06.02.2014

SR: Tržby vo vnútornom obchode v decembri 2013

Podľa Štatistického úradu SR v porovnaní s novembrom 2013 vzrástli tržby medzimesačne vo veľkoobchode o 3,6%, ale v maloobchode klesli o 0,2%.

Pri porovnaní s decembrom 2012 boli medziročne tržby vo veľkoobchode vyššie o 6,6%. Najrýchlejšie pritom rástli tržby vo veľkoobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie (IKT) o 13,3% a aj vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 8%.

Zvýšenie tržieb v maloobchode o 0,7% súviselo tiež o.i. s rastom tržieb v maloobchode so zariadeniami pre IKT o 4,7%.

Pri porovnaní vývoja v roku 2013 s rokom 2012 sa celkové tržby vo veľkoobchode zvýšili o 2,4%. Rast tržieb bol vo všetkých sledovaných činnostiach s výnimkou veľkoobchodu so zariadeniami pre IKT (pokles o 0,5%). Tržby vzrástli aj vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 3,6%. Tržby v maloobchode vzrástli o 0,1%, pričomv v maloobchode s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach vzrástli o 1,1%.


SK
ŠÚ SR

 

©2005 Svet komunikácie, All rights reserved.   Design by: Aglo solutions  Powerd by: SysCom