piatok 15. februára 2019

GDPR: Kontroly by mali začať už tento rok


Výkon kontrol súvisiacich s legislatívou GDPR (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) začne podľa odborníkov v strednej Európe vo väčšom rozsahu tento rok. Od zavedenia nariadenia mali firmy dostatok času na zabezpečenie súladu.

Podľa správy Deloitte, ktorá sa zaoberá problematikou ochrany osobných údajov v ôsmich krajinách regiónu vrátane Slovenska, prevažná väčšina orgánov jednotlivých stredoeurópskych krajín sa od dátumu účinnosti nariadenia z mája 2018 sústreďovala na školiacu činnosť zástupcov spoločností a ich podporu pri implementácii riešení, ktoré majú zabezpečiť súlad s GDPR. „Možno konštatovať, že aj slovenský Úrad na ochranu osobných údajov doteraz zvolil skôr statický prístup, aby mali organizácie čas na prijatie potrebných opatrení a boli tak v súlade s novou legislatívou. Očakávame preto, že výkon kontrol začne v priebehu roku 2019. Tento prístup síce zo strany úradu nebol oficiálne komunikovaný, vyplýva to však z pozorovania situácie na trhu“, vysvetlila Dagmar Yoder.

Organizácie sa na GDPR pripravovali analýzou rozdielov medzi existujúcim stavom ochrany osobných údajov a príslušných požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia, ako aj implementáciou riešení, ktoré mali zabezpečiť súlad s GDPR v stanovenom termíne. Napriek tomu ostáva stále veľa spoločností, ktoré neboli schopné prijať dostatočné opatrenia a potrebné kroky na dosiahnutie súladu so stanovenými povinnosťami. Organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti stačiť. Preto budú aj ďalej skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR.

Na základe výsledkov správy je možné v jednotlivých krajinách regiónu pozorovať rôzne prístupy k regulácii, postupom v rámci úpravy posúdenia vplyvov, zaujímavé aspekty týkajúce sa politík spracúvania, ale aj snahy o úpravu vzťahov v rámci GDPR na úrovni príslušných sektorov. Napr. v Českej republike je už v procese prípravy kódex správania pre oblasť elektronického obchodu, prípadne usmernenia pre malé a stredné podniky.

Novinka: eKasa už od 1. apríla

Povinnosť vo forme eKasy s on-line pripojením do systému finančnej správy vstúpi do platnosti od 1. apríla tohto roka pre nových podnikateľov a od 1. júla 2019 sa bude táto povinnosť vzťahovať na všetkých podnikateľov. Bločky z pokladníc budú obsahovať aj QR kód, ktorý umožní overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu.

Podľa údajov finančnej správy a Slovenskej komory daňových poradcov je v súčasnosti v prevádzke vyše 230.000 elektronických registračných pokladníc. Okolo 90.000 kusov budú podnikatelia prispôsobovať cez aktualizáciu softvéru. Podľa prieskumu agentúry Ipsos o tejto povinnosti síce vie, ale nemá žiadne bližšie informácie pätina podnikateľov. Základné informácie má vyše polovice a detailné informácie má 20 % z nich. eKasu, respektíve riešenie pripravené na eKasu, zatiaľ nemá 75 % opýtaných. Napriek tomu, že eKasu vnímajú ako novú povinnosť, vidia v nej aj mnohé výhody, ako napríklad zjednodušenie komunikácie so štátnou správou (32 % opýtaných), potenciál pre inovácie (21 %) či jednoduché ovládanie (20 %).

Slovenská komora daňových poradcov vidí prínos pri zavádzaní on-line pripojenia pokladníc najmä v efektívnejšom výbere daní a poklese manipulácie s pokladnicami. eKasa prinesie podnikateľom mnohé výhody, akými sú kompletné skladové hospodárstvo, štatistiky predaja, synchronizácia udalostí on-line aj v cloude, manažment stolov pre reštaurácie a kaviarne, vzdialený prístup pre servisné zásahy a ďalšie.

SR: Alternatívnym médiám verí vyše tretina mladých Slovákov

Mladí ľudia vo veku 15 až 24 rokov vyhľadávajú informácie najmä na blogoch. Iba 56 % z nich dôveruje tradičným médiám. Alarmujúce je, že vyše tretina sa prikláňa k alternatívnym webovým portálom.

Prieskum Rady mládeže Slovenska o mediálnej gramotnosti mladých (realizovaný agentúrou FOCUS v októbri 2018) ukázal, ako dôležité je upozorňovať na to, aby sa získané informácie overovali z rôznych zdrojov. Vzrastajúca obľuba alternatívnych médií, ktoré šíria neoverené a zavádzajúce informácie, podkopáva dôveru mladých v informácie z médií. Stredoškoláci a vysokoškoláci získavajú prevažne informácie z blogov (93 %), internetových verzií denníkov, týždenníkov a mesačníkov (90 %) či z príspevkov na sociálnych sieťach (83 %). Pri ich informovaní zohrávajú dôležitú úlohu aj stránky konkrétnych médií na sociálnych sieťach. Najmenej sa mladí pri hľadaní informácií obracajú na spravodajstvo verejnoprávnej či súkromných televíznych staníc.

Len 16 % mladých si pritom vždy overí informáciu z iných zdrojov. Rovnaké percento si napríklad po prečítaní blogu na webe neoverí informácie na iných portáloch alebo v médiách. Práve internetové spravodajské portály sú mladými najvyhľadávanejšie, ak si chcú overiť informácie, ktoré nájdu napríklad na alternatívnych webových stránkach alebo blogoch. Mimoriadny význam majú pri ovplyvňovaní názorov aj ich kamaráti či rodičia. Dnešná doba si vyžaduje, aby sa nielen školy viac venovali výučbe mediálnej gramotnosti. Ide o spôsobilosť chápať a dešifrovať mediálne obsahy, ktoré k nám prichádzajú informačnými kanálmi, teda prostredníctvom tlače, televízie, rozhlasu alebo internetu.

Zaujímavosťou je, že 65 % mladých vo veku 15 – 24 tvrdí, že si nastavujú súkromie na sociálnych sieťach a vždy zvažujú, kto ich príspevok alebo aktivitu uvidí. Až 63 % mladých o sebe deklaruje, že si pravidelne vyhradzujú čas na aktivity, pri ktorých vypínajú všetky mediálne zariadenia, aby si od nich oddýchli.

štvrtok 14. februára 2019

Aktuálne: Ideálny sviatok Valentína u Slovákov

Hoci februárový sviatok lásky oslavuje každoročne čoraz viac Slovákov, najradšej ho trávia doma alebo v reštaurácii. Tento rok Valentína 14. februára oslávi až 85% Slovákov.

Podľa aktuálneho on-line prieskumu zákazníkov nákupného centra AVION v Bratislave väčšina respondentov plánuje pekný večer doma (53,7%), ale takmer štvrtina (24,7 %) uprednostní večeru v reštaurácii. Kino, wellness či zábava vonku láka 13,5 % Slovákov aj na Valentína.

Darčekovým hitom medzi zaľúbencami na Slovensku bude tento rok sladkosť (47,8 %), plyšák či šperk (26,3 %) a prirodzene tiež kvety (10 %). Najviac (41 %) opýtaných plánuje do valentínskej zábavy investovať do 20 eur, ďalší sú ochotní zaplatiť do 10 eur (35,3 %) a 16,9 % do 50 eur.

Auto: Muži preferujú diesel, ženy benzínový motor

Ženy a muži majú prirodzene iný pohľad na život, v prípade áut sa ale čoraz viac ich názory stretávajú. Silnejšie motory už nie sú výsadou mužov, stále častejšie po nich siahajú aj dámy. Muži však preferujú vozidlá v dieselovom prevedení a ženy zase v benzínovom.

Podľa štatistík predaja siete autoceniter AAA AUTO sa obom pohlaviam zapáčila aj veľmi obľúbená karoséria SUV, v súčasnosti je to jedenapolkrát častejšie ako pred piatimi rokmi. V oboch prípadoch tiež o polovicu vzrástol záujem o pohon 4x4. „Dnešná moderná doba postupne stiera rozdiely v preferenciách prvkov výbavy u žien a mužov. Zatiaľ čo pred piatimi rokmi ešte ženy uprednostňovali menšie vozidlá v motorizácii 1.2, dnes volia rovnako ako muži najčastejšie dvojlitrové motory. Je možné vidieť podobný trend u oboch pohlaví v prípade automatickej prevodovky, karosérie SUV a dokonca aj v pohone všetkých štyroch kolies. Netreba však zabúdať, že muži kupujú jazdenky častejšie ako ženy“, uviedla Karolína Topolová. Zmena preferencií prichádza s rodinou. Matky s deťmi si častejšie zaobstarávajú vozidlá s väčším batožinovým priestorom, kým slobodné slečny naopak uspokojí aj menší kufor.

V popularite značiek u oboch pohlaví jednoznačne vedie Škoda. Kým v roku 2014 preferovali muži aj ženy menšiu Škodu Fabia, za päť rokov už dávajú páni prednosť Škode Octavia. Ženy sú za posledných päť rokov vo svojich preferenciách áut stabilnejšie, vedie u nich Škoda Fabia, ktorú nasleduje Škoda Octavia. Kým muži si volia častejšie jazdenky na naftový pohon (54 %), ženy v 57 % radšej siahnu po benzíne. V oboch prípadoch ale vzrástol za posledných päť rokov záujem o naftové motory. Jedným aj druhým pohlavím dlhodobo obľúbená karoséria typu hatchback pomaly stráca svoju popularitu. Druhý kombík si za posledných päť rokov udržal svoje postavenie, muži ho vyberali v 26 % prípadov a ženy v 18 %.

EU: Opätovné využitie recyklovanej vody

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili návrh uľahčujúci využívanie vyčistených odpadových vôd v poľnohospodárstve. Nová legislatíva by mala pomôcť farmárom zápasiacim s nedostatkom vody a suchom.

Nová právna úprava definuje minimálne kvalitatívne normy recyklovanej vody, ktorá by sa mala využívať na zavlažovanie v poľnohospodárstve. Stanovuje tiež povinnosti súvisiace s výrobou, distribúciou a skladovaním takejto vody, ako aj opatrenia zamerané na minimalizáciu rizík a ich prípadné riešenie. „Aj v oblasti využívania a recyklovania vody sa musíme posunúť smerom k obehovému hospodárstvu. Do roku 2025 by sme mohli každoročne opätovne využívať 6,6 miliardy kubických metrov vody v porovnaní so súčasnými 1,1 miliardami", upozornila spravodajkyňa uznesenia Simona Bonafeová. Podľa jej slov by si to vyžadovalo investície menej než 700 miliónov eur, ktoré by umožnili opätovné využitie viac ako polovice objemu vody vychádzajúcej v súčasnosti z čističiek odpadových vôd v Európskej únii na zavlažovanie. Tým sa podľa údajov poslankyne o 5 % znížil objem vody získavanej z pozemných a podzemných vôd.

Podľa Európskeho parlamentu by sa recyklovaná voda, teda komunálna odpadová voda spracovaná v čistiarni odpadových vôd, mala využívať na zavlažovanie potravinových plodín, spracovaných potravinových plodín aj nepotravinových plodín. Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby sa zaoberala ďalšími možnosťami využitia recyklovanej vody a v priebehu piatich rokov predložila svoje závery. Ďalšia úloha je pre členské štáty EÚ - tie by podľa uznesenia EP mali mať možnosť využívať recyklovanú vodu aj inde - v priemysle, alebo na environmentálne účely a v domácnostiach (napríklad na splachovanie toaliet), avšak iba za predpokladu, že dokážu zabezpečiť ochranu verejného zdravia, zvierat a životného prostredia.

streda 13. februára 2019

Európska iniciatíva občanov: Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu!

Európska komisia rozhodla o zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov s názvom Žiadajme inteligentnejšiu reguláciu vapingu! Cieľom iniciatívy je vytvoriť „osobitný právny predpis, ktorý jednoznačne odlíši vapingové výrobky od tabakových a farmaceutických výrobkov.“ Organizátori vyzývajú komisiu, aby zabezpečila nový právny predpis (o vapingových výrobkoch), základom ktorého bude povinný súlad s prísnymi normami v oblasti kvality a bezpečnosti výrobkov a ich výroby, ako aj zodpovedné marketingové praktiky, ktoré zaručujú ochranu mládeže.

Rozhodnutie Európskej komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V tomto štádiu komisia neanalyzuje jeho obsah. Iniciatíva bude zaregistrovaná 20. februára 2019, pričom organizátori iniciatívy budú mať následne jeden rok na to, aby zozbierali podpisy na jej podporu. Ak sa v priebehu roka podarí získať pre iniciatívu jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, komisia sa k nej bude musieť do troch mesiacov vyjadriť. Môže sa rozhodnúť, či sa bude žiadosťou zaoberať, alebo nie a v oboch prípadoch bude musieť uviesť dôvody svojho rozhodnutia.

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli Lisabonskou zmluvou. Občania môžu tento nástroj využívať na ovplyvňovanie tvorby politík od apríla 2012, kedy nadobudlo účinnosť nariadenie o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy. V roku 2017 predložila Európska komisia v rámci prejavu predsedu Junckera o stave únie návrhy na reformu európskej iniciatívy občanov, aby bola pre občanov ešte prístupnejšia. V decembri 2018 Európsky parlament a Rada reformu schválili. Revidované pravidlá sa začnú uplatňovať od 1. januára 2020. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže milión občanov pochádzajúcich aspoň zo štvrtiny členských štátov EÚ prostredníctvom nej vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právny akt v oblastiach, v ktorých na to má právomoc. V podmienkach prípustnosti sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nesmie byť zjavne mimo rámca právomocí komisie predložiť návrh právneho aktu, nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Európskej únie.


Radíme: Ako na odpad

Odpad je potrebné správne roztriediť aj umiestniť do zberných nádob: do zelenej nádoby patrí sklo, do žltej sa umiestňujú plasty, kovové obaly a tetrapaky a do modrej papier. Kartónové krabice, plastové fľaše či obaly, je potrebné pred vyhodením do nádoby zošliapnuť, aby nezaberali veľa miesta. Do čiernej nádoby patrí zmesový komunálny odpad, teda zvyšok po vytriedení a tiež bio odpad z kuchyne a domácností.

Odpad musí byť uložený tak, aby sa nádoba dala zavrieť a odpad z nej nevypadával. Do všetkých nádob, vrátane čiernych na zmesový komunálny odpad, je zakázané ukladať akýkoľvek horľavý a nebezpečný odpad. Objemný odpad (nábytok, matrace, elektronika či stavebný odpad) v žiadnom prípade nepatrí ku kontajnerom. Je potrebné ho odovzdať v zbernom dvore. Existujú však aj ďalšie možnosti. Objednať si môžete pristavenie veľkokapacitného kontajnera alebo službu OLO taxi – mobilný zberný dvor. Služba je určená na odvoz objemného odpadu, ktorý je možné energeticky zhodnotiť, teda spáliť v spaľovni odpadu.

Ak sú kontajnery trvalo preplnené a ich okolie znečistené, odporúča sa stojisko uzamknúť, aby bolo prístupné len pre obyvateľov bytového domu. Je potrebné osloviť OLO, ktoré vám navrhne možnosti akceptovaného bezplatného uzamknutia. Za každé stojisko je zodpovedný jeho správca. Práve ten musí zabezpečiť, aby sa na stojisku nachádzalo dostatočné množstvo kontajnerov, aby bol odvoz odpadu vykonávaný dostatočne často, aby boli kontajnery v deň odvozu prístupné a tiež je zodpovedný za čistotu na stojisku.

On-line: Boj proti nezákonným nenávistným prejavom

Zo štvrtého hodnotenia kódexu správania Európskej únie vyplýva, že iniciatíva Európskej komisie je úspešná. Dnes IT spoločnosti posúdia 89 % označeného obsahu do 24 hodín a 72 % obsahu považovaného za nenávistný prejav, sa odstráni. To je významný pokrok v porovnaní s rokom 2016, kedy sa kódex prijal. Vtedy bolo posúdených 40 % označeného obsahu a k odstráneniu došlo v prípade 28 % označeného obsahu.

Hodnotiaca správa potvrdzuje, že spoločnosti z oblasti informačných technológií rýchlo reagujú na obsah s rasistickými a xenofóbnymi nenávistnými prejavmi, ktorý im bol oznámený. Je však nutné, aby dosiahli zlepšenie, pokiaľ ide o spätnú väzbu, ktorú poskytujú používateľom nahlasujúcim obsah, ako aj vyššiu transparentnosť, pokiaľ ide o oznámenia a odstraňovanie. Spoločnosti odstraňujú nezákonný obsah čoraz rýchlejšie, čo však nevedie k nadmernému odstraňovaniu: podiel odstráneného obsahu naznačuje, že spoločnosti naďalej dodržiavajú slobodu prejavu.

Okrem toho sa vďaka kódexu vytvorili partnerstvá medzi organizáciami občianskej spoločnosti, vnútroštátnymi orgánmi a platformami z oblasti informačných technológií zamerané na zvyšovanie informovanosti a vzdelávacie činnosti. V roku 2018 sa ku tomuto kódexu rozhodli pripojiť štyri nové spoločnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Svoju účasť na kódexe oznámila aj francúzska herná platforma Webedia.

utorok 12. februára 2019

Trend: Nákupov cez mobil pribúda

Masívny nárast majiteľov inteligentných telefónov z roka na rok mení nákupné správanie spotrebiteľov. V počte nákupov cez mobil dokonca Slováci predbiehajú aj Čechov. Inteligentný telefón vlastnia až dve tretiny Slovákov a tento počet stále rastie. Priamoúmerne s ním pribúdajú aj zákazníci nakupujúci pomocou mobilov.

Kým v roku 2017 navštívil internetový obchod Hej.sk prostredníctvom mobilu každý tretí zákazník, vlani tak urobilo už vyše 40 % nakupujúcich. Stúpajúci trend je badateľný niekoľko rokov a čísla stále narastajú. ,,V období Vianoc tvoril počet zákazníkov využívajúcich na nákup mobilný telefón takmer 50 % celkového počtu návštevníkov. Z toho vyplýva, že každý druhý vianočný darček z Hej.sk bol nakúpený cez mobil“, opisuje Andrea Jankovcová. Cez inteligentný telefón nakupujú Slováci predovšetkým malé domáce spotrebiče, ale objednávajú tiež chovateľské potreby či príslušenstvo k spotrebičom.

Zatiaľ čo podiel spotrebiteľov nakupujúcich cez mobil rastie, klesá počet zákazníkov využívajúcich tablety. ,,Štatistiky nasvedčujú tomu, že smartfóny vytláčajú tablety a až šesťkrát viac zákazníkov využíva pri nákupe mobilný telefón“, dodáva A. Jankovcová. Hoci štatistiky ukazujú, že na Slovensku je prevaha používateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android, k nakupovaniu cez internet sa uchyľujú najmä používatelia zariadení so systémom iOS. Príkladom je aj rok 2018, kedy takmer 20 % zákazníkov Hej.sk nakúpilo prostredníctvom iPhonu.

Rast počtu nákupov cez smartfóny eviduje aj český e-shop Kasa.cz. Napriek nárastu však čísla ukazujú, že cez mobil nakupuje stále menej Čechov než Slovákov. Kým na Hej.sk nakupuje inteligentným telefónom už pomaly každý druhý zákazník, v Čechách je to stále len každý tretí. Vlani totiž na Kasa.cz nakúpilo 31 % zákazníkov cez mobil, čo je o približne 4 % viac ako v roku 2017.

SR: Širokopásmový internet

Slovensko sa v rámci digitálnej agendy pre Európu zaviazalo mať pokrytie vysokorýchlostným internetom nad 30 Mbit/s do roku 2020. Na Slovensku v súčasnosti ale neexistuje proces nezávislej kontroly stavu pokrytia širokopásmovým internetom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb bude realizovať nový projekt, na ktorý je z európskych fondov a zo štátneho rozpočtu vyčlenená suma 9.321.066 eur.

Práve metodika a technika merania regulačného úradu je predmetom národného projektu Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) na projek zverejnil vyzvanie. Keďže cieľom projektu je poskytnúť transparentné informácie o stave širokopásmových prístupových sietí, investície preto musia smerovať práve do zabezpečenia meracej techniky. Zároveň budú zdigitalizované procesy riadenia intervencií do broadbandu. Zozbierané dáta poslúžia k efektívnejšiemu a kvalifikovanejšiemu rozhodovaniu. Prínosom projektu bude tiež vyššia kvalita činnosti regulátora. Umožní to nové nastavenie procesov, metodických postupov a aj samotného merania pomocou novej meracej techniky. Ďalší z pilierov projektu je vybudovanie tzv. Broadband Competence Office. Tá cez svoje kompetencie zabezpečí všetkým občanom Slovenska prístup k širokopásmovému internetu s rýchlosťou viac ako 30 Mbit/s, ako aj vytvorenie podmienok na to, aby aspoň 50 % domácnost malo pripojenie k internetu s rýchlosťou minimálne 100 Mbit/s.
 
Vďaka informáciám od telekomunikačných operátorov a výsledkom meraní regulačného úradu bude mať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prehľad o pokrytí a bude môcť následne robiť vlastný monitoring pokrytia broadbandom. Operátori sa totiž v memorande s úradom zaviazali, že do konca roku 2020 na Slovensku nebudú biele miesta. Vyzvanie na národný projekt bude spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webových stránkach informatizacia.sk a partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 13. máj 2019.

Upozorňujeme: Vianočný set Axe Dark Temptation

Z dôvodu niekoľkých reklamácií reproduktora a USB kábla v darčekových vianočných setoch Axe vo Veľkej Británii sa spoločnosť Unilever Slovensko rozhodla preventívne stiahnuť z trhu tieto sety aj v Slovenskej republike. 

Výrobok sa sťahuje aj napriek tomu, že na Slovensku  nebola žiadna podobná reklamácia evidovaná. Rovnaký krok bol realizovaný aj v ostatných krajinách Európskej únie. Vo Veľkej Británii bolo zistené, že za určitých podmienok sa USB kábel dodávaný v tejto sade môže pri nabíjaní reproduktora prehrievať. Toto opatrenie sa netýka kozmetických výrobkov, ktoré boli súčasťou balenia. Tie môžu byť zákazníkmi naďalej bez obáv používané. 

Zákazníci, ktorí si kozmetický balíček Axe Dark Temptation zakúpili, môžu kedykoľvek kontaktovať zákaznícku linku spoločnosti na čísle 0850 123 850, alebo využiť emailovú adresu infolinka@unilever.com, kde im budú oznámené podrobné informácie ohľadom následného postupu a kompenzácie. Spoločnosť odporúča obe zariadenia ďalej nepoužívať a reklamovať ich. Spotrebitelia nemusia vracať kozmetické výrobky Axe, ktoré boli súčasťou vianočnej sady.

pondelok 11. februára 2019

Zelená domácnostiam II: Virtuálna batéria

Domácnosti, ktoré v projekte podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II využijú štátnu podporu na fotovoltické panely, môžu využiť tzv. virtuálne batérie na uskladnenie nimi vyrobenej prebytočnej elektriny.

Vo virtuálnej batérii Západoslovenskej energetiky (ZSE) si domácnosť uloží prebytočnú vyrobenú elektrinu, ktorú v danom čase (počas slnečného dňa) nedokáže využiť pre svoje vlastné potreby. ZSE mu túto vyrobenú elektrinu vráti v čase, kedy ju bude potrebovať, napríklad podvečer či večer. Hneď ako je zákazníkova spotreba väčšia, než jeho aktuálna výroba, využije najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom z distribučnej sústavy. Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platí zákazník len náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy za distribúciu elektrickej energie z batérie do domácnosti. Ušetrí tak náklady za dodávku elektriny. Službu tzv. virtuálnej batérie bude spoločnosť svojim zákazníkom poskytovať za 2 eurá mesačne.

ZSE je oprávnený zhotoviteľ v rámci projektu podpory OZE Zelená domácnostiam. Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia na využívanie OZE v domácnostiach sa bude poskytovať z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

On-line: Trendy práce

Aký študijný odbor si vybrať? Aké zamestnania budú dominovať o pár rokov? Ktoré povolania nebudú potrebné? Aj na tieto otázky má odpovedať nová webová stránka, ktorú spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Má pomôcť zvýšiť uplatniteľnosť absolventov a poskytnúť prehľad o vývoji na pracovnom trhu v najbližších rokoch.

Podľa prognóz vývoja na trhu práce v SR si veľká časť stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných absolventov nachádza prácu mimo odbor, ktorý vyštudovali. V roku 2017 takto pracovalo 64 % stredoškolských absolventov a 54 % absolventov vysokých škôl do 5 rokov od ukončenia štúdia. Pri stredoškolákoch sú to najmä absolventi z odborov odevný dizajn, scénické výtvarníctvo, fotograf, umelecký stolár, manažment cestovného ruchu či kozmetička a vizážistka. Medzi vysokoškolákmi sú to napr. študenti z odborov poľnohospodárska a lesnícka technika, agrochémia a výživa rastlín, poľovníctvo, učiteľstvo náboženskej a etickej výchovy.

Na novej stránke trendyprace.sk nájdete informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných odborov stredných alebo vysokých škôl. Podľa niekoľkých kritérií tak zistíte, aké sú šance uplatniť sa na trhu práce po štúdiu konkrétneho odboru. Zároveň sú tu informácie o zamestnaniach, ktoré bude slovenský trh potrebovať v priebehu niekoľkých rokov. Výber správnej strednej, prípadne vysokej školy či univerzity, môže vo veľkej miere ovplyvniť úspešné zamestnanie sa po ukončení štúdia. V období rokov 2018 až 2023 budú na Slovensku potrebovať zamestnávatelia viac ako 400-tisíc zamestnancov. Najviac pracovných síl si vyžiada priemysel a obchod. Významný počet pracovníkov bude potrebovať aj sektor vzdelávania a stavebníctvo. Najväčší nedostatok pracovných síl budeme pociťovať v IT sektore a v poľnohospodárstve. V IT sektore budeme potrebovať o 30 % viac pracujúcich ako v súčasnosti, v poľnohospodárstve to bude 29 %.

Stránka ponúka aj informácie o priemerných mzdách v jednotlivých zamestnaniach. Rovnako poskytuje prehľad o tom, ktoré zamestnania budú žiadané a ktoré naopak nie. Informácie sa budú aktualizovať každý rok.

SR: Vysoké tempo osobných bankrotov pokračuje

V januári 2019 zbankrotovalo 1.141 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 864 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o viac ako 32 %.

„V minulom roku, v ktorom zbankrotoval rekordný počet dlžníkov, bolo na Slovensku priemerne v jednom mesiaci vyhlásených až 1.154 osobných bankrotov a január odštartoval nový rok 2019 na približne rovnakej úrovni. Môžeme predpokladať, že počet ľudí s neriešiteľnými finančnými problémami, ktorí využijú inštitút osobného bankrotu ako možnosť zbavenia sa dlhov, bude v roku 2019 dosahovať vysoké čísla, ktoré budú ale závisieť aj od kapacít Centra právnej pomoci a súdov", uviedla analytička Jana Marková. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2019 ich pripadalo na mužov 670 (58,72 %) a na ženy 471 (41,28 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov, za nimi nasledovali tridsiatnici. Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2019 zbankrotovalo už 23.146 obyvateľov Slovenskej republiky.

V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 247 a najmenej v Nitrianskom – 41 a v Trnavskom kraji – 76. Iba v týchto dvoch krajoch bolo v januári vyhlásených menej ako 100 osobných bankrotov. Nitriansky kraj bol zároveň jediný, v ktorom počet osobných bankrotov vyhlásených v januári 2019 medziročne klesol – a to až o 66,67 %. Vo všetkých ostatných krajoch počet osobných bankrotoch medziročne vzrástol, najviac v Košickom kraji – o 117,58 % a v Bratislavskom kraji – o 80,95 %.

Zároveň bolo v prvom mesiaci tohto roka vyhlásených tiež 1.132 konkurzov (99,21 %), 9 dlžníkov (0,79 %) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo iba 73 (6,45 %) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.