piatok 16. novembra 2018

Milan Rúfus, Peter Brenkus: Poézia v Krojoch / Kroje v poézii


Fantastické vystúpenie Lúčnice, prednes veršov Milana Rúfusa v podaní Štefana Bučka či dojímavé slová kňaza Jána Sucháňa o osobnosti a tvorbe nášho veľkého básnika sme si vypočuli na uvedení exkluzívnej publikácie v limitovanej edícii pri príležitosti nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa. Atmosféru slávnostného večera umocňovali ľudia oblečení v krojoch, ktorí pricestovali z viacerých kútov Slovenska.

Slovenské autentické kroje sú úchvatné umelecké diela. Dokazujú nielen výnimočné estetické cítenie, ale aj majstrovskú zručnosť našich predkov. Tradičný slovenský odev je často plný vizuálne zaujímavých detailov a pútavých farebných kombinácií, ktoré dávajú vyniknúť ženskej kráse, mužskému šarmu i detskej roztopaši. Známy slovenský fotograf Peter Brenkus, ktorého vášňou je fotografovanie tanca, aktérov vážnej hudby a folklóru, to plasticky dokumentuje na každej fotografii v knihe. Sila jeho umeleckej výpovede je umocnená veršami jedného z najvýznamnejších predstaviteľov modernej slovenskej poézie, básnika Milana Rúfusa, ktorý už celé desaťročia oslovuje čitateľov geniálnou jednoduchosťou a pokorou, s akou písal o večných témach: pravde, kráse, domove a láske.

Výsledkom je originálne knižné dielo, ktoré možno právom označiť za pýchu vydavateľstva Ikar. V knihe je 108  fotografií, na ktorých je zobrazených 156 rôznych krojov podľa účelu použitia: sviatočné, slávnostné, pracovné aj smútočné. Väčšina krojov a ich súčastí sú pôvodné originály. Iba niekoľko z nich sú novšie kópie spracované a ušité podľa originálu.  Kroje v knihe pochádzajú z 22 tradičných regiónov Slovenska, spolu z 50 obcí a z 2 obcí z Vojvodiny. Modelmi sa pre Petra Brenkusa stali nielen mladí, ale aj vekom ošľahaní starší ľudia, v tvárach ktorých sa zračí múdrosť a životná skúsenosť.  Kniha obsahuje vyše 100 básní alebo úryvkov básní Milana Rúfusa. Ku každej knihe sú pribalené dva plagáty:  Sviatočný kroj mladej ženy z Očovej (480 x 700  mm) a Vydatá žena v tekovskom kroji s čepcom ( 700 x 480 mm), exkluzívny nástenný kalendár Poézia v krojoch / Kroje v poézii na rok 2019 (480 x 445 mm) s motívmi z knihy a biele rukavice.

On-line: Nová kalkulačka pre budúcich dôchodcov


Sociálna poisťovňa pripravila poistencom kalkulačku na určenie dôchodkového veku pre tých, ktorí dosiahnu dôchodkový vek po 31. decembri 2018 - ročníky 1957 až 1960.

Prístupná je na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Dôchodca → Výpočet dôchodkového veku → Kalkulačka na informatívny výpočet dôchodkového veku. V pravom hornom rohu kalkulačky je k dispozícii podrobný návod na vyplnenie a používateľská príručka.

Ak ide o poistenca, ktorý získal dobu zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo dobu služby v I. alebo II. kategórii funkcií, alebo o ženu, ktorej sa zohľadňuje počet vychovaných detí, teda nový spôsob určenia dôchodkového veku sa na neho nevzťahuje, po zadaní potrebných údajov sa na účely výpočtu dôchodkového veku prihliadne aj na tieto skutočnosti.

Aktuálne: Ceny elektriny a plynu narastú


Ceny elektriny a plynu pre koncových odberateľov na Slovensku v blízkom období narastú. Náklady zdražejú pre všetky kategórie zákazníkov, vrátane domácností. Potvrdilo to Združenie dodávateľov energií (ZDE).

Ak veľkoobchodná nákupná cena komodít rastie, neznamená to, že dodávateľ elektriny a plynu môže zarobiť viac, ako sú stropy pre zisk. Maximálne hodnoty zisku v eurách za megawatthodinu (MWh), ktoré dodávateľ nemôže prekročiť, sú stanovené regulačnými vyhláškami (z dodávky elektriny domácnostiam 3 eurá/MWh a z dodávky plynu domácnostiam 2 eurá/MWh). Maximálne ceny pre dodávku elektriny a plynu domácnostiam a malým podnikom sa vypočítavajú podľa vzorca uvedeného v príslušných cenových vyhláškach Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Hoci sa zdraženie elektriny aj plynu dotkne všetkých domácností bez ohľadu na to, od ktorého dodávateľa elektrinu alebo plyn odoberajú, nie všetci dodávatelia musia automaticky navrhnúť svojim zákazníkom úpravu výšky zálohovej platby.

Úprava cien je výsledkom konaní, v ktorých ÚRSO vychádza z pravidiel určených vo svojich cenových vyhláškach. Cena komodity je len jednou zo zložiek celkovej koncovej ceny – v prípade elektriny tvorí orientačne podiel jednej tretiny a pri plyne dve tretiny na celkovej koncovej cene. Ostatnú časť ceny tvoria tarify za distribúciu energií, prenos elektriny alebo prepravu plynu a ďalšie regulované položky, medzi nimi najmä náklad na podporu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), hornonitrianskeho hnedého uhlia alebo náklady spojené s nákupom podporných služieb pre elektrizačnú sústavu.

štvrtok 15. novembra 2018

EU: Nižšie ceny, vyššia rýchlosť a väčšia bezpečnosť smarftónov

Európsky parlament schválil balík telekomunikačných pravidiel, ktoré obmedzia ceny cezhraničných hovorov v rámci Európskej únie, umožnia prechod na 5G siete a zavedú systém núdzového varovania.

Nová legislatíva zavádza od 15. mája 2019 cenový strop na hovory do iných členských štátov EÚ na úrovni 19 centov za minútu, cena cezhraničnej textovej (sms) správy v rámci EÚ by mala byť maximálne 6 centov. Parlamentom schválené predpisy majú zvýšiť ochranu používateľov smartfónov a webových služieb, akými sú Skype či WhatsApp a posilniť bezpečnostné požiadavky, ktoré sa okrem iného týkajú šifrovania. Zavedú tiež právo ponechať si telefónne číslo počas jedného mesiaca po ukončení kontraktu, právo na refundáciu nevyužitého predplateného kreditu po vypovedaní zmluvy, ako aj kompenzáciu v prípade oneskorenia alebo zneužitia v procese zmeny poskytovateľa.

Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na rýchlejší prechod na 5G siete, vrátane vyčlenenia vhodného frekvenčného spektra do roku 2020. Cieľom tohto opatrenia je v súlade s plánom EÚ do roku 2020 zabezpečiť, aby bola 5G sieť dostupná aspoň v jednom väčšom meste v každom členskom štáte EÚ. Nová legislatíva ukladá členským štátom povinnosť zaviesť do 42 mesiacov po nadobudnutí jej účinnosti systém spätnej komunikácie využívajúci linku 112 - takzvaný systém reverzného čísla 112. Ten by mal v prípadoch bezprostrednej mimoriadnej situácie alebo prírodnej katastrofy umožniť varovanie občanov nachádzajúcich sa v danej oblasti, a to prostredníctvom textovej správy alebo mobilnej aplikácie.

Nové pravidlá musí pred ich vstupom do platnosti ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Členské štáty budú mať následne dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych predpisov. Cenové stropy na cezhraničné hovory v rámci EÚ by mali nadobudnúť účinnosť už 15. mája 2019.

Trend: Inteligentné predajne


Je to už 20 rokov, čo bol otvorený prvý NAY Elektrodom na Zlatých Pieskoch v Bratislave a teraz sa v tejto predajni zavádzajú viaceré technologické inovácie. Pozornosť určite vzbudia elektronické cenovky.

Takmer v celej predajni nájdete elektronické cenovky v rôznej forme, avšak najzaujímavejšia verzia je pri mobilnom príslušenstve. Nie je jednoduché pri množstve obalov, skiel a ďalšieho príslušenstva, ktoré výrobcovia k smartfónom chrlia, nájsť rýchlo to správne. Zákazník tu má k dispozícii dotykovú obrazovku, na ktorej si nájde model svojho telefónu a na stene sa mu rozsvietia cenovky s tým príslušenstvom, ktoré je určené pre jeho smartfón. Užitočné môžu byť tiež pri organizovaní rôznych akcií. Veľký priestor je venovaný smart produktom pre domácnosť. Na prezentáciu vyše 2.000 smart produktov v 16 kategóriách vznikol modelový byt, kde si môžete vyskúšať, ako fungujú smart senzory, videozvončeky na dvere, smart audio, svetlá, práčky, či chladnička, do ktorej môžete nazrieť hoci aj zo supermarketu.

„Zákazníckych ciest ako sa dopracovať k vytúženému produktu je veľa – cez mobil, aplikáciu, e-shop, kamennú predajňu. Sú tu rezervácie, objednávky s vyzdvihnutím v predajni, dovozy domov, balíkomaty, platby mobilom. Možností pribúda a zákazníci ich vyžadujú stále viac a rôzne ich kombinujú. Aj ten istý zákazník, podľa času, počasia, či nálady, používa rôzne cesty“, popísal východiská pri tvorbe predajne Martin Ohradzanský. „Našou snahou je neohýbať tieto cesty, ale, podľa možnosti, ich všetky dobre pokryť, aby fungovali čo najlepšie. Ak by sme však mali dnes pomenovať typického zákazníka, tak zvyčajne začne nákup niekde na internete a skončí v drvivej väčšine v predajni.“ Nová predajňa sa rozšírila o samostatný priestor venovaný osobným vyzdvihnutiam objednávok a rezervácií z e-shopu. Zákazník má možnosť zaplatiť v platobnom kiosku a vo výdajnom mieste si rýchlo prevziať vybraný tovar. Tu je umiestnený aj nonstop balíkomat, ktorý môže ešte viac urýchliť nakupovanie pre tých ktorí, chcú len vbehnúť do predajne a prevziať si zásielku aj uprostred noci. Nová aplikácia s funkciou Zaplať a vyzdvihni umožní vlastným smartfónom naskenovať v predajni vybrané produkty a rovno ich aj zaplatiť, prípadne platbu vykonať v platobnom kiosku.

Zelená domácnostiam: Podmienky registrácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila podmienky na registráciu zariadení, ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Osobitnú pozornosť si vyžiadajú najmä kotly na biomasu a tepelné čerpadlá, pri ktorých boli upravené technické podmienky, aby zohľadňovali zmeny legislatívy a zmeny na trhu. Aby mohli byť čerpadlá a kotly do zoznamu zaregistrované, je potrebné doručiť žiadosť vrátane príloh preukazujúcich splnenie technických podmienok. Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. Niektoré zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby a sú aj prípady, kedy výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto potrebné aktualizovať. Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu. Ostatné sú navrhnuté na vymazanie. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie je zverejnený na webstránke zelenadomacnostiam.sk. K návrhom na vymazanie konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.

Pred spustením pokračovania projektu je vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení využívajúcich slnečnú energiu, napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia každých 10 rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu. Nové podmienky registrácie umožňujú kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s uvedením dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť. Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti. Novou podmienkou registrácie tepelných čerpadiel je preukázanie splnenia minimálnej hodnoty sezónneho výkonového čísla (SCOP) a menovitého tepelného výkonu pre priemerné klimatické podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu. 

Registrácia zariadení sa riadi dokumentom Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti súvisiace s registráciou je nutné predkladať písomne. Podrobnejšie informácie k registrácii aj k vymazávaniu zariadení je možné získať na stránke projektu v sekcii zariadenia, prípadne na emailovej adrese zariadenia@siea.gov.sk.