piatok 23. júna 2017

Vyskúšali sme: Nový cider
Na slovenský trh prichádza ďalšia novinka - belgický cider z dielne rodiny Stassenovcov, ktorá sa výrobe tohto nápoja venuje už od roku 1895 a vďaka ktorej uzrel svetlo sveta vôbec prvý ochutený cider na svete.  

Nový produktový rad ciderov Stassen pozostáva z troch chutí: Cidre Brut, Cidre Cuvée Rosé a Cidre Grand Cru, ktoré sa líšia použitím rozdielnych odrôd jabĺk a ich kombinácií v procese výroby. Použité odrody sa pestujú vo vápencovej pôde v nadmorskej výške 200 m.n.m. Chuť ciderov z týchto špecifických odrôd dopĺňa použitie známych kvasníc z regiónu Champagne. Nazýva sa preto aj šampanským medzi cidermi s obsahom alkoholu 7,4% a 8,2%.


Novinka bude dostupná v 750 ml sklenených fľašiach v prémiových prevádzkach segmentu Horeca. Mali sme možnosť ochutnať cidre medzi prvými na slávnostnom uvedení v Bratislave. Môžeme tak potvrdiť, že majú výraznú ovocnú chuť a oslovia najmä konzumentov, ktorí uprednostnia výrazne sladké a šumivé nápoje. Zaujímavosťou je, že Cidre Brut je vyrobený už nielen z jabĺk, ale aj z hrušky. Samotná cena 6,99 Eur za fľašu však nepatrí k cenovo atraktívnym – premieta sa v nej marketingový koncept produktu ako alternatívy k šampanskému.    
Trend: Útoky na smart zariadenia pribúdajú  
Vo svete sa momentálne používa viac ako 6 miliárd smart zariadení a ich počet neustále rastie. Stále viac sa však stávajú terčom útokov kyberzločincov. Za posledný rok bolo odhalených až 7 tisíc vzoriek malvérov postihujúcich zariadenia internetu vecí, pričom polovica z nich bola objavená len od začiatku tohto roka.

Smart hodinky, smart televízory, routre, kamery a iné sa stali bežnou súčasťou našich životov. Vytvárajú fenomén nazvaný internet vecí (IoT). S rastúcou popularitou a rozmanitosťou IoT zariadení sa však mnohé z nich stávajú čoraz atraktívnejším terčom pre kyberzločincov. Pretože s každým hacknutým smart zariadením sa im otvárajú nové a nové príležitosti na škodlivé aktivity. Dokazujú to aj nedávne masívne útoky Mirai alebo Hajime. Experti Kaspersky Lab zistili, že väčšina zo zachytených útokov bola zameraná na digitálne video rekordéry alebo IP kamery (63%), 20% útokov ochromilo sieťové zariadenia, vrátane routerov a DSL modemov. Útočníci vo svojich škodlivých aktivitách neobišli ani bežne využívané zariadenia ako napr. tlačiarne alebo smart zariadenia používané v domácnosti (okolo 1%).

Ku krajinám, v ktorých sa preukázalo najviac útokov zameraných na IoT zariadenia, patrí Čína (17%), Vietnam (15%) a Rusko (8%), nasledované Brazíliou, Tureckom a Taiwanom (všetky okolo 7%). Vo výskume boli vyhodnotené dáta zozbierané z informácií týkajúcich sa viac než 7 tisíc malvérových vzoriek vytvorených špeciálne na útoky na IoT zariadenia. Dôvod, prečo sa počet útokov na IoT zariadenia tak rapídne zvyšuje, je prostý: svet IoT zariadení je veľmi krehký a ľahko dostupný pre kyberzločincov. Drvivá väčšina smart zariadení funguje na operačných systémoch založených na Linuxe, čo uľahčuje útoky. Kyberzločinci tak dokážu napísať generický škodlivý kód, schopný naraz ohroziť obrovské množstvo zariadení. 

Odporúčania bezpečnostných expertov:
1.      Nepripájajte sa do svojich smart zariadení z externých sietí, pokiaľ to nie je nutné.
2.      Deaktivujte všetky sieťové služby, ktoré vo svojom zariadení nepotrebujete.
3.      V prípade, že obsahujú štandardné alebo univerzálne heslo, ktoré nemožno zmeniť alebo nie je možné deaktivovať aktuálny účet, obmedzte prístup sieťovým službám, v ktorých sa využívajú; alebo zatvorte prístup do externých sietí.
4.      Pred prvým použití zariadenia, si najskôr zmeňte pôvodné heslo a nastavte svoje vlastné.

5.      Pravidelne aktualizujte firmware zariadenia na najnovšie verzie – pokiaľ to je možné.
SR: Daňové zmeny

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely daňových zákonov. Okrem novely zákona o dani z príjmov je to aj novela daňového poriadku, ktorá prinesie viacero zmien. Novelou sa mení inštitút daňového tajomstva a zavádza sa index daňovej spoľahlivosti a ďalšie opatrenia v boji proti daňovým únikom.

Už v súčasnosti zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR na svojej webstránke zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH, platiteľov DPH či zoznam daňových dlžníkov a ďalšie. V budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu, alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv. Zoznamy by mali mať teda aj psychologický efekt, pričom by slúžili ako ďalší nástroj pre verejnú kontrolu vykonávanú napr. tretím sektorom. Ďalšou novinkou je index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. Finančná správa bude interne „známkovať“ firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. K tým, ktorí si svoje povinnosti plnia včas a riadne bude finančná správa pristupovať inak ako k subjektom, ktoré si svoje povinnosti neplnia tak ako majú.


Novela zákona o dani z príjmov sa zameriava na inovácie. Navrhuje sa zvýšenie v súčasnosti poskytovaných zvýhodnení pre daňovníkov vykonávajúcich výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií je zavedenie tzv. patent boxu, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív. Návrhom zákona dochádza aj k zmene systému poskytovania zvýhodnenia na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie pre mladých, a to adresným poskytovaním zvýhodnenia priamo daňovníkom čerpajúcim úvery na bývanie. Zvýhodnenie má formu daňového bonusu, čo umožní daňovníkom dosahujúcim nízke príjmy čerpať toto zvýhodnenie, aj keď výška ich daňovej povinnosti je nižšia ako poskytované zvýhodnenie.
Radíme: Cesta autom bez stresu II.
Poradili sme, ako si čo najlepšie naplánovať trasu a pripraviť svoje vozidlo na náročnú cestu. Ale ako si poradiť v nepredvídaných situáciách? Pokračujeme v užitočných radách pre letné cestovanie autom.

Vo vozidlách bez systému bezkľúčového vstupu a štartovania, sú zabuchnuté kľúče častou a zbytočnou komplikáciou, ktorej sa dá predísť uložením náhradných kľúčov na bezpečnom mieste mimo vozidla, napríklad v taštičke s osobnými dokladmi. V prípade potreby je tiež možné kontaktovať asistenčnú službu. Častým problémom v cudzích mestách alebo vo veľkých nákupných centrách je situácia, v ktorej si nedokážete spomenúť, kde presne ste odstavili svoje auto. On-line služby fungujúce prostredníctvom mobilných aplikácií umožnia pomocou inteligentného telefónu zistiť aj to, kde ste vozidlo zaparkovali a taktiež na diaľku skontrolovať, či ste nezabudli zavrieť dvere alebo okno.

Čo robiť pri natankovaní nesprávneho paliva? Pred každým tankovaním porovnajte zhodu informácií na čerpacom stojane s informáciou na palivovom viečku. Obchodné názvy jednotlivých druhov palív a niekedy aj farby tankovacích pištolí, sa v rôznych krajinách môžu líšiť. Ak omylom natankujete benzín do prázdnej dieselovej nádrže, do max. objemu 5 litrov sa problém dá vyriešiť dotankovaním plnej nádrže naftou. Ak už natankujete väčšie množstvo nesprávneho paliva, za žiadnych okolností neštartujte vozidlo. Odporúčame kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako ďalej postupovať.

Zistite si o krajinách, kam cestujete, čo najviac informácií o dopravných predpisoch. Môžu tu byť odlišné rýchlostné limity, ale aj napríklad počet, farba a umiestnenie reflexných viest, predpísaná lekárnička a výstražný trojuholník, úprava denného svietenia, telefonovanie počas jazdy, či dokonca zákaz konzumácie jedla a nápojov za volantom. Za nedodržanie predpisov môžu hroziť značné sankcie, v prípade nehody nielen finančné.


V prípade poruchy kontaktujte asistenčnú službu a majte informácie aj o odťahu, servise či náhradnej doprave. Vo výbave automobilov je už aj funkcia Emergency Call. Tiesňové volanie sa automaticky spustí po nehode a auto nadviaže hlasové spojenie s tiesňovou linkou 112, prípadne je možné ho aktivovať manuálne. Táto služba nie je automaticky dostupná vo všetkých krajinách, je možné si ju overiť na internete.

štvrtok 22. júna 2017

Umelá inteligencia: Identifikuje nádorové bunky rýchlejšie a presnejšie než človek
Informačné technológie dokázali urýchliť výskum a vývoj, takže klinických štúdií, odborných článkov a vedeckých prác je dnes často až nadmerné množstvo. Zdravotnícke ústavy by preto mali začať investovať do systémov, ktoré umožnia ich špecialistom informácie selektovať, triediť a využívať.

Klasické vyhľadávanie cez Google je tu nedostatočné a nepresné. Sú potrebné oveľa sofistikovanejšie metódy, ktoré vyhľadávanie vizualizujú inak ako zoznam top výsledkov. Dôležité je nájsť spoločný kontext, výrazy a frázy. Používateľ v nich môže zadávať nové kritériá a obmedzenia, hľadať vzťahy a postupne sa cielene dopracovať len k tým relevantným dokumentom. To je však len prvým krokom. Informácie ešte treba aplikovať do praxe. V niektorých prípadoch je to jednoduché, napríklad keď lekár využije iné, doteraz ním nepoužívane liečivo alebo liečebný postup. Nové výskumy a technológie však so sebou prinášajú aj od základu nové možnosti diagnostiky a terapie. Príkladom sú genómové sekvenovanie DNA či nové spôsoby spracovania výstupov zo zobrazovacích medicínskych zariadení. Zvyčajne produkujú veľké množstvo komplexných údajov, pri ktorých môže mať lekár problém správne ich vyhodnotiť. Práve tu dokážu významne pomôcť technológie.

V posledných troch rokoch sa začínajú používať umelé neurónové siete – umelá inteligencia, ktorá vie štruktúrované a komplexné dáta sama vyhodnotiť. Ide napríklad o automatizovanú analýzu mikroskopických vzoriek tkaniva pri diagnostike rakoviny. Technológia sa dokáže na základe predchádzajúcich prípadov naučiť, ktoré tkanivo vyhodnotiť ako malígne a ktoré nie. Znamená to jednak oveľa rýchlejšiu, ale aj presnejšiu diagnostiku vzoriek. Lekársky personál potom vyhodnocuje len sporné prípady, ktoré mu softvér označí. Takto je možné IT technológie využiť aj pri analýze snímok RTG, CT alebo MRI. Umelá inteligencie pri hľadaní chorého tkaniva vykazuje prekvapivo pozitívne výsledky. V oblasti genomiky sa okrem toho neurónové siete používajú na hľadanie vzťahov medzi genómom (genetickou výbavou človeka) a jeho chorobami. Zároveň vedia vyhodnotiť aj aká liečba u ktorých typov pacientov podľa genómu zaberá.


Špičkové svetové nemocnice už spolupracujú na zavádzaní nových technológií, a tie najlepšie už neurónové siete uplatňujú v praktickej diagnostike (napr. Moorfields Eye Hospital v Londýne). Asi nikto neočakáva, že sa slovenské nemocnice masovo vrhnú do aplikácie umelej inteligencie a sofistikovaných vyhľadávačov publikácií. Trendy sú však jasné a budú im skôr či neskôr musieť čeliť aj domáci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Slovenskí zdravotníci napokon už na podobných výskumných projektech participujú. 
Upozorňujeme: V júli končí prechodné obdobie pre zápis do registra partnerov verejného sektora
Každá firma, ktorá od 1. februára 2017 chce obchodovať  so štátom v objeme vyššom ako 100.000€ alebo v úhrne 250.000€ v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie, musí byť registrovaná v registri partnerov verejného sektora. Posledný júlový deň uplynie termín, kedy v tomto registri musia byť zapísaní všetci tí, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zápisu.

Firmy, ktoré obchodovali so štátom pred účinnosťou tzv. protischránkového zákona (pred 1. februárom 2017), dostali pol roka na dodatočné zaregistrovanie sa v novom registri, ak majú so štátom platné zmluvy a spĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. stanovený finančný limit). Rovnakú lehotu na preregistráciu majú aj spoločnosti, ktoré boli do februára zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie. Tieto boli síce do nového registra „preklopené“ automaticky, ale cez oprávnenú osobu si musia zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a zosúladiť zapísané údaje v registri. Povinnosť registrácie sa vzťahuje aj na zdravotné poisťovne, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ak spĺňajú finančné limity), držiteľov banského oprávnenia, držiteľov povolení na podnikanie podľa zákona o energetike, osôb poverených správcom výberu úhrady diaľničnej známky, ako aj osôb poverených správcom výberu mýta.

Polročné prechodné obdobie pre zápis sa skončí 31. júla 2017. Nesplnenie povinnosti dodatočnej registrácie alebo preregistrácie môže mať za následok, že štát odstúpi od zmluvy, prípadne môže bez sankcií prestať plniť svoje zmluvné povinnosti. Do polovice júna evidujeme v registri partnerov verejného sektora už 2612 zapísaných subjektov. Ďalších 11194 subjektov bolo do neho premigrovaných z registra konečných užívateľov výhod, ktorý viedol Úrad pre verejné obstarávanie. Všetky úkony v rámci registračného konania vykonáva jedine oprávnená osoba.  Oprávnenou osobou  môže byť advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca so sídlom na území Slovenskej republiky. Oprávnená osoba je povinná uviesť úplné a pravdivé údaje o  konečných užívateľoch výhod. Za pravdivosť týchto údajov spoluzodpovedá a zároveň ručí aj za zaplatenie prípadnej sankcie, ktorá firme hrozí ak sa preukáže, že v registri zapísané údaje sú zlé, nepravdivé alebo neúplné.

Firmy, ktoré boli zapísané v pôvodnom registri konečných užívateľov výhod na Úrade pre verejné obstarávanie a ktoré nespĺňajú podmienky podľa novej právnej úpravy (napr. z dôvodu, že nadobúdajú plnenia len pod limit uvedený v zákone), preregistráciu absolvovať nemusia, pričom po skončení prechodného obdobia budú bez následného uloženia sankcie z registra vymazané.


Google: Najdrahšie kľúčové slová majú poistenie a pôžičky
Nárast investícií do reklamy vo vyhľadávaní každým rokom rastie. Agentúra PerformicsB2BGroup porovnala priemerné ceny za kliknutie (CPC) vo vyhľadávaní na Google za rok 2016 za non-brandované kampane v jednotlivých segmentoch, čiže v zacielení na všeobecné kľúčové slová, ktoré neobsahujú klientovu značku.

Naprieč každým segmentom bolo stanovených desať najvyhľadávanejších kľúčových slov, na základe ktorých bolo váženým priemerom vyvodená priemerná CPC (cena za kliknutie) pre dané odvetvie. Je bežné, že vo finančnom sektore sú ceny za kliknutie najdrahšie, preto najvyššiu CPC z porovnávaných odborov má podľa infografiky segment poistenia (2.40 €) a pôžičiek (2.10 €). Najlacnejšie kliknutie majú lekárne (0.12 €) a knihy (0.11 €).

Zaujímavé na prípadovej štúdií je porovnanie ceny za kliknutie medzi slovenským a českým trhom. Veľký rozdiel nájdeme v segmente hotelov, kde sa cena za kliknutie na Slovensku pohybuje v priemere 0.24 € oproti Českej republike, kde je cena niekoľkonásobne vyššia, a to 1.74 €. Ďalší výrazný rozdiel je v segmente pôžičiek, kde je cena za kliknutie na Slovensku o viac ako 1.50 € nižšia ako v ČR, kde je na spomínanej najdrahšej pozícií.


Prípadová štúdia by mala slúžiť spoločnostiam, ktoré vstupujú na trh, respektíve chcú porovnať vlastné dosiahnuté CPC s priemerom na trhu. Každoročne sa CPC zvyšuje (cca o 10-20% podľa daného segmentu), hlavným dôvodom medziročného nárastu je konkurencia, ďalším faktorom môže byť kvalita reklám.
Radíme: Cesta autom bez stresu I.
Počas hromadného letného presunu veľa Slovákov uprednostní road-trip a do oddychových destinácií vyráža autom. Aby sa jazda nezmenila na neželané dobrodružstvo, je dobré držať sa niekoľkých základných rád.

Prvou z hlavných zásad, ktorú netreba podceňovať, je kontrola technického stavu automobilu pred cestou. Môžete si urobiť základnú kontrolu svojho automobilu aj sami, ale komplexná prehliadka vozidla v autorizovanom servise zaručí, že auto dostalo potrebnú starostlivosť, vrátane kontroly bŕzd, prevádzkových náplní a nastavenia svetlometov. Ďalšou doboru radou je naplánovať si cestu vopred: pomocou plánovača trasy na internete alebo môžete využiť navigačné aplikácie, ktoré už poskytujú informácie aj o aktuálnej dopravnej situácii v reálnom čase. Pri tzv. offline navigáciách je dôležité, aby ste mali nainštalovanú aktuálnu verziu mapy, nakoľko cestná a diaľničná sieť sa neustále mení. No a napokon, ak chcete prísť do cieľa rýchlo a bez stresu, vyrazte radšej v strede týždňa, určite nie v piatok a cez víkend, kedy sú kolóny dovolenkárov najväčšie.

V rámci prípravy na cestu si pripravte vodičský preukaz, technický preukaz a doklad o poistení vozidla spolu s pasom alebo občianskym preukazom. Uistite sa vopred, či v danej krajine nie je potrebný medzinárodný vodičský preukaz. Pre prípad potreby majte po ruke finančnú hotovosť a kontakty na zastupiteľské úrady a asistenčné služby. Zadovážte si tiež autonabíjačku mobilných telefónov, ak nie je súčasťou výbavy vášho auta. Pre plnohodnotné využívanie infotainmentu si pred cestou aktivujte dáta na využívanie internetu v zahraničí (mimo krajín EÚ). Skontrolujte si tiež, či máte so sebou povinné tlačivo správy o nehode. Ak nie, stiahnite si ho z internetu alebo kontaktujte svoju poisťovňu, v ktorej máte uzavreté PZP alebo havarijné poistenie.

Pamätajte aj na rezervnú výbavu: v lete sa najviac zapotí chladiaci systém motora, preto je vhodné mať po ruke rezervnú predpísanú chladiacu kvapalinu. Na dlhšiu cestu sa zíde aspoň jeden liter vhodného motorového oleja, pretože nie všetky čerpacie stanice majú v ponuke oleje zodpovedajúce štandardom výrobcu. Pri kúpe oleja sa vždy riaďte špecifikáciou výrobcu, dôležitá je predpísaná norma výrobcu, nie normy SAE, ani ACEA. Norma pre vaše vozidlo je uvedená na štítku na motore. Ak je auto vybavené rezervným kolesom, odporúčame pred cestou skontrolovať jeho stav a dofúkať ho na hornú hranicu predpísaného tlaku najväčšieho hustenia. Ak nie je, pribaľte si sadu na opravu pneumatík a pumpu alebo kompresor, ktorým pneumatiku po oprave nahustíte. Nezabudnite ani na reflexné vesty - byť videný znamená vašu väčšiu bezpečnosť! Do odkladacej skrinky pod palubnou doskou pribaľte aj súpravu rezervných žiaroviek.  


Pripravte si pitný režim a prestávky, počas ktorých vystúpte z vozidla a ponaťahujte sa. Nepodceňujte príznaky mikrospánku a na rozptýlenie si pred cestou prichystajte playlist obľúbených pesničiek. 

streda 21. júna 2017

SR: Nelegálna výstavba nadzemných telekomunikačných sietí
Niektorí telekomunikační operátori na Slovensku začínajú využívať pri rozširovaní pokrytia miest a obcí širokopásmovým internetom aj telekomunikačné a elektrické stĺpy, na ktoré ťahujú vzduchom nové optické vedenia.

Viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou pritom vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 zakazuje. Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) považuje preto takýto spôsob budovania optických sietí za nelegálny a diskriminačný. Protiprávnosť výstavby nových závesných vedení potvrdili pri preskúmavaní konkrétnych prípadov už viackrát prokuratúra, vyššie stavebné úrady aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Najaktívnejšia je pri budovaní nadzemných vedení v tomto roku Slovak Telekom. „Dominantný hráč získava obchádzaním zákona konkurenčnú výhodu, ktorá vedie k oslabeniu konkurencie, a tým aj k obmedzenému výberu pre koncových zákazníkov, k slabšiemu rozvoju služieb a k vyšším cenám“, vysvetlil predseda ALPI Michal Rybárik. Telekom „schováva“ ťahanie nových optických vedení nad zemou za opravu a údržbu existujúcej metalickej siete, hoci umiestňovanie telekomunikačných vedení v zastavaných územiach pod povrch zeme má podľa vyhlášky platiť aj pre zmeny stavby, pre udržiavacie práce a pre zmeny v užívaní stavby, čiže aj pre opravy existujúcej siete. Nadzemné vedenia však dnes po slovenských obciach pribúdajú aj na úplne nových stĺpoch a často aj na miestach, kde pôvodne žiadne telekomunikačné káble neboli. Nadzemným budovaním infraštruktúry dokáže operátor rozširovať optickú sieť niekoľkonásobne lacnejšie ako konkurenti. Je to však zároveň neestetické a keďže životnosť novobudovanej siete dosahuje desiatky rokov, konzervuje sa tým nevzhľadný výzor mnohých ulíc na jednu až dve ďalšie  generácie.


ALPI mieni dozerať na dodržiavanie právnych predpisov svojimi členmi aj ostatnými telekomunikačnými podnikmi na trhu. „Na základe podnetu od členov alebo verejnosti preveríme konkrétne stavby a  ak zistíme pochybenia, podáme podnety na príslušné orgány s cieľom, aby nadzemné vedenia museli byť odstránené alebo prebudované v súlade s vyhláškou, čiže pod povrch zeme“, dodal M. Rybárik. Asociácia tiež plánuje o téme nezákonného budovania nadzemných vedení oboznamovať obce, aby si boli vedomé možných rizík porušovania zákona. Pri podozreniach pristúpi k podaniu podnetov na Protimonopolný úrad SR, na prokuratúru či na políciu. 
Radíme: Vyhnite sa chybám na letisku
Doraziť na letisko minimálne dve hodiny pred plánovaným odletom sa môže zdať zbytočné, ale vždy je to lepšie, ako zmeškať let. Máme pripravené aj ďalšie užitočné rady.


Napriek technologickému pokroku stojí stále veľa ľudí v dlhých radoch na check-in. Dnes sa už pritom môžete zaregistrovať na let cez internet z domu alebo z letiskového kiosku. Aj v prípade, že máte batožinu, jej odovzdanie prebehne v tomto prípade oveľa rýchlejšie. K dispozícii sú aj mobilné aplikácie prepravcu. Dokážu upozorniť na meškajúci let ešte v čase, kedy sa doma pripravujete na cestu. Pokiaľ letíte s medzipristátím a orientácia nie je vašou silnou stránkou, môže vám pomôcť aj mobilná aplikácia letiska, na ktorom sa budete nachádzať.   

Ako predísť problémom s batožinou? Určite sa oplatí označiť ju napr. farebnou páskou. Ak sa batožina predsa len na pohyblivom páse nezjaví, alebo je poškodená, obráťte sa v prvom rade na pult Výdaj batožiny (Baggage claim), prípadne na zákaznícke centrum prepravcu, kde vyplníte sťažnosť. Majiteľovi sa zvyčajne vráti do 36 hodín a prepravca má v tomto prípade povinnosť uhradiť vám doložené náklady spojené so zaobstaraním náhradných oasobných vecí: oblečenia aj hygienických potrieb. Nárok na odškodné máte aj v prípade poškodenia batožiny. Ak máte zničený kufor alebo napríklad kočík, na niektorých letiskách vám okamžite poskytnú náhradné. Horšie to už je s predmetmi, ktoré boli poškodené, alebo sa stratili z batožiny. Ich stratu alebo zničenie totiž budete musieť preukázať.

 
Nie vždy sa dá spoľahnúť na ústretové jednanie letísk alebo leteckých spoločností. Nie každý je dostatočne jazykovo podkutý, aby si svoje práva vydobil. Preto urobíte dobre, ak sa pred cestou poistíte. Cestovné poistenie osôb zvyčajne pokrýva aj poistenie batožiny, jej stratu počas prepravy alebo jej neskoré dodanie leteckou spoločnosťou, prípadne aj stratu dokladov či mobilu. 
EU: Nový nástroj pre profil zručností migrantov
Pri príležitosti Svetového dňa utečencov OSN zavádza Európska komisia nástroj na stanovenie profilu zručností pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

Ide o offline aj online internetový editor, ktorý umožní migrantom prezentovať ich zručnosti, kvalifikácie a skúsenosti spôsobom prístupným pre zamestnávateľov, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy ako aj organizáciám pracujúcim s migrantmi v celej Európskej únii. Využije sa na zabezpečenie, aby boli zručnosti a vzdelanie týchto osôb uznané a aby ich bolo možné ďalej smerovať na odbornú prípravu, vzdelávanie alebo do zamestnania. Nielenže tak poskytuje prehľad o profile zručností osôb pochádzajúcich z krajín mimo EÚ podobný životopisu, ale pomôže aj identifikovať osobitné potreby jednotlivcov pri začleňovaní do trhu práce. Tým sa v konečnom dôsledku zjednoduší vyhľadávanie voľných pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie.


Začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín do trhu práce je jednou z najdôležitejších výziev, najmä vo svetle pokračujúceho prílevu utečencov a žiadateľov o azyl. Náklady, ktoré vznikajú, ak sa tieto osoby neintegrujú, sú v skutočnosti v dlhodobom horizonte omnoho vyššie než náklady na účinnú integračnú politiku a vzhľadom na digitalizáciu a starnutie spoločnosti má Európa záujem stať sa atraktívnou destináciou pre talenty, ktoré naše hospodárstva potrebujú. Ak chceme z nášho ľudského kapitálu vyťažiť čo najviac, musíme do práce zapojiť každého talentovaného jednotlivca v EÚ.

utorok 20. júna 2017

Radíme: Dezodorant alebo antiperspirant?
Tuhé, gélové, guľôčkové, spreje, rozprašovače či krémy. Podľa čoho si vybrať ten správny? Zásadný rozdiel je predovšetkým v zložení a v spôsobe, akým fungujú.  

Výrazom dezodorant sa označuje skupina kozmetických výrobkov, ktoré pomáhajú predchádzať nepríjemnému telesnému zápachu, a to tak, že zabraňujú bakteriálnemu rozkladu potu. Ako je to možné? Väčšina dezodorantov obsahuje alkohol, antibakteriálne a vonné látky, ktoré zabraňujú rastu a množeniu baktérií, ktoré tento rozklad spôsobujú. Vďaka dezodorantom môže pokožka aj naďalej dýchať, telo sa bude vedieť vylučovaním potu ochladzovať tak, ako mu je prirodzené, ale nepríjemný telesný zápach vás už neprekvapí.

Antiperspiranty sú podskupinou dezodorantov a  nepríjemným pachom zabraňujú znižovaním produkcie potu. Najčastejšou aktívnou látkou sú alumíniové soli (zlúčeniny hliníka), niektoré obsahujú sulfid zinočnatý, formaldehyd, alebo alkohol. Tieto látky preniknú do pórov pokožky, ktoré sa ich vplyvom zúžia až zatvoria, čím bránia vystúpeniu potu na povrch pokožky. Niektoré antiperspiranty sú také silné, že sa po ich použití človek nepotí niekoľko hodín ani po športovom výkone. Problémom sú však práve alumíniové soli. Tieto látky na báze hliníku sú považované za kontroverzné a aj vedci sa rozchádzajú v názore na to, či je každodenné používanie prípravkov s alumíniovými soľami skutočne také neškodné, ako sme si doteraz mysleli.

Podľa odborníkov je vhodné sledovať v zložení produktov obsah vonných látok, niektoré môžu vyvolať alergickú reakciu podobne ako striebro. Dezodoranty obsahujúce zlúčeniny hliníka a parabény sú podozrievané za zvýšené riziko rakoviny, pričom preukázané je ich ukladanie v tele, napr. v prsníkoch žien. Pri výbere pomôže tiež označenie „bez alumíniových solí.“ Vyskúšať môžete aj vegánske dezodoranty, ktoré nezanechávajú ani biele stopy a sú vhodné aj pre citlivú pleť. 
Novinka: Aplikácia na porovnanie liekov
Kombinácia niektorých liekov, výživových doplnkov aj potravín môže uškodiť. Na rizikové interakcie bude na Slovensku upozorňovať nová aplikácia.
      
Bezplatná aplikácia o nežiaducich kombináciách bude od júla dostupná na webe interakcieliekov.sk. Po zaregistrovaní a zadaní užívaných liekov pacient získa informácie o miere rizika danej kombinácie liekov či nevhodných potravinách. Do projektu je zapojených 200 lekární, ktoré pacientovi v prípade jeho záumu poskytnú aj osobnú, rovnako bezplatnú konzultáciu. Vyhovujúci termín návštevy si záujemca bude môcť vybrať na webe lekárne. 

Slovenská lekárnická komora (SleK) si od projektu sľubuje zefektívnenie terapie. Zároveň predpokladá, že aplikácia vzbudí v pacientoch záujem o vlastný zdravotný stav. Zapojené lekárne sú členmi SleK, aspoň jeden farmaceut v nich má absolvovanú špecializáciu v odbore lekárenstvo. 

EU: Nová publikácia predstavuje náš online svet v číslach
Eurostat, štatistický úrad Euróspkej únie, predstavil novú online publikáciu „Digitálne hospodárstvo a spoločnosť v EÚ“. 

K dispozícii je na http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/. Zámerom je poskytnúť používateľsky ústretovým a pútavým spôsobom odpovede na najčastejšie otázky občanov EÚ v oblasti digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

Publikácia je rozdelená na 4 časti:
·         profil digitálnej spoločnosti a podnikov

·         elektronický obchod
·         bezpečnosť internetu a cloud
·         čo je to jednotný digitálny trh

Novinka prináša informácie tak za EÚ ako celok, ako aj za jednotlivé členské štáty a krajiny EZVO.

pondelok 19. júna 2017

Aktuálne: Jednorazové cestovné poistenie 
Z množstva druhov cestovného poistenia Slováci preferujú pri ceste do zahraničia jednorazové cestovné poistenie. A ak dovolenkujú na Slovensku, až tretina sa nepoistí vôbec.  

Jednorazové poistenie pri cestách do v zahraničia využíva 45% ľudí, pričom na cesty po Slovensku si takéto poistenie uzatvára len necelá tretina. Pritom 15% necháva poistenie do zahraničia  na cestovnú kanceláriu, 10% je poistených celoročne a 6% sa spolieha na to, že v prípade potreby využije v zahraničí svoje štandardné zdravotné poistenie. Iba 8% ľudí sa pred cestou do zahraničia nepoisťuje vôbec a celoročné cestovné poistenie má uzatvorené len jednotky percent ľudí. 

V prípade dovoleniek na Slovensku necelá tretia ľudí neuzatvára cestovné poistenie vôbec, 16% sa spolieha na svoje štandardné zdravotné poistenie a len 8% sa poisťuje prostredníctvom cestovnej kancelárie. S poistnou udalosťou v rámci jednorazového cestovného poistenia má pritom skúsenosť 26% ľudí a zároveň je tento produkt cestovných poistení najčastejším typom, ktoré respondenti využívajú.

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere Slovakia, ktorého sa zúčastnilo tisíc respondentov internetovej populácie starších než 18 rokov.
Radíme: Letná zábava za málo peňazí
Aj podľa prieskumu KRUK si len 2% ľudí, ktorí si plánujú vziať v blízkej budúcnosti nejaký úver, peniaze požičiava na dovolenku. Najčastejšími dôvodmi pôžičiek sú zaobstaranie či stavba bývania (44%), nákup vybavenia bytu (25%) a kúpa auta (24%).

Na prázdniny či dovolenku si požičiavajú najčastejšie obyvatelia Žilinského a Banskobystrického kraja, ktorí zároveň priznávajú, že nemajú buď žiadne, alebo majú veľmi obmedzené znalosti finančných produktov. Letné prázdniny však môžu priviesť do finančných problémov aj rodičov, ktorí sa so svojimi deťmi na žiadnu dovolenku nechystajú. Pokiaľ chodia do práce a nemôžu zveriť deti prarodičom, neostáva im iné, než investovať niekoľko stovák eur do súkromnej škôlky alebo deťom zaplatiť pobyt v tábore či inú celodennú aktivitu. Na súkromnú škôlku je potrebné počítať aj viac než 400 eur za mesiac, týždenný pobyt v tábore stojí okolo 150 eur a deň strávený na kúpalisku alebo výlet do zoo vyjde na 30 až 60 eur. S koncom letných prázdnin navyše náklady rodiny ďalej vzrastú o nákupy nevyhnutnej výbavy do škôlky či školy.

Tipy na letnú zábavu za málo peňazí
Zapátrajte vo svojom okolí aj na internete a naplánujte si výlety, ktoré vás nebudú stáť zbytočne veľa peňazí.
  • Vyhľadávajte detské dni a akcie s nízkym či dobrovoľným vstupným. Usporadúvajú ich rôzne mestské časti, obce, spolky a organizácie (napr. dobrovoľní hasiči, domovy detí atď.).
  • Vyhýbajte sa kolotočom a vezmite deti radšej do parku alebo na ihrisko. Kolotočové atrakcie sú predražené a zabavia deti len na krátku chvíľu. Na ihrisku si zašportujú a možno aj nájdu nových kamarátov.
  • Namiesto návštevy aquaparku zvoľte prírodné kúpalisko – deti sa zabavia rovnako a ušetríte desiatky eur.
  • Pokiaľ prarodičia nemôžu strážiť deti celý deň, skúste si dohodnúť prácu domov a využite babičky a dedkov napríklad aspoň na predpoludnie.
  • Berte si na výlety desiate – jedlo a pitie pri stánkoch a v reštauráciách sú drahé, vezmite deťom desiatu a kúpte im napríklad len zmrzlinu.

Počas letných mesiacov sa pravidelne rozširujú možnosti privyrobenia si. Mnoho sezónnych prác či brigád je možné vykonávať aj pri zamestnaní alebo počas víkendov a privyrobiť si tak na splácanie úveru alebo na letné aktivity s deťmi. Hodinová mzda brigádnikov sa pohybuje zhruba od 2 do 4 eur. Podľa nového zákona pritom majú brigádnici povinnosť platiť zo svojho zárobku sociálne poistenie vo výške 7% mzdy. Jedinú výnimku majú študenti do 26 rokov s priemerným mesačným zárobkom pod 200 eur.
Trend: Dovolenkujeme najradšej v zahraničí
Sedem z desiatich Slovákov si môže dovoliť dovolenky, niektorí aj viackrát do roka. Preferujeme pobyty v zahraničí, a to aspoň na 10 dní a podľa možností aj so službami all inclusive. A v lete smerujeme zväčša k moru.

Viac ako polovica opýtaných sa s výdavkami na dovolenky počas roka dokáže zmestiť do sumy 600 eur na osobu. Približne pätina má na tieto účely vyčlenený rozpočet od 200 do 400 eur. Pre 4% opýtaných nie je problém minúť na dovolenky za rok aj 2 tisíc eur. Jeden zo sto Slovákov sa dokonca dostane až na sumu 4 tisíc eur. Približne štvrtina ľudí na Slovensku sa však na dovolenku nedostane vôbec, pretože na to jednoducho nemajú. Viacerí Slováci tiež dovolenkujú striedmejšie. Keby mali možnosť vybrať si medzi luxusnou a skromnejšou verziou dovolenky, dve tretiny by volili tú lacnejšiu verziu. Vyše 70% respondentov si dovolenky hradia výlučne z vlastných úspor, 13% dovolenku radšej odloží a vyberie sa na ňu až vtedy, keď si na ňu našetria.

Zaujímavosťou je, že čoraz viac sa stáva populárnejším ubytovanie v súkromí, napríklad cez Airbnb. Dnes už nie sme tak závislí na cestovných kanceláriách, ako tomu bolo v minulosti. Dokážeme si sami vybaviť pobyt podľa vlastných predstáv, online si objednať výhodné ubytovanie alebo letenku či dojednať si zážitkovú turistiku priamo na mieste. Podľa prieskumu si najviac Slovákov berie do zahraničia hotovosť vo výške od 200 do 400 eur. Približne pätina respondentov má k dispozícii raz toľko, teda až do 800 eur. Stále pritom najčastejšie platíme v hotovosti. Tretina kombinuje hotovosť a platobnú kartu a ďalších 14% platí hlavne kartou.


Prieskum v máji 2017 realizovala agentúra STEM/MARK pre Home Credit Slovakia na reprezentatívnej vzorke slovenskej populácie 512 respondentov.
EU: Nové limity pre skleníkové plyny
Európsky parlament po rozprave o zámere vlády USA odstúpiť od parížskej klimatickej dohody schválil nové povinné obmedzenia emisií skleníkových plynov v EÚ do roku 2030.

Nové limity pre vybrané odvetvia by mali prispieť k  dosiahnutiu celkového cieľa EÚ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 40% v porovnaní s úrovňou z roku 1990, ku ktorému sa únia zaviazala v parížskej klimatickej dohode. Nové nariadenie rozdelí celkový cieľ EÚ medzi jednotlivé členské štáty zavedením záväzných národných stropov pre odvetvia, ktoré nie sú súčasťou trhu EÚ s emisiami CO2. Vzťahovať sa tak bude na sektor poľnohospodárstva, dopravy, výstavby a odpadu, ktoré sa súhrne podieľajú na tvorbe približne 60% emisií skleníkových plynov EÚ. V týchto sektoroch by do roku 2030 malo dôjsť k 30% zníženiu emisií v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

Každý členský štát by sa mal vydať na cestu postupného znižovania emisií, pričom výpočet trajektórie emisných redukcií by mal podľa poslancov začať už v roku 2018, a nie v roku 2020, ako pôvodne navrhovala Európska komisia. Zákonodarcovia sa tak chcú vyhnúť nárastu emisií v prvých rokoch platnosti nových pravidiel a zabrániť odďaľovaniu napĺňania emisných cieľov. So zámerom zaistiť dlhodobú predvídateľnosť poslanci navrhujú stanovenie cieľa aj na rok 2050. Ten by mal spočívať v 80% znížení emisií skleníkových plynov v porovnaní s úrovňou z roku 2005.

Parlament chce členským štátom uľahčiť napĺňanie ich cieľov aj prostredníctvom ustanovenia, ktoré by im umožnilo využiť v danom roku až 10% svojich budúcoročných emisných kvót. Emisný strop v nasledujúcom roku by sa následne znížil o objem prenesených emisií. Súčasťou poslancami schváleného textu je aj odmena vo forme zvýšenej flexibility pre členské štáty, ktoré prijmú opatrenia na znižovanie emisií ešte pred rokom 2020.