utorok 14. augusta 2018

Slovensko.sk: Inštalácia aplikácií


Ak chcete využívať svoj občiansky preukaz s čipom (eID kartu) na elektronickú komunikáciu, okrem bezpečnostného osobného kódu BOK, nahratých certifikátov a čítačky čipových kariet, potrebujete vo vašom počítači aj príslušné softvérové vybavenie.

Ovládače k čítačkám čipových kariet Gemalto, Bit4id, aplikáciu na prihlásenie eID klient a aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis D.Suite/eIDAS si už môžete stiahnuť a postupne nainštalovať prostredníctvom jedného inštalačného súboru, ktorý je najnovšie dostupný v sekcii „Na stiahnutie“ (zatiaľ pre operačný systém MS Windows).

V prípade, že nemáte záujem o využitie inštalácie všetkých aplikácií prostredníctvom jedného inštalačného súboru, môžete si uvedené aplikácie aj naďalej stiahnuť a nainštalovať jednotlivo.

Výzva: Nové projekty Európskeho zboru solidarity


Nová výzva na predkladanie projektov je prvou zo série výziev, vďaka ktorým sa do konca roku 2020 môže do Európskeho zboru solidarity zapojiť až 100.000 mladých ľudí z EÚ aj mimo nej.

Zainteresované strany môžu svoje návrhy predkladať do 16. októbra 2018 a až do 18. februára 2019 sa môžu zapojiť dobrovoľnícke tímy. Na financovanie vybraných projektov je z rozpočtu EÚ k dispozícii 44 miliónov EUR. Okrem projektov týkajúcich sa dlhodobých individuálnych dobrovoľníckych činností, stáží a pracovných miest v oblasti solidarity budú oprávnené aj nasledovné aktivity:
·         Organizácie budú môcť tímom dobrovoľníkov ponúknuť krátkodobé projekty (od dvoch týždňov do dvoch mesiacov).
·         O financovanie sa môžu uchádzať aj verejné a súkromné subjekty so sídlom nečlenských štátoch EÚ. Mladí ľudia zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity si budú môcť vytvárať skupiny najmenej piatich účastníkov a sami realizovať činnosti v oblasti solidarity.

Niektoré projekty Európskeho zboru solidarity v oblasti dobrovoľníctva sú otvorené aj organizáciám z krajín mimo EÚ – z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Turecka, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ale aj z iných partnerských krajín.

Európsky zbor solidarity vznikol v decembri 2016. Odvtedy sa na jeho portáli zaregistrovalo 72.000 mladých ľudí a približne 7.000 z nich sa už angažuje v činnostiach v oblasti solidarity.

Novinka: Petržalská samospráva spustila SMS notifikáciu


Služba je určená pre všetkých, ktorí majú záujem dostávať informácie z tejto mestskej časti formou SMS správy z 10 kategórií: aktuality z kultúry, športu či zo života v samospráve alebo informácie o verejných vyhláškach, prípadne verejnom obstarávaní a iné.

Podmienkou využívania SMS notifikácie je registrácia na webovej stránke samosprávy a prihlásenie sa na odber vybraných SMS správ. Informácie budú následne prichádzať automaticky na zvolené číslo mobilného telefónu podľa zvolených kategórií vo forme textu s odkazom. Po otvorení linku internetový prehliadač presmeruje používateľa na webovú stránku Petržalky, kde si môže článok či oznam prečítať celý.

Služba SMS notifikácia je skvelou možnosťou, ako sa rýchlo a pohodlne dostať k informáciám bez toho, aby ste ich museli prácne vyhľadávať na stránke, či denne sledovať, čo sa v mestskej časti deje. Navyše, tieto informácie sú pre obyvateľa doslova „šité na mieru“. Mestská časť pripravuje ďalšie vylepšenia, ktoré jej obyvateľom zjednodušia a skvalitnia kontakt so samosprávou.

Zelená domácnostiam: Kotly na biomasu


V predposlednom, 26. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam (otvorené 7. augusta 2018) Slovenská inovačná a energetická agentúra vydala 268 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu v hodnote viac ako 400.000 eur.

Zostávajúce prostriedky z tohto kola, ďalšie presunuté z iných rozpočtových položiek, ako aj uvoľnené prostriedky po nevyužitých poukážkach z predchádzajúcich kôl boli presunuté do nasledujúceho, posledného 27. kola projektu. Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov eur. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií zariadení na využívanie OZE. Doteraz bolo preplatených 14.858 poukážok v celkovej hodnote takmer 33 miliónov eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne.

pondelok 13. augusta 2018

Trend: Neplatenie faktúr

Slovenské firmy neveria, že sa zlepší oneskorená úhrada faktúr. V súčasnosti im každá štvrtá platba prichádza neskoro, alebo nie je zaplatená vôbec.

Oproti ostatným európskym krajinám je to privysoké číslo, ktoré okrem možného ohrozenia biznisu prináša firmám aj skepticizmus. O ich očakávaniach hovorí aktuálna štúdia spoločnosti EOS KSI s názvom European Payment Practices 2017. Keď sa slovenských firiem v roku 2016 pýtali, ako sa podľa nich zmení platobná disciplína ich koncových zákazníkov a obchodných partnerov, takmer 28% očakávalo výrazné zlepšenie a zhruba 16% výrazné zhoršenie. O rok neskôr už odpovedali inak, v zlepšenie verí len 26% firiem, v zhoršenie 17%. Podobné očakávania majú aj firmy v ostatných východoeurópskych krajinách. S veľkým zlepšením ráta zhruba 24% firiem, rok predtým to však bolo vyše 29%.

K pesimizmu môžu prispievať aj ďalšie skutočnosti, ktoré štúdia ukázala. Firmy vo východnej časti Európy musia na zaplatenie faktúr čakať dlhšie (37 dní) ako tie na západe (33 dní). Vyšší majú aj podiel oneskorených alebo úplne nezaplatených platieb (25%), kým na západe je to 20%. „Príčinou môže byť to, že firmy na západe sú v lepšej kondícii, keďže často pracujú za vyššie marže a v lepších podmienkach. Okrem toho tam môže byť nižší podiel špekulantov, ktorí cez účelovo založené firmy objednávajú tovar, aby nemuseli zaplatiť dodávateľovi“, dodal Peter Hetteš.Inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2017 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu European Payment Practices (3.200 spoločností v 16 európskych štátoch). Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem  z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Slovenska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska a Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

SR: Nové nabíjacie stanice pre elektromobily


Po spustení prvých dvoch nabíjacích elektrostaníc pre zákazníkov v roku 2016 zriadila BILLA Slovensko ďalších päť. Nabíjacie stanice sú k dispozícii zadarmo a naraz ich využijú dva elektromobily.

Okrem Bratislavy a Žiari nad Hronom je tak možné nabiť si bezplatne elektromobil počas nákupu už aj v Záhorskej Bystrici, Veľkom Mederi, Senci, Galante a v Malackách. Miesta pre elektromobily sa nachádzajú na parkovisku a sú označené zelenou farbou a nálepkou s titulom „Jazdíte na zeleno? Tu si môžete dobiť svoj elektromobil“. Naraz je možné nabíjať dva elektromobily, pričom každá nabíjacia stanica disponuje dvoma nabíjacími portami s výkonom 22 kW. Ide o systém Plug&Charge bez nutnosti autentifikácie.

„V januári 2018 sme zverejnili výzvu na zasielanie tipov na lokality, kde by používatelia elektromobilov uvítali nabíjaciu stanicu. Dostali sme množstvo spätnej väzby na lokality, kde by naši zákazníci uvítali nové stanice. Do budúcnosti preto počítame s vybudovaním nových nabíjacích staníc v mestách na strednom a východnom Slovensku“, uviedla hovorkyňa spoločnosti Kvetoslava Kirchnerová. Rozširovanie nabíjacích miest pre elektromobily podporuje ich predaj a využívanie v našej krajine, čím sa druhotne prispieva k znižovaniu produkcie škodlivých emisií CO2 do ovzdušia a podporuje ochranu životného prostredia. Okrem toho BILLA už od roku 2009 zbiera na svojich predajniach použité batérie, ktoré ďalej odovzdáva na recykláciu. Taktiež sa zaviazala dlhodobo znižovať spotrebu elektrickej energie o 20% a emisií CO2 o 30% do roku 2022.

Radíme: Defekt bez rezervy


Súčasná legislatíva umožňuje pri väčšine moderných automobilov odstránenie rezervy a jej nahradenie pneumatikami s možnosťou núdzového dojazdu alebo tzv. lepiacou sadou.

Automobil teda nemusí byť vybavený zdvihákom, kľúčom na matice alebo na skrutky kolies a náhradným kolesom, ak má na všetkych kolesách pneumatiky so špeciálnou konštrukciou umožňujúcou núdzové dojazdenie alebo sadu na opravu pneumatík. Pri všetkých riešeniach je povinné / odporúča sa mať vo vozidle systém sledovania tlaku v pneumatikách. Vnútorná lepivá viskózna tesniaca vrstva všetky drobné defekty okamžite sama zacelí bez nutnosti zastavovať vozidlo a riešiť opravu. Jazda môže pokračovať, pretože funkcia plášťa zostáva zachovaná. Avšak pozor, na poškodených pneumatikách nie je možné jazdiť donekonečna, aj ony musia byť v prípade defektu opravené v pneuservise.

Vďaka zosilneným bočniciam pri pneumatikách s ďalšou technológiou nedôjde po defekte k deformácii plášťa medzi vozovkou a ráfikom, a nehrozí tak nebezpečné zvlečenie plášťa, poškodenie ráfika či celej nápravy. Dojazd nenahustenej pneumatiky so zosilnenými bočnicami je 80 km. Na použitie takýchto pneumatík je nutné mať opäť v aute inštalovaný systém sledovania tlaku v plášťoch, najlepšie v kombinácii s elektronickou stabilizáciou (ESC). Novinkou pre letnú sezónu 2018 je zdokonalenie technológie, pri ktorej sú na behúni pneumatiky rovnako ako na koži žraloka „šupinky" optimalizujúce prietok vody. Potláčajú vodné turbulencie a prispievajú k rýchlemu odvodu vody, čím sa minimalizuje riziko vzniku aquaplaningu.

Pre vodičov, ktorí nechcú voziť v aute rezervné koleso, ale ani kupovať novú sadu pneumatík, je alternatívou sada na opravu plášťov. V balení sa nachádza kompresor napájaný z 12V zásuvky, fľaša so špeciálnou tesniacou kvapalinou, rukavice a návod. Po aplikácii tesniaceho prostriedku sa s opravenou pneumatikou dá prejsť až 200 km maximálnou rýchlosťou 80 km/hod.

e-Shopping: Väčšia dôvera


Zákazníci na Slovensku stále väčšmi dôverujú on-line nakupovaniu. Oceňujú široký výber, pohodlné prezeranie z domu, alebo smartfónu a tiež lepšie ceny než v kamenných obchodoch.

Z obrovskej konkurencie vyše 11 000 e-shopov pôsobiacich na slovenskom trhu profituje zákazník. Navyše dnes už do on-line retailu vstúpili takmer všetky kamenné siete, ktoré musia prispôsobovať svoj biznis model dravému trhu e-commerce. Darí sa tým, ktorí dodržiavajú sľuby dané zákazníkom. Samozrejmosťou pri úspešných e-shopoch sú používateľsky prívetivý dizajn, viac spôsobov platby a dopravy a kvalitná zákaznícka podpora“, uvádza Alexander Jančo. Podľa prieskumu SAEC a Nielsen Admosphere (realizovaný v období 28.5.2017 – 4.6.2018) až 94% respondentov, ktorí za posledný rok nakúpili na internete, malo s nákupom pozitívnu skúsenosť. Okrem ceny a kvality ponúkaného tovaru (služby) 15% opýtaných považuje za rozhodujúci faktor pri nákupe rýchlosť a čas dodania.

Dôkazom stúpajúcej dôvery v e-commerce je výška útraty. Tohtoročné nákupy v e-shopoch sú najčastejšie v rozmedzí 201-500€, ale až 25% respondentov minulo vyše 500€ (v minulom roku to bolo 21%). Kvalifikovaný odhad vychádzajúci z údajov cenových porovnávačov hovorí, že celkové tržby on-line za rok 2017 atakovali hranicu jednej miliardy eur. Prejavom určitej opatrnosti nakupujúcich je platba na dobierku. Hoci stále predstavuje 40% platieb za on-line nákupy, podľa SAEC medziročne postupne klesá. Osobný odber využívajú trojnásobne viac zákazníci vo veľkých mestách oproti slovenskému priemeru.

Iba 33 respondentov z celkového počtu 944 uviedlo, že s on-line nakupovaním nemali pozitívnu skúsenosť, pričom je to menej ako minulý rok. Najčastejším dôvodom bola podľa SAEC zlá kvalita tovaru, nedostatočné informácie o vadách a rizikách výrobku či neschopnosť dodať výrobok v uvedenom termíne. Dve tretiny opýtaných (67%) uviedli, že poznajú, že je internetový obchod seriózny a dôveryhodný podľa skúseností a odporúčaní iných používateľov. Vplyv na zvýšenie dôveryhodnosti určite bude mať aj nová legislatíva o ochrane osobných údajov známa pod skratkou GDPR, rôzne certifikáty a pečate kvality od nezávislých autorít. Základom reputácie e-shopu by mali byť kvalitne spracovaný web s kontaktnými údajmi, transparentnosť a serióznosť pri nákupe a reklamáciách a dostatočný výber spôsobov platby a doručenia.