piatok 17. januára 2020

Zelená domácnostiam II: Prvé poukážky vo februári

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spustí prvé tohoročné kolo dotácií na obnoviteľné zdroje energie (OZE) už vo februári. Ako prvé bude vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá.Pre prvé štyri plánované samostatné kolá je vyčlenená suma 5,2 milióna eur.

Žiadosti bude možné opäť vyplniť elektronicky v týždenných intervaloch vždy v utorok o 15.00 h. Ako prvé bude v tomto roku vyhlásené kolo pre tepelné čerpadlá 18. februára. K dispozícii budú tri milióny eur. Nasledovať bude kolo určené pre kotly na biomasu so sumou 500.000 eur. Na slnečné kolektory je pripravený jeden milión eur. Zverejnený harmonogram uzatvára kolo určené pre fotovoltické panely s hodnotou 700.000 eur s termínom otvorenia 10. marca. Dovtedy bude SIEA informovať o ďalších termínoch a spôsobe podávania žiadostí o poukážku.

Aj v roku 2020 platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Naďalej bude kladený veľký dôraz na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. V tejto súvislosti je možné podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotly na uhlie. V projekte Zelená domácnostiam II nie sú zatiaľ plánované iné zmeny a platiť budú aj rovnaké sadzby podpory ako v roku 2019. Maximálne môže rodinný dom získať 1.750 eur na slnečné kolektory, 3.400 eur na tepelné čerpadlo, 1.500 eur na kotly na biomasu a 1.500 eur pri fotovoltických systémoch.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených vyše 5.100 v celkovej hodnote 9,9 milióna eur. V súčasnosti SIEA eviduje ešte viac než 1.200 platných poukážok v hodnote 2,5 milióna eur. Žiadosti o preplatenie z posledných kôl by mali byť doručené do konca januára t.r. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 megawatt (MW).

EU: Rýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov

Európsky parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia oficiálne zareagoval na Európsky ekologický dohovor, ktorý poslancom predstavila počas decembrového mimoriadneho plenárneho zasadnutia parlamentu predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen.

Poslanci ekologický dohovor privítali a podporili ambiciózny plán udržateľných investícií, ktorý by mal pomôcť financovať prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Zároveň však poukázali na nevyhnutnosť zabezpečiť adekvátne prosriedky pre mechanizmus spravodlivej transformácie. Parlament požaduje, aby sa priebežný cieľ redukcie skleníkových plynov do roku 2030 (aktuálne stanovený na 40% v porovnaní s úrovňami v roku 1990) zvýšil na 55%. Komisia už avizovala zámer navrhnúť zvýšenie stanoveného cieľa znižovania emisií na 50% - 55%. Poslanci tiež presadzujú zavedenie ďalšieho priebežného cieľa, a to na rok 2040, ktorý by mal únii pomôcť dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Tieto ciele by podľa zákonodarcov mali byť schválené v dostatočnom časovom predstihu pred novembrovou konferenciou OSN o zmene klímy COP 26.

Parlament zároveň v snahe zohľadniť odlišné ambície tretích krajín v oblasti klímy vyzval na prijatie mechanizmu kompenzačných opatrení na hraniciach EÚ, ktoré by v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) zabraňovali úniku uhlíka.

Parlament sa zaviazal pozmeniť všetky legislatívne návrhy tak, aby boli v súlade s cieľmi Európskeho ekologického dohovoru. Komisia by podľa poslancov mala predložiť návrhy na zmenu právnych predpisov v oblasti klímy a energetiky najneskôr do júna 2021. Ich súčasťou by malo byť zvýšenie cieľov v oblasti energetickej účinnosti, ako aj zavedenie záväzných vnútroštátnych cieľov a zvýšenie úniových cieľov v oblasti obnoviteľnej energie, uvádza schválený text.

Trend: Aktivity popri televízii

Slovenskí televízni diváci z radu internetovej populácie denne sledujú hlavne slovenské televízne stanice. Často pritom využívajú ďalšie zariadenia, najmä mobilný telefón, ktorý aspoň niekedy pri zapnutej televízií používa 87 % opýtaných, z toho 20 % takmer vždy. Oproti minulému roku sa používanie daného zariadenia pri sledovaní televízie zvýšilo o 4 %.

Podľa výskumu Nielsen Admosphere Slovakia (na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) väčšina Slovákov, ktorí sú aktívni na internete, sleduje televíziu denne a celkom neprekvapivo hlavne slovenské televízne stanice. Nie je už žiadnou výnimkou, že sa diváci pri sledovaní televízie aspoň niekedy venujú aj iným činnostiam:  najčastejšie je to prezeranie internetových stránok (53 %), obsahu na sociálnych sieťach (52 %) a v neposlednej rade trávia opýtaní čas pri televízií prehliadaním a písaním správ (50 %). S týmito činnosťami, rovnako ako s prehliadaním sociálnych sietí, sa o niečo viac než muži stotožnili ženy.

V prieskume 44 % respondentov priznalo, že pri sledovaní televízie robia domáce práce, alebo varia. Táto aktivita je opäť príhodná skôr pre ženy (58 %) než mužov (30 %). S daným tvrdením sa taktiež o niečo viac než ostatné vzdelanostné kategórie stotožňujú vysokoškoláci. Rovnaké percento divákov potom pri zapnutej TV píše, alebo číta emaily (44 %), čo opäť platí viac pre vysokoškolákov; tí taktiež viac než iní pri zapnutej TV pracujú, alebo sa učia. Viac než pre ostatné vekové skupiny sú činnosti pri zapnutej televízií príznačnejšie pre ľudí do 34 rokov. V poradí činností, ktoré majú respondenti spojené so sledovaním televízie, ani v ich percentuálnom zastúpení, sa neobjavili žiadne výrazné zmeny oproti údajom z minuloročného výskumu.

štvrtok 16. januára 2020

Nové typy kyberútokov

V roku 2018 zachytili webové antivírové riešenia Kaspersky 21.643.946 unikátnych škodlivých objektov (vrátane skriptov, exploitov a spustiteľných súborov). V minulom roku ich počet stúpol na 24.246.126. Tento nárast bol spôsobený vyšším počtom a rozmanitosťou HTML stránok a skriptov, ktoré skryto načítavajú údaje obsahujúce vo väčšine prípadov reklamné odkazy. Najvýraznejšie však bol tento rast spôsobený on-line skimmermi (niekedy označovanými ako sniffers) – ich prostredníctvom útočníci vkladajú skripty do stránok internetových obchodov a používajú ich na krádež údajov z kreditných či platobných kariet používateľov. 

Celkovo zaznamenali antivírusy Kaspersky 510.000 unikátnych súborov so skimmermi (skripty a HTML), čo predstavovalo medziročný rast o 187 %. Zároveň bezpečnostné technológie odhalili päťnásobne viac hrozieb než v roku 2018 – celkovo až 2.660.000. Webovým skimmerom sa tiež podarilo vstúpiť do rebríčka top 20 škodlivých objektov zistených on-line, kde sa v celkovom hodnotení umiestnili na 10. mieste. Spolu s nimi vzrástol aj podiel nových backdoor súborov a bankových trójskych koní pri všetkých druhoch hrozieb – o 134 %, resp. 61 % na 7.644.402, resp. 739.551 v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Na druhej strane, počet detekovaných unikátnych škodlivých adries URL sa v porovnaní s rokom 2018 znížil na polovicu (50,5 %) – z 554.159.621 na 273.782.114. Tento posun bol do značnej miery spôsobený výrazným poklesom skrytých webových minerov, aj keď s nimi môže súvisieť aj niekoľko ďalších detekcií (vrátane Trojan.Script.Miner.gen, Trojan.BAT.Miner.gen, Trojan.JS.Miner.m), ktoré sa nachádzajú medzi top 20 malvérovými hrozbami. Prítomnosť programov, ktoré tajne generujú kryptomenu v počítačoch používateľov (nazývaných „local miners“), sa v priebehu roka tiež postupne znižoval: počet počítačov používateľov, ktorým sa pokúsili nainštalovať „kryptobaníkov“ klesol o 59 %, z 5.638.828 na 2.259.038. Štatistická správa je súčasťou bulletinu Kaspersky Security Bulletin 2019. 

„V uplynulých rokoch kontinuálne rástol počet on-line útokov, ale v roku 2019 sme u mnohých z nich zaznamenali významné zmeny. Keďže útočníci chcú dosiahnuť priamy a rýchly zisk na úkor používateľov, prestali byť pre nich efektívne. Tento pozitívny trend je čiastočne spôsobený aj vyšším povedomím používateľov o kybernetických hrozbách, ako aj lepšou pripravenosťou a opatrnosťou na strane firiem. Dobrým príkladom sú ťažiari kryptomien, ktorí prišli o svoju popularitu v dôsledku nižšej ziskovosti a pozícii kryptomien v boji proti tajnej ťažbe. Zvýšené riziko sme naopak tento rok zaznamenali zo strany zero-day exploitov. Tie kyberzločincom umožňujú uskutočňovať sofistikované útoky, pričom využívajú zraniteľnosti produktov. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcnosti“,  tvrdí Miroslav Kořen.

Aby ste ostali chránení, spoločnosť odporúča nasledovné opatrenia:
- Venujte tomu zvýšenú pozornosť a neotvárajte žiadne podozrivé súbory alebo emailové prílohy prijaté z neznámych zdrojov.
- Nesťahujte a neinštalujte aplikácie z nedôveryhodných zdrojov.
- Neklikajte na žiadne odkazy prijaté z neznámych zdrojov alebo podozrivé reklamy.
- Vytvorte silné heslá a nezabudnite ich pravidelne meniť-
- Vždy inštalujte aktualizácie. Niektoré z nich môžu obsahovať opravy kritických bezpečnostných problémov.
- Ignorujte správy požadujúce zakázanie bezpečnostných systémov pre kancelársky softvér alebo antivírusový softvér.
- Používajte účinné bezpečnostné riešenie vhodné pre váš typ systému a zariadenia.

EU: Investičný plán európskeho ekologického dohovoru a Mechanizmus spravodlivej transformácie

Európska únia (EÚ) je odhodlaná stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym zoskupením na svete. Vyžiada si to značné investície. Investičný plán európskeho ekologického dohovoru (investičný plán pre udržateľnú Európu) zmobilizuje investície z verejných zdrojov a pomôže získať súkromné finančné prostriedky. Využije pri tom finančné nástroje EÚ, najmä Program InvestEU. Mal by tak priniesť investície vo výške prinajmenšom 1 bilióna eur.

Hoci k transformácii budú musieť prispieť všetky členské štáty, regióny a sektory, nebude to pre všetky predstavovať rovnakú výzvu. Niektoré regióny to obzvlášť postihne a prejdú hlbokou hospodárskou a sociálnou transformáciou. Z Mechanizmu spravodlivej transformácie sa bude poskytovať na mieru nastavená finančná a praktická podpora na pomoc pracovníkom a s cieľom získať potrebné investície v daných oblastiach. Pomocou Platformy pre spravodlivú transformáciu bude komisia poskytovať aj technickú pomoc, pričom zabezpečí zapojenie dotknutých komunít, miestnych orgánov, sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií. 

Vďaka Investičnému plánu európskeho ekologického dohovoru sa vytvorí podporný rámec na uľahčenie a stimuláciu verejných a súkromných investícií na prechod na klimaticky neutrálne, ekologické, konkurencieschopné a inkluzívne hospodárstvo. Tento plán dopĺňa ďalšie iniciatívy oznámené v ekologickom dohovore a má tri roviny:
- Financovanie: mobilizácia najmenej 1 bilióna eur udržateľných investícií v priebehu nadchádzajúceho desaťročia. Z rozpočtu EÚ sa na opatrenia v oblasti klímy a životného prostredia vyčlení väčší podiel výdavkov než kedykoľvek predtým, čo priláka financovanie zo súkromných zdrojov, pričom kľúčovú úlohu bude zohrávať Európska investičná banka.
- Priaznivé podmienky: poskytovanie stimulov na uvoľnenie a presmerovanie verejných a súkromných investícií. EÚ poskytne investorom príslušné nástroje, pričom finančný systém upriami na udržateľné financie. Zároveň uľahčí udržateľné investície subjektov verejného sektora tým, že podporí zelené rozpočtovanie a obstarávanie a navrhne spôsoby, ako zjednodušiť postupy schvaľovania štátnej pomoci pre regióny dotknuté procesom spravodlivej transformácie.
- Praktická podpora: Európska komisia poskytne subjektom verejného sektora a predkladateľom projektov podporu pri plánovaní, navrhovaní a realizácii udržateľných projektov.

Mechanizmus spravodlivej transformácie je kľúčový nástroj, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Hoci príslušné finančné prostriedky a podporu z Investičného plánu európskeho ekologického dohovoru budú potrebovať všetky regióny, mechanizmus poskytuje cielenú podporu na mobilizáciu najmenej 100 miliárd eur v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv transformácie. Mechanizmus vytvorí potrebné investície na pomoc pracovníkom a komunitám, ktoré závisia od hodnotového reťazca fosílnych palív. Doplní sa ním podstatný príspevok z rozpočtu EÚ poskytovaný zo všetkých nástrojov, ktoré priamo súvisia s touto transformáciou.

Mechanizmus spravodlivej transformácie bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:
1. Fond na spravodlivú transformáciu, ktorý dostane 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo komisia navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ. Aby členské štáty mohli využiť svoj podiel z fondu, budú musieť v dialógu s komisiou určiť oprávnené územia prostredníctvom osobitných plánov spravodlivej transformácie územia. Zároveň sa budú musieť zaviazať, že každé euro z Fondu na spravodlivú transformáciu doplnia rovnakou sumou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu plus a poskytnú aj ďalšie finančné prostriedky z vnútroštátnych zdrojov. Spolu sa tak zabezpečia finančné prostriedky vo výške 30 až 50 miliárd eur, ktoré pritiahnu ešte väčšie investície. Z fondu sa budú poskytovať predovšetkým granty pre regióny. Bude napríklad podporovať pracovníkov v rozvíjaní zručností a kompetencií potrebných pre pracovný trh budúcnosti a pomáhať malým a stredne veľkým podnikom, startupom a inkubátorom pri vytváraní nových hospodárskych príležitostí v týchto regiónoch. Podporí aj investície do prechodu na čistú energiu, napríklad do energetickej efektívnosti.
2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU zameraná na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur. Jej cieľom bude prilákať súkromné investície v prospech týchto regiónov vrátane investícií do udržateľnej energetiky a dopravy a pomôcť nájsť nové zdroje rastu pre ich hospodárstva.
3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur. Použije sa na úvery pre verejný sektor, napríklad na investície do sietí diaľkového vykurovania a do renovácie budov. Komisia predloží legislatívny návrh na jeho zriadenie v marci 2020.

Trend: Nákupy na internete

Slováci milujú nakupovanie on-line stále viac a viac. Svedčí o tom medziročný nárast predaja v e-shopoch o 20 %, čo znamená obrat za rok 2019 v rekordnej hodnote 1,36 miliardy eur. Oproti roku 2018 ide o nárast o 226 miliónov. Na dopyt po nakupovaní na internete reagujú aj predajcovia – rapídne rastie aj počet internetových obchodov, ktorých v minulom roku pribudlo takmer o tisíc.

Tradične najsilnejším nákupným obdobím je vianočná sezóna, ktorá začína približne v polovici novembra počas výpredajových akcií Black Friday. Najsilnejšie čísla však dosahuje v druhom decembrovom týždni, kedy majú nakupujúci spravidla poslednú možnosť nákupov s garanciou doručení do Štedrého dňa. Značkou roka, za ktorú sa na slovenských e-shopoch utrácalo najviac, sa stal juhokórejský gigant Samsung, druhou najobľúbenejšou značkou bol Apple a treťou Bosch.

Na Slovensku je aktuálne 12.600 e-shopov, ktoré spotrebitelia uprednostňujú najmä kvôli ich pohodlnosti, rýchlosti a okamžitej dostupnosti. Vyše 60 % návštev e-shopov prebieha prostredníctvom mobilných zariadení, preto je pre kvalitný e-shop funkčná mobilná verzia stránky naozaj nutnosťou. Slováci si radi vyberú aj z viacerých možností dopravy a doručenia. Do obľuby sa stále viac dostávajú kamenné výdajne tovaru, vďaka ktorým si nakupujúci vedia prebratie tovaru plne prispôsobiť svojim potrebám. Osobný odber na výdajnom mieste ponúka viac ako štvrtina e-shopov.

Absolútnym skokanom medzi kategóriami tovaru bola podľa Heureka kategória Hobby, v ktorej sa nakupovalo až o 38 % viac ako vlani. V tesnom závese – o 35 % viac – boli nákupy v kategórii oblečenia a módy a o tretinu vyšší záujem bol o nákupy jedla a nápojov. Viac ako 20 % vzostup predaja bol pri produktoch určených pre deti, domácnosť a záhradu či šport. Rovnako už tretím rokom rastie záujem o sexuálne a erotické pomôcky. Slováci teda stále viac investujú do svojho voľného času, životného štýlu a do starostlivosti o seba. Oddelením s jednoznačne najsilnejším objemom predaja za rok 2019 je Elektronika, ktorá tvorí dve pätiny všetkých objednávok. Do tejto kategórie spadá biela aj čierna technika, najpopulárnejšie sú technologické vychytávky ako robotické vysávače, inteligentné hodinky, telefóny či televízory a herné konzoly. streda 15. januára 2020

EU: Budovanie silnej sociálnej Európy

V Európe máme jednu z najvyšších životných úrovní, dobré pracovné podmienky aj sociálnu ochranu. Európania sú však vystavení viacerým zmenám súvisiacim s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo či s digitálnou a demografickou transformáciou. Tieto zmeny budú pre pracujúcich znamenať nové výzvy. 

Európska komisia zverejnila materiály vychádzajúce z Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý predstavili inštitúcie a lídri Európskej únie (EÚ) v novembri 2017. Komisia v nich žiada všetky štáty, regióny a partnerov v EÚ, aby vyjadrili svoje názory na ďalšie smerovanie, ako aj plány, ako chcú napĺňať ciele piliera. Všetky pripomienky sa zohľadnia pri vypracovaní akčného plánu v roku 2021, ktorý sa bude schvaľovať na najvyššej politickej úrovni.

Komisia vytýčila plánované iniciatívy, ktoré pomôžu s implementáciou EÚ piliera. Medzi kľúčové opatrenia v roku 2020 patria:
- spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,
- európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,
- aktualizovaný program zručností pre Európu,
- aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,
- pracovný samit pre platformy,
- zelená kniha o starnutí,
- stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,
- demografická správa,
- európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.
Tieto opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia piliera v roku 2017. Riešenia na úrovni EÚ však nestačia. Kľúčom k úspechu sú vnútroštátne, regionálne a miestne orgány, ako aj sociálni partneri a príslušné zainteresované strany na všetkých úrovniach. Všetci Európania by mali mať rovnaké podmienky na bohatý život, preto musíme zachovávať, prispôsobovať a zlepšovať to, čo pre nás naši rodičia a starí rodičia vybudovali.

Počet zamestnaných osôb v EÚ je rekordne vysoký. Mnohí pracujúci však majú stále problémy dosiahnuť slušnú životnú úroveň. Predsedníčka von der Leyenová vyjadrila želanie, aby každý pracujúci v únii dostával spravodlivú minimálnu mzdu, ktorá by mu zaručila dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracuje. Európska komisia tak zároveň spúšťa prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi, podnikmi a odborovými zväzmi, na tému spravodlivej minimálnej mzdy pre pracujúcich v EÚ. Nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých. Každý prípadný návrh bude odrážať daný vnútroštátny vývoj, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov. 

On-line: Očkovací kalendár 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou pripravili printovú aj elektronickú formu Očkovacieho kalendára na rok 2020.

Očkovací kalendár poskytuje praktický prehľad o všetkých druhoch povinného očkovania ako aj o odporúčaných očkovaniach pre deti a dospelých. V tlačenej forme sa od 2. januára 2020 distribuuje do pôrodníc, pediatrom a na všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. 

V elektronickej forme je k dispozícii na stiahnutie na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR – www.uvzsr.sk – a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Z dôvodu jednoduchšieho použitia očkovacieho kalendára v elektronickej forme sa uvádza pojem dosiahnutý vek. Napríklad: dosiahnutý vek 4 roky znamená, že dieťa dovŕšilo 4 roky, ale je už v 5. roku života.

Novinka: Podvodné maily s dobrou slovenčinou

Podvodníci zameriavajúci sa na digitálne vydieranie svojich obetí opäť vylepšili svoju taktiku. Bezpečnostná spoločnosť varuje používateľov pred nepravdivými podvodnými emailovými správami, ktoré sa pokúšajú vylákať výpalné od ľudí sledujúcich pornografický obsah na svojich digitálnych zariadeniach.

Pred podobným podvodom ESET varoval už na začiatku roka 2019, vtedy autori mailov komunikovali po anglicky. Tentoraz prebieha komunikácia v dobrej slovenčine, počet obetí sa tak môže zvýšiť. Autor emailovej správy tvrdí, že si obeť nahral pri sledovaní pornografického videa a nahraté je aj samotné video, ktoré má obeť sledovať. Vyhráža sa, že ak obeť nezaplatí výpalné vo výške 950 eur v digitálnej mene Bitcoin, zašle toto video všetkým kontaktom. Tvrdí taktiež, že kontakty a video má vďaka tomu, že si obeť infikovala svoje zariadenie škodlivým kódom práve pri sledovaní pornografie. „Útočníci v týchto emailoch len klamú a manipulujú. Rozhodne neodporúčame platiť žiadne výpalné. Útočník sa len snaží zneužiť nevedomosť obete tým, že jej podvodnú správu zašle akoby z jej vlastnej mailovej adresy. Adresu odosielateľa však dokážu technickejšie zdatnejší jedinci zmeniť relatívne jednoducho a rýchlo“, vysvetľuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET.

Celé znenie podvodnej správy:
Útočníci sa snažia od obetí vylákať výpalné aj tvrdením, že na zaplatenie majú len 50 hodín od otvorenia správy a ak budú obsah výhražnej správy s niekým zdieľať, video budú okamžite distribuovať. „Ide o relatívne jednoduchý podvod a adresáti sa nemusia obávať. Ak sa však útočníci dostali k e-mailovej adrese potenciálnej obete, zjavne sa už objavila v niektorom zo zoznamov uniknutých dát na internete. Používatelia by v takom prípade mali radšej zvážiť zmenu hesla a pridanie dvojfaktorovej autentifikácie na daný e-mail prípadne ostatné služby a kontá, ktoré chránia rovnakým heslom“, odporúča Kubovič.

Ak si chcete overiť, či je váš e-mail súčasťou niektorého z veľkých únikov z minulosti, môžete tak urobiť na stránke haveibeenpwnd.com. Aj keď ide o overenú službu, ktorá informácie o únikoch zbiera dlhodobo, zadávať svoj e-mail do podobných vyhľadávačov môže tiež predstavovať riziko.

utorok 14. januára 2020

Upozorňujeme: Vtáčia chrípka je tu opäť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky potvrdzuje výskyt vtáčej chrípky na Slovensku. Nákaza bola diagnostikovaná v drobnochove hydiny v obci Zbehy, okres Nitra. Pozitívny prípad diagnostikovalo Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene. Ide o vysokopatogénny subtyp H5N8, ktorý bol potvrdený koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 aj v susednom Poľsku.

Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie vyskytujúce sa hlavne u kury domácej, moriek, kačiek, husí, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov, jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, ale aj u pštrosov či emu. Ochorenie sa môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané. Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a príjem krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy hlavy, viečok, výtok z nosových otvorov, ale aj poruchy tráviaceho a nervového systému. Agrorezort vyzýva chovateľov, aby boli mimoriadne obozretní. Nákazu je v súlade so zákonom držiteľ povinný nahlásiť. Rovnako je nevyhnutné ohlásiť podozrenie na toto ochorenie a kľúčovým pre zabránenie šírenia tejto nákazy je aj ohlásenie nájdených mŕtvych vnímavých jedincov vo voľnej prírode. Pri nájdení uhynutých vtákov je dôležité nedotýkať sa kadáveru a túto skutočnosť nahlásiť kompetentným pracovníkom.

Odporúčaná prevencia: V chovoch hydiny je mimoriadne dôležité zabrániť priamemu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť vodného vtáctva s hydinou; zabezpečiť prísne oddelenie vodnej hydiny od ostatnej; novo nakúpenú hydinu umiestniť do priestorov, ktoré boli vopred vyčistené a dezinfikované; hydinu vo voľnom výbehu kŕmiť a napájať v uzavretom priestore alebo pod prístreškom, ktorý dostatočne bráni prilietavaniu voľne žijúcich vtákov a zamedzuje kontakt voľne žijúcich vtákov s krmivom a vodou určenou pre hydinu; bezodkladne oznamovať príslušnému orgánu veterinárnej správy akékoľvek klinické príznaky vtáčej chrípky u hydiny či zákaz chov hydiny u zamestnancov registrovaných fariem v domových hospodárstvach. U ľudí je dôležité pri nájdení uhynutých vtákov nedotýkať sa kadáveru; správne používať osobné ochranné pomôcky; dodržiavať hygienické návyky.

EU: Práva cestujúcich

Podľa prieskumu Eurobarometer vie o zavedení práv pre cestujúcich Európskou úniou (EÚ) 43 % občanov únie, ktorí v predchádzajúcich 12 mesiacoch cestovali lietadlom, diaľkovým vlakom, diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom. Vzhľadom na rozdiely vo vnútroštátnych postupoch môže byť pre cestujúcich ťažké získať jasný obraz o tom, čo robiť a na koho sa obrátiť, najmä vtedy, ak často cestujú z jedného štátu EÚ do druhého.

Komisia už predtým zintenzívnila úsilie o zlepšenie zrozumiteľnosti pravidiel a zvýšenie úrovne informovanosti o právach cestujúcich formou legislatívnych návrhov týkajúcich sa práv cestujúcich v leteckej a železničnej doprave, ale aj vypracovaním usmernení a pravidelným informovaním o právnych predpisoch platných v jednotlivých krajinách. Spustila tiež kampaň na zvýšenie informovanosti.

Ďalšie výsledky prieskumu:
* 32 % všetkých respondentov (vrátane tých, ktorí počas posledných 12 mesiacov necestovali jedným z uvedených dopravných prostriedkov) vie, že v EÚ existujú práva cestujúcich v leteckej, železničnej, autokarovej doprave alebo v doprave loďou či trajektom. Iba 14 % však vie o právach, ktoré platia konkrétne v leteckej, 8 % v železničnej, 5 % v autokarovej doprave a 3 % v doprave loďou či trajektom. Viac informácií o právach cestujúcich majú skôr respondenti, ktorí cestovali aspoň jedným z týchto dopravných prostriedkov (43 % oproti 32 %), hoci toto číslo naďalej zostáva pod úrovňou 50 %.
* Percentuálny podiel cestujúcich, ktorí sa cítia byť dobre informovaní o svojich právach dopravnými spoločnosťami skôr, ako využijú jeden zo spôsobov dopravy, kolíše: kým medzi cestujúcimi v leteckej doprave dosahuje 40 %, u cestujúcich loďou alebo trajektom je to 29 %, u cestujúcich v železničnej doprave 26 % a cestujúcich diaľkovými autobusmi rovnako 26 %. Percentuálne hodnoty sú ešte nižšie v prípade informácií získaných počas cesty a po nej.
* Respondenti, ktorí sa stretli s problémami v leteckej doprave, sa sťažujú viac ako tí, ktorí použijú iný spôsob dopravy: 37 % cestujúcich v leteckej doprave v porovnaní s 26 % cestujúcich v autokarovej doprave, s 24 % cestujúcich v železničnej doprave a 18 % cestujúcich loďou alebo trajektom. Za všetky druhy dopravy spolu je to 26 %. U respondentov, ktorí zažili problémy s cestovaním, no oficiálnu sťažnosť nepodali (72 %), bol najpravdepodobnejší dôvod na nepodanie žiadosti pocit, že by to bolo zbytočné (45 %) a dôvod, že išlo o zanedbateľnú sumu peňazí (25 %).
* 53 % z opýtaných, ktorí sa v posledných 12 mesiacoch stretli s problémami v leteckej doprave, uviedlo, že im letecké spoločnosti poskytli nejakú formu pomoci (buď jedlo a nápoje, alebo alternatívny let, vrátenie peňazí, finančnú kompenzáciu, ubytovanie atď.), a to bez ohľadu na to, či podali sťažnosť alebo nie. Ponúknutú pomoc dopravných spoločností pri problémoch s cestovaním uviedlo 43 % cestujúcich železničnou dopravou a 38 % cestujúcich diaľkovým autobusom, loďou alebo trajektom.
* 55 % respondentov, ktorí sa u dopravcov sťažovali na problémy pri cestovaní, uviedlo, že boli spokojní so spôsobom, akým sa ich sťažnosť riešila, no len 37 % z tých, ktorí zažili problémy počas cesty, vyjadrilo spokojnosť s tým, ako ich dopravca informoval o postupoch vybavovania sťažností.
* Veľká väčšina (81 %) tých, ktorí v istom momente požiadali o pomoc pre osobu so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou (celkom 8 % respondentov), vyjadrila spokojnosť s reakciou dopravcu. Menej (60 %) bolo spokojných s využitím viac ako jedného spôsobu dopravy.

Prieskum sa uskutočnil v období od 19. februára do 4. marca 2019 a pozostával z rozhovorov s 27.973 občanmi EÚ. Informácie o právach cestujúcich v EÚ sú dostupné na webových stránkach Vaša Európa.

Trend: Zlá platobná disciplína

Stále menej spoločností v Európe verí, že platobná disciplína ich zákazníkov sa zlepší. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 skupiny EOS pozitívny vývoj behom dvoch rokov očakáva 22 percent respondentov. V predošlom prieskume (2018) to ešte bolo 24 percent. 

Čo sa týka Slovákov, majú viac optimizmu – zlepšenie v rámci doby úhrad faktúr predpokladá až 30 percent respondentov. Rok predtým na otázku, ako sa behom dvoch rokov zmení platobná disciplína zákazníkov vo vašej oblasti podnikania, odpovedalo pozitívne (zlepší sa) 29 percent spoločností zo Slovenska. Pre rok 2019 majú okrem Slovákov pozitívne očakávania aj Belgičania (27 %), Poliaci (28 %), Bulhari (33 %) a Gréci (34 %). Spoločnosti vo východnej Európe predpovedajú pozitívny trend v 24 percentách prípadov, v západnej je to len 19 percent. Horšia platobná disciplína nastane za dva roky podľa 15 percent všetkých opýtaných európskych spoločností. 

„Ako sa bude vyvíjať platobná disciplína v najbližšom období, je dôležitým ukazovateľom, pomocou ktorého sa firmy rozhodujú, akým smerom sa má uberať ich podnikanie. Doba úhrad faktúr v tej ktorej krajine má výrazný vplyv na cash flow každej spoločnosti a plynulý chod jej podnikateľskej činnosti“, poznamenal Michal Šoltes. V prípade, že dochádza k platbám dlho po termíne, resp. nie je možné dočkať sa úhrad faktúr vôbec, odporúča zamyslieť sa nad využívaním externých služieb inkasných spoločností.

pondelok 13. januára 2020

SR: Najmenej sporíme na penziu

Až 70 % Slovákov si ukladá peniaze na sporiaci účet. Najmenej, a to necelých 40 % ľudí si sporí prostredníctvom penzijného sporenia. Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne koncom roka 2019 v susednej Českej republike využívajú penzijné sporenie až dve tretiny ľudí. 

Životnému poisteniu verí približne polovica opýtaných Slovákov. Zo sledovaných krajín, kde pôsobí skupina Erste, je životné poistenie najobľúbenejším sporiacim produktom v Rumunsku a Srbsku. Približne dve tretiny Rakúšanov si sporí prostredníctvom stavebného sporenia. „Približne tretina Slovákov považuje sporenie za veľmi dôležité. Napriek tomu je mnoho ľudí, ktorí si nedokážu mesačne odložiť bokom a následne nevedia čeliť nečakaným finančným výdavkom, ako je oprava práčky, auta a podobne. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v tomto prípade sú najohrozenejšou skupinou slobodné ženy a matky, prípadne otcovia, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. S ťažkosťami zvládajú finančne utiahnuť mesačné výdavky, ak majú malé dieťa, ktoré je z pohľadu financií najnáročnejšie. To sú skupiny ľudí, ktorí sú v štatistikách o sporení na posledných miestach", povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

V prístupe k sporeniu vedú Rakúšania, kde až polovica opýtaných uviedla, že mať nejaký typ sporiaceho produktu je veľmi dôležité. V Rakúsku využíva na šetrenie bežný bankový účet zhruba 45 % ľudí. Napríklad ani nie polovica opýtaných Čechov uviedla, že má zriadený sporiaci účet. V Maďarsku je oproti sledovaným krajinám podstatne menej ľudí, ktorí si šetria cez akékoľvek produkty. Prostredníctvom sporiacich účtov tak robí len necelá tretina opýtaných, nasleduje životné poistenie (23 %) a stavebné sporenie (15%).

Na sporiacich účtoch majú Slováci v priemere 111 eur. V susednej Českej republike je to 105 eur. Najviac si odložia bokom Rakúšania. Priemerná nasporená suma na sporiacom účte predstavuje sumu 259 eur. Ľudia by mali sporiť najmä v čase, kedy sú ekonomicky aktívni. Suma by mala zodpovedať príjmu aj životnému štýlu človeka. Na vytvorenie rezervy či dôchodok by si mali odkladať minimálne 10 % z čistého príjmu.

On-line: Nákupy volia najmä ženy

Asi nebude žiadnym prekvapením, že v minulom roku sa v jednom zo slovenských internetových obchodov najviac nakupovalo oblečenie (do tejto kategórie bola zaradená aj obuv) a elektronika. Uhádnete, či Slovenky viac utrácajú za lodičky a život na vysokej nohe, alebo naopak preferujú teniskové pohodlie? A stačí im na nákupy na internete len počítač, alebo sa čoraz viac uchyľujeme k nákupom cez mobilný telefón?

„Podľa najpredávanejších kúskov uplynulého roku usudzujeme, že naše zákazníčky čoraz viac siahajú po extravagantných kúskoch, ktoré inde nezoženú, chcú sa odlíšiť. Asi najväčším hitom tohto roka boli lodičky neónových farieb či so zvieracím vzorom. Dokonca aj tenisky sa odchýlili od zaužívaných štandardov a najviac sa predávali takzvané chunky tenisky, teda mohutné tenisky na platforme“, zhodnotila Daniela Kianicová zo slovenského nákupného portálu. „Napriek tomu, že sa nešpacializujeme len na lodičky, vnímame tento typ obuvi ako našu vlajkovú loď. Vypovedá o tom aj fakt, že sme v uplynulom roku predali až 30.882 lodičiek! V porovnaní s lodičkami sa tenisiek predala len približne tretina z tohto počtu. Nemusí to však znamenať, že Slovenky preferujú lodičky aj na každodenné nosenie. Skôr zaznamenávame trend kúpiť si topánky na konkrétnu, výnimočnú, príležitosť, prípadne si zaobstarať najhorúcejší trend sezóny – ako tomu bolo v prípade topánok neónových farieb, ktoré si síce obujeme len párkrát, ale ich jednoducho chceme mať doma. Zároveň čoraz viac našich zákazníčok nakupuje prostredníctvom mobilného telefónu, konkrétne je to až takmer 60%“, dodala D. Kianicová.

Vďaka dostupnosti šatstva a obuvi v kombinácii s ich priaznivou cenou si tak dnes ženy dokážu kúpiť aj kúsky, ktoré práve nepotrebujú a len sa im páčia. „Je pravdou, že sa nám zakaždým najrýchlejšie vypredajú práve tie sezónne, viac menej extravagantné, kúsky, no napriek tomu v priemere za celý rok 2019 vedie klasika – čierne lodičky, v počte viac ako 4.000 predaných kusov“, uzatvára D. Kianicová.

Radíme: Riziká mobilného bankovníctva

Aj keď sú aplikácie mobilného bankovníctva zabezpečené, pri mobile bez bezpečnostných kódov sa vystavujete riziku, že sa potenciálny útočník dostane k informáciám a zneužije ich. Ako sa tomu bezpečne vyhnúť?
Útočníci častejšie cielia na zariadenia s operačným systémom Android. Je to predovšetkým preto, že má dominantný podiel na trhu, a teda počet potenciálnych obetí je vyšší. Svoju úlohu zohráva aj rozdielna bezpečnostná politika oboch najrozšírenejších operačných systémov pre smart telefóny. Treba však povedať, že ochrana používateľov iOS je na vyššej úrovni. Podľa nedávnych prieskumov Trend Micro bolo v roku 2018 napadnutých viac ako 5,4 milióna Android systémov. Čo chcú útočníci získať? Väčšinu bankových malvérov, s ktorými sa používateľ môže stretnúť, možno zaradiť do jednej z dvoch skupín: sofistikovaný trójsky kôň alebo falošná banková aplikácia. Pre obete to však predstavuje rovnaký výsledok - môžu prísť o peniaze alebo o prístupové údaje k svojmu účtu, teda napokon o peniaze. Spomínané typy malvéru využívajú rôzne metódy, ako oklamať užívateľa, ale čo majú spoločné, sú prvky phishingu alebo falošné prihlasovacie formuláre.

Ak sa rozhodnete používať mobilné bankovníctvo vo svojom zariadení, určite by ste mali zvážiť dostupnosť samotnej aplikácie. „Aplikácia disponuje prihlasovaním, ktoré by malo byť unikátne, ale zároveň by mal byť aj telefón zabezpečený proti cudziemu používaniu, a to najmä v prípade odcudzenia alebo straty. Dnešné telefóny veľmi často poskytujú možnosť zadania PIN kódu na odomknutie zariadenia (ideálne 6 číslic) alebo biometrické overovanie - či je to už odtlačok prsta, alebo scan tváre. Do aplikácie mobilného bankovníctva odporúčam používať heslá, ktoré obsahujú veľké a malé písmená, čísla a ideálne nejaký špeciálny znak. Rozhodne by som nevolil ľahké slová alebo slabé heslá, ktoré sú kratšie ako 8 znakov," radí Honza Ryneš 

Je tiež potrebné vyhýbať sa nedôveryhodným aplikáciám, uprednostňovať tie od overených výrobcov a dbať na to, aby boli aktuálne. Hoci každý zvykne všetky upozornenia len odklikať, stojí za to prečítať si, čo aplikáciám povoľujeme - ak si žiadajú prístup k dátam, ktoré nie sú relevantné na ich fungovanie, treba spozornieť a spraviť si minimálne základný prieskum na internete. „Pri inštalácii aplikácie na mobilné bankovníctvo je vždy dôležité brať do úvahy pôvod aplikácie. Apple v tomto prípade nedovoľuje inštaláciu aplikácií z neznámych zdrojov, zdrojom aplikácie by mala byť vždy banka samotná. Pri Androide je situácia odlišná. Tu je možné inštalovať aplikácie aj z iných zdrojov, než je oficiálny store. Pokiaľ používateľ sťahuje aplikáciu priamo zo stránok banky, je vždy dôležité kontrolovať, či sme naozaj na oficiálnych stránkach. Môže nám pri tom pomôcť zelené HTTPS v prehliadači a ak si nie ste istí, je možné skontrolovať certifikát. Aplikácia by následne nemala požadovať nezmyselné oprávnenia. Dokážem si predstaviť, že aplikácia bude chcieť prístup k internetu, fotoaparátu (väčšinou pre QR-Code pri platbách), polohové údaje na navigáciu k bankomatom a pobočkám. Ostatné oprávnenia ako napríklad mikrofón nie sú väčšinou potrebné a považoval by som ich za podozrivé“, dodal Honza Ryneš.

Určite je dobré aktualizovať ako aplikáciu, tak aj operačný systém mobilu. Ak banka zdokonalí aplikáciu, spravidla sa tým rozšíria služby, ktoré budete môcť prostredníctvom banky v mobile používať. Zvyšuje sa zároveň aj bezpečnosť mobilných aplikácií. Rovnaký princíp platí aj pri operačnom systéme, kedy nová verzia prináša užívateľovi nové funkcie a lepšiu ochranu jeho telefónu.