piatok 27. októbra 2017

EU: Posilnenie bezpečnostných kontrol na hraniciach 
Európsky parlament schválil zriadenie elektronického systému, ktorý urýchli kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a zaregistruje doň vstupujúcich občanov tretích krajín. 

Systém vstupu a výstupu (EES), na ktorého zriadení sa poslanci 30. júna dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, nahradí označovanie pasov pečiatkami a urýchli prekračovanie hraníc. Zároveň však uľahčí kontrolu dodržania povolenej dĺžku pobytu zo strany občanov tretích krajín, teda 90 dní v rámci 180 dňového obdobia, zjednoduší odhaľovanie osôb, ktoré si svoj pobyt nezákonne predĺžili a pomôže pri odhaľovaní podvodov a páchateľov trestných činov.

Systém EES bude slúžiť na ukladanie informácií o občanoch krajín, ktorí nie sú členmi EÚ bez ohľadu na to, či na krátkodobý vstup do schengenského priestoru potrebujú víza alebo nie. Pôjde napríklad o  meno a priezvisko, typ, číslo a platnosť cestovného dokumentu, odtlačky prstov, podobu tváre a dátum a miesto vstupu, výstupu či zamietnutia vstupu. Informácie zostanú uložené v systéme EES počas troch rokov. V prípade osôb, ktoré si svoj pobyt na území schengenského priestoru nezákonne predĺžili, sa táto lehota natiahne na päť rokov. Prístup k informáciám EES budú mať pohraničné a vízové orgány na kontrolných stanovištiach vonkajších hraníc a vnútroštátne azylové orgány. Nahliadnuť do systému bude môcť aj Europol a orgány činné v trestnom konaní.

Systém EES budú prevádzkovať členské štáty, na ktoré sa schengenské pravidlá vzťahujú v plnom rozsahu. Využívať ho však budú aj tie krajiny EÚ, ktoré uplatňujú schengenské acquis len čiastočne, pokiaľ bolo voči nim ukončené schengenské hodnotenie a bol im udelený pasívny prístup k vízovému informačnému systému (VIS) - napríklad Bulharsko a Rumunsko.  
Internetbanking: Na Slovensku rozšírený ako v EÚ
Podľa Eurostatu v minulom roku využilo internetbanking 45% zo všetkých Slovákov a za priemerom únie sme zaostali len o štyri percentuálne body. 

Ešte v roku 2007 používalo internetbanking na Slovensku približne 15% ľudí, teda zhruba každý siedmy Slovák. S rastúcim pokrytím internetového pripojenia je aj internetbanking čoraz rozšírenejší a počas desiatich rokov sa počet jeho používateľov strojnásobil. Klienti Slovenskej sporiteľne prekračujú dokonca úroveň 60%.

K zvyšovaniu používania internetbankingu prispieva aj to, že banky začali ďalšiu vlnu aktívneho zvýhodňovania elektronického bankovníctva oproti pobočkám. „Nové verzie internetbankingu a mobilných appiek bánk už dávno nie sú len o zostatkoch, platobných príkazoch a inkasách či servise platobných kariet. Klienti v nich môžu nájsť rôzne nástroje zjednodušujúce správu financií, rady ako lacnejšie bankovať so svojou bankou, ale aj na mieru šité ponuky úverových produktov, o ktoré môžu z pohodlia požiadať a online aj čerpať,“ vysvetľuje Branislav Jarábek.

Priemer používateľov internetbankingu v Európskej únii dosahuje 49%. Z našich susedov sú na tom o niečo lepšie Česi (o 47%) aj Rakúšania (49%), únijnou jednotkou sú však Dáni s 88%. Výborný výsledok dosahuje aj európsky líder elektronických služieb Estónsko (79%).  
Aktuálne: Elektronická komunikácia s Finančnou správou 
Podávanie daňových priznaní, colných vyhlásení a ďalších dokumentov prostredníctvom webových služieb Finančnej správy je možné rovnako ako doteraz. Elektronické podania majú zabezpečenú dvojitú ochranu.  

Akákoľvek osoba, ktorá chce niečo podať prostredníctvom Portálu finančnej správy (PFS), Centrálneho elektronického priečinku (CEP) alebo iného webového rozhrania sa musí najskôr prihlásiť. Na portáli je tak identifikovaná a autentifikovaná a až následne môže niečo podať a podpísať. „Pokiaľ aj osoba použije na autentifikáciu elektronický občiansky preukaz, tak máme potvrdené aj ministerstvom vnútra, že v časti identifikácie a autentifikácie subjektu nehrozí žiadne potenciálne riziko ani pri využití eID (elektronický občiansky preukaz). Potenciálne bezpečnostné riziko sa týka len generovania podpisového kľúča. U nás je však osoba najskôr autentifikovaná a je vylúčené, že by to podanie a podpis urobila nejaká iná osoba ako tá, ktorá sa prihlásila,“ doplnil F. Imrecze.

PFS je plne funkčný, je možné prihlasovať sa aj odosielať podania. To platí pre používateľov všetkých troch spôsobov prihlasovania sa a podpisovania, teda prostredníctvom dohody o elektronickej komunikácii, kvalifikovaného elektronického podpisu a aj prostredníctvom eID. Finančná správa bude akceptovať podania na PFS doručené všetkými tromi spôsobmi.
e-Podpis: Zrušené certifikáty   
Vzhľadom na možnú zraniteľnosť slovenských eID kariet (CVE-2017-15361) budú najneskôr 2.11.2017 zrušené všetky certifikáty vydané certifikačnými autoritami SVK eID ACA/PCA/SCA na eID a eDoPP karty. Ako je potrebné postupovať ďalej?  

Podľa stanoviska chce Disig takto občanom umožniť ešte splniť si včas zákonom stanovené povinnosti súvisiace s agendou elektronickej komunikácie so štátnou správou. O zrušení certifikátu budú držitelia informovaní prostredníctvom vydaného zoznamu zrušených certifikátov (CRL). Ak ste v žiadosti o uvedené doklady uviedli aj svoje telefónne číslo, budete podľa MV SR o zrušení certifikátov informovaní SMS správou.

Ak ste už prostredníctvom eID a eDoPP kariet vyhotovili kvalifikovaný elektronický podpis bez časovej pečiatky, v zmysle odporúčaní NBÚ by ste ho mali doplniť o kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku, alebo uložiť u kvalifikovanej dôveryhodnej služby uchovávania kvalifikovaných elektronických podpisov.

Po zrušení certifikátov uložených na eID a eDoPP kartách je možné aj naďalej vyhotovovať kvalifikované elektronické podpisy pomocou komerčne dostupných kvalifikovaných certifikátov uložených na iných certifikovaných kvalifikovaných zariadeniach.

štvrtok 26. októbra 2017

EU: Parlament chce kriminalizovať nové drogy  
V Európskej únii sa každoročne objaví vyše sto nových drog, ktoré zatiaľ neupravuje žiadna legislatíva. Môžu byť pritom veľmi nebezpečné a narobiť rovnaké škody ako heroín alebo kokaín.  

Únia potrebuje reagovať na tvorivých výrobcov drog, predaj týchto substancií zakázať a náležite trestať. Na zoznam zakázaných látok by sa tak mali dostať aj nové drogy vyrobené síce z legálnych zložiek, no zdraviu škodlivé. Medzi ne patrí napríklad aj syntetický opiát furanylfentanyl. Európsky parlament chce tiež prostredníctvom systému včasného varovania členským štátom umožniť, aby mohli nové omamné látky čo najrýchlejšie pridať na zoznam zakázaných drog.

Zmeny, ktoré už odobrili aj ministri členských štátov v Rade EÚ, by mali skrátiť proces vyhlasovania nových látok za nebezpečné na polovicu a posilniť úlohu Europolu. A tak ako je to aj v prípade iných zakázaných drog, aj pri nových by mal byť trest za výrobu, distribúciu a predaj aspoň 10 rokov za mrežami.      
Radíme: Nedoručený SMS lístok 
Cestovanie mestskou hromadnou dopravou umožňuje využívať cestovný lístok zakúpený formou SMS správy. Aj tu však platia určité pravidlá.  

Používateľ služby SMS lístka by si mal pred nástupom do prostriedku MHD vždy overiť, či mu prišla spätná SMS správa potvrdzujúca platnosť zakúpenia cestovného lístka. Ak takúto notifikáciu svojej objednávky cestovného lístka nedostane, na cestu MHD by mal radšej zvoliť klasický cestovný lístok. Podľa prepravného poriadku môže totiž cestujúci nastúpiť do vozidla MHD len s prijatou správou o platnom lístku.    

Cestujúci bez prijatej správy o platnom SMS lístku je pre revízorov cestujúci bez platného cestovného lístka. Žiadny technický problém operátora neoprávňuje na cestovanie bez platného cestovného lístka a nemá ani vplyv na platnosť udelenej pokuty. Reklamáciu nedoručenej SMS správy potvrdzujúcej platnosť zakúpenia cestovného lístka je potrebné podať priamo u mobilného operátora.     
Upozorňujeme: Nový prípad prasacej chrípky
V Bratislave bol opäť potvrdený vírus pandemickej chrípky A/H1pdm09. Podľa Úradu verejného zdravotníctva je bežným sezónnym chrípkovým vírusom rotujúcim v populácii, ktorý nemusí mať vždy fatálne následky.   

Každý vírus chrípky môže byť rovnako nebezpečný. Chrípka môže mať vážny priebeh u malých detí, chronických pacientov aj starších ľudí. Ľuďom s oslabenou imunitou, tehotným ženám a zdravotníkom sa preto odporúča očkovanie proti chrípke, ktoré na Slovensku hradia všetky zdravotné poisťovne.

Medzi ďalšie dôležité preventívne opatrenia patrí časté umývanie rúk, vrátane používania jednorazových vreckoviek a ich bezpečné likvidovanie. Takisto treba často vetrať, primerane sa obliekať, vyhýbať sa priestorom s vysokou koncentráciou ľudí. Šíreniu nákazy medzi škôlkármi môžu zabrániť ranné kontroly pred vstupom dieťaťa do kolektívu.   
Ransomware: Bad Rabbit
Viacero inštitúcií čelilo v utorok masovému kybernetickému útoku, napr. letisko v Odesse, kyjevské metro či ruská súkromná tlačová agentúra Interfax.  

ESET odhalil, že v prípade kyjevského metra je za útok zodpovedný ransomware Diskcoder.D, nazývaný aj Bad Rabbit, ktorý zablokuje zariadenie a požaduje výkupné. Obeť si otvorí populárnu legitímnu webstránku, ktorú však predtým útočník infikoval. Pri otvorení takejto stránky sa zobrazí okno s upozornením na falošnú aktualizáciu Flash Playera. A po kliknutí na inštaláciu sa používané zariadenie infikuje. Počiatočná suma za odblokovanie zariadenia je 0,05 Bitcoina, čo je aktuálne takmer 250 eur. Po uplynutí času, ktorý sa zobrazuje na monitore infikovaného zariadenia, sa ale výkupné zvyšuje.

Bezpečnostní experti sa domnievajú, že skupina zodpovedná za útok spustila hromadný atak v tom istom čase len na odlákanie pozornosti. Nič nenasvedčuje tomu, že zamestnanci inštitúcii sa nechali oklamať falošnou aktualizáciou Flash Playera. Zároveň sa predpokladá, že škodlivý malware sa bude šíriť ďalej. Používatelia aktualizovaných softvérov dodržujúci pravidlá počítačovej bezpečnosti by mali byť pred touto hrozbou chránení.

streda 25. októbra 2017

EU: Transatlantické prenosy údajov
Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, ktoré sa prenášajú na obchodné účely. 

Podľa správy štít na ochranu osobných údajov naďalej zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov prenášaných z EÚ zúčastneným spoločnostiam v USA. Americké orgány vytvorili štruktúry a zaviedli postupy na správne fungovanie štítu, napríklad nové možnosti nápravy pre jednotlivcov z EÚ. Zaviedol sa postup vybavovania sťažností a mechanizmus presadzovania práv a zintenzívnila sa spolupráca s európskymi orgánmi na ochranu údajov. Proces certifikácie funguje dobre – Ministerstvo obchodu USA doteraz certifikovalo vyše 2.400 spoločností. Čo sa týka prístupu orgánov verejnej moci USA k osobným údajom na účely národnej bezpečnosti, stále platia príslušné záruky na strane USA.

V správe sa uvádza niekoľko odporúčaní, ktorými by sa malo zabezpečiť ďalšie úspešné fungovanie štítu:
- Ministerstvo obchodu USA by malo aktívnejšie a pravidelnejšie monitorovať, či spoločnosti plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú zo štítu na ochranu osobných údajov. Malo by tiež pravidelne vyhľadávať spoločnosti, ktoré uvádzajú nepravdivé informácie o svojej účasti na štíte na ochranu osobných údajov.
- Jednotlivci z EÚ by mali mať viac informácií o tom, ako môžu uplatniť svoje práva na základe štítu a hlavne o tom, ako môžu podávať sťažnosti.
- Subjekty dohliadajúce na ochranu údajov, t. j. Ministerstvo obchodu USA, Federálna obchodná komisia a orgány pre ochranu osobných údajov z EÚ by mali nadviazať užšiu spoluprácu, najmä s cieľom pripraviť usmernenia pre spoločnosti a subjekty dohliadajúce na ochranu údajov.
- Treba zabezpečiť, aby sa v rámci prebiehajúcej diskusie o opätovnom schválení článku 702 zákona o sledovaní v rámci zahraničného spravodajstva (Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA) a jeho reforme zakotvila ochrana poskytovaná prezidentskou politickou smernicou 28 (PPD-28) pre osoby, ktoré nie sú americkými občanmi.
- Čo najskôr je potrebné  vymenovať stáleho ombudsmana pre štít na ochranu osobných údajov a zabezpečiť aj obsadenie voľných miest členov Rady pre dohľad nad ochranou súkromia a občianskych slobôd.

Rozhodnutie o štíte na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA bolo prijaté 12. júla 2016 a začal sa uplatňovať 1. augusta 2016.  Komisia sa zaviazala, že štít každý rok preskúma, aby overila, či stále zabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Správa vychádza zo stretnutí so všetkými príslušnými orgánmi USA (september 2017, Washington) a tiež z informácií poskytnutých zainteresovanými stranami vrátane spoločností, mimovládnych organizácií  a nezávislých orgánov na ochranu osobných údajov z členských štátov EÚ.    
e-Government: Samostatné elektronické schránky pre hasičov
Od 24. októbra 2017 sú na ÚPVS zriadené samostatné elektronické schránky pre krajské aj okresné riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru.  

Svoje podania určené uvedeným organizačným útvarom Ministerstva vnútra SR tak môžete  adresovať už priamo do zriadený e-schránok Hasičského a záchranného zboru na portáli slovensko.sk.

Zriadenie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Na to, aby mohla byť elektronická schránka využívaná na elektronické doručovanie, musí byť aktivovaná na doručovanie.

Schránky orgánov verejnej moci sú aktivované na doručovanie súčasne s ich zriadením. Povinne aktivované boli tiež všetky schránky právnických osôb (1. júl 2017). Občania a fyzické osoby – podnikatelia si o aktiváciu môžu požiadať kedykoľvek.  
Online: Život bez cukrovky
Diabetes mellitus má na Slovensku asi 400.000 obyvateľov, ďalších asi 100.000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Pokiaľ nie sú dostatočne kontrolované liečbou, môžu skrátiť dĺžku života o 15 až 20 rokov. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. 

Slovenská diabetologická spoločnosť sa pripája k celo svetovému projektu Žijeme život na hrane s cieľom zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky. V OC Eurovea v Bratislave je pripravené špeciálne vyhradené miesto určené na edukáciu širokej verejnosti a meranie glykémie aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov. Merania a primárnu edukáciu budú organizovať zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie. Súčasťou meraní bude krátky dotazník.

Sprievodným programom bude slackline, čiže chodenie po lane. Posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Laná budú upevnené v blízkosti edukačného miesta v dňoch 24 - 26.októbra 2017. Ako ďalšie aktívne možnosti balansovania na hrane budú pripravené aj bosu podložky, jednokolka, ale aj  handwalking. Každý záujemca si bude môcť odmerať svoje hodnoty cukru v krvi a aspoň symbolicky vyskúšať, aký je život  na hrane s diabetom.

V mesiacoch november a december odštartuje už 3. úspešný ročník projektu Dia dni v lekárni vo vybraných 15 lekárňach Západoslovenského kraja. Viac informácií o projekte aj o ochorení na zivotbezcukrovky.sk. 
Insolvencie: V strednej a východnej Európe klesnú
Tento rok čaká ešte celý región nárast počtu insolvencií o +5%, ale už v budúcom roku by počet spoločností ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti mal klesnúť až o -6%. V globálnom meradle zostane počet insolvencií v tomto roku bezo zmeny a v budúcom narastie iba mierne o +1%. 

Podľa analýz Euler Hermes bude na tom v roku 2018 najhoršie Latinská Amerika, kde sa očakáva insolvenčný index na úrovni +7%, nasleduje Severná Amerika, Afrika a Stredný východ a tiež Ázia a Tichomorie: všetky tri územia zhodne po +5%. Okrem strednej a východnej Európy nastane pokles insolvencií podľa predpokladov expertov ešte v západnej Európe -2%. Najkritickejšia situácia by mala nastať v maloobchode, službách, stavebníctve, agropotravinárstve, doprave a tiež v oblasti strojov a zariadení, a to nie len v rámci uvedených regiónov.

Slovensko má podľa údajov Euler Hermes  v tomto roku dobré vyhliadky. Kým ešte v roku 2013 bol u nás index insolvencií na úrovni až +25%, v roku 2015 to už boli len +3% a vlani došlo k poklesu na úroveň -5%. Pre aktuálny rok 2017 sú očakávania na rovnakej úrovni, a síce pokles počtu firiem neschopných splácať svoje záväzky má byť u nás opäť -5%. Pozitívny vývoj sa predpokladá aj v rámci HDP Slovenska. Hoci v roku 2017 bude rast HDP nižší než vlani: +3,0%; v roku 2016 bol +3,3%, v roku 2018 by malo dôjsť opäť k zrýchleniu rastu slovenského HDP na úroveň +3,4%.  

utorok 24. októbra 2017

Trend: Prehľad o energii v mobile 
Nové trendy vo využívaní slnečnej energie smerujú k smart riešeniam, ktoré poskytujú prehľad o množstve vyrobenej a spotrebovanej elektriny priamo v mobilnej aplikácii. 

Slnečné elektrárne na strechách domov sú dnes dostupnejšie: v roku 1977 stál 1 Watt fotovoltického panelu 76 dolárov, dnes je to 0,31 dolára. Za poklesom cien stojí vyššia produkcia aj nové technológie a výrobné procesy. A keďže väčšina domácností na Slovensku má najvyššiu spotrebu elektriny ráno a po návrate domov, do pozornosti sa dostávajú fotovoltické riešenia s batériou. Ich výhodou je, že uskladňujú slnečnú energiu a umožňujú jej využitie neskoršie.

Vzdialený monitoring a diagnostika fotovoltických panelov cez smartfón majú zabezpečiť, že fungovanie slnečnej elektrárne bude bezproblémové. Vhodným doplnkom môže byť riešenie pre inteligentnú domácnosť, ktoré pomocou rôznych senzorov a zariadení pomáha efektívne využívať elektrickú energiu a ovláda sa rovnako vzdialeným prístupom cez mobil. Môžete takto napríklad zapnúť ohrev teplej vody a využiť elektrinu vyrobenú fotovoltickými panelmi počas dňa, prípadne na diaľku vypnúť vybrané spotrebiče.
Novinka: Webkamery SHMÚ
Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke sprístupnil zábery zo stacionárnych kamier, ktoré dokumentujú reálne počasie. 

Zatiaľ sú na webovom sídle ústavu zábery z desiatich kamier (dve na bratislavskej Kolibe, Malý Javorník, Mochovce, Banská Bystrica, Gánovce, Kubínska hoľa, Jaslovské Bohunice, Španí laz a Kojšovská hoľa).  V najbližšom období ale SHMÚ plánuje sprístupniť ďalšie.

Informácie o aktuálnom počasí teraz dopĺňajú už aj zábery z webkamier na http://www.shmu.sk/sk/?page=2266.    
Aktuálne: Nemocnica roka 2017
Tretí ročník hodnotenia nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2013-2016 zverejnil výsledky. 

Ocenenie Nemocnica roka 2017 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala minulý rok tretia Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) SNP Ružomberok – FN, ktorá tak predstihla minuloročného víťaza – Fakultnú nemocnicu (FN) Nitra. Na tretie miesto sa dostala Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Bodové rozdiely medzi týmito nemocnicami boli relatívne tesné. Ostatné štátne nemocnice za nimi zaostali už výraznejšie. Naopak na nelichotivom predposlednom mieste vo svojej kategórií, a to napriek tomu, že ako jediná nemocnica exceluje pri všetkých indikátoroch kvality skončila Univerzitná nemocnica Bratislava a na konci rebríčka sa aj po roku umiestnila FNsP Žilina.

V kategórii všeobecných nemocníc jednoznačne obhájila ocenenie Nemocnica roka 2017 Ľubovnianska nemocnica, n.o., čím dosiahla už tretie víťazstvo v rade. Druhé miesto obsadila, rovnako ako minulý rok, Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica a tretiu pozíciu štátna Nemocnica Poprad, a.s. Ide o zopakovanie poradia na prvých troch miestach spred roka. Skokanom roka sa stala Nemocnica Snina, s.r.o., keď si medziročne polepšila o 15 priečok a vyšplhala sa až na 9. miesto. Na opačnej strane rebríčka sa ocitli zhodou okolností rovnaké tri nemocnice ako minulý rok. Z úplného dna sa však dostala Nemocnica v Galante, ktorá sa na rozdiel od stagnujúcich nemocníc z Považskej Bystrice a z Bojníc medziročne zlepšila.

INEKO preberá dáta od zdravotných poisťovní, zdravotníckych zariadení, MZ SR, VÚC, ÚDZS a ďalších inštitúcií. Prípadné chyby sa snaží zisťovať a priebežne odstraňovať. Keďže ešte nie sú údaje zo systému DRG o náročnosti diagnóz hospitalizovaných pacientov v jednotlivých nemocniciach (tzv. Case Mix) dostatočne validné, nemožno ich zatiaľ použiť na „rizikové váženie“ niektorých ukazovateľov kvality, a preto nemožno brať výsledky ocenenia Nemocnica roka 2017 ako komplexný obraz o kvalite zdravotníckych zariadení.  
e-Government: Ministerstvo deaktivuje služby 
Ministerstvo vnútra SR dočasne deaktivuje všetky služby, ktoré vyžadujú kvalifikovaný elektronický podpis. Zhruba 70% služieb e-governmentu sa to netýka, pretože sa pri nich nevyužíva.

Výskum Masarykovej univerzity v Brne odhalil zraniteľnosť v čipoch používaných aj v slovenských občianskych preukazoch. Ministerstvo sa napokon rozhodlo deaktivovať službu vydávania certifikátu kvalifikovaného elektronického podpisu v čipe na eID karte a dočasne tiež deaktivuje služby e-governmentu, ktoré vyžadovali kvalifikovaný elektronický podpis.

Všetky doteraz vydané kvalifikované elektronické podpisy zatiaľ zostávajú platné a v najbližších dňoch by mali byť certifikáty „upgradované". Nové kľúče budú oveľa bezpečnejšie a zároveň budú môcť byť použité bezpečnejšie aj pri e-government službách. Doterajší 2048 bitový kľúčový pár na občianskom preukaze nahradí bezpečnejším s dĺžkou 3072 bitov.

Pri službách e-Governmentu je možné naďalej používať elektronický podpis vydaný súkromnými certifikačnými autoritami.

pondelok 23. októbra 2017

Online tlmočník: Užitočná služba nielen pre nepočujúcich 
Na Slovensku žije vyše 11tisíc ľudí, ktorí používajú posunkový jazyk ako svoj primárny komunikačný prostriedok. Už 2 roky im pomáha bezplatná služba Online tlmočník, ktorá  dokonca zachraňovala aj životy. 

Službu Online tlmočník môžu využiť nepočujúci, ktorí používajú posunkový jazyk alebo počujúci, ktorí chcú komunikovať s nepočujúcimi. Najčastejšie sa využíva pri komunikácii so štátnou správou, pri hľadaní si zamestnania, pri dorozumievaní sa so zamestnávateľom či v rôznych nečakaných situáciách. Za dva roky sa využila takmer 3.000 krát a pomohla vyše 260 klientom. Od septembra t.r. je táto služba dostupná každý pracovný deň: pondelky, stredy a piatky od 8:00 – 18:00 a utorky a štvrtky od 8:00 – 12:00.  

Hovor s Online tlmočníkom sa realizuje cez Skype. Na komunikáciu je potrebný počítač, tablet alebo mobil s pripojením k internetu a s nainštalovanou službou Skype. Online tlmočník, teda reálna tlmočníčka posunkového jazyka, vybaví za nepočujúceho napríklad telefonát, alebo skontroluje úradné listiny, pomôže s objednaním sa k lekárovi, zavolá ohľadom výsledkov vyšetrení, komunikuje s úradmi,  objedná jedlo či iné tovary alebo pomôže  v rôznych krízových a nečakaných situáciách. Nepočujúcim odporúčame zaregistrovať sa na stránke onlinetlmocnik.sk, aj keď službu práve nepotrebujú. Neskôr, keď ju využijú, budú mať tlmočníci na danú osobu všetky kontaktné údaje, čo môže vybavovanie náležitostí značne urýchliť.
Radíme: Zdravé kosti
Svetový deň osteoporózy (20. októbra) upozorňuje na problémy, ktoré spôsobuje osteoporóza a iné metabolické ochorenia kostí. Stúpajúcu tendenciu majú aj na Slovensku. A je za tým, ako inak, nezdravý spôsob života. 

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom ubúda množstvo kostnej hmoty a vznikajú poruchy štruktúry kostí, čím sa zvyšuje riziko zlomenín. Kritickým obdobím je u žien začiatok menopauzy a u mužov vek nad 55 rokov. Ako sa prejavuje? Všímať by ste si mali netypické bolesti chrbtice, ktoré sa zhoršujú pri pohybe a zaťažení. Prudké bolesti obvykle vznikajú náhle, po rýchlom pohybe, najčastejšie v oblasti dolnej hrudnej chrbtice a krížovej chrbtice, vystreľujú smerom do brucha a dolných končatín. Osteoporóza vedie aj k deformácii stavcov,  často sa prejaví  zlomeninou po malom úraze. Príznakom môže byť tiež zmenšenie výšky. Ľahko sa odhalí pri preventívnom denzitometrickom vyšetrení, ktoré vám prezradí, aké pevné máte kosti.  

Rozvoj osteoporózy možno do určitej miery ovplyvniť prevenciou, správnou výživou, pohybom a najmä dostatočným príjmom prírodného vápnika spolu s vitamínmi K2 a D3.

6 krokov k zdravým kostiam
1. Pravidelne cvičte – ideálne je cvičenie s vlastnou záťažou, posilňovanie svalov a balančný tréning.
2. Doprajte si tú správnu výživu – pre kosti je najdôležitejší  vápnik a vitamíny K2 a D3 .
3. Pozor na zlozvyky  – udržujte si správnu váhu, vyhnite sa fajčeniu a nadmernému pitiu.
4. Zistite si, aké máte riziko osteoporózy - upozornite svojho lekára v prípade, ak ste už utrpeli zlomeninu, máte chorobu ovplyvňujúcu zdravie kostí, alebo užívate  lieky ovplyvňujúce kosti.
5. Otestujte sa a liečte, ak je to potrebné – ak patríte k ľuďom s vysokým rizikom osteoporózy, riešte to.    
Novinka: Aplikácia a SOS karta prvej pomoci
Všeobecná zdravotná poisťovňa spustila mobilnú aplikáciu, vďaka ktorej budú mať jej poistenci kdekoľvek po ruke preukaz poistenca, budú informovaní o nároku na preventívnu prehliadku, nájdu podrobnosti o predpísaných liekoch či o poskytnutých výkonoch zdravotnej starostlivosti. 

Zaujímavosťou novej aplikácie bude SOS karta prvej pomoci. Prostredníctvom nej si poistenec do mobilu uloží základné zdravotné údaje, ktoré pomáhajú v prípade poskytnutia prvej pomoci. Nechýbajú ani kontakty na pobočky s otváracími hodinami, navigáciou k nim a ďalšie užitočné informácie.

Bezplatná mobilná aplikácia VšZP je dostupná v Apple store aj Google play store. V prvej etape prináša tieto služby:
- Preukaz poistenca v mobile umožňuje poistencom mať kedykoľvek pri sebe preukaz, preukaz svojich detí, ako aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Spolu s preukazom sa zobrazuje aj online informácia o nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť.
- Prevencia poistencov informuje o preventívnych prehliadkach, na ktoré má klient zo zákona nárok, ako aj o tom, kedy naposledy preventívnu prehliadku u lekára absolvoval.
- SOS karta prvej pomoci: poistenec si do nej môže zaznamenať informácie o krvnej skupine, chronických chorobách, alergiách, liekoch. Údaje sa na displeji zobrazia aj v prípade, že je mobilný telefón zamknutý. Súčasťou je možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 či ICE kontakt.
- Možnosť kontaktovať call centrum VšZP zo Slovenska a krajín Európskej únie, odoslať odkaz s otázkou, alebo si vyhľadať konkrétnu pobočku.
- Moje zdravie v telefóne zaznamenáva zdravotné výkony za uplynulý rok a ich cenu, predpísané lieky za uplynulý polrok, náklady na lieky a možnú úsporu na doplatkoch.   
SR: Slováci potvrdili záujem o digitálne zručnosti 
Najväčší záujem o získanie digitálnych zručností majú ľudia z Bratislavského, Košického a Žilinského kraja. 

Práve digitálne zručnosti budú v budúcnosti podľa odhadov Európskej komisie vyžadované pri výkone až 90% pracovných pozícií. V súčasnosti sa úroveň nezamestnanosti na Slovensku pohybuje okolo 7,6%, avšak v skupine mladých je až na úrovni 17,6%. Od minulého leta sa len vďaka vzdelávaciemu programu Digitálna garáž vyškolilo vyše 27.000 Slovákov. Najsvedomitejšie k štúdiu pristúpili ľudia z Trnavského kraja. Počas jednej návštevy online platformy programu si prezreli najväčší objem študijných materiálov a samotným štúdiom strávili v priemere aj najdlhší čas.

Digitálna garáž je súčasťou širšej iniciatívy Pomáhame Slovensku rásť. Program zahŕňa on-line školenia aj prednášky, vďaka ktorým ľudia získajú poznatky o tom, ako funguje napríklad webová analytika, komunikačné nástroje, vyhľadávanie, mobilný marketing a tiež ďalšie vedomosti z oblastí ako on-line predaja a propagácie.