piatok 30. júna 2017

5G: Prvé diaľkové riadenie automobilu
Na konferencii Mobile World Congress Shanghai 2017 bola úspešne demonštrovaná prvá technológia diaľkového ovládania automobilu na báze 5G.

Pri skúške sa vodič nachádzal vo vzdialenosti viac ako 30 kilometrov od vozidla. Niekoľko videokamier s vysokým rozlíšením, ktoré boli nainštalované vo vozidle, poslali vodičovi real-time HD videá a poskytli mu tak 240-stupňový pohľad na okolie vozidla cez širokopásmovú sieť 5G. (Vrátane periférneho videnia, bez obracania hlavy, priemerná osoba má binokulárne zorné pole okolo 180-190 stupňov.) Riadiace signály pre volant, plynový pedál a brzdy boli tiež prenesené cez 5G sieť, ktorá poskytla ultraľahkú latenciu potrebnú na podporu okamžitej reakcie na rôzne podmienky na ceste. Z jeho vzdialenej polohy vodič dokázal udržať plnú kontrolu nad vozidlom po celý čas.

Nízka latencia a vysoká šírka pásma 5G sietí sú nevyhnutné pre splnenie požiadaviek na diaľkové ovládanie aplikácií pre HD video streaming, rýchlu odozvu a spoľahlivé pripojenie. V tejto konkrétnej skúške dosahovala ultra vysoká šírka pásma 5G požadovanú rýchlosť pre bezchybné HD video spojenie medzi vozidlom a vodičom po celý čas. End-to-end latencia pre všetky funkcie riadenia vozidla bola menej ako 10 milisekúnd (latencia pre nové milisekunda). To znamená, že pri jazde vozidla rýchlosťou 30 km/hod. bola vzdialenosť medzi brzdením a skutočným spomalením len osem centimetrov.

Diaľkové ovládanie vozidiel má v budúcnosti široké využitie najmä v mimoriadne tvrdých alebo nebezpečných prostrediach (ťažobné miesta a miesta na likvidáciu odpadu), alebo keď je práca na diaľku účinnejšia (zhutňovanie veľkých plôch pôdy pomocou diaľkovo ovládaného parného vozíka). Môže byť použité aj na doplnenie autonómnych vozidiel. Napríklad pri diaľkovom riadení môže jedna osoba ovládať celú flotilu vozidiel, alebo ručne zasahovať do situácií vyžadujúcich ľudské vstupy (vzdialené riadenie zdrojov zdieľania vozidiel) či v núdzových situáciách (záchranné misie v zónach katastrofy).

Prvý test diaľkového riadenia osobného vozidla prostredníctvo siete 5G zrealizovali:

Huawei (bezdrôtové 5G pripojenie), SAIC Motor (inteligentné vozidlo GM iGS) a china Mobile (konektivita). 
Aktuálne: Podpora pre smart cities
Súkromná podpora z USA a Kanady, milión eur zo štátnej kasy a zvyšok z vlastného vrecka. Tak si predstavuje financovanie riešení pre inteligentné mestá úrad podpredsedu vlády Petra Pellegriniho.

Slovenská vláda už schválila jeho materiál o podpore inovatívnych projektov pre mestá a regióny. Nasledovať bude vyhlásenie výzvy pre malých a stredných podnikateľov s nápadmi, ako vylepšiť a zatraktívniť život v našich mestách a obciach. Severoameričania im na projekty prispejú nielen finančne, ale ponúknu aj svoje know-how. Slovákov pustia na stáže do svojich technologických centier.


„Naši podnikatelia si otestujú svoje nápady v špičkových podmienkach“, dodáva vicepremiér Pellegrini. Jeho úrad a ministerstvo zahraničných vecí už v tejto súvislosti pripravujú memorandum, ktoré slovenská vláda podpíše s vládou americkej Virgínie.
Radíme: Odmena za vysvedčenie
Koniec školského roka je tu a dnes aj deň odovzdávania vysvedčenia. Niektorí rodičia v tom majú jasno, iní možno riešia dilemu: odmeňovať školákov za vysvedčenie aj keď to nebudú samé „čisté“? Odborníci radia: určite áno, ale robte to tak, aby dieťa malo z darčeka dlhodobý úžitok.

Odmena za koncoročné vysvedčenie je ocenením celoročnej snahy dieťaťa za úsilie v škole a pri domácich úlohách. „Ako rodičia si musíme navyše ceniť snahu dieťaťa a jeho ochotu 10 mesiacov v roku usilovne sa učiť a plniť si povinnosti voči škole. Aj keď to hodnotenie na konci nežiari jednotkami, ocenenie či  pochvalu si zaslúži“, hovorí detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková. Ako ale nájsť správnu mieru odmeňovania v dnešnom konzumnom svete, keď svoje deti zahŕňame vecami často aj bez príležitosti? Podľa psychologičky sú práve rodičia pre deti najlepším príkladom - a to aj v učení, prístupe k práci a aj k materiálnosti dnešného sveta. Deti majú vo väčšine slabšiu vnútornú motiváciu učiť sa. Jedno-dve z desiatich sa učia preto, že ich to naozaj baví. A tak sú motivátori rodičia. Často si berieme na pomoc aj darček, no určite by mal byť primeranej hodnoty.

Drahý darček alebo symbolický? Deti čakajú, že ich ocenenie bude aj materiálne, no nie obrovské - malé autíčko, kniha, talizman. Každý rodič vie, po čom jeho dieťa túži a malé ocenenie, primerane jeho možnostiam či predstavám o darčeku dieťa nepokazí. Drahá vec je pre každú rodinu niečo iné, radšej by sme sa pri výbere darčeka mali namiesto ceny sústrediť na veci, ktoré nemusia stáť veľa, ale dieťa ich využije napríklad počas prázdnin, či už na cestách, v tábore, pri mori alebo na horách či u babičky na dedine. Vhodnou odmenou môže byť aj zážitkový darček v podobe netradičného výletu do prírody či rodinných cyklopretekov.

7 psychologický rád ako si poradiť s výsledkami v škole
1. Zaujímajte sa nielen o výsledky, ale o to, čo sa vaše dieťa v škole učí.
2. Oceňte snahu rovnako ako úspechy, nič nie je samozrejmé  - ak sa mu niečo mimoriadne vydarí, odmeňte ho drobnou pozornosťou.
3. Hodnoťte známky svojho potomka podľa jeho schopností - berte svoje dieťa také, aké je, pre jedného je dvojka neúspech a pre iného je trojka skvelé víťazstvo.
4. Za zlé známky dieťa netrestajte, hľadajte spolu príčinu.
5. Ak dieťa trvalo nosí známky pod svoje možnosti, zvýšte kontrolu - venujte sa mu, hovorte o tom, čo sa učia, stanovte mu konkrétne ciele a dozerajte na ich plnenie.
6. Podporujte ho v tom, kde sa mu darí, aj mimo školy.

7. Chváľte dieťa kedykoľvek si to zaslúži, podporíte jeho sebavedomie.

štvrtok 29. júna 2017

e-Schránka: Udelené oprávnenia možno zmeniť
Zmenu udeleného oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou fyzickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa, právnickej osoby a orgánu verejnej moci je najnovšie možné vykonať bez nutnosti zrušenia a následného udelenia oprávnenia.

Po prihlásení sa do schránky sa v sekcii Môj profil“ v časti Zobrazenie oprávnení“ zobrazí zoznam subjektov, ktoré už majú udelené oprávnenia. Cez možnosť Upraviť“, nachádzajúcu sa pri mene/názve subjektu, získate prístup k zmenovému formuláru, po ktorého odoslaní Vám aj subjektu, ktorému meníte oprávnenie, príde do elektronickej schránky potvrdenie o zmene zastupovania.


Viac informácií nájdete v sekcii Návody na portáli slovensko.sk.
STK: Motoristi robia rovnaké chyby

Aké sú najčastejšie problémy, kvôli ktorým motoristi neprejdú technickou kontrolou? Technik STK sa nerozhoduje podľa svojho uváženia, keďže presné pravidlá stanovuje štát. Zároveň je pod neustálym drobnohľadom kamier.

Technická prehliadka obyčajne trvá 20 až 40 minút a pozostáva z viacerých stanovíšť, na ktorých sa kontroluje takmer všetko. Tajomník Národnej asociácie STK Peter Hulman odporúča ešte pred STK urobiť rýchlu kontrolu a pripraviť si všetko, čo si má so sebou vodič priniesť. Skontrolovať je potrebné svetlá, smerovky, stierače, vodu do ostrekovača či dátum platnosti lekárničky.
„Akékoľvek opravy okrem nastavenia sklonu svetlometov v priebehu kontroly sú prísne zakázané. Technikovi hrozí pokuta 165 eur. Dokonca nemôže zákazníkovi ani doliať vodu do ostrekovača“, dopĺňa P. Hulman.

Jednou z najčastejšie sa opakovaných príčin neabsolvovania STK je nepredloženie osvedčenia o evidencii časť II (po starom veľký technický preukaz). Šoféri na STK tiež chodia občas s nezapísanými zmenami. Najmä pneumatiky s iným rozmerom alebo čelné ochranné rámy sú dôvody, pre ktoré auto bez zápisu do technického preukazu jednoducho nemôže byť spôsobilé rovnako ako nečitateľné alebo inak výraznejšie poškodené EČV, nefungujúce alebo vypálené žiarovky svetlometov či nefunkčné nastavenie výšky svetiel. Sú však aj závady, o ktorých majiteľ auta nemusí vedieť: nezhodné pneumatiky na jednej náprave, pneumatiky s nižším rýchlostným indexom než je zapísaný v technickom preukaze, nalepené neschválené fólie na predných sklách, nefunkčné sťahovanie okien či poškodený výrobný štítok alebo skorodované vyrazené VIN číslo.

EU: Nové pravidlá uľahčia cezhraničné insolvenčné konania
Od pondelka 26. júna t.r. začínajú v Európskej únii platiť nové pravidlá o cezhraničných insolvenčných konaniach, ktoré sa zameriavajú na účinnejšie a efektívnejšie vymáhania pohľadávok v tejto oblasti.


Pre podniky to bude znamenať ľahšiu reštrukturalizáciu a pre veriteľov vyššiu návratnosť. Nariadenie zároveň zabezpečuje uznávanie súdnych rozhodnutí súvisiacich s insolvenčnými konaniami v rámci celej EÚ.

Hlavné prvky nových pravidiel:
•             Širší rozsah pôsobnosti: Nové pravidlá sa vzťahujú na širšiu škálu vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní. Určité moderné a efektívne typy vnútroštátnych reštrukturalizačných konaní neboli zastrešené starým súborom pravidiel, čiže nemohli byť použité v cezhraničných prípadoch. Odteraz je možné na záchranu podnikov alebo na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov v iných krajinách EÚ uplatniť moderné vnútroštátne reštrukturalizačné konania.

•             Zvýšená právna istota a ochrana proti bankrotovej turistike: Ak dlžník premiestni svoje sídlo krátko pred tým, ako podá návrh na insolvenčné konanie, súd bude musieť starostlivo preskúmať všetky okolnosti prípadu s cieľom zistiť, či je premiestnenie sídla skutočné a či sa ním nesleduje využitie miernejších pravidiel insolvenčného konania. Vnútroštátny súd bude musieť overiť, že dlžník nekoná ako „bankrotový turista“.
•             Zvýšené šance na záchranu spoločností: Nové pravidlá vylučujú „vedľajšie konania“ (konania začaté súdmi v inom členskom štáte EÚ ako v štáte, v ktorom má spoločnosť sídlo). Uľahčí sa tým reštrukturalizácia podnikov v cezhraničnom kontexte. Pravidlá súčasne poskytnú záruky na zabezpečenie záujmov miestnych veriteľov.
•             Insolvenčné konania skupiny spoločností: Novými pravidlami sa zavádza rámec pre insolvenčné konania skupiny spoločností. Zvýši sa tým efektívnosť insolvenčných konaní zahŕňajúcich jednotlivých členov skupiny spoločností. Na druhej strane sa takouto úpravou zvýšia šance na záchranu skupiny ako celku.
•             Prepojenie insolvenčných registrov: Vnútroštátne elektronické insolvenčné registre budú do leta 2019 prepojené v celej EÚ. Zjednoduší sa tým získavanie informácií o insolvenčných konaniach v iných krajinách EÚ.

streda 28. júna 2017

Upozorňujeme: Nové masové vírusy

Dnes ráno bola zaznamenaná vlnu ďalších rozsiahlych ransomvérových útokov, ktoré zasiahli organizácie najmä na Ukrajine, v Rusku a západnej Európe. Ransomvér je vyšetrovaný pod názvom ExPetr (nejde o variant ransomvéru Petya ako naznačovali prvé správy).

Vzhľadom na stále prebiehajúce vyšetrovanie sa nedá ešte hovoriť o konkrétnom rozsahu, systémy Kaspersky Lab však predbežne zachytili okolo 2-tisic útokov. Útočníci požadujú vo väčšine  prípadov výkupné vo výške 300 dolárov v bitcoinoch za sprístupnenie dešifrovacieho kľúča na odblokovanie zašifrovaných súborov. Na rozdiel od prípadu Wannacry je táto technika účinná, pretože útočníci požadovali od obeti zaslanie čísla peňaženiek prostredníctvom emailu na wowsmith123456@posteo.net
, čím potvrdia transakciu. Zdá sa ale, že memontálne je už tento emailový účet zrušený, čo znemožňuje súčasným obetiam dostať sa k dešifrovacím kľúčom. Včera v neskorých večerných v hodinách obsahovala bitcoinová peňaženka 24 transakcií v hodnote 2.54 BTC, čo je približne 6-tisíc amerických dolárov.

Ransomvér využíva na svoje rozšírenie vlastne nástroje a la Mimikatz. Tie dokážu vytiahnuť potrebné  prístupové dáta z procesu http://lsass.exe. Hneď po tom sú tieto dáta presunuté ďalej cez PsExec nástroje alebo WMIC na distribúciu vo vnútri siete (cez PsExec nástroje alebo WMIC).
EU: Pokuta 2,42 miliardy eur pre  Google
Európska komisia udelila rekordnú pokutu za zneužitie dominantného postavenia na trhu. Podľa zistení poskytoval vyhľadávač Google nezákonnú výhodu vlastnej službe porovnávania cien Google Product a zároveň spôsobil, že konkurenčné služby porovnávania cien mali v jej výsledkoch vyhľadávania cielene nižšie umiestnenie.

Prešetrovanie tiež ukázalo, že v dôsledku nezákonného postupu spoločnosti sa internetová premávka jej služby porovnávania cien Google Product výrazne zvýšila, zatiaľ čo konkurenti dlhodobo zaznamenávali značné straty v premávke. Tieto náhle poklesy nebolo pritom možné vysvetliť inými faktormi. Niektorí konkurenti sa prispôsobili a podarilo sa im premávku zvýšiť, avšak nikdy nie v plnom rozsahu. Postup Google tak potláčal hospodársku súťaž na trhoch porovnávania cien založenú na kvalite výrobkov, v dôsledku čoho prišli európski spotrebitelia o možnosť skutočnej slobodnej voľby.


Spoločnosť Google má teraz 90 dní na to, aby tieto praktiky ukončila a aby sa zdržala akéhokoľvek opatrenia, ktoré by malo rovnaký alebo podobný cieľ alebo účinok. V opačnom prípade bude musieť uhradiť penále až do výšky 5% priemerného denného celosvetového obratu spoločnosti Alphabet, ktorá je jej materskou spoločnosťou. V rozhodnutí sa zároveň prikazuje, aby Google dodržiaval jednoduchú zásadu, a to poskytovať rovnaké zaobchádzanie konkurenčným službám porovnávania cien, aké poskytuje svojej vlastnej službe.

Pokuta 2,424.495.000 eur zohľadňuje trvanie a závažnosť porušení. Vypočítaná bola na základe výšky príjmov, ktoré Google získalo zo svojej služby porovnávania cien v 13 dotknutých krajinách EHP.
Radíme: Ako odfotiť perfektný portrét II.
Na vytvorenie kvalitnej portrétovej fotografie sa dnes už nepoužíva iba drahá zrkadlovka, ale čoraz viac smartfón so špičkovým fotoaparátom. Potrebné je ale doržiavať overené rady. Vedeli ste napríklad, že si môžete sami vyrobiť fotografickú odrazku, alebo že na ostrom slnku si môžete pomôcť bleskom?

Hrajte sa s hĺbkou ostrosti - portrét je intímna fotografia, ktorá počíta s blízkosťou medzi fotografovaným modelom a človekom pozorujúcim fotografiu. Tento dojem možno dosiahnuť pri využití hĺbky ostrosti, kedy je fotografovaný model perfektne zaostrený a pozadie za ním rozostrené.

Využite fotografickú odrazku - toto pre fotografa nevyhnutné príslušenstvo sa pri tvorbe portrétov ukazuje ako nenahraditeľné. Poskytuje svetlo pre osvetlenie tienistých oblastí, zmäkčuje svetlo (biele odrazky) alebo pridáva tvári teplejšie (zlatá odrazka) alebo chladnejšie (strieborná odrazka) tóny. Odrazku si môžete ľahko vyrobiť sami za použitia kusu polystyrénovej peny, zadnej strany kalendára tlačeného na umelecký papier alebo prilepením hliníkovej fólie (alobalu) na kartónovú krabicu.

Zaostrite na oči - keď fotografujete s dlhou závierkou (čo je pre rozostrené pozadie ideálne), je rozsah ostrenia veľmi malý a ľahko sa stane, že zaostrenie nie je finálne tam, kde byť malo. V prípade portrétu by ste mali ostriť na oči modela (pri väčšom detaile) alebo na hlavu (pri širšom zábere), preto je lepšie manuálne zadať body ostrenia autofocusu.

Počkajte na popoludnie - nie je žiadnym tajomstvom, že fotografia je umením svetla. Rovnako ako pri fotografovaní všeobecne aj pri portréte je najlepšie využiť prirodzené osvetlenie. V rozpore s tým, čo by ste možno predpokladali, je najlepšou voľbou nie ostré obedňajšie svetlo, ale mäkšie a menej priame svetlo neskorého popoludnia.

Na otvorenom slnku použite blesk - ak nemáte k dispozícii nič, čo by ste mohli použiť ako odrazové sklá a potrebujete vyvážiť ostré svetlo, ktoré vytvára silné tiene na tvári modela, môžete si pomôcť bleskom. Blesk zahladí tiene a zjemní svetlo dopadajúce na tvár.


Špeciálne funkcie - na zhotovenie kvalitnej portrétovej fotografie vznikajú samostatné funkcie aj u smartfónov, napr. 3D technológia na detekciu tváre. Tá precízne rozpoznáva fotografovanú tvár a umožňuje tak zachytiť plnú ostrosť, zatiaľčo pozadie fotky je profesionálne rozmazané (bokeh). 
EU: Prísnejšie pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a financovaniu terorizmu
Od pondelka 26. júna t.r. nadobudla účinnosť štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorá posilňuje už existujúce pravidlá v tejto oblasti a zefektívňuje tiež boj proti financovaniu terorizmu. Pravidlá zároveň zlepšujú transparentnosť, ktorá je potrebná na zamedzenie daňovým únikom. Smernica je odpoveďou na zistenia v súvislosti s aférou Panama Papers.


Zavádza nasledovné zmeny:
•             sprísňuje povinnosť bánk, právnikov a účtovníkov, pokiaľ ide o posudzovanie rizík,
•             v prípade spoločností stanovuje jasné požiadavky na transparentnosť ohľadom ich skutočného vlastníctva. Informácie o skutočnom vlastníctve budú uložené v centrálnych registroch, ako sú napríklad obchodné registre, a budú k dispozícii úradom členských štátov a povinným osobám,
•             uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami v členských štátoch s cieľom identifikovať a sledovať podozrivé prevody peňazí v záujme predchádzania a odhaľovania trestnej činnosti alebo teroristickým aktivitám,
•             stanovuje jednotnú politiku voči nečlenským, tretím krajinám, ktoré majú nedostatočné systémy boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
•             posilňuje právomoci príslušných orgánov udeľovať sankcie v tejto oblasti.

Členské štáty mali do 26.6.2017 oznámiť, ako sa im podarilo túto smernicu transponovať do svojich právnych predpisov. Európska komisia teraz začne tento stav kontrolovať a v prípade, že členské štáty doposiaľ neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi urýchlene hľadať riešenia.

Komisia dnes zároveň zverejnila správu, v ktorej v súlade s požiadavkami novej smernice posudzuje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v rôznych odvetviach a v súvislosti s rôznymi finančnými produktmi. Identifikuje oblasti, v ktorých existuje najväčšie riziko prania špinavých peňazí, ako aj najrozšírenejšie techniky, ktoré používajú páchatelia týchto trestných činov.

utorok 27. júna 2017

Upozorňujeme: Nebezpečná kosačka
Lidl Slovenská republika zverejnil varovanie od Grizzly Tools GmbH & Co. KG pred ďalším používaním výrobku Aku kosačka FRMA 36/2 B1, ktorá sa predávala pod značkou Florabest.

 
S ohľadom na ochranu spotrebiteľov menovaný dodávateľ preventívne vyzýva zákazníkov, ktorí si zakúpili výrobok Aku kosačka FRMA 36/2 B1 značky Florabest (IAN kód 282231), aby tento výrobok ďalej nepoužívali a priniesli ho späť do ktorejkoľvek predajne Lidl vrátane k tomu prislúchajúcich batérií. Vzhľadom na výrobnú vadu môže pri používaní tohto výrobku dôjsť k vzniku požiaru. Aku kosačku FRMA 36/2 B1 predával Lidl od 20. apríla 2017 za 249,99€. 


V prípade, že ste si spomenutý výrobok zakúpili, môžete ho kedykoľvek priniesť späť do predajne, pričom Vám budú vrátené peniaze, a to aj bez nutnosti predloženia pokladničného bloku. 
Radíme: Ako odfotiť perfektný portrét I.
Portrét je jedna z najdôležitejších, ale aj najťažších foriem fotografie. Pri jeho vzniku je dôležitá nielen práca so samotným fotografickým zariadením a so svetlom, ale aj s osobou, ktorá je vaším modelom. Inšpirujte sa našimi užitočnými tipmi.

Kľúčom je prirodzenosť - ak chcete urobiť portrétovú fotografiu, ktorá pritiahne pozornosť, pamätajte, že kľúčom je prirodzenosť. Nesnažte sa predstierať, že model je niekým iným ako v skutočnosti. Netlačte ho výhradne a bezprízorne len do svojich predstáv. Ak sa tomuto vyhnete, ľudia to na fotografii spoznajú a ocenia.

Vyskúšajte najrôznejšie pozície - postavenie hlavy, posadenie rúk, smer pohľadu alebo ramien. Všetky tieto elementy dokážu úplne ovplyvniť charakter a posolstvo fotografie. Ak ste v oblasti portrétu začiatočníkom, skúste si najskôr prezrieť rad iných fotografií pre inšpiráciu. Pozorne ich sledujte a hľadajte zaujímavé elementy. Počas vlastného fotenia potom sledujte množstvo snímok s najrôznejším aranžmá, a potom hľadajte tú najlepšiu. Čoskoro bude schopní svoj model inštinktívne naviesť.

Spojenie medzi fotografom a modelom - hovorte so svojim modelom, pomôžte mu uvoľniť sa, vysvetlite mu svoju ideu, počas fotenia mu raďte a takisto počúvajte jeho postrehy. Nie je nič horšie ako vystresovaný a napätý model. Či už chcete dosiahnuť úplne prirodzený efekt, alebo práve hľadáte tú správnu pozíciu, dôležité je, aby sa váš model cítil pohodlne.

Nebuďte otrokom kompozície - skúste prísť s takou kompozíciou, ktorá bude sedieť danej osobe najlepšie, či už ide o situovanie či osvetlenie. Nemusíte sa držať zažitých konvencií, kedy hlavný model na fotografiu bežne zaberá ¾ priestoru. Vyskúšajte asymetrickú kompozíciu, prípadne experimentujte s prázdnymi priestormi.


Využite vzájomne ladiace farby - portrét je forma, kde je pozornosť publika väčšinou zameraná na jeden objekt – tvár modelky. Ak je vo vašich silách voliť prostredie, kde sa bude fotografovať, skúste zvoliť farbu prostredia/pozadia a odevu modelky tak, aby navzájom ladili a dopĺňali sa. Pomôže vám to dosiahnuť chceného efektu a pritiahnuť požadovanú pozornosť. Nemáte zrovna cit na to, ktoré farby spolu ladia? Potom sa skúste pozrieť okolo seba, alebo jednoducho zabrowsujte na internete.
EU: 2,7 miliardy eur na 152 projektov v oblasti dopravy
Európska komisia  predstavila návrh investovať 2,7 miliardy eur do kľúčových dopravných projektov, ktoré podporujú konkurencieschopnú, čistú a prepojenú mobilitu v Európe. Medzi nimi je aj 13 projektov zo Slovenska.


Vybrané projekty sú väčšinou zamerané na strategické úseky európskej dopravnej siete so zámerom prispieť k modernizácii železničných tratí, odstraňovaniu prekážok brzdiacich dopravu a zlepšovaniu cezhraničných prepojení, k inštalácii zariadení na dodávku alternatívnych palív, ako aj k realizácii inovačných riešení riadenia dopravy. Najväčšia časť finančných prostriedkov sa vyčlení na rozvoj európskej železničnej siete (1,8 mld. eur), dekarbonizáciu a modernizáciu cestnej dopravy a rozvoj inteligentných dopravných systémov (359,2 mil. eur) a zavádzanie systémov manažmentu letovej prevádzky (311,3 mil. eur).

V rámci Slovenska bolo na financovanie vybraných 13 návrhov (z celkovo 18 podaných) za viac ako 153 miliónov eur. Medzi vybranými návrhmi sú napríklad vypracovanie prípravných štúdií na modernizáciu 26 km dlhého úseku železničnej trate Malacky-Kúty, vybudovanie 144 nabíjacích staníc so striedavým a jednosmerným prúdom a 23 rýchlonabíjačkiek pre elektromobily v Bratislave, Ľubľane a Záhrebe, či zavedenie GSM-R na komunikáciu medzi vlakom a kontrolnými centrami železničnej regulácie pozdĺž 329 km dlhého úseku železničnej trate Varín-Košice-Čierna nad Tisou.

Tieto investície sa uskutočnia v rámci Nástroja na prepájanie Európy, finančného mechanizmu EÚ na podporu budovania sietí infraštruktúry a prinesú 4,7 miliardy eur z verejných i zo súkromných zdrojov. Komisia tak plní svoj Investičný plán pre Európu a záväzok prepojiť Európu vrátane nedávno vyhláseného programu Európa v pohybe.

pondelok 26. júna 2017

Novinka: Profesionálna vnučka
Osamelosť patrí medzi najväčšie problémy dôchodcov. Podľa štatistík až štvrtina slovenských domácností je jednočlenných a väčšinou ide o dôchodcov. Z osamelosti sa seniori postupne dostávajú do depresie, prejavia sa u nich úzkostné stavy, smútok až strata zmyslu života.

Aj v tomto prípade platí, že najlepšia je prevencia a preto vznikol zaujímavý projekt na podporu spoločenskej komunikácie. Profesionálna vnučka niekoľkokrát za týždeň zatelefonuje seniorovi,  vypočuje ho, porozpráva sa s ním, čím sa zmenší pocit osamelosti a zastúpi zaneprázdnenú alebo chýbajúcu rodinu. Službu využívajú  nielen seniori, ale aj rodiny so znevýhodneným príbuzným, ktorý sa potrebuje porozprávať a nájsť si priateľa. Profesionálna vnučka je k dispozícii aj v prípade, ak ste pracovne vyťažení, potrebujete vycestovať a nemáte možnosť pravidelne udržiavať kontakt so svojimi starkými a radi by ste sa ubezpečili, že sú v poriadku. Na základe svojich skúseností dokáže autorka projektu rozpoznať a identifikovať zmenu v správaní, čo môže prispieť k včasnej diagnostike psychického či zdravotného problému. Rovnako, ak sa klientovi nedovolá, upozorní rodinu.


Profesionálna vnučka ponúka tiež možnosť adoptovať si dôchodcu, ktorému môžete službu prefinancovať. Rovnako sa na stránke môžu prihlásiť dôchodcovia, ktorí by o službu mali záujem, ale nemôžu si ju dovoliť. Pokúsia sa im nájsť sponzora. 
Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika
Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a vo Švédsku. Môžu sa však vyskytovať aj na Slovensku alebo v internetových elektronických obchodoch.
 
Prvým nebezpečným výrobkom je súprava - rúž na pery a ceruzka Lipstic & Lipliner – Red Lips značky Max & More (výrobná dávka/typ: Article Nr. 2546776, typ: Red, Vibrant Red, Classic red, Dark Red, Batch: 08/2016, EAN: 8733131209890) z Číny. Vo výrobku sa nachádza zakázané olovo (604 mg.kg-1 ). 

Druhým nebezpečným výrobkom sú pásiky na bielenie zubov CREST 3D White Whitestrips Supreme Flexfit značky CREST (výrobná dávka/typ: (L) 6225V44, čiarový kód: 8971400046) USA. Ide o neregistrovaný dovoz, výrobca nevyrába tento výrobok pre spotrebiteľov v EU. Samotný výrobca potvrdil, že výrobok nie je určený pre spotrebiteľov v EÚ a nepredáva tieto výrobky na európskom trhu. Predáva sa však spotrebiteľom cez internet. Obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (horný pásik – 9,8% a dolný pásik – 10% peroxidu vodíka). 

e-Schránka: Nový dizajn
Nový dizajn zabezpečí jednoduchšiu elektronickú komunikáciu s verejnou správou. Priblíženie vizuálu elektronických schránok prostrediu emailového klienta umožní používateľom využiť svoje predchádzajúce skúsenosti s bežnou elektronickou komunikáciou.

Od 1. júla budú na portáli slovensko.sk dostupné schránky v novom dizajne s upravenými existujúcimi funkciami. V priebehu júla budú mať používatelia k dispozícii nasledujúce vylepšenia, ktoré vyplynuli z verejného prieskumu:
  • zjednodušenie a zjednotenie výberu a listovania v zozname správ,
  • zvýraznenie možnosti odhlásenia sa zo schránky,
  • zvýraznenie neprečítaných správ,
  • sprístupnenie žiadostí v schránke na jedno „kliknutie“ alebo v kontexte s konkrétnou funkcionalitou,
  • zjednodušenie nastavenia notifikácií,
  • čitateľnejšie zobrazovanie údajov v doručenke,
  • možnosť nastavenia počtu zobrazovaných správ v priečinku prijatých správ,
  • sprievodca schránkou (jednoduchý sprievodca základnými funkciami schránky),
  • prepínanie medzi schránkami jedného používateľa bez nutnosti odhlásenia sa zo schránky (už len prostredníctvom zadania BOK kódu).
Vo  fáze nasadenia do konca septembra sú naplánované nové funkcionality ako preposielanie správ do emailu či hromadné operácie nad správami (hromadné mazanie správ, presúvanie priečinkov a ukladanie ich obsahu).


V prechodnom období bude dostupná duálna verzia schránok, t. j. starý aj nový vizuál. Obe verzie budú fungovať paralelne tak, aby mali používatelia dostatok času zvyknúť si na nové prostredie a naučiť sa pracovať so schránkou.
SR: Finančná správa získa informácie amerických nadnárodných spoločností

Zástupcovia Slovenskej republiky a Spojených štátov amerických podpísali v holandskom Noordwijku bilaterálnu dohodu o automatickej výmene informácií týkajúcich sa nadnárodných skupín podnikov, tzv. Country by country reporting (CbC správy).

Bilaterálna dohoda upravuje postup, lehoty a technické aspekty automatickej výmeny CbC správ. Tie sú jedinečným nástrojom na identifikáciu rizík pre účely transferového oceňovania a poskytujú komplexné informácie o skupinách nadnárodných podnikov a ich štruktúre, dosahovanom zisku, aktivitách, počte zamestnancov, uhradenej a splatnej dani ako aj iných informáciách v súvislosti s transferovým oceňovaním. Správy budú predmetom analýz a kontrol s cieľom identifikovať škodlivé praktiky, ktoré vedú k umelému presúvaniu ziskov do daňovo zvýhodnených prostredí. Finančná správa takto získa úplný obraz o tom, aká časť ziskov týchto nadnárodných skupín podnikov plynie do schránkových spoločností a môže sa tak zamerať na cielenú daňovú kontrolu.


Je to významný krok v procese sprístupnenia informácií o nadnárodných skupinách podnikov, pričom nie je tajomstvom, že najviac nadnárodných spoločností sídli práve v USA. „Naši špecializovaní pracovníci budú na základe týchto správ identifikovať rizikové subjekty a transakcie pre účel kontroly transferového oceňovania. Som hrdý, že Slovensko je prvá krajina z V4 regiónu a tiež krajina v prvej desiatke na svete, ktorá sa dokázala na podpise s USA dohodnúť v rekordne krátkom čase", povedal Ladislav Hanniker, ktorý podpísal dohodu za SR.

Rovnako ako od USA, Finančná správa SR bude takto dostávať CbC správy od viac ako 50 krajín, kde sídlia materské spoločnosti nadnárodných skupín podnikov. Okrem Slovenskej republiky podpísali včera Spojené štáty americké rovnakú dohodu aj s Lotyšskom a Dánskom.