piatok 22. novembra 2019

Vianoce 2019: Knihy, ktoré zaujmú

V predvianočnom období prichádzajú na trh dve knižné novinky. Luxusná knižnica doplnila trojicu umeleckých publikácií Nekonečný Leonardo, Dokonalý Michelangelo, Všestranný Raffael monografiou o jedinečnom Michelangelovi Merisimu, alias Caravaggiovi. A úspešná slovenská tenistka Dominka Cibulková oznámila koniec aktívnej kariéry na slávnostnom uvedení svojej biografie.

Caravaggio predstavuje azda jediný prípad v dejinách talianskeho umenia, kde je v jedinej osobe prítomný protiklad medzi prívlastkami agresívny, ľudový, zavrhnutý a vrah na jednej strane a kultivovaný intelektuál, mimoriadne vzdelaný umelec, nábožný a veľkorysý človek na strane druhej. Vo svojich dielach ničí všetko, čo mohlo mať súvislosť s predchádzajúcou kultúrou, aby sa vydal na dobrodružnú cestu po úplne neprebádanom teréne. Caravaggiova technika je exkluzívna, jeho štýl nenapodobiteľný, jeho život kontroverzný. Bol hádavý, arogantný, zúfalý a konfliktný človek, ktorého násilnícke prejavy správania priviedli až k spáchaniu vraždy pri hre. Renomovaní autori v jednotlivých kapitolách približujú, v čom je výnimočná a nezameniteľná Caravaggiova tvorba. Množstvo fotografií mimoriadnej kvality umožňuje pozorovať aj veľmi sugestívne detaily Caravaggiových diel. Väzba je šitá bavlnenou niťou, spevnená plátenným kapitálikom a šiestimi väzmi na koženom chrbte, s razbou zhotovenou zlatou fóliou za tepla. Na väzbe knihy je použitý pergamen, ručne opracovaný a vyhladený korkom podľa postupov používaných v šestnástom storočí.
Na Slovensku vyšiel Pravdivý Caravaggio v limitovanej edícii 250 očíslovaných výtlačkov. Publikáciu je možné zakúpiť iba prostredníctvom exkluzívneho portálu luxusnakniznica.sk
                                                                                                                                               
Knihu najúspešnejšej slovenskej tenistky Dominiky Cibulkovej, v ktorej prezrádza dôvody ukončenia tenisovej kariéry, napísala Andrea Coddington ako jej spoveď s názvom Tenis je môj život. Dominika Cibulková v nej otvorene hovorí o všetkých pádoch a potknutiach, vydretých víťazstvách, vojnách mimo kurtu, ťažkých prehrách či životných križovatkách. Priznáva svoju snahu o dokonalosť na tenisovom kurte, nervozitu, ktorá jej spôsobovala kŕče, depresiu, s ktorou bojovala takmer rok po dosiahnutí najväčšieho úspechu v kariére, priznáva rodinné problémy pre lásku. Milujú ju ľudia na celom svete, ale stala sa aj terčom nenávistných komentárov... Biografiu dopĺňajú desiatky jedinečných fotografií.
Knihu Tenis je môj život vydal IKAR a je súčasťou druhej vlny obľúbeného Knižného kompasu.

EU: Rozpočtové plány eurozóny

Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Po nedávnej hospodárskej prognóze z jesene 2019 a konzultáciách s členskými štátmi prijala svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov všetkých krajín eurozóny. 

V prípade návrhov rozpočtových plánov Nemecka, Írska, Grécka, Cypru, Litvy, Luxemburska, Malty, Holandska a Rakúska sa dospelo k záveru, že sú pre rok 2020 v súlade s Paktom stability a rastu. Pri návrhoch rozpočtových plánov Estónska a Lotyšska komisia usúdila, že sú pre rok 2020 vo všeobecnosti v súlade s Paktom stability a rastu. Vykonávanie návrhov rozpočtových plánov môže viesť v prípade Lotyšska k určitej odchýlke od strednodobého rozpočtového cieľa a v prípade Estónska k určitej odchýlke od postupu úprav smerom k tomuto cieľu.
Pri návrhoch rozpočtových plánov Belgicka, Španielska, Francúzska, Talianska, Portugalska, Slovinska, Slovenska a Fínska však hrozí v roku 2020 riziko nesúladu s Paktom stability a rastu. Po vykonaní plánov týchto členských štátov by mohla vzniknúť značná odchýlka od postupu úprav smerom k dosiahnutiu ich príslušných strednodobých cieľov.V prípade Belgicka, Španielska, Francúzska a Talianska sa zároveň predpokladá nedodržanie referenčnej hodnoty pre znižovanie dlhu.

Celkovo sa očakáva, že v roku 2020 sa počet členských štátov, ktoré dosiahnu alebo prekročia svoj strednodobý rozpočtový cieľ, zvýši oproti roku 2019 zo šesť na deväť. Komisia predpokladá, že súhrnný štrukturálny deficit eurozóny sa v roku 2020 zvýši o 0,2 % potenciálneho HDP (na úroveň –1,1 %), čo poukazuje na vo všeobecnosti neutrálne zámery fiškálnej politiky. Toto zvýšenie štrukturálneho salda je spôsobené najmä expanzívnymi fiškálnymi politikami, ktoré sú prognózované v členských štátoch s fiškálnym priestorom, predovšetkým v Holandsku a v menšej miere v Nemecku (0,6 % a 0,4 % potenciálneho HDP) a predpokladaným zvýšením štrukturálneho deficitu Talianska (0,3 % potenciálneho HDP). Celkovo sú fiškálne politiky v celej eurozóne naďalej nedostatočne diferencované. Členské štáty s fiškálnym priestorom uplatňujú expanzívne fiškálne politiky a mali by byť pripravené pokračovať vo využívaní svojho fiškálneho priestoru. Na druhej strane obavy vyvoláva nedostatočná konsolidácia v krajinách, ktoré majú problémy spojené s udržateľnosťou.

Brexit: Koniec on-line nakupovania v britských obchodoch

Prípadný brexit bez dohody by výrazne ovplyvnil správanie zákazníkov, ktorí nakupujú v britských e-shopoch. Až 70 % Európanov by prestalo nakupovať na britských stránkach v prípade, ak by to znamenalo platbu dodatočných ciel, daní či administratívnych poplatkov. 

Podľa prieskumu spoločnosti DPD (agentúra GfK na vzorke 24.258 zákazníkov e-shopov v 21 európskych krajinách) by zvýšené poplatky najviac ovplyvnili francúzskych a španielskych zákazníkov (76 %). Naopak, najmenší vplyv by mali na e-shoperov z Maďarska (52 %). Zo Slovákov, ktorí zvyknú nakupovať na britských stránkach, by sa s nimi rozlúčilo 69 %. 

Najmä v prípade brexitu bez dohody by na tovar zakúpený on-line z Veľkej Británie mohli byť naviazané dodatočné náklady vo forme ciel, daní či administratívnych poplatkov. Zákazníci budú musieť tieto poplatky zaplatiť ešte pred dodaním tovaru. Zásielka by bola až do uhradenia poplatkov zadržaná, čo by tiež mohlo predlžovať dodacie lehoty z britských internetových obchodov. „Pri výbere internetového obchodu zohráva čas dodania tovaru rozhodujúcu úlohu. Pre zákazníkov je tiež dôležité poznať konečnú cenu tovaru už pri zadávaní objednávky. Mnohí ľudia preto môžu začať využívať viac európske e-shopy, ktoré im tento komfort poskytujú“, Peter Pavuk.

Hrozba tvrdého brexitu, ktorý mal prebehnúť na konci októbra, bola oddialená a Európska únia akceptovala žiadosť Britov o posun do 31. januára 2020. Získali tak čas na schválenie dohody v britskom parlamente.

štvrtok 21. novembra 2019

Trend: Intent-based siete

Cisco sa spýtalo vyše 2.000 IT lídrov a sieťových stratégov na aktuálny stav ich sietí a na to, ako plánujú ich rozvoj. Cieľom je mať sieť schopnú reagovať na požiadavky biznisu. Do dvoch rokov by to chcelo dosiahnuť 78 % účastníkov prieskumu. 

Vyše 73 % IT tímov však dnes vynakladá viac ako polovicu svojho času len na to, aby udržali svoju sieť v súčasnom stave. „Budúcnosť sietí budú v najbližších piatich rokoch ovplyvňovať najmä tri trendy, a to umelá inteligencia, internet vecí a inovácie v bezdrôtových technológiách. Tie povedú k dominancii intent-based sietí, ktoré sú schopné automaticky pretaviť prirodzene vyjadrenú požiadavku biznisu do súboru politík a akcií, ktoré zaistia, že táto požiadavka bude splnená bez dopadu na ostatné služby siete", vysvetľuje Pavel Křižanovský. Hlavnou prioritou pre IT lídrov a sieťových stratégov je maximalizovať obchodnú hodnotu IT a viac sa prispôsobiť obchodným potrebám. Respondenti zároveň veria, že na dosiahnutie týchto cieľov sú zásadné investície do umelej inteligencie. Takmer 40 % IT lídrov pritom uviedlo, že zvýšenie biznisového prínosu IT je pre nich dôležitejšie než zjednodušenie prevádzky, optimalizácia produktivity zamestnancov alebo minimalizovanie bezpečnostných udalostí. Spôsob, akým to dosiahnuť, je prechod na intent-based siete. Niektoré firmy sa už týmto smerom vydali, 41 % opýtaných má totiž aspoň jednu inštanciu SDN v aspoň jednej zo svojich sieťových domén. Na druhej strane, len 4 % tvrdia, že ich siete sú už naplno riadené zámerom. Viac ako tretina, 35 %, ale verí, že tento stav dosiahnu počas najbližších dvoch rokov.

IT oddelenia zápasia s prechodom z reaktívneho modelu fungovania na proaktívny, čo znižuje ich schopnosť vychádzať v ústrety potrebám biznisu. Tri štvrtiny respondentov si myslia, že ich firma nedospela k prediktívnemu modelu fungovania. Jediným možným vysvetlením toho, prečo nie sú viac proaktívne, je množstvo času vynaloženého len na to, aby všetko zostalo v súčasnom stave. Viac než 73 % tímov na to vynakladá viac než polovicu svojho času. Ďalšou prekážkou, brániacou dosiahnutiu proaktívnejšej prevádzky, je práca v tímových silách. Až 29 % organizácií označilo koordináciu s ostatnými IT tímami za svoju časovo najnáročnejšiu prevádzkovú činnosť. Ďalších 27 % zistilo, že prevádzkový prístup využívajúci tímové silá v samostatných sieťových doménach im komplikoval možnosti modernizácie siete.

EU: Due Diligence Ready!

Európska komisia spustila on-line portál, ktorý poskytuje podnikom návod, ako skontrolovať zdroje kovov a minerálov vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov - tzv. proces povinnej starostlivosti. 

Zámerom je pomôcť zabezpečiť, aby používanie surovín rešpektovalo ľudské práva a zároveň zlepšilo transparentnosť a zodpovednosť vo všetkých hodnotových reťazcoch:
- Portál poskytne podnikom informácie a školiace materiály na vykonávanie tzv. povinnej starostlivosti. Je určený najmä pre malé a stredné podniky, ale všetky spoločnosti, ktoré vo svojich dodávateľských reťazcoch používajú nerasty a kovy, sú vyzvané, aby ho používali.
- Ponúkne usmernenie k zodpovednému získavaniu kovov a minerálov, najmä cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto kovy a minerály sa používajú pri výrobe každodenných výrobkov, akými sú mobilné telefóny, autá či šperky. Portál pomôže spoločnostiam dosiahnuť súlad s nariadením EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré stanovuje požiadavky náležitej starostlivosti pre dovozcov týchto kovov a nerastov do EÚ  (tzv. Nariadenie o konfliktných mineráloch).
- Zlepšením transparentnosti v hodnotovom reťazci  Due Diligence Ready! pomôže podnikom reagovať na rastúce povedomie a dopyt po udržateľných výrobkoch a službách a prispievať k pozitívnemu vývoju v odvetví nerastov a kovov.

Minerálne zdroje majú veľký potenciál pre našu ekonomiku, najmä pre strategické obchodné oblasti, akými sú batérie, vysokovýkonná výpočtová technika alebo mikroelektronika. Ak sa však ťažia v oblastiach postihnutých konfliktom alebo vo vysoko rizikových oblastiach, môžu prispieť k pokračovaniu násilných stretov a porušovaniu ľudských práv. To vyvolalo obavy medzi zákazníkmi, dodávateľmi, regulačnými orgánmi, investormi, mimovládnymi organizáciami a občanmi, ktorí čoraz viac žiadajú spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov, aby preukázali, že nerastné suroviny a kovy vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov neprispeli k aktivitám poškodzujúcim ľudí.

Európska únia schválila v máji 2017 nariadenie o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré sa označuje aj ako „nariadenie o konfliktných mineráloch“. Nové pravidlá zabezpečia, aby sa nerastné suroviny, ktoré používajú európske priemyselné odvetvia, získavali zodpovedne a príjmy sa odklonili od povstaleckých skupín, konfliktov a teroru. Nariadenie tiež podporuje rozvoj miestnych spoločenstiev a podnikov. Pravidlá sa budú vzťahovať až na 95% dovozu od 1. januára 2021. Medzitým sa Európska komisia a členské štáty EÚ budú usilovať o vytvorenie potrebných štruktúr na zabezpečenie vykonávania nariadenia v celej EÚ.

SR: Pomoc obetiam

Ministerstvo vnútra SR pripravilo deň otvorených dverí (DOD) v informačných kanceláriách pre obete trestných činov. Tie fungujú od vlaňajška v každom krajskom meste na Slovensku. Ako prvá otvorila svoje dvere v stredu 20. novembra informačná kancelária na Tomášikovej ulici v Bratislave.

DOD v Nitre bude 21. novembra (Štefánikova trieda 69), v Trnave 22. novembra (Kollárova 8), v Žiline 25. novembra (Janka Kráľa 4), v Košiciach 26. novembra (Komenského 52), v Prešove 28. novembra (Námestie mieru 3), v Banskej Bystrici 3. decembra (Štefánikovo nábrežie 7) a v Trenčíne 4. decembra (Hviezdoslavova 3). Počas podujatia sa verejnosť môže dozvedieť bližšie informácie o národnom projekte, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a tiež o činnosti a fungovaní takýchto kontaktných bodov. Prizvaní budú tiež odborníci vo viacerých oblastiach, napríklad na právo, psychológiu či sociológiu. 

Projekt kontaktných bodov spustil rezort vnútra vlani v novembri a zriadených je ich osem, teda v každom z krajov. Väčšinou sídlia v klientskom centre alebo v priestoroch okresného úradu v sídle kraja. Poskytujú viaceré služby, napríklad špecializované poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. K dispozícii sú v prípade potreby aj špecialisti z oblasti sociálneho poradenstva, psychológovia, kriminalisti či právnici. Pomoc je primárne určená obetiam z radov seniorov, obetiam nenávistných trestných činov, extrémizmu či obchodovania s ľuďmi. Na projekte by mali participovať aj študenti Akadémie Policajného zboru (PZ) v Bratislave.

streda 20. novembra 2019

CHOCHP: Choroba, ktorá berie dych

Chronická obštrukčná choroba pľúc začína nenápadne a v počiatočných štádiách má podobné príznaky ako bežné prechladnutie či zápal priedušiek. Na rozdiel od infarktu či mozgovej príhody nezabíja náhle, ale vyvíja sa počas mnohých rokov. 

Počiatočné prejavy bývajú mierne a pacient si na ne spočiatku zvykne, preto nevyhľadá lekára. Viac ako polovica pacientov má už v čase stanovenia diagnózy stredne ťažkú formu ochorenia a ich pľúca sú výkonné na menej ako 60%. Vtedy sú už pre človeka mimoriadne náročné aj bežné každodenné činnosti, najmä ráno – ustielanie postele, obliekanie, obúvanie ponožiek a topánok, nehovoriac o chôdzi po schodoch. Zápasí najmä s dýchavicou, plytkým dýchaním, kašľom, hlienmi, môže mať sipot či pískanie na hrudníku, v postupom ochorenia ho trápi stále intenzívnejšia únava či modranie koncových častí tela. Ako dôsledok pretrvávajúceho zápalu v organizme sa nezriedka pridružia aj sprievodné ochorenia ako srdcovocievne problémy, cukrovka, osteoporóza, anémia, ale aj depresia.

Toto závažné ochorenie postihovalo najmä starších ľudí a kým v minulosti sa CHOCHP týkala najmä mužov, v súčasnosti sa už výskyt u oboch pohlaví vyrovnáva. Vplyv má na to jednak stúpajúci počet žien – fajčiarok, ako aj to, že dýchacie cesty u žien sú na škodlivé účinky dymu citlivejšie. Podľa odhadov o svojom ochorení  30-70 % pacientov vôbec nevie, a teda sa ani nelieči. Okrem každodenných príznakov choroby sú pre pacientov s CHOCHP mimoriadne zaťažujúce a nebezpečné tzv. exacerbácie – náhle, intenzívne záchvaty prepuknutia príznakov, ktoré môžu byť život ohrozujúce a často si vyžadujú hospitalizáciu.

Až 80 % prípadov CHOCHP spôsobuje fajčenie. Závislosť od tabaku považuje WHO za globálnu pandémiu - až tretina svetovej populácie nad 15 rokov totiž fajčí a až 9 z 10 fajčiarov začne fajčiť pred 18. rokom života. To je zároveň príčinou, prečo výskyt ochorenia rastie u čoraz mladších ľudí.


EU: Podpora agropotravinárskych výrobkov

Európska komisia v roku 2020 pridelí 200,9 milióna EUR na financovanie propagačných akcií pre poľnohospodársko-potravinárske výrobky Európskej únie (EÚ) doma aj v zahraničí. Cieľom politiky EÚ v oblasti propagácie agropotravinárskych výrobkov je pomôcť tomuto odvetviu využiť výhody rozširujúceho sa a stále dynamickejšieho globálneho agropotravinárskeho trhu, zvyšovať informovanosť o systémoch kvality vrátane ekologických výrobkov a pomáhať výrobcom v prípade, že budú čeliť narušeniam trhu.

V roku 2020 bude viac ako polovica rozpočtu (118 miliónov EUR) smerovať na kampane zamerané na trhy mimo EÚ s vysokým potenciálom rastu, ako sú Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Mexiko a Spojené štáty americké. Medzi oprávnené sektory patria mlieko a syry, stolové olivy a olivový olej a vína. Očakáva sa, že vybrané kampane zvýšia konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinárskych výrobkov EÚ, zvýšia ich profil a zvýšia podiel na trhu v týchto cieľových krajinách. Kampane budú tiež informovať spotrebiteľov z celého sveta o rôznych systémoch kvality a označeniach EÚ, akými sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky. Ďalším zameraním kampaní bude zdôrazniť vysoké normy bezpečnosti a kvality, ako aj rozmanitosť a tradičné aspekty agropotravinárskych výrobkov EÚ. Nakoniec sa v rámci EÚ zameria na podporu zdravého stravovania a na zvýšenie spotreby čerstvého ovocia a zeleniny v rámci vyváženej stravy.

Výzvy na predloženie návrhov na nadchádzajúce kampane do roku 2020 sa uverejnia v januári 2020. Široká škála subjektov, obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti, môžu požiadať o financovanie a predložiť svoje návrhy. Takzvané „jednoduché“ programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ; „viacnásobné“ programy pochádzajú najmenej z dvoch národných organizácií z najmenej dvoch členských štátov alebo z jednej alebo viacerých európskych organizácií.

V roku 2020 je 100 miliónov EUR určených na jednoduché programy, zatiaľ čo 91,4 milióna EUR bude určených na viacprogramové programy. Ďalších 9,5 milióna EUR sa vyčlení na vlastné iniciatívy Európskej komisie. Medzi ne patrí účasť na veľtrhoch a komunikačných kampaniach, ako aj diplomatické ofenzívy vedené európskym komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a sprevádzané obchodnou delegáciou. Tieto iniciatívy sa budú ďalej posilňovať o ďalších 17,2 milióna EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci programov zameraných na viacnásobnú propagáciu z roku 2019. To predstavuje dodatočnú podporu pre syry a maslo, olivový olej a stolové olivy na náročnom globálnom trhu.

Bratislava: Cirkulárna mapa

Inštitút cirkulárnej ekonomiky zverejnil na Facebooku prvú cirkulárnu mapu Bratislavy s miestami, ktoré podporujú myšlienky zerowaste, uprecyklácie a zeleného podnikania.

Bratislava má svoju cirkulárnu mapu, ktorá je akýmsi návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje vyše 400 miest v hlavnom meste, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku odpadu, napríklad second handy, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody alebo zberné dvory. Jednotlivé miesta sú na mape očíslované a rozlíšené farbami pre väčšiu prehľadnosť. Mapa vznikla ako diplomová práca mladej študentky Dominiky Lorencovej.

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Cieľom cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) je odpad nevytvárať, ale využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika je stratégiou udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby.

utorok 19. novembra 2019

Výzva: Wifi pre teba

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril v poradí šieste kolo dopytovej výzvy pre mestá a obce, aby mohli na svojom území ľahšie zaviesť bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie. K dispozícii je suma takmer 5,3 milióna eur.

O zriadenie bezplatných wifi zón je veľký záujem. Na výzvu úradu doteraz zareagovalo celkovo 454 žiadateľov. Takmer 300 z nich už má schválenú zmluvu v objeme 3.761.970,07 eura a wifi už reálne funguje v 15 mestách a obciach. Ostatné sú v procese zriaďovania. Šieste kolo dopytovej výzvy je otvorené od 13. novembra 2019 do 13. februára 2020, alebo do vyčerpania predpokladanej alokácie na výzvu. Úrad vicepremiéra sa snaží prihlasovanie čo najviac zjednodušiť. Keď starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS2014+ a prihlásia sa cez svoje eID, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pripravený je aj vyplnený vzor žiadosti.
Mestá a obce na Slovensku majú v rámci tejto výzvy možnosť vybudovať na svojom území bezplatné wifi zóny pre obyvateľov i turistov. Tie je možné zriadiť na verejných priestranstvách, akými sú stanice, parky, knižnice, priestory pred mestským či obecným úradom, teda všade tam, kde je zabezpečený prístup verejnosti. Obec či mesto môže na jeden projekt dostať podporu maximálne 15.000 eur. Na základe pravidiel financovania z eurofondov sa však na financovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov musia podieľať aj samotní žiadatelia. Cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť projektu, a tak musia žiadatelia zároveň vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch i na prevádzku wifi zón.

Výzva: Podpora pre elektromobily

Počet elektromobilov na Slovensku by sa mal v budúcom roku zvýšiť aj vďaka podpore štátu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo dlho očakávané podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8 tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH. Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. 

Rezort hospodárstva zverejnil podmienky poskytnutia dotácie na svojom webe, ako aj na špeciálnej internetovej stránke chcemelektromobil.sk, cez ktorú sa bude možné od decembra zaregistrovať, a tým požiadať o poskytnutie dotácie. Ministerstvo hospodárstva je vyhlasovateľom výzvy, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Výzva je otvorená až do vyčerpania 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty - teda 17. 12. 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, on-line systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú stránku hcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie podrobné informácie. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou Európskej únie. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej on-line registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva, ako aj na chcemelektromobil.sk. Na otázky budú odborníci priebežne odpovedať aj elektronicky.

Ministerstvo hospodárstva pokračuje aj v ďalšej podpore elektromobility. V najbližšej dobe vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného, ani podporu ďalších alternatívnych palív.

Upozorňujeme: Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb nezapísaných v Obchodnom registri

V nadväznosti na oznamovacie povinnosti v zmysle zákona o registri mimovládnych organizácií upozorňuje Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na blížiaci sa dátum povinnej aktivácie elektronických schránok právnických osôb, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri SR a ktorá začne v zmysle aktuálne platného zákona o e-Governmente dňa 1. júna 2020. 

Právnické osoby sú povinné údaje zapísané čím skôr (do 30. júna 2019 bolo oznámenie tých údajov oslobodené od správneho poplatku). NASES totiž preberá len referenčné údaje zo zdrojových registrov a v prípade, že sa požadované údaje o štatutárnom orgáne v zdrojovom registri nenachádzajú, nemá iný spôsob, ako ich získať.

V súvislosti s elektronickou komunikáciou cez prostredie elektronických schránok bude následkom nedoplnenia povinných údajov o štatutároch právnických osôb do registra najmä to, že:
- štatutár nebude mať možnosť prihlásiť sa do takejto elektronickej schránky, nakoľko prístup k nej nebude mať priradený, lebo NASES o jeho osobe nedostane z registra potrebné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo),
- elektronické schránky týchto právnických osôb sa aj napriek tomu aktivujú na doručovanie povinne v súlade so zákonom o e-Governmente, a teda orgány verejnej moci budú môcť do takýchto elektronických schránok doručovať elektronické úradné dokumenty (rozhodnutia) s rovnakými právnymi účinkami, akoby boli doručené v listinnej podobe aj v prípade, ak márne uplynie úložná lehota na ich prevzatie a adresát sa o nich nedozvie,
- právnická osoba zmešká zákonné lehoty uvedené v doručených rozhodnutiach, nakoľko štatutár nebude mať možnosť oboznámiť sa s ich obsahom, keďže sa nebude vedieť do elektronickej schránky prihlásiť a rozhodnutia si zobraziť a prečítať.

Pokiaľ nebude mať právnická osoba zapísané v registri úplné údaje (t. j. budú chýbať údaje o štatutárnom orgáne), nebude môcť ani prijímať dotácie, eurofondy, asignovať podiel zaplatenej dane (tzv. 2 %) a nakladať s verejným majetkom (§ 6 zákona o registri mimovládnych organizácií).

pondelok 18. novembra 2019

Radíme: Bezpečné auto v zime

Ak má byť jazda autom v zime bezpečná, vozidlo je potrebné dobre pripraviť, a to predovšetkým prezuť kvalitné zimné pneumatiky. Z hľadiska bezpečnosti sa neodporúča jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 4 až 5 rokov.

Zákon stanovuje, že na aute musia byť zimné pneumatiky na oboch nápravách v období od 15. novembra do 31. marca, ak je na ceste súvislá vrstva snehu, ľad alebo námraza. Na druhej strane tu je odporúčaný čas prezutia. Je dlhodobo známe, že najvhodnejší čas na prezutie pneumatík je ten, keď sa priemerná denná teplota pohybuje na úrovni 7 až 8 stupňov Celzia. Pri týchto teplotách nie je jazda na letných pneumatikách príliš bezpečná. Strácajú svoje kľúčové vlastnosti, najmä priľnavosť, a to dokonca aj na suchej ceste", upozorňuje Petr Vaněček. V súčasnosti na Slovensku aj v susedných krajinách vládne typické jesenné počasie. Jeden deň je chladno a sychravo, ďalší deň svieti slnko. Ak sa chystáte na dlhšiu cestu, neriskujte zbytočne jazdu na letných pneumatikách, radšej prezujte na zimné. Námraza a chladné sychravé počasie vás môžu prekvapiť kedykoľvek. Nemusíte mať pritom zbytočné obavy, pretože ani pri súčasných o niečo vyšších denných teplotách sa zimné pneumatiky nejako výraznejšie neopotrebúvajú.

Ak máte staršie zimné pneumatiky, dajte si pozor, aby hĺbka dezénu nebola menšia ako odporúčané 4 milimetre a navyše nesmie byť nerovnomerne opotrebovaná. Ak máte dve sady diskov aj s pneumatikami, výmenu môžete zvládnuť aj doma. Nezabudnite si však nechať kolesá vyvážiť a urobiť geometriu u odborníkov. Nesprávne vyváženie sa často prejavuje pri jazde nepríjemnými vibráciami, predovšetkým pri vyšších rýchlostiach. Nesprávna geometria sa zase môže podpísať pod zhoršené jazdné vlastnosti. Ďalším problémom je aj to, že spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík a tým pádom vám hrozí, že budete musieť zase v blízkej budúcnosti kupovať nové", radí P. Vaněček.

EU: Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 2020

Európska komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku Európskej únie (EÚ) a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity.

Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi členskými štátmi je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok EÚ. Zároveň zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi a mestami.

Hlavné prvky návrhu komisie na modernizovanú politiku súdržnosti
1. Zameranie na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: Prevažná väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pôjde na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Venujú sa aj na prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju
Investície do všetkých regiónov: Regióny, ktoré ešte stále zaostávajú z hľadiska rastu alebo príjmov – ide najmä o regióny južnej a východnej Európy, ktoré budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ. Politika súdržnosti bude aj ďalej investovať do všetkých regiónov, pretože v celej Európe čelia mnohé z nich ťažkostiam pri dosahovaní transformácie priemyslu, v boji proti nezamestnanosti a udržaní pozície v globalizovanom hospodárstve vrátane bohatších členských štátov.
Individuálnejší prístup: Politika súdržnosti rozoznáva tri kategórie regiónov: menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny. Aby sa znížili rozdiely a aby sa pomohlo regiónom s nízkymi príjmami a nízkym rastom dobehnúť náskok ostatných, zostáva HDP na obyvateľa prevládajúcim kritériom na prideľovanie finančných prostriedkov. Nové kritériá sa zameriavajú na lepšie odrážanie reality v teréne – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov.
Riadenie na miestnej úrovni: Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 predstavuje Európu, ktorá podporou rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni, presúva právomoci do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.

3. Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec
Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, menej byrokracie a miernejšie kontrolné postupy pre podniky a podnikateľov, ktorí čerpajú podporu z EÚ.
Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý zjednoduší život programovým manažérom fondov. Vytvorí aj lepší priestor pre synergiu, napríklad medzi fondmi politiky súdržnosti a Fondom pre azyl a migráciu, pri rozvoji miestnych stratégií pre integráciu migrantov. Rámec taktiež umožňuje efektívnejšie prepojenie s ostatnými finančnými prostriedkami zo súboru nástrojov rozpočtu EÚ. Členské štáty sa môžu napríklad rozhodnúť preniesť niektoré zdroje politiky súdržnosti do programu InvestEU.
Prispôsobenie sa potrebám: Nový rámec tiež spája stabilitu potrebnú na dlhodobé investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí. Z preskúmania v polovici obdobia vyplynie, či sú potrebné zmeny v programoch na posledné dva roky obdobia financovania a budú možné obmedzené prevody zdrojov v rámci programov podporovaných z fondov EÚ.

4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe Komisia navrhuje posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom s cieľom vytvoriť v Európe priaznivé prostredie pre rast a podnikanie, aby sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a členských štátov. Takouto silnejšou podporou štrukturálnych reforiem v rámci politiky súdržnosti sa zabezpečí úplná komplementarita a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.

Trend: Neschopnosť platiť u nás aj vo svete výrazne pribúda

Spomedzi všetkých hodnotených krajín v rámci analýzy spoločnosti Euler Hermes patrí Slovensko k tým krajinám, kde sa očakáva najvyšší nárast platobnej neschopnosti firiem. V roku 2019 by mal počet prípadov insolvencií u nás narásť o +27 %. Analytici nemajú dobré správy ani v prípade globálneho indexu platobnej neschopnosti – odhadujú medziročné zvýšenie o + 8% (2019/2020).

Podľa analýzy Euler Hermes sa očakáva, že v 2 z 3 krajín sveta sa v roku 2019 zhorší platobná neschopnosť podnikov a takmer 3 z 5 krajín skončia s väčším počtom platobných neschopností, ako mali pred globálnou hospodárskou krízou v rokoch 2008 – 2009. Kým na Slovensku sa očakáva výrazný nárast insolvencií (+27%), naši českí susedia by si mali pohoršiť o +5 %, Poľsko o +3%, naopak v Maďarsku sa predpovedá zlepšenie o -10%. „Rok 2019 možno označiť za rok kolísania trhu, politickej neistoty a klesajúcich výsledkov hospodárskej politiky vo svete“, konštatuje Peter Mucina. Aktuálne podľa neho vstupujeme do dlhodobého obdobia s nízkym rastom, pričom sa očakáva, že svetový obchod s tovarom a službami v tomto roku porastie len o 1,5 %, čo je najnižšia miera od roku 2009: „Napriek tomu, že recesia je už viditeľná v odvetviach obchodu s tovarom a vo výrobe, plnohodnotná recesia sa v roku 2020 neočakáva. Obzvlášť tvrdo zasiahnutý je však automobilový priemysel, najmä v Nemecku, pretože musí zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne za dekádu, rýchle spomalenie na indickom trhu, následky Brexitu a nové emisné normy v Európe.“ Po automobilovom priemysle nasleduje elektrotechnický sektor. Vo všeobecnosti možno povedať, že priemyselnou recesiou sú postihnuté najmä vstupy do výroby a medziprodukty. Celkovo sa vo svete očakáva mierne spomalenie rastu globálneho HDP na 2.4% v roku 2020. 

Rastú tiež negatívne dopady veľkých insolvencií (bankroty spoločností s ročným obratom presahujúcim 50 mil. EUR). V prvej polovici roku 2019 bolo celosvetovo zaznamenaných viac ako 150 insolvencií takýchto firiem a to s celkovým obratom vo výške 88,2 miliárd EUR, čo predstavuje výrazný nárast proti rovnakému obdobiu 2018 (+37%). Z hľadiska počtu platobnej neschopnosti boli za sledované obdobie najviac zasiahnuté odvetvia obchodu (24), stavebníctva (20) a metalurgie (16). Naproti tomu strojársky priemysel zaznamenal výrazný pokles počtu insolvencií (-10).