utorok 19. júna 2018

Aktuálne: Počet nevymožiteľných pohľadávok sa znížil

Vzhľadom na výšku obratu sa podiel nevymožiteľných pohľadávok u firiem na Slovensku v porovnaní s rokom 2017 znížil.  

Dôvodom zníženia podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa Martina Musila častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami. Podľa prieskumu sa ako prevencia pred oneskorenými platbami najviac využívajú platby vopred. Ich využívanie dokonca medziročne stúplo z 30 na 38%. Riešenia, ktoré sú vo vyspelých ekonomikách úplne bežné, využívajú vo väčšej miere už aj firmy na Slovensku.

Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém a schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová. „Mohlo by byť preto prekvapením, že aj napriek rastúcej ekonomike sa poskytované doby splatnosti vystavených faktúr medziročne zvýšili. Štandardne toto nie je pozitívny signál. V období rastu však podnikateľské subjekty používajú dlhšie doby splatnosti ako nástroj na podporu predaja. A zdá sa, že trh to akceptuje“, komentuje Martin Musil. Na Slovensku medziročne stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba predĺžila z 18 na 25 dní. V celoeurópskom priemere sa skrátila priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni.

Prieskum Európsky platobný report 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24.1. do 23.3.2018. Údaje sú od 9.607 spoločností, respondenti sa identifikovali ako finančný, príp. obchodný  riaditeľ alebo vedúci úverov.

Radíme: Bolesť chrbta

Reumatológovia dnes v 12 reumatologických centrách na Slovensku ponúkajú v rámci Dňa otvorených dverí možnosť vyšetrenia bez výmenného lístka.

Zápalové ochorenia chrbtice sa často podceňujú. Môžu však vyústiť až do závažného obmedzenia pohyblivosti chrbtice. „Je veľký rozdiel medzi občasnou bolesťou, ktorá má svoj dôvod a spravidla po pár dňoch či týždňoch prejde a pretrvávajúcou nočnou a kľudovou bolesťou spojenou so stuhnutosťou chrbta, ktorá môže byť príznakom zápalového ochorenia chrbtice", upozorňuje docent Zdenko Killinger.

Príznaky zápalového ochorenia chrbtice sa zvyknú po prvýkrát objaviť medzi 20. a 30. rokom života, ochorenie postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy. „Najčastejšie ide o bolesť v driekovej časti chrbtice, ktorá sa môže postupne šíriť aj do ostatných častí chrbta alebo aj do stehien. Bolesť prichádza hlavne v noci, často budí pacienta nad ránom. Zvláštne na tejto bolesti je, že sa zhoršuje v pokoji a zmierňuje sa po rozcvičení alebo pri fyzickej aktivite", vymenúva príznaky Killinger. Spozornieť treba, ak stuhnutosť chrbtice trvá dlhšie ako 30 minút a bolesti pretrvávajú dlhodobo, spravidla viac ako tri mesiace.

Zápalové ochorenia chrbtice, teda axiálna spondyloartritída a ankylozujúca spondylitída, resp. Bechterevova choroba, patria medzi autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda bunky vlastného tela. Nedajú sa úplne vyliečiť, sú však veľmi dobre liečiteľné. Včasná diagnóza pomáha kontrolovať bolesť a redukuje hroziace deformity. Pri liečbe sa využíva cvičenie, nesteroidné antireumatiká, antireumatické lieky a biologická liečba.

Na stránke jetoochrbte.sk je k dispozícii aj krátky test, pomocou ktorého zistíte, či za vašu bolesť chrbta môže práve zápal. 

Novinka: Refundit

Finančná správa SR spúšťa v spolupráci s izraelským start-upom platformu na zjednodušené vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom formou digitálnej aplikácie. Nebudú tak potrebné už žiadne formuláre ani návštevy úradov.  

Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislava sa zapoja do vývoja a realizácie pilotnej digitálnej platformy Refundit ako prví. Zavedením aplikácie sa zníži administratívna záťaž a žiadanie o vrátenie DPH bude pre turistov aj jednoduchšie. Zároveň aplikácia podporí biznis a turistický ruch, a tým aj podnikateľov.

Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 milióna eur prostredníctvom 1291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si turisti uplatnili vrátenie DPH. Finančná správa predpokladá, že výška vyplatenej sumy sa po spustení aplikácie zvýši.

Spustenie Refundit predstavuje ďalší krok v digitalizácii Slovenska. S uvedením aplikácie do praxe sa počíta začiatkom prvého kvartálu 2019. 

pondelok 18. júna 2018

TechSummit: Čím viac sú v našom živote prítomné nové technológie, tým viac je potrebný ľudský faktor ako nositeľ kreativity, riešení a pravidiel

Technológie mali ľuďom uľahčiť život, aby získali viac času pre seba a svojich blízkych. Zatiaľ to však vyzerá tak, že nám ho skôr berú a obmedzujú našu slobodu.  

„Nemáme jasnú víziu, ako chceme žiť. Pre budúcnosť bude kľúčové spoločne o nej komunikovať a spolupracovať na jej napĺňaní“, uviedol Davy Čajko. Slovensko je v oblasti inovácií skôr tzv. nasledovačom, nie lídrom. Chýba nám dlhodobá vízia, s ktorou by sa spoločnosť stotožnila. Krajiny ako napríklad Estónsko, ktoré si ju stanovili a napĺňajú ju, napredujú výrazne rýchlejšie a sú v oblasti digitalizácie, vzdelávania či podpory priemyslu a regiónov pre ostatných príkladom. 

Viacerí ľudia si pod umelou inteligenciou predstavujú elektronickú bytosť. „Dnes je to však predovšetkým počítačový program, ktorý zabezpečuje strojové učenie, lepšiu štatistiku, hľadanie korelácii, automatizáciu procesov a presnosť vo výrobe. Technológia, ktorá funguje len so správnym zadaním od človeka. Preto potrebujeme kvalitných ľudí, ktorí dokážu s novou technológiou vytvárať kvalitný produkt. Kľúčové preto teraz je investovať do umelej inteligencie ako aj do vzdelávania o nej“, zhrnul  František Duchoň. Zamestnania, ktoré sú dnes dominantné, sme ešte pred desiatimi rokmi nepoznali a je veľmi pravdepodobné, že takéto rýchle tempo zmien bude pokračovať. Ako teda dnes vzdelávať študentov? Je zjavné, že nemá zmysel učiť informácie, dôležitejšia bude flexibilita, schopnosť vedieť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám, selektovať informácie a rozhodovať sa. 

Obrovskými zmenami prejde doprava. Vzniknú služby, ktoré vyriešia kompletný presun z bodu A do bodu B, čiže nám inteligentne nakombinujú rôzne typy dopravných prostriedkov a pritom nás zbavia akejkoľvek povinnosti tak, aby sme si počas cestovania mohli vybaviť on-line návštevu lekára či prednášku v škole. Otázkou je, či chceme žiť takto a či sa náš dennodenný život nezmení natoľko, že doprava už pre nás nebude taká dôležitá.

Medzi najdôležitejšie prvky kybernetickej bezpečnosti patrí silná kooperácia a výmena informácií – medzi krajinami, aj medzi sektormi. Avšak v tom, aké efektívne vedia byť pritom štáty, sa diskutujúci nezhodli. Ďalším dôležitým prvkom ochrany je rýchla a odborná reakcia na vzniknuté incidenty a využívanie umelej inteligencie.

Mnohé modely firiem sú neefektívne, start-upy sa nedokážu rozbehnúť a zanikajú skôr, ako vyvinú vlastný produkt. Ako reakcia na to vznikajú ekosystémy, ktoré pomáhajú vyriešiť širokú škálu problémov. Ide o sieť ľudí, firiem, projektov a investorov, ktorí sú si navzájom prospešní. V každej krajine funguje ten ekosystém inak a má vlastné pravidlá, ale dnes je zrejmé, že bez nich by prežilo oveľa menej spoločností. 

Téma inteligentných nemocníc je v celej strednej Európe ešte len v začiatkoch. „Na Slovensku sa už realizovali čiastkové riešenia, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie začať inteligentnými investičnými rozhodnutiami a oveľa viac pozornosti sústrediť na rozhodovací proces v tejto fáze. Na to je potrebné vytvoriť širšie povedomie o tom, čo vlastne inteligentné nemocnice sú a ako sa tvoria, inšpirovať sa v zahraničí a následne meniť prístup“, upozornil Ján Králik. 

Upozorňujeme: Automatická výmena informácií

Do 30. júna sú oznamujúce finančné inštitúcie povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS o finančných účtoch rezidentov z iných krajín.   

Povinnosť vyplýva zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ako jedného z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta vo výške až do 10.000 eur. V tomto roku majú finančné inštitúcie povinnosť poskytnúť finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a zmluvných štátov uvedených v zozname, ktorý zverejnilo MF SR na svojom webovom sídle. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom. Oproti minulému roku došlo k zmenám vo FATCA ako aj k rozšíreniu zoznamu štátov na výmenu CRS, a preto je potrebné venovať pozornosť podrobným informáciám a pokynom pre finančné inštitúcie k podávaniu Oznámenia FATCA a Oznámenia DAC2/CRS zverejneným na portáli finančnej správy. Oznamovanie informácií prebieha elektronicky prostredníctvom formulára a pripojenia XML prílohy.

Slovenské oznamujúce finančné inštitúcie reportovali informácie týkajúce sa finančných účtov prvý raz v roku 2016 za roky 2015 a 2014 na základe medzinárodnej dohody FATCA. Prostredníctvom nej sú totiž finančné inštitúcie povinné prostredníctvom finančnej správy poskytovať americkej daňovej správe (IRS) údaje o príjmoch a zostatkoch amerických subjektov na ich finančných účtoch. Zároveň USA poskytuje obdobné recipročné údaje partnerským jurisdikciám, vrátane Slovenska. V roku 2017 pribudla povinnosť oznamovať aj informácie podľa štandardu CRS (Common Reporting Standard), v EÚ adoptovaný smernicou DAC 2. Podľa tohto štandardu oznamujú finančné inštitúcie zahraničným jurisdikciám informácie o nerezidentoch do konca júna. 

Zelená domácnostiam: Už len dve kolá

Posledné dve kolá sú určené na inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude posledné kolo pilotného projektu vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom 25. kole budú 26. júna 2018 k dispozícii 3 milióny eur vďaka nevyužitým prostriedkom z prechádzajúcich kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky. 

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. Do roku 2023 by tak mohlo byť podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok sa plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu ukazovateľov, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom s dôrazom na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. Zámerom je podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. 

V rámci projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz preplatených vyše 13.500 poukážok v celkovej hodnote vyše 30 miliónov eur. Z toho bolo 5.231 poukážok určených na inštaláciu slnečných kolektorov, 3.454 je tepelných čerpadiel, 1.679 kotlov na biomasu a 3.208 fotovoltických systémov. Vydaných je vyše 3.200 ďalších poukážok v hodnote 7,8 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur. Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

EU: Zásady pre drony

Využívanie dronov, ktorých hmotnosť nepresiahne 150 kg, je zatiaľ regulovaná iba na úrovni členských štátov. Rôznorodosť vnútroštátnych predpisov v oblasti dizajnu či bezpečnosti dronov brzdí rozvoj trhu s bezpilotnými lietadlami v EÚ. 

Podľa nových pravidiel budú musieť mať na pamäti bezpečnosť bezpilotných lietadiel už dizajnéri, ktorí by mali zabezpečiť, aby nimi navrhnutá konštrukcia dronu neohrozovala ľudí. Bezpilotné lietadla by mali byť na základe bezpečnostného rizika vyplývajúceho napríklad z ich váhy alebo miesta využívania vybavené istými prvkami a funkciami - napríklad systémom zabraňujúcim zrážkam či systémom automatizovaného pristávania v prípade straty kontaktu či kontroly nad strojom.

Prevádzkovatelia sa budú musieť oboznámiť so všetkými pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú. Budú tiež explicitne zodpovední za bezpečnú prevádzku dronu, teda za neohrozenie verejnosti či iných objektov vo vzduchu. Isté bezpilotné lietadlá bude zároveň možné prevádzkovať až po absolvovaní špecifického školenia. Prevádzkovatelia väčších dronov, ktoré môžu v prípade zrážky spôsobiť ľuďom zranenie, by mali byť zaregistrovaní vo vnútroštátnych registroch a ich stroje za účelom ľahšej identifikácie označené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na prevádzkovateľov najmenších dronov.

Európska komisia by mala na základe týchto kľúčových zásad vypracovať detailnejšie celoúnijné pravidlá. Tie by mali okrem iného zadefinovať obmedzenia maximálnej prevádzkovej vzdialenosti či nadmorskej výšky a určiť, ktoré drony by mali na základe rizík spojených s ich zamýšľaným využívaním podliehať certifikácií. Budúce pravidlá tiež vymedzia, ktorí operátori budú musieť byť zaškolení a zaregistrovaní a ktoré bezpilotné lietadlá budú mať dodatočné bezpečnostné prvky v povinnej výbave.

Parlamentom schválené nariadenie prináša okrem spoločných zásad využívania dronov aj novelizáciu pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva. Cieľom sú moderné, primerané a na rizikách založené právne predpisy, ktoré pomôžu udržať vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy v EÚ aj pri očakávanom náraste jej intenzity v nasledujúcich rokoch. Novela posilňuje spoluprácu medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a vnútroštátnymi orgánmi napríklad v prípadoch letov nad konfliktnými zónami. Schválený text tiež poveruje Európsku komisiu vypracovaním štandardov na získavanie údajov z letových zapisovačov v reálnom čase s cieľom urýchliť poskytnutie pomoci v prípade núdze.