piatok 31. marca 2017

Radíme: Svieži a plní energie aj na jar
Nedostatok vitamínov a vyčerpanie po dlhých chladných mesiacoch sa prejavuje nielen jarnou únavou, ale aj pochmúrnou náladou. Najúčinnejšou zbraňou v boji proti únave je pritom pozitívna nálada.

Dni sa predlžujú a spiaca príroda sa prebúdza. Paradoxne, mnohí z nás práve v tomto období pociťujú únavu a malátnosť. Dlhšie dni a väčší počet hodín slnečného svitu ovplyvňuje tvorbu hormónov a tieto vonkajšie a vnútorné zmeny sa v spojení so stresom, či po prekonaní vírusového ochorenia, prejavia únavou. Ako sa jej zbaviť ?

Do boja proti jarnej únave zasaďte hneď najsilnejší tromf: čistú vodu, ktorá vám pomôže vyhnúť sa bolestiam hlavy. Pite jej veľa a nahraďte ňou sladené nápoje plné cukru. Ak máte chuť na niečo teplé, doprajte si šálku zeleného čaju, ktorý má silnejšie povzbudzujúce účinky ako káva a je známy vysokým obsahom antioxidantov. Vitamíny si do tela dopĺňajte zelenými džúsmi a smoothie nápojmi, ktorými môžete nahradiť raňajky. Špenát, avokádo, zelerové listy, kapusta púčková, či zelený jačmeň - to sú superpotravinové hviezdy jarného nápoja, ktorá vám dodá energiu a vitamíny.

Naši predkovia vedeli, prečo si treba pred Veľkou nocou dopriať 40-dňový pôst bez mäsa. Nešlo len o duchovnú očistu, ale aj prečistenie organizmu a naštartovanie metabolizmu diétnejšou stravou. Vyhnite sa tmavému a tučnému mäsu, zvoľte radšej hydinu, ryby alebo huby. Doprajte si viac zeleniny tak, aby zabrala tretinu vašej porcie. Jedzte menej a častejšie, organizmus tak nezaťažíte trávením a budete sa cítiť sviežejšie.

Žijete hektický život a neviete si nájsť čas na pohyb? Začnite schodmi, pokračujte prechádzkou do supermarketu, alebo vystúpte z autobusu či električky o zastávku skôr, aby ste sa mohli do práce aspoň trochu prejsť. Čaká vás slnečná sobota? Nechajte upratovanie upratovaním a vyberte sa do prírody. Veď vysávať či variť sa dá aj večer.
Trend: Televíziu vytláča YouTube
Mladí ľudia už netrávia pred obrazovkami toľko času ako o niečo staršie generácie. Teda aspoň nie pred tými televíznymi...

Klasická televízia je najobľúbenejšia kratochvíľa Generácie X (narodení 1966-1979) a Baby boomers (narodení 1946 -1965), ktorí sledujú televíziu v priemere počas pracovného dňa v rozsahu približne 2 hodiny a cez víkendové dni približne 2,5 - 3 hodiny denne. Zato najmladšia Generácia Z (narodení po roku 1995) si klasickú lineárnu televíziu naladia počas pracovného dňa len na priemerne 1 a štvrť hodiny, cez víkendový deň k tomu pridajú ešte polhodinku navyše. Najmladšia generácia tak sleduje TV o 40% menej intenzívne ako najsilnejšie ročníky.

Celkový čas strávený  pred obrazovkami sledujúc audiovizuálny program majú všetky generácie až prekvapivo podobný. O čo menej času strávia mladí ľudia sledovaním lineárnej televízie, tým viac svoju pozornosť venujú alternatívnymi zdrojom audiovizuálnej zábavy.  Prvou alternatívou je jednoznačne YouTube. Generácia Z a podobne aj Generácia Y (narodení 1980 - 1994) trávia sledovaním YouTubu približne hodinu denne počas pracovného dňa a až 1,5 hodiny počas víkendu. U starších generácii je tento čas 2-4 krát kratší. Významným zdrojom audiovizuálnej zábavy sú aj sťahované a/alebo online streamované filmy a seriály na internete. Tieto (nie celkom legálne) zdroje sú atraktívne hlavne pre dve najmladšie generácie. Počas pracovného si v priemere ukrajujú približne hodinu času a počas víkendu dokonca 1,5 hodiny. Oficiálne platené streamovacie služby ako Netflix majú zatiaľ len malý podiel vo všetkých generáciách.  

Ak sa na čas strávený sledovaním audiovizuálneho obsahu pozrieme relatívne, vidíme, že podiel klasickej lineárnej televízie klesá naprieč generáciami z úrovne 60% na úroveň 35%. Podiel YouTubu, naopak, rastie z podielu 17% až na 28%. Obdobný obraz vidíme aj v prípade sťahovaných alebo online streamovaných filmov a seriálov, ktoré v najmladšej generácii dosahujú spolu obdobný podiel ako majú televízne kanály (32%).
EU: Nakupovanie cez internet a riešenie sporov 
Keď spotrebitelia uskutočnia nákup cez internet, mali by mať takisto možnosť vyriešiť s tým spojené problémy online. Či už je to predajca, ktorý odmieta opraviť pokazený laptop v záručnej lehote, alebo cestovná kancelária, ktorá nie je ochotná vrátiť peniaze za pokazenú dovolenku.

Takéto spory je už dnes možné vyriešiť rýchlejšie, lacnejšie a mimosúdnou cestou, a to prostredníctvom platformy Riešenie sporov online (RSO), ktorú Európska komisia spustila 15. februára 2016. V prvom roku jej fungovania bolo vznesených vyše 24.000 spotrebiteľských sťažností. Viac než tretina z nich sa týkala cezhraničných nákupov v EÚ, pričom väčšinou išlo o oblečenie a obuv, letenky a tovar z oblasti informačných a komunikačných technológií. Riešenie sporov online je prístupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Predkladané spory RSO postupuje uznaným orgánom alternatívneho riešenia sporov, ktoré dodržiavajú záväzné požiadavky na kvalitu zavedené na úrovni EÚ. Doteraz sa v platforme zaregistrovalo 260 orgánov alternatívneho riešenia sporov.

Komisia pripraví prvú podrobnú správu o fungovaní platformy na konci roku 2017. Tento rok plánuje aj ďalšie kroky s cieľom zapojiť viacerých obchodníkov a ešte viac spropagovať platformu medzi spotrebiteľmi. Komisia bude takisto ďalej zjednodušovať použiteľnosť platformy a sledovať, či obchodníci plnia svoj záväzok a dávajú odkaz na platformu na svoje webové sídlo.


Príklady

  • Spotrebiteľ z Talianska sa sťažoval na chybný IT výrobok, ktorý kúpil od internetového obchodníka z Belgicka. Platforma zaslala sťažnosť príslušnému orgánu riešenia sporov v Belgicku. V dôsledku toho talianskemu spotrebiteľovi vrátili peniaze.
  • Spotrebiteľ z Luxemburska sa sťažoval na auto požičané od obchodníka z Grécka cez internet. Platforma zaslala sťažnosť príslušnému orgánu riešenia sporov v Grécku. Spor sa podarilo urovnať zmierom do 60 dní. Obchodník v plnej miere uhradil dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vznikli.
  • Platforma často funguje aj ako komunikačný kanál prvého kontaktu medzi príslušnými stranami a riešenie sa často nájde bilaterálne bez toho, aby bolo nutné posunúť sťažnosť orgánu riešenia sporov. Napríklad belgický spotrebiteľ sa mesiace neúspešne sťažoval belgickému obchodníkovi na chybnú sušičku. Keď obchodník dostal sťažnosť prostredníctvom platformy, obrátil sa na spotrebiteľa a ponúkol mu výmenu sušičky za novú.


 
 

štvrtok 30. marca 2017

EU: Bezpečnosť na cestách
Podľa štatistiky bezpečnosti cestnej premávky za rok 2016 došlo v minulom roku k 2-percentnému zníženiu počtu úmrtí v celej Európskej únii. V roku 2016 tak prišlo na cestách EÚ o život 25.500 ľudí, čo je o 600 menej ako v roku 2015 a o 6.000 menej ako v roku 2010.

Po dvojročnej stagnácii predstavuje rok 2016 návrat k pozitívnemu klesajúcemu trendu, pričom za posledných šesť rokov sa počet úmrtí na cestách znížil o 19%.  Na Slovensku bol za toto obdobie zaznamenaný až 22% pokles úmrtnosti na cestách. Hoci je toto tempo povzbudzujúce, nemusí postačovať na to, aby EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť počet úmrtí na cestách v období medzi rokmi 2010 a 2020 o polovicu.

Európska komisia zároveň po prvý raz uverejnila údaje o vážnych zraneniach v cestnej premávke zo 16 členských štátov, ktoré predstavujú 80% obyvateľstva EÚ. Vychádzala pritom z novej spoločnej definície a na základe týchto údajov sa odhaduje, že vážne zranenia utrpelo 135.000 osôb v celej EÚ  (chodci, cyklisti a motocyklisti).
Aktuálne: Rast očakávajú najmä firmy v západnej Európe
Až 41% firiem v západnej Európe verí, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov zaznamená veľký alebo veľmi veľký potenciál pre rast. Východoeurópske firmy však nepredpokladajú takú svetlú budúcnosť.

Len tretina z nich (33%) očakáva podľa štúdie European Payment Practices za rok 2016 svoj rast. Krajiny ako Rusko a Grécko zostávajú dokonca veľmi pesimistické. Žiaden alebo takmer žiaden rastový potenciál vidí rovnaké percento firiem v oboch krajinách – až 28%. Naopak, medzi najoptimistickejšie krajiny patria Nemecko so 43% očakávaniami pre rast a Španielsko – až 44%. Čo sa týka Slovenska, rastúcu tendenciu svojej firmy očakáva 34% respondentov, čo je mierne nad východoeurópskym priemerom.   

Štúdia tiež potvrdila, že predikcie ohľadom platobnej morálky firiem na najbližšie dva roky vo východnej Európe nie sú veľmi optimistické. Až skoro polovica z nich predpokladá, že platobná morálka zostane rovnaká. V roku 2015 označilo stagnáciu 45% respondentov spomedzi firiem, vlani to bolo už 48%. Fakt, že platobná morálka sa skôr/významne zhorší, z čoho vyplýva, že plynulého uhrádzania faktúr v termíne sa tak ľahko nedočkajú, v roku 2015 očakávalo 19% firiem; vlani to bolo 21%. V zlepšenie platobnej morálky verilo v medziročnom porovnaní menej východoeurópskych firiem o 3% (z 31% v roku 2015 na 28% v roku 2016).

Štúdia EOS realizovaná v 14 európskych krajinách vznikla v spolupráci s nezávislým inštitútom na výskum trhu TNS Infratest, pričom vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Grécku, Rumunsku, Rusku, Slovensku, Bulharsku, Poľsku, Maďarsku, Chorvátsku a Belgicku bolo oslovených po 200 spoločností a v Nemecku 400. Celkovo 3000 respondentov odpovedalo na otázky týkajúce sa ich platobných zvyklostí, ekonomického vývoja v daných krajinách a tiež otázky ohľadom rizika a riadenia pohľadávok vo všeobecnosti.
FinTech: Nová oblasť finančných služieb
Rýchly vývoj európskeho sektora finančných služieb (FinTech) prináša spotrebiteľom aj spoločnostiam nové príležitosti. Má potenciál zlepšiť prístup spotrebiteľov k finančným službám na celom jednotnom trhu, odstrániť vnútroštátne prekážky a zefektívniť systém.

V snahe pomôcť európskemu sektoru finančných technológií v bezproblémovom a konkurencieschopnom fungovaní v celej únii sa Európska komisia plánuje zamerať na tri hlavné princípy:
-   Neutralita technológií, aby sa na tradičný predaj produktov a služieb (napr. prostredníctvom pobočiek) vzťahovali rovnaké pravidlá ako na produkty a služby predávané digitálne; to preto, aby sa zabezpečila inovácia a rovnaké podmienky.
-   Proporcionalita, aby boli dané pravidlá primerané rozličným obchodným modelom, veľkostiam a činnostiam regulovaných subjektov.
-   Zlepšená integrita s cieľom zabezpečiť pre spotrebiteľov transparentnosť, ochranu súkromia a bezpečnosť.

V prvom kroku komisia vyzýva všetky zainteresované strany, aby predložili svoje reakcie na konzultáciu FinTech. Táto konzultácia sa spustila súbežne s konferenciou FinTechEU v Bruseli. Konzultácia má za cieľ zozbierať informácie z prvej ruky o vplyve nových technológií na celý finančný sektor. Pomôže posúdiť, či sú regulačné pravidlá a pravidlá v oblasti dohľadu EÚ primerané a aké kroky môžu byť v budúcnosti potrebné.

streda 29. marca 2017

Online: Testovanie diaľnice pre prepojené autá
Slovensko a Česká republika začnú spolupracovať na prípravnej fáze cezhraničnej testovacej dráhy pre autonómne a prepojené vozidlá. Dohodli sa na tom podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini s českým ministrom dopravy Danom Ťokom na stretnutí v Prahe.Podľa Pellegriniho automobilový priemysel stojí na prahu obrovskej zmeny a v najbližších rokoch už nebude jeho produktom len samotné auto, ale mobilita ako taká. Čoraz väčšie percento z ceny automobilu zaberú technológie: „Krajine, ktorá sa nebude pozerať do budúcnosti, sa môže ľahko stať, že v budúcnosti jej súčasťou nebude.“

Český minister dopravy pripomenul, že Slovensko a Česká republika vyprodukujú ročne spolu viac automobilov ako Francúzsko. Automobilové veľmoci musia byť lídrami aj v inováciách, medzi ktoré patrí tiež technológia autonómnych a prepojených vozidiel. ČR pripravuje stavbu uzavretého okruhu pre takéto vozidlá a zároveň uvažuje aj o mestskom testovacom okruhu. Iniciatíva P. Pellegriniho vybudovať cezhraničnú dráhu, kde vozidlá musia zmeniť sieť, je v Európe unikátna a pokiaľ sa takéto testovanie neurobí medzi našimi krajinami, vznikne niekde inde. D. Ťok upozornil aj na problém ČR, ktorým je nedostatok vodičov kamiónov, prepojené kamióny by tento problém mohli vyriešiť. Budúcnosťou by bolo, že jeden vodič by mohol odviezť niekoľko navzájom digitálne prepojených kamiónov naraz. 

 

Práce na prípravnej fáze projektu by mohli začať v najbližších týždňoch. Minulý týždeň (20. marca 2017) inicioval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v Bratislave stretnutie na najvyššej úrovni tzv. High Level Group, na  ktorom spoločne diskutovali zástupcovia automobilového priemyslu, telekomunikačných operátorov, univerzít a IT sektora o príprave cezhraničnej testovacej dráhy v čo najkratšom čase. Príprava testovacích dráh u nás by mala prebiehať v priebehu tohto roka a v nasledujúcich dvoch rokoch by malo byť testovanie realizované.

  
EY M&A Barometer II.: Aj na Slovensku pokles počtu transakcií  
Rok 2016 bol na Slovensku z hľadiska počtu transakcií najslabší za posledné 4 roky. Investori uskutočnili celkovo 41 transakcií, čo představuje medziročný pokles v počte transakcií o takmer 37% a v rámci regiónu strednej a juhovýchodnej Európy tak Slovenská republika obsadila počtom transakcií šieste miesto. 

Najväčšou transakciou v minulom roku na Slovensku bolo zvýšenie podielu čínskym súkromným investorom spoločnosťou CEFC China Energy Company Limited vo finančnej skupine J&T Finance Group SE (JTFG) na 50%. Z hľadiska smerovania investícií sa situácia na Slovensku v roku 2016 výrazne nezmenila. S miernym poklesom podielu oproti minulému roku zo 63% na 52% boli stále najaktívnejší zahraniční investori. Vysoký záujem o spoločnosti na Slovensku bol zjavný najmä u českých investorov. Investície domácich investorov tvorili 24% z celkového počtu transakcií. Oproti minulému roku sa však zvýšila aktivita slovenských investorov v zahraničí, a to v náraste podielu týchto investícií zo 14% na 24%.  

Vo všetkých krajinách CSE uskutočnili prevažný počet transakcií strategickí investori a rovnako to bolo aj na Slovensku. Medziročne však na Slovensku aktivita finančných investorov oproti strategickým vzrástla. Zaznamenal sa medziročný nárast v ich aktivite z 9 na 13 transakcií, čo predstavuje nárast podielu finančných investorov na celkovom počte transakcií zo 14% na 32%. Najatraktívnejším odvetvím boli bankové a finančné služby, ktoré dominovali v oboch oblastiach, v počte aj hodnote uskutočnených transakcií.

M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie z rozličných renomovaných databáz: DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11 krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.
EÚ: Akčný plán pre spotrebiteľské finančné služby
Európska komisia predstavila spôsoby, ako môžu európski spotrebitelia získať lepší prístup k väčšiemu sortimentu finančných služieb v celej EÚ. Podstatou je zameranie na technológie, keďže pokrok smerom k integrovanejšiemu trhu s finančnými službami sa dá dosiahnuť inovačnými online službami.

Akčný plán má za cieľ vyvíjať tlak na odstránenie vnútroštátnych prekážok, pretože finančné služby z iného členského štátu EÚ v súčasnosti nakupuje len 7% spotrebiteľov. Všetci spotrebitelia by ale mali mať možnosť slobodne si vybrať zo širokej palety finančných služieb dostupných v celej EÚ a získať čo najvyššiu hodnotu za svoje peniaze, pričom sú náležite chránení. Poskytovatelia finančných služieb by zároveň mali mať možnosť využívať možnosti, ktoré im poskytuje celý trh EÚ.

Komisia identifikovala tri hlavné oblasti ďalšieho úsilia, ktorého cieľom je ešte viac sa priblížiť k skutočnému jednotnému trhu s finančnými službami: 

1.  Zvýšenie dôvery spotrebiteľov a posilnenie ich postavenia pri nakupovaní služieb doma aj v iných členských štátoch. Napr. by malo byť jednoduchšie preniesť si do zahraničnej poisťovne bonus za bezškodový priebeh („bonus/malus“), znížiť poplatky za cezhraničné transakcie denominované v mene inej než euro a transparentnejšie oceňovanie poistiek pri prenajatých vozidlách.

2.  Zmiernenie právnych a regulačných prekážok, ktoré bránia podnikom v ich snahách expandovať do zahraničia. Dosiahne sa to napríklad tak, že sa zameriame na spoločné kritériá posudzovania úverovej bonity a uľahčenie výmeny údajov medzi úverovými registrami.

3.  Podpora rozvoja inovatívneho digitálneho sveta, v rámci ktorej môžeme prekonať niektoré z existujúcich prekážok brániacich dobudovaniu jednotného trhu. Napríklad sa zameriame na spoluprácu so súkromným sektorom v snahe preskúmať, ako by sa v tomto sektore mohla využívať elektronická identifikácia a dôveryhodné služby na overovanie totožnosti zákazníkov. Zároveň sa budú monitorovať praktiky poskytovateľov digitálnych služieb v snahe zistiť, či by bolo vhodné aktualizovať pravidlá predaja finančných služieb na diaľku (napríklad online alebo telefonicky).

utorok 28. marca 2017

Platobné karty: Trendom zostávajú bezkontaktné
Prevažná väčšina Slovákov dnes využíva platobnú kartu. Nevyužíva ju len 15% Slovákov, z toho 7% ju nevlastní vôbec. Necítia potrebu kartou platiť, pretože im platba v hotovosti nevadí a považujú ju za prirodzenú.

Podľa prieskumu MasterCard platobnú kartu vlastní a aktívne využíva 88% respondentov. Stále väčšej obľube sa pritom tešia najmä karty bezkontaktné: zatiaľčo v minulom roku ich vlastnilo 48 % Slovákov, dnes ich využíva už 68%. Podiel zákazníkov preferujúcich bezkontaktné platby tak vzrástol o 20 percentuálnych bodov. Tradičnú platobnú kartu, teda kartu bez možnosti bezkontaktnej platby, používa každý piaty Slovák. A počet opýtaných, ktorí karty nepoužívajú, je vyšší medzi mladými respondentmi, zatiaľ bez vlastných prostriedkov a obyvateľmi menších sídiel s menšími príležitosťami na ich používanie.

Používanie bezkontaktných kariet je populárne u všetkých skupín obyvateľstva, najčastejšie však medzi vzdelanejšími respondentmi a obyvateľmi veľkých miest (Bratislava, Košice, Žilina). V posledných rokoch stále viac zákazníkov uhrádza bezhotovostne aj menšie sumy: 4 z 5 používateľov kariet (80%) už v kamenných predajniach platia kartou bez ohľadu na veľkosť nákupu, čo je o niečo viac ako v roku 2015 (77%). Len za väčšie nákupy platí stále kartou 9% ľudí – hranica veľkého nákupu je pritom pre väčšinu respondentov 50 EUR podobne ako v roku 2015.

Prieskum realizovala v novembri 2016 spoločnosť GfK Czech na reprezentatívnej vzorke 1.500 respondentov internetovej populácie.
e-Dokumenty: Vyťažovanie údajov
Vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov patrí k inováciám, ktoré by mali byť súčasťou života nielen moderných podnikateľov. Umožní napr. uhradiť faktúru bez toho, aby ste ju si ju podrobne preštudovali a zakaždým v nej hľadali dôležité informácie.

Samozrejme, vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov je možné využiť pri akomkoľvek dôležitom dokumente, nielen pri faktúrach. Avšak práve s faktúrami sa v bežnom živote stretávame najčastejšie. Medzi najdôležitejšie údaje patrí poskytovateľ, číslo účtu, variabilný symbol, suma a splatnosť danej faktúry. Ak sa pri zadávaní platby pomýlite čo len v jednej položke, môžete začať odznova. Nehovoriac o dôsledkoch, keď sa pomýlite v čísle účtu a čiastku pošlete na účet niekomu úplne inému.

Ako to funguje? Dokumenty sú nahraté v konte, ku ktorému je prístup z akékoľvek zariadenia s internetovým pripojením. Každý obsahuje takzvaný informačný panel so všetkými dôležitými informáciami vyabstrahovanými pomocou OCR technológie. Pri úhrade faktúry tak už nemusíte podrobne študovať celú faktúru, ale všetko je na jednom mieste, odkiaľ si to ľahko skopírujete do platobného príkazu. Vyťažovanie slúži aj na kategorizáciu a vyhľadávanie dokumentov. Vďaka tomu sa už v nich nebudete strácať.
EY M&A Barometer I.: Najatraktívnejším odvetvím zostáva IT
V regióne CES bol rok 2016 z pohľadu počtu fúzií a akvizícií o čosi slabší ako predchádzajúci. Z hľadiska počtu transakcií bola najaktívnejšími Česká republika, Turecko a Poľsko.

V regióne strednej a juhovýchodnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Turecko) sa v roku 2016 zrealizovalo 1.165 transakcií s odhadovanými 47,7 miliardami USD. Počet transakcií sa oproti roku 2015 znížil o 9% najmä zníženou aktivitou investorov v Poľsku, Turecku a Srbsku, ale aj v ďalších krajinách. Odhadovaná hodnota transakcií sa pritom zvýšila o takmer 11% najmä zvýšením priemernej hodnoty pri veľkých transakciách nad 100 mil. USD a pri transakciách nad 1 miliardu USD. Iba 3 krajiny zaznamenali nárast počtu transakcií, a to Česká republika, Grécko a Chorvátsko. Čo sa týka odhadovaného objemu M&A trhu, rebríček vedie Poľsko s 11,6 mld. USD (takmer 54% medziročný nárast), nasleduje Česká republika s 9,9 mld. USD a Turecko 7,3 mld. USD.

Naďalej prevažovali domáce transakcie, keďže pri 52% z celkového počtu transakcií kupujúci aj cieľová spoločnosť pochádzali z jednej krajiny. Domáce transakcie boli najvyhľadávanejšie v Českej republike (68% transakcií) a Maďarsku (54% transakcií). V investíciách smerujúcich do zahraničia boli z regiónu najaktívnejší Turci (48 transakcií) a Poliaci (30 transakcií), za nimi nasledovala Česká republika (26 transakcií). Prevažný počet transakcií vo všetkých krajinách uskutočnili strategickí investori (78% transakcií v celom regióne, v Chorvátsku až 93% transakcií). Percentuálny podiel finančných investorov bol najvyšší na Slovensku a v Maďarsku. Z hľadiska pôvodu investovaného zahraničného kapitálu v roku 2016 naďalej viedli západoeurópski a neeurópski investori. K najaktívnejším krajinám patrili Spojené štáty americké (45), Nemecko (33) a Spojené kráľovstvo uskutočnilo (31) transakcií.

Najatraktívnejšími oblasťami z hľadiska počtu transakcií bolo IT, kde sa v roku 2016 uskutočnilo 189 transakcií (16% všetkých transakcií) a dosiahlo tak prvenstvo vo väčšine krajín. Za nimi nasledovali výroba a služby. Najväčšou transakciou v tomto sektore bola kúpa poľskej spoločnosti Allegro SA konzorciom Cinven, Permira a Mid Europa Partners v hodnote 3,25 miliardy USD. Z hľadiska hodnoty sa najväčšou transakciou stala transakcia v potravinárskom priemysle. Išlo o kúpu skupiny východoeurópskych pivovarov spoločnosti Anheuser-Busch InBev japonskou spoločnosťou Asahi Group Holding v hodnote 7,8 miliardy USD.

M&A Barometer, ktorý vydáva spoločnosť EY, analyzuje verejne dostupné informácie z rozličných renomovaných databáz: DealWatch, Mergermarket, Capital IQ alebo Zephyr. Údaje boli spracované z 11 krajín oblasti strednej a juhovýchodnej Európy: Bulharska, Českej republiky, Chorvátska, Grécka, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Turecka.
Digitalizácia: Budúcnosť Európy
V rámci osláv 60. výročia Rímskych zmlúv zorganizovala Európska komisia stretnutie ministrov, ktorí sa dohodli na pokroku v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, prepojenej mobility a digitalizácie priemyslu. Prijali niekoľko vyhlásení.
­

Vyhlásenie ministrov o presadení Európy ako globálneho aktéra v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC)
Ministri sa zaviazali vybudovať výpočtovú a dátovú infraštruktúru novej generácie v rámci európskeho projektu typu Airbus v 90. rokoch či Galileo na začiatku 21. storočia. Poskytne podporu tiež európskemu cloudu pre otvorenú vedu, ktorý umožní 1,7 miliónu výskumných pracovníkov a 70 miliónom odborníkov z oblasti vedy a techniky vo virtuálnom priestore ukladať, zdieľať a opätovne používať údaje z rôznych disciplín, a to bez obmedzenia hranicami.

­Spolupráca na prepojenej a automatizovanej mobilite
Viacero predstaviteľov európskych štátov podpísalo vyhlásenie o zámere zriadiť spoločne s Európskou komisiou právny rámec pre cezhraničné skúšobné jazdy prepojených vozidiel na základe harmonizovaných pravidiel o prístupe k údajom, zodpovednosti a prepojenosti. Ide o prvú iniciatívu pod vedením členských štátov zameranou na cezhraničnú spoluprácu v oblasti prepojenej a automatizovanej mobility. Komisia prispeje konkrétnymi opatreniami na uľahčenie cezhraničných koridorov.

­Európska platforma pre digitalizáciu priemyslu v záujme prepojenia národných iniciatív
Členské štáty, EÚ a odvetvie priemyslu plánujú v nasledujúcich 5 rokoch vynaložiť spoločné investície vyše 50 miliárd EUR na podporu digitalizácie európskeho priemyslu. Vznikne európska platforma s 12 existujúcimi a 9 budúcimi národnými iniciatívami v oblasti digitalizácie priemyslu. Cieľom sú spoločné investície, cezhraničná a medzisektorová spolupráca a vzájomné učenie sa.  

Iniciatíva digitálnych príležitostí
Komisia plánuje spustiť v rokoch 2018 až 2020 pilotný projekt a poskytnúť 6.000 vysokoškolským študentom príležitosť získať cezhraničné pracovné skúsenosti cez existujúce programy a siete EÚ. Plánujú sa 5 až 6 mesiačné stáže pre študentov všetkých zameraní v špecializovanejších (kybernetická bezpečnosť, big data, kvantová technológia alebo umelá inteligencia) aj všeobecnejších oblastiach (web dizajn, digitálny marketing a vývoj softvéru).

Modernejší rámec pre digitálne verejné služby
Komisia predloží aktualizovaný európsky rámec interoperability, aby všetky správne orgány členských štátov mohli prijať podobný prístup pri sprístupňovaní verejných služieb online a riešení pravidiel v oblasti bezpečnosti a ochrany údajov. Digitálne služby tak budú dostupné v jednotlivých štátoch aj v rámci rôznych oblastí politiky, čo uľahčí komunikáciu s úradmi.

pondelok 27. marca 2017

Zelená domácnostiam: Poukážky v hodnote 15 miliónov EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila harmonogram nových 10 kôl s indikatívnymi vyčlenenými čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny.

Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny EUR je určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15:00 hod. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti s alokáciou 800 tisíc EUR. Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 1,2 milióna EUR v 10. kole 23. mája 2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť 3 mesiace.

Jednotlivé kolá budú ešte kratšie, pretože v nich bude vydaných menej poukážok. V harmonograme kôl sú uvedené aj predpokladané počty vydaných poukážok, ktoré vyplývajú z priemerných cien za doterajšie inštalácie. SIEA môže uzatvoriť nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.


Výška vyčlenených prostriedkov na jednotlivé kolá v roku 2017 je indikatívna. Môže byť vyššia v závislosti od miery využitia už vydaných poukážok. Využiteľnosť poukážok vydaných v jednotlivých kolách postupne sa zvyšuje. Harmonogram plánovaných kôl je na www.zelenadomacnostiam.sk.

Radíme: Pripravte sa na elektronické colné vyhlásenia
Podávanie colných vyhlásení v papierovej podobe pri štandardnom postupe definitívne skončí k 1. máju t.r. Po tomto termíne prijme colný úrad dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade uplatnenia tzv. „havarijného postupu“ (výpadku informačných systémov). 

Základnou podmienkou je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka, ktorý slúži na podávanie colných vyhlásení v štandardnom postupe. Ak už tento priečinok využívate pri podávaní vyhlásení vo vývoze a tranzite, opätovne sa registrovať nemusíte. Ale aj fyzické osoby, ktoré si napríklad objednajú tovar z tretích krajín v hodnote nad 150 EUR, budú musieť takisto podať colné vyhlásenie od 1. mája už len elektronicky. Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť tiež držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu.

Od 1. februára sa už začala prevádzka systému eDovoz v zjednodušenom postupe zápisu do evidencie deklaranta podaním štandardného elektronického colného vyhlásenia (druh „A“) a dodatočného colného vyhlásenia (druh „Z“). Pre držiteľov povolení, ktorí podávajú uvedené druhy colných vyhlásení sa začalo prechodné obdobie, v rámci ktorého musia svoje deklaračné systéme prispôsobiť danej zmene - to skončí 1. júla. Ďalším dôležitým termínom je 1. september, dokedy všetci držitelia povolenia (druh „C“ - zápis do evidencie deklaranta zaslaním „Oznámenia o predložení tovaru“ podaním zjednodušeného  elektronického colného vyhlásenia) musia mať deklaračné systémy prispôsobené tak, aby mohli vyhlásenia posielať elektronicky. 

Elektronická forma komunikácie má zvýšiť komfort pre deklarantskú verejnosť pri dovoze tovaru z tretích štátov, napr. automatizované uvoľnenie záruky za colný dlh a iné platby, čím sa značne skráti čas opätovného pripísania blokovanej čiastky záruky, prikladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Prítomnosť deklaranta na pobočke colného úradu tak nebude nutná. Registračný formulár na registráciu do CEPu je na cep.financnasprava.sk.
Severné more: Nový umelý ostrov  
Dánsky Energinet.dk, holandský TenneT Netherlands a nemecký TenneT Germany vytvoria v Severnom mori sústavu veterných turbín a solárnych panelov, ktorej centrom má byť umelo vytvorený ostrov s vlastným prístavom a pristávacou dráhou. Projekt, ktorý má byť dokončený v rokoch 2030 – 2050, pomôže EU pri dosahovaní klimatických cieľov a znižovaní emisií oxidu uhličitého.

Sústava na piesčine Dogger Bank, asi 100 km od východného pobrežia Anglicka, má zabezpečiť energiu pre 80 miliónov Európanov a pomocou podmorských káblov bude prepravená do Veľkej Británie, Nemecka, Dánska, Holandska, Belgicka a Nórska, odkiaľ bude ďalej distribuovaná na európsky trh. Potenciál kombinácie veterných turbín a solárnych panelov je nesporný. V lete vyprodukujú viac energie panely a v zime, kedy už slnečných dni nie je toľko, ale o to viac fúka, zohrajú kľúčovú rolu turbíny.

Očakáva sa, že investície do tejto regionálnej spolupráce budú mať vysokú návratnosť. Vyrobená elektrická energia bude agregovaná na ostrove, odtiaľ prepravená na pobrežie a prepojovacím vedením distribuovaná do viacerých krajín, čím sa znížia náklady na transport. K úsporám by mala prispieť aj poloha miesta, na ktorom bude ostrov vybudovaný, kde je more hlboké 16-36 metrov. To je o 20 metrov menej ako v iných častiach, čo ušetrí to náklady na vytvorenie ostrova. Projekt má tiež posilniť regionálnu spoluprácu, nakoľko krajiny budú musieť nájsť spoločný prístup k environmentálnym výzvam, k odstráneniu regulačných bariér, ktoré brania vybudovaniu prepojovacích vedení, k vývoju projektových plánov pre konkrétne hybridné projekty a k vytvoreniu infraštruktúry v Severnom mori.