piatok 24. apríla 2020

EU: Aj Ryanair musí uviesť celú cenu letenky

Podľa rozhodnutia najvyššieho súdu Európskej únie (EÚ) je írska nízkorozpočtová letecká spoločnosť Ryanair povinná na svojej webovej stránke uviesť celú cenu letenky.  

Podľa súdu Ryanair nepostupoval správne, keď na svojej internetovej stránke do cien leteniek nezahrnul daň z pridanej hodnoty (DPH) a ďalšie nevyhnutné poplatky. Leteckí dopravcovia musia od prvého zverejnenia svojich cenových ponúk na internete uviesť aj DPH na domácich letoch a poplatky účtované za platbu kreditnou kartou, vyhlásil Európsky súdny dvor (European Court of Justice, ECJ). Aj poplatky za tzv. check-in alebo registráciu musia byť zahrnuté v cene v prípade, že neexistuje možnosť registrovať sa zadarmo, dodali sudcovia.

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž a trh (AGCM) uložil Ryanairu pokutu za podľa neho nekalé obchodné praktiky, čo podnietilo leteckú spoločnosť, aby prípad postúpila na ECJ a domáhala sa zrušenia pokút. AGCM kritizoval Ryanair za to, že v cenách jeho leteniek nebola zahrnutá DPH na domáce lety ani poplatky za check-in a platby kreditnou kartou. Úrad tvrdil, že je to nevyhnutné a poplatky by mali byť uvedené na stránkach Ryanairu skôr, ako zákazník začne proces rezervácie. Ryanair sa obrátil na súd v Taliansku a vyzval ho, aby sa spýtal najvyššieho súdu EÚ, či je potrebné zahrnúť aj tieto prvky do ceny. Sudcovia ECJ v Luxemburgu rozhodli proti spoločnosti Ryanair, pričom citovali predchádzajúcu judikatúru EÚ, ktorá leteckým spoločnostiam nariaďuje, aby od začiatku zverejňovali plné ceny. Podľa ECJ Ryanair musí vo svojej ponuke ukázať nevyhnutné a predvídateľné dane, prirážky a poplatky. Voliteľné príplatky môže vynechať až do začiatku procesu rezervácie, uviedli sudcovia. Prípad sa teraz vráti talianskym súdom na konečné rozhodnutie na základe objasnenia práva EÚ.

Novinka: Wi-Fi 6

Technológia idú dopredu, a to aj u bezdrôtového pripojenia k internetu, kde bol nedávno definovaný úplne nový štandard Wi-Fi 6. Čo prináša a  ako sa naň  pripraviť?

Standard Wi-Fi 6 čiže (dnes už skôr neoficiálne) 802.11ax prináša opäť vyššiu prenosovú rýchlosť, a to hlavne v pásme 5 GHz. Frekvenčné pásmo 2,4 GHz už totiž, čo sa rýchlosti týka, veľmi rozširovať nedá. Nové maximum prenosu sa pohybuje na úrovni  9,6 Gb / s, čo je skoro trojnásobok maximálnej rýchlosti u Wi-Fi 5 (802.11ac). S rýchlosťou ide ruka v ruke tiež výrazné zlepšenie technológie MU-MIMO, ktorá sa stará o bezproblémové súbežné pripojenie viacerých koncových zariadení. Počet streamov v rámci tejto technológie sa u Wi-Fi 6 navýšil na osem. Ďalej tu máme skratku OFDM, ktorá umožňuje efektívnejšie využitie šírky pásma elimináciou časového oneskorenia medzi jednotlivými prenosy dát. Efektivitu a rýchlosť siete ďalej rozširuje nový typ modulácie s názvom 1024-QAM. A nakoniec je potrebné spomenúť ešte technológiu TWT (Target Wake Time), ktorá znižuje záťaž batérie (respektíve znižuje jej výdrž) u mobilných zariadení.

Aby nám však Wi-Fi 6 v domácnosti fungovala, musíme prirodzene upgradovať svoje hardvérové ​​sieťové vybavenie. Na rozšírenie domácej bezdrôtovej siete na štandard Wi-Fi 6 stačí kúpa nového routeru, ktorý sa cenovo prakticky vyrovnáva doterajšom Wi-Fi 5 riešením. Získate predovšetkým vyššiu rýchlosť, nižšiu latenciu a tiež možnosť paralelného zapojenia viacerých zariadení. Ostatne práve vyšší počet koncových zariadení v domácnostiach začína byť pre existujúce Wi-Fi siete problémom. Aj z toho dôvodu definovala organizácie Wi-Fi Alliance nový štandard Wi-Fi 6.

On-line: Vybav z domu

Nové služby na  #VybavZDomu  umožnia  vytvoriť  elektronické  podania,  ktoré  sú  následne  automaticky  odoslané  do  elektronických schránok  príslušných  úradov. 

Posúdenie  odkázanosti  na  sociálnu  službu,  daň  z  nehnuteľnosti,  prihlásenie  detí  do  novej  školy, vybavenie  parkovania  pri  dome,  zaregistrovanie  psa,  vydávanie  rybárskeho  lístku,  povoľovanie  výrubu drevín,  podávanie  mesačných,  štvrťročných,  resp.  ročných  prehľadov  k  dani  za  ubytovanie,  to  je  len zlomok  elektronických  služieb,  ktoré  sú  občanom Slovenska k  dispozícii  v  rámci  portálu  #VybavZDomu.  Pracovníci  samospráv  tak obdržia prehľadné  štruktúrované  podania,  čo  prispieva  k lepšiemu  spracovávaniu  a  vybavovaniu  požiadaviek  a  povinností  občanov.  Doplnkom  je  plnohodnotné  riešenie  elektronických  služieb  miest  a  obcí  ESMAO, vďaka  ktorému  môžu  aj  pracovníci  úradov  riešiť  svoje  pracovné  úlohy  z  domu.

Ako to funguje? 

 • Občan navštívi  portál  elektronických  služieb vybavzdomu.sk. 
 • Vyhľadá  mesto,  alebo  obec  (podľa  toho,  kam  chce  podanie  odoslať).  
 • Vyberie  si  zo  zoznamu  elektronických  služieb. Prostredníctvom  jednoduchého  elektronického  formulára  vytvorí  podanie. 
 • Podanie  bude  automaticky  odoslané  príslušnej  samospráve. 


Služba  #VybavZDomu  je  bezplatná  a  nevyžaduje  použitie  elektronického  občianskeho  preukazu,  aj  keď treba  dodať,  že  jeho  použitie  je  predsa  len  výhodou.  Elektronický  formulár  prihláseného  používateľa sa  automaticky  predvyplní  jeho  údajmi,  čím  sa  minimalizuje  chybovosť  vyplnených  údajov.  Ďalšou výhodou  je  skutočnosť,  že  podanie  prihláseného  používateľa  je  právne  záväzné. 

štvrtok 23. apríla 2020

EU: Pomoc 10 partnerským štátom

Európska komisia (EK) prijala návrh balíka makrofinančnej pomoci (MFA) vo výške tri miliardy eur pre desať predvstupových a susedských krajín, aby im pomohla obmedziť hospodársky pokles zapríčinený pandémiou nového koronavírusu. 

Návrh je súčasťou stratégie "Team Europe" a makrofinančná pomoc je rozdelená nasledovne: Albánsko (180 miliónov eur), Bosna a Hercegovina (250 miliónov eur), Čierna Hora (60 miliónov eur), Gruzínsko (150 miliónov eur), Jordánsko (200 miliónov eur), Kosovo (100 miliónov eur), Moldavsko (100 miliónov eur), Severné Macedónsko (160 miliónov eur), Tunisko (600 miliónov eur) a Ukrajina (1,2 miliardy eur). 

Finančné prostriedky sa poskytnú na obdobie 12 mesiacov vo forme pôžičiek za výhodných podmienok, ktoré týmto krajinám pomôžu pokryť ich okamžité a naliehavé potreby financovania. Spolu s podporou Medzinárodného menového fondu (MMF) môžu tieto zdroje prispieť k posilneniu makroekonomickej stability a vytvoreniu priestoru, ktorý umožní prideliť zdroje na ochranu občanov a zmiernenie negatívnych sociálno - ekonomických dôsledkov pandémie nového koronavírusu.

Komisia vyzvala Európsky parlament a Radu EÚ, aby tento dôležitý balík rýchlo odsúhlasili. Po ich schválení návrhu je pripravená čo najrýchlejšie vyplatiť prvú splátku, čomu však bude predchádzať podpis memoranda o porozumení s každou partnerskou krajinou. Druhá splátka by sa mohla vyplatiť v štvrtom štvrťroku 2020 alebo v prvej polovici roku 2021 za predpokladu, že politické opatrenia, ktoré sú s ňou spojené, boli včas vykonané.

Aktuálne: Pošty sa opäť otvárajú

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vo štvrtok 23. 4. 2020 obnovuje štandardné otváracie hodiny na pobočkách Slovenskej pošty s výnimkou prestávok na dezinfekciu. V sobotu a v nedeľu môžu byť ale prevádzky pôšt naďalej uzatvorené!

Zásielky vyžadujúce pri prevzatí podpis adresáta odporúča úrad doručovať pred bytovým / rodinným domom, pričom adresát musí byť vybavený ochranným rúškom alebo iným ochranným prostriedkom (napr. šatka, šál) na prekrytie horných dýchacích ciest (nos, ústa), vlastným perom, nesmie byť v karanténe a musí sa dodržiavať primeraný odstup medzi doručovateľom a adresátom. Poštový doručovateľ nie je povinný ísť doručovať až ku dverám bytu, adresáta kontaktuje zazvonením na zvonček pri vchode do domu.

Pre zásielky podané dňom 01.05.2020 sa obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. V prípade nemožnosti dodania zásielky z dôvodu karanténnych opatrení, je potrebné vrátiť zásielky späť s označením dôvodu „karanténa“.

Radíme: Kvalitnejšia voda

Pri opätovnom otvorení prevádzky je dôležité pamätať aj na to, aby sa pred prvým použitím pitnej vody vykonal preplach vnútorných rozvodov na všetkých vodovodných batériách. 

Kvalitu vody ovplyvňujú aj vnútorné - domové rozvody. Podľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti  stagnujúca voda vo vnútorných rozvodoch je porovnateľná s potravinami po záručnej lehote. Odporúča tak pred použitím vody na pitie a osobnú hygienu vykonať preplach domových rozvodov. To znamená vypustiť stagnujúcu vodu z domácich rozvodov a počkať, kým sa na jej miesto dostane čerstvá voda z verejného vodovodu. 

Preplach vnútorných rozvodov sa odporúča urobiť naraz na všetkých výtokových batériách, ešte pred prvým použitím vody. Voda sa odpúšťa dostatočne silným prúdom počas aspoň 5 minút, až do ustálenia jej teploty. Čerstvú vodu spoznáte aj podľa toho, že má nižšiu teplotu, čo zistíte jednoduchou skúškou na prstoch rúk.

streda 22. apríla 2020

Aktuálne: Vyšší limit pre bezkontaktné platby

Od stredy 22. 4. 2020 sa limit pre bezkontaktné platby kartou bez zadávania PIN kódu na platobných termináloch na Slovensku  zvyšuje z doterajších 20 eur na 50 eur.

Ide o výsledok rokovaní Národnej banky Slovenska so Slovenskou bankovou asociáciou, ktorý má podľa banky pomôcť znížiť negatívny dosah pandémie koronavírusu. Opatrenie je súčasťou zákona č. 67/2020 Z.z. (Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19). 

Slovensko patrí medzi prvé európske krajiny, ktoré zaviedli bezkontaktné platobné karty. V súčasnosti v SR takmer všetky karty a tiež POS-terminály používajú bezkontaktnú technológiu. Obyvatelia Slovenska si ju obľúbili. Väčšina transakcií u obchodníkov je bezkontaktná. V roku 2019 tvorili bezkontaktné platby  podľa NBS 64 % ( 63,57 %) v počtoch a 29 % (28,64 %) objemu všetkých transakcií platobnými kartami.

Priemerná transakcia pri platbe fyzickou platobnou kartou na Slovensku v roku 2019 bola vo výške 46 eur, mobilom 19 eur a priemerný výber hotovosti z bankomatu bol 165 eur.

EU: Európska platformu údajov o COVID-19

Nová platforma poskytne otvorené, dôveryhodné a viacúrovňové európske aj globálne prostredie, v ktorom môžu výskumníci ukladať a zdieľať súbory údajov, akými sú sekvencie DNA, bielkovinové štruktúry, údaje z predklinického výskumu a klinického skúšania, ako aj epidemiologické údaje. 

Je to výsledok spoločného úsilia Európskej komisie, Európskeho inštitútu bioinformatiky Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL-EBI), infraštruktúry Elixir a projektu COMPARE, ako aj členských štátov Európskej únie (EÚ) a iných partnerov. Rýchle otvorené zdieľanie údajov urýchľuje výskum a nové zistenia, a tým umožňuje účinne reagovať na núdzový stav súvisiaci s koronavírusom. Platforma je zároveň prioritným pilotným projektom zameraným na plnenie cieľov európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) a vychádza zo sietí vytvorených medzi EMBL-EBI a národnými verejnými infraštruktúrami v oblasti údajov o verejnom zdraví. 

Ďalšie opatrenia  v rámci akčného plánu ERAvsCorona sa zameriavajú na koordináciu financovania, rozšírenie rozsiahlych klinických skúšaní v celej EÚ, posilnenie podpory pre inovačné podniky a podporu celoeurópskeho hakatónu, ktorý sa má konať koncom apríla s cieľom zmobilizovať európskych inovátorov a občiansku spoločnosť. Spoločný plán, v ktorom sa uvádzajú prioritné opatrenia, bude v nadchádzajúcich mesiacoch pravidelne aktualizovaný útvarmi Európskej komisie a národnými vládami.

On-line: Výber strednej školy

Výber strednej školy patrí medzi dôležité rozhodnutia. Na uľahčenie tohto životného kroku pripravil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny on-line kvíz. 

Žiakom základných škôl pomôže internetový kvíz zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale hlavne to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať. Na webowej stránke strednapremna.sk je potrebné zodpovedať šestnásť otázok podľa predvolených odpovedí. Výsledkom bude odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Na lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia a výchovní poradcovia využívať nielen stránku strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba! Tú si môžu záujemci zadarmo objednať na webovej stránke BSK.

Prihlášky na stredné školy je možné podať v predĺženom termíne, a to do 15. mája 2020 – bez potvrdenia od lekára. Prijímacie, rovnako ako aj talentové skúšky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

utorok 21. apríla 2020

EU: Proti pandémii COVID-19

Nové nariadenia schválené europoslancami, ktoré ako súčasť Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus Plus (CRII+) predložila Európska komisia,  sú zamerané na maximálnu flexibilitu pri využívaní štrukturálnych a investičných fondov EÚ, zaistenie pokračovania potravinovej a materiálnej pomoci aj počas pandémie a zmiernenie dopadov krízy na sektor rybolovu a akvakultúry.
 
Presun prostriedkov EÚ je povolený medzi trojicou hlavných fondov politiky súdržnosti: Európskym fondom regionálneho rozvoja, Európskym sociálnym fondom a Kohéznym fondom. Mimoriadna flexibilita by sa mala vzťahovať aj na presun financií medzi rôznymi kategóriami regiónov a konkrétnymi prioritnými oblasťami. Operačné programy politiky súdržnosti súvisiace s pandémiou COVID-19 bude možné počas nasledujúceho účtovného roka, teda od 1. júla 2020 do 30. júna 2021, plne financovať z prostriedkov Európskej únie. Nová právna úprava zároveň zjednodušuje postup schvaľovania programov s cieľom urýchliť ich implementáciu. Uľahčuje aj používanie finančných nástrojov a zjednodušuje audity.

Poľnohospodári získajú prístup k pôžičkám a garanciám na podporu prevádzkového kapitálu do výšky 200.000 eur za zvýhodnených podmienok. Nová právna úprava zároveň uvoľní nevyužité prostriedky z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na opatrenia proti ochoreniu COVID-19.
 
Nariadenie, ktoré by malo zaistiť fungovanie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) aj v čase šíriaceho sa koronavírusu a súvisiacej krízy umožní využitie prostriedkov fondu FEAD na nákup ochranných pomôcok. Dočasne tiež zvýši spolufinancovania programu zo strany EÚ na 100% a zjednoduší kontrolné procesy a audity počas trvania pandémie. 

Súčasťou opatrení je podpora rybárov, ktorí boli nútení dočasne prerušiť svoju činnosť, finančná pomoc akvakultúrnym chovateľom pri pozastavení alebo znížení produkcie, podpora organizácií výrobcov prostredníctvom dočasného uskladnenia ich produktov, ako aj flexibilnejšie presúvanie prostriedkov z národných operačných programov. Podpora sa týka aj nových rybárov - vrátane rybárov loviacich bez lode z brehu, upraví ustanovenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov a prinesie rozpočtovú flexibilitu na pomoc krajinám, ktoré už vyčerpali im pridelené prostriedky.

Parlamentom schválené nariadenia musí ešte formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ. Platnosť nadobudnú dňom zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.

Novinka: Výnimky pre rúška

Nosenie ochranných rúšok má na Slovenskú od utorka 21. 4. od 00.00 hod. do odvolania aj výnimky. 

Podľa nariadenia hlavného hygienika SR Jána Mikasa naďalej platí zákax vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Nos a ústa musia byť prekryté napríklad rúškom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčok. Výnimkou sú detí vo veku do dvoch rokov, osoby so získanými poruchami autistického spektra, ďalej osoby v uzavretom vozidle, ak sú všetky zo spoločnej domácnosti, vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb, ďalej osoby pri pohube či pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných minimálne 20 metrov.

Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť si ruky mydlom a vodou, alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu. Pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.

pondelok 20. apríla 2020

Radíme: Ako sa správne odvážiť

Zistiť svoju hmotnosť sa môže javiť ako pomerne jednoduchá činnosť – naskočíte na váhu, uvidíte číslo, zoskočíte z váhy a idete ďalej. Je to však skutočne také jednoduché? Susan Bowermanová upozornila na najčastejšie chyby pri vážení.

Hmotnosť oblečenia: Vedci štyrikrát počas jedného roka odvážili 35 žien a 15 mužov v ich bežnom oblečení a bez topánok. Následne spriemerovali hmotnosť oblečenia: pánske bolo v priemere ťažšie ako dámske, pričom hmotnosť oblečenia sa počas celého roka príliš nemenila. Na základe týchto zistení prišlo ku konsenzu - úprava hmotnosti oblečenia vychádza pre ženy na približne 0,8 kg a pre mužov na približne 1,2 kg.

Časté váženie: Váha môže zo dňa na deň kolísať až o 2 kilá. Väčšinu výkyvov hmotnosti spôsobuje posun tekutín, no môžu tiež súvisieť s tým, čo ste nedávno skonzumovali. Napríklad, ak zjete na noc slané jedlo, vaše telo si môže uchovať nejaké extra tekutiny a preto môžete byť ráno ťažší. Ďalším dôvodom môže byť aj prílišné zníženie príjmu sacharidov, ktoré môže spôsobiť dočasnú stratu vody. Tak sa na váhe môže zase objaviť nižšie číslo. Skúste porozumieť týmto výkyvom a nevážte sa tak často – ľahšie zistíte, či a ako vaša váha klesá. A ešte jedna rada pre ženy: vedzte, že zadržiavanie tekutín počas menštruačného cyklu môže vytvoriť falošný dojem, že ste pribrali. Možno by ste sa mali počas svojho cyklu váhe vyhnúť.

Vážite sa večer: Váha sa môže v priebehu dňa meniť. Vyššia hmotnosť vo večerných hodinách okrem iného pochádza aj z potravín a tekutín, ktoré ste jedli celý deň. V ideálnom prípade by ste sa mali vážiť ráno po návšteve toalety a bez oblečenia.

Vážite sa v pondelok: Väčšina ľudí má počas týždňa konzistentnejšiu štruktúru stravovania ako cez víkend. Ak sa po celý týždeň snažili udržať svoje kalórie pod kontrolou, ich hmotnosť je často na najnižšom bode práve v piatok. A môže ísť zároveň aj o motiváciu pokračovať v zdravšom stravovaní aj cez víkend. Samozrejme, ak z tohto tempa cez víkend vypadnete, v pondelok ráno budete ťažší.

Vážite sa po cvičení: Po tréningu existuje veľká šanca, že došlo k stratám telesných tekutín, čo sa odrazí aj na nižšej hmotnosti. Keďže nie ste dostatočne hydratovaní, získate skôr nepresný údaj o vašej telesnej hmotnosti. Niektorí športovci sa vážia pred a po cvičení, takže vedia, aký objem tekutín potrebujú na doplnenie strát. Každé kilo, ktoré cvičením stratíte, treba doplniť približne jedným litrom tekutín.

Telo ako celok: Možno viete, koľko vážite, ale v skutočnosti záleží aj na kompozícii vášho tela. Ak máte veľa svalov, tabuľkovo podľa výšky a hmotnosti môžete mať nadváhu. Analýza kompozície tela by však pravdepodobne odhalila zdravé percento telesného tuku a v realite primeranú hmotnosť. V opačnom prípade, niekto, kto vyzerá chudo, by mohol mať tabuľkovo primeranú váhu podľa výšky a hmotnosti, no napriek tomu by mohol niesť nezdravé množstvo telesného tuku.

Striedate váhy: Váhy sa líšia, takže sa odporúča sledovať údaje z jednej váhy. Reálna hmotnosť je jedna vec, no viac záleží na tom, či sa znižuje alebo zvyšuje. Ak sa vážite na tej istej váhe, získate lepší a presnejší prehľad o zmenách.

Nemáte poriadnu váhu: Ak si chcete zaobstarať domácu váhu, investujte do spoľahlivej. Digitálne váhy majú dnes tendenciu byť spoľahlivejšie ako tradičné mechanické váhy. 

Váha na mäkkom podklade: Pre správne váženie je dôležité mať váhu položenú na tvrdom povrchu, napríklad na parketách alebo dlažbe. Ak je totiž položená na koberci alebo inom nerovnom povrchu, je pravdepodobné, že vás neodváži presne.

Zlá nálada: Ak je váženie sklamaním, nenechajte tým ovplyvniť váš celý deň. Nezabúdajte, že vždy, keď sa vážite, jednoducho zachytíte jeden okamih. Treba to brať ako číslo, ktoré vám povie, ako na tom ste – nie kto ste! Neposudzujte svoj pokrok len podľa toho, čo hovorí váha. Z dlhodobého hľadiska vás každodenné zdravé návyky priblížia k vášmu cieľu. Preto sa zamerajte na všetky pozitívne zmeny a nechajte váhu váhou.

EU: Aplikácie na sledovanie kontaktov

Členské štáty EÚ s podporou Európskej komisie v reakcii na pandémiu koronavírusu vypracovali súbor nástrojov na používanie mobilných aplikácií určených na sledovanie kontaktov a varovanie. Ide o súčasť spoločnej koordinovanej koncepcie, ktorá má pomôcť pri postupnom uvoľňovaní opatrení na obmedzenie pohybu.

Členské štáty s podporou komisie od vypuknutia pandémie koronavírusu posudzujú digitálne riešenia súčasnej krízy z hľadiska efektívnosti aj bezpečnosti, súkromia a ochrany údajov. Aplikácie na sledovanie kontaktov – ak sú plne v súlade s pravidlami EÚ a dobre koordinované – môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízového riadenia, najmä keď dozreje čas na postupné uvoľňovanie opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov. Môžu doplniť existujúce manuálne sledovanie kontaktov a pomôcť prerušiť reťazec prenosu vírusu. K súboru nástrojov sú pripojené usmernenia k ochrane údajov pre takéto mobilné aplikácie.

Základné požiadavky na aplikácie:
 • Mali by byť plne v súlade s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia, ako sa uvádzajú v usmerneniach, ktoré boli predložené po konzultácii s Európskym výborom pre ochranu údajov.
 • Mali by sa zavádzať v úzkej koordinácii s orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré by ich mali schvaľovať,
 • mali by sa inštalovať dobrovoľne a odstrániť, akonáhle prestanú byť potrebné.
 • Mali by sa snažiť využívať najnovšie technologické riešenia poskytujúce čo najspoľahlivejšiu ochranu súkromia. Pravdepodobne sa budú opierať o technológiu Bluetooth na určovanie blízkosti a nebudú umožňovať lokalizáciu osôb.
 • Mali by byť založené na anonymizovaných údajoch: používateľov, ktorí boli počas určitého obdobia v blízkosti infikovanej osoby, môžu varovať, aby sa dali otestovať, alebo sa izolovali bez toho, aby odhalili identitu infikovaných.
 • Mali by byť interoperabilné v celej EÚ, aby boli občania chránení aj pri prekračovaní hraníc.
 • Mali by vychádzať z uznávaných epidemiologických usmernení a odrážať najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prístupnosti.
 • Mali by byť bezpečné a efektívne. 
Hoci takéto aplikácie umožňujú jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie sledovanie než tradičné metódy založené na rozhovoroch s infikovanými pacientmi, bude sa pokračovať aj v manuálnom sledovaní občanov, ktorí by mohli byť zraniteľnejší voči infekcii, ale je menej pravdepodobné, že by mali smartfón, akými sú napríklad seniori alebo osoby so zdravotným postihnutím. V budúcich verziách súboru nástrojov sa môže vypracovať spoločný prístup k iným funkciám, najmä k spracúvaným informáciám a sledovaniu príznakov.

Orgány verejného zdravotníctva posúdia efektívnosť aplikácií na národnej aj cezhraničnej úrovni do 30. apríla 2020. Členské štáty by mali o svojich opatreniach informovať do 31. mája 2020 a mali by ich sprístupniť ostatným členským štátom a Európskej komisii na partnerské preskúmanie. Komisia posúdi dosiahnutý pokrok a od júna 2020 bude počas trvania krízy pravidelne uverejňovať správy, odporúčať opatrenia, alebo informovať o postupnom ukončovaní opatrení, ktoré sa už nebudú považovať za potrebné.

On-line: Deň Zeme

Deň Zeme oslávia Zelené školy on-line z domu. Počas celého posledného aprílového týždňa pripravilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a kancelária programu Zelená škola viacero aktivít k 50. výročiu Dňa Zeme.

Zelená škola naživo je cyklus on-line stretnutí s odborníkmi s cieľom podporiť úsilie škôl vo výučbe envirotém aj priniesť inšpirácie pre deti, rodičov a starých rodičov na rôzne aktivity a hry. Vysielanie sa začne webinárom Tajný život elektroniky so Zuzanou Labašovou, ktorá v Živici vedie projekt Elektroopad-Dopad. Slováci si budú môcť pozrieť aj to, čo všetko robia školy zapojené do programu na zlepšenie stavu životného prostredia. Ekoporadkyňa a včelárka Petra Ježeková spolu s odborníčkou na zmenu klímy Zuzanou Hudekovou prinesú opatrenia zo škôl, obcí a miest, ktoré zmierňujú zmenu klímy.

Program Zelená škola je súčasťou medzinárodnej siete Eco-schools. Ide o najväčší envirovýchovno-vzdelávací program na Slovensku aj vo svete. V aktuálnom 15. ročníku je zapojených 309 materských, základných, stredných aj špeciálnych škôl v rôznych regiónoch Slovenska.