utorok 13. novembra 2018

Trend: Úvery na čoraz drahšie ojazdené autá


Slovenskí motoristi využívajú priaznivú ekonomickú situáciu, rastúce mzdy, ako aj široké možnosti financovania vozidiel. Za posledných päť rokov vzrástla priemerná cena jazdenky financovanej z úveru o tretinu na aktuálnych vyše 8.800 eur. Na druhej strane akontácia, čiže podiel ceny vozidla zaplatený priamo kupujúcim, klesla o 6 %. Motoristi sú v roku 2018 ochotní si zobrať úver  o viac ako polovicu vyšší  ako pred piatimi rokmi.

Vplynulo to z analýzy predajov AAA AUTO. Priemerná cena jazdenky, na ktorú si slovenskí motoristi berú úver, je 8.835 eur. Ak ju porovnáme so stavom pred piatimi rokmi, ide o 32 % nárast. V prípade zánovných áut, ktoré charakterizuje nízky nájazd kilometrov a vek, je tento nárast ešte vyšší. Kým pred piatimi rokmi bola priemerná cena zánovného vozidla financovaného na úver 9.455 eur, dnes to je 14.100 eur. Motoristi si teda berú úver až na o 50 % drahšie vozidlá ako pred piatimi rokmi. Každým rokom tiež rastie aj výška úveru, ktorý si motoristi na jazdenky berú. Kým v roku 2013 bola priemerná výška úveru 4.667 eur, dnes to je 7.285 eur. Ešte vyššie úvery sú si kupujúci ochotní vziať na zánovné vozidlá, v tomto roku je jeho priemerná výška 10.576 eur. Je to o 72 % viac ako pred piatimi rokmi. „V oboch prípadoch – jazdeniek aj zánovných, áut, každoročne klesá výška akontácie. Za posledných päť rokov išla nadol o vyše šesť percent pri jazdenkách a o desať percent pri zánovných vozidlách“, vysvetľuje Karolína Topolová.

Kupujúci sa vzhľadom na dobrú ekonomickú situáciu a rastúce príjmy neboja investovať do drahších jazdeniek. „Už u nich nehrá prím nízka cena, ale kladú dôraz na bezpečnosť vozidiel. Viac sa zaoberajú aj vekom a nájazdom kilometrov, preto sa stále častejšie rozhodujú pre zánovné vozidlá, ktoré sú trendom posledných pár rokov. Za posledných päť rokov vzrástol počet obchodov, v rámci ktorých zákazníci využili financovanie zánovných áut o 83 %. To je skutočne vysoké číslo, ktoré je okrem iného spôsobené aj širokými možnosťami financovania, ktoré sú konkurencieschopné  financovaniu nových áut. Klienti môžu teda pri nákupe zánovného auta usporiť až 40 % oproti novému vozidlu a zároveň majú servis a podmienky financovania ako pri novom vozidle. Zákazníci u nás tiež oceňujú, že si môžu na jednom mieste vybrať vozidlo a zaistiť si výhodné financovanie“, doplnila Karolína Topolová.

Výška mesačnej splátky, ktorú motoristi v priemere platia za ojazdené vozidlo, je aktuálne 161 eur. Za posledných päť rokov vzrástla iba o 12 eur. V prípade zánovných vozidiel je splátka o niečo vyššia. Majitelia v priemere platia 230 eur. Oproti roku 2013 tak uhrádzajú za úver o 25 eur viac. Priemerná doba financovania je päť rokov.

Upozorňujeme: Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi


Naše emailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia, či kde pracujeme a ešte oveľa viac. V online svete sa vyskytuje až alarmujúce množstvo informácií o nás. Európania vrátane Slovákov stratili prehľad, čo sa v online svete deje s ich dátami, ktoré spoločnosti alebo platformy majú informácie o ich identite alebo dokonca o ich vlastných deťoch. Stručne povedané, príliš veľa ľudí v Európe stratilo kontrolu nad svojimi osobnými údajmi.

Spoločnosť Kaspersky Lab v rámci európskeho prieskumu (vo Veľkej Británii 2002 rozhovorov, v Španielsku 1004, v Nemecku 1002 rozhovorov, vo Francúzsku to bolo 1001 rozhovorov, v Taliansku 1000, v Českej republike 501 a na Slovensku 500, celkovo bolo realizovaných 7010 rozhovorov medzi respondentmi vo veku 18 rokov alebo starších, pričom sa uplatňovali národné reprezentatívne kvóty podľa pohlavia, veku a regiónu) zistila, že strata kontroly nad osobnými údajmi je niečo, čo má dopad na väčšinu ľudí v Európe. Existuje veľa dôvodov, prečo sme v tejto situácii, pričom zistenia na základe prieskumu napríklad ukazujú, že až 49 % Slovákov netuší, kde všade v online svete sú ich osobné údaje uložené. Celoeurópske výsledky sú ešte alarmujúcejšie, keďže túto informáciu nemá až 64 % Európanov. Výsledky tiež ukázali, že 17 % slovenských rodičov a dokonca až 39 % európskych nevie, aké osobné údaje zdieľajú ich deti online. Pritom slovenskí aj európski spotrebitelia sa zaujímajú o osud svojich údajov: 80 % Slovákov (88 % Európanov) zaujíma, ak sú ich údaje použité nezákonne. Navyše 67 % (resp. 57 %) by vydesilo (alebo aspoň poriadne vystresovalo), ak by boli ich osobné finančné údaje hacknuté. Iba 31 % respondentov zo Slovenska dôveruje veľkým spoločnostiam, že sa postarajú o ich údaje a len 27 % verí, že ich údaje sú na stránkach sociálnych médií v bezpečí.

Napriek tomu spotrebitelia nepodnikajú potrebné kroky v súvislosti s ochranou svojich údajov a až znepokojivé percento ľudí nezvláda ani jednoduché úkony. Jeden zo šiestich (16 %) slovenských používateľov internetu si nezabezpečuje svoju Wi-Fi sieť heslom, 28 % Slovákov súhlasilo s tvrdením „Nikdy som neaktualizoval možnosti zabezpečenia na mojom Wi-Fi routri“ a 30 % nechráni svoje zariadenia pomocou bezpečnostného softvéru. Samozrejme, firmy aj spotrebitelia robia aspoň nejaké opatrenia na ochranu údajov, no ich správanie môže mať za následok, že aj tieto opatrenia sú zbytočné. Firmy, ktoré dôkladne chránia osobné údaje, nemajú ako zabrániť používateľom v nezodpovednom správaní, ako napríklad pri používaní rovnakého hesla pre viacero účtov, zdieľaní hesiel s inými osobami, v používaní jednoduchých hesiel alebo zanedbávaní zabezpečenia routra, ktorý používajú.

Očkovanie: Dôležité aj pre tehotné ženy


Pred tehotenstvom by mala žena absolvovať všetky povinné očkovania. S živými vakcínami, obsahujúce oslabené vírusové alebo bakteriálne častice, by sa mali nechať zaočkovať najneskôr mesiac pred plánovaným otehotnením, pričom najväčší význam má očkovanie proti ovčím kiahňam v prípade, že ich žena neprekonala.

Neživé vakcíny, s usmrtenými vírusovými alebo bakteriálnymi časticami, môžu byť podané aj tesne pred otehotnením a v prípade potreby aj počas tehotenstva. Každá tehotná žena by sa mala nechať zaočkovať proti chrípke (od októbra do decembra) i záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (v 28. – 37. týždni tehotenstva). Význam pre matku a dieťa má očkovanie aj po pôrode, pričom je bezpečné nechať sa zaočkovať aj v prípade, že žena dojčí. Zaočkovaná matka znižuje riziko, že nakazí svoje dieťa. Žena, ktorá neabsolvovala očkovanie proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu počas tehotenstva, by mala byť zaočkovaná ihneď po pôrode, ak ju neočkovali posledných päť rokov.

Komplikácie v tehotenstve môže spôsobiť napríklad chrípka. Priamy prenos chrípky z matky na plod počas tehotenstva je napríklad príčinou zamĺknutého potratu v prvom trimestri. Vírus chrípky spôsobuje rázštepy neurálnej trubice a materskú chrípku tiež spájajú so štyrikrát vyšším výskytom nádorov plodu. Deti matiek s prekonanou chrípkou zaostávajú v raste počas vnútromaternicového života.

pondelok 12. novembra 2018

SR: Nové školenia pre daňovníkov


Finančná správa vyhlásila ďalšie termíny školení k elektronickej komunikácii. Určené sú najmä pre fyzické osoby podnikateľov, ktorým od júla 2018 vznikla povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. 
      
Blíži sa totiž koniec roka 2018 a kráti sa čas na prihlásenie sa na elektronickú komunikáciu s finančnou správou. Školenia na tému elektronickej komunikácie sa budú konať už začiatkom decembra (3. – 5. decembra) v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V prípade väčšieho záujmu zo strany klientov rozšíri finančná správa školenia aj na ďalšie termíny. Cieľom je uľahčiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou fyzickým osobám podnikateľom, pretože často nedisponujú takými technickými kapacitami ako právnické osoby a ani takou mierou podpory od daňových poradcov. Finančná správa preto zjednodušila proces registrácie a autorizácie do jedného kroku a zároveň vyhlasuje školenia, na ktorých sa klienti dozvedia všetko potrebné.

Na vyhlásené školenia je potrebné sa prihlásiť čo najskôr (najneskôr do 26.11.) prostredníctvom zaslania prihlášky na emailovú adresu vzdelavanie@financnasprava.sk. Maximálny počet účastníkov v jednom termíne školenia je 50, v prípade väčšieho počtu záujemcov môže finančná správa termíny aj rozšíriť. Akceptované sú vždy všetky prihlášky až do naplnenia kapacít. Školenia sa začínajú o 9.00 hod., v prípade veľkého záujmu následne aj o 13.30 hod. Každému účastníkovi je k dispozícii internetové pripojenie prostredníctvom siete wifi, lektori im poskytujú technickú podporu.

Výzva: Vyše 100.000 eur na regionálny rozvoj


Úrad vlády SR vyhlásil na svojom webovom sídle druhú Výzvu na prekladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na podporu prípravy akčných plánov rozvoja okresov zaradených ÚPSVaR do zoznamu najmenej rozvinutých okresov v roku 2018 vrátane informačných, koordinačných a podporných aktivít. Oprávnené sú projekty z okresov, pre ktoré ku dňu 18. júna 2018 nebol spracovaný akčný plán a pre ktorý nebola pridelená dotácia na prípravu akčného plánu rozvoja v roku 2017 alebo v roku 2018. Zameranie výzvy súvisí aj so zaradením ďalších dvoch okresov  Michalovce a Stropkov do zoznamu najmenej rozvinutých okresov dňa 19. októbra 2018. Objem disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 129.625 eur. Dotáciu je možné poskytnúť subjektom územnej spolupráce podľa § 13 ods.1 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
      
Vzory žiadosti a povinných príloh žiadosti sú zverejnené na webovom sídle Úradu vlády SR vlada.gov.sk. Žiadosti so všetkými povinnými prílohami je potrebné doručiť do 21. novembra 2018 buď do elektronickej schránky Úradu vlády SR s označením Žiadosť o poskytnutie dotácie - Podpora regionálneho rozvoja alebo poštou na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia regionálneho rozvoja, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, alebo osobne do podateľne Úradu vlády SR taktiež s uvedeným označením. Žiadateľ zároveň zašle žiadosť a prílohy podľa čl. 4 záväznej metodiky v rovnakom termíne aj elektronickou poštou na adresu výzva2018-2@vlada.gov.sk. Uvedená adresa slúži potenciálnym žiadateľom aj na zasielanie otázok súvisiacich s výzvou.

Očkovanie: Povinné vo vybraných profesiách


Na Slovensku sú napríklad lekári, laboratórni pracovníci či pracovníci azylových zariadení povinne očkovaní proti tuberkulóze, zatiaľ čo epidemiológovia, vojaci, príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže či hasiči proti hepatitíde A.

Proti hepatitíde B sú očkovaní zase učitelia na zdravotníckych školách, zamestnanci zariadení sociálnych služieb, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, obcí či sociálnej kurately. Zamestnanci virologických laboratórií, kde sa pracuje s vírusom besnoty, asanačných podnikov a šarhovia sa musia nechať zaočkovať proti besnote. Proti kliešťovému zápalu mozgu musia podstúpiť očkovanie zamestnanci virologických laboratórií, kde sa  pracuje s s vírusom kliešťového zápalu mozgu.

Povinné očkovania musia absolvovať aj skupiny ľudí, ktorí sú, alebo boli vystavení zvýšenému riziku nákazy. Sú to napríklad osoby, ktoré prišli do kontaktu s chorými na tuberkulózu, meningitídu či vírusovú hepatitídu A, osoby žijúce v domácnosti s človekom chorým na hepatitídu B a ľudia, čo prišli do kontaktu s besným zvieraťom. V domoch sociálnych služieb sa povinne očkuje proti pneumokokovým infekciám.