piatok 13. októbra 2017

Novinka: Európska prokuratúra
Európsky parlament schválil vytvorenie Európskej prokuratúry, ktorá bude vyšetrovať a stíhať páchateľov trestných  činov poškodzujúcich finančné záujmy únie. Po schválení Radou (ministrov) EÚ by mohla začať fungovať v rokoch 2020 až 2021.  

Podvody týkajúce sa financií z rozpočtu únie, napríklad zámerné zneužitie štrukturálnych fondov EÚ či cezhraničné  podvody v oblasti DPH, môžu v súčasnosti vyšetrovať a stíhať iba vnútroštátne orgány. Ich jurisdikcia však končí na hraniciach daného členského štátu. Európska prokuratúra (EPPO) by mala priniesť rýchlu výmenu informácií, koordinované policajné vyšetrovanie, rýchle zmrazenie a konfiškáciu majetku a zatknutie podozrivých kdekoľvek v EÚ. Bude úzko spolupracovať s agentúrou EÚ pre súdnu spoluprácu (Eurojust) a s Európskym  úradom pre boj proti podvodom (OLAF).

Európska prokuratúra bude ustanovená v rámci tzv. posilnenej spolupráce 20 členských štátov EÚ: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, pričom ďalšie členské štáty sa môžu k spolupráci kedykoľvek pripojiť. Ústredie Európskej prokuratúry, teda hlavný európsky prokurátor a prokurátori zo všetkých participujúcich štátov, bude sídliť  v Luxemburgu.

Európsky parlament 5. júla 2017 schválil spoločné definície viacerých trestných činov súvisiacich s podvodmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ, ktoré budú spadať do kompetencie Európskej prokuratúry. V budúcnosti ho bude možné rozšíriť napríklad o trestné činy súvisiacimi s terorizmom. 
SR: Akčný plán informatizácie
Koniec noseniu niektorých  výpisov na úrady, rozbeh online platieb za služby štátu aj mobilné elektronické identifikačné karty (eID) nahrádzajúce klasické občianske preukazy.  

Výsledkom Akčného plánu informatizácie verejnej správy má byť implementácia  kľúčových projektov informatizácie ako aj riešenia konkrétnych 25 životných situácií v živote občanov, ktoré budú úrady schopné riešiť plne automatizovane podľa princípu jedenkrát a dosť.

V krátkom čase sa zlepšia tri aktivity v oblasti služieb: výpis z registra trestov, z obchodného registra a z listu vlastníctva. V rámci princípu jedenkrát a dosť bude eliminovaná povinnosť ľudí nosiť výpisy po úradoch, úradník si dokáže tieto informácie vytiahnuť zo systémov a nebude obťažovať občana ich predkladaním. Tieto služby by mali byť spustené už v priebehu budúceho roka, tak isto ako postupne online platby štátu a eID v mobile. Jednotlivé životné situácie sa budú riešiť postupne v rámci napĺňania akčného plánu v nasledujúcich rokoch.

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh by mala  o akčnom pláne rokovať v prvej polovici novembra.
Idiopatická pľúcna fibróza: Neznáma diagnóza 
Toto zriedkavé ochorenie sa nevyhýba ani Slovákom: najčastejšie ide o mužov, fajčiarov, nad 55 rokov, ale v prípade výskytu v rodine aj o mladších. Ochorenie zatiaľ lekári nevedia úplne vyliečiť, no vedia spomaliť jeho postup.  

Idiopatická pľúcna fibróza (IPF) sa prejavuje podobne ako iné ochorenia dýchacích ciest či srdca a jej diagnostika je tak komplikovaná. Medzi najčastejšie príznaky patrí nevysvetliteľná chronická dýchavica, najmä pri záťaži. Typický je dlhotrvajúci suchý, dráždivý kašeľ, ako aj plytké dýchanie, únava, úbytok hmotnosti, paličkovité prsty a praskavé zvuky pri nádychu. Pomôcť správne určiť diagnózu môže pacientova anamnéza, fyzikálne vyšetrenia a testy. Nezriedka to trvá jeden až dva roky, pričom skorá diagnóza je životne dôležitá, pretože bez primeraného lekárskeho zásahu sa stráca príležitosť na spomalenie progresie ochorenia.

Klinické štúdie ukázali, že pacienti bez liečby strácajú funkčnosť pľúc dokonca aj vtedy, keď je ich ochorenie v najskoršom štádiu. V súčasnosti sú priamo na liečbu IPF schválené len dva antifibrotické lieky, u ktorých sa dokázalo, že spomaľujú progresiu ochorenia IPF – pirfenidón a nintedanib. Sú dostupné aj pre slovenských pacientov, zdravotné poisťovne ich môžu preplatiť cez tzv. výnimky. Pacienti tiež častokrát podstupujú doplnkovú liečbu kyslíkom. Poslednou možnosťou je transplantácia pľúc, darcov je však málo.

Celosvetovo trpia idiopatickou pľúcnou fibrózou približne 3 milióny pacientov. Na Slovensku je podľa registra EMPIRE potvrdených 149 pacientov. Život s tak závažným ochorením nie je jednoduchý. Pomoc im od roku 2016 poskytuje na Slovensku OZ Nádej pre pľúca – klub pacientov s pľúcnou fibrózou. Ďalšie informácie na www.plucnafibroza.sk.
On-line: Pravda o zoznamkách  
Dnes takmer každý tretí človek využíva služby a aplikácie on-line zoznamiek. Najnovší výskum ale potvrdil, že sú tam časté falošné profily plné nepravdivých údajov či fotiek, ba dokonca aj s podvodníkmi, ktorí sa pokúšajú získať citlivé súkromné informácie. 

Ľudia, ktorí skutočne hľadajú spriaznenú dušu prostredníctvom on-line platforiem ako napr. Tinder, Bimble, OK Cupid či Badoo, predstavujú menšinu. Podľa výskumu Kaspersky Lab si chce nájsť celoživotného partnera prostredníctvom on-line zoznamky len necelých 11℅ požívateľov. Takmer polovica respondentov (48℅) priznala, že ich navštevuje len pre zábavu, pričom 13℅ tam hľadá iba partnera na sex. Viac ako polovica používateľov sa priznala ku klamstvám, len aby pôsobili a vyzerali lepšie ako v skutočnom živote. A našli sa aj takí, ktorí tu chcú prichytiť svojho partnera pri podvádzaní.

Šírenie falošných údajov môže byť obrovským sklamaním pre ľudí využívajúcich služby internetových zoznamiek. Napriek tomu v prieskume každý piaty používateľ (19℅) potvrdil, že bol odmietnutý kvôli falošným fotkám a každý desiaty (12℅) kvôli falošným očakávaniam. Zaujímavé, alebo skôr ironické je, že objavenie falošnej informácie je podľa výskumu väčším sklamaním pre ľudí, ktorí informácie falšujú, ako pre tých čestných.

O čom sa najčastejšie klame v on-line zoznamkách:
- 59% uvádza nepravdivý údaj o veku,
- 54% uverejňuje klamlivé fotografie,
- 35% klame o svojom aktuálnom partnerskom vzťahu, resp. manželstve,
- 29% o profesii,
- 16% uvádza klamlivý údaj o mieste svojej práce,
- 14% zavádza v komunikácii o svojich sexuálnych zvykoch,
- 13% klame o svojom zdravotnom stave.

Od on-line zoznamiek odrádzajú aj bezpečnostné riziká. Už každý desiaty používateľ mal skúsenosť s podvodníkmi, ktorí sa snažili získať cenné osobné a finančné informácie, alebo im posielali falošné odkazy s vírusom. Práve ľudia, ktorí falšujú informácie sú viac náchylní na kyberútoky. V prieskume potvrdilo až 16℅ používateľov, ktorí zdieľali falošné informácie, že sa im prostredníctvom on-line zoznamiek podarilo infikovať ich zariadenie vírusmi. Naopak, z ľudí, ktorí nešíria falošné informácie, má skúsenosť s vírusmi len 5℅.

štvrtok 12. októbra 2017

Upozorňujeme: Nebezpečné mydlo, farby aj maska - aktualizácia
Úrad verejného zdravotníctva SR upozornil na nové nebezpečné výrobky v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX kontrolné orgány v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku. Môžu sa ale vyskytovať aj v iných krajinách. 

V tekutom mydle dm Balea Creme Seife Buttermilk &Lemon značky (výrobná dávka: Lot: 637541 a 637542 s dátumom spotreby: 06.2019) z Nemecka bol prekročený povolený limit pre mikroorganizmy. Výrobca už nariadil stiahnutie predmetných výrobných dávok od spotrebiteľov a ich likvidáciu.

Farba na vlasy Shenaz Gold – Herbal Based Black Henna (výrobná dávka/typ: Batch No: 754, Exp. Date: Apr. 2018) z Indie obsahuje aj zakázaný barium peroxide a paraphenylenediamine (PPD) v nepovolenej koncentrácii 4,4% (môže sa používať len do oxidačných farieb na vlasy s povolenou koncentráciou do 2% ).

Na maske na tvár Rhassoul clay with orange blossom značky KELACOSMETIQUE z Maroka chýba povinné označenie (zodpovedná osoba, dátum minimálnej trvanlivosti a výrobná dávka) a obsahuje tiež zakázané látky nikel a bárium (30 mg. kg-1 ).

Farba na tetovanie Dark Red značky Eternal Ink (výrobná dávka/typ: Mfg date: 11/09/15, batch: E313) z wUSA  nespĺňa kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up rezolúcie Rady Európy kvôli zložke Anisidine (27 mg.kg-1 ).

K nebezpečným kozmetickým výrobkom pribudla šumivá bomba do kúpeľa Bomba de Baño Efervescente y Karité (effervescent shea butter bath bomb) značky DEUNAPIEZA zo Španielska. Pripomína potravinu, čo nie je podľa legislatívy EÚ bezpečné.

V ďalšej farbe na tetovanie STRONG BLACK značky BIOTEK (výrobná dávka/typ: Lot No 16M09) z Taliansak bolo zistené prekročené povolené množstvo látok  benzo(a)pyrene (BaP – 1,201 +/- 0,264 mg.kg-1) a polycyklických aromatických uhľovodíkov.   
Novinka: Pre verejné vysoké školy a univerzity
Verejné vysoké školy a univerzity budú môcť štátu dodávať svoje expertízy, analýzy či služby jednoduchšie.  

Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpi do platnosti 1. novembra. Všetci verejní obstarávatelia – štát, verejná správa či samosprávy budú môcť akejkoľvek verejnej vysokej škole či univerzite zadať napriamo podlimitnú zákazku či zákazku s nízkou hodnotou, podobne ako to môžu už dlhšie zadávať stredným odborným školám.

„Každá verejná inštitúcia si od verejnej vysokej školy bude môcť napriamo, bez verejného obstarávania, objednať  akúkoľvek expertízu bez toho, že by školy museli súťažiť s veľkými konzultačnými firmami, ktoré často za svoje služby pýtajú nehorázne peniaze“, uviedol podpredseda vlády P. Pellegrini. 
Aktuálne: Pesticídy v potravinách
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) zverejnila výsledky kontroly rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2016. Tie boli potvrdené u takmer 57% vzoriek.  

Vlani bolo na Slovensku analyzovaných 472 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej výživy. V 267 vzorkách potravín, teda 56,6% (zvýšenie o 3,1% v porovnaní s rokom 2015) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov. Z tohto počtu bolo 15 vzoriek vyhodnotených ako nevyhovujúcich voči platným harmonizovaným predpisom, čo predstavuje 3,2% z celkového počtu vzoriek. Žiadne rezíduá pesticídov (pod limitom detekcie analytických metód) sa nezistili v 205 vzorkách, čo predstavuje 43,4%.

Z hľadiska krajiny pôvodu analyzované vzorky pochádzali z domácej produkcie (122 vzoriek), EÚ (242 vzoriek) aj tretích krajín (101 vzoriek). Najviac, obdobne ako v roku predtým, pochádzalo zo štátov Európskej únie. U 7 odobratých a analyzovaných vzoriek nebolo možné zistiť krajinu pôvodu. Išlo o vzorky spracovaných potravín, ktoré boli odobraté v obchodnej sieti. Na ich obale nebola uvedená krajina pôvodu, v ktorej boli potraviny, respektíve suroviny na ich výrobu dopestované.

V analyzovaných potravinách slovenského pôvodu neboli zistené žiadne rezíduá pesticídov v 53,2%. Ale v 46,8% vzoriek (v porovnaní s rokom 2015 nárast o 7%) sa zistila prítomnosť jedného či viacerých druhov rezíduí pesticídov pod stanoveným tzv. maximálnym reziduálnym limitom: išlo o vzorky jabĺk, jahôd, uhoriek, šalátu, zemiakov, kapusty, hrušiek, čerešní, ražnej múky, vína aj kravského mlieka.
e-Náramok: Alternatíva uväznenia
Členské štáty Európskej únie by mali v rámci boja proti radikalizácii vyriešiť problém preplnených väzníc a využívať aj alternatívy uväznenia. Mali by tiež znížiť riziko radikalizácie práve vo väzniciach. 

Uväznenie, najmä však vyšetrovacia väzba, by sa mali využívať len ako posledná možnosť, a to len v nevyhnutných prípadoch. Väznenie je mimoriadne nevhodné pre niektoré zraniteľné osoby, akými sú napríklad maloleté osoby, starší ľudia, tehotné ženy a osoby trpiace vážnymi duševnými alebo telesnými chorobami či poruchami. Odsúdencom, ktorí nepredstavujú vážne nebezpečenstvo pre spoločnosť, by mali byť podľa europoslancov ukladané alternatívne tresty: domáce väzenie, verejnoprospešné práce či elektronické monitorovanie.

Uznesenie Európskeho parlamentu varuje pred zvýšenou privatizáciou väzenských systémov v EÚ, ktorá môže zhoršiť podmienky zadržiavania a dodržiavania  základných práv. Poslanci tiež vyjadrili znepokojenie nad vysokým počtom samovrážd vo väzniciach a nesúhlas s politikou geografického rozmiestnenia väzníc uplatňovanú niektorými štátmi, pretože takto podľa nich dochádza aj k trestaniu rodín väzňov.

V roku 2014 bolo vo väzniciach v Európskej únii väznených viac ako pol milióna osôb. Podľa Eurostatu tvorili osoby vo vyšetrovacej väzbe viac ako 20% celej väzenskej populácie. Počet osôb zadržiavaných v európskych väzniciach sa podľa výročnej štatistiky Rady Európy v oblasti trestného súdnictva, ktorá sleduje situáciu v celej Európe (nie iba v EÚ) z roku 2014 na rok 2015 znížil o 6,8%. Preplnené väznice však napriek tomu ostávajú problémom v 15 európskych krajinách.    

streda 11. októbra 2017

e-Government: Slovensko sa pripojilo k tzv. Tallinnskej deklarácii 
V hlavnom meste Estónska, ktoré práve predsedá Rade EÚ, tento dokument podpísali zástupcovia z 32 európskych krajín.  

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 – 2020 po záveroch Rady Európy pripravených a schválených počas slovenského predsedníctva. Deklarácia pripravovaná estónskym predsedníctvom od začiatku svojho mandátu v júli 2017 prináša víziu pre digitálnu Európu vychádzajúcu z reálne dosiahnutých výsledkov únie za posledných 10 rokov. Jej signatári sa zaväzujú napĺňať niekoľko cieľov.

Digital by default – zabezpečiť, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky, mali kvalitnú používateľskú skúsenosť a boli na to pripravení.

Jedenkrát a dosť – implementovať tento princíp pre kľúčové verejné elektronické služby.

Dôveryhodnosť a bezpečnosť – dbať na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach v oblasti verejných služieb a verejnej správy; zvyšovať využívanie elektronických občianskych preukazov, spraviť ich používateľsky prístupnejšie, obzvlášť vhodnejšie pre mobilné platformy.

Otvorenosť a transparentnosť – umožniť občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe orgánov verejnej správy.

Interoperabilita – vypracovať národný rámec interoperability založený na európskom rámci interoperability (EIF).

Horizontálne politické kroky – zvyšovať digitálne zručnosti zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach; rozširovať a prehlbovať využívanie údajov a analýz (vrátane big data); zdieľať s inými dobré postupy a úspešné domáce riešenia v oblasti eGovernmentu; urýchliť digitálnu transformáciu na všetkých úrovniach vlády a zabezpečiť na to primerané finančné zdroje; venovať zdroje na rýchlejšie experimentovanie so vznikajúcimi IKT v rámci verejnej správy, a to aj ponukou „testovacích miest“ pre výskumných pracovníkov a firmy.

Pokroky v plnení cieľov v jednotlivých krajinách bude každoročne prezentovať Riadiaca rada e-Governmentu. Vyhodnotenie plnenia deklarácie po roku od jej schválenia prinesie Rakúsko, ktoré bude predsedajúcou krajinou Rady EÚ na jeseň 2018.

Ministri členských krajín EÚ sa na osobitnom zasadnutí s ministrami krajín východného partnerstva zároveň dohodli na intenzívnej spolupráci s krajinami tohto partnerstva v oblasti digitálnej ekonomiky s cieľom urýchliť ich štrukturálne reformy a postupné zbližovanie s EÚ.  
IBD: Zápalových črevných ochorení je stále viac 
Pod skratkou IBD (inflammatory bowel disease) sa združuje Crohnova choroba a ulcerózna kolitída, ktoré môžu vyústiť do život ohrozujúcich komplikácií, vrátane rakoviny hrubého čreva. Najčastejšie postihujú mladých ľudí vo veku 15 až 35 rokov, výnimkou však nie sú ani deti.   

Na Slovensku trpí touto diagnózou asi 14 tisíc pacientov, v Európe sú ich viac ako tri milióny. Príčina ich vzniku stále nie je jasná, najväčší problém vidia lekári v zlyhaní imunitného systému, určitú úlohu hrá aj dedičnosť v kombinácii s dlhodobým stresom, nezdravou životosprávou či vírusmi. Spájajú ich bolesti brucha, riedka stolica, časté hnačky, zvýšená teplota, letargia, depresie, môžu sa pridružiť rôzne prejavy na koži, zápaly kĺbov, pečene či očí. Diagnostika oboch ochorení je nesmierne náročná a môže trvať aj roky. Gastroskopia ani kolonoskopia nedokážu obsiahnuť väčšinu tenkého čreva a pri prvých problémoch sa najskôr musia vylúčiť bežné diagnózy ako potravinové intolerancie či helicobacter. Pri vyšetreniach sa využíva sonografia aj magnetická rezonancia.

Efektívna liečba sa môže líšiť od pacienta k pacientovi. Na prvom mieste je medikamentózna liečba, ktorá dokáže výrazne zlepšiť kvalitu života. U mnohých pacientov však liečba buď nezaberá, alebo bola podaná neskoro. Vtedy je čas na chirurgický zákrok, ktorý sa starostlivo plánuje. Mnohí pacienti sa musia naučiť žiť s vývodmi. Súčasťou komplexnej liečby je aj psychológia. Na letargii, strese či depresiách sa často podpisuje nedostatočná podpora okolia a slabé povedomie verejnosti. Pacienti sa hanbia o chorobe a jej prejavoch hovoriť, každý výlet či nákup si musia starostlivo plánovať  s ohľadom na množstvo toaliet v okolí.

Aj s tak náročným ochorením sa dá žiť plnohodnotný život. Je dôležité venovať sa koníčkom a záujmom, ktoré robia radosť. Výhodou je mať s kým zdieľať skúsenosť s ochorením a vzdelávať sa v poznatkoch o IBD. Najlepšie pochopenie majú tí, ktorí tiež takéto niečo prežívajú. Preto sa odporúča kontakt s pacientskou organizáciou.
  
Novinka: Podpora pre lesy 
Cieľom novej vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva je motivovať k hospodáreniu trvalo udržateľným spôsobom. K dispozícii budú 2 milióny eur a podporu bude poskytovať Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA). Odmena zo strany štátu bude určená na poskytovanie netrhových úžitkov.

Podpora sa bude poskytovať za trvalo udržateľné hospodárenie, ktoré vedie k požadovanej kvalite lesa a schopnosti plniť verejnú objednávku. V prípade lesov, v ktorých sa uplatňoval princíp prírode blízkeho hospodárenia, bude sadzba zvýšená na jeden hektár lesných pozemkov o polovicu. Žiadateľom môže byť osoba, ktorá je evidovaná ako obhospodarovateľ lesa v programe starostlivosti o lesy v čase predloženia žiadosti o podporu.

Výška podpory bude vypočítaná ako súčet súčinov výmer obhospodarovaných lesných porastov v hektároch za príslušný hospodársky súbor lesných typov a sadzby za hospodársky súbor lesných typov. Uvedený súčin sa urobí osobitne pre porasty pestované prírode blízkym spôsobom. Priemerná sadzba na jeden hektár bude 5,56 EUR.

Ministerstvo odhaduje, že počet žiadostí o podporu by mohol dosiahnuť číslo 1150. Predpokladaný dátum vyplatenia podpory je 10. december 2017.    
SR: Naposledy zbankrotovalo 1.940 občanov 
V treťom štvrťroku 2017 bolo na Slovensku vyhlásených historicky najviac osobných bankrotov. Ide o prvý štvrťrok, v ktorom sa odrazila novelizácie zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

Podľa údajov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) v tomto roku do konca septembra zbankrotovalo celkom 2.775 obyvateľov Slovenska. Pri medziročnom porovnaní, kedy pred rokom zbankrotovalo iba 181 ľudí, je to až o 972% viac! Kým pred novelou o oddlženie mohli požiadať iba občania, teraz tak môžu urobiť aj občania – podnikatelia. „Podiel fyzický osôb – podnikateľov na celkovom počte osobných bankrotov v treťom štvrťroku 2017 predstavuje však iba 3,76%, príčina nárastu počtu bankrotov do rekordných čísel spočíva predovšetkým v uľahčení podmienok osobného bankrotu“, dodáva Jana Marková.

Až 99,54% osobných bankrotov v treťom štvrťroku t.r. prebiehalo podľa právnych predpisov platných od 1. marca 2017. Oddlženie formou konkurzu využilo 1.922 občanov Slovenska, možnosť splátkového kalendára si zvolilo 18 dlžníkov. Z celkového počtu osobných bankrotov pripadlo 1.215 na mužov a 725 na ženy. Najväčšiu skupinu dlžníkov so 605 osobnými bankrotmi tvoria ľudia vo veku 40 – 49 rokov. Takmer 8% dlžníkov má vysokoškolské vzdelanie. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji (514) a Žilinskom kraji (382), najmenej v Nitrianskom a Trnavskom kraji (v oboch rovnako 132).

CRIF SK analyzuje vývoj osobných bankrotov na Slovensku od roku 2008. Do analýzy vstupovali údaje o fyzických osobách, ktoré sami podali návrh na svoje oddlženie (osobný bankrot) prostredníctvom Centra právnej pomoci buď formou konkurzu alebo splátkovým kalendárom. Do štatistiky počtu vyhlásených osobných bankrotov boli zahrnuté aj rozhodnutia súdov o vyhlásení konkurzu v treťom štvrťroku, avšak ešte podľa pôvodnej právnej úpravy, nakoľko návrhy na osobný bankrot boli podané pred dátumom nadobudnutia účinnosti novely zákona.   

utorok 10. októbra 2017

EU: Efektívne a profesionálne obstarávanie
Európska komisia predložila iniciatívu, ktorá si kladie za cieľ efektívnejšie a udržateľnejšie verejné obstarávanie pri plnom využívaní digitálnych technológií. 

Iniciatíva sa skladá zo štyroch hlavných prvkov:
Vymedzenie prioritných oblastí, ktoré si vyžadujú zlepšenie – členské štáty by mali vypracovať strategický prístup k politike verejného obstarávania so zameraním na šesť prioritných oblastí: väčšie zakomponovanie inovačných, ekologických a sociálnych kritérií pri zadávaní verejných zákaziek; profesionalizácia verejných obstarávateľov; zlepšenie prístupu MSP na trhy verejného obstarávania v EÚ a spoločností z EÚ v tretích krajinách; zvýšenie transparentnosti, integrity a kvality údajov o obstarávaní; digitalizácia procesov verejného obstarávania a hlbšia spolupráca medzi verejnými obstarávateľmi v celej EÚ.

Dobrovoľné posúdenie ex-ante veľkých infraštruktúrnych projektov – zriadi sa asistenčné pracovisko, ktoré dokáže už v rannom štádiu odpovedať na otázky týkajúce sa projektov s predpokladanou hodnotou vyše 250 miliónov EUR. Pri projektoch vysokej dôležitosti alebo s celkovou predpokladanou hodnotou vyše 500 miliónov EUR môže Európska komisia na požiadanie skontrolovať kompatibilitu celého plánu obstarávania s právnymi predpismi EÚ. Tento mechanizmus je dobrovoľný, poradenstvo má nezáväzný charakter a s informáciami sa bude podľa požiadaviek na dôvernosť.

Odporúčanie na profesionalizáciu verejných obstarávateľov – členské štáty by mali prijať také opatrenia, aby mali verejní obstarávatelia podnikateľské zručnosti, technické poznatky a znalosti na zaistenie súladu s predpismi a zabezpečiť tak, aby daňoví poplatníci dostali najlepší tovar a služby. Komisia bude sprostredkúvať výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.

Konzultácia o stimulovaní inovácií prostredníctvom verejného obstarávania – cieľom je získať spätnú väzbu od zainteresovaných strán, ako stimulovať inovácie prostredníctvom verejného obstarávania tovaru a služieb. Konzultácia je otvorená do 31. decembra a bude podkladom budúceho usmernenia pre verejné orgány, ktoré bude riešiť  otázky typu spôsob stanovenia stratégie, organizácia podpory inovačného obstarávania alebo využívanie nástrojov verejného obstarávania priaznivých pre inovácie. 
Odpad: Nové zisky aj pracovné miesta 
Odpad zo stavieb a demolácií predstavuje riziko pre životné prostredie a je skutočnou výzvou pre celú EÚ. Na každého Európana pripadajú ročne vyše 2 tony takéhoto odpadu.  

V spolupráci s Európskou komisiou vypracovanli experti Protokol EÚ pre manažment odpadu zo stavieb a demolácií (EU Construction and Demolition Waste Management Protocol.) Cieľom usmernení vychádzajúcich z analýz je v čo najväčšej miere opakovane využívať, recyklovať C&D odpad vo všetkých členských štátoch EÚ. Zvýšiť by sa mala dôvera v proces spracovania C&D odpadu a tiež v kvalitu takto recyklovaných materiálov. Podpora trhu s C&D odpadom by mohla priniesť tisíce pracovných miest.

Obežná ekonomika zahŕňajúca stavebnú činnosť, demolačné práce a následne rekonštrukcie s využitím materiálov z recyklovaného odpadu sú kľúčom na posilnenie rastu v tomto sektore. Ak je hodnota 1 tony odpadu približne 10 eur, v EÚ by sa každoročne dokázalo ušetriť 7,5 miliárd eur vďaka využívaniu materiálov z recyklovaného C&D odpadu. Výhody sa však netýkajú iba stavebného priemyslu, pretože každá jedna tona recyklovaného odpadu bude zároveň o jednu tonu odpadu menej zaťažovať životné prostredie.

Brzdou v rozvoji je zatiaľ nedôvera v kvalitu materiálov z recyklovaného C&D odpadu ako aj nedostatočné poznatky o zdravotných rizikách pre robotníkov, ktorí ich používajú.
World Robotics Report 2017: Pribúdajú roboty aj coboty  
Správa International Federation of Robotics (IFR) predpovedá 18% rast v počte nasadenia priemyselných robotov v tomto roku a 15% rast v rokoch 2018 - 2020.  

Hlavnými faktormi optimistického scenára je silnejší rast globálnej ekonomiky, zrýchľujúce sa obchodné cykly, rastúce nároky zákazníkov na variabilitu a rastúca miera praktického uplatnenia konceptov tzv. Priemyslu 4.0. Aj v tomto roku vidí správa rastúci dopyt po robotickej automatizácii v širokom spektre odvetví: automotive, elektroniky, gumárenského a plastikárskeho priemyslu, potravinárskeho a nápojového priemyslu, farmácie či strojárstva. Predpovedaný rast je celosvetový a odohrávať sa bude v Európe, Amerike a hlavne v Ázii.

Podľa správy IFR zohrávajú hlavnú rolu v aktuálnom raste kolaboratívne roboty (coboty). Spolupráca ľudí a robotov je prevládajúci trend v spojení s jednoduchou obsluhou, ľahkou inštaláciou, nízkou hmotnosťou, mobilitou a nízkymi nákladmi. Vzrastie aj vďaka potrebe malých a stredných spoločností (SMB) automatizovať svoju výrobu jednoducho a za prijateľné náklady. Coboty by mali pracovať spolu s ľuďmi namiesto toho, aby ich nahradzovali, a to je dôležité hlavne tam, kde sú pracovné miesta citlivou témou. Umožňujú tiež podnikom vrátiť výrobu do svojich materských krajín, čo je kľúčové v prípade výroby masovo personalizovaných produktov s vyššou maržou.
Google: Mobilní operátori vo vyhľadávaní
Agentúra Performics sledovala prostredníctvom rôznych internetových nástrojov aktivitu pri vyhľadávaní mobilných operátorov na Google.  

Podľa údajov za posledných 12 mesiacov (od 1. 9. 2016 do 1. 9. 2017) zákazníci na Slovensku najčastejšie vyhľadávali mobilného operátora Orange. Počas sledovaného obdobia podľa Google Trends dosahovali približne rovnaké výsledky ďalší dvaja operátori Telekom a O2.

Najčastejšie vyhľadávanými výrazmi na Google v spojení s mobilnými operátormi boli „telefóny“, „paušál“ a „internet“. Zaujímavosťou je, že v prípade vyhľadávaní služieb dosiahol najvyšší počet operátor O2 so spojením O2 paušál (8.100). Ďalej sme vyhľadávali najčastejšie O2 internet, Orange telefóny a Telekom internet (rovnaký počet po 6.600). A ako tretie najčastejšie spojenie sme vyhľadávali Orange paušál (5.400). 

pondelok 9. októbra 2017

Smart City: Prvé výzvy na Slovensku
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydal prvé výzvy zamerané na podporu experimentálneho vývoja pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. 

Prvé dve výzvy zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Výsledkom podporeného projektu nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho mesta, pričom uchádzač o grant musí preukázať, že má predbežnú dohodu so samosprávou o testovaní produktu. Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, nie pre start-upy, keďže účelom je poskytnúť zdroje na finalizáciu vývoja, nie na celý vývoj. Do dňa vyhlásenia výzvy už musí mať žiadateľ v obchodnom registri zapísanú vývojovú činnosť, čím sa má zabrániť, aby sa o podporu uchádzali účelovo vzniknuté firmy.

Projekty budú hodnotiť medzinárodní hodnotitelia, pričom sa bude osobitne hodnotiť ekonomické a technické riešenie. Výber hodnotiteľov prebiehal prostredníctvom otvorenej medzinárodnej výzvy, do ktorej sa prihlásilo 60 hodnotiteľov z piatich krajín vrátane Slovenska. Ďalšími sú Česká republika, Rakúsko, Holandsko a Taliansko. Metodika hodnotenia bola vypracovaná spoločne s CIT.
Leukémia: Ukončenie liečby realitou 
Pozitívne výsledky viacerých štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Inovatívne lieky umožnia ukončiť liečbu a nový život bez liekov.  

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa nej je už možné istej skupine pacientov, spĺňajúcim presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu. „S molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby“, hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD.

Do štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať. „Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby (napr. chronická fáza v čase diagnózy, nízke riziko) a v neposlednom rade aj prianie pacienta“, vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD. Aj na Slovensku pribudnú pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby. S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí samozrejme súhlasiť aj pacient.  
EU: Investície do kybernetickej bezpečnosti
Približne 80% podnikov v Európe zažilo aspoň jeden incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti, kybernetické útoky proti podnikom však často ostávajú neodhalené alebo neohlásené.

Kľúčovým nástrojom kybernetických útokov je naďalej malvér, zároveň však rastie počet a následky útokov na priemyselné kontrolné systémy a siete, akým bol napríklad útok ransomvéru WannaCry v máji 2017, ktorý zasiahol tisíce počítačov v takmer stovke krajín. Vzhľadom na cezhraničnú povahu počítačovej kriminality je zlepšenie spolupráce a výmeny informácií medzi policajnými a súdnymi  orgánmi a odborníkmi z oblasti počítačovej kriminality nevyhnutné aj na získavanie elektronických dôkazov.

Preventívne opatrenia zo strany individuálnych používateľov, verejných inštitúcií a podnikov sú podľa europoslancov naďalej absolútne nedostatočné, a to najmä pre nedostatok znalostí a zdrojov. Európska únia, jej inštitúcie, národné vlády a parlamenty, ale aj európske podniky a siete sú podľa nich kriticky zraniteľné voči sofistikovaným útokom veľkých zločineckých organizácií, štátom podporovaných skupín alebo teroristických organizácií.

Európsky parlament preto okrem iného presadzuje:
• intenzívnejšiu výmenu informácií prostredníctvom Eurojustu, Europolu a Agentúry EÚ pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA),
• poskytnutie primeraných zdrojov Eurojustu a Europolu s cieľom urýchliť odhaľovanie, analýzu a postupovanie materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a zlepšiť identifikáciu obetí,
• zabezpečenie okamžitého odstraňovania nelegálneho online obsahu na základe riadneho právneho procesu alebo zamedzenie prístupu k nemu z územia Únie v prípade, keď obsah  nie je možné odstrániť,
• zvýšenie investícií do vzdelávania ako reakciu na nedostatok kvalifikovaných IT-odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
• podporu využívania šifrovania alebo iných bezpečnostných technológií a nástrojov anonymizácie,
• viac prostriedkov z fondov EÚ na výskum bezpečnosti IT založený na bezplatnom a slobodnom softvéri,
• spustenie informačnej kampane v oblasti bezpečného využívania internetu pre deti, orgány ústrednej a miestnej vlády, kľúčových prevádzkovateľov a subjekty súkromného  sektora,
• ustanovenie tímov, ktorým by podniky a spotrebitelia mohli oznamovať incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zriadenie databáz na zaznamenávanie všetkých druhov  počítačovej kriminality,
• poskytnutie orgánom činným v trestnom konaní zákonného prístupu k relevantným informáciám, napríklad k presnej identifikácií používateľa IP adresy, ktoré sú pre vyšetrovanie  nevyhnutné,
• podporu komunity pre bezpečnosť informačných a komunikačných technológií pri takzvanom etickom hakerstve (white hat hacking) a pri oznamovaní nezákonného obsahu, ako  je materiál z oblasti sexuálneho zneužívania detí,
• novelizáciu právneho rámca EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, vrátane harmonizácie pravidiel na určenie domáceho alebo zahraničného statusu poskytovateľa služieb. 
SR: Viesť optiku vzduchom je nelegálne
Z rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby SR v prípade optickej siete v obci Seňa vyplýva, že schovávať budovanie nových optických vedení za „dozbrojovanie“ existujúcej energetickej siete je v rozpore so zákonom. 

Rozhodnutie padlo v súvislosti s výstavbou nadzemnej optickej siete vo východoslovenskej obci na stĺpoch elektrického vedenia, hoci viesť v zastavaných územiach nové rozvody nad zemou vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 532/2002 nedovoľuje, a to aj keď ide o zmenu a údržbu už existujúcej stavby. Stavebník projekt pôvodne nahlásil ako drobnú stavbu.

Asociácia poskytovateľov internetu podala na prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu. Prokuratúra skonštatovala porušenie zákona a navrhla stavebné povolenie zrušiť ako nezákonné, neskôr podala odvolanie na Ministerstvo dopravy a výstavby SR. To v rozhodnutí pripomenulo, že na posúdenie charakteru stavby a jej povoľovanie nie je dôležité, či nové vedenie slúži na prenos informácií o spotrebe elektrickej energie alebo na prenos iných informácií. Na vybudovanie nového telekomunikačného vedenia je potrebné územné rozhodnutie, a takéto vedenia sa v zastavanom území obce majú umiestňovať pod povrch zeme.