piatok 28. augusta 2020

EU: Bezpečnosť na cestách

Dopravné nehody v Európskej únii (EÚ) si každoročne vyžiadajú tisícky obetí alebo zranených. Vďaka sociálnemu a technologickému pokroku sa počet obetí dopravných nehôd v rokoch 2010 až 2019 znížil o 23 %. V roku 2019 si najlepšie počínali vo Švédsku a Írsku. Naopak najviac nehôd zaznamenali v Rumunsku, Bulharsku a Poľsku. 

V roku 2018 12% obetí autonehôd v EÚ tvorili mladí ľudia vo veku od 18 do 24 rokov. Podiel tejto vekovej skupiny v európskej populácii je 8%, čo znamená, že mladí ľudia sa obeťami dopravných nehôd stávajú neúmerne častejšie. Od roku 2010 však počet úmrtí pri dopravných nehodách v tejto vekovej skupine klesol o 43%. Podiel obetí starších ako 65 rokov sa v roku 2018 zvýšil na 28%. V roku 2010 ich bolo 22%. Deti do 15 rokov tvorili 2% obetí. Až 76 % obetí autonehôd tvoria muži, tento trend sa za posledné roky moc nezmenil a čísla sú veľmi podobné vo všetkých krajinách EÚ.

Na Slovensku sme v roku 2019 zaznamenali 51 úmrtí na cestách na milión obyvateľov, čo zodpovedá priemeru EÚ. Počet smrteľných nehôd v roku 2019 narástol o 7 %, po tom, čo v roku 2018 klesol o 6 %. Počas uplynulého desaťročia tento počet klesol o 25 %, čo je rovnaké tempo ako priemer EÚ.

Poslanci Európskeho parlamentu prijali 16. apríla 2019 nové pravidlá, podľa ktorých bude musieť byť až 30 zdokonalených bezpečnostných prvkov povinných, napríklad inteligentná asistencia pri rýchlosti, varovanie pred rozptyľovaním vodiča či systém núdzového brzdenia. Povinné bezpečnostné technológie by mohli pomôcť do roku 2038 zachrániť viac ako 25.000 životov a vyhnúť sa najmenej 140.000 vážnym zraneniam, keďže až 95 % všetkých dopravných nehôd má na svedomí ľudský omyl. EÚ okrem toho posilnila aj pravidlá ohľadne bezpečnosti infraštruktúry a pracuje na spoločných pravidlách pre samojazdiace autá.

COVID-19: Domáca karanténa

Na opustenie miesta karantény je potrebný relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény nasleduje dokazovanie, že to bolo nevyhnutné.  Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zdôrazňuje, že platí nutnosť prekrytia horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu aj dezinfikcie rúk.

Počas domácej izolácie v súvislosti s ochorením COVID-19 nemožno opustiť miesto pobytu. V prípade bytového domu však možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov, kde sa izolácia uskutočňuje. Patrí sem napríklad vyhodenie odpadkov, prechádzka so psom a podobne. Ak ide o rodinný dom, pobyt na dvore je v poriadku. Opustenie domácej izolácie je povolené aj v prípade návštevy odberného miesta. ÚVZ SR odporúča dopravu vlastným autom, a to len osôb, ktoré budú testované. V prípade odvozu by mala pricestovaná osoba sedieť na zadnom pravom sedadle a mať aspoň sčasti otvorené okno. Aj tu platí povinné rúško. K odbernému miestu možno dôjsť aj pešo za dodržania hygienických opatrení – nosenie rúška, sociálny odstup od cudzích ľudí, dezinfekcia rúk pred opustením domu/bytu.

Každý člen rodiny by mal mať vlastný uterák, príbor, tanier aj pohár. Osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia, by mala mať ideálne vlastnú izbu a mala by obmedziť kontakty s ostatnými. Návštevy nie sú povolené, obmedziť ich treba aj v prípade odovzdania nákupu. Lepšie je nechať ho za dverami. Ak je to možné, využite službu dovozu potravín do domácnosti, respektíve služby samospráv, prípadne sa obráťte na miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Netreba zabúdať ani na základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu. Patrí sem dôsledné umývanie a dezinfekcia rúk a povrchov. Tiež časté vetranie a dezinfekcia miestností. Odporúča sa používať jednorazové papierové a vlhčené utierky.

On-line: #vbezpeci

Ďaľšia kampaň zameraná na bezpečnosť na internete rozlišuje ohrozené skupiny najmä podľa veku. Podľa českého prieskumu kampane #vbezpeci deti denne trávia priemerne 85 minút sledovaním videí na YouTube v porovnaní s 80 minútami strávenými na sociálnej sieti TikTok. Aktívne tiež používajú YouTube (takmer 90 %), Facebook (72 %) a Instagram (skoro 69 %).

Predškoláci vo veku do 6 rokov technológie využívajú najmä na zábavu a hry. Mobilné telefóny má len 3 % z nich a 73 % detí trávi čas na internete pod dohľadom rodičov. Deti v školskom veku do 12 rokov už patria medzi ohrozenejšie skupiny, keďže sa na internete môžu stretnúť prakticky so všetkým – od sexuálneho obťažovania až po kyberšikanu. Podľa kampane #vbezpeci až 63 % detí vo veku od 7 do 12 rokov surfuje na internete bez dohľadu rodičov. V prípade, že tento dohľad majú, rodičia viac regulujú vyhľadávania u mladších než starších detí – 36,9 % osemročných oproti 7 % šestnásťročných. Skupina tínedžerov má často už prakticky neobmedzený prístup k internetu.
 
Experti pripravili tzv. Desatoro digitálneho rodiča, súbor desiatich základných pravidiel na ochranu dieťaťa pred nástrahami internetu. Základnými princípmi sú napríklad otvorená komunikácia a dôvera, časové pravidlá, disciplinovanosť a samozrejme silné heslá. „Digitálne rodičovstvo je každodenná drina a rodič musí aj v online svete viesť svoje dieťa rovnakým spôsobom, ako vo svete reálnom. Komunikujte, buďte otvorení a učte sa od seba navzájom“, radí Pavol Košek.

Ľudia vo veku nad 65 rokov s modernými technológiami väčšinou neprišli do styku v rámci pracovného prostredia. Aj u nich sa však v súčasnej dobe technológie tešia veľkej obľube a vo svojom voľnom čase ich využívajú takmer všetci. Podľa prieskumu portálu Seznam.cz v spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci až 97 % seniorov používa e-mail, 95 % používa internet na vyhľadávanie informácií a 63 % komunikuje pomocou „chatovania“. Starší ľudia sú však oveľa menej imúnni voči podvodným emailom a falošným správam, ktoré preposielajú a zdieľajú tri až šesťkrát častejšie ako mladí ľudia. Aj u seniorov je dôležitá digitálna gramotnosť a obozretnosť.

štvrtok 27. augusta 2020

COVID-19: Vplyv na podnikanie

Globálna štúdia COVID-19: Impact and Response poukazuje na vplyv aktuálnej koronavírusovej epidémie na podnikanie poskytovateľov riadených služieb (MSP) a ich budúce výzvy a príležitosti na trhu. 

Spoločnosť SolarWinds MSP sa pýtala viac ako 500 MSP poskytovateľov v Európe, Severnej Amerike a Oceánii. Kľúčové zistenia:
  • 59 % opýtaných MSP poskytovateľov požiadalo o podporu v rámci štátnych programov finančnej pomoci a 74 % dostalo pomoc, ktorú potrebovali.
  • Viac ako 80 % respondentov neprepúšťalo a ponechalo si personál z predkrízového obdobia.
  • Väčšina MSP firiem dokázala zaistiť svojim klientom úroveň služieb, ktorá je potrebná pre intenzívnu prácu z domu, pričom 59 % ich ponúkalo v kombinácii s posilnenou IT bezpečnosťou. 
  • Viac ako dve tretiny MSP firiem sa rozhodlo vyjsť svojim zákazníkom počas epidémie viac v ústrety, aby sa prispôsobili ich aktuálnym potrebám:
  • 65 % MSP firiem neočakáva z dlhodobého pohľadu zmeny cenových modelov svojich služieb;
  • 24 % ponúklo možnosť odložených platieb;
  • 23 % ponúklo dočasné zľavy;
  • 19 % znížilo úroveň svojich služieb tak, aby sa vošli do obmedzených zákazníckych rozpočtov;
  • 13 % nebude počas pandémie zvyšovať svoje ceny.
K najväčším súčasným výzvam MSP poskytovateľov patrí zaistenie nových zákazníkov, požiadavky na sociálny odstup v kanceláriách aj na pracoviskách svojich zákazníkov, obmedzené IT rozpočty a výdavky z dôvodu ekonomickej recesie a reakcie na situáciu, keď vlastní pracovníci a pracovníci zákazníkov sú na home office.

V nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva 51 % MSP firiem vyšší dopyt po službách IT bezpečnosti a 47 % plánuje rozšíriť svoju ponuku cloudových služieb. 42 % predpokladá, že zvýši svoj obrat v oblasti projektových zákaziek a 39 % očakáva rast v oblasti dlhodobých kontraktov – na podporu tohto dopytu očakáva 40 % veľkých MSP firiem akvizíciu či spojenie s ďalšími MSP firmami. Zákazníci využívajúci model riadených služieb majú vyššiu dôveru vo svoju budúcnosť a očakávajú lepšie finančné výsledky, než zákazníci využívajúci primárne break/fix model.

Upozorňujeme: Nástrahy na internete

Pravidelný prístup k internetu má vyše 4,5 miliardy obyvateľov na celom svete, preto je dôležité poznať aj jeho nástrahy, ktorým čelia predovšetkým deti. Len v  minulom roku dostalo v Európe 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % bolo vystavených sebapoškodzujúcemu obsahu a  10 %  bolo vystavených samovražednému obsahu!

Okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah alebo správanie iných, často neznámych osôb, ktoré môžu prejavovať predátorské správanie voči maloletým. Sexuálni predátori majú totiž vopred premyslenú taktiku a spôsob manipulácie, na ktorú sa deti či mladí ľudia dajú často nalákať a posielajú neznámym virtuálnym priateľom intímne videá a fotografie. Osoba na druhej strane väčšinou takto získaný materiál použije na vydieranie – či už s finančným, šikanujúcim alebo obťažujúcim motívom. V najhorších prípadoch dochádza k osobnému stretnutiu, ktoré môže končiť sexuálnym obťažovaním alebo zneužitím.

Týka sa to aj slovenských detí: 54 % má tendenciu zveriť sa s takouto skúsenosťou kamarátovi, 31 % sa zverí rodičovi a 22 % by o svojej skúsenosti radšej nepovedalo nikomu. Pomoc v takýchto prípadoch poskytuje polícia aj informačné kancelárie pre obete trestných činov v každom krajskom meste osobne, telefonicky, emailom alebo prostredníctvom on-line formulára. Téme sexuálnych predátorov sa v kampani SAY NO! venuje aj Europol, ktorý vytvoril špeciálne video.

RAPEX: Nebezpečné bielenie zubov

Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na výskyt nových nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Dánsku. Predávať sa môžu aj v iných krajinách!

Sada na bielenie zubov Blue Light Powerful HI LED Teeth Whitening Light and My Tray Kit Smile Dental značky DENTECH z USA obsahuje nepovolenú koncentráciu peroxidu vodíka (nad 6%),  môže tak poškodiť zubnú sklovinu, alebo viesť k vypadávaniu zubov. Výrobok sa predáva cez internet prostredníctvom webovej stránky eBay.

Pero na bielenie zubov Teeth whitening product značky WHITE 1NE zasa obsahuje nepovolenú látku sodium perborate. Výrobok sa predáva cez internet prostredníctvom webovej stránky made4men.dk.

streda 26. augusta 2020

Novinka: Dezinfekčný robot

Na dezinfekciu vzduchu aj povrchov a likvidáciu vírusov, baktérií, plesní a ďalších patogénov vrátane koronavírusu COVID-19 sa využíva už aj automatický dezinfekčný robot.

Kombinácia vlastností autonómneho robota a germicídnej UV-C lampy je ideálnym riešením na automatickú dezinfekciu, sterilizáciu priestorov a likvidáciu kvapôčkových infekcií v zdravotníckych zariadeniach, potravinárstve aj vo výrobnom priemysle. Používatelia môžu jednoducho naskenovať trasu a naplánovať ju a robot sám potom urobí dezinfekciu určených priestorov. 

Robot pracuje plne v autonómnom kolaboratívnom režime. UV-C svetlo disponuje pohybovými senzormi pre maximálnu bezpečnosť a disponuje funkciou automatického vypnutia pri vstupe človeka do nebezpečnej zóny 6 m od zdroja svetla.

EU: Nové rokovania o vakcíne proti COVID-19

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory s ďalšou spoločnosťou o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Moderna je piatou spoločnosťou, s ktorou komisia ukončila rozhovory po Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac  a predtým podpísala aj dohodu o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca.

Plánovaná zmluva so spoločnosťou Moderna by umožnila všetkým členským štátom Európskej únie (EÚ) kúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať  komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 80 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ, a okrem toho aj možnosť nákupu ďalších 80 miliónov dávok. Komisia zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

Moderna je spoločnosť so sídlom v USA, ktorá je priekopníkom vo vývoji novej triedy vakcín založených na molekulách mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA). Kyselina mRNA zohráva zásadnú úlohu v humánnej biológii, pretože bunkám prenáša pokyny, že majú v tele tvoriť bielkoviny, a to vrátane bielkovín, ktoré môžu predchádzať chorobám, alebo proti nim bojovať.

SR: Monitorovanie pacientov cez smartfóny

Na podnet Asociácie srdcových arytmií bude zdravotná poisťovňa Union uhrádzať nový druh výkonov – kontroly svojich poistencov s implantovanými kardiálnymi prístrojmi (kariostimulátor, kardioverter, defiblirátor,…) a to cez smartfón alebo špeciálny vysielač v ich domácom prostredí. 

Rozširuje sa tak zoznam výkonov telemedicíny, ktorá sa na Slovensku výrazne posunula aj v dôsledku príchodu pandémie koronavírusu. Lekári budú kontrolovať údaje z prístroja vzdialene – prostredníctvom špeciálneho vysielača či smartfónu. Ak bude všetko v poriadku, budú pacienti odbremenení od pravidelných návštev ambulancie každé tri či štyri mesiace.

Najväčší rozmach zaznamenala telemedicína v apríli a v máji, kedy poisťovňa Union zaznamenala viac ako 61 000 výkonov telemedicíny cez telefón a 1500 cez videohovor. V štatistikách sa ako opodstatnená ukázala aj krízová intervencia psychiatrom. Telemedicína prispieva k efektívnejšiemu manažmentu starostlivosti o pacienta, ale nie je vhodná u každého pacienta a nemôže ísť na úkor kvality zdravotnej starostlivosti.

utorok 25. augusta 2020

On-line: DC rýchlonabíjacie stanice

DC rýchlonabíjacie stanice umožňujú na celom Slovensku elektrické nabíjanie všetkými konektormi CCS/CHAdeMO/Type 2 aj pri 16 prevádzkach McDonald´s. Vďaka nim sa tak ušetrí vyše 400 ton CO2 za 4.000.000 prejdených km po našich cestách.

Komfortné a ešte rýchlejšie nabíjanie umožnia špeciálne vyhradené parkovacie miesta pri každej nabíjacej stanici. Prevádzka, v rámci ktorej si môžete nabiť svoj elektromobil, má zastúpenie už v každom kraji na Slovensku. Obsadenosť nabíjacích staníc si skontrolujete na webstránke zsedrive.sk alebo v aplikácii ZSE Drive, a tak si jednoducho naplánujete čo najrýchlejšie nabíjanie bez čakania.

Na prevádzkach McDonald´s sa v priemere na celom Slovensku vykoná 2147 nabíjaní za mesiac a jedna nabíjacia stanica v súčasnosti nabije priemerne 143 elektromobilov za mesiac. Každým mesiacom sa pritom zvyšuje počet nabíjaní až o 26%, čo je pozitívna správa smerom k trvalej udržateľnosti. Aj vďaka tomuto výnimočnému projektu môžeme dúfať v lepšiu budúcnosť a slovenské cesty bez emisií. 

SURE: Pre 15 členských štátov 81,4 miliardy eúr

Európska komisia predložila návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory v rámci nástroja SURE pre 15 členských štátov vo výške 81,4 miliardy eur. 

Po schválení návrhov Radou sa finančná podpora poskytne vo forme úverov od EÚ s výhodnými podmienkami pre členské štáty. Tieto úvery pomôžu riešiť náhle zvýšenie verejných výdavkov určených na zachovanie zamestnanosti. Rovnako pomôžu pokryť náklady priamo súvisiace s financovaním národných programov skráteného pracovného času a podobných opatrení, ktoré členské štáty zaviedli v reakcii na pandémiu koronavírusu, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Po konzultáciách s členskými štátmi, ktoré požiadali o podporu a po posúdení ich žiadostí Európska komisia navrhuje Rade, aby schválila poskytnutie finančnej podpory pre:
Belgicko7,8 miliardy eur
Bulharsko511 miliónov eur
Česko2 miliardy eur
Grécko2,7 miliardy eur
Španielsko21,3 miliardy eur
Chorvátsko1 miliardu eur
Taliansko27,4 miliardy eur
Cyprus479 miliónov eur
Lotyšsko192 miliónov eur
Litva602 miliónov eur
Malta244 miliónov eur
Poľsko11,2 miliardy eur
Rumunsko4 miliardy eur
Slovensko631 miliónov eur
Slovinsko1,1 miliardy eur

SURE môže poskytnúť finančnú podporu pre všetky členské štáty až do celkovej výšky 100 miliárd eur. Návrhy rozhodnutí o poskytnutí finančnej podpory dosahujú objem 81,4 miliardy eur a zahŕňajú 15 členských štátov. Portugalsko a Maďarsko už predložili svoje formálne žiadosti, ktoré sa v súčasnosti posudzujú. Komisia očakáva, že návrh na poskytnutie podpory Portugalsku a Maďarsku čoskoro predloží na schválenie. Členské štáty, ktoré ešte nepredložili formálne žiadosti, tak ešte môžu urobiť. Úvery poskytnuté členskému štátu v rámci nástroja SURE sa budú opierať o systém dobrovoľných záruk členských štátov. Komisia očakáva, že proces finalizácie dohôd členských štátov o zárukách bude čoskoro dokončený.

Trend: Slováci radi sporia

Pre mladých Čechov aj Slovákov sú peniaze rovnako dôležité, pri nákupoch preferujú kvalitu nad cenou a v prípade finančných problémov sa zrieknu výdavkov na dovolenku, cestovanie alebo kultúru. 

Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK, ukázal nielen veľa spoločných znakov mladých (18 – 30 rokov) Čechov a Slovákov v hlavných otázkach osobných financií, úverov a finančnej gramotnosti, ale aj celý rad odlišností. Napríklad viac mladých Čechov (12 %) než Slovákov (7 %) priznáva medzery vo finančnej gramotnosti, ktorej základy Česi získavajú hlavne od svojich rodičov, zatiaľčo mladí Slováci získavajú informácie v rovnakej miere od rodičov, z internetu a v škole. Finančné pôžičky považujú za výhodné asi len dve pätiny (37 %) mladých Čechov, na Slovensku polovica (50 %) opýtaných. Vlastnú skúsenosť s pôžičkami majú mladí Česi podobnú ako Slováci, v súčasnosti má nejakú pôžičku približne polovica respondentov z oboch krajín. „Keď si mladí Česi alebo Slováci požičiavajú, v drvivej väčšine ide o úver na bývanie a približne vo štvrtine prípadov o pôžičku na nákup auta. Česi si však takmer trojnásobne viac než Slováci požičiavajú na splácanie svojich súčasných dlhov, čo je bohužiaľ cesta do tzv. dlhovej pasce. Mladí Česi sa tiež viac nechávajú zlákať ponukami rýchlych spotrebiteľských úverov a mikropôžičiek,“ uvádza Jaroslava Palendalová.

Väčšina zadlžených Čechov i Slovákov má len jednu pôžičku, medzi mladými ľuďmi, ktorí majú päť a viac pôžičiek je však päťkrát viac Čechov. Kým mladí Česi priemerne dlžia približne 1.040.000 korún (zhruba 40.000 eúr), priemer medzi slovenskými respondentmi je 41.000 eúr (približne 1.066.000 korún). Prvú pôžičku si Česi i Slováci najčastejšie zhodne berú v 24 rokoch. „V prístupe k dlhom a ich splácaniu sú si mladí Česi a Slováci veľmi podobní. Drvivá väčšina mladých dlžníkov spláca svoje záväzky pravidelne a bez problémov, ale každý dvanásty má dlhy po splatnosti. Veľmi sa pritom líši spôsob riešenia nesplácaných záväzkov. Zatiaľ čo Česi si nájdu ďalšiu prácu, aby zvýšili svoje príjmy alebo si požičajú od príbuzných či priateľov, mladí Slováci sa hlavne snažia dohodnúť s veriteľmi na splátkovom kalendári,“ dodáva Jaroslava Palendalová.

Peniaze pravidelne odkladajú viac než dve tretiny (69 %) mladých Slovákov, v Česku sporí len 55 % mladých. Priemerná výška mesačného depozitu sa takmer zhoduje: 3.300 Kč v Česku a 130 eur (cca 3.400 Kč) na Slovensku. Slováci výrazne viac veria termínovaným a sporiacim účtom (66 % oproti 46 %) a penzijným fondom (33 % oproti 10 %), medzi mladými Čechmi je veľmi populárne stavebné sporenie (39 % oproti 16 %). Štvrtina (25 %) mladých Čechov zhodnocuje svoje financie investovaním, na Slovensku investuje viac než tretina (36 %) mladých ľudí. Najčastejšie sú investície do podielových fondov, akcií a dlhopisov.

pondelok 24. augusta 2020

Novinka: Gotická cesta on-line

K slovenskej a maďarskej jazykovej mutácii mapy Gotickej cesty regiónu Gemer-Malohont, ktorú vydalo občianske združenie Gotická cesta z Henckoviec v Rožňavskom okrese, pribudla jej interaktívna on-line forma. 

Slovenskú papierovú verziu mapy vydalo združenie prvýkrát vydalo v roku 2018. Maďarská mutácia pribudla o rok neskôr spolu s dotlačou slovenskej verzie. Elektronickú interaktívnu mapu, ktorá je postavená na mapových podkladoch Google máp, spustilo združenie pred aktuálnou letnou sezónou na  webe gotickacesta.sk/interaktivna-mapa/.  

Gotická cesta je tematickou kultúrno-spoznávacou turistickou trasou, ktorá spája významné historické pamiatky Gemera a Spiša. Meria takmer 650 kilometrov a vedie po cestách prvej až tretej triedy, ako aj po miestnych komunikáciách. Zahŕňa celkovo pamiatky v 9 mestách a 24 dedinách. Keďže sú Gemer a Malohont regióny s vysokou koncentráciou pamiatok aj prírodných krás, v mape sú okrem kostolov Gotickej cesty aj iné zaujímavosti: ďalšie pozoruhodné kostoly, hrady, kaštiele, ruiny kláštorov, jaskyne, prírodné atrakcie, technické pamiatky, synagógy, židovské cintoríny, múzeá, pamätné domy. Pre väčšiu prehľadnosť si môžete v legende mapy vypínať a zapínať jednotlivé kategórie podľa toho, čo vás zaujíma.

EU: Ďalšie rokovania o vakcíne proti COVID-19

Európska komisia ukončila prípravné rozhovory o nákupe potenciálnej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 aj  so spoločnosťou CureVac. Predchádzajúce rokovania  sa uskutočnili so spoločnosťami Sanofi-GSK (31. júla) a Johnson & Johnson (13. augusta) a po podpísaní dohody o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca (14. augusta). Zámerom je uzavrieť dohodu o predbežnom nákupe, ktorá sa má financovať z nástroja núdzovej podpory, kde sú vyčlenené prostriedky na portfólio potenciálnych vakcín s rôznymi profilmi a od rôznych spoločností.

Plánovaná zmluva so spoločnosťou CureVac by umožnila všetkým členským štátom Európskej únie (EÚ) zakúpiť vakcínu, prípadne ju darovať krajinám s nižšími až strednými príjmami, alebo ju presmerovať do európskych krajín. Očakáva sa, že po preukázaní bezpečnosti vakcíny a jej účinnosti proti ochoreniu COVID-19 bude mať Európska komisia k dispozícii zmluvný rámec na prvý nákup 225 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ. Zároveň ďalej intenzívne rokuje aj s inými výrobcami vakcín.

CureVac je európska spoločnosť, ktorá je priekopníkom vo vývoji celkom novej triedy vakcín založených na molekulách mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA) prenášanej do buniek lipidovými nanočasticami. Na vývoji tejto platformy vakcín sa pracuje posledných desať rokov. Základným princípom je využitie týchto molekúl ako nosičov informácií, s pomocou ktorých začne telo produkovať vlastné účinné látky proti rôznym chorobám.


Trend: Autokamery

Pri rozhodovaní o novej autokamera sa odporúča zamerať na hlavné vlastnosti: najdôležitejšou je kvalita obrazu, ktorú ovplyvňuje rozlíšenie snímacieho čipu (minimálne Full HD a viac), ďalej optika, konkrétne svetelnosť (lepšie je nižšie číslo) a aj uhol záberu (ideálne okolo 150 °, pri vyššom uhle je záber skreslený). Ak budete chcieť v zázname vidieť aj polohu, vyberte si model s GPS modulom. 

Pri zakúpení autokamery s GPS si overte, či je tiež vybavená databázou rýchlostných radarov, na ktoré bude upozorňovať a meranie rýchlosti vás už nikdy nezaskočí. Medzi ďalšie rozhodovacie faktory môže patriť aj spôsob ovládania - tlačidlami priamo na kamere alebo cez aplikáciu v mobilnom telefóne. Výber môžu ovplyvniť aj funkcie, ktoré prináša niečo navyše, alebo môžu spríjemniť jazdu, napríklad ovládanie hlasom, CPL filtre na zlepšenie viditeľnosti, superkondenzátor namiesto batérie, parkovací mód, spracovanie obrazu s protisvetlom, varovanie pri opustení jazdného pruhu a pod.

Na trhu sú dnes v ponuke viaceré druhy autokamier. Klasická kamera s displejom umiestneným na predné sklo monitoruje dianie pred autom a má najväčšie zastúpenie na trhu. Tieto kamery sa môžu líšiť veľkosťou, kvalitou spracovania aj funkciami navyše. S obojstrannou lepiacou páskou majú stabilnejšie fixáciu (obraz sa tak netrasie). Duálna autokamera oproti klasickým predným autokamerám stráži aj zadnú časť automobilu. Pri parkovaní budete tak mať prehľad, ako ďaleko a kam môžete zacúvať. Ak kameru prepojíte s cúvacím svetlom, pri zaradení spiatočky sa displej automaticky prepne na zadnú autokameru. Niektorí ju využívajú aj na kontrolu prepravovaných tovarov. Pomerne novou kategóriou sú  tzv. bezdisplejovky. Najväčšou výhodou je ich malý rozmer, a teda nenápadnosť. Ovládajú sa väčšinou cez aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorý sa ku kamere pripája cez Wi-Fi. Zrkadlové kamery sú jedny z najdokonalejších na trhu, pričom spĺňajú aj funkciu zrkadiel (rovnako predné ako aj zadné kamery). Väčšinou majú všetky základné a tiež doplnkové funkcie a pri ich ovládaní sa zohľadňuje aj bezpečnosť. Pri niektorých modeloch stačí zadať hlasový pokyn a autokamera napr. urobí fotografiu, uzamkne natáčané video a pod. Keďže tieto kamery vyzerajú ako klasické zrkadlo, tak ani nelákajú prípadného zlodeja.