streda 21. novembra 2018

EU: Vyššie náhrady za meškania vlakov a dostupnejšia pomoc pre osoby so zníženou pohyblivosťou


Schválená reforma pravidiel prijatých v roku 2007 by mala zaistiť vyššiu informovanosť o právach cestujúcich, zlepšiť pomoc osobám so zníženou pohyblivosťou, uľahčiť cyklistom prístup do vlakov, vyjasniť postupy týkajúce sa riešenia sťažností a zvýšiť náhrady cestujúcim v prípade meškania vlakov.

Europoslanci prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov zvýšili náhrady za meškanie dlhšie ako 60 minút z 25 % na 50 % z ceny prepravného dokladu, a to bez straty práva cestujúceho na samotnú prepravu do miesta určenia. V prípade, že meškanie presiahne 90 minút, cestujúcim by mal vzniknúť nárok na náhradu vo výške 75 % z ceny ich lístka, pri meškaní nad 120 minút by im mal byť preplatený celý cestovný lístok, pričom ich právo na prepravu do cieľovej destinácie zostane nedotknuté. Parlament tiež predefinoval pravidlá týkajúce sa situácií, keď si cestujúci zakúpi viacero cestovných lístkov na jednu cestu s nadväzujúcimi železničnými spojmi a to tak, aby z nich jasne vyplývalo, že právo cestujúceho na informácie, asistenciu a náhradu musia byť rovnaké ako pri zakúpení jediného priameho lístka. Poslanci zároveň odmietli návrh na oslobodenie železničných dopravcov spod povinnosti vyplatiť cestujúcim kompenzáciu za meškanie v prípadoch, keď nastane nepredvídaná mimoriadna situácia.

Asistencia osobám so zníženou pohyblivosťou by mala byť poskytovaná bezplatne a na väčších staniciach aj bez toho, aby bol o tom personál vopred informovaný. Poslanci tiež skrátili lehotu na avizovanie potreby asistencie pri menších staniciach a jasne zadefinovali zodpovednosť prevádzkovateľov služieb železničnej prepravy a prednostov staníc za plnú kompenzáciu v prípadoch, keď stratia alebo poškodia vybavenie, ktoré cestujúcim zabezpečuje ich mobilitu. Cestujúci by mal mať nárok vziať si do vlaku bicykel, a to aj do rýchlika, diaľkového vlaku, cezhraničného a regionálneho vlaku, uvádza sa v schválenom texte. Všetky nové alebo renovované vlaky osobnej prepravy by tiež mali mať dobre označený priestor určený na prepravu zmontovaných bicyklov.


Parlament tiež presadzuje skoršie ukončenie dočasných výnimiek z uplatňovania pravidiel týkajúcich sa práv cestujúcich v železničnej preprave, ktoré využíva viacero členských štátov. Podľa poslancov by všetky výnimky mali byť zrušené najneskôr do roka od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel. Nové pravidlá by sa na základe schváleného textu mali vzťahovať aj na prímestskú železničnú dopravu. Parlament je pripravený na rokovania s Radou o konečnom znení nových predpisov, ktoré však môžu začať až keď sa na spoločnej pozícii dohodnú aj ministri členských štátov.

Trend: Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní


Podľa prieskumu pre spoločnosť Home Credit sú Slováci vo všeobecnosti vynaliezaví, často aj pohodlní a väčšina z nich sa snaží pri každodenných výdavkoch ušetriť aspoň nejaké drobné. Výsledok? Tretina dospelých ľudí na Slovensku tak pravidelne používa rôzne vylepšenia, triky, vychytávky či inovácie. Ďalších vyše 50 % ich využíva aspoň občas.

„Slovákov k tomu motivuje predovšetkým túžba usporiť nejaké peniaze, čo uvádza vyše 80 percent opýtaných. Ďalších trinásť percent respondentov za tým vidí šetrenie svojho času a šesť percent to zase robí pre vlastné pohodlie a ušetrenie námahy“, hovorí Miroslav Zborovský. Vychytávky a inovácie Slováci najčastejšie využívajú pri nakupovaní, čo v prieskume uviedli takmer dve tretiny respondentov. Ide tu hlavne o využívanie zľavových portálov, porovnávačov cien alebo rôznych služieb, napríklad nakupovanie on-line či dovoz potravín priamo domov. Zlepšenia sa uplatňujú vo veľkom v domácnostiach. Skoro 40 % ľudí používa vylepšenia v domácnosti, hlavne pri domácich prácach alebo pri využívaní praktických úložných priestorov. Len o niečo menej Slovákov používa zlepšenia a inovatívne riešenia pri šetrení energiami alebo pri cestovaní. „Ľudia využívajú svoje triky pri snahe úsporne jazdiť a ušetriť na benzíne alebo pri efektívnom balení sa na dlhšiu dovolenku. Taktiež sú populárne aplikácie na vyhľadávanie ideálnych trás, rezervácie ubytovania či hodnotenia reštaurácií. Takéto inovatívne riešenia a vychytávky dokážu ľuďom ušetriť množstvo peňazí ale aj času a urobiť im cestovanie pohodlnejšie a príjemnejšie“, dopĺňa Miroslav Zborovský. Ďalšia skupina ľudí zase používa vylepšenia na skrášlenie okolia svojich domov, v záhradách či pri starostlivosti o svoje zdravie, či už ide trebárs o domáce recepty alebo vlastné návody na chudnutie.

Viac ako polovica Slovákov používa aj svoje vlastné originálne vylepšenia najrôznejšieho zamerania. Ide hlavne o jedinečné kreatívne nápady, ako si niečo doma vyrobiť alebo upraviť svojpomocne. Taktiež sú to ich odskúšané postupy, ako využívať rôzne zľavy, kupóny a zákaznícke karty. Majú aj vlastné metódy, ako sa efektívne starať o domácnosť, kontrolovať si výdavky, alebo ako sa obmedzovať pri zbytočnom míňaní peňazí. Respondenti uviedli konkrétne napríklad aj to, že nakupovať odporúčajú zásadne tesne pred výplatou, alebo kupovať menej vecí ale zase kvalitnejších. „Nemalé výdavky z rodinného rozpočtu sa dajú ušetriť aj pri efektívnom využívaní služieb finančných inštitúcií. Napríklad je dobré si zvážiť, či je nutné mať účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú ľudia často nevyužívané platobné karty a platia za ne zbytočné poplatky. Ak už máte kreditku, je dobré si každopádne zistiť, aké asistenčné služby ponúka zadarmo, môžu sa vám hodiť v rôznych krízových životných situáciách, ako je náhla hospitalizácia alebo porucha auta“, radí Zborovský.

utorok 20. novembra 2018

Upozorňujeme: Nové odvody do Sociálnej poisťovne


Od 1. januára 2019 platí nový minimálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO). Nový je aj maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre povinne poistené SZČO, DPO, zamestnanca a zamestnávateľa. 

Sociálna poisťovňa pre lepšiu orientáciu poistencov a odvádzateľov poistného pripravila novú tabuľku platenia poistného od 1. januára 2019, ktorú zverejnila na webovej stránke www.socpoist.sk. V tabuľke sa nachádzajú percentuálne sadzby poistného na jednotlivé druhy poistenia – nemocenské, dôchodkové starobné a invalidné, poistenie v nezamestnanosti, garančné, úrazové a rezervný fond solidarity.

Sadzby poistného v tabuľke si možno zistiť z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa, povinne poistenej SZČO a DPO. Sú v nej tiež sadzby poistného pre platby uhrádzané štátom a Sociálnou poisťovňou za určité skupiny osôb. V tabuľke sú aj vypočítané sumy poistného pre jednotlivé druhy poistenia z minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu. V texte pod tabuľkou poistenci nájdu ďalšie doplňujúce informácie k poistnému v roku 2019.

Eurobarometer: O antibiotikách chceme vedieť viac

Podľa novej štúdie v Európskej únii došlo v používaní antibiotík k pozitívnemu vývoju: 32 % respondentov uviedlo, že v posledných dvanástich mesiacoch brali antibiotiká, kým v prieskume z roku 2009 to bolo 40 %. 

Mnohé z týchto antibiotík sa však užívali zbytočne: 20 % antibiotík sa užívalo na chrípku alebo prechladnutie a 7 % ľudí ich bralo bez lekárskeho predpisu. Už 66 % respondentov vie, že je zbytočné užívať antibiotiká na prechladnutie a 43 % je si vedomých, že antibiotiká sú neúčinné proti vírusom. Viac ako dve tretiny Európanov by radi získalo viac informácií o antibiotikách.

Minulý rok bol prijatý nový a komplexný akčný plán EÚ, v ktorom sa stanovujú ciele pre boj proti antimikrobiálnej rezistencii v rámci politík ľudského zdravia, zdravia zvierat a životného prostredia. A aké majú vedomosti o antibiotikách Slováci?
* 64% respondentov neužívalo antibiotiká posledných 12 mesiacov, 34% antibiotiká užilo.
* Až 55% si nesprávne myslí, že antibiotiká zabíjajú vírusy. Správnu odpoveď poznalo 39%.
* 58 % opýtaných vie, že nádchu antibiotiká nevyliečia a až 91% vedelo, že zbytočné užívanie antibiotík znižuje ich účinky.

On-line: Rady pre diabetikov

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikol edukačný portál, ktorý pacientom priblíži nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje najnovšie kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Na portáli Slovenskej diabetologickej asociácie nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

pondelok 19. novembra 2018

Aktuálne: Spoločný poradenský deň k dôchodkom

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a slovenská Sociálna poisťovňa (SP) uskutočnia už po desiatykrát spoločný poradenský deň k dôchodkom.
     
Odborníci z oboch inštitúcií budú k dispozícii záujemcom o informácie vo štvrtok (22.11.) na okresnej správe sociálneho zabezpečenia (OSSZ) v Uherskom Hradišti. Cieľom poradenského dňa je poskytnúť osobné konzultácie ľuďom, ktorý získali nárok na sociálne zabezpečenie v Českej aj Slovenskej republike. Na jednom mieste sa dozvedia, aké sú podmienky dôchodku v oboch štátoch, ako majú postupovať pri vybavovaní žiadosti o dôchodok, aké podklady k tomu potrebujú, akým spôsobom sa dôchodky z Českej republiky na Slovensko a naopak vyplácajú a podobne.
     
Priznávanie všetkých druhov dôchodku za odpracované roky v spoločnom štáte má svoje špecifické pravidlá, ktoré sú zakotvené v zmluve medzi ČR a SR. Pre ľudí s pracovnou históriou v spoločnej federácii je poradenský deň ideálnou príležitosťou ako získať fundované informácie o tom, ako sa im poistenie získané do roku 1992 započíta na dôchodok. ČSSZ odporúča dohodnúť si vopred čas stretnutia na telefónnom čísle +420 572539196 alebo mailom iva.dvouleta@cssz.cz. Ľudia, ktorí prídu na konzultáciu, by si nemali zabudnúť občiansky preukaz alebo cestovný pas a doklady o dôchodkovom poistení príp. ďalšie súvisiace dokumenty. Poradenstvo je poskytované bezplatne.

On-line: Čo pre mňa robí Európa

Podľa aktuálneho Eurobarometra si až 68% respondentov myslí, že ich štát má výhody z členstva v Európskej únii. Nová webstránka by mohla pred blížiacimi sa májovými eurovoľbami ukázať rozdiel a prínos, aký predstavuje členstvo v únii.

Interaktívna webstránka prináša stovky krátkych príkladov zmien, ktoré priniesla EÚ. Používatelia môžu ľahko nájsť konkrétne informácie o tom, čo únia urobila pre ich región, profesiu, alebo obľúbenú voľnočasovú aktivitu. Obsahuje približne 1.800 správ, ktoré si môžete prečítať, zdieľať, alebo použiť ako on-line stránky či PDF súbory.

Prvá sekcia V mojom regióne umožňuje používateľom zvoliť miesto, kde oni alebo ich rodiny žijú. Ako je Európa prítomná v našich mestečkách, mestách a regiónoch? Čo urobila EÚ na západnom, východnom či strednom Slovensku alebo aj podrobnejšie v jednotlivých krajoch? Vedeli ste napríklad, že únia prispela viac ako 700 miliónmi EUR na modernizáciu piatich úsekov železničnej trate z Nového Mesta nad Váhom do Žiliny? Alebo že európske príspevky na renováciu a modernizáciu získalo takmer 90 materských či základných škôl a desiatka stredných škôl v Nitrianskom kraji? Táto sekcia webstránky pokrýva vyše 1.400 lokalít vo všetkých častiach Európskej únie.

Druhá sekcia stránky V mojom živote dovoľuje každému používateľovi vybrať si zo skupiny približne 400 príkladov tie, ktoré majú pre neho osobný význam. Ako EÚ ovyplyvňuje rodiny, zdravotníctvo, rôzne záľuby, cestovanie, bezpečnosť, možnosti spotrebiteľov a sociálne práva? Ako podporuje únia ľudí v ich pracovnom  živote v rôznych povolaniach - od chovateľov včiel, cez šoférov autobusov, až po pivovarníkov? Vedeli ste, že vďaka grantom únie vycestovalo v roku 2015 do zahraničia viac ako 100.000 učiteľov? Čo spravila EÚ pre ľudí, ktorí majú radi voľnočasové aktivity, ako šport, hudba alebo sledovanie televízie? Dozviete sa tu aj to, že v inej členskej krajine únie žije až 15 miliónov Európanov. Rozhodnutia únie zabezpečili, že sa môžu voľne zamestnať, neprichádzajú o sociálne zabezpečenie, môžu si založiť účet v ktorejkoľvek európskej krajine a pri vybavovaní dlhších pobytov na nich nečaká neprimeraná administratíva.

Články ponúkajú náčrt skutkov EÚ pre občanov, ktoré sú založené na zaujímavých príkladoch s odkazmi na podrobnejšie informácie. Tie budú doplnené v tretej sekcii obsiahlejšími dokumentami o európskych politikách, ktoré priblížia úspechy súčasného volebného obdobia, ako aj vyhliadky do budúcnosti so zameraním na verejnú mienku, obavy občanov a očakávania od EÚ.

Radíme: Ako správne skladovať potraviny

Chlad síce pomáha uchovať potraviny dlhšie čerstvé, ale aj pri ich skladovaní v chladničke sa oplatí dodržiavať zopár pravidiel. Dokonca existujú výnimky, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať nelogické, ale fungujú. 

BYLINKY: Ideálne je mať bylinky vždy čerstvé v kvetináči a jednoducho si z nich len odstrihnúť, keď ich potrebujeme. Často si ich ale kupujeme v trsoch či v škatuľkách. Rozmarín a tymian sa odporúča umyť, zatočiť do papierovej utierky a odložiť do chladničky. Čerstvá bazalku však absorbuje pachy chladničky a lepšie jej bude v nádobe s vodou.
HORČICA: Všetky horčice obsahujú semienka, ocot a soľ a celkovo im príliš nesvedčia teploty nad 20 stupňov. Vtedy sa už môžu zraziť, strácajú farbu a „francúzsku chuť“, špeciálne to platí pre Dijónsku horčicu. Preto je najlepšie uchovávať ich po otvorení v dvierkach chladničky a spotrebovať do troch mesiacov.
HROZNO: Bobuľky hrozna patria medzi potraviny, ktoré je ozaj dobré držať v chlade. Hrozno pred skladovaním určite neumývajte, inak by splesnivelo. V chladničke ho umiestnite dozadu, kde je chladnejšie a ďalej od aromatických potravín. V pôvodnom balení vydrží až tri týždne. Pár bobuliek môžete aj zamraziť – poslúži, ak si chcete robiť populárne smoothie.
CITRÓN, POMARANČ A LIMETKA: Citrusy sú špecifické, môžu sa skladovať pri izbovej teplote aj v chladničke - tu vydržia až 4-krát dlhšie. Citrusové plody sa totiž začnú pomaličky vysušovať hneď po odtrhnutí zo stromu a skladovanie v chlade im len prospeje. Odborníci na pestovanie citrusov odporúčajú najprv ich dať do chladničky a tesne pred konzumáciou vybrať von, aby sa ohriali na izbovú teplotu, budú tak chutnejšie a šťavnatejšie.
RASTLINNÉ MLIEKA: Sójové, ryžové, mandľové, makové, ovsené či kokosové sú náhradou pre tých, ktorí nemôžu konzumovať klasické mlieko. Aj keď to nie sú mliečne výrobky, po otvorení sa odporúča dať ich do chladničky (do otvorenia to nie je potrebné). Ideálne teplota na skladovanie je 7 stupňov, vypiť by sme ich mali do 7 dní od otvorenia. To isté platí aj pri mliekach, ktoré si vyrobíme sami, tieto môžeme dať do chladničky hneď po ich príprave.
CHLIEB: Skladovanie pekárenských výrobkov, špeciálne chleba, je často diskutovanou témou. Jeden tábor zastáva názor, že chlieb sa najlepšie cíti pri izbovej teplote v chlebníku a že jeho schladením naberie vlhkosť a stratí chuť. Druhá skupina tvrdí, že skladovanie v chladničke predĺži jeho trvanlivosť. Toto možno platí pri bezlepkových výrobkoch, ktoré sú balené vákuovo a im chlad naozaj prospieva, lebo sa správajú inak ako klasický chlebík. Kompromisom je nechať chlieb v chlebníku, no maximálne deň-dva, inak sa už v ňom začnú rozmnožovať plesne. Ak chcete predĺžiť trvanlivosť pekárenských výrobkov, dajte ich do látkového vrecka a vložte do mrazničky. Po rozmrazení budú mať vlastnosti presne ako čerstvý chlieb. Pozor, nezmrazujte ich za tepla!
AVOKÁDO A BANÁNY: Tieto dve zdanlivo nesúvisiace potraviny majú jednu vec spoločnú. Kým nedozrejú, najlepšie sa cítia uložené voľne v kuchyni. Ak sú banány príliš zelené, vložte ich do hnedej papierovej tašky a pridajte jabĺčko alebo paradajku, urýchli to proces zretia. Akonáhle sú zrelé – avokádo mäkké na povrchu a banány krásne žlté – vložte ich do chladničky. Spomalíte tým ich nadmerné prezretie a sú dlhšie vhodné na konzumáciu. Zábavným tipom je, položiť zrelý banán k nezrelému avokádu. V banáne sa proces zretia spomalí, kým avokádo dozreje vďaka banánu skôr.
ZEMIAKY: Chladné miesto im robí dobre, napríklad taká pivnica alebo suchý balkón. Najlepšie ak budú v kartónovej škatuli, drevenej debničke, papierovej taške, alebo v košíku. Chladnička by im dala čudnú nasladlú chuť a mohli by ľahšie zhniť.
PARADAJKY: Podobne ako zemiaky sú na tom aj paradajky. Vedecky bolo preukázané, že ak ich uskladníte v teplote pod 12 stupňov, schladí sa aj ich schopnosť „voňať“ a prídu o svoju sladkú chuť. Nechajte ich preto v košíku na mieste bez priameho slnečného žiarenia.
SÓDA BIKARBÓNA: Jedlá sóda je definitívne jednou z vecí, ktoré by sme mali mať v chladničke. Má totiž superabsorbčné vlastnosti a dokáže pohltiť všetky nepríjemné pachy, ktoré chladnička z času na čas ponúka. Nasypte na tanierik, dajte na poličku a po dvoch dňoch spolu s ňou odstránite aj akýkoľvek zápach, ktorý v chladničke bol.

piatok 16. novembra 2018

Milan Rúfus, Peter Brenkus: Poézia v Krojoch / Kroje v poézii


Fantastické vystúpenie Lúčnice, prednes veršov Milana Rúfusa v podaní Štefana Bučka či dojímavé slová kňaza Jána Sucháňa o osobnosti a tvorbe nášho veľkého básnika sme si vypočuli na uvedení exkluzívnej publikácie v limitovanej edícii pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa. Atmosféru slávnostného večera umocňovali ľudia oblečení v krojoch, ktorí pricestovali z viacerých kútov Slovenska.

Slovenské autentické kroje sú úchvatné umelecké diela. Dokazujú nielen výnimočné estetické cítenie, ale aj majstrovskú zručnosť našich predkov. Tradičný slovenský odev je často plný vizuálne zaujímavých detailov a pútavých farebných kombinácií, ktoré dávajú vyniknúť ženskej kráse, mužskému šarmu i detskej roztopaši. Známy slovenský fotograf Peter Brenkus, ktorého vášňou je fotografovanie tanca, aktérov vážnej hudby a folklóru, to plasticky dokumentuje na každej fotografii v knihe. Sila jeho umeleckej výpovede je umocnená veršami jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, básnika Milana Rúfusa, ktorý už celé desaťročia oslovuje čitateľov geniálnou jednoduchosťou a pokorou, s akou písal o večných témach: pravde, kráse, domove a láske.

Výsledkom je originálne knižné dielo, ktoré možno právom označiť za pýchu vydavateľstva Ikar. V knihe je 108  fotografií, na ktorých je zobrazených 156 rôznych krojov podľa účelu použitia: sviatočné, slávnostné, pracovné aj smútočné. Väčšina krojov a ich súčastí sú pôvodné originály. Iba niekoľko z nich sú novšie kópie spracované a ušité podľa originálu.  Kroje v knihe pochádzajú z 22 tradičných regiónov Slovenska, spolu z 50 obcí a z 2 obcí z Vojvodiny. Modelmi sa pre Petra Brenkusa stali nielen mladí, ale aj vekom ošľahaní starší ľudia, v tvárach ktorých sa zračí múdrosť a životná skúsenosť.  Kniha obsahuje vyše 100 básní alebo úryvkov básní Milana Rúfusa. Ku každej knihe sú pribalené dva plagáty:  Sviatočný kroj mladej ženy z Očovej (480 x 700  mm) a Vydatá žena v tekovskom kroji s čepcom ( 700 x 480 mm), exkluzívny nástenný kalendár Poézia v krojoch / Kroje v poézii na rok 2019 (480 x 445 mm) s motívmi z knihy a biele rukavice.

On-line: Nová kalkulačka pre budúcich dôchodcov


Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018 - ročníky 1957 až 1960.

Prístupná je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, alebo o ženu, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí, teda nový spôsob určenia dôchodkového veku sa na neho nevzťahuje, po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Aktuálne: Ceny elektriny a plynu narastú


Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Potvrdilo to Združenie dodávateľov energií (ZDE).

Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú stanovené regulačnými vyhláškami (z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/MWh a z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh). Maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby.

Úprava cien je výsledkom konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Cena komodity je len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny – v prípade elektriny tvorí orientačne podiel jednej tretiny a pri plyne dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

štvrtok 15. novembra 2018

EU: Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Európsky parlament schválil balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci Európskej únie, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov. Parlamentom schválené predpisy majú zvýšiť ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp a posilniť bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo počas jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ. Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.

Trend: Inteligentné predajne


Je to už 20 rokov, čo bol otvorený prvý NAY Elektrodom na Zlatých Pieskoch v Bratislave a teraz sa v tejto predajni zavádzajú viaceré technologické inovácie. Pozornosť určite vzbudia elektronické cenovky.

Takmer v celej predajni nájdete elektronické cenovky v rôznej forme, avšak najzaujímavejšia verzia je pri mobilnom príslušenstve. Nie je jednoduché pri množstve obalov, skiel a ďalšieho príslušenstva, ktoré výrobcovia k smartfónom chrlia, nájsť rýchlo to správne. Zákazník tu má k dispozícii dotykovú obrazovku, na ktorej si nájde model svojho telefónu a na stene sa mu rozsvietia cenovky s tým príslušenstvom, ktoré je určené pre jeho smartfón. Užitočné môžu byť tiež pri organizovaní rôznych akcií. Veľký priestor je venovaný smart produktom pre domácnosť. Na prezentáciu vyše 2.000 smart produktov v 16 kategóriách vznikol modelový byt, kde si môžete vyskúšať, ako fungujú smart senzory, videozvončeky na dvere, smart audio, svetlá, práčky, či chladnička, do ktorej môžete nazrieť hoci aj zo supermarketu.

„Zákazníckych ciest ako sa dopracovať k vytúženému produktu je veľa – cez mobil, aplikáciu, e-shop, kamennú predajňu. Sú tu rezervácie, objednávky s vyzdvihnutím v predajni, dovozy domov, balíkomaty, platby mobilom. Možností pribúda a zákazníci ich vyžadujú stále viac a rôzne ich kombinujú. Aj ten istý zákazník, podľa času, počasia, či nálady, používa rôzne cesty“, popísal východiská pri tvorbe predajne Martin Ohradzanský. „Našou snahou je neohýbať tieto cesty, ale, podľa možnosti, ich všetky dobre pokryť, aby fungovali čo najlepšie. Ak by sme však mali dnes pomenovať typického zákazníka, tak zvyčajne začne nákup niekde na internete a skončí v drvivej väčšine v predajni.“ Nová predajňa sa rozšírila o samostatný priestor venovaný osobným vyzdvihnutiam objednávok a rezervácií z e-shopu. Zákazník má možnosť zaplatiť v platobnom kiosku a vo výdajnom mieste si rýchlo prevziať vybraný tovar. Tu je umiestnený aj nonstop balíkomat, ktorý môže ešte viac urýchliť nakupovanie pre tých ktorí, chcú len vbehnúť do predajne a prevziať si zásielku aj uprostred noci. Nová aplikácia s funkciou Zaplať a vyzdvihni umožní vlastným smartfónom naskenovať v predajni vybrané produkty a rovno ich aj zaplatiť, prípadne platbu vykonať v platobnom kiosku.

Zelená domácnostiam: Podmienky registrácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Osobitnú pozornosť si vyžiadajú najmä kotly na biomasu a tepelné čerpadlá, pri ktorých boli upravené technické podmienky, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. Aby mohli byť čerpadlá a kotly do zoznamu zaregistrované, je potrebné doručiť žiadosť vrátane príloh preukazujúcich splnenie technických podmienok. Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. Niektoré zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby a sú aj prípady, kedy výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto potrebné aktualizovať. Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu. Ostatné sú navrhnuté na vymazanie. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie je zverejnený na webstránke zelenadomacnostiam.sk. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pred spustením pokračovania projektu je vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení využívajúcich slnečnú energiu, napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia každých 10 rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu. Nové podmienky registrácie umožňujú kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s uvedením dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť. Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti. Novou podmienkou registrácie tepelných čerpadiel je preukázanie splnenia minimálnej hodnoty sezónneho výkonového čísla (SCOP) a menovitého tepelného výkonu pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu. 

Registrácia zariadení sa riadi dokumentom Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti súvisiace s registráciou je nutné predkladať písomne. Podrobnejšie informácie k registrácii aj k vymazávaniu zariadení je možné získať na stránke projektu v sekcii zariadenia, prípadne na emailovej adrese zariadenia@siea.gov.sk.

streda 14. novembra 2018

Výzva: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo novú dopytovo orientovanú výzvu s alokáciou 20 mil. eur (zdroj z Európskeho sociálneho fondu).
 
Cieľom tejto výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, ak sú zriadené v zmysle školského zákona a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Aktivity výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadatelia musia v projekte podporiť obe cieľové skupiny. Škola si môže vybrať, či bude realizovať v projekte mimoškolskú činnosť (na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), alebo zaradí do svojho vyučovacieho procesu aj extra hodiny. Na podporu pedagogických a odborných zamestnancov je určené vzdelávanie, a to kontinuálne vzdelávanie podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ako aj neakreditované vzdelávanie. Rovnako môže škola vytvoriť pedagogické kluby s cieľom výmeny skúseností medzi pedagógmi, do týchto môže zapojiť aj pedagógov z inej školy. Uvedené aktivity sa môžu realizovať v rozmedzí od 18 do 36 mesiacov.
    
Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 % spolufinancovanie projektu. Školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %. Súkromné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 %. Oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť spojená s predkladaním projektov, nakoľko sa významne znížil rozsah požadovaných potvrdení (napr. školy nemusia predkladať zriaďovaciu listinu či potvrdenia, že nemajú nedoplatky na daňovom, zdravotnom, sociálnom poistení). Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude dňa 31. januára 2019. MŠVVaŠ SR zároveň poskytne žiadateľom k danej výzve metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet, ako aj odpovede na často kladené otázky.

K výzve sa uskutočnia aj informačné semináre. Informácie o nich budú zverejnené na stránke minedu.skludskezdroje.gov.sk. Link na výzvu a všetky súvisiace dokumenty nájdete rovnako na webovom sídle ministerstva.

Aktuálne: Deň bez dlhov 2018


Organizátor podujatia, spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu 14.11., vo štvrtok 15.11. aj v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. 

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa podujatie koná už šiestykrát. „Na kontaktných miestach v Košiciach, Rimavskej Sobote, Hodejove, Abranovciach a Hosticiach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti", zdôrazňuje Jana Žaludová.

V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskovej organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženia ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovensko.

utorok 13. novembra 2018

Trend: Úvery na čoraz drahšie ojazdené autá


Slovenskí motoristi využívajú priaznivú ekonomickú situáciu, rastúce mzdy, ako aj široké možnosti financovania vozidiel. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu na aktuálnych vyše 8.800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver  o viac ako polovicu vyšší  ako pred piatimi rokmi.

Vplynulo to z analýzy predajov AAA AUTO. Priemerná cena jazdenky, na ktorú si slovenskí motoristi berú úver, je 8.835 eur. Ak ju porovnáme so stavom pred piatimi rokmi, ide o 32 % nárast. V prípade zánovných áut, ktoré charakterizuje nízky nájazd kilometrov a vek, je tento nárast ešte vyšší. Kým pred piatimi rokmi bola priemerná cena zánovného vozidla financovaného na úver 9.455 eur, dnes to je 14.100 eur. Motoristi si teda berú úver až na o 50 % drahšie vozidlá ako pred piatimi rokmi. Každým rokom tiež rastie aj výška úveru, ktorý si motoristi na jazdenky berú. Kým v roku 2013 bola priemerná výška úveru 4.667 eur, dnes to je 7.285 eur. Ešte vyššie úvery sú si kupujúci ochotní vziať na zánovné vozidlá, v tomto roku je jeho priemerná výška 10.576 eur. Je to o 72 % viac ako pred piatimi rokmi. „V oboch prípadoch – jazdeniek aj zánovných, áut, každoročne klesá výška akontácie. Za posledných päť rokov išla nadol o vyše šesť percent pri jazdenkách a o desať percent pri zánovných vozidlách“, vysvetľuje Karolína Topolová.

Kupujúci sa vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu a rastúce príjmy neboja investovať do drahších jazdeniek. „Už u nich nehrá prím nízka cena, ale kladú dôraz na bezpečnosť vozidiel. Viac sa zaoberajú aj vekom a nájazdom kilometrov, preto sa stále častejšie rozhodujú pre zánovné vozidlá, ktoré sú trendom posledných pár rokov. Za posledných päť rokov vzrástol počet obchodov, v rámci ktorých zákazníci využili financovanie zánovných áut o 83 %. To je skutočne vysoké číslo, ktoré je okrem iného spôsobené aj širokými možnosťami financovania, ktoré sú konkurencieschopné  financovaniu nových áut. Klienti môžu teda pri nákupe zánovného auta usporiť až 40 % oproti novému vozidlu a zároveň majú servis a podmienky financovania ako pri novom vozidle. Zákazníci u nás tiež oceňujú, že si môžu na jednom mieste vybrať vozidlo a zaistiť si výhodné financovanie“, doplnila Karolína Topolová.

Výška mesačnej splátky, ktorú motoristi v priemere platia za ojazdené vozidlo, je aktuálne 161 eur. Za posledných päť rokov vzrástla iba o 12 eur. V prípade zánovných vozidiel je splátka o niečo vyššia. Majitelia v priemere platia 230 eur. Oproti roku 2013 tak uhrádzajú za úver o 25 eur viac. Priemerná doba financovania je päť rokov.

Upozorňujeme: Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi


Naše emailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia, či kde pracujeme a ešte oveľa viac. V online svete sa vyskytuje až alarmujúce množstvo informácií o nás. Európania vrátane Slovákov stratili prehľad, čo sa v online svete deje s ich dátami, ktoré spoločnosti alebo platformy majú informácie o ich identite alebo dokonca o ich vlastných deťoch. Stručne povedané, príliš veľa ľudí v Európe stratilo kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Spoločnosť Kaspersky Lab v rámci európskeho prieskumu (vo Veľkej Británii 2002 rozhovorov, v Španielsku 1004, v Nemecku 1002 rozhovorov, vo Francúzsku to bolo 1001 rozhovorov, v Taliansku 1000, v Českej republike 501 a na Slovensku 500, celkovo bolo realizovaných 7010 rozhovorov medzi respondentmi vo veku 18 rokov alebo starších, pričom sa uplatňovali národné reprezentatívne kvóty podľa pohlavia, veku a regiónu) zistila, že strata kontroly nad osobnými údajmi je niečo, čo má dopad na väčšinu ľudí v Európe. Existuje veľa dôvodov, prečo sme v tejto situácii, pričom zistenia na základe prieskumu napríklad ukazujú, že až 49 % Slovákov netuší, kde všade v online svete sú ich osobné údaje uložené. Celoeurópske výsledky sú ešte alarmujúcejšie, keďže túto informáciu nemá až 64 % Európanov. Výsledky tiež ukázali, že 17 % slovenských rodičov a dokonca až 39 % európskych nevie, aké osobné údaje zdieľajú ich deti online. Pritom slovenskí aj európski spotrebitelia sa zaujímajú o osud svojich údajov: 80 % Slovákov (88 % Európanov) zaujíma, ak sú ich údaje použité nezákonne. Navyše 67 % (resp. 57 %) by vydesilo (alebo aspoň poriadne vystresovalo), ak by boli ich osobné finančné údaje hacknuté. Iba 31 % respondentov zo Slovenska dôveruje veľkým spoločnostiam, že sa postarajú o ich údaje a len 27 % verí, že ich údaje sú na stránkach sociálnych médií v bezpečí.

Napriek tomu spotrebitelia nepodnikajú potrebné kroky v súvislosti s ochranou svojich údajov a až znepokojivé percento ľudí nezvláda ani jednoduché úkony. Jeden zo šiestich (16 %) slovenských používateľov internetu si nezabezpečuje svoju Wi-Fi sieť heslom, 28 % Slovákov súhlasilo s tvrdením „Nikdy som neaktualizoval možnosti zabezpečenia na mojom Wi-Fi routri“ a 30 % nechráni svoje zariadenia pomocou bezpečnostného softvéru. Samozrejme, firmy aj spotrebitelia robia aspoň nejaké opatrenia na ochranu údajov, no ich správanie môže mať za následok, že aj tieto opatrenia sú zbytočné. Firmy, ktoré dôkladne chránia osobné údaje, nemajú ako zabrániť používateľom v nezodpovednom správaní, ako napríklad pri používaní rovnakého hesla pre viacero účtov, zdieľaní hesiel s inými osobami, v používaní jednoduchých hesiel alebo zanedbávaní zabezpečenia routra, ktorý používajú.

Očkovanie: Dôležité aj pre tehotné ženy


Pred tehotenstvom by mala žena absolvovať všetky povinné očkovania. S živými vakcínami, obsahujúce oslabené vírusové alebo bakteriálne častice, by sa mali nechať zaočkovať najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením, pričom najväčší význam má očkovanie proti ovčím kiahňam v prípade, že ich žena neprekonala.

Neživé vakcíny, s usmrtenými vírusovými alebo bakteriálnymi časticami, môžu byť podané aj tesne pred otehotnením a v prípade potreby aj počas tehotenstva. Každá tehotná žena by sa mala nechať zaočkovať proti chrípke (od októbra do decembra) i záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (v 28. – 37. týždni tehotenstva). Význam pre matku a dieťa má očkovanie aj po pôrode, pričom je bezpečné nechať sa zaočkovať aj v prípade, že žena dojčí. Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Žena, ktorá neabsolvovala očkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu počas tehotenstva, by mala byť zaočkovaná ihneď po pôrode, ak ju neočkovali posledných päť rokov.

Komplikácie v tehotenstve môže spôsobiť napríklad chrípka. Priamy prenos chrípky z matky na plod počas tehotenstva je napríklad príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vírus chrípky spôsobuje rázštepy neurálnej trubice a materskú chrípku tiež spájajú so štyrikrát vyšším výskytom nádorov plodu. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávajú v raste počas vnútromaternicového života.

pondelok 12. novembra 2018

SR: Nové školenia pre daňovníkov


Finančná správa vyhlásila ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. 
      
Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny. Cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku a zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26.11.) prostredníctvom zaslania prihlášky na emailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov v jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít. Školenia sa začínajú o 9.00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Výzva: Vyše 100.000 eur na regionálny rozvoj


Úrad vlády SR vyhlásil na svojom webovom sídle druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov  Michalovce a Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129.625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
      
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR vlada.gov.sk. Žiadosti so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

Očkovanie: Povinné vo vybraných profesiách


Na Slovensku sú napríklad lekári, laboratórni pracovníci či pracovníci azylových zariadení povinne očkovaní proti tuberkulóze, zatiaľ čo epidemiológovia, vojaci, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či hasiči proti hepatitíde A.

Proti hepatitíde B sú očkovaní zase učitelia na zdravotníckych školách, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí či sociálnej kurately. Zamestnanci virologických laboratórií, kde sa pracuje s vírusom besnoty, asanačných podnikov a šarhovia sa musia nechať zaočkovať proti besnote. Proti kliešťovému zápalu mozgu musia podstúpiť očkovanie zamestnanci virologických laboratórií, kde sa  pracuje s s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

Povinné očkovania musia absolvovať aj skupiny ľudí, ktorí sú, alebo boli vystavení zvýšenému riziku nákazy. Sú to napríklad osoby, ktoré prišli do kontaktu s chorými na tuberkulózu, meningitídu či vírusovú hepatitídu A, osoby žijúce v domácnosti s človekom chorým na hepatitídu B a ľudia, čo prišli do kontaktu s besným zvieraťom. V domoch sociálnych služieb sa povinne očkuje proti pneumokokovým infekciám.

piatok 9. novembra 2018

Očkovanie: Strach je úplne prirodzený


Každoročne na svete zomrie 1,5 milióna ľudí na ochorenia, ktorým sa da predísť očkovaním. Od zavedenia očkovania sa zvýšila očakávaná dĺžka života o 15 až 25 rokov a očakáva sa, že sa ešte zvýši. Prispelo k tomu zvládnutie ochorení vďaka očkovaniu, ktoré v súčasnosti dokáže zabrániť viacerým infekčným chorobám.

Efektívne sa ukázali najmä programy hromadného očkovania. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) budú vakcíny najdôležitejším nástrojom na zníženie vysokej chorobnosti a úmrtnosti trvale spojenej s pandémiami chrípky, ktorou sa každý rok nakazí približne 3,5 milióna ľudí a v jej dôsledku zomrie až 650-tisíc osôb. V roku 1990 predstavovali prenosné choroby 33 % všetkých úmrtí, v roku 2010 to už bolo len 25 %. Vakcíny patria tiež medzi najúspornejšie dostupné zdravotné investície. Znižujú ekonomické zaťaženie spoločnosti infekčnými chorobami a zmierňujú napríklad aj tlak na zdravotné systémy. Vakcinácia pomáha zabrániť prenosu a šíreniu infekčných ochorení v spoločnosti a dokáže zabezpečiť kolektívnu ochranu aj pre osoby, ktoré sa nemôžu dať očkovať, a to napríklad príliš malé deti, osoby s oslabeným imunitným systémom alebo ťažko chorí pacienti. Očkovanie je potrebné aj proti chorobám, ktoré sa už nevyskytujú. Každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany a zvyšuje riziko vzniku epidémií. Príkladom následku poklesu zaočkovanosti je napríklad tohtoročná epidémia osýpok na východnom Slovensku.

Na Slovensku je dostupné povinné a nepovinné očkovanie. Do prvej kategórie spadá očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám, osýpkam, mumpsu a ružienke. Povinné je aj preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu. Povinné očkovanie, ktorého cieľom je prevencia prenosných ochorení, ktorým sa dá vakcináciou predísť, je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je hradené z verejného zdravotného poistenia. Rodičom, ktorí nepreukážu závažné zdravotné alebo iné lekárom zdôvodnené prípady a odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, hrozí pokuta v súhrnnej výške 331 eur. Nepovinné očkovanie sa týka trinástich ďalších ochorení, z toho v štyroch prípadoch ide o cestovateľské vakcíny.

On-line: Výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc budú zobrazované priebežne

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude po prvýkrát podľa výsledkov z okrskov v približne desaťminútových intervaloch zverejňovať priebežné poradie kandidátov na primátorov v Bratislave a Košiciach. Výsledky v Bratislave sa budú celkovo spočítavať v 401 okrskoch a v Košiciach pôjde o 199 okrskov. 

Na spracovanie výsledkov použije ŠÚ SR integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Ostatné obce okrem Bratislavy a Košíc zverejnia priebežné výsledky až po potvrdení jednotlivých volebných zápisníc okresnou volebnou komisiou. Priebežný výsledok za mesto alebo obec sa teda zverejní jednorazovo, dostupný údaj bude víťazný primátor alebo starosta. V prípade priebežných výsledkov zvolených poslancov sa bude uvádzať len ich počet a politická príslušnosť. Mená zvolených poslancov budú dostupné až v definitívnych výsledkoch, ktoré sa očakávajú v nedeľu (11. 11.) popoludní. Ide však len o obce, ktoré sa komplexne zapojili do informačného systému. V ostatných obciach sa výsledky zvolených poslancov zverejnia v priebehu niekoľkých dní.

Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk. Voliť sa bude v takmer 3.000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1.700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov.

EU: Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske. Uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia podrobne skúmať ich zloženie, aby zistili, či sú pre nich vhodné alebo nie. Okrem toho musia venovať zvýšenú pozornosť zložkám, pri ktorých nie je jasné, či sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu“.

Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla povinné obrazové označenia na všetkých potravinových výrobkoch, ktoré by označovali, či sú výrobky nevegetariánske, vegetariánske alebo vegánske. Rozhodnutie komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka len právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jej obsah.

Registrácia tejto iniciatívy sa uskutoční 12. novembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa im v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť.

štvrtok 8. novembra 2018

Výzva: Vouchery na služby marketérov aj programátorov


O kreatívne vouchery na služby marketérov a programátorov môžu mikro-, malí a strední podnikatelia (MSP) žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchery je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5.000 eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchery v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či facebookovej aplikácie. Kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.
      
Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchery je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. hod. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Dôležitou súčasťou žiadostí je určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel, musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu.

Vo výzvach vyhlásených v roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchery v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10.000 eur a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5.000 eur. Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchery v celkovej hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1.500 podnikov.

SR: V októbri zbankrotovalo až 1.362 občanov


V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.272 dlžníkov, vzrástol počet osobných bankrotov o 7,08 %. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní bolo v októbri 2018 vyhlásených o 57,27 % viac osobných bankrotov než v rovnakom období minulého roka s 866 osobnými bankrotmi. Od začiatku tohto roka do 31. októbra bolo na Slovensku vyhlásených 11.610 osobných bankrotov, čo je až o vyše 120 % percent viac ako za celý rok 2017.       
Podľa analytičky Jany Markovej vlaňajšia úprava konkurznej legislatívy výrazne zjednodušila spôsob oddlženia ľudí formou osobného bankrotu, preto výrazný nárast ich počtu v tomto roku je v podstate očakávaným javom. Závažnejší je však fakt, že štyridsiatnici, ktorí dlhodobo predstavujú najpočetnejšiu skupinu dlžníkov s vyhlásenými osobnými bankrotmi, sú najmä u mužov dobiehaní dlžníkmi vo veku 30 – 39 rokov. V prípade opätovných finančných problémov títo a mladší ľudia môžu vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz, prípadne dvakrát. Spoločnosť by preto mala viacej dbať na skvalitnenie vzdelávania v oblasti osobných financií už od školského veku, ako aj na zvyšovanie informovanosti občanov o rizikách zadlžovania.

V októbri 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji (305), najmenej v Trnavskom kraji (72). Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2018 bolo u nás vyhlásených 19.767 osobných bankrotov.

Erasmus+: Podpora aj pre európske univerzity


Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity.

O financovanie v rámci tejto výzvy sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Európska komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila tiež príručku k programu Erasmus+ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ). Očakáva sa, že v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné pre program Erasmus+ zvýšia o 300 miliónov EUR, t. j. o 10 % oproti roku 2018.

streda 7. novembra 2018

Upozorňujeme: Rozšírený zápis údajov do Obchodného registra SR


Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra na Slovensku zapisujú tiež údaje o konečnom užívateľovi výhod. Nenahrádza sa tým ale povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Nová povinnosť sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. Do obchodného registra sa budú zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné v internetovej verzii orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod. Formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti. Na podpísanie formuláru kvalifikovaným elektronickým podpisom aplikáciou QSign  je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný tiež na webstránke ministerstva spravodlivosti.

WiFi4EU: Obce môžu oddnes žiadať o bezplatné Wi-Fi hotspoty

Európska komisia vyhlási 7. novembra 2018 o 13:00 (SEČ) výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU. Výzva, na ktorú môžu reagovať obce alebo skupiny obcí v EÚ, bude otvorená do 17:00 (SEČ) 9. novembra 2018. Rozpočet programu do roku 2020 je 120 miliónov EUR, ktoré sú určené pre cca 8.000 obcí v celej Európskej únii.

S cieľom spracovať veľký počet žiadostí z celej Európy je postup podávania žiadostí jednoduchý a plne elektronický. Obce, ktoré sa zaregistrovali na portál, budú môcť jedným kliknutím požiadať o poukaz WiFi4EU v hodnote 15.000 EUR. Obce, ktoré sa nestihli zaregistrovať a majú záujem požiadať o poukaz, tak môžu urobiť do začiatku vyhlásenia výzvy 7. novembra. Poukaz budú môcť obce použiť na zriadenie pripojenia Wi-Fi vo verejných priestoroch (vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí).

Komisia vyberá projekty v poradí, v akom boli predložené. V rámci nadchádzajúcej výzvy dostane poukaz WiFi4EU prvých 2.800 obcí, pričom každý členský štát EÚ dostane aspoň 15 poukazov. V nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie tri výzvy, približne raz za 6 mesiacov. Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Finančné prostriedky sa poskytnú pre siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality.