piatok 13. júla 2018

Radíme: V zahraničí plaťte kreditkou


V letných mesiacoch rieši väčšina Slovákov financovanie počas zahraničnej dovolenky. Základnou otázkou pritom ostáva, koľko nechať na účte a koľko si vziať v hotovosti. Podľa odborníkov je ideálna trojkombinácia – kreditná karta, debetná karta, hotovosť.

 „Kým kreditnou kartou zaplatíte v obchodoch, reštauráciách, hoteloch aj v požičovniach áut, na výber hotovosti je výhodnejšia debetná karta a pri úhrade drobných položiek, ako napríklad poplatok za toaletu, je najistejšia hotovosť. Najbezpečnejšou z nich je pritom kreditná karta", radí Rastislav Vallo. Počet miest, kde je možné zaplatiť kreditnou kartou, je bezkonkurenčne najvyšší v porovnaní s akýmkoľvek iným platobným nástrojom. Kreditkou sa tak zaplatí spoľahlivo a bezpečne kdekoľvek na svete. Zároveň prináša výhody spojené s hospodárením s financiami podľa aktuálnej potreby. „Pri kreditnej karte klient využíva peniaze banky. Ak by došlo k chybnej úhrade, neohrozuje tak vlastné finančné prostriedky na bežnom účte", zdôrazňuje Vallo. Najlepšie je stanoviť si finančné mantinely a používať kreditnú kartu všade, kde to je možné.

Zároveň je klient chránený voči vplyvu z podvodu v rizikovejších krajinách. Najčastejšia schéma zneužitia kreditnej karty je odpozorovanie čísla karty a následné zneužitie na internete alebo vytvorenie kópie karty z magnetického prúžku a zneužitie na nákup rychloobrátkového tovaru. „Ak by predsa takáto situácia nastala, peniaze klienta sú chránené a ostávajú nedotknuté, keďže pri kreditnej karte ide o peniaze banky. Zároveň sa vyhnite podľa možnosti vyberaniu hotovosti z kreditky. Poplatky za výber hotovosti kreditnou kartou sú zväčša vyššie ako pri debetnej karte. Ak potrebujete nutne hotovosť, vyberte ju radšej z bežného účtu", upozorňuje Vallo.

Na ochranu pred zneužitím karty platia viaceré pravidlá, a to nepustiť kreditnú kartu z ruky, používať ju u obchodníkov, ktorí majú dobrý kredit. Sú známi ako globálni poskytovatelia služieb a riadne poskytujú informácie o svojich službách a poplatkoch. Ak je to možné, treba sa vyhnúť záznamu čísla karty a platnosti karty na dokumentoch obchodníka a podobne.

Trend: Genetická analýza


Ak ľudia poznajú svoje genetické predispozície, sú schopní porozumieť fungovaniu svojho tela a zlepšiť kvalitu života zlepšením stravovacích návykov, diéty či pohybu.

Každý človek je jedinečný a to, čo funguje u jedného, u iného vôbec nemusí, dokonca mu to môže škodiť. „Na svete nenájdeme dvoch identických ľudí. Môžu za to rozličné variácie v génoch jednotlivých ľudí, resp. odlišné genetické informácie, ktoré okrem iného spôsobujú, že rôzni ľudia môžu absorbovať, tráviť, uskladňovať a metabolizovať jednotlivé živiny odlišným spôsobom. Odlišné dedičné predispozície u rôznych jednotlivcov tak môžu ovplyvňovať metabolický potenciál laktózy, fruktózy, glukózy, mastných kyselín, bielkovín a ďalších živín. Zároveň určujú individuálne požiadavky pre príjem jednotlivých živín u každého človeka", vysvetlil Peter Minárik. Ak teda ľudia poznajú svoje genetické predispozície a dedičné hendikepy, cielenými zmenami svojej životosprávy dokážu podľa neho znížiť potenciálne negatívne zdravotné následky a hrozby vyplývajúce zo slabších stránok svojich génov. Vhodnými stravovacími a diétnymi návykmi tak dokážu významnou mierou eliminovať vznik závažných civilizačných chorôb.
      
Allianz - Slovenská poisťovňa v spolupráci so slovinskou spoločnosťou GenEplanet prichádza s takouto genetickou analýzou. Na základe rozboru vzorky z ústnej sliznice dostane klient konkrétne odporúčania. Genetickú analýzu vykonávajú certifikované laboratóriá v zahraničí. Poisťovňa nemá žiadny prístup k analyzovaným vzorkám ani k samotným výsledkom analýzy.

Výzvy: Lepšie základné školy


Stovky základných škôl na celom Slovensku získajú desiatky miliónov eur na vybavenia jazykových a odborných učební, knižníc a na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

„V histórii Slovenska ide o jednu z najväčších investícií do odborných učební základných škôl. Spolu podporíme vybavenie 1.060 odborných učební a 131 knižníc pre 133.267 žiakov na základných školách", uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). V prvom kole eurofondovej výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu určenej pre základné školy bolo predložených 645 projektov v hodnote 56,7 mil. eur, z toho schválených bolo 352 projektov v hodnote 33 mil. eur, ktoré preplatí Európska únia. Celkovo bude podporených 131 knižníc, 263 IKT učební, 199 jazykových učební, 241 polytechnických učební a 357 prírodovedných učební. Oprávnenými prijímateľmi financií sú organizácie štátnej správy, obce, samosprávne kraje, mimovládne organizácie, subjekty súkromného sektora. Financie sú určené na obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, školských knižníc, prírodovedných učební, polytechnických učební, IKT učební a stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební. Celkovo na vybavenie základných škôl vyčlenil agrorezort 37 miliónov eur.
      
Na zvýšenie kvality základných škôl poputujú prostriedky aj z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ SR), ktoré začiatkom júna vyhlásilo výzvu Zvýšenie kvality vzdelávania na základných školách - čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť s alokáciou 15-miliónov eur. O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Výhľadovo MŠVVaŠ SR plánuje výzvu rozšíriť aj o SOŠ a gymnáziá. „Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín či na vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov. V rámci výzvy je možné sa uchádzať aj o príspevok na pomôcky previazané s predmetom výzvy. Aktivity tejto výzvy sú zamerané tak na žiakov základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov", spresnila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo školstva uzavrelo prvé hodnotiace kolo 9. 7. 2018 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja a 10. 7. 2018 pre školy z ďalších samosprávnych krajov. Doteraz sa zapojilo 37 škôl. Výzva je stále otvorená.

SR: Prepojenie call centier


Finančná správa SR (FS) a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) posilňujú spoluprácu. S cieľom skvalitniť služby pre klientov prepojili svoje call centrá.
      
Klienti štátnych inštitúcií môžu tak vybavovať svoje požiadavky jednoduchšie. Zabezpečí im to prepojenie call centra finančnej správy a Ústredného kontaktného centra slovensko.sk. Ak bude mať napríklad klient FS, ktorý podáva podanie na FS, problém s inštalačnými balíkmi na portáli slovensko.sk, pracovníci call centra FS jednoduchšie presmerujú hovor na podporu NASES. Klient tak nemusí telefonovať na iné telefónne číslo tak, ako to bolo doteraz. Procesy s využívaním občianskeho preukazu s čipom (eID) totiž nepatria do kompetencie FS. 
      
Rovnaký postup platí aj opačne. Ak na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk zavolá klient, ktorý potrebuje vybaviť agendu nesúvisiacu s prácou na portáli na slovensko.sk, ale priamo s FS, prepoja ho priamo na call centrum finančnej správy. Naďalej platí, že pracovníci na oboch call centrách dokážu poradiť priamo. Presmerovanie hovorov sa bude využívať len pri zložitejších či odbornejších dopytoch tak, aby klient získal potrebné informácie čo najrýchlejšie. 

štvrtok 12. júla 2018

SR: Lepšie bývanie, auto alebo poriadna dovolenka


O týchto veciach snívajú Slováci najčastejšie. Viac ako 60% je podľa prieskumu Home Credit  preto ochotných obmedziť svoje výdavky.

Keď mali Slováci uviesť, o čom snívajú najviac, pričom by to ale pre nich malo byť reálne dosiahnuteľné, najčastejšie išlo o kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Na druhom mieste sa umiestnili želania súvisiace s kúpou auta a tretím najčastejším želaním bola dovolenka. A čo sú Slováci ochotní obetovať pre splnenie svojich materiálnych túžob? „Najčastejšie je to ochota nejakým spôsobom sa uskromniť, čo uviedlo vyše 60% opýtaných. Menej už bolo tých, ktorí by boli odhodlaní obetovať svoj čas, teda viac pracovať alebo sa ďalej vzdelávať či rekvalifikovať. Našlo sa však aj 13% takých, ktorý by boli ochotní vzdať sa svojich zlozvykov, akými sú fajčenie či pitie alkoholu“, približuje Jaroslav Ondrušek.

Na splnenie svojich túžob si vyše 50% Slovákov odkladá časť svojich príjmov, zhruba polovica z nich tak robí pravidelne. Tretina ľudí si sny plní tak, že si na ich realizáciu zoberú úver alebo pôžičkou. Je zaujímavé, že skoro 30% Slovákov dúfa, že potrebné peniaze vyhrajú a občas si teda zatipujú, 16% si privyrába a je tu aj 9% takých, ktorí iba snívajú. „Pôžičky sú pre mnohých opýtaných dostupným spôsobom, ako si splniť svoje sny. Je totiž jednoduchšie si čiastky rozdeliť do splátok, ako si našetriť väčší obnos peňazí, napríklad na nákladnú rekonštrukciu bytu. Na druhej strane, ak si vyberáte dovolenku a riešite jej financovanie, ideálne je na ňu minúť svoje nasporené peniaze. Pri každej pôžičke by si ale mali ľudia dobre zvážiť, či ju budú v budúcnosti schopní splácať a mali by mať pre istotu aj nejakú finančnú rezervu“, radí Jaroslav Ondrušek.

Takmer dve tretiny opýtaných sa v prieskume vyjadrili, že sa im už podarilo splniť si svoj veľký sen. Najviac ľudí (35%) vďaka pôžičke alebo úveru, dvaja z desiatich sa zasa uskromnili. Ďalších 15% si odkladalo nejaké peniaze pravidelne a 14% aspoň občas. „Našli sa však aj takí, čo to dosiahli pomerne jednoducho: 4%Slovákov uviedli, že sa im podarilo splniť si nejaký veľký sen zásluhou dedičstva a ďalšie percento ľudí za to vďačí uzavretiu manželstva“, dodal J. Ondrušek.

Prieskum sa realizoval od 18. do 24. mája 2018 metódou CAWI na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 400 respondentov vo veku 18 – 60 rokov.   

GDPR: Najväčší rešpekt majú slovenské a české firmy


Každá tretia firma na Slovensku a v Čechách vyhlásila, že sa kvôli novým pravidlám o ochrane osobných informácií bojí o svoje prežitie. Firmy v ostatných európskych krajinách až takéto ohrozenie nepociťujú.

Keď sa v prieskume EOS KSI firiem v Európe pýtali, čo všetko im prinesie GDPR, české a slovenské firmy pri jednej odpovedi vynikli. Oproti ostatným krajinám omnoho častejšie uviedli, že nové pravidlá môžu znamenať riziko pre ich obchodný model. V českých firmách to povedalo 43% spoločností, čo je spomedzi sledovaných krajín úplne najviac. Nasleduje Rumunsko s 39 a na treťom mieste Slovensko s 37%.  Štúdia pritom sledovala 15 európskych krajín a v priemere sa o svoje podnikanie obáva 26% firiem. „Príčinou môže byť to, že niektoré firmy presne nevedia, aké povinnosti im z GDPR vyplývajú. Prináša to strach, neistotu a niektoré neveria, že to môžu úspešne zvládnuť", komentuje prieskum Michal Šoltes.

Obavy z prežitia však nie sú to jediné, s čím sa firmám GDPR spája. Vyše 70% spoločností očakáva viac „papierovačiek“ a napríklad aj zvyšovanie počtu zamestnancov. Na druhej strane, benefitom GDPR je podľa nich vyššia úroveň ochrany údajov.

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a firmám prinieslo rad nových povinností. Svojich zákazníkov musia omnoho presnejšie ako v minulosti informovať, čo robia s ich osobnými údajmi a komu ich poskytujú. Zákazníci zároveň získavajú právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz firiem. Každý únik osobných údajov musia firmy bezprostredne nahlásiť a navrhnúť riešenie. Za nedodržanie týchto ustanovení hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky štyroch percent celosvetového ročného obratu firmy.

Radíme: Vyššie materské

Sociálna poisťovňa pripomína, že výška materského sa určuje z reálneho hrubého príjmu (vymeriavacieho základu), ktorý žiadateľ o materské skutočne dosiahol v rozhodujúcom období. Obmedzená je len maximálna suma dávky (v súčasnosti zhruba 33,73 € na deň), minimálna suma materského stanovená nie je.

Môže sa preto stať, že výška materského bude nižšia ako suma rodičovského príspevku (v súčasnosti 214,70 € na mesiac). Ak je suma materského nižšia ako je suma rodičovského príspevku, možno požiadať o jej dorovnanie do výšky rodičovského príspevku. Nie však Sociálnu poisťovňu, ale príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho bydliska, ktorý rodičovský príspevok aj ostatné štátne sociálne dávky priznáva a vypláca. K žiadosti o dorovnanie materského do výšky rodičovského príspevku je potrebné priložiť rozhodnutie o nároku na materské zo Sociálnej poisťovne, v ktorom je uvedená výška materského na deň.

V máji 2018 bolo vyplatených 31 306 dávok materské, priemerná výška materského dosiahla 633,38 €. Maximálna výška materského dosiahla 1.394,30 €. Rok predtým, v máji 2017 bolo vyplatených 28 356 dávok materské s priemernou výškou 527,04 €. Maximálna suma dávky bola vtedy 1.260 €.

e-Recept: Lieky objedná a dodá jedna lekáreň


Lekárne majú od júla t.r. možnosť blokovať e-recepty, aby objednali a dodali liek, ktorý v lekárni nie je dočasne dostupný. Pacienti tak nemusia zháňať liek v iných lekárňach.

Blokovanie e-receptov je nová funkcionalita systému elektronického zdravotníctva, ktorý ministerstvo uviedlo do praxe v januári. Takýto postup má zabrániť duplicitnému vydávaniu liekov vo viacerých lekárňach.  Využíva sa vtedy, ak lekáreň predpísaný liek v tom čase nemá k dispozícii, ale vie ho objednať. Počas čakania na dodanie si e-recept zablokuje, aby nedošlo k výdaju v inej lekárni. Elektronický recept sa automaticky odblokuje pri výdaji lieku. Ak lekáreň nevie liek vydať v požadovanom čase, odblokuje predpis, ktorý môže byť vybavený v inej lekárni. Odblokovať recept môže len tá lekáreň, ktorá ho zablokovala.
      
Podľa NCZI v systéme e-zdravie, ktorý funguje od januára t.r., lekári doteraz predpísali vyše 19 miliónov e-receptov a zaregistrovali 5 miliónov záznamov z vyšetrení.

streda 11. júla 2018

Aktuálne: Stĺpy v mestách a obciach sa o novú optiku vedenú vzduchom dopĺňať nesmú


Umiestnenie novej stavby elektronickej komunikačnej siete v zastavanom území obce v podobe vzdušného káblového vedenia, napríklad na nosiče existujúceho vedenia iných vzdušných káblových rozvodov, je v rozpore s vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 532/2002. Konštatuje to Ministerstvo dopravy a výstavby SR v usmernení, ktoré vydala sekcia výstavby na základe viacerých podnetov zo strany stavebných úradov a firiem.

Podľa ministerstva v ostatných rokoch dochádza k nejednoznačnému uplatňovaniu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) zastáva názor, že viacerí operátori vrátane Slovak Telekomu rozširujú pokrytie miest a obcí širokopásmovým internetom v rozpore s legislatívou. Nové optické siete totiž vedú vzduchom po telekomunikačných, elektrických, rozhlasových či osvetľovacích stĺpoch, hoci podľa vyhlášky majú byť umiestňované pod povrchom zeme. „Budovanie nových optických sietí pod zámienkou opravy, rekonštrukcie alebo dopĺňania starých vzdušných vedení považujeme za nelegálne a diskriminačné, pretože ho môže využívať iba úzka skupina firiem, ktorá týmto spôsobom získava na trhu neférovú konkurenčnú výhodu. Viesť nové vedenia vzduchom je totiž nielen výrazne lacnejšie ako pod zemou, ale operátor takto dokáže vybudovať optiku aj mnohonásobne rýchlejšie,“ hovorí Michal Rybárik.

V záujme zjednotenia postupov orgánov štátnej stavebnej správy ministerstvo k danej téme uviedlo, že „nové elektronické komunikačné siete sú samostatnými stavbami, ktoré je potrebné posudzovať samostatne ako nové stavby a pri ich povoľovaní aplikovať všetky súvisiace ustanovenia stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok“. To podľa usmernenia znamená, že „nové stavby elektronických komunikačných sietí v zastavanom území je prípustné umiestňovať len pod povrch zeme“. Ministerstvo zamietlo aj odvolanie spoločnosti Východoslovenská distribučná (VSD) vo veci výstavby nadzemnej optickej siete v obci Seňa na existujúcich stĺpoch elektrického vedenia. Sieť mala byť podľa ohlásenia, ktoré firma podala na miestnom stavebnom úrade, doplnkom elektrickej distribučnej siete. V skutočnosti išlo o optickú sieť pre poskytovanie vysokorýchlostného internetu, ktorú si po dokončení niektorí provideri prenajali a začali cez ňu poskytovať služby. Výstavbou optiky v Seni sa začala zaoberať prokuratúra. Po preskúmaní prípadu skonštatovala, že ide o nové telekomunikačné vedenie, ktoré má byť podľa legislatívy v zastavanej časti obce vedené pod povrchom zeme. Po viacerých prieťahoch skončil napokon prípad až na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré sa vlani v celom rozsahu stotožnilo s právnym názorom okresného prokurátora. Odbor výstavby a bytovej politiky Okresného úradu Košice na základe toho zrušil opatrenie obce Seňa, ktorou bola stavba VSD povolená. Odvolanie VSD rezort dopravy zamietol a definitívne potvrdil rozhodnutie Okresného úradu v Košiciach, čím sa z optickej siete VSD ťahanej po elektrických stĺpoch stala čierna stavba.

EU: Letný čas


Do 16. augusta t.r. môžete vyjadriť svoj názor na úpravu letného času vo verejnej konzultácii Európskej komisie. On-line dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny) a príspevky do konzultácie budú následne zverejnené.

Komisia tak reaguje na podnety
- od občanov, ktorí sa sťažujú na negatívny vplyv časového posunu na ich zdravie;
- z Európskeho parlamentu, ktorý v  uznesení z februára 2018 požiadal EK, aby súčasnú smernicu preskúmala prípadne navrhla jej revíziu;
- od členských štátov  – niekoľko členských štátov sa s problematikou striedanie času obrátilo na komisiu listom, napríklad Fínsko žiada, aby sa od polročných časových zmien upustilo.

Pri súčasnej úprave sa v EÚ posúva čas dvakrát do roka, pričom sa zohľadňuje meniaca sa dĺžka trvania denného svetla. Vo väčšine členských štátov je letný čas dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do obdobia prvej a druhej svetovej vojny, resp. ropnej krízy sedemdesiatych rokov. Vtedy bolo hlavným účelom letného času šetriť energiu. Letný čas na úrovni EÚ funguje od osemdesiatych rokov a momentálne ho upravuje smernica 2000/84/ES, ktorá ukladá členským štátom povinnosť prejsť na letný čas v poslednú marcovú nedeľu a späť na zimný čas v poslednú októbrovú nedeľu. Cieľom európskej legislatívy EÚ o letnom čase bolo zjednotiť termíny prechodu na letný čas, aby sa predišlo potenciálnym problémom, napríklad v doprave, spôsobeným rozdielnymi  termínmi zmeny času.

Užitočnosťou letného času v EÚ sa zaoberali viaceré štúdie, z ktorých vychádza nasledovné:
Vnútorný trh – nekoordinované zmeny času medzi členskými štátmi by poškodili vnútorný trh, skomplikovala by sa preprava, komunikácia i cestovanie.
Energetika – aj napriek tomu, že úspora energie bola jedným z hlavných dôvodov zavedenia letného času, ukazuje sa, že celková úspora energie vďaka letnému času je zanedbateľná.
Zdravie – na jednej strane má letný čas pozitívny vplyv, keďže umožňuje tráviť viac času vonku, na druhej strane chronobiologický výskum naznačuje, že vplyv takýchto zmien na ľudský biorytmus môže byť závažnejší, než sa predpokladalo.
Bezpečnosť na cestách – neexistujú jednoznačné dôkazy o prepojení medzi letným časom a počtom dopravných nehôd.

V reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu Európska komisia navrhla dve hlavné politické alternatívy na zaistenie harmonizovaného režimu, a to:
- zachovanie súčasnej úpravy letného času v EÚ v zmysle smernice 2000/84/ES;
- zrušenie polročných časových posunov vo všetkých členských štátoch a zákaz periodických posunov; opäť treba poznamenať, že sa to netýka časových pásem a rozhodnutie o tom, či trvalo ponechať zimný alebo letný (prípadne iný) čas, by zostalo na uvážení jednotlivých členských štátov.

Kryptomeny: Prvý úspešný audit


Platforma ICONOMI poskytujúca investície v systéme krytpomeny prešla ako prvá na svete auditom. Išlo o špeciálny druh blokchain auditu nazývaný Dôkaz o solventnosti.

Spoločnosti zo skupiny Deloitte vykonali takýto audit ako prví z tzv. Veľkej štvorky audítorských spoločností. Cieľom platformy bolo aj uistenie používateľov, že zostatky na ich účtoch sú správne. Pomocou špeciálneho systému si tak každý mohol anonymne skontrolovať svoj zostatok na účte. Konečný výsledok auditu preukázal, že platforma je solventná, zostatky na účtoch jej používateľov sa zhodujú s vykázanými zostatkami a rezervy pokrývajú záväzky.

 „Takáto služba sa môže stať príkladom overenia majetku a prejavu transparentnosti voči investorom aj u iných spoločnosti fungujúcich na báze blockchain. Zároveň môže byť prvým krokom k vytvoreniu regulačného rámca pre správcovské platformy na báze kryptomeny“, povedal Michal Kopanič.

Pozn.: Blockchain audit nepredstavuje žiadny typ auditu účtovnej závierky. Je definovaný ako proces, ktorý na overenie existencie alebo vlastníctva digitálneho majetku využíva technológiu blockchain.

Radíme: Chybné SMS správy


VÚB banka radí svojim klientom, aby si správny disponibilný zostatok na svojom účte overili cez aplikáciu internet banking a mobil banking alebo cez službu Kontakt na infolinke 0850 123 000.

Banka tak reaguje na výsledok nočného spracovania z 9.7. na 10.7., kedy vygenerovala niektorým klientom SMS notifikáciu o výbere z bankomatov z piatka 6.7. so zlou informáciou o disponibilnom zostatku. Transakcie boli však zúčtované korektne, klienti nemali duplicitne zúčtované žiadne transakcie a svoje financie majú k dispozícii.

Zároveň by klienti banky mali dostať ospravedlňujúcu a vysvetľujúcu SMS správu.

utorok 10. júla 2018

Radíme: Energetický audit

Takmer 60 miliónov EUR sa môže čerpať na Slovensku v rámci štyroch aktuálnych výziev Operačného programu kvalita životného prostredia. Sú určené na zníženie energetickej náročnosti, zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva  a využívanie OZE (Obnoviteľných zdrojov energie). 

K dispozícii ich majú  malé a stredné firmy, ale aj subjekty územnej samosprávy a ústrednej správy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch. ,,Základným povinným krokom k žiadosti o nenávratný finančný príspevok je však energetický audit. Výsledky auditu sú základom na vypracovanie projektovej dokumentácie k jednotlivým opatreniam a následnom vypracovaní žiadosti o príspevok. Doba vypracovania energetického auditu je štandardne aj viac ako 30 dní a firmy teda musia rátať s prípravou“,  konštatuje Eduard Chudovský. Dodáva, že pri zrekonštruovaní energetických zariadení alebo napríklad systémov osvetlenia v areáloch môžu firmy a organizácie usporiť tisíce až desaťtisíce eur ročne. Mikropodniky, malé a stredné podniky majú možnosť získať pri výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch nenávratný 
príspevok už pri 15% spoluúčasti, pri iných programoch pri 40% spoluúčasti.

Čo všetko môžete v rámci dotačného programu energetiky prefinancovať:
–    Samotný Energetický audit (MSP).
–    Rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb nato nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.
–    Zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií.
–    Rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody.
–    Rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove.

V súčasnosti sú k dispozícii tieto výzvy z operačného programu kvalita životného prostredia:
–    Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch (17 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS, 3 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív (20 mil. EUR).
–    Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (19 mil. EUR).

Viac informácií na: http://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.

EU: Žiadosť o autorizáciu vstupu

Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk, ešte pred ich príchodom na územie EÚ. 

Osobám, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné či epidemiologické riziko, prípadne u ktorých hrozí nelegálne imigrácia, bude vstup zamietnutý. Občania vyše šesťdesiatich krajín a území, ktorí sú oslobodení od povinnosti žiadať pri krátkodobých pobytoch na území EÚ víza, budú na základe nových pravidiel musieť pred vycestovaním vyplniť elektronický formulár. Medzi povinne poskytované údaje bude patriť meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu - vrátane jeho doby platnosti a krajiny vydania, adresa trvalého pobytu, kontaktné informácie a členský štát, cez ktorý plánujú vstúpiť na územie EÚ. Povolenie na vstup prostredníctvom systému ETIAS bude spoplatnené sumou 7 eur a bude platné počas troch rokov, prípadne do vypršania platnosti cestovného dokladu.

Žiadateľ bude musieť informovať zodpovedné orgány aj o akomkoľvek právoplatnom rozsudku voči svojej osobe vo veci závažného trestného činu, medzi ktoré patrí napríklad terorizmus, sexuálne zneužívanie detí, obchod s ľuďmi, drogová trestná činnosť, vražda či znásilnenie. Bude tiež povinný poskytnúť informácie o svojom pobyte v špecifických vojnových alebo konfliktných zónach a o akomkoľvek správnom rozhodnutí o vyhostení z krajiny. Všetky informácie sa týkajú obdobia ostatných desiatich rokov pred podaním žiadosti, na informácie súvisiace s teroristickou trestnou činnosťou sa vzťahuje obdobie dvadsiatich rokov. Žiadateľ bude tiež povinný podať informácie o dátume rozsudku a krajine, v ktorej bol vynesený.

Údaje budú overené v databázach, ktoré by okrem iného mali odhaliť, či nebola nahlásená strata alebo odcudzenie daného cestovného dokladu, prípadne či na žiadateľa nebol vydaný zatykač. Drvivá väčšina žiadateľov získa autorizáciu krátko po vyplnení elektronického formulára. Pokiaľ však kontrola dokladov odhalí nezrovnalosti, alebo ak má žiadateľ zápis v registri trestov, vycestoval v ostatnom období do konfliktných oblastí, prípadne bol vyhostený z krajiny, poskytnuté údaje budú manuálne overené s cieľom určiť povahu a rozsah bezpečnostného či epidemiologického rizika danej osoby alebo rizika jej imigrácie do EÚ.Menej za recykláciu automobilov

Organizácia zodpovednosti výrobcov vozidiel Auto Recycling znížila od 1.7.2018 poplatky na recykláciu vozidiel o 20%.

Auto Recycling združujúci 27 zástupcov výrobcov vozidiel a 43 značiek vozidiel znížilo výšku vyberaných poplatkov za prevzatie zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla podľa zákona o odpadoch č. 79/2017 Z.z. Doteraz vyberaný poplatok 30 EUR za vozidlo kategórie M1 (osobné motorové vozidlo), N1 (malé nákladne vozidlo) a L2e je od 1. júla 2018 nižší o 20% a je stanovený na sumu 24 EUR vrátane DPH.

„Výrobcovia vozidiel zabezpečujú činnosť zberu a spracovania starých vozidiel v súlade so svojimi povinnosťami, ktoré definuje smernica o vozidlách po dobe životnosti 2000/53/ES a zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. Po zmene zákona o odpadoch a zrušení recyklačného fondu sme nastavili systém spolupráce na zber a spracovanie starých vozidiel s autorizovanými spracovateľmi na Slovensku a voči majiteľom vozidiel sme priniesli takmer 64% nižšie poplatky ako v predchádzajúcom systéme recyklačného fondu s poplatkom vo výške 66,39 EUR“, spresnil Ing. Pavol Prepiak.

Aktuálne: Prvá pomoc na cestách

Tento týždeň (9. - 13. júla 2018) môžete na slovenských cestách stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. V rámci spolupráce s Policajným zborom SR budú preverovať praktické zručnosti a vedomosti vodičov z oblasti poskytovania prvej pomoci. 

Nebude to však žiadne prísne skúšanie, snahou tejto iniciatívy je vodičom pripomenúť, aké jednoduché a pritom kľúčové sú základné znalosti laickej prvej pomoci. Šoféri si budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a zopakovať si kardiopulmonálnu resuscitáciu. SČK sa touto aktivitou pripája k iniciatíve a výzve Európskej charty o bezpečnosti cestnej premávky s cieľom znížiť počet obetí pri dopravných nehodách edukáciou verejnosti z radov vodičov priamo v teréne.

Vedieť poskytnúť prvú pomoc však môžete potrebovať nielen pri dopravnej nehode. Tieto zručnosti sa vám môžu zísť kdekoľvek a kedykoľvek – doma, v práci, počas dovolenky. Akreditované kurzy prvej pomoc organizuje všetkých 36 územných spolkov SČK po celý rok na celom území Slovenska.

pondelok 9. júla 2018

Radíme: Letné horúčavy

Letné dni často sprevádzajú nebezpečne vysoké teploty. Úpal hrozí každému, pričom najviac ohrozené sú malé deti, starší ľudia a ľudia so zdravotnými problémami.  

Detský organizmus sa prehreje až päťkrát rýchlejšie ako organizmus dospelého človeka. Deti do dvoch rokoch ešte nevedia regulovať svoju teplotu. Preto dobre zvážte, v akých podmienkach necháte dieťa sedieť v aute. Klíma je nevyhnutná, hlavne pri dlhších cestách. Pri prehriatí organizmu dochádza k zlyhaniu termoregulačného centra v mozgu, zastaví sa potenie a telo sa viac nemôže ochladzovať vyparovaním potu. Dospelí by mali v lete spomaliť tempo a vyhnúť sa škodlivým látkam. Kofeín a alkoholické nápoje, ktoré spôsobujú stratu tekutín, by sa mali vymeniť za veľa ovocia a zeleniny. Nikotín zase sťahuje cievy a tak sa telo horšie prispôsobuje vysokým teplotám. Odporúča sa nosiť svetlé oblečenie a pokrývku hlavy. Najlepšou prevenciou je vyhýbať sa dlhšiemu pobytu na priamom slnku.

Prvá pomoc pri priehratí organizmu: postihnutú osobu treba ihneď ochladiť premiestnením do chladnejšieho prostredia a podať jej po malých dúškoch vodu. Do vody je vhodné pridať aj lyžičku kuchynskej soli a minerály, zabráni sa tak poteniu, hnačke či zvracaniu. Úpal ohrozuje život človeka, preto mu po poskytnutí prvej pomoci zabezpečte prevoz do nemocnice.

EU: Smernica o balíkoch cestovných služieb

Od 1. júla majú spotrebitelia, ktorí si kúpia balík cestovných služieb, väčšie práva. 

Vďaka novej smernici platí ochrana nielen pre tradičné zájazdy, ale vzťahuje sa už aj na spotrebiteľov, ktorí si zarezervujú iné formy kombinovaných cestovných služieb - napríklad balíky zostavené podľa vlastných potrieb, pri ktorých si vyberú jednotlivé prvky svojej cesty v jednom predajnom mieste na internete alebo v jednej cestovnej kancelárii. Na základe novej smernice sa tiež zavedie ochrana „spojených cestovných služieb“, keď si spotrebiteľ kúpi cestovné služby v jednom predajnom mieste, ale prostredníctvom oddelených rezervačných postupov, alebo keď je po rezervácii jednej cestovnej služby na jednej internetovej stránke presmerovaný na rezerváciu inej služby na inej internetovej stránke.

Čo prinesú nové pravidlá dovolenkárom?
–  Jasnejšie informácie pre dovolenkárov: firmy musia informovať budúcich dovolenkárov prostredníctvom štandardizovaného informačného formulára o tom, či im ponúkajú balík cestovných služieb alebo spojenú cestovnú službu, ako aj o ich základných právach. Musia poskytnúť jasné informácie o prvkoch a charakteristikách daného balíka, jeho cene a všetkých dodatočných poplatkoch.

– Vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku: firmy predávajúce balíky cestovných služieb musia mať ochranu pre prípad platobnej neschopnosti. Takáto ochrana pokrýva vrátenie peňazí a návrat domov v prípade úpadku organizátora. Vzťahuje sa aj na spojené cestovné služby.

– Jasnejšie pravidlá týkajúce sa právnej zodpovednosti: v prípade problémov nesie zodpovednosť organizátor balíka cestovných služieb bez ohľadu na to, kto cestovné služby poskytuje.

– Posilnenie práva zrušiť zájazd: podľa novej smernice môžu cestujúci zrušiť zájazd z akéhokoľvek dôvodu, musia však zaplatiť primeraný poplatok. Ak sa ich cieľová destinácia stane nebezpečnou, napríklad z dôvodu vojny alebo prírodnej katastrofy, alebo ak sa cena balíka služieb zvýši o viac ako 8% pôvodnej ceny, môžu dovolenku zrušiť bezplatne.

– Ubytovanie, ak nemožno zaistiť návrat domov: ak sa dovolenkári nemôžu vrátiť zo zájazdu v plánovanom čase, napríklad pre prírodnú katastrofu, majú právo na ubytovanie až na tri noci. Ubytovanie na ďalšie noci sa riadi príslušnými predpismi o právach cestujúcich.

– Pomoc dovolenkárom: organizátor zájazdu musí okrem toho poskytovať pomoc dovolenkárom v ťažkostiach najmä tak, že im poskytne informácie o zdravotníckych službách a konzulárnej pomoci.

Členské štáty mali povinnosť preniesť smernicu do vnútroštátneho práva do 1. januára 2018. Komisia preskúma, ako bola smernica prenesená do vnútroštátneho práva členských štátov a ako sa v týchto štátoch uplatňuje. 

Výzvy: Pre dáta, služby a cloud

Tri dopytové výzvy, ktoré zverejní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa týkajú zdieľania údajov medzi úradmi, zlepšovania služieb e-governmentu a migrácie informačných systémov do vládneho cloudu.

Výzvou Manažment údajov inštitúcií verejnej správy môžu byť realizované 4 typy dopytovo – orientovaných projektov:
Komplexný projekt pre manažment údajov –  reforma vo využívaní dát pre organizáciu, ktorá má heterogénne informačné prostredie s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba) a potrebuje internú integráciu a konsolidáciu údajov.
Jednoduchý projekt pre manažment údajov – reforma vo využívaní dát pre organizáciu s homogénnym informačným prostredím (napríklad obec).
Publikovanie otvorených dát
Projekt pre konzumentov údajov – rýchle zavedenie princípu „jeden-krát a dosť“ vo vnútri inštitúcie.
Jednotlivé projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 3 miliónov eur, pričom na výzvu je celkovo vyčlenených 30 miliónov eur.

Výzva Malé zlepšenia eGov služieb (elektronických služieb verejnej správy) sa zameriava na elektronické služby pre občanov a podnikateľov, napríklad jednoduchšie formuláre, notifikácie o stave služby či možnosť vybaviť službu cez mobilný telefón alebo celú on-line bez požiadavky dokladať ďalšie papierové dokumenty alebo navštevovať úrady. Cieľom je zvýšiť dobrovoľnú používanosť e-služieb s tým, že prvoradé musia byť potreby používateľov. Kandidátmi do týchto dopytovo-orientovaných projektov sú také  služby, ktoré už dnes preukazujú minimálne 5-tisíc podaní ročne. Tieto projekty môžu získať nenávratný finančný príspevok vo výške od 80-tisíc do 800-tisíc eur z celkovej alokácie 20 miliónov eur.

Výzva Migrácia informačného systému verejnej správy do cloudovej Infraštruktúry ako služby uľahčí potenciálnym žiadateľom premiestniť svoje informačné systémy do vládneho cloudu. Nenávratné finančné príspevky z tejto výzvy budú poskytnuté vo výške od 75-tisíc až 750-tisíc eur z 10-miliónového balíka.

Výzvy budú otvorené a schvaľovanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bude 15. novembra 2018. Projekty budú financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7.

Upozorňujeme: Novšie verzie eID klienta

Ministertsvo vnútra SR aktualizovalo aplikácie eID klienta. Pri návšteve portálu slovensko.sk sa vám tak môže zobraziť výzva na ich inštaláciu.

Inštaláciu môžete realizovať viacerými spôsobmi:
- Pri štarte počítača aplikácia automaticky zistí novšiu verziu a ponúkne možnosť aktualizácie a potvrdenia inštalácie.
- Na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie,
 časť Operačný systém MS Windows – Aplikácia na prihlásenie (eID klient) si stiahnete inštalačný súbor a spustíte sprievodcu inštaláciou, kliknete na tlačidlo Inštalovať, čím sa spustí inštalácia a dokončíte ju kliknutím na tlačidlo Dokončiť.
- Verziu 2.0.1. si stiahnete priamo na https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download.

Automaticky si pritom odinštalujete starú verziu eID klienta. Činnosti pri prihlasovaní zostávajú nezmenené.