piatok 21. februára 2020

Upozorňujeme: Falošné maily aj webstránky

Slovenská sporiteľňa upozorňuje na falošnú webstránku, ktorá šíri nepravdivé informácie o obchodovaní s kryptomenami. Opäť sa tiež objavili nebezpečbé emaily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu klientov. Odkazujú zároveň na falošnú, prihlasovaciu webstránku do jej aplikácie.  

Podvodná stránka propagujúca platformu Bitcoin Era má formu známeho slovenského informačného portálu aktuality.sk a odvoláva sa aj na iné relevantné médiá. Existuje v slovenskom aj anglickom jazyku a šíri sa aj prostredníctvom Facebooku. Nepravdivo informuje, že s ňou Slovenská sporiteľňa spustila spoluprácu. Rovnako tak zneužíva meno známeho podnikateľa, ktorý má stáť za realizáciou projektu. Banka upozorňuje, že ide o nepravdivé informácie a podniká všetky dostupné kroky aby zamedzila šíreniu tejto správy. Klientov tiež upozorňuje, aby boli obozretní a nenechali sa oklamať! 

Meno odosielateľa podvodného emailu sa síce tvári, že je od Slovenskej sporiteľne alebo od jej aplikácie, ale ide o falošnú adresu. Predmet správy je Slovenska Sporitelna. Celá správa je v slovenskom jazyku a vyzýva na kliknutie na link a potvrdenie telefónneho čísla, inak bude bankový účet pravdepodobne pozastavený. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách! Takýto e-mail sa odporúča bez otvorenia vymazať. Emailová adresa odosielateľa aj predmet mailu sa však môžu meniť. Podvodné emaily zároveň odkazujú na falošnú webstránku, ktorá vzbudzuje dojem, že ide o úvodnú stránku aplikácie Slovenskej sporiteľne.

Ako sa brániť:
- Nevypĺňajte žiadne údaje o platobnej karte ani nezadávajte žiadne SMS kódy na odblokovanie účtu a pod. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.
- Neklikajte na linky v emailoch, ktorým nedôverujete, alebo ich nepoznáte. Prihlasujte sa len z oficiálnej stránky banky, resp. priamo cez adresu aplikácie.
- Vždy si skontrolujte, či má stránka v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu. Kliknutím na zámku si zobrazíte bezpečnostný certifikát s informáciami, pre koho je vydaný. Ak sa tam nachádza login.slsp.sk, ste sa na správnej adrese. V prípade, že ikona zámky chýba alebo je certifikát je vydaný pre inú adresu, neprihlasujte sa. Nachádzate sa na falošnej stránke. Nevpisujte a nezadávajte žiadne údaje.
- V prípade pochybností nevpisujte na stránke žiadne svoje údaje, akými sú prihlasovacie meno a heslo.
- V prípade vyplnenia údajov kontaktujte Klientske centrum. Útočníci môžu zneužiť vaše prihlasovacie meno a heslo do Internetbankingu na vykonanie transakcií.
- Ak zistíte na účte podozrivé transakcie, okamžite kontaktujte banku. 


Trend: DDoS útoky opäť rástli

Za posledné tri mesiace roku 2019 vzrástol počet DDoS útokov o 44 percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roka. Okolo 28 % útokov sa stalo počas víkendov, pričom podiel útokov v nedeľu stúpol o 2,5 percentuálneho bodu – dosiahol 13 %. Tieto zistenia prináša správa spoločnosti Kaspersky o DDoS útokoch v poslednom štvrťroku 2019.

V poslednom kvartáli 2019 došlo k niekoľkým rozsiahlym DDoS útokom vrátane útokov na finančné inštitúcie v Južnej Afrike, Singapure a v škandinávskych krajinách. Obdobnými kybernetickými útokmi sa tiež kyberzločinci pokúšali narušiť digitálne systémy Labouristickej strany v Spojenom kráľovstve, ako aj servery hry Minecraft zriadené vo Vatikáne. Tieto incidenty poukazujú na to, že DDoS útoky sú medzi kyberzločincami, ktorí sa usilujú o finančný zisk, alebo sú motivovaní ideologickými motívmi, stále bežnou metódou útoku, takže spoločnosti by mali byť na ne pripravené a mali by pochopiť spôsob, akým sa vyvíjajú. 

Správa zdôrazňuje, že hlavným trendom v poslednom štvrťroku 2019 bola zvýšená nedeľná aktivita botnetov. Aj keď sa rast útokov v tento deň môže javiť ako relatívne malý (predstavoval 2,5 percentuálneho bodu), tak podiel DDoS útokov počas roka bol v tento konkrétny deň v týždni konzistentný a najnižší (približne 11 % útokov v Q1 a Q3 a 10 % v Q2). Dňom s najnižšou DDoS aktivitou počas Q4 2019 bol štvrtok a útoky sa spravidla rovnomerne rozložili na celý týždeň. Analýza ukazuje, že rozdiel medzi najaktívnejším a najpokojnejším dňom bol iba okolo 2,5 percentuálneho bodu (v predchádzajúcom štvrťroku to bolo až 7 percentuálnych bodov).

Aj keď počet DDoS útokov v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 výrazne vzrástol, rast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom je menší (8 percentuálnych bodov). Výraznejšie sa zvýšil počet takzvaných „inteligentných DDoS útokov“ (o 27 percentuálnych bodov), ktoré boli zamerané na aplikačnú vrstvu a vykonávali ich skúsení kyberzločinci. Takéto zvýšenie však bolo možné predvídať, keďže obdobie od novembra do decembra je už tradične spojené s nakupovaním v on-line obchodoch a s tým spojenou zvýšenou maloobchodnou činnosťou. Experti spoločnosti Kaspersky však nezaznamenali prudký nárast okolo nákupného dňa Black Friday či cez vianočné sviatky.

Bezpečnostné odporúčania:
- Vykonajte záťažové testy a audity webových aplikácií s internými zamestnancami alebo pomocou externých odborníkov s cieľom identifikovať najslabšie miesta infraštruktúry firmy.
- Určite odborníkov, ktorí budú zodpovední za udržiavanie prevádzky webových zdrojov. Uistite sa, že vedia, ako postupovať v prípade DDoS útokov a sú pripravení na ne reagovať aj mimo svojho pracovného času.
- Preverte dohody uzavreté s tretími stranami ako aj ich kontaktné informácie, vrátane opatrení dohodnutých s poskytovateľom internetových služieb, aby ste sa s ním dokázali v prípade útoku mohli rýchlo spojiť.
- Používajte profesionálne bezpečnostné riešenia na ochranu firmy pred útokmi.

Novinka: Mobilná aplikácia polície

Mobilná aplikácia Policajného zboru Pomáham chrániť má pomôcť riešiť incidenty na uliciach, ale aj prípady domáceho násilia. Aplikácia nenahrádza tiesňovú linku 158, ale je ďalším spôsobom, ako kontaktovať políciu v prípade núdze. Spustená má byť v najbližšom období. 

Novinka môže byť užitočná pre účastníkov alebo svedkov trestného činu, ktorí nechcú byť z dôvodu ohrozenia útočníkom videní, napr. pri bitke v dopravných prostriedkoch či na uliciach. Môže tiež pomôcť obetiam domáceho násilia. Mobilná aplikácia bude dostupná bezplatne v operačných systémoch Android a iOS a vyžaduje registráciu. Je dôležité zoznámiť sa s ňou ešte pred jej prvým použitím. Ponúka hlavne nahlasovanie trestných činov, pri ktorých ide o bezprostredné ohrozenie života. Hliadka bude vyslaná na miesto činu ihneď na základe GPS súradníc.

Aplikáciu sa bude testovať na území Bratislavy. Postupne by mala byť rozšírená na celom Slovensku. Polícia v budúcnosti avizuje tiež zavedenie notifikácií pri mimoriadnych udalostiach, akými boli napríklad výbuch bytovky v Prešove či streľba na Obchodnej ulici v Bratislave. Pribudnúť by mohli aj overovanie stratených dokladov či vozidla, ale aj zoznam policajných útvarov.

štvrtok 20. februára 2020

EU: Prioritné projekty v súlade s energetickými a klimatickými cieľmi

Európska komisia by mala aktualizovať svoje usmernenia na výber prioritných energetických projektov tak, aby bol nasledujúci zoznam Európskej únie (EÚ) v súlade s politikou v oblasti klímy. Revízia usmernení TEN-E, ktorú navrhne Európska komisia koncom tohto roka, by mala zohľadiť ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2030, ako aj jej dlhodobé záväzky v oblasti dekarbonizácie a energetickej efektívnosti. 

S cieľom zabezpečiť, aby projekty vybrané pre ďalší zoznam projektov spoločného záujmu boli v súlade so záväzkami EÚ v oblasti klímy, poslanci Európskeho parlamentu z Výboru pre priemysel, výskum a energetiku vyzývajú Európsku komisiu, aby do konca roku 2020 navrhla aj prechodné usmernenie. Projekty musia prispievať k udržaniu dostupnosti energie - jednej z piatich dimenzií energetickej únie, s ktorou musia byť projekty zladené. Nariadenie TEN-E bolo zavedené v roku 2013, pred prijatím Parížskej dohody a odvtedy sa významne zmenilo prostredie energetickej politiky. 

Európsky parlament minulý týždeň po rozprave s Európskou komisiou zamietol námietku proti 4. zoznamu PCI . Podľa nariadenia o transeurópskych sieťových a energetických sieťach (TEN-E) prijatého v roku 2013 identifikuje Európska komisia najdôležitejšie PCI v celej EÚ, aby tieto projekty mohli využívať zjednodušené povolenia a právo požiadať o financovanie EÚ z prepojovacieho Nástroja pre Európu (Connecting Europe Facility, CEF). Väčšina projektov sa zameriava na zabezpečenie nepretržitého dodávania elektriny a plynu do všetkých častí EÚ prostredníctvom odstránenia cezhraničných medzier v sieti a zvýšenia miestnej skladovacej kapacity.

On-line: Zbojnícka a Téryho chata

Vďaka spolupráci s Klubom slovenských turistov a Horolezeckým spolkom JAMES pribudli pri príležitosti 15. narodenín Street View do Máp Google populárne turistické destinácie Zbojnícka a Téryho chata vrátane ich jedinečného tatranského okolia. 

Od svojich začiatkov v roku 2005 prešli Mapy Google dlhú cestu. Mapujú už vyše 220 krajín a teritórií a ľudia s ich pomocou prejdú denne vyše 1 miliardu kilometrov. Aktuálne obsahujú aj informácie, hodnotenia a recenzie 200 miliónov firiem, reštaurácií a kaviarní, pričom od používateľov denne pribudne vyše 20 miliónov príspevkov, a to od aktualizácie máp cez hodnotenia až po fotky. Technologický pokrok zohráva významnú rolu v tom, kam sa mapy neustále posúvajú. Automatizácia procesov spracovania mapových podkladov založených na strojovom učení umožňuje mapovať svet oveľa rýchlejšie. Umožňuje pridávať užitočné funkcie, napríklad Live View - navigácia, ktorá využíva rozšírenú realitu na lepšiu predstavu, ktorým smerom kráčať. 

„Možno by sme sa mali obávať, že sa tradičné vysokotatranské turistické chaty stanú dosiahnuteľné z kresla. Napriek tomu sme k vytvoreniu ich Street View zobrazenia ochotne dali súhlas. Umožní to virtuálne zájsť si na chatu aj ľuďom, čo majú zdravotný hendikep či vyšší vek. A pre mladých, zdravých je to lákavá upútavka na krásne scenérie, za ktorými sa oplatí stúpať tých niekoľko sto výškových metrov a dopriať si endorfínové potešenie z peknej túry, s reálne spoteným chrbtom a reálnou šálkou voňavého čaju na našich chatách“, komentuje snímanie Peter Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov. Vďaka službe Google Street View majú už dnes používatelia príležitosť navštíviť väčšinu slovenských miest, viaceré hrady a zámky, nechýba ani prírodné dedičstvo, vrátane národných parkov.

e-Kasa: Elektronické bločky

V odpadkových košoch končia aj na Slovensku denne tisícky papierových bločkov. Len málo slovenských spotrebiteľov pritom vie, že namiesto tlačených papierových bločkov môžu v predajniach od 1.7.2019 požiadať o zaslanie elektronickej kópie mailom. Elektronické bločky sú  ekologické, uchovajú údaje počas celého obdobia záruky a môžete si ich prehľadne uložiť a roztriediť.    

Predajcovia nemajú už od polovice minulého roka zákonom stanovenú povinnosť fyzicky vytlačiť pokladničný doklad. Od 1. júla 2019 bol prostredníctvom systému eKasa zavedený systém tzv. elektronických bločkov. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (ORP a VRP) môže obchodník kupujúcemu zaslať emailom, alebo sprístupniť v elektronickej forme, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál pokladničného dokladu). 

Najmä malé obchody už túto možnosť zákazníkom ponúkajú. Cez virtuálnu pokladňu vytvoria bloček, systém im automaticky ponúkne možnosť tlače alebo zaslania bločka mailom. Keď si zákazník po opýtaní vyberie možnosť emailom, môže sám svoju adresu zadať do systému a bloček je odoslaný. Emailová adresa spotrebiteľa sa nikde neukladá, obchodník ju nevidí, všetko je teda v poriadku aj z hľadiska GDPR a ochrany osobných údajov. 

Nové opatrenie je dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože recyklácia papierových bločkov nie je možná. Sú vyrobené zo špeciálneho termopapiera, ktorý obsahuje plnidlá a kvôli nim sa nerozloží. Množstvo nebezpečných chemikálií znemožňuje aj jeho kompostovanie. Patrí teda do zmesového odpadu. 

streda 19. februára 2020

Radíme: Ako sa ubrániť ransomvérovým útokom v zdravotníctve

Na konferencii ICT v zdravotníctve 2020 v Prahe odznelo, že ransomvérovým útokom na zdravotnícke zariadenia je možné sa úspešne ubrániť, avšak iba za cenu zásadnej zmeny prístupu ku kybernetickej bezpečnosti a ochrane citlivých dát. Na dosiahnutie efektívnej kybernetickej ochrany je potrebné zaistiť rad podmienok, z ktorých päť je úplne kľúčových. 

„Celkové náklady na likvidáciu ransomvérového útoku v benešovskej nemocnici sa podľa posledných informácií vyšplhali na 60 miliónov korún. A ak hajtmanstvo stredočeského kraja tvrdí, že zabezpečenie nemocnice bolo na štandardnej úrovni porovnateľné s ostatnými nemocnicami, potom je potrebné aktuálne zabezpečenie českých zdravotníckych zariadení radikálne zlepšiť“, uviedol na konferencii Aleš Hok. 

Acronis hovorí o 5 základných podmienkach, ako sa podobným útokom ubrániť: 
§Dobre skryté zálohy – zaistiť, že sú zálohy absolútne nedobytné, buď striedavým vypínaním úložísk, využívaním pások alebo striktným dodržiavaním pravidla 3 – 2 – 1 (ukladaním záloh offsite). 
§Aktívna ochrana proti ramsomvéru – s cieľom zabrániť šifrovaniu dát v samom zárodku či infikovaniu záloh, z ktorých sa potom nedajú obnoviť systémy, ako sa to stalo v nemocnici v Benešove. 
§Firewall – členiť sieť na menšie segmenty a používať firewall aj medzi jednotlivými segmentmi siete. 
§Centrálny monitoring – centrálne a nezávisle sledovať služby ochrany na zariadeniach a dostávať upozornenia o situáciách typu, že stroje fungujú, ale nefungujú na nich sledované služby antivírusu, zálohovania a pod. 
§Zabezpečenie koncových bodov – odtiaľ spravidla prichádza nákaza, dnes najčastejšie prostredníctvom elektronickej pošty, ktorá musí byť zabezpečená proti spamu a phishingu už na úrovni poštového servera. 

Popri týchto základných podmienkach existuje rad ďalších opatrení. Napríklad Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) vydal na svojich stránkach v súvislosti s poslednými útokmi 47 odporúčaní. S rastúcim objemom dôverných dát v zdravotníctve sa zdravotnícke zariadenia stávajú obľúbenejším terčom pre hekerov. Tí právom predpokladajú väčšiu ochotu na spoluprácu, teda vyššiu pravdepodobnosť uhradenia výkupného.

EU: Vyše 100 miliónov eur pre LIFE

Európska komisia vyčlenila 101,2 milióna EUR na najnovšie projekty v rámci programu LIFE. Financie sú určené na podporu 10 rozsiahlych projektov v oblasti životného prostredia a klímy v deviatich členských štátoch: na Cypre, v Estónsku, Francúzsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, na Slovensku, v Českej republike a Španielsku. 

Integrované projekty členským štátom pomáhajú dodržiavať právne predpisy Európskej únie (EÚ) v šiestich oblastiach: príroda, voda, vzduch, odpad, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa zmene klímy. Investícia do programu LIFE má zmobilizovať viac ako 6,5 miliárd EUR z doplnkových fondov, keďže členské štáty môžu využívať aj iné zdroje financovania EÚ vrátane poľnohospodárskych, regionálnych a štrukturálnych fondov, programu Horizont 2020, ako aj vnútroštátnych fondov a investícií zo súkromného sektora. 

Rozsiahle projekty podporia Európsku ekologickú dohodu a ambície EÚ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Pomôžu obnoviť a zachovať ekosystémy a druhy, na ktorých sme všetci závislí, posunúť sa smerom k obehovému hospodárstvu, zlepšiť ovzdušie a kvalitu vody, podporiť udržateľné financovanie a zvýšiť odolnosť voči zmene klímy v Európe.

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancoval vyše 5.400 projektov v celej EÚ a tretích krajinách. Rozpočet na roky 2014 - 2020 je stanovený na 3,4 miliardy EUR v bežných cenách. Pokiaľ ide o budúci dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 - 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu LIFE o takmer 60 %.

Trend: Vzťahy v práci

Zoznámenie sa s partnerom na pracovisku nie je ničím mimoriadnym. Podľa informácií zo štúdie Viedenskej univerzity publikovanej v roku 2018 až 10 % partnerských vzťahov vznikne v práci. A to aj napriek stúpajúcemu trendu zoznamovania sa on-line. 

Keďže pracovné činnosti nám často zaberajú oveľa viac času než je čas voľný, nie je žiadnym prekvapením, že svoju lásku často nachádzame medzi kolegami. „Pokiaľ pracujeme v jednom tíme, môžeme so zápalom preberať spoločné témy, veci a ľudí z práce a máme jeden pre druhého porozumenie, pretože máme dokonalú znalosť toho, v čom druhý pracuje, poznáme jeho realitu“, hovorí psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Alena Večeřová Procházková. Napriek tomu, že práca je podľa Stanfordskej štúdie štvrtým najčastejším miestom, kde ľudia stretnú svojho životného partnera, aj tu platia určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať. „Ak ide napríklad o vzťah nadriadeného a podriadeného pracovníka alebo pracovníčky, zabezpečíme presun jedného z nich na iné oddelenie, na zaistenie objektívneho prístupu pri riadení zamestnancov”, dodáva Ján Komoš. 

Byť so svojím partnerom doma i v práci je poväčšine príjemné, no pri zle nastavenej komunikácii to môže časom spôsobiť zbytočné napätie. „Medzi riziká vzťahov, ktoré vznikli na pracovisku patria predovšetkým zovšednenie, žiarlivosť a rivalita“, upozorňuje MUDr. Alena Večeřová Procházková. Pre také páry je dôležité vedieť oddeliť pracovné záležitosti od osobných a nenechávať unikať tlak z pracovných povinností do vlastnej domácnosti. Vzťah nadviazaný na pracovisku je vo svojej podstate rovnaký ako každý iný, a tak sa okrem burácania svadobných zvonov môže stať, že si partneri po čase prestanú rozumieť a rozhodnú sa rozísť. Fakt, že pracujú doslova vedľa seba, môže rozchod skomplikovať, no ako väčšina nepríjemne vyzerajúcich situácií aj táto sa dá vyriešiť. Vyhovenie žiadosti o presun na inú zmenu, či oddelenie nie je samozrejmosťou, je však aj v záujme zamestnávateľa, aby atmosféra na pracovisku nebola pod bodom mrazu.

utorok 18. februára 2020

Upozorňujeme: Internetový obchod huglo.sk

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala koncom roka 2019 aj začiatkom roka 2020 zvýšený nárast podaní proti internetovému obchodu huglo.sk. 

Podľa spotrebiteľov po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení nie je tovar z internetového obchodu huglo.sk doručený. Viacero spotrebiteľov si taktiež uplatnilo právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu, predávajúci odstúpenie akceptoval, avšak peniaze im nevrátil. Navyše po uskutočnení nákupu a realizácii platby nie je možné s predávajúcim komunikovať žiadnym zo spôsobov uvedených na stránke internetového obchodu. Na uplatnené reklamácie nereagujú. 

Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť ROPETA LTD, Enterprise House 2 Pass Street, Oldham, Manchester, United Kingdom. Kontrolná činnosť SOI je v rámci jej kompetencií však zameraná na podnikateľské subjekty so sídlom na území SR. V prípade spotrebiteľského problému s podnikateľským subjektom z iného členského štátu EÚ majú spotrebitelia možnosť obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum v SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava, tel.: 02/4854 2317, 02/4853 2019, fax: 02/4854 1627, e-mail: info@esc-sr.sk, web: www.esc-sr.sk.

Vzhľadom na intenzitu podnetov spotrebiteľov a skutočnosť, že Slovenská obchodná inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Výzva: Podpora nabíjačiek pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Novinkou je, že o finančný príspevok môžu požiadať nielen samosprávy, ale aj podnikatelia. Záujemcovia budú môcť podávať žiadosti od 17. apríla do 17. júla 2020. 

Do druhého kola výzvy boli presunuté aj nevyčerpané finančné prostriedky z prvého kola. Celkovo tak majú záujemcovia k dispozícii 650 tisíc eur. O príspevok môžu žiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, ale aj právnické osoby – podnikateľské subjekty. Samosprávy aj podnikatelia môžu požiadať o podporu minimálne na jednu nabíjaciu stanicu (2 nabíjacie body) až maximálne osem nabíjacích staníc (16 nabíjacích bodov). V prípade miest a obcí môže byť výška podpory od 2.500 až do 20.000 eur. Samospráva, ktorá požiada o príspevok, musí mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. V prípade podnikateľov je minimálna výška podpory 2.500 a maximálna 10.000 eur v závislosti od počtu nabíjacích bodov. Podnikateľ, ktorý požiada o príspevok, musí mať 50 % vlastných zdrojov a 50 % nákladov pokryje dotácia. Podpora smeruje pre tzv. AC nabíjačky s výstupným výkonom väčším ako 11 kW. Podrobnosti sú zverejnené na webovej stránke mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, ako aj na webe Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), ktorá túto výzvu v spolupráci s ministerstvom administruje. 

Počet nabíjačiek na elektromobily sa vďaka podpore štátu výrazne zvýši. Už vďaka historicky prvej výzve, ktorú MH SR vyhlásilo v júli 2019, pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily s technológiou AC v 72 mestách a obciach. Keďže majú po dva konektory, motoristi budú mať k dispozícii nových 144 nabíjacích bodov. Cieľom rezortu je podporiť predovšetkým budovanie nabíjacích staníc mimo diaľníc a rýchlostných ciest, a tiež v menej rozvinutých regiónoch.

Prieskum: Najčastejšie dôvody neplatenia

Dočasný výpadok vo financiách je najčastejším dôvodom, ktorý bráni koncovým zákazníkom (B2C), aby splácali faktúry. Uviedlo ho 57 % respondentov. Hneď za ním nasleduje zábudlivosť. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices 2019 neplatenie takto odôvodňuje 47 % opýtaných. 

Na ďalších priečkach sa umiestnili osobná platobná neschopnosť (45 %) a úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (36 %). Medzi respondentmi v západnej Európe prevláda ako najčastejší dôvod dočasný výpadok vo financiách (53 %), nasledovaný zábudlivosťou (51 %). Východoeurópske krajiny majú rovnaké poradie dôvodov, avšak percento je iné. Dočasný výpadok vo financiách označilo 60 % a zábudlivosť 45 % respondentov. 

Na Slovensku vznikla zaujímavá situácia, kedy dočasný výpadok vo financiách považuje za hlavný dôvod zlej platobnej disciplíny 59 % opýtaných. Na druhom mieste skončila osobná platobná neschopnosť (51 %) a zábudlivosť je až na treťom mieste – rovnako ako úmyselné nezaplatenie, resp. snaha o podvod (48 %). „Dočasný výpadok vo financiách je niečo, čo sa môže prihodiť každému a časom sa človeku z toho problému isto podarí dostať. No ak si zoberieme ako dôvod zábudlivosť alebo úmyselné nezaplatenie, tie už svedčia o zlej platobnej morálke Slovákov. Práve na Slovensku dosiahli tieto dôvody pomerne vysoké percentá“, dodal Michal Šoltes.

pondelok 17. februára 2020

Pôžičky: Realita pre viac ako polovicu mladých Slovákov

Mladí Slováci si najčastejšie požičiavajú na bývanie a obstaranie automobilu, každý desiaty mladý dlžník si požičal na nákup elektroniky. Z prieskumu vypracovaného agentúrou STEM/MARK pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) tiež vyplýva, že štvrtina mladých Slovákov vo veku 18 až 22 rokov má dve alebo tri pôžičky. 

Nejakú finančnú pôžičku má v súčasnosti 51 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Viac sa zadlžujú muži (57 %) než ženy (45 %). Mladí Slováci si najčastejšie berú úver vo veku 27 až 30 rokov (78 %) a ľudia bez maturity i vysokoškolsky vzdelaní si požičiavajú v podobnej miere. „Vysoký podiel pôžičiek medzi ľuďmi mladšími než 30 rokov, ktorí žijú v manželskom alebo partnerskom vzťahu a majú jedno či viac detí, jasne súvisí s pôžičkami na vlastné bývanie. Znepokojivé je zistenie, že 15 % mladých ľudí vo veku 18 až 22 rokov rieši pôžičkou náklady na voľnočasové aktivity. Alarmujúci je tiež celkový počet úverov významnej časti mladých ľudí", hovorí Jaroslava Palendalová. 

Nadpolovičná väčšina (52 %) mladých dlžníkov má len jeden úver a spravidla ide o hypotéku na vlastný dom či byt. Plných 16 % najmladších dlžníkov (vo veku 18 až 22 rokov) má dokonca štyri pôžičky. Viacnásobne sa zadlžujú predovšetkým študenti, dve alebo tri pôžičky má 31 % študentov, štyri pôžičky celých 20 %. „Závery nášho aktuálneho prieskumu medzi mladými ľuďmi bohužiaľ ukazujú, že väčší počet rôznych pôžičiek majú najčastejšie ľudia s nízkymi príjmami, ktorí sa v prípade nečakaných výdavkov ľahko dostanú do situácie, keď nebudú schopní splácať všetky svoje záväzky", dodáva Palendalová. 

Absolútna väčšina (84 %) zadlžených respondentov získala pôžičku (spravidla hypotéku) od banky. Každý siedmy (14 %) mladý dlžník si požičal peniaze od rodičov a 10 % účastníkov prieskumu sa obrátilo na poskytovateľa spotrebiteľských úverov.

EU: Parlament schválil obchodnú a investičnú dohodu s Vietnamom

Európsky parlament (EP) odobril dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamom. Zákonodarcovia si od dohody sľubujú sprísnenie noriem a pravidiel v juhovýchodnej Ázii, ktoré by sa tak priblížili k štandardom v EÚ. Dohodu zároveň považujú za ďalší krok na ceste k voľnému obchodu s celým regiónom.

Dohoda o voľnom obchode by mala v priebehu desiatich rokov odstrániť temer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle únie: stroje, automobily a chemické produkty. Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh. Firmy z EÚ sa budú môcť uchádzať aj o zákazky v rámci verejného obstarávania vyhlasovaného vietnamskou vládou či niektorými mestami vrátane Hanoja. Dohoda tiež poskytuje vo Vietname ochranu stošesťdesiatim deviatim jedinečným európskych výrobkom, medzi ktoré patrí aj slovenské tokajské víno.

Je to tiež nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržania pokroku, ktorý Vietnam dosiahol v sociálnych otázkach vrátane pracovných práv zamestnancov. Pre Vietnam predstavuje aj záväzok vo vzťahu k uplatňovaniu Parížskej dohody. Na základe tlaku EP sa Vietnam zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce: do roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania. Platnosť dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť. 

Parlament tiež odobril uzatvorenie dohody o ochrane investícií. Dohoda počíta s vytvorením systému riešenia sporov medzi podnikmi a štátom, ktorý bude založený na nezávislých sudcoch. Poslanci následne prijali k investičnej dohode samostatné nelegislatívne uznesenie. 

Po súhlase Európskeho parlamentu musí dohodu o voľnom obchode formálne uzatvoriť Rada (ministrov) EÚ. Pred jej vstupom do platnosti sa obe strany musia vzájomne informovať o ukončení ratifikačného procesu. Dohoda o ochrane investícií si okrem súhlasu EP vyžaduje aj ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny predstavuje ročne pri tovaroch 47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur. Vývoz EÚ do Vietnamu rastie každoročne o 5% - 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018 približne 27 miliárd eur. EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia a odevné a potravinárske výrobky. Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia, chemické látky a poľnohospodárske produkty.

Trend: Internet a digitálne zručnosti

Na Slovensku aktuálne disponuje s pripojením k internetu 82 % domácností. Podľa aktuálnych údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat priemerný Slovák za rok 2019 využil internet aspoň raz za týždeň.

Prirodzene, zvyšujú sa aj naše digitálne zručnosti. Kým pred desiatimi rokmi mala základné počítačové zručnosti ani nie polovica Slovákov, vlani to boli už viac ako dve tretiny ľudí. V rámci jednotlivých krajov sa znalosti a pokrytie internetom postupne doťahujú na západ. „Východ Slovenska má podstatne väčšie pokrytie internetom, ako to bolo pred desiatimi rokmi. Zvyšujú sa aj požiadavky zamestnávateľov na digitálne zručnosti zamestnancov, a tak aspoň základnú počítačovú gramotnosť má na východe krajiny každý druhý človek", uviedla analytička Lenka Buchláková. Na východnom Slovensku má internet 83 % domácností. Ešte v roku 2012 to bolo necelých 60 %. Východ sa v tomto smere doťahuje na západ, keďže na západnom Slovensku má internet 84 % domácností. Počet Slovákov, ktorí využívajú služby internetbankingu, vzrástol za posledných desať rokov viac ako trojnásobne. Podľa Eurostatu využívalo za rok 2019 internetové služby v oblasti bankovníctva 55 % Slovákov vo veku od 16 do 74 rokov. Aktívnych používateľov pribúda aj vďaka zvyšovaniu dosiahnutého vzdelania ľudí. 

S vyššou frekvenciou využívania internetu sa množia aj bezpečnostné hrozby. V roku 2019 približne jeden z troch občanov EÚ vo veku 16 až 74 rokov eviduje incidenty súvisiace s bezpečnosťou pri používaní internetu. Najčastejším bezpečnostným incidentom nahláseným v roku 2019 bol phishing. Až štvrtina Európanov uviedla, že dostali podvodné správy emailom. Presmerovanie na falošné webové stránky vyžadujúce osobné informácie (pharming) bolo druhým najčastejšie hláseným bezpečnostným incidentom (12 % ľudí). Podiel ľudí, ktorí mali problémy s bezpečnosťou pri používaní internetu, sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie líšili. Najvyššie miery boli zaznamenané v Dánsku (50 %), nasleduje Francúzsko (46 %), Švédsko (45 %), Malta a Holandsko (obidve 42 %), Fínsko (41 %) a Nemecko (40 %). Naopak, najnižšie podiely boli zaznamenané v Litve (7 %), Poľsku (9 %), Lotyšsku (10 %), Bulharsku (13 %) a Grécku (13 %). Na Slovensku bezpečnostnú hrozbu na internete zaznamenalo približne 20 % ľudí.