piatok 11. augusta 2017

Aktuálne: Slováci sa najviac zadlžujú v bankách
Na produktoch od bánk dlžíme tradične najviac. Potvrdil to aj najnovší prieskum spoločnosti zameranej na správu a inkaso pohľadávok.   

Podľa údajov EOS KSI Slovensko sa v roku 2016 najvyššia suma jedného dlhu v segmente B2C (Business to Consumer) vyšplhala na rekordných 664.816,89 eur. Fyzická osoba v priemere dlhovala čiastku 1.390 eur. Kritickými boli najmä nebankové spoločnosti (20,21%) a najhoršie dopadli banky (69,74%).

Naopak najmenší dlh vznikal v oblasti poistných služieb (1,28%). Do kategórií menej zadĺžených oblastí patria aj telekomunikácie, kde dlh dosiahol iba 4,88%.     
Upozorňujeme: Skontrolujte si adaptéry NVIDIA SHIELD
NVIDIA oznámila výmenu zástrčiek sieťových adaptérov SHIELD určených na použitie v kontinentálnej Európe.  

Konkrétny produkt sa dodával s celosvetovými sadami nabíjačiek pre zariadenia SHIELD, európske tablety SHIELD a SHIELD TV od júla 2014 až do mája 2017. Dôvodom je, že európska zástrčka, tzv. plochý konektor, môže prasknúť a predstavuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Sťahovanie sa tak netýka ďalších produktov NVIDIA či jej adaptérov.

Na stránke http://www.nvidia.com/support/adapterrecall zákazníci nájdu informácie o možnosti získania náhradnej zástrčky, ktorú obdržia po registrácii. NVIDIA už spolupracuje aj s príslušnými štátnymi orgánmi.    

štvrtok 10. augusta 2017

Online: Slovenským národným športom je hokej, ale každý šiesty Slovák nešportuje
Pravidelne športuje každý štvrtý Slovák, naopak jeden zo šiestich dopytovaných podľa internetového prieskumu nešportuje vôbec. 

Výsledky priniesol prieskum Slovenského národného panela, ktorý prebehol v polovici júna na vzorke 500 respondentov reprezentujúcich internetovú populáciu SR vo veku 18–65 rokov. Štvrtina respondentov sa v ňom označila za pravidelných športovcov, podobne ako v Poľsku a v Česku, kde prebehli rovnaké prieskumy. Sezónne športuje 28% Slovákov, 24% Čechov, v Poľsku je to každý šiesty. Poliaci naopak vo väčšej miere športy nevykonávajú (takmer každý štvrtý – 22%), na Slovensku a v Česku možnosť „nikdy nešportujem“ uviedol každý šiesty. Slováci nešportujú najčastejšie zo zdravotných dôvodov (42%), nemajú na šport čas (31%), prípadne priznávajú, že sú leniví (29%). Za svoju najobľúbenejšiu aktivitu respondenti najčastejšie označili cyklistiku (najviac v obľube ju má každý piaty), pešiu turistiku (16%) a posilňovanie či fitness (11%). Pešia turistika zvíťazila u Čechov (22%) a Poliakov (18%).

V otázke národného športu medzi slovenskými a českými respondentmi jednoznačne zvíťazil hokej. Národným športom je pre viac ako polovicu Slovákov (53%) a taktiež 60% Čechov. Na druhom mieste sa umiestil futbal (25% na Slovensku a 23% v Česku), na tretie miesto slovenského rebríčka sa dostala cyklistika (9%), v Česku bodoval biatlon (3%). Poľskému poradiu kraľuje futbal (69%), nasledovaný hádzanou (10%) a skokmi na lyžiach (5%).    
SR: Správa národnej domény s novými podmienkami
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosť SK-NIC podpísali Dodatok k Zmluve o spolupráci. Všetky zmeny budú prerokované na úrovni Komisie pre správu národnej domény .sk. 

Do zmluvy sa tiež včleňuje mechanizmus, ktorý bude brániť prípadnému blokovaniu jej zasadnutí. Štát bude mať naviac možnosť odstúpiť  od zmluvy, ak si dodávateľ nebude plniť svoje povinnosti, a nemusí sa pýtať na názor protistrany, ako to bolo doteraz. Zavedený bol aj nový sankčný mechanizmus. Vďaka povinnému nepretržitému monitorovaniu a každoročnému nezávislému auditu bude možné pravidelne vyhodnocovať plnenie úloh zo strany SK-NIC a celkovo sa posilní kontrola a transparentnosť pri správe domény .sk. Štát zároveň bude mať denne aktualizovanú zálohu databázy všetkých .sk domén. Dodávateľ sa tiež zaviazal, že nebude prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.

Upresnené boli aj ustanovenia, ktoré odrážajú potreby a záujmy internetovej komunity. Financovanie projektov na podporu a rozvoj internetovej komunity vo výške 5% z vybraných poplatkov sa bude týkať vždy daného kalendárneho roku. V prípade, že si dodávateľ nesplní niektorú zo svojich povinností, financie vo fonde sa navýšia z 5 na 10 percent vybraných poplatkov v danom kalendárnom roku. Zmluvné strany sa zaviazali, že spoločne vytvoria nový mechanizmus na prerozdeľovanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja internetovej komunity. Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci s SK-NIC, a.s.    

streda 9. augusta 2017

Trend: Zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom
Z mobilných zariadení pristupujú podnikoví používatelia najčastejšie k obchodným dokumentom.

Podľa prieskumu Acronis v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým súborom zdieľanie a prístup k podnikovým dátam patrí k najväčším výzvam SMB (malých a stredne veľkých) českých aj slovenských spoločností v oblasti ochrany dát. Nejaké riešenie na zdieľanie a synchronizáciu súborov zvažuje tohto roku nasadiť takmer polovica podnikov.

Kľúčové zistenia: 
- České a slovenské SMB firmy a organizácie v oblasti zdieľania a prístupu k podnikovým dokumentom najčastejšie riešia roztrieštenosť informácií (61%), nízku úroveň zabezpečenia (56%) a ukladanie pracovných súborov do externých úložísk typu Dropbox (33%).
- Ich používatelia najčastejšie z mobilných zariadení pristupujú k obchodným dokumentom (67%), k marketingovým informáciám (39%) a k servisným prípadom (38%).
- Už 44% podnikov zvažuje v tomto roku nasadenie špecializovaného riešenia na zdieľanie a synchronizáciu súborov (oproti 18% v roku 2016).

Hlavným motívom nasadenia riešení na zdieľanie a prístup k podnikovým dokumentom bola doteraz rozvíjajúca sa pracovná mobilita. Teraz sa však stále viac zákazníkov zaujíma o riešenia prístupu k súborom aj súvislosti s blížiacim sa termínom platnosti smernice GDPR, pretože umožňujú nastaviť takú prístupovú politiku, ktorá zabraňuje prípadom neoprávneného úniku citlivých osobných dát.

Aktuálne: Na úhrady faktúr sa čaká v priemere 64 dní
Podnikateľské subjekty musia byť pri čakaní na úhrady faktúr od svojich zákazníkov či obchodných partnerov trpezlivé. Podľa štúdie Euler Hermes (Economic Outlook: HIGH STAKES GAME) trvalo v roku 2016 celosvetovo v priemere až 64 dní, kým bolo za poskytnuté tovary alebo služby zaplatené. Každá štvrtá spoločnosť dokonca dostala úhradu až po 88 dňoch.     

Ešte závažnejším je zistenie, že 9% spoločností sa muselo vlani zmieriť s termínom 120 dní, kým došlo k vyrovnaniu ich pohľadávok. Takéto závery prináša štúdia, v rámci ktorej bolo oslovených celosvetovo 27 tisíc spoločností. V západnej Európe sa podľa týchto zistení čaká v priemere 61 dní. Odborníci zároveň odhadujú, že v prebiehajúcom roku 2017 sa toho veľa nezmení a termín úhrad faktúr celosvetovo zostane na úrovni 64 dní.  "Sektory ako chemický priemysel, stavebníctvo, informačné a komunikačné technológie a strojové zariadenia dostávajú za svoje pohľadávky zaplatené neskôr než je celosvetový priemer", 
poznamenal Peter Mucina. Naopak rýchlejšie dostávajú podľa neho zaplatené spoločnosti pôsobiace v oblasti maloobchodu, konkrétne gastronómia, domáce potreby a doprava.

Pri prieskume sa zároveň mapoval ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly. Experti Euler Hermes odhadujú, že za rok 2017 sa dostanú na úroveň -1%. Počty insolvencií na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie (-5%). V budúcom roku sa už  očakáva zvrat a predpokladá nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti o +1% v roku 2018.  

utorok 8. augusta 2017

Novinka: 5-13 tisíc eur na nízkoenergetické drevodomy
Na podporu výstavby drevených rodinných domov s nízkou potrebou energie je vyčlenených v roku 2017 v rámci pilotného projektu jeden milión eur.  

Dotácia sa má vzťahovať na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia bez pivnice najmenej 70m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65000 eur (dom na kľúč), min. 55000 eur (holodom) a min. 30000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne fyzickým osobám s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan nesmie dom využívať na podnikanie.

Agrorezort poskytne dotáciu 11000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10000 eur v triede A1 a na území hlavného mesta SR 6000 eur v triede A0 a 5000 eur v triede A1. Ak sa dom nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese, dotácia stúpne o 2000 eur. Žiadosť sa bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí. Agrorezort už posunul vyhlášku do medzirezortného pripomienkového konania. 
EU: Cezhraničné internetové nákupy
Čoraz viac spotrebiteľov EÚ nakupuje cez internet a ich dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.  

Za posledných desať rokov sa tak podiel Európanov, ktorí nakupujú cez internet, takmer zdvojnásobil (z 29,7% v roku 2007 na 55%  v roku 2017). Na Slovensku v roku 2016 nakupovalo cez internet 56,3% opýtaných, pričom v roku 2007 to bolo len 16% opýtaných.  Podľa prieskumu sa tiež zvýšila informovanosť spotrebiteľov o svojich právach. Plne oboznámených so svojimi základnými právami je v priemere 13 spotrebiteľov (od roku 2014 nárast o 3,6%). Slovensko v rámci EÚ dokonca dosiahlo najlepšie hodnotenie o znalosti svojich spotrebiteľských práv, keď v priemere až 60% opýtaných odpovedalo správne na všetky otázky v tejto oblasti. Horšie je to s dôverou Slovákov v to, že im vládne či mimovládne spotrebiteľské organizácie pomôžu pri ochrane ich spotrebiteľských práv – týmto podľa prieskumu dôveruje len 57% opýtaných, pričom priemer EÚ bol 72%.

Žiaľ, maloobchodníci stále nie sú ochotní rozšíriť svoje obchodné aktivity na internete a naďalej majú obavy predávať svoj tovar online spotrebiteľom v iných krajinách EÚ. Ako dôvod najčastejšie uviedli vyššie riziko podvodu a neplatenia pri cezhraničnom predaji, odlišné daňové predpisy, či rozdiely vo vnútroštátnom zmluvnom práve a v pravidlách na ochranu spotrebiteľa. Európska komisia preto predložila návrh týkajúci sa moderných digitálnych zmluvných pravidiel na zosúladenie zmluvných pravidiel pre online predaj tovaru, ktorého cieľom je uľahčiť prístup k digitálnemu obsahu a online predaju v rámci EÚ. 

pondelok 7. augusta 2017

Zelená domácnostiam: Nové kolá
O poukážky na zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať tento rok ešte 4-krát.  

Najbližšie 14. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 8. augusta 2017 o 15. hod. Ďalšie kolá s rovnakým zameraním budú vyhlásené 19. septembra a 17. októbra. Kolo určené pre zariadenia na výrobu elektriny je naplánované na 10. októbra. Celkom tak budú tento rok ešte vydané poukážky za 5,3 miliónov EUR. Tento rok tak bude vyhlásených celkom dvanásť kôl.

Na inštaláciu zariadení a zaslanie žiadostí o preplatenie sú určené tri mesiace. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky odovzdať zhotoviteľom, ktorí ich zarezervujú v elektronickom systéme. SIEA naďalej dôrazne odporúča, aby sa domácnosti ešte pred vyplnením žiadosti o poukážku svoju investíciu vopred konzultovali so zhotoviteľmi. Zaujímať by sa mali o to, či je zariadenie pre nich vhodné, či bude v termíne stanovenom na inštaláciu k dispozícii a aké povinnosti im pri uvedení do prevádzky vznikajú. Aktuálne si môžu vybrať z vyše 3100 zariadení.

Od spustenia projektu v decembri 2015 preplatila SIEA z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia poukážky v celkovej hodnote viac ako 16,8 miliónov EUR. Ďalšie za vyše 6 miliónov EUR už majú domácnosti k dispozícii. Spolu by tak ku koncu roka 2017 mohlo byť vďaka projektu nainštalovaných približne 12 tisíc zariadení. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov EUR budú k dispozícii v roku 2018.  
Radíme: Zablokovanie platobnej karty 
Strata či odcudzenie platobnej karty je obzvlášť nepríjemné v cudzine. Dôležité je  nezabudnúť okamžite kontaktovať svoju banku a požiadať o zablokovanie karty - či už prostredníctvom zákazníckej linky alebo internetbankingu.  

S peniazmi môžu následne pomôcť príbuzní alebo priatelia cez služby, prostredníctvom ktorých zašlú peniaze online a poškodený si ich vyberie priamo v zahraničnej pobočke. Ak sa chystáte do menej obvyklých turistických krajín (napríklad Laos, Vietnam či Keňa), oznámte to pred odletom svojej banke. Inak si môže myslieť, že vám kartu niekto ukradol a preventívne ju zablokuje! Dovolenkári cestujúci autom by si mali tiež vopred naštudovať pravidlá cestnej premávky v jednotlivých krajinách, cez ktoré prechádzajú, aby predišli pokutám z neznalosti.

Platobnú kartu v zahraničí využíva čoraz viac Slovákov. Odbremeňuje totiž od výmeny hotovosti, čo sa cení najmä pri prechode cez niekoľko krajín a zároveň je zárukou finančnej rezervy pre neočakávané výdavky. Zostáva tiež bezpečnejšou v prípade krádeže peňaženky, pretože kartu môžete okamžite zablokovať. Platobné karty dnes ponúkajú aj rôzne benefity, napr. asistenčné služby (okamžitú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii) ako aj samotné cestovné poistenie a ďalšie.