piatok 16. novembra 2018

Milan Rúfus, Peter Brenkus: Poézia v Krojoch / Kroje v poézii


Fantastické vystúpenie Lúčnice, prednes veršov Milana Rúfusa v podaní Štefana Bučka či dojímavé slová kňaza Jána Sucháňa o osobnosti a tvorbe nášho veľkého básnika sme si vypočuli na uvedení exkluzívnej publikácie v limitovanej edícii pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa. Atmosféru slávnostného večera umocňovali ľudia oblečení v krojoch, ktorí pricestovali z viacerých kútov Slovenska.

Slovenské autentické kroje sú úchvatné umelecké diela. Dokazujú nielen výnimočné estetické cítenie, ale aj majstrovskú zručnosť našich predkov. Tradičný slovenský odev je často plný vizuálne zaujímavých detailov a pútavých farebných kombinácií, ktoré dávajú vyniknúť ženskej kráse, mužskému šarmu i detskej roztopaši. Známy slovenský fotograf Peter Brenkus, ktorého vášňou je fotografovanie tanca, aktérov vážnej hudby a folklóru, to plasticky dokumentuje na každej fotografii v knihe. Sila jeho umeleckej výpovede je umocnená veršami jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, básnika Milana Rúfusa, ktorý už celé desaťročia oslovuje čitateľov geniálnou jednoduchosťou a pokorou, s akou písal o večných témach: pravde, kráse, domove a láske.

Výsledkom je originálne knižné dielo, ktoré možno právom označiť za pýchu vydavateľstva Ikar. V knihe je 108  fotografií, na ktorých je zobrazených 156 rôznych krojov podľa účelu použitia: sviatočné, slávnostné, pracovné aj smútočné. Väčšina krojov a ich súčastí sú pôvodné originály. Iba niekoľko z nich sú novšie kópie spracované a ušité podľa originálu.  Kroje v knihe pochádzajú z 22 tradičných regiónov Slovenska, spolu z 50 obcí a z 2 obcí z Vojvodiny. Modelmi sa pre Petra Brenkusa stali nielen mladí, ale aj vekom ošľahaní starší ľudia, v tvárach ktorých sa zračí múdrosť a životná skúsenosť.  Kniha obsahuje vyše 100 básní alebo úryvkov básní Milana Rúfusa. Ku každej knihe sú pribalené dva plagáty:  Sviatočný kroj mladej ženy z Očovej (480 x 700  mm) a Vydatá žena v tekovskom kroji s čepcom ( 700 x 480 mm), exkluzívny nástenný kalendár Poézia v krojoch / Kroje v poézii na rok 2019 (480 x 445 mm) s motívmi z knihy a biele rukavice.

On-line: Nová kalkulačka pre budúcich dôchodcov


Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018 - ročníky 1957 až 1960.

Prístupná je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, alebo o ženu, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí, teda nový spôsob určenia dôchodkového veku sa na neho nevzťahuje, po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Aktuálne: Ceny elektriny a plynu narastú


Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Potvrdilo to Združenie dodávateľov energií (ZDE).

Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú stanovené regulačnými vyhláškami (z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/MWh a z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh). Maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby.

Úprava cien je výsledkom konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Cena komodity je len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny – v prípade elektriny tvorí orientačne podiel jednej tretiny a pri plyne dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

štvrtok 15. novembra 2018

EU: Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Európsky parlament schválil balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci Európskej únie, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov. Parlamentom schválené predpisy majú zvýšiť ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp a posilniť bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo počas jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ. Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.

Trend: Inteligentné predajne


Je to už 20 rokov, čo bol otvorený prvý NAY Elektrodom na Zlatých Pieskoch v Bratislave a teraz sa v tejto predajni zavádzajú viaceré technologické inovácie. Pozornosť určite vzbudia elektronické cenovky.

Takmer v celej predajni nájdete elektronické cenovky v rôznej forme, avšak najzaujímavejšia verzia je pri mobilnom príslušenstve. Nie je jednoduché pri množstve obalov, skiel a ďalšieho príslušenstva, ktoré výrobcovia k smartfónom chrlia, nájsť rýchlo to správne. Zákazník tu má k dispozícii dotykovú obrazovku, na ktorej si nájde model svojho telefónu a na stene sa mu rozsvietia cenovky s tým príslušenstvom, ktoré je určené pre jeho smartfón. Užitočné môžu byť tiež pri organizovaní rôznych akcií. Veľký priestor je venovaný smart produktom pre domácnosť. Na prezentáciu vyše 2.000 smart produktov v 16 kategóriách vznikol modelový byt, kde si môžete vyskúšať, ako fungujú smart senzory, videozvončeky na dvere, smart audio, svetlá, práčky, či chladnička, do ktorej môžete nazrieť hoci aj zo supermarketu.

„Zákazníckych ciest ako sa dopracovať k vytúženému produktu je veľa – cez mobil, aplikáciu, e-shop, kamennú predajňu. Sú tu rezervácie, objednávky s vyzdvihnutím v predajni, dovozy domov, balíkomaty, platby mobilom. Možností pribúda a zákazníci ich vyžadujú stále viac a rôzne ich kombinujú. Aj ten istý zákazník, podľa času, počasia, či nálady, používa rôzne cesty“, popísal východiská pri tvorbe predajne Martin Ohradzanský. „Našou snahou je neohýbať tieto cesty, ale, podľa možnosti, ich všetky dobre pokryť, aby fungovali čo najlepšie. Ak by sme však mali dnes pomenovať typického zákazníka, tak zvyčajne začne nákup niekde na internete a skončí v drvivej väčšine v predajni.“ Nová predajňa sa rozšírila o samostatný priestor venovaný osobným vyzdvihnutiam objednávok a rezervácií z e-shopu. Zákazník má možnosť zaplatiť v platobnom kiosku a vo výdajnom mieste si rýchlo prevziať vybraný tovar. Tu je umiestnený aj nonstop balíkomat, ktorý môže ešte viac urýchliť nakupovanie pre tých ktorí, chcú len vbehnúť do predajne a prevziať si zásielku aj uprostred noci. Nová aplikácia s funkciou Zaplať a vyzdvihni umožní vlastným smartfónom naskenovať v predajni vybrané produkty a rovno ich aj zaplatiť, prípadne platbu vykonať v platobnom kiosku.

Zelená domácnostiam: Podmienky registrácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Osobitnú pozornosť si vyžiadajú najmä kotly na biomasu a tepelné čerpadlá, pri ktorých boli upravené technické podmienky, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. Aby mohli byť čerpadlá a kotly do zoznamu zaregistrované, je potrebné doručiť žiadosť vrátane príloh preukazujúcich splnenie technických podmienok. Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. Niektoré zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby a sú aj prípady, kedy výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto potrebné aktualizovať. Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu. Ostatné sú navrhnuté na vymazanie. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie je zverejnený na webstránke zelenadomacnostiam.sk. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pred spustením pokračovania projektu je vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení využívajúcich slnečnú energiu, napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia každých 10 rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu. Nové podmienky registrácie umožňujú kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s uvedením dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť. Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti. Novou podmienkou registrácie tepelných čerpadiel je preukázanie splnenia minimálnej hodnoty sezónneho výkonového čísla (SCOP) a menovitého tepelného výkonu pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu. 

Registrácia zariadení sa riadi dokumentom Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti súvisiace s registráciou je nutné predkladať písomne. Podrobnejšie informácie k registrácii aj k vymazávaniu zariadení je možné získať na stránke projektu v sekcii zariadenia, prípadne na emailovej adrese zariadenia@siea.gov.sk.

streda 14. novembra 2018

Výzva: Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziuMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo novú dopytovo orientovanú výzvu s alokáciou 20 mil. eur (zdroj z Európskeho sociálneho fondu).
 
Cieľom tejto výzvy je podpora projektov, ktoré zvýšia kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách. O finančné prostriedky môžu žiadať gymnáziá z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, ak sú zriadené v zmysle školského zákona a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Aktivity výzvy sú zamerané na žiakov gymnázií, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov. Žiadatelia musia v projekte podporiť obe cieľové skupiny. Škola si môže vybrať, či bude realizovať v projekte mimoškolskú činnosť (na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy), alebo zaradí do svojho vyučovacieho procesu aj extra hodiny. Na podporu pedagogických a odborných zamestnancov je určené vzdelávanie, a to kontinuálne vzdelávanie podľa zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ako aj neakreditované vzdelávanie. Rovnako môže škola vytvoriť pedagogické kluby s cieľom výmeny skúseností medzi pedagógmi, do týchto môže zapojiť aj pedagógov z inej školy. Uvedené aktivity sa môžu realizovať v rozmedzí od 18 do 36 mesiacov.
    
Minimálna výška žiadosti o nenávratný finančný príspevok je 100.001 eur, maximálna 300.000 eur. Štátne základné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad, majú 0 % spolufinancovanie projektu. Školy, ktorých zriaďovateľom je cirkev, obec či mesto alebo mimovládne neziskové organizácie, sa podieľajú na spolufinancovaní projektu vo výške 5 %. Súkromné školy majú spoluúčasť na financovaní projektu vo výške 10 %. Oproti minulosti sa podstatne znížila administratívna náročnosť spojená s predkladaním projektov, nakoľko sa významne znížil rozsah požadovaných potvrdení (napr. školy nemusia predkladať zriaďovaciu listinu či potvrdenia, že nemajú nedoplatky na daňovom, zdravotnom, sociálnom poistení). Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola bude dňa 31. januára 2019. MŠVVaŠ SR zároveň poskytne žiadateľom k danej výzve metodickú pomôcku – vzorový projekt a vzorový rozpočet, ako aj odpovede na často kladené otázky.

K výzve sa uskutočnia aj informačné semináre. Informácie o nich budú zverejnené na stránke minedu.skludskezdroje.gov.sk. Link na výzvu a všetky súvisiace dokumenty nájdete rovnako na webovom sídle ministerstva.

Aktuálne: Deň bez dlhov 2018


Organizátor podujatia, spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) nadviazala spoluprácu so starostami piatich slovenských obcí s vysokým podielom zadlžených obyvateľov. V obciach Prešovského, Banskobystrického a Košického kraja sa v stredu 14.11., vo štvrtok 15.11. aj v stredu 28. novembra otvoria kontaktné miesta, na ktorých sa môžu ľudia zápasiaci so splácaním dlhov zdarma poradiť s odborníkmi, ako riešiť náročnú finančnú situáciu. 

Medzinárodný Deň bez dlhov začala spoločnosť organizovať už pred desiatimi rokmi v Poľsku. Postupne sa rozšíril do Rumunska, Českej republiky a na Slovensko. Na Slovensku sa podujatie koná už šiestykrát. „Na kontaktných miestach v Košiciach, Rimavskej Sobote, Hodejove, Abranovciach a Hosticiach budú pripravení odborníci, ktorí zhodnotia finančnú situáciu zadlžených ľudí s ohľadom na ich príjmy a záväzky, ktoré musia splácať. Výsledkom bude konkrétny plán, ako krok za krokom postupovať, kde obmedziť náklady, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie. Základom je však vždy komunikácia s veriteľom a realistický pohľad na vlastné finančné možnosti", zdôrazňuje Jana Žaludová.

V priebehu novembra tiež prebehne školenie terénnych sociálnych pracovníkov neziskovej organizácie Človek v ohrození na tému finančnej gramotnosti a zmien v legislatíve týkajúcej sa oddlženia ich klientov. Medzi partnerov Dňa bez dlhov patrí Asociácia slovenských inkasných spoločností a spoločnosť LogiCall Slovensko.

utorok 13. novembra 2018

Trend: Úvery na čoraz drahšie ojazdené autá


Slovenskí motoristi využívajú priaznivú ekonomickú situáciu, rastúce mzdy, ako aj široké možnosti financovania vozidiel. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu na aktuálnych vyše 8.800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver  o viac ako polovicu vyšší  ako pred piatimi rokmi.

Vplynulo to z analýzy predajov AAA AUTO. Priemerná cena jazdenky, na ktorú si slovenskí motoristi berú úver, je 8.835 eur. Ak ju porovnáme so stavom pred piatimi rokmi, ide o 32 % nárast. V prípade zánovných áut, ktoré charakterizuje nízky nájazd kilometrov a vek, je tento nárast ešte vyšší. Kým pred piatimi rokmi bola priemerná cena zánovného vozidla financovaného na úver 9.455 eur, dnes to je 14.100 eur. Motoristi si teda berú úver až na o 50 % drahšie vozidlá ako pred piatimi rokmi. Každým rokom tiež rastie aj výška úveru, ktorý si motoristi na jazdenky berú. Kým v roku 2013 bola priemerná výška úveru 4.667 eur, dnes to je 7.285 eur. Ešte vyššie úvery sú si kupujúci ochotní vziať na zánovné vozidlá, v tomto roku je jeho priemerná výška 10.576 eur. Je to o 72 % viac ako pred piatimi rokmi. „V oboch prípadoch – jazdeniek aj zánovných, áut, každoročne klesá výška akontácie. Za posledných päť rokov išla nadol o vyše šesť percent pri jazdenkách a o desať percent pri zánovných vozidlách“, vysvetľuje Karolína Topolová.

Kupujúci sa vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu a rastúce príjmy neboja investovať do drahších jazdeniek. „Už u nich nehrá prím nízka cena, ale kladú dôraz na bezpečnosť vozidiel. Viac sa zaoberajú aj vekom a nájazdom kilometrov, preto sa stále častejšie rozhodujú pre zánovné vozidlá, ktoré sú trendom posledných pár rokov. Za posledných päť rokov vzrástol počet obchodov, v rámci ktorých zákazníci využili financovanie zánovných áut o 83 %. To je skutočne vysoké číslo, ktoré je okrem iného spôsobené aj širokými možnosťami financovania, ktoré sú konkurencieschopné  financovaniu nových áut. Klienti môžu teda pri nákupe zánovného auta usporiť až 40 % oproti novému vozidlu a zároveň majú servis a podmienky financovania ako pri novom vozidle. Zákazníci u nás tiež oceňujú, že si môžu na jednom mieste vybrať vozidlo a zaistiť si výhodné financovanie“, doplnila Karolína Topolová.

Výška mesačnej splátky, ktorú motoristi v priemere platia za ojazdené vozidlo, je aktuálne 161 eur. Za posledných päť rokov vzrástla iba o 12 eur. V prípade zánovných vozidiel je splátka o niečo vyššia. Majitelia v priemere platia 230 eur. Oproti roku 2013 tak uhrádzajú za úver o 25 eur viac. Priemerná doba financovania je päť rokov.

Upozorňujeme: Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi


Naše emailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia, či kde pracujeme a ešte oveľa viac. V online svete sa vyskytuje až alarmujúce množstvo informácií o nás. Európania vrátane Slovákov stratili prehľad, čo sa v online svete deje s ich dátami, ktoré spoločnosti alebo platformy majú informácie o ich identite alebo dokonca o ich vlastných deťoch. Stručne povedané, príliš veľa ľudí v Európe stratilo kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Spoločnosť Kaspersky Lab v rámci európskeho prieskumu (vo Veľkej Británii 2002 rozhovorov, v Španielsku 1004, v Nemecku 1002 rozhovorov, vo Francúzsku to bolo 1001 rozhovorov, v Taliansku 1000, v Českej republike 501 a na Slovensku 500, celkovo bolo realizovaných 7010 rozhovorov medzi respondentmi vo veku 18 rokov alebo starších, pričom sa uplatňovali národné reprezentatívne kvóty podľa pohlavia, veku a regiónu) zistila, že strata kontroly nad osobnými údajmi je niečo, čo má dopad na väčšinu ľudí v Európe. Existuje veľa dôvodov, prečo sme v tejto situácii, pričom zistenia na základe prieskumu napríklad ukazujú, že až 49 % Slovákov netuší, kde všade v online svete sú ich osobné údaje uložené. Celoeurópske výsledky sú ešte alarmujúcejšie, keďže túto informáciu nemá až 64 % Európanov. Výsledky tiež ukázali, že 17 % slovenských rodičov a dokonca až 39 % európskych nevie, aké osobné údaje zdieľajú ich deti online. Pritom slovenskí aj európski spotrebitelia sa zaujímajú o osud svojich údajov: 80 % Slovákov (88 % Európanov) zaujíma, ak sú ich údaje použité nezákonne. Navyše 67 % (resp. 57 %) by vydesilo (alebo aspoň poriadne vystresovalo), ak by boli ich osobné finančné údaje hacknuté. Iba 31 % respondentov zo Slovenska dôveruje veľkým spoločnostiam, že sa postarajú o ich údaje a len 27 % verí, že ich údaje sú na stránkach sociálnych médií v bezpečí.

Napriek tomu spotrebitelia nepodnikajú potrebné kroky v súvislosti s ochranou svojich údajov a až znepokojivé percento ľudí nezvláda ani jednoduché úkony. Jeden zo šiestich (16 %) slovenských používateľov internetu si nezabezpečuje svoju Wi-Fi sieť heslom, 28 % Slovákov súhlasilo s tvrdením „Nikdy som neaktualizoval možnosti zabezpečenia na mojom Wi-Fi routri“ a 30 % nechráni svoje zariadenia pomocou bezpečnostného softvéru. Samozrejme, firmy aj spotrebitelia robia aspoň nejaké opatrenia na ochranu údajov, no ich správanie môže mať za následok, že aj tieto opatrenia sú zbytočné. Firmy, ktoré dôkladne chránia osobné údaje, nemajú ako zabrániť používateľom v nezodpovednom správaní, ako napríklad pri používaní rovnakého hesla pre viacero účtov, zdieľaní hesiel s inými osobami, v používaní jednoduchých hesiel alebo zanedbávaní zabezpečenia routra, ktorý používajú.

Očkovanie: Dôležité aj pre tehotné ženy


Pred tehotenstvom by mala žena absolvovať všetky povinné očkovania. S živými vakcínami, obsahujúce oslabené vírusové alebo bakteriálne častice, by sa mali nechať zaočkovať najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením, pričom najväčší význam má očkovanie proti ovčím kiahňam v prípade, že ich žena neprekonala.

Neživé vakcíny, s usmrtenými vírusovými alebo bakteriálnymi časticami, môžu byť podané aj tesne pred otehotnením a v prípade potreby aj počas tehotenstva. Každá tehotná žena by sa mala nechať zaočkovať proti chrípke (od októbra do decembra) i záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (v 28. – 37. týždni tehotenstva). Význam pre matku a dieťa má očkovanie aj po pôrode, pričom je bezpečné nechať sa zaočkovať aj v prípade, že žena dojčí. Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Žena, ktorá neabsolvovala očkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu počas tehotenstva, by mala byť zaočkovaná ihneď po pôrode, ak ju neočkovali posledných päť rokov.

Komplikácie v tehotenstve môže spôsobiť napríklad chrípka. Priamy prenos chrípky z matky na plod počas tehotenstva je napríklad príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vírus chrípky spôsobuje rázštepy neurálnej trubice a materskú chrípku tiež spájajú so štyrikrát vyšším výskytom nádorov plodu. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávajú v raste počas vnútromaternicového života.

pondelok 12. novembra 2018

SR: Nové školenia pre daňovníkov


Finančná správa vyhlásila ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. 
      
Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny. Cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku a zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26.11.) prostredníctvom zaslania prihlášky na emailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov v jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít. Školenia sa začínajú o 9.00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Výzva: Vyše 100.000 eur na regionálny rozvoj


Úrad vlády SR vyhlásil na svojom webovom sídle druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov  Michalovce a Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129.625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
      
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR vlada.gov.sk. Žiadosti so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

Očkovanie: Povinné vo vybraných profesiách


Na Slovensku sú napríklad lekári, laboratórni pracovníci či pracovníci azylových zariadení povinne očkovaní proti tuberkulóze, zatiaľ čo epidemiológovia, vojaci, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či hasiči proti hepatitíde A.

Proti hepatitíde B sú očkovaní zase učitelia na zdravotníckych školách, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí či sociálnej kurately. Zamestnanci virologických laboratórií, kde sa pracuje s vírusom besnoty, asanačných podnikov a šarhovia sa musia nechať zaočkovať proti besnote. Proti kliešťovému zápalu mozgu musia podstúpiť očkovanie zamestnanci virologických laboratórií, kde sa  pracuje s s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

Povinné očkovania musia absolvovať aj skupiny ľudí, ktorí sú, alebo boli vystavení zvýšenému riziku nákazy. Sú to napríklad osoby, ktoré prišli do kontaktu s chorými na tuberkulózu, meningitídu či vírusovú hepatitídu A, osoby žijúce v domácnosti s človekom chorým na hepatitídu B a ľudia, čo prišli do kontaktu s besným zvieraťom. V domoch sociálnych služieb sa povinne očkuje proti pneumokokovým infekciám.

piatok 9. novembra 2018

Očkovanie: Strach je úplne prirodzený


Každoročne na svete zomrie 1,5 milióna ľudí na ochorenia, ktorým sa da predísť očkovaním. Od zavedenia očkovania sa zvýšila očakávaná dĺžka života o 15 až 25 rokov a očakáva sa, že sa ešte zvýši. Prispelo k tomu zvládnutie ochorení vďaka očkovaniu, ktoré v súčasnosti dokáže zabrániť viacerým infekčným chorobám.

Efektívne sa ukázali najmä programy hromadného očkovania. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) budú vakcíny najdôležitejším nástrojom na zníženie vysokej chorobnosti a úmrtnosti trvale spojenej s pandémiami chrípky, ktorou sa každý rok nakazí približne 3,5 milióna ľudí a v jej dôsledku zomrie až 650-tisíc osôb. V roku 1990 predstavovali prenosné choroby 33 % všetkých úmrtí, v roku 2010 to už bolo len 25 %. Vakcíny patria tiež medzi najúspornejšie dostupné zdravotné investície. Znižujú ekonomické zaťaženie spoločnosti infekčnými chorobami a zmierňujú napríklad aj tlak na zdravotné systémy. Vakcinácia pomáha zabrániť prenosu a šíreniu infekčných ochorení v spoločnosti a dokáže zabezpečiť kolektívnu ochranu aj pre osoby, ktoré sa nemôžu dať očkovať, a to napríklad príliš malé deti, osoby s oslabeným imunitným systémom alebo ťažko chorí pacienti. Očkovanie je potrebné aj proti chorobám, ktoré sa už nevyskytujú. Každý pokles zaočkovanosti znižuje efekt kolektívnej ochrany a zvyšuje riziko vzniku epidémií. Príkladom následku poklesu zaočkovanosti je napríklad tohtoročná epidémia osýpok na východnom Slovensku.

Na Slovensku je dostupné povinné a nepovinné očkovanie. Do prvej kategórie spadá očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám, osýpkam, mumpsu a ružienke. Povinné je aj preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu. Povinné očkovanie, ktorého cieľom je prevencia prenosných ochorení, ktorým sa dá vakcináciou predísť, je dostupné pre všetky deti na Slovensku a je hradené z verejného zdravotného poistenia. Rodičom, ktorí nepreukážu závažné zdravotné alebo iné lekárom zdôvodnené prípady a odmietnu povinné očkovanie dieťaťa, hrozí pokuta v súhrnnej výške 331 eur. Nepovinné očkovanie sa týka trinástich ďalších ochorení, z toho v štyroch prípadoch ide o cestovateľské vakcíny.

On-line: Výsledky volieb primátora Bratislavy a Košíc budú zobrazované priebežne

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) bude po prvýkrát podľa výsledkov z okrskov v približne desaťminútových intervaloch zverejňovať priebežné poradie kandidátov na primátorov v Bratislave a Košiciach. Výsledky v Bratislave sa budú celkovo spočítavať v 401 okrskoch a v Košiciach pôjde o 199 okrskov. 

Na spracovanie výsledkov použije ŠÚ SR integrovaný volebný informačný systém (IVIS). Ostatné obce okrem Bratislavy a Košíc zverejnia priebežné výsledky až po potvrdení jednotlivých volebných zápisníc okresnou volebnou komisiou. Priebežný výsledok za mesto alebo obec sa teda zverejní jednorazovo, dostupný údaj bude víťazný primátor alebo starosta. V prípade priebežných výsledkov zvolených poslancov sa bude uvádzať len ich počet a politická príslušnosť. Mená zvolených poslancov budú dostupné až v definitívnych výsledkoch, ktoré sa očakávajú v nedeľu (11. 11.) popoludní. Ide však len o obce, ktoré sa komplexne zapojili do informačného systému. V ostatných obciach sa výsledky zvolených poslancov zverejnia v priebehu niekoľkých dní.

Definitívne výsledky budú zverejnené po oficiálnom potvrdení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 11. novembra. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí budú zverejnené na webovej stránke www.volbysr.sk. Voliť sa bude v takmer 3.000 obciach, mestách a mestských častiach. O kreslo starostu alebo primátora sa uchádza vyše 1.700 kandidátov. Do zastupiteľstiev sa bude voliť takmer 21.000 poslancov.

EU: Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske

Európska komisia odsúhlasila registráciu európskej iniciatívy občanov Povinné označovanie potravín ako nevegetariánske / vegetariánske / vegánske. Uvádza, že „vegetariáni a vegáni majú problém s identifikáciou vhodných potravín v EÚ a musia podrobne skúmať ich zloženie, aby zistili, či sú pre nich vhodné alebo nie. Okrem toho musia venovať zvýšenú pozornosť zložkám, pri ktorých nie je jasné, či sú rastlinného alebo živočíšneho pôvodu“.

Organizátori vyzývajú Európsku komisiu, aby navrhla povinné obrazové označenia na všetkých potravinových výrobkoch, ktoré by označovali, či sú výrobky nevegetariánske, vegetariánske alebo vegánske. Rozhodnutie komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka len právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jej obsah.

Registrácia tejto iniciatívy sa uskutoční 12. novembra 2018, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa im v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť.

štvrtok 8. novembra 2018

Výzva: Vouchery na služby marketérov aj programátorov


O kreatívne vouchery na služby marketérov a programátorov môžu mikro-, malí a strední podnikatelia (MSP) žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchery je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5.000 eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchery v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či facebookovej aplikácie. Kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.
      
Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchery je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. hod. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Dôležitou súčasťou žiadostí je určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel, musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu.

Vo výzvach vyhlásených v roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchery v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10.000 eur a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5.000 eur. Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchery v celkovej hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1.500 podnikov.

SR: V októbri zbankrotovalo až 1.362 občanov


V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.272 dlžníkov, vzrástol počet osobných bankrotov o 7,08 %. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní bolo v októbri 2018 vyhlásených o 57,27 % viac osobných bankrotov než v rovnakom období minulého roka s 866 osobnými bankrotmi. Od začiatku tohto roka do 31. októbra bolo na Slovensku vyhlásených 11.610 osobných bankrotov, čo je až o vyše 120 % percent viac ako za celý rok 2017.       
Podľa analytičky Jany Markovej vlaňajšia úprava konkurznej legislatívy výrazne zjednodušila spôsob oddlženia ľudí formou osobného bankrotu, preto výrazný nárast ich počtu v tomto roku je v podstate očakávaným javom. Závažnejší je však fakt, že štyridsiatnici, ktorí dlhodobo predstavujú najpočetnejšiu skupinu dlžníkov s vyhlásenými osobnými bankrotmi, sú najmä u mužov dobiehaní dlžníkmi vo veku 30 – 39 rokov. V prípade opätovných finančných problémov títo a mladší ľudia môžu vo svojom produktívnom živote využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz, prípadne dvakrát. Spoločnosť by preto mala viacej dbať na skvalitnenie vzdelávania v oblasti osobných financií už od školského veku, ako aj na zvyšovanie informovanosti občanov o rizikách zadlžovania.

V októbri 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji (305), najmenej v Trnavskom kraji (72). Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2018 bolo u nás vyhlásených 19.767 osobných bankrotov.

Erasmus+: Podpora aj pre európske univerzity


Európska komisia uverejnila výzvu na predkladanie návrhov na rok 2019 týkajúcu sa programu Erasmus+. Z očakávaného rozpočtu na budúci rok vo výške 3 miliardy EUR sa 30 miliónov EUR vyčlenilo na konkrétne európske univerzity.

O financovanie v rámci tejto výzvy sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí pracujúcich s mládežou, ktoré nie sú mládežníckou organizáciou.

Európska komisia spolu s výzvou na predkladanie návrhov uverejnila tiež príručku k programu Erasmus+ (dostupná vo všetkých úradných jazykoch EÚ). Očakáva sa, že v roku 2019 sa finančné prostriedky dostupné pre program Erasmus+ zvýšia o 300 miliónov EUR, t. j. o 10 % oproti roku 2018.

streda 7. novembra 2018

Upozorňujeme: Rozšírený zápis údajov do Obchodného registra SR


Od 1. novembra 2018 sa do obchodného registra na Slovensku zapisujú tiež údaje o konečnom užívateľovi výhod. Nenahrádza sa tým ale povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Nová povinnosť sa vzťahuje na právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. Do obchodného registra sa budú zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého  si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa  budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018. Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné v internetovej verzii orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov. Upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod. Formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na internetových stránkach ministerstva spravodlivosti. Na podpísanie formuláru kvalifikovaným elektronickým podpisom aplikáciou QSign  je potrebné si do aplikácie pre vytváranie zaručeného elektronického podpisu nainštalovať nový balíček formulárov. Na stiahnutie je prístupný tiež na webstránke ministerstva spravodlivosti.

WiFi4EU: Obce môžu oddnes žiadať o bezplatné Wi-Fi hotspoty

Európska komisia vyhlási 7. novembra 2018 o 13:00 (SEČ) výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu WiFi4EU. Výzva, na ktorú môžu reagovať obce alebo skupiny obcí v EÚ, bude otvorená do 17:00 (SEČ) 9. novembra 2018. Rozpočet programu do roku 2020 je 120 miliónov EUR, ktoré sú určené pre cca 8.000 obcí v celej Európskej únii.

S cieľom spracovať veľký počet žiadostí z celej Európy je postup podávania žiadostí jednoduchý a plne elektronický. Obce, ktoré sa zaregistrovali na portál, budú môcť jedným kliknutím požiadať o poukaz WiFi4EU v hodnote 15.000 EUR. Obce, ktoré sa nestihli zaregistrovať a majú záujem požiadať o poukaz, tak môžu urobiť do začiatku vyhlásenia výzvy 7. novembra. Poukaz budú môcť obce použiť na zriadenie pripojenia Wi-Fi vo verejných priestoroch (vrátane radníc, verejných knižníc, múzeí, verejných parkov alebo námestí).

Komisia vyberá projekty v poradí, v akom boli predložené. V rámci nadchádzajúcej výzvy dostane poukaz WiFi4EU prvých 2.800 obcí, pričom každý členský štát EÚ dostane aspoň 15 poukazov. V nasledujúcich dvoch rokoch budú vyhlásené ďalšie tri výzvy, približne raz za 6 mesiacov. Siete financované cez program WiFi4EU budú sprístupnené bez poplatku, reklám a zberu údajov. Finančné prostriedky sa poskytnú pre siete, ktoré nekopírujú existujúce bezplatné súkromné alebo verejné ponuky podobnej kvality. 

Lieky: Adolescenti si myslia, že im nemôžu ublížiť


Slovenskí stredoškoláci nemajú dostatočné vedomosti o tom, aké zdravotné riziká im hrozia pri užívaní liekov. Kritickým je práve obdobie dospievania, kedy začínajú užívať lieky bez dohľadu rodičov. Podľa výskumu Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sú nedostatočné najmä vedomosti o rizikách liekov proti kašľu a bolesti, na alergiu a následkoch užívania dvoch rôznych liekov súčasne.

Výskum tiež poukázal na to, že slovenskí adolescenti sú aktívnymi a častými užívateľmi liekov nielen na lekársky predpis, ale aj liekov bez lekárskeho predpisu, ktoré sami získavajú.
Viac než polovica adolescentov, aj z najmladších vekových skupín, užívala lieky bez toho, aby o tom rodičia vedeli. „Stredoškolská mládež je zraniteľná skupina, ktorá je vystavená množstvu informačných vplyvov s dosahom na celý život. Zistenia o ich chabom povedomí o liekoch nás upozorňujú na potrebu zlepšenia tohto stavu, aby sa tak predišlo zbytočným liekovým problémom u mladých", uviedol rektor bratislavskej UK Karol Mičieta. Z výskumu farmaceutov tiež vyplynulo, že dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách a o liekoch s rodičmi diskutovali častejšie než chlapci. „Podstatným zistením bolo, že rodičia, ktorí takisto nemajú dostatok vedomostí o liekoch ich detí, ovplyvňujú svoje adolescentné deti v oblasti užívania liekov", dodala doktorandka Zuzana Klimaszová.

Výskum prebiehal na 12 stredných školách po celom Slovensku. Je výnimočným v európskom aj svetovom meradle, keďže problematike užívania liekov adolescentmi sa doteraz venovala len minimálna pozornosť. Slovenskí vedci inšpirujú aj iné krajiny, aby sa výskum v tejto oblasti intenzívne rozbehol. Autori výskumu zdôraznili potrebu diskusie o doplnení vzdelávacích programov a vypracovaní materiálov pre deti a ich rodičov o užívaní liekov a ich rizikách.utorok 6. novembra 2018

Novinka: Aplikácie BiznisInfo

Podnikatelia sa musia permanentne venovať zmenám v legislatíve. Podľa štatistík sa v priemere každé dva týždne mení niektorý z kľúčových zákonov. Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) sleduje meniacu sa legislatívu pri desiatich najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov a pripravilo pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí.

Najčastejšie sa menil zákon o sociálnom poistení. Ďalšia z podnikateľských organizácií - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), dokonca celkovo hovorí o 400 zmenách alebo nových zákonoch ročne. Časté zmeny legislatívy komplikujú podnikateľské prostredie a pre podnikateľov je problém tieto zmeny sledovať. Práve zrozumiteľnosť a stálosť legislatívy patrí medzi vážne bariéry podnikania na Slovensku.

Z dôvodu nestálosti legislatívneho prostredia vytvorilo ZMPS bezplatnú aplikáciu pre podnikateľov, ktorá zrozumiteľnou a dostupnou formou prináša informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch. Aplikácia tak nedávno informovala napr. o tom, že Sociálnej poisťovni nemusia podnikatelia hlásiť vznik a zánik živnosti. Dôležitou informáciou je tiež povinnosť pre právnické osoby, neziskovky a iné subjekty zapísať do registrov údaje o konečnom užívateľovi výhod od 1. 11. 2018. V budúcnosti sa môžu podnikatelia cez aplikáciu vyjadriť k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám.

Stužková: Koľko stojí oslava vstupu do dospelosti?

Ukončenie štúdia na strednej škole je slávnostnou udalosťou, na ktorú sa maturanti vždy veľmi tešia. Ale ako každá oslava prináša tiež nemalé výdavky.

Podľa odborníčky na financie Daniely Meškovej náklady na stužkovú môžeme rozdeliť do dvoch skupín: na školské, spojené s organizáciou slávnostného večera, a rodinné náklady, spojené s oblečením a vizážou maturanta a rodičov. Na školské náklady sa rodičia žiakov spoločne skladajú rovnakou sumou. Táto čiastka je rôzna a výrazne závisí od regiónu: zatiaľčo na Orave sa môže pohybovať okolo 200 – 250 eur na žiaka,  v Bratislave sa môže  vyšplhať aj na 300 eur. Na triedu treba orientačne počítať s počtom hostí 150 (30 žiaci + rodičia + partneri + učitelia). Sú dve možnosti ako pripraviť stužkovú slávnosť. Prvá možnosť je, že žiaci  môžu  využiť služby eventovej agentúry, ktorá sa postará o menu, čašníkov, výzdobu sály aj stolov, niekedy môže zahŕňať aj DJ-a. Suma za túto agentúrnu službu sa pohybuje poväčšine okolo 3.500 – 4.000 eur so všetkými nákladmi. Druhou možnosťou je, že si všetko zorganizujú študenti sami, potrebujú však  v triede  pár spolužiakov, ktorí si organizáciu zoberú na starosti. Na plánované výdavky je ideálne  pripravovať sa postupne. Odporúča sa hneď v prvom ročníku na začiatku roka, aby si každý študent zriadil vlastný bezplatný „stužkový“ študentský účet, kam budú mať rodičia možnosť posielať peniaze formou mesačných, polročných alebo ročných splátok. K študentskému účtu je možné zriadiť aj sporenie s 5 % zhodnotením. Sporenie k študentskému účtu v domácej mene si môže zriadiť každý študent vo veku od 15 do 26 rokov. Pre zriadenie sporenia je potrebná mesačná suma minimálne 10 eur a maximálne 30 eur. Sporiť sa dá 12, 18 alebo 24 mesiacov. K jednému študentskému účtu je dokonca možné zriadiť až tri sporenia. Po troch rokoch sporenia vložia študenti zhodnotené úspory do spoločnej triednej kasy.

Rodinné výdavky pre maturanta a rodičov na oblečenie a vizáž nie sú nízke. „Stužková na dlh nie je ideálne riešenie. Nezadlžujte sa, radšej si šetrite. Na tieto mimoriadne výdavky si začnite vytvárať niekoľko mesiacov dopredu finančnú rezervu odkladaním minimálne 10 % z príjmu“, odporúča Daniela Mešková. V prípade, že nemáte našetrené, skúste kreatívne vyčarovať, čo šatník dal, prípadne využite výpredaje. Ak ste rozhodnutí požičať si, vyberte si čo najnižšiu sumu, akú potrebujete. Najrýchlejší a najlacnejší úver je povolené prečerpanie na vlastnom účte. Pri dodržaní bankou stanovených podmienok býva takáto pôžička zdarma. Treba však peniaze včas vrátiť, väčšinou je to do 40 až 45 dní. Ďalšou z možností môže byť aj kreditná karta. Tá slúži na chvíľkové vykrytie chýbajúcich peňazí. Aj tu funguje bezúročné obdobie, kedy sa neplatí za požičané peniaze úrok. Peniaze však treba vrátiť ešte v bezúročnom období, ktoré býva pri kreditných kartách v priemere 50 dní. Inak zapaltíte pomerne vysoké úroky. Nie všetky náklady na stužkovú sú jednorazovou investíciou. Napríklad nový oblek maturantovi môže dobre slúžiť aj na maturitných skúškach, prijímačkách na vysokú školu či svadbu sesternice. Rovnako otec môže zvážiť, či práve nenastal čas kúpiť si nový, kvalitnejší oblek na nasledujúce roky. U žien to už také jednoduché nie je, ale  minimálne ešte raz by sa šaty zo stužkovej mohli dať použiť pri  rodinnej oslave či inej príležitosti. Ak chce rodina ušetriť a ženy sa aj tak chcú predviesť v  luxusných šatách, je  možnosť si ich požičať.

RODINNÉ VÝDAVKY: OBLEČENIE A VIZÁŽ
Maturant/-ka:
Šaty kupované – 100 eur
Požičané šaty – 60 eur
Oblek – 100 eur
Košeľa s kravatou – 3O eur
Topánky – 50 eur
Kaderníčka s kozmetičkou – 50 eur
Rodičia – 300 eur

ORGANIZAČNÉ NÁKLADY TRIEDY
Prenájom sály – 300 eur
Alkoholické a nealkoholické nápoje – 300 eur
Zákusky a torta – 200 eur
Slané pečivo – 160 eur
DJ – 350 eur
Fotograf – 400 eur
Kameraman – 400 eur
Kytice a kvety pre profesorky – 130 eur
Darček pre triednu profesorku – 100 eur
Oznámenia – (1500 ks – 50 ks na študenta) – 200 eur
Stuha na dvere triedy, maturitné stužky pre každého študenta, tablo – 150 eur
Vygravírované poháre s menom – 130 eur
Druhá možnosť je, že žiaci sa rozhodnú naplánovať všetko potrebné sami, to znamená, každú položku individuálne. V takomto prípade namiesto cateringu si žiaci platia nasledovné položky:
Menu – 2 200 eur
Čašníci – 200 eur
Výzdoba stolov a sály – 300 eur

EU: Európsky týždeň odborných zručností


Európska komisia v spolupráci s rakúskym predsedníctvom organizujú vo Viedni od 5. do 9. novembra 2018 tretí Európsky týždeň odborných zručností. Pod heslom Objav svoj talent budú mať tisíce mladých ľudí v celej Európe príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach odbornej prípravy a kariérneho rozvoja vďaka vzdelávaniu a odbornej príprave počas viac ako tisícky podujatí, ktoré sa budú konať v celej Európe až do decembra 2018.

Iniciatíva združuje poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány, obchodné organizácie, odborové zväzy a širokú verejnosť v záujme lepšej informovanosti o výhodách odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Cieľom je ukázať, že odborné vzdelávanie a príprava je inteligentnou voľbou pre mladých ľudí aj dospelých, pretože vedie k excelentnosti vo vzdelávaní, ku kvalitným pracovným miestam a k zvyšovaniu zamestnateľnosti. Ide zároveň o príspevok k programu v oblasti zručností pre Európu a k zavádzaniu Európskeho piliera sociálnych práv. Európska komisia chce zvýšiť povedomie o širokej škále príležitostí, ktoré ponúka OVP a povzbudiť viac ľudí, aby si zvolili túto cestu a zistili, čo ponúka. Tento rok sa podujatie intenzívne zameria aj na budúcnosť odborného vzdelávania a prípravy. Bude sa diskutovať o témach, ako je digitalizácia a internacionalizácia v tejto oblasti.

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sa v niekoľkých členských štátoch uskutočnia otváracie podujatia a Dni zamestnávateľov. Boli vymenovanní 26 národní a celoeurópskí veľvyslanci, ktorí majú zvýšiť informovanosť o tejto iniciatíve. V priebehu týždňa budú udelené aj ocenenia na oslavu excelencie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Týždeň bol zorganizovaný s výraznou účasťou a podporou Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie.

Kľúčové údaje o odbornom vzdelávaní v Európe (zdroj: Eurostat)
- Na vyššom sekundárnom odbornom vzdelávaní a príprave sa zúčastňuje 49 % študentov vyššieho sekundárneho vzdelávania v Európe (2016).
- Miera zamestnanosti čerstvých absolventov OVP v Európe je 74,8 % (2017).
- Percentuálny podiel dospelých s nízkou kvalifikáciou v Európe neustále klesá vďaka pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF), ale zostáva privysoký: v súčasnosti je na úrovni 22,5 % (2017).
- V dospelosti sa vzdeláva 10,9 % Európanov (2017).

pondelok 5. novembra 2018

DDoS: Prechodný pokles útokov


Analytici zaznamenali v treťom štvrťroku 2018 pokles počtu DDoS útokov (na internetovú službu alebo webovú stránku), čo mohlo byť spôsobené tým, že viacerí prevádzkovatelia botov sústredili ich výpočtovú silu na výhodnejší a relatívne bezpečný spôsob zarábania peňazí, a to na ťažbu kryptomien. 

Podľa správy spoločnosti Kaspersky Lab riziko DDoS útokov existuje aj v prípade, keď útočníci nehľadajú len finančný zisk. Ide totiž o účinný nástroj v prípade, ak chcú spôsobiť napríklad výpadok prevádzky. Správa zaznamenala tiež pokračujúci trend, a to útoky cielené na vzdelávacie organizácie, ktoré po lete opäť otvorili svoje dvere študentom. Útočníci boli najaktívnejší najmä v auguste a septembri, čo dokazuje aj vysoký počet DDoS útokov na vzdelávacie inštitúcie s príchodom nového akademického roka. Tento rok sa obeťou útokov stali webové stránky jednej z popredných britských univerzít – Univerzity v Edinburgu, a tiež amerického poskytovateľa softvéru Infinite Campus, ktorý zastrešuje portály určené pre rodičov študentov mnohých verejných škôl. K väčšine týchto DDoS útokov došlo počas semestra a, naopak, počas prázdnin je situácia pokojnejšia. K podobnému záveru dospela aj britská organizácia Jisc. Po zozbieraní údajov týkajúcich sa série útokov na univerzitách zistili, že počet útokov klesol, keď boli študenti na prázdninách. Počet útokov tiež klesá mimo študijných hodín, pričom zásahy DDoS vo vysokoškolských zdrojoch sa vyskytujú hlavne medzi 9.00 a 16.00 hod. Tieto zistenia naznačujú, že za útokmi by mohli stáť práve študenti.

V období od júla do septembra napadli DDoS boty organizácie v 82 krajinách. Pokiaľ ide o počet útokov, na prvom mieste bola opäť Čína. Spojené štáty americké zaznamenali návrat na 2. miesto po tom, čo ich v druhom kvartáli predbehol v rebríčku Hongkong. Treťou v poradí je Austrália.

EU: Ženy zarábajú na Slovensku stále skoro o pätinu menej ako muži


Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadol na 3. novembra, je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Medzi faktory, ktoré podľa Európskej komisie prispievajú k takýmto rozdielom, sú okrem iného:
- riadiace a dozorné funkcie vykonávajú prevažne muži,

- zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy (napr. starostlivosť o príbuzných) preberajú väčšinou ženy,
- sklon tráviť viac času mimo trh práce majú viac ženy ako muži,
- v niektorých odvetviach sú nadmerne zastúpené ženy, v iných zas muži - je to kvôli segregácii v oblasti vzdelávania a na trhu práce.

Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 %. V rebríčku EÚ tak Slovensko ostáva šiestou krajinou v poradí s najväčším rozdielom. Tento rozdiel predstavuje v Európskej únii v priemere 16,2%.