piatok 1. decembra 2023

SR: Ceny nehnuteľností v 3. štvrťroku 2023

Slovenské nehnuteľnosti určené na bývanie v 3. štvrťroku t. r. v porovnaní s letom už podľa štatistického úradu mierne zdraželi. Kupujúci však za domy a byty ešte stále platili menej než pred rokom. Zlacňovanie sa prejavilo vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského.

Realizačné ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 3. štvrťroku 2023 medzikvartálne stúpli o 0,8 % najmä vplyvom viac než 1 % rastu cien existujúcich nehnuteľností. Nové nehnuteľnosti naďalej zlacňovali, medzikvartálne o 0,4 %. V medziročnom porovnaní na celoslovenskej úrovni kupujúci platili za domy a byty v priemere o 3,8 % nižšie sumy než pred rokom. Zlacňovanie na medziročnej úrovni bolo vyššie ako v predošlom štvrťroku. Dynamickejšie klesli ceny nových nehnuteľností a to o 4,6 %. Existujúce nehnuteľnosti boli medziročne lacnejšie o 4,3 % a tempo poklesu cien tohto segmentu trhu sa zrýchlilo. V dlhodobom porovnaní (v porovnaní s priemerom roka 2010 - bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 79,5 %. Z regionálneho hľadiska sa medzikvartálny rast cien nehnuteľností prejavil v piatich regiónov Slovenska, najvýraznejšie  v Nitrianskom kraji. Pri existujúcich nehnuteľnostiach ceny stúpli v polovici z 8 regiónov Slovenska, najdynamickejšie práve v Nitrianskom kraji o 7,2 %. Novým nehnuteľnostiam rástli ceny len v troch krajoch, a to v Košickom, Trnavskom, a výraznejšie, o viac ako 7% v Nitrianskom kraji.

V medziročnom porovnaní sa domy a byty predávali lacnejšie takmer vo všetkých regiónoch, jedinou výnimkou bol Trnavský kraj, kde mierne vzrástli ceny nových aj existujúcich nehnuteľností. V ostatných regiónoch sa byty predávali lacnejšie, a to najmä pod vplyvom zníženia cien existujúcich nehnuteľností. Pokles cien starších bytov a domov bol od 13,4 % v Žilinskom kraji po 1,1 % v Bratislavskom kraji. Pri nových bytoch bola situácia rozkolísanejšia, pokles bol len v piatich regiónoch, a to od 14,9 % v Žilinskom kraji po 4,4 % v Košickom kraji.

štvrtok 30. novembra 2023

EU: Emisne neutrálne technológie

Novú výzvu na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu na rok 2023 s rekordným rozpočtom 4 miliardy EUR na podporu zavádzania inovačných technológií dekarbonizácie vyhlásila Európska komisia. Výzva je financovaná z príjmov zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), čo zdôrazňuje význam stanovovania cien uhlíka pre zelenú transformáciu. Komisia zvýšila celkový objem dostupných finančných prostriedkov a v porovnaní s predchádzajúcou výzvou zdvojnásobila rozpočet vyčlenený na projekty v oblasti výroby čistých technológií. Na posilnenie priemyselnej výrobnej kapacity, vedúceho postavenia v oblasti technológií a odolnosti dodávateľského reťazca v Európe je k dispozícii 1,4 miliardy EUR.

Predkladatelia projektov môžu požiadať o granty v rámci piatich tematických okruhov s odlišnými rozpočtovými a kapitálovými výdavkami (CAPEX):
 • Všeobecná dekarbonizácia (rozsiahla) – 1,7 miliardy EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 100 miliónov EUR
 • Všeobecná dekarbonizácia (stredného rozsahu) – 500 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 20 miliónov do 100 miliónov EUR
 • Všeobecná dekarbonizácia (malého rozsahu) – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami v rozmedzí od 2,5 milióna do 20 miliónov EUR
 • Výroba čistých technológií – 1,4 miliardy EUR k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na výrobu komponentov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, uskladňovanie energie, tepelné čerpadlá a výrobu vodíka
 • Pilotný projekt – 200 miliónov EUR je k dispozícii na projekty s kapitálovými výdavkami nad 2,5 milióna EUR zamerané na hĺbkovú dekarbonizáciu.
Projekty sa budú posudzovať na základe ich potenciálu znížiť emisie skleníkových plynov, stupňa inovácie, vyspelosti, opakovateľnosti a nákladovej efektívnosti. Inovačný fond môže pokryť až 60 % príslušných nákladov daného projektu. Okrem technológií v energeticky náročných priemyselných odvetviach (vrátane leteckej dopravy), energie z obnoviteľných zdrojov alebo uskladňovanie energie sú teraz výzvy Inovačného fondu po nedávnej revízii smernice o ETS otvorené aj pre odvetvia námornej dopravy, cestnej dopravy a budov. Sľubné projekty, ktoré nie sú dostatočne pripravené na získanie grantu alebo ktoré neboli vybrané na financovanie z dôvodu rozpočtových obmedzení, môžu využívať pomoc Európskej investičnej banky na rozvoj projektov (PDA).

Predkladatelia projektov môžu podávať žiadosti prostredníctvom portálu financovania a ponúk EÚ do 9. apríla 2024 do 17.00 hod. (SEČ). O výsledkoch hodnotenia budú informovaní vo štvrtom štvrťroku 2024. Úspešní žiadatelia podpíšu dohody o grante v prvom štvrťroku 2025.

streda 29. novembra 2023

HP Wolf Security Report: Pozor na malvérové balíčky

Správa HP Wolf Security upozorňuje na dramatický nárast dostupnosti malvérových balíčkov, ktorými môžu hackeri útočiť na firmy aj jednotlivcov a kradnúť im tak citlivé údaje. Útočníci si dnes si môžu jednoducho zakúpiť hotové a používateľsky prívetivé sady malvéru, ktoré systémy infikujú jedným kliknutím. Niektoré sady boli na hackerských fórach ponúkané len za 65 dolárov mesačne. Paradoxne, iné sú zas pre útočníkov príliš drahé, takže sami siahajú po cracknutých verziách a aj hackeri sa tak stávajú terčami útokov svojich “kolegov”.

Správa obsahuje informácie o niektorých známych typoch útokov, napríklad:
 • Houdini’s Last Act: nová kampaň zameraná na firemné systémy používala falošné prepravné dokumenty, ktoré skrývali JavaScript malvér Vjw0rm. Jeho zamaskovaný kód umožnil malvéru prejsť cez centrálne zabezpečenie e-mailov a dostať sa ku cieľovým počítačom. Houdini je 10 rokov starý VBScript RAT, ktorý využíval aj aktuálne analyzovaný útok. To ukazuje, že s vhodnými nástrojmi z online tržníc a obchodov pre kyberzločincov môžu hackeri stále účinne využívať aj starší malware tak, že zneužívajú skriptovacie funkcie integrované v dnešných operačných systémoch. 
 • Útoky typu "Jekyll a Hyde": HP odhalilo kampaň Parallax RAT, ktorá spustí dve vlákna, pokiaľ používateľ otvorí nakazenú faktúru. Vlákno "Jekyll" otvorí falošnú faktúru kopírovanú z legitímnej on-line šablóny a znižuje tak podozrenie, zatiaľ čo "Hyde" spustí malvér na pozadí. Tento útok je ľahko uskutočniteľný, pretože predpripravené sady Parallax boli na hackerských fórach ponúkané len za 65 dolárov mesačne.
HP tiež odhalilo, ako sa útočníci snažia nachytať menej skúsených kybernetických zločincov. Na platformy pre zdieľanie kódu, napríklad GitHub, umiestňujú falošné sady na vytváranie malvéru. Tieto repozitáre môžu mať za následok infikovanie počítačov tých, ktorí sami chceli byť aktérmi útokov. Napríklad populárna sada malvéru XWorm sa na nelegálnych trhoch ponúka za ceny až 500 dolárov, čo kyberzločincov s obmedzenými prostriedkami núti kupovať falošné cracknuté verzie.

Správa tiež rozkrýva, ako kyberzločinci pokračujú v diverzifikácii svojich útočných metód, aby obišli bezpečnostné pravidlá a detekčné nástroje. Tu sú niektoré zistenia:
 • Archívy, teda napríklad ZIP a RAR súbory, boli už 6. štvrťrok za sebou najpopulárnejším spôsobom šírenia malvéru. Išlo o až 36 % analyzovaných prípadov
 • Hoci sú makrá v doplnkoch Excel súborov (.xlam) štandardne deaktivované, v Q3 boli 7. najpopulárnejším typom súborov zneužívaných útočníkmi (posun zo 46. miesta v Q2). V Q3 sa objavovali dokonca aj malvérové kampane zneužívajúce doplnky v PowerPointe
 • Minimálne 12 % útokov šírených prostredníctvom e-mailových správ identifikovaných HP Sure Click v Q3 a Q2 obišlo jeden alebo viac skenerov na e-mailových bránach
 • V Q3 narástol aj počet útokov využívajúcich zraniteľnosť v Exceli (91 %) a Worde (68 %)
 • Pri PDF súboroch a hrozbách izolovaných HP Wolf Security došlo k nárastu o 5 % v porovnaní s Q2
 • Najčastejším zdrojom hrozieb boli v treťom štvrťroku e-maily (80 %) a sťahovanie z prehliadačov (11 %).

utorok 28. novembra 2023

EU: Oprava namiesto kúpy, a to aj po uplynutí záruky

Vyhadzovanie spotrebného tovaru, ktorý by sa dal ešte opraviť, má veľký vplyv na životné prostredie, pretože v Európskej únii sa každoročne vyprodukuje 261 miliónov ton emisií CO2 a 35 miliónov ton odpadu, pričom sa spotrebuje 30 miliónov ton zdrojov. Spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú pre výmenu tovaru namiesto jeho opravy, prídu každý rok približne o 12 miliárd eur. Podľa štúdie Európskej komisie by 77 % občanov EÚ uprednostnilo opravu pred kúpou nového tovaru. Nový návrh o práve na opravu dopĺňa iniciatívy EÚ o ekodizajne a o posilnení postavenia spotrebiteľov v rámci zelenej transformácie.

V rámci zákonnej záručnej lehoty budú musieť predajcovia uprednostniť opravu, ak je lacnejšia alebo rovnako nákladná ako výmena tovaru, okrem prípadov, kedy oprava nie je možná alebo je pre spotrebiteľa nevýhodná. Europoslanci tiež navrhujú predĺžiť zákonnú záruku o jeden rok od dátumu opravy výrobku. Po uplynutí zákonnej záruky budú mať spotrebitelia aj naďalej právo požiadať o opravu výrobkov, ako sú práčky, vysávače, smartfóny a bicykle. Aby bola oprava atraktívnejšia, výrobcovia by mali na čas trvania opravy zapožičať spotrebiteľovi náhradný tovar. Ak sa výrobok opraviť nedá, výrobcovia by mali namiesto neho ponúknuť repasovaný výrobok.

Spotrebiteľov od opravy výrobku často odrádzajú vysoké náklady, sťažený prístup k opravárenským službám alebo konštrukčné prvky, ktoré bránia oprave. Parlament chce preto zabezpečiť, aby nezávislé opravovne, subjekty vykonávajúce renováciu a repasáciu, ako aj koncoví používatelia mali prístup ku všetkým potrebným náhradným dielom, informáciám a nástrojom za primeranú cenu.Okrem toho majú špecializované on-line platformy pomôcť spotrebiteľom nájsť miestnych opravárov (vrátane tzv. opravárenských kaviarní) a predajcov renovovaného tovaru v ich okolí. Poslanci tiež navrhujú využiť vnútroštátne fondy opráv na poskytovanie poukážok a iných finančných stimulov, aby tak boli opravy cenovo dostupnejšie a atraktívnejšie.

pondelok 27. novembra 2023

CRM: Stále málo využívané

Informatizácia a digitalizácia zvýšila požiadavky na rýchlosť reakcie na požiadavky trhu a zákazníkov. Bez adekvátnych nástrojov je prakticky nemožné udržať si miesto na trhu, prípadne sa posúvať ďalej. CRM systémy, ktoré zahŕňajú rôzne možnosti starostlivosti o zákazníka, však v plnej miere využíva len9 percent slovenských firiem!

CRM systémy pomáhajú v krátkom čase riadiť, automatizovať a kontrolovať vzťahy s veľkým počtom zákazníkov. Pri práci so zákazníkmi ich však podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Seyfor nevyužíva až 56 percent firiem. V plnej miere ich využíva len 9 percent firiem a 16 percent firiem ich využívajú s tým, že nepoznajú všetky ich funkcie a benefity. Podľa Dity Sirotovej by si firmy mali uvedomiť, že tieto systémy prinášajú štruktúrovaný prístup k potenciálnym aj existujúcim zákazníkom: „Pri správnom využívaní poskytujú firmám údaje, na základe ktorých sa vedia rozhodovať pri plánovaní svojich marketingových aktivít, ale aj dôležitých biznisových krokov. Vedia odhaliť preferencie zákazníkov v segmente, v ktorom daná spoločnosť podniká, vedia podporiť a predikovať životný cyklus výrobkov a poskytovaných služieb a podporiť inovácie. S prichádzajúcimi možnosťami nástrojov umelej inteligencie môžu v spolupráci s jedinečným ľudským faktorom posunúť komunikáciu so zákazníkmi na novú úroveň.“

Respondenti v tomto prieskume agentúry MNFORCE (1.9. až 6.9.2023, 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie) uviedli, že CRM systémy používajú hlavne na analýzu a správu dát (30 percent), na dokumentáciu (26 percent), správu kontaktov (24 percent), služby zákazníkom a zlepšenie vzťahov s nimi (23 percent). Pri hodnotení benefitov CRM systémov v prieskume najviac rezonovali nasledovné: zlepšená komunikácia (37 percent), centralizované informácie (27 percent) či lepšia spokojnosť na strane zákazníkov (26 percent). Aj CRM ako digitálne systémy vyvolávajú na strane používateľov isté obavy. Na prvom mieste sa tradične umiestňuje obava z nedostatočnej ochrany osobných údajov a riziko úniku dát. Deklarovalo to tak 24 percent respondentov. Ako riziko tiež vyhodnotili nedostatočnú flexibilitu prispôsobiť CRM systém presne potrebám firmy (23 percent) a tiež nesprávnosť údajov v systéme, ak ich zamestnanci nebudú pravidelne aktualizovať (22 percent). Časť respondentov (20 percent) ich hodnotí negatívne aj z dôvodu vysokých nákladov na implementáciu a aktualizáciu. D. Sirotvá firmám radí, aby využívali platformy a riešenia, ktoré sú preukázateľne chránené. Ruka v ruke s bezpečnosťou CRM systémov ide aj procesné nastavenie vo firmách. Kedysi sme hovorili, že 90 percent únikov informácií pochádza zo zneužitia získaných informácií vlastnými zamestnancami, ktorí odchádzajú. Toto riziko tu stále je a je potrebné ho eliminovať primárne organizačnými opatreniami.