piatok 3. marca 2017

ÚRSO: Cenové konania v elektrine
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil vydanie cenových rozhodnutí zatiaľ pre 3 najväčších dodávateľov na Slovensku.    

Pre Východoslovenskú energetiku a.s. (VSE), Stredoslovenskú energetiku a.s. (SSE) a Západoslovenskú energetiku a.s (ZSE Energia) vydal ÚRSO cenové rozhodnutia v utorok 28. februára 2017. Po nevyhnutných úpravách systémov budú postupne kontaktovať svojich zákazníkov. VSE, SSE a ZSE Energia majú pritom v portfóliu približne 90 % všetkých odberateľov elektriny na Slovensku.

V týchto dňoch zároveň ÚRSO v spolupráci s regulovanými subjektami intenzívne pracuje na čo najrýchlejšom ukončení cenových konaní aj s menšími dodávateľmi elektriny.
Upozorňujeme: FOREX roboty
Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na činnosť spoločností, ktoré sa zaoberajú predajom, vývojom a distribúciou softwarových riešení, ktoré ponúkajú obchodovanie na trhu s cudzími menami tzv. FOREX.

Ide o programové vybavenie známe tiež ako FOREX roboty, ktoré fungujú spravidla ako nadstavba pre štandardné obchodné platformy, napr. populárny Metatrader. Aby však boli aktivované, je potrebné sprístupniť predajcovi, teda tretej osobe, prihlasovacie mená a heslá do obchodného systému klienta s cieľom jeho inštalácie. Týmto sprístupnením si však klient musí byť vedomý toho, že zároveň odovzdáva dispozíciu svojho obchodného účtu tretím osobám.

Podľa NBS poskytovatelia FOREX robotov môžu vykonávať prostredníctvom tohto programového vybavenia výkon investičných služieb a investičných činností, a preto na výkon tejto činnosti potrebujú príslušné povolenie Národnej banky Slovenska. Zoznam subjektov, ktoré sú oprávnené poskytovať investičné služby a investičné činnosti je dostupný na https://subjekty.nbs.sk.
Upozorňujeme: Nový ransomvér žiada výkupné 900 EUR
Útočník ho šíri slovenských používateľom a firmám falošnými mailovými správami z adresy zakaznicky-servis@financnasprava.digital, ktorá však nepatrí Finančnej správe.  

Obeť navádza stiahnuť súbor „Elektronická komunikácia“ z falošného webu www.financnasprava.digital. Po úspešnom spustení sa obeti zašifruje väčšina obsahu infikovaného zariadenia a za jeho odšifrovanie žiada útočník približne 900 eur. Ide teda o typ škodlivého kódu, ktorému sa hovorí ransomware. Z viacerých faktov vyplýva, že autor tohto podvodu sa vyzná v slovenských reáliách, keďže cez oficiálny web financnej spravy sa môžu podávať daňové priznania online. 

ESET tento škodlivý kód deteguje pod menom MSIL/Filecoder.OwnHead.A. Spustí sa len na operačnom systéme, ktorý používa .NET framework minimálne vo verzii 4.0 (dnes rozšírený komponent Windows). Zašifrovaným súborom pridáva koncovku .ENCR.  Skladá sa z dvoch súborov. Jeho prvá časť začne postupne šifrovať všetky disky pripojené k infikovanému počítaču, aj externé, ale vyhýba sa videám. Systémový disk šifruje tak, aby nenarušil funkciu operačného systému. Druhá časť škodlivého kódu sa objaví po úspešnom ukončení šifrovania. V češtine oznamuje, že obsah zariadenia je zašifrovaný a dostane sa k nemu po zaplatení výpalného v digitálnej mene 0,8 Bitcoina, čo je aktuálne okolo 900 eur.  

Okrem mena Finančnej správy zneužíva tento škodlivý kód aj meno spoločnosti ESET, falošný web totiž obsahoval logo služby ESET Virus Radar. Táto služba však neposkytuje overenie obsahu webovej stránky.

štvrtok 2. marca 2017

SR: Predaj potravín od lokálnych výrobcov
Väčšina veľkých obchodných reťazcov podporila návrh Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a poskytne časť svojich pultov na prezentáciu regionálnych špecialít.

Lokálni výrobcovia tak budú môcť v prípade záujmu dodávať potraviny pravidelne priamo do maloobchodných predajní konkrétneho reťazca, a to do vzdialenosti 50 km od miesta ich výroby. Cieľom ministerstva je, aby sa regionálne potraviny dostali na pulty najneskôr do tohtoročných Vianoc. Možnosťou dodávať potraviny do veľkých obchodných sietí sa lokálnym výrobcom výrazne rozšíria možnosti ponúknuť tovar oveľa väčšej skupine spotrebiteľov, ako mali doteraz.  

Agrorezort už začal pracovať na výbere vhodných dodávateľov. V prvom rade to bude maximálne stovka z tých, ktorí sú najpripravenejší a spĺňajú základné podmienky obchodu, ako balenie, popisové etikety, EAN kód a vedia zabezpečiť logistiku. Výrobca bude musieť vedieť svoj tovar zabaliť, označiť a doviezť. Pre lokálnych výrobcov, ktorí majú o dodávanie potravín do reťazcov záujem je pripravený mailový kontakt chcemdodavat@land.gov.sk.
Siete: Pre tínedžerov a mladých ľudí
Ďalší z facebookovskej rodiny - nevlastný mladší brat Facebooku - Instagram  už (alebo zatiaľ) na Slovensku nedosahuje masové pokrytie. 
 

Je to sociálna sieť používaná hlavne mladými ľuďmi z veľkých miest.  Mesačne ho využíva šestina populácie Slovenska, denne necelých 6%. Instagram je doménou mladých ľudí (do cca 30 rokov), ľudia nad 40 rokov sú tu skôr raritou.

Mladým ľuďom je určená aj sociálna sieť Snapchat. Mala síce raketový nástup hlavne u najmladšej cieľovky, ale posilnením pozície Instagramu sa rast spomalil. Snapchat využíva mesačne tiež 6% Slovákov, na dennej báze už ale len necelé 2%.  Používateľmi sú prakticky výhradne ľudia do 25 rokov a je tak ,,najmladšou" sociálnou sieťou (z hľadiska priemerného veku používateľov).

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.
Upozorňujeme: Nebezpečný čaj
V bylinnom čaji Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou z Poľska sa nachádza nepovolený atropín a skopolamín.

Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2017.0239 bolo Úradu verejného zdravotníctva SR zaslané varovné oznámenie o bylinnom čaji Babička Růženka Sedmero bylin s echinaceou. Ide o balenie 20 kusov čajových vrecúšok v papierovej  škatuľke, hmotnosť balenia: 40,0 g, dátum minimálnej trvanlivosti: 09/11/2018, šarža: L09111630C,  výrobca: Mokate S.A., ul. Katowicka 265a, 43-450 Ustron, Poľsko, distribútor: MOKATE Czech s. r. o., Počernická 96, 108 00 Praha 10, Česká republika, IČO: 253 78 449, odberateľ: MOKATE Slovakia s. r. o., Štúrova 5/9, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 312 525.

Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedené balenie čaju nekupovali a prípadne už zakúpený čaj nekonzumovali. Je možné ho vrátiť späť do predajne, kde bol zakúpený.
Do práce na bicykli 2017: Registrácia spustená
Vlani využilo bicykel ako dopravný prostriedok do práce takmer 5.640 ľudí v 60 slovenských mestách. Spolu najazdili 783 tisíc kilometrov. Víťazom v kategórii samospráva sa stalo mesto Svit s priemerom 3185 najazdených kilometrov na obyvateľa, čím ušetrili 6.012 kg CO2.   

Tvárou tohtoročnej kampane je Peter Sagan, ktorý prilákal k bicyklovaniu nových fanúšikov. Mestá, ktoré sa chcú do kampane zapojiť, sa môžu zaregistrovať do jej štvrtého celonárodného ročníka do 18. apríla 2017 na stránke www.dopracenabicykli.eu. Súťaž potrvá od 1. 5. do 31. 5. 2017.

Obyvatelia prihlásených miest budú v rámci kampane jazdiť do práce bicyklom a súťažiť o umiestnenie v troch kategóriách na lokálnej a troch kategóriách na národnej úrovni. Víťazmi kampane sa stanú mestá s najväčším počtom najazdených kilometrov a najväčším počtom zapojených účastníkov prepočítaných priemerne na počet obyvateľov. Budú sa hodnotiť aj spoločnosti, v rámci ktorých sa zapojí do kampane najvyšší počet cyklistov.

streda 1. marca 2017

Bratislava: Nové hnedé kontajnery aj zelené kompostéry
Na území hlavného mesta SR začala distribúcia hnedých kontajnerov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad. Náklady na zber a odvoz biodpadu zo záhrad sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Každá domácnosť v rodinných domoch, platiteľ miestneho poplatku za komunálne odpady má povinnosť podať žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad a zvoliť si buď hnedý kontajner alebo kompostér. Prvým domácnostiam už začala spoločnosť OLO distribuovať hnedé kontajnery (120l alebo 240l). Zelené kompostéry (400 – 500l, 600 – 700l a 1 000l) majú nasledovať v marci. Distribúcia kontajnerov a kompostérov bude prebiehať 6 dní v týždni, od pondelka do soboty. V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť kontajner alebo kompostér aj priamo v spoločnosti OLO. Je však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia.

Do hnedých kontajnerov a zelených kompostérov patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky. Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov bude zabezpečovať OLO sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Prvé odvozy sú naplánované po 15.3.2017. Kompost vyrobený v kompostéri sa môže použiť na vlastné účely.
Smartfón náš každodenný
V roku 2012 používala smartfón len tretina spotrebiteľov. O päť rokov neskôr sa toto číslo zdvojnásobilo a vzrástlo až na 70%. Na Slovensku je tento trend ešte výraznejší. V roku 2012 využívalo smartfón len 14% slovenských spotrebiteľov, pričom v roku 2016 toto číslo vzrástlo na neuveriteľných 65%.

Už základné štatistiky naznačujú, že smartfón má v živote slovenských spotrebiteľov významné miesto. Najmä však medzi mladými (93% do 25 rokov, 89% vo vekovej kategórii 25-34 rokov). Na čo všetko nám slúži?
- Zistenie času (72%)
- Nastavenie budíka (70%) (najmä používatelia do 44 rokov - 72%)
- Fotenie a nahrávanie videí (65%)
- Pozeranie správ (48%) (najmä používatelia do 44 rokov - 51%)
- Počúvanie hudby (44%) (najmä používatelia do 25 rokov - až 60%)
- Zistenie počasia (41%) (najčastejšie používatelia od 35-44 rokov - 48%)

So smartfónom sa takisto čoraz častejšie pripájame aj k internetu a uskutočňujeme veľa online aktivít:
- Vyhľadávanie (42%, najmä mladí do 25 rokov - 67%)
- Kontrola emailov (37%, najmä mladí do 25 rokov - 61%)
- Sociálne siete (35%, najmä mladí do 25 rokov - 68%)
- Pozeranie videí (29%, najmä mladí do 25 rokov - 53%)
- Vyhľadávanie informácií o produktoch (14%, najčastejšie používatelia vo veku 25-34 rokov - 24%)
- Mapové služby a navigácia (13%, najmä používatelia vo veku 25-34 rokov - 21%)

Podľa štatistík Consumer Barometer, do ktorého sa za posledných päť rokov zapojilo 625 tisíc spotrebiteľov z celého sveta. Výsledky prieskumu poukazujú na významné zmeny v správaní spotrebiteľov za posledných päť rokov, či už ide o zariadenia, ktoré používajú, alebo o internet, ktorý sa stal súčasťou ich životov.
SR: YouTube je aj u nás fenomén, ale Twitter si tu veľmi nezačviriká
Univerzálnym využívaním sa môže aj na Slovensku pochváliť aj YouTube patriaci do
portfólia Google. Twitter je už ale iný prípad.


YouTube je trochu špecifickou sociálnou sieťou. Je totiž možné ju pomerne slušne využívať aj bez vytvorenia si vlastného účtu a bez využitia  ,,sociálneho" rozmeru. Mesačnej YouTube využíva 63%  Slovákov, aspoň raz denne 21% obyvateľstva. Majú ho radi ,,všetci" a ,,všetci" ho aj využívajú (intenzívnejšie mladší ľudia - ale YouTube je penetrovaný veľmi hlboko do každej demografickej cieľovej skupiny). Je fenoménom videobsahu na Slovensku, v niektorých cieľových skupinách (hlavne mladí ľudia) je YouTube  najsledovanejším poskytovateľom videoobsahu vo všeobecnosti a predbehol tak všetky televízie. Fenomenálny úspech YouTubu (a Gmailu) sa však Googlu nepodarilo pretaviť do rozbehnutia svojej sociálnej siete  Googlu+ . Jej využívanie na Slovensku je marginálne.

Twitter je zaujímavý prípad. Kým vo svete sa využíva veľmi intenzívne (približne štvrtina americkej populácie má konto na Twitteri a tweety nového amerického prezidenta rieši celý svet prakticky každý deň) – na Slovensku sa Twitter až tak neuchytil.  Aspoň raz za mesiac ho využíva 12%, na dennej báze však len necelé 3%. Twitter sa tak využívaný veľmi pasívne a jeho vplyv na Slovensku je tak skôr okrajový. Jeho používateľmi je ale zaujímavá cieľová skupina, sú to skôr lepšie situovaní ľudia v mladšom strednom veku s vyšším príjmom a vyšším sociálnym postavením. Môžeme ich definovať ako opinion lídrov.

Kedysi najobľúbenejšia sociálna sieť na Slovensku Pokec má zrejme svoju najväčšiu slávu už za sebou. Ale ešte stále ho na mesačnej báze používa 29% slovenskej populácie. Denne sa na Pokec prihlási necelých 9% populácie. Najčastejšie ho využívajú ľudia vo veku 20-30 rokov, občas aj o niečo starší. Ide viac o ľudí z menších sídiel a z menej rozvinutých častí Slovenska. Pokec však rozhodne stále žije...

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.

utorok 28. februára 2017

Trend: Slováci chcú žiť “smart”
Éra počítačovej dominancie je za nami. Globálne štatistiky ukazujú, že už približne jedna tretina používateľov smartfónov sa v súkromí pripája k internetu častejšie cez smartfón než cez počítač či tablet.

Moderné zariadenia sa udomácnili aj v rukách slovenských používateľov, pričom takmer tretina (30%) sa v súkromí pripája k internetu v rovnakej miere cez všetky dostupné zariadenia (smartfón, tablet, počítač), najmä ľudia vo veku do 34 rokov (45%). Pripojenie cez počítač dominuje u seniorov 55+ (64%).

Práve cenová dostupnosť a široké možnosti výberu umožnili používateľom obľúbiť si viac ako jedno zariadenie, ktoré používajú. V roku 2012 sa na Slovensku uspokojilo len s jedným zariadením (smartfón, tablet, počítač) až 70% ľudí, v roku 2016 ich počet klesol na 22%. Na druhej strane všetky tri zariadenia používalo pred piatimi rokmi len 1% používateľov, dnes ich počet vzrástol na 27%. Slovenské domácnosti tak nie sú výnimkou ani v používaní ďalších zariadení s pripojením k internetu. Tzv. smart televíziu vlastní dnes už 32% používateľov, ďalšie digitálne zariadenia schopné streamovať obsah z internetu na televíznej obrazovke má 11% domácností.

Podľa štatistík Consumer Barometer, do ktorého sa za posledných päť rokov zapojilo 625 tisíc spotrebiteľov z celého sveta. Výsledky prieskumu poukazujú na významné zmeny v správaní spotrebiteľov za posledných päť rokov, či už ide o zariadenia, ktoré používajú, alebo o internet, ktorý sa stal súčasťou ich životov.  
Facebook: Aj medzi Slovákmi stále najpoužívanejší
Na Slovensku využíva nejakú sociálnu sieť  aspoň raz za mesiac sedem z desiatich dospelých. Využívanie sietí sa tak stáva jednou z najčastejších aktivít, ktoré Slováci na internete vykonávajú. Sociálne siete majú vo väčšej obľube ženy ako muži. Už dávno však neplatí, že ich používajú len mladí ľudia. Je bežné, že zosieťovaní sú ľudia nad 50 rokov a dokonca aj dôchodcovia (36% dôchodcov deklaruje, že využíva sociálne siete aspoň raz mesačne).  

Najvyužívanejšou sociálnou sieťou u nás (ale aj globálne) zostáva Facebook. Aspoň raz do mesiaca ho využíva až 68% obyvateľov Slovenska. Denné využívanie je na úrovni 45%.  Samozrejme platí, že Facebook je populárnejší viac u mladých ľudí a s postupne narastajúcim vekom jeho vyžívanie klesá. Na druhej strane môžeme jasne konštatovať, že je to veľmi univerzálna sociálna sieť využívaná rôznymi sociálnymi skupinami veľmi podobne.

Facebook používajú prakticky rovnako často ľudia v mestách aj na dedinách, bez ohľadu na región (v Bratislave je však využívanie o niečo intenzívnejšie). Muži majú radi Facebook  len o niečo menej ako ženy. Môžeme povedať, že Facebook je na Slovensku najrozšírenejšie médium vôbec. Veď posledné parlamentné voľby na Slovensku dokázali jasne jeho silu aj najväčším pochybovačom.  

Podľa reprezentatívneho prieskumu GfK Slovakia realizovaného v máji 2016 na vzorke 1.199 respondentov, obyvateľov Slovenska starších než 15 rokov.
Upozorňujeme: Nákupy dlhopisov
Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) v poslednom období výrazne vzrástla aktivita rôznych subjektov, ktorí verejnosti ponúkajú nákup dlhopisov so zaujímavým výnosom.

Verejne ponúkať cenné papiere, t. j. akcie a dlhopisy, je však možné len po schválení prospektu cenného papiera NBS. Informácie o taktýchto schválených prospektoch cenných papierov sú zverejnené na webovom sídle NBS: Dohľad nad finančným trhom - Verejná ponuka cenných papierov
Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ponúkať cenné papiere neverejne len pri splnení podmienok, ktoré ustanovuje  zákon o cenných papieroch, najmä v prípade, ak je určená pre obmedzený okruh osôb (menej ako 150) alebo výlučne kvalifikovaným investorom, alebo ak ide o investíciu minimálne 100.000 EUR na 1 osobu. Takáto neverejná ponuka je spojená s rizikami, preto by sa mali budúci investori vždy vopred uistiť, že všetky informácie o nákupe cenných papierov sú im známe a zodpovedajú ich zámerom, finančným cieľom a možnostiam a ich rizikovému profilu.

pondelok 27. februára 2017

SR: Máme radi teplo
Vyššia teplota v interiéroch je drahšia, negatívne ovplyvňuje naše zdravie aj životné prostredie. Napriek tomu sú prekúrené priestory v domácnostiach, kanceláriách, školách či verejných budovách na Slovensku realitou.

V slovenských domácnostiach bežne nameriame o štyri stupne viac ako je európsky štandard. Vyplýva to z prieskumu ista Slovakia, ktorá tento rok zrealizovala odpočty údajov o spotrebe tepla pre viac ako 110.000 domácností. Štandardne sa vykuruje na 22 až 24 stupňov, pričom odporúčaná teplota v obytných priestoroch je 20 stupňov Celzia. V západnej Európe používatelia bytov a domov často aj tých optimálnych 20 stupňov znižujú na 18 stupňov. Motiváciou sú nielen úspory na energiách, ale aj zodpovednejší prístup k cenným zdrojom a k životnému prostrediu.

Jednoduchým opatrením, ako môže používateľ nehnuteľnosti ušetriť až 6% energie, je zníženie teploty v interiéry o 1 stupeň Celzia. Zachovanie tepelnej pohody je do veľkej miery ovplyvnené aj vlhkosťou vzduchu. Pri vlhkosti vzduchu 30% a teplote 23 °C dosiahneme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 21°C a vlhkosti vzduchu 60%. Dosiahnuté úspory tepla sa tak môžu vyšplhať až na 12%. Dôležitú úlohu zohráva tiež regulácia teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich využitia, efektívne vetranie či temperovanie počas neprítomnosti v byte.

Na zvýšenie energetickej efektívnosti celej budovy sa v praxi osvedčilo rozpočítavanie nákladov na teplo na základe údajov z meračov tepla či pomerových rozdeľovačoch tepla. Celková spotreba v bytovom dome v prvom roku a úspory vtedy dosahujú až 20%. Znižovanie nákladov na bývanie je možné dosiahnuť aj častejším sledovaním spotreby tepla v priebehu vykurovacej sezóny. Najnovšie technológie umožňujú zobrazovanie údajov o spotrebe na internetovom portáli. Pomocou počítača, tabletu či smartfónu dokážu vlastníci nehnuteľností sledovať dennú spotrebu tepla a porovnávať ju s predošlými obdobiami, čím získajú lepší prehľad o svojom spotrebiteľskom správaní, ktoré môžu podľa potreby meniť.
TOOP: Princíp jedenkrát a dosť
Koncom januára sa v estónskom Talline konalo úvodné stretnutie zástupcov konzorcia z 21 európskych krajín k projektu TOOP (The Once Only Principle).

Projekt v rámci programu Horizont 2020 spustila Európska komisia 1. januára 2017 s cieľom zabezpečiť implementáciu princípu, podľa ktorého by si štát opakovane nemal pýtať údaje, ktoré mu už raz občania alebo firmy dali. Zástupcom Slovenka v konzorciu je PosAm. ,,Využijeme skúsenosti a znalosti pri zavádzaní princípu jedenkrát  a dosť zo Slovenska. Len nedávno sme oslávili tretie výročie zavedenia Registra účtovných závierok, ktorého cieľom bolo práve zavedenie tohto princípu pri komunikácii účtovných jednotiek s verejnou správou", hovorí Peter Kolesár. PosAm je tiež koordinátorom pre slovenské verejné inštitúcie, ktoré sa zapoja do pilotného projektu. V súčasnosti na ňom participujú Ministerstvo financií SR a Štatistický úrad SR.

Zavádzanie TOOP sa otestuje v troch pilotných projektoch. Ide o cezhraničné elektronické služby pre mobilitu podnikania, aktualizáciu dát o podnikateľských subjektoch a online sprístupnenie dokumentácie a certifikátov pre lodnú prepravu. Umožnia prepojiť až šesťdesiat informačných systémov z dvadsaťjeden krajín. Úlohou je nielen otestovať navrhovanú architektúru a technológie, ale taktiež urýchliť úradom a firmám poskytovanie služieb a zjednodušiť podnikanie v rámci jednotného digitálneho trhu EÚ.
ÚRSO: Faktúry za elektrinu
Pre všetkých odberateľov na Slovensku zostávajú v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017. V prípade vyúčtovacích faktúr aj za január a február roku 2017 by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

Ak odberatelia takéto vyúčtovacie faktúry obsahujúce tiež vyúčtovanie reálnej spotreby za január a február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na ÚRSO. Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, ÚRSO odporúča dodávateľom nasledovné:
- Pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január a február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.

-Pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z. Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu tohto týždňa.