pondelok 18. decembra 2017

Cloud: Rýchly a nekontrolovaný prechod sa nemusí vyplatiť

Až 47% spoločností utrpelo stratu či únik údajov v dôsledku incidentu, ktorý zasiahol infraštruktúru dodávateľa IT služieb. Napriek miliónovým škodám riziká prichádzajúce od tretích strán podceňuje stále väčšina firiem.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab 78% spoločností už v súčasnosti aktívne využíva aspoň jednu z tzv. SaaS (softvér-ako-služba) platforiem. Takmer rovnaký počet – tri štvrtiny podnikov (75%) plánujú v blízkej budúcnosti presunúť do cloudu viac aplikácie. Pokiaľ ide o model založený na IaaS (infraštruktúra-ako-služba), dnes už takmer polovica (49%) veľkých a 45% malých a stredných firiem sa snaží outsourcovať IT infraštruktúru a procesy od externých dodávateľov, teda tretích strán. V mnohých prípadoch však tlak na rýchle zavedenie ako aj vidina úspory prevádzkových nákladov odsúvajú bezpečnosť na druhú koľaj.

Firmy často využívajú cloudové služby a IT infraštruktúru poskytovanú tretími stranami bez toho, aby mali zavedené bezpečnostné stratégie na ochranu korporátnych informácií. Prieskum ukázal, že 7 z 10 podnikov využívajúcich služby poskytovateľov SaaS a cloudových modelov nemá žiadnu bezpečnostnú stratégiu pre prípady incidentov, ktoré by ich mohli zasiahnuť práve cez týchto dodávateľov. Štvrtina sa dokonca priznala, že v ich obchodnom vzťahu nemá dodávateľ jasne špecifikovanú mieru zodpovednosti v prípade incidentu. Až 35% spoločností priznalo, že nemajú ani len základný prehľad o tom, ktoré z korporátnych informácií sú uložené na firemnom serveri a ktoré spravujú poskytovatelia cloudovej infraštruktúry!

Vývoj naznačuje, že spoliehanie sa v otázkach bezpečnosti len čisto na poskytovateľa cloudových služieb je skutočne riskantnou stratégiou. Naznačujú to nakoniec aj výsledky prieskumu – 42% spoločností sa necíti dostatočne chránených pred útokmi, ktoré by mohli zasiahnuť dodávateľov cloudových služieb, pričom štvrtina z týchto firiem už má vlastnú skúsenosť s bezpečnostnými incidentmi na IT infraštruktúru tretej strany.

EU: Akčný plán pre lepšiu planétu

Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, predstavila Európska komisia niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky.  

Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:
Finančný sektor v službách klímy
Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
Podpora mestských investícií
Čistá energia pre ostrovy
Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
Inteligentné financovanie smart budov
Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
Investície do ekologických priemyselných technológií
Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita 

Smartfóny: Nadmerná kontrola pokračuje

Koľkokrát za deň skontrolujete svoj mobil? V roku 2017 sme sa priemerne pozerali na svoj telefón až 50-krát za deň!  

Potvrdil to 17. prieskum Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií, ktorý každoročne pripravuje Deloitte: približne 25% dospelých na celom svete odhadlo počet kontroly smartfónu na 50 alebo viackrát denne a z mladistvých (vo veku 18 až 24) rokov to uviedlo až 40%. V tejto súvislosti až 45% dospelých a 58% mladistvých podľa svojho názoru používa smartfóny príliš často, a preto sa 42% dospelých a 47% mladistvých aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10% dospelých a 20% mladistvých už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú prirodzene rozdiely. Podľa údajov z roku 2017 si 49% dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41% mužov. Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní sa nevníma negatívne. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch. Existuje však aj používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje zdravie. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15% mužov oproti  11% žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60% žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Radíme: Vianočné elektrické svetielka

Stromček musí žiariť, preto ho v súčasnosti ozdobujeme najmä elektrickými svetelnými reťazami. Aj pri nich však hrozí nebezpečenstvo požiara, ktorému musíme predchádzať už pri nákupe.   

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby sme uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Rovnako by sme si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku a nechať si výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku: údaj o výrobcovi/dovozcovi, označenie CE, návody na používanie, informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. U svietiaceho reťazca je ďalej dôležité:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Vianočné svietiace reťazce musia byť označené týmito údajmi: značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa), napätie a príkon náhradných žiaroviek, symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, menovité napätie reťazcov triedy III, použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Musia byť k nim pripojené tiež upozornenia na správne používanie:
1. Nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách).
2. V iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie.
3. Ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.
4. K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
5. K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom.
6. K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
7. Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
8. K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca.
9. K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Zoznam doteraz zistených svietiacich reťazcov, ktoré boli označené za nebezpečné výrobky na trhu je dostupný na http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR. 

piatok 15. decembra 2017

Radíme: Príprava na Vianoce

Advent je obdobím prípravy na vianočné sviatky, kedy sa snažíme vyčistiť svoje príbytky, zohnať úžasné darčeky, ale akosi zabúdame na samotnú podstatu najkrajších sviatkov roka. 

Predvianočný zhon môže podľa odborníkov nadmieru zaťažiť psychiku. Upozornila na to Liga za duševné zdravie.  Ľudia si majú odpočinúť a skontaktovať sa s tým dobrým v ich živote. Nemali by si robiť ani príliš veľké starosti s kúpou darčekov. Cení sa nápad a dôležité je posolstvo, ktoré v sebe obdarúvanie nesie. A už vôbec by sa kvôli vianočným darčekom nemali brať úvery! Aby sa prežívali bez zbytočného stresu, odporúča sa popremýšľať nad výzdobou, menu či programom a pripravovať ich postupne.

Vianočné sviatky sú vnímané ako radostné. Rodina sa stretáva a spoločne trávi čas. Niektorým však môžu priniesť aj smútok. Ožívajú totiž pocity spojené so stratou najbližších, prebúdza sa nespracovaný smútok, úzkosť a neistota. Preto je dobré, ak človek trávi Vianoce s niekým, kto mu dopraje oddych a príjemné zážitky. Samota nie je v tomto prípade vhodným riešením.

EU: Európsky vyhľadávací portál

Informačné systémy dnes navzájom nekomunikujú: informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, a tak sú roztrieštené, príliš zložité a náročné na prevádzku. Teroristi a páchatelia trestných činov sa tak môžu vyhnúť odhaleniu vďaka viacerým alebo falošným totožnostiam.  

Nové opatrenia majú zabezpečiť, aby informácie poskytované príslušníkom pohraničnej stráže a polície boli úplné, presné a spoľahlivé. To umožní vnútroštátnym orgánom:
- Čo najlepšie využívať existujúce údaje. Európsky vyhľadávací portál bude predstavovať „jednotné kontaktné miesto“ na počítačovej obrazovke, kde budú príslušníci pohraničnej stráže alebo policajní dôstojníci overovať doklady totožnosti. Už sa nebudú musieť rozhodovať, ktorú databázu majú skontrolovať v konkrétnej situácii, a budú môcť súčasne prehľadávať viaceré informačné systémy EÚ. Odstránia sa tak informačné medzery a úradníci získajú úplný obraz danej osoby bez zbytočného odkladu.

- Odhaliť viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov bude porovnávať biometrické údaje ako odtlačky prstov alebo podoby tváre so súčasnými databázami a umožní odhaliť informácie v rôznych informačných systémoch EÚ. Spoločné úložisko údajov o totožnosti poskytne základné osobné a biometrické údaje, ako sú mená a dátumy narodenia osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, aby sa mohli dať spoľahlivo identifikovať. Na základe nich detektor viacnásobných totožností okamžite upozorní príslušníkov pohraničnej stráže a polície v prípadoch používania falošných alebo viacnásobných totožností.

- Vykonávať rýchle a účinné kontroly. Pri vykonávaní kontrol v rámci krajiny budú príslušníci polície môcť vyhľadávať v údajoch o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a potvrdiť ich identitu, a to aj v záujme odhaľovania viacnásobných totožností.

Komisia navrhuje dvojfázový prístup, aby príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa snažia predchádzať závažnej trestnej alebo teroristickej činnosti, odhaľovať a stíhať ju, získali prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré potrebujú aj mimo kontextu presadzovania práva. V rámci tohto prístupu sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov a ako prvý krok sa uskutoční vyhľadávanie na základe princípu „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. Ako druhý krok v prípade pozitívneho nálezu príslušníci orgánov presadzovania práva budú môcť požiadať o prístup k potrebným informáciám v súlade s príslušnými pravidlami a zárukami. S cieľom zabezpečiť, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali k dispozícii úplné a presné informácie, sa vypracujú aj mechanizmy kontroly kvality údajov. 

EU: Zákaz glyfozátu

Európska komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok. 

Komisia oznámili opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. A v oznámení stanovila spôsob, ako postupovať ďalej:
- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom,
- oznamujú sa tiež budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfozátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou u ľudí a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017  komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfozátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfozát však nie je bežný prípad. 

Aktuálne: Slováci sa prestali báť o prácu

Podľa najnovšieho prieskumu Grafton Slovakia až 18% respondentov by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38% do pol roka a 31% do roka. 

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Až 54% respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. Naopak 41% respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5% uviedlo, že ich mzda klesla. Napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18% respondentov by chcelo do mesiaca odísť, alebo zmeniť zamestnanie.

Ďalšími najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia menia zamestnania, sú túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Aj podľa prieskumu je najväčšou motiváciou v zamestnaní výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac demotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie - rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:
- pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92% respondentov;- webstránky personálnych agentúr využíva až 50% respondentov;
- webstránky zamestnávateľov navštevuje 50% respondentov;
- až 47% respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.
- Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.
- 26% respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.
- Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.

Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1.503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017: 81% respondentov bolo vo veku od 21 do 40 rokov, 75% respondentov s VŠ vzdelaním a 94% pracuje v súkromnom sektore.