streda 12. decembra 2018

Upozorňujeme: Škodlivé kódy napádajú české banky


Bezpečnostná spoločnosť ESET objavila novú vlnu kampane cielenú na českých používateľov, ktorá zneužíva škodlivé prílohy emailov. S ich pomocou dokážu útočníci zmeniť údaje platobného príkazu a odcudziť finančné sumy až do výšky 200.000 českých korún (7.732 eur).

Útočníci sa nezameriavajú na špecifickú skupinu ľudí, obeťou je široká verejnosť. „Pomocou škodlivého kódu, ktorý ESET deteguje ako BlackSwap, menia platobné príkazy internetového bankovníctva napadnutých používateľov a obchádzajú tak dvojfaktorovú autentifikáciu. Na účet takzvaného bieleho koňa posielajú sumy od 60.000 do 200.000 českých korún. Tie následne vyberajú cez bankomaty komplici útočníkov", vysvetľuje Robert Šuman. Kampaň, ktorá je momentálne zacielená na používateľov internetbankingu v Českej republike, je opakovane a dlhodobo aktívna v Poľsku a v Španielsku. 

Hrozba sa šíri prostredníctvom prílohy elektronickej pošty. Jej aktuálny názov je VydanaFaktura.zip a obsahuje súbor VydanaFaktura2010091pdf.jse. Identifikácia sa však môže v priebehu času meniť. Výskumníci spoločnosti na základe analýzy škodlivého kódu už identifikovali banky, na ktorých používateľov je kampaň zameraná a priebežne informujú ich zástupcov.

OverSi: Nová služba


Úrady si okrem listu vlastníctva a výpisov zo živnostenského a obchodného registra od polovice novembra môžu vyhľadať na portáli aj kópiu katastrálnej mapy.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v deň spustenia tejto služby na portáli pridelil prístup približne 6.000 používateľom, ktorí najviac využívajú kópie z katastrálnej mapy, akými sú napríklad Pozemkové a lesné odbory okresných úradov a Ministerstvo vnútra SR. Doposiaľ pritom úrady žiadali od občanov a podnikateľov kópiu z katastrálnej mapy pri dedičskom konaní, pri preukázaní vlastníctva k pozemku či nehnuteľnosti, ale aj pri oprávnení montáže plynového zariadenia, či pri žiadaní o príspevok na zateplenie rodinného domu.
      
Portál OverSi za tri mesiace od spustenia podľa ÚPVII využíva 19.251 úradníkov, ktorí cezeň získali už viac ako 40.000 výpisov. Úrady si cez OverSi vyžiadali od 1. septembra výpisy v hodnote viac ako 240.000 eur, tie však zostali v peňaženkách občanov a podnikateľov. Za list vlastníctva platili občania 7,90 eura, za výpis zo živnostenského a obchodného registra 4,50 eura.

utorok 11. decembra 2018

Radíme: Aj pri nákupe cez internet je možné získať peniaze späť


Nákupy cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. V prípade, že tovar nebol dodaný a platili ste platobnou kartou, je možné využiť službu chargeback.

„Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty, ktorý pre používateľov platobných kariet predstavuje určité zvýhodnenie oproti platbám v hotovosti alebo na dobierku. Na platbu prevodom sa chargeback nevzťahuje", vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Službu môže využiť v podstate každý držiteľ platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka, ktorý napríklad nedodal tovar a služby, prípadne dodal tovar v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo ak odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „V prvom rade je potrebné kontaktovať obchodníka za účelom uplatnenia reklamácie. S reklamáciou zbytočne neotáľajte, aby ste dodržali lehoty na jej uplatnenie a zároveň, aby ste sa nepripravili o možnosť spätnej úhrady. S obchodníkom komunikujte výlučne písomnou formou alebo emailom. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj komunikáciu zo strany obchodníka si odložte. Ak odmieta komunikovať, alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktujte vydavateľa platobnej karty, teda banku a požiadajte o spätnú úhradu", radí Ďatelinková.

Nákupy cez internet by sa mali realizovať výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, teda má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Je dobré si dôveryhodnosť internetového obchodníka vždy vopred overiť. Nakupujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody. Citlivé údaje o platobnej karte nikomu neoznamujte, nikam neposielajte, vystavili by ste sa riziku ich zneužitia a porušili by ste bezpečnostné predpisy banky. Než pristúpite k záväznej objednávke, dôkladne si prečítajte obchodné podmienky.

EU: Spolupráca na vývoji európskej umelej inteligencie


Európska komisia (EK) v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie z apríla 2018 predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom, Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, akou je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť či energetika. 

Dohodli sa na viacerých bodoch:
1. Maximalizácia investícií vďaka partnerstvám
Príklady spoločných akcií:
·  Národné stratégie v oblasti umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské štáty mali mať zavedené vlastné stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).
·  Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie (podpora spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v Európe a vymedzenie spoločného strategického výskumného programu v oblasti umelej inteligencie).
·  Nový fond na rozširovanie podnikov zameraných na umelú inteligenciu (EK podporí začínajúce podniky a inovátorov v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchain).
·  Rozvoj a spájanie špičkových centier pre umelú inteligenciu.

2. Tvorba európskych dátových priestorov
Komisia spolu s európskymi krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

3. Podpora talentov, zručností a celoživotného vzdelávania
Podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej inteligencie, rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti (Stratégia pre umelú inteligenciu).

4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie
Európska skupina odborníkov zastupujúca akademickú obec, podniky a občiansku spoločnosť pracuje na etických usmerneniach pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti predložia konečnú verziu v marci 2019.

Aktuálne: Takmer každá šiesta firma na Slovensku má virtuálne sídlo


Podľa najnovších zistení Bisnode až 39.890 slovenských podnikov využíva výhody virtuálnych sídiel. Viac než polovica firiem s virtuálnym sídlom podniká v službách, obchode, alebo v oblasti nehnuteľností. 

„Záujem o virtuálne sídla medziročne narastá, čo potvrdila aj naša analýza. Pozreli sme sa bližšie na roky založenia firiem s virtuálnym sídlom. Ukázalo sa, že najviac z týchto spoločností založili podnikatelia v posledných troch rokoch, kedy počet podnikov s virtuálnym sídlom zakaždým presiahol hranicu 3000. Na porovnanie, napríklad v roku 2014 využívalo výhody virtuálneho sídla len 1.765 firiem", uviedla analytička Petra Štěpánová. Zároveň dodáva, že firma s virtuálnou adresou môže predstavovať zvýšené riziko v rámci obchodného styku. 

Z virtuálneho sídla svoj biznis riadi aktuálne 38.206 spoločností s ručením obmedzeným a 1.684 akciových spoločností. Od začiatku tohto roka pribudlo 3.363 podnikov s adresou vo virtuálnom sídle, vlani to bolo 3.557 a v roku 2016 založili podnikatelia 3.494 firiem s virtuálnym sídlom. Najobľúbenejšími medzi virtuálnymi sídlami sú bratislavské adresy ako Karpatské námestie v Rači (1.675 firiem) a Kopčianska ulica, kde papierovo podniká 1.472 firiem.

pondelok 10. decembra 2018

Radíme: Ani pred Vianocami sa zbytočne nezadlžujte


Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje, aby sme sa pred Vianocami zbytočne nezadlžovali. Neuvážené dlhy môžu viesť k dlhodobým finančným problémom, ktoré sa môžu skončiť až exekúciou. Problémom môže byť už aj ručenie za pôžičku.

Vianočné obdobie je nabité emóciami, ktoré niekedy môžu ovplyvniť racionálnu úvahu občana, či zvládne splácanie nového záväzku. Navyše, masívne reklamy bánk i pôžičkových spoločností predstavujú pôžičku pred Vianocami ako niečo prirodzené, čo k sviatkom priam patrí. Nie je to však tak - Vianoce a túžba obdarovať svojich najbližších by nemali byť dôvodom, pre ktorý sa ľudia zadlžujú. Ak človek neodhadne svoje schopnosti splácať riadne dlhy, prípadne mu to znemožní neočakávaná životná udalosť, môže sa dostať do takzvanej dlhovej špirály, keď splácanie jednej pôžičky prekrýva ďalšou, obvykle s ešte horšími podmienkami. To však neraz môže skončiť až exekúciou, ktorá prinesie občanovi ďalšie náklady. U exekútora však nemusí skončiť len samotný dlžník, ale aj ručiteľ. Ľudia neraz podceňujú záväzky, ktoré na seba preberajú v prípade ručenia za pôžičku. Vnímajú to ako priateľskú či rodinnú službu, viac formalitu ako hrozbu skutočného záväzku. Ostanú potom prekvapení, keď od nich veriteľ začne reálne požadovať splatenie dlhu za nesplácajúceho dlžníka.

Ak sa už rozhodnete vziať na seba pred Vianocami nové záväzky, vyberte si tú alternatívu, ktorá vás čo najmenej finančne zaťaží. Určite je výhodnejšie vziať si úver z banky ako z nebankových spoločností, ktoré majú nastavené menej prísne kritériá na bonitu klientov, no neraz podstatne horšie podmienky pre dlžníka. Pri akomkoľvek úvere nie je najdôležitejším parametrom úroková sadzba, ale takzvaná ročná percentuálna miera nákladov, ktorá odráža všetky náklady na úver, vrátane rôznych poplatkov či poistenia. Pri spotrebných úveroch zaplatí občan na úrokoch tým menej, čím kratšiu dobu splácania si zvolí. Pri kreditných kartách sa zasa výrazne oplatí splatiť dlh v rámci bezúročného obdobia, inak sa môže úrok blížiť až k 20 %.

EÚ: Intenzívnejšie proti dezinformáciám


V záujme ochrany svojich demokratických systémov a verejných diskusií, ako aj vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 a viaceré vnútroštátne a miestne voľby, ktoré sa budú v členských štátoch konať do roku 2020, vznikol akčný plán EÚ, na základe ktorého sa intenzívnejšie zakročí proti dezinformáciám v Európe aj za jej hranicami.

Európska komisia zhodnotila doterajší pokrok a v nadväznosti na výzvu európskych lídrov z júna 2018, aby sa zabezpečila ochrana demokratických systémov Európskej únie, stanovili konkrétne opatrenia na boj proti dezinformáciám. Ich súčasťou je vytvorenie systému včasného varovania a podrobné sledovanie dodržiavania kódexu postupov, ku ktorému sa zaviazali online platformy. V akčnom pláne sa počíta aj so zvýšením prostriedkov vyčlenených na túto problematiku. Zameriava sa na štyri oblasti, ktoré majú kľúčový význam pre efektívne budovanie kapacít EÚ a posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a EÚ.

Lepšie odhaľovanie: osobitné skupiny pre strategickú komunikáciu, stredisko EÚ pre hybridné hrozby v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), ako aj delegácie EÚ v susedných krajinách budú posilnené o ďalších špecialistov a nástroje na analýzu údajov. Očakáva sa, že rozpočet ESVČ na strategickú komunikáciu zameranú na boj proti dezinformáciám a zvyšovanie informovanosti o ich škodlivom vplyve sa viac ako zdvojnásobí – z 1,9 milióna EUR v roku 2018 na 5 miliónov EUR v roku 2019. Členské štáty EÚ by mali tieto opatrenia doplniť posilnením vlastných prostriedkov na boj proti dezinformáciám.

Koordinovaná reakcia: zriadi sa osobitný systém včasného varovania medzi inštitúciami EÚ a členskými štátmi, ktorý uľahčí výmenu údajov a hodnotení dezinformačných kampaní a umožní zasielať varovania pred dezinformáciami v reálnom čase. Inštitúcie EÚ a členské štáty sa zamerajú aj na proaktívnu a objektívnu komunikáciu o hodnotách a politikách únie.

On-line platformy a odvetvie: subjekty, ktoré podpísali kódex postupov, by mali urýchlene a účinne plniť záväzky prijaté v rámci tohto kódexu. Mali by sa pritom zamerať na opatrenia, ktoré treba urýchlene vykonať vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Ide najmä o zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, zintenzívnenie úsilia o zrušenie aktívnych falošných účtov, označovanie nehumánnych interakcií (teda správ šírených automaticky internetovými „botmi“) a spoluprácu s overovateľmi faktov a akademickými výskumnými pracovníkmi s cieľom odhaľovať dezinformačné kampane a zviditeľniť a šíriť overený obsah. Komisia s pomocou európskej skupiny regulačných orgánov pre oblasť služieb audiovizuálnych médií zabezpečí podrobné a nepretržité sledovanie plnenia týchto záväzkov.

Zvyšovanie informovanosti a posilnenie postavenia občanov: popri cielených informačných kampaniach budú inštitúcie EÚ a členské štáty prostredníctvom osobitných programov podporovať mediálnu gramotnosť. Podporu získajú aj vnútroštátne multidisciplinárne tímy nezávislých overovateľov informácií a výskumných pracovníkov, ktoré budú odhaľovať dezinformačné kampane na sociálnych sieťach a poukazovať na ne.

Európska komisia predložila aj správu o pokroku, ktorý sa dosiahol v boji proti dezinformáciám na internete od predloženia jej oznámenia z apríla 2018.

Umelá inteligencia: Zmeny aj pre finančný trh


Rozvoj umelej inteligencie radikálne transformuje fungovanie dnešných finančných inštitúcií a prežijú len najsilnejšie, na technológiu špecializované spoločnosti. Vyplýva to zo záverov štúdie The New Physics of Financial Services, ktorú spoločne pripravili Svetové ekonomické fórum (WEF) a Deloitte.

Budúcnosť finančných inštitúcií bude podľa štúdie závisieť na rozsahu dát a schopnosti využívať ich, pričom prevádzkovú efektívnosť zvyšuje práve využitie umelej inteligencie. Doterajšie atribúty ako cena, rýchlosť alebo dostupnosť služby strácajú účinnosť a vznikajú nové konkurenčné faktory. Z tých bude profitovať klient, pretože služby budú optimalizované na jeho potreby a budú si konkurovať na základe pridanej hodnoty a nie iba ceny. Vznik ekosystémov, ktoré budú zhromažďovať dáta od spotrebiteľov, korporátnych klientov a tretích strán, tak umožní finančným inštitúciám ponúknuť diferencované, personalizované poradenstvo, lepší výkon a pozitívnu zákaznícku skúsenosť. „Umelá inteligencia v úlohe asistenta zmení poskytovanie finančného poradenstva, ktoré už nebude všeobecné, neosobné a závislé na subjektívnom odporúčaní poradcov. Klient bude komunikovať iba s jednou platformou či agentom, ktorí budú vyhľadávať, porovnávať a odporúčať najvhodnejšie produkty rôznych poskytovateľov. Umelá inteligencia tak zautomatizuje väčšinu rutinného rozhodovania klientov“, vysvetľuje Michal Kopanič.

K zmenám prispeje aj využívanie zdieľaných dátových súborov. To zvýši prevádzkovú efektivitu a bezpečnosť finančného systému. Zdieľanie dát prostredníctvom umelej inteligencie pomôže v prevencii podvodov a v boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sú dnes často vykonávané neefektívne a neúčinne. Predpisy upravujúce ochranu a prenosnosť osobných údajov významne ovplyvnia možnosti finančných inštitúcií využívať umelú inteligenciu. Zavedenie si vyžiada prehodnotenie princípov a techník dohľadu s cieľom nájsť riešenie pre etické „šedé zóny" aj regulačné nejasnosti. „Nové otázky ohľadom ochrany spotrebiteľa a systémových rizík zostanú aj naďalej v kompetencii regulačných orgánov. Schopnosť efektívne na tieto výzvy reagovať si bude vyžadovať spoluprácu zainteresovaných strán z verejného aj súkromného sektora. Cieľom je vyriešiť regulačné neistoty a riadiť riziká a príležitosti umelej inteligencie. Na ceste k pochopeniu a riadeniu prínosov umelej inteligencie a potrebe zabezpečiť globálnu ekonomickú, sociálnu a politickú stabilitu sa vyskytnú prekážky, preto bude kľúčová spolupráca zainteresovaných strán“, uzavrel Kopanič.

piatok 7. decembra 2018

Slovensko.sk: Prihlasovanie pre zahraničných používateľov


Portál slovensko.sk (ÚPVS) má nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie nielen slovenským občanom ale aj obyvateľom členských krajín Európskej únie. Prihlasovanie pre zahraničných používateľov je dostupné cez slovenskú aj anglickú verziu portálu, pričom je používateľ presmerovaný na prihlasovací portál pre občanov EÚ - eIDAS Node.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (nariadenie eIDAS) majú členské štáty EÚ povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte EÚ na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, a to v prípade, ak sú splnené potrebné podmienky. Prihlasovanie zahraničných osôb na portál je momentálne umožnené iba osobám s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku.

Po úspešnom prihlásení obyvateľa inej krajiny EÚ bude tento občan presmerovaný na portál slovensko.sk, kde v pravom hornom rohu (v prihlasovacom paneli) uvidí možnosť vstupu do elektronickej schránky. Schránka sa mu zriadi na základe prvého prihlásenia. Nový vizuál prihlasovania bol vytvorený na základe pravidiel Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb (ID-SK). Dizajn graficky rozlišuje prihlasovanie so slovenským občianskym preukazom a prihlasovanie pre obyvateľov členských krajín EÚ a je dostupný v slovenskom aj v anglickom jazyku.

Výzva: Odborní hodnotitelia na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) pokračuje v zvyšovaní transparentnosti a v zapájaní verejného sektora do svojich procesov. Vyhlasuje ďalšiu výzvu na zapojenie odborných hodnotiteľov do rozhodovania o projektoch financovaných z verejných a európskych zdrojov.

Uchádzači, ktorí majú záujem stať sa odbornými hodnotiteľmi, musia spĺňať všeobecné, odborné aj osobnostné kritériá. Podmienkou je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dokladovaná prax v danej oblasti, znalosť posúdenia vhodnosti, účelnosti a navrhovaného spôsobu realizácie projektu, znalosť posúdenia administratívnej a prevádzkovej kapacity žiadateľa o poskytnutie pomoci a v neposlednom rade znalosť moderných technologických trendov v daných oblastiach. Odborní hodnotitelia majú možnosť rozhodnúť, na ktoré z projektov poputujú finančné prostriedky.

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti na zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov na projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie v písomnej forme v slovenskom jazyku do 31. januára 2019. Bližšie informácie a podmienky výzvy sú zverejnené na webe vicepremier.gov.sk. Výzva pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológie je pokračovaním piatich výziev ÚPVII na pomoc malým a stredným podnikom s inovatívnym potenciálom.

Eurostat: Letecké služby EÚ využila viac než miliarda cestujúcich


V roku 2017 v priestore Európskej únie (EÚ) využilo možnosti leteckej dopravy 1,043 miliardy cestujúcich, čo je sedempercentný nárast voči roku 2016 a nárast o 39 percent v porovnaní s rokom 2009.
      
Podľa správy Eurostatu osobná letecká doprava vo vnútri EÚ predstavovala vlani takmer polovicu (47 %) celkovej osobnej leteckej dopravy a počet leteckých pasažierov mimo únie bol na úrovni 36 %, zatiaľ čo vnútroštátna letecká preprava cestujúcich predstavovala len 17 % podiel. Najväčší počet cestujúcich v leteckej doprave bol vlani zaznamenaný v Spojenom kráľovstve (265 miliónov), Nemecku (212 miliónov), Španielsku (210 miliónov), Francúzsku (154 miliónov) a v Taliansku (144 miliónov). Na Slovensku v roku 2017 letecké služby využilo 2,4 milióna pasažierov (menší počet bol zaznamenaný iba v Slovinsku), čo je nárast o 11,3 % voči predošlému roku. Lety zo SR do iných krajín únie využilo 1,792 milióna cestujúcich, 586.000 pasažierov letelo mimo krajín EÚ a len 24.000 osôb využilo vnútroštátne lety. Počet leteckých pasažierov v roku 2017 vzrástol vo všetkých členských štátoch EÚ v porovnaní s rokom 2016. Najvyšší nárast bol zaznamenaný v Slovinsku (+ 20 %), Luxembursku, Estónsku, Bulharsku a Českej republike (+ 19%), potom v Rumunsku, Chorvátsku a na Malte (+ 18%). Celkovo sa počet cestujúcich v leteckej doprave medziročne zvýšil o 70,5 milióna (+ 7%).  

Aj vlani bolo najvyťaženejším letiskom v EÚ londýnske letisko Heathrow (78 miliónov cestujúcich). Skupinu piatich najrušnejších európskych letísk dopĺňajú Paríž / Charles de Gaulle (69), Amsterdam / Schiphol (68), Frankfurt / Main (64) a Madrid / Barajas (52). Tesne za nimi nasledovali letiská Barcelona / El Prat (47 miliónov), Londýn / Gatwick (46), Mníchov (45) a Rím / Fiumicino (41). Podľa Eurostatu každé z najväčších 30 európskych letísk zaznamenalo vlani nárast počtu cestujúcich s výnimkou letísk Tegel v Berlíne (pokles o 4 %) a Rím / Fiumicino (- 2%). Najvyšší nárast cestujúcich spomedzi 30 najväčších európskych letísk zaznamenala Varšava (+ 23%), potom Lisabon a Praha - Ruzyně (+ 19%), Miláno / Malpensa a Brusel (+ 14%). Bratislavské letisko bolo v roku 2017 druhé najslabšie z hľadiska počtu prepravených cestujúcich - 1,92 milióna. Horšiu pozíciu získalo iba letisko v Ľubľane (1,68 milióna cestujúcich). na druhej strane však Letisko M. R. Štefánika zaznamenalo 10,5 % nárast cestujúcich voči predošlému roku. Najviac pasažierov (1,40 milióna) letelo do iných krajín EÚ, 509.000 osôb cestovalo mimo EÚ a 17.000 ľudí využilo prepravu na iné slovenské letiská.

štvrtok 6. decembra 2018

Aktuálne: Prečo IT špecialisti menia zamestnanie


Najčastejším dôvodom, pre ktorý slovenskí IT odborníci uvažujú o zmene zamestnávateľa, nie sú peniaze a už vôbec nie benefity. Ak sú otvorení novým pracovným ponukám, je to hlavne preto, že hľadajú zaujímavejšiu pracovnú náplň (86 %) a možnosť naučiť sa niečo nové (78 %).

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mentor Partners a portálu robime.it., do ktorého sa počas 3 týždňov na prelome októbra a novembra zapojilo 617 slovenských itečkárov a itečkáriek. Vyšší plat býva pre IT odborníkov až tretím najčastejším dôvodom pre zmenu zamestnávateľa. Ide o dôležité, ale zďaleka nie jediné ani rozhodujúce kritérium. Má iba o málo vyššiu váhu ako technológie, s ktorými by na novom mieste pracovali. Benefity sú až na ôsmej priečke. Iba menšinu pri zvažovaní novej pracovnej príležitosti zaujíma, aká je firma veľká a či tam už majú známych alebo kamarátov.

Poznanie, čo itečkári pri zvažovaní nových pracovných príležitostí chcú a čo im naopak vadí, je pre zamestnávateľov mimoriadne dôležité, keďže na slovenskom pracovnom trhu chýba podľa odhadov IT Asociácie Slovenska (ITAS) dlhodobo viac ako 10 tisíc itečkárov. Chronický nedostatok IT ľudí zintenzívňuje bitku firiem o odborníkov a podporuje veľkú fluktuáciu. Za posledný rok na Slovensku v oblasti IT zmenilo prácu vyše 40 % respondentov, pričom tri štvrtiny z nich si vyberali z dvoch až piatich ponúk. Jedným z najčastejších zdrojov frustrácie itečkárov na trhu práce sú HR pracovníci, ktorým chýba prehľad v IT, alebo nie sú dostatočne informovaní o prezentovanej firme, náplni práce či plate. Až 87 % kandidátov od recruitera očakáva orientáciu v IT a 75 % by privítalo aj schopnosť vyhodnotiť IT kompetencie uchádzača o prácu. Takmer 50 % respondentov si myslí, že recruiterom na nich nezáleží, nemajú dostatok informácií o prezentovanej firme a náplni práce.

Upozorňujeme: Podvodný e-mail z asistent@zse.sk

Západoslovenskú energetiku (ZSE) kontaktovalo už viacero spotrebiteľov z radov podnikateľov, ktorí dostali e-mail v mene ZSE z adresy asistent@zse.sk. Spoločnosť odporúča túto správu neotvárať, s vysokou pravdepodobnosťou môže ísť o hekerský útok.

Email, ktorého predmetom je údajná upomienka, obsahuje prílohu s príponou ".exe", ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Spoločnosť ZSE vyhlasuje, že neprevádzkuje emailové konto asistent@zse.sk a nie je odosielateľom predmetnej správy. Prílohu preto odporúča neotvárať, keďže sa nemôže vylúčiť, že zámerm odosielateľa môže byť hekerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.

Zákazníci ZSE majú možnosť overiť si úhradu svojich pohľadávok na Zákazníckej linke 0850 111 555 aj prostredníctvom on-line Zákazníckej zóny na stránke zse.sk.

EU: Neopodstatnené geografické blokovanie skončí


Európsky parlament, Rada a Európska komisia dosiahli politickú dohodu o ukončení neopodstatneného geografického blokovania pre spotrebiteľov, ktorí si chcú kúpiť produkty alebo služby on-line v rámci Európskej únie.

Pre občanov to znamená, že budú môcť rovnako ako doma on-line nakupovať nový elektrický tovar, prenajímať autá alebo kupovať vstupenky na koncert aj v inom členskom štáte únie. Zabezpečí sa tým, že už nebudú vystavení prekážkam, ako napríklad požiadavke, aby platbu uhradili debetnou alebo kreditnou kartou vydanou v inej krajine. V prípade podnikov to znamená väčšiu právnu istotu pre cezhraničnú činnosť.

Novými pravidlami sa vymedzujú tri osobitné situácie, pri ktorých sa od začiatku vylučujú odôvodnenia a objektívne kritériá rozdielneho prístupu k zákazníkom z rôznych členských štátov EÚ:
· Predaj tovaru bez fyzickej dodávky. Príklad: Belgický zákazník má záujem o nákup chladničky a najlepšiu ponuku nájde na nemeckej internetovej stránke. Zákazník bude mať právo objednať si výrobok a vyzdvihnúť si ho v priestoroch podnikateľského subjektu alebo zorganizovať doručenie výrobku do svojho bydliska.
· Predaj elektronicky poskytovaných služieb. Príklad: Bulharská spotrebiteľka si chce kúpiť hostingové služby pre svoju internetovú stránku od španielskej spoločnosti. Teraz bude mať prístup k tejto službe, môže sa zaregistrovať a kúpiť si túto službu bez toho, aby musela platiť dodatočné poplatky v porovnaní so španielskym spotrebiteľom.
· Predaj služieb poskytovaných na určitom fyzickom mieste. Príklad: Talianska rodina si môže priamo kúpiť lístky do zábavného parku vo Francúzsku bez presmerovania na taliansku stránku.

Nariadením sa neukladá povinnosť predať a neharmonizujú sa ním ceny. Rieši však diskrimináciu v oblasti prístupu k tovaru a službám v prípadoch, kde to nie je možné objektívne odôvodniť (napr. povinnosťami týkajúcimi sa DPH alebo rozdielnymi právnymi požiadavkami). Nové pravidlá priamo nadobudnú účinnosť deväť mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie, aby sa najmä malé hospodárske subjekty mohli prispôsobiť.

Prieskum Európskej komisie odhalil praktiky geografického blokovania v 63 % všetkých posudzovaných internetových stránok. V roku 2015 menej než 40 % internetových stránok umožňovalo nákup cezhraničným zákazníkom. V máji 2016 sa v rámci práce na digitálnom jednotnom trhu na základe dohody troch európskych inštitúcií v spoločnom vyhlásení začiatkom tohto roka identifikovalo nariadenie o ukončení neopodstatneného geografického blokovania ako legislatívna priorita v roku 2017. Toto nariadenie je súčasťou balíka o elektronickom obchode spolu s legislatívnym návrhom o službách cezhraničného dodávania balíkov a legislatívnym návrhom, ktorého cieľom je posilniť presadzovanie práv spotrebiteľov.

streda 5. decembra 2018

Mikuláš: Vhodný balíček


Rodičia by si mali dať záležať na zložení a kvalite mikulášskeho balíčka pre deti. Podľa Úradu pre verejné zdravotníctvo (ÚVZ) SR by mal obsahovať viaceré druhy ovocia, orieškov, čokoládu s vyšším obsahom kakaa či zdravšie druhy keksov.

Detský organizmus potrebuje aj rýchle kalórie. „Sladkosti nemusíte deťom úplne zakazovať, vyhnite sa však radšej čokoládovým napodobeninám, v ktorých je namiesto kakaového masla lacný palmový tuk. V mikulášskom balíčku by malo byť viac ovocia a tzv. zdravých sladkostí, menej tradičných mliečnych čokolád a cukríkov. Tie by mali tvoriť iba minimálnu časť. Pre deti je vhodná aj zmes rôznych orechov a orieškov v prirodzenom stave, teda nesolené, nesladené a nepražené. Do balíčka vložte dva - tri kúsky z každého druhu, môžete ich skombinovať s rôznymi druhmi sušeného ovocia, napríklad s hrozienkami, marhuľami alebo s iným sušeným ovocím, najlepšie v bio kvalite, ktoré nebolo chemicky ošetrené. Stačí 50 až 100 gramov podľa veku dieťaťa", radí Jana Hamade. Vhodné sú najmä vlašské orechy, lieskovce, mandle a para orechy.
      
V mikulášskom balíčku by podľa hygienikov nemalo chýbať ovocie - jedno, dve jablká, pomaranče, mandarínky, hrušky či banány. Exotické druhy ovocia pridajte iba ak máte istotu, že dieťa nie je na ne alergické! Podľa ÚVZ SR deti, ktoré obľubujú med v mikulášskom balíčku, poteší tzv. medový medvedík, teda med v obale tvaru macíka. Med je zdravšou alternatívou sladkostí s vysokým obsahom cukru.

Radíme: Darčeky on-line nakupujte čo najskôr

Podľa prieskumu Peldon Rose až  54 % zamestnancov cíti v práci silný predvianočný stres. A to nielen z množstva povinností, ale tiež z nakupovania a doručenia darčekov – súkromných aj firemných.  
      
Podiel darčekov nakúpených on-line každoročne rastie. „Najmä pri menších internetových obchodoch je časová rezerva na doručenie nevyhnutná. Ich prevádzkovatelia nemajú skladové zásoby, baleniu a odosielaniu tovaru sa často venujú popri hlavnom zamestnaní", upozorňuje výkonný riaditeľ Asociácie eshopov Peter Papan. „Vzhľadom na pondelkový termín Štedrého dňa odporúčam, aby sa zákazníci, ktorí plánujú vianočné darčeky nakúpiť cez internet, venovali tento rok vianočným nákupom trochu skôr. Slováci by mali posledné darčeky cez internetové obchody objednávať najneskôr v utorok 18. decembra. Odporúčam ale overiť si, či má e-shop daný tovar na sklade a bude ho vedieť obratom odoslať", radí Peter Pavuk. Podľa neho každý dobrý e-shop uvádza pri objednávke aj termín doručenia. Obchodník k nim môže pripočítať aj počet dní, ktoré potrebuje na spracovanie objednávky. 

„Ak posielate darček rodine či známym, myslite na balenie darčeka. Balík je potrebné pripraviť na cestu tak, aby sa nepoškodil. Či už pri pohybe na valčekových dráhach v skladoch, v automatických triediacich linkách alebo v kuriérskom aute. Ak zásielka vyžaduje špeciálnu manipuláciu, označte ju doplnkovými štítkami 'Krehké' a 'Neklopiť'", zdôrazňuje Pavuk. Kuriérske spoločnosti fungujú, rovnako ako väčšina spoločností na Slovensku, v štandardných pracovných hodinách. V predvianočnom období sa síce doručovacie hodiny predlžujú, ale aj tak kuriéri doručia drvivú väčšinu zásielok počas pracovného času, preto ak zákazník trávi tento čas v práci, je dobré nechať si zásielky doručiť na firemnú adresu. Preprava zásielok zo zahraničia trvá dlhšie, z krajín mimo EÚ to môže byť 4 až 11 dní. Ak objednávate napríklad z USA, alebo Číny, musíte počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.

SR: V roku 2019 zaplatíme za energie viac


Koncová cena elektriny pre domácnosti sa od 1. januára 2019 medziročne zvýši v priemere o 5,66 %, cena plynu stúpne priemerne o 5,67 % a cena tepla vzrastie o 4,70 %. Vodné a stočné sa zvýši priemerne o 1,70 %.

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa tak napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1 (malé byty s typickou spotrebou do 1000 kilowatthodín, kWh) v roku 2019 zvýšia priemerné náklady v rámci celej SR približne o 0,70 eura mesačne. V sadzbe DD2 (domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh) bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska asi dve eurá mesačne. Pri plyne ide o celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti o 5,67 %. Napríklad v tarife D2 (charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14.000 kWh) si domácnosť priplatí približne 0,90 eura mesačne. Cena za dodávku tepla pre domácnosti sa podľa predsedu ÚRSO zvýši priemerne o 4,70 %, čo znamená, že náklady domácností tak budú v roku 2019 vyššie v priemere o 1,85 eura za mesiac.  Cena vodného a stočného sa zvýši priemerne o 1,70 %, čo pre priemernú trojčlennú rodinu znamená nárast výdavkov asi o 0,30 eura mesačne.
      
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2019 klesne z hodnoty 26,9880 eura/megawatthodinu (MWh) na hodnotu 25,9880 eura/MWh. Pokles je podľa ÚRSO spôsobený poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) z dôvodu rastu ceny elektriny, teda klesá náklad na doplatok. Výška podpory výroby elektriny z domáceho uhlia sa podľa regulačného úradu od 1. januára 2019 nemení. V cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa ÚRSO môžu ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií. 

utorok 4. decembra 2018

Radíme: Platby v ambulanciách


Podľa generálnej riaditeľky Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľubice Hlinkovej nie je dôvod na to, aby poistenci v ambulanciách lekárov platili. Každému poistencovi VšZP bude preplatená zdravotná starostlivosť s liekmi aj s výkonmi. Verejný prísľub platí do 31. decembra tohto roka.

Ak by sa pacient dostal do situácie, že mu lekár účet vystaví, tak by poistenec podľa Hlinkovej mal navštíviť ktorúkoľvek pobočku štátnej zdravotnej poisťovne. Tá mu do 30 dní finančné náklady preplatí. Poisťovňa v súčasnosti prehodnocuje nové žiadosti o zazmluvnenie od poskytovateľov na zabezpečenie tzv. verejnej minimálnej siete. V pondelok sa dohodla s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS), že podľa potreby poskytnú poistencom VšZP zdravotnú starostlivosť aj v ich poliklinikách.

VšZP sa dohodla na podmienkach úhrad s ostatnými členmi ambulantného sektora okrem Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP). V rámci ZAP už má podpísané dodatky s takmer polovicou členov. Zvyšným zástupcom lekárov združených v ZAP poisťovňa nemieni ponúknuť iné podmienky, aké ponúkla ostatným, pokiaľ nedeklarujú, že to bude na úkor lepšej a kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti. 

EU: Nové pravidlá pre dočasné kontroly na vnútorných hraniciach


Kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru by mali byť umožnené maximálne na obdobie jedného roka namiesto súčasných dvoch rokov. Vyplýva to z návrhu nariadenia, ktorý schválil Európsky parlament.

Nariadenie novelizuje takzvaný Kódex schengenských hraníc, ktorý členským štátom umožňuje zaviesť dočasné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku či vnútornej bezpečnosti. Schválený návrh predstavuje vyjednávaciu pozíciu EP pred rokovaniami s Radou (ministrov) EÚ o konečnom znení nariadenia. Ministri členských štátov sa na svojom mandáte na rokovania s EP dohodli už v júni.

Poslanci okrem iného presadzujú:
•     skrátenie počiatočného obdobia výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení zo súčasných šiestich mesiacov na dva mesiace;
•     obmedzenie celkovej maximálnej doby výkonu hraničných kontrol po ich prvotnom zavedení, teda vrátane akýchkoľvek následných predĺžení, zo súčasných dvoch rokov na maximálne jeden rok.

Aj dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach má podľa poslancov dosah na voľný pohyb osôb v rámci schengenského priestoru, a preto by tieto kontroly mali byť využívané iba vo výnimočných prípadoch a ako posledná možnosť. V prípade predĺženia dočasne obnovených kontrol na vnútorných hraniciach nad rámec počiatočných dvoch mesiacov by členské štáty mali podľa poslancov predložiť správu obsahujúcu detailné posúdenie rizík. Po šiestich mesiacoch od zavedenia pohraničných kontrol by akékoľvek ďalšie predĺženie ich trvania malo podľa zákonodarcov podliehať schváleniu Rady (ministrov) EÚ, pred ktorým by Európska komisia mala uviesť, či je takéto predĺženie v súlade so zákonnými požiadavkami. Parlament by zároveň mal byť do tohto procesu intenzívnejšie zapojený a o jeho priebehu lepšie informovaný.

Novinka: Second Canvas


SNG má novú mobilnú aplikáciu. Umožňuje objaviť a preskúmať majstrovské diela z expozície starého umenia Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku vo vysokom rozlíšení.

Výber diel zahŕňa vzácne maľby talianskych a nizozemských majstrov zo 16. a 17. storočia a tiež dve ikonové maľby pôvodom z pravoslávnych a gréckokatolíckych komunít severovýchodného Slovenska. Vybrané diela sú vystavené v sálach Zvolenského zámku.
Aplikácia prezradí viac o príbehoch obrazov, ich pôvode, autoroch, výtvarných technikách, ikonografii, symboloch či reštaurovaní. Priblíži pozadie vzniku diela, rozličné motívy a upriami pozornosť na detaily, ktoré by mohli ostať nepovšimnuté a tiež neosvetlené – umožní teda doslova „čítať“ diela. Všetky texty sú dostupné v slovenskom aj v anglickom jazyku. Do aplikácie bude postupne pribúdať ďalší obsah – zvukové stopy, alternatívne pohľady na diela, podrobnosti z reštaurovania a pod.

Aplikácia bola vytvorená v spolupráci so španielskym štúdiom Madpixel Factory, ktoré vytvorilo rozhranie aplikácie a ponúka ho významným múzeám v Európe – ako Museo del Prado v Madride alebo Štátne múzeum v Kodani. Dostupná je zdarma pre Android, Iphone, Ipad a Apple TV:
https://itunes.apple.com/us/app/sc-zvolen-castle-sng/id1439577885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.secondcanvas.zvolencastle

pondelok 3. decembra 2018

HIV: Prenos vírusu z matky na dieťa sa darí zastaviť až v 98% prípadoch


Podľa aktuálnych informácií Svetovej zdravotníckej organizácie žilo v roku 2017 na celom svete približne 36,9 milióna ľudí infikovaných vírusom HIV. Viac ako dve tretiny z nich v subsaharskej Afrike. V najviac postihnutých krajinách je vírusom infikovaný každý tretí dospelý človek. V minulom roku sa podľa WHO na svete každý deň nakazilo 5.000 ľudí.

Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA začala už v roku 2002 ako jedna z prvých organizácií liečiť pacientov s HIV a pomáha tak zastaviť epidémiu HIV/AIDS v Kambodži. Detským pacientom zabezpečila život zachraňujúce antiretrovirálne lieky (ARV) a prístup ku kvalitnej liečbe. Následne rozšírila HIV/AIDS programy do ďalších kriticky postihnutých krajín, akými sú napríklad Vietnam, Keňa, Kongo či Nikaragua. Drvivá väčšina detí žijúcich s vírusom HIV sa nakazila od svojej matky počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. A pritom prevencia prenosu vírusu z matky na dieťa pomocou liečby ARV môže znížiť prenos na menej ako 2%.

Svetový deň boja proti AIDS je celosvetovo významný deň vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako príležitosť k osvete o tomto smrteľnom ochorení. Zároveň slúži na vyjadrenie podpory ľuďom žijúcim s HIV. Prvýkrát bol celosvetovo vyhlásený v roku 1988 a tento rok tak oslavuje 30 výročie. V roku 1996 vznikol program OSN pre boj proti HIV a AIDS a prevzal organizáciu a propagáciu Svetového dňa boja proti AIDS. Medzinárodným symbolom boja proti AIDS a vyjadrením solidarity a spoluúčasti s ľuďmi nakazenými vírusom HIV je od roku 1991 červená stužka – používa sa priamo v logu Svetového programu boja proti AIDS.

DiscoverEU: Ďalších 12.000 cestovných poukazov


Európska komisia spúšťa druhé kolo súťaže. Do utorka 11. decembra (12:00 SEČ) majú mladí ľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov, možnosť získať cestovný poukaz na cestovanie po Európe na budúce leto. Každému členskému štátu Európskej únie bol pridelený určitý počet cestovných poukazov na základe podielu obyvateľstva danej krajiny v porovnaní s celkovým obyvateľstvom únie.

Do druhého kola sa môže zapojiť občan Európskej únie (EÚ) narodený medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2000. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku Európskeho portálu pre mládež, kde sa musia zaregistrovať a uviesť svoje cestovateľské plány. Uchádzači budú vybraní na základe odpovedí na 5 kvízových otázok s voliteľnými odpoveďami o európskej kultúre a rozmanitosti, o iniciatívach EÚ v oblasti mládeže, ako aj o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a 1 dodatočnej otázky na tému týkajúcu sa druhého kola.

Úspešní uchádzači musia vycestovať medzi 15. aprílom a 31. októbrom 2019 na 1 až 30 dní.
Komisia vyzýva najmä ľudí so špecifickými potrebami alebo sociálnymi problémami, aby sa do tohto kola súťaže zapojili. Poskytne im informácie a tipy a pokryje všetky náklady na osobitnú pomoc (napr. sprevádzajúca osoba alebo vodiaci pes pre osoby so zrakovým postihnutím). Úspešní uchádzači môžu vycestovať sami alebo v skupine (maximálne 5 ľudí v jednej skupine, ktorí dovŕšili 18 rokov). Odporúča sa, aby cestovali vlakom. Aby im však nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť v prípade potreby využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, akými sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Vďaka tomu sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.

Výzva: Jazyková stáž v Rusku


Učitelia ruského jazyka, pedagógovia predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učitelia pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk sa môžu zapojiť do výzvy na dvojtýždňový jazykovú stáž v Ruskej federácii na školský rok 2019/2020.

Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť im skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Rusku.

Výzvu vypísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Metodicko-poradenské centrum. Úspešným uchádzačom o stáž prijímajúca ruská strana poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie vo vysokoškolských internátoch za úhradu a vysielajúca slovenská strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť. Ukončenie prijímania prihlášok na dvojtýždňovú stáž v Ruskej federácii je 10. januára 2019.