piatok 2. novembra 2018

Radíme: Bezpečne na cestách

Na zachovanie bezpečnosti na cestách v jesennom období sa opätovne odporúča všetkým chodcom a tiež cyklistom používať reflexné prvky. Nástrahy na jeseň čakajú aj na vodičov.

Na sociálnej sieti Policajný zbor SR upozorňuje, že chodec idúci po kraji cesty by mal mať tieto prvky na tej strane tela, ktorú vidno z vozovky. Reflexné predmety je najlepšie umiestniť blízko ku kolenám, do úrovne pásu a na rameno, cyklisti tiež na prilbu a na bicykle. Okrem nosenia prilby a reflexných prvkov na odeve by cyklisti mali dbať aj na správne osvetlenie bicykla a umiestnenie svetiel. V zlom počasí, pri poľadovici a snehu je vhodné využiť iné možnosti dopravy.

Na mokrej vozovke sa auto môže stať neovládateľným. Vtedy treba zložiť nohu z plynu a zošliapnuť spojku. Vyrovnať volant, držať ho oboma rukami a neriskovať predbiehaním. Ak je hmla, treba znížiť rýchlosť a zvýšiť vzdialenosť medzi vozidlami. Vodiči by mali zapnúť hmlové svetlá. Ak však stoja v kolóne, stačí, keď tak urobí prvý a posledný v rade, aby neoslepovali ďalších vodičov. Pokiaľ vodičom hrozí stret so zverou, neradno sa vyhýbať prekážke vo vysokej rýchlosti. Následky šmyku môžu byť väčšie ako samotná zrážka, najmä pri jazde na diaľnici

Financie: Slováci zostávajú konzervatívni


Slováci chcú mať prehľad o svojej finančnej situácii, aj keby mala byť nepríjemná. Možnosť ocitnúť sa v mínuse na účte pripúšťajú len vo výnimočnom prípade. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre Poštovú banku.

Podľa výsledkov tohto prieskumu zostávajú Slováci vo financiách skôr konzervatívni a život na dlh nepreferujú. „Až 90 % našich klientov je v pluse s priemernou sumou 2.094 eur a iba necelých 7 %  ide do mínusu", uviedla Lýdia Žáčková. Povolené prečerpanie občas využívajú aj dôchodcovia. Týmto spôsobom si „požičiavajú“ v priemere 210 eur. Pozitívne je, že drvivá väčšina klientov je v pluse. Najlepšie sú na tom ekonomicky aktívni ľudia (21 – 60 rokov),  ktorí majú našetrené priemerne 2.466 eur. Mladí do 20 rokov sú na tom výrazne horšie (331 eur) než dôchodcovia (1.939 eur). Až 40 % tých, ktorí si šetria, má úspory na bežnom účte.

Optimálna finančná rezerva by mala byť vo výške šesťnásobku mesačného príjmu. Slúžiť by mala na pokrytie nevyhnutných neflexibilných výdavkov, napríklad na náklady na bývanie poplatok za správu, platby za energie, hypotéku, náklady na školu, povinné zmluvné poistenie za auto, výdavky na dopravu, stravu či výživné. Vyše polovica Slovákov si myslí, že si tento finančný vankúš dokáže vytvoriť. Pravda je však taká, že väčšina nedisponuje potrebnou rezervou. Na vytváranie rezervy je najlepšie, ak k peniazom nie je tak ľahký prístup. Je vhodnejšie mať ju na sporiacom ako na bežnom účte. V opačnom prípade sa totiž stáva, že ľudia siahajú na úspory na bežné výdavky či kúpu tovaru, ktorý až tak nepotrebujú.

On-line: Pneumatiky nakupujeme aj na internete


Internet ako miesto nákupu pre pneumatiky označilo vyše 51% účastníkov prieskumu a pneuservis 21% z nich. Pre viac ako polovicu opýtaných už nie je pri nákupe pneumatík najdôležitejšie cena, ale vlastná skúsenosť. Cenu, ako najdôležitejší faktor nákupu označilo takmer 43% respondentov. Podľa prieskumu sú na otázku ceny viac citlivé ženy ako muži.  

Continental nadväzuje na jarnú Vision Zero Roadshow, počas ktorej zisťoval, ako vodiči prezúvajú pneumatiky s príchodom jari. Teraz sa zameral na prípravu vozidiel pred začiatkom zimy. Prieskum u 500 slovenských vodičov v septembri t.r. ukázal, že takmer všetci vodiči (95%) pravidelne menia pneumatiky pred ďalšou sezónou, najčastejšie vlastnia dve sady diskov. V prieskume ani jeden respondent neuviedol, že by používal letné plášte po celý rok. Pri výmene pneumatík sú Slováci konzervatívni a veľmi si nepotrpia na striedanie rozmerov. 71% účastníkov prieskumu používa rovnaký rozmer pneumatík počas letnej aj zimnej sezóny.

Merajú slovenskí vodiči pravidelne tlak v pneumatikách? Viac ako 64% respondentov priznalo, že tlak v pneumatikách nekontrolujú vôbec, náhodne, prípadne len pri výmene plášťov alebo podozrení na defekt. Pritom tlak ovplyvňuje nielen bezpečnú jazdu, ale aj náklady na prevádzku vozidla, pretože auto s nesprávne nahustenými pneumatikami môže vykazovať vyššiu spotrebu paliva alebo rýchlejšie opotrebovanie plášťov. Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že nejaký typ monitoringu tlaku má len 26% vozidiel opýtaných.

Nákup celej sady pneumatík nepatrí vôbec k zanedbateľným výdajom. Napriek tomu nad špeciálnym poistením pneumatík, na rozdiel od poistenia svojich áut, vodiči príliš nepremýšľajú. Až 77% respondentov uviedlo, že takéto poistenie nemá. Zvyšných 23% má poistenie pneumatík od automobilky ako súčasť havarijného poistenia, prípadne ho získalo pri nákupe novej sady plášťov.

štvrtok 1. novembra 2018

Upozorňujeme: Kritické IT systémy sa musia chrániť


Množstvo kybernetických útokov neustále rastie rovnako ako úroveň ich sofistikovanosti, kvôli ktorej sú horšie rozpoznateľné. Podľa Europolu kyberútoky ohrozili minulý rok dôležitú IT infraštruktúru v tretine krajín Európskej únie. Slovensko tento rok firmám a inštitúciám, ktorých sa týka nový zákon o kybernetickej bezpečnosti, uložilo povinnosť garantovať adekvátne zabezpečenie dát. Dostatočne sa však chráni len asi tretina podnikov.
      
Podľa spoločnosti GAMO by však kyberkriminalitu ani zavedenie vhodných bezpečnostných opatrení nemali podceňovať. Od apríla tohto roku platí na Slovensku zákon o kybernetickej bezpečnosti, ktorý má chrániť národný kybernetický priestor. Podľa zákona majú prevádzkovatelia základných služieb v oblasti dopravy, poštových služieb, energetiky, zdravotníctva, priemyslu či informačných systémov verejnej správy povinnosť zaviesť adekvátne opatrenia na zabezpečenie svojej kritickej infraštruktúry. Teda systémov, ktorých výpadok by ohrozil život či zdravie občanov, alebo spôsobil veľké ekonomické škody. Rovnakú povinnosť majú aj poskytovatelia digitálnych služieb, akými sú internetové obchody alebo cloudové technológie. Dôvodom je rastúce množstvo a väčšia sofistikovanosť kybernetických útokov.

„Každý prevádzkovateľ kritickej infraštruktúry musí mať podľa zákona vypracovaný bezpečnostný plán, podľa ktorého pravidelne testuje modelové situácie narušenia, alebo priamo zničenia kritickej infraštruktúry. Zároveň musí byť schopný poskytnúť súčinnosť príslušným orgánom. Vyradenie z prevádzky spôsobené infikovaním malvérom alebo prienikom útočníka zvonku by znamenalo celkovú stratu kontroly nad dôležitými systémami", upozorňuje Ľubomír Kopáček.

Podľa prieskumu Gartner medzi 3.100 IT riaditeľmi z 98 krajín sveta očakáva 95 % firiem naďalej stúpajúci počet kyberútokov. Len 35 % podnikov je však dostatočne zabezpečených, ďalších 36 % opýtaných je ešte len vo fáze príprav a testovania nového zabezpečenia. Časť firiem môžu limitovať finančné náklady, ktoré sa s vybudovaním efektívnej ochrany spájajú. Firmy spadajúce pod nový slovenský zákon však bezpečnosť musia garantovať.

Bratislava: Ceny starších bytov v 3. štvrťroku 2018 stúpli


Jednotková cena staršieho bytu v hlavnom meste Slovenska vzrástla v priemere na 2.425 eur za štvorcový meter (m2) s DPH a dosiahla medziročný nárast 8,2 %. Vyplýva to z výpočtov spoločnosti Bencont Investments.

Najvyššia cena starších bytov bola v mestskej časti Staré Mesto (okres Bratislava I), a to 2.973 eur/m2. Ceny bytov v tomto okrese sú v priemere o 600 eur/m2 vyššie ako v ostatných bratislavských okresoch. Najlacnejšie byty sa nachádzajú v okrese Bratislava IV, a to za 2.250 eur/m2. Z hľadiska priemernej rozlohy analytici na sekundárnom trhu s bytmi zaznamenali nárast na 68,53 m2. Od konca roka 2017 tak rozloha vzrástla o vyše 5 m2. Priemerná rozloha ponúkaných novostavieb ku koncu 3. štvrťroka 2018 predstavovala 68,8 m2, čo je takmer identické číslo ako ponúkané byty zo sekundárnej ponuky. Pri pohľade na priemernú rozlohu predaných novostavieb je však evidentné, že kupujúci preferujú menšie byty.
V súčasnosti chýba ponuka menších bytov na trhu s novostavbami a na trhu so staršími bytmi. To v blízkej budúcnosti môže vyvolať zvýšený rast cien menších bytov.

Priemerná cena prenájmu v Bratislave dosiahla v 3. štvrťroku podľa Bencont Investments 800 eur na mesiac vrátane energií. Priemerná cena prenájmov na m2 vrátane energií bola 12,41 eura, čo medziročne predstavovalo nárast o 11 %. Nárast ceny prenájmov bol spôsobený všeobecným rastom cien nehnuteľností, no do istej miery aj tým, že sa v ponuke bytov na prenájom objavuje stále viac bytov s vekom približne do 10 rokov.

Zelená domácnostiam: V mimoriadnom kole 231 poukážok

V mimoriadnom kole (24. 10.) projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 231 poukážok na inštaláciu zariadení. Žiadosti o preplatenie treba podávať včas a kompletné, poukážky môžu byť preplatené len do konca tohto roka.
      
Podľa SIEA je hodnota vydaných poukážok v 28. kole celkom 513.255 eur. Príspevky získali domácnosti v mimobratislavských regiónoch na 100 tepelných čerpadiel, 101 systémov so slnečnými kolektormi a 30 kotlov na biomasu. Posledné kolo bolo v súlade s osobitnými podmienkami projektu uzatvorené po prekročení uvoľnenej sumy o 10 % po takmer 4,5 minúte od otvorenia. Poukážky sú platné 30 dní od vydania, zariadenie musí byť nainštalované a žiadosť o preplatenie poukážky podaná do 26. novembra. Do konca novembra musia byť dokončené všetky podporené inštalácie. Aktuálne prebieha montáž, prípadne sa finalizujú žiadosti o preplatenie k vyše 1.200 poukážkam.

Keďže sa pilotný národný projekt tento rok končí, poukážky môžu byť preplácané len do konca roka 2018. Preto je nutné, aby boli všetky žiadosti o preplatenie nielen podané, ale aj kompletne sfinalizované čím skôr. Lehoty na dožiadanie chýbajúcich dokladov budú preto minimálne, teda len niekoľko dní. Ak budú všetky aktuálne platné poukážky využité, ku koncu roka 2018 by malo byť z projektu Zelená domácnostiam podporených viac ako 18.600 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo v rámci projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, preplatených 17.434 poukážok v celkovej hodnote viac ako 38,8 milióna eur.


SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.

streda 31. októbra 2018

SR: Až 95 % Slovákov mení pneumatiky podľa ročného obdobia


Takmer všetci vodiči (95 %) pravidelne menia pneumatiky pred ďalšou sezónou, najčastejšie vlastnia dve sady diskov. V prieskume agentúry STEM / MARK pred nadchádzajúcou zimnou sezónou ani jeden respondent neuviedol, že by používal letné plášte po celý rok.
      
Prieskum zrealizovala agentúra medzi vodičmi, ktorí sa starajú o výmenu plášťov na svojich vlastných vozidlách a zúčastnilo sa na ňom celkovo 500 Slovákov. Pri výmene pneumatík sú Slováci konzervatívni a veľmi si nepotrpia na striedanie rozmerov. Až 71 % účastníkov prieskumu používa rovnaký rozmer pneumatík počas letnej aj zimnej sezóny. Takmer 33 % respondentov odpovedalo, že si sady diskov menia sami. To potvrdzuje, že sú Slováci národom kutilov a neboja sa zapojiť do údržby svojho vozidla. Najviac sú to vodiči zo stredného Slovenska (necelých 42 %) a najmenej z Bratislavy (10,5 %).
      
Viac ako tri štvrtiny respondentov skladujú nepoužívané plášte doma. Napriek tomu, že väčšina servisov štandardne ponúka možnosť uskladnenia sezónnych pneumatík u nich, veľká časť ľudí túto službu nevyužíva. Najčastejšie uskladňujú pneumatiky doma vodiči na východnom (86 %) a strednom Slovensku (85,4 %).

Trend: Slováci sú s nakupovaním cez internet spokojní


V domácich či zahraničných elektronických obchodoch už niekedy nakúpilo 98 % respondentov. Viac ako polovica opýtaných súhlasí s tvrdením, že nakupovanie cez internet je takmer vždy pohodlnejšie; zároveň si pochvaľujú lepšie ceny a väčší výber tovaru ako v kamenných obchodoch.

Celkovú spokojnosť Slovákov s nakupovaním cez internet zisťoval pre SAEC (Slovenská asociácia pre elektronický obchod) výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke tisíc respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu. Väčšina opýtaných, ktorí v poslednom roku nakúpili online (94 %), mali s nákupom skôr dobré skúsenosti. Pre polovicu respondentov je tento spôsob nakupovania pohodlnejší. Slováci sa taktiež nezdráhajú nakupovať aj v zahraničných e-shopoch, za posledný rok takto nakúpilo 66 % slovenských zákazníkov. Do tejto skupiny patria aj nákupy v českých internetových obchodoch, v ktorých nakúpilo 63 % z týchto zákazníkov. Medziročne sa počet zahraničných internetových zákazníkov zvyšuje.

Pre zákazníkov internetových obchodov je všeobecne najdôležitejším faktorom pri výbere tovaru jeho cena (59 %), na druhom mieste potom kvalita produktu alebo služby (19 %) a na treťom rýchlosť a doba dodania (15 %). Respondenti sú však občas ochotní nakúpiť aj v e-shope, ktorý neponúka tovar lacnejšie, dôvodom je najčastejšie pozitívna predchádzajúca skúsenosť s obchodom (47 %) a pohodlná forma doručenia (45 %). Pocit dôvery a serióznosť e-shopu u opýtaných ovplyvňuje predchádzajúca skúsenosť s daným obchodom a odporúčaním od iných zákazníkov (ohlasy, recenzie a hodnotenie).

Cez internet nakupujú Slováci najčastejšie oblečenie, ktoré je na prvom mieste ako u žien (58 %), tak aj u mužov (37 %). Ženy ďalej nakupujú produkty pre zdravie a krásu, kozmetiku, drogériu a parfémy (43 %); knihy, ebooky a audio knihy (38 %) a v neposlednom rade vstupenky na udalosti (32 %). Muži naopak nakupujú mobily a iné komunikačné zariadenia (33 %); auto-moto a príslušné doplnky (29 %); taktiež počítače, notebooky a všeobecne hardware (29 %).

Slováci, ktorí cez internet nakupujú, minuli za svoje nákupy v poslednom roku najčastejšie sumu do 100 eur (28 %). 16 % zaplatilo medzi 100 a 200 eur a 26 % minulo medzi 200 a 500 eur. Cez internet všeobecne viac míňajú opýtaní vo vekovej kategórii 25–34 rokov, výdavky stúpajú so zvyšujúcim sa čistým príjmom domácnosti a so stupňom dosiahnutého vzdelania.

V minulom roku platili respondenti za svoje on-line nákupy najčastejšie platbou v hotovosti na dobierku. Zároveň tento typ platby označili ako najkomfortnejší spôsob platby za tovar zakúpený cez internet. Túto možnosť najčastejšie preferujú starší respondenti a domácnosti s nižšími príjmami; mladší respondenti pre svoj nákup v e-shope uprednostnili  skôr platbu kartou. Naopak v kamenných obchodoch platia dve tretiny opýtaných platobnou kartou vždy, keď majú možnosť. Vo väčšej miere ide o ženy a  respondentov vo veku 25–34 rokov.

EU: Viac než štvrť miliardy EUR na investície do životného prostredia, ochrany prírody a opatrení v oblasti zmeny klímy


Európska komisia schválila investičný balík 243 miliónov EUR z rozpočtu EÚ na projekty na podporu prírody, životného prostredia a kvality života v rámci programu LIFE, vďaka ktorým sa má podporiť prechod Európy na udržateľnejšiu a nízkouhlíkovú budúcnosť. Financovanie EÚ z Programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy zmobilizuje dodatočné investície v celkovej výške 430,7 milióna EUR na 142 nových projektov. Keďže bude podporených aj veľa nadnárodných projektov, program LIFE bude mať vplyv v každom členskom štáte EÚ.

Prostriedky vo výške 196,2 milióna EUR budú určené na projekty v oblasti životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, prírody a biodiverzity, ako aj správy a informovania v oblasti životného prostredia. Patria sem aj významné investície do projektov, ktoré umožnia opätovné použitie väčšieho množstva plastov. Premena tohto odpadu na vysokokvalitné suroviny v automobilovom, stavebnom a baliarenskom priemysle je len jedným zo spôsobov, ktorým LIFE poskytuje praktickú podporu pri dosahovaní cieľov Európskej stratégie Európskej komisie pre plasty v obehovom hospodárstve.

Program LIFE stojí na čele úsilia o zvýšenie informovanosti o hodnotných ekosystémových službách, ktoré nám poskytuje príroda, a významne prispieva aj k snahám o ochranu ohrozených biotopov a druhov. Početné projekty v rámci programu LIFE pomôžu implementovať akčný plán EÚ pre prírodu  – či už ide o znižovanie konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami v Grécku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku alebo podporu udržateľných poľnohospodárskych postupov v Taliansku, na Malte a v Španielsku.

Pokiaľ ide o politiky v oblasti klímy, EÚ bude investovať 46,8 milióna EUR na zmierňovanie zmeny klímy, adaptáciu na ňu, ako aj na projekty súvisiace so správou a s informovaním v oblasti klímy. To zahŕňa praktickú podporu členským štátom pri vypracúvaní ich národných plánov v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktoré im pomôžu kolektívne znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Financovanie v rámci programu LIFE takisto pomôže poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu prispôsobiť sa zmene klímy a zlepšiť odolnosť komunít proti extrémnym poveternostným udalostiam – od povodní a vĺn horúčav až po nedostatok vody.

·        - Prostredníctvom 55 projektov v rámci programu LIFE Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov sa zmobilizuje 163,5 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 82,4 milióna EUR. Tieto projekty sa týkajú opatrení v piatich tematických oblastiach: ovzdušie, životné prostredie a zdravie, efektívne využívanie zdrojov, odpady a voda. Len prostredníctvom 20 projektov v oblasti efektívneho využívania zdrojov sa zmobilizuje 43,8 milióna EUR, ktoré pomôžu pri prechode Európy na intenzívnejšie obehové hospodárstvo, čo je v porovnaní s vlaňajškom nárast o 15 %. Približne 14,9 milióna EUR prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v Európe.
·        - Na základe 40 projektov v rámci programu LIFE Príroda a biodiverzita sa podporí vykonávanie smerníc o vtáctve a o biotopoch, ako aj stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020. Celkový rozpočet týchto projektov je 153 miliónov EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 97,5 milióna EUR.
·        - Cieľom 15 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti životného prostredia je zvyšovať informovanosť o environmentálnych otázkach. Celkový rozpočet týchto projektov je 27,2 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 16,2 milióna EUR.
·        - Celkový rozpočet pre 11 projektov v rámci programu LIFE Zmiernenie zmeny klímy predstavuje 33,7 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 18,6 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú pre najlepšie postupy a pilotné a demonštračné projekty v troch tematických oblastiach: priemysel, účtovanie/nahlasovanie emisií skleníkových plynov a využívanie pôdy, lesníctvo a poľnohospodárstvo.
·       -  Prostredníctvom 17 projektov v rámci programu LIFE Adaptácia na zmenu klímy sa zmobilizuje 44,2 milióna EUR, z toho EÚ poskytne 22,9 milióna EUR. Tieto granty na akcie sa udeľujú na projekty v šiestich tematických oblastiach: adaptácia založená na ekosystémoch, zdravie a kvalita života, adaptácia na zmenu klímy v horských a ostrovných oblastiach so zameraním na sektor poľnohospodárstva, adaptácia v mestských oblastiach/plánovanie miest, posúdenie zraniteľnosti/adaptačné stratégie a voda (vrátane zvládania povodňových situácií, pobrežných oblastí a dezertifikácie).
·        - Cieľom 4 projektov v rámci programu LIFE Správa a informovanie v oblasti klímy je zlepšiť správu zmeny klímy a zvyšovať informovanosť o nej. Celkový rozpočet týchto projektov je 9,1 milióna EUR, z čoho príspevok EÚ predstavuje 5,2 milióna EUR.

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy. Funguje od roku 1992 a spolufinancovalo sa z neho viac ako 4.600 projektov v celej EÚ a krajinách mimo EÚ. Počas jeho existencie sa zmobilizovalo takmer 10 miliárd EUR a viac ako 4,2 miliardami EUR sa prispelo na ochranu životného prostredia a klímy. V každom okamihu sa vykonáva približne 1 100 projektov. Rozpočet na roky 2014 – 2020 predstavuje 3,4 miliardy EUR v bežných cenách a zahŕňa podprogramy Životné prostredie a Ochrana klímy. Pokiaľ ide o ďalší dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027, Európska komisia navrhuje zvýšiť financovanie programu o takmer 60 %.

utorok 30. októbra 2018

SR: Firmám prichádza každá štvrtá platba s omeškaním alebo vôbec

Každá štvrtá platba (27 %) prichádza slovenským firmám s omeškaním alebo vôbec. Je to najviac spomedzi všetkých krajín v západnej a východnej Európe. Slovenské firmy sa tak stretávajú s ešte horšou platobnou disciplínou ako firmy v Rumunsku (26 %), s ktorým sa Slovensko ešte vlani delilo v tejto nelichotivej štatistike o prvé miesto.

Podľa najnovšej štúdie European Payment Practices 2018 majú priemerne firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti, alebo sa ich nedočkajú vôbec. Dlhodobo pritom podľa EOS KSI platí, že vo východnej časti je to o niečo viac (22 %) ako v západnej (19 %). Slovenské firmy však majú problémových platieb omnoho viac, 27 %, čím prekonávajú všetky ostatné krajiny, ktoré boli súčasťou štúdie. Platby na Slovensku meškajú tak od koncových ako aj od biznisových zákazníkov. V meškajúcich platbách „vynikalo" podľa EOS KSI Slovensko aj vlani, prvenstvo si však delilo s Rumunskom. Rumunsku sa podarilo výsledky mierne zlepšiť a dnes jeho firmy evidujú 26 % oneskorených alebo zlyhaných platieb. „Dôvodov, prečo majú s platbami najväčší problém práve slovenské firmy, môže byť viac. Naša štúdia napríklad ukázala, že dlhodobo ponúkajú o niečo dlhšie splatnosti, ako je priemer, čo môže ich zákazníkov viesť k horšej finančnej disciplíne. Alebo to môže súvisieť s vymožiteľnosťou práva, že sa zákazníci jednoducho spoliehajú, že ak nezaplatia faktúru, nič sa im nestane“, ozrejmil Peter Hetteš.

Naopak, najlepšiu platobnú disciplínu majú koncoví ako aj biznisoví zákazníci spomedzi krajín zahrnutých v štúdii v Dánsku (15 %), Nemecku, Švajčiarsku a Španielsku (všetky tri krajiny po 18 %).

Reprezentatívna EOS štúdia European Payment Practices sa uskutočnila už jedenástykrát. Na jar 2018 nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS oslovil 3.400 odborníkov zo 17 európskych krajín, z toho 200 spoločností zo Slovenska. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedali okrem slovenských firiem aj firmy z Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Rakúska, Grécka, Rumunska, Ruska, Bulharska, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Slovinska, Belgicka, Švajčiarska, Českej republiky a Nemecka.

IFR World Robotics Report: 114 % nárast predaja priemyselných robotov za posledných 5 rokov


Výročná správa World Robotics Report (publikovaná Medzinárodnou federáciou pre robotiku International Federation of Robotics, IFR na tohtoročnom stretnutí World Robot Summit v Tokiu) uvádza, že v období 2013 – 2017 došlo k rastu globálneho predaja priemyselných robotov o 114 %. V ďalších troch rokoch, t. j. až do roku 2021, by mal trh rásť priemerne o 14 % ročne.


Tohtoročný report IFR zdôrazňuje rad inovatívnych technológií, ako je napríklad spolupráca človeka so strojom alebo jednoduché programovanie, ktoré umožňuje zlepšiť produktivitu výroby a rozšíriť portfólio robotických aplikácií. Správa zmieňuje rastúci dopyt po robotickej automatizácii hlavne v automobilovom priemysle, elektrotechnickom odvetví a v kovospracujúcom priemysle. Medzi 5 najväčších trhov sa radí Čína, Japonsko, Južná Kórea, USA a Nemecko, ktoré spolu reprezentujú 73 % celkových globálnych dodávok robotov v roku 2017. Na Slovensku došlo v roku 2017 k 17 % nárastu prevádzkovaných priemyselných robotov, pričom hustota sa zvýšila na 151 robotov na 10.000 pracovníkov.

Koncept kolaboratívnej robotiky je základom spolupráce človeka a stroja namiesto obyčajného nahradenia človeka robotom. „Aj na Slovensku, resp. v celej strednej a východnej Európe sme dnes svedkami dramatického rastu dopytu po kolaboratívnych robotoch“, povedal Slavoj Musílek: „Rast registrujeme naprieč všetkými kľúčovými sektormi, ale čo je hlavne potešujúce, je enormný rast záujmu o využívanie výhod ľahkých, flexibilných kolaboratívnych robotov zo strany malých a stredných podnikov (SMB). Aj malé firmy tak dnes vďaka tomu využívajú v praxi výhody automatizácie a posilňujú svoju konkurencieschopnosť na lokálnych aj globálnych trhoch, a to hlavne vďaka zvyšovaniu efektivity, produktivity, kvality a finančných prínosov z dôvodu rýchlej návratnosti investície. A v neposlednom rade im roboty pomáhajú eliminovať negatívny dopad nedostatku pracovných síl.“


SELFIE: Na podporu digitálneho vyučovania v školách

Nový nástroj má pomôcť všetkým školám v Euróspkej únii, ale tiež v Rusku, Gruzínsku a Srbsku posúdiť, ako využívajú digitálne technológie na vyučovanie a učenie sa. SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, t. j. sebareflexia o efektívnom učení sa s podporou využívania inovačných vzdelávacích technológií) bude mať v Euróspkej únii k dispozícii 76,7 milióna študentov a učiteľov v 250.000 školách, pričom ho budú môcť využívať dobrovoľne. Teraz sa zavádza v 24 jazykoch EÚ a v budúcnosti budú nasledovať ďalšie mutácie. 

Na platforme SELFIE sa môžu zaregistrovať školy vyššieho primárneho, sekundárneho aj odborného vzdelávania. Cieľom Európskej komisie je do konca roka 2019 zapojiť milión študentov, učiteľov a vedúcich pracovníkov škôl. Je to jedna z 11 iniciatív akčného plánu digitálneho vzdelávania, ktorý komisia predstavila v januári tohto roka. Cieľom akčného plánu je rozvíjať digitálne zručnosti v Európe a podporiť inovatívne využívanie digitálnych technológií pri vyučovaní a učení sa. Keď sa škola rozhodne využiť SELFIE, žiaci, vedúci pracovníci škôl a učitelia sa zapoja do úvah o sérii krátkych vyhlásení na posúdenie, či sa pri vyučovaní a učení sa používajú technológie. Nástroj má modulárny charakter. Školy si môžu vybrať zo série voliteľných vyhlásení a pridať osem prispôsobených otázok tak, aby zodpovedali ich príslušným potrebám a prioritám. Vyplnenie dotazníka trvá 20 až 30 minút. Škola potom dostane na mieru šitú správu s výsledkami. Správa, ktorú pre danú školu vygeneruje nástroj SELFIE, sa môže využiť na dialóg v školskej komunite s cieľom vymedziť kroky na zlepšenie využívania digitálnych technológií v záujme kvalitnejšieho vzdelávania. Mohla by sem patriť napríklad osobitná odborná príprava pre učiteľov alebo podpora študentov v otázkach, ako je bezpečnosť on-line. Všetky odpovede na SELFIE sú anonymné a nezbierajú sa žiadne osobné údaje. Údaje sa nebudú využívať na zoraďovanie škôl či vzdelávacích systémov.

SELFIE je už dostupné v školách v Srbsku a začiatkom budúceho roka sa sprístupní všetkým krajinám v regióne západného Balkánu. V dňoch 4. a 5. apríla 2019 sa v Madride v spolupráci so španielskym ministerstvom školstva uskutoční konferencia venovaná SELFIE. Podujatie spojí školy z celej Európy, ktoré budú využívať tento nástroj a ich skúsenosti a spätná väzba sa použijú na jeho ďalšie zlepšovanie. Komisia takisto vyvinie pomôcky pre školy, aby im pomohla prijať kroky potrebné na rozšírenie využívania digitálnych technológií po tom, čo tieto školy vyplnili dotazník SELFIE. Navyše v súčasnosti skúma potenciálne synergie s existujúcimi sieťami učiteľov a škôl, najmä s eTwinningom, čo je on-line platforma podporovaná z programu Erasmus+, ktorá sa stala najväčšou sieťou učiteľov na svete.


Komisia na vývoji SELFIE spolupracovala s ministerstvami školstva a odborníkmi na digitálne vzdelávanie z celej Európy. K partnerským inštitúciám patria Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) a Inštitút UNESCO pre informačné technológie vo vzdelávaní. Minulý rok skúšobnú verziu nástroja mohlo otestovať 650 škôl v 14 krajinách. Z tohto pilotného projektu vzišlo 67.000 návrhov, ako SELFIE ešte viac zjednodušiť a zlepšiť. Spätná väzba bola zohľadnená v aktuálnej verzii.

pondelok 29. októbra 2018

Pripomíname: 100. výročie Československej republiky


Domovskú stránku slovenského a českého Googlu zdobí slávnostný Doodle - zobrazuje Bratislavský a Pražský hrad v oválnom rámiku s číslovkou 100. Upravená domovská stránka Googlu zároveň odkazuje aj na spoločnú virtuálnu Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu, ktorú pre on-line platformu Google Arts and Culture pripravilo Národní muzeum v Prahe a Slovenské národne múzeum.

Ako sa spočiatku nereálny projekt Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov nového štátu? To sú úvodné slová výstavy, na ktorej spolupracovali Slovenské národné múzeum a Narodní muzeum, venovanej 100. výročiu vzniku Československej republiky. V Bratislave bola výstava prístupná verejnosti od 27. apríla až do 9. septembra 2018. Samotná on-line výstava rozpráva príbeh Československa v štyroch tematických celkoch: Vznik Československa, Voľný čas, Šport a Viera v ére Československa. Je sprístupnená na platforme Google Arts & Culture a z pohodlia obývačky ju tak môžu navštíviť ľudia z celého sveta. V rámci virtuálnej prehliadky sú sprístupnené také artefakty a exponáty, ako napr. letecká bunda M. R. Štefánika, ktorú mal oblečenú aj v osudný deň tragického letu z Udine do Bratislavy, socha Svätého Floriána (pôvodom z 19. storočia, stredné Slovensko, Uhorsko), ktorá bola v 50. rokoch minulého storočia zachránená odvážnymi ľuďmi pred jej zničením Štátnou bezpečnosťou, tretry Emila Zátopka, ktorý vybojoval prvú zlatú olympijskú medailu ako československý pretekár z roku 1924, kronika trampskej osady Hebron či Zlatá růže z Velehradu.

Zatiaľ posledný lokálny Doodle sa objavil na slovenskej domovskej stránke Googlu 17. novembra 2014 pri príležitosti 25. výročia Nežnej revolúcie. Slovenský Google si špeciálnou úpravou loga vo Vyhľadávači Google pripomenul v minulosti viacero významných slovenských osobností. Vôbec  prvým lokálnym Doodlom bolo výročie narodenia Ľudovíta Štúra z roku 2008. Ďalej išlo o také osobnosti ako Martin Kukučín, Anton Bernolák, Juraj Jánošík, Adam František Kollár či Milan Rúfus.

Google Doodle je graficky upravené logo Google na domovskej stránke vyhľadávača, ktoré Google pravidelne pripravuje pri príležitosti rôznych sviatkov alebo udalostí. Niekedy sa pri kliknutí na obrázok zobrazia zaujímavé informácie k práve oslavovanému výročiu. Túto tradíciu odštartovali skôr náhodou v roku 1999 sami zakladatelia Googlu Larry Page a Sergey Brin, no pravidelne sa o tvorbu Doodlov začal starať až v roku 2000 jeden z technikov v Googli Denis Hwang, ktorý za to zodpovedá až dodnes. Od roku 1999 už stihol Google vytvoriť vyše 2-tisíc unikátnych Doodlov venovaných dôležitým osobnostiam, udalostiam alebo výročiam.


EU: Lepšia ochrana súkromia na Facebooku


Európsky parlament prostredníctvom schváleného nelegislatívneho uznesenia vyzval Facebook, aby umožnil orgánom EÚ vykonať celkový audit, ktorý by sa zameral na mieru ochrany dát a bezpečnosti osobných údajov zabezpečovaných touto sociálnou sieťou. Parlamentnej výzve predchádzal škandál ohľadom neoprávneného prístupu a zneužitia údajov 87 miliónov používateľov Facebooku.

Poslanci pripomínajú, že spoločnosť Facebook svojim konaním neotriasla len dôverou občanov, ale porušila aj právo EÚ. Odporúčajú preto prijať zmeny, ktoré by uviedli fungovanie tejto sociálnej siete do súladu s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. Poslanci pripomínajú, že údaje získané spoločnosťou Cambridge Analytica mohli byť zneužité oboma tábormi v rámci referenda o členstve Spojeného kráľovstva v EÚ, využiť sa mohli aj na cielené oslovovanie voličov počas prezidentských volieb v USA v roku 2016. Parlament zdôraznil potrebu bojovať proti pokusom o manipuláciu európskych volieb a nevyhnutnosť prispôsobiť volebné zákony členských štátov novej digitálnej realite.


Poslanci v rámci prevencie pred zásahmi do volebného procesu, na ktoré sa využívajú sociálne médiá, navrhujú:
•     uplatňovanie tradičných (neelektronických) opatrení na ochranu volebného procesu aj v elektronickom priestore - ide napríklad o transparentnosť a obmedzenie volebných výdavkov, dodržiavanie volebného moratória a rovnaké zaobchádzanie s kandidátmi;
•     uľahčenie rozpoznávania platenej politickej reklamy a organizácií, ktoré si ich objednali;
•     zákaz profilovania na politické a volebné účely a profilovania na základe online správania sa, ktoré môže odhaliť politickú orientáciu;
•     označovanie obsahu na platformách sociálnych médií, ktorý zdieľajú softvérové roboty (tzv. boty), urýchlenie procesu odstraňovania falošných účtov a spoluprácu platforiem s nezávislými overovateľmi faktov a akademickou obcou s cieľom informovať používateľov o dezinformáciách;
•     vyšetrovanie vo veci údajného zneužívania internetového politického priestoru zahraničnými mocnosťami, ktoré by malo byť realizované na úrovni členských štátov s podporou Eurojustu.

Nelegislatívne uznesenie nadväzuje na stretnutie lídrov politických skupín v EP s generálnym riaditeľom spoločnosti Facebook Markom Zuckerbergom a tri následné vypočutia. Uznesenie tiež spomína napadnutie systémov spoločnosti Facebook, ktorá v tejto súvislosti informovala dňa 28. septembra o úniku informácií.

Hoaxy: Nové upozornenia na Facebooku


Polícia spustila novú stránku na Facebooku. Jej hlavným cieľom bude zhromažďovanie hoaxov a podvodov, ktoré sa šíria predovšetkým prostredníctvom internetu. Obsah stránky Hoaxy a podvody bude aktualizovaný podľa potreby a aktuálneho vývoja.

Ako príklady výrazného hoaxu za posledné obdobie môžeme uviesť správu o hrozbe teroristického útoku na vianočných trhoch v Bratislave alebo pokusy o únosy detí dodávkami. V prípade podvodov rezonujú hlavne podvodné stránky na Facebooku, ktoré od „výhercov" požadujú najprv zaplatiť menší poplatok, avšak samotnú výhru im nikdy neodošlú. Rozšírenou formou podvodu je aj žiadosť o platbu z falošnej emailovej adresy údajného konateľa spoločnosti, ktorá je odoslaná skutočnému finančnému oddeleniu. Firmy takto prišli už o desiatky tisíc eur.

Oficiálna stránka Polícia Slovenskej republiky na Facebooku s viac ako 160.000 sledovateľmi bude naďalej hlavným komunikačným kanálom Policajného zboru. Jej obsah je aktualizovaný niekoľkokrát denne, čím však zanikajú niektoré statusy, ktoré si tak čitatelia nevšimnú. Práve pre tento dôvod budú zhromažďované príspevky o hoaxoch a podvodoch na samostatnej a menej často aktualizovanej stránke. Zámerom je, aby sa používatelia internetu na ňu vracali v akýchkoľvek prípadoch, keď si nebudú istí hodnovernosťou stránky, mailovej správy, respektíve masovo šírenej správy. Nová stránka Hoaxy a podvody - Polícia SR má byť čoskoro overená spoločnosťou Facebook, čo znamená, že sa pri jej názve bude objavovať modrý symbol rovnako ako pri hlavnej stránke Policajného zboru. Používatelia sociálnej siete vďaka nej môžu ľahko spoznať, že ide o oficiálnu stránku polície.