piatok 6. apríla 2018

Radíme: Prezutie zimných pneumatík

Nastal čas na jarnú údržbu auta. Prezuť na letné pneumatiky sa odporúča, ak priemerné denné teploty prekročia 7°C. 
     
Pred samotným prezutím odborníci odporúčajú skontrolovať, v akom stave sa nachádzajú letné pneumatiky. Minimálna hĺbka dezénu je podľa zákona 1,6 milimetra, no ak chcete jazdiť bezpečne, odporúčajú sa pneumatiky s dezénom minimálne 4 milimetre. Ak skladujete pneumatiky vo svojej garáži na diskoch, naukladajte ich buď bokom na seba, alebo uložte do stojanu, môžete ich zavesiť aj na stenu. Odporúčaný tlak vo vnútri uskladnených pneumatík je 100 kPa.
     
Po zime bývajú automobily zanesené nečistotami a nánosmi soli nielen na viditeľných miestach karosérie. Preto je vhodné auto ručne umyť, aby sa odstránili aj zvyšky soli a nečistôt zachytených zvnútra za kolesami a na ďalších miestach, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Rovnakú pozornosť treba venovať aj interiéru, batožinovému priestoru a netreba zabudnúť ani na priestory pod kobercami a sedadlami. Pred použitím rôznych leštiacich, mazacích a konzervačných prostriedkov by sa mal každý ubezpečiť, že sú povolené výrobcom vozidla v zmysle návodu na obsluhu vozidla.

Nemrznúcu zmes v ostrekovačoch treba vymeniť za kvapalinu určenú na letné obdobie. Tá ľahšie odstraňuje organické nečistoty. Rovnako tak treba ošetriť trysky ostrekovačov od prípadných nečistôt. Mrazivé počasie nepriaznivo pôsobí aj na gumičky stieračov, ktoré sa opotrebovávajú, strácajú pružnosť a stávajú sa tak nefunkčnými. Ich výmena je rýchla a finančne nenáročná.

Trend: Osobný bankrot

Od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca marca 2018 zbankrotovalo už 11.062 občanov Slovenska. 

V marci 2018 bolo na Slovensku vyhlásených 1012 osobných bankrotov a v 1. štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol až 2904. Ako vyplýva z analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s prvým kvartálom 2017 so 156 vyhlásenými osobnými bankrotmi je to až 18,62-násobne viac. Dynamika počtu osobných bankrotov zrejme nebude výrazne klesať ani v ďalších mesiacoch roka a počet zbankrotovaných osôb presiahne 10.000. Aj dlžníci, ktorí sa spoliehali na avizovanú exekučnú amnestiu, sa budú z dôvodu jej odloženia pravdepodobne snažiť riešiť svoju zlú finančnú situáciu cestou osobného bankrotu.

Z celkového počtu rozhodnutí o osobnom bankrote vyhlásených v marci 2018 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo 997 dlžníkov (98,52%), pre splátkový kalendár sa rozhodlo iba 15 dlžníkov (1,48%). V marci 2018 bolo 952 osobných bankrotov (94,07%) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 60 osobných bankrotov (5,93%) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov. Celkom pripadlo 586 bankrotov na mužov (57,91%) a 426 na ženy (42,09%). Medzi mužmi malo 4,78% dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami 6,34% dlžníčok.

V  marci 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji (274), najmenej v Trnavskom kraji (41). Dlhodobo skupinu s najväčším počtom osobných bankrotov predstavujú dlžníci vo veku od 40 do 49 rokov, ale v posledných mesiacoch rastúci trend je u tridsiatnikov.

SR: Lepšiu finančnú situáciu očakáva 19% domácností

Podľa analýzy Poštovej banky na základe výsledkov Spotrebiteľského barometra I. (Štatistický úrad SR) si zároveň 40% Slovákov myslí, že budú schopní sporiť. 

V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi podiel optimisticky naladených ľudí mierne vzrástol. Je to pozitívom pre ekonomiku, pretože práve úspory ľudia používajú na kúpu finančne náročnejších tovarov. Rekonštruovať svoje bývanie alebo uskutočniť väčšie nákupy plánuje v tomto roku zhruba každá šiesta domácnosť.

Na začiatku tohto roka najväčšia skupina ľudí očakávala, že ekonomická situácia v krajine zostane počas tohto roka rovnaká ako doteraz. Zhoršenie ekonomiky predpokladalo 25% ľudí a zlepšenie ekonomiky 18% respondentov. Mieru nezamestnanosti na rovnakej úrovni očakáva až 38% našincov a o niečo nižšie percento odhaduje, že nezamestnanosť bude tento rok klesať. Nárast nezamestnanosti predpokladá iba 18% Slovákov.

e-Dokumenty: Viac elektronických daňových priznaní

Finančná správa (FS) SR postupne spracováva odovzdané daňové priznania (DP) k dani z príjmov za rok 2017. Desiatky tisíc DP prišli na daňové úrady počas posledného dňa na podanie daňového priznania v riadnom termíne - elektronicky aj v papierovej forme.

Zatiaľčo počet elektronických podaní v roku 2017 bol v riadnom termíne 167.372, v roku 2018 (za zdaňovacie obdobie roku 2017) prišlo do polnoci 3.4., teda v riadnom termíne, 216.730 elektronických podaní DP.
Úspech aj tento rok zaznamenali mobilné kancelárie, ktoré využilo viac ako 1700 daňovníkov.

K polnoci 3. apríla evidovala takmer 80% z celkového očakávaného počtu DP, čo predstavuje vyše 730.000 DP. Najviac daňových priznaní podali daňovníci elektronicky 28.3. – viac ako 16.000. Utorok 3.4. bol najvyťaženejším dňom pre call centrum FS. To bolo k dispozícii klientom až do polnoci a za celý deň vybavili jeho pracovníci 1.739 mailových dopytov a 1.776 hovorov.

V počte odkladov DP očakáva FS rekordné čísla. Zatiaľ ich eviduje viac ako 140.000. V minulom roku ich bolo ku koncu riadneho termínu na podanie DP doručených 93.000. 

štvrtok 5. apríla 2018

Trend: Štvrtina Slovákov nakupuje potraviny on-line

Z pohodlia domova nakupuje aspoň príležitostne potraviny 25% Slovákov, pričom 14% opakovane v priebehu roka. Ďalších 12% opýtaných by službu rado využívalo, ale nemajú k nej prístup.

Podľa prieskumu Mastercard (na reprezentatívnej vzorke 1.500 respondentov internetovej populácie SR metódou on-line dopytovania, február 2018) možnosť nakúpiť si potraviny cez internet vítajú predovšetkým zákazníci, pre ktorých je ťažké dopraviť sa do kamennej predajne, alebo sú v časovej tiesni. Štvrtina opýtaných, predovšetkým rodiny s deťmi, týmto spôsobom ale zabezpečuje bežné nákupy. V menších mestách ľudia preferujú e-shop z dôvodu obmedzeného sortimentu v miestnej predajni potravín. Práve v tomto segmente záujemcov sa ale často dopyt po on-line nákupoch nestretáva so zodpovedajúcou ponukou.

Najväčšia časť nakupujúcich (33%) nakupuje čerstvé, ale aj trvanlivé potraviny. Nákup len trvanlivého tovaru uprednostňuje pätina respondentov, zatiaľčo iba čerstvé potraviny si dáva domov dovážať 11%. Štvrtina respondentov cez internet nakupuje tovar v akciách. Najviac na celom Slovensku ľudia nakupujú potraviny on-line v Nitrianskom kraji, najmenší záujem je v Žilinskom kraji.

Tri štvrtiny zákazníkov uprednostňujú na objednanie tovaru osobný počítač alebo notebook. Mobilný telefón na on-line nákup cez webovú stránku obchodníka používa necelá pätina respondentov, preferuje ho iba 11%. Keď ale vezmeme do úvahy vekovú skupinu zákazníkov do 24 rokov, tento pomer sa zvýši na 20%.

Smart Cities: Manažment energií

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil piatu výzvu na podporu Smart Cities na Slovensku zameranú na manažment energií. 

Úspešní žiadatelia môžu získať dotáciu až do výšky 198.000 eur. Projekty môžu riešiť napríklad inteligentný systém verejného osvetlenia, softvér/hardvér na meranie a riadenie verejnej infraštruktúry alebo zber dát o spotrebe energie v reálnom čase. Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov, ktorí už majú preukázateľnú históriu v oblasti inovácií a grant využijú na dokončenie vlastných riešení. Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta.

ÚPVII výzvu vyhlasuje v spolupráci s lotyšskou spoločnosťou Teliko, ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu  v oblasti technologického rozvoja, programovania, výroby a inteligentného riadenia. Predložené projekty bude hodnotiť medzinárodná odborná komisia. Prihlasovať sa je možné do 14. mája 2018 do 14.00 hod.

Okrem aktuálne vyhlásenej sú otvorené ešte ďalšie dve výzvy zamerané na manažment dopravy a manažment vôd. Záujemcovia sa môžu prihlasovať do 30. apríla 2018, do 14.00 hod.

Veda: Svetelné znečistenie

Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave dosiahli úspech vo vysvetlení faktorov určujúcich množstvo svetelného znečistenia v životnom prostredí. Ich metódy umožňujú napríklad vopred vypočítať dôsledky na úroveň svetelného znečistenia, ktoré by priniesli zmeny vo verejnom osvetlení alebo v množstve znečisťujúcich prímesí v atmosfére. 

Tím fyzikov dosiahol v oblasti modelovania svetelného znečistenia niekoľko prelomových výsledkov. Práca publikovaná v Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer dala definitívnu odpoveď na roky diskutovanú otázku, koľko rádov rozptylu svetla je potrebné zahrnúť do výpočtov, aby výpočet úrovne svetelného znečistenia bol dostatočne presný, ale pritom čo najkratší. Komunita vedcov zaoberajúcich sa modelovaním svetelného znečistenia ho ocenila ako najzásadnejší prínos k problematike a vydavateľ ho bezplatne sprístupnil celej vedeckej komunite.

Program SkyGlow vyvinutý na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Ústave stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied je momentálne najrýchlejším a pritom dostatočne presným simulátorom svetelného znečistenia za rôznych atmosférických podmienok. V spolupráci s International Dark-Sky Association v Tucsone (USA) a Consortium for Dark Sky Studies (Univerzita v Utahu, USA) bol použitý na predpoveď vplyvu výmeny žlto svietiacich sodíkových svietidiel za biele LED svietidlá v meste Tucson na svetelné znečistenie v jeho okolí. Prvé merania po výmene ukazujú, že predpovedaná zmena úrovne svetelného znečistenia dobre zodpovedá reálne nameraným zmenám.

Výskumný tím sa venuje aj praktickým meraniam svetelného znečistenia a vyžarovacích charakteristík miest. Vyvinuli prototyp unikátneho celooblohového skenera, ktorý je ľahko prenosný a napájaný z autobatérie, má vysokú citlivosť aj pri meraní nízkych úrovní svetelného znečistenia a kombinuje v sebe aj denný spektrometer na určenie množstva a typu aerosólov v atmosfére.

SR: Ženy v štatutárnych orgánoch

V štatutárnych orgánoch slovenských firiem prevládajú ženy len v 9 z 289 analyzovaných odvetví. Výrazná prevaha žien je len v orgánoch spoločností, ktoré podnikajú v oblasti kaderníckych a kozmetických služieb, starostlivosti o deti alebo seniorov, zdravotníctve a účtovníctve. 

Vyšší podiel žien sa vyskytuje vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, v obchodných firmách sú dámy v prevahe v spoločnostiach, ktoré obchodujú s farmaceutickými, zdravotníckymi a kozmetickými prípravkami či textilom a odevami, zatiaľčo muži dominujú vo firmách s technicky zameraným tovarom. Genderový pohľad na štatutárne orgány firiem podľa predmetu činnosti od Bisnode neanalyzoval odbory, kde pôsobí len malé množstvo firiem, aby neskresľovali štatistiku. Podľa očakávaní je zjavná prevaha mužov v odboroch truhlárske práce (len 14,47% žien), výstavba ciest a diaľnic (tiež 14,47%) a výroba piva (17,24% žien).

Podobné výsledky priniesla aj genderová analýza v obchodných firmách. Zatiaľčo v nich majú ženy vysoký podiel v maloobchode s farmaceutickými prípravkami (52,65%), textilom (41,38%), odevami (29,08%), zdravotníckymi (38,99%) a kozmetickými (38,98%) službami, muži ovládajú veľkoobchod s dielcami pre motorové vozidlá (14,01% žien), s poľnohospodárskymi strojmi (14,40% žien) a počítačmi (15,10% žien). Vyšší podiel žien je aj vo väčšine odvetví súvisiacich s trávením voľného času, akými sú činnosti cestovných agentúr (46,85%), činnosti spojené s osobnou a fyzickou pohodou (42,50%) a činnosti cestovných kancelárií (41,59%).

streda 4. apríla 2018

Novinka: Prvé autoumyvárne s mobilnou platbou

V Košiciach a v Bratislave zaplatíte prostredníctvom digitálnej peňaženky aj za umytie auta.

Pri využití tejto formy úhrady vodič z auta iba naskenuje QR kód umiestnený pri vjazde do autoumyvárne a v aplikácii si vyberie umývací program. Hneď po zaplatení dostane vygenerovaný kód, ktorý následne zadá na ovládacom paneli. Pre umytie auta tak zákazníci už nemusia viac navštíviť obchod čerpacej stanice, čo výrazne zjednoduší a zrýchli službu.

Aplikáciu je možné stiahnuť ako štandardnú aplikáciu na Google Play pre zariadenia s operačným systémom Android alebo v App Store pre zariadenia s iOS. Potom stačí niekoľko jednoduchých krokov pre nastavenie aplikácie a službu bude možné použiť na väčšine čerpacích staníc Shell na Slovensku. Nová služba dopĺňa inovatívnu platbu za palivá priamo pri výdajnom stojane, ktorá je dostupná od mája 2017.

Aktuálne: Nový alternatívny operátor

Protimonopolný úrad SR odsúhlasil po vyše sedemmesačnom skúmavaní transakcie aj námietkach konkurencie fúziu Swan a Benestra. 

Obaja investori, DanubiaTel a Sandberg Capital, očakávajú uzavretie transakcie do jedného mesiaca. Následne začnú pracovať na zjednotení ponuky pre zákazníkov, infraštruktúry a zdrojov tak, aby už na konci roka 2018 pôsobili ako jeden subjekt, alternatívny poskytovateľ telekomunikačných služieb v pevnej sieti na Slovensku.


Naplánované sú investície do infraštruktúry, najmä do rozširovania LTE sietí. Transakcia sa netýka spoločnosti SWAN Mobile, ktorá prevádzkuje mobilného operátora známeho ako 4ka. Dotkne sa však viacerých dcérskych firiem Swanu, ktoré poskytujú jeho služby v rôznych mestách Slovenska.

Trend: Vakcinačné diery

Na Slovensku vznikajú vakcinačné diery - regióny s nižšou mierou potrebnej zaočkovanosti. Môže to byť vstupnou bránou pre návrat ochorení, ktoré sa u nás už dlhšie nevyskytovali.

Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR potrebnú 95% hranicu nedosiahlo ku koncu augusta minulého roka povinné základné očkovanie viacerých ročníkov narodenia v niektorých krajoch proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Ide napríklad o ročníky narodenia 2011 až 2015. Hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pokles potrebnej hranice znamená nedostatočnú kolektívnu imunitu, čím nemožno vylúčiť návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa na Slovensku nevyskytovali vôbec alebo iba ojedinele. Zaočkovanosť detí v SR začala klesať od roku 2010, kedysi bola podľa Mikasa na úrovni 98 až 99%.

Deti sa na Slovensku povinne očkujú proti desiatim závažným infekciám: záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde B, invazívnym hemofilovým nákazám, pneumokokovým invazívnym ochoreniam, osýpkam, mumpsu a ružienke. Pokiaľ to rodičia nerešpektujú, hrozí im vyše 300-eurová pokuta. Povinné očkovanie hradia zdravotné poisťovne. Rodičia môžu v téme očkovania využiť bezplatné konzultácie v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Význam povinného očkovania ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu v prípade, že nebude očkované, vysvetlí očkujúci lekár. Všetky dôležité informácie sú tiež na webe ÚVZ SR. 

Radíme: Šetríme s rozpočtom

V rámci komplexného jarného upratovania môže byť veľmi prospešný aj „detox“ v osobných financiách, vďaka ktorému je možné z rozpočtu ročne ušetriť stovky eur.

Prvým nevyhnutným krokom pri finančnom upratovaní je urobiť si rozpočet, ktorý umožní získať prehľad o tom, kam miznú peniaze a kde sú rezervy. Na strane výdavkov by nemali chýbať položky spojené s bývaním, výdavky na splácanie pôžičiek, sporení, poistení, ale aj náklady na potraviny, drogériu, oblečenie, dopravu, trávenie voľného času a podobne. Po analýze všetkých výdavkov nás môže nemilo prekvapiť, za čo v skutočnosti vyhadzujú pomerne vysoké sumy. Je vhodné prehodnotiť a obmedziť predražené a nepotrebné nákupy, alebo zvážiť výmenu dodávateľa niektorých služieb. Snažte sa vyhnúť nepremysleným a unáhleným nákupom, pomôcť môže aj obyčajný nákupný zoznam, ktorý je ale v obchode záväzný!

Šetriť je možné aj na službách finančných inštitúcií. Veľa Slovákov má účty vo viacerých bankách súčasne, ku ktorým majú debetné či kreditné karty, pritom ich často ani nevyužívajú. Za všetky ale vo väčšine prípadov platia, a to duplicitne. Nemálo Slovákov spláca súčasne viacero úverov či pôžičiek. Mať pôžičky u viacerých finančných inštitúcií nemusí byť len finančne náročné, ale aj komplikované, pretože každá má svoje pravidlá, lehoty, pokuty a pod. Mnohí ľudia však ani netušia, že si môžu tieto pôžičky nejakým spôsobom zlúčiť, prakticky vymeniť ich za jednu pôžičku či úver. Konsolidovaný úver by mal byť zaťažený nižším úrokom ako ostatné spájané pôžičky.
„Konsolidáciou je tak možné dosiahnuť celkovú nižšiu mesačnú splátku a výrazne odľahčiť rozpočet. Väčšina úverov či pôžičiek je navyše spojená s pravidelnými mesačnými poplatkami, ktoré platíte každej inštitúcii. Takto sa zredukujú na jeden a ušetríte aj na tejto položke", konštatuje analytik Roman Müller.

utorok 3. apríla 2018

EU: Zneužívanie osobných údajov

Mark Zuckerberg bol pozvaný do Európskeho parlamentu. Poslanci chcú, aby im vysvetlil, či Facebook nezneužil údaje o svojich užívateľoch na manipuláciu volieb. 

Spoločnosť Cambridge Analytica so sídlom v Londýne je obvinená, že počas amerických volieb použila údaje miliónov voličov bez ich súhlasu a zamerala sa na nich prostredníctvom personalizovaných politických reklám. Čo môže urobiť Európsky parlament? Už 12. apríla rozhodnú vedúci predstavitelia politických strán europarlamentu o tom, aké kroky parlament podnikne. Jedna z možností je, že Zuckerberg a predstavitelia ďalších významných on-line spoločností budú pozvaní do EP, zúčastnia sa plenárneho zasadania a budú odpovedať na prípadne otázky od poslancov. Europoslanci by mohli prijať uznesenie vyzývajúce Európsku komisiu, aby navrhla opatrenia, ktoré budú riešiť zneužitie osobných údajov. Parlament by tiež mohol zriadiť dočasný výbor na preskúmanie obvinení a na prípadné návrhy riešenia tohto problému.

V máji tohto roku nadobudne účinnosť všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (tzv. GDPR), ktoré stanovuje nové povinnosti pre firmy v EÚ. Občania budú mať vďaka nemu lepšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, právo dozvedieť sa, ak budú údaje o nich heknuté a právo odmietnuť profilovanie. Parlament pracuje aj na reforme európskej smernice o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách ešte z roku 2002. Nové, aktualizované pravidlá by mali zabezpečiť vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany súkromia pri používaní takých platforiem, akými sú napríklad Messenger, WhatApp alebo Skype. Informácie o tom, na aké čísla ste volali, aké web stránky ste navštívili, alebo kde sa práve nachádzate, by mali byť považované za dôverné a nemali by byť odovzdávané tretím stranám.

Európsky parlament vždy nástojil na tom, že ochrana bezpečnosti musí ísť ruka v ruke s ochranou súkromia a osobných údajov, a to zvlášť v dnešnom digitálnom svete. Tak tomu bolo aj počas diskusií o zbieraní údajov o leteckých pasažieroch (tzv. PNR - passenger name records) v záujme boja proti terorizmu a kriminalite. Poslanci zblízka preverovali aj pravidlá transferu údajov medzi EÚ a USA. V roku 2014 žiadali o pozastavenie dohody Safe Harbour a v roku 2017 vyzvali Európsku komisiu, aby riadne zhodnotila novú dohodu Privacy Shield ohľadne údajov využívaných na obchodné účely. 

SR: Záujem o štúdium technických smerov

Slovensko je priemyselným štátom. Podľa oficiálnych štatistík chýba ale v priemysle celkovo až 40.000 kvalifikovaných pracovníkov, len automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 14.000. Mladí ľudia ale o štúdium technických smerov dlhodobo nejavia záujem.  

Na štúdium na vysoké školy sa zo stredných škôl hlási viac ako 60% absolventov stredných škôl, prevažujú však skôr netechnické odbory. Zarážajúca je aj skutočnosť, že viac ako 55% absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorí vyštudovali. Pri prepočte na náklady na ich vzdelávanie to znamená, že  ročne vynaložíme viac ako 140 miliónov euro zbytočne. Podľa analýzy Zväzu automobilového priemyslu SR vyše 30% študentov na vysokých školách študuje odbory, ktoré trh práce nepotrebuje. Odborníci volajú po osvete, zmene školského systému, väčšej podpore zo strany štátu. Dôležité sú však aj projekty, ktoré by pútavou formou mladých ľudí pritiahli k technickým vedám.

Jedným z nich je Automobilová Junior Akadémia. Ohlasy na prvé dva ročníky sú veľmi pozitívne. O akadémiu prejavili mladí ľudia záujem, dievčatá rovnako ako  aj chlapci. Päťdňový program im poskytne pohľad do sveta výroby, ale aj možnosť nahliadnuť do akademického prostredia. Akadémia totiž ponúka prednášky na univerzite v kombinácii zo zaujímavým programom priamo vo výrobe. Chýbať nebudú ani rôzne zábavné praktické cvičenia, prehliadka najmodernejších pracovísk či zaujímavé diskusie o automobilizme budúcnosti. Každá z akadémií sa skončí slávnostnou promóciou a odovzdaním diplomov jej účastníkom. K trom automobilkám – Volkswagen Slovakia, Groupe PSA Slovakia, Kia Motors Slovakia tento rok pribudla spoločnosť Adient Slovakia – výskumno-vývojové centrum sedačiek a interiérov automobilov. Výrobné podniky vytvoria tzv. dvojičky s univerzitami – Strojnícka Fakulta STU v Bratislave, Materiálovo-technologická fakulta STU v Trnave a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

IT: Slovenskí experti môžu v Česku zarobiť viac

Analýza Techloop potvrdila, že českí IT experti zarobia v priemere o 20% viac ako tí na Slovensku. V oboch štátoch si najvyšší plat žiadajú experti na pozícii Development Manager, a to v SR 2.500 eur a v ČR 3.137 eur. 

U ďalších špecializácií sú rozdielne trendy, napríklad tzv. Fullstack Developer je na Slovensku z hľadiska mediánu platu rovnocenný s pozíciou Development Manager, zatiaľčo v Česku je v rovnakom porovnaní hodnotený o cca 20% menej. JS Node Developer sa v SR do top 10 „najdrahších" špecializácii skoro neprebojoval, pričom v ČR sa pohybuje medzi piatym a siedmym miestom, na rovnakej úrovni s backend- a mobilnými vývojármi. Podľa skúseností Techloop si väčšina slovenských kandidátov predstavuje cca o 10% vyššie ohodnotenie, ako ponúkajú firmy pre relevantné pozície. Finálna dohoda predstavuje väčšinou kompromis. Výsledky analýzy platov môžu byť ovplyvnené rozdielnou štruktúrou trhov - o aké špecializácie majú firmy na daných trhoch najväčší záujem ako aj rozdielnou senioritou používateľov Techloop v SR oproti ČR. 

Až 50% slovenských IT expertov uprednostňuje flexibilný pracovný úväzok. Česi sú oproti Slovákom konzervatívnejší. Slovenskí IT profesionáli si na Techloop nehľadajú iba štandardný (t. j. plný) pracovný úväzok – takých je iba polovica. Okolo 34% by najradšej pracovalo ako tzv. freelanceri a skoro 16% záujemcov dáva prednosť práci na čiastočný úväzok. V Česku sú používatelia Techloop o niečo konzervatívnejší. Takmer 58 % si hľadá prácu na plný úväzok, 29% preferuje externú spoluprácu a 13% dáva prednosť práci na čiastočný úväzok. Preferencie IT expertov ohľadom pracovného úväzku sa do značnej miery zhodujú s potenciálnymi zamestnávateľmi. Podľa dostupných dát slovenské firmy oproti českým uprednostňujú viac freelance spoluprácu (SR cca 50:50 fulltime:freelance, ČR cca 60:40 fulltime:freelance). Na základe interných štúdií a aktuálnych trendov na Slovensku a v ostatných krajinách pôsobnosti Techloop možno očakávať v rámci ďalších piatich rokoch nárast dopytu po IT profesionáloch naprieč špecializáciami o 15%. V oblasti nových technológií ako machine learning alebo AI predpokladá nárast až v rade stoviek percent.   

Radíme: Ojazdené pneumatiky môžete nechať zadarmo v pneuservise

Od roku 2016 sa zmenil systém zberu a recyklácie ojazdených pneumatík. Rozšíril sa počet zberných miest, no tým najjednoduchším a najdostupnejším sú pneuservisy a predajne pneumatík.  

Podľa Zákona o odpadoch, ktorý vstúpil na Slovensku do platnosti od 1.1. 2016, každý distribútor, ktorý predáva či prezúva pneumatiky aj bez ich predaja, je povinný zadarmo zabezpečiť vo svojich predajných miestach spätný zber ojazdených pneumatík. Zákon tiež uvádza, že „spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný a bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.“ Okrem pneuservisov a predajní, ktoré sú pre motoristov prirodzeným a najdostupnejším zberným miestom, môže slovenská verejnosť nechať ojazdené pneumatiky zadarmo tiež v zberných miestach určenými obcami či v niektorých prepravných spoločnostiach. Zberné miesto má byť viditeľne označené ako Miesto spätného zberu pneumatík a zároveň o tom informovať na svojej web stránke.

Uvedené spoločnosti musia podľa ELT Management Company Slovakia (Eltma) tento zber vykonávať bez ohľadu na značku pneumatík. Poplatok za službu je už zahrnutý v cene každej predanej novej pneumatiky, podľa legislatívy by tak už motoristi nemali platiť ďalšie poplatky za ich zber ani recykláciu. Informáciu o zaplatenom poplatku po novom nájdu spotrebitelia na predajných dokladoch.