piatok 19. januára 2018

EU: Akčný plán digitálneho vzdelávania

Akčný plán sa zameriava na rozvoj digitálnych zručností (zručností, znalostí a prístupov) potrebných na lepšie začlenenie do pracovného a spoločenského života, efektívne využívanie technológií vo vzdelávaní a využívanie údajov a prognóz na zlepšenie vzdelávacích systémov.  

V pláne sa uvádza niekoľko iniciatív, ktoré Európska komisia v partnerstve s členskými štátmi a zainteresovanými stranami implementuje do konca roka 2020. Plán sa bude vykonávať v kontexte procesu Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET 2020), rámca EÚ pre spoluprácu členských štátov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Aké sú hlavné priority plánu?
- Lepšie využívanie digitálnych technológií na výučbu a štúdium.
- Rozvoj digitálnych zručností pre život a prácu v dynamickej digitálnej ére.
- Zdokonaľovanie vzdelávania lepšou analýzou údajov a prognóz.

Opatrenia budú zahŕňať poskytovanie vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia školám, rozširovanie SELFIE, nového nástroja sebahodnotenia, ktorý Európska komisia vyvinula pre školy na lepšie využívanie technológií na výučbu a kampaň na zvýšenie informovanosti verejnosti o internetovej bezpečnosti, kybernetickej hygiene a mediálnej gramotnosti.

Výzva: Podpora pre projekty slovenských a čínskych organizácií

Agentúra na podporu výskumu a vývoja na základe dohody medzi slovenskou a čínskou vládou v spolupráci s ministerstvom školstva vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v SR a ČĽR.

Verejná výzva SK-CN-RD 2018 má nasledovné priority určené so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“:
1. Materiálový výskum, nanotechnológie, laserové technológie.
2. Info – komunikačné technológie.

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja tak, ako sú tieto definované v § 2 ods. 2, 3, 4 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Charakter výskumu riešenia projektu definuje žiadateľ jednoznačne v žiadosti.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike na roky  2018 – 2021. Podrobné informácie sú zverejnené na stránke apvv.sk. V systéme bude možné podávať žiadosti od 29. januára 2018. Dátum ukončenia výzvy je 30. marec 2018. 

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a ich zástupcovia musia s finančnou správou komunikovať od 1. januára výlučne elektronicky. Registráciu na portáli finančnej správy si však viac ako 2/3 z nich stále nevybavili!  

V priebehu uplynulých štyroch týždňov sa na portáli finančnej správy zaregistrovalo približne 18.000 nových subjektov z očakávaných cca 60.000. Daňové subjekty tak registráciu na portáli finančnej správy odkladajú na poslednú chvíľu - až tesne pred začiatok plnenia si svojich povinností voči finančnej správe. Finančná správa preto opätovne upozorňuje právnické osoby zapísané v obchodnom registri, aby samotnú on-line registráciu neodkladali a zaregistrovali sa v dostatočnom predstihu predtým, ako budú podávať akékoľvek dokumenty finančnej správe v roku 2018. Povinnosť elektronického doručovania sa totiž vzťahuje na všetky podania.

Už v januári na niektoré daňové subjekty čaká podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel evidovaných v Slovenskej republike na podnikanie. Právnické osoby zapísané v obchodnom registri, resp. daňové subjekty, ktoré sú povinné komunikovať s finančnou správou elektronicky a týka sa ich povinnosť podať DP k DzMV, musia podať toto daňové priznanie výhradne elektronicky. V prípade, že chce/musí daňovník podať toto daňové priznanie elektronicky, musí byť však registrovaný na portáli FS. Prehľadne informácie o registrácii a autorizácii používateľov elektronických služieb sú dostupné priamo na portáli finančnej správy. Okrem textových manuálov sú tu pripravené aj videá aj popisy potenciálnych situácií, najčastejšie otázky a odpovede, rôzne odporúčania.

Predvyplnené DP k DzMV si daňové subjekty nájdu priamo v časti Prijaté dokumenty v osobnej internetovej zóne daňového subjektu na portáli finančnej správy. Dokument obsahuje všetky identifikačné údaje daňovníka, zdaňovacie obdobie, druh daňového priznania aj samotný výpočet dane. Aj takto vyplnené daňové priznanie však musí daňovník najskôr skontrolovať a následne, samozrejme, podať. A to aj za predpokladu, ak by predvyplnené daňové priznanie nijako neupravoval.  

Upozorňujeme: Nebezpečný mobil - hračka

Slovenská obchodná inšpekcia zistila výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia najmä pre deti. 

Plastová zvuková hračka na batérie MOBIL „xiewei TOYS“ z Číny v tvare mobilného telefónu má
svetlomodrú farbu a na jej prednej strane je umiestnené malé zrkadielko a tlačidlá, po stlačení ktorých vydáva rôzne zvuky. Na prednej strane má nalepený farebný obrázok s vyobrazením žirafy, slonov, zebry a ďalších zvieratiek. Na obale na prilepenom štítku sú uvedené: názov výrobku, artiklové číslo N.143863, číslo modelu: 8045 a EAN kód: 8584156143863. Na samostatnom štítku je umiestnené označenie CE.

Pri jej používaní hrozí mechanické riziko poškodenia sluchu. Hračka je svojím vyhotovením zaradená do kategórie hračiek, ktoré sa prikladajú tesne k uchu, pričom hladina akustického tlaku určená v príslušných technických normách nesmie byť prekročená. Berúc do úvahy bežné a predvídateľné správanie detí pri používaní tejto hračky hrozí riziko dočasného poškodenia sluchu.

Ak ste túto hračku zakúpili, vo vlastnom záujme ju nepoužívajte. Spotrebiteľ má právo  nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena.  

štvrtok 18. januára 2018

Spyware: Skygofree - sledovací malvér zameraný na mobilné zariadenia

Špionážny malvér sa šíri cez webové stránky imitujúce oficiálne weby mobilných operátorov. Ide o sofistikovaný, viacstupňový spyware, ktorý dovoľuje útočníkovi získať plnú kontrolu nad infikovaným zariadením. 

V súčasnosti je schopný odpočúvať všetky konverzácie a šumy v okolí zariadenia v momente, keď sa ocitne na špecifickom mieste (odpočúvanie založené na polohe). Medzi jeho ďalšie unikátne funkcie patrí využívanie tzv. služieb dostupnosti (Accessibility Services) na nelegálne získanie obsahu z WhatsApp konverzácií ako aj schopnosť pripojiť napadnuté zariadenie do Wi-Fi siete kontrolovanej útočníkmi. Je tiež schopný vytvárať fotografie a natáčať videá, zachytávať telefónne záznamy, SMS správy, určovať polohu tzv. geolokáciu, kradnúť záznamy udalostí z kalendárov či cenné informácie pracovného alebo obchodného charakteru uložené v pamäti zariadenia. Voči špeciálnej funkcii Androidu na vypnutie nečinných aplikácií používa mechanizmus s falošnými notifikáciami o aktualizácii, a tak ostáva aktívny aj po automatickom vypnutí obrazovky. Podľa najnovších zistení sa útočníci zamieravajú už aj na používateľov Windows.

Väčšina falošných webových stránok využívaných na šírenie tohto spywaru bola zaregistrovaná v roku 2015, kedy prebiehala podľa telemetrických zistení Kaspersky Lab najaktívnejšia distribučná kampaň. Najnovšia doména bola zaregistrovaná len nedávno – v októbri 2017, čo svedčí o tom, že útočníci v kampani pokračujú. Z analyzovaných dát bolo identifikovaných niekoľko obetí, všetky pochádzali z Talianska. Experti odhalili 48 rôznych príkazov, ktoré môžu byť implementované útočníkmi, čo im umožňuje maximálnu flexibilitu použitia. Kaspersky Lab detetekovalo Skygofree verzie pre Android ako HEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.a andHEUR:Trojan.AndroidOS.Skygofree.b a Windows vzorky ako UDS:DangerousObject.Multi.Generic. 

Trend: Dôchodky na účty

Sociálna poisťovňa zaznamenala minulý rok doteraz najvyšší počet dôchodkov poukázaných na bankové účty oproti dôchodkom vyplateným v hotovosti.  

Na bankové účty dôchodcov tak Sociálna poisťovňa zaslala 956.054 dôchodkov a v hotovosti 406.317. Ide nielen o poistencov, ktorí v danom roku dosiahli dôchodkový vek a dali si dôchodok vyplácať na svoj bankový účet, ale aj dôchodcov, ktorí sa rozhodli zmeniť spôsob vyplácania dôchodku v prospech bezpečnejšej alternatívy, ktorou je účet v banke.

Najviac takýchto zmien Sociálna poisťovňa zaznamenala v marci 2017 (5.741) a vo februári (5.620). Začiatok kalendárneho roka je pravidelne obdobím, keď sa dôchodcovia pre takéto zmeny rozhodujú častejšie. V roku 2017 Sociálna poisťovňa dostala spolu 52.401 žiadostí o výplatu dôchodku na účet v banke a podobnú zmenu.

Upozorňujeme: Nová nebezpečná kozmetika

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) pribudlo oznámenia od kontrolných orgánov v Nórsku, v Nemecku a v Taliansku. Nebezpečné výrobky sa ale môžu vyskytovať aj v Slovenskej republike. 

V lepidle na umelé nechty Sheba Nails brush on Resin
(značka: Sheba Nails, výrobná dávka: Lot nr. 0316) z USA bolo zistené prekročené množstvo hydrochinónu, čo môže spôsobiť kožné alergie.

Výrobok na bielenie pokožky Lightening Beauty Lotion (značka: BSQ/Caro bright+, výrobná dávka: Lot: L 16351A, čiarový kód: 8 713887000088)  obsahuje v nadmernom množstve 2,66 g/100 g látku kojic acid, čím by sa aplikovala na veľký povrch pokožky.

Vo viacerých farbách na tetovanie boli zistené látky, ktoré patria medzi aromatické amíny, a tie vo farbách na tetovanie nesmú byť: Bright Red (značka: Intenze, výrobná dávka: SS241) z USA s Anisidine 31 mg.kg-1, Dark Red (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 11.06.15) z USA s Anisidine (18 mg.kg-1 ) ako aj Lighting Yellow (značka: Eternal Ink, výrobná dávka: 16488) z USA s Anisidine (97 mg.kg-1 ) a Toluidine (126 mg.kg-1). 

EU: Celoeurópska stratégia pre plasty

Európania každoročne vyprodukujú 25 miliónov ton plastového odpadu, z ktorého sa len niečo menej než 30% zozbiera na recykláciu. Plasty tvoria vo svete až 85% odpadu na plážach. Ako mikroplasty, ktorých účinok na zdravie občanov nepoznáme, sa vzduchom, vodou a jedlom dokonca dostávajú do pľúc aj na stôl. 

Nová celoúnijná stratégia pre plasty má zmeniť spôsob, akým sa výrobky v EÚ navrhujú, vyrábajú, používajú a recyklujú. Cieľom je chrániť životné prostredie a súčasne položiť základy hospodárstva plastov, kde sa pri ich navrhovaní a výrobe plne zohľadňujú potreby opätovného použitia, opráv a recyklácie a vyvíjajú sa udržateľnejšie materiály. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné, spotreba jednorazových plastov sa zníži a zámerné používanie mikroplastov sa obmedzí.

Tento prístup prinesie nové príležitosti pre inovácie, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. Spolu so stratégiou pre plasty Európska komisia prijala monitorovací rámec, ktorý sa skladá zo súboru 10 kľúčových ukazovateľov vzťahujúcich sa na každú fázu cyklu, ktorými sa na národnej a únijnej úrovni bude merať pokrok v prechode na obehové hospodárstvo.

Európska únia v rámci novej stratégie:
Dosiahne, aby sa recyklácia podnikom vyplácala: Vypracujú sa nové pravidlá týkajúce sa balenia. S narastajúcim zberom plastov ako aj s lepším a štandardizovaným systémom separovaného zberu a triedenia odpadu v celej EÚ by mali vzniknúť vylepšené recyklačné zariadenia s väčšou kapacitou. Ušetrí sa tak približne sto eur na zozbieranú tonu odpadu. Takisto to bude pridanou hodnotou pre konkurencieschopnejší a odolnejší priemysel plastov.

Zníži objem plastového odpadu: Európske právne predpisy už viedli k podstatnému zníženiu používania plastových tašiek vo viacerých členských štátoch. Nové plány sa teraz sústredia na ďalšie jednorazové plasty a rybolovný výstroj, na podporu národných informačných kampaní a na určenie rozsahu nových celoúnijných pravidiel, ktoré sa na základe konzultácie so zainteresovanými stranami a dôkazov majú predložiť v roku 2018. Komisia takisto prijme opatrenia na používanie mikroplastov vo výrobkoch a určí označenia pre biologicky rozložiteľné a kompostovateľné plasty.

Zastaví znečisťovanie morí odpadom: Opatrenia podľa nových pravidiel o prístavných zberných zariadeniach sa zamerajú na morský odpad z morských zdrojov. Ich cieľom bude dosiahnuť, aby sa odpad vyprodukovaný na lodiach alebo zhromaždený na mori voľne neodhadzoval, ale vracal na pevninu a tam náležite spracoval. Pamätá sa aj na opatrenia na zníženie administratívneho zaťaženia prístavov, lodí a príslušných orgánov.

Bude stimulovať investície a inovácie: Komisia bude orgány členských štátov a európske podniky usmerňovať v tom, ako plastový odpad minimalizovať pri zdroji. Podpora inovácií stúpne s ďalšími 100 miliónmi EUR na financovanie vývoja inteligentnejších a recyklovateľnejších plastových materiálov, ktorými sa procesy recyklácie zefektívnia a umožní sa sledovanie a odstraňovanie nebezpečných látok a kontaminantov z recyklovaných plastov.

Bude podnecovať zmenu vo svete: Rozvinie sa tiež spolupráca s partnermi z celého sveta na návrhoch globálnych riešení a vypracovaní medzinárodných noriem.

Zainteresované strany sa do 12. februára 2018 môžu zapojiť do prebiehajúcej verejnej konzultácie. Komisia začne pracovať na revízii smernice o obaloch a odpadoch z obalov a pripravovať usmernenia k separovanému zberu a triedeniu odpadu, ktoré sa majú vydať v roku 2019. Stratégia pre plasty takisto citeľne prispeje k dosiahnutiu cieľov udržateľného rozvoja do roku 2030 a k naplneniu Parížskej dohody. 

streda 17. januára 2018

Výzva: Frekvencie v pásme 10 GHz

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zverejnil výzvy na predloženie ponúk do výberových konaní na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 150 – 10 650 MHz (10 GHz) formou elektronickej aukcie v okresoch: Stará Ľubovňa, Šaľa, Turčianske Teplice. Určené sú na prevádzkovanie verejnej bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete. 

Predmetom výberových konaní sú tri frekvenčné bloky, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne. Účastníci sa môžu uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných blokov. Jediným hodnotiacim kritériom je ponúknutá výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Úrad stanovil najnižšie podanie za ponúkané frekvenčné bloky vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý ponúkaný frekvenčný blok 550 EUR. Ponuka do výberového konania musí byť doručená do podateľne úradu osobne alebo poštou najneskôr do 31.01.2018 do 13:30 h. Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej zábezpeky vo výške 600 EUR, ktorá musí byť pripísaná na účte pred uplynutím lehoty určenej na predloženie ponuky do výberového konania.

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk. Ak ich predložená ponuka nesplní, komisia takého účastníka vylúči z výberového konania. Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorých ponuka spĺňa požiadavky uvedené vo výzve. Z aukcie vylúči tiež účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách. Výberové konanie formou elektronickej aukcie bude zrušené, ak do aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania.   

EU: 169 miliónov EUR na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov

Európska komisia zverejnila výzvy na predloženie návrhov programov na propagáciu poľnohospodárskych výrobkov EÚ na celom svete. Na spolufinancovanie programov je k dispozícii o 27 miliónov viac ako v roku 2017. 

Dve tretiny finančných prostriedkov sú vyhradené na propagáciu potravinových výrobkov EÚ v krajinách mimo EÚ, predovšetkým v krajinách s veľkým potenciálom na zvýšenie vývozu agropotravinárskych výrobkov, akými sú Kanada a Japonsko, Čína, Mexiko a Kolumbia. V rámci EÚ by sa mal klásť dôraz na informovanie spotrebiteľov o rôznych systémoch a značkách kvality EÚ (zemepisné označenia alebo ekologické výrobky). Financovanie jednotlivých odvetví bude zamerané na podporu udržateľného chovu vrátane oviec a kôz. Boli vyčlenené aj dodatočné prostriedky na kampane zamerané na podporu zdravého stravovania a konzumáciu ovocia a zeleniny.

Kto sa o tieto prostriedky môže uchádzať? Výzva na predkladanie návrhov umožňuje žiadať o finančné prostriedky širokej škále organizácií, akými sú zväzy jednotlivých odvetví, organizácie výrobcov a potravinárske orgány zodpovedné za propagačné aktivity. Takzvané jednoduché programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z jednej krajiny EÚ, kombinované programy môžu predložiť aspoň dve vnútroštátne organizácie z aspoň dvoch členských štátov, resp. jedna či viacero európskych organizácií. Súvisiace kampane prebiehajú väčšinou tri roky. Programy môžu zahŕňať širokú škálu tém od všeobecných kampaní o zdravom stravovaní až po konkrétne trhové sektory.

Návrhy je potrebné predložiť cez portál EK do 12. apríla 2018. Komisia ich posúdi a na jeseň oznámi príjemcov. Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny EÚ CHAFEA poskytuje niekoľko nástrojov, ktoré žiadateľom pomôžu predložiť návrhy. Viac podrobností bude k dispozícii počas série „informačných dní“ konajúcich sa na rôznych miestach EÚ, prvý z nich sa uskutoční 31. januára v Bruseli. 

Trend: Influenceri sú sledovaní najmä zo zvedavosti

Na Slovensku sa na sledovanie aj podľa najnovšieho výskumu Nielsen Admosphere Slovakia stále najčastejšie využíva Facebook. 

Podľa prieskumu päťsto respondentov z internetovej populácie Slovenského národného panela starších ako 15 rokov je pre Slovákov top sociálnou sieťou, na ktorej najčastejšie sledujú zdieľaný obsah Facebook – hlásia sa k tomu dve tretiny oslovených, na druhom mieste je to YouTube (40%) a na treťom Instagram (29%). Najmenej využívanou sociálnou sieťou na tento účel je momentálne Snapchat (4%). A 26% respondentov influencerov na sociálnych sieťach nesleduje vôbec.

Aké dôvody na sledovanie na sociálnych sieťach ľudia najčastejšie uvádzajú? Vedie sledovanie „zo zvedavosti“ (47%),  42% opýtaných sa páčia fotky, ktoré zdieľajú a 41% ich sleduje preto, že sa vyjadrujú k témam, ktoré ich zaujímajú. Výskum zisťoval aj to, čo prípadne používateľom, ktorí influencerov sledujú, na ich príspevkoch prekáža: u 47% je  reklama, 41% sa nepáči, keď sú príspevky neúprimné a 30% odradia fotky, z ktorých je zjavné, že nezachytávajú reálny život osobnosti, porovnateľný počet opýtaných označilo za problém aj fotky, ktoré sú príliš retušované.

Podľa prieskumu iba 39% sledovateľov si už niekedy vyhľadalo viac informácií o téme spomenutej v príspevku influencera, 28% sa po vzhliadnutí príspevku zúčastnilo nejakej kultúrnej akcie a 23% si vyhľadalo informácie o propagovanom produkte. 

SR: Rast miezd najvýraznejší od roku 2010

Podľa analýzy Platy.sk priemerná základná mzda na Slovensku predstavovala v minulom roku 980 eur v hrubom. Oproti roku 2016 je to o 60 eur v hrubom viac. 

Medziročný rast priemernej základnej mzdy predstavoval podľa portálu 6,6% - ide o základný a nie celkový priemerný plat, teda o priemernú mesačnú mzdu, do ktorej sa nezapočítavajú odmeny či iné finančné bonusy. Analýza tiež ukázala, že desatina zamestnancov na Slovensku zarábala v minulom roku menej ako 561 eur v hrubom. Naopak najlepšie zarábajúca desatina zamestnancov mala základný hrubý plat vyšší než 1.567 eur. Medián v roku 2017 predstavoval sumu 900 eur. To znamená, že presne polovica Slovákov mala základnú mzdu nižšiu. Portál taktiež vyčíslil 1. kvartil na 699 eur v hrubom. To znamená, že až štvrtina zamestnancov u nás má základný plat nižší ako spomínaná suma.

Základné platy rástli najrýchlejšie v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch o vyše 8%), za nimi skončil Košický kraj, kde oproti roku 2016 narástli mzdy o 7,4%. Základná mzda stúpla v každom regióne o vyše 5%. Najpomalšie rástli zárobky percentuálne v hlavnom meste a okolí. Je to však logické, keďže v tomto kraji sú platy v porovnaní so zostatkom Slovenska výrazne vyššie. Z tohto dôvodu aj vyšší nárast absolútnej hodnoty predstavuje podielovo nižšie číslo.

Regionálne rozdiely sú vidieť najmä na rozložení pracovníkov do mzdových pásiem. Kým 31%  zamestnancov  v Prešovskom kraji nezarobí viac ako 650 eur v hrubom, v Bratislavskom kraji je to iba 5% pracovníkov. Zaujímavú štatistiku možno vidieť taktiež pri zmapovaní podielu zamestnancov so základným platom, ktorý je vyšší než 2.000 eur. V hlavnom meste a okolí má takúto sumu k dispozícií 12,3%, v Prešovskom kraji je to iba 1,7% pracovníkov.

utorok 16. januára 2018

Novinka: Videokonferenčný systém NR SR

Kancelária Národnej rady SR zaobstarala nový videokonferenčný systém. Slúžiť bude tak poslancom ako aj zamestnancom národnej rady, ktorí pravidelne komunikujú so zahraničnými inštitúciami. 

Videokonferenčný systém tvoria v súčasnosti dve sústavy. Prvou je konferenčná miestnosť pre 20 diskutujúcich vybavená monitormi a plnoautomatizovanými troma kamerami. Umožnia vyhľadať a sledovať hovoriaceho rečníka a takisto dokážu sledovať prezentujúceho rečníka. Druhou časťou výbavy je mobilný konferenčný systém. Ten má slúžiť najmä na individuálne prenosy, keďže jeho výhodou je možnosť zapojiť ho aj priamo v kanceláriách výborov.

Zámerom zavedenia videokonferenčného systému je úspora prevádzkových nákladov. Využitím nového systému sa tak napr. z dvojdňových služobných ciest do zahraničia stane dvojhodinová záležitosť.

On-line: Publikácie Parlamentného inštitútu

Nové odborné publikácie, ktoré vznikli najmä v súvislosti s dôležitými výročiami z hľadiska slovenskej štátnosti a parlamentnej demokracie, sú sprístupnené na webovej stránke Národnej rady SR. 

Príspevky mapujúce život a profesionálne pôsobenie významného slovenského politika, redaktora, kňaza Jozefa Miloslava Hurbana sú zhrnuté v knihe Jozef Miloslav Hurban – prvý predseda Slovenskej národnej rady. Kolektívna monografia z pera ôsmich renomovaných historikov vyšla pri príležitosti 200. jubilea narodenia jednej z najvýznamnejších osobností moderných slovenských dejín.

Publikácia o slovenskej ústave Ústava Slovenskej republiky a jej dvadsaťpäť rokov (1992 – 2017) bola vydaná pri príležitosti 25. výročia jej prijatia. Sleduje historicko-právny vývoj ústavy, pričom jej hlavným prínosom je zakomponovanie všetkých sedemnástich novelizácií na jednom mieste. Pri prehľadnej grafike tak umožňuje rýchly pohľad na to, čo sa s našou ústavou, základným dokumentom štátu, za uplynulé štvrťstoročie vlastne udialo.

Priblížiť existenciu jedinečného fenoménu v slovenských parlamentných dejinách je cieľom zborníka dokumentov Zápisnice Klubu slovenských poslancov I (1918 – 1919). Klub organizovaný na národnom, nie straníckom princípe pôsobil na pôde Národného zhromaždenia v Prahe do apríla 1920. Spočiatku existoval paralelne so Slovenskou národnou radou v Martine. Ihneď po zrode 1. Československej republiky sa na svojich zasadnutiach venoval naliehavým povojnovým záležitostiam. Dôležitými témami bolo ústavnoprávne usporiadanie pomerov v štáte a príprava demokratických volieb. Prvú časť edície dokumentov s bohatým poznámkovým aparátom sa podarilo pripraviť priamo z fondu Parlamentného archívu. 

Aktuálne: Imunologický prehľad obyvateľov SR

Už v tomto roku sa začne na Slovensku realizovať imunologický prehľad obyvateľov, ktorý bol naposledy vypracovaný v roku 2002. Výsledky by mohli byť kompletné do konca roka 2018, prípadne v prvej polovici roku 2019.  

Okrem osýpok sa bude kontrolovať aj kolektívna imunita na iné vybrané ochorenia, napr. vírusovú hepatitídu typu A, či niektoré ochorenia z povinných či odporúčaných očkovaní. Preverovanie sa vykoná na vzorke zhruba 3.000 ľudí, druhy kontroly infekčných ochorení stanoví expertná skupina zložení z odborníkov v oblasti epidemiológie. Na základe výsledkov prehľadu následne prijme rezort zdravotníctva potrebné opatrenia, napríklad otvorenie očkovacieho kalendára alebo preočkovanie rizikových skupín ľudí.

Potrebu vykonať imunologický prehľad ukázal aj výskyt 7 pravdepodobne importovaných prípadov osýpok v SR v roku 2017 a 2018 (domáce ochorenia osýpok sa od roku 1998 v SR neobjavili), ale aj zvýšený výskyt vírusovej hepatitídy typu A v Bratislavskom kraji. V roku 2016 a 2017 spôsobili osýpky v krajinách EÚ spolu 46 úmrtí, najviac sa vyskytovali v Rumunsku, Taliansku a Nemecku. Vzhľadom na vysokú nákazlivosť osýpok nie je vylúčený výskyt ďalších prípadov. Úrad verejného zdravotníctva SR monitoruje celosvetovo epidemiologickú situáciu a kontinuálne ju vyhodnocuje. Aktuálne informácie sú pravidelne zverejňované na webovej stránke uvzsr.sk. 

EU: Lacnejšie, bezpečnejšie a modernejšie elektronické platby

Cieľom revidovanej smernice o platobných službách (tzv. PSD2) je zmodernizovanie európskych platobných služieb v prospech spotrebiteľov aj spoločností. 

Konkrétne ide o tieto zmeny:
- Zakážu sa príplatky za platby spotrebiteľskými kreditnými alebo debetnými kartami v kamenných obchodoch alebo online.
- Platobný trh EÚ sa otvorí pre poskytovateľov služieb, ktorí ponúkajú platobné služby na ich základe získavajú prístup k informáciám o platobnom účte.
- Zavedú sa prísne bezpečnostné požiadavky na elektronické platby a ochranu finančných dát spotrebiteľov.
- Posilnia sa práva spotrebiteľov vo viacerých oblastiach, napríklad sa zníži ich spoluzodpovednosť za neautorizované platobné transakcie a zavedie sa bezpodmienečné právo („bez akýchkoľvek otázok“) na vrátenie finančných prostriedkov pri inkasách v eurách.

Nové pravidlá nadobúdajú účinnosť 13. januára 2018 prostredníctvom ustanovení, ktoré členské štáty zaviedli do svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom EÚ. Komisia vyzýva členské štáty, ktoré ešte netransponovali smernicu PSD2, aby tak urobili urýchlene.

Revidovanú smernicu o platobných službách PSD2 (smernica EÚ 2015/2366) navrhla Európska komisia v júli 2013 a Rada a Parlament ju schválili v roku 2015. Ide o najnovší z právnych predpisov, ktoré únia prijala s cieľom zabezpečiť moderné, efektívne a lacné platobné služby a zlepšiť ochranu európskych spotrebiteľov a podnikov. 

pondelok 15. januára 2018

SR: Priority Najvyššieho kontrolného úradu v roku 2018

Už minuloročné kontroly identifikovali viaceré riziká v oblasti zazmluvňovania právnych, analytických či poradenských služieb zo strany štátnych inštitúcií. Opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach, kvalita dodaného predmetu zmluvy a postup jeho ďalšieho využitia sa bude kontrolovať aj tento rok.

V oblasti samosprávy kontrolóri preveria hospodárnosť a účinnosť zavádzania projektu dátového centra obcí a miest ako aj obnovy a modernizácie verejného osvetlenia samospráv. V tejto súvislosti budú vyhodnocovať dosiahnuté úspory elektrickej energie.

V oblasti školstva NKÚ SR preverí financovanie a čerpanie financií na jednotlivé projekty naviazané na vedecké parky a výskumné centrá a zároveň či poskytnuté prostriedky splnili svoj účel.

Úrad plánuje tiež dve medzinárodné kontrolné akcie zamerané na pripravenosť slovenskej vlády zaviesť Agendu OSN 2030 a na plnenie troch vybraných čiastkových cieľov v oblasti vedeckého výskumu a environmentálnej politiky. Medzinárodná kontrola v spolupráci s NKÚ ČR preverí uplatňovanie antidumpingových a vyrovnávacích ciel ako nástroja ochrany domáceho trhu a vyhodnotení účinnosť opatrení politík EÚ v oblasti  obnoviteľných zdrojov energie.

Skontroluje sa tiež hospodárenie nielen štátnych, ale aj mestských a obecných lesov, nakladanie s drevom a obhospodarovanie lesov, ako aj realizácia politiky lesného hospodárstva a plnenie úloh Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR či na program starostlivosti o lesy. Kontrolóri sa zamerajú na efektívnosť a účinnosť systému triedeného zberu komunálneho odpadu v obciach a na plnenie opatrení štátu prijatých na podporu zvýšenia podielu triedeného zberu na celkovom komunálnom odpade. Ďalšia kontrola environmentálneho zamerania súvisí s vyhodnotením stavu zavedenia opatrení ochrany pred povodňami na rôznych úrovniach.      

NKÚ SR momentálne ukončuje prierezovú kontrolu hospodárenia zdravotníckych zariadení a jedným zo záverov je aj zámer skontrolovať liekovú politiku. Na základe vypracovanej predbežnej štúdie sa preverí aj poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov, do akej miery sa napĺňajú strategické ciele v starostlivosti o seniorov v pobytových zariadeniach.  

e-Schránka: Elektronicky komunikuje so štátom trikrát viac ľudí

Občania, podnikatelia aj úrady zaslali prostredníctvom štátneho elektronického portálu slovensko.sk v roku 2017 vyše 30 miliónov správ. To je dvojnásobok v porovnaní s predošlým rokom. 

Zvýšenie sa netýka iba podnikateľov, s ktorým komunikuje štát od 1. júla 2017 už iba elektronicky, ale aj fyzických osôb, ktoré si dobrovoľne aktivovali svoju e-schránku. Mesačne sa na slovensko.sk prihlási viac ako milión používateľov.

Zatiaľčo v januári 2017 v rámci elektronických schránok odišlo niečo vyše milióna správ, v poslednom kvartáli 2017 to boli mesačne v priemere takmer štyri milióny.

Štatistiky Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby za rok 2017: 
- nárast elektronickej komunikácie štátu s podnikateľmi až o 5,5-násobok,
- 3-násobný nárast počtu aktivovaných schránok fyzických osôb,
- viac ako 1 milión prihlásených používateľov za mesiac.

Novinka: Aplikácia Poprad

Novú mobilnú turistickú aplikáciu môžu využívať tak obyvatelia ako aj návštevníci mesta, po stiahnutí aj v off-line režime.  

Aplikácia bola najskôr dostupná pre systém Android, ku ktorému už pribudol aj operačný systém iOS, čiže oba najpoužívanejšie operačné systémy mobilných telefónov a tabletov. Používatelia v nej nájdu všetky dôležité a zaujímavé body ako galérie, pamiatky, atrakcie, turistické trasy, cyklotrasy v okolí mesta a potrebné informácie o nich. Navigácia má aj tú výhodu, že dokáže návštevníka v prípade zapnutého GPS navigovať priamo na konkrétne miesto. K dispozícii je tiež stručná audiostopa.

Novinku radnica pripravovala v spolupráci s mestskom informačnou kanceláriou a bude ju v pravidelných intervaloch aktualizovať. Náklady na aplikáciu sú na úrovni vyše 1.800 eur a financovaná je z rozpočtu Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry. Dostupná je zatiaľ v slovenskom jazyku, anglická mutácia by mala byť hotová ešte pred začiatkom letnej turistickej sezóny. 

Radíme: Kontrolu STK si nenechávajte na poslednú chvíľu

Národná asociácia STK očakáva vo februári a v marci 2018 na niektorých staniciach STK výrazne väčší záujem. V tomto období totiž uplynú dva roky od tzv. generálneho pardonu, ktorý vodičom umožňoval vyriešiť prepadnuté a neplatné STK kontroly. 

Jarné mesiace sú štandardne obdobím, kedy sú stanice STK najviac vyťažené z dôvodu, že väčšina vodičov si chce kúpiť nové auto po zime. Jar 2018 bude tiež poznačená generálnym pardonom z februára 2016. Vodiči, ktorým vychádza termín STK na február a marec 2018, ale môžu prísť už aj v januári. Vyhnú sa zbytočnému čakaniu aj vo všetkých ďalších rokoch počas vlastnenia vozidla, pretože ich všetky následné termíny sa posunú na január.

Asociácia ďalej vodičom odporúča, aby si vyberali stanice s možnosťou objednať sa na konkrétny termín a konkrétny čas. Objednávanie termínu je možné zvyčajne tri mesiace vopred, na niektorých staniciach aj šesť mesiacov vopred.