piatok 21. januára 2022

Radíme: Fitness v zime

Moderný život plný technológií nás drží v sede príliš veľa hodín denne. Vyvážiť by sme to mali dennými aktivitami minimálne 30 minút. Medzi zdravotné výhody spojené s cvičením patrí zlepšenie hustoty kostí, tvarovania svalov a kardiovaskulárneho systému aj zvýšenie hladiny energie. Ak chcete výraznejšie ovplyvniť kompozíciu tela alebo zlepšiť svoj športový výkon, v takom prípade budete potrebovať byť aktívny dlhší čas. Vaším cieľom by malo byť 60 až 90 minút fyzickej aktivity rôznej úrovne intenzity, ktorá zodpovedá vašim špecifickým kondičným cieľom. 

Veľa ľudí sa cvičeniu vyhýba, pretože si ho spájajú s negatívnymi pocitmi: necítia sa dobre, potia sa,  ide o náročnú aktivitu, bolia ich svaly. „Nikto vám nemôže sľúbiť, že sa pri aktívnom cvičení nebudete potiť, ale môžem vám povedať, že ak budete k tejto aktivite pristupovať pomaly a postupne, začnete si fitness spájať so zlepšením telesnej stavby, sebavedomím (s ohľadom na svoje telo) a skvelým pocitom. Príliš rýchle skoky do rutiny môžu viesť k zvýšenej bolesti svalov, preto buďte k svojmu telu láskaví a zvyšujte intenzitu podľa toho, ako sa zvyšuje vaša úroveň kondície“, vysvetľuje Samantha Clayton. Ak ste dospeli do štádia, v ktorom vás už bolia svaly, naplánujte si niekoľko dní ľahkého cvičenia na zotavenie, napríklad príjemnú chôdzu či strečing. Následne si v rámci ďalšieho tréningu dajte poriadne do tela, aby ste sa opäť o niečo priblížili k želaným výsledkom, no pozor na to, aby ste to neprehnali až do tej miery, že sa na druhý deň nebudete vedieť postaviť.

Vybraná fyzická aktivita by vás mala baviť, pretože práve vďaka tomu sa k nej budete vracať s menším odporom. Vyhnite sa extrémnemu januárovému skoku a postupne zvyšujte náročnosť aktivity spolu s tým, ako sa zlepšuje vaša fyzická kondícia. Ak však z tohto cyklu vypadnete, budete musieť začať odznova. Keď totiž prestanete cvičiť, stratíte časť svojej kardiovaskulárnej kondície aj svalovej sily. Akýmsi povzbudením môže byť pre vás fakt, že úroveň, kde ste skončili, môžete dosiahnuť o niečo jednoduchšie a rýchlejšie, než keď ste len začínali. Vaše telo má totiž úžasnú svalovú pamäť.

Niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu začať:
 • Začnite jednoduchými strečingovými cvikmi, aby ste denne rozhýbali svaly a kĺby v ich plnom rozsahu.
 • Dennú aktivitu zvýšte napríklad tým, že namiesto výťahu pôjdete po schodoch, že zaparkujete na čo najvzdialenejšom mieste od obchodu, že si zatancujte či zahráte sa s deťmi. Jednoducho sa hýbte!
 • Zaraďte do svojej dennej rutiny pravidelné prechádzky. Ich čas môžete pomaly predlžovať, kým sa vám nebude zdať 30 minút príjemných a pohodlných. Úroveň intenzity potom viete zvýšiť napríklad rýchlejšou chôdzou. Zahrnúť do nej môžete aj rôznorodý terén, napríklad kopce, postupne môžete zvýšiť tempo do joggingu až behu.
 • Zo začiatku cvičte s váhou vlastného tela (jednoduché drepy, výpady či kliky), postupne môžete pridávať závažia.  
Najdôležitejšie je však počúvať svoje telo. Nastavte si náročnosť cvičenia, aby pre vás predstavovalo výzvu, no nesmie prekročiť únosnú mieru, vtedy totiž riskujete zranenie alebo pocit strašnej bolesti celého tela.

On-line: Aplikácie o lesoch Slovenska

Hlavným cieľom projektu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Otvorené lesy je sprostredkovať verejnosti prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom webovej aplikácie Otvorené drevo. Okrem novej aplikácie je možné nahliadnuť do údajov o plánovaní a evidencii odborného hospodárenia v lesoch na Slovensku prostredníctvom Informačného systému lesného hospodárstva.

Detailné informácie o prevoze dreva, ktoré predávajú LESY SR prostredníctvom svojich odštepných závodov po celom Slovensku, sú zverejnené na stránke https://otvorene.lesy.sk/drevo. Aplikácia, členená do šiestich základných sekcií, umožňuje verejnú kontrolu ťažby, obchodu aj prepravy dreva z lesov na Slovensku. Údaje sa aktualizujú každú pol hodinu, dáta sa čerpajú z viacerých interných a externých systémov a týkajú sa kľúčových a stredných odberateľov, čo predstavuje vyše 90 % všetkých odberateľov za obdobie posledných 5 rokov. Informácie je možné filtrovať na základe vybraných ukazovateľov (mesiac, rok, odberateľ, lokalita, ŠPZ). V rámci zverejnených dát sa verejnosť môže dozvedieť informácie o preprave dreva až po úroveň odvozného miesta, v súčasnosti ide až o 12-tisíc odberných miest.

Pravidelne sa aktualizuje aj Informačný systém lesného hospodárstva (ISLHP). Využíva sa ako nástroj štátnej správy na úseku lesného hospodárstva. Formou on-line aplikácie je dostupný na stránke: https://gis.nlcsk.org/islhp/#lesnictvo v sekcii „mapa“. Slovensko je podľa Národného lesníckeho centra jediná krajina na svete, ktorá zabezpečuje zber, evidenciu a on-line publikovanie informácií o všetkých lesoch na svojom území.


 

EU: Prieskum internetu vecí

Prieskum 
Európskej komisie v oblasti hospodárskej súťaže zameraný na spotrebiteľský segment internetu vecí poukázal na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže na rýchlo rastúcich trhoch pre produkty a služby súvisiace s internetom vecí v Európskej únii. Pripomienky poskytli napr. poprední aktéri spotrebiteľského segmentu internetu vecí, výrobcovia inteligentných zariadení, poskytovatelia služieb kreatívneho obsahu, združenia alebo telekomunikační operátori.

Hlavné zistenia odvetvového prieskumu spotrebiteľského segmentu internetu vecí sa týkajú: 
i) charakteristiky spotrebiteľského segmentu internetu vecí,
ii) aspekty hospodárskej súťaže na týchto trhoch,
iii) hlavné oblasti potenciálnych obáv zainteresovaných strán v súvislosti so súčasným fungovaním trhov spotrebiteľského segmentu internetu vecí, ako aj v súvislosti s výhľadom do budúcnosti.

Charakteristiky spotrebiteľského segmentu internetu vecí
Spotrebiteľský segment internetu vecí rýchlo rastie a stáva sa čoraz viac súčasťou nášho každodenného života. Okrem toho existuje trend zvyšovania dostupnosti hlasových asistentov ako používateľských rozhraní, ktoré umožňujú interakciu s inými inteligentnými zariadeniami a službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí.

Aspekty hospodárskej súťaže na trhoch s produktami a službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí
Väčšina respondentov považuje za jednu z hlavných prekážok vstupu na trh alebo expanzie v tomto odvetví náklady na investície do technológií, ktoré sú mimoriadne vysoké na trhu s hlasovými asistentmi. Pre viacerých je ťažké konkurovať vertikálne integrovaným spoločnostiam, ktoré si vybudovali svoje vlastné ekosystémy v spotrebiteľskom segmente internetu vecí, ako aj mimo neho (napríklad Google, Amazon alebo Apple). Keďže títo hráči poskytujú najbežnejšie operačné systémy inteligentných a mobilných zariadení aj najrozšírenejších hlasových asistentov, práve oni určujú procesy integrácie inteligentných zariadení a služieb do systému internetu vecí, pokiaľ ide o spotrebiteľské výrobky a služby.

Hlavné obavy:
 • určité praktiky v oblasti exkluzivity a viazania v súvislosti s hlasovými asistentmi, ako aj praktiky obmedzujúce možnosť využívať rôznych hlasových asistentov na tom istom inteligentnom zariadení,
 • postavenie hlasových asistentov a operačných systémov inteligentných zariadení ako sprostredkovateľov medzi používateľmi na jednej strane a inteligentnými zariadeniami alebo službami spotrebiteľského segmentu internetu vecí na strane druhej. Toto postavenie by im spolu s ich kľúčovou úlohou pri tvorbe a získavaní údajov umožnilo vykonávať kontrolu nad používateľskými vzťahmi. V tejto súvislosti zainteresované strany vyjadrili obavy aj v súvislosti s objaviteľnosťou a viditeľnosťou svojich služieb v rámci spotrebiteľského segmentu internetu vecí,
 • rozsiahly prístup k údajom vrátane informácií o interakciách používateľov s inteligentnými zariadeniami a spotrebiteľským segmentom internetu vecí tretích strán. Zainteresované strany sa domnievajú, že prístup k veľkým množstvám údajov a ich akumulácia umožňujú poskytovateľom hlasových asistentov zlepšiť ich postavenie na trhu a ľahšie využiť pákový efekt, pokiaľ ide o susedné trhy,
 • nedostatočná interoperabilita v spotrebiteľskom segmente internetu vecí v dôsledku prevahy proprietárnej technológie, ktorá niekedy vedie k vytvoreniu „de facto noriem“. Konkrétne sa uvádza, že niekoľko poskytovateľov hlasových asistentov a operačných systémov jednostranne kontroluje procesy interoperability a integrácie a že sú schopní obmedziť funkcie inteligentných zariadení a spotrebiteľského segmentu internetu vecí tretích strán, nie však seba samých.
.

Radíme: Vysoká spotreba vody

Neprimerane vysokú spotrebu vody v domácnosti môže spôsobovať únik vody. Medzi najčastejšie príčiny patria kvapkajúca vodovodná batéria či pretekajúca toaleta, ktoré môžu ľahko uniknúť pozornosti. Pritom len „obyčajná“ porucha splachovača na toalete môže spôsobiť stratu až 25 litrov vody za hodinu. Nejde tu však iba o problém plytvania prírodnými zdrojmi, ale aj o stovky eur nedoplatkov. 

Aby ste stratám vody zabránili, nemusíte denne kontrolovať všetky vodovodné batérie a toalety v byte. Technológie úniky odhalia za vás a včas. Ak vodomery odhalia nežiaduci únik, správcovi domu alebo samotnému užívateľovi bytu je doručené varovanie. Vlastník bytu je včas informovaný o tom, že v jeho domácnosti dochádza k nežiaducemu úniku vody, ktorý následne vie vyriešiť a nemusí sa tak obávať privysokého nedoplatku pri ročnom vyúčtovaní nákladov. Podmienkou sú vodomery vybavené štandardným rádiovým modulom, ktorý posiela informácie o prietoku vody do zbernice dát nainštalovanej v spoločných priestoroch domu. Informácie zo zbernice sú následne prenesené na centrálny server. Softvér na detekciu úniku vody už vie vyhodnotiť, či ide o bežný prietok vody alebo o únik vody, ktoré spôsobila porucha či iná závada. 

Používaním technológie diaľkových odpočtov na úniky vody informuje e-mail. Komunikačnú bránu tu namiesto odpočtára predstavuje inteligentná zbernica dát nainštalovaná v spoločných priestoroch domu. Na jej fungovanie a inštaláciu nie sú potrebné žiadne stavebné zásahy, ani pripojenie na internet či elektrinu. Všetky potrebné dáta z meračov energií a vody sa automaticky prenášajú prostredníctvom rádiovej siete na centrálny server. Prostredníctvom on-line portálu je sprostredkovaný  prístup k denným informáciám o spotrebe a funkčnosti meracích prístrojov, prehľad o hospodárení s energiami aj upozornenia na nezvyčajné spotreby, úniky vody či prípadné poruchy na meračoch.


štvrtok 20. januára 2022

SR: Nové odvody do Sociálnej poisťovne

Od 1. januára 2022 sa zmenili výšky poistného odvádzaného do Sociálnej poisťovne. Nový minimálny vymeriavaci základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je 187,78 eura mesačne (v roku 2020 to bolo 180,99 eura). SZČO s maximálnym vymeriavacím základom budú v tomto roku platiť poistné vo výške 2.629,12 eura mesačne (vlani to bolo 2.533,98 eura).
 
Sociálna poisťovňa už zasiela oznámenia o novej výške poistného v súvislosti so zmenou minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu v tomto roku. Živnostníci dostanú spolu 174.327 oznámení buď listom prostredníctvom pošty alebo elektronicky, ak majú zriadenú e-schránku. Poštou poisťovňa odosiela 152.816 oznámení a do e-schránok smeruje ďalších 21.511. Oznámenia o novej výške poistného poisťovňa zasiela aj SZČO s pozastaveným výkonom činnosti, aby po ukončení pozastavenia činnosti vedeli, v akej výške majú platiť odvody.

Informácia pre živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby je ústretovou proaktívnou službou Sociálnej poisťovne. Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 173.867 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ a ďalších 288 SZČO si musí platby upraviť pre zmenu maximálneho vymeriavacieho základu. Obe skupiny poistencov sú povinné uhradiť poistné v novej výške do 8. februára 2022 a je potrebné včas upraviť aj platobný príkaz v banke.Novinka: Centrálny register účtov

Vláda SR schválila návrh zákona o centrálnom registri účtov s účinnosťou od 1. mája 2022. Povinnosť vybudovať centrálny register účtov nám vyplýva z európskych smerníc o predchádzaní využívania finančných systémov na pranie špinavých peňazí a na tento účel upravujúcich pravidlá využívania finančných a iných informácií. Európska únia plánuje prepojenie centrálnych registrov členských krajín.

Návrh zákona upravuje práva a povinnosti súvisiace s prevádzkou registra účtov, ktorý oprávneným orgánom verejnej moci umožní rýchly elektronický prístup k týmto informáciám. Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí sú prioritnými oblasťami ministerstva vnútra v rámci Plánu obnovy a odolnosti. Náklady na zriadenie registra majú byť tiež financované z tohto plánu. Správcom registra bude ministerstvo financií, do prevádzky ho má uviesť 1. januára 2023. Podrobnosti o prihlasovaní a zasielaní dát do registra upraví všeobecne záväzný predpis, ktorý rezort financií plánuje vydať v lete 2022.

Zriadením centrálneho registra sa má dosiahnuť rýchly, bezpečný a jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch či disponentoch bankových a platobných účtov, bezpečnostných schránok a o konečných užívateľoch výhod. Využitie dát z registra bude predpokladom zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania organizovanej trestnej činnosti, korupcie, legalizácie výnosov z financovania terorizmu a daňových únikov. Banky budú povinné elektronicky zapisovať údaje do registra účtov na dennej báze a takisto budú zodpovedné za ich správnosť a úplnosť. Nesplnenie si tejto povinnosti bude správnym deliktom, za ktorý bude možné uložiť pokutu do výšky pol milióna eur.

Zmení sa zároveň definícia neobvyklej obchodnej operácie v zákone č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to tak, aby banky nahlasovali aj obchody, pri ktorých existuje odôvodnený predpoklad, že výnosy z nich nielen boli či budú použité na financovanie trestnej činnosti, ale aj súvisia s trestnou činnosťou. Okruh politicky exponovaných osôb sa rozšíri o súrodencov ľudí zastávajúcich významnú verejnú funkciu. Takisto pribudne povinnosť dôkladnejšieho preverenia konečného užívateľa výhod a tiež sa určí okruh údajov, ktoré budú musieť povinné osoby uchovávať pre prípadné spätné rekonštrukcie trestných činov. V zákone č. 483/2001 o bankách sa v súvislosti s prevádzkou centrálneho registra účtov upravuje prelamovanie bankového tajomstva a to vo vzťahu ku Kriminálnemu úradu finančnej správy, ktorý bude poskytovať informácie Európskemu úradu proti podvodom (OLAF). Finančnej správe pribudne povinnosť poskytovať OLAF všetky informácie o bankových účtoch vyžiadané na účely finančného vyšetrovania. Spôsob výmeny týchto informácií bude upravený novelou zákona č. 35/2019 o finančnej správe. V zákone č. 566/2001 o cenných papieroch sa v súvislosti s prevádzkou registra upravuje poskytovanie údajov o majiteľoch cenných papierov.


EU: Nový európsky Bauhaus 2022

Prihlášky do súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2022 je možné podávať do 28. februára 2022, 19:00 SEČ. Ocenené budú nové nápady aj existujúce projekty v oblasti udržateľnosti, inklúzie a estetiky, ktoré prinášajú Európsku zelenú dohodu bližšie k ľuďom a miestnym komunitám. Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť realizovať Európsku zelenú dohodu.

Ceny sa udelia projektom a nápadom, ktoré prispievajú ku krásnym, udržateľným a inkluzívnym miestam, a to v štyroch kategóriách:
 • obnovenie spojenia s prírodou;
 • znovunadobudnutie pocitu spolupatričnosti;
 • uprednostňovanie miest a ľudí, ktorí to najviac potrebujú;
 • posilnenie dlhodobého a integrovaného myšlienkového prístupu v priemyselnom ekosystéme zohľadňujúceho životný cyklus.
Kategórie odrážajú štyri tematické osi transformácie Nového európskeho Bauhausu. Tie boli identifikované počas fázy spoločného koncipovania iniciatívy, na ktorej sa zúčastnili a do ktorej prispeli svojimi názormi a skúsenosťami tisíce ľudí a organizácií. Príspevky sa budú posudzovať s ohľadom na tri základné hodnoty iniciatívy: udržateľnosť, estetiku a inklúziu. Vítané sú prihlášky od účastníkov zo všetkých členských štátov, ako aj z celého sveta, pokiaľ sa ich projekty/nápady nachádzajú v Európskej únii.

V každej kategórii sú dva paralelné súťažné okruhy:
 • Ocenenia Nového európskeho Bauhausu za zrealizované príklady v posledných dvoch rokoch, 
 • Vychádzajúce hviezdy Nového európskeho Bauhausu za koncepcie alebo nápady mladých tvorcov do 30 rokov.
Okrem 16 cien udelených porotou (jeden víťaz a jeden uchádzač na druhom mieste pre každú kategóriu v každom okruhu) sa vyberú dve ďalšie ceny na základe verejného hlasovania spomedzi najlepších príspevkov. Celkovo získa 18 víťazov peňažnú odmenu do výšky 30.000 EUR ako aj komunikačný balíček, ktorý im pomôže ďalej vyvíjať a propagovať ich iniciatívy.


On-line: 82 % Európanov chce odstrániť svoj príspevok

Podľa európskeho prieskumu o povedomí a postojoch k on-line súkromiu a digitálnej stope (vyše 8.000 používateľov internetu vo veku od 16 rokov v 11 krajinách) je  generácia Z nerozvážnejšia pri kontrole svojich údajov - viacerí si želajú natrvalo vymazať on-line príspevok z roku 2021 (86 %) v porovnaní so 75 % používateľov vo veku nad 35 rokov. Väčšina respondentov si nie je vedomá / nie je si istá, akú má kontrolu nad svojou digitálnou stopou, alebo čo by mohli urobiť, ak by chceli spravovať svoj profil v on-line priestore. Zvyšovanie povedomia o správe súkromia osobných údajov a „práve jednotlivca byť zabudnutý“ (z angl. right to be forgotten) je nevyhnutné.  

Európski spotrebitelia si uvedomujú, že on-line aktivity môžu mať aj následky a niektoré témy sú rizikovejšie a pálčivejšie ovplyvňujúce aj ich pracovné príležitosti a vzťahy. Za potenciálne najškodlivejšie označilo 38 % respondentov príspevky považované za urážlivé voči ľuďom so zdravotným postihnutím. Zároveň približne každý tretí respondent (34 %) uviedol, že zdieľanie príspevkov zameraných proti očkovaniu alebo používanie slovníka zameraného proti transsexuálom (32 %) by tiež mohlo ovplyvniť kariérne šance. Takmer polovica riaditeľov priznala, že vyhľadala on-line profil svojho nového kolegu pri jeho nástupe do firmy a našla niečo, čo aj odsúdila. Navyše, viac než 40 % respondentov uviedlo, že poznajú niekoho, koho prácu alebo kariéru negatívne ovplyvnil starý príspevok na sociálnych sieťach. Napriek tomu takmer tretina ľudí nikdy nepreskúmala ani nevymazala svoje staré príspevky na sociálnych sieťach. Veľká časť z nich sa chybne domnieva, že účty a príspevky na sociálnych sieťach možno natrvalo vymazať.

Vnímanie vytvorené na základe digitálnej stopy v on-line priestore je pre veľa ľudí problémom. Celkovo 42 % spotrebiteľov tvrdí, že ich profily na sociálnych sieťach ich nereprezentujú autenticky. Ďalších 48 % uvádza, že druhí ľudia si o nich môžu urobiť mylnú predstavu na základe histórie ich vyhľadávania na internete. Znepokojujúce je, že veľká väčšina (81 %) ľudí vo veku 16-21 rokov sa mylne domnieva, že majú plnú kontrolu nad tým, čo môžu zo svojej prítomnosti v on-line priestore natrvalo vymazať. Aj milióny zosnulých ľudí po sebe zanechávajú profily na sociálnych sieťach a históriu vyhľadávania na internete. Prieskum poukázal na znepokojujúci nedostatok povedomia, keď takmer tretina (30 %) spotrebiteľov neuvažovala o tom, čo sa stane s ich digitálnou stopou po ich smrti, a takmer pätina (19 %) sa chybne domnievala, že všetky ich účty na sociálnych sieťach budú automaticky a navždy vymazané. Z výsledkov tiež vyplynulo, že 37 % opýtaných by nemalo problém vstúpiť do účtu zosnulého rodiča na sociálnych sieťach, ak by im v závete zanechal svoje prihlasovacie údaje. Táto úroveň komfortu sa nepreniesla do uvažovania respondentov, ak už išlo o nich samých. Totiž obdobné percento respondentov sa necítilo komfortne so zanechaním svojich prihlasovacích údajov do účtov na sociálnych sieťach v závete.


streda 19. januára 2022

Upozorňujeme: Podvodné telefonáty neprestávajú

V Bratislavskom kraji zaznamenala polícia opäť nárast podvodných telefonátov. Páchatelia s rôznymi zámienkami  kontaktujú dôverčivých občanov, aby získali prihlasovacie údaje do ich internetbankingu, číslo pridelenej karty k bankovému účtu, rodné čislo a dokonca aj bezpečnostný kód vygenerovaný bankou. 

Polícia SR upozorňuje na podvodné telefonáty na sociálnej sieti.  Aj v priebehu tohto týždňa dôverčivá seniorka všetky uvedené údaje poskytla a následne ju neznámy páchateľ okradol o 30.000 eur z bankového účtu. Opäť pripomíname, že banka nikdy nežiada takéto údaje od klienta telefonicky. Vyžaduje iba osobné údaje na identifikáciu klienta, nikdy však konkrétny údaj ku konkrétnej službe či produktu. Ak vás osloví neznáma osoba a telefonicky pýta vaše údaje k platobným kartám či internetovému bankovníctvu, alebo prihlasovacie údaje a heslo, neposkytujte ich!

V prípade, že dôjde k prevodu peňazí, nevyhnutné je ihneď informovať zákaznícku linku banky. Pracovníci infolinky vykonajú úkony na zamedzenie nakladania s finančnými prostriedkami na účte poškodeného, ako aj na účtoch, kam boli finančné prostriedky prevedené.

EU: Enviromentálne vzdelávanie

Cieľom návrhu odporúčania Rady Európskej komisie o vzdelávaní v oblasti environmentálnej udržateľnosti je pomôcť vybaviť študentov teoretickými aj praktickými schopnosťami v otázkach udržateľnosti, zmeny klímy a životného prostredia. Nový európsky rámec kompetencií v oblasti udržateľnosti, ktorý zároveň uverejnilo Spoločné výskumné centrum, mapuje kompetencie potrebné na zelenú transformáciu vrátane kritického myslenia, iniciatívnosti, rešpektovania prírody a chápania vplyvu našich každodenných činností a rozhodnutí na životné prostredie a klímu vo svete.

Na otázku v prieskume Eurobarometra, ktorá z priorít by mala byť v nasledujúcich rokoch pre EÚ hlavnou, bola prvou odpoveďou mladých ľudí ochrana životného prostredia a boj so zmenou klímy (67 %) a hneď po nej skvalitnenie vzdelávania a odbornej prípravy (56 %). To je jasný dôkaz o tom, že treba konať. V návrhu sa členské štáty vyzývajú:
 • Poskytnúť vzdelávaným bez rozdielu veku prístup ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu a odbornej príprave v oblasti zmeny klímy, biodiverzity a udržateľnosti;
 • Urobiť zo štúdia zameraného na environmentálnu udržateľnosť prioritnú oblasť politík a programov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom podporiť túto oblasť a prispieť tak k zelenej transformácii;
 • Podnecovať a podporovať celoinštitucionálny prístup k udržateľnosti, ktoré zahŕňajú výučbu a štúdium, vypracovanie vízie, plánovanie a riadenie, aktívnu účasť študentov a zamestnancov, správu budov a zdrojov, ako aj partnerstvá s miestnymi a širšími komunitami;
 • Mobilizovať vnútroštátne finančné prostriedky a fondy EÚ na investície do udržateľnej a zelenej infraštruktúry, odbornej prípravy, nástrojov a zdrojov s cieľom zvýšiť odolnosť a pripravenosť vzdelávania a odbornej prípravy na zelenú transformáciu.
Aj v programe Erasmus+ na roky 2021 – 2027 sa kladie veľký dôraz na zelenú transformáciu vo vzdelávaní a odbornej príprave. V pracovnom programe na rok 2022 sa uprednostnia projekty zamerané na rozvoj ekologických kompetencií a zručností, učebné plány orientované na budúcnosť a plánované prístupy k udržateľnosti zo strany poskytovateľov vzdelávania. Finančné prostriedky na identifikáciu, rozvoj a testovanie inovatívnych prístupov k vzdelávaniu v oblasti environmentálnej udržateľnosti bude možné získať v rámci špecifickej výzvy na veľké projekty. Komisia zároveň poskytne pedagógom príležitosti na odbornú prípravu a priestor na výmenu praktických skúseností cez School Education Gateway a eTwinning. Nový portál pre európsky vzdelávací priestor umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o vzdelávaní a odbornej príprave v EÚ vrátane konkrétnych informácií o ekologickom vzdelávaní.

Novinka: Občianske aj s odtlačkami prstov

op-biometria-ilustr

Vláda SR schválila 12. januára t. r. novelu zákona o občianskych preukazoch, ktoré budú obsahovať v súlade s legislatívou Európskej únie aj biometrické údaje. Od 1. mája 2022 sa tak rovnako ako pri cestovných pasoch majú do elektronického čipu občianskeho preukazu ukladať odtlačky prstov a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov. Z databázy ministerstva vnútra budú odtlačky prstov vymazané v momente, kedy bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov vytváranie databázy odtlačkov neumožňuje.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov sa bude vzťahovať na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné zosnímať odtlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok. Zosnímať podobu tváre, odtlačky prstov a podpis bude možné aj na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Novinkou bude možnosť prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje zapísané v elektronickom čipe pomocou pripravovanej aplikácie. V súčasnosti je to možné len na oddelení dokladov. Vzhľadom na povinnosť podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov prstov pri podaní žiadosti už nebude možné požiadať o vydanie občianskeho preukazu elektronicky. 

Podľa ministerstva vnútra sa zároveň upravuje aj zákon č. 647/2007 o cestovných dokladoch, pričom žiadateľ o pas už nebude musieť uvádzať v žiadosti o vydanie dokladu adresu pobytu. Ďalšou zmenou je, že občania starší ako 15 ale mladší ako 18 rokov pri podávaní žiadosti o pas budú môcť predložiť súhlas rodiča či zákonného zástupca bez notárskeho overenia jeho podpisu. Zmeny sa navrhujú aj v zákone č. 145/1995 o správnych poplatkoch. Pre občanov starších ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky je občiansky preukaz povinným dokladom, u ostatných občanov je to dobrovoľný doklad. Vzhľadom na uvedené je preto vhodné oslobodiť občanov s povinnosťou držby občianskeho preukazu od niektorých poplatkov.


e-Commerce: Nákupy Slovákov

Nákupy na internete v roku 2021 po prvýkrát na Slovensku prekonali dve miliardy eur. Výška 19 % medziročného rastu je prekvapením najmä vzhľadom na predchádzajúci „skokový“ nárast o 29 % v roku 2020. Podľa analýzy Heureka významne rástli aj kategórie, ktoré majú bližšie skôr ku kamenným než on-line obchodom. Prekvapením bol napríklad rast nákupu investičného zlata a striebra. 

Objem on-line nákupov na Slovensku v roku 2021 dosiahol 2,08 mld eur. Rast bol výrazný najmä v prvom kvartáli, kedy dosiahol až 65 %, na čom sa výrazne podieľala najmä pandémia. V ďalších kvartáloch dosiahol vždy rast medzi 5 až 8 %. Na porovnanie v Česku narástol v roku 2021 e‑commerce 14 % po predchádzajúcom rekordnom raste 26 % v roku 2020, v poslednom kvartáli minulého roka však zaznamenal medziročný prepad spôsobený skutočne extrémnym objemom obratu e‑commerce v roku 2020 z dôvodu jesenného lockdownu. Najväčší nárast zaznamenali kategórie, ktoré do on-line nákupov presunula pandémia. Medzi top 5 kategóriami sú až tri, ktoré neboli pre on-line nákupy štandardné: oblečenie, nábytok a potraviny. V uplynulom roku sa mimoriadne darilo ručnému náradiu (+ 90 %), spoločenským hrám  (+ 70%), kancelárskemu zariadeniu a technike (+ 40 %). Ľudia však začali na internete výraznejšie nakupovať aj krmivo pre psy (+ 34 %) či pneumatiky (+ 30 %). Prekvapujúco jedna z najviac rastúcich kategórií bola, rovnako ako aj v Česku, kategória investičného zlata a striebra. 

A aké sú očakávania e‑commerce v roku 2022? Jednou z možných prekážok aktuálneho roku bude podľa šéfa Heureka Group nastávajúca kríza v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Dôležitým faktorom bude aj vplyv rastu CPC, s ktorým sa mnohé e‑shopy budú musieť vysporiadať. „Na druhej strane e‑shopy s unikátnym sortimentom a tí, ktorých kríza dodávateľov nezasiahne, sa budú rozhliadať po tom, ako preraziť v zahraničí. Nezastaviteľným trendom je rastúca popularita marketplace, ktorá opätovne významne vzrastie, a to tak zo strany zákazníkov ako aj zapojených predajcov“, dodáva Tomáš Braverman.

utorok 18. januára 2022

Trend: Vodíková doprava

Elektromobilita ako náhrada motorov spaľujúcich fosílne palivá nie je jediným riešením. Diaľková kamiónová doprava hľadá aj iné riešenia - v súčasnosti je to predovšetkým vodík. Vodíkový a elektrický pohon pritom spolu úzko súvisia. Vodík sa totiž v motore nespaľuje, ale v palivovom článku reaguje so vzduchom, pričom vzniká elektrina (a čistá voda). Pohonnou jednotkou vodíkových vozov je teda rovnako elektromotor. Ani vozidlá na vodík sa nezaobídu bez batérie, ktorá v tomto prípade slúži ako záloha pri vyššom odbere energie, než dokáže palivový článok vyrobiť. 

V závislosti od tlaku vodíka v nádržiach je možné podľa Roy van Sona s kamiónom prejsť 400 až 800 km a doplnenie paliva netrvá viac ako natankovanie nafty. V prípade nádrží so skvapalneným vodíkom je teoretický dojazd nákladnej súpravy až 1.000 km. Hlavnou prekážkou v rozvoji vodíkových pohonov v nákladnej doprave je chýbajúca infraštruktúra plniacich staníc. Vysoké nároky na manipuláciu s vodíkom kladú nielen extrémne tlaky, pri ktorých je skladovaný, ale aj jeho chemická štruktúra. Zo všetkých látok má vodík najmenšiu hustotu a jeho molekuly sú tak malé, že prenikajú tesneniami vo vedeniach, ktoré sa inak používajú napríklad pre zemný plyn. 

Najrozvinutejšou infraštruktúrou vodíkových plniacich staníc majú dnes krajiny juhovýchodnej Ázie, ale okolo dvoch stoviek ich nájdeme tiež v Európe – predovšetkým v Nemecku a vo Francúzsku. Stavba ďalších vodíkových čerpacích staníc sa plánuje po celej Európskej únii, v susednej Českej republike a už aj na Slovensku.  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc začiatkom júna 2021. Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Financované budú z európskych zdrojov. SIEA chce aj takto v súlade s národnou vodíkovou stratégiou prispieť k rozvoju vodíkovej mobility a tým aj ku klimatickej neutralite, ktorú chce Európska únia dosiahnuť do roku 2050. Palivom budúcnosti by tak mohol byť práve vodík.


Novinka: Register potravín

Slovenskí výrobcovia potravín môžu registrovať svoje výrobky do Registra potravín na internetovej stránke https://registerpotravin.sk/. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už požiadalo o registráciu odborné komory a zväzy SR a ich členov, pričom oslovilo aj obchodné reťazce. Registrácia je dobrovoľná.

Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín je zriadený od začiatku roka 2022. Ide o informačný systém a zároveň marketingový nástroj, ktorý môže zviditeľniť v ňom registrovaných prevádzkovateľov potravinárskych podnikov a taktiež môže podporiť predaj v ňom registrovaných potravín a prispieť k zvýšeniu potravinovej sebestačnosti.

Spotrebiteľom poskytne informácie o prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku a jeho registrovaných potravinách v zmysle platnej potravinárskej legislatívy. V súčasnosti je vytvorený register dostupný pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí majú možnosť registrácie svojej spoločnosti a svojich výrobkov. Napĺňanie samotného Registra potravín je pilotne spustené do 31. 3. 2022.


EU: Podpora kultúrnych a kreatívnych sektorov v roku 2022

Pracovný program Kreatívnej Európy na rok 2022 bude disponovať rozpočtom približne 385 miliónov eur, čo je o takmer 100 miliónov eur viac ako v roku 2021. Celkový rozpočet programu Kreatívna Európa v období rokov 2021 až 2027 predstavuje približne 2,4 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím je to nárast o 63 %. Zvýšený rozpočet odráža záväzok Európskej únie pomôcť odvetviu zotaviť sa a posilniť jeho odolnosť v nasledujúcich rokoch.

Program má tri podprogramy:
 • Podprogram KULTÚRA bude zahŕňať nové výzvy a iniciatívy v oblasti hudby, kultúrneho dedičstva, scénického umenia a literatúry. Okrem toho spustí projekt mobility, ktorý umelcom, tvorcom alebo pracovníkom v oblasti kultúry ponúkne príležitosť vycestovať do zahraničia za účelom profesijného rozvoja alebo medzinárodnej spolupráce a nájsť si nové publikum, spoluprodukovať, spoluvytvárať alebo prezentovať svoju prácu.
 • Podprogram MEDIA sa zameriava na audiovizuálne odvetvie. V roku 2022 zavádza niekoľko noviniek. Bude financovať podporu vývoja inovačných videohier a formátov, ako je virtuálna realita. Nová akcia „MEDIA 360 degrees“ sa zameria na popredné priemyselné fóra, ktoré spolupracujú s podnikmi v celom audiovizuálnom hodnotovom reťazci. Pre sľubné začínajúce podniky sa spustí trhový portál Media Market Gateway, aby sa tak ďalej podporili inovácie. Spolupráca medzi filmovými festivalmi sa posilní prostredníctvom sietí.
 • MEDZISEKTOROVÝ podprogram zvýši financovanie laboratória kreatívnej inovácie na spoločné inovačné projekty. Tieto zahŕňajú niekoľko kreatívnych sektorov, čo prispeje aj k Novému európskemu Bauhausu. Rovnako rozšíri aj podporu spravodajských médií prostredníctvom dodatočných opatrení na ochranu ich slobody.
Kreatívna Európa sa bude zaoberať aj kľúčovými otázkami, ktoré ovplyvňujú kultúrne a kreatívne sektory. Projekty financované podprogramom MEDIA budú potrebné na zavádzanie stratégií ekologizácie a rozmanitosti vrátane rodovej rovnosti. Kreatívna Európa preto významne prispeje k politickým prioritám Európskej komisie v oblasti udržateľnosti a inklúzie. Program bude zahŕňať iniciatívy, ktoré sa týkajú ďalších priorít EÚ, ako napríklad príspevok k stratégii EÚ pre boj proti antisemitizmu a podporu židovského života alebo Európskemu roku mládeže. Kultúrne a kreatívne sektory by mali takisto využívať CulturEU, nedávno spusteného on-line sprievodcu všetkými finančnými prostriedkami EÚ, ktoré majú k dispozícii. Interaktívna webová stránka zhromažďuje celkovo 75 možností financovania z 21 rôznych programov EÚ, od programov Kreatívna Európa a Horizont Európa po štrukturálne fondy a nástroj InvestEU.

Radíme: Zostaňte chránení

V roku 2021 detekčné systémy spoločnosti Kaspersky odhalili za posledných 12 mesiacov v priemere 380.000 nových škodlivých súborov denne, čo predstavuje nárast o zhruba 20.000 súborov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Väčšina hrozieb (91 %) sa šírila prostredníctvom WindowsPE súborov. Avšak v roku 2021 začali kyberzločinci oveľa aktívnejšie šíriť hrozby spojené s operačným systémom Linux. Výsledkom toho sa zvýšil počet zistených škodlivých programov a nežiaduceho softvéru pre Linux, ktorý vzrástol až o 57 %.

Viac ako polovicu (54 %) hrozieb odhalených systémami spoločnosti tvorili nešpecifikované trójske kone. Zatiaľčo mnohé typy hrozieb sa v roku 2021 odrazili na poklese  objemu v porovnaní s rokom 2020, tzv. trójske droppre vzrástli v porovnaní s rokom 2020 o 2,24 %. Tento typ malvéru je obzvlášť nebezpečný, pretože tieto programy sú navrhnuté tak, aby do zariadenia obete doručili ďalší, sofistikovanejší malvér. Výrazne vzrástol aj počet odhalených červov (117,5 %), pričom ich podiel dosiahol 9 % – tieto programy sa po narušení systému dokážu samoreplikovať a samostatne šíriť. V neposlednom rade vzrástol aj počet vírusov (o 27 %), čím sa zvýšil ich podiel na 10 %.

Ak chcú používatelia zostať chránení, spoločnosť Kaspersky odporúča:
 • Nesťahujte a neinštalujte aplikácie z nedôveryhodných zdrojov.
 • Neklikajte na žiadne odkazy z neznámych zdrojov alebo podozrivé online reklamy.
 • Používajte silné a jedinečné heslá, ktoré zahŕňajú kombináciu malých a veľkých písmen, číslic a interpunkčných znamienok, určite si aktivujte aj dvojfaktorové overovanie.
 • Vždy inštalujte aktualizácie. Niektoré z nich môžu obsahovať kritické bezpečnostné záplaty.
 • Ignorujte správy s výzvou na deaktiváciu bezpečnostných systémov pre kancelársky alebo kybernetický bezpečnostný softvér.
 • Používajte spoľahlivé bezpečnostné riešenie vhodné pre váš typ systému a zariadenia. Upozorní vás na
 • stránky, ktoré by ste nemali otvárať a chráni vás pred malvérom.
Ak chcú organizácie zostať v bezpečí, spoločnosť Kaspersky odporúča:
 • Vždy aktualizujte softvér na všetkých zariadeniach, ktoré používate, aby ste útočníkom zabránili v prieniku do vašej siete zneužitím zraniteľností.
 • Zaveďte používanie silných hesiel na prístup ku korportánym službám. Na prístup k vzdialeným službám používajte viacfaktorovú autentifikáciu.
 • Vyberte si overené riešenie pre zabezpečenie koncových bodov, ktoré je vybavené funkciami detekcie na základe správania a kontroly anomálií pre účinnú ochranu pred známymi aj neznámymi hrozbami. 
 • Používajte špecializovanú sadu na účinnú ochranu koncových bodov, detekciu hrozieb a reakciu na ne, aby ste včas odhalili a odstránili aj nové sofistikované hrozby. 

pondelok 17. januára 2022

SR: Inflácia v decembri až 5,8 %

V decembri 2021 dosiahla inflácia na Slovensku medziročný rast 5,8 % hlavne vplyvom drahších potravín. Infláciu smerom nahor ťahali tiež vyššie ceny stavebných materiálov a drahá ropa, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje ceny všetkých tovarov a služieb. Od októbra 2021 začalo proinflačne pôsobiť aj drahšie školské stravovanie, keďže štát zmenil systém financovania obedov na školách.

Medziročne v decembri najrýchlejšie rástli ceny v reštauráciách a hoteloch (až o 13,2 %), čo súvisí aj so zdražovaním potravín, ale premietajú sa sem aj výrazne vyššie ceny za obedy v školských jedálňach. Podobný rast (o 13 %) dosiahli ešte ceny v doprave. Podpisuje sa pod to zdražovanie ropy na svetovom trhu. Tretí najrýchlejší rast dosiahol v decembri alkohol, tabak a tabakové výrobky (o 7,8 %) kvôli zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku. Najväčšiu časť rodinného rozpočtu odčerpávajú náklady na bývanie a energie a druhou položkou sú potraviny. No a veľkú záťaž pre domácnosti predstavujú aj ceny benzínu a nafty. Ceny za bývanie a energie boli v decembri o 4,2 % vyššie ako pred rokom a smerom nahor sú ťahané prudkým zdražovaním stavebných materiálov. Od januára tohto roka sa pridávajú aj drahšie energie, takže musíme počítať s tým, že za bývanie si tento rok ešte viac priplatíme. 

No a potraviny boli v decembri medziročne drahšie až o 5,8 %. Zatiaľčo v prvom polroku ceny potravín medziročne klesali, tak zhruba od júna tempo ich cenového rastu výrazne zrýchľuje. Ovplyvňujú to rastúce ceny agrokomodít a potravín vo svete, zvyšovanie cien ropy a teda aj nákladov na prepravu a taktiež zdražovanie energií na svetovom trhu. Pod rast cien tovarov aj služieb sa podpisuje vo veľkej miere surovinová kríza, ktorá tlačí nahor ceny výrobných vstupov (čipov, plastov, kovov a plechov, stavebných materiálov, ale aj dreva a papiera). Svetové ceny potravín v decembri v porovnaní s novembrom mierne klesli len o -0,9 %. Napriek tomu boli ale ceny potravín vo svete v decembri medziročne vyššie až o 23 %. Vyplýva to z Indexu cien potravín FAO, ktorý zostavuje Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a zahŕňa ceny obilnín, olejov, cukru, mliečnych výrobov a mäsa. Cukor a rastlinné oleje zaznamenali v decembri najvýraznejší medzimesačný pokles ceny. Zároveň ale platí, že práve tieto položky sú v medziročnom porovnaní najdrahšie. Ceny rastlinných olejov sa oproti novembru znížili o -3,3 %, hlavne kvôli nižším cenám palmového a slnečnicového oleja. V medziročnom porovnaní sú ale ceny olejov vyššie až o cca 36 %. Cukor medzimesačne zlacnel o -3,2 %, kvôli obavám z dopadov omikronu na svetový dopyt. Medziročne je ale cukor drahší až o takmer 34 %. Mierne sa oproti novembru znížili aj ceny obilnín (o -0,6 %). V medziročnom porovnaní sú ale obilniny drahšie v priemere o 21 %. Ceny mäsa sa v decembri oproti novembru takmer nezmenili. Oproti vlaňajšku sú ale vyššie o 17 %. K zdraženiu došlo v decembri oproti novembru jedine v prípade mliečnych výrobkov, a to o 1,8 %. Oproti minulému roku sú drahšie o cca 17 %. V decembri sa oproti novembru zvyšovali hlavne ceny masla a sušeného mlieka.

V dôsledku vývoja vo svete bude zdražovanie potravín v našich obchodoch pokračovať. Rast ich cien môže v úvodných mesiacoch tohto roka ešte zrýchliť a prekročiť aj hranicu 8 %, v druhom polroku by sa situácia mohla upokojiť a zdažovanie by sa mohlo zmierniť. Veľa ale bude závisieť aj od budúcoročnej úrody. Aká bude inflácia? Analytička Jana Glasová očakáva, že aj v nasledujúcich mesiacoch bude inflácia u nás rásť tempom okolo 6 až 7 % hlavne vyššími cenami výrobných vstupov a stavebných materiálov, čo spôsobuje surovinová kríza. Okrem toho bude aj v tomto roku tlačiť infláciu nahor drahšia ropa a teda aj benzín. Neočakávame ale už nejaké prudké zdražovanie ropy, jej ceny sa však budú držať zhruba na súčasných úrovniach, čo znamená, že nedôjde ani k jej zlacneniu. No a v neposlednom rade nás budú aj tento rok, hlavne v 1. polroku, trápiť vysoké ceny agrokomodít a potravín. Okrem toho od januára 2022 sa k inflačným tlakom pridajú aj vyššie ceny energií, teda zvyšovanie regulovaných cien elektriny, plynu a tepla, ktoré nadväzuje na rastúce ceny energií na svetovom trhu. Za celý rok 2022 bude teda priemerná inflácia ešte vyššia ako vlani, a bude sa pohybovať v rozmedzí 5 až 6 %.

Výzva: Podpora pre potravinárov

Až do 31. marca 2022 je otvorená výzva č. 51 na podporu investícií na spracovanie / uvádzanie na trh ako aj vývoj poľnohospodárskych produktov. Dôležitou podmienkou je, že žiadosť musí byť podaná výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy do elektronickej schránky Pôdohospodárskrj platobnej agentúry PPA.

Nna portáli slovensko.sk je dostupná služba zriadená pre tieto podania (Podávanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok; č. 51/PRV/2021; podopatrenie 4.2, Pôdohospodárska platobná agentúra;). Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie je potrebné, aby mal žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. V záujme zníženia administratívnej záťaže pri obstarávaní môžu žiadatelia už pri aktuálnej výzve č. 51 pre podopatrenie 4.2 využiť bezplatnú elektronickú aplikáciu JOSEPHINE. Viac informácií o jej použití spolu s videomanuálom nájdu žiadatelia na webstránke apa.sk.

Prostriedky z výzvy na podporu investícií pomôžu všetkým malým, stredným aj veľkým potravinárskym podnikom. Zapojiť sa môžu aj spracovatelia poľnohospodárskej prvovýroby. Pomoc je rozdelená do siedmich oblastí: mäsopriemysel, pekárenský a cukrovinkársky priemysel, mliekarenský priemysel, konzervárenský a mraziarenský priemysel, cukrovarnícky a tukový priemysel, priemysel pre výrobu kŕmnych zmesí a priemysel výroby piva, vína, liehu a nealkoholických nápojov.


Aktuálne: Účtovné uzávierky elektronicky

Neziskovým organizáciam na Slovensku vznikla od 1. januára 2022 zákonná povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej forme. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (FR SR) alebo systému štátnej pokladnice (v prípade subjektov verejnej správy).

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne) majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej forme aj v prípade dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná závierka sa do registra ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne FR SR. Na splnenie danej povinnosti sú na portáli finansnasprava.sk k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu. 

V prípade subjektov verejnej správy (SVS) sa účtovné dokumenty doručujú prostredníctvom systému štátnej pokladnice, teda cez Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu. Ak je účtovná jednotka SVS, je povinná podávať riadnu účtovnú závierku a dokumenty s ňou súvisiace cez príslušný informačný systém Ministerstva financií SR. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade mimoriadnej účtovnej závierky. Overenie, či účtovná jednotka je SVS, sa vykoná na stránke Štatistického úradu SR v časti Databázy - Subjekty verejnej správy. V prípade, že SVS je v konkurze alebo v likvidácii a podáva priebežnú účtovnú závierku, podáva ju cez portál finančnej správy v termíne na podanie daňového priznania.

Viac informácií o ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok je zverejnené na portáli finančnej správy v časti „Príručky, návody a videonávody“ a tiež na webovom sídle registra účtovných závierok v časti „Často kladené otázky“. Ukladať účtovné dokumenty nie je povinná okrem Slovenskej informačnej služby ani nezisková organizácia, ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, overenia účtovnej závierky audítorom alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. Finančná správa  upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky. 

Trend: Bezpečne v každej firme

Pandémia otvorila pre kybernetických zločincov nové príležitosti. Vyvrátila tiež mýtus, že malé firmy nie sú pre hekerov zaujímavé. Opak sa stáva pravdou. Ako sa teda jednoducho, ale pritom účinne brániť útokom? S ohľadom na vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti ponúka Zyxel Networks tri jednoduché tipy s cieľom prispieť k tomu, aby malé a stredne veľké firmy na rok 2022 spomínali, aspoň čo sa IT týka, len v dobrom.

Poznajte prostredie hrozieb
Počas prvej vlny pandémie boli hlavným cieľom kybernetických zločincov veľké korporácie a organizácie, napr. hotelový reťazec Marriott Hotels či Svetová zdravotnícka organizácia. Za posledných dvanásť mesiacov sa však situácia zmenila a dnes sú podľa zistení štúdií kybernetickými útokmi najviac ohrozené malé a stredne veľké firmy a organizácie. Práve na ne mávajú takéto útoky najzávažnejší dopad, pričom 60 percent menších firiem ukončí svoju činnosť behom šiestich mesiacov od výskytu narušenia zabezpečenia dát. Keď sa k tomu pridá fakt, že malým a stredne veľkým firmám často chýba sofistikované zabezpečenie, ktoré chráni veľké korporácie, je evidentné, že kybernetickí útočníci našli ideálny cieľ pre svoje nekalé činnosti. Časť firiem je už poučených a tak v roku 2022 možno očakávať veľký dopyt po jednoduchých plug-n-play riešeniach na vytvorenie a správu bezpečného prístupu do siete. Kľúčovou súčasťou infraštruktúry firiem s pracovníkmi na Home Office sa stanú napríklad prístupové body, ktoré je možné konfigurovať tak, aby replikovali identifikátor SSID používaný priamo vo firme a medzi vzdialeným pracoviskom a firmou vytvorili bezpečný tunel na prístup do firemnej siete.

Nikdy nedôverujte, vždy overujte
Z nedávneho prieskumu vyplýva, že takmer 97 percent organizácií už zaviedlo, alebo sa chystá zaviesť hybridný pracovný režim, kdey zamestnanci pracujú z rôznych lokalít. Pri tomto spôsobe práce sa zamestnanci do firemnej siete pripojujú z rôznych miest a prostredí vyznačujúcich sa rozdielnou mierou zabezpečenia. Hybridný pracovný režim pre malé a stredne veľké firmy prináša zmenu v tom, ako sa do ich sietí dostávajú bezpečnostné zraniteľnosti. Predtým sa také organizácie snažili pred bezpečnostnými rizikami sieť chrániť z jedného bodu. Dnes však centrálna firemná sieť zasahuje až do domácností vzdialených užívateľov, s čím samozrejme rastie počet zraniteľných miest. Riešenie tohoto problému vyžaduje, aby malé a stredne veľké firmy začali v oblasti konektivity presadzovať princíp nulovej dôvery. Podľa nej musí každý, kto sa pokúša o prístup do siete, preukázať, že je skutočne tým, za koho sa vydáva. V tejto súvislosti je možné v roku 2022 očakávať stále častejšie používanie multifaktorovej autentizácie, ktorá firmám umožňuje overiť, či sa do ich siete nesnažia dostať neoprávnené osoby, a tým lepšie chrániť firemné dáta aj osobné údaje zákazníkov. O dôležitosti prístupu založeného na nulovej dôvere svedčia nedávne kroky britskej vlády, ktorej Ministerstvo pre digitálne technológie, kultúru, média a šport (Department for Digital, Culture, Media and Sports) vytvorilo Národný rámec na posudzovanie kybernetickej bezpečnosti, ktorý by podľa ministerstva mal byť pre poskytovateľov riadených služieb právne záväzný. Poskytovatelia budú povinní pri prístupe k dátam používať opatrenia, akou je práve multifaktorová autentizácia.

Pri nákupe IT pamätajte na legislatívu na ochranu osobných údajov
V kontexte zavedenia nariadení GDPR a súvisiacich legislatívnych zmien sa v posledných rokoch nielen na úrovni vlád a veľkých korporácií často hovorí o ochrane osobných údajov. O tom, že aj malé a stredne veľké firmy musia dáta svojich zákazníkov chrániť s maximálnym nasadením, svedčí okrem iného 14 % medziročný nárast prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov v roku 2021. Tento vývoj spôsobuje veľa problémov menším a stredne veľkým firmám, ktoré na rozdiel od veľkých korporácií nemajú vlastné právne a bezpečnostné oddelenie. Musia tak stále častejšie riešiť sťažnosti zákazníkov na ochranu ich osobných údajov, a preto potrebujú nájsť a zaviesť jednoduché riešenia na lepšiu správu dát.  Veľká Británia navyše nedávno predstavila svoju pobrexitovú stratégiu v oblasti ochrany osobných údajov. Aj malé a stredne veľké firmy budú zrejme v roku 2022 od dodávateľov a poskytovateľov riadených služieb vo väčšej miere vyžadovať pomoc so zaistením súladu s legislatívou na ochranu osobných údajov v rôznych častiach Európy. S rastúcim počtom prípadov porušenia zabezpečenia osobných údajov musia firmy kybernetickú bezpečnosť vnímať ako svoju hlavnú prioritu. Je možné teda očakávať, že tie, ktorým chýba infraštruktúra na zavedenie pokročilých bezpečnostných riešení, sa budú v nadchádzajúcom roku stále častejšie obracať na dodávateľov a poskytovateľov riadených služieb, aby získali znalosti, vybavenie a prostriedky na životne dôležitú ochranu pred kybernetickými hrozbami a útokmi.