piatok 8. septembra 2017

Informačné technológie: Veľké regionálne rozdiely
Zamestnávatelia pristupujú k plošnému zvyšovaniu miezd, čo môže znížiť odliv kvalitných a stabilných pracovníkov do zahraničia. Mzdový prieskum 2017 porovnal finančné ohodnotenie 230 pracovných pozícií v 7 kľúčových segmentoch. Ako dopadlo IT? 

Nedostatok špecialistov spôsobuje veľkú konkurenciu medzi firmami a boj o zamestnancov. Trh momentálne najviac potrebuje programátorov so zameraním na vývoj webových a mobilných aplikácií ako aj odborníkov na cloudové a ERP riešenia. Veľký dopyt po kvalifikovaných IT zamestnancoch vytvára kombinácia a rast menších progresívnych „IT domov“, rozširujúce sa aktuálne centrá zdieľaných služieb o IT, ako aj etablovanie sa nových globálnych centier technickej podpory s dopytom pracovníkov helpdesku, špecialistov na aplikačnú podporu, sieťové technológie a virtualizáciu.

Mzdy sú však rôzne a záležia od rokov praxe a kraja. Ohodnotenie informačného riaditeľa môže v hlavnom meste dosiahnuť do 6000 eur za mesiac, avšak v iných mestách môže byť obdobný výkon ohodnotený od 3600 eur.     
Aktuálne: Novela zákona o e-Govermente
Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016 ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností. 

Zavádza sa podpisovanie elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu, centrálny register elektronických rozhodnutí či jednotné úradné doručovanie. Štátne orgány a organizácie nebudú skúmať, kto má aktivovanú elektronickú schránku. Vydajú elektronické rozhodnutie, pošlú ho Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby a tá ho doručí do elektronickej schránky tým, ktorí ju majú. Tým, čo e-schránku mať nebudú, príde toto rozhodnutie fyzicky poštou.

Novela definuje aj tzv. spoločné moduly. Tam, kde už existuje centrálne riešenie a štát investoval verejné zdroje, si ministerstvá a úrady nebudú môcť vytvárať vlastné riešenia. V tejto súvislosti sa všetkým úradom ukladá povinnosť používať existujúcu centrálnu elektronickú podateľňu a nebudovať si vlastné podateľne. Úrady, ktoré už majú svoju podateľňu, majú na prechod čas do roku 2020. „Zásadná zmena nastáva aj v spôsobe, akým sa majú služby sprístupňovať cez ústredný portál. Cieľom úpravy je ponechať viac priestoru na zlepšovanie služieb na rezortných portáloch, čím sa umožní zdravé „súperenie“ v kvalite týchto portálov“, pripomenul podpredseda vlády.

Po novom bude možné podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – takzvané podpisovanie klikom. Ide o spôsob, ktorý sa v súčasnosti používa na potvrdzovanie doručeniek v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach ako alternatíva k elektronickému podpisu. Vďaka tejto zmene bude stačiť elektronický občiansky preukaz a občan bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby zakúpenia ďalších technických či programových prostriedkov.    
e-Schránka: Upozornenia na nové správy
Na portáli slovensko.sk bola nasadená nová funkčnosť pre notifikácie (oznámenia) o nových správach pri sťahovaní cez protokol IMAP. 

Notifikácia o novej správe sa pri novej funkčnosti označuje po každom stiahnutí cez protokol IMAP ako neprečítaná, až kým si používateľ neprečíta príslušnú elektronickú správu v elektronickej schránke. Po prečítaní príslušnej správy v elektronickej schránke sa notifikácia o tejto správe trvalo označuje ako prečítaná.

Používateľ tak získava aj bez potreby prihlásenia do elektronickej schránky možnosť neustáleho prehľadu o stave prečítania elektronických správ v elektronickej schránke. Na sťahovanie notifikácií cez IMAP je potrebné správne nastavenie emailového klienta, ktoré je možné nájsť v používateľskej príručke k elektronickej schránke.  

štvrtok 7. septembra 2017

Aktuálne: Tendy pracovného trhu
Najnovší mzdový prieskum Grafton Slovakia v 8 krajoch Slovenska zhrnul hlavné rysy vývoja pracovného trhu na Slovensku.   
V dôsledku nedostatku kvalifikovaných kandidátov spoločnosti na Slovensku zamestnávajú aj krátkodobých zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu praje tiež absolventom VŠ – až 90% zamestnávateľov požaduje vysokoškolské vzdelanie aj na juniorské pracovné pozície. Platí však, že kandidáti bez znalosti minimálne jedného svetového jazyka majú na trhu práce problém uplatniť sa. Rovnako rastie záujem o kandidátov o prácu 50+. Práve kandidáti v seniorskom veku sú schopní zastávať tie najnáročnejšie odborné pozície. A výrobné spoločnosti otvárajú pracovné pozície, kde sa vyžaduje odbornosť a viacročné skúsenosti.

Zvyšuje sa tiež záujem o nábor zamestnancov zo zahraničia nielen v spoločnostiach z radov centier zdieľaných služieb alebo IT, ale aj výroby a dokonca zo zdravotnej oblasti. Náborový  proces sa zároveň zrýchľuje. Spoločnosti si uvedomili, že ak chcú uspieť, musia byť pri rozhodovaní flexibilní.
Novinka: Google letenky a destinácie
Internetový gigant prináša aj na Slovensko dve nové webové služby zamerané na cestovanie.   

Na hľadanie dostupných leteniek na google.sk/flights sú v hlavnom menu tri položky: Letenky, Preskúmať mapu a Sledované ceny. Okrem priameho vyhľadávania je tak k dispozícii tiež mapa s miestami, kam možno letieť a meniace sa sumy aktuálne dostupných leteniek. Po kliknutí na červenú bodku navyše uvidíme ceny aj za izbu v miestnom hoteli. Sledovanie cien po zadaní liniek odošle upozornenie priamo do emailovej schránky.

Ak do internetového vyhľadávača zadáte názov štátu alebo kontinentu spolu so slovom  destinácie, Google zobrazí tipy na miesta, ktoré odporúča navštíviť. Zobrazia sa aj ceny za ubytovanie alebo zaujímavosti súvisiace s danou destináciou vrátane predpovede počasia.     
SR: 240 miliónov nelegálnych cigariet 
Napriek tomu, že spotreba falšovaných a pašovaných cigariet je na Slovensku stále jedna z najnižších v Európe, medziročne narástla o viac ako 50%. Predstavuje to približne 240 miliónov spotrebovaných kusov, čo znamená 3,5% z celkového trhu. Pri legálnom predaji by dodatočne získané daňové príjmy dosiahli približne 29 miliónov EUR, čo je o 10 miliónov EUR viac ako v roku 2015.   

Celková spotreba cigariet na Slovensku pritom za posledných päť rokov mierne poklesla. Kým v roku 2012 spotrebovali Slováci celkovo 7,02 miliardy kusov cigariet, v roku 2016 to bolo 6,82 miliardy. Výrazný nárast zaznamenala spotreba pašovaných neznačkových cigariet, tzv. „Illicit Whites“, ktoré pochádzajú z krajín mimo EÚ (napr. z Ukrajiny, Bieloruska). Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom pašovania mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane). „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu v súčasnosti predstavujú až 35% nelegálnej spotreby cigariet na Slovensku, čo je približne 85 miliónov kusov cigariet.

Podľa výsledkov štúdie Project SUN počet falšovaných a pašovaných cigariet v sledovaných krajinách (členských štátoch Európskej únie, Nórsku a Švajčiarsku) celkovo v roku 2016 klesol o 8,8% na 48,3 miliárd kusov. Stále to však predstavuje viac ako 9% celkovej spotreby, čo značí stratu na daňových príjmoch vo výške 10,2 miliardy EUR. Počet „Illicit Whites“ na európskom trhu dosiahol 16,4 miliárd cigariet. V uplynulom roku bola najväčším zdrojom nelegálnych cigariet Ukrajina, ktorá nahradila predchádzajúceho lídra – Bielorusko. Najvyšší objem nelegálnych cigariet v roku 2016 spotrebovali vo Francúzsku - 8,96 miliardy kusov. Nasleduje náš severný sused Poľsko so 6,16 miliardy a Veľká Británia s 5,55 miliardy cigariet.    
Hypotéka: Pre mladých bude dostupnejšia
Zvýhodnenú hypotéku pre mladých môže od októbra získať viac ľudí. Maximálny príjmový strop pre jednotlivca sa totiž od 1. októbra 2017 zvýši na 1227,20 eura, čo je o 61 eur viac než je terajšia hranica.

Jednou z podmienok pre získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je maximálny príjem žiadateľa. Horná hranica je zákonom stanovená ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tak, ako sa počas roka vyvíja výška priemerného zárobku, mení sa aj táto hranica, a to štyrikrát do roka. Keďže v 2. štvrťroku sa priemerná mzda na Slovensku zvýšila na 944 eur, zvyšuje sa aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky. Rozhodujúci je pritom príjem klienta za uplynulý kalendárny rok, vrátane prípadných bonusov či odmien. V prípade, ak o hypotéku žiada dvojica, banka posudzuje ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná na úrovni 2454,40 eura.

Hypotéka pre mladých je produkt, pri ktorom sa úroková sadzba znižuje o 3%. Z toho 2% dotuje štát a 1% banka. Príspevok je možné získať najviac na sumu 50.000 eur počas prvých piatich rokov splácania. Kritériom je aj vek ku dňu podania žiadosti. Hypotéku pre mladých môžu získať ľudia od 18 do 35 rokov. V ČSOB žiadajú mladí o zvýhodnenú hypotéku najčastejšie krátko pred dovŕšením 30. roku života. Najväčší záujem o bonifikovanú hypotéku eviduje banka v Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Priemerný vek žiadateľa dosahuje 29 rokov.

streda 6. septembra 2017

Trend: Zamestnávatelia investujú do lojality svojich ľudí
Prieskum Grafton Slovakia potvrdil, že nízka miera nezamestnanosti núti zamestnávateľov nielen prehodnocovať ponuku nefinančných benefitov, ale aj navyšovať mzdy. 

Podľa strednodobej predikcie NBS bol rast nominálnych miezd v roku 2016 na úrovni 3,3% (v porovnaní s 2,9% v roku 2015). Ponuka nových pracovných miest, s tým spojená prehlbujúca sa nerovnováha medzi dopytom po zamestnancoch a ponukou kapacít zo strany uchádzačov sa rok 2017 stáva ideálnym prostredím na rast nominálnej mzdy na 4,2% a v roku 2018 na úroveň 4,6%.

Miera nezamestnanosti v Slovenskej republike je jednou z najnižších v Európe, ku koncu júla tohto roka dosiahla 6,7%. Počet voľných uchádzačov o prácu je na svojom minime, počet ponúkaných pozícií oproti tomu rastie. Zamestnávatelia paralelne so zvyšovaním miezd a benefitov premýšľajú aj o spôsoboch, ako svojich zamestnancov motivovať a prehlbovať ich lojalitu. Firmy napríklad zvyšujú príspevok na dôchodkové či životné pripoistenie, zvyšujú dĺžku dovoleniek, zavádzajú plne hradený príspevok na stravovanie, alebo sa podieľajú na nákladoch na dopravu do zamestnania až do výšky sto percent.

Veľa zamestnávateľov, predovšetkým z oblasti IT, podnikových služieb a výroby začína investovať tiež do moderného pracovného prostredia, ktoré ponúka aj celý rad relaxačných zón, možností športového či spoločenského vyžitia.
EU: Nehnuteľnosti zdraželi najvýraznejšie v Česku
Európsky štatistický úrad zverejnil údaje o vývoji cien nehnuteľností v 1. štvrťroku 2017. Podľa Eurostatu si za bývanie v porovnaní s minulým rokom priplatili najviac Česi, a to až necelých 13%. Naopak, ušetrili obyvatelia Chorvátska (-0,4%) a Talianska (-0,1%).

Aj na Slovensku v 1. kvartáli 2017 ceny nehnuteľností rástli, ale pomalšie než bol priemer EÚ a eurozóny - medziročne o 3,8%. Ide o obrat oproti minulému roku, kedy bol rast cien na Slovensku rýchlejší ako európsky priemer (medziročne 8,3%). Pomalší rast cien nehnuteľnosti na Slovensku sa v prvom štvrťroku týkal novej výstavby aj existujúcich bytov. V porovnaní so záverom minulého roka ceny nehnuteľností dokonca mierne poklesli, medzikvartálne o 2,4%. Trh na Slovensku podľa odborníkov z ČSOB vykazuje prvé náznaky nasycovania dopytu. K citeľnejšiemu nasýteniu trhu v hlavnom meste by mohlo prísť do troch rokov po dostavaní ohlásených a rozostavaných projektov. Ich konkurencia bude relatívne vysoká, čo pravdepodobne povedie ku korekcii nárastu a stabilizácii cien.

Nehnuteľnosti vo väčšine krajín európskej dvadsaťosmičky v 1. štvrťroku 2017 zdraželi medziročne v priemere o 4,5%. Ceny rastú viac menej v celej Európskej únii, aj keď približne polovica krajín zaznamenala spomalenie rastu oproti predchádzajúcim štvrťrokom. Veľmi výrazne rastú ceny stále v Českej republike, pobaltských krajinách, ale aj v susednom Maďarsku, kde bol zaznamenaný silný rast už aj v minulom roku. Rovnako rastú ceny nehnuteľností vo Veľkej Británii, aj keď miernejším tempom ako tomu bolo v rokoch 2014 – 2015. Na druhej strane, ak by sme porovnali vývoj cien na medzikvartálnej báze, teda prvý štvrťrok tohto roka a posledný kvartál minulého roka, sedem krajín EÚ vrátane Slovenska už zaznamenalo aj zlacnenie nehnuteľností určených na bývanie. Výraznejší medzikvartálny pokles zaznamenala v rámci EÚ však len Malta (-5,4%).    
Malvér: Nová hrozba FakeToken
Iteráciu bankového trójskeho koňa na platforme Android experti identifikujú ako ANDROIDOS_FAKETOKEN. 

Maskuje sa ako aplikácia na zdieľanie jázd, inokedy ako aplikácie na nákup cestovných lístkov alebo na rezervovanie hotelov a leteniek. Spoločným menovateľom týchto aplikácií je, že používateľ v nich zadá číslo svojej kreditnej karty a spravidla tomu nevenuje veľkú pozornosť, pretože aplikácie tohto typu vyberajú z kreditného účtu pomerne malé sumy.
Vzhľadom na celosvetovú popularitu aplikácií služieb na zdieľanie jázd a alternatívnych taxislužieb typu Uber, Lyft, Sidecar, či Easy a Grab predstavuje Fake Token pre používateľov týchto aplikácií značné riziko, keďže aplikácia FakeToken kradne osobné údaje a údaje potrebné na identifikáciu pri internetových platbách.

Najnovšia verzia FakeToken ich ukradne sledovaním aplikácií nainštalovaných v zariadení v reálnom čase. Keď používateľ takúto aplikáciu spustí, jej používateľské rozhranie je prekryté dizajnovo identickou stránkou malvér za účelom neoprávneného získavania údajov. Táto stránka potom požiada potenciálnu obeť o zadanie podrobností o jej platobnej karte. Falošná stránka na neoprávnené získavanie údajov sa od originálnej stránky nedá rozlíšiť. Obsahuje identické používateľské rozhranie vrátane loga a farebných schém.

Aktuálne: Legalizácia kanalizácie predĺžená
Začiatkom leta vyhlásila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) generálny pardon, ktorý zákazníkom napojeným na verejnú kanalizáciu bez zmluvy umožní zlegalizovať svoje pripojenie. Pôvodný termín do 31. augusta sa z dôvodu zvýšeného záujmu predĺži až do 15. októbra t.r.

Na legalizáciu odvádzania odpadových vôd stačí vyplniť tlačivo Podklady pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou v rámci generálneho pardonu, ktoré následne doručíte BVS. Po 15. októbri začne kontrola pomocou mobilnej kamerovej techniky, ktorá v potrubiach okamžite identifikuje vypúšťanie odpadových vôd.

Ak sa preukáže takéto neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude si BVS uplatňovať zmluvnú pokutu: v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR, v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR. Zároveň im bude doručené spätné vyúčtovanie stočného ako náhrada škody za pripojenie bez zmluvného vzťahu, ktoré sa v niektorých prípadoch môže vyšplhať až do výšky niekoľkých tisícok EUR. 

utorok 5. septembra 2017

Novinka: IT akadémia  
Pri vzdelávaní v oblastiach informačných technológií by mal už čoskoro pomôcť nový projekt - na Slovensku by mala vďaka európskym zdrojom vzniknúť IT akadémia.  

Podľa podpredsedu vlády pre informatizáciu Petra Pellegriniho pôjde o veľký projekt, do ktorého budú zapojené stovky základných, stredných a vysokých škôl a tisíce učiteľov a ktorý  prepojí vládu, vzdelávanie, priemysel a Európsku úniu. Podľa neho je v súčastnosti nutné venovať pozornosť aj vzdelávaniu vysokoškolákov, predovšetkým v oblasti moderných informačných technológií. Na trhu práce je obrovský dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch, ktorí by sa mohli uplatniť práve v IT firmách.

"Ja stále tvrdím a budem tvrdiť, že existujú iba dve cesty. Jednou z nich je, že sa hneď začneme venovať tým, ktorí vysoké školy študujú a začneme ich formou duálneho vysokoškolského vzdelávania pripravovať v IT firmách”, priblížil Pellegrini. Druhou možnosťou je podľa neho preškoľovanie ľudí. “Predovšetkým tých, ktorí vyštudovali zlú vysokú školu, sú dnes na trhu práce, ale nerobia vôbec to, čo vyštudovali. U nich je predpoklad, že majú kapacitu, aby sa počas polročného alebo ročného intenzívneho kurzu vedeli preškoliť na IT oblasť a vedeli zapĺňať tie chýbajúce miesta. Na preškoľovanie vysokoškolákov sa musia nájsť zdroje. Dnes je trh práce vyčerpaný natoľko, že musíme investovať aj do ľudí, ktorí prácu majú, ale mohli by ju mať lepšiu. Som presvedčený, že ide o tisícky mladých ľudí.”    
iReportér: Aplikácia pre televízne vysielanie aj internet
RTVS plánuje využívať pre potreby spravodajstva, športu, počasia a ďalších relácií materiály priamo od svojich divákov, ktorí sa tak budú podieľať na vytváraní unikátneho videoobsahu.  

Záujemci zo širokej verejnosti si môžu stiahnuť aplikáciu, ktorá je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Po jednoduchej registrácii sa diváci stanú iReportérmi RTVS a vďaka prehľadnému ovládaniu aplikácie môžu okamžite začať nahrávať pútavé, atraktívne a aktuálne videá z diania okolo seba. Videá zároveň môžu posielať prostredníctvom webu ireporter.rtvs.sk.

Táto platforma zároveň umožňuje aj komunikáciu s iReportérmi, a to výzvami priamo vo vysielaní, push notifikáciami v mobilnej aplikácii či prostredníctvom emailov.    
Upozorňujeme: Podpora prístupu k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje zjednodušilo podmienky výzvy na podporu prístupu k pitnej vode. Touto zmenou sa výrazne odbúrala administratívna záťaž pre žiadateľov. 

Oprávnené obce a mestá napríklad pri zdokladovaní vlastníctva k pozemkom pod vodovodom majú povinnosť doložiť iba stavebné povolenie. Štatutár obce namiesto výpisu z registra trestov doloží čestné vyhlásenie. Na výdajné miesta, ktoré sa napájajú už na existujúce vodovodné potrubie sa zaviedol individuálny benchmark. Na výzvu je vyčlenených 16 000 000 eur.

Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3 bola vyhlásená koncom roka 2016. Po prvej uzávierke hodnotiaceho kola v marci však ešte ostáva viac ako 15 mil. eur. Oprávnení žiadatelia z 1043 obcí a miest majú možnosť sa zapojiť do výzvy na podporu prístupu k pitnej vode v predĺženom termíne uzávierky výzvy, a to do 26. septembra 2017. V prípade otázok k výzve je možné svoju otázku zaslať na metodika.imrk.@minv.sk.
e-Schránka: Ročné zúčtovanie VšZP
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) je prvou veľkou štátnou inštitúciou, ktorá začala hromadnú elektronickú distribúciu úradných rozhodnutí poistencom a platiteľom cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk.  

Do 30. septembra takto pošle približne 87 tisíc výsledkov ročného zúčtovania. Najväčšiu časť – 80 tisíc výsledkov, dostanú do e-schránok povinne zo zákona právnické osoby, zostávajúcich 7 tisíc výsledkov pošle štátna poisťovňa fyzickým osobám, ktoré si e-schránku zriadili na dobrovoľnej báze a majú ju aktivovanú na doručovanie. Zákonná povinnosť rozoslať tieto oznámenia do 30. septembra by mohla byť splnená dokonca v predstihu.

Nakoľko ide o úradné rozhodnutia, ktoré sa zasielajú do vlastných rúk, na ich otvorenie a prevzatie obsahu je potrebné, aby adresát v elektronickej schránke najskôr potvrdil notifikáciu o doručení cez tlačidlo „Prevziať“ a následne zadal 6-miestny bezpečnostný osobný kód - BOK. V prípade, ak sa adresátovi obsah elektronického úradného rozhodnutia nesprístupní do niekoľkých minút, môže sa obrátiť na operátorov ústredného kontaktného centra v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu do 21.00 h alebo prostredníctvom kontaktného formulára, ktorí jeho požiadavku individuálne preveria.

Nesporným benefitom prechodu na elektronické doručovanie je finančná úspora prevádzkových nákladov. VšZP v tomto roku vďaka elektronickej komunikácii s platiteľmi usporí 176 tisíc eur. Ak by malo e-schránku aktivovanú na doručovanie aj približne ďalších pol milióna fyzických osôb a takmer 40 tisíc zamestnávateľov, ktorým VšZP tento rok posiela výsledky ročného zúčtovania poštou, podľa hrubých prepočtov by poisťovňa ročne vedela ušetriť na poštovnom a ďalších nákladoch vyše milióna eur.

pondelok 4. septembra 2017

Radíme: Prvý mobilný telefón 
S novým školským rokom sa veľa rodičov zamýšľa, či a ako vybrať mobilný telefón pre svoje dieťa. Opäť máme niekoľko užitočných tipov. 

Smartfón plní u detí primárne dve základné funkcie. Predovšetkým ide o komunikačný nástroj medzi rodičom a dieťaťom, ktorý umožňuje občasné kontroly a potom je potrebné zvážiť aj sociálny aspekt. Smartfón je dnes takmer nevyhnutnou záležitosťou a vlastní ho už prakticky každý. Dieťaťu ho budete ťažko odopierať dlhšie než počas prvej triedy. Na čo sa teda zamerať pri jeho výbere?

Cena je jedným z kľúčových faktorov: Dieťa väčšinou ešte neocení skutočnú hodnotu veci a  telefóny tiež padajú na dlážku, do vody, zmoknú v daždi, alebo ich zabudnú na školskom výlete. Preto nemá cenu uvažovať o drahých modeloch a najnovších vlajkových lodiach. Pozornosť zamerajte na nižšiu strednú triedu, kde sa cena pohybuje maximálne do 190 eur.

Odolnosť a pevná konštrukcia sú základ: Vzhľadom na časté nehody ocení odolný telefón väčšina používateľov, aj deti. Hoci sa plasty zlepšujú, stále hrá pri výdrži prím kovové teleso (aj keď s plastovými rámikmi). Deti milujú veselé obrázky a farby, určite ich očaríte  nejakým pekným krytom na telefóne, ktorý môžete kedykoľvek zmeniť.

Displej, výkon a batéria: Sledovanie klipov na YouTube, surfovanie po internete a prezeranie fotiek sú klasické denné aktivity so smartfónmi, pre ktoré je dostačujúci približne 5-palcový displej aj z hľadiska pohodlného ovládania. Pre obľúbené fotografovanie a selfie sa odporúča rozlíšenie pre hlavný fotoaparát 13 MPx a predný 5 Mpx. Zvážiť je potrebné ďalej výkon a úložisko telefónu, pretože mobilné hry a rôzne aplikácie sú veľkým lákadlom. Napríklad 2 GB operačná pamäť a 16 GB pamäťové úložisko by mali byť pre „detský“ smartfón dostačujúce. Kapacita batérie je potom logicky čím vyššia, tým lepšia. Súčasné smartfóny vydržia pri bežnej záťaži 1-2 dni. Pri uvedených parametroch bohato vystačí batéria okolo 3000 mAh.

Výber smartfónu, najmä prvého, je dobré realizovať priamo s dieťaťom. Je dôležité mu vysvetliť, že ide o jeho prvý telefón a je preto vhodné vybrať taký, ktorý síce nebude ničím zaostávať za spolužiakovými, ale ktorý zároveň nevyprázdni peňaženku. Nezabudnite mu dôkladne vysvetliť základy bezpečného používania telefónu, internetu a komunikácie v kybersvete. Potom nech si najskôr samo smartfón vyskúša, naučí sa s ním pracovať a ukáže, ako sa o neho bude starať, ako zvládne hospodáriť s kreditom apod.      
Upozorňujeme: Skontrolujte si Zlaté venčeky
Štátna veterinárna a potravinová správa SR na svojich webových stránkach informuje, že výrobca Mondelez Czech Republic sťahuje z trhu Zlaté venčeky žĺtkové. 

Zákazníci môžu určené balenia výrobkov vrátiť v mieste ich nákupu. Konktrétne ide o nasledujúce výrobné šarže:
Zlaté věnečky žloutkové 185 g OPA5472811, OPA5472812,
Zlaté věnečky žloutkové 150 g OPA5472821, OPA5472822, OPA5472823, OPA5472831.

Do týchto výrobkov boli zapracované vaječné zmesi s nadlimitným obsahom fipronilu. Výrobky boli distribuované aj v obchodnej sieti Slovenskej republiky.  
Aktuálne: Kvalitná škola
Začína nový školský rok a s jeho príchodom sa stupňujú aj očakávania rodičov od školskej výučby. Pripraví dieťa dostatočne na život v 21. storočí? 

Dozvedia sa to aj pomocou 5 otázok, ktoré položia svojim deťom:
Porozprávaj mi, čo ste robili na ... (konkrétny predmet)? Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíjajú zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť.

O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac? Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.

Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili? Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite.

Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali? Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či v škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu aj schopnosť spolupráce.

O čom ste sa rozprávali, alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,...)? Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či v škole reflektujú na aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod.

SR:Prísnejšie podmienky spotrebiteľských úverov
NBS predstavila návrh opatrenia, ktorým chce regulovať oblasť spotrebiteľských úverov. Do platnosti má vstúpiť od 1. januára budúceho roka.

Veritelia, banky aj nebankové spoločnosti, budú musieť pri overovaní príjmu žiadateľov o spotrebiteľský úver prirátať k jeho skutočným výdavkom rezervu vo výške 20%. Výšku limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver musí veriteľ určiť minimálne tak, aby výdavky, vrátane splátok poskytovaného úveru, nepresahovali jeho príjmy. Finančná inštitúcia môže určiť prísnejšie kritérium, aby výdavky klienta boli nižšie než jeho príjmy, čím sa podľa NBS vytvorí rezerva na nepredvídané udalosti.

Do celkovej zadlženosti klienta, teda do jeho mesačných výdavkov, majú banky zahŕňať všetky jeho pôžičky, ale aj náklady na život. Veriteľ má byť tiež povinný skúmať, či príjem spotrebiteľa bude dostatočný aj v prípade, že úroková sadzba vzrastie o predpísanú hodnotu. Opatrenie tiež definuje, ako majú veritelia zohľadňovať možný vplyv navýšenia úrokovej sadzby na schopnosť spotrebiteľa splácať úver.

Cieľom zmien je podľa NBS udržať finančnú stabilitu sektora, ako aj ochrániť spotrebiteľov pred enormným zadlžovaním, aby nemali problém svoje záväzky splácať.