piatok 12. júla 2019

Radíme: Meškanie vlaku

Ak železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazí minimálne s hodinovým meškaním, tak má cestujúci nárok na zrušenie cesty a vrátenie ceny lístka. Podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) bez ohľadu na to, či vlak mešká alebo bol zrušený, má cestujúci počas čakania nárok na primerané informácie o aktuálnej situácii. 

Takisto môže cestujúcemu vzniknúť nárok na spiatočnú prepravu do východiskovej stanice, ak už cesta z dôvodu meškania nespĺňa pôvodný účel, alebo na prepravu do cieľovej stanice pri najbližšej príležitosti za porovnateľných prepravných podmienok. Ďalej má nárok na jedlo a občerstvenie, ak je meškanie dlhšie než 60 minút a ubytovanie, ak je v danej situácii nevyhnutné prenocovanie. V prípade, že sa cestujúci rozhodne pokračovať v ceste podľa pôvodného plánu, alebo využije náhradnú prepravu do cieľovej stanice, môže mať nárok na náhradu vo výške 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo jednu až dve hodiny. Ďalej je to 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako dve hodiny. Ale na náhradu cestujúcemu nevzniká nárok, ak bol o meškaní informovaný pred nákupom cestovného lístka.

V prípade straty alebo poškodenia registrovanej cestovnej batožiny počas prepravy má cestujúci nárok na náhradu, okrem prípadov, ak batožina nedostatočne chránila obsah, nebola na prepravu vhodná, alebo ak stratu či poškodenie zapríčinila jej osobitá povaha. Ak cestujúci dokáže preukázať hodnotu stratených predmetov, má nárok na náhradu do výšky 1.200 eur za každú cestovnú batožinu. Ak hodnotu stratených predmetov nedokáže preukázať, nárok na náhradu je 300 eur za každú cestovnú batožinu. Ak cestujúci zomrie, alebo sa zraní v dôsledku vlakového nešťastia, vznikne jemu alebo jeho pozostalým nárok na náhradu do 1.400 eur za stratu alebo poškodenie príručnej batožiny bez ohľadu na to, či bola registrovaná alebo nie. Ďalej majú on alebo jeho pozostalí nárok na náhradu škody. Železničný podnik musí najneskôr do 15 dní po nehode vyplatiť zálohu na pokrytie bezprostredných finančných potrieb. V prípade usmrtenia je výška tejto zálohy najmenej 21.000 eur na osobu.

Airbnb: Nové ponuky

Platforma Airbnb upravila spôsob zobrazovania ponuky ubytovania v súlade s normami stanovenými v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ide o reakciu na výzvu Európskej komisie a výzvu orgánov EÚ na ochranu spotrebiteľa z júla 2018.

Pri vyhľadávaní ubytovania používatelia vidia na stránke celkovú sumu vrátane všetkých povinných poplatkov (miestna daň či poplatky za služby a upratovanie). Airbnb už zreteľne odlišuje, či ponuku ubytovania uverejňuje súkromný alebo profesionálny hostiteľ. Na jej webstránke sa tiež nachádza ľahko dostupný odkaz na platformu na riešenie sporov on-line a všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú riešenia sporov.

Spoločnosť upravila aj svoje podmienky poskytovania služieb, v ktorých jasne uvádza, že používatelia môžu podať žalobu proti Airbnb na súde vo svojej krajine pobytu, že rešpektuje základné právo používateľov žalovať hostiteľa v prípade osobnej ujmy alebo inej škody a zaväzuje sa, že nebude jednostranne meniť zmluvné podmienky bez toho, aby o tom vopred jasne informovala používateľov a dala im možnosť odstúpiť od zmluvy.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do systému Rapex (rýchly výstražný systéme pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia na nebezpečné kozmetické výrobky od kontrolných orgánov zo Slovenskej republiky a z Litvy

V očných tieňoch Professional Mineral 12-color Matte Eyeshadow značky Anylady od čínskeho výrobcu sa nachádza olovo. Ide o látku, ktorá nesmie byť prítomná v kozmetických výrobkoch, a je to teda v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch.

Sérum na riasy Bimatoprost ophthalmic solution Careprost pôvodom z Indie obsahuje farmakologicky aktívnu zložku – bimatoprost. Táto zložka pritom nie je uvedená v zozname zložiek a výrobok môže spôsobiť svrbenie, opuchnutie, zápal očných viečok, bolesť očí alebo alergickú reakciu.

štvrtok 11. júla 2019

Aktuálne: mobil dole #hlavahore

Počas koncertov sa viac pozeráte do telefónu než na pódium? Skúste to zmeniť! Nová festivalová kampaň chce motivovať ľudí k tomu, aby počas koncertov odložili svoje telefóny a užili si ich naživo, mimo on-line sveta. 

Virálnu kampaň odštartovala slovenská skupina Billy Barman. „Celý rok beháme hore dole po Slovensku a užívame si jedinečnú atmosféru spojenú s každým koncertom. Čo nás už baví trochu menej je, keď namiesto vašich vysmiatych tvárí vidíme vaše telefóny, čím sa oberáte o zážitok vy a aj tí za vami toho vidia podstatne menej. Vykašlime sa aspoň na chvíľku na sociálne siete a užime si to spolu naživo a naplno“, uviedol Juraj Podmanický. Neskôr sa k tejto téme pridali aj raperi Vec a Tono S. či členovia reggae skupiny Medial Banana Erik Šulc a Poky man.

Odkaz kampane sa ponesie celým festivalovým letom, upriami pozornosť na zmysluplné používanie technológií v našich životoch a návrat k skutočnému, nie virtuálnemu prežívaniu jedinečných okamihov.
Je potrebné uvedomiť si aj nástrahy a obmedzenia virtuálnej reality a deti viesť k jej triezvemu začleneniu do rodinného harmonogramu, aby sa nepripravovali o skutočné zážitky s blízkymi či priateľmi. 

EU: Obchodná dohoda s Mercosurom

Európska únia (EÚ) a Mercosur (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) dospeli k politickej zhode o komplexnej obchodnej dohode. Nový obchodný rámec – ktorý je súčasťou širšej dohody o pridružení medzi oboma regiónmi – upevní strategické politické a hospodárske partnerstvo a vytvorí významné príležitosti pre udržateľný rast na oboch stranách, pričom bude rešpektovať životné prostredie a chrániť záujmy spotrebiteľov EÚ aj citlivé hospodárske odvetvia. 

EÚ je 1. hlavným partnerom, ktorý uzatvoril obchodný pakt s Mercosurom. Dosiahnutá dohoda sa bude vzťahovať na 780 miliónov obyvateľov, zastreší významné hospodárske reformy a modernizáciu, ktoré prebiehajú v krajinách Mercosuru. Dohoda dodržiava najvyššie normy bezpečnosti potravín, ochrany spotrebiteľa a obsahuje aj zásadu predbežnej opatrnosti, pokiaľ ide o bezpečnosť potravín a pravidlá v oblasti životného prostredia. Jej súčasťou sú aj záväzky týkajúce sa pracovných práv a ochrany životného prostredia vrátane vykonávania Parížskej dohody o zmene klímy.

Hlavné črty obchodnej dohody
V rámci medziregionálnej dohody medzi EÚ a Mercosurom sa odstráni väčšina ciel na vývoz z EÚ do krajín Mercosuru, čím sa zvýši konkurencieschopnosť podnikov EÚ, keďže nebudú musieť uhrádzať clá vo výške 4 miliardy EUR ročne.
* Pokiaľ ide o priemyselné odvetvia EÚ, prispeje to k zvýšeniu vývozu výrobkov z EÚ, za ktoré sa doteraz museli platiť vysoké a niekedy prohibitívne clá (napr. autá- sadzba 35 %, stroje - 14 až 20 %, chemikálie - 18 %, farmaceutické výrobky- 14 %, odevy a obuv - 35 % a i.
* Agropotravinársky sektor EÚ bude môcť využívať zníženie existujúcich vysokých ciel Mercosuru na vývoz čokolády a cukroviniek (20 %), vín (27 %), liehovín (20 až 35 %) a nealkoholických nápojov (20 až 35 %) z EÚ. Touto dohodou sa takisto zabezpečí bezcolný prístup k mliečnym výrobkom EÚ podliehajúcim kvótam (v súčasnosti sadzba 28 %), najmä v prípade syrov. Krajiny Mercosuru zavedú aj právne záruky na ochranu pred imitáciou 357 kvalitných európskych potravín a nápojov, ktorým sa priznalo zemepisné označenie.
Dohoda zjednoduší hraničné kontroly, zníži byrokraciu a obmedzí využívanie vývozných daní v krajinách Mercosuru. Vďaka novej online platforme poskytujúcej jednoduchý prístup ku všetkým relevantným informáciám bude prospešná aj pre menšie spoločnosti na oboch stranách. Osobitná kapitola dohody venovaná udržateľnému rozvoju bude zahŕňať otázky ako udržateľné obhospodarovanie a ochrana lesov, dodržiavanie pracovných práv a podpora zodpovedného správania sa podnikov. Dohoda tiež chráni právo EÚ a Mercosuru regulovať vo verejnom záujme. Normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín zostanú nezmenené.

Trend: Mobilné platby

Počas prvého dňa fungovania si Apple Pay aktivovalo viac ako 5-tisíc klientov mBank a spolu zrealizovali transakcie v hodnote viac ako 100-tisíc eur. Na konci prvého týždňa zaplatili klienti banky s Apple Pay viac ako jeden milión eur.

Platenie mobilným telefónom na Slovensku už nie je len záležitosťou úzkej skupiny technologických nadšencov a guru, ale stáva sa bežnou súčasťou každodenného života. Keď napríklad banka pred časom pre svojich klientov spúšťala službu Google Pay, využívalo ju osemkrát viac mužov než žien. Po zavedení Apple Pay sa ukázalo, že muži síce medzi používateľmi stále dominujú, ale už s oveľa nižším rozdielom – medzi klientmi mBank je ich trikrát viac ako žien a rozdiel sa stále zmenšuje.

Vďaka tejto službe môžete zaplatiť  prostredníctvom svojich iPhonov, Apple Watch či zariadení s požadovaným iOS. Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete priamo v telefóne kedykoľvek a kdekoľvek zapnúť a vypnúť jednotlivé typy transakcií, akými sú napríklad platby v zahraničí, nákupy v obchodoch, výbery hotovosti či internetové platby podľa aktuálnej potreby. „Zapnúť a vypnúť si môžete tieto služby kedykoľvek tak, aby ste ich mohli realizovať len vtedy, keď máte kartu úplne pod kontrolou a vypnuté ich mať vtedy, keď je karta odložená napríklad v hotelovej izbe počas slnenia sa na pláži“, dopĺňa Zdeněk Rys. Banka tiež svojim klientom umožňuje priamo v aplikácii on-line meniť finančné limity pre jednotlivé karty a typy transakcií, uzatvoriť cestovné poistenie, alebo zablokovať okamžite kartu v prípade straty alebo krádeže.

streda 10. júla 2019

Upozorňujeme: Nebezpečné hrnčeky

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nebezpečný výrobok - sklenené hrnčeky s objemom 500 ml značky Smart Cook, ktoré sa predávajú v sade troch kusov.

Laboratórnou analýzou hygienici zistili migráciu olova a kadmia, ktoré prekročili povolené limity. Tieto látky môžu pri používaní prechádzať z hrnčeka do potravín v množstve, ktoré môže ohroziť zdravie človeka. Výrobok pochádza z Českej republiky, bol distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky. Údaje o konkrétnych odberateľoch nie sú dostupné. 

Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť v mieste predaja.

Slovensko.sk: Aj pre krajiny EÚ

Služby na ústrednom portáli verejnej správy, ktorým je slovensko.sk, už môžu využívať aj osoby s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku. 

Umožnil to projekt eIDAS a nové pravidlá Európskej únie (EÚ), vďaka ktorým sa tieto osoby vedia prihlásiť na portál slovensko.sk a môžu komunikovať cez elektronickú schránku. Podľa NASES sa postupne pripoja aj ďalšie krajiny EÚ. Smernica eIDAS podľa agentúry vytvára spoločný základ pre bezpečné elektronické služby, čím urýchľuje rozvoj digitalizácie komunikácie v rámci EÚ. Jej cieľom je okrem iného vzájomné uznávanie elektronického občianskeho preukazu a iných autentifikačných prostriedkov vo všetkých štátoch EÚ.

Do konca tohto roka budú na slovensko.sk pripojení občania ďalších šiestich krajín EÚ, medzi nimi Taliansko, Luxembursko, Estónsko, Chorvátsko, Španielsko a Belgicko. Vybrané služby portálu slovensko.sk budú postupne sprístupnené aj v anglickom jazyku. Slovensko uż v júni oznámilo svoju notifikačnú schému pre ostatné krajiny EÚ. Podľa NASES to znamená, že po jej schválení budú môcť občania Slovenska využívať elektronické služby členských štátov EÚ len prostredníctvom svojho elektronického občianskeho preukazu. 

Hypotéka: Nové podmienky

Banky sprísňujú podmienky na získanie hypotéky priebežne, aj počas tohto roka. Od klientov požadujú minimálne 10 percent vlastných úspor, ktoré použijú na kúpu nehnuteľnosti. Zároveň striktnejšie pristupujú k tomu, z čoho má klient príjem a ako ho dokladuje.

Podľa Michala Ďuriša majú dnes pre banky najväčšiu váhu zamestnanci s dostatočnou finančnou úsporou. Nasporiť si desať či dvadsať percent z ceny súčasných nehnuteľností však nemusí byť jednoduché. Dôležité je nastaviť si prácu už od začiatku na čo najväčší príjem, nespoliehať sa na príjmové formy, ktoré banky neradi akceptujú (ako SZČO, mandátne zmluvy, zamestnanie vo vlastnej firme). Zároveň odporúča radiť sa s finančnými sprostredkovateľmi, ktorí počas obdobia tvorby rezervy dokážu poradiť aj s tým, ako ju vytvárať rýchlejšie: „Kľúčové sú aktuálne náklady, príjem klienta a tiež vlastné úspory. To znamená, že klient by sa ešte pred žiadosťou mal snažiť zlikvidovať všetky svoje záväzky, maximalizovať príjem, najmä ak začína pracovať inak ako na trvalý pracovný pomer a  snažiť sa myslieť na tvorbu úspor."
 
Ako získať základné financie nahypotéku:
* Od rodiny – peniaze môže poskytnúť ako pôžičku alebo vklad do nehnuteľnosti, kde pri jej predaji môže získať viac naspäť.
* Záložné právo navyše – k založeniu úveru sa poskytne napríklad aj časť rodičovského domu.
* Spotrebný úver – je najviac na 8 rokov, ale k hypoúveru tvorí značný náklad, keďže má vyššiu úrokovú sadzbu.
* Stavebné sporenie – náklady sú podobné ako pri „spotrebáku“,  ale legislatívne je jeho splatnosť 20 až 30 rokov.
* Vlastná rezerva = odklad kúpy na neskoršie obdobie o 3 či 5 rokov a snažiť sa vytvárať si vlastnú bonitu.
 „Neexistuje presné percento, ktoré by klienti mali dávať na svoje bývanie z platu, či už si naň sporia, alebo platia hypotéku. Hovorí sa, že klienti by nemali pracovať na svoje bývanie viac ako jednu štvrtinu, teda týždeň z mesiaca“, dodal Michal Ďuriš.

utorok 9. júla 2019

Dotácie: Pre pacientov so zriedkavými chorobami

Právnické aj fyzické osoby môžu požiadať Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR o finančnú podporu pre projekty zamerané na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami. Najvyššia výška dotácie je 100.000 eur. 

O podmienkach získania dotácií informuje rezort na svojom webe. V rámci realizácie prioritne určených aktivít pre rok 2019 z akčného plánu, rozpracovaného na podmienky rezortu zdravotníctva, ide o podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v SR. Snahou je tiež podľa vyjadrenia MZ SR podpora a rozvoj plnohodnotných expertíznych pracovísk, napríklad doplnenia potrebného prístrojového vybavenia či zavedenia nových technológií, ktoré potenciálne budú môcť byť zaradené do európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba. Okrem samotnej žiadosti nesmie pri predkladaní chýbať popis projektu, štruktúrovaný rozpočet a povinné prílohy, akými sú napríklad doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba, doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov či čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a ďalšie.
Záujemcovia si môžu predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie do 3. septembra na adresu MZ SR.

EU: Vývoj zamestnanosti a sociálnej situácie

Európska komisia uverejnila ročný prieskum vývoja zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe (ESDE) za rok 2019 venovaný téme udržateľnosti. Navrhuje politické riešenia, ktoré umožnia zachovať konkurencieschopnosť EÚ, udržať rast a umožniť, aby z neho mali prínos všetci obyvatelia EÚ aj budúce generácie a pritom napĺňať ambiciózny plán prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. 

Prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo prinesie nové pracovné miesta a zmení štruktúru pracovného trhu, rozloženia pracovných miest a potrebných zručností. Podľa predpokladov by mal do roku 2030 vytvoriť ďalších 1,2 mil. pracovných miest v Európskej únii (EÚ) nad rámec 12 miliónov nových pracovných miest s ktorými sa už počíta. Zároveň sa ním obmedzí súčasná polarizácia pracovných miest spôsobená automatizáciou a digitalizáciou vytvorením pracovných miest na strednej úrovni odmeňovania a rozloženia zručností, najmä v stavebníctve a vo výrobných odvetviach.

Napriek tomu nebude vplyv takéhoto prechodu v jednotlivých krajinách a odvetviach rovnaký. Preto sa krajiny musia na prechod pripraviť, aby sa nezabudlo na ľudí, ktorí sú zamestnaní v odvetviach a regiónoch so stále vysokou spotrebou uhlíka. Kľúčové je dbať hneď od začiatku na sociálny rozmer napríklad opatreniami poskytujúcimi finančnú podporu počas prechodu alebo kombináciou vyššieho zdaňovania energií a ich redistribúcie. K jednoduchšiemu prechodu môže prispieť aj sociálny dialóg, do ktorého budú zapojení tak zamestnanci, ako aj zamestnávatelia.

Vo všeobecnosti z prieskumu vyplynulo, že ak chce EÚ aj naďalej hospodársky rásť, potrebuje investovať do zručností svojich ľudí a do inovácie. Najlepšie hospodárske výsledky v EÚ dosahujú práve firmy, ktoré čo najviac investujú do odbornej prípravy svojich zamestnancov a do skvalitňovania ich pracovných podmienok. Investície do zručností, kvalifikácií a formálnej odbornej prípravy dospelých v skutočnosti naozaj zvyšujú zamestnateľnosť ľudí, rast miezd a konkurencieschopnosť firiem. Prieskum ESDE tiež potvrdil, že sociálne investície (ako napr. dostupnosť zariadení ponúkajúcich starostlivosť o dieťa alebo jeho predškolské vzdelávanie) zvyšuje produktivitu práce a kvalitu života ľudí. Vďaka cenovo dostupnému a adekvátnemu bývaniu môžu Európania využiť svoj potenciál na trhu práce a nájsť si svoje miesto v spoločnosti.

Širokopásmový internet: Národný plán

Slovensko chce v programovom období 2021 – 2027 čerpať európske zdroje aj na pokrytie ultrarýchlym internetom. Podmienkou je národný plán v oblasti širokopásmového pripojenia, ktorý Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vytvorí na základe mapovania pokrytia v spolupráci s operátormi.

ÚPVII na základe dát od operátorov vytvorí zoznam bielych adries, ktoré nie sú a ani v najbližších troch rokoch nebudú pokryté ultrarýchlym širokopásmovým pripojením s rýchlosťou 100 Mbit/s a viac. Túto rýchlosť bude možné zvýšiť na 1 Gbit/s. Pokrytie internetom už ÚPVII v minulosti mapoval, vtedy sa ale zameriaval na pokrytie NGA sietí v obciach. Zisťovala sa dostupnosť základného širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mbit/s. Mapovanie vtedy vychádzalo z cieľov Digitálnej agendy do roku 2020.
Operátori teraz musia uviesť pre každú jednu adresu najvyššiu možnú rýchlosť, ktorú dokážu zákazníkovi garantovať bez dodatočných zmien a úprav. ÚPVII od nich tiež potrebuje údaje o ich aktuálnom pokrytí a aké majú plány v najbližších troch rokoch. Dáta musia poslať najneskôr do 19. septembra 2019. Akonáhle bude mať ÚPVII k dispozícii všetky potrebné údaje, vyhodnotí ich a pripraví podklady do národného plánu, ktorý by mal byť hotový do konca roka.

pondelok 8. júla 2019

Grilovanie: Aby bolo jedlo zdravé

Grilovanie je zdravá, nízkokalorická forma prípravy jedla, pretože nevyžaduje použiť ďalší tuk. Je však potrebné dodržiavať základné pravidlá, na ktoré upozonila vedúca Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava Alžbeta Béderová. 

Na grilovani nie sú vôbec vhodné údenárske výrobky alebo mäsá naložené v soli či marináde. Použitá soľ sa totiž vplyvom vysokej teploty a ohňa v spojení s bielkovinou z mäsa stáva zdrojom nitrozamínov, ktoré sú považované za najintenzívnejšiu rakovinotvornú látku.  Na opekanie či grilovanie nie je vhodné mastné mäso, pretože topiaca sa masť kvapká na pahrebu a jej spaľovaním vznikajú rovnako kancerogénne látky. 

Do pripravovaného mäsa sa ďalej neodporúča pichať, ale len ho opatrne otáčať. Vytekajúca šťava sa v ohni či pahrebe spaľuje, dymí a mení sa tiež na škodlivé benzpyrény. Niektorí pred záverom opekania polejú mäso pivom, aby dostalo lepšiu chuť a chutnejšiu kôrku. Ani tento postup nie je správny, pretože väčšinou vzniknutý dym znehodnotí pripravované jedlo.


  

EU: Tretina všetkých Európanov cestuje v rámci vlastnej krajiny

Podľa aktuálnej štatistiky Eurostatu v roku 2017 absolvovali obyvatelia Európskej únie 1,3 miliardy výletov s následným pobytom cez noc, čo v konečnom dôsledku činí takmer 6,4 miliardy nocí. V porovnaní s rokom 2016 sa pritom počet výletov jednoznačne zvýšil. 

Najčastejšie využívaným dopravným prostriedkom na tieto výlety patrí vlastné alebo požičané vozidlo, predovšetkým auto (64%). Na druhom mieste sa umiestnila letecká doprava (17%), nasledujú vlaky (11%) a autobusy (6%). Slováci využívali na cestovanie taktiež prednostne motorové vozidlá (67%) a leteckú prepravu (11%).

Čo sa týka Slovenska, celkový počet výletov dosiahol počet 10.970 (1.255.347 v EÚ), z čoho viac ako polovica - 64,7% (73,3% v EÚ) boli domáce výlety a 35,3% (26,7% v EÚ) výletov smerovalo za hranice Slovenska. Priemerná dĺžka pobytu Slovákov boli 4 noci, zatiaľčo v EÚ 5,1 noci.

Radíme: Ochrana elektroniky

Počas dovolenky si na pláž nosíme mobilné telefóny, notebooky, tablety aj fotoaparáty. Ale elektronika, a najmä notebooky, je na okolitú vysokú teplotu pomerne citlivá. 

Branislav Kadlub vysvetľuje, že notebooky, tablety aj smartfóny majú v sebe batériu, ktorá nie je určená na použitie pri vysokých teplotách. Zariadenia môžu vykazovať neštandardné správanie, batéria sa môže vysokými teplotami poškodiť a môže byť nepoužiteľná. Práve preto sa neodporúča, aby ľudia nechávali elektroniku na priamom slnku či v aute. V prípade, že dôjde k prehriatiu elektroniky, je vhodné nechať takéto zariadenia pred ďalším použitím ochladiť na bežnú teplotu. Pri použití týchto zariadení napríklad na pláži treba rátať s tým, že sa do zariadení môžu dostať voda, piesok a iné nečistoty, prípadne sa môžu zariadenia na priamom slnku prehriať a následne poškodiť.

K najčastejším poškodeniam notebookov patria rozbité LCD panely, prípadne iné "povrchové zranenia". V prípade mobilov a tabletov sú najcitlivejšie displej a obúchané rohy pri páde na zem. U fotoaparátoch je citlivá najmä optika, ktorú poškodzuje rôzne znečistenie, piesok v objektíve a podobne.
Používateľom notebookov postačí, ak budú priebežne čistiť zašpinenú LCD obrazovku špeciálnymi vlhčenými utierkami na LCD panely. Pri notebookoch je dobré aj raz či dvakrát za rok povysávať otvory, v ktorých sa môže usádzať prach (väčšinou ide o vetranie). V ponuke je široký výber ochranných puzdier a tašiek na všetky zariadenia, ktoré so sebou bežne nosíme (notebooky, fotoaparáty, tablety, smartfóny). Pri notebookoch odporúčame vybrať si takú tašku alebo batoh, kde sa okrem samotného notebooku zmestia napríklad aj cestovná nabíjačka, myš, potrebné dokumenty, pero, prípadne aj osobné veci. Pri fotoaparáte treba myslieť aj na možnosť uloženia fotopríslušenstva, prípadne pamäťových kariet. Na mobilné telefóny špecialisti odporúčajú ochranné sklo a zadný ochranný kryt.