piatok 19. mája 2023

On-line: Hra o triedení

Na Slovensku sa stále netriedi toľko odpadu, ako je možné. Výsledky prieskumu, ktorý v minulom roku realizovala OZV ENVI - PAK na reprezentatívnej vzorke 1.000 respondentov ukazujú, že ľudia sa už základné druhy odpadu triediť naučili. Až 92 % opýtaných uviedlo, že odpad pravidelne triedi. Problém im však robia rôzne špecifické druhy obalov. Naučiť sa správne triediť odpady je teraz možné aj netradičnou hravou formou.

Slováci najčastejšie triedia plasty. Z nich relatívne dobre vieme triediť obaly z čistiacich prostriedkov, horšie sú na tom blistre od liekov, obaly z potravy pre zvieratá alebo obaly zo sladkostí či slaných pochutín. Pri kovoch dobre triedime napríklad konzervy, ale pri alobale už váhame. „Online ENVI hra je súčasťou našej iniciatívy Nezabúdajme triediť, v ktorej upozorňujeme na dôležitosť triedenia odpadu. Naša nová zábavná hra má povzbudiť ľudí k tomu, aby aj pri triedení postupne menili svoje správanie. Zároveň má veľký potenciál ďalej sa vyvíjať. Postupne by sme ju radi predstavili na školách a vo firmách, aby ju učitelia a zamestnávatelia mohli využiť v rámci svojich environmentálnych aktivít,“ deklaruje Katarína Kretter.

„Keď mám nejaké nejasnosti, čo sa ako triedi, zisťujem si informácie na stránkach o triedení, akou je napríklad www.triedime.sk. Online hra ma veľmi potešila, lebo nás všetkých hravou formou vzdeláva. Verím, že má veľký potenciál, aby si ju obľúbili najmä deti a tie dohliadli na triedenie problematickejších druhov odpadu vo svojich domácnostiach,“ vraví herečka Zuzana Vačková, ktorá sa rozhodla hru verejne podporiť. Urobili tak aj ďalšie známe osobnosti a influenceri. Je medzi nimi aj bývalý profesionálny hokejista Boris Valábik: „Tak ako pri všetkom, čo robíme, treba aj chcieť, aj vedieť. Aj vďaka tejto hre sa môžu ľudia dozvedieť, kde patrí odpad, o ktorom majú pochybnosti. Ako príklad uvediem téglik od jogurtu. Viete, ako ho máte správne vytriediť?“

Cieľom hry na https://hra.triedime.sk/ je chytiť čo najviac odpadov do správneho kontajnera. Za každý správne chytený odpad získavate jeden bod. O život prídete, keď chytíte nesprávny odpad, alebo keď vám správny odpad spadne na zem. Hra má 5 základných úrovní, v ktorých postupne chytáte plasty, sklo, papier, kovové obaly a nápojové kartóny. Pre postup do ďalšej úrovne je potrebné chytiť 10 správnych odpadov. Po 5. úrovni nasleduje bonusová, kde sa po 10 chyteniach automaticky mení kontajner a chytáte iný druh odpadu bez predchádzajúceho upozornenia. Hra končí, keď stratíte všetky 3 životy.  Motiváciou hry je aj súťaž o viaceré ceny, ktorá sa začína 15.mája a potrvá do konca júna 2023.

štvrtok 18. mája 2023

Inflácia: V apríli 13,8 %

Rast spotrebiteľských cien na Slovensku začal v apríli t. r. po dvoch rokoch spomaľovať konečne aj u potravín. Úroveň rastu cien pri bývaní s energiami sa podľa Štatistického úradu SR vrátila na hodnoty z januára minulého roka, ceny pohonných hmôt sú o desatinu lacnejšie než pred rokom. Medziročne inflácia v apríli klesla na úroveň 13,8 %, čo bolo naposledy zaznamenané v júli minulého roka.  Jadrová inflácia dosiahla medziročne hodnotu 14,7 % a čistá inflácia hodnotu 11,2 %, medzimesačne to bolo 0,6 % a 0,7 %.

Najväčší vplyv na infláciu mal medzimesačný rast cien pohonných látok o 1,4 %, ktoré sa prejavili zvýšením cien v odbore doprava o 1,8 %, vzrástla tiež cestná osobná doprava o 2,1%. V porovnaní s marcom 2023 významne vzrástli ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti a tovary krátkodobej spotreby, obe zhodne o 3,2 %. Potraviny v apríli zdraželi len o 0,3 %, čo bol najnižší medzimesačný nárast od októbra 2021. Infláciu ovplyvnili najmä vyššie ceny chleba a obilnín o 1,2 %, mäsa o 1 %, a cukru a cukroviniek o 1,3 % . Pokles zaznamenali tri skupiny – oleje a tuky o 2,4 % (maslo o 3,6 %), zelenina o 3,3 % a nepatrne po dlhom období aj mlieko, syry, vajcia (najmä vajcia o 1,1 %). Ceny v odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástli len nepatrne dôsledkom poklesu cien tepla a mierneho zlacnenia tuhých palív. Zvýšili sa ceny destilátov, farmaceutických výrobkov, predprimárneho a primárneho vzdelávania (školné v materskej škôlke a v školskom klube detí- v družine), služieb zubných lekárov, služieb osobnej starostlivosti.

Ceny potravín, ktoré tvoria druhú najvýznamnejšiu položku vo výdavkoch slovenských domácností, rástli nepretržite viac ako dva roky, aktuálne mierne utlmili tempo rastu na 26,1 %. Z 9 sledovaných skupín potravín až osem malo naďalej rast nad úrovňou 20%, výnimkou bolo ovocie, ktoré medziročne zdraželo o 13,3 %. Najvýznamnejšie bolo medziročné zvýšenie cien chleba a obilnín o 25,9 %, ďalej mäsa takmer o 25 % a súčasne mlieka, syrov a vajec o 32,9 %. Na druhom mieste z hľadiska vplyvu na infláciu je naďalej rast cien v odbore bývanie a energie, ten aktuálne klesol na hodnotu 12,3 %. Bývanie s energiami je najväčšou výdavkovou skupinou domácností SR. Z hľadiska vplyvu v tomto odbore medziročne najvýznamnejšie vzrástli ceny imputovaného nájomného o 10,8 % (v ktorom sa dlhodobom premieta vplyv rastu cien stavebných materiálov), s rastom cien plynu z januára tohto roka (11,9 %) a aktuálnym poklesom cien tepla na hodnotu 19,8 %. V odbore doprava ceny medziročne klesli o 0,2 % (naposledy bolo zníženie cien zaznamenané v januári 2021). Pozitívom bol hlavne fakt, že ceny pohonných látok boli v apríli medziročne nižšie o 9,1 %. Významný podiel na raste cien malo tiež 20% zdraženie v reštauráciách s ubytovaním, ktoré bolo ťahané najmä zvýšením cien závodného stravovania.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu 2023 zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,6 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,5 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 13,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 14,7 % a za domácnosti dôchodcov o 14,6 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 14,8 % (za domácnosti zamestnancov o 14,7 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 15,7 %).


 

streda 17. mája 2023

#bezhejtu: Nenávistné komentáre

Podľa prieskumov používa sociálne siete až 85 % Slovákov, pričom 63 % z nich to robí denne. Viac než 15 % komentárov na slovenskom Facebooku sú pritom hejty, nenávistné komentáre. Novovzniknutá iniciatíva #bezhejtu chce mobilizovať firmy, organizácie, médiá aj verejné inštitúcie a iných majiteľov veľkých profilov na sociálnych sieťach s cieľom kultivovať verejný diskurz. Dosiahnuť to chce odstraňovaním nenávistných prejavov on-line.

Umelá inteligencia softvéru TrollWall posúdila v prvej polovici apríla 2023 vyše pol milióna komentárov pod príspevkami zo 428 facebookových profilov v rôznych oblastiach. „Výsledky analýzy ukazujú, že viac ako 15 % všetkých komentárov na Facebooku obsahuje nenávistné prejavy či vulgarizmy,“ hovorí Pavol Bujňák. Ako sa vysporiadať s hejtom na internete? Oprávnenie upratať diskusiu majú iba administrátori konkrétnej stránky alebo profilu. Firmy, organizácie, inštitúcie či influenceri tak môžu robiť osobne, najať si brigádnikov, profesionálnu agentúru alebo využívať technologické riešenia. Dôležité je, aby nenechali svoje profily napospas osudu. „Nenávistné prejavy na internete majú zásadný presah do skutočného sveta. Napríklad pre strach a nevôľu slušných ľudí zapojiť sa do toxickej diskusie môžeme mať často chybný pocit o väčšinovom názore spoločnosti. Prispieva k tomu aj to, že najviac lajkov dostanú tie najextrémnejšie komentáre, čo ich posúva hore na viditeľnú pozíciu. Tým nastavujú naratív pre ďalšiu diskusiu a opäť to skresľuje skutočný obraz. Prispieva to k polarizácii a odpútava od konštruktívnej debaty. Preto je dôležité hejty mazať. A to rýchlo,“ upozorňuje Dávid Benedig. 
 
Nenávistné prejavy na internete majú veľký dosah na spoločnosť, ale aj na psychické zdravie jednotlivcov. Či už tých, ktorí sú obeťami hejtu, alebo komunitných manažérov, ktorí prečítajú násobne viac hejtu. „Nenávistné komentáre vplývajú na psychickú pohodu a stav duševného zdravia, sebavedomie a vnímanie seba samého. V dôsledku toho sa objavujú stavy úzkosti, pocity strachu a neistoty. Ľudia majú pocit, že sa ich niekto dotýka a berie im ich ľudskú dôstojnosť. Necítia sa byť dosť dobrými ľuďmi a členmi spoločnosti. Len za minulý rok nás takmer každý deň žiadal niekto o pomoc v súvislosti s hate speechom. Mladí nám hovoria, často na hrane života a smrti, že nevládzu ďalej odolávať útokom, ktoré sa na nich valia bez prestávky, pretože online prostredie žije 24 hodín denne. Že sú úplne vyčerpaní, rezignovaní, nemajú možnosti, ako to zastaviť. Iniciatívu #bezhejtu vnímam ako výrazný krok k tvorbe zodpovednejšej a vnímavejšej spoločnosti, ktorým dávame jasne najavo, že nenávisť tu má až príliš veľký priestor. Zodpovednosť je na každom jednom z nás,“ dodáva Marek Madro.

Pri upratovaní diskusií je dôležité mať nastavené pravidlá, aby bolo jasné, čo je na danej stránke akceptovateľné a čo už nie. Súbor odporúčaní pre komunitných manažérov, ktoré môžu aplikovať na svojich profiloch je k dispozícii na webstránke bezhejtu.sk. Hejty by mali byť zachytené čo najskôr, aby nezískavali zbytočné lajky, ktoré ich posunú vyššie. Výhodou technologických riešení je, že komentár schovajú do pár sekúnd aj pri veľkom objeme príspevkov. Tým robia komunitný manažment škálovateľným a dostupným napríklad aj pre menšie organizácie, ktoré riešia spoločensky kontroverzné témy, ale sú personálne poddimenzované.
 


 

utorok 16. mája 2023

Bankroty: Na čele muži štyridsiatnici

V apríli 2023 zbankrotovalo 796 občanov Slovenska. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 748 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 6,42 percenta. Oproti predchádzajúcemu mesiacu, kedy v marci zbankrotovalo 1.076 dlžníkov, ich v apríli bolo o 26,02 percenta menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2023 bolo vyhlásených 70.570 osobných bankrotov.

„Z dlžníkov, ktorí zbankrotovali v apríli, až 13,23 percenta – čo je viac, ako obvykle - predstavovali ľudia bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách. Z nich bolo 69 (66,35 percenta) mužov a 35 (33,65 percenta) žien. Zároveň sme zaznamenali 16 bankrotujúcich manželských párov a dve príbuzenské väzby,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 786 konkurzov (98,74 percenta) a 10 dlžníkov (1,26 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v apríli 2023 ich bolo 66 (8,29 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 730 (91,71 percenta) na majetok nepodnikateľov. Súdy zároveň zrušili 598 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 513 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 85 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku. Do Registra diskvalifikácií v apríli pribudli dvaja dlžníci, ktorým oddlženie zrušil súd pre nepoctivý zámer. 

Z osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2023 ich pripadalo na mužov 497 a na ženy 299. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov je takmer totožný, vzrástol iba o jednu stotinu percentuálneho bodu (62,43 percenta v apríli 2022 vs. 62,44 percenta v apríli 2023). Pomer žien v apríli 2023 medziročne o jednu stotinu percentuálneho bodu klesol (37,57 percenta v apríli 2022 vs. 37,56 percenta v apríli 2023). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli 2023, malo 3,22 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2022 ich bolo 5,14 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,01 percenta dlžníčok (v apríli 2022 ich bolo 2,49 percenta). V apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 29,58 percenta na bankrotoch mužov (v apríli 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli takisto štyridsiatnici s podielom 28,27 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 30,10 percenta (v apríli 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli štyridsiatničky s podielom 32,74 percenta). Zbankrotovali aj jeden osemdesiatnik ako aj jedna osemdesiatnička. V štvrtom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 144, najmenej v Žilinskom – 59 a v Košickom kraji – 81. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch, najviac v Prešovskom – o 30,07 percenta. Až o 87,04 percenta počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Trnavskom kraji.

pondelok 15. mája 2023

EU: Udržateľné produkty

Europoslanci schválili návrh smernice, ktorej cieľom je zlepšiť označovanie výrobkov, zabezpečiť ich dlhšiu životnosť a skoncovať s používaním zavádzajúcich tvrdení. Zámerom je pomôcť spotrebiteľom rozhodovať sa ekologicky a motivovať spoločnosti, aby ponúkali trvácnejšie a udržateľnejšie výrobky.

Schválený mandát Európskeho parlamentu na rokovania s členskými štátmi počíta so zákazom používania všeobecných environmentálnych označení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ či „eko“, ak tieto tvrdenia nie sú podložené podrobnými dôkazmi. Okrem toho plánuje zakázať aj environmentálne označenia, ktoré sú založené výlučne na systémoch kompenzácie emisií CO2. Zákaz sa bude vzťahovať aj na ďalšie zavádzajúce praktiky, ako sú tvrdenia o celom výrobku, ak je tvrdenie pravdivé len pre jednu jeho časť, alebo tvrdenia o tom, ako dlho výrobok vydrží alebo akú záťaž znesie, ak nie sú pravdivé. Na zjednodušenie informácií o výrobkoch by sa mali využívať len také označenia udržateľnosti, ktoré sú v súlade s oficiálnym certifikačným systémom alebo zavedené verejnými orgánmi.

V záujme predĺženia životnosti výrobkov chcú poslanci zakázať používanie dizajnových prvkov, ktoré obmedzujú životnosť výrobku alebo vedú k jeho predčasným poruchám. Okrem toho by malo byť zakázané, aby výrobcovia obmedzovali funkčnosť výrobku, ak sa používa so spotrebným materiálom, náhradnými dielmi alebo príslušenstvom (napríklad s nabíjačkou alebo atramentovými kazetami) od inej spoločnosti. Kupujúci by mali byť ešte pred nákupom informovaní o prípadných obmedzeniach týkajúcich sa opráv, aby si mohli vybrať tovar, ktorý vydrží dlhšie a dá sa opraviť. Poslanci okrem toho navrhujú nové označenie záruky, na ktorom by sa uvádzala nielen dĺžka zákonnej záruky, ale aj trvanie prípadného predĺženia záruky, ktoré ponúkajú výrobcovia. Pomohlo by to zviditeľniť kvalitný tovar a motivovať spoločnosti, aby sa viac zamerali na zvyšovanie životnosti výrobkov.