Profil

Svet komunikácie je internetový denník, ktorý už od roku 1997 monitoruje aktuálne dianie so zameraním na info-komunikačné technológie. V samostatných rubrikách informuje nielen o nových produktoch a riešeniach, ale aj o biznis aktualitách, upozorňuje na nebezpečné výrobky a prináša tiež cenné rady a tipy. Od roku 2009 sme tak postupne rozšírili informačný obsah do viacerých oblastí so zámerom vybudovať širší, komplexnejší informačný zdroj. Zaznamenávame výraznejšie odozvy tiež zo zahraničia. Pomáha nám pri tom prekladač Google, vďaka ktorému sa náš obsah prekladá automaticky do vyše 60 jazykov. Svet internetu je úžasný!

Komunikačné technológie dnes ovplyvňujú všetky oblasti nášho života. Bežným čitateľom Sveta komunikácie je tak už nielen riaditeľ IT oddelenia či manažér, ktorý priamo rozhoduje o výške investícií do IT systému, ale každý záujemca hľadajúci kvalitné a prehľadné informácie.

Bonus navyše: Obsah Sveta komunikácie sa distribuje aj v rámci databáz medzinárodnej spoločnosti EMIS a Newton IT do celého sveta. Server je tiež monitorovaný viacerými špecializovanými rešeršnými agentúrami.

Cieľová skupina krajín
· Česká republika
· Poľsko
· Slovenská republika
· Veľká Británia
· Spojené štáty americké

Cieľová skupina čitateľov
· Top manažéri (CIO, CTO)
· Marketingoví a PR manažéri
· IT špecialisti, správcovia podnikových systémov a sietí
· Pedagógovia a študenti
· Záujemci o moderné komunikačné trendy

Svet-komunikacie.sk predstavuje najefektívnejší spôsob, ako možno získať pravidelný, aktuálny a stručný prehľad o užitočných novinkách.