piatok 21. júla 2017

Radíme: Ako bezpečne prevážať bicykel
Trh dnes ponúka viacero možností, ako bicykel previezť. Svoj výber by ste mali zvážiť aspoň tak starostlivo ako kúpu bicykla. Zhrnuli sme základné možnosti aj odporúčania.  

Priestorovo veľké autá dovoľujú previezť v kufri dva aj tri bicykle. Vždy je však potrebné myslieť na ich dôkladné upevnenie. Ani nie tak kvôli poškrabanému laku či znehodnotenému poťahu ako kvôli bezpečnosti. Pri dopravnej nehode by sa z nedostatočne upevneného bicykla v kufri stala nebezpečná zbraň! Navyše za nedostatočné upevnenie bicykla v aute môžete dostať pokutu až 50 €. Na bezpečnejšie zaistenie bicykla vo vnútri auta môžete využiť interiérové cyklonosiče vo forme hliníkových rámov. Do nich upevníte bicykel po odmontovaní predného kolesa. Niektoré druhy väčších vozidiel disponujú aj špeciálnym ineriérovým upevňovacím systémom na bicykle. Výhodou pri prevážaní bicyklov v kufri je, že nie sú vystavené poveternostným vplyvom a nijako neobmedzujú šoféra v jazde. Podstatne však uberú z batožinového priestoru a pri častejších presunoch si svoje zákonite odnesie aj interiér vozidla. Ak teda bicyklujete pravidelne, odporúčame poobzerať sa po bezpečnejších spôsoboch prevozu bicyklov.

Pri prevoze bicyklov na streche je potrebné brať do úvahy nosnosť strechy auta. Štandardná sa pohybuje okolo 75 kg, pred kúpou nosiča si však tento údaj radšej overte. Upevnenie na streche môže, ale nemusí byť ťažkopádne – záleží od triedy a typu nosiča, ktorý si vyberiete. Pri pokročilejších modeloch nie je nutné použiť na inštaláciu náradie a  upevnenie bicykla šofér zvládne aj bez asistencie. Bicykle vezúce sa na streche ale zvyšujú spotrebu paliva až o tretinu, pri diaľničnej rýchlosti vás môže prekvapiť aj polovičný nárast spotreby. Zároveň treba rátať s tým, že strešný nosič vám môže zamedziť prístup do podzemných parkovísk.  


V zadnej časti vozidla je možné upevniť nosič na piate dvere alebo na ťažné zariadenie. Ide o nákladnejšie zaisťovacie systémy, ktoré však v sebe spájajú aj vyšší komfort a bezpečnosť. Bicykle upevnené vzadu neuberajú z batožinového priestoru a aj s nahodenými bicyklami máte pri väčšine modelov stále prístup do kufra auta. Spotrebu paliva tento systém zvyšuje približne o 8%. Výraznejšou nevýhodou je sťažené cúvanie. Parkovacie senzory je potrebné vypnúť, nebudú fungovať. Okrem toho by ste sa mali presvedčiť, či je počas jazdy viditeľné evidenčné číslo vozidla. Ak nie, požiadajte na dopravnom inšpektoráte o tabuľku s číslom pre nosič bicykla. Za jej vydanie zaplatíte poplatok 16,50 €. Pamätajte, že sankcie za jazdu s nedostatočne viditeľnou tabuľkou s evidenčným číslom vozidla sú ale vysoké: môžu sa vyšplhať až do výšky 300 €.
EU: Granty pre novú generáciu siete Europe Direct
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predloženie návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať informačné centrá EUROPE DIRECT. Posledný termín na podanie žiadosti je 14. september 2017.


Úspešní žiadatelia budú mať nárok na grant od Európskej komisie na akciu a technickú pomoc, čo im umožní vykonávať rôzne komunikačné činnosti o EÚ. Žiadatelia musia zabezpečiť primerané spolufinancovanie s cieľom splniť požiadavky na informačné centrum Europe Direct. Výška ročného grantu je maximálne 26250 EUR pre jedno centrum.

Sieť Europe Direct je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám. Poslaním centier je prispievať ku komunikácii Európskej komisie o EÚ, k budovaniu vzťahov s verejnosťou a k zapojeniu občanov do diskusie o aktuálnych európskych témach.

Úlohy centier EDIC si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí, poskytovania odpovedí na otázky / spracovania žiadostí o informácie až po spoluprácu s miestnymi zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami. Dôraz je kladený na proaktívnu komunikáciu, organizáciu podujatí, nadväzovanie kontaktov a stimulovanie dialógov s občanmi.

Trend: Dátová ekonomika
Neformálne stretnutie Rady ministrov v estónskom Tallinne (17. – 18. júla 2017) upriamilo pozornosť na problematiku voľného pohybu dát v Európskej únii.

Na príchod dátovej ekonomiky sa musia pripraviť všetky členské krajiny Európskej únie. Každé odvetvie bude v budúcnosti založené práve na dátach, čiže nielen informačné technológie, ale aj automobilový či strojárenský priemysel, zdravotníctvo alebo služby. Napokon spoločnosti už dnes zhromažďujú dáta, ale ešte stále ich nedokážu dostatočne analyzovať a využiť tak ich potenciál ako konkurenčnú výhodu.


Dátová ekonomika bude tiež hnacím motorom budovania inteligentného priemyslu, pričom Európa by mala zostať lídrom tejto oblasti. Európska komisia plánuje už v septembri predstaviť nový legislatívny návrh, ktorým bude reagovať na nové dátové trendy. Tento návrh poskytne firmám aj administratívam členských štátov dostatočnú právnu istotu na rozvoj ich digitálneho podnikania či poskytovania služieb. Regulácia sa zameria v prvom rade na otázky prístupu, spracúvania, prenositeľnosti a vlastníctva neosobných dát, rovnako by však mala odstrániť neodôvodnenú dátovú lokalizáciu a otvoriť trhy krajín EÚ.

Počas stretnutia ministri členských krajín podpísali spoločnú deklaráciu k rozvoju sietí piatej generácie (5G) v Európe.
 

štvrtok 20. júla 2017

Radíme: Spokojní zamestnanci
Aktuálne letné horúčavy už tradične so sebou prinášajú pokles pracovného výkonu. Na pohodu v práci vplývajú viaceré faktory a zamestnávatelia by mali svojim zamestnancom pripraviť optimálne podmienky počas celého roka.

Podľa štúdie Human spaces venovanej pracovnému prostrediu u 3600 zamestnancov z 8 krajín EMEA regiónu, 55% ľudí nemá na pracovisku žiadnu zeleň, 42% zamestnancov chýba denné svetlo a 22% nemá potrebné ticho, aby sa mohli koncentrovať na prácu. Podľa prieskumu Forbes by sa viac ako tretina zamestnancov (36%) vzdala časti svojho príjmu, len aby sa cítili v práci šťastnejší a mali príjemnejšie pracovné prostredie. Napokon pri chronickom strese sa zužujú cievy, zvyšuje sa krvný tlak a nervový systém je v napätí, čo negatívne ovplyvňuje celkový zdravotný stav. Dôležité je tiež vybavenie kancelárií: Business Leaders Forum odporúča sa prírodné suroviny a nábytok zhotovený šetrným spôsobom k životnému prostrediu.

Čoraz viac je kritizovaný aj koncept open space kancelárií, v ktorých pracovníci stratia denne až 86 minút pracovného času kvôli rozptýleniam. Podľa prieskumu Ipsos a Steelcase, do ktorého sa zapojilo viac ako 10000 zamestnancov v 14 krajinách sveta, je až 85% zamestnancov nespokojných s kvalitou ich pracovného prostredia a nemôže sa koncentrovať. Kvôli open space kanceláriám majú obmedzenú schopnosť myslieť kreatívne a konštruktívne. V rámci prieskumu až 95% opýtaných pracovníkov deklarovalo, že súkromný priestor pre prácu je pre nich významný a až 31% z nich odchádza z  práce domov, aby si svoje úlohy mohli vôbec dokončiť. 
Eurostat: V IT vlani na Slovensku pracovalo vyše 73 tisíc odborníkov
Štatistický úrad Európskej únie zverejnil štatistiky zamestnanosti v oblasti odborníkov na informačné a komunikačné technológie (IKT) za rok 2016: na tejto pozícii bolo zamestnaných približne 8,2 milióna ľudí, čo predstavuje 3,7% z celkovej zamestnanosti.

Najviac IT odborníkov bolo pritom v rámci EÚ zamestnaných vo Veľkej Británii (1,6 milióna ľudí), v Nemecku (1,5 milióna) a vo Francúzsku (1 milión) – tieto tri krajiny spolu zamestnávali až polovicu všetkých IT odborníkov IT v EÚ. Slovensko malo v roku 2016 73,2 tisíc IT odborníkov.

Až 83,3% IT odborníkov v EÚ tvorili muži, pričom najväčší podiel mužov v IT sektore malo Slovensko (90,8%), nasledovali Česká republika (88,8%), Malta (88,3%), Grécko (87,3%), Maďarsko (86,9%) a Chorvátsko (86,7%). Naopak, najmenej mužov v IT pracuje v Bulharsku (69,8%), Rumunsku (73,7%), Lotyšsku a Litve (obe 75,2%).

Štatistiky zároveň ukázali, že až 41% podnikov malo problémy zaplniť pracovné miesta v oblasti IT alebo nájsť vhodných kandidátov na túto pozícii. Najväčší podiel takýchto podnikov zaznamenala Česká republika (66% podnikov), na Slovensku to bolo 51%.
Novinka: Predmety zamerané na prácu s eurofondmi
Desať univerzít, osemnásť fakúlt a vyše 576 tísíc eur z Operačného programu Technická pomoc. To sú rozmery vzdelávacej iniciatívy, ktorá sa začne v školskom roku 2017/2018.

Nové alebo inovované študijné programy a voliteľné predmety majú podporiť záujem mladých o prácu v štátnej správe, najmä pri riadení eurofondov. Jednotlivé fakulty vo svojich projektoch predstavili rozmanitú škálu možností, napríklad e-learning, klinické vzdelávanie či programy zamerané na riešenie vývoja algoritmov pre elektronizáciu verejnej správy alebo rodovú rovnosť.

Absolventi by sa po skončení štúdia mali špecializovať na riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrolu či audit štrukturálnych fondov. Dôležitosť tohto typu kvalifikácie podčiarkuje fakt, že podpredseda vlády sa v apríli rozhodol podporiť všetky predložené projekty a navýšil pôvodný rozpočet 300 tisíc eur takmer dvojnásobne.
 

 

streda 19. júla 2017

EU: Spory s nízkou hodnotou
Vysporiadanie sporov s nízkou hodnotou má byť rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie prostredníctvom revidovaného Európskeho konania na riešenie sporov. Spor bude možné riešiť aj online.

Ak si napríklad kúpite lyže z inej európskej krajiny a vopred za ne zaplatíte, ale tovar nedostane, môžete na vrátenie svojich peňazí použiť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. Existuje od roku 2007 a osvedčilo sa: trvanie súdnych konaní ohľadom cezhraničných sporov s nízkou hodnotou sa skrátilo z pôvodných 2,5 roka na priemerne 5 mesiacov. Navyše sa zvýšil strop z 2.000 EUR na 5.000 EUR - cieľom je umožniť väčšiemu počtu malých a stredných podnikov, aby aj oni využívali takéto riešenie sporov.

Postup bude jednoduchší aj vďaka technológiám, keďže sťažovatelia nebudú musieť prísť na súd osobne, ale budú môcť vyriešiť spor online. Nové pravidlá navyše zabezpečia, aby boli súdne poplatky primerané a nedošlo k situácii, kedy by boli vyššie než samotná hodnota sporu.
Firemná kultúra: Ovplyvňuje produktivitu aj fluktuáciu zamestnancov
Menej ako polovica slovenských firiem považuje atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za dôležitú. Pritom práve ona ovplyvňuje nábor zamestnancov, výkonnosť pracovníkov, ale aj úspech firmy.

Podľa prieskumu University of Warwick sú šťastní pracovníci o 12% produktívnejší a nešťastní o 10% menej produktívni ako priemer. Nespokojní zamestnanci vykonávajú na svojej pozícii len nevyhnutné minimum a výkonní, avšak nedocenení pracovníci odchádzajú. Problematike fluktuácie zamestnancov sa bližšie venovala štúdia Columbia University, ktorá preukázala, že fluktuácia pracovníkov spoločností s firemnou kultúrou dosahuje 13,9% v porovnaní so spoločnosťami bez firemnej kultúry, kde percento fluktuácie dosahuje až 48,4%.  

Dôležitosť firemnej kultúry rastie nielen s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, ale aj s tým, ako sa hlavným zdrojom pracovnej sily stáva generácia Y. Tá totiž uprednostňuje zaujímavé úlohy, benefity a príjemnú atmosféru na pracovisku pred finančnou kompenzáciou. Zamestnanci narodení medzi rokmi 1986 až 1995 chcú pracovať pre firmy, ktoré ich uznávajú ako individuality.  

Ktoré benefity sú v slovenských spoločnostiach najčastejšie? To bola kľúčová otázka prieskumu Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností. Rebríček zamestnávateľských výhod vedie flexibilná pracovná doba (40%), nápoje na pracovisku zadarmo (36%), teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Uzatvára ho možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN. Zamestnanci vítajú priestor na svoj profesijný rast a možnosť kariérne rásť. Najžiadanejším benefitom zo strany zamestnancov sú jazykové kurzy, hneď za ním je to 13. a 14. plat. 
 
Radíme: Zo starého mobilu nemusíte batériu vyberať
Na Slovensku sa ročne predá približne pol milióna nových mobilných telefónov. Svoj mobil meníme za novší model približne po dvoch rokoch. Veľké množstvo starých prístrojov končí následne v zberných nádobách. Otázkou je, či v správnych...

Pozreli ste sa niekedy na zadnú stranu svojho mobilného telefónu? Okrem iného tam určite nájdete symbol prečiarknutého koša. Upozorňuje na to, že vyradený mobil nepatrí do smetnej nádoby na komunálny odpad, ale do triedeného  zberu. Skladá sa totiž z rôznych materiálov – okrem plastov obsahuje tiež sklo, železo, meď, cín, zinok a rôzne drahé kovy. V batériách sa navyše nachádzajú aj rôzne nebezpečné látky, akými sú, nikel, kadmium alebo olovo. Ak by ste teda svoj starý telefón vhodili do kontajnera  pre zmiešaný komunálny odpad (čierne kontajnery), ohrozujete nielen svoje zdravie a prírodu, ale zároveň porušujete aj zákon. Naopak, ak svoj nefunkčný mobil odovzdáte na ekologickú recykláciu, väčšina materiálov z neho – najmä kovy  a plasty – budú opätovne použité.

Skôr ako sa zbavíte svojho starého mobilu
1. Staré a nefunkčné zariadenia patria do nádob na elektroodpad. Zberné nádoby nájdete v každej predajni s elektrom. Väčšinou sa nachádzajú na viditeľnom mieste a bývajú označené sprievodným informačným textom.
2. Z mobilu pred odovzdaním nemusíte vybrať batériu a dávať ju do samostatnej nádoby určenej na batérie. Batérie zo zariadení vyberú spracovatelia elektroodpadu.
3. Za odovzdanie starého mobilu v predajni neplatíte a predajca nesmie podmieňovať prevzatie starého zariadenia kúpou nového. Táto zásada platí pre všetky drobné elektrospotrebiče – od holiacich strojčekov, cez kanvice až po vysávače.

utorok 18. júla 2017

EU: Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie otvára svoje vedecké laboratóriá a zariadenia pre vedcov a výskumníkov zo súkromného aj verejného sektora. Už v decembri t.r. budú môcť vedci využívať výskumné zariadenia v talianskej Ispre, neskôr v belgickom meste Geel, nemeckom Karlsruhe a holandskom Pettene.

Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, ktorý je zodpovedný aj za JRC, uviedol: „Centrum hostí niekoľko veľmi kvalitných výskumných zariadení. Niektoré z nich sú jedinečné v Európe aj vo svete. Otvorením našich laboratórií budeme v plnej miere využívať ich potenciál v spolupráci s európskymi výskumnými pracovníkmi a priemyslom v prospech politických činiteľov, podnikov a predovšetkým občanov.“

Úspešná spolupráca s univerzitami, vedeckými inštitútmi a firmami v minulosti dokazuje, že o využívanie týchto zariadení je záujem. Touto iniciatívou sa JRC zameriava na šírenie vedeckých poznatkov, podporu konkurencieschopnosti a pomoc k preklenutiu priepasti medzi výskumom a priemyslom. V rámci pilotnej fázy v rokoch 2017-2018 budú pre externých používateľov otvorené tri zariadenia v Ispre.
Radíme: Strata občianskeho preukazu
Ak nám občiansky preukaz ukradnú, alebo ho stratíme, je potrebné ho čo najskôr zablokovať. Môžeme to urobiť osobne na polícii, príp. zastupiteľskom úrade. Pohodlnejšie a rýchlejšie je to pri elektronickom občianskom preukaze.

Na portáli slovensko.sk je dostupná služba Modifikácia kontaktných údajov v informačnom systéme dokladov. Po prihlásení sa s občianskym preukazom s BOK si môžete sami upravovať napríklad telefónne číslo či e-mail. Okrem toho služba umožňuje zadať tzv. diskrétny údaj, ktorý je kľúčovým pri svojpomocnej elektronickej blokácii strateného či odcudzeného občianskeho preukazu. V takomto prípade využijete službu Nahlásenie straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu s čipom, kde uvediete meno, priezvisko, rodné číslo a diskrétny údaj. Občiansky preukaz bude automaticky zablokovaný a stáva sa neplatným a vy ste do 30 dní povinný požiadať o vydanie nového dokladu. Do vašej úradnej elektronickej schránky na slovensko.sk vám príde informácia, že váš preukaz bol elektronicky zablokovaný z dôvodu straty či krádeže. Tú si následne preverí aj pracovník oddelenia dokladov, kde si pôjdete vybaviť nový doklad.

Upozorňujeme, že ide o komunikáciu v elektronickom prostredí a aj tu je potrebné dodržiavať zásady bezpečnosti. Diskrétny údaj – najmä v kombinácii s rodným číslom – nikomu neprezrádzajte. Ak si ho predsa len potrebujete niekde poznačiť, zvoľte bezpečný spôsob aj miesto.

Ako postupovať v cudzine bez cestovného dokladu? Na našom zastupiteľskom úrade v zahraničí získate náhradný cestovný doklad, ktorý slúži na návrat do SR a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú. Vydáva sa maximálne na 6 mesiacov. V prípade, že SR nemá v cudzej krajine vlastný zastupiteľský úrad, môžete požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ v ktoromkoľvek zastupiteľskom úrade krajiny EÚ. 
ÚPVII: Open data
Tzv. otvorené dáta o eurofondoch v programovom období 2014 - 2020, spravované prostredníctvom informačného systému ITMS 2014+, sú sprístupné všetkým záujemcom.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) publikoval dataset v rámci projektu eDemokracia na https://opendata.itms2014.sk/. Dáva tak priestor pre vznik nových aplikácií i ďalšie využitie štruktúrovaných dát. V najbližších týždňoch budú tiež zverejnené datasety o využívaní eurofondov v programovom období 2007 – 2013.

Dáta sú publikované prostredníctvom url adresy na API (aplikačné rozhranie). Týmto krokom chce ÚPVII prispieť k zvyšovaniu informovanosti o využívaní finančných prostriedkov z eurofondov, k zvyšovaniu transparentnosti, ale najmä poskytnúť priestor pre použitie štruktúrovaných dát, pre ich ďalšie strojové spracovanie a pre vznik nových aplikácií. Ak vytvoríte aplikácie, analýzy alebo iné výstupy z publikovaných dát, úrad žiada o ich predstavenie a kontaktovanie cez e-mail vicepremier@vicepremier.gov.sk

Viac informácií o datasete: 
https://data.gov.sk/dataset/f208c882-2197-4dec-b891-c3a09b86d740

pondelok 17. júla 2017

EU: Nižšie náklady na širokopásmové pripojenie
Európska komisia prijala rozhodnutie o postúpení Belgicka, Chorvátska a Slovenska na Súdny dvor EÚ pre omeškanie transpozície smernice o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie (smernica 2014/61/EÚ). Členské štáty mali smernicu previesť to svojich národných právnych poriadkov do 1. Januára 2016.

Komisia požiada Súdny dvor, aby na tieto tri krajiny uložil penále z omeškania za každý deň odo dňa vynesenia rozsudku, až kým smernica nenadobudne účinnosť v ich národnom práve. Konanie o porušení povinnosti proti Belgicku, Chorvátsku a Slovensku začala Komisia v marci 2016 a potom im v septembri 2016 poslala odôvodnené stanoviská. Ani jeden z týchto štátov neoznámil všetky opatrenia potrebné na transpozíciu smernice. Iba Chorvátsko medzičasom uistilo EK, že posledná časť smernice, ktorú ešte treba transponovať, sa oficiálne schváli  v piatok 14. júla t.r.

Smernica o znížení nákladov na širokopásmové pripojenie môže ušetriť cca 30% nákladov na zavedenie vysokorýchlostného internetu. Obsahuje napríklad pravidlá využívania súčasných pevných infraštruktúr (vedenia, stožiarov, veží a pod.) vysokorýchlostného internetu. Rieši tiež koordináciu stavebných prác v rôznych odvetviach vrátane telekomunikácií, energetiky, odpadových vôd, dopravy a ďalších. Vytvoria sa tak podmienky na efektívnejšie rozmiestnenie novej pevnej infraštruktúry a lacnejšie siete. Až 80% nákladov totiž tvoria stavebné práce - napr. kopanie ciest, kde sa položí vedenie širokopásmového pripojenia. 
Upozorňujeme: Elektronika v lietadlách
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR upozorňuje cestujúcich do USA leteckými spoločnosťami Emirates, Qatar Airways, Egyptair, Saudi Arabia Airlines a Royal Maroc na bezpečnostné obmedzenia týkajúce sa elektronických prístrojov a zariadení na palube lietadiel.

Na základe rozhodnutia úradov USA si nebudú môcť cestujúci týchto leteckých spoločností smerujúci do USA zobrať so sebou na palubu žiadne elektronické zariadenia väčšie ako mobilný telefón a životne dôležité zdravotnícke prístroje. Ostatná elektronika (notebooky, tablety, čítačky, fotoaparáty, DVD prehrávače, digitálne hry a iné) bude musieť byť odovzdaná v registrovanej  (checked-in) batožine. 

Letiská, ktorých sa uvedené obmedzenie týka na letecké spoje hore uvedených spoločností do USA :  
• Spojené arabské emiráty: Dubaj- Dubai International Airport (DXB), 
• Katar, Doha - Hamad International Airport (DOH),
• Egypt, Káhira -  Cairo International Airport (CAI), 
• Saudská Arábia: Rijád a Džidda -  King Abdul-Aziz International Airport (JED), King Khalid International Airport (RUH), 
• Maroko, Casablanca - Mohammed V Airport (CMN), 

Tieto obmedzenia platia od konca marca 2017, pôvodne zahŕňali aj kuvajtské, jordánske a turecké aerolínie a letiská, na ktoré sa už ale v súčasnosti nevzťahujú. 


Podobné obmedzenia na elektroniku a zvýšené bezpečnostné opatrenia zavádzajú aj britské úrady v prípade letov do Británie 15 leteckých spoločností  z viacerých krajín: Turecko, Egypt, Saudská Arábia, Tunisko, Jordánsko a Libanon. Cestujúcim využívajúcim služby niektorej z uvedených spoločností a odlietajúcim do USA alebo Británie z jednej z uvedených krajín odporúčame, aby pred odletom  kontaktovali svoju leteckú spoločnosť a preverili si detaily. 
Trend: Dokonalý obraz
Podľa prieskumu Radius Global Market Research o čitateľnosti obsahu zobrazovaného na 70-palcové premietacie plochy v učebniach priemernej veľkosti v Singapure a vo Veľkej Británii vyše 50% študentov uviedlo, že je zobrazovaný obsah náročne čitateľný, pričom viac než polovica študentov zapísala najmenej jednu informáciu nesprávne.

Vo Veľkej Británii sa štúdie zúčastnilo 119 študentov vo veku od 12 do 22 rokov, ktorí boli rozdelení do skupín približne po tridsiatich. Mali si prečítať bežné materiály (grafy a text), ktoré boli zobrazené na najbežnejšom 70-palcovom obraze v tradičnej učebni (8,3×8,4 metra). Ich úlohou bolo zapísať si šesť krátkych informácií z týchto materiálov. Podobná štúdia bola realizovaná taktiež v učebni priemernej veľkosti v Singapure.

Závery prieskumu podporujú pravidlo 4/6/8 pre doporučenú veľkosť obrazu. Toto pravidlo je dlhodobým neformálnym pokynom, ktorým sa bežne riadia inštalačné firmy AV techniky pri určovaní vhodných veľkostí obrazov pre rôzne prostredie, vrátane učební, konferenčných miestností a veľkých priestorov.