streda 21. februára 2018

EU: Ako postupovať pri verejnom obstarávaní projektov z prostriedkov EÚ

Európska komisia uverejnila nové usmernenie určené pre štátnych, regionálnych a miestnych úradníkov pracujúcich s finančnými prostriedkami EÚ.

Usmernenie, ktoré bude čoskoro dostupné vo všetkých jazykoch, pokrýva celý postup od A po Z, t. j. od prípravy a uverejnenia výziev až po výber a vyhodnotenie ponúk a plnenie zmlúv. Je ho možné použiť aj nad rámec fondov EÚ. Prináša tipy, ako sa vyhnúť chybám, osvedčené postupy aj užitočné odkazy a šablóny. Takisto sa v ňom vysvetľuje, ako čo možno najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúkajú revidované smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014.

Cieľom je pomôcť pri zabezpečovaní účinných a transparentných postupov verejného obstarávania pre projekty financované z európskych prostriedkov, menej byrokracie a viac on-line postupov. Uľahčiť má účasť malých podnikov na verejných súťažiach a umožniť zaviesť nové kritériá pri vyhodnocovaní ponúk so zámerom vybrať sociálne zodpovedné spoločnosti a inovatívne, ekologické výrobky.

V rokoch 2014 – 2020 smeruje z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) do reálnej ekonomiky vyše 450 miliárd eur, z ktorých polovica sa investuje prostredníctvom verejného obstarávania.

SR: Technológie pod drobnohľadom ministerstva financií

Centrum pre finančné inovácie, ktoré vo februári vzniklo na ministerstve financií, sa bude detailne venovať problematike FinTech inovácií, identifikácii možných bariér pre ich vznik a pôsobenie na Slovensku.  

Inovácie umožňujú rozvoj existujúcich služieb bánk, poisťovní a obchodníkov s cennými papiermi. Riešenia založené na technológii blockchain sú fenoménom súčasnosti. Ich využitie môže zmeniť spôsob, akým ľudia vykonávajú každodenné finančné operácie. Ministerstvo financií vytvorilo tím ľudí, ktorí sa tejto téme budú podrobne venovať.

„Mať všetky svoje prostriedky/peniaze pod kontrolou a na dosah niekoľkých klikov nám určite uľahčí život. Samozrejme udržanie vysokej bezpečnosti pri overovaní identity a autorizácii, napríklad vo forme odtlačkov prstov alebo skenov tváre bude prioritou“, uviedol predseda Centra pre finančné inovácie na MF SR Martin Peter. Tieto témy budú predmetom diskusií a výsledkom by malo byť zvýšenie dynamiky rozvoja finančných služieb na Slovensku a zlepšenie konkurencieschopnosti slovenského podnikateľského ekosystému na európskom ako aj globálnom trhu. Koordináciu aktivít skupiny v európskej a medzinárodnej oblasti zastrešuje podpredseda pracovnej skupiny Peter Paluš, vedúci oddelenia finančných politík Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únií v Bruseli.

Centrum pre finančné inovácie je zložené zo zamestnancov sekcie finančného trhu na MF SR a stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Cieľom je zapojenie všetkých relevantných rezortov, účastníkov trhu, záujmových združení a verejnosti. 

Radíme: Šetríme firemné náklady

Šetriť výdavky je bežná prax každej spoločnosti. Zámerom je viesť ju tak, aby bola v dobrej finančnej kondícii, rástla a zabezpečila prosperitu aj pre svojich zamestnancov.  

Ako a kde šetriť náklady a čas? Asseco Solutions odporúča 4 užitočné rady pre každú spoločnosť.  

1. Myslite ekologicky, riešte veci digitálne
Zbytočné tlačenie všetkých tlačív  a dokumentov na papier vie v dlhodobom horizonte urobiť škrt cez váš rozpočet. A to nehovoríme o starostiach so skladovaním nekonečných hromád papierov. Riešenie je pritom jednoduché. Stačí prejsť na „digitálnu éru“. Digitálne dokumenty umožňujú zdieľanie, zálohovanie a zverejňovania dokumentov. Efektívna práca so zmluvami, dohodami a faktúrami tak môže výrazne uľahčiť chod firmy, ušetriť čas a určite sa vám poďakuje aj naša planéta.

2. Zvážte svoje investície
Investície sú neoddeliteľnou súčasťou podnikania, pretože kto neinovuje, stagnuje. Avšak aj k ním sa musíme postaviť s rozumom a ekonomicky. Firemné autá, tlačiarne či iné nákladné položky si už dnes firma nemusí kupovať, ale prenajať. Spojenie operatívny lízing je často skloňované a z dlhodobého hľadiska vám fokáže ušetriť čas aj peniaze. Odpadajú starosti so servisom či dodávkou spotrebného materiálu, ktoré sú v cene mesačného paušálu.

3. Riaďte procesy efektívne a majte kontrolu nad firmou
Sledovať dianie vo firme je vyčerpávajúce. Pamätať na všetky termíny, sledovať efektívnosť procesov, maximalizáciu ziskov. Pomoc poskytnú podnikové systémy. Sprehľadnia všetky agendy (účtovníctvo, zásielky, jazdy firemnými autami, PHM), pomôžu vo finančnom riadení (sledovanie nákladov, zamestnancov, vozidlá a o.), zvýšiť efektivitu výroby a skladového hospodárstva, uľahčiť mzdovú agendu a personalistiku, zjednodušiť komunikáciu so štátnou správou... Dobrý systém musí mať intuitívne ovládanie, možnosť personalizácie a mal by vedieť spolu s firmou tiež rásť.

4. Šetrite náklady na kancelárie
Zamestnanci sa v spoločnostiach nezaoberajú úsporou elektrickej energie do takej miery ako v ich vlastných domácnostiach. Ak nepomôže napomínanie, prejdite na LED žiarovky s 80 až 90% úsporu energie. Rovnako dokáže niekoľko desiatok až stoviek eur ušetriť aj vypínanie elektronických spotrebičov. Standby mód nestačí. Pri kúpe nových zariadení si všímajte aj ich spotrebu, pretože investícia do drahších spotrebičov sa môže vrátiť späť už v krátkom čase a chránite aj životné prostredie. 

Smartfón: Závislosť naša každodenná

Čoraz viac sme odkázaní na inteligentný telefón, našu predĺženú ruku. Chodí nám do stánku pre magazíny, nakupuje nám oblečenie a nosí košíky v obchode, či posiela pohľadnice k sviatkom. Takto strávi v tesnom kontakte s telefónom telo na telo až 85% Európanov počas aspoň piatich hodín denne. 

Podľa prieskumu Huawei takmer polovica opýtaných (42%) považuje samých seba za skôr závislých, alebo dokonca úplne závislých na telefóne. Prejavuje sa to aj v obetiach, ktoré sme ochotní položiť na oltár moderných komunikačných technológií. Zo skúmaných vecí by sa priemerný Európan nemal problém vzdať sladkostí. V prospech smartfónu tak odpovedalo 68% opýtaných. Najmenší problém so sladkosťami by mali Dáni a najväčší Gréci. Obyvatelia Dánska by rovnako ľahko vedeli prežiť aj bez alkoholu... „Alkohol je tam výrazne drahší a ťažšie dostupný. Vníma sa teda ako luxusná záležitosť a toho sa všeobecne vzdávame ako prvého. Smartfón bude pre Dánov pravdepodobne tak dôležitý ako jedlo alebo vzduch”, objasňuje sociologička Silvia Porubänová. Najťažšie zo všetkých opýtaných európskych krajín by sa vzdával alkoholických nápojov český národ. Odborníčka vysvetľuje, že „ísť na jedno” má aj iný význam, než len načerpať promile: „V Česku je kultúra pitia (nielen piva) skutočne vžitou hodnotou. Je súčasťou každodenných úkonov a konzumácia alkoholu tvorí kulisu individuálnych i spoločenských príbehov.” 

So vzdaním sa TV setu mnohí otáľali viac, než to bolo v prípade sladkostí či nápojov pre dospelých. Európsky priemer (71%) zdvihli Srbi, kde by sa až 76% obyvateľov nebránilo odovzdaniu televízie. Dáni by sa však o to ťažšie vzdávali televízie, o čo ľahšie prišli o pochutiny či alkoholické nápoje. Ich ochota je na 62%, čo je najnižšia hodnota v prieskume.

V rebríčku toho, čo by sme za telefón za žiadnu cenu nevymenili, vedie sex a intimita (76% opýtaných). Temperamentní Gréci a horkokrvní Maďari povedali jasné nie telefónu v 89% prípadov, Dáni tvorili opozíciu s len 57% opýtaných. Ďalšia oblasť, v ktorej sa Európa rozdelila, je chodenie na rande. Dáni a Rakúšania by radšej sedeli doma s telefónom, než sa chystali na schôdzku. S tým ale zásadne nesúhlasia Rumuni, kde by len desatina obyvateľstva vystriedala randenie za ťukanie do mobilu.

Prieskum z januára 2018 zahŕňa viac než 6-tisíc respondentov z 12 krajín strednej a východnej Európy: Dánsko, Rakúsko, Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Turecko. 

utorok 20. februára 2018

Trend: Výroba liečiv bude regulovaná prísnejšie

Biofarmaceutický priemysel prechádza zásadnými zmenami, ktoré prinášajú nové príležitosti. Zástupcovia priemyslu by mali rozmýšľať nekonvenčne a podporovať rýchle a cielené inovácie. 

Bezpečnejšie lieky: Industrializácia biofarmaceutického priemyslu napreduje. Umelá inteligencia, kognitívne technológie, automatizácia a výpočtové technológie zásadne menia aj túto oblasť. Vyššia bezpečnosť liekov a efektívnejšia liečba umožnia poskytovať individuálnejšiu a cielenejšiu starostlivosť o pacientov. Hodnota pre pacientov a platiteľov bude čoraz viac ovplyvňovať tvorbu cien, a nielen pokrývať náklady na výskum a vývoj. Aj regulačné orgány sa budú zameriavať hlavne na etiku, bezpečnosť a ochranu, takže očakávajú, že biofarmacutické spoločnosti budú proaktívne.

Orientácia na pacientov: Úlohou biofarmaceutických spoločností bude naďalej zavádzať digitálne technológie a orientácia na pacienta. Na to budú využívať rôzne stratégie vrátane podnikovej kultúry zameranej na pacienta, spolupráce v zdravotníckom ekosystéme a digitálnych partnerstiev. Budú sa viac usilovať pracovať s pacientmi, aby lepšie porozumeli ich potrebám, ktoré ovplyvňujú návrh klinického skúšania, nábor pacientov a odolnosť. Produkty a služby budú lepšie spĺňať potreby pacientov a zlepšovať liečebné postupy, a teda budú zaujímavejšie pre platiteľov, poskytovateľov aj regulačné orgány.

Globálna regulácia: Keďže sa regulácia neustále vyvíja, všetky zastúpené strany budú musieť neustále vyhodnocovať vplyv nových regulácií a proaktívne pristupovať k riadeniu regulačných zmien. Stále častejšie sa rozličné regulačné predpisy uplatňujú na globálnej úrovni a tento trend sa bude naďalej rozširovať. Už samotné spoločnosti tak budú smerovať k samoregulácii a ku kultúre kvality. Cieľom každej zainteresovanej strany sa stane vytvorenie jednoduchších procesov a zosúladenie svojich regulačných skupín, aby urýchlili nastolené zmeny.

Podľa správy Deloitte 2018 Global Life Sciences Outlook: Innovating Life Sciences in the Fourth Industrial Revolution: Embrace, Build, Grow (Globálna prognóza pre biofarmaceutický priemysel na rok 2018: inovácia biofarmácie počas štvrtej priemyselnej revolúcie: prijatie, rozvoj, rast).  

EU: Nové celoeurópske výskumné projekty

Európsky obranný fond podporí ďalší rad výskumných projektov v oblasti obrany financovaných z prostriedkov EÚ.  

Projekt Ocean2020 na podporu námorného dozoru a operácií na izoláciu námorného priestoru a pre ich potreby zaradí do operácií flotily dróny a ponorky bez posádky. Získané informácie sa prepoja s tradičnými systémami, aby si vojenskí velitelia vytvorili celkový prehľad o vývoji situácie. Projekt uskutoční konzorcium združujúce 42 partnerov z 15 krajín EÚ pod vedením Leonardo S.p.A. Podporí ho grant vo výške približne 35 miliónov EUR. V roku 2019 sa v rámci projektu vykonajú dve predvádzacie akcie v reálnych podmienkach, jedna v Pobaltí pod vedením švédskeho námorníctva a druhá v Stredomorí pod vedením talianskeho námorníctva.

Granty vo výške jeden milión až tri milióny eur sa poskytli aj trom ďalším projektom, ktoré majú za cieľ zlepšiť výstroj vojakov:
Projekt ACAMSII vyvinie adaptabilnú kamufláž, ktorá bude vojakov chrániť pred snímačmi pôsobiacimi v niekoľkých vlnových dĺžkach.
Gossra zdokonalí kompatibilitu komplexných systémových prvkov (napr. snímačov alebo digitálnych ochranných okuliarov), ktoré vojaci používajú.
Vestlife sa snaží vyvinúť ultraľahký nepriestrelný ochranný výstroj pre vojakov po výsadku.
Príslušné dohody o grante pre tieto projekty sa podpíšu v nadchádzajúcich týždňoch.

V rámci výskumnej zložky Európskeho obranného fondu sa 90 miliónov EUR pridelí na výskumné granty v oblasti obrany, ktoré budú v plnej výške financované priamo z rozpočtu EÚ (2017–2019). Projekty, ktoré sa budú financovať, sa vybrali v prvom kole výzvy na prekladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany, ktoré sa konalo v roku 2017. V decembri 2017 sa podpísala prvá dohoda o grante s konzorciom PYTHIA. Cieľom tohto projektu je identifikovať hlavné trendy v rýchlo sa vyvíjajúcom prostredí inovačných obranných technológií.

Komisia takisto onedlho prijme pracovný program pre výskum v oblasti obrany na rok 2018 a požiada Európsku obrannú agentúru, aby vyhlásila nové výzvy na predkladanie návrhov výskumných projektov v oblasti obrany. Budú zamerané na technológie elektronického dizajnu pre obranné aplikácie a európsky vysokovýkonný laserový efektor. Ďalší balík grantov na výskum v oblasti obrany sa podpíše do konca roka 2018. 

On-line: Test ekologickej inteligencie

Naozaj vieme správne triediť odpad? Odpoveď získame v novom vzdelávacom on-line projekte Test ekologickej inteligencie.  

Na stránke www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie sú každý týždeň pre účastníkov pripravené zaujímavé témy, vďaka ktorým získajú praktické vedomosti ako prispieť k ochrane životného prostredia. Počas 13 týždňov bude vždy v pondelok zverejnená nová téma. Účastníci si ju naštudujú a následne zodpovedajú krátky test. Každý týždeň budú vyžrebovaní spomedzi všetkých účastníkov traja, ktorí budú odmenení populárnym fidget spinnerom a edukačnými materiálmi. Do súťaže je možné zapojiť sa počas celého trvania vzdelávania – jedinou podmienkou je zodpovedanie všetkých otázok  jednotlivých tém v poradí, v akom boli zverejnené.

On-line vzdelávací projekt Test ekologickej inteligencie sa začal 12. februára a končí 13. mája 2018. Výhercovia budú zverejnení 18. mája na stránke triedime.sk. Po skončení všetkých 13 epizód vzdelávania bude úspešným účastníkom vygenerovaný certifikát o  absolvovaní. Zapojiť sa môžu všetci – deti, mládež aj dospelí. Po uzavretí posledného kola testu budú vyžrebovaní aj traja výhercovia hlavných cien: tabletu, fitness náramku a slúchadiel. 

Radíme: Zimný smog

Aj na Slovensku už pociťujeme smog, najčastejšie je to práve počas zimného obdobia. Ako sa pred jeho škodlivými účinkami chrániť?

Počas vyhlásenej smogovej situácie by sa mali ľudia vyhnúť fajčeniu aj športovaniu. Mali by sme obmedziť aj vetranie v interiéroch a skrátiť celkový pobyt vonku. Vyhnúť by sme sa mali tiež aktivitám, ktoré ďalej zhoršujú kvalitu vzduchu. Okrem fajčenia ide napríklad o lepenie, prášenie alebo spaľovanie na voľných priestranstvách. „Smog dráždi sliznice dýchacích ciest, čo môže spôsobiť jeho akútny zápal", varuje Kvetoslava Koppová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. „U alergikov môžu smogové situácie viesť k vyvolaniu astmatického záchvatu a u osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy ku zhoršeniu aktuálneho zdravotného stavu.“

Na výstrahu pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií slúži smogový varovný systém. Upozornenie na smogovú situáciu nasleduje po prekročení informačného prahu 100 µg/m3, výstraha pred závažnou smogovou situáciou nasleduje po prekročení výstražného prahu 150 µg/m3 vyjadreného ako 12-hodinový kĺzavý priemer koncentrácie PM10 a súčasne podľa vyhodnotenia vývoja znečistenia ovzdušia nie je odôvodnené predpokladať zníženie koncentrácie tejto znečisťujúcej látky v priebehu 24 h pod hodnotu informačného/výstražného prahu. Obec vtedy musí o smogovej situácii informovať a regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v spolupráci s obcami poskytnúť podrobnejšie informácie o dosahoch znečistenia ovzdušia na zdravie a možnostiach ochrany.