coordinator. 

Upozorňujeme: Nebezpečná vlasová kozmetika

Z Fínska pribudlo do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) upozornenie na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, teda aj na Slovensku.   


Olive Oil - Hand and Body Lotion značky Sta-Sof-Fro (čiarový kód: 6 16762 149859, výrobca: M&M Products, 183-189 The Vale, London W3 7RW, United Kingdom) a gély na vlasy Spiky Hair Gel – firm Look a Spiky Hair Gel Extreme Hold značky La Fresh Synite (čiarový kód:  1. 5 060071 229606 a 5 060071 225578, výrobca: neznámy, United Arab Emirates) obsahujú podľa zoznamu zložiek nepovolenú zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone.

Uvedená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone je podľa platnej legislatívy Európskej únie povolená len do zmývateľných výrobkov. Výrobky tak môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

On-line: Šanca pre majiteľov áut zasiahnutých Dieselgate

Je vaše auto na zozname vozidiel s manipulovaným emisným softvérom? Ak ste svoje auto kúpili v období od 1.1.2009 do 18.9.2015, pridajte sa k tisícom Európanov, ktorí sa rozhodli svojich práv dovolať spoločne. 

V septembri 2017 americká právnická kancelária Hausfeld oznámila spoluprácu s členmi Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC pri zastupovaní majiteľov áut dotknutých tzv. Dieselgate škandálom zo Slovenska, Slovinska, Švajčiarska, Litvy a Nemecka. Začiatkom novembra podal Hausfeld v mene 15.000 nemeckých majiteľov áut hromadnú žalobu na nemeckom súde. Ak chcete zabojovať o vrátenie kúpnej ceny vášho auta spolu s ďalšími Európanmi aj vy, zaregistrujte sa na http://sk.myright.com/.

Spotrebiteľská on-line platforma je už aj v slovenčine a nájdete tam všetky potrebné informácie. Stačí  sa zaregistrovať, vyplniť potrebné formuláre a priložiť relevantné dokumenty. Právne služby sú bezplatné, myRight si vyúčtuje 35% províziu len zo sumy, ktorú reálne vymôže vo váš prospech. Cieľom tejto pilotnej výzvy je v prvej fáze do 14.1. 2018 nájsť a registrovať minimálne 1000 majiteľov áut zo Slovenska, aby sa aj Slováci mohli pridať k medzinárodnej kolektívnej akcii.

Na Slovensku projekt zastrešuje Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad. Slovenským majiteľom automobilov je počas pracovných dní v čase od 12:00 do 15:00 k dispozícii aj bezplatná telefonická linka s číslom 0800 123 163. 

streda 6. decembra 2017

Aktuálne: Slováci kupovali najviac zrkadlovky s Full-frame snímačom

Trh technického spotrebného tovaru na Slovensku v treťom kvartáli roku 2017 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka narástol o skoro jedno percento. K pozitívnemu vývoju prispeli takmer všetky sektory okrem telekomunikácií a spotrebnej elektroniky. Najdynamickejšou kategóriou bola foto technika a veľmi slušný bol tiež nárast malých domácich spotrebičov a sektoru informačných technológií.  

V kategórii TV prijímačov pokračoval posun dopytu k väčším uhlopriečkam a technológiám s vyššou kvalitou obrazu, vďaka čomu rástla aj priemerná cena TV. Dvojciferný rast predajov zaznamenali aj všetky sledované audio kategórie, medzi nimi najmä domáce audio systémy s pripojením, prenosné reproduktory a súpravy s Bluetooth pripojením. Negatívnym trendom bol pokles podielu modelov s prehnutou obrazovkou. Aj predaje tradičných audio systémov a systémov domáceho kina pokračovali v medziročných poklesoch.

Pozitívnym trendom bola tiež rastúca váha zrkadloviek s Full-frame snímačom. Naopak, poklesol dopyt po kompaktoch s pevným objektívom.

Predaj malých domácich spotrebičov v treťom štvrťroku narástol o viac ako 8% a po foto sektore sú druhým najviac rastúcim trhom. Zubná hygiena je stále lídrom v náraste medzi všetkými SDA kategóriami s nárastom o skoro 40%. Ďalšou kategóriou s nárastom skoro o 20% sú vysávače, kde je tento trend podporený výpredajom klasických vysávačov s príkonom od 900 wattov. Kategória odšťavovačov klesla oproti minulému roku o tretinu a je jedinou dvojcifernou klesajúcou kategóriou v rámci malých domácich spotrebičov.

Trh veľkých domácich spotrebičov pokračoval v miernom raste. Najrýchlejšie rastúcou skupinou stále zostávajú sušičky bielizne, veľký záujem je aj o kombinované práčky so sušičkou. S negatívnym medziročným výsledkom za domáce spotrebiče skončili mrazničky aj odsávače pár. Tieto kategórie zaznamenali medziročne mierny pokles.

V IT bol pozitívnym trendom medziročný nárast tržieb v rámci prenosných počítačov a pokračujúci nárast herných zariadení v kategórii stolových a prenosných počítačov. Naopak medziročne poklesol objem predaja počítačov a tabletov. Vzrástol aj objem a obrat smartfónov oproti minulému štvrťroku, negatívny trendom zostáva klesajúca váha smartfónov bez čítačky otlačkov prstov.

Medziročný nárast zaznamenal predaj atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení. Naďalej však klesá dopyt po laserových multifunkčných zariadeniach.

Podľa údajov GfK TEMAX, ktorý sleduje predaje technického tovaru vo viac ako 41 krajinách. Výsledky sú založené na maloobchodnom paneli GfK, do ktorého je zapojených približne pol milióna maloobchodných predajní po celom svete. 

Radíme: Čítajte etikety a pýtajte sa na zloženie potravín

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami je potrebné venovať zvýšenú pozornosť aj obsahu nákupných košíkov. Potvrdili to tisíce kontrol zamerané na potraviny, ktoré konzumujeme počas Vianoc a Nového roku. 

Medzi zistené nedostatky patril opäť predaj potravín po uplynutí minimálnej trvanlivosti, predaj klobásy a salámy bez dokladu o pôvode či problémy s čerstvosťou pri ovocí a zelenine - najčastejšie išlo o jablká, banány, paradajky, papriky. Vo vlašských orechoch sa nachádzal napr. nadlimitný počet škrupín. Prekročené množstvo chemických látok našli inšpektori vo včelom mede kvetovom. Podobne ako vlani neuvádzali niektorí výrobcovia čokolády a čokoládových figúrok množstvo kakaovej sušiny, alebo produkt predávali po dátume exspirácie. V ananásových rezoch sa našli syntetické farbivá, v údenom bôčiku došlo k prekročeniu najvyššieho prípustného množstva uhlovodíka benzoapyrén, v konzerve tresčej pečeni sa vyskytovali mŕtve škrkavky,  u domácej bravčovej masti namerali kontrolóri prekročený limit kyseliny olejov.

Kontrolóri sa zamerali aj na importované suroviny a potraviny rastlinného pôvodu z tretích krajín a krajín mimo EÚ (napr. výživové doplnky, rafinované oleje, citrusy, nealko nápoje, káva, arašidy). Nevyhovelo napr. kokosové mlieko z Vietnamu, kakaová nátierka s lieskovcami zo Srbska, nelúpané arašidy z Číny, paradajková pasta z Iránu, sušienky polomáčané v kakaovej poleve s posypom škorice. 

Trend: Mobilná komunikácia

K prvému polroku 2017 obyvatelia Slovenska vygenerovali mobilnými telefónmi 5,23 miliárd minút hovorov a rozoslali 1,4 miliardy SMS správ a 35,6 milióna MMS správ. 

Z toho 57% minút vygenerovaných hovorov skončilo vo vlastnej mobilnej sieti, 36% v iných mobilných sieťach, 4% minút boli medzinárodné volania a 3% minút tvorili volania na slovenské pevné siete. V slovenských mobilných sieťach bolo ukončených 319,7 milióna minút hovorov, 54,1 mil. SMS správ a 251,3 tis. MMS správ z inej zahraničnej mobilnej alebo pevnej siete. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

K prvému polroku 2017 bolo na Slovensku cca 7,4 milióna SIM kariet. Z uvedeného počtu bolo cca 6,2 mil. aktívnych SIM kariet používaných na poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby. Z toho aktívnych SIM kariet (post-paid) bolo 4 mil. a aktívnych predplatených SIM kariet (pre-paid) bolo takmer 2,2 mil. Cca 1,2 mil. aktívnych SIM kariet slúžilo na iné účely, ako je poskytovanie verejnej mobilnej telefónnej služby, t.j. napr.  na M2M (Machine-to-Machine) a iné.

SR: Mzda v 3. štvrťroku 2017

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu 935 eur a v porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka sa zvýšila o 5,2%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa  medziročne zvýšila o 3,6%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 2. štvrťroku 2017 vzrástla o 1,3%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetviach informácie a komunikácia (1.631 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1.592 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.560 eur). V jedenástich odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.157 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 714 eur v Prešovskom kraji do 888 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 3. štvrťroku 2016 s najvyšším prírastkom o 8,8% v Trenčianskom kraji.  

Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (607 eur), ostatných činnostiach (652 eur) a v stavebníctve (675 eur). Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška relatívne najrýchlejšie vzrástla v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti (o 8%), verejná správa a obrana (o 7,8%) a v doprave a skladovaní (o 7,1%). Klesla v informáciách a komunikácii (o 2,5%), v administratívnych službách (o 1,1%) a v dodávke vody (o 0,9%).  V rozpočtových organizáciách vzrástla o 7,6% na 966 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 6,1% na 1.111 eur, v príspevkových organizáciách o 4,2% na 1.041 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 0,7% na 706 eur.

V 1. až 3. štvrťroku 2017 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 925 eur. Medziročne sa zvýšila o 4,4%, reálna mzda vzrástla o 3,3%. Rast nominálnej mzdy bol o 1,3 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka.

utorok 5. decembra 2017

On-line: 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko

Rozsiahly výskum verejnej mienky na Slovensku má svoje druhé pokračovanie. Minulý rok hlasovalo 2.070 Slovákov a v siedmich kategóriách udelili vyše 350.000 hviezdičiek. Absolútnym víťazom sa stal Peter Sagan. 

Aj tento rok majú Slováci v ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, možnosť udeliť hviezdičky v siedmich kategóriách. Kategórie osobnosť roka, športovec roka a udalosť roka zostali nezmenené, len s novými nomináciami. Novými kategóriami sú slovenské filmy, ikony novodobej slovenskej architektúry, slovenské nápoje a špeciálna kategória 7 odtlačkov Slovenska vo svete.

Ankete 2016 dominoval šport: udalosťou roka sa stali tituly majstra sveta v individuálnych športoch a osobnosťou roka Miro Šatan. Tradičná kuchyňa starých mám sa stala naj chuťou Slovenska, za najlepší slovenský produkt bol zvolený antivírusový softvér Eset a spomedzi spoločenských akcií vyhral Ľadový dóm na Hrebienku. Siedmym divom Slovenska sa stali Vysoké Tatry. Ako obstojí Slovensko v roku 2017? V špeciálnej kategórii 7 odtlačkov Slovenska vo svete sú medzi nominovanými ikona pop-artu Andy Warhol, vynálezca Štefan Banič, ale aj slovenskí stavitelia a hokejisti.

Hlasovať môžete na 77dovodov.sk. Anketu podporila nezisková organizácia Súdržnosť zrodená z minulosti.

FSC: Značka pre nákup výrobkov z dreva

Takmer polovica svetových lesov už vplyvom ľudí zmizla. Je teda najvyšší čas, aby každý z nás podporoval obhospodarovanie lesov, ktoré bude environmentálne zodpovedné, sociálne prínosné a zároveň ekonomicky životaschopné.  

Ročný úbytok lesov bol podľa svetovej organizácie FAO (Medzinárodná organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) v rokoch 2010 až 2015 na úrovni 3,3 milióna hektárov, čo sa rovná 67% rozlohy Slovenska. Stále vážnejší problém predstavuje nelegálna ťažba. Odhaduje sa, že v brazílskej Amazónii je 80% stromov vyrúbaných nezákonne a zhruba polovica tropického dreva dovážaného do krajín Európskej únie pochádza z nelegálnych zdrojov.

Certifikácia FSC (Forest Stewardship Council) je podľa WWF najdôveryhodnejšou schémou certifikácie lesov súčasnosti. Zaručuje, že drevo nebolo vyťažené nelegálne a pochádza z lesov obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom. Certifikát FSC takisto zaisťuje spravodlivú mzdu, bezpečnosť práce a možnosť vzdelávania ľuďom ktorí v lese a na spracovaní výrobkov pracujú.

Desať tipov ako postupovať pri nákupe výrobkov z dreva: 
1. Uprednostnite drevo pred plastmi či kovmi. Drevo je prírodný materiál a obnoviteľná surovina.
2. Pýtajte sa predajcov, či ponúkajú drevo a drevené výrobky s označením FSC. Drevo pochádza z lesov obhospodarovaných podľa prísnych ekologických a sociálnych pravidiel.
3. Uprednostnite výrobky vyrobené z domácich drevín, najlepšie vyrobené na Slovensku. Platí pravidlo, že čím bližšie je krajina pôvodu, tým je to lepšie.
4. Ak chcete kúpiť produkt vyrobený z tropického dreva, zistite si, či neexistuje alternatíva vyrobená z domáceho dreva.
5. Vyhýbajte sa kúpe výrobkov z tropického dreva bez značky FSC. Často pochádzajú z devastovaných či nelegálne ťažených tropických lesov.
6. Ak kupujete výrobky z tropických druhov drevín (tík, eukalyptus a iné), rozhodne vyberajte len z tovaru označeného značkou FSC.
7. Uprednostnite výrobky z masívneho dreva pred lepenými materiálmi. Tie často obsahujú zdraviu škodlivé chemické látky.
8. Uprednostnite výrobky ošetrené olejmi, voskami a fermežou pred farbenými a lakovanými produktmi.
9. Uprednostnite výrobky ošetrené prírodnými farbami a lakmi pred syntetickými.
10. Vyberajte si tovar vyššej kvality. Vydrží dlhšie a nebude potrebné nábytok čoskoro nahradiť novým. Z dlhodobého pohľadu tento prístup šetrí aj vašu peňaženku. 

EU: Výdavky na výskum a vývoj v r. 2016

V roku 2016 vynaložili členské štáty únie na výskum a vývoj celkovo viac ako 300 miliárd EUR. Intenzita výskumu a vývoja, t. j. výdavky na výskum a vývoj ako percento HDP zostali minulý rok na úrovni 2,03%. Pred desiatimi rokmi (v roku 2006) bola táto intenzita na úrovni 1,76%. 

Pri porovnaní s inými hospodárstvami bola intenzita výskumu a vývoja v Európskej únii oveľa nižšia ako v Južnej Kórei (4,23% v roku 2015), Japonsku (3,29% v roku 2015) či Spojených štátoch (2,79% v roku 2015). Dosahovala však približne rovnakú úroveň ako v Číne (2,07% v roku 2015) a bola podstatne vyššia ako v Rusku (1,10% v roku 2015) alebo Turecku (0,88% v roku 2015).

V snahe poskytnúť impulz konkurencieschopnosti EÚ je zvýšenie intenzity výskumu a vývoja do roku 2020 na 3% HDP jedným z piatich hlavných cieľov stratégie Európa 2020. Najvyššie intenzity výskumu a vývoja boli v roku 2016 zaznamenané vo Švédsku (3,25%) a v Rakúsku (3,09%). Slovensko sa s 0,79% nachádza medzi 10 členskými krajinami EÚ, ktorých výdavky na výskum a vývoj boli nižšie ako 1% HDP. 

SR: Služby centrálneho registra exekúcií využívajú občania aj firmy

Register exekúcií využilo za rok jeho existencie 7.823 občanov a 1.029 firiem. Priemerne využil každý návštevník možnosť dvoch lustrácií, teda zistení, či v ním sledovanej položke prebieha, alebo neprebieha exekúcia a aké sú prípadne jej parametre. 

Zároveň do registra vstúpilo 1.029 právnických osôb, priemerne si každá z nich zisťovala 95 prípadov. V exekučnej databáze môžu bezplatne vyhľadávať aj orgány verejnej moci, ktoré vykonali za rok 419.643 prístupov. Spoločne teda centrálny register exekúcií zaznamenal 533.085 požiadaviek na lustráciu. Okrem individuálneho zisťovania umožňuje register aj nepretržité sledovanie exekúcií na zadaný subjekt. Tieto služby využilo 14 občanov a 6 firiem.

Ak občan, firma alebo orgán verejnej moci potrebuje z registra výpis, použiteľný na právne účely, môže si ho vyzdvihnúť osobne v sídle Slovenskej komory exekútorov alebo požiadať o jeho zaslanie poštou. O výpis požiadalo 276 občanov, 138 firiem a 1.090-krát aj orgány verejnej moci. Register je na webovej stránke www.cre.sk. Po uhradení administratívneho poplatku je v ňom možné vyhľadávať podľa priezviska a dátumu narodenia alebo bydliska, názvu alebo obchodného mena, IČO alebo spisovej značky súdu, ktorý udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie.

Vznik centrálneho registra exekúcií schválila Národná rada Slovenskej republiky v roku 2014 v rámci zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Od 1. januára 2015 sú súdni exekútori povinní zapísať do registra každú novú exekúciu, prípadne aktualizovať údaje už prebiehajúcej a neukončenej exekúcie. Zároveň musia do 14 dní vymazať z registra všetky údaje tých prípadov, ktoré boli právoplatne ukončené. Od 1. júla 2016 je register prístupný verejnosti. 

pondelok 4. decembra 2017

Erasmus+: Ďalšie rekordy

V roku 2016 sa z rozpočtu európskeho programu financovalo 21.000 projektov, do ktorých sa zapojilo 79.000 organizácií z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (o 15% viac ako v roku 2015). Mobilnú aplikáciu Erasmus+, spustenú v júni 2017, si stiahlo už vyše 22.000 používateľov. 

Vďaka tomuto programu mohli vysokoškolské inštitúcie v akademickom roku 2015/2016 vyslať a prijať 330.000 študentov a vyučujúcich vrátane 26.000 osôb, ktoré vycestovali do partnerských krajín, alebo z nich pricestovali. Najviac účastníkov vysielajú Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi krajiny s najväčším počtom prijatých účastníkov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo. Erasmus+ je na dobrej ceste k naplneniu svojho cieľa, ktorým je podporiť 3,7% mladých ľudí v EÚ v období rokov 2014 až 2020.

V rámci mobility v oblasti vzdelávania a stáží sa do 338 slovenských projektov vlani zapojilo 11.184 účastníkov, ktorí celkovo využili granty v hodnote 19,03 milióna eur. Najviac študentov a pracovníkov z vysokých škôl na Slovensku posielali do zahraničia v rámci programu Erasmus+ Univerzita Komenského v Bratislave, Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Medzi najčastejšie hostiteľské krajiny Slovákov patrila Česká republika, Poľsko a Španielsko.

Zo Slovenska využilo program na štúdium alebo stáž v zahraničnej firme v akademickom roku 2015/2016 spolu 3849 ľudí. Naopak, na Slovensko takto za minulý akademický rok prišlo 1992 študentov a stážistov.  

Aktuálne: Elektronické nahlasovanie emisií skleníkových plynov

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami, ktorá nastaví prehľadný systém obchodovania s ročne pridelenými emisnými kvótami AEA, určí spôsoby použitia výnosov z ich predaja a zavedenie nahlasovanie emisií skleníkových plynov prostredníctvom elektronického systému.   

Európska únia pridelí Slovensku ročne zhruba 25 miliónov ton emisných kvót AEA na pokrytie dopravy, poľnohospodárstva a odpadov, ale aj na individuálne vykurovanie domácností. Slovensko z tohto prideleného množstva spotrebuje ročne zhruba 21 miliónov. Systém nahlasovania údajov o skleníkových plynoch v rámci EU ETS sa na Slovensku zjednoduší. Po novom sa prevádzkovatelia a ďalší účastníci schémy obchodovania budú registrovať a predkladať vybrané údaje prostredníctvom elektronického systému. Ten bude slúžiť na predkladanie správ o emisiách skleníkových plynov, správ o úrovni činnosti prevádzky alebo správ o overení a monitorovacích plánov.

Zmenami prejde aj obchodovanie s emisnými kvótami mimo EU ETS - individuálne vykurovanie domácností, malá energetika, doprava, pôdohospodárstvo a odpady (kvóty AEA). Novela zákona ich umožní Slovensku predať. Z dôvodu využitia flexibility predaja návrh zákona definuje pojem emisné kvóty AEA, určuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu emisných kvót AEA, ako aj spôsob predaja emisných kvót AEA formou priameho predaja, sprostredkovane alebo na dražbe. Výnosy z predaja emisných kvót budú príjmom Environmentálneho fondu.