piatok 17. augusta 2018

EU: Ako dlho žijeme a akého veku sa dožívame zdraví


Najnovší prieskum Poštovej banky porovnal očakávanú dĺžku života žien na Slovensku a v Európskej únii. A zistil tiež, ktorí obyvatelia si užijú najviac rokov v zdraví.

Slovenky sa dožívajú 81, Slováci 74 rokov: Očakávaná dĺžka života žien pri narodení je u nás necelých 81 rokov. Na prvý pohľad veľmi pekné číslo, až kým si v „rebríčku“ nevšimneme, že patrí medzi najnižšie v EÚ. Nižšia odhadovaná dĺžka života ženskej populácie je len v 5 krajinách únie. Najnižšia je v Bulharsku, a to 78,5 roka. V západných krajinách únie sa obyvatelia dožívajú vyššieho veku. Najvyšší očakávaný vek dožitia je v Španielsku na úrovni cca 86 rokov. Spomedzi susedov nás predbehlo Rakúsko (o 3,5 roka), ale aj Česko a Poľsko (zhruba o 1,5 roka).

Je všeobecne známe, že muži žijú o niečo kratšie ako ich nežnejšie polovičky. Neplatí to len na Slovensku, ale vo všetkých európskych krajinách. Očakávaná dĺžka života slovenských mužov je o zhruba -7 rokov kratšia ako v prípade žien. Priemerný rozdiel medzi oboma pohlaviami v EÚ je 5,4 roka. Predpokladaná dĺžka života slovenských mužov pri narodení predstavuje necelých 74 rokov. V tomto prípade je krajinou s najnižším odhadovaným vekom dožitia Litva, a to len 69,5 roka. Naopak najdlhší život sa očakáva u talianskych mužov, a to rovných 81 rokov. Rozdiel medzi týmito dvoja krajinami, nachádzajúcimi sa na opačných koncoch rebríčka, tak predstavuje až 11,5 roka. A ako je to u našich susedov? Najvyššieho veku sa dožívajú muži v Rakúsku (79 rokov) a v ČR (76 rokov). Takmer rovnako ako my sú na tom Poliaci a za nami sa umiestnili Maďari (73 rokov).

Žijeme „z roka na rok“ dlhšie a dlhšie: Očakávaná dĺžka života sa u nás za ostatné desaťročie predlžila o 2,3 roka v prípade žien a o 3,4 roka v prípade mužov. Zaraďujeme sa tak medzi TOP 10 krajín únie, v ktorých došlo za obdobie 2006 až 2016 k najvýraznejšiemu predlženiu života. Na čele rebríčka sa umiestnilo Estónsko, kde sa od roku 2006 vek dožitia žien predlžil až o 3,6 roka a mužov dokonca o takmer 6 rokov. Na opačnom konci nájdeme Švédsko, kde sa život žien predlžil len o 1 rok a mužov o necelé 2 roky. Podobne je na tom aj napríklad Nemecko, Holandsko či Francúzsko. Medzi krajiny, v ktorých sa život obyvateľov za ostatných 10 rokov najviac zvýšil, patria práve tie menej vyspelé krajiny únie – okrem Estónska aj ďalšie pobaltské štáty, Rumunsko, Slovinsko, Poľsko, Malta, Cyprus a aj Slovensko.

Akého veku sa dožívame v zdraví? Zaujímavý pohľad na kvalitu života obyvateľov nám poskytuje ukazovateľ „healthy life years“ (roky života v zdraví). Aj z tohto hľadiska sa nachádzame na konci európskeho rebríčka. Slovenky sa v zdraví dožívajú len 57 rokov. Pod nami sa umiestnili už iba 2 krajiny – Fínsko (rovnako ako my 57 rokov) a Lotyšsko (necelých 55 rokov). Z najvyššieho počtu zdravých rokov sa tešia Švédky, a to až 73 rokov. Nad 70 rokov je to ešte na Malte a mierne pod touto hranicou v Írsku a na Cypre. Zaujímavé je, že rebríček „života v zdraví“ nie je tak striktne rozdelený na vyspelé krajiny únie a nové členské krajiny. Príkladom je Bulharsko, ktoré síce v očakávanej dĺžke života žien je na úplnom konci rebríčka, ale v rebríčku „healthy life years“ patrí medzi TOP 5 krajín. Výrazne vyššiu úroveň „zdravých rokov“ ako my dosahujú aj naši susedia – Poľsko a ČR (cca 64 rokov). Podobný je vývoj indexu „healthy life years“ aj v prípade mužov. U nás je to niečo vyše 56 rokov. V rebríčku pod nami sa umiestnili len pobaltské krajiny.
Rovnako ako v prípade očakávanej dĺžky života aj pri rokoch života v zdraví platí jedno pozitívum, a tým je, že aj náš vek zdravého života sa predlžuje. Za ostatných 10 rokov Slovenky žijú v zdraví o cca dva a pol roka dlhšie a Slováci o takmer 2 roky dlhšie.

Ideme vlakom: Pilotné testovanie

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spúšťa pilotnú prevádzku vlastnej mobilnej aplikácie pre prvých 500 dobrovoľníkov. Budú môcť vyskúšať on-line nákup cestovných dokladov prostredníctvom svojich smartfónov a poskytnúť ZSSK spätnú väzbu.  

Záujemci, ktorí sa chcú zapojiť do pilotnej prevádzky mobilnej aplikácie, musia splniť dve podmienky: mať mobilný telefón s operačným systémom Android a prístupom do Google Play Store a zároveň musia vyplniť registračný formulár na webe ZSSK. Vybraným uchádzačom bude potom do 24 hodín zaslaný e-mail s inštrukciami na stiahnutie aplikácie.
      
Mobilná aplikácia je v prvej fáze dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android. Používatelia si môžu prostredníctvom nej vyhľadať spojenie vrátane voľby rozšírených parametrov vyhľadávania: napríklad počet prestupov, čas na prestup, trasovanie cesty, radenie špeciálnych typov vozňov, možný je aj výber podľa jednotlivých kategórií vlakov. Aplikácia zobrazí zároveň informácie o ceste, zoznam spojov, detail trasy, znázornenie trasy na mape či ponuku služieb vo vlaku. Cestujúci si môže prostredníctvom nej kúpiť jednorazové cestovné doklady, čiže cestovné lístky a rezervácie miesta, na vnútroštátnu prepravu a na vybrané medzištátne vlaky do Českej republiky. Platiť môžu kartou alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie MasterCard Mobile. Aplikácia ponúka tiež grafické znázornenie rezervácie miesta pri vlakoch InterCity a vo vybraných rýchlikoch, prehľad všetkých kúpených cestovných dokladov či vrátenie cestovných dokladov, vyhľadávanie odchodov a príchodov vlakov z jednotlivých staníc a lokálny používateľský profil.

V ďalších fázach chce ZSSK postupne priniesť rozšírenie o systém IOS, informácie o aktuálnej polohe a meškaní vlaku, prístup do zákazníckeho konta, systém notifikácií či prepojenie s aplikáciou na kúpu SMS lístkov. Zároveň ZSSK plánuje spustiť v horizonte dvoch mesiacov inovovaný e-shop a pokračovať v rozvoji mobilnej aplikácie. Plánuje sa rozširovanie o lifestyle funkcie, služby sociálnych médií, vernostný program, synchronizáciu cestovných dokladov či informácie o výlukách alebo o videostreaming a aj spätná väzba.

Výzvy: Podpora výskumu a vývoja na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) ako riadiaci orgán Operačného programu Výskum a inovácie (OP VaI) vyhlásilo 5 prvých výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja spolu s 2 výzvami na podporu mobilizácie RIS3 tímov a 1 výzvou na podporu nadnárodných centier excelentnosti. Celková alokácia 8 vyhlasovaných výziev je 349,5 mil. EUR.  

Z dôvodu lepšieho zacielenia finančných zdrojov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ich koncentrácie na konkrétne témy namiesto jednej všeobecnej výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja sa vyhlasuje 5 tematicky orientovaných výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v 5 doménach inteligentnej špecializácie: Dopravné prostriedky pre 21. storočie (63.072.000 eur), Priemysel pre 21. storočie (107.712.000 eur), Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel  (47.520.000 ), Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (33.696.000 eur), Zdravé potraviny a životné prostredie (36.000.000 eur). Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na všetkých 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja je 288 mil. EUR.

Žiadatelia musia dbať o to, aby v predkladaných žiadostiach o NFP aktívne participovali kapacity univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier podporených v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Každý projekt musí mať definované výskumné a vývojové aktivity tak, aby ich výsledky mali vysoký potenciál uplatniteľnosti v praxi. Projekty musia byť primárne zamerané na realizáciu samotných výskumno-vývojových aktivít, menší dôraz bude kladený na obstaranie výskumnej infraštruktúry, ktorá sa bude financovať len v nevyhnutnej miere ako potrebný upgrade existujúcich zariadení, resp. budovanie unikátnych zariadení, ktoré budú potrebné pre strategický výskum a v SR neexistujú, resp. existujúce, ale v nevyhovujúcom stave a z kapacitného hľadiska.

Pôvodná výzva na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja bola zrušená ministerkou školstva ako reakcia na výhrady Európskej komisie uvedené vo varovnom liste. Následne bol prepracovaný celý systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie tak, aby všetky jeho prvky niesli nespochybniteľné znaky transparentnosti, otvorenosti a výrazného zvýšenia kvalitatívnych nárokov na predkladané projekty. Nový systém podpory výskumných projektov z Operačného programu Výskum a inovácie prešiel úspešne validáciou zo strany Orgánu auditu Ministerstva financií SR, o čom bola informovaná Európska komisia dňa 30. 7. 2018.

On-line: Prepojenie Európy a Latinskej Ameriky


Konzorcium BELLA (Building Europe Link to Latin America), ktorého hlavným investorom je Európska komisia, podpísalo dohodu so súkromným konzorciom EllaLink o prepojení Európy a Latinskej Ameriky podmorským optickým káblom. Prepojenie by malo výrazne podporiť spoluprácu v obchode a vo vzdelávacej, vedeckej, ako aj v kultúrnej oblasti.
      
Takzvaná digitálna diaľnica by mala byť spustená v roku 2020. Podmorský kábel povedie po dne Atlantického oceána z Brazílie do Portugalska a v prvej fáze tak prepojí tieto dve krajiny. Neskôr by mal projekt umožniť prepojenie aj ďalších krajín v Južnej Amerike a v rámci Európskej únie.

Európska komisia investuje do projektu približne 26,5 milióna eur. Z toho väčšiu časť v rámci programu Horizon 2020 a časť v rámci programu Copernicus.

štvrtok 16. augusta 2018

Upozorňujeme: Každý mesiac zmizne až 23.000 mobilných zariadení


Podľa spotrebiteľského prieskumu Kaspersky Lab každý piaty dovolenkár (18%) tvrdí, že fotografie a videá z ich ciest sú to najdôležitejšie, čo vo svojich mobilných zariadeniach majú uložené. V podobnom prieskume spoločnosti sa až 28% respondentov vyjadrilo, že keby svoje zariadenia stratili, alebo im ich ukradli, prišli by navždy o vzácne fotografie z dovolenky.
      
Podľa štatistík Kaspersky Lab je funkcia Anti-Theft, súčasť Kaspersky Internet Security pre Android, spustená približne 1,5-krát za minútu a v priemere 23.000 Android zariadení je mesačne nahlásených ako stratených alebo ukradnutých. Používateľom sa preto odporúča, aby dbali na ochranu svojich zariadení a dát uložených v nich počas celej letnej sezóny.

V opačnom prípade sa ich mobily a fotografie v nich uložené môžu zaradiť medzi tie stratené či ukradnuté. Napokon 4% ľudí na celom svete už má nepríjemnú skúsenosť so stratou alebo krádežou mobilného telefónu. Viac ako polovicu (57%) tvorili zariadenia Android, nasledujú prenosné počítače (29%) a iPhony (21%). Prostredníctvom jednoduchých a účinných nástrojov na ochranu pred krádežou majú spotrebitelia v prípade straty zariadenia možnosť zapnúť budík, alebo zablokovať či lokalizovať ich zariadenie na diaľku. V prípade krádeže môžu dokonca zlodeja mobilom tajne odfotiť.

Napriek riziku a dostupnosti bezpečnostných riešení výskum Kaspersky Lab ukázal, že len 22% používateľov v súčasnosti využíva výhody ochrany proti krádeži, ktoré pomáhajú chrániť ich zariadenia.

e-Government: Finančná správa rozširuje elektronickú komunikáciu


Finančná správa rozposlala ďalšie softwarningové (priateľské) upozornenia približne 100.000 subjektom, ktorých upozornila na daňové nedoplatky. Zároveň zrýchľuje proces vymáhania nedoplatkov.

Novým druhom softwarningu finančná správa zároveň vyzvala daňové subjekty na jeho zaplatenie a uviedla informácie o správnom označení platby a o postupe pre správny spôsob úhrady dane. Softwarningové upozornenia fungujú už od konca minulého roka. Do elektronických schránok na portáli finančnej správy sú napríklad pravidelne zasielané upozornenia na zistené rozdiely medzi kontrolným výkazom DPH a daňovým priznaním k DPH za konkrétne obdobie, na previazanosť nálezov z kontrol na DPH na daň z príjmu právnických osôb, na nepodania daňového priznania k dani z príjmov a najnovšie už aj na daňový nedoplatok. Pripravujú sa tiež upozornenia aj za oblasť spotrebných daní - na podanie daňového priznania či upozornenia na pohľadávky, ukončenie platnosti bankovej záruky a pod. V daňovej oblasti napríklad aj na správny spôsob ukladania účtovných dokumentov, najmä výročných správ, do registra účtovných závierok.

Finančná správa od augusta t.r. komunikuje elektronicky prostredníctvom osobitného informačného systému s 23 bankami združenými pod Slovenskou bankovou asociáciou. Bankám zašle cez elektronickú aplikáciu EKB (elektronická komunikácia s bankami) rozhodnutie, banka jeho prevzatie potvrdí a rozhodnutie vykoná. Účty dlžníkov sú tak blokované v reálnom čase a proces vymáhania nedoplatkov sa stáva efektívnejším, rýchlejším a hospodárnejším.

V roku 2017 finančná správa (daňové a colné úrady spolu) začala približne 29.000 daňových exekučných konaní tohto typu, v tomto roku zatiaľ približne 14.000 konaní.

EU: Podpora pre Nordlink


Projekt diaľkového elektrického vedenia Nordlink medzi Nemeckom a Nórskom získal ďalšie financie. Európska investičná banka (EIB) kúpila za 100 miliónov eur dlhopisy Tennetu, prevádzkovateľa nemeckej rozvodnej siete. Už vlani schválila na projekt úver 650 miliónov eur.

Elektrické vedenie s dĺžkou vyše 600 kilometrov cez Severné more umožní, aby si obe krajiny vymieňali elektrickú energiu vyrobenú vo vodných a veterných elektrárňach. Tým sa dosiahne stabilizácia rozvodných sieti, čo posilní pozitívne zmeny v nemeckej energetike. Vedenie sa má uviesť do prevádzky v roku 2020. Začalo sa budovať v roku 2016.
      
Nórsko vyrába veľa elektrickej energie v hydroelektrárňach, ktorá sa dá v porovnaní s elektrinou z veterných zdrojov dobre akumulovať. Nemecko bude po sprevádzkovaní vedenia dodávať prebytok energie vyrobenej vo svojich veterných parkoch do Nórska v čase, keď bude nedostatok vody pre hydroelektrárne. Z neho ju bude dostávať, ak výkon veterných parkov v dôsledku slabého prúdenia vzduchu bude nízky.

SR: Kontroly potravín v prvom polroku


Za šesť mesiacov t.r. uskutočnili potravinoví inšpektori na Slovensku 25.000 kontrol potravín. Nedostatky zistili v 2363 prípadoch (9,4%) a výška udelených pokút prevyšuje 3 milióny eur. Skôr boli vyplatené menšie, blokové pokuty, ktorých bolo udelených 842 v celkovej výške 29.059 eur.

Ako problematické sa ukázalo podobne ako vlani ovocie a zelenina. Najviac pochybení si pripísali jablká, paprika, paradajky, hrozno, kapusta či kel. Ale tiež vo vajíčkach a mechanicky separovanom hydinovom mäse našli nebezpečné baktérie salmonely. Popularita slovenských potravín narastá, na čom sa snažia priživiť špekulanti. Potravinoví inšpektori napríklad zistili zamlčaný alebo sfalšovaný pôvod v prípade mrkvy a petržlenu z Poľska a Holandska a paradajok zo Španielska či Talianska, alebo Turecka. Zistené nedostatky sa budú podľa ministerstva poľnohospodárstva riešiť v správnom konaní, pričom pokuta sa môže vyšplhať až do výšky 100.000 eur. 

Zároveň sa našli pochybenia pri pôvode ovocia a zeleniny aj pri veľkých dodávateľoch, ktorí dodávajú tovar do maloobchodných reťazcov. Preukázateľne sa potvrdilo, že dodali viacej ovocia a zeleniny, ako sú schopní na svojich výmerách dopestovať. Dokonca niekedy ponúkali plodiny v čase, kedy na Slovensku nedozrievajú. Agrorezort sa dohodol aj s maloobchodnými reťazcami, že tieto spoločnosti budú „delistované", teda nebudú môcť dodávať potraviny do reťazcov.