piatok 26. januára 2018

Platobná neschopnosť: Väčšinou klesne, na Slovensku stúpne

Sedem z desiatich krajín sveta dosiahne v roku 2018 pozitívny vývoj z hľadiska platobnej neschopnosti tamojších firiem.  

Podľa analýzy Euler Hermes globálny index insolvencií bude mať klesajúcu tendenciu, a to o 1%. To však neplatí pre Slovenskom, kde možno rátať s nárastom insolvencií o 1 až 5%, rovnako ako vo Švédsku a Japonsku. Index odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Platobná neschopnosť stále zostane nad úrovňou pred krízou v takmer polovici krajín.

Analýza ďalej ukázala, že krajiny ako Čína, Čile, Veľká Británia, Rumunsko a Maroko čaká v aktuálnom roku najsilnejší nárast insolvencií, teda až o 5% a viac. Stabilnú úroveň, príp. pokles do 5%, predpokladajú experti Euler Hermes pre Nemecko, Poľsko, Rusko, Kanadu, USA, Južnú Afriku, Fínsko, ale aj Bulharsko. Pokles insolvencií o viac než 5% možno očakávať v Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Dánsku, Portugalsku, no aj v Českej republike.   

Radíme: Skôr než podpíšete pôžičku

Začiatok roka môže priniesť finančné starosti spojené s neočakávanými výdavkami. Ak sa rozhodujete pre spotrebný úver či pôžičku, zvážte niekoľko užitočných rád.     

1. Vyberajte si z overených spoločností
Prvým krokom je zodpovedať si otázku, na aký účel potrebujete peniaze a na základe toho si vybrať najvhodnejší typ pôžičky. Vynechajte podozrivé firmy, ktoré sa môžu tváriť ako najviac priateľské a ústretové. Často totiž ľudí lákajú na to, že klientov nepreverujú a ponúkajú peniaze aj takým, ktorí nemajú vôbec žiadny príjem a splácanie úveru je tak pre nich neriešiteľným problémom. Každá solídna úverová spoločnosť a banka uchádzača o úver preverí, aby zistila, či je vôbec schopný požičané peniaze splácať. Keď si požičiavate peniaze, treba sa riadiť podľa zásady, že životnosť vecí, ktoré si hodláte  z úveru zaobstarať, by mala presiahnuť čas splácania.

2. Porovnávajte ponuky konkurencie
Vyberajte si teda len z ponuky bezpečných a preverených spoločností, ideálne takých, ktoré sú pod kontrolou Národnej banky Slovenska. „Vyžiadajte si od viacerých takýchto spoločností konkrétne ponuky pre vaše potreby a doma si ich v pokoji poriadne porovnajte. Môžete získať výhodnejšie podmienky a v konečnom dôsledku ušetriť nemalé finančné prostriedky do budúcnosti“, radí analytik Roman Müller. Dôležitými ukazovateľom sú výška mesačnej splátky a čas splácania. Tieto parametre  by mali byť primerané vašim možnostiam a veku, aby ste boli schopní splácať úver aj v prípade výpadku pravidelného príjmu.

3. Sledujte kľúčový parameter - RPMN
Jedným z absolútne najdôležitejších parametrov, ktorý vplýva na výhodnosť či nevhodnosť pôžičky je RPMN, čiže ročná percentuálna miera nákladov. Zahŕňa nielen úrok, ale aj všetky ďalšie poplatky. Je dôležité pripomenúť, že RPMN musí obsahovať každá zmluva.

4. Pozorne čítajte aj sankcie a výnimky
Dajte si pozor aj na rôzne chytáky, ktoré taktiež môžu výrazne navýšiť váš úver. Zaujímajte sa o podmienky, koľko by vás stála upomienka, ak napríklad zabudnete zaplatiť nejakú splátku. Dôležité je presne vedieť a strážiť si termín, kedy presne musí byť splátka na účte veriteľa. „Pýtajte sa tiež na to, ako by spoločnosť riešila vašu prípadnú neschopnosť splácať pôžičku. Solídna spoločnosť by vám mala  v takom prípade, ak sa jej ozvete čím skôr, ponúknuť vyhovujúce riešenie“, dopĺňa R. Müller. Ďalšou dôležitou súčasťou úveru môže byť aj poistenie schopnosti splácať úver, ktoré vás môže chrániť v prípade nepredvídateľných komplikácií. Opäť si preštudujte všetky podmienky a výnimky, na aké situácie sa toto poistenie nevzťahuje, aby ste neboli v problémovej situácii nepríjemne prekvapení.

5. Podpíšte len to, čomu rozumiete na 100 %
Pred samotným podpísaním zmluvy o úvere by ste nemali mať žiadne nezodpovedané otázky či pochybnosti. Máte právo si zobrať návrh zmluvy domov na preštudovanie. Je vždy lepšie si celý text najskôr prejsť s rodinou alebo známym či susedom, ktorý tomu viac rozumie. Nikdy sa tiež nenechajte odradiť rozsahom zmluvy alebo malými písmenami. Kým si nie ste úplne istí tým, čo zmluva obsahuje, nepodpisujte ju a radšej sa opýtajte v spoločnosti, kde sa zaujímate o úver, ešte raz. Pôžička je záväzok a je nutné si ju brať s rozvahou, nie pod tlakom alebo v časovej tiesni. 

EU: Ako chrániť včely a pomáhať včelárom

Až 84% druhov rastlín a 76% potravinárskej produkcie závisí od tohto malého neúnavného hmyzu, ktorý opeľuje divo rastúce aj poľnohospodárskej rastliny. 

Ekonomickú hodnotu, ktorú včely vyprodukujú, možno vyčísliť na 14,2 miliardy eur ročne, čo značne prevyšuje hodnotu vyprodukovaného medu. Európski včelári však v posledných rokoch prichádzajú o celé roje včiel. Hrajú proti nim viaceré faktory: či už je to intenzívne poľnohospodárstvo a pesticídy, ktoré okrem škodlivého hmyzu zabíjajú aj užitočné včely alebo vírusy, zmeny podnebia alebo strata biotopov. Poľnohospodársky výbor Európskeho parlamentu preto prijal iniciatívnu správu o podpore európskeho včelárstva. Okrem navýšenia finančnej pomoci pre včelárov  poslanci žiadajú opatrenia na zlepšenie zdravia včiel, ochranu miestnych a regionálnych druhov či zákaz niektorých pesticídov.

V EÚ sa ročne vyprodukuje okolo 250 tisíc ton medu, čo ju stavia hneď po Číne na celosvetové druhé miesto. 600 tisíc európskych včelárov sa stará o 17 miliónov úľov, pričom najväčšími európskymi producentmi medu sú Rumunsko, Španielsko a Maďarsko. Na pokrytie svojej domácej spotreby však EÚ musí med dovážať a to práve Číny. Táto „prírodná sladká látka“, ako ju definuje smernica o mede, však z dovozu nie je taká čistá, ako by sme chceli. Med je tretím najviac falšovaným produktom na svete. Až 20% medu, ktorý prechádza cez naše vonkajšie hranice, nespĺňa európske štandardy. Pridáva sa doňho cukrový sirup, alebo iné podobné a hlavne lacné látky, čo tlačí dole ceny a hrá proti poctivým včelárom, ktorí chcú predávať čistý med. Poslanci preto žiadajú lepšie testovanie a prísnejšie kontroly dovážaného medu a vyššie pokuty pre podvodníkov. Taktiež chcú jasnejšie označovanie pôvodu, aby spotrebitelia vedeli, čo kupujú a propagáciu konzumácie medu, predovšetkým na školách.

GDPR: Zmeny aj pre e-shop

Už 25. mája 2018 nadobudne účinnosť všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osobných údajov nazývané tiež GDPR nariadenie. A to určuje osobám, ktoré osobné údaje spracúvajú nové povinnosti.

Základom je vedieť, ktoré údaje sú podľa GDPR nariadenia osobnými. Zjednodušene sú to všetky údaje o fyzickej osobe, na základe ktorých túto možno priamo či nepriamo identifikovať. Okrem mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy či čísla občianskeho preukazu je osobným údajom tiež odtlačok prsta, hlas, údaj fyzickej osoby o jej zdravotnom stave, konkrétne tetovanie, mailová adresa, IP adresa, lokalizačné údaje, cookies či on-line identifikátor.

Viaceré administratívne povinnosti spojené so spracúvaním osobných údajov sa prevádzkovateľom vrátane e-shopov zrušujú, napr. oznamovacia povinnosť, evidenčná povinnosť či povinnosť osobitnej registrácie. Sú však nahradené novými inštitútmi, ktoré stanovujú potrebu najmä materiálneho zabezpečenia súladu spracúvania osobných údajov s právnymi predpismi. Spočívajú predovšetkým v prijatí nových opatrení, ktoré zaistia bezpečnosť osobných údajov pred ich zneužitím či inými rizikami spojenými s ich spracúvaním.

GDPR 2018 prináša tiež povinnosť oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov každé narušenie ochrany osobných údajov, a to do 72 hodín od okamihu, od ktorého sa o tom spracúvateľ dozvie. Pokiaľ bude v dôsledku narušenia ochrany vysoká pravdepodobnosť zneužitia údajov, spracúvateľ to bude musieť oznámiť i konkrétnym osobám, ktoré údaje poskytli. 

štvrtok 25. januára 2018

Envirofond: Prvá podpora elektromobility

Účinnejšia podpora v budovaní kvalitnej vodárenskej a kanalizačnej infraštruktúry, ale aj zatepľovanie verejných budov, najmä obecných úradov, materských a základných škôl či verejných knižníc. Aj to sú oblasti, ktoré budú podporované zo zdrojov Environmentálneho fondu.  

Osobitnú pozornosť získajú najmenej rozvinuté okresy pri budovaní kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry. Rozhodla o tom vláda, ktorá schválila navýšenie výdavkov fondu o 37 miliónov eur. Medzi najmenej rozvinuté okresy patria Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov a Medzilaborce.

Ministerstvo životného prostredia po prvýkrát finančne podporí elektromobilitu. V prvom štvrťroku plánuje Envirofond vyhlásiť výzvu na nákup áut s elektrickým pohonom. Pridanou hodnotou pri hodnotení žiadostí bude práve skutočnosť, či bola alebo nebola v danej obci vyhlásená nízkoemisná zóna (od minulého roka). Pozornosť envirorezortu sa zameriava aj na mimoriadne situácie spojené s prejavmi klimatickej zmeny ako suchá, požiare ale aj povodne, kalamitné výskyty hmyzu či zosuvy pôdy. V prípade, že nastane takáto mimoriadna situácia, Envirofond bude mať na tento účel vyčlenenú finančnú rezervu.

Konkrétne informácie s termínom predkladania žiadostí o dotáciu čoskoro zverejní Environmentálny fond na svojej internetovej stránke envirofond.sk.

GDPR: Usmernenie a on-line pomôcka

Členské štáty EÚ by mali zrýchliť prijímanie vnútroštátnych právnych predpisov a zabezpečiť, aby tieto opatrenia boli v súlade s GDPR nariadením. Len dva z nich už prijali príslušné vnútroštátne právne predpisy.  

Zároveň by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich vnútroštátne orgány mali potrebné finančné a ľudské zdroje na to, aby dokázali garantovať svoju nezávislosť a efektívnosť. Európska komisia vyčleňuje 1,7 milióna EUR na financovanie orgánov na ochranu údajov, ale zároveň aj na zaškolenie pracovníkov týchto orgánov. Ďalšie 2 milióny EUR sú k dispozícii na podporu vnútroštátnych orgánov v ich úsilí zameranom na pomoc určenú pre podniky, najmä MSP. Pre nich je určený aj nový praktický online nástroj, ktorý má pomôcť dosiahnuť súlad s novými pravidlami na ochranu údajov a mať z nich čo najväčší osoh.

Hlavné prvky nových pravidiel ochrany údajov:
Jeden súbor pravidiel pre celý kontinent, ktorý podnikom zaručí právnu istotu a občanom rovnakú úroveň ochrany údajov v celej EÚ.
Pre všetky spoločnosti ponúkajúce služby v EÚ platia rovnaké pravidlá, a to aj vtedy, keď tieto spoločnosti sídlia mimo EÚ.
Výraznejšie a nové práva pre občanov: posilnené je právo na informácie, právo na prístup a právo na zabudnutie. Nové právo na prenosnosť údajov umožňuje občanom presúvať si údaje z jednej spoločnosti do druhej. Spoločnosti tým získajú nové obchodné príležitosti.
Silnejšia ochrana proti porušeniu ochrany údajov: ak spoločnosť zaznamená porušenie ochrany údajov, ktoré ohrozuje jednotlivcov, musí o tom do 72 hodín informovať orgán na ochranu údajov.
Skutočne účinné pravidlá a odrádzajúce pokuty: všetky orgány na ochranu údajov budú mať právomoc ukladať pokuty do výšky 20 miliónov EUR, resp. v prípade právnických osôb do výšky 4% ich celosvetového ročného obratu.

Výzva: 40 mil. eur pre nemocnice

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkovo 40 mil. eur je určených na modernizáciu infraštruktúry na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie produktivity a efektívnosti. 

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá: prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 2018. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur. Financie môžu získať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, neziskové organizácie či súkromné subjekty. Počas realizácie projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška príspevku závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR.

V 1. výzve, ktorá sa uzavrela v novembri 2017, uspelo 15 nemocníc - získajú celkovo viac ako 65 mil. eur z eurofondov. Najviac prostriedkov pôjde do Nemocnice Poprad, a.s. a Nemocnice s poliklinikou Brezno, n.o. Každá z nich môže čerpať viac ako 7 mil. eur. Nemocnica Poprad peniaze použije na rekonštrukciu, prístavbu, materiálno-technické zabezpečenie, zdravotnícku techniku a zefektívnenie manažmentu ppacienta, napr. v prípade náhlej cievnej mozgovej príhody. Nemocnica Brezno bude z eurofondov financovať rekonštrukciu. Bardejovská Nemocnica sv. Jakuba, n.o. získala takmer 6 mil. eur na vybudovanie traktu urgentnej medicíny.

e-Bus: Prvý slovenský elektrobus

Popradská mestská hromadná doprava testuje prvý elektrobus Leonis Electric od slovenského výrobcu. 

Leonis Electric je prototypovým elektrobusom výrobcu Troliga Bus z Levoče. Elektrobus je plne nízkopodlažný a batérie má umiestnené na streche. Pohon zabezpečujú synchrónne elektromotory s permanentným magnetom umiestené v nábojoch kolies zadnej nápravy od firmy Ziehl-Abegg.

Elektrická energia z batérií umiestnených na streche vozidla by mala zabezpečiť dojazd okolo 200 km. Elektrický Leonis by mal byť podľa výrobcu schopný prevádzky aj počas tatranských zím, keďže batérie by mali byť funkčné až do -40 °C.

Firma predstavila aj druhý elektrobus Leonis s odlišným dizajnom. Neskôr by sa mal rovnako otestovať v Poprade.  

streda 24. januára 2018

TMT: Záujem o predplatený digitálny obsah porastie

Podľa 17. vydania Prognóz v oblasti technológií, médií a telekomunikácií (TMT) bude v roku 2018 až jedna miliarda cestujúcich, resp. jedna štvrtina všetkých cestujúcich cestovať v lietadlách s funkčným internetovým pripojením priamo počas letu (in-flight connectivity – IFC). Tento údaj znamená odhadovaný nárast cestujúcich využívajúcich internet o 20% v roku 2018 a výnosy približne vo výške 1 mld. USD.  

Deloitte predpovedá, že živé vysielanie a rôzne naživo prenášané udalosti prinesú v roku 2018 priame príjmy vo výške 545 miliárd USD, čo je zvýšenie o 1% oproti roku 2017. Veľká väčšina týchto príjmov (537 miliárd USD, 98,5%) sa očakáva z tradičných sektorov, zvyšok bude pochádzať z live streamingu a z e-športov. Spotrebitelia sú čoraz ochotnejší zaplatiť za digitálny obsah. Do konca roka 2018 by až 50% dospelých v rozvinutých krajinách mali mať predplatené aspoň dve internetové médiá. Do konca roka 2020 by sa mal tento priemer dokonca zdvojnásobiť na štyri internetové médiá. Očakáva sa, že živé televízne a rozhlasové vysielanie bude v roku 2018 vytvárať 72% všetkých príjmov vysielacieho charakteru, pričom jeho najväčšou časťou bude televízne vysielanie s 358 miliardami USD za reklamy a predplatné. Zisk z televíznej reklamy v roku 2018 sa odhaduje na 188 miliárd USD a podiel živého vysielania na príjmoch z platených televízií sa tak odhaduje na 170 miliárd USD. Na základe nášho odhadu podielu televízorov v domácnostiach, ktoré sú na vybraných trhoch sledované digitálnym videorekordérom (DVR), bude približne 85% z predpokladaných príjmov platených televíznych staníc vo výške 200 miliárd USD pripadať na živé vysielanie.

Podľa očakávaní odborníkov firmy do konca roka 2018 zdvojnásobia využívanie technológií strojového učenia. Prognózy TMT zdôrazňujú päť kľúčových oblastí, ktoré povedú k intenzívnejšiemu využívaniu strojového učenia v podnikaní, a následne k jeho zjednodušeniu, zlacneniu a celkovému zrýchleniu. Ľudská spoločnosť dosiahla zlomový bod, kedy sa zavádzanie strojového učenia do podnikania výrazne zrýchľuje. Túto akceleráciu katalyzuje okrem iného aj nástup novej generácie čipov umožňujúcich pokročilejšie metódy matematického modelovania a spracovania veľkého množstva dát (tzv. big data) v reálnom čase. Vďaka nim spotrebovávajú softvérové aplikácie strojového učenia menej energie a zároveň sú citlivejšie, flexibilnejšie a dokonalejšie.   

EU: Znečistené ovzdušie

Deviatim členským štátom: Česku, Francúzsku, Maďarsku, Nemecku, Rumunsku, Slovensku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku hrozí konanie o porušení povinnosti za prekročenie dohodnutých obmedzení týkajúcich sa znečistenia ovzdušia. 

Európska komisia chce spolupracovať s členskými štátmi a pomôcť im pri dodržiavaní emisných limitov, ktoré sa zaviazali dodržiavať a ktoré zaručujú zdravie občanov. Tieto limity platia pre niekoľko najznečisťujúcejších látok, konkrétne oxid dusičitý (NO2) a suspendované častice (PM10) a mali sa dosiahnuť v roku 2010, resp. 2005. Cieľom ministerského samitu o kvalite ovzdušia 30. januára je zabezpečiť, aby sa bezodkladne prijali a realizovali ďalšie účinné opatrenia. V opačnom prípade EK pristúpi k súdnemu konaniu, ako to už urobila proti dvom ďalším členským štátom a postúpiť prípady týchto členských štátov na Súdny dvor.

Komisia prijala aj akčný plán na zabezpečenie dodržiavania pravidiel, čo je súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú pomôcť členským štátom podporovať, monitorovať a presadzovať súlad s environmentálnymi právnymi predpismi EÚ, ktoré slúžia na zabránenie znečisteniu alebo poškodzovaniu životného prostredia. V právnych predpisoch EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom vzduchu v Európe (smernica 2008/50/ES) sa stanovujú hraničné hodnoty pre kvalitu ovzdušia, ktoré sa nikde v EÚ nesmú prekročiť a členským štátom sa v nich ukladá povinnosť obmedziť vystavenie občanov škodlivým látkam znečisťujúcim ovzdušie. Napriek tejto povinnosti kvalita ovzdušia už roky v mnohých regiónoch zostáva problémom. V 23 z 28 členských štátov sú neustále prekračované normy kvality ovzdušia – celkovo vo viac ako 130 mestách Európy.

Do dnešného dňa prebiehajú súdne konania o porušení povinnosti, pokiaľ ide o NO2, proti 13 členským štátom: Belgicku, Česku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rakúsku, Spojenému kráľovstvu, Španielsku a Taliansku. Pokiaľ ide o častice PM10, v súčasnosti prebiehajú konania proti 16 členským štátom (Belgicku, Bulharsku, Česku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku, Švédsku a Taliansku) a dva z týchto prípadov (Bulharsko a Poľsko) boli postúpené na Súdny dvor EÚ. Súdny dvor v apríli 2017 vydal rozsudok, pokiaľ ide o prekročenie hodnôt PM10 v Bulharsku.

Fibrinogen Martin: Úspech slovenských lekárov

Vrodené poruchy fibrinogénu patria medzi vzácne poruchy zrážania krvi. Slovenskí výskumníci popísali doteraz neznámu mutáciu tohto ochorenia, ktorá dostala pomenovanie Fibrinogen Martin. 

Vzácne vrodené krvácavé poruchy hemostázy sú skupina ochorení, pri ktorých je znížený alebo úplný nedostatok plazmatických bielkovín (tzv. koagulačných faktorov), ktoré sú nevyhnutné v procese zrážania krvi. Medzi tieto vzácne poruchy zrážania krvi patria aj vrodené poruchy fibrinogénu – bielkoviny krvnej plazmy, ktorá za vzniku vláknitého fibrínu v spolupráci s krvnými doštičkami uzatvára v mieste poranenia porušenú cievnu stenu. Tieto poruchy sa rozdeľujú na kvantitatívne (afibrinogenémia a hypofibrinogenémia) alebo kvalitatívne (dysfibrinogenémia).

V posledných rokoch bola definovaná funkcia jednotlivých častí zložitej molekuly fibrinogénu a odhalená genetická podstata porúch fibrinogénu. Na Jesseniovej lekárskej fakulty UK a v Univerzitnej nemocnici Martin sa tímu výskumníkov podarilo identifikovať doposiaľ nepopísanú mutáciu v beta reťazci FGB génu, ktorý kóduje molekulu fibrinogénu u jediného pacienta na Slovensku so závažným krvácavým ochorením – vrodenou afibrinogenémiou. Od roku 2016 sa už podarilo diagnostikovať 58 pacientov so vzácnymi vrodenými poruchami fibrinogénu (hypofibrinogenémia a dysfibrinogenémia), u ktorých sa do štandardnej diagnostiky doplnili aj globálne testy hemostázy (test generácie trombínu, rotačná tromboelastometria), ktoré sú dôležité z pohľadu správneho manažmentu liečby. U všetkých týchto pacientov sa bude realizovať genetická analýza pomocou nových sekvenčných metód.

Martinskí výskumníci v súčasnosti intenzívne skúmajú nielen súvislosť medzi klinickým fenotypom a typom genetickej poruchy, ale aj možnosti predvídania klinického priebehu ochorenia na základe konkrétneho molekulového defektu. Poznanie molekulového mechanizmu je predpokladom pre rozvoj génovej terapie. 

Trend: Peňaženku nahradia smart hodinky

Klasická peňaženka či platobné karty budú minulosťou, nahradia ich tzv. nositeľné zariadenia. Podľa prognózy bude 62% týchto zariadení, označovaných často ako smart hodinky, obsahovať platobné funkcie do roku 2020.

V roku 2016 mal trh so smart hodinkami podľa Mastercard hodnotu 16,2 miliardy dolárov, pričom sa očakáva ďalší rast aj rozširovanie schopností sprostredkovávať platby. Zvýšenie predajov v Británii o 45% v roku 2016 predstavoval jeden z najvýraznejších nárastov medzi európskymi krajinami: predalo sa tu neskutočných 13 miliónov nositeľných zariadení.

Hnacím motorom rastu trhu so smart hodinkami je predovšetkým dôvera v bezkontaktné technológie. V druhej polovici roku 2015 vzrástol v medziročnom porovnaní počet bezkontaktných platieb realizovaných v európskych krajinách takmer o 170% a v roku 2016 sa ich počet strojnásobil.

Objem mobilných platieb realizovaných v siedmich najvyspelejších krajinách EÚ (Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Švédsko, Holandsko a Španielsko) vzrástol ku koncu roka 2015 na 52 miliárd dolárov, pričom v nasledujúcich piatich rokoch sa očakáva jeho strojnásobenie. V tom istom roku spotrebitelia v Británii utratili bezkontaktnými platbami 25 miliárd libier, zatiaľčo v roku 2017 bola približne rovnaká čiastka – presne 23,23 miliardy libier – dosiahnutá iba za šesť mesiacov. 

utorok 23. januára 2018

On-line: Boj proti nenávistným prejavom

Podľa tretieho hodnotenia uplatňovania kódexu správania pre boj proti nezákonným nenávistným prejavom na internete IT spoločnosti priemerne odstránili 70% nezákonných nenávistných prejavov, ktoré im boli oznámené.  

V máji 2016 sa Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft v kódexe správania zaviazali bojovať proti šíreniu takéhoto obsahu v Európe. Do 24 hodín sa im darí odstrániť väčšinu (vyše 81%) nenávistného obsahu, niektoré problémy však pretrvávajú – používatelia najmä nedostávajú systematickú spätnú väzbu. Ku kódexu správania sa teraz pripájajú aj Google+ a Instagram.

Hoci najdôležitejšie záväzky obsiahnuté v kódexe správania boli splnené, je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenia:
- Používatelia stále nedostávajú spätnú väzbu priemerne v prípade takmer tretiny oznámení, pričom miera reakcie rôznych IT spoločností sa líši. Transparentnosť a spätná väzba pre používateľov sú oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie zlepšenie.
- Kódex správania dopĺňa právne predpisy na boj proti rasizmu a xenofóbii, v ktorých sa stanovuje, že páchatelia trestných činov podnecovania nenávisti, či už na internete alebo off-line, musia byť účinne stíhaní. Priemerne pätina prípadov nahlásených spoločnostiam bola mimovládnymi organizáciami ohlásená tiež polícii alebo prokurátorom. Toto číslo sa od poslednej monitorovacej správy takmer zdvojnásobilo. Takéto prípady si vyžadujú rýchly postup zo strany polície.

Komisia ponúka vnútroštátnym orgánom, občianskej spoločnosti a firmám sieť na spoluprácu a výmenu osvedčených postupov ako aj cielenú finančnú a prevádzkovú podporu. Približne dve tretiny členských štátov už majú národné kontaktné miesto zodpovedné za problematiku nenávistných prejavov na internete. Na jar 2018 sa plánuje osobitný dialóg medzi príslušnými orgánmi členských štátov a IT spoločnosťami.

SR: Viac zelene, zdravšie ovzdušie

Ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) vyhodnotilo prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.  

Predložených bolo 70 projektov v hodnote vyše 21 miliónov eur. Schválených bolo 38 projektov v hodnote 12,852 milióna eur. Najčastejšie žiadali mestá a obce peniaze na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk, ale nechýbali ani projekty na sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov.

Regióny môžu žiadať financie na desať oblastí. V rámci opatrení na zníženie hluku v urbanizovanom prostredí je možné žiadať prostriedky na protihlukové plány, hlukové mapy, protihlukové steny a bariéry, protihlukovú výsadbu a izolácie na zdroji hluku. Peniaze možno žiadať aj na tvorbu prirodzených krajinných prvkov, ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy. Ministerstvo tiež podporuje budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a striech, ale tiež aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky.

Ďalšími oblasťami sú zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ministerstvo v novej výzve venuje veľký priestor aj na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora. 

Aktuálne: Povinnosti do konca januára

Koniec prvého mesiaca prináša viaceré povinnosti, na ktoré upozornil portál slovensko.sk.

Ak ste zamestnávateľ, mali by ste do 31. januára 2018 zabezpečiť, aby vaši zamestnanci podpísali „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu“ pre rok 2018.

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, mali by ste do 31. januára 2018 podať daňové priznanie a zároveň aj zaplatiť daň z motorových vozidiel (tzv. cestná daň).

Ak ste v priebehu uplynulého roka nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2017, mali by ste do 31. januára 2018 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (byty, nebytové priestory, pozemky, stavby), prípadne podať čiastkové priznanie, ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, alebo nastala zmena napr. využitia stavby, výmery či druhu pozemku alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné podať takisto do konca januára.

Ak cestujete po diaľniciach a rýchlostných cestách na území Slovenskej republiky, mali by ste si zakúpiť novú ročnú elektronickú diaľničnú známku. Platnosť ročnej elektronickej diaľničnej známky zakúpenej v roku 2017 sa totiž končí 31. januára 2018.

EU: Eurofondy po roku 2020

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondom po roku 2020. 

Konzultácia je otvorená pre všetkých občanov a subjekty zapojené do prípravy a realizácie politiky súdržnosti EÚ, vrátane prijímateľov podpory z eurofondov. Má formu dotazníka – Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti súdržnosti ponúka jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu k návrhom hlavných legislatívnych a strategických dokumentov EÚ pre politiku súdržnosti po roku 2020. Dotazník je dostupný aj v slovenskom jazyku a je ho možné vyplniť v termíne najneskôr do 8. marca 2018.

Paralelne s touto verejnou konzultáciou otvorila Európska komisia samostatný proces konzultácií v nasledovných piatich tematických oblastiach: investície, výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikateľov a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita.   

pondelok 22. januára 2018

Upozorňujeme: Správa o používaní čísel

Telekomunikační operátori by nemali zabudnúť na každoročnú povinnosť predložiť do konca januára Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb správu o používaní pridelených čísel. Inak im hrozí pokuta.  

Správa o používaní pridelených čísel slúži ako informácia o tom, ktoré čísla sa skutočne používajú. Úrad prideľuje čísla telekomunikačným operátorom potrebné na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a služieb. Najznámejším príkladom sú telefónne čísla účastníkov verejných telefónnych sietí.

Držiteľ  je povinný predkladať každoročne do 31. januára správu o používaní prideleného čísla. Za používanie čísel sa platí úhrada splatná do 31. marca nasledujúceho roka po vydaní rozhodnutia úradu o pridelení čísla a opakovane každoročne počas platnosti rozhodnutia úradu o pridelení čísla na účet úradu. Podľa zákona o elektronických komunikáciách „úrad zruší individuálne povolenie na používanie čísel, alebo rozhodne o odobratí prideleného čísla, ak držiteľ individuálneho povolenia na používanie čísel neuhradil opakovanú úhradu za pridelené čísla do troch mesiacov odo dňa jej splatnosti.“

Úrad tiež uloží pokutu tomu, kto nepredložil správu o používaní čísel v lehote uvedenej v rozhodnutí úradu o pridelení čísel. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. 

On-line: 40+ na odpis?

Do skupiny, ktorá si na Slovensku ťažšie hľadá prácu, v posledných rokoch spadajú už aj ľudia po štyridsiatke.

Občianske  združenie Inštitút trvalého rozvoja 40+ preto spustilo prieskum, ktorý mapuje skutočné skúsenosti s hľadaním si práce. Už teraz čísla ukazujú, že 40 ročný záujemca si v 50% prípadov hľadá prácu 6-12 mesiacov. V správach sme pritom informovaní, že chýbajú špecialisti. Zadania firiem však často okliešťujú možnosti recruiterov – pretože požiadavka firiem a manažmentov zvyčajne siaha vo výberovom procese k ľuďom do 40 rokov. Potvrdzuje to aj Dr. Vilam Páleník zo Slovenskej akadémie vied: „Náš trh práce extrémne požaduje ideálnych pracovníkov, t.j. v ideálnom veku, s ideálnou praxou či vzdelaním. Pritom reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník vôbec nemusí byť ten najlepší pracovník.“ 

Aké máte skúsenosti s hľadaním si práce vy? Máte po 40tke a hľadáte si prácu? Alebo chcete reštartovať a rozhodujete sa podnikať? Prípadne poznáte ľudí vo svojom okolí, ktorých sa téma týka? Zapojiť sa do prieskumu môžete na click4survey.sk.     

EU: Viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb DPH a menej byrokracie

Európska komisia navrhla nové pravidlá, vďaka ktorým budú mať členské štáty viac voľnosti pri stanovovaní sadzieb dane z pridanej hodnoty (DPH), čím vznikne priaznivejšie daňové prostredie pre rast malých a stredných podnikov. 

Cieľom je vytvoriť jednotný priestor EÚ v oblasti DPH, a tým výrazne znížiť stratu spôsobenú podvodmi v oblasti DPH, ktorá v únii každoročne predstavuje 50 miliárd eur, podporiť podnikanie a zaručiť príjmy do štátneho rozpočtu. Členské štáty dnes môžu vo svojich krajinách uplatňovať sadzbu zníženú až na úroveň 5% na dve rôzne kategórie výrobkov, niekde existujú osobitné výnimky týkajúce sa ďalších znížených sadzieb. Okrem štandardnej sadzby DPH v minimálnej výške 15% budú môcť odteraz členské štáty:
- zaviesť dve rozdielne znížené sadzby v rozmedzí od 5% do výšky štandardnej sadzby tak, ako uznajú za vhodné,
- zaviesť jedno oslobodenie od DPH (alebo tzv. nulovú sadzbu),
- zaviesť zníženú sadzbu v rozmedzí od 0% do výšky znížených sadzieb.
Súčasný zoznam druhov tovaru a služieb, ktoré môžu podliehať zníženej sadzbe DPH je príliš komplikovaný, preto by sa mal zrušiť a nahradiť novým zoznamov výrobkov (napr. zbraní, alkoholických nápojov, hazardných hier a tabaku), na ktoré by sa mala vždy uplatňovať štandardná 15% alebo vyššia sadzba dane. Na ochranu príjmov do štátnej pokladnice budú musieť členské štáty zároveň zabezpečiť, aby vážená priemerná sadzba DPH bola najmenej 12%. Nový režim znamená aj to, že všetok tovar podliehajúci v súčasnosti iným sadzbám, ako je štandardná sadzba DPH, im bude môcť podliehať aj naďalej.

Podľa platných pravidiel môžu členské štáty oslobodiť predaj uskutočňovaný malými podnikmi od DPH pod podmienkou, že neprekročí istý ročný obrat, odlišný v jednotlivých krajinách. Rastúce MSP tak prichádzajú o možnosť využiť zjednodušené opatrenia v prípade, že prekročili limit na oslobodenie od dane. Tieto oslobodenia od dane navyše platia iba pre podniky pôsobiace na domácom trhu. Hoci súčasný limit na oslobodenie bude platiť aj naďalej, vďaka návrhom sa:
- zavedie maximálna výška príjmu v celej EÚ (2 milióny eur), do ktorej budú môcť malé podniky využiť zjednodušené opatrenia bez ohľadu na to, či už sú alebo nie sú oslobodené od DPH,
- členským štátom umožní oslobodiť všetky malé podniky, ktoré spĺňajú podmienky oslobodenia od DPH od povinností súvisiacich s identifikáciou, fakturáciou, účtovníctvom alebo daňovými priznaniami,
- zavedie limit 100.000 eur pre obrat, ktorý by podnikom pôsobiacim vo viac ako jednom členskom štáte umožňoval využívať oslobodenie od DPH.

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru na konzultáciu a Rade na schválenie. Zmeny začnú platiť až vtedy, keď sa skutočne zavedie konečný režim.