streda 21. novembra 2018

CHOCHP: Choroba, ktorá berie dych


Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je 4. najčastejšou príčinou smrti a každoročne zabíja viac ľudí ako rakovina pľúc a prsníka dohromady. Dá sa jej účinne predchádzať a aj ju liečiť, no poškodenie spôsobené na pľúcach je nezvratné. Kľúčová je preto včasná diagnostika a spolupráca pacienta pri liečbe. Zvýšiť povedomie o tomto ochorení je cieľom Svetového dňa CHOCHP, ktorý tento rok pripadá na 21. november.

Chronická obštrukčná choroba pľúc začína nenápadne a v počiatočných štádiách má podobné príznaky ako bežné prechladnutie či zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu či mozgovej príhody nezabíja náhle, ale vyvíja sa počas mnohých rokov. Počiatočné prejavy bývajú mierne a pacient si na ne spočiatku zvykne, preto nevyhľadá lekára. Viac ako polovica pacientov má už v čase stanovenia diagnózy stredne ťažkú formu ochorenia a ich pľúca sú výkonné na menej ako 60%. Vtedy sú už pre človeka mimoriadne náročné aj bežné každodenné činnosti, najmä ráno – ustielanie postele, obliekanie, obúvanie ponožiek a topánok, nehovoriac o chôdzi po schodoch. Zápasí najmä s dýchavicou, plytkým dýchaním, kašľom, hlienmi, môže mať sipot či pískanie na hrudníku, v postupom ochorenia ho trápi stále intenzívnejšia únava či modranie koncových častí tela. „Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v organizme sa nezriedka pridružia aj sprievodné ochorenia ako srdcovocievne problémy, cukrovka, osteoporóza, anémia, ale aj depresia, ktorou trpí viac ako 40% ľudí s CHOCHP“, upozorňuje MUDr. Marta Hájková.

V súčasnosti je CHOCHP celosvetovo štvrtou najčastejšou príčinou úmrtia a v roku 2020 jej už zrejme bude patriť 3. priečka. Na Slovensku sa na CHOCHP lieči takmer 80.000 pacientov. Spomedzi krajov má najvyšší výskyt CHOCHP Prešovský (15.800) a Košický kraj (11.400), naopak najmenej ľudí sa lieči v Bratislavskom kraji. Postihuje najmä ľudí po štyridsiatke a viac ako polovica pacientov (54 %) je mladších ako 65 rokov. Kým v minulosti sa týkala najmä mužov, v súčasnosti sa už výskyt u oboch pohlaví vyrovnáva. „Vplyv má na to jednak stúpajúci počet žien – fajčiarok, ako aj to, že dýchacie cesty u žien sú na škodlivé účinky dymu citlivejšie“, vysvetľuje MUDr. Helena Leščišinová. Podľa odhadov o svojom ochorení  30-70 % pacientov vôbec nevie a teda sa ani nelieči. Okrem každodenných príznakov choroby sú pre pacientov s CHOCHP mimoriadne zaťažujúce a nebezpečné tzv. exacerbácie – náhle, intenzívne záchvaty prepuknutia príznakov, ktoré môžu byť život ohrozujúce a často si vyžadujú hospitalizáciu.

Až 80 % prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Závislosť od tabaku považuje WHO za globálnu pandémiu - až tretina svetovej populácie nad 15 rokov totiž fajčí a až 9 z 10 fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom života. To je zároveň príčinou, prečo výskyt ochorenia rastie u čoraz mladších ľudí.