piatok 20. marca 2020

SR: Mapa o COVID-19

Na Slovensku pribudla interaktívna mapa údajov o novom koronavíruse ako súčasť webovej aplikácie.

Interaktívnu mapu aktuálne spracovaných laboratórnych údajov o novom koronavíruse s prehľadom o počte pozitívnych vzoriek podľa miest, pohlavia a dátumu spustilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). 

Všetky informácie sú súčasťou webovej aplikácie dostupnej TU. Cieľom je podľa NCZI zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť relevantných údajov o novom koronavíruse, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

EU: Zdravotnícke rezervy

Európska komisia (EK) sa rozhodla vytvoriť rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU s cieľom pomôcť členským krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať najmä vybavenie potrebné na intenzívnu starostlivosť - pľúcne ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch únie, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie zdravotníckeho vybavenia. Komisia bude financovať 90 percent tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC), ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. 

Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov eur. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní nakupujú v súčasnosti osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie na COVID-19. Vďaka dohodnutému koordinovanému postupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným výrobným odvetvím o dostupnosti a cenách jednotlivých medicínskych produktov.

Opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Tento grant pokryje 90 percent nákladov na rezervu, pričom zvyšných desať percent znáša členský štát.

Radíme: COVID-19 a odpad

Ako správne postupovať pri nakladaní s komunálnym odpadom u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19?

Magistrát mesta Bratislava zatiaľ čaká na oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR. Ľuďom v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu odporúča, aby odpad zo svojej domácnosti vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali. Uzavreté vrece by mali ešte vložiť do druhého vreca a takto uložený odpad skladovať doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín či po oznámení negatívnych výsledkov testov by mali umiestniť odpad do zberných nádob.

Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho odvoz.

      

štvrtok 19. marca 2020

SR: Prvé slovenské kmene nového koronavírusu

Virológovia z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra (BMC) Slovenskej akadémie vied (SAV) izolovali v laboratóriu so stupňom biologickej bezpečnosti úrovne 3 (BSL3) prvé slovenské kmene nového koronavírusu. 

Po úspešnej genetickej charakterizácii budú slovenské kmene koronavírusu SARS-CoV-2 vložené do Európskeho vírusového archívu a budú tak k dispozícii medzinárodnej vedeckej komunite na ďalší výskum. Podľa virológa Boris Klempa sa to podarilo vďaka úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a Národného referenčného centra pre chrípku, ktoré poskytlo klinické vzorky prvých slovenských pacientov ako zdroje vírusu. 

Vedci vo Virologickom ústave BMC SAV pripravili  po izolácii z vírusov neinfekčné vzorky ich genetického materiálu, ktoré v súčasnosti spracováva tím z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Cieľom tohto kroku je identifikovať kompletný vírusový genóm.

Aktuálne: O COVID-19 aj chatbot

Prístup k najaktuálnejším informáciám a pokynom v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu má pomôcť zabezpečiť aj nový systém Covid.chat od iniciatívy Slovensko.help. Na jeho používaní sa dohodli s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

Okrem oficiálnej stránky covid.chat môže byť táto webová aplikácia - chatbot - jednoducho nasadená aj na ďalšie weby, napríklad stránky samospráv, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, lekárskych ambulancií a ďalších. Informácie v systéme sú spracované a priebežne aktualizované podľa pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR. Pre občanov, ktorí nevedia využívať webovú aplikáciu, Slovensko.help pripravilo telefonickú verziu systému, v ktorej môžu vyberať jednotlivé možnosti stlačením tlačidla na telefóne. Zámerom je pomôcť odľahčiť telefonickú infolinku NCZI, ktorá čelí veľkému náporu volajúcich a zabezpečiť, aby všetci občania mohli získať odpovede na svoje otázky týkajúce sa pandémie. Webový chatbot aj infolinka sú prepojené.

Pomoc štátu v súvislosti s novým koronavírusom ponúkajú aj slovenské firmy. Aliter Technologies spolu s ďalšími IT partnermi ponúkli NCZI zadarmo systém na centralizovaný automatizovaný zber a spracovanie dát o víruse medzi ľuďmi a v ich lokalite. Ide o modifikáciu už existujúceho systému, ktorý funguje vo viacerých krajinách a využíva ho napríklad Organizácia spojených národov. Pomáha záchranným zložkám optimalizovať výjazdy k pacientom. Sleduje pacienta a jeho stav v prehľadnej mape spolu s aktuálnou polohou všetkých záchranárskych vozidiel, ako sanitky, chemické vozidlá či hasičské autá. Podporná služba umožní nahlasovanie pacientov do akéhosi centrálneho príjmu, čiže do aplikácie spravovanej štátom na krízovom štábe ministerstva vnútra. Nadácia Eset zriadila Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19, do ktorého firma tiež prispeje, aby pomohla zabezpečiť potrebné vybavenie na skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Novinka: Aplikácia upozorní na COVID-19

Už aj na Slovensku je dostupná aplikácia zameraná na COVID-19. Používateľov podporuje v dodržiavaní karantény a zároveň ich informuje, ak sa ocitnú v blízkosti registrovanej infekcie (do 50m).

Dokonca im oznámi stretnutia s infekciou aj spätne (z posledného obdobia), ak sa vyskytli v blízkosti osoby s pozitívnymi testami na COVID-19. Používatelia si môžu aj priamo z aplikácie vybrať možnosť otestovať sa na COVID-19 a zároveň do nej naspäť dostanú informáciu o výsledku, bez potreby niekam volať či chodiť. V prípade, že anonymný identifikátor bude referenčným centrom / laboratóriom / lekárom označený ako pozitívny, automaticky upozorní ostatných, ktorí s ním boli v blízkosti za posledné obdobie, samozrejme anonymne. Ich stretnutia na mapách sa zobrazia ako rizikové, čiže aplikácia umožňuje okamžite reagovať na nekontrolovateľné šírenie infekcie predovšetkým aspymptomatickými bacilonosičmi.

Aplikácia nesleduje používateľa, ako sme zvyknutí. Zaznamenáva výlučne stretnutia (miesto a čas) s inými, rovnako anonymnými aplikáciami. Ak sa ukáže jedno alebo viac z týchto stretnutí ako stretnutie s infikovaným, upozorní na to. Nesleduje, a pokiaľ sami nezadáte, tak ani nepozná meno vlastníka alebo číslo jeho mobilného telefónu a nemožno ju použiť na vyhľadanie osoby. Bola vyvíjaná ako GDPR compliant a na registráciu, aby sa predišlo rôznym zneužitiam záškodníkov, požaduje e-mail, na ktorý je zaslané potvrdenie. 

Podobné aplikácie fungujú už v Izraeli, USA (CDC) aj Nemecku. Slovenská aplikácia sa vyvíja v úzkej spolupráci lekárov v rámci zdravotníckeho fóra na Facebooku, ktoré združuje takmer 5.000 zdravotníkov. Aplikácia nezohľadňuje žiadne iné záujmy než hlavnú prioritu v tomto čase - zastavenie šírenia vírusu COVID-19. Prevádzkovateľom je občianske združenie.

streda 18. marca 2020

EU: Expertná skupina pre COVID-19

Európska komisia (EK) oznámila vytvorenie vedeckej expertnej skupiny pre chorobu COVID-19 zostavenej z epidemiológov a virológov z rôznych členských štátov EÚ. Prvé oficiálne stretnutie sa má uskutočniť v stredu 18. marca.

Cieľom poradnej skupiny bude sformulovať na základe vedeckých údajov usmernenia EÚ týkajúce sa opatrení na riadenie rizík. V expertnej skupine sú okrem odborníkov v oblasti verejného zdravia aj lekári, epidemiológovia a virológovia. EK budú radiť pri: formulácii opatrení uplatniteľných vo všetkých členských štátoch so zreteľom na osobitné vnútroštátne kontexty; identifikácii a znížení nedostatkov a identifikácii nezrovnalostí a slabín v opatreniach, ktoré sa prijímajú v súvislosti s obmedzením šírenia COVID-19, a to aj pri klinických prístupoch a liečbe; uprednostňovaní zdravotnej starostlivosti, civilnej ochrany a iných zdrojov, ako aj podporných opatrení, ktoré sa majú organizovať alebo koordinovať na úrovni EÚ. Experti následne odporučia konkrétne politické opatrenia na zmiernenie dlhodobých dôsledkov choroby COVID-19.

Expertnú skupinu tvorí sedem ľudí zo šiestich členských štátov únie. Budú konať vo vlastnom mene a nezávisle. Ako pozorovatelia v tejto skupine budú vystupovať zástupcovia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Koordinačného centra pre núdzové reakcie (ERCC). Členovia expertného tímu budú rokovať najmenej dvakrát týždenne prostredníctvom videokonferencií na základe otázok položených eurokomisiou alebo z vlastnej iniciatívy.

Wifi4EU: Výzva odložená

Vzhľadom na núdzové opatrenia, ktoré zavádzajú európske krajiny v boji proti koronavírusu, sa Európska komisia (EK) rozhodla odložiť plánovanú výzvu Wifi4EU. O novom dátume výzvy bude informovať, akonáhle sa situácia v Európe dostane do bežného režimu.

Európska komisia plánovala otvoriť výzvu v rámci iniciatívy WiFi4EU od 17. marca, 13:00 SEČ do 18. marca 2020, 17:00 SEČ. Výzva umožňuje získať obciam a mestám v rámci EÚ podporu na vybudovanie verejnej WiFi siete na ich území. Podpora do výšky 15.000 eur je určená na zakúpenie zariadení a inštaláciu samotnej siete. Obec alebo mesto hradí prístup na internet, prevádzku siete po dobu 3 rokov, garantuje inštaláciu na verejne prístupných miestach, bezplatné využívanie pre obyvateľov a návštevníkov a minimálnu rýchlosť pripojenia 30 Mbps.

V rámci aktuálneho kola malo byť opätovne prideľovaných 15 poukážok pre každú zúčastnenú krajinu. Celkovo sa obce a mestá mohli uchádzať o 947 poukážok, pričom podmienkou zapojenia a získania podpory je on-line registrácia na portáli wifi4eu.eu.

Zelená domácnostiam II: Zmenené podmienky

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) odložila vyhlásenie ďalších kôl na vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam II a o dva mesiace predĺžila platnosť poukážok, ktoré doteraz v roku 2020 vydala. 

Dvojmesačné predĺženie platnosti poukážok na nákup a inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie SIEA zaviedla, aby mohli domácnosti a zhotovitelia inštalácie zrealizovať. Termíny podávania nových žiadostí o príspevok oznámia potom, ako bude zrejmé, dokedy budú trvať opatrenia súvisiace s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Dátum platnosti poukážok, dokedy je nutné podať žiadosť o ich preplatenie, sa pri tepelných čerpadlách presúva na 18. júla, pri kotloch na biomasu na 26. júla, pri slnečných kolektoroch na 3. augusta a pri fotovoltických paneloch na 10. augusta. Domácnosti, ktoré tento rok poukážky získali, SEIA upozorňuje, že lehota, dokedy majú zhotovitelia poukážky rezervovať v elektronickom systéme, zostáva naďalej 30 dní od vydania poukážky. Pri prvých tohtoročných poukážkach na tepelné čerpadlá uplynie 19. marca 2020.

utorok 17. marca 2020

On-line: Koronavírus COVID-19 - aktualizované

Na novej webstránke pripravilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) informácie o vývoji ochorenia ako aj prijatých opatreniach. Nájdete tu tiež aktuálne grafy znázorňujúce vývoj celkového počtu potvrdených prípadov po dňoch, aj vývoj celkového počtu odobratých vzoriek na dennej báze.

Okrem základných informácií o víruse COVID-19, príznakoch ochorenia, preventívnych aj protiepidemických opatreniach ponúka stránka virus-korona.sk informácie o aktuálne platných nariadeniach štátu a inštitúcií. Dôležitou súčasťou sú aj často kladené otázky a odpovede vybrané na reálnom základe najčastejších otázok smerovaných na infolinku NCZI.

Prehľadne sú spracované pokyny pre občana a tiež pokyny pre lekárov. Občan sa dozvie informácie o je karanténe, kedy v nej ostať, ako sa má zachovať v rôznych situáciách. Získa odpovede aj na to, či sa môže nakaziť od zvieraťa, čo hrozí tehotným ženám a či pomáha preventívne pitie roztoku s chlórom. Lekári si môžu overiť, či postupujú správne pri podozrení na COVID-19.

NCZI tiež rozšírilo služby infolinky 0800 221 234, s Call Centrom dobrovoľne spolupracuje cca 200 študentov lekárskej fakulty, ktorí komunikujú aj v anglickom jazyku.

Úrad vlády SR upozornil na aktualizované informačné spoty o koronavíruse, ktoré sú dispozícii na ďalšej webstránke korona.gov.sk.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR rozšírilo svoju podstránku ku novému koronavírusu, kde budú v prehľadnej tabuľkovej forme spracované a priebežne aktualizované informácie o hraničných režimoch jednotlivých krajín: www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

COVID-19: Bezpečnostné odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zverejnilo rozšírené Odporúčanie pre prevádzkovateľov základných služieb na zaistenie vysokej miery dostupnosti týchto služieb. 

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT rozširuje svoje odporúčania (II):
- rozdeliť a identifikovať činnosti organizácie/firmy na „in house“ – úkony, ktoré si vyžadujú prítomnosť zamestnanca v budove a „off site“ – úkony neviazané na lokalitu zamestnanca,
- všetky „off site“ činnosti umožniť zamestnancom vykonávať z domáceho prostredia na základe interného predpisu špecifického pre každú inštitúciu individuálne pre zabezpečenie optimálneho neprerušeného fungovania a kontinuity,
- zabezpečiť výkon všetkých „in house“ úkonov s alternatívnou rotáciou minimálneho počtu zamestnancov tak, aby v budove bolo v každom momente v osobnom kontakte čo najmenej zamestnancov,
- obmedziť počet zamestnancov v jednotnom priestore a alternovať osoby sediace v jednej kancelárii prostredníctvom striedania sa pri výkone práce (jedna osoba párny týždeň, druhá nepárny), 
- zamestnancom, ktorý prichádzajú do zamestnania verejnou hromadnou dopravou prednostne umožniť vykonávať prácu „off site“ pokiaľ je to možné,
- identifikovať kľúčové prevádzkové role; tam kde je možná zastupiteľnosť, s okamžitou platnosťou prikázať rotáciu pre zastupiteľnosť a zamedzenie osobného kontaktu,
- s okamžitou platnosťou nariadiť zamestnancom zákaz združovania sa na chodbách, v kuchynkách, zasadačkách, spoločných priestoroch,
- s okamžitou platnosťou nariadiť zákaz akýchkoľvek návštev v prevádzkových a kancelárskych budovách,
- obmedziť počet osôb vo výťahu na polovicu (a menej) podľa veľkosti výťahu s cieľom udržať minimálne 1 až 1.5m medzi osobami vo výťahu,
- obmedziť fajčiarske prestávky, ich dĺžku a počet osôb (max. jedna), zamestnanec, ktorého činnosti spadajú do kategórie „in house“ musí povinne informovať zamestnávateľa, ak žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá denne cestuje za prácou mimo územie Slovenskej republiky (do okolitých štátov), 
- potrebné pracovné porady vykonávať elektronickou formou aj v prítomnosti zamestnancov v budove, zrušiť aj stretnutia 1+1,
- okamžite umožniť zamestnancom nosiť rúšku bez akýchkoľvek výhrad, ak je to možné nariadiť zamestnancom stravovať sa na pracovisku a zredukovať/zrušiť odchod z pracoviska do stravovacích zariadení počas pracovnej zmeny,
- rozložiť obedňajšie prestávky tak, aby v stravovacej miestnosti bol čo najmenší počet ľudí, prípadne stravu cez okienko len vydávať a umožniť „obed pri stole“ v kancelárii zamestnanca,
- dodržiavať, alebo prikázať tzv. pravidlo „zatvorených dverí“ kancelárií a pracovísk,
- kladúc dôraz na rešpektovanie všetkých interných bezpečnostných opatrení, informovať zamestnancov o dôležitosti oboznámiť zamestnávateľa o akomkoľvek porušení, nedodržaní či zamlčaní skutočností v súvislosti s bezpečnostnými nariadeniami, 
- dodržiavať hygienické opatrenia odporúčané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Hlavným hygienikom Slovenskej republiky a Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
- riadiť sa nariadeniami Krízového štábu SR (všetky dôležité a aktuálne informácie nájdete na stránke https://www.korona.gov.sk.

Zároveň je nevyhnutné poučiť zamestnancov o riziku kybernetických útokov (techniky sociálneho inžinierstva, phishing,), ktoré sú môžu byť spojené s terajšou situáciou a jej bezpečnostný režimom. Všetky detegované incidenty je potrebné hlásiť Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK CERT (podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti). Organizácie, ktoré už majú zavedený Bussiness Continuity Management majú v tomto smere značnú výhodu, pričom vyššie uvedené odporúčané opatrenia sú doplnkom opatrení, vychádzajúcich z BCM v organizácii.

EU: Usmernenia režimu na hraniciach

Európska komisia (EK) predložila členským štátom EÚ usmernenia o opatreniach na riadenie štátnych hraníc, týkajúcich sa zdravia v súvislosti s krízovou situáciou, ktorú predstavuje ochorenie COVID-19.  Stanovujú zásady integrovaného prístupu k účinnému riadeniu hraníc s cieľom chrániť zdravie a zároveň zachovať integritu vnútorného trhu.

Ľudia ohrození šírením choroby COVID-19 by mali mať prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti buď v krajine, do ktorej pricestovali, alebo v krajine, z ktorej sa chystajú odísť. Toto by malo byť koordinované medzi krajinami, ktorých sa to týka. Každý, kto vstupuje na územie členského štátu EÚ, môže byť podrobený zdravotným kontrolám aj bez zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach únie. Rozdiel medzi bežnými zdravotnými kontrolami a hraničnými kontrolami spočíva v možnosti zamietnuť vstup do krajiny jednotlivým osobám. Chorým by sa nemal odoprieť vstup do krajiny, ale mal by sa im poskytnúť prístup k zdravotnej starostlivosti.

Členské štáty môžu opätovne zaviesť kontroly na vnútroschengenských hraniciach z dôvodov verejnej politiky, ktorá môže v extrémne kritických situáciách zahŕňať aj verejné zdravie. Takéto hraničné kontroly by sa však mali organizovať, aby sa zabránilo výskytu väčšieho množstva osôb (dlhé rady) na hraniciach, čo môže zvýšiť šírenie koronavírusu. Členské štáty by mali koordinovať vykonávanie zdravotných kontrol iba na jednej strane hraníc. Všetky hraničné kontroly by sa mali uplatňovať primeraným spôsobom a s ohľadom na zdravie ľudí. Členské štáty musia vždy prijať svojich vlastných občanov a obyvateľov s trvalým pobytom a mali by uľahčovať tranzit ďalších občanov a obyvateľov EÚ, ktorí sa vracajú do svojej domovskej krajiny. Voči cudzím štátnym príslušníkom môžu prijať opatrenia v podobe samostatnej izolácie, ak také požiadavky zavedú aj voči svojim vlastným občanom. Členské štáty by mali uľahčiť prechod cezhraničných pracovníkov, najmä (ale nielen) tých, čo pôsobia v sektore zdravotníctva a potravinárstva a služieb (starostlivosť o deti a starších ľudí).

EK chce zachovať voľný obeh tovaru na jednotnom trhu, čo považuje za rozhodujúce na udržanie dostupnosti základných tovarov, akými sú zásoby potravín - vrátane hospodárskych zvierat či dôležitého lekárskeho a ochranného vybavenia. Cieľom EK je, aby kontrolné opatrenia na hraniciach nespôsobili vážne narušenie dodávateľských reťazcov či toku základných služieb všeobecného záujmu a neohrozili národné ekonomiky a hospodárstvo EÚ ako celku. Členské štáty by preto na hraničných priechodoch mali určiť prioritné pruhy pre strategickú nákladnú dopravu, napríklad formou "zelených pruhov". Záujem EK je zachovať aj bezpečný pohyb pracovníkov v doprave vrátane vodičov nákladných vozidiel a vlakov, pilotov a posádok lietadiel. Podľa Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) neexistuje dôkaz, že potraviny sú zdrojom alebo prenášačom ochorenia COVID-19.

pondelok 16. marca 2020

Upozorňujeme: Falošné webové stránky a malvérové kampane

Aj Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT varuje pred rozsiahlymi phishingovými kampaňami, ktoré využívajú obavy zo šírenia koronavírusu COVID-19. Ich cieľom je získavanie citlivých údajov, rozširovanie malvéru, ale tiež šírenie poplašných správ.

Ako príklady môžeme uviesť phishingové mailové správy rozosielané v mene Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Obsahujú napríklad takýto text: „Prejdite si priložený dokument o bezpečnostných opatreniach týkajúcich sa šírenia koronavírusu“ (z angl. Go through the attached document on safety measures regarding spreading of corona virus) alebo „Toto jednoduché opatrenie vás môže zachrániť“ (z angl. This little measure can save you). Emaily sú často hodnovernou kópiou mailov, ktoré WHO bežne distribuuje, čo zvyšuje ich dôveryhodnosť. Obsahom takýchto mailov a ich príloh môže byť malvér, odkazy na škodlivé stránky alebo rôzne nefungujúce, ale platené návody, ako predísť nákaze, resp. ponuky škodlivých a nebezpečných výrobkov, ktoré sú vydávané za účinné vakcíny. Cieľom je získavať osobné a iné citlivé údaje od obete, najmä prihlasovacie údaje do bankových služieb, čísla kreditných kariet, ale aj priame zasielanie finančných prostriedkov. Konkrétne v Ázii bol distribuovaný malvér Lokibot prostredníctvom škodlivej prílohy, ktorá mala formu návodu, ako sa brániť proti vírusu a aké opatrenia vykonať.

Vzhľadom na situáciu SK-CERT odporúča pri práci s mailom, sociálnymi sieťami a chatovacími službami:
*Neotvárať neoverené správy a správy od neznámych používateľov.
*Neotvárať podozrivé prílohy (ani v známych formátoch .pdf/.docx a iné).
*Neotvárať URL odkazy vzbudzujúce podozrenie.
*V prípade využívania emailových aplikácií vypnúť funkciu náhľadu do prílohy.
*V prípade podozrenia overiť obsah správy u odosielateľa inou formou (telefonicky, osobne).
*Nikdy nereagovať na správy žiadajúce akékoľvek osobné a citlivé údaje (prihlasovacie mená, heslá, údaje o platobných prostriedkoch).

Výskumníci v oblasti kybernetickej bezpečnosti varujú aj pred podozrivými webovými stránkami distribuujúcimi malvér pomocou aplikácií, podobajúcich sa na tzv. „korona mapy“ – interaktívne mapy, kartograficky zobrazujúce prípady COVID-19 v reálnom čase. Boli zachytené prípady, keď útočníci pomocou takejto webovej stránky lákajú používateľov na stiahnutie spustiteľného (.exe) súboru, ktorý obsahuje škodlivý kód. Nie je možné ani vylúčiť existenciu škodlivých webových stránok s podobnou tematikou ako „korona mapy“, ktoré potencionálne distribuujú škodlivý kód pomocou známych ale aj zatiaľ nezverejnených bezpečnostných chýb internetových prehliadačov. V neposlednom rade to sú aj rozličné webové stránky rozširujúce hoaxy a dezinformácie s cieľom vyvolania paniky alebo len zvýšenia návštevnosti samotnej webovej stránky. 

Pri vyhľadávaní informácií o COVID-19 používajme oficiálne zdroje informácií (štátne, zdravotné, epidemiologické a výskumné organizácie) alebo mainstreamové médiá. V prípade kartografického a grafického zobrazovania informácií - „korona máp“, odporúčame využívať iba známe služby, napríklad živý prenos pomocou platformy YouTube, alebo mapu založenú na platforme ArcGIS.

Radíme: COVID-19 a zmeny na pracovisku

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky platia nové opatrenia. Ako sa dotknú zamestnávateľov aj zamestnancov? 

Podľa advokátskej kancelárie Havel & Partners môžeme dotknuté skupiny zamestnávateľov rozdeliť na dve skupiny:
1. Zamestnávateľov, kde pôsobia zástupcovia zamestnancov (t.j. odborová organizácia, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník).
2. Zamestnávateľov, kde nepôsobia zástupcovia zamestnancov.

Zamestnávatelia z prvej skupiny majú možnosť uzavrieť so zástupcami zamestnancov písomnú dohodu, v ktorej vymedzia vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nebude môcť prideľovať prácu. V takom prípade potom môže zamestnávateľ využiť danú dohodu a teda pôjde o prekážky na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku (resp. podľa dohody so zástupcami zamestnancov, najmenej však vo výške 60 %). Takúto dohodu so zástupcami zamestnancov však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa (ako je to napr. v Českej republike).

Medzi vážne prevádzkové dôvody môže patriť napríklad situácia, kedy v rámci jednej zmeny viac ako polovica zamestnancov na zmenu nenastúpi z rôznych dôvodov (napr. OČR, PN, nariadená karanténa a iné) a zvyšok zmeny pre malý počet zamestnancov nebude schopný riadne prevádzkovať rôzne zariadenia – zamestnávateľ teda nebude môcť prítomným zamestnancom prideľovať prácu a môže využiť dohodu so zástupcami zamestnancov. Rovnako za vážny prevádzkový dôvod sa môže považovať situácia, kedy uzavretie prevádzky nariadi priamo štát.

Zamestnávatelia z druhej skupiny v prípade, že nemôžu zamestnancom prideľovať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, majú právo poslať svojich zamestnancov domov, pričom im poskytnú náhradu mzdy v sume ich 100 % priemerného zárobku.

EU: Opatrenia na zmiernenie COVID-19

Európska komisia (EK) predstavila riešenia na zmiernenie sociálno - ekonomického dosahu epidémie COVID-19, a to vrátane možnosti využiť na tento účel 37 miliárd eur cez politiku kohézie. 

Komisia tento rok nebude vymáhať od členských štátov vrátenie nevyčerpaného predbežného financovania cez štrukturálne fondy. Asi 8 miliárd eur z rozpočtu EÚ tak budú môcť členské štáty použiť na doplnenie štrukturálneho financovania vo výške 29 miliárd eur. Zvýši sa tým výška investícií v roku 2020 a pomôže sa vopred vyčleniť aj použitie doteraz nepridelených 28 miliárd eur na financovanie politiky kohézie na roky 2014 - 2020. Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento návrh urýchlene schválili.

Hlavná fiškálna reakcia na koronavírus pôjde cez štátne rozpočty členských štátov, a preto EK navrhla, aby vlády krajín mohli navrhnúť rozsiahle podporné opatrenia v súlade s existujúcimi pravidlami EÚ o štátnej pomoci pre občanov a firmy, aj pre malé a stredné podniky, ktoré čelia hospodárskym problémom pre COVID-19. Ide o opatrenia, akými sú mzdové dotácie, pozastavenie platieb daní z príjmu právnických osôb a dane z pridanej hodnoty alebo sociálne príspevky. Členské štáty môžu poskytnúť finančnú pomoc priamo spotrebiteľom, napríklad na zrušené služby alebo cestovné lístky, ktoré prevádzkovatelia nevracajú. Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa zmobilizuje aj na podporu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb v dôsledku koronavírusu. V roku 2020 bude mať k dispozícii až 179 miliónov eur.

Pravidlá EÚ o štátnej pomoci umožňujú členským štátom pomáhať spoločnostiam vyrovnať sa s nedostatkom likvidity, ak potrebujú pomoc na záchranu a môžu nahradiť firmám škodu priamo spôsobenú mimoriadnymi udalosťami vrátane opatrení v odvetviach letectvo a cestovný ruch. V  nasledujúcich týždňoch bude jedna miliarda eur presmerovaná z rozpočtu EÚ ako záruka pre Európsky investičný fond s cieľom motivovať banky, aby poskytovali likviditu malým a stredným podnikom a stredným podnikom. Pomôže to najmenej 100.000 podnikom tohto typu s financovaním vo výške okolo 8 miliárd eur. Komisia presadzuje aj "úverové prázdniny" dlžníkom, ktorí sú negatívne ovplyvnení touto epidémiou.