piatok 15. februára 2019

GDPR: Kontroly by mali začať už tento rok


Výkon kontrol súvisiacich s legislatívou GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) začne podľa odborníkov v strednej Európe vo väčšom rozsahu tento rok. Od zavedenia nariadenia mali firmy dostatok času na zabezpečenie súladu.

Podľa správy Deloitte, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov v ôsmich krajinách regiónu vrátane Slovenska, prevažná väčšina orgánov jednotlivých stredoeurópskych krajín sa od dátumu účinnosti nariadenia z mája 2018 sústreďovala na školiacu činnosť zástupcov spoločností a ich podporu pri implementácii riešení, ktoré majú zabezpečiť súlad s GDPR. „Možno konštatovať, že aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov doteraz zvolil skôr statický prístup, aby mali organizácie čas na prijatie potrebných opatrení a boli tak v súlade s novou legislatívou. Očakávame preto, že výkon kontrol začne v priebehu roku 2019. Tento prístup síce zo strany úradu nebol oficiálne komunikovaný, vyplýva to však z pozorovania situácie na trhu“, vysvetlila Dagmar Yoder.

Organizácie sa na GDPR pripravovali analýzou rozdielov medzi existujúcim stavom ochrany osobných údajov a príslušných požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia, ako aj implementáciou riešení, ktoré mali zabezpečiť súlad s GDPR v stanovenom termíne. Napriek tomu ostáva stále veľa spoločností, ktoré neboli schopné prijať dostatočné opatrenia a potrebné kroky na dosiahnutie súladu so stanovenými povinnosťami. Organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti stačiť. Preto budú aj ďalej skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR.

Na základe výsledkov správy je možné v jednotlivých krajinách regiónu pozorovať rôzne prístupy k regulácii, postupom v rámci úpravy posúdenia vplyvov, zaujímavé aspekty týkajúce sa politík spracúvania, ale aj snahy o úpravu vzťahov v rámci GDPR na úrovni príslušných sektorov. Napr. v Českej republike je už v procese prípravy kódex správania pre oblasť elektronického obchodu, prípadne usmernenia pre malé a stredné podniky.

Novinka: eKasa už od 1. apríla

Povinnosť vo forme eKasy s on-line pripojením do systému finančnej správy vstúpi do platnosti od 1. apríla tohto roka pre nových podnikateľov a od 1. júla 2019 sa bude táto povinnosť vzťahovať na všetkých podnikateľov. Bločky z pokladníc budú obsahovať aj QR kód, ktorý umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Podľa údajov finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov je v súčasnosti v prevádzke vyše 230.000 elektronických registračných pokladníc. Okolo 90.000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru. Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale nemá žiadne bližšie informácie pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše polovice a detailné informácie má 20 % z nich. eKasu, respektíve riešenie pripravené na eKasu, zatiaľ nemá 75 % opýtaných. Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre inovácie (21 %) či jednoduché ovládanie (20 %).

Slovenská komora daňových poradcov vidí prínos pri zavádzaní on-line pripojenia pokladníc najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami. eKasa prinesie podnikateľom mnohé výhody, akými sú kompletné skladové hospodárstvo, štatistiky predaja, synchronizácia udalostí on-line aj v cloude, manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne, vzdialený prístup pre servisné zásahy a ďalšie.

SR: Alternatívnym médiám verí vyše tretina mladých Slovákov

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov vyhľadávajú informácie najmä na blogoch. Iba 56 % z nich dôveruje tradičným médiám. Alarmujúce je, že vyše tretina sa prikláňa k alternatívnym webovým portálom.

Prieskum Rady mládeže Slovenska o mediálnej gramotnosti mladých (realizovaný agentúrou FOCUS v októbri 2018) ukázal, ako dôležité je upozorňovať na to, aby sa získané informácie overovali z rôznych zdrojov. Vzrastajúca obľuba alternatívnych médií, ktoré šíria neoverené a zavádzajúce informácie, podkopáva dôveru mladých v informácie z médií. Stredoškoláci a vysokoškoláci získavajú prevažne informácie z blogov (93 %), internetových verzií denníkov, týždenníkov a mesačníkov (90 %) či z príspevkov na sociálnych sieťach (83 %). Pri ich informovaní zohrávajú dôležitú úlohu aj stránky konkrétnych médií na sociálnych sieťach. Najmenej sa mladí pri hľadaní informácií obracajú na spravodajstvo verejnoprávnej či súkromných televíznych staníc.

Len 16 % mladých si pritom vždy overí informáciu z iných zdrojov. Rovnaké percento si napríklad po prečítaní blogu na webe neoverí informácie na iných portáloch alebo v médiách. Práve internetové spravodajské portály sú mladými najvyhľadávanejšie, ak si chcú overiť informácie, ktoré nájdu napríklad na alternatívnych webových stránkach alebo blogoch. Mimoriadny význam majú pri ovplyvňovaní názorov aj ich kamaráti či rodičia. Dnešná doba si vyžaduje, aby sa nielen školy viac venovali výučbe mediálnej gramotnosti. Ide o spôsobilosť chápať a dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prichádzajú informačnými kanálmi, teda prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu.

Zaujímavosťou je, že 65 % mladých vo veku 15 – 24 tvrdí, že si nastavujú súkromie na sociálnych sieťach a vždy zvažujú, kto ich príspevok alebo aktivitu uvidí. Až 63 % mladých o sebe deklaruje, že si pravidelne vyhradzujú čas na aktivity, pri ktorých vypínajú všetky mediálne zariadenia, aby si od nich oddýchli.

štvrtok 14. februára 2019

Aktuálne: Ideálny sviatok Valentína u Slovákov

Hoci februárový sviatok lásky oslavuje každoročne čoraz viac Slovákov, najradšej ho trávia doma alebo v reštaurácii. Tento rok Valentína 14. februára oslávi až 85% Slovákov.

Podľa aktuálneho on-line prieskumu zákazníkov nákupného centra AVION v Bratislave väčšina respondentov plánuje pekný večer doma (53,7%), ale takmer štvrtina (24,7 %) uprednostní večeru v reštaurácii. Kino, wellness či zábava vonku láka 13,5 % Slovákov aj na Valentína.

Darčekovým hitom medzi zaľúbencami na Slovensku bude tento rok sladkosť (47,8 %), plyšák či šperk (26,3 %) a prirodzene tiež kvety (10 %). Najviac (41 %) opýtaných plánuje do valentínskej zábavy investovať do 20 eur, ďalší sú ochotní zaplatiť do 10 eur (35,3 %) a 16,9 % do 50 eur.

Auto: Muži preferujú diesel, ženy benzínový motor

Ženy a muži majú prirodzene iný pohľad na život, v prípade áut sa ale čoraz viac ich názory stretávajú. Silnejšie motory už nie sú výsadou mužov, stále častejšie po nich siahajú aj dámy. Muži však preferujú vozidlá v dieselovom prevedení a ženy zase v benzínovom.

Podľa štatistík predaja siete autoceniter AAA AUTO sa obom pohlaviam zapáčila aj veľmi obľúbená karoséria SUV, v súčasnosti je to jedenapolkrát častejšie ako pred piatimi rokmi. V oboch prípadoch tiež o polovicu vzrástol záujem o pohon 4x4. „Dnešná moderná doba postupne stiera rozdiely v preferenciách prvkov výbavy u žien a mužov. Zatiaľ čo pred piatimi rokmi ešte ženy uprednostňovali menšie vozidlá v motorizácii 1.2, dnes volia rovnako ako muži najčastejšie dvojlitrové motory. Je možné vidieť podobný trend u oboch pohlaví v prípade automatickej prevodovky, karosérie SUV a dokonca aj v pohone všetkých štyroch kolies. Netreba však zabúdať, že muži kupujú jazdenky častejšie ako ženy“, uviedla Karolína Topolová. Zmena preferencií prichádza s rodinou. Matky s deťmi si častejšie zaobstarávajú vozidlá s väčším batožinovým priestorom, kým slobodné slečny naopak uspokojí aj menší kufor.

V popularite značiek u oboch pohlaví jednoznačne vedie Škoda. Kým v roku 2014 preferovali muži aj ženy menšiu Škodu Fabia, za päť rokov už dávajú páni prednosť Škode Octavia. Ženy sú za posledných päť rokov vo svojich preferenciách áut stabilnejšie, vedie u nich Škoda Fabia, ktorú nasleduje Škoda Octavia. Kým muži si volia častejšie jazdenky na naftový pohon (54 %), ženy v 57 % radšej siahnu po benzíne. V oboch prípadoch ale vzrástol za posledných päť rokov záujem o naftové motory. Jedným aj druhým pohlavím dlhodobo obľúbená karoséria typu hatchback pomaly stráca svoju popularitu. Druhý kombík si za posledných päť rokov udržal svoje postavenie, muži ho vyberali v 26 % prípadov a ženy v 18 %.

EU: Opätovné využitie recyklovanej vody

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh uľahčujúci využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Nová legislatíva by mala pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.

Nová právna úprava definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa mala využívať na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné riešenie. „Aj v oblasti využívania a recyklovania vody sa musíme posunúť smerom k obehovému hospodárstvu. Do roku 2025 by sme mohli každoročne opätovne využívať 6,6 miliardy kubických metrov vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami", upozornila spravodajkyňa uznesenia Simona Bonafeová. Podľa jej slov by si to vyžadovalo investície menej než 700 miliónov eur, ktoré by umožnili opätovné využitie viac ako polovice objemu vody vychádzajúcej v súčasnosti z čističiek odpadových vôd v Európskej únii na zavlažovanie. Tým sa podľa údajov poslankyne o 5 % znížil objem vody získavanej z pozemných a podzemných vôd.

Podľa Európskeho parlamentu by sa recyklovaná voda, teda komunálna odpadová voda spracovaná v čistiarni odpadových vôd, mala využívať na zavlažovanie potravinových plodín, spracovaných potravinových plodín aj nepotravinových plodín. Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby sa zaoberala ďalšími možnosťami využitia recyklovanej vody a v priebehu piatich rokov predložila svoje závery. Ďalšia úloha je pre členské štáty EÚ - tie by podľa uznesenia EP mali mať možnosť využívať recyklovanú vodu aj inde - v priemysle, alebo na environmentálne účely a v domácnostiach (napríklad na splachovanie toaliet), avšak iba za predpokladu, že dokážu zabezpečiť ochranu verejného zdravia, zvierat a životného prostredia.