streda 12. decembra 2018

OverSi: Nová služba


Úrady si okrem listu vlastníctva a výpisov zo živnostenského a obchodného registra od polovice novembra môžu vyhľadať na portáli aj kópiu katastrálnej mapy.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v deň spustenia tejto služby na portáli pridelil prístup približne 6.000 používateľom, ktorí najviac využívajú kópie z katastrálnej mapy, akými sú napríklad Pozemkové a lesné odbory okresných úradov a Ministerstvo vnútra SR. Doposiaľ pritom úrady žiadali od občanov a podnikateľov kópiu z katastrálnej mapy pri dedičskom konaní, pri preukázaní vlastníctva k pozemku či nehnuteľnosti, ale aj pri oprávnení montáže plynového zariadenia, či pri žiadaní o príspevok na zateplenie rodinného domu.
      
Portál OverSi za tri mesiace od spustenia podľa ÚPVII využíva 19.251 úradníkov, ktorí cezeň získali už viac ako 40.000 výpisov. Úrady si cez OverSi vyžiadali od 1. septembra výpisy v hodnote viac ako 240.000 eur, tie však zostali v peňaženkách občanov a podnikateľov. Za list vlastníctva platili občania 7,90 eura, za výpis zo živnostenského a obchodného registra 4,50 eura.

utorok 11. decembra 2018

Radíme: Aj pri nákupe cez internet je možné získať peniaze späť


Nákupy cez internet sa tešia čoraz väčšej popularite. V prípade, že tovar nebol dodaný a platili ste platobnou kartou, je možné využiť službu chargeback.

„Ide o proces spätného zúčtovania platobnej transakcie prostredníctvom platobnej karty, ktorý pre používateľov platobných kariet predstavuje určité zvýhodnenie oproti platbám v hotovosti alebo na dobierku. Na platbu prevodom sa chargeback nevzťahuje", vysvetľuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie. Službu môže využiť v podstate každý držiteľ platobnej karty, ktorý uskutočnil platobnú transakciu platobnou kartou u obchodníka, ktorý napríklad nedodal tovar a služby, prípadne dodal tovar v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo ak odmieta akceptovať odstúpenie od zmluvy. „V prvom rade je potrebné kontaktovať obchodníka za účelom uplatnenia reklamácie. S reklamáciou zbytočne neotáľajte, aby ste dodržali lehoty na jej uplatnenie a zároveň, aby ste sa nepripravili o možnosť spätnej úhrady. S obchodníkom komunikujte výlučne písomnou formou alebo emailom. Doklad o uplatnení reklamácie ako aj komunikáciu zo strany obchodníka si odložte. Ak odmieta komunikovať, alebo nemá záujem reklamáciu vybaviť, bezodkladne kontaktujte vydavateľa platobnej karty, teda banku a požiadajte o spätnú úhradu", radí Ďatelinková.

Nákupy cez internet by sa mali realizovať výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, teda má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a pravidelne obnovovaný antivírusový program. Je dobré si dôveryhodnosť internetového obchodníka vždy vopred overiť. Nakupujte výlučne cez zabezpečené a autorizované internetové obchody. Citlivé údaje o platobnej karte nikomu neoznamujte, nikam neposielajte, vystavili by ste sa riziku ich zneužitia a porušili by ste bezpečnostné predpisy banky. Než pristúpite k záväznej objednávke, dôkladne si prečítajte obchodné podmienky.

EU: Spolupráca na vývoji európskej umelej inteligencie


Európska komisia (EK) v rámci svojej stratégie týkajúcej sa umelej inteligencie z apríla 2018 predstavila koordinovaný plán, ktorý vypracovala s členskými štátmi na podporu rozvoja a využívania umelej inteligencie v Európe.

Plán obsahuje spoločné opatrenia v záujme užšej a účinnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, Nórskom, Švajčiarskom a Komisiou v 4 kľúčových oblastiach: zvýšenie investícií, sprístupnenie väčšieho objemu údajov, podpora talentov a zabezpečenie dôvery. Ako prioritné boli označené oblasti verejného záujmu, akou je zdravotná starostlivosť, doprava a mobilita, bezpečnosť či energetika. 

Dohodli sa na viacerých bodoch:
1. Maximalizácia investícií vďaka partnerstvám
Príklady spoločných akcií:
·  Národné stratégie v oblasti umelej inteligencie (do polovice roka 2019 by všetky členské štáty mali mať zavedené vlastné stratégie s investičnými úrovňami a vykonávacie opatrenia).
·  Nové európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti umelej inteligencie (podpora spolupráce medzi akademickou obcou a priemyslom v Európe a vymedzenie spoločného strategického výskumného programu v oblasti umelej inteligencie).
·  Nový fond na rozširovanie podnikov zameraných na umelú inteligenciu (EK podporí začínajúce podniky a inovátorov v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchain).
·  Rozvoj a spájanie špičkových centier pre umelú inteligenciu.

2. Tvorba európskych dátových priestorov
Komisia spolu s európskymi krajinami vytvorí spoločné európske dátové priestory, aby cezhraničná výmena údajov bola bezproblémová a zároveň v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

3. Podpora talentov, zručností a celoživotného vzdelávania
Podpora pokročilých študijných programov v oblasti umelej inteligencie, rozvoj digitálnych zručností a celoživotného vzdelávania v rámci celej spoločnosti (Stratégia pre umelú inteligenciu).

4. Rozvoj etickej a dôveryhodnej umelej inteligencie
Európska skupina odborníkov zastupujúca akademickú obec, podniky a občiansku spoločnosť pracuje na etických usmerneniach pre vývoj a používanie umelej inteligencie. Prvá verzia bude uverejnená do konca roka 2018, experti predložia konečnú verziu v marci 2019.

Aktuálne: Takmer každá šiesta firma na Slovensku má virtuálne sídlo


Podľa najnovších zistení Bisnode až 39.890 slovenských podnikov využíva výhody virtuálnych sídiel. Viac než polovica firiem s virtuálnym sídlom podniká v službách, obchode, alebo v oblasti nehnuteľností. 

„Záujem o virtuálne sídla medziročne narastá, čo potvrdila aj naša analýza. Pozreli sme sa bližšie na roky založenia firiem s virtuálnym sídlom. Ukázalo sa, že najviac z týchto spoločností založili podnikatelia v posledných troch rokoch, kedy počet podnikov s virtuálnym sídlom zakaždým presiahol hranicu 3000. Na porovnanie, napríklad v roku 2014 využívalo výhody virtuálneho sídla len 1.765 firiem", uviedla analytička Petra Štěpánová. Zároveň dodáva, že firma s virtuálnou adresou môže predstavovať zvýšené riziko v rámci obchodného styku. 

Z virtuálneho sídla svoj biznis riadi aktuálne 38.206 spoločností s ručením obmedzeným a 1.684 akciových spoločností. Od začiatku tohto roka pribudlo 3.363 podnikov s adresou vo virtuálnom sídle, vlani to bolo 3.557 a v roku 2016 založili podnikatelia 3.494 firiem s virtuálnym sídlom. Najobľúbenejšími medzi virtuálnymi sídlami sú bratislavské adresy ako Karpatské námestie v Rači (1.675 firiem) a Kopčianska ulica, kde papierovo podniká 1.472 firiem.