piatok 25. mája 2018

Blahoželáme: 3. narodeniny Priceless Specials

Vernostný program Mastercard odmeňuje registrovaných zákazníkov na Slovensku už celé 3 roky. Tohtoročnou novinkou je rozšírenie programu o tretí pilier, ktorým je zavedenie členstva v závislosti od počtu platieb kartou u všetkých obchodníkov, vrátane e-shopov.  

Odmeňovanie formou cashback (peniaze naspäť) za každú transakciu Mastercard alebo Maestro u partnerov programu je jeden z najobľúbenejších spôsobov odmeňovania, ktorý podľa Masterindex uprednostňuje až 86% Slovákov. Doteraz najvyššia výška jednorazovo vyplatenej odmeny bola na Slovensku 173 EUR. Súčasťou programu je aj možnosť splniť si želanie, či vysnívať ho svojim blízkym. Počas 3 rokov program splnil už 60 rôznych želaní:  napríklad lov sumcov na rieke Ebro v Španielsku, výlet do kina za rozprávkou pre deti z detského domova či vysnívaný papagáj ako spoločník pre starú mamu.

Od tohto roku je novinkou bronzové, strieborné, zlaté alebo platinové členstvo s ďalšími odmenami. Počíta sa každý jeden nákup platobnou kartou Mastercard a Maestro, vrátane e-shopov, teda nielen u partnerov programu. Na základe počtu transakcií platobnou kartou získava každý registrovaný držiteľ karty jedno z členstiev - bronzové, strieborné, zlaté alebo najvyššie platinové členstvo. Čím je úroveň členstva významnejšia, tým hodnotnejšie zľavy, vouchery alebo benefity môže následne prostredníctvom Priceless Specials čerpať.

Hlavnými obchodnými partnermi Mastercard Priceless Specials sú napríklad Electrolux, Cinema City, Exisport, Martinus, Tescoma a ďalšie. Zbierať všetky výhody vo forme cashback, splnených želaní alebo výhod plynúcich z rôznych úrovní členstva môže každý, kto svoju platobnú kartu Mastercard alebo Maestro zaregistruje na webe specials.sk.      

EU: Bezpečný, čistý, prepojený a automatizovaný systém mobility

Hoci počet obetí nehôd na cestách klesol od roku 2001 na menej ako polovicu, aj tak na cestách únie prišlo v roku 2017 o život 25.300 ľudí a ďalších 135.000 sa vážne zranilo. Komisia sa tak novými opatreniami usiluje prispieť k vyššej bezpečnosti na cestách.  

Konkrétne navrhuje, aby boli nové modely vozidiel vybavené 19 zdokonalenými bezpečnostnými prvkami, napr. záchranná brzda a asistenčný systém udržiavania v jazdnom pruhu pre autá alebo systémy detekcie chodcov a cyklistov pre nákladné vozidlá (tu je úplný zoznam). Členským štátom pomáha tiež systematicky identifikovať nebezpečné úseky ciest a lepšie zacieliť investície. Tieto opatrenia by mohli v rokoch 2020 – 2030 zachrániť 10.500 životov a zabrániť približne 60.000 vážnym zraneniam. EÚ by sa tak priblížila k dlhodobému cieľu dosiahnuť do roku 2050 takmer nulovú mieru úmrtnosti a závažných zranení.

Na dokončenie programu nízkoemisnej mobility vznikli prvé emisné normy CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá. V roku 2025 budú musieť byť priemerné emisie CO2 z nových nákladných vozidiel o 15% nižšie ako v roku 2019. Na rok 2030 sa navrhuje stanoviť orientačný cieľ zníženia emisií v porovnaní s rokom 2019 najmenej o 30%. Tieto ciele sú v súlade so záväzkami, ktoré EÚ vyplývajú z Parížskej dohody a zároveň umožňujú dopravným spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – výrazne ušetriť vďaka nižšej spotrebe pohonných hmôt (25.000 EUR za päť rokov). Komisia sa usiluje o ďalšie zníženie emisií CO2 aj tým, že zjednodušuje podmienky pre vývoj aerodynamickejších nákladných vozidiel a zlepšuje označovanie pneumatík. Predkladá tiež akčný plán pre batérie, ktorý umožní v Európe vytvoriť konkurencieschopný a udržateľný „ekosystém batérií“.

Autá a ostatné vozidlá sú čoraz častejšie vybavené asistenčnými systémami a v dohľadnej budúcnosti sa očakáva príchod plne autonómnych vozidiel. Komisia navrhuje prijať stratégiu, ktorej cieľom je urobiť z Európy svetového lídra v plne automatizovaných a prepojených systémoch mobility. Stratégia sa sústreďuje na novú úroveň spolupráce medzi účastníkmi cestnej premávky, ktorá by mohla nesmierne obohatiť celý systém mobility. Doprava bude bezpečnejšia, čistejšia, lacnejšia a dostupnejšia pre starších ľudí ako aj ľudí so zníženou pohyblivosťou. Navyše navrhuje plne digitalizovať prostredie výmeny informácií v nákladnej doprave, čím sa obmedzí byrokracia a vzniknú digitálne informačné toky pre logistické operácie.

Slovensko.sk: Zabudnite na čítačky a komplikované inštalácie

Na prihlásenie sa do e-schránky bude stačiť aj mobil. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravuje prístup cez mobilný telefón. Tzv. mobileID má byť spustené vo februári 2019 a má slúžiť aj na podpisovanie elektronických dokumentov. 

Skončí tak obmedzenie používania prihlasovaním a podpisovaním len cez počítač, pripojenú čítačku a nainštalované aplikácie. Cieľom zavedenia mobilnej aplikácie je predovšetkým priniesť jednoduchšie riešenie, ktoré má prilákať viac občanov na využívanie elektronických služieb. Aktivácia mobilného zariadenia bude prebiehať on-line samoobslužne, zvažuje sa ako alternatíva aj asistovaná aktivácia. Po inštalácii už nebude na prihlásenie potrebná čítačka, nainštalované aplikácie v počítači, ani občiansky preukaz. Bez použitia občianskeho preukazu bude taktiež možné podpisovať cez mobileID aj elektronické podania.

V súčasnosti len malá skupina obyvateľov využíva výhody elektronickej komunikácie. Z celkových 4.944.815 zriadených elektronických schránok je aktívnych iba 65.275. Nový projekt Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy má priniesť prehľadnejší portál slovensko.sk.   

Zelená domácnostiam: Ešte milión eur voľných

V poradí 24. kolo projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie, ktoré je zamerané na podporu inštalácií tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v mimobratislavských regiónoch, je naďalej otvorené. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) toto kolo stále trvá a je možné podávať žiadosti o poukážky. Z celkovej vyčlenenej sumy 4 milióny eur je k dispozícii ešte jeden milión eur. Je to jedno z posledných kôl pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktorý tento rok končí..
     
Kolo bude uzatvorené po prekročení alokácie vo výške 4 milióny eur o 10%, alebo v termíne avizovaného ukončenia kola v súlade s osobitnými podmienkami kola, teda v piatok 25. mája 2018 o 15. hod.

štvrtok 24. mája 2018

Novinka: reformuj.sk

Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude fungovať na novom webe reformuj.sk, ktorý je určený nielen pre odbornú, ale aj pre širokú laickú verejnosť.  

Cieľom je ukázať implementáciu celého operačného programu. Hlavným prvkom je tak graf na úvodnej stránke, ktorý zobrazuje celkovú sumu vyčlenenú pre OP EVS podelenú na prioritné osi s ich alokáciami. Z nich vychádzajú už konkrétne projekty s konkrétnou zazmluvnenou sumou. Úvodná stránka ponúka cez graf pohľad na národné projekty, časom k nim pribudnú aj dopytovo-orientované projekty. Sumy v grafe sa budú meniť podľa zazmluvnených projektov, ktoré budú pribúdať - ide o grafické zobrazenie napĺňania zazmluvnených projektov. Nechýbajú ani informácie o rozpočte OP EVS: o celkovej alokácii, ktorá ja zazmluvnená a pracuje sa na nej, ako aj zostatok, ktorý bude využitý na nové výzvy a vyzvania.

Hlavným ťažiskom je orientácia na projekty, kľúčový prvok každého operačného programu. Na webe sa k nim dá dostať troma spôsobmi. Prvou cestou je šesť bannerov rozdelených podľa oblastí, ktorým sa OP EVS v rámci reformy verejnej správy venuje:  Verejné služby, Fungovanie štátu, Hospodárenie štátu, Ľudské zdroje, Súdny systém a Občianska spoločnosť. Druhým spôsobom je možnosť dostať sa k projektom cez úvodný graf. Treťou možnosťou je cesta prostredníctvom odbornej terminológie cez prioritné osi v hlavnom hornom menu. Webová stránka ponúka aj tzv. kartu projektu. Okrem textových informácií o projekte uvádza tiež jeho percentuálne napĺňanie ako aj napĺňanie jeho ukazovateľov vo forme kriviek a budíkov. Zámerom je ukázať celý „životný cyklus projektu“. Materiály sú na webe zverejnené vo formáte, ktorý je možné stiahnuť.  

Radíme: Chemikálie v kozmetike

O nepriaznivých účinkoch kozmetiky s obsahom chemických zložiek ste už určite počuli. Niektoré škodlivé prísady sa ale môžu skrývať pod nenápadnými názvami. Viete ich skutočne rozpoznať? 

Keď si pozornejšie prečítate informácie na obale kozmetického výrobku zistíte, že vo vnútri na prvý pohľad prírodnej a šetrnej kozmetiky je často len minimum skutočne organických zložiek. Odborníci preto odporúčajú kontrolovať zloženie, aby ste nekúpili namiesto prírody nechtiac syntetiku. Riskujete tak alergie a nepríjemné kožné reakcie.

Stačí vedieť, ktoré zložky šetrná kozmetika nesmie obsahovať – parabény, silikóny (methicone/siloxane), Sodium Lauryl Sulfate (SLS) a Sodium Laureth Sulfate (SLES), propylén glykol (PG) a polyetylén glykol (PEG), minerálny olej alebo vazelínu (parrafin/petrol), syntetické vonné látky, chlór (amoniak), hliník, limonén, ftaláty či dioxán. Všetky tieto zložky sú totiž syntetického pôvodu, a dokonca viaceré z nich sú vedľajším produktom ropného priemyslu. Bolo zistené, že parabény dokážu narušiť fyziológiu dôležitých funkcií a majú mierne estrogénové účinky na telo. Môžu spôsobiť alebo urýchliť vznik rakoviny prsníka či lokálne kožné reakcie. Ak sa vyhnete spomínaným zložkám na etiketách výrobkov, môžete byť pokojní, že na seba nedávate žiadnu ropu či škodlivú chémiu. 

Smartfóny: Sú s nami už 20 rokov a čoraz viac aj s internetom

Rok 2017 priniesol zlom - po dvoch desaťročiach sa prvýkrát viac ako polovica globálnej internetovej populácie pripája k internetu prostredníctvom mobilného zariadenia. Slovensko tento trend nasleduje.

Podľa Connected Consumer Study predstavuje využívanie mobilného internetu na globálnej úrovni 76%, pričom jednotlivé trhy sa pohybujú na úrovni od 98% v Saudskej Arábii, 60% na Slovensku až po 51% na Ukrajine. Na Slovensku využívanie internetu takmer dosiahlo svoju kapacitu, keďže v roku 2017 využívalo internet na súkromné účely až 85% domácej populácie, pričom 80% z nich využíva internet každý deň. Podiel ľudí, ktorí sú on-line každodenne, vzrástol zo 62% v roku 2013 na 68% v roku 2017. Štúdia tiež zistila, že používanie smartfónov na Slovensku sa zvýšilo zo 46% v roku 2013 na 70% v roku 2017, zatiaľčo používanie desktopov v rovnakom čase mierne, ale konštantne klesalo.V roku 2017 tvoril na Slovensku podiel používateľov internetu, ktorí využívajú na vyhľadávanie smartfón rovnako často ako počítač až 43%, v prípade sledovania videí 34% a v prípade nákupov on-line 21%. Tieto údaje sa od roku 2013 takmer zdvojnásobili (21% vyhľadávanie, 15% sledovanie videí a 11% nákupy on-line).

Podľa štúdie až pri 53% návštevách je ale stránka opustená, ak jej načítanie na mobilných zariadeniach trvá tri alebo viac sekúnd. Každý druhý používateľ očakáva, že stránka sa načíta za menej ako 2 sekundy a 46% ľudí tvrdí, že zdĺhavé načítavanie stránok je jednou z vecí, ktoré nemajú radi pri prehliadaní webu na mobilných zariadeniach. Na konci roka 2017 Google otestoval rýchlosť otvárania cieľových stránok mobilných reklám v 21 krajinách a 10 rôznych odvetviach. Na Slovensku je priemerná doba načítania webstránky v súčasnosti 8,7 sekundy, čo je o niečo lepšie ako európsky priemer (9,124 sekundy). Zároveň to však je o viac ako 5 sekúnd pomalšie ako najlepšia dosiahnutá rýchlosť, ktorá predstavuje 3 sekundy. Slovensko sa tak v rebríčku krajín umiestnilo na štvrtom mieste spolu so Španielskom. Lepšiu priemernú rýchlosť načítania mobilných stránok majú len v Rumunsku, Nemecku a Holandsku.    

Štúdia Connected Consumer Study spoločnosti Google zisťuje každý rok digitálne návyky ľudí po celom svete. V rámci aktuálnej štúdie bolo v prieskume zapojených 79.000 respondentov zo 63 krajín vrátane Slovenska, čo predstavuje viac ako 2 milióny minút rozhovorov.

EU: Rozpočet na rok 2019

Európska komisia predložila návrh rozpočtu únie na rok 2019, v ktorom sa počíta so 166 miliardami EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. Predstavuje zvýšenie o 3% oproti roku 2018, pričom ťažisko tvoria investície do silnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a na podporu solidarity a bezpečnosti na obidvoch stranách hraníc EÚ. 

V poradí šiesty rozpočet v rámci dlhodobého rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2014 až 2020 neprekračuje stanovené obmedzenia. Návrh je založený na predpoklade, že Spojené kráľovstvo bude po svojom vystúpení z EÚ dňa 30. marca 2019 naďalej prispievať k plneniu a bude sa podieľať na vykonávaní rozpočtu EÚ do konca roku 2020 tak, ako keby bolo členským štátom. Návrh spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie. Začiatkom tohto mesiaca EK predložila aj návrh pragmatického a moderného dlhodobého rozpočtu únie na obdobie rokov 2021 – 2027.

Finančné prostriedky určené na podporu hospodárskeho rastu predstavujú v roku 2019 spolu takmer 80 miliárd EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch. To zahŕňa navýšenie prostriedkov pre vlajkové programy:
* 12,5 miliardy EUR (+8,4 % oproti roku 2018) na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, vrátane 194 miliónov EUR na nový európsky spoločný podnik vysokovýkonnej výpočtovej techniky,
* 2,6 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+ (+10,4 % v porovnaní s rokom 2018),
* 3,8 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) (+36,4 % oproti roku 2018) na infraštruktúrne siete,
* ďalších 233,3 milióna EUR na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí žijúcich v regiónoch, v ktorých je miera nezamestnanosti mladých ľudí vysoká; tieto prostriedky doplnia financovanie poskytované z Európskeho sociálneho fondu.

Komisia očakáva, že programy politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014 – 2020 budú v roku 2019 po povzbudivých signáloch na konci minulého roka pri financovaní vo výške 57 miliárd EUR (+ 2,8% oproti roku 2018) naďalej naplno fungovať a že financovanie poľnohospodárskej politiky zostane stabilné na úrovni takmer 60 miliárd EUR (+ 1,2% v porovnaní s rokom 2018).

Okrem zabezpečenia konsolidácie doterajšieho úsilia tento návrh rozpočtu tiež zahŕňa podporu pre nové iniciatívy:
* 103 miliónov EUR pre Európsky zbor solidarity, vďaka ktorým sa vytvoria príležitosti pre mladých ľudí, aby pracovali ako dobrovoľníci v rámci projektov vo svojich vlastných krajinách alebo v zahraničí,
* 11 miliónov EUR na zriadenie Európskeho orgánu práce, čo pomôže zabezpečiť spravodlivú mobilitu pracovnej sily v rámci vnútorného trhu a zjednodušiť spoluprácu medzi vnútroštátnymi orgánmi,
* 40 miliónov EUR na rozšírenie programu na podporu štrukturálnych reforiem zameraného na vykonávanie štrukturálnych reforiem v členských štátoch,
* 245 mil. EUR na zriadenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu na účely podpory európskeho obranného priemyslu a dosiahnutia pokroku smerom k európskej obrannej únii,
* 150 miliónov EUR na posilnenie reakcie na zemetrasenia, lesné požiare a iné katastrofy v Európe prostredníctvom rezervných kapacít civilnej ochrany na úrovni EÚ vrátane zariadení a tímov „rescEU“,
* 5 miliónov EUR je určených na vytvorenie novej Európskej prokuratúry na trestné stíhanie cezhraničnej trestnej činnosti vrátane podvodov, prania špinavých peňazí a korupcie. Na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými útokmi sa prijmú ďalšie opatrenia.