utorok 7. apríla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné rúško pre bábätká

Malým bábätkám nie je vhodné na ochranu pred novým koronavírusom dávať na tvár rúška. Upozorňujú na to lekári z Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na sociálnej sieti.

Novorodenec do jedného mesiaca totiž nedokáže dýchať ústami, preto by mu rúško mohlo brániť vo voľnom dýchaní. Pri nedostatku kyslíka by mu začali modrieť pery a keby mal rúško, túto zmenu by si dospelí nemuseli všimnúť. Novorodenec tiež častejšie grcká. Ak by mal rúško, nevideli by ste to a mohol by sa zadusiť.

Najlepšia prevencia je u bábätiek podľa lekárov dojčenie a izolácia, preto sa s nimi treba vyhýbať ľuďom, nemocniciam aj verejným priestranstvám. Ak ale musíte ísť s bábätkom do uzavretých priestorov, tak cez striešku kočíka prehoďte napríklad bavlnenú plienku. Bábätká však potrebujú slnko a čerstvý vzduch, preto je vhodné okrem prechádzky v prírode tiež natočiť postieľku do otvoreného okna.

EU: Osem miliárd eur na pôžičky

Európska komisia (EK) uvoľnila jednu miliardu eur z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) formou záruky pre Európsky investičný fond (EIF), ktorý je súčasťou Európskej investičnej banky (EIB). To EIF umožní vydávať osobitné záruky s cieľom motivovať banky a iných veriteľov, aby poskytli finančnú likviditu najmenej 100.000 európskym malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou, negatívne zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu.

Komisia odhaduje dostupné financovanie až do výšky 8 miliárd eur, pričom peniaze môžu plynúť už v apríli. Ide o súčasť balíka opatrení, ktoré skupina EIB ohlásila 16. marca a ktorého cieľom je rýchla mobilizácia na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a spoločností so strednou kapitalizáciou. Jedným z ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu je náhly nedostatok likvidity ovplyvňujúci malé a stredné podniky. Je nevyhnutné, aby im bola poskytnutá primeraná likvidita, aby mohli prežiť krízu. Banky však nie sú motivované požičiavať im peniaze z dôvodu náhleho zvýšenia vnímaného rizika. Z tohto dôvodu sú potrebné záruky EÚ na podporu týchto pôžičiek. Od pondelka preto EIF ponúka na trhu špecializované záruky kryté EFSI, ktoré majú obmedziť vplyv pandémie na malé a stredné podniky a firmy so strednou kapitalizáciou.

Jedna miliarda EUR uvoľnená z EFSI v rámci úverového záručného nástroja COSME (program pre malé a stredné podniky) a záruka pre MSP z InnovFinu v rámci programu Horizont 2020 umožňuje EIF poskytovať finančným sprostredkovateľom záruky v hodnote 2,2 miliardy eur a uvoľniť dostupné financovanie vo výške 8 miliárd eur. Záruky sa budú ponúkať cez EIF na trhu prostredníctvom výzvy na vyjadrenie záujmu, ktorá sa v pondelok vydala niekoľkým stovkám finančných sprostredkovateľov, medzi ktoré patria banky a alternatívni veritelia. Kľúčovými črtami týchto záruk budú: zjednodušený a rýchlejší prístup k záruke EIF, vyššie krytie rizika - až 80 % potenciálnych strát z individuálnych pôžičiek (na rozdiel od štandardných 50 %), zameranie sa na pôžičky prevádzkového kapitálu v celej EÚ a umožnenia flexibilnejších podmienok vrátane odkladu, zmeny časového plánu alebo platenia dovoleniek.

Trend: Osobné bankroty opäť rástli

V prvom štvrťroku t.r. sa na Slovensku zrealizovalo 3.636 osobných bankrotov, čo je o 2,57 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Oproti poslednému štvrťroku 2019 vzrástol počet osobných bankrotov o 3,83 %.

Z 1.150 oddlžení v marci t.r. bol najväčší počet v Banskobystrickom kraji (242) a najmenej v Bratislavskom kraji (63). Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2020 zbankrotovalo 41.808 dlžníkov. „Pandémia koronavírusu ovplyvňuje všetky oblasti nášho života, inštitút osobného bankrotu nevynímajúc. Avšak vzhľadom na platnú legislatívu predpokladáme, že prípadné straty príjmov občanov a ich neschopnosť uhrádzať svoje záväzky sa v štatistikách osobných bankrotov prejavia najskôr koncom budúceho roka alebo až v priebehu roka 2022“, povedala analytička Jana Marková.

Oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 1.145 dlžníkov (99,57 %). Pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 5 dlžníkov. Z celkového počtu 1.150 osobných bankrotov vyhlásených v marci bolo 1.072 bankrotov (93,22 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 78 osobných bankrotov (6,78 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

V piatich krajoch počet osobných bankrotov medziročne klesol. Najviac, o 37,63 % v Banskobystrickom kraji, v Košickom kraji sa počet osobných bankrotov medziročne znížil o 24,44 %, v Žilinskom o 18,31 %, v Bratislavskom o 8,70 % a v Trenčianskom kraji o 2,67 %. Naopak, v troch krajoch počet bankrotov medziročne stúpol. V Trnavskom kraji o 23,29 %, v Prešovskom kraji o 25,58 % a výrazný medziročný nárast zaznamenal Nitriansky kraj, v ktorom počet bankrotov vzrástol až o 242,11 %. Napriek tomu sa Nitriansky kraj so 195 bankrotmi umiestnil až za Banskobystrickým krajom.

pondelok 6. apríla 2020

COVID-19: Štátna pomoc

Podnikatelia z prevádzok uzavretých vládou pre nový koronavírus budú môcť podávať žiadosti o štátnu pomoc od pondelka 6.4. od 12.00 hod., zamestnávatelia a živnostníci s poklesom tržieb od stredy 8.4. od 12.00 hod. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustí internetové stránky pomahameludom.sk a neprepustaj.sk. 

Štát poskytne pomoc pre zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý bol pre koronakrízu zatvorený rozhodnutím vlády, teda rozhodnutím hlavného hygienika. Druhá kategória sú zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktorí v marci tohto roku zaznamenali pokles obratu. Od pondelka od 12.00 hod. sa budú prijímať žiadosti z prvej kategórie (zamestnávateľov), teda od tých, ktorí sú zavretí z rozhodnutia vlády. Od stredy od 12.00 h budú prijímané žiadosti od druhej kategórie. Od 14. apríla budú úrady práce posielať dohody na podpis žiadateľom o pomoc, do 24 hodín môžu podpísané žiadosti subjekty elektronicky štátu poslať naspäť. Môžu tak urobiť aj osobne. Od 15. apríla už môžu odchádzať prvé peniaze od štátu tak, aby 16. apríla mohli byť na účtoch prvých podnikateľov.

Žiadatelia by mali uvádzať v žiadostiach pravdivé údaje, aby sa v budúcnosti pri kontrole vyhli sankciám, aj trestným. Štát očakáva asi 250.000 žiadostí. K dispozícii bude tiež call centrum, ktorého číslo bude uvedené na webových stránkach. Bude pripravených 70 operátorov, ktorí budú odpovedať na prípadné otázky žiadateľov.

Aj takzvaní veľkí zamestnávatelia budú môcť čerpať štátnu pomoc. Počas budúceho týždňa by sa mohlo rozhodnúť o spôsobe poskytovania pomoci aj týmto zamestnávateľom. Aktuálne môžu čerpať pomoc určenú pre takzvané malé podniky. V ideálnom prípade dostanú pomoc na 250 pracovníkov a na toho 251. pracovníka už nie.

EU: Aktivity proti koronavírusu

V boji proti šíreniu koronavírusu pomáhajú aj inštitúcie Európskej únie (EÚ). Členským štátom poskytujú pomoc a podporu. EÚ okrem toho pracuje aj na zmierňovaní sociálnych a hospodárskych dopadov pandémie z dlhodobého hľadiska. 

Zoznam najdôležitejších desiatich krokov, ktoré EÚ v tejto súvislosti prijala
EÚ spomaľuje šírenie nákazy: S cieľom obmedziť prenos vírusu EÚ uzavrela svoje vonkajšie hranice pre nepodstatné cestovanie. Zároveň zaviedla takzvané zelené pruhy na diaľniciach, aby sa základný tovar mohol prevážať v rámci EÚ bez časových obmedzení. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb, ktoré vyhodnocuje riziká a poskytuje aktualizácie o nákaze, by malo dostať dodatočné zdroje.

Zdravotnícke vybavenie pre členské štáty: Krajiny EÚ majú v rámci mechanizmu civilnej ochrany rýchly prístup k vôbec prvej zásobe zdravotníckych zariadení RescEU, akými sú ventilátory a ochranné masky. EÚ okrem toho vyhlásila obrovský medzinárodný tender, ktorý členským štátom umožňuje uskutočňovať spoločné nákupy zariadení a liekov.

Podpora výskumu: Z výskumného programu EÚ Horizont 2020 sa financuje 18 výskumných projektov, na ktorých pracuje 140 tímov v celej Európe s cieľom vytvoriť vakcínu proti Covid19, zlepšiť diagnostiku, pripravenosť, klinické riadenie a liečbu.

Podpora obnovy hospodárstva: So zámerom pomôcť EÚ prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie Európska komisia predloží nový návrh dlhodobého rozpočtu na roky 2021 - 2027, ktorý bude obsahovať stimulačný hospodársky balík. Rozpočtu sa bude venovať aj Európsky parlament.

Repatriácia európskych občanov: Vďaka mechanizmu civilnej ochrany EÚ sa vrátilo domov vyše 10.000 Európanov z celého sveta.

Pomoc z európskeho fondu solidarity: Európsky parlament podporil nové pravidlá, ktoré členským štátom umožňujú požiadať o finančnú pomoc z Fondu solidarity EÚ na riešenie mimoriadnych udalostí v oblasti zdravia. Vďaka rozšíreniu fondu solidarity budú mať členské štáty tento rok na boj proti pandémii k dispozícii až 800 miliónov eur.

Podpora ekonomiky: Európska centrálna banka poskytuje 750 miliárd eur na zmiernenie štátneho dlhu počas krízy, ako aj 120 miliárd eur na kvantitatívne uvoľnenie a 20 miliárd eur na nákup dlhov. Poslanci EP okrem toho hlasovali za sprístupnenie 37 miliárd eur z existujúcich štrukturálnych fondov EÚ. Z týchto peňazí by sa mala financovať pomoc krajinám EÚ na riešenie krízy, podpora zdravotnej starostlivosti a pomoc pre podniky a zamestnancov.

Ochrana pracovných miest: Európska komisia navrhla koncept štátom podporovanej krátkodobej práce. Táto iniciatíva by mala zabezpečiť, aby si zamestnanci mohli udržať prácu, keď firmy prestanú pracovať v dôsledku koronakrízy.

Ochrana internetu: EÚ požiadala Netflix, Facebook a YouTube, aby znížili kvalitu svojich videí, nech sa nepreťažuje sieť, keď je teraz veľká väčšina ľudí doma.

Ochrana životného prostredia a leteckých spoločností: Parlament podporil návrh Európskej komisie na dočasné pozastavenie letov naprázdno. Letecké spoločnosti sú za normálnych okolností povinné prevádzkovať svoje lety, inak môžu v nasledujúcej sezóne prísť o svoje prevádzkové intervaly. To nútilo mnohé aerolínie lietať naprázdno, alebo len s pár pasažiermi na palube, čím len vypúšťali zbytočné emisie.

COVID-19: On-line prehľady miest

Všeobecné prehľady o tom, ako sa vyvíja návštevnosť v miestach so zvýšeným pohybom ľudí, akými súpotraviny, lekárne, parky, zastávky MHD či vlakové a autobusové stanice, pracoviská a pod. v súvislosti s ochorením COVID-19 začal zvereňovať Google.

Informácie, kedy je určité miesto najrušnejšie podľa agregovaných a anonymizovaných dát zverejňujú už dlhšie Google Mapy. Vzhľadom na to, ako štáty a komunity po celom svete bojujú s pandémiou COVID-19, narastá potreba dát a štatistík, na základe ktorých by mohli predstavitelia zdravotníctva rozhodovať o najvhodnejších opatreniach spomaľujúcich rýchlosť prenosu tohto ochorenia. V počiatočnej fáze sú poskytované  prehľady v 131 krajinách. Oficiálnym predstaviteľom pomôžu získať údaje, ako sa prejavuje uzatváranie škôl, karanténa a ďalšie opatrenia smerujúce k splošteniu krivky epidémie. Prehľady, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie na stránke google.com/covid19/mobility, poskytujú napríklad štatistiku, ako sa v čase mení charakter nevyhnutného pohybu obyvateľstva, čo môže napríklad slúžiť ako podklad na stanovenie vhodných otváracích hodín. Informácia o frekventovanosti prestupných staníc môže zas pomôcť pri rozhodovaní ohľadom pridania spojov či vagónov tak, aby dopravné prostriedky neboli príliš preplnené.

Google začal tieto prehľady zverejňovať na úrovni krajín a regiónov a v ďalších týždňoch bude pracovať aj na možnosti zobrazenia dát za menšie územné celky. Prehľady zobrazia trendy za niekoľko posledných týždňov, najkratší interval bude spred 48-72 hodín. Sú navrhnuté tak, aby poskytli užitočné a presné dáta, ale zároveň spĺňali prísne požiadavky na ochranu súkromia. Čerpajú sa z anonymizovaných dát od používateľov, ktorí si sami zapli funkciu „História polohy“, ktorá je vo východiskovom nastavení pre všetkých používateľov vypnutá. Využívajú taktiež veľmi modernú techniku diferenciálnej ochrany súkromia, ktorá pridáva k dátam matematický šum tak, aby z nich nebolo možné identifikovať konkrétneho používateľa. Nebude sa preto zobrazovať ani absolútne číslo návštev jednotlivých lokalít.

piatok 3. apríla 2020

Radíme: Ako byť šťastný (aj) počas pandémie


Odborníci na šťastie majú viacero receptov, ktoré je možné využívať nielen v nečase pandémie, ale pre ktoré si práve v týchto dňoch môžeme nájsť viac času. Karanténa môže byť našou cestou k sebe, blízkym a domovu, v ktorom trávime viac času. 

Nikola Kallová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV odporúča pomáhať iným.  Prispievanie na charitu je vhodným spôsobom, ako nielen pomôcť slabším, znevýhodneným a ohrozeným, ale aj cítiť sa šťastnejšími. Internet ponúka dostatok charitatívnych organizácií, ktoré sú ochotné sprostredkovať našu pomoc. Pomôžme, darujme, prispejme a budeme odmenení.

Tí z nás, ktorí sú aj dnes obklopení hŕstkou blízkych ľudí, disponujú najvyššou hodnotou umožňujúcou ľudské šťastie. Práve teraz sa môžeme orientovať na skvalitnenie komunikácie a spoločné trávenie času. Výskumy v oblasti pozitívnej psychológie poukazujú, že obyčajný „list vďačnosti“ nás robí šťastnejšími.  Zamyslime sa nad tými, ktorým máme za čo poďakovať, urobme tak a budeme sa cítiť lepšie.

Záznam troch dobrých vecí, ktoré nás daný deň postretli, môže človeka priblížiť k uvedomeniu, vďačnosti, naplnenosti a radosti z bežnej reality. Tri dobré veci môžu znamenať veľké udalosti, a rovnako môžu byť symbolizované maličkosťami ako úsmev, priaznivé počasie či chutné jedlo. Rozvoj všímavosti (anglicky mindfulness) moderná psychológia tiež často spája s cestou za šťastím, pričom radí, že dopracovať sa k nej môžeme napríklad praktizovaním meditácie či jogy.

Ku šťastiu prispievajú aj rôzne produktívne aktivity. Mysliteľné aktivity pre nastávajúce dni sa však neukrývajú vonku, ale v našich domácnostiach. Okrem pohybových, edukačných a umeleckých aktivít, domácich aj ručných prác a starostlivosti o domáce zvieratá sa môžeme angažovať vo zveľaďovaní domova – záhradkárčení, dekorácii, organizácii a zariaďovaní domácnosti.

Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

Do európskeho systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia z  Litvy, Talianska a Írska o nebezpečnej kozmetike.

Výrobok na čistenie pokožky Muravjinij spirt (ants spirits, výrobná dávka: 80419, čiarový kód  4603373001092) z Ruskej federácie prekročil povolenú koncentrácia konzervačnej látky kyseliny mravčej, čím môže vyvolať podráždenie alebo alergickú reakciu.

Farba na tetovanie RED CHERRY značka INTENZE (Article: ST1083RC, Ref: 1036C08318D05140476, výrobná dávka: Batch: RD76B90IMX40, Exp: 30/04/2023, Lot. SS271) z USA obsahuje nepovolenú látku o-anisidine (104,4 mg.kg-1 ).

Farba na tetovanie Viola - Plum značka ETERNAL INK (výrobná dávka: Expiration date 10/04/2021, Prod. 11/04/2018, LOT 10/04/18) z USA prekročila maximálne povolené množstvo stanovené pre nečistoty niklu a medi.
Výrobok na bielenie pokožky Lightening Body Lotion z
načka Biocarrot (typ výrobku: With Carrot Oil, výrobná dávka: L221, F 12.18 E: 12.20 (CI), čiarový kód 6181100380385) obsahuje nepovolený kortikosteroid – Clobetasol propionate (0,06%).

Aktuálne: Slováci budú cez víkend hackovať koronakrízu

Slovensko sa cez víkend 3. – 5. apríla 2020 zapája do globálneho boja proti pandémii COVID-19 aj na špeciálnom virtuálnom podujatí Hack the Crisis Slovakia. 

Podujatie bude prebiehať 48 hodín cez stránku hackthecrisis.sk. Platforma aktuálne zbiera konkrétne výzvy od ľudí a inštitúcií a hľadá tiež odborníkov. Riešitelia spolu s mentormi počas 48 hodín prídu s konkrétnymi nápadmi na riešenie. Všetci účastníci sa budú môcť zapojiť do globálneho Hackathonu a najlepšie riešenia sa budú môcť zúčastniť medzinárodného 6-týždňového akcelerátora. V ňom môžu pre svoj nápad vyvinúť prototyp, získať investora a globálny dosah. Úvodný webinár sa spustí v piatok 3. apríla o 17:00, avšak ďalší záujemcovia sa môžu pridať aj počas hackathonu. Výsledky budú jednotlivé pracovné skupiny prezentovať v nedeľu o 18:00.

Možnosť zapojiť sa majú nielen technologickí ľudia, ale hocikto s nápadom a chuťou riešiť problémy – od developerov, manažérov, dizajnérov, medikov, sociálnych pracovníkov až po inžinierov alebo účtovníkov. Celá komunikácia prebieha on-line, čiže aj samotný hackathon. Na hackthecrisis.sk môžu záujemcovia predložiť návrh problému, zaregistrovať sa ako účastník (riešiteľ problému), prihlásiť sa ako mentor či sponzor.

Problémy sa budú riešiť v štyroch oblastiach:
Výzva 1: Pomôž zdravotníctvu
Odborný garant: Martin Smatana, riaditeľ Inštitútu zdravotníckej politiky pri MZ SR
Výzva 2: Pomôž mestám
Odborná garantka: Petra Dzurovčinová, Chief Innovation Officer, Bratislava – hlavné mesto SR
Výzva 3: Pomôž ekonomike
Garant bude upresnený
Výzva 4: Pomôž komunitám
Garant bude upresnený
Celý Hackathon sa bude odohrávať cez aplikáciu Slack, na ktorú sa môžu účastníci pripojiť.

štvrtok 2. apríla 2020

SR: Pozastavené výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR zrušilo aukciu na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dočasne pozastavilo tiež dotačný projekt na podporu kúpy elektromobilov. Dôvodom je epidemiologická situácia spôsobená šírením koronavírusu. 

Aukciu vyhlásil rezort na začiatku februára t.r. Bola súčasťou reformy podpory obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu bolo prijaté rozhodnutie o jej zrušení, aby nebol znevýhodnený žiadny záujemca. Prioritou je totiž čo najnižšia ponuka, a to aj pre jej následné prenesenie do koncovej ceny elektriny. K aukcii sa ministerstvo vráti po skončení koronakrízy vzhľadom záväzky, ktoré má v tejto oblasti Slovensko voči Európskej únii.

Pri projekte na podporu kúpy elektromobilov doteraz podpísané zmluvy s vyše stovkou úspešných žiadateľov zostávajú v platnosti, ich žiadosti o vyplatenie dotácie vybavuje MH SR priebežne. V prípade ďalších žiadostí pokračuje proces ich administratívneho spracovania, projekt bude pokračovať po skončení krízy. 

Rezort hospodárstva zároveň rozhodol o zrušení druhého kola výzvy na budovanie nabíjacích staníc, ktoré malo byť vyhlásené v apríli t.r. Súčasná kríza zasiahla aj automobilový priemysel, časť podnikov pozastavila výrobu, čo môže spôsobiť nedostatok elektrických vozidiel na trhu. Obstaranie vozidla do 12 mesiacov od podpísania zmluvy je pritom zmluvnou podmienkou na poskytnutie dotácie. Zároveň rezort hospodárstva prihliadal aj na fakt, že jeho prípadné úplné zrušenie by malo negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. 


5G: Výberové konanie

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvu na predloženie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie. 

Zverejnením výzvy začína výberové konanie na frekvencie 5G na Slovensku. Záujemcovia musia ponuku do výberového konania doručiť do podateľne úradu  osobne alebo poštou najneskôr do 25.05.2020 do 13:30 hod.

Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie vo formáte SMRA. Frekvencie z frekvenčného pásma 700 MHz bude úspešný účastník výberového konania môcť používať od 1.7.2020 do 31.12.2040. Frekvencie z frekvenčných pásiem 900 MHz a 1800 MHz do 31.12.2025.

EU: Nový testovací materiál pre COVID-19

Vedci zo Spoločného výskumného centra (JRC), ktoré je pod správou exekutívy EÚ, navrhli nový kontrolný materiál, ktorý môžu laboratóriá použiť na kontrolu správneho fungovania koronavírusových testov a na zabránenie falošných negatívnych výsledkov.

Nový kontrolný materiál má potenciál zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na pandémiu koronavírusu a zabrániť neefektívnemu testovaniu s plytvaním hodnotných zdrojov. Materiál pozitívnej kontroly zaručuje, že laboratórne testy fungujú správne. Pomáha vyhnúť sa tomu, že test uvedie negatívny výsledok, ak má kontrolovaná osoba pozitívny nález.

Kontrolný materiál navrhnutý strediskom JRC je syntetická, neinfekčná časť vírusu. Už dnes je 3.000 vzoriek kontrolného materiálu pripravených na odoslanie do skúšobných laboratórií v celej EÚ, pričom umožnia skontrolovať až 60 miliónov testov v celej EÚ. Vzorky sú vysoko koncentrované a na kontrolu jedného testu je potrebné len veľmi malé množstvo materiálu. To znamená, že na jedno laboratórium postačí jedna skúmavka nového materiálu na kontrolu až 20.000 testov. 

streda 1. apríla 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné jahody

Kontrola Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) zistila v  obchodnom reťazci Billa na Slovensku  konzervované jahody s nepovoleným farbivom. 

Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, Laborecká 68, 066 01 Humenné odobratá vzorka Giana Jahody v sladkom náleve, 820 g, DMT: 31. decembra 2022, výrobná dávka PRO: 2019/04/12, 3400/01038 620, krajina pôvodu Čína, distribútor: Goral, s.r.o., 913 11 Veľké Bierovce 276. V analyzovanej vzorke sa podľa ŠVPS zistila prítomnosť syntetického farbiva E 124 – Ponceau 4R / košenilová červená A, v množstve 58,6 mg/kg. Uvedené farbivo E 124 nie je povolené na použitie do daného druhu potraviny, výrobok sa preto sťahuje z trhu.

Spoločnosť Goral sa podľa ŠVPS rozhodla stiahnuť z trhu aj balenie Giana Jahody v sladkom náleve, 2650 g, DMT: 31. decembra 2022, výrobná dávka PRO: 2019/04/12, 3400/01038 620. 

EU: Cezhraničná mobilita

Európska komisia (EK) v pondelok vydala nové praktické rady, ktorými chce zabezpečiť, aby sa mobilní pracovníci v rámci EÚ, najmä tí, ktorých povolania sú "kriticky dôležité" v boji proti pandémii nového koronavírusu, mohli dostať na pracovisko. 

V usmerneniach EK sa vymedzuje zoznam pracovníkov, ktorí vykonávajú kriticky dôležité povolania a u ktorých sa nepretržitý voľný pohyb v rámci EÚ považuje za nevyhnutný. Sú medzi nimi odborní pracovníci v zdravotníctve, pracovníci starajúci sa o deti a starších ľudí, vedci v zdravotníckych odvetviach, personál potrebný na inštaláciu kriticky dôležitých zdravotníckych pomôcok, hasiči a policajti, pracovníci v doprave, ako aj ľudia pracujúci v potravinárskom odvetví či rybári. Komisia členské štáty EÚ naliehavo vyzýva, aby zaviedli osobitné bezprekážkové a rýchle postupy na zabezpečenie hladkého presunu takýchto cezhraničných pracovníkov a aby zaviedli ich primeraný zdravotný skríning.

V usmerneniach EK sa tiež uvádza, že členské štáty by vo všeobecnosti mali cezhraničným pracovníkom prekročenie hraníc povoliť, ak je práca v danom odvetví v hostiteľskom členskom štáte stále povolená. Členské štáty by mali k cezhraničným pracovníkom pristupovať rovnako ako k vnútroštátnym. Pokiaľ ide o sezónnych pracovníkov, najmä v odvetví poľnohospodárstva, členským štátom sa v záujme riešenia problému s nedostatkom pracovníkov v dôsledku krízy odporúča, aby si vymieňali informácie o svojich konkrétnych potrebách na technickej úrovni a zaviedli osobitné postupy na zabezpečenie hladkého prechodu týchto pracovníkov cez hranice. EK pripomenula, že sezónni pracovníci v agrosektore vykonávajú v niektorých prípadoch kriticky dôležité činnosti výsadby, šľachtenia a zberu úrody. V takejto situácii by s nimi mali členské štáty zaobchádzať ako s kriticky dôležitými pracovníkmi a ich zamestnávateľov by mali upovedomiť o tom, že je potrebné zabezpečiť týmto pracovníkom primeranú ochranu zdravia a bezpečnosti.

Komisia bude pokračovať v identifikácii najlepších postupov, ktoré sa môžu rozšíriť na všetky členské štáty, aby mohli pracovníci vykonávať kritické povolania bez zbytočných prekážok.

Výzva: Pre malé a stredne veľké spoločnosti

Slovak Investment Holding (SIH)  zverejňuje výzvu pre finančné inštitúcie na zapojenie sa do finančného nástroja „SIH antikorona záruka“. 

Finančný nástroj pozostáva z portfóliovej záruky pre finančné inštitúcie a za podmienky udržania zamestnanosti v malých a stredne veľkých spoločnostiach (MSP) aj z úrokovej dotácie, ktorá môže byť poskytnutá až do výšky 4 %. SIH tak na seba preberie časť úverových rizík od bánk z nových úverov pre MSP postihnutých súčasnou situáciou. Konečné úvery pre MSP môžu byť vďaka SIH antikorona záruke bezúročné.

SIH antikorona záruka by mala viesť k novým, nanajvýš štvorročným preklenovacím úverom (vrátane 12-mesačného odkladu splátok istiny aj úroku) až do výšky takmer 1,2 milióna eur na jeden úver. Podporené podniky budú môcť úverové zdroje použiť na svoje investičné a prevádzkové náklady v záujme udržania zamestnanosti. Finančné prostriedky na tento program pochádzajú z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu SR.

Na SIH antikorona záruku sú v súčasnosti alokované finančné prostriedky vo výške 38 miliónov eur. Vzhľadom na prebiehajúce rokovanie medzi SIH a Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj na avizované opatrenia Vlády SR sa predpokladá výrazné navýšenie finančných prostriedkov na tento nástroj.

utorok 31. marca 2020

Aktuálne: Pandemické ošetrovné

Od 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. pandemické ošetrovné. Ako sa to premietlo do praxe?

Podľa Sociálnej poisťovne sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:
* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné.

* Pediatri potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, pričom pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diel potvrdenia uvedie, dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom.

* Pediatri potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov + 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnostimu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická, ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2, pričom za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť). Pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo), na II. diele potvrdenia neuvedie, dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie a oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky). Každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie. Ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné.

On-line: Postup pri vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) odporúča postupovať pri vyučovaní on-line podľa štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu vyučovacieho predmetu pre príslušný ročník a pri plnení výkonových a obsahových štandardov sa zamerať prioritne na základné učivo. 

Učiteľom sa odporúča klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň sa navrhuje využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto situácii podľa ŠPÚ prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale môže ich presunúť do vyššieho ročníka. Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch. 

Na webe ŠPÚ sa nachádzajú tiež viaceré odporúčania, napríklad ako môžu rodičia a učitelia uľahčiť vyučovanie detí v domácom prostredí či námety na vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.

EU: Ako rozpoznať dezinformácie o koronavíruse

Od pôvodného tvrdenia, že vírus sa na ľudí preniesol z netopierej polievky po správy o tom, že krajiny EÚ navzájom bojujú o zdravotnícke pomôcky, dezinformácie o koronavíruse sú všade. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila, že „falošné informácie sa šíria rýchlejšie ako vírus“ a nazvala to „infodémiou planetárnych rozmerov.  Ako tieto falošné správy rozpoznať a ako pomôcť zastaviť ich šírenie? 
 
Európska únia má vlastnú webovú stránku, kde sú najnovšie informácie o tom, čo robí, alebo plánuje robiť proti koronavírusu. Už čoskoro tam bude aj prehľad najčastejších mýtov a poloprávd, ktoré sa vynorili spoločne s epidémiou. Odborníci a politici z EÚ a jej členských štátov organizujú videokonferencie o dezinformáciách aj o tom, ako čo najlepšie informovať ľudí o rizikách a spôsoboch ich riešenia. Existuje tiež tlak na on-line platformy, aby prijali opatrenia proti on-line podvodom.

Prečo ľudia úmyselne dávajú do obehu nepravdivé informácie? Niektorí to robia pre peňažný profit. Môže im to pomôcť predávať výrobky, alebo zvyšovať návštevnosť webových stránok, a tým pádom aj zisky z reklamy. Iní šíritelia môžu sledovať svoje politické ciele. Podľa správy špeciálneho tímu EÚ, ktorý bojuje proti dezinformáciám, mnohé takéto správy pochádzajú od americkej alternatívnej pravice, z Číny alebo Ruska, pričom ich zámerom je oslabiť EÚ, alebo vyvolávať politické zmeny. Veľa ľudí však zdieľa falošné informácie preto, lebo im jednoducho veria a nerobia to preto, že by chceli niekomu zámerne ublížiť.
 
Dezinformácie prežívajú vďaka ľuďom, ktorí im veria a zdieľajú ich. A naletieť je niekedy veľmi ľahké. Ak narazíte na správu, ktorá vo vás vyvoláva silnú reakciu, alebo vyzerá príliš dobre alebo príliš zle, aby to bola pravda, preverte si ju, aby ste nezdieľali niečo zavádzajúce. Najjednoduchším spôsobom je overiť si na internete, či o tom píšu viaceré dôveryhodné zdroje. Dezinformácie môžete tiež nahlásiť na sociálnej platforme, kde ste ich našli. Veľa internetových spoločností sa zaviazalo proti dezinformáciám o koronavíruse podnikať konkrétne kroky. Nebojte sa porozprávať s osobou, ktorá tieto informácie šíri. Ľudia si niekedy ani neuvedomujú, že môžu rozširovať klamstvá. Výskumníci hovoria, že ľudí, ktorí veria na konšpiračné teórie, najlepšie presvedčíte, ak im preukážete empatiu, budete apelovať na ich kritické myslenie a nebudete ich zosmiešňovať.

pondelok 30. marca 2020

Radíme: Spomalenie COVID-19

Podľa Ministerstva zdravotníctva SR ochorenie COVID-19 je možné spomaliť vedomým úsilím udržiavania fyzickej vzdialenosti od ostatných ľudí.

Sociálny odstup je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť šírenie choroby. Na spomalení šírenia ochorenia sa tak môže podieľať každý svojou trpezlivosťou a spoluprácou. Je potrebné vyhýbať  sa preplneným miestam aj nepodstatnému zhromažďovaniu sa, obmedzovať kontakt s ľuďmi s vyšším rizikom ochorenia COVID-19, teda najmä seniormi a ľuďmi so zlým zdravotným stavom, či udržiavať vzdialenosť najmenej dva metre. Pozdraviť sa v čase nového koronavírusu môžu ľudia miesto objatia, potrasenia ruky či bozku aj zamávaním. 

Odborníci rovnako odporúčajú nakupovať a používať verejnú dopravu v čase mimo špičky, stretávať sa virtuálne. Ak je to možné, využívajte donáškové služby potravín alebo on-line nakupovanie. Cvičenie možno vykonávať doma alebo vonku, no izolovane od ostatných ľudí na dva metre. Najvhodnejšie je pracovať z domu.

EU: Repatriácia občanov z tretích krajín

Európska komisia (EK) navrhla uvoľniť z rozpočtu EÚ 75 miliónov eur na pomoc členským štátom EÚ, ktoré hľadajú spôsoby, ako dopraviť domov svojich štátnych príslušníkov z tretích krajín, v ktorých uviazli po vypuknutí pandémie koronavírusu. Komisia rovnako navrhla zvýšenie rozpočtu rezervy zdravotníckeho vybavenia rescEU.

Vďaka repatriačným letom, ktoré sa organizujú prostredníctvom mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany a ktoré spolufinancuje EÚ, bolo od prepuknutia pandémie späť do Európy prepravených už 2.312 osôb z Číny, Japonska, USA, Maroka, Tuniska, Gruzínska, Filipín a Kapverd. V najbližších dňoch sa plánuje ďalších vyše 80 repatriačných letov. EÚ v rámci svojho mechanizmu v oblasti civilnej ochrany a na základe zásady solidarity prispieva na náklady na lety, ktoré zo zahraničia späť do únie prepravujú štátnych príslušníkov viac než jedného členského štátu.

Vďaka piatkovému návrhu EK dôjde aj k zvýšeniu rozpočtu historicky prvej rezervy zdravotníckeho vybavenia (ventilátorov, ochranných rúšok a základných zdravotníckych potrieb) v rámci systému rescEU na celkovo 80 miliónov eur.

Komisia s cieľom zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na tieto operácie predkladá návrh opravného rozpočtu – teda návrh na reorganizáciu časti výdavkov EÚ na daný rok v súlade s najnovšími prioritami. V návrhu opravného rozpočtu sa počíta s nasledovnými položkami: pomoc Grécku vo výške 350 miliónov eur na riadenie migrácie (zvýšenie k pôvodnej sume núdzovej pomoci za 350 miliónov eur); 3,6 milióna eur pre Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na posilnenie jeho schopnosti identifikovať, posudzovať a oznamovať hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z prenosných ochorení a zvýšiť odbornú kapacitu v súvislosti s koronakrízou; 100 miliónov eur na pomoc Albánsku na rekonštrukciu po zemetrasení z 26. novembra 2019; dodatočné finančné prostriedky vo výške 3,3 milióna eur pre Európsku prokuratúru (EPPO) na zvýšenie jej rozpočtu na rok 2020.

On-line: G Suite pre vzdelávanie

Google sprístupnil špeciálnu webstránku growwithgoogle.sk/preskoly pre slovenské školy a vzdelávacie inštitúcie. Poskytuje informácie, ako je možné prostredníctvom bezplatných nástrojov začať vyučovať a komunikovať so žiakmi a študentmi na diaľku.
 
Bezplatná služba G Suite pre vzdelávanie obsahuje súbor 11 nástrojov, vrátane Učebne Google. Táto služba je vhodná pre základné, stredné aj vysoké školy a na jej používanie stačí počítač či smartfón s pripojením k internetu. Školy musia len preukázať, že majú neziskový štatút a sú uznané štátom. Nástroje dostupné v rámci služby umožňujú zadávať žiakom a študentom úlohy, ich kontrolu a známkovanie, umožňujú tiež spoluprácu na tabuľkách a prezentáciách a v neposlednom rade aj komunikáciu so žiakmi a študentmi prostredníctvom videokonferenčných hovorov, chatu alebo emailu.

Kompletný balík služieb G Suite pre vzdelávanie je pre školy dostupný úplne zadarmo pre neobmedzený počet študentov, pričom zahŕňa aj videohovory a zdieľané súbory. Táto platforma je k dispozícii celosvetovo a je lokalizovaná aj do slovenčiny. Funguje kompletne on-line vo webovom prehliadači. Na jej využívanie na počítači nie sú nutné žiadne zložité inštalácie a takisto funguje aj na mobiloch s operačnými systémami Android aj iOS.

Možnosti G Suite pre vzdelávanie:
*Spojiť sa so žiakmi prostredníctvom emailu, chatu alebo videokonferencie.
*Vytvárať virtuálne triedy, zadávať úlohy a testy, odovzdávať výučbové materiály.
*Spolupracovať na dokumentoch, tabuľkách a prezentáciách v reálnom čase, hodnotiť a známkovať.
*Vytvárať zoznamy úloh, zasielať upozornenia, zvolávať virtuálne stretnutia.

O bezplatný balík môžu požiadať:
- školy, ktoré preukážu, že nie sú prevádzkované za účelom zisku,
- školy evidované v sieti škôl a školských zariadení prvého a druhého stupňa ako aj stredné školy,
- formálne akreditované vysoké školy.

piatok 27. marca 2020

EU: Ochrana kritických európskych aktív a technológií

Európska komisia vydala usmernenia s cieľom zabezpečiť dôsledný celoeurópsky prístup k preverovaniu zahraničných investícií v čase krízy v oblasti verejného zdravia a súvisiacej hospodárskej zraniteľnosti. Cieľom je chrániť spoločnosti a kritické aktíva EÚ najmä v oblastiach ako zdravotníctvo, lekársky výskum, biotechnológie a infraštruktúry.

Na základe existujúcich pravidiel EÚ sú členské štáty oprávnené preverovať priame zahraničné investície (PZI) pochádzajúce z krajín mimo EÚ z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku. Ochrana verejného zdravia sa považuje za naliehavý dôvod vo všeobecnom záujme. Členské štáty môžu uložiť zmierňujúce opatrenia (napríklad záväzky súvisiace s dodávkami s cieľom splniť nevyhnutné potreby na úrovni EÚ aj jednotlivých členských štátov), alebo zabrániť zahraničnému investorovi v tom, aby nadobudol určitú spoločnosť, alebo aby nad ňou získal kontrolu. Vnútroštátne mechanizmy preverovania PZI sú v súčasnosti zavedené v 14 členských štátoch. 

V nových usmerneniach komisia apeluje na členské štáty, ktoré už majú zavedené existujúce mechanizmy preverovania investícií, aby v plnej miere využili nástroje, ktoré majú k dispozícii na základe práva EÚ aj vnútroštátneho práva s cieľom zabrániť tokom kapitálu z krajín mimo EÚ, ktoré by mohli oslabiť bezpečnosť Európy alebo verejný poriadok v nej. Zároveň vyzýva zostávajúce členské štáty, aby zriadili plnohodnotný mechanizmus preverovania investícií a kým sa tak stane, aby zvážili všetky možnosti dostupné v súlade s právom EÚ a medzinárodnými záväzkami s cieľom riešiť potenciálne prípady, kedy by nadobudnutie alebo získanie kontroly zahraničným investorom nad určitými podnikmi, infraštruktúrami alebo technológiami viedlo k riziku, ktoré by mohlo ohroziť bezpečnosť alebo verejný poriadok v EÚ.

Komisia ďalej vyzýva členské štáty k vzájomnej spolupráci, pretože sa môžu vyskytnúť prípady preverovania PZI, v ktorých by zahraničné investície mohli mať vplyv na celý jednotný trh EÚ. Zahraničné akvizície, ku ktorým aktuálne dochádza, už teraz patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia EÚ o preverovaní priamych zahraničných investícií a mohli by sa preskúmať v rámci mechanizmu spolupráce zavedeného na základe nariadenia, ktorý bude plne funkčný od októbra 2020.

Pokiaľ ide o pohyb kapitálu, v usmerneniach sa zároveň pripomína, za akých špecifických okolností môže dôjsť k obmedzeniam v oblasti voľného pohybu kapitálu, a to najmä z tretích krajín a v súvislosti s nadobúdaním majetkových podielov.

On-line: Príručka verejného obstarávania

Úrad pre verejné obstarávanie a Nadácia Zastavme korupciu pripravili a na internete sprístupnili Stručnú príručku verejného obstarávania. Zámerom je pomôcť pri správnom používaní zákona o verejnom obstarávaní.

Podľa dostupných štatistík sa ročne uzavrú zmluvy za takmer päť miliárd eur. Len v roku 2018 bolo celkovo ukončených 3.162 nadlimitných a podlimitných obstarávaní, v rámci ktorých bolo uzatvorených 6.796 zmlúv. „Kým na Slovensku neplatí zákon o profesionalizácií verejného obstarávania, na základe ktorého by sa znalosť zákona riešila systémovo, takéto pomôcky sú veľmi prospešné. Často sa stretávam s tými najzákladnejšími otázkami, na ktoré príručka dáva jasné odpovede. Oceňujem iniciatívu Nadácie Zastavme korupciu, ktorá nás na takúto spoluprácu oslovila”, vysvetľuje Jaroslav Lexa.

„Snažili sme sa s kolegami príručku napísať čo najzrozumiteľnejšie a bez komplikovaných právnických fráz. Je pre tých, ktorí nemajú čas alebo chuť študovať komplikovaný zákon. Chcel by som, aby si ju prečítalo čo najviac ľudí nakupujúcich podľa zákona o verejnom obstarávaní“, dodal Miroslav Cák, právnik spolupodieľajúci sa na príprave príručky a poskytujúci právnu podporu Nadácii Zastavme korupciu pri kontrole nekalých praktík vo verejných obstarávaniach.

Upozorňujeme: Podvodné volania

Národná banka Slovenska (NBS) na svojich webových stránkach upozorňuje na podozrivé volania v jej mene,  ktoré sa snažia vylákať osobné údaje pod zámienkou predaja pamätných dvojeurových mincí. 

Volajúci väčšinou poznajú aj priezvisko volaného / volanej. Po tom, ako sa ľudia opýtajú, odkiaľ ho / ju poznajú, volajúca osoba ukončí hovor. Národná banka zdôrazňuje, že za žiadnych okolností pamätné dvojeurové mince nepredáva telefonicky, či už vo svojom mene alebo prostredníctvom partnerských firiem.

Pamätné dvojeurové mince, ktoré sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, NBS vymieňa vo svojom ústredí v Bratislave a vo svojich expozitúrach vždy len za ich nominálnu hodnotu 2 eurá za kus. Predáva aj zberateľské euromince, ktoré sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal. Zberateľské euromince sa dajú kúpiť osobne u zmluvných partnerov NBS. Zoznamy sú zverejnené na webových stránkach NBS.

štvrtok 26. marca 2020

Radíme: Jazda počas COVID-109

Svet zasiahnutý pandémiou nového koronavírusu určil  za hlavné pravidlo izoláciu v bezpečí doma, ale nie vždy je to možné. Aj pri jazde automobilom je však nenyhnutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

V prvom rade uprednostnite individuálnu jazdu, resp. obmedzte počet spolujazdcov, vyvarujte sa ľudí s akútnymi príznakmi respiračného ochorenia a aj v aute používajte respirátor, alebo aspoň rúško.  Lekárka Jana Parmová ďalej odporúča uchovať si kontakty na všetkých spolucestujúcich, aby ste ich mohli v prípade nákazy okamžite kontaktovať.  

Riziko nákazy existuje aj pri cestovaní autom. Všetky povrchy, ktorých sa dotknete, dezinfikujte pred jazdou aj po jazde, obzvlášť pokiaľ s niekým auto zdieľate, alebo ste niekoho viezli. Dezinfekcia častí, akými sú volant, radiaca páka, ručná brzda, kľučky, držadlá alebo ovládacie prvky rádia napadnú takmer každého. Podľa lekárky nemalo by sa zabudnúť ani na páčky pod volantom (smerovky, stierače), ovládanie tempomatu, lakťovú opierku, ovládanie nastavenia sedadiel, rám dverí a kľučky z vonkajšej strany vozidla alebo napríklad držadlo batožinového priestoru. Tieto zásady platia dvojnásobne pre vodičov, ktorí prepravujú pasažierov. Organizácia Consumer Reports na dezinfekciu radí využiť niektoré prostriedky, ktoré sú doma. Proti novému koronavírusu zaberá najmenej 70-percentný roztok alkoholu. Alkoholom je možné utrieť  samotné čalúnenie sedadiel a ďalšie mäkké povrchy vo vozidle. Zásadne vo vozidle nepoužívajte peroxid vodíka, ktorý pravdepodobne spôsobí poškodenie povrchov. Na dotykové displeje v autách nepoužívajte ani čističe obsahujúce čpavok.

Rúško môžete nájsť aj vo svojej autolekárničke. V niektorých európskych krajinách boli totiž donedávna súčasťou jej povinnej výbavy. 

EU: Osobné ochranné prostriedky

Spoločné obstarávanie osobných ochranných prostriedkov spustila Európska komisia (EK) s cieľom riešiť krízu spojenú s koronavírusom minulý týždeň. Zahŕňa najmä ochranné masky typu 2 a 3, ochranné rukavice a okuliare, ochranné štíty, chirurgické masky a kombinézy.

Podľa správy EK výrobcovia predložili ponuky na každú z požadovaných položiek, pričom v niektorých prípadoch ich ponuky presahujú množstvá požadované členskými štátmi Európskej únie. Nemocnice, zdravotnícki pracovníci, opatrovateľské domy aj pacienti, ktorí to potrebujú, by tak mali mať potrebné vybavenie na ochranu pred koronavírusom aj na obmedzenie šírenia tejto nákazy.

Objednaný zdravotnícky materiál má čoskoro priniesť úľavu pre Taliansko a Španielsko, ale aj pre ďalších 23 členských štátov únie. Vybavenie bude k dispozícii dva týždne po tom, ako členské štáty podpíšu zmluvy s výrobcami požadovaného zdravotníckeho materiálu. Na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 25 členských štátov EÚ. Ponuky od rôznych výrobcov sa vyhodnocujú a očakáva sa, že zmluvy budú podpísané v najbližších dňoch. 

Novinka: ucimenadialku.sk

Viac ako 100 webinárov, on-line hodín, odporúčania pre učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov aj vysoké školy. To všetko nájdete na novom webe ucimenadialku.sk. Vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a rezortu školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.

Cieľom je pomôcť zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení v oblasti školstva. Zároveň stránka ponúka inšpirácie a kontakty na možnosti podpory pre rodičov pri vzdelávaní detí doma, ktoré by im mohli čiastočne uľahčiť situáciu. Sú na nej sústredené všetky dôležité termíny a usmernenia pre školy a školské zariadenia tak, aby sa nimi mohli tieto zariadenia jasne a jednoznačne riadiť. Okrem toho na tejto stránke nájdete prehľad elektronických zdrojov dostupných on-line, ktoré sú určené pre učiteľov, žiakov a rodičov. Zoznam sa zameriava na zdroje pre materské, základné a stredné školy. Nachádzajú sa tu odkazy na rozmanité druhy materiálov, akými sú napr. interaktívne učebné materiály pre žiakov, náučné videá, interaktívne cvičenia a testy, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov či mobilné aplikácie. Pre čo najširšie použitie sú v zozname výlučne zdroje v slovenskom alebo českom jazyku a vo väčšine prípadov dostupné zadarmo. 

Súčasťou webovej stránky je aj prehľad dostupných komunikačných nástrojov a platforiem, elektronických zdrojov a existujúcej podpory pre školy, pedagogických a odborných zamestnancov, ako aj pre rodičov. Mnohé spoločnosti poskytujúce on-line vzdelávanie sa rozhodli zadarmo sprístupniť svoj obsah počas trvania mimoriadnej situácie. Stránka sa bude priebežne aktualizovať. Akékoľvek námety, inšpirácie, pripomienky a otázky je možné zasielať na info@ucimenadialku.sk.

streda 25. marca 2020

Upozorňujeme: Falšované lieky

Európska lieková agentúra (EMA) nalieha na širokú verejnosť, aby nekupovala lieky od neautorizovaných webových stránok a predajcov, ktorých cieľom je využiť obavy počas prebiehajúcej pandémie koronavírusového ochorenia COVID-19.

V súčasnosti nie je povolená žiadna liečba liekom na COVID-19. K dispozícii sú iba lieky na liečbu príznakov, ako je horúčka, v súlade s odporúčaním lekára alebo lekárnika. Predajcovia môžu tvrdiť, že ich výrobky môžu liečiť, alebo predchádzať COVID-19, prípadne sa zdá, že poskytujú ľahký prístup k oprávneným liekom, ktoré inak nie sú ľahko dostupné. Takéto výrobky sú pravdepodobne falšované lieky. Falšované lieky sú falošné lieky, ktoré predajcovia vydávajú za skutočné alebo povolené. Môžu obsahovať nesprávnu či žiadnu účinnú látku, alebo správnu zložku v nesprávnom množstve. Môžu obsahovať aj veľmi škodlivé látky, ktoré by nemali byť v liekoch. Užívanie takýchto výrobkov môže viesť k vážnym zdravotným problémom až k zhoršeniu zdravia.

Aby ste sa ochránili pred podvodnými predajcami, kupujte lieky iba od miestnej lekárne alebo predajcu, alebo od lekárne on-line, ktorá je registrovaná u príslušných vnútroštátnych orgánov. Zoznamy registrovaných lekární on-line v krajinách EÚ nájdete na webovej stránke agentúry EMA alebo priamo na webových stránkach príslušných vnútroštátnych orgánov. Všetky registrované lekárne on-line majú spoločné logo: obdĺžnik s vodorovnými pruhmi a biely kríž v ľavej polovici obdĺžnika priľahlej k stredovej čiare. Pod touto vlajkou je vlajka krajiny EÚ, v ktorej je lekáreň on-line zaregistrovaná.

Pred zakúpením lieku zo stránky skontrolujte, či má logo a potom naň kliknite. Dostanete sa na webovú stránku vnútroštátneho orgánu a zobrazí sa zoznam všetkých legálne prevádzkovaných lekární on-line. Pred pokračovaním v nákupe skontrolujte, či je tam uvedená aj on-line lekáreň, ktorú ste navštívili. Ak nie je uvedená na zozname, nekupujte z nej žiadne lieky.

EU: Ochrana preťažených sietí

Eurokomisár Thierry Breton usporiadal videokonferenciu s generálnymi riaditeľmi európskych telekomunikačných spoločností a predstaviteľmi Globálneho systému pre mobilné komunikácie (GSMA) a Asociácie mobilných telekomunikačných operátorov. 

Zdôraznil potrebu chrániť najzraniteľnejších spotrebiteľov vrátane mikropodnikov a malých a stredných podnikov, ktoré majú ťažkosti s platením svojich účtov. Telekomunikační operátori sa zaviazali chrániť hladké fungovanie otvoreného internetu, monitorovať situáciu a predchádzať preťaženiu. Uvítali pozitívnu reakciu poskytovateľov obsahov na výzvu Európskej komisie znížiť zaťaženie siete a upozornili, že už došlo k podstatným zlepšeniam. 

Diskusia sa zaoberala aj potrebou zhromaždiť anonymizované mobilné metadáta, ktoré by pomohli analyzovať vzorce šírenia koronavírusu spôsobom, ktorý je plne v súlade s právnymi predpismi Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a s elektronickým súkromím. Obe strany zdôraznili dôležitosť ochrany sietí pred počítačovými útokmi aj počas krízy spôsobenej šírením koronavírusu.

On-line: Pošli tašku

Bratislavská arcidiecézna charita spustila projekt Pošli tašku. Ktokoľvek môže upozorniť prostredníctvom webstránky poslitasku.sk na osamelo žijúceho seniora a vybaviť mu donášku nákupu potravín. 

Bratislavská arcidiecézna charita má dlhoročné skúsenosti s pomocou pre seniorov. Projekt Pošli tašku je určený pre všetkých seniorov, ktorí si dokážu zaplatiť nákup, ale aj pre tých, ktorí finančné prostriedky nemajú a sú v núdzi. Zároveň vyzýva všetkých, ktorí sa chcú pridať ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili a takisto aj tí, ktorí chcú prispieť inou formou. 

Služba je určená nielen pre seniorov z Bratislavy. Bratislavská arcidiecézna charita združuje dobrovoľníkov aj vo farských charitách. Projekt je tak dostupný aj v Skalici, Senci, Šaštíne či Pezinku.

utorok 24. marca 2020

Aktuálne: Otvorené obchody

Potraviny, drogérie, trafiky či obchody s predajom krmív pre zvieratá budú v nedeľu zatvorené. Pôjde o sanitárny deň a deň, kedy si majú oddýchnuť zamestnanci predajní.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zároveň vydá opatrenie, ktorým určí špeciálne otváracie hodiny pre dôchodcov nad 65 rokov, a to vo všetkých otvorených prevádzkach, vždy len od 9.00 do 12.00 h. Pri vstupe do obchodov sa má podľa slov predsedu vlády SR kontrolovať telesná teplota vchádzajúcich zákazníkov na čele. 

Telekomunikační operátori pôsobiaci na Slovenskú majú niektoré predajne dočasne zatvorené, alebo fungujú v obmedzenom režime. Zoznam predajní a otváracích hodín je pravidelne aktualizovaný na webových stránkach. Zákazníkom sa odporúča minimalizovať návštevy predajní a vybavovať požiadavky prostredníctvom elektronickej komunikácie. V nevyhnutných prípadoch sa vybavujú zákazníci chrániaci sa rúškom a ich počet v predajniach je limitovaný.


EU: Zelené jazdné pruhy

Európska komisia vydala nové rady, ako uplatňovať jej usmernenia pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc, aby sa nákladná doprava mohla pri súčasnej pandémii pohybovať naprieč Európskou úniou. 

Aby mohli naďalej fungovať celoúnijné dodávateľské reťazce, žiada sa od členských štátov, aby bezodkladne určili všetky relevantné medzinárodné hraničné priechody v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) ako hraničné priechody so „zeleným jazdným pruhom“. Tieto zelené hraničné priechody by mali byť otvorené pre všetky nákladné vozidlá bez ohľadu na tovar, ktorý vezú. Prekročenie hranice vrátane všetkých kontrol a zdravotných skríningov by nemalo trvať viac než 15 minút. Kontroly a skríning treba vykonávať tak, aby vodiči nemuseli vychádzať z vozidiel a samotní vodiči by mali byť podrobovaní iba minimálnym kontrolám. Od vodičov nákladných vozidiel by sa nemala vyžadovať žiadna dokumentácia okrem dokladu totožnosti a vodičského preukazu a podľa potreby listu od zamestnávateľa. Mali by sa uznávať elektronicky predložené / zobrazené dokumenty. Vzhľadom na súčasný stav sa od členských štátov zároveň žiada dočasne pozastaviť všetky obmedzenia prístupu na cesty momentálne platné na ich území – napríklad zákaz jazdy cez víkend, v noci a v určitých sektoroch.

Komisia vyzýva členské štáty, aby zriadili tranzitné koridory bezpečného prejazdu, ktoré súkromným vodičom a ich cestujúcim, ako sú zamestnanci zdravotníctva a dopravného sektora, ako aj občania EÚ, ktorí sa vracajú domov, bez ohľadu na národnosť, umožnia priamy a prioritný prejazd krajinou každým potrebným smerom v rámci siete TEN-T. Mali by sa pritom držať výlučne vymedzenej trasy a zastavovať len na minimálne potrebné oddychové prestávky. Členské štáty by mali zabezpečiť funkčnosť aspoň jedného letiska na účely návratu občanov a prijímania letov medzinárodnej pomoci.

Na zaistenie funkčnosti dopravy sa členským štátom odporúča prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí voľný pohyb všetkých pracovníkov medzinárodnej dopravy bez ohľadu na dopravný prostriedok. Treba predovšetkým upustiť od pravidiel ako dopravné obmedzenia a povinná karanténa dopravných pracovníkov, ktorí nemajú príznaky ochorenia. Členské štáty by napríklad nemali od dopravných pracovníkov vyžadovať potvrdenie od lekára, že sú zdraví. Na zaistenie bezpečnosti dopravných pracovníkov sú takisto potrebné posilnené hygienické a prevádzkové opatrenia na letiskách, v prístavoch, na železničných staniciach a v ďalších uzloch vnútrozemskej dopravy. Medzinárodne uznávané osvedčenia o odbornej spôsobilosti by sa mali považovať za dostatočné na preukázanie toho, že pracovník pôsobí v medzinárodnej doprave. Pri absencii osvedčenia (pretože nie každý medzinárodný vodič ho má) by sa mal akceptovať list podpísaný zamestnávateľom. Všetky tieto zásady by mali platiť aj pre občanov tretích krajín, pokiaľ sú nevyhnutní na zaistenie voľného pohybu nákladu v rámci EÚ a do nej.

COVID-19: Návšteva lekárne

Najväčším rizikom pri šírení nového koronavírusu je skutočnosť, že nie každý nositeľ vírusu má aj klinické prejavy ochorenia. Pacienti s ľahším priebehom zvyčajne nenavštívia lekára, ale lekáreň, kde si chcú kúpiť lieky dostupné bez lekárskeho predpisu. 

Slovenská lekárnická komora preto vyzýva, aby návštevu lekárne zvážili a pripravila niekoľko odporúčaní.

CHRONICKÍ PACIENTI (vysoký tlak krvi, diabetes, astma a pod.) požiadajte (ideálne telefonicky alebo mailom) lekára o predpísanie elektronického lekárskeho predpisu s maximálnym možným množstvom užívaných liekov – väčšinou na tri mesiace, u liekov s obsahom omamných a psychotropných látok na jeden mesiac. Následne telefonicky kontaktujte lekárnika a informujte sa o aktuálnej dostupnosti predpísaných liekov, aby ste v prípade nedostupnosti lieku nemuseli navštíviť viac lekární, prípadne sa do lekárne opakovane vrátiť, ak je potrebné lieky objednať.

AKÚTNI PACIENTI, či už požadujúci výdaj liekov bez lekárskeho predpisu, alebo pacienti s lekárskym predpisom na liek, ktorí neužívajú dlhodobo (napríklad antibiotiká, analgetiká, antihistaminiká a pod.), požiadajte o výber liekov príbuzných či známych. Prispejete tak k prechodnému zníženiu koncentrácie chorých pacientov v priestoroch lekární.

VŠETCI PACIENTI, ktorí pozorujete symptómy ako horúčka, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, bolesti hlavy a kĺbov, sa podľa možnosti vyhnite kontaktu s inými ľuďmi a kontaktujte call centrum Úradu verejného zdravotníctva (0917 222 682), prípadne rýchlu zdravotnú pomoc (112).

ZDRAVÍ KLIENTI verejných lekární požadujúci výživové doplnky, liečebnú kozmetiku a iný sortiment verejných lekární, odložte návštevu lekárne aspoň o mesiac.

FARMACEUTI a prevádzkovatelia lekární - je potrebné zabezpečiť častejšie uplatňovanie sanitačných postupov v zmysle schváleného hygienického režimu, vetranie priestorov lekárne a dôraz na osobnú hygienu zamestnancov, zvlášť v prípade individuálnej prípravy liekov. V regiónoch s potvrdeným výskytom vírusu odporúčame zvážiť obmedzenie vstupu pacientom do lekárne a expedovať cez pohotovostné výdajné okienko.

pondelok 23. marca 2020

COVID-19: Bezpečné nakupovanie

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou šírením nového koronavírusu členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (BILLA, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, METRO, Terno a TESCO) zverejnili odporúčania pre bezpečné nakupovanie.

Úspešné zvládnutie situácie vyžaduje ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:
- Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Nechajte deti doma a nákup urobte sami.
- Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos.
- Ak rúško nemáte, použite vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných.
- Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí.
- Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, nekašlite a nekýchajte.
- Pri nutnosti kýchania si zakryte ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí.
- Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká.
- Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných.
- Počas nákupu dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch či platení.
- Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie.
- Ak je to možné, použite samoobslužné pokladne.

COVID-19: Financie na výskum

Iniciatíva pre inovačné lieky, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom v Európe, zverejnila začiatkom marca zrýchlenú výzvu na predkladanie výskumných projektov zameraných na liečbu a diagnostiku nákazy COVID-19. 

Výzva je súčasťou koordinovanej reakcie Európskej únie na hrozbu, ktorú pre verejné zdravie predstavuje COVID-19 a dopĺňa rozpočet vyčlenený na pohotovostný výskum nového koronavírusu z programu Horizont 2020 ešte koncom januára. 

Na podporu výskumu prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky bude z programu Horizont 2020 vynaložených až 45 miliónov eur. 

Radíme: Využívať telekomunikačné služby zodpovedne

Vzájomná pomoc, prejavy vďaky tým, ktorí pomáhajú v prvých líniách, ale aj vyzývanie na zodpovednosť voči iným dopĺňa výzva na efektívne používanie telekomunikačných služieb.
 
Byť zodpovedným k iným a akceptovať nariadenia odborníkov prízvukujú mnohí. K týmto odporúčaniam sa pridáva aj Orange, ktorý chce apelovať na racionálne a zodpovedné využívanie aj telekomunikačných služieb. Spolu môžeme efektívne rozvrhnúť naše telekomunikačné potreby počas celého dňa, a tým minimalizovať nápor na telekomunikačnú prevádzku a zabezpečiť tak jej fungovanie pre všetkých.

Internet a dáta
*Počas pobytu doma, keď máte pevný domáci internet, nezabudnite si skontrolovať, či máte svoje zariadenia – mobil, tablet, počítač pripojené na domácu Wi-Fi sieť, pripadne si mobilné dáta vypnite úplne a zapínajte ich len v prípade, ak idete nevyhnutne von.
*Ak využívate mobilné dáta počas dňa a primárne, ak pracujete z domu, sťahujte iba tie dokumenty alebo súbory, ktoré skutočne potrebujete a ak môžu počkať, sťahujte väčšie súbory v noci alebo v hodinách s menšou prevádzkou, ideálne medzi 20. hodinou večer a 8. hodinou ráno.
*Vždy, keď je to možné, vyhnite sa priamemu posielaniu súborov s veľkým objemom dát, akými sú napríklad videá alebo prezentácie.
*Posielajte odkazy alebo linky, kde sú tieto súbory uložené na sieti (napr. Google docs, Wetransfer, Úschovňa, Orange úložisko a iné).
*Ak je napriek všetkému nevyhnutné odoslať súbory s veľkým objemom, komprimujte ich, alebo uložte vo formáte, ktorý ma menší objem dát (napríklad z ppt do pdf).
*Používajte nástroje na spoluprácu – napríklad Teams alebo Slack, a ak je to možné, nie vždy s videom.
*Vyhnite sa posielaniu alebo odpovedaniu na hromadné emaily.
*Optimalizujte svoju prevádzku a fungovanie podľa toho, čo skutočne potrebujete v danom čase – emaily, práca, tele-konferencie, školské a vzdelávacie aplikácie, prístup k informáciám či nástroje pre voľný čas, videohry, live streaming, prehrávanie videa – zvážte, či nie je možné nechať si tieto aktivity na hodiny s menšou prevádzkou.

Volania a správy
*Využívajte chatovacie aplikácie a sociálne média, cez ktoré si môžete písať, telefonovať aj uskutočňovať videohovory.
*Využívajte SMS správy.
*V prípade hlasových hovorov cez mobilnú sieť počas dňa, kedy je sieť najviac vyťažená, volajte krátko a stručne, dlhšie hovory si nechávajte na večerné, nočné a skoré ranné časy.

piatok 20. marca 2020

SR: Mapa o COVID-19

Na Slovensku pribudla interaktívna mapa údajov o novom koronavíruse ako súčasť webovej aplikácie.

Interaktívnu mapu aktuálne spracovaných laboratórnych údajov o novom koronavíruse s prehľadom o počte pozitívnych vzoriek podľa miest, pohlavia a dátumu spustilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). 

Všetky informácie sú súčasťou webovej aplikácie dostupnej TU. Cieľom je podľa NCZI zvýšiť prehľadnosť a transparentnosť relevantných údajov o novom koronavíruse, ktorý spôsobuje infekčné ochorenie COVID-19.

EU: Zdravotnícke rezervy

Európska komisia (EK) sa rozhodla vytvoriť rezervy strategického vybavenia v systéme rescEU s cieľom pomôcť členským krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať najmä vybavenie potrebné na intenzívnu starostlivosť - pľúcne ventilátory, osobné ochranné prostriedky, rúška na opakované použitie, vakcíny a terapeutiká a laboratórne potreby. Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch únie, ktoré budú zodpovedné za obstarávanie zdravotníckeho vybavenia. Komisia bude financovať 90 percent tejto rezervy a jej distribúciu bude riadiť Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC), ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné. 

Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov eur. Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní nakupujú v súčasnosti osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie na COVID-19. Vďaka dohodnutému koordinovanému postupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným výrobným odvetvím o dostupnosti a cenách jednotlivých medicínskych produktov.

Opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Tento grant pokryje 90 percent nákladov na rezervu, pričom zvyšných desať percent znáša členský štát.

Radíme: COVID-19 a odpad

Ako správne postupovať pri nakladaní s komunálnym odpadom u osôb, ktoré sú v domácej povinnej karanténe v súvislosti so šíriacim sa novým koronavírusom a ochorením COVID-19?

Magistrát mesta Bratislava zatiaľ čaká na oficiálne vyjadrenie hlavného hygienika SR. Ľuďom v karanténe, prípadne s podozrením na nákazu odporúča, aby odpad zo svojej domácnosti vkladali do plastového vreca na odpadky a po naplnení ho riadne zviazali. Uzavreté vrece by mali ešte vložiť do druhého vreca a takto uložený odpad skladovať doma, kým nie sú známe výsledky testov, alebo kým nebude odpad takto uložený najmenej 72 hodín. Až po uplynutí 72 hodín či po oznámení negatívnych výsledkov testov by mali umiestniť odpad do zberných nádob.

Takýmto nakladaním s potenciálne infekčným odpadom zabránime, aby do kontaktu s ním prišli ďalšie osoby, vrátane zamestnancov spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, ktorí zabezpečujú jeho odvoz.