piatok, 22. septembra 2017

Trend: Mrazom sušené ovocie 
Lyofilizácia, sušenie hlbokým mrazom pri extrémnom znížení atmosférického tlaku, je šetrné nielen na krehkú stabilitu kyseliny askorbovej - vitamínu C a ďalších antioxidantov, ale aj fytoterapeuticky účinných polyfenolových zlúčenín - flavonoidov a ďalších substancií.  

MUDr. Karol Mika upresňuje: „Lyofylizované ovocie je koncentrát všetkých biochemických súčastí plodov. V prepočte vždy toľkonásobne koľko vody sa z nich sublimovalo. Jeho účinnosť a efektívnosť je niekoľkonásobne vyššia ako pred spracovaním. Takéto plody sú bez pridaných konzervantov, cukru alebo akýchkoľvek aditív. Organolepticky, vôňou, chuťou, vzhľadom sú skoro rovnocenné s čerstvým ovocím. Naopak, pre koncentráciu substrátov môžu mať výraznejšiu chuť a farbu. Z hygienického hľadiska netreba takéto ovocie umývať ani nijako čistiť. Stabilita produktov je bezpečná najmenej do dvoch rokov.“      

Účinky ovocia:
Čierne ríbezle – zaženú bolesti hrdla, vláknina pomáha tráveniu a slúžia aj ako prevencia proti osteoporóze.
Višne – vďaka melatonínu sú vhodné na dobrý spánok, znižujú objem kyseliny močovej v krvi a pomáhajú k správnej funkcii štítnej žľazy.
Čučoriedka lesná – viaže na seba tuky, čím podporuje chudnutie, zrýchľuje procesy hojenia rán, podporuje liečbu diabetu.
Slivky – normalizujú hladinu cukru v krvi, podporujú tvorbu a pevnosť kostného tkaniva, spevňujú vlasy a nechty a tiež podporujú trávenie.
Arónia – dokáže odstrániť ťažké kovy z tela, pomáha pri chudokrvnosti, zlepšuje pamäť, zvyšuje imunitu a je prírodným antibiotikom.
Marhule – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Malina – má odvodňujúce účinky, reguluje krvný cukor a vďaka vysokej koncentrácii rutínu spevňuje cievy v očiach.
Černice – napomáhajú k správnej funkcii svalov a nervov, znižujú následky ožarovania a chemoterapie.
Jahody – pomáhajú pri detoxikácii čriev, posilňujú imunitu a podporujú krvotvorbu.    
Upozorňujeme: Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť len do konca septembra
Zdravotnú poisťovňu môžeme zmeniť jedenkrát do roka. Prihlášku do novej poisťovne je potrebné odovzdať najneskôr do konca septembra a zmena začne  platiť od 1. januára nasledujúceho roka. 

Výberu zdravotnej poisťovne je potrebné venovať dostatok času. „Poistenci by si mali nájsť dostatok času na porovnanie benefitov, ktoré im jednotlivé zdravotné poisťovne môžu ponúknuť“, odporúča prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov SR (AOPP) Mária Lévyová. Poisťovne ponúkajú rôzne benefity, od skracovania čakacích termínov na plánované vyšetrenia a operácie, doplatky nad rámec zákona, rozšírené preplácanie preventívnych prehliadok, telefonické konzultácie, špecifické benefity pre individuálne skupiny poistencov až po preplácanie inovatívnej liečby. Najjednoduchšie je pozrieť si služby poisťovní na ich internetových stránkach. „Zároveň by sme si mali skontrolovať, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o ktorého služby máme záujem, má zmluvu s poisťovňou, do ktorej sa ideme prepoistiť“, dodáva M. Lévyová.

Ak chcete urobiť zmenu a prepoistiť sa, musíte si podať správne vyplnenú a podpísanú prihlášku do novej zdravotnej poisťovne. Prihláška je dostupná v každej pobočke poisťovne aj na jej webovej stránke. Môžete tiež využiť zákaznícke centrum vybranej poisťovne, ktoré s vyplnením prihlášky pomôže. Prihlášku potom musíte ešte do novej poisťovne doručiť, či už osobne, poštou alebo elektronicky. Dôležité je dodržať termín do konca septembra t.r. Ak odovzdáte prihlášku neskôr, poistencom novej poisťovne sa stanete až od 1.1.2019, teda o rok neskôr.

Zmena zdravotnej poisťovne platí najskôr od 1.1.2018, dovtedy používate zdravotný preukaz svojej súčasnej poisťovne. Poistenec, zamestnanec, ktorý zmení zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť túto zmenu svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní.     
Cenné papiere: CFI a FISN kódy
V súlade s aktualizovanými normami ISO 10962 a ISO 18774 prideľuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) od júla tohto roku všetkým aktívnym cenným papierom, ktoré sú registrované v Slovenskej republike, upravené kódy CFI a FISN.  

Medzinárodné normy ISO využívajú na označenie cenných papierov tri rôzne kódy: ISIN – základný identifikátor emisie, FISN – krátky názov a CFI – kód slúžiaci na detailnejšiu klasifikáciu. Identifikačné kódy CFI a FISN prinášajú jednotné, presnejšie a tiež detailnejšie definovanie jednotlivých cenných papierov a finančných nástrojov.

Investori a sprostredkovatelia obchodu s cennými papiermi sa vďaka aktualizovaným kódom dozvedia okrem obdobia splatnosti napríklad aj výšku fixnej úrokovej sadzby či spôsob zabezpečenia, čo môže byť dôležitou informáciou pri rozhodovaní o plánovanej investícii. Kľúč na presné dekódovanie číselných označení nájdu účastníci obchodu s cennými papiermi v príslušných aktualizovaných normách ISO 10962 pre kódy CFI a ISO 18774 pre FISN.   
EU: Kybernetická bezpečnosť
Medzi riziká digitálnej doby patrí počítačová kriminalita, ktorej hospodársky vplyv sa len za posledné štyri roky späťnásobil. A keďže digitalizácia sa šíri do všetkých oblastí nášho života, bude tento vplyv len narastať. 

Len v minulom roku došlo každý deň k vyše 4.000 útokom vydieračského softvéru (ransomware) a 80% európskych podnikov zaznamenalo aspoň jeden kybernetický incident. V prieskumoch až 87% respondentov považuje počítačovú kriminalitu za dôležitú výzvu pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.

Európska komisia navrhuje opatrenia na princípe troch O:
•       ODOLNOSŤ -  rozsiahly súbor opatrení zameraných na posilnenie kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Patrí medzi ne Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá má pomáhať členským štátom pri zvládaní kybernetických útokov aj nový európsky certifikačný systém na zaručenie bezpečnosti produktov a služieb v digitálnom svete.
•       OBRANA - Európske stredisko výskumu a kompetencií pre kybernetickú bezpečnosť (pilotný projekt v 2018) pomôže v spolupráci s členskými štátmi vyvíjať a zavádzať nástroje a technológie potrebné na to, aby sme mohli držať krok s neustále sa meniacimi hrozbami a aby naše obranné mechanizmy boli rovnako moderné ako zbrane v rukách páchateľov počítačovej trestnej činnosti. Vznikne aj koncepcia, vďaka ktorej Európa a členské štáty budú môcť rýchlo, operatívne a jednotne reagovať na rozsiahle kybernetické útoky. Zintenzívni sa medzinárodná spolupráca.
•       ODRADENIE - efektívne odrádzať páchateľov výraznejšou reakciou orgánov presadzovania práva s dôrazom na odhaľovanie, sledovanie a stíhanie páchateľov takýchto zločinov. V tejto oblasti komisia navrhuje nové opatrenia na boj proti podvodom a falšovaniu bezhotovostných platobných prostriedkov. Rozšíri sa rozsah deliktov týkajúcich sa informačných systémov na všetky platobné transakcie vrátane transakcií vo virtuálnych menách. Začiatkom roka 2018 budú predložené aj návrhy na uľahčenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

štvrtok, 21. septembra 2017

Radíme: Prečo písať rukou
Poznámky, ktoré sme si zvykli písať ručne do diárov a poznámkových blokov, vystriedali smartfóny poskytujúce rôzne aplikácie a funkcie.

Aj napriek častejšiemu využívaniu klávesníc by sme však nemali zabudnúť na písanie rukou. Cibrí sa ním jemná motorika a celkový rozvoj osobnosti, čo potvrdzujú viaceré výskumy a štúdie. Počas písania rukou sa nám dokonca v mozgu vytvárajú nervové spojenia, ktoré pôsobia na jednoduchší proces učenia sa.

Vedci však prišli aj k poznatku, že je rozdiel či rukou píšeme tlačené písmo alebo písané. V mozgu sa tak aktivujú rôzne spojenia. Zároveň sa zistilo, že študenti, ktorí poznámky na prednáškach zaznamenávali rukou, sa učia lepšie. Písanie rukou však formuje aj osobnosť človeka a taktiež sa dokázalo, že súvisí s tvorbou kreatívnych nápadov.

Aktuálne: Lepšia ochrana zvierat 
Zlepšenie ochrany zdravia zvierat prostredníctvom podávaných veterinárnych prípravkov a technických pomôcok je cieľom navrhovaného zákona o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach, ktorý pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Veterinárne prípravky a veterinárne technické pomôcky nie sú liekmi ani liečivami, obchodovanie s nimi preto nespadá do pôsobnosti zákona o liekoch. Väčšinou ide o prípravky a pomôcky dovážané zo zahraničia, aj preto je potreba ich riadnej registrácie. Na základe nového zákona budú musieť byť všetky prípravky riadne zaregistrované, odskúšané, upravia sa podmienky ich schválenia a uvedenia na trh, ako aj požiadavky na zaobchádzanie s nimi. „Ide o rôzne vitamíny, minerály, bielkoviny, kolagén, dezinfekčné prostriedky, šampóny či krémy na výživu pokožky. Dotkne sa teda všetkých účastníkov obchodného reťazca – dovozcov prípravkov, distribútorov, lekární, veterinárnych lekárov aj samotných chovateľov“, spresnila ministerka Gabriela Matečná. Zákon upraví aj podmienky používania veterinárnych technických pomôcok a ich uvádzanie na trh. V praxi môže ísť o rôzne prístroje určené na vyšetrenie zvieraťa, na diagnózu, sledovanie ochorenia a poranenia, zdravotného postihnutia či o umelú končatinu.

Preventívne schvaľovanie a registráciu bude zabezpečovať Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv. Nad dodržiavaním zákona bude dohliadať Štátna veterinárna a potravinová správa SR, za jeho porušenie bude udávať sankcie. Samostatný právny predpis na národnej úrovni je dôležitý aj preto, že táto problematika nie je harmonizovaná na úrovni Európskej únie. Problematiku schvaľovania veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok majú na národnej úrovni upravené tiež iné členské štáty - Česká republika, Maďarsko, Portugalsko, Poľsko, Francúzsko, Rumunsko, Belgicko. Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2018.    
Interreg SE: Nová výzva so 60 miliónmi eur 
V rámci 3. výzvy programu Interreg Stredná Európa (Interreg SE) bude možné predkladať projekty od 21. septembra 2017 až do 25. januára 2018. 

Výzva bude otvorená pre väčšinu špecifických cieľov programu, pričom podporené budú napríklad nové mechanizmy zavádzania inovácií na trh, zlepšenie regionálnych systémov verejnej dopravy, logistika šetrná k životnému prostrediu, udržateľné využívanie prírodných a kultúrnych zdrojov či kultúrny a kreatívny priemysel.

Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod organizuje v utorok 26. septembra o 9.30 h v Hoteli Bôrik Národný informačný deň k tretej výzve na predkladanie projektov Interreg Stredná Európa 2014 až 2020. Na podujatí budú poskytnuté informácie o aktuálnom stave implementácie programu, detaily o tretej výzve, príklad realizácie úspešného projektu - ENTER-TRANSFER, prezentácie špecifických cieľov ako aj tipov na rozvoj projektov vrátane usmernenia, ako tvoriť ich rozpočet.  
EU: Investície do inteligentného, inovatívneho a udržateľného priemyslu 
Európska komisia predstavila tretí balíček legislatívy. Ide o novú stratégiu pre priemyselnú politiku únie, ktorá zlúči všetky súčasné a nové iniciatívy do jednej. 

Európsky priemysel si vo viacerých odvetviach udržiava na svetovom trhu vedúcu pozíciu. Pripadajú naň dve tretiny vývozu Európskej únie a zamestnáva 32 miliónov ľudí. Aby si však priemysel udržal a posilnil svoju konkurenčnú výhodu, je potrebné ho výrazne zmodernizovať.

K najdôležitejším novým prvkom stratégie pre priemyselnú politiku EÚ patria:
-          Komplexný súbor opatrení na posilnenie kybernetickej bezpečnosti nášho priemyslu.
-          Návrh nariadenia o voľnom pohybe iných ako osobných údajov, ktorým sa umožní voľný cezhraničný pohyb údajov.
-          Nový súbor opatrení týkajúci sa obehového hospodárstva vrátane stratégie zameranej na plasty a opatrení na zlepšenie výroby obnoviteľných biologických zdrojov a ich premeny na biovýrobky a bioenergiu.

Stratégia neobchádza ani práva duševného vlastníctva, zlepšenie fungovania verejného obstarávania v EÚ či rozšírenie programu v oblasti zručností na nové kľúčové odvetvia, akými sú stavebníctvo, oceliarstvo, papierenský priemysel, ekologické technológie a energie z obnoviteľných zdrojov.