štvrtok, 27. júla 2017

Trend: Digitálny podpis
Podľa prieskumu Gfk medzi IT manažérmi, riaditeľmi a majiteľmi firiem využíva u nás v súčasnosti systém pre digitálne podpisovanie 38% spoločností. Za prínosný ho považujú viac ako tri štvrtiny respondentov (78%).

Digitalizácia papierov vrátane digitálneho podpisovania má pre spoločnosti dve hlavné výhody. Prvou sú dosahované úspory. Napríklad ČSOB leasing zavedením elektronického podpisovania dokumentov znižuje spotrebu papiera a s ňou súvisiace náklady. Ročne dokáže ušetriť až 1,5 milióna listov papiera. Druhý veľký prínos elektronického podpisovania spočíva v urýchlení obchodného cyklu a zvýšení úspešnosti uzavretých kontraktov. Ak totiž obchodník dokáže s klientom podpísať zmluvu okamžite, znižuje riziko, že si zákazník svoj záujem rozmyslí.  

Zmluvy, objednávky alebo preberacie protokoly je možné podpisovať dotykovým perom priamo na obrazovku tabletu. Zaznamenaný vlastnoručný podpis vrátane biometrických prvkov následne spojí s podpisovaným dokumentom, ktorý sa tak môže ihneď preniesť na firemný server a sprístupniť kolegom na ďalšie spracovanie. Firmy vďaka tomu zefektívňujú prácu obchodníkov, zjednodušujú procesy asset manažmentu, aj spracovanie a správu dokumentov a v neposlednom rade znižujú náklady.

Prieskum Gfk na vzorke vyše sto respondentov mapoval nielen využívanie digitálnych technológií vo firmách, ale tiež plánované investície. Do riešení pre digitálne podpisovanie dokumentov mieni v najbližších 3 až 5 rokoch investovať na Slovensku 16% spoločností. Najväčší záujem prejavili organizácie o cloudové (31%) a mobilné riešenia (27%), štvrtina chce tiež investovať do systémov pre digitalizáciu a manažment dokumentov.
SR: Mobilná appka na výlety
Počas leta plánujete zrejme aj výlety po Slovensku. Ak radi svoje zážitky, fotografie a videá zdieľate na sociálnych sieťach, potrebujete kvalitné internetové pripojenie. Ako zistiť, či je dostupné práve tam, kam sa chystáte?

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odporúča webovú stránku www.meracinternetu.sk. Ak na niektorých miestach z mapy ešte nie sú viditeľné výsledky meraní kvality internetového pripojenia, môžete sa stať priekopníkmi. Stačí si stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu MobilTest a urobiť prvé merania.

Výsledky meraní pomôžu aj ďalším turistom, ktorí danú lokalitu plánujú navštíviť. Čím viac meraní sa urobí, tým užitočnejšia bude aplikácia pre všetkých používateľov. Krátke video je zverejnené na YouTube. Webové rozhranie a mobilná appka sú pritom k dispozícii aj v angličtine.
Aktuálne: Najčastejšie sa falšujú 50 eurové bankovky
V prvom polroku 2017 bolo podľa údajov ECB a NBS na Slovensku zadržaných 1.507 kusov falzifikátov eurových bankoviek. V porovnaní s druhým polrokom 2016 je to viac než 10% nárast. V obehu bolo zadržaných približne 85% falzifikátov.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 EUR (59,7%) a 20 EUR (13,5%). V prvom polroku sa tiež zvýšil výskyt falzifikátov 500 EUR (10,2%). Kvalita zadržaných falzifikátov je prevažne dobrá. Napriek tomu je možné ich odhaliť aj bez použitia technických pomôcok a prezrú sa hmatom – pohľadom – naklonením.

Na Slovensku bolo zároveň zadržaných 574 kusov falzifikátov eurových mincí: najväčší podiel tvorili 2 eurové mince (67,6%). Všetky boli zadržané v obehu. Z hľadiska kvality vyhotovenia ide v prevažnej miere o falzifikáty s dobrou a veľmi dobrou technickou úrovňou vyhotovenia. Preto je pre verejnosť pomerne náročné ich odhaliť. Najdostupnejšou pomôckou je jednoduchý magnet. Euromince 1 euro a 2 eurá majú magnetický stred a ich skúšku je možné uskutočniť priložením magnetu k stredu podozrivej mince a následne porovnať úroveň jej magnetizmu s pravou mincou. Dôležité je sledovať tiež celkový vzhľad a farbu podozrivej euromince. Pri 2 eurových minciach je v prípade podozrenia vhodné venovať pozornosť aj nápisu na hrane.

streda, 26. júla 2017

EU: Záujem o cezhraničné internetové nákupy narastá
Ako ukázala nová Hodnotiaca tabuľka spotrebiteľských podmienok 2017, čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.


Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7% v roku 2007 na 55% v roku 2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo cez internet 56,3% opýtaných, pričom v roku 2007 to bolo len 16% opýtaných. Zvýšila sa tiež informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6 percentuálneho bodu). Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie ohľadom znalosti svojich spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60% opýtaných odpovedalo správne na všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie pomôžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv – týmto podľa prieskumu dôveruje len 57% opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72%.

Hodnotiaca tabuľka zároveň ukázala, že maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišné daňové predpisy či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa. Európska komisia preto predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ. Zároveň od 14. júla tohto roku zdokonalila konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, ktoré v súčasnosti umožňuje spotrebiteľom využívať výhody zrýchleného postupu vybavovania sťažností cez internet pre nároky do výšky 5.000 eur. Komisia tiež podporuje mimosúdne urovnania pomocou platformy na riešenie sporov online, ktorá ponúka jednoduchý prístup cez internet k subjektom alternatívneho riešenia sporov v prípade elektronických transakcií.
Trend: Pranky a hauly vo svete Youtube
Youtuberi, blogeri, instagrameri sú fenoménom doby. Ide o celebrity, ktoré sú v očiach mladých mileniálov TOP STARS. Napokon každá generácia mala svoje hudobné idoly, hercov, športovcov, neskôr hviezdičky z reality show a teraz už aj digitálne celebrity...

Ostáva veriť, že aj oni snáď dospejú so svojim publikom. Možno však aj sami nájdete na Youtube inšpiráciu, napríklad ako očistiť mango, nakrájať cibuľu nadrobno, alebo si pozriete najsledovanejšie hudobné video.

Aby ste sa v digitálnom svete úplne nestratili, máme pripravený aj mini slovník najpoužívanejších výrazov:

Flamy (flejmy) = z anglického slova flame – plameň. Flejmy sú nepríjemné komentáre v diskusiách na sociálnych sieťach, po ktorých doslova vzplaniete hnevom alebo zhoríte od hanby.
Trolovať = zákerne si robiť z niekoho srandu, vysmievať sa niekomu.
Deep shit = prejsť v konverzácii na hlbokú, vážnu tému.
Obvi = je to zrejmé, z anglického slova obvious.
Pranky = vtipné videa, kde ide o to, niekoho nachytať.
Haul = druh príspevku na YouTube, kde youtuberky ukazujú to, čo si práve kúpili.
#ootd /#motd = z anglického outfit- alebo make-up of the day. V preklade make-up alebo outfit dňa.
Whatever = akokoľvek, je mi to jedno.
Cute (kjút) = z angličtiny, roztomilé, zlaté.
LOL = skratka z angl. laughing out loud – smiať sa nahlas.
OMG = skratka z angl. Oh my god – O môj bože.
Like a boss = z angličtiny, „ako pán“, „jak pánko“, „na pána“, má ťažkú situáciu pod kontrolou.
Mem, giphy = obrázková komunikácia.
Aktuálne: Plytvanie potravinami
Podľa OSN sa až tretina všetkého jedla skazí, alebo sa vôbec neskonzumuje. Ovocie a zelenina sú pritom najčastejšie vyhodenými potravinami kvôli rýchlej strate čerstvosti a nedostatku umelých konzervačných látok.

Chladiace technológie dramaticky premenili vývoj spoločnosti, pretože chladničky umožnili ľuďom posun od agrárneho životného štýlu k životu v urbanistickom prostredí. Ale aj chladničky majú svoje limity. Náhle teplotné zmeny môžu spôsobiť pokazenie potravín, zvlášť ovocia a zeleniny, aj keď sú uložené v chladničke. Dnes sa tak zhruba 1,3 miliardy ton potravín vyhodí alebo znehodnotí, čo predstavuje hodnotu cca 680 miliárd dolárov vo vyspelých krajinách a 310 miliárd dolárov v krajinách rozvojových.

Pre maximálny účinok musia byť chladničky dobre chránené pred vonkajšími zmenami teplôt, aby udržiavali konštantnú teplotu. Zmeny vo vnútri majú totiž najväčší vplyv na trvanlivosť skladovaného jedla. Presvedčili sa o tom aj hudobníci z London Vegetable Orchestra (LVO). Netradičný orchester vytvára hraním na jedlé nástroje takzvanú zelenú symfóniu. Po využití chladničky s patentovanou technológiou invertorového lineárneho kompresora sa na ich nástrojoch počas týždňa neprejavila žiadna zmena zvuku.