piatok 22. septembra 2023

SR: Zamestnanosť a mzda v júli 2023

Mzdy v júli 2023 na Slovensku podľa štatistického úradu vo väčšine odvetví odolali inflácii, zamestnanci tak dostali aj reálne vyššiu hodnotu za svoju prácu ako pred rokom. Zamestnanosť ale v slovenskom hospodárstve klesla aj počas júla 2023. Najväčší zamestnávateľ – priemysel mal medziročne nižší stav zamestnancov o 0,5 % (zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 17 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca). Medziročne klesla zamestnanosť aj vo vybraných trhových službách o 2,2 % a v maloobchode o 1,9 %. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o takmer 4 % zaznamenali činnosti reštaurácii a pohostinstiev a veľkoobchod.

Zamestnanosť na Slovensku medziročne vzrástla v stavebníctve o 1,9 %, informáciách a komunikácii o 2,2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,7 %. Od začiatku roka stúpol počet zamestnancov viac ako 2 % v stavebníctve, informáciách a komunikácii a tiež v ubytovaní, do 1 % v predaji a oprave motorových vozidiel. Naopak medziročne zamestnanosť klesla do 1% v priemysle, doprave a skladovaní a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, výraznejšie, o viac ako 2 % vo vybraných trhových službách a vo veľkoobchode. Na úrovni júla 2022 zostala v maloobchode. 

Nominálne mzdy rástli v júli 2023 najrýchlejšie, o viac ako 12 %, vo veľkoobchode na 1.429 eur, v maloobchode na 1.086 eur a tiež v stavebníctve na 1.028 eur. Opäť najpomalšie rástli mzdy v odvetví s dlhodobo najvyššími zárobkami – v informáciách a komunikácii o 5,3 % na úroveň 2.288 eur. Nižším tempom do 10 % rástli mzdy v doprave na1.302 eur mesačne a v predaji a oprave motorových vozidiel na 1.375 eur. Nominálna mesačná mzda v súhrne od začiatku roka 2023 vzrástla vo všetkých sledovaných odvetviach, pričom vo väčšine odvetví rástla dvojciferným tempom. Najviac sa zvýšila v odvetviach s najnižšími zárobkami: v ubytovaní o 17,2 % na 1.056 eur, v stavebníctve o 14 % na rovných 1.000 eur a tiež v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,8 % na 694 eur.

Mzdy vo väčšine sledovaných odvetví v júli 2023 odolali inflácii, teda tempo ich rastu bolo vyššie ako rast cien. O viac ako 2 % stúpli reálne mzdy vo veľkoobchode, maloobchode a v stavebníctve, o 1 % rástli v ubytovaní, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, vybraných trhových službách a tiež v priemysle. Reálny pokles miezd bol v informáciách a komunikácii, doprave a skladovaní a rovnako aj v predaji a oprave motorových vozidiel. Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili v ubytovaní o 3,7 %, miernejšie rástli aj v stavebníctve o 0,9 % a činnostiach reštaurácii a pohostinstiev o 0,7 %.  A naopak klesli od 0,4 % vo vybraných trhových službách do 5,6 % v informáciách a komunikácii.

 

štvrtok 21. septembra 2023

Radíme: Mobil pre školáka

Vstup do školského života predstavuje pre každého dieťa veľký krok smerom k nezávislosti a samostatnosti. Súčasná doba nám prináša nový aspekt tejto transformácie – mobilný telefón. Či už to vnímame s radosťou alebo s obavami, mobil sa stále častejšie stáva súčasťou povinnej školskej výbavy. Nie je to len z dôvodu monitorovania polohy dieťaťa či jednoduchého spojenia s ním, ale aj kvôli potenciálnemu vyrovnaniu sa s tlakom a šikanou spolužiakov, ktorí už svoje mobilné telefóny vlastnia. Vlastníctvo telefónu v takto útlom veku ale prináša aj výzvy. Na tie sme pre vás pripravili niekoľko rád a tipov.


Mobilný telefón môže byť skvelým nástrojom na upokojenie rodičov a zaistenie bezpečnosti dieťaťa. S možnosťou sledovania polohy možno rýchlo zistiť, kde sa dieťa práve nachádza. Vďaka tomu tiež môžete s dieťaťom jednoducho komunikovať a povedať mu napríklad, kedy presne pre neho do školy prídete, alebo že ho vyzdvihne iný člen rodiny, než býva bežné. Je si potreba však uvedomiť, že nejde o preteky v tom, kto má najnovší a najdrahší mobil. Kľúčové je zvoliť vhodný telefón podľa veku a potrieb dieťaťa. Ktoré funkcie sú skutočne potrebné a prospešné? Práve na to je potreba sa zamerať pri výbere. Rozhodujúca by mala byť aj cena, aby výber nezaťažil rodinný rozpočet nadmerne a či je možné nastaviť ho tak, aby bol pre detské používanie bezpečný, vrátane rôznych rodičovských obmedzení.
 
S príchodom mobilného telefónu do života dieťaťa je nevyhnutné zdôrazniť dôležitosť kyberbezpečnosti. Rodičia by mali venovať pozornosť tomu, akým spôsobom telefón nastaviť a zabezpečiť. Vyhýbať by sa mali napríklad párovaniu telefónu s neznámymi zariadeniami alebo jeho spárovaniu s platobnými kartami. Nevyhnutné je tiež stanoviť pravidlá pre používanie mobilného telefónu. Určite časové obmedzenie pre čas strávený pri displeji, nastaviť sa tiež dá automatické vypnutie telefónu v určitý čas. Praktické rady poskytuje aj Polícia SR, ktorá na svojich webových stránkach prináša tiež celý rad tipov. „Medzi základné pravidlá používania telefónov u detí patrí limitovanie času, kedy bude dieťa telefón používať na zábavu a zákaz jeho používania pred spaním. Vo chvíli, kedy bude chcieť nainštalovať nejakú aplikáciu, urobí to rodič, ktorý posúdi tiež jej vhodnosť. Veľký pozor by si rodičia mali dať aj na to, aby dieťa používalo telefón v škole v súlade s jej poriadkom a tiež na to, aby ho nikdy nepožičiavalo cudzím ľuďom alebo nevymieňalo za iné veci, ako to často deti robia v prípade hračiek. Hlavné je ale myslieť na to, že cieľom je naučiť dieťa využívať mobilný telefón k zmysluplným aktivitám, nie len mu zadovážiť hračku.“

Podporujte dieťa, aby trávilo čas aj inými aktivitami, akými sú hranie sa vonku, učenie, kreslenie alebo šport. Dôraz by mal byť tiež kladený na bezpečné správanie on-line, zvlášť pokiaľ sú deti už staršie a používajú sociálne siete. Dôležité je upozorniť na nebezpečie zdieľania osobných údajov, fotografií a na nutnosť rešpektovať pravidlá slušného správania na internete.

streda 20. septembra 2023

Inflácia: V auguste 8,9 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb na Slovensku si v auguste t. r. podľa štatistík zachovali priemernú júlovú úroveň. Medziročne pokračovalo ďalšie spomaľovanie tempa rastu cien potravín na hodnotu 13,6 %. Medziročná hodnota inflácie 8,9 % je najnižšiou od februára 2022. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 9,6 % a čistá inflácia hodnotu 8,4 %. Medzimesačne jadrová inflácia zostala na júlovej úrovni a čistá inflácia dosiahla hodnotu 0,4 %.

Najväčší vplyv na medzimesačný pokles inflácie mali v auguste potraviny, ktorých ceny klesli v priemere o 1,1 %: zeleniny o 4,6 %, ovocia o 2,8 %, mlieka, syrov a vajec o 0,8 %, chleba a obilnín o 0,9 %, mäsa o 0,2 %, olejov a tukov o 1,1 %, cukru a cukroviniek o 0,9 %. Podstatnejší vplyv mali tiež nižšie ceny v odbore bývanie a energie, najmä zlacnenie imputovaného nájomného o 0,5 % (pokles cien stavebných materiálov) a pevných palív o 1,7 %. K znižovaniu priemernej cenovej úrovne prispeli tiež nižšie ceny minerálnych vôd a štiav, piva, vína a sezónne výpredaje obuvi. Opačný, rastový trend zaznamenali najmä ceny pohonných látok, ktoré v porovnaní s júlom zdraželi o 7,3 %. Vyššie ceny však august priniesol napríklad aj pri farmaceutických výrobkoch, ambulantných, stravovacích a ubytovacích službách. Drahšie boli aj organizované dovolenkové zájazdy a poistenie súvisiace s dopravou.

Medziročne dynamika rastu cien potravín spomaľovala už piaty mesiac, v auguste boli medziročne drahšie o 13,6 %. Rast cien nad 20 % zostal už iba pri položke cukor, džem a cukrovinky. Ďalší pokles zaznamenali ceny olejov a tukov, ktorých medziročné zníženie o 6,8 % bolo spôsobné predovšetkým ich prudkým zdražením v minulom roku. Rast cien v odbore bývanie a energie sa utlmil a klesol na úroveň 7,3 %, nižšia hodnota bola iba koncom roka 2021. Nad úrovňou 20 % sa však stále držali ceny pevných palív, tepelnej energie na 17 %, ceny údržby a opravy obydlia klesli na 15 %. Výraznejšiemu poklesu celkovej inflácie bránilo tiež zdražovanie v reštauráciách a hoteloch, zdravotníctve a vo vzdelávaní. Najvýznamnejšie boli posuny cien nahor pri farmaceutických výrobkoch a ambulantných službách, z toho najmä pri službách zubných lekárov, ktoré sa opäť priblížili k medziročnému navýšeniu o 20 %. Tovary a služby na bežnú údržbu domácností vzrástli oproti vlaňajšku o 17,9 %, primárne a predprimárne vzdelávanie je oproti vlaňajšku drahšie o 30,8 %. Ceny pohonných hmôt síce medzimesačne výrazne zdraželi, no oproti augustu 2022 sú nižšie o 4,5 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste oproti júlu zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil a v domácnostiach dôchodcov klesol o 0,2 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 8,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 9,4 % a za domácnosti dôchodcov o 8,8 %. V súhrne za osem mesiacov roka 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 12,5 % (za domácnosti zamestnancov o 12,4 %, za nízkopríjmové domácnosti o 13,3 % a za domácnosti dôchodcov o 13,1 %).


utorok 19. septembra 2023

EU: Spotrebiteľské úvery

Cieľom novej smernice o spotrebiteľských úveroch je zabezpečiť hladké fungovanie úverových trhov a zároveň vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa pred pohľadávkami z kreditných kariet, prečerpaniami a nevhodnými úvermi. Právne predpisy sa budú vzťahovať na zmluvy o úvere do výšky 100.000 EUR. 

Členské štáty budú od veriteľa vyžadovať, aby pred uzavretím zmluvy o úvere vykonal dôkladné posúdenie úverovej bonity spotrebiteľa v jeho záujme a zabránil tak nezodpovedným postupom pri poskytovaní úverov a nadmernému zadlženiu. Posúdením by sa mala overiť schopnosť spotrebiteľa plniť si svoje povinnosti. Poslanci zabezpečili opatrenie chrániace osoby, ktoré sa vyliečili z rakoviny. Ak žiadajú o úver, na ktorý sa vyžaduje poistenie, majú „právo na zabudnutie“ po príslušnom časovom období, aby ich predchádzajúce ochorenie neovplyvňovalo sadzby poistenia. Nebankoví veritelia a sprostredkovatelia úverov (okrem mikropodnikov a malých a stredných podnikov) budú podliehať postupu udeľovania povolení a registrácii a dohľadu zo strany nezávislých vnútroštátnych orgánov.

Úverová reklama by mala vždy obsahovať jasné a zreteľné upozornenie, že požičiavanie peňazí stojí peniaze. Europoslancom sa tiež podarilo zahrnúť opatrenia, akými sú stropy poplatkov, s cieľom zabrániť zneužívaniu a zabezpečiť, aby spotrebiteľom nebolo možné účtovať nadmerné úrokové sadzby, ročné sadzby alebo poplatky za úvery alebo celkové úverové náklady. Vďaka možnostiam prečerpania a prekračovania výšky úverov, ktoré sú čoraz bežnejšie a nákladnejšie, budú tieto finančné produkty regulované s cieľom zvýšiť ochranu spotrebiteľa a zabrániť nadmernému zadlženiu. Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali právo odstúpiť od zmluvy o úvere bez akéhokoľvek dôvodu do 14 dní. Spotrebitelia budú mať právo na predčasné splatenie úveru a zníženie celkových nákladov na úver. Predzmluvné informácie by mali jasne špecifikovať, ako sa má táto náhrada vypočítať.


pondelok 18. septembra 2023

Trend: Virtuálne karty

Zatiaľčo ešte pred pár rokmi dominovali klasické plastové karty, v súčasnosti si stále viac ľudí zriaďuje aj virtuálne platobné karty. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit. Hlavnou výhodou digitalizovanej karty je rýchle zriadenie, bezpečnejšie platenie a taktiež znižovanie množstva plastového odpadu.

Zákazníci si o platobnú kartu môžu požiadať jednoducho aj v mobilnej aplikácii a behom pár sekúnd už môžu virtuálnu kartu začať používať. Virtuálnu kartu nikto nemôže vytiahnuť z peňaženky ako v prípade fyzickej karty. S virtuálnou kartou pridanou do mobilnej peňaženky sa ľahko zaplatí priložením mobilu alebo hodinkami k terminálu alebo sa jednoducho vyberú peniaze v bezkontaktnom bankomate. Túto kartu je možné používať aj pre on-line platby, kde je v mobilnej aplikácii v detaile karty uvedené jej číslo, ktoré sa zadá pri nákupe v e-shopoch. Dáta o karte sú k dispozícii iba v mobilnej aplikácii a zobrazia sa len po autentizácii používateľa, teda biometriou alebo bezpečnostným kódom.

Ako ďalej ukázali dáta Home Creditu, rozdiely v reálnom využívaní plastovej a virtuálnej karty nie sú príliš veľké, s jedinou výnimkou, a to je výber z bankomatov. Tam stále prevláda použitie fyzickej karty, čo je však ovplyvnené, najmä na Slovensku, veľmi nízkou dostupnosťou bezkontaktných bankomatov. To sa ale časom určite zmení. Postupná dominancia virtuálnych platobných kariet, ktoré sú stále populárnejšie na úkor tých plastových, je trendom, ktorý je v dnešnej dobe už nezastaviteľný. Okrem ekologického hľadiska v podobe znižovanie platového odpadu majú virtuálne karty totiž navrch vo viacerých ohľadoch.