piatok 14. septembra 2018

ETM: Kombinuj a choď


Bratislava sa aj tento rok zapojí do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa koná každoročne od 16. do 22. septembra. Vodiči sa môžu tešiť na možnosť bezplatného cestovania v MHD a na zľavnenú prímestskú dopravu.
      
Tohtoročná kampaň ETM je zameraná na tému „kombinuj a choď". Hlavné mesto v tomto smere v rámci podpory alternatívnej dopravy umožní v spolupráci s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) aj tento rok možnosť cestovať v MHD zadarmo pre všetkých vodičov motorových vozidiel. Na jazdu zadarmo v dopravných prostriedkoch MHD bude stačiť preukázanie sa platným vodičským preukazom, ktorý bol vydaný v štátoch EÚ. Na medzimestské linky 801, 901 a na nočné spoje MHD sa zľava vzťahovať nebude a bude platiť štandardná tarifa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Od 16. do 22. septembra vrátane budú môcť obyvatelia cestovať v IDS BK na regionálnych linkách Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a autobusového dopravcu Slovak Lines s 50% zľavou zo základného cestovného bez nutnosti preukazovania sa platným vodičským preukazom. Do akcie sa zapojí aj vlakový dopravca RegioJet, ktorý ponúkne jednodňovú stopercentnú zľavu v sobotu 22. septembra v regionálnych vlakoch RegioJet linky S70 na trase Komárno - Bratislava. 

Záujemcovia môžu využiť aj bratislavský mestský projekt zdieľaných bicyklov bikesharing, ktorý bol spustený minulý týždeň. K dispozícii bude aj carsharing, ktorý spustili už minulý rok. Projekt up! city realizovaný na Námestí SNP pred Starou tržnicou ako forma zdieľanej dopravy by mal pomôcť k zlepšeniu mobility v meste, ako aj čistejšiemu ovzdušiu.

DPB si v rámci ETM pripravil deň otvorených dverí vo svojej vozovni Jurajov dvor. Ten sa bude konať v sobotu 22. septembra v čase od 10.00 do 16.00 h. Súčasťou programu bude aj prehliadka nových i historických vozidiel mestskej hromadnej dopravy.

On-line: Kalkulačka na výpočet príspevku na opatrovanie


Odborníci z Inštitútu sociálnej politiky ministerstva práce vytvorili kalkulačku na výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Jej zverejnením na web stránke ministerstva práce chcú zlepšiť informovanosť ľudí, ktorí sa starajú o ťažko postihnutého blízkeho.

Kalkulačka umožňuje žiadateľom skontrolovanie nároku a nezáväzný výpočet výšky príspevku na opatrovanie. Je potrebné zadať parametre: výšku príjmu, dôchodku, či je ťažko zdravotne postihnutá osoba nezaopatrené dieťa a pod. Kalkulačka následne vypočíta sumu príspevku. „Reálne zisťovanie nároku na priznanie a výšku príspevku na opatrovanie môže v praxi trvať niekoľko týždňov. Kalkulačka umožní nezáväzne vypočítať sumu príspevku prakticky okamžite po zadaní vstupných údajov“, uviedla Lucia Fašungová. 

Začiatkom leta bola prijatá novela zákona o penažných príspevkoch na kompenzáciu tažkého zdravotného postihnutia, ktorej najvýznamnejšou zmenou je nárast príspevku na opatrovanie. Už v tomto roku to je mimoriadne navýšenie pre opatrovatelov v produktívnom veku o cca 120 eur, pre opatrovatelov v dôchodkovom veku o cca 92 eur.       

Technológie: Samozrejmosť aj rušivý prvok


V Spojených štátoch amerických uskutočnila spoločnosť 3M medzi žiakmi generácie Z prieskum týkajúci sa ich správania v škole a vzťahu k elektronike počas vyučovania. Aj napriek všeobecnému presvedčeniu, že mladí sú čisto digitálnou generáciou, 90% žiakov si robí poznámky ručne a svoj telefón si počas vyučovania vypína až 61% žiakov a študentov. 

Mladí, narodení od polovice 90. rokov do súčasnosti (generácia  Z) vyrastali s mobilným telefónom v ruke a celý svoj život sú obklopení modernými technológiami. Známi sú svojím rýchlym životným tempom a takmer neustálou on-line prítomnosťou. Aspoň taká je vžitá predstava. „Používanie sociálnych sietí je pre generáciu Z samozrejmosťou. Keď  ale príde na domáce úlohy a štúdium, pre 61% dopytovaných sú mobilné telefóny rušivým rozptýlením. Mladí  ich teda vypínajú, aby sa dokázali plne sústrediť. To však neznamená, že by počas štúdia technológie úplne prehliadali. Až 85% mladým sa učí najlepšie, keď majú k dispozícii digitálne aj nedigitálne nástroje. Na počítači tak môžu vyhľadávať informácie, ale svoje poznámky si zapisujú stále klasicky perom", komentoval Matej Polievka.

Viac ako 80% študentov by sa necítilo úplne komfortne, pokiaľ by museli používať iba digitálne nástroje. Neposkytujú im takú slobodu, akú majú s ručne písanými poznámkami. Sami študenti v 85 % priznávajú, že úlohy si splnia skôr vtedy, keď si ich môžu ručne zapísať na papier. Podobne to je aj pri práci s informáciami v zamestnaní. Poznámkový blok a pero sú stále neoddeliteľnou súčasťou mnohých profesií napriek tomu, že vo veľkom používajú aj digitálne technológie. Poznámkové bločky pomôžu napísať rýchlu poznámku alebo odkaz, ktorý sa vďaka farebnosti medzi ostatnými papiermi nestratí, alebo vyznačiť si dôležitú stranu v  knihe či katalógu.

Mladí vnímajú technológie hlavne ako prostriedok kontaktu so svojimi vrstovníkmi a tiež rýchleho kontaktu so svojou rodinou. Až 78% dopytovaných sa priznalo k posielaniu textových správ a správ na sociálnych sieťach počas vyučovania a viac ako polovica uviedla, že to robí často. Ale napriek všetkému textovaniu nemajú mladí z generácie Z v školách vôbec nízke ambície. Dobré známky sú hlavným cieľom pre necelé tri štvrtiny z nich. Je však potešujúce, že aj keď technológie vnímajú ako neoddeliteľnú súčasť svojho života, uvedomujú si aj ich tienisté stránky. Traja zo štyroch zástupcov generácie Z uviedli, že ich technológie pri štúdiu rušia.

štvrtok 13. septembra 2018

Novinka: Web pre Centrálne úradné doručovanie


O niekoľko mesiacov sa má na Slovensku začať realizovať projekt Centrálne úradné doručovanie, od ktorého si štát sľubuje šetrenie v miliónoch eur ročne. Všetky dokumenty od úradov budú v nových obálkach s červeným prúžkom. Ďalšie informácie sú sústredené na novej webovej stránke novaobalka.sk.

Stránka vznikla z iniciatívy zamestnancov Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Webstránka obsahuje informácie o tom, čo je Centrálne úradné doručovanie a jeho výhody, čo konkrétne nájde občan v obálke a popis dokumentov. Tvorcovia mysleli aj na tých, ktorí sa budú chcieť o obálke a jej obsahu poradiť. V rubrike Kontakt nájdu telefónne číslo a formulár pre Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk.

Postupné zmeny doručovania úradných rozhodnutí majú zabezpečiť jeho zjednodušenie, sprehľadnenie a formálne zjednotenie. Tým občanom, ktorí si prajú komunikovať so štátom elektronicky, musia úrady posielať rozhodnutia do ich elektronických schránok. Tým, ktorí uprednostňujú klasickú poštu, systém automaticky zašle rozhodnutia listinne v nových obálkach vytvorených pre projekt Centrálne úradné doručovanie.

EU: Európsky zbor solidarity

Európsky parlament schválil zriadenie Európskeho zboru solidarity, ktorý mladým ľuďom prinesie nové možnosti dobrovoľníckej práce v únii zameranej na pomoc v oblastiach vzdelávania, zdravia, ochrany životného prostredia, predchádzania prírodným katastrofám, distribúcie potravín a nepotravinových výrobkov či integrácie migrantov a žiadateľov o azyl.

Prostredníctvom Európskeho zboru solidarity môžu mladí ľudia prejaviť záujem o činnosti vykonávané registrovanými organizáciami na viacjazyčnom interaktívnom webovom portáli. Od spustenia iniciatívy v roku 2016 sa stihlo zaregistrovať viac ako 70.000 mladých ľudí a takmer 7.000 osôb sa už zúčastňuje na aktivitách súvisiacich so sociálnou inklúziou, integráciou migrantov, podporou miestnych komunít, rozvojom kultúrneho dedičstva či vzdelávaním. Registrácia je otvorená pre mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 17 rokov, v čase začiatku dobrovoľníckej práce však musia mať aspoň 18 a nie viac ako 30 rokov.
      
Podľa europoslancov by sa Európsky zbor solidarity mal viac otvoriť mladým ľuďom s obmedzenými možnosťami a príležitosťami, napríklad osobám so zdravotným postihnutím, mládeži z izolovaných alebo marginalizovaných komunít, ako aj ľuďom s poruchami učenia či zdravotnými problémami. Zdôraznili tiež potrebu zabrániť prípadnému zneužívaniu mladých ľudí na neplatenú prácu pokiaľ existuje kvalitná platená alternatíva, a preto presadili jasné odlíšenie dobrovoľníckej činnosti od platenej práce. Trvanie dobrovoľníckej práce bude obmedzené na dvanásť mesiacov, dĺžka stáže sa bude pohybovať v rozmedzí dvoch a šiestich mesiacov a pracovná zmluva bude pokrývať minimálne obdobie troch mesiacov.

Európska únia zo svojho rozpočtu na tento účel na roky 2018-2020 vyčlení vyše 375 miliónov eur. Deväťdesiat percent tejto sumy dostanú dobrovoľníci, desať percent sa vynaloží na takzvanú pracovnú zložku programu. Európska komisia navrhla, aby sa na Európsky zbor solidarity v budúcom sedemročnom rozpočte (2021-2027) vyčlenila suma 1,26 miliardy eur.

Trend: Spotreba nelegálnych cigariet rastie


Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet patrí na Slovensku stále medzi najnižšie v Európe, medziročne narástla o 50%. Zaradili sme sa tak medzi krajiny s najvyšším medziročným rastom.

V roku 2017 sa u nás spotrebovalo približne 360 miliónov nelegálnych cigariet, čo predstavuje 4,8% z celkového trhu. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, dodatočne získané daňové príjmy by dosiahli približne 44 miliónov eur. Je to o 15 miliónov eur viac ako v roku 2016. Tieto zistenia vyplynuli zo štúdie KPMG UK pre inštitút Royal United Services Institute for Defense and Security Studies (RUSI) - Project SUN 2017, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku. Nelegálne cigarety zahŕňajú falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín, nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Celková spotreba cigariet na Slovensku za rok 2017 bola najvyššia za posledných päť rokov. Kým v roku 2013 spotrebovali Slováci celkovo 6,53 miliardy kusov cigariet, v roku 2017 to bolo 7,36 miliardy. V porovnaní s rokom 2016 tak vzrástla spotreba medziročne o takmer 8%.
Výrazný nárast zaznamenala aj spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. Illicit Whitesktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ. Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom predaja mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). V súčasnosti predstavujú takmer 39% nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 140 miliónov kusov cigariet.
Podľa štúdie počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách celkovo v roku 2017 klesol o 7,4% na 44,7 miliárd kusov. Stále to však predstavuje 8,7% celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10 miliárd eur. Najvyšší objem nelegálnych cigariet sa v roku 2017 opäť spotreboval vo Francúzsku (7,61 miliardy kusov), nasleduje Veľká Británia (6,9 miliardy) a Poľsko (4,91 miliardy) cigariet. Zaujímavosťou je, že napriek umiestneniu v prvej trojke z pohľadu celkovej nelegálnej spotreby, Francúzsko spolu s Poľskom zaznamenali najvyšší medziročný pokles spotreby nelegálnych cigariet. Najvýznamnejším zdrojom nelegálnej spotreby v EÚ boli v roku 2017 cigarety pašované z krajín mimo EÚ vrátane tzv. Illicit Whites. Spolu s falšovanými cigaretami dosiahli objem viac ako 38 miliárd spotrebovaných kusov, t.j. až 85% celkovej nelegálnej spotreby. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet z krajín mimo EÚ Ukrajina, nasledovaná Bieloruskom.

streda 12. septembra 2018

Upozorňujeme: Nebezpečné prípravky na vlasy


Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudli hlásenia od kontrolných orgánov v Taliansku a Írsku. Upozorňujú na nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa však môžu predávať aj v iných krajinách.

Vo výrobkoch na vlasy I provenzali Balsamo erboristico ai semi di lino (značka: Gianasso výrobná dávkalot 3167, 3067, 3137, 3167, 3487, 3527, 2987, krajina pôvodu: Taliansko výrobca: La Duellepi, srl) bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov, čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.

Farba na vlasy Emergency Cone Henna (značka: Malika, výrobná dávka: 48533, čiarový kód: 3574641063016, krajina pôvodu: Pakistan, výrobca: WB Products, Karachi-Pakistan) obsahuje aj látku phenol (0,19% a 2,12% mg.kg-1), čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

SR: Diaľničné známky v roku 2019


Vodiči zaplatia za diaľničné známky v budúcom roku rovnakú cenu. Ročnú diaľničnú známku si môžu zakúpiť v hodnote 50 eur, mesačnú (30-dňovú) diaľničnú známku za 14 eur a 10-dňovú diaľničnú známku za 10 eur. Ročná diaľničná známka platí od 1. januára 2019 do 31. januára 2020. Takisto sa nebude meniť ani časová platnosť diaľničných známok.

„Ceny za diaľničné známky ponechávame na rovnakej úrovni aj preto, aby sme motivovali vodičov, nech uprednostňujú diaľnice a rýchlostné cesty. Tieto umožňujú pohodlnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie spojenie. Poplatky za používanie diaľnic investujeme do rozvoja cestnej infraštruktúry“, povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.

Slovensko má už od roku 2011 nezmenenú cenu za ročnú diaľničnú známku, ktorá je v regióne najnižšia. Vodiči môžu dnes využívať približne 790  km diaľnic, rýchlostných ciest a vymedzených úsekov ciest 1. triedy, ktoré spravuje Národná diaľničná spoločnosť. Predaj diaľničných známok má rastový trend. Do konca augusta 2018 sa na elektronických diaľničných známkach vybralo vyše 66 miliónov eur bez DPH.

GDPR: Povinnosti pokračujú


Zavedenie nariadenia GDPR v máji tohto roka bolo najväčšou zmenou pravidiel ochrany osobných údajov na úrovni EÚ za posledných viac ako 20 rokov. Aj po 100 dňoch od nadobudnutia účinnosti však organizácie stoja v tejto súvislosti pred mnohými výzvami.

Organizácie sa na GDPR pripravovali hlavne získavaním nových talentov a technológií, ktoré mali zabezpečiť súlad s nariadením v stanovenom termíne. Väčšina z nich sa sústredila na dátum účinnosti, ktorým bol 25. máj, ale týmto termínom sa plnenie povinnosti nekončí. Riešením pre napĺňanie požiadaviek nariadenia je využívanie nových technologických systémov, postupov a podnikových procesov. Takýto prístup bude kľúčový pre zabezpečenie súladu aj v budúcnosti. „Mnohé organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti stačiť, a preto budú skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR", komentuje Dagmar Yoder.
      
Kompetentné orgány zatiaľ neudelili pokutu v dôsledku porušenia povinností stanovených GDPR a organizácie tak môžu mať tendenciu poľaviť zo svojich opatrení, kým nedôjde k prvému výstražnému trestu. V prípade previnenia hrozí pokuta až do 20 miliónov eur alebo 4% celkového ročného obratu a riziko početných žalôb, ktoré by v konečnom dôsledku mohli pre spoločnosti mať ešte väčšie finančné a reputačné dôsledky. Práve reputačné riziko je tak pre mnohé spoločnosti najväčším motivátorom pri zavádzaní potrebných opatrení, postupov a kontrolných mechanizmov do každodennej praxe.    

utorok 11. septembra 2018

Slovensko.sk: Prístup k e-schránke


K obsahu elektronických schránok subjektov, ktoré zanikli, alebo už nie sú nažive, je od 2. septembra 2018 možné pristupovať aj bez osobného vyžiadania. Táto možnosť je ale obmedzená v súlade s novelou zákona o e-Governmente.

Do elektronických schránok fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov, právnických osôb aj orgánov verejnej moci, ktoré boli deaktivované z dôvodu úmrtia, ukončenia podnikania alebo zrušenia (zániku) subjektu však nebude možné doručovať rozhodnutia (odosielateľovi rozhodnutia sa zašle chybová správa s informáciou, že doručovanie do schránky adresáta nie je možné) a taktiež sa z nich nebudú dať odosielať správy. Zastupovania, resp. udelené oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickými schránkami ostanú ale zachované.

Uvedená zmena vyplýva z novelizovaného ustanovenia § 14 ods. 1 zákona o e-Governmente: „Správca modulu elektronických schránok zabezpečí majiteľovi elektronickej schránky a jeho právnemu nástupcovi, ak o ňom vie, prístup k obsahu elektronickej schránky aj po jej deaktivácii, a to podobu podľa § 15 písm. a).“ 

Radíme: Po letných horúčavách potrebuje vozidlo dôkladnú kontrolu


Extrémne teploty tohtoročného leta zanechali stopy aj na vozidlách. Pri dlhotrvajúcom vystavení automobilu spaľujúcim slnečným lúčom sa poškodzuje rýchlejším tempom nielen lak, ale prakticky všetky jeho funkčné časti – od pneumatík, cez brzdy, batériu až napríklad po čelné sklo. Po odznení úmornej vlny horúčav sa preto odporúča dôkladná kontrola stavu vozidla.

„Akonáhle začne teplomer ukazovať znesiteľné hodnoty, nemali by vodiči odkladať kontrolu pneumatík a doplnenie všetkých prevádzkových kvapalín. Oboje by malo síce patriť medzi rutinné úkony, ale dlhé obdobie tropických dní z toho aktuálne robí veľmi urgentnú úlohu“, upozorňuje Petr Vaněček. Vysoké denné teploty a veľké rozdiely medzi dňom a nocou môžu viesť k celkovému zníženiu tlaku v pneumatikách. Pri jeho kontrole je potrebné vychádzať z hodnoty odporúčanej pre konkrétne vozidlo napísanej v manuáli, nie z hodnoty maximálneho tlaku uvedenej na bočnici pneumatík. Súčasne s kontrolou tlaku sa odporúča preveriť aj hĺbka dezénu, pretože pri vysokých teplotách sa pneumatiky opotrebovávajú podstatne rýchlejšie. Aj keď skúsení vodiči chránia v priebehu leta lak vozidla pred poškodením a vyblednutím prípravkom s UV filtrom a interiér vozidla zodpovedajúcim zaclonením, ani tak sa všetkým drobným škodám nevyhnú. Pri vizuálnej prehliadke vozidla po letnej sezóne by sa mali zvlášť zamerať na čelné sklo, ktoré ohrozujú vysoké tepelné šoky – napríklad v autoumyvárni alebo pri náhlej zmene počasia s príchodom letnej búrky. Skontrolovať, či nie je niekde prasknuté, preto určite nie je od veci.

Dobré je odporučiť aj cestu do autoservisu na dôkladné preverenie stavu bŕzd, batérie a štartéra, prípadne zmeranie bodu tuhnutia chladiacej kvapaliny. Čím vyššia teplota, tým viac hrozí prehriatie brzdového obloženia a brzdovej kvapaliny. Uistenie sa o správnej funkcii bŕzd v autoservise minimálne pridá pokoj na duši. Tiež na batérii môže prehrievanie v teplom počasí napáchať veľa škôd a po nástupe chladnejšieho počasia môže vodičov nepríjemne prekvapiť jej znížená kapacita. To isté platí aj o štartovaní alebo žhavení. V teple naštartuje motor jednoducho, takže sa prípadná skrytá porucha na štartovaní alebo žhavení nemusí vôbec prejaviť, ale v chladnejšom počasí  môže byť všetko náhle inak. Návštevu servisu by mali vodiči súčasne využiť aj na kontrolu klimatizácie, ktorá tiež vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kabínový filter by sa mal meniť aspoň jedenkrát do roka, občas je nutné doplniť chladiace médium.

Kontrolu vozidla by malo uzatvoriť jeho dôkladné vyčistenie a ošetrenie všetkých povrchov namáhaných vysokými teplotami, teda nielen laku, ale aj všetkých plastových plôch a pneumatík. Najskôr prichádza na rad odstránenie hrubých nečistôt, drobných prachových častíc (vrátane agresívneho letného peľu) a mastných sadzí z výfukov ostatných automobilov. Až po dôkladnom ručnom umytí alebo v tlakovej umyvárni s odmasťovacím prípravkom je možné nanášať kvalitný vosk, ktorý ošetrí drobné letné poškodenia.

Trend: Umelá inteligencia v automobilovom priemysle



Už o niekoľko rokov bude asistent pre odbočenie vpravo schopný presne interpretovať aj nepredvídateľné dopravné situácie a varovať vodiča. Automatické núdzové brzdenie je tiež technicky možné. Jeden zo systémov slúžiacich na tento účel je aj rozpoznanie gest. Využíva strojové učenie, umelé neurónové siete a snímacie techniky na detekciu približujúceho sa cyklistu oveľa skôr, ako to bolo možné doteraz. Umelá inteligencia tiež oznámi asistentovi pre odbočenie vpravo, ktorým smerom sa chodec alebo cyklista pravdepodobne pohne.  „Umelá inteligencia hrá veľkú úlohu pri nahrádzaní ľudských činností. Vďaka softvéru, ktorý ňou bude vybavený dokáže vozidlo interpretovať a vyhodnotiť nielen to, čo sa odohráva pred vozidlom, ale do úvahy vezme aj to, čo by sa mohlo udiať“, hovorí Karl Haupt. V tomto zmysle sa algoritmy umelej inteligencie podobajú skúsenému vodičovi, ktorý inštinktívne rozozná potenciálne kritickú situáciu a včas sa pripraví na brzdenie. Schopnosti počítača by teda mali byť minimálne na úrovni človeka. Toto kritérium najlepšie spĺňajú algoritmy využívajúce metódy hlbokého strojového učenia.

Rovnako ako ľudia, aj systémy umelej inteligencie sa musia najskôr naučiť riadiť vozidlo. Ako autoškola im slúži metóda „kontrolovaného učenia.“ V rámci tohto procesu softvér analyzuje obrovské množstvo dát, aby odvodil úspešné a neúspešné stratégie postupov, a neskôr takéto naučené správanie použil vo vozidle. Dáta pre strojové učenie sa získavajú ukladaním signálov z radarov a kamier z reálnej cestnej premávky. Viac dát a výpočtov vedie k lepším výsledkom. Práve preto je široká databáza takýchto údajov základným kameňom vývoja umelej inteligencie. To vyžaduje vytvorenie systému, ktorý spája milióny pixelov v obraze z kamery a dokáže vyhľadať každú kombináciu parametrov, ktorá by vyriešila daný problém. Sériová výroba tohto systému bude zahájená s príchodom piatej generácie multifunkčnej kamery, pričom už aj kamery predchádzajúcej generácie využívajú prístupy hlbokého učenia.

Spoločnosť Continental plánuje ešte v priebehu t.r. zamestnať približne 400 špecialistov na umelú inteligenciu a stále hľadá ďalších talentovaných ľudí na vývoj produktov a procesov v oblasti umelej inteligencie.

pondelok 10. septembra 2018

On-line: Bez prístupu k internetu už takmer nedokážeme fungovať


Ľudia sú dnes závislí od pripojenia k internetu v takej miere, že až 23% by sa radšej nechalo prichytiť nahých na verejnosti, než ostať bez svojich on-line zariadení. Podľa prieskumu Kaspersky Lab viac ako pätina (22%) respondentov tvrdí, že pripojenie je pre nich rovnako dôležité ako mať prístup k jedlu a potravinám, vode či bývaniu.

To, že sa spoliehame na digitálne zariadenia ako aj pripojenie, ktoré poskytujú, je teraz tak silné, že strata smartfónu (prípadne tabletu) môže byť stresujúcejšia než mnohé iné skutočne traumatické situácie. Takmer všetci respondenti (90%) uviedli, že by boli vystresovaní, ak by svoje zariadenie stratili, alebo im ho niekto ukradol. Na porovnanie, zmeškanie vlaku alebo lietadla stresuje „len“ 88% respondentov a 80% v prípade, pokiaľ by boli účastníkmi menej závažnej dopravnej nehody. Ľudia sú dokonca ochotní riskovať, že sa dostanú do trápnej situácie alebo až ublíženie na zdraví, len aby zostali v on-line spojení. Napríklad 26% respondentov sa pozeralo do telefónu pri prechode cez cestu a 21% keď prechádzalo neznámou či nebezpečnou štvrťou.

Byť on-line dnes znamená tiež, že sa staráte a zaujímate o okolie. Konektivita sa stala integrálnou súčasťou našich vzťahov, či už voči rodine alebo priateľom. V prípade, že ľudia nemôžu používať svoje zariadenia, najčastejšie sa obávajú o rodinu a priateľov (51%) a tiež toho, že nebudú schopní pomôcť členovi rodiny v prípade, ak sa niečo stane (45%). Obavy z problémov s on-line pripojením a ich dôsledkov na naše milostné životy sú často oprávnené. Medzi problémy, ktoré nefungujúce pripojenie spôsobuje, patrí napríklad zmeškanie rande (21%), ale aj problémy, ktoré pretrvávajú v dlhšom časovom horizonte. Jeden zo šiestich respondentov (15%) priznáva problémy s blízkymi osobami v dôsledku vybitia batérie, straty alebo odcudzenia zariadenia.

Online pripojenie zohráva dôležitú úlohu v našom každodennom živote. Páry vyžadujú, že ich partner bude na ich správy či hovory aktívne reagovať, rodičia zas očakávajú, že budú môcť okamžite zistiť, kde sú ich deti a kamaráti nepočítajú s tým, že ich budete ignorovať. Bez prístupu k svojim zariadeniam sa ľudia dostávajú do mnohých problémov – príležitosti im utekajú pomedzi prsty, nevedia sa zorientovať a obávajú sa o svojich blízkych. Naša túžba a potreba byť stále online a veci, ktoré sme ochotní urobiť pre to, aby sme boli pripojení, poukazujú na to, aké dôležité sú pre nás naše digitálne zariadenia. Nemali by sme však zabúdať na bezpečnosť a mali by sme na ňu prihliadať nech už robíme čokoľvek a nachádzame sa kdekoľvek. Používatelia musia dbať na to, aby bez ohľadu na situáciu ich pripojenie zostalo vždy bezpečné“, hovorí Dmitrij Aleshin.

Napriek závislosti na on-line pripojení až 18% ľudí nerobí nič pre to, aby ich zariadenia udržiavali plne funkčné a on-line. Iba 34% ľudí kontroluje úroveň batérie a len jeden z piatich (22%) pravidelne kontroluje ich stav

OverSi: Prvé elektronické výpisy

Od 1. septembra platí pre slovenské úrady zákaz žiadať výpisy z  obchodného a živnostenského registra a z katastra nehnuteľností, ktoré dokážu nájsť sami v spoločných registroch. V prvý pracovný deň 3. 9. sa zo 7.090 registrovaných používateľov portálu OverSi, prostredníctvom ktorého môžu  zamestnanci orgánov verejnej moci pristupovať k údajom občanov, prihlásilo 1.862 subjektov.

Vznikol tiež web stopbyrokracii.sk, kde sú informácie, kontakty a najmä možnosť podať podnet na úrad, ktorý by jeden z výpisov žiadal. Prvý deň dostal ÚPVII dve takého hlásenia. Všetky úrady, kde úradníci pochybia, najskôr protibyrokratický tím pracovníkov ÚPVII upozorní na porušenie zákona a v prípade opakovaného porušenia môže jeho úrad takéto inštitúcie pokutovať.

Na mailovú adresu stopbyrokracii@vicepremier.gov.sk v pondelok 3. 9. prišlo 79 otázok a žiadostí. 42 telefonických požiadaviek riešilo v piatok a v pondelok Ústredné kontaktné centrum. Zamestnanci úradov sa zaujímali napríklad o to, ako získajú prístup, alebo kam majú zasielať registračné žiadosti. Rovnako im boli poskytnuté metodické usmernenia a výklad k samotnému zákonu proti byrokracii. Medzi technickými problémami sa opakuje najmä nevyhnutnosť prihlásiť sa s verejnou statickou IP adresou pre úrady, ktoré nie sú v sieti Govnet.  Celkovo bolo počas pondelka 3. 9. 2018 prostredníctvom systému OverSi úradníkmi vyžiadaných 182 výpisov. Ďalšie stovky výpisov si overovali úradníci prostredníctvom svojich systémov, ktoré sú integrované na Centrálnu správu referenčných údajov (CSRÚ).

SR: Najvyššie mzdy mali finanční a poisťovací zamestnanci

Priemerná nominálna mesačná mzda v hospodárstve SR dosiahla podľa Štatistického úradu SR v 2. štvrťroku 1.004 eur a v medziročnom porovnaní sa zvýšila o 6,4%. Nižší prírastok spotrebiteľských cien v porovnaní s rastom nominálnej mzdy ovplyvnil vývoj reálnej mzdy, ktorá sa medziročne zvýšila o 3,5%. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2018 vzrástla o 1,4%.       

Najvyššia úroveň priemernej mesačnej mzdy bola v odvetví finančné a poisťovacie činnosti (1.991 eur), informácie a komunikácia (1.772 eur) a dodávka elektriny, plynu a pary (1.626 eur). V dvanástich  odvetviach bola mzda nižšia ako v priemere za hospodárstvo SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách (567 eur), ostatných činnostiach (643 eur) a v stavebníctve (715 eur).

Oproti rovnakému obdobiu minulého roka priemerná nominálna mzda vzrástla vo väčšine odvetví, relatívne najrýchlejšie v umení, zábave a rekreácii (o 9,7%),  verejnej správe a obrane (o 9,6%) a v obchode (o 9%).

Z pohľadu právnej formy subjektov priemerná nominálna mesačná mzda vzrástla v porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 v rozpočtových organizáciách o 9,1% na 1.062 eur, vo veľkých podnikoch s 20 a viac zamestnancami o 7,2% na 1.216 eur, príspevkových organizáciách o 6% na 1.105 eur a v malých podnikoch do 19 zamestnancov o 2,9% na 716 eur.

Z územného hľadiska vyššia ako v priemere za celé hospodárstvo SR bola priemerná nominálna mesačná mzda iba v Bratislavskom kraji (1.258 eur). V ostatných krajoch sa pohybovala od 758 eur v Prešovskom kraji do 942 eur v Trnavskom kraji. Vo všetkých krajoch bola priemerná mzda vyššia ako v 2. štvrťroku 2017 s najvyšším prírastkom o 9,1% v Nitrianskom kraji a o 8,2% v Žilinskom kraji.

V 1. polroku 2018 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve hodnotu 980 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,4 %, reálna mzda vzrástla o 3,7 %. Rast nominálnej mzdy bol o 2,2 p. b. rýchlejší ako v rovnakom období minulého roka