štvrtok 9. apríla 2020

On-line: Veľká noc v karanténe

Veľká noc je spätá s viacerými tradíciami a zvykmi. Tento rok ich  na Slovensku poznačí karanténa s obmedzeným pohybom. Veľkonočné rebríčky Googlu odzrkadľujú, čo nás už v tohtoročnom predsviatočnom období zaujíma. 

Ešte koncom marca vládla veľkonočnému rebríčku tvárová ochrana dýchacích ciest. V rámci témy Veľkej noci najviac vzrástol záujem o „Veľkú noc v rúšku“. Niet sa čo diviť, nikto z nás podobnú situáciu ešte nezažil. V tomto období sme ešte stále presne nevedeli, kedy Veľká noc bude. O tom, že sa tejto novej situácii snažíme prispôsobiť svedčí aj tretie miesto, kde sme sa síce, tak ako po minulé roky, zaujímali o veľkonočné ozdoby, tentokrát ale s dodatkom – urob si sám. Trendový rebríček uzatvárajú už tradičnejšie veľkonočné výrazy ako Kvetná a Veľkonočná nedeľa. O týždeň na to už bola situácia úplne iná, vláda počas veľkonočných sviatkov obmedzila slobodu pohybu počnúc polnocou od stredy (8. apríla). A od toho sa vyvíjali aj ďalšie výrazy spojené s témou Veľkej noci – zákaz vychádzania, vyhlásenie vlády či opatrenia od 6. apríla.

Koncom marca sa ešte vôbec nezdalo, že by sme mali veľkonočné chute: záujem vzrástol najmä o recepty s medvedím cesnakom či o Opitého Izidora. Len čo sme sa prehupli do apríla, všetko sa zmenilo. Kráľovnou sa stala Veľká noc a veľkonočná paska. Nechýba ani veľkonočný baranček či jednoducho veľkonočný koláč. No jeden recept predsa len zaujal viac ako ostatné. Aj vám chýba droždie? Jeho recept sa koncom marca dostal do prvej päťky. Na zúbok sme sa preto pozreli aj kvásku. Najviac vzrástol záujem o kvások z piva či výraz „ako nahradiť droždie“. Týždeň na to sme už vo Vyhľadávači Google zháňali „múky na kváskovanie“ a piekli „vianočku z kvásku“. Nedostatok spomínaného droždia nás však neodradil a tradičných jedál či potravín sme sa rozhodli nevzdať. Piecť doma nás teda rozhodne baví, najväčšmi chlieb, rožky a pizzu a pred Veľkou nocou aj posúchy a lángoše.

COVID-19: Využívanie mobilných dát

Využívanie mobilných dát s cieľom zmapovať šírenie ochorenia COVID-19 musí byť v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ) na ochranu údajov a súkromia.

„Dokonca aj v týchto výnimočných časoch sa musia naďalej uplatňovať a dodržiavať zásady EÚ týkajúce sa ochrany údajov, konkrétne všeobecné pravidlá ochrany údajov (GDPR) a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách‟, vyhlásil predseda Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juan  Fernando López Aguilar zdôrazňujúc, že výbor tento vývoj pozorne sleduje, a to z dôvodu vážneho rizika, ktoré takéto nástroje môžu predstavovať pre základné práva jednotlivcov na súkromný život a ochranu údajov. Viacero členských štátov EÚ aj Európska komisia využívajú alebo vyvíjajú nástroje na báze údajov z mobilných telefónov, ktoré by mali pomôcť zmapovať šírenie ochorenia COVID-19. Zozbierané dáta, ktoré mobilní operátori poskytujú vnútroštátnym orgánom, musia však byť najprv anonymizované, aby podľa nich nebolo možné identifikovať konkrétnu osobu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a Európsky výbor na ochranu údajov zdôraznili, že informácie poskytované vnútroštátnym orgánom môžu byť využívané, pokiaľ sú anonymizované a neumožňujú akokoľvek identifikovať jednotlivcov. Musia byť však prijaté prísne bezpečnostné opatrenia týkajúce sa využívania informácií, prístupu k nim a ich ukladania, ako aj prísnych lehôt ich uchovávania.

Ďalšie opatrenia a nástroje, ktoré v niektorých členských štátoch uplatňujú vnútroštátne orgány či splnomocnene súkromný sektor, si vyžadujú poskytovanie so zdravím súvisiacich osobných údajov, prípadne umožňujú aplikáciám sledovať polohu či kontakty jednotlivcov. Niektoré z týchto aplikácií fungujú na báze súhlasu jednotlivca s poskytnutím údajov, v časti členských štátov však môžu osoby testované pozitívne na COVID-19 nadobudnúť dojem, že poskytnutie osobných údajov je ich povinnosťou. Tieto údaje umožnia vnútroštátnym orgánom vystopovať pohyb danej osoby a jej predchádzajúce kontakty, ale tiež si overiť, či dodržala všetky povinnosti vyplývajúce z karantény či iného obmedzenia slobody pohybu v krajine. Poslanec López Aguilar zdôraznil, že tieto nástroje by mohli vážne zasiahnuť do základných práv na súkromný život a na ochranu osobných údajov a že sa v podstate rovnajú stavu, keď sú jednotlivci sledovaní. V tejto súvislosti podčiarkol dôležitosť vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov, ktoré sú podľa jeho slov plne kompetentné dohliadať na tieto aktivity a presadzovať právne predpisy EÚ v oblasti ochrany údajov. Vyzval ich, aby najnovší vývoj pozorne sledovali a Európsky výbor na ochranu údajov požiadal, aby v tejto oblasti okamžite vydal jasné pokyny.

Upozorňujeme: Nový stalkervér číta messengerové aplikácie

Experti spoločnosti Kaspersky objavili nový typ stalkervéru – komerčného softvéru, ktorý sa zvyčajne používa na tajné sledovanie (tzv. stalkovanie) partnerov alebo kolegov a obsahuje funkciu, ktorá prekonala všetky doposiaľ známe softvéry. 

Softvér MonitorMinor umožňuje stalkerom skrytý prístup k akýmkoľvek údajom či aktivitám  používateľa na zariadeniach, ktoré sú pod ich dohľadom, vrátane najobľúbenejších messengerových služieb a sociálnych sietí. Zatiaľčo v „čistom“ operačnom systéme Android je vďaka tzv. sandboxu zabránené priamej komunikácii medzi aplikáciami, situácia sa môže zmeniť, ak je nainštalovaná aplikácia typu superuser (SU utility), ktorá umožňuje administrátorský prístup do systému (tzv. root access). Po inštalácii tohto pomocného SU programu sa na zariadení eliminujú akékoľvek bezpečnostné mechanizmy. Pomocou tohto nástroja umožňujú tvorcovia MonitorMinor plný prístup k údajom z rôznych populárnych sociálnych médií a messengerových aplikácií, akými sú napríklad Google Hangouts, Instagram, Skype, Snapchat a ďalšie.

Navyše, vďaka získaniu administrátorských práv je stalkervér schopný pristupovať k vzorom odomykania obrazovky, čo umožňuje operátorovi stalkervéru odomknúť zariadenie, keď je v jeho blízkosti alebo keď k nemu bude najbližšie mať možnosť fyzického prístupu. Toto je jedinečná funkcia, ktorú spoločnosť Kaspersky doteraz neevidovala medzi hrozbami pre mobilné platformy. Ale aj bez administrátorských práv môže stalkervér efektívne fungovať zneužitím API prístupovej služby, ktorá je navrhnutá tak, aby zariadenia boli prístupné pre používateľov so zdravotným postihnutím. Pomocou tejto API dokáže stalkervér zachytiť všetky udalosti v aplikáciách a vysielať živý zvukový prenos.

Ďalšie funkcie dostupné v tomto stalkervéri umožňujú stalkerom:
 • Ovládanie zariadenia pomocou SMS príkazov
 • Pozeranie videí z kamier na zariadení v reálnom čase
 • Nahrávanie zvukov cez mikrofón zariadenia
 • Zobrazenie histórie prehliadania v prehliadači Google Chrome
 • Zobrazenie štatistík používania určitých aplikácií
 • Zobrazenie obsahu vnútornej pamäte zariadenia
 • Zobrazenie kontaktov
 • Zobrazenie systémových denníkov
Podľa údajov spoločnosti Kaspersky má v súčasnosti najvyšší podiel inštalácií tohto stalkervéru India (14,71 %). Nasleduje Mexiko (11,76 %), za ním Nemecko, Saudská Arábia a Spojené kráľovstvo (5,88 % v každej z nich. Aby ste minimalizovali možnosť útoku a nestali sa obeťou stalkera, spoločnosť Kaspersky odporúča nasledujúce opatrenia:
 • Zablokujte inštaláciu programov z neznámych zdrojov v nastaveniach vášho smartfónu
 • Heslo ani prístupový kód k svojmu mobilnému zariadeniu nikdy nezverejňujte, a to ani v prípade, že ide o niekoho, komu dôverujete
 • Po ukončení vzťahu zmeňte všetky bezpečnostné nastavenia svojho mobilného zariadenia, napríklad heslá, či prístup k polohe cez aplikácie a pod. Expartner alebo expartnerka sa môže pokúsiť získať vaše osobné údaje, aby vás mohol/la manipulovať
 • Skontrolujte zoznam nainštalovaných aplikácií na svojich zariadeniach, či sa medzi nimi nenachádzajú nejaké podozrivé programy nainštalované bez vášho súhlasu
 • Používajte spoľahlivé bezpečnostné riešenie, ktoré vás upozorní na prítomnosť komerčných špehovacích programov, ktorých cieľom je narušenie vášho súkromia vo vašom telefóne.
 • Ak si myslíte, že ste obeťou stalkovania a potrebujete pomoc, obráťte sa na organizácie, ktoré vám dokážu poskytnúť relevantnú pomoc
 • Existujú zdroje, ktoré môžu pomôcť obetiam domáceho násilia, stalkovania a sexuálneho násilia. Ak máte otázky týkajúce sa stalkervéru a potrebujete pomoc, obráťte sa na Koalíciu proti stalkervéru, ktorú tvoria neziskové skupiny a IT bezpečnostné organizácie, na stránke stopstalkerware.org.

streda 8. apríla 2020

SR: Obmedzený voľný pohyb

Na základe rozhodnutia vlády SR je od 8. do 13. apríla na Slovensku obmedzený voľný pohyb osôb. Zakázané je tiež uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.

Výnimku z obmedzenia majú cesty do a zo zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti, na nevyhnutné nákupy, zabezpečenie nevyhnutných potrieb pri starostlivosti o deti a zvieratá či tankovanie pohonných látok, neodkladné vyšetrenia u lekára vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným, na pohreb blízkej osoby. V rámci okresu, respektíve v rámci mesta v prípade Bratislavy a Košíc, je povolené tiež zabezpečenie nákupov pre inú osobu, cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a pobyt v prírode.

Dodržiavanie zákazov bude kontrolovať polícia, posilnená tiež príslušníkmi Ozbrojených síl SR, ktoré na tento účel vyčlenili 714 profesionálnych vojakov.
Vláda od 8. apríla do 17. apríla obnovila taktiež kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.

COVID-19: Globálna ekonomika

Globálna ekonomika čelí novej výzve: pandémii Covid-19. Nielenže sme svedkami mnohých ľudských tragédií, koronavírus sa tiež zásadne odzrkadľuje na fungovaní podnikov na celom svete, narúša dodávateľské reťazce a obchodné operácie, ovplyvňuje dôveru domácností a trhov a výrazne obmedzuje medzinárodný obchod.

Podľa Euler Hermes preto svetový hospodársky rast čaká v roku 2020 výrazné spomalenie, dosiahne nárast iba + 0,5 % (oproti + 2,5 % v roku 2019). Medzinárodný obchod sa tento rok zároveň zníži o 4,5 %. V dôsledku toho sa výrazne zvýši aj riziko neplatenia zo strany odberateľov. Odborníci očakávajú, že sa platobná neschopnosť v roku 2020 zvýši o 14 %. 

Euler Hermes každý štvrťrok aktualizuje a zverejňuje ratingy rizika jednotlivých krajín a sektorov, ktoré merajú riziko neplatenia zo strany podnikateľských subjektov. Celkovo monitoruje a hodnotí krajiny a sektory prostredníctvom nepretržitého sledovania 40 krátkodobých a dlhodobých ekonomických a finančných ukazovateľov. Prípady neplnenia záväzkov v Argentíne a Libanone v posledných mesiacoch potvrdzujú nevyhnutnosť modelu merania rizika krajín, ktorého cieľom je zmerať náchylnosť k vypuknutiu krízy, akou je teraz Covid-19. V prvom štvrťroku 2020 znížil Euler Hermes rating 18 krajín: Slovensko, Česká republika, Poľsko, Rumunsko, Írsko, Litva, Brazília, Japonsko, Ekvádor, Thajsko, Indonézia, India, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Maroko, Keňa, Ghana a Maurícius. Tento zoznam zahŕňa rozvinuté aj rozvíjajúce sa ekonomiky. Napríklad Brazília na túto globálnu hospodársku a zdravotnú krízu veľmi dopláca, a to napriek počiatočným nádejam, že dynamické reformy urýchlia jej rast. Podobne aj Japonsko, ktoré bolo ohrozené kvôli niekoľkým otrasom už vlani na jeseň, teraz vníma obmedzenia spôsobené pandémiou Covid-19 ešte výraznejšie. India tiež už čelila mnohým štrukturálnym a cyklickým výzvam, ktoré sú v súčasnej situácii ešte zosilnené. Analytici venujú pozornosť aj situácii ostatných rozvinutých krajín, najmä Francúzska, Nemecka, Španielska a Spojených štátov. Tieto krajiny majú potrebné prostriedky na ochranu svojich podnikov, ale ich situácia by sa mohla rýchlo skomplikovať, ak sa opatrenia izolácie a zmrazenia ich ekonomík budú predlžovať.

Euler Hermes znížil rating v 126 sektoroch po celom svete, čo je nová historická úroveň. Predchádzajúci rekord bol v Q1 2016, kedy došlo k zníženiu 70 ratingov sektorov. Je dôležité zdôrazniť, že v 60% prípadov viedli tieto zmeny k tomu, že hodnotenie odvetvia prešlo z „mierneho rizika“ na „vysoké riziko“. Tieto dva znaky dokazujú, že globálna ekonomika a podniky prechádzajú bezprecedentnou, mimoriadne zložitou a neistou dobou. Najviac zasiahnutý je automobilový priemysel. Euler Hermes znížil jeho rating v 26 krajinách. Nasleduje sektor dopravy (zníženie v 21 krajinách), elektroniky (14) a maloobchodu (12). Farmaceutický priemysel a informačné technológie sú dva najodolnejšie sektory. Z regionálneho hľadiska bol najväčší počet prípadov so zníženým ratingom v západnej Európe (52), nasleduje Ázia a Tichomorie (29) a stredná a východná Európa (24).

Aktuálne: Vyššia frekvencia zálohovania

Od roku 201 spoločnosť Acronis uskutočnila piaty prieskum pri príležitosti Svetového dňa zálohovania. Tohto roku ho spoločnosť rozšírila aj o skupinu IT administrátorov, ktorí zodpovedajú za firemné IT infraštruktúry. 

Spoločnosť sa pýtala zhruba 3.000 respondentov z celého sveta, tak bežných používateľov, ako aj firemných IT profesionálov. Nie je prekvapením, že podľa výsledkov spracovaných na základe prieskumu sa obe skupiny výrazne líšia, či už zodpovednosťou k ochrane dát, tak aj spôsobom zabezpečenia.

Najzaujímavejšie údaje:
 • 68 % bežných používateľov už zažilo stratu dát alebo zariadení, či už svojich alebo rodinných príslušníkov, čo je o 3 percentuálne body viac, než pri minuloročnom prieskume.
 • 42 % firiem zažilo výpadky prevádzky v dôsledku straty podnikových dát, čo je o 12 percentuálnych bodov viac ako vlani.
 • Aj keď väčšina (51 %) bežných používateľov stále zálohuje lokálne, 31 % už zálohuje do cloudu a 17 % kombinovane, čo je o 5 resp. o 7 percentuálnych bodov viac ako vlani.
 • V  prípade  IT  administrátorov  zálohuje 25 %  lokálne,  35 % do cloudu, 20 % kombinovane a zvyšných 20 % replikuje dáta do iných dátových centier.
 • Výrazne narástli obavy bežných používateľov z ransomvérových   útokov   (o 29 %),   cryptojackingu     (o 31 %) a sociálneho inžinierstva (o 34 % bodov).
 • Na firemnej úrovni sa zvyšuje frekvencia zálohovania: významne pribudlo IT administrátorov, ktorí zálohujú aspoň raz denne (teraz 27 %) alebo viackrát za deň (teraz 15 %), naopak rýchlo ubúda tých, ktorí zálohujú iba raz či dvakrát za mesiac (teraz 20 %).

utorok 7. apríla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné rúško pre bábätká

Malým bábätkám nie je vhodné na ochranu pred novým koronavírusom dávať na tvár rúška. Upozorňujú na to lekári z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na sociálnej sieti.

Novorodenec do jedného mesiaca totiž nedokáže dýchať ústami, preto by mu rúško mohlo brániť vo voľnom dýchaní. Pri nedostatku kyslíka by mu začali modrieť pery a keby mal rúško, túto zmenu by si dospelí nemuseli všimnúť. Novorodenec tiež častejšie grcká. Ak by mal rúško, nevideli by ste to a mohol by sa zadusiť.

Najlepšia prevencia je u bábätiek podľa lekárov dojčenie a izolácia, preto sa s nimi treba vyhýbať ľuďom, nemocniciam aj verejným priestranstvám. Ak ale musíte ísť s bábätkom do uzavretých priestorov, tak cez striešku kočíka prehoďte napríklad bavlnenú plienku. Bábätká však potrebujú slnko a čerstvý vzduch, preto je vhodné okrem prechádzky v prírode tiež natočiť postieľku do otvoreného okna.

EU: Osem miliárd eur na pôžičky

Európska komisia (EK) uvoľnila jednu miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) formou záruky pre Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou Európskej investičnej banky (EIB). To EIF umožní vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli finančnú likviditu najmenej 100.000 európskym malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, negatívne zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.

Komisia odhaduje dostupné financovanie až do výšky 8 miliárd eur, pričom peniaze môžu plynúť už v apríli. Ide o súčasť balíka opatrení, ktoré skupina EIB ohlásila 16. marca a ktorého cieľom je rýchla mobilizácia na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou kapitalizáciou. Jedným z ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu je náhly nedostatok likvidity ovplyvňujúci malé a stredné podniky. Je nevyhnutné, aby im bola poskytnutá primeraná likvidita, aby mohli prežiť krízu. Banky však nie sú motivované požičiavať im peniaze z dôvodu náhleho zvýšenia vnímaného rizika. Z tohto dôvodu sú potrebné záruky EÚ na podporu týchto pôžičiek. Od pondelka preto EIF ponúka na trhu špecializované záruky kryté EFSI, ktoré majú obmedziť vplyv pandémie na malé a stredné podniky a firmy so strednou kapitalizáciou.

Jedna miliarda EUR uvoľnená z EFSI v rámci úverového záručného nástroja COSME (program pre malé a stredné podniky) a záruka pre MSP z InnovFinu v rámci programu Horizont 2020 umožňuje EIF poskytovať finančným sprostredkovateľom záruky v hodnote 2,2 miliardy eur a uvoľniť dostupné financovanie vo výške 8 miliárd eur. Záruky sa budú ponúkať cez EIF na trhu prostredníctvom výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá sa v pondelok vydala niekoľkým stovkám finančných sprostredkovateľov, medzi ktoré patria banky a alternatívni veritelia. Kľúčovými črtami týchto záruk budú: zjednodušený a rýchlejší prístup k záruke EIF, vyššie krytie rizika - až 80 % potenciálnych strát z individuálnych pôžičiek (na rozdiel od štandardných 50 %), zameranie sa na pôžičky prevádzkového kapitálu v celej EÚ a umožnenia flexibilnejších podmienok vrátane odkladu, zmeny časového plánu alebo platenia dovoleniek.

Trend: Osobné bankroty opäť rástli

V prvom štvrťroku t.r. sa na Slovensku zrealizovalo 3.636 osobných bankrotov, čo je o 2,57 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Oproti poslednému štvrťroku 2019 vzrástol počet osobných bankrotov o 3,83 %.

Z 1.150 oddlžení v marci t.r. bol najväčší počet v Banskobystrickom kraji (242) a najmenej v Bratislavskom kraji (63). Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2020 zbankrotovalo 41.808 dlžníkov. „Pandémia koronavírusu ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, inštitút osobného bankrotu nevynímajúc. Avšak vzhľadom na platnú legislatívu predpokladáme, že prípadné straty príjmov občanov a ich neschopnosť uhrádzať svoje záväzky sa v štatistikách osobných bankrotov prejavia najskôr koncom budúceho roka alebo až v priebehu roka 2022“, povedala analytička Jana Marková.

Oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 1.145 dlžníkov (99,57 %). Pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 5 dlžníkov. Z celkového počtu 1.150 osobných bankrotov vyhlásených v marci bolo 1.072 bankrotov (93,22 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 78 osobných bankrotov (6,78 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

V piatich krajoch počet osobných bankrotov medziročne klesol. Najviac, o 37,63 % v Banskobystrickom kraji, v Košickom kraji sa počet osobných bankrotov medziročne znížil o 24,44 %, v Žilinskom o 18,31 %, v Bratislavskom o 8,70 % a v Trenčianskom kraji o 2,67 %. Naopak, v troch krajoch počet bankrotov medziročne stúpol. V Trnavskom kraji o 23,29 %, v Prešovskom kraji o 25,58 % a výrazný medziročný nárast zaznamenal Nitriansky kraj, v ktorom počet bankrotov vzrástol až o 242,11 %. Napriek tomu sa Nitriansky kraj so 195 bankrotmi umiestnil až za Banskobystrickým krajom.

pondelok 6. apríla 2020

COVID-19: Štátna pomoc

Podnikatelia z prevádzok uzavretých vládou pre nový koronavírus budú môcť podávať žiadosti o štátnu pomoc od pondelka 6.4. od 12.00 hod., zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy 8.4. od 12.00 hod. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí internetové stránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk. 

Štát poskytne pomoc pre zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý bol pre koronakrízu zatvorený rozhodnutím vlády, teda rozhodnutím hlavného hygienika. Druhá kategória sú zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí v marci tohto roku zaznamenali pokles obratu. Od pondelka od 12.00 hod. sa budú prijímať žiadosti z prvej kategórie (zamestnávateľov), teda od tých, ktorí sú zavretí z rozhodnutia vlády. Od stredy od 12.00 h budú prijímané žiadosti od druhej kategórie. Od 14. apríla budú úrady práce posielať dohody na podpis žiadateľom o pomoc, do 24 hodín môžu podpísané žiadosti subjekty elektronicky štátu poslať naspäť. Môžu tak urobiť aj osobne. Od 15. apríla už môžu odchádzať prvé peniaze od štátu tak, aby 16. apríla mohli byť na účtoch prvých podnikateľov.

Žiadatelia by mali uvádzať v žiadostiach pravdivé údaje, aby sa v budúcnosti pri kontrole vyhli sankciám, aj trestným. Štát očakáva asi 250.000 žiadostí. K dispozícii bude tiež call centrum, ktorého číslo bude uvedené na webových stránkach. Bude pripravených 70 operátorov, ktorí budú odpovedať na prípadné otázky žiadateľov.

Aj takzvaní veľkí zamestnávatelia budú môcť čerpať štátnu pomoc. Počas budúceho týždňa by sa mohlo rozhodnúť o spôsobe poskytovania pomoci aj týmto zamestnávateľom. Aktuálne môžu čerpať pomoc určenú pre takzvané malé podniky. V ideálnom prípade dostanú pomoc na 250 pracovníkov a na toho 251. pracovníka už nie.

EU: Aktivity proti koronavírusu

V boji proti šíreniu koronavírusu pomáhajú aj inštitúcie Európskej únie (EÚ). Členským štátom poskytujú pomoc a podporu. EÚ okrem toho pracuje aj na zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dopadov pandémie z dlhodobého hľadiska. 

Zoznam najdôležitejších desiatich krokov, ktoré EÚ v tejto súvislosti prijala
EÚ spomaľuje šírenie nákazy: S cieľom obmedziť prenos vírusu EÚ uzavrela svoje vonkajšie hranice pre nepodstatné cestovanie. Zároveň zaviedla takzvané zelené pruhy na diaľniciach, aby sa základný tovar mohol prevážať v rámci EÚ bez časových obmedzení. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré vyhodnocuje riziká a poskytuje aktualizácie o nákaze, by malo dostať dodatočné zdroje.

Zdravotnícke vybavenie pre členské štáty: Krajiny EÚ majú v rámci mechanizmu civilnej ochrany rýchly prístup k vôbec prvej zásobe zdravotníckych zariadení RescEU, akými sú ventilátory a ochranné masky. EÚ okrem toho vyhlásila obrovský medzinárodný tender, ktorý členským štátom umožňuje uskutočňovať spoločné nákupy zariadení a liekov.

Podpora výskumu: Z výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa financuje 18 výskumných projektov, na ktorých pracuje 140 tímov v celej Európe s cieľom vytvoriť vakcínu proti Covid19, zlepšiť diagnostiku, pripravenosť, klinické riadenie a liečbu.

Podpora obnovy hospodárstva: So zámerom pomôcť EÚ prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie Európska komisia predloží nový návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 - 2027, ktorý bude obsahovať stimulačný hospodársky balík. Rozpočtu sa bude venovať aj Európsky parlament.

Repatriácia európskych občanov: Vďaka mechanizmu civilnej ochrany EÚ sa vrátilo domov vyše 10.000 Európanov z celého sveta.

Pomoc z európskeho fondu solidarity: Európsky parlament podporil nové pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia. Vďaka rozšíreniu fondu solidarity budú mať členské štáty tento rok na boj proti pandémii k dispozícii až 800 miliónov eur.

Podpora ekonomiky: Európska centrálna banka poskytuje 750 miliárd eur na zmiernenie štátneho dlhu počas krízy, ako aj 120 miliárd eur na kvantitatívne uvoľnenie a 20 miliárd eur na nákup dlhov. Poslanci EP okrem toho hlasovali za sprístupnenie 37 miliárd eur z existujúcich štrukturálnych fondov EÚ. Z týchto peňazí by sa mala financovať pomoc krajinám EÚ na riešenie krízy, podpora zdravotnej starostlivosti a pomoc pre podniky a zamestnancov.

Ochrana pracovných miest: Európska komisia navrhla koncept štátom podporovanej krátkodobej práce. Táto iniciatíva by mala zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli udržať prácu, keď firmy prestanú pracovať v dôsledku koronakrízy.

Ochrana internetu: EÚ požiadala Netflix, Facebook a YouTube, aby znížili kvalitu svojich videí, nech sa nepreťažuje sieť, keď je teraz veľká väčšina ľudí doma.

Ochrana životného prostredia a leteckých spoločností: Parlament podporil návrh Európskej komisie na dočasné pozastavenie letov naprázdno. Letecké spoločnosti sú za normálnych okolností povinné prevádzkovať svoje lety, inak môžu v nasledujúcej sezóne prísť o svoje prevádzkové intervaly. To nútilo mnohé aerolínie lietať naprázdno, alebo len s pár pasažiermi na palube, čím len vypúšťali zbytočné emisie.

COVID-19: On-line prehľady miest

Všeobecné prehľady o tom, ako sa vyvíja návštevnosť v miestach so zvýšeným pohybom ľudí, akými súpotraviny, lekárne, parky, zastávky MHD či vlakové a autobusové stanice, pracoviská a pod. v súvislosti s ochorením COVID-19 začal zvereňovať Google.

Informácie, kedy je určité miesto najrušnejšie podľa agregovaných a anonymizovaných dát zverejňujú už dlhšie Google Mapy. Vzhľadom na to, ako štáty a komunity po celom svete bojujú s pandémiou COVID-19, narastá potreba dát a štatistík, na základe ktorých by mohli predstavitelia zdravotníctva rozhodovať o najvhodnejších opatreniach spomaľujúcich rýchlosť prenosu tohto ochorenia. V počiatočnej fáze sú poskytované  prehľady v 131 krajinách. Oficiálnym predstaviteľom pomôžu získať údaje, ako sa prejavuje uzatváranie škôl, karanténa a ďalšie opatrenia smerujúce k splošteniu krivky epidémie. Prehľady, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie na stránke google.com/covid19/mobility, poskytujú napríklad štatistiku, ako sa v čase mení charakter nevyhnutného pohybu obyvateľstva, čo môže napríklad slúžiť ako podklad na stanovenie vhodných otváracích hodín. Informácia o frekventovanosti prestupných staníc môže zas pomôcť pri rozhodovaní ohľadom pridania spojov či vagónov tak, aby dopravné prostriedky neboli príliš preplnené.

Google začal tieto prehľady zverejňovať na úrovni krajín a regiónov a v ďalších týždňoch bude pracovať aj na možnosti zobrazenia dát za menšie územné celky. Prehľady zobrazia trendy za niekoľko posledných týždňov, najkratší interval bude spred 48-72 hodín. Sú navrhnuté tak, aby poskytli užitočné a presné dáta, ale zároveň spĺňali prísne požiadavky na ochranu súkromia. Čerpajú sa z anonymizovaných dát od používateľov, ktorí si sami zapli funkciu „História polohy“, ktorá je vo východiskovom nastavení pre všetkých používateľov vypnutá. Využívajú taktiež veľmi modernú techniku diferenciálnej ochrany súkromia, ktorá pridáva k dátam matematický šum tak, aby z nich nebolo možné identifikovať konkrétneho používateľa. Nebude sa preto zobrazovať ani absolútne číslo návštev jednotlivých lokalít.