piatok 31. januára 2020

Upozorňujeme: Aj subdodávatelia môžu byť bezpečnostným rizikom


Podľa prieskumu Gartner zaznamenalo za posledné tri roky až 71 % podnikov zvýšenie počtu dodávateľov v rámci svojej dodávateľskej siete. Rovnaké percento spoločností očakáva, že ich počet bude rásť aj v nasledujúcich troch rokoch. Na to, aby si subdodávatelia mohli plniť svoje pracovné povinnosti, im podniky často umožňujú prístup k svojim citlivým dátam a IT aktívam.

Správa Kaspersky zameraná na IT bezpečnosť z ekonomického pohľadu odhalila, že 79 % podnikov má zavedené špeciálne pravidlá, ktoré vysvetľujú partnerom a dodávateľom, ako pracovať so zdieľanými zdrojmi a dátami, pričom je tu zahrnutá aj informácia o možných pokutách v prípade incidentov. Podľa prieskumu dosahujú škody spôsobené rôznymi incidentmi odhadom v priemere hodnotu 2,57 milióna dolárov (približne 2,33 milióna eur), pričom únik údajov patrí medzi tri najnákladnejšie problémy, ktorým podniky čelia. Experti Kaspersky odhalili už viacero sofistikovaných útokov v dodávateľskom reťazci, vrátane hrozby ShadowPad. Jednou z hlavných výhod implementácie pravidiel pre spoluprácu s tretími stranami je definícia oblasti zodpovednosti pre obe zúčastnené strany. Vďaka tomuto nastaveniu sa zvyšuje pravdepodobnosť, že podnik dostane kompenzáciu od dodávateľa, ak sa on stane vstupným bodom pre útok. Až 71 % podnikov, ktoré majú zavedené pravidlá pre spoluprácu s tretími stranami, získalo po incidente od tretej strany finančnú kompenzáciu. Na porovnanie, pokiaľ išlo o podniky bez akejkoľvek regulácie vzťahov, dostalo kompenzáciu len 22 % z nich. Zavedenie takýchto pravidiel zvyšuje pravdepodobnosť kompenzácie aj v segmente menších spoločností, kde kompenzáciu získalo 68 % firiem so zavedenými pravidlami v porovnaní s 28 % firiem, ktoré ich so svojimi subdodávateľmi zavedené nemali.
  
Z prieskumu však nie je možné zistiť, či má zavedenie pravidiel zameraných na únik údajov aj vplyv na zníženie počtu útokov cez dodávateľský reťazec. Takmer štvrtina (24 %) podnikov, ktoré zaviedli osobitné IT pravidlá pre tretie strany sa stala obeťou narušenia dát z dôvodu kyberbezpečnostného útoku na dodávateľa, pričom z podnikov bez takýchto pravidiel, ktoré boli napadnuté cez dodávateľa, potvrdilo narušenie dát iba 9 %. „Výsledky nášho prieskumu majú nádych istého paradoxu, keď podniky so zavedenými osobitnými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami zažívajú útoky cez dodávateľský reťazec častejšie. Avšak, v tomto prípade je skôr logické, že podnik so širšou dodávateľskou sieťou bude tejto oblasti venovať zvýšenú pozornosť, čo podnik vedie aj k implementácii konkrétnych opatrení. A takisto veľká sieť subdodávateľov len zvyšuje pravdepodobnosť možného narušenia alebo úniku dát. Okrem toho môžu podniky so zavedenými pravidlami pre spoluprácu s tretími stranami presnejšie určiť príčiny konkrétneho narušenia či úniku“, hovorí Miroslav Kořen. Európu.

Aby boli podniky chránené pred útokmi prichádzajúcimi cez dodávateľský reťazec, spoločnosť Kaspersky odporúča:
1. Pravidelne aktualizujte zoznam všetkých partnerov a dodávateľov, ako aj údaje, ku ktorým môžu mať prístup. Zároveň zabezpečte, aby mali prístup iba k tým zdrojom, ktoré potrebujú na výkon svojej práce. Skontrolujte, či je firmám, ktoré už nespolupracujú s vašou spoločnosťou, znemožnený prístup a používanie vašich údajov a nástrojov.
2. Informujte všetky tretie strany o vašich požiadavkách, ktoré by mali dodržiavať, vrátane dodržiavania bezpečnostných postupov.
3. Vyberte si riešenie, ktoré dokáže už v ranom štádiu odhaliť aj pokročilé útoky, ktoré mohli obísť nasadené bezpečnostné riešenie spoločnosti, vrátane útokov prichádzajúcich cez dodávateľský reťazec.    

SR: Poplatky za bežný účet sú pre nás najdôležitejšie


Slováci si banku vyberajú podľa výšky mesačného poplatku za vedenie bežného účtu. Za najdôležitejší faktor pri výbere banky ju podľa prieskumu považuje až 77 % klientov.

Celkovo 31 % opýtaných na svojej banke najviac oceňuje najmä fakt, že nemá žiadne, prípadne má len nízke poplatky za vedenie účtu. Medzi ďalšie rozhodujúce kritérium pri výbere banky patrí kvalitný internet banking, na ktorom trvá až 41 % klientov. Výška úrokovej miery je najdôležitejšia pre štvrtinu opýtaných (25 %) a modernú mobilnú aplikáciu na spravovanie svojich financií označilo za kľúčovú 18 % klientov. Na odporúčanie svojho priateľa, známeho či člena rodiny sa pri výbere banky spolieha len 9 % respondentov a na veľkosť banky z pohľadu počtu klientov hľadí iba 5 % klientov bánk.

Z prieskumu agentúry Focus pre mBank ďalej vyplynulo, že viac ako dve tretiny klientov bánk (69 %) majú presný prehľad, za aké služby a v akej výške platia poplatky vo svojej banke. Stále je tu však približne jedna tretina klientov (31 %), ktorá o službách a výške poplatkov vo svojej banke presný prehľad nemá.

Výsledky prieskumu ukázali aj to, že slovenskí klienti sú so svojou bankou, v ktorej majú bežný účet, spokojní. Vyjadrilo sa tak až 92 % klientov, z nich je veľmi spokojných 38 % a skôr spokojných 54 % klientov. Naopak, nespokojných je 8 % klientov bánk.

Radíme: Formulár PD A1 na prácu v zahraničí netreba prekladať

Každý zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na výkon práce do niektorej z krajín Európskej únie, aj každá vyslaná samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá chce vykonávať svoju činnosť v zahraničí, ale chce byť naďalej sociálne poistená podľa slovenskej legislatívy, musia pred odchodom požiadať Sociálnu poisťovňu o vystavenie formulára PD A1. 

Doklad PD A1 potvrdzuje, že daný zamestnanec či SZČO je sociálne poistený v Slovenskej republike. Formulár sa nemusí prekladať do jazyka krajiny, v ktorej bude pracovník alebo SZČO pracovať. Prenosný dokument A1 má štandardizovanú formu, a preto nie je potrebný jeho preklad do národných jazykov jednotlivých členských štátov Európskej únie. Každý členský štát automaticky vie, čo jednotlivé body tohto prenosného dokumentu znamenajú.

Sociálna poisťovňa vystaví dokument PD A1 bezplatne na obdobie maximálne 24 mesiacov. Zároveň poistencov upozorňuje, aby žiadosti podávali v dostatočnom časovom predstihu pred začiatkom činnosti. Skúsenosti z praxe totiž ukazujú, že zamestnávajúce subjekty v zahraničí spravidla vyžadujú od pracovníkov zo zahraničia, aby disponovali PD A1 už pri príchode do krajiny výkonu práce.

štvrtok 30. januára 2020

EU: Dohoda o brexite schválená


Európsky parlament v stredu schválil dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Spojené kráľovstvo by malo opustiť Európsku úniu (EÚ) o polnoci z 31. januára na 1. februára.

Poslanci v rozprave pred hlasovaním zhodnotili doterajšie rokovania o brexite a zamerali sa na budúce výzvy týkajúce sa vzťahov Spojeného kráľovstva a EÚ. Na rozprave sa okrem predsedu europarlamentu Davida Sassoliho, spravodajcu Guya Verhofstadta (RE, BE) a ďalších poslancov zúčastnili aj štátna tajomníčka chorvátskeho Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Nikolina Brnjac - zastupujúca Radu (ministrov) EÚ, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen a hlavný vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier. Poukazujúc na historický význam stredajšieho hlasovania väčšina rečníkov zastupujúcich jednotlivé poslanecké kluby zdôraznila, že odchod Spojeného kráľovstva z EÚ neznamená koniec vzťahov medzi oboma entitami, a vyzdvihla silu a trvácnosť väzieb, ktoré spájajú obyvateľov rôznych európskych krajín.

Zákonodarcovia uviedli, že ponaučenia vyplývajúce z brexitu by mali byť pretavené do úvah o budúcnosti Európskej únie. Vyjadrili tiež obavy v súvislosti s náročnosťou rokovaní o budúcich vzťahoch a relatívne krátkym časom na dosiahnutie dohody.

Trend: Celoročné pneumatiky


Podiel vodičov, ktorí využívajú celoročné plášte pribúda aj na slovenských cestách. Technológie prispeli k zdokonaleniu ich konštrukcie, dezénu aj zmesi, pričom eliminovali nedostatky starších modelov. Pneumatiky, ktoré je možné plnohodnotne používať po celý kalendárny rok, ale majú aj svoje limity.

Pneumatiky pre osobné automobily môžeme radiť do troch kategórií - vedľa klasických letných a zimných plášťov existujú tiež celoročné. Kým prvé dve kategórie sú určené predovšetkým vodičom s vyšším ročným nájazdom, celosezónne pneumatiky sú ideálnou pre motoristov, ktorí najazdia okolo päť tisíc kilometrov ročne, nepohybujú sa v horských oblastiach, alebo majú viac ako jeden automobil. Hoci sú kompromisom medzi letným a zimným obutím, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky na prevádzku v každom ročnom období. Symbol snehovej vločky, tzv. 3PMSF ich oprávňuje používať aj v zimnom období, ak sa na cestách vyskytuje či sa predpokladá súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Počas zimy však platí, že musia mať hĺbku dezénu minimálne 3 milimetre.

Medzi hlavné výhody celosezónnych pneumatík patrí finančná aj časová úspora. Nie je potrebné investovať do viacerých sád pneumatík, ani kupovať druhú sadu ráfikov a senzorov TPMS. Navyše sa ušetria aj náklady na prezúvanie. Odpadávajú tiež problémy s uskladnením práve nepoužívanej sady. Za výhodu možno považovať aj to, že u vodičov s nízkym nájazdom nedochádza k veľkému starnutiu pneumatík. Za nevýhodu naopak nutnosť dodržania minimálnej hĺbky dezénu 3 mm v zimnom období. U všetkých typov obutia vozidla však platí, že by motoristi mali pravidelne kontrolovať jedenkrát za mesiac tlak v pneumatikách a tiež geometriu vozidla v odborných servisoch. Praktickosť a univerzálnosť celoročných pneumatík oceníte aj vo chvíľach nečakaných výkyvov počasia a nie je potrebné zaoberať sa ani  ideálnym termínom na prezutie.

Aj keď súčasné "univerzálky" poskytujú dobré jazdné vlastnosti na rôznych povrchoch, majú aj svoje limity. Oproti výhradne letným či zimným plášťom nedosahujú v podmienkach typických pre jednotlivé obdobia ich výkony. Letné pneumatiky ponúknu v letnom období lepšie vlastnosti a bezpečnosť ako pneumatiky uziverzálne, kým v zimnom období možno očakávať, že kvalitné zimné obutie bude mať lepšie vlastnosti. Z hľadiska bezpečnosti a jazdných vlastností sú teda stále vhodnejšie dve sady plášťov na zimnú a letnú sezónu. To platí najmä u vodičov, ktorí sú veľa na cestách a nemôžu zvoliť alternatívnu prepravu v prípade náhleho zhoršenia podmienok na vozovke (obvykle vodiči služobných vozidiel).

Výzva: SAIA udelí štipendiá do takmer 30 krajín

Stovky stredoškolákov, vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov či vedeckých pracovníkov môžu počas budúceho akademického roka 2020/2021 absolvovať krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí, či začať celé bakalárske alebo magisterské štúdium vďaka štipendiám, ktoré vyplývajú z medzivládnych dohôd ako aj ponúk zahraničných vlád. 

Ich administrátorom, na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, je Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Agentúra prijíma žiadosti o štipendiá do takmer 30 krajín, najviac uzávierok je vo februári a v marci. Už 6. februára je uzávierka podávania žiadostí do Bulharska, Egypta, Chorvátska, Moldavska, Rumunska, Ruskej federácie, Severného Macedónska, Slovinska a Srbska. Vo februári sú aj uzávierky žiadostí na štipendiá do Číny, Česka, Poľska, Belgicka, Grécka a Južnej Kórey, v marci do Bieloruska, Kazachstanu a Rakúska.

Bližšie informácie o podmienkach uchádzania sa o jednotlivé štipendiá sú zverejnené v databáze štipendií a grantov na webstránke saia.sk, alebo ich záujemcovia môžu získať v piatich pracoviskách SAIA na Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Nitra, Žilina). Tu získajú informácie aj o štipendiách, ktoré SAIA neadministruje, napríklad o štipendiách francúzskej a talianskej vlády alebo o Fulbrightovom programe (štipendiá do USA).

streda 29. januára 2020

Trend: Neplatíme, lebo neplatia nám

Neuhradené platby od vlastných zákazníkov, ale aj využívanie dodávateľských úverov. To sú najčastejšie dôvody zlej platobnej disciplíny medzi biznisovými zákazníkmi (B2B) podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019. Vysoké percento bolo však aj v prípade úmyselného nezaplatenia – uviedla ho každá tretia firma.

Viac ako polovica opýtaných v segmente B2B (55 %) konštatovala, že neuhradené platby od vlastných zákazníkov im bránia plniť si finančné záväzky. Medzi západoeurópskymi krajinami je tento dôvod častý najmä v krajinách ako Španielsko či Belgicko. Vo východnej Európe to bolo hlavne Rumunsko a Slovensko. Využívanie dodávateľských úverov považuje za príčinu neuhrádzania faktúr celkovo 51 % B2B zákazníkov. Pochádzajú najmä z krajín: Španielsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko.

Čo sa týka Slovenska, ako dôvod neplatenia vedú neuhradené platby od vlastných zákazníkov (65 %), nasledované využívaním dodávateľských úverov (58 %). Až 46 % opýtaných firiem na Slovensku považuje za príčinu zlej platobnej disciplíny nedostatočnú personálnu kapacitu, potom je to insolventnosť (41 %), ale častým je aj úmyselné nezaplatenie (36 %).

SR: Zmeny zákonníka práce

Advokátska kancelária Havel&Partners pripravila stručný prehľad nedávno prijatých zmien v oblasti pracovného práva, a to konkrétne zmien zákonníka práce a ďalších súvisiacich predpisov účinných ku dňu 1. 1. 2020 ako aj plánované zmeny zákonníka práce s účinnosťou k 30. 7. 2020.

Nárok na dlhšiu dovolenku: Podľa novely zákonníka práce sa od 1. januára 2020 základná výmera dovolenky pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa, navýši na päť týždňov. V praxi sa v danej súvislosti vyskytla otázka, ako sa s výkladom podmienky „trvalo sa starať o dieťa,“ ktorá v zákonníku práce nie je definovaná, vysporiada aplikačná prax.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa: Cieľom novely je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na výdavkoch, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. V zmysle predmetnej novely môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov a na jeho žiadosť príspevok na športovú činnosť dieťaťa v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok v úhrne na všetky deti zamestnanca, a to u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe. Motiváciou zamestnávateľa na poskytnutie tohto príspevku je jeho oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. 

Rozšírenie oslobodenia od súdnych poplatkov: Novelou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch bol rozšírený zoznam špecifických sporov, ktoré doteraz boli oslobodené od súdnych poplatkov, a to aj o konania, ktoré sa všeobecne týkajú individuálnych pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých pomerov a služobných pomerov. Tieto súdne spory sú oslobodené od súdnych poplatkov len v prípade, ak na strane žalobcu nevystupuje zamestnávateľ. Cieľom zákona bolo uľahčenie obrany zamestnancov pred nekalými praktikami zamestnávateľov a poskytnutie možnosti pre zamestnancov domáhať svojich práv bez ďalšej finančnej záťaže. 

Zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2020: Minimálna mzda sa zvýšila z 520 EUR na 580 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, resp. z 2,989 EUR na 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom; a to s účinnosťou od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020. 

Vysielanie zamestnancov v rámci EÚ (účinnosť novely je určená na 30. 7. 2020): Novela zákona je určená na transpozíciu smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb do právneho poriadku Slovenskej republiky (SR). Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí: 
Zmena konceptu odmeňovania - zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť rovnaké pravidlá odmeňovania (t. j. minimálnu mzdu, minimálne mzdové nároky, mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce, iné povinné zložky mzdy a náhradu mzdy za dovolenku), ako majú bežní zamestnanci v danom členskom štáte. 
Umožnenie dočasného pridelenia a následného vysielania pracovníka - zamestnanec, ktorý je dočasne pridelený do podniku v inom členskom štáte, môže byť v rámci dočasného pridelenia vyslaný do iného členského štátu, než je ten, kde bežne pracuje (t. j. do tretieho členského štátu), za účelom vykonávania práce v rámci nadnárodného poskytovania služieb. V takomto prípade platí, že zamestnanca vysiela jeho dočasný zamestnávateľ. 
Rozdelenie vyslania na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ - vyslanie bude obmedzené na obdobie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov. Vyslanie trvajúce dlhšie ako 12 mesiacov je možné, avšak na vyslaného zamestnanca sa nebude vzťahovať len tzv. tvrdé jadro, ale všetky uplatniteľné pracovné podmienky, ktoré sú v SR stanovené s výnimkou právnej úpravy založenia, vzniku, skončenia a zániku pracovnoprávneho vzťahu, výkonu inej zárobkovej činnosti a obmedzenia zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. 
Tzv. „reťazenie vyslania“ – ustanovuje pravidla na počítanie doby vyslania. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania pre účely jeho rozdelenie na „krátkodobé“ a „dlhodobé“ sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej pracovnej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností a miesto ich vykonávania a povahu poskytovanej služby.

EU: Ceny mobilného telefonovania a dát patria na Slovensku k najvyšším - aktualizované

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími cenami za mobilné telefonovanie a internet v Európe. Vyplýva to z analýzy Európskej komisie, ktorá skúmala ceny balíkov za telefonovanie a mobilné dáta, ako aj samostatné dátové balíčky v jednotlivých krajinách Európskej únie (EÚ).

Z porovnania cien, ktoré musia koncoví spotrebitelia platiť za štandardizované balíčky služieb mobilných operátorov definované organizáciou OECD, vzišli pri zohľadnení parity kúpnej sily štyri kategórie krajín – od lacných až po najdrahšie. V spoločnosti najdrahších krajín sa okrem Slovenska ocitli Maďarsko, Portugalsko, Cyprus, Česká republika a Grécko. Najmenej platia za mobilné služby Estónci, Rumuni, Poliaci, Taliani či Rakúšania. Ceny mobilných operátorov na Slovensku síce vlani medziročne zväčša mierne klesli, vo vybraných prípadoch však zaznamenali naopak až tretinový nárast. Analýza konštatuje, že volania a mobilné dáta v porovnávaných ponukách sú pre Slovákov takmer dvojnásobne drahšie, ako je priemer EÚ.

Na analýzu, ktorú pre Európsku komisiu pripravila konzultačná firma Empirica v spolupráci s TÜV Rheinland na základe údajov zozbieraných z webových stránok vybraných mobilných operátorov, upozornila občianska iniciatíva Chcem si vyberať, za ktorou stoja viaceré fyzické a právnické osoby z telekomunikačnej brandže. Vysokú cenovú hladinu slovenských operátorov potvrdzuje aj analýza webovej služby Cable, ktorá zoradila krajiny podľa cien mobilných dát od najlacnejších po najdrahšie. Slovensko sa v nej ocitlo až na 121. mieste, čo znamená, že dáta vyjdú výrazne lacnejšie nielen Poliakov a Čechov, ale aj oveľa bohatších Dánov, Rakúšanov, Fínov, Švédov či Talianov. Cable na rozdiel od EK porovnávala ceny v absolútnom vyjadrení, nezohľadňovala teda paritu kúpnej sily.

Dôvodom vysokých cien mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku je podľa zástupcov iniciatívy Chcem si vyberať slabá konkurencia. Na slovenskom trhu na rozdiel od drvivej väčšiny krajín EÚ neexistujú plnohodnotní virtuálni operátori, ktorí by mohli za veľkoobchodných podmienok využívať existujúce siete mobilných operátorov a ponúkať služby koncovým zákazníkom pod vlastnou značkou. Na podobnom princípe bola na Slovensku pred vyše desiatimi rokmi postavená liberalizácia trhu s energiami, ktorá zákazníkom umožnila vyberať si spomedzi viacerých distribútorov elektriny a plynu. To vytvára tlak na ceny a prispieva k zavádzaniu inovatívnejších služieb. Ponuka a inovatívnosť mobilných telekomunikačných služieb bude väčšia a ceny môžu byť nižšie, ak operátori sprístupnia svoje siete veľkoobchodným spôsobom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) v rámci pripravovaných aukcií pre 5G sieť pôvodne zvažoval možnosť zaviazať operátorov k sprístupneniu sietí, v decembrovom návrhu výberového konania na pridelenie frekvencií však od zámeru upustil.

Na webovej stránke Chcemsivyberat.sk môžu záujemcovia o lacnejšie telefonovanie a dáta podporiť hromadnú pripomienku a požiadať tak, aby regulačný úrad uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete za transparentných a nediskriminačných podmienok a umožnil tak zvýšiť slabú intenzitu konkurencie na trhu, ktorá sa prejavuje vysokými cenami mobilného telefonovania a internetu.

Aktualizácia: Ceny mobilného telefonovania a dát na Slovensku v skutočnosti nepatria k najvyšším v EÚ. Regulačný úrad skontroloval porovnanie cien, ktoré urobila Európska komisia (EK) a zistil nedostatky, ktoré výsledok výrazne skresľujú. EK v prípade Slovenska použila v porovnaní len ceny dvoch operátorov (Slovak Telekom a Orange Slovensko), ale v prípade ostatných krajín ceny všetkých operátorov. Po doplnení cien O2 a SWAN Mobile (4ka) sa Slovensko premiestnilo z najdrahších krajín medzi najlacnejšie (viď tabuľka).


utorok 28. januára 2020

Radíme: 10 rád pre bezpečnosť

Rada Európy od roku 2007 organizuje 28. januára Európsky deň ochrany osobných údajov. V členských štátoch Európskej únie upravuje spracovávanie týchto údajov nariadenie General Data Protection Regulation (GDPR), ktoré firmám a inštitúciám určuje, aké osobné údaje a za akých podmienok môžu napríklad o svojich zákazníkoch spracovávať. Ochranu svojich osobných alebo ďalších citlivých údajov však môžu posilniť aj bežní ľudia. 

„Niekedy môže človek z nevedomosti alebo nerozvážnosti sám prispieť k tomu, aby dal internetovým útočníkom svoje osobné údaje ako na striebornom podnose. Ľudia by si mali uvedomiť, že zneužiť sa dá aj obyčajné číslo občianskeho preukazu alebo kombinácia mena s rodným číslom vyplnené do falošného výherného formulára. Zároveň by však mali vedieť, že sa predtým veľmi efektívne a jednoducho dokážu brániť“, vysvetľuje Ondrej Kubovič, špecialista na digitálnu bezpečnosť.

Bezpečnostná spoločnosť ESET preto pripravila jednoduchý a zrozumiteľný zoznam desiatich tipov a rád, ktoré v roku 2020 pomôžu bežným ľuďom lepšie ochrániť svoje osobné údaje alebo iné citlivé a cenné dáta:

1. Uvedomte si, že ste cieľom: Aj keď si môžete povedať, že nemáte nič, čo by mohlo internetových podvodníkov zaujať, opak je pravdou. Stačí im získať agregované osobné údaje, ktoré predajú na čiernom trhu. Vaše údaje môžu byť v ľahšom prípade zneužité na spamovanie ďalších obetí alebo na tvorbu falošných profilov.

2. Neklikajte na podozrivé linky: Ak máte čo len drobnú pochybnosť, neklikajte na linky vložené do príliš dobre vyzerajúcich emailových ponúk alebo správ zasielaných cez sociálne médiá.

3. Aktualizujte softvér vo svojich zariadeniach: Každá aktualizácia operačného systému alebo vašej obľúbenej aplikácie môže obsahovať aj bezpečnostné záplaty alebo iné vylepšenie vášho zabezpečenia.

4. Nerecyklujte svoje heslo: Na každú internetovú stránku alebo inú službu si vytvorte prístupový údaj s odlišným heslom. Ak totiž útočník ukradne prístupové údaje do jednej služby, vyskúša ich aj na ďalších populárnych weboch.

5. Používajte viacfaktorovú autentifikáciu: Ide o bezplatnú funkciu ponúkanú všetkými veľkými internetovými hráčmi, treba si ju len zapnúť. Zabezpečí, že daný web alebo služba ochráni vaše konto aj v prípade, že sa niekomu podarilo ukradnúť alebo uhádnuť vaše heslo.

6. Nastavte si domáci router: Je to zariadenie, cez ktoré pretekajú všetky údaje zo zariadení, ktoré doma používate. Väčšina ľudí necháva router s nastaveniami, ktoré dostali od svojho internetového operátora. Aj router má však svoj systém, ktorý môže útočník napadnúť a práve preto ho je treba pravidelne aktualizovať.

7. Nepoužívajte nezabezpečené a neznáme Wi-Fi siete: Ponúka ich väčšina kaviarní, reštaurácií alebo obchodov. V bežnom prehliadači by ste si na takýchto Wi-Fi sieťach mali maximálne prečítať noviny, alebo pozrieť počasie. Nakupovanie, mailovanie a sledovanie kamarátov cez sociálne médiá by ste však mali len cez originálne aplikácie, ktoré medzi vami a serverom služby vytvárajú akoby zabezpečený tunel.

8. Používajte VPN: Táto služba vám zabezpečí bezpečné surfovanie, keď nie ste doma alebo v práci. Lepšie zabezpečí vaše dáta aj ak sa pripájate k nezabezpečenej Wi-Fi sieti.
9. Neobchádzajte bezpečnostný softvér: Kvalitný bezpečnostný softvér poskytuje mnohovrstvovú ochranu pred rozličnými internetovými hrozbami. Rozhodne neignorujte jeho odporúčania, neochráni vás len pred škodlivým kódom ale aj pred stránkami, ktoré sa snažia ukradnúť vaše osobné údaje alebo pred službami, ktoré bez vášho vedomia sledujú vaše digitálne správanie.

10. Zálohujte a šifrujte: Pravidelné zálohovanie vám zachráni krk nielen v prípade, že vaše zariadenie napadol agresívny škodlivý kód ale aj v prípade fyzického poškodenia alebo odcudzenia vášho zariadenia. Šifrovanie je zase účinná ochrana tých najcennejších a najcitlivejších dát, ktoré máte. Ak by ich aj útočník ukradol, nebude ich vedieť dešifrovať.

Aktuálne: Deň ochrany osobných údajov

V utorok 28. januára si vo viacerých krajinách pripomíname Deň ochrany osobných údajov. Zámerom je zvýšiť informovanosť a propagovať osvedčené postupy pri zaobchádzaní s osobnými údajmi.

Odborník na ochranu súkromia Barry Cook považuje túto výročnú udalosť za základnú súčasť nového digitálneho sveta a za oslavu, ktorú by mali oslavovať podniky aj spotrebitelia: „Množstvo údajov, ktoré sa vo svete vytvárajú každý deň, je neuveriteľné. Každých 24 hodín vzniká vyše 2,5 bilióna ukladateľných informácií - a ich tempo a hodnota sa budú s rastom automatizácie a digitalizovaných technológií iba zvyšovať.“

Aj keď to nemusíme vedieť ihneď oceniť, osobné informácie sa v globálnej ekonomike stali hlavnou komoditou. Poskytujú prehľad o našom každodennom živote a organizácie ich môžu použiť na cielenú reklamu aj na určenie budúceho správania spotrebiteľov. Dôležité je tak zabezpečiť ich dostatočnú ochranu ako aj ochranu pred možným zneužitím.

Kľúčové dátumy, napríklad Deň ochrany osobných údajov, sú dôležité pre podniky aj spotrebiteľov. Pre prvých poskytujú príležitosť zamyslieť sa nad operačnými postupmi, zatiaľčo druhých upozorňujú na význam osobných informácií v dnešnom svete.

Novinka: Elektronizácia Obchodného registra SR

Jednou zo zmien týkajúcich sa Obchodného registra SR v roku 2020 je vylúčenie listinného spôsobu podávania návrhov. Od 1. októbra 2020 bude možné podať návrh registrovému súdu výlučne elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronického formulára na to určeného. Zmenu definuje § 5 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Elektronický formulár nájdete na portáli slovensko.sk alebo na špecializovanom portáli (Ministerstvo spravodlivosti SR). Znížené sumy súdnych poplatkov za elektronické podania ostávajú nezmenené. Listinné podania návrhov zaslané po 1. 10. 2020 nebudú akceptované. Taktiež aj všetky prílohy elektronického podania musia byť v elektronickej forme.

Ďalšou zmenou týkajúcou sa obchodného registra bude napríklad aj to, že po 1. októbri 2020 sa fyzické osoby nebudú môcť dobrovoľne na vlastnú žiadosť zapísať do obchodného registra (lebo sú už evidované napr. v živnostenskom registri) a tie, ktoré sú tam už dávnejšie zapísané, sa z obchodného registra postupne vymažú. Vyplýva to z ustanovení § 27 ods. 2 v spojení s § 768s Obchodného zákonníka a z dôvodovej správy: „Vzhľadom na súčasnú koncepciu iných verejných (zdrojových) registrov (napr. živnostenský register) je zapisovanie fyzických osôb do obchodného registra kontraproduktívne. Pri súčasnom zapisovaní rovnakých údajov do dvoch zdrojových registrov (živnostenský register a obchodný register) dochádza k nezrovnalostiam na úrovni referenčného registra (register právnických osôb), čo vytvára problémy pri tvorbe elektronických schránok, ktoré majú osoby zapísané v referenčnom registri právnických osôb východiskovo aktivované na doručovanie.“

On-line: Nový kmeň koronavírusu - aktualizované

Nový koronavírus (2019-nCoV) sa z oblasti Wuhan, provincia Hubei v Číne, dostal už aj do Európy. Prvé potvrdené prípady v Európe nie sú však neočakávané. Sme pripravení čeliť tejto hrozbe?

2019-nCoV je nový kmeň koronavírusu, ktorý nebol u ľudí doteraz identifikovaný. Ohniská nových vírusových infekcií u ľudí vždy vyvolávajú obavy, najmä ak existuje málo poznatkov o vlastnostiach vírusu, o spôsobe šírenia medzi ľuďmi, vážnosti výsledných infekcií aj spôsobe liečby. Väčšina krajín Európskej únie (EÚ) má zavedené plány a opatrenia na zvládnutie tohto druhu infekcií a Európa má dobre vybavené laboratóriá, ktoré môžu okrem nemocníc potvrdiť pravdepodobné prípady. Krajiny EÚ / EHP by mali zabezpečiť, aby sa na ľudí s diagnózou 2019-nCoV uplatňovali včasné a prísne opatrenia na prevenciu a kontrolu infekcií (IPC). Takéto opatrenia udržia nízku pravdepodobnosť ďalšieho trvalo udržateľného šírenia tak v zdravotníctve, ako aj v komunitách. V minulosti bola systematická implementácia opatrení na prevenciu a kontrolu infekcií účinná pri kontrole SARS-CoV aj MERS-CoV.

Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) spolupracuje s členskými štátmi EÚ / EHP s cieľom zabezpečiť, aby boli pripravené zvládnuť všetky prípady. ECDC monitoruje 2019-nCoV prostredníctvom spravodajských aktivít v oblasti epidémie a poskytuje hodnotenia rizika s cieľom usmerniť členské štáty EÚ aj Komisiu EÚ. Bude tiež priebežne aktualizovať webtránku o overené informácie z najnovšieho vývoja.

Na Slovensku zriadil pre obyvateľov Úrad verejného zdravotníctva SR špeciálnu telefonickú linku 0917 222 682 aj e-mail novykoronavirus@uvzsr.sk, kde v prípade potreby získate radu či informácie o novom víruse. Nepretržite možno volať aj na ďalšie číslo 0918 659 580.

pondelok 27. januára 2020

Radíme: Výber ojazdeného auta

Pri výbere ojazdeného auta sa odporúča vyberať si jednoducho podľa toho, ako často a kde budete auto využívať. Mali by ste si však zodpovedať aj ďalšie dôležité otázky. 
Budete jazdiť po meste alebo hlavne po diaľnici? Jazdíte väčšinou sami alebo s rodinou? A naozaj potrebujete silný „dvojliter“? Nestačila by vám na krátke trasy mestom aj menšia a úspornejšia „tisícštyristovka“? Po meste pôjdete päťdesiatkou, na vidieku deväťdesiatkou a na diaľnici sto tridsiatkou. A nakoniec možno skončíte v úplne rovnakej zápche ako všetci tí, čo si zaobstarali mohutné SUV. Pri výbere auta je potrebné si ujasniť, aké trasy s ním budete absolvovať. Pokiaľ raz za rok vyrazíte s plným kufrom do Chorvátska, neznamená to, že potrebujete veľké rodinné MPV alebo SUV na celý rok. „Zbytočne veľké auto má totiž zbytočne veľký motor, zbytočne veľkú spotrebu, vysoké servisné nároky a nanešťastie pre vás aj celkovo predražené prevádzkové náklady. V prípade, že musíte na zadné sedadlo umiestniť vedľa seba tri detské sedačky, sa zase priestrannému MPV vyhnete len ťažko“, dodáva Karolína Topolová.
Pokiaľ vás pri vyberaní láka veľké a silné auto, triezvo si rozmyslite, či nie je pre váš životný štýl zbytočné. Obzvlášť pre šoférov, ktorí jazdia predovšetkým po meste, nemá také auto zmysel, a to hlavne kvôli finančnej stránke. Najväčším žrútom paliva sú totiž neustále rozjazdy, ktorých je v meste neúrekom. Čím ťažšie auto, tým viac energie na rozjazd potrebuje a úmerne tomu rastie aj spotreba. To, že s veľkým autom v meste horšie zaparkujete, zrejme ani netreba pripomínať. S malým a slabším autom zasa nebudete spokojní pri častých cestách na diaľnici. Málo výkonný motor budete hnať na maximálny výkon a to sa nepriaznivo prejaví na spotrebe paliva. Preto má väčší zmysel vydať sa na autostrádu s väčším a silným vozidlom, ktoré sa nebude toľko namáhať a bude tým pádom úspornejšie. A taktiež pohodlnejšie a pri vyšších rýchlostiach bezpečnejšie. Pri dlhých trasách vám môžu výrazne pomôcť asistenčné systémy, ako je trebárs tempomat či systém udržania v jazdnom pruhu.
Dve autá v rodine? Čo sa týka rozdelenia muž ako hlava rodiny jazdí spravidla veľkým a drahým kombi, zatiaľčo na manželku ostane menej spoľahlivé a menej bezpečné auto. Paradoxne tak bezpečné a moderné auto stojí väčšinu dňa na firemnom parkovisku, kým mamičky rozvážajú deti lacnejším, nepohodlným a hlavne menej bezpečným autom. Ak je takáto situácia aj u vás, skúste na to ísť inak. Rodič, ktorý má na starosti každodenné cesty s deťmi, ocení moderné a väčšie auto. Ten druhý, ktorý za celý deň spravidla podnikne len cestu do práce a domov, si možno uvedomí, že mu bohato postačí aj Škoda Fabia alebo Ford Fiesta.
Slovenskou klasikou je tradične Škoda alebo Volkswagen. Skúste ale dať šancu aj iným výrobcom. Dvojročný Hyundai i30 alebo Kia Ceed vás môžu stáť rovnako ako päťročná Octavia s podobným nájazdom kilometrov. Ale zatiaľ, čo Octavii záruka práve končí, Hyundai ešte bude v továrenskej záruke nasledujúce tri roky. Kia má dokonca sedemročnú záruku.

Rok 2020: Nárast platobnej neschopnosti v podnikateľskej sfére

Podľa analýzy Euler Hermes a Allianz sa má globálny index insolvencií v tomto roku zvýšiť o 6 %. Štúdia 44 krajín (87 % svetového HDP) ukázala, že platobná neschopnosť firiem kontinuálne rastie už niekoľko rokov po sebe. V roku 2019 bol zaznamenaný 9 percentný rast insolvencií.
Experti Euler Hermes zároveň identifikovali pretrvávajúcu vysokú mieru zlyhaní veľkých spoločností (s obratom nad 50 miliónov EUR) išlo o 249 prípadov insolvencií v celkovej hodnote obratu vyše 145 miliárd EUR v prvom až treťom kvartáli 2019. Kritickými sektormi boli najmä stavebníctvo v Ázii, energetika a maloobchod v Severnej Amerike a maloobchod a sektor služieb v západnej Európe.
„Globálny nárast insolvencí v roku 2020 ovplyvní niekoľko faktorov. Dlhodobo mierne tempo hospodárskeho rastu najmä vo vyspelých ekonomikách, oneskorené účinky obchodných sporov, politické neistoty, nárast vstupných nákladov alebo sociálne napätie budú udržiavať firmy pod tlakom“, uviedol Peter Mucina.

V roku 2020 porastie platobná neschopnosť v štyroch z piatich krajín, pričom výnimkou majú byť Brazília, Maďarsko (obe po - 3% r/r) a tiež Litva a Grécko (zhodne - 2% r/r), kde má dôjsť k jej zníženiu. V krajinách ako Francúzsko, Nový Zéland, Poľsko, Nórsko a Luxembursko nemá prísť k medziročnej zmene. V ostatných sledovaných krajinách sa očakáva nárast a výsledkom má byť, že každá druhá krajina zaregistruje v roku 2020 viac insolvencií ako pred finančnou krízou. Čo sa týka Slovenska, insolvencie u nás majú medziročne vzrásť až o 12 %. Odborníci Euler Hermes za tým vidia najmä zmeny v legislatíve uskutočnené v roku 2017, ktoré naďalej zvyšujú počty úpadkov drobných živnostníkov, resp. osobných bankrotov. V súčasnosti predstavujú viac ako 80% z celkového počtu insolvencií na Slovensku.

ENLIGHT: Stretnutie v Bratislave

V Bratislave sa uskutočnilo stretnutie zástupcov deviatich univerzít, ktoré spoločne pripravujú projekt ENLIGHT umožňujúci študentom získať vzdelanie naraz na deviatich univerzitách.

Študenti získajú jedinečnú možnosť študovať naraz na viacerých univerzitách a vyskladať si štúdium podľa želanej expertízy. Takúto možnosť budú môcť využívať aj doktorandi či výskumníci. Kurikulá budú flexibilné a štúdium si budú môcť ušiť priamo na mieru. Takú predstavu má Európska komisia, ktorá chce, aby do roku 2024 vzniklo na území Európskej únie až 20 aliancií tvorených európskymi univerzitami. Myšlienku spájania európskych univerzít prezentoval ako prvý francúzsky prezident Emmanuel Macron v roku 2017 na pôde Sorbonny v Paríži. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.

Jednou z aliancií je konzorcium deviatich škôl, ktorého súčasťou je aj slovenská Univerzita Komenského v Bratislave. Jej partnermi sú Univerzita v Gente, Univerzita v Bordeaux, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Groningene, Univerzita v Baskicku, Univerzita v Göttingene, Írska národná univerzita v Galway a Univerzita v Tartu. V súčasnosti aliancia pracuje na podaní projektu ENLIGHT (European university Network to promote quality of LIfe, sustainability and Global engagement through Higher education Transformation). V prípade úspechu tohto projektu vznikne niečo ako superuniverzita, ktorá posunie medzinárodnú spoluprácu na výrazne vyššiu úroveň. Podporu získali aj od veľvyslancov Írska, Holandska, Francúzska, Belgicka, Nemecka, Estónska a Španielska.

Ak bude konzorcium úspešné a projekt získa podporu, bude mať tri roky a 5 miliónov eur na to, aby pripravilo kurikulá. Aliancia bude založená na recipročnej mobilite, ktorá vďaka mobilite študentov, učiteľov a administratívnych zamestnancov zvýši vzájomnú internacionalizáciu. Výrazne má podporovať spoluprácu univerzity s neakademickým prostredím a reagovať tak vo výučbe na konkrétne výzvy spoločnosti.