piatok 7. júna 2019

SR: Každá štrnásta cigareta je nelegálna

Neúprosné štatistiky hovoria o stúpajúcom počte nelegálnych cigariet aj na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami. Kým v roku 2014 to bolo len 1 %, v tom minulom sa podiel vyšplhal na 6 %. Reakciou na tento vývoj je projekt Nekur fejky s cieľom je informovať širokú verejnosť o všetkom, čo s nelegálnymi cigaretami súvisí.
Nelegálna výroba a predaj nelegálnych cigariet škodí nielen ekonomike a ekonomickým záujmom štátu, škodí najmä jeho obyvateľom. Zdravotné riziko je v prípade nelegálne vyrobených cigariet naozaj vysoké. Webová stránka nekurfejky.sk obsahuje informácie aj o tom, ako sa dajú rozoznať ilegálne cigarety, aké môžu mať zdravotné, ekonomické aj spoločenské dopady, ale aj možnosť pre občanov ako nahlásiť podnety na zelenú linku Kriminálneho úradu finančnej správy. Jazyk na stránke je prispôsobený mladšej generácií, aby všetky informácie boli podané jasne a zrozumiteľne. Názov Nekur fejky bol zvolený zámerne na upútanie pozornosti a aj preto, že problém nelegálnych cigariet sa týka najviac východného Slovenska, kde je podľa analýz nelegálnou takmer každá tretia škatuľka.

Od začiatku roku 2019 bolo identifikovaných len na východnej hranici s Ukrajinou už vyše 400 prípadov, pri ktorých zaistili viac ako 1,3 milióna nelegálnych cigariet. Príslušníci finančnej správy z colných úradov sa v teréne stretávajú s naozaj vynaliezavými úkrytmi pašerákov – v pneumatikách, v rámoch bicykla, pečive, džúsoch, drevených doskách, kovových rúrach... Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam a vhodnej modernej technike však boli aj tieto úkryty odhalené. Boj s nelegálnymi cigaretami však nie je len o pašovaní cigariet z Ukrajiny na Slovensko. Len tento rok finančná správa zabránila, aby sa na európsky trh dostalo zo Slovenska takmer 30 mil. nelegálne vyrobených cigariet, 30 ton tabaku či tisícky cigár. Pri raziách v dvoch výrobniach boli zhabané kompletné linky na výrobu cigariet, čím sa páchateľom zlikvidoval ich nelegálny biznis. Slovenská republika je v oblasti nelegálnych cigariet skôr tranzitná krajina. Väčšina nelegálne vyrobených cigariet putuje ďalej do Európy – do Veľkej Británie, Nemecka, Poľska či Českej republiky.

EU: Google sa voči pokute odvolal

Spoločnosť Google sa odvolala voči pokute udelenej Európskou komisiou (EK) vo výške 1,5 miliardy eur. Dôvodom pokuty bolo obmedzovanie konkurencie v oblasti on-line reklamy.

Európska komisia rozhodla o pokute pre Google v marci t.r. Bola to už tretia pokuta za porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže, tentoraz za zneužívanie dominantného postavenia na trhu on-line reklamy prostredníctvom svojej služby AdSense. EK uviedla, že prax Google, v rámci ktorej obmedzuje on-line reklamu od konkurentov, porušuje protimonopolné pravidlá Európskej únie (EÚ). Google podal odvolanie proti pokute na Všeobecnom súde EÚ v Bruseli. Hovorca EK uvideol pre CNBC, že komisia bude na súde brániť svoje rozhodnutie.

Od roku 2017 udelila EK spoločnosti dve ďalšie pokuty v celkovej hodnote okolo 7 miliárd eur za praktiky porušujúce pravidlá hospodárskej súťaže. Koncern sa odvolal aj proti nim. Google čelí nárastu tlaku zo strany regulačných orgánov po celom svete, napríklad americké ministerstvo spravodlivosti plánuje protimonopolné vyšetrovanie koncernu týkajúce sa jeho podnikateľských praktík v oblasti vyhľadávania aj v iných segmentoch.

Aktuálne: Absolventi na trhu práce

Iba 8 % z celkového počtu ponúk na portáli Profesia vyžadovalo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, čo predstavovalo necelých 21.000 ponúk. Z toho necelá pätina nevyžadovala predošlú prax a bola vhodná pre absolventov. Mladí Slováci by teda mali získavať prax a zaujímať sa o odvetvie, v ktorom chcú pracovať, už počas vysokoškolského štúdia.

Podľa Profesie prvé miesto v rebríčku odborov zostáva po roku nezmenené. Nie je prekvapením, že ide o informatiku. Životopis absolventa informatiky si pozrelo v roku 2018 v priemere 7 zamestnávateľov. Je to takmer štvornásobok oproti absolventom teológie či športu. 

Najžiadanejšia trojka univerzít priniesla jednu zmenu - prvenstvo v záujme zamestnávateľov o absolventov medzi vysokými školami obhájila Ekonomická univerzita. Rovnako ako minulý rok skončila na druhom mieste tiež Slovenská technická univerzita. Zmena však nastala na treťom mieste. Technická univerzita v Košiciach si svoje miesto neudržala a predbehla ju Žilinská univerzita.
Jedinou školou, ktorá oproti minulému roku vypadla z top 10, je Univerzita Konštantína Filozofa. Medzi desiatkou najlepších ju nahradila Technická univerzita vo Zvolene. 

Spomedzi fakúlt má najžiadanejších absolventov na slovenskom trhu práce Fakulta informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite. Zároveň ide o jedinú fakultu, ktorá zostala v top 20 na rovnakom mieste, ako tomu bolo v minulom roku. Najväčší prepad zaznamenala Národohospodárska fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach. Naopak, oproti minulému roku si najviac polepšila Fakulta špeciálnej techniky a Fakulta priemyselných technológií na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka, Obchodná fakulta na Ekonomickej univerzite a Fakulta manažmentu na Univerzite Komenského.

štvrtok 6. júna 2019

Upozorňujeme: Podvody na internete

Bezpečnostné technológie Kaspersky zabránili len počas mája t.r. vyše 8.000 phishingovým útokom zameraným na ľudí, ktorí sa chystajú na výlet či dovolenku a hľadajú dobrú ponuku. Nič netušiaci používatelia sa v dôsledku nich prihlásili na odber platených telefónnych služieb.

Spam a phishing patria medzi najúčinnejšie a zároveň najrozšírenejšie spôsoby kybernetických útokov na bežných používateľov v súčasnosti. Manipulujú ľudí a zneužívajú ich dôveru k značkám v procese známom ako sociálne inžinierstvo. Kampane sú často veľmi presvedčivé, pričom útočníci používajú falošné stránky, ktoré sú takmer identické s legitímnou verziou. Tak jednoducho oklamú nič netušiace obete, ktoré často dobrovoľne poskytnú údaje od svojej bankovej karty alebo zaplatia za produkt či službu, ktoré neexistujú. Len počas jedného dňa (21. 5.) odhalili experti sedem rôznych mailingových kampaní, ktoré vyzerali ako ponuka z populárnej platformy na rezerváciu leteniek či ubytovania. Tri z nich ponúkali letenky zadarmo výmenou za vyplnenie krátkeho on-line dotazníka a zdieľania linku s ostatnými. Po prvých troch otázkach boli používatelia vyzvaní, aby zadali svoje telefónne číslo, ktoré podvodníci prihlásili na odber platených mobilných služieb. 

Koncom apríla až koncom mája odborníci odhalili až 7.917 phishingových útokov, ktoré sa tvárili ako obľúbené portály na rezerváciu ubytovania (Airbnb). Podvodníci napríklad vytvorili phishingovú stránku, ktorá sa do najmenších detailov podobala na legitímnu platformu a obetiam ponúkali lacné ubytovanie v centre mesta s dobrými recenziami. Len čo obeť rezerváciu potvrdila a previedla peniaze, podvodníci aj ponuka zmizli. Koniec jari a začiatok leta je obľúbené obdobie pre scammerov, ktorí útočia na ľudí, ktorí hľadajú výhodnú ponuku či last minute zájazd. Nielenže sú podvodné stránky a ponuky čoraz presvedčivejšie, ale stále viac ľudí využíva na rezerváciu letenky či ubytovania svoj smartfón, kde je ťažšie odhaliť falošný link. Tieto dva trendy vystavujú ľudí väčšiemu riziku, že sa stanú obeťou tohto typu útoku. Vyzývame ľudí, aby na rezerváciu cestovných lístkov a ubytovania používali iba legitímne webové stránky a aby sa ubezpečili, že používajú bezpečnostné riešenie so silným filtrom proti spamu a phishingu, ktorý odhalí podvodníkov skôr, ako sa k vám stihnú vôbec dostať", radí bezpečnostný expert Andrej Kostin.

Bankrot: Nový slovenský rekord

V máji t.r. zbankrotovalo 1.558 obyvateľov Slovenska. Historicky ide o najväčší počet osobných bankrotov v jednom mesiaci. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau v medziročnom porovnaní (1.390 osobných bankrotov, máj 2018) to predstavuje nárast o vyše 12 % a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (1.350 osobných bankrotov, apríl 2019) ich počet v máji 2019 vzrástol o 15,41 %.

V máji bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji – 327, najmenej v Trnavskom kraji - 111. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v máji 2019 ich pripadalo na mužov 955 (61,30 % z ich celkového počtu) a na ženy 603 (38,70 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,04 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 24,58 % a päťdesiatnici s podielom 24,45 %.
Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca mája 2019 zbankrotovalo 28.458 obyvateľov Slovenskej republiky.

„Doposiaľ historicky najvyšší počet osobných bankrotov z decembra 2018, kedy súdy vydali 1.415 rozhodnutí o oddlžení obyvateľov, bol prekonaný po piatich mesiacoch. V medziročnom porovnaní boli počty osobných bankrotov v každom mesiaci tohto roka vyššie a od začiatku tohto roka do konca mája zbankrotovalo už viac ľudí, ako v celom prvom polroku minulého roka. Môžeme tak predpokladať, že tento rok bude atakovať alebo aj prekročí hranicu 15.000 osobných bankrotov", dodala analytička Jana Marková.

Kry-sa!: Informácie o kybernetických hrozbách

Napriek tomu, že povedomie o kybernetických hrozbách podľa Eurostatu postupne narastá aj na Slovensku, ľudia nedokážu dostatočne pružne reagovať na rýchlosť vývoja technológií či samotných hrozieb. Ohrozené sú všetky vekové skupiny, ale najzraniteľnejšie sú práve deti a seniori. V profesionálnej sfére sú to zas neziskové organizácie či malé podniky, ktoré v porovnaní s veľkými korporáciami nemajú dostatočné finančné a personálne kapacity na adekvátne zabezpečenie svojich IT sietí.

Jednou z najväčších výziev v oblasti kyberbezpečnosti Slovenska je nedostatočná informovanosť verejnosti. Práve s touto výzvou sa popasuje projekt Kry-sa! Jeho základnou platformou bude webstránka www.kry-sa.sk, ktorá má slúžiť ako primárny informačný zdroj s informáciami o rizikách a hrozbách, ktoré sú spojené s využívaním internetu a digitálnych technológií, ako aj tipy, ako sa chrániť a poradňu pre obete kyberzločinu. Súčasťou projektu budú aj nadväzujúce vzdelávacie aktivity na školách, školenia, workshopy či webináre pre malé podniky a organizácie vedené skúsenými expertmi z oblasti kyberbezpečnosti realizované počas celého roka. Ambíciou projektu je iniciovať verejný dialóg o potrebe zmeny vo vzdelávacom procese a tiež v prístupe spoločnosti ako takej pri riešení bezpečnostných otázok, ktoré ovplyvňujú naše digitálne životy.

Hekeri v súčasnosti dokážu denne ukradnúť v priemere až päť miliónov rôznych údajov z globálneho pohľadu, pričom až 75 % z nich sa zameriava na osobné údaje jednotlivcov a zneužitie ich identity. Čo sa týka Slovenska, až 26,5 % všetkých incidentov, ktoré používatelia nahlásili v roku 2017 vládnej kyberbezpečnostnej jednotke CSIRT.sk, tvorilo podvodné získavanie informácií známe ako phishing.streda 5. júna 2019

Novinka: Merač uhlíkovej stopy

Prevádzkovateľom dátových centier merač (CAM) takmer v reálnom čase vypočítava skóre z uhlíkovej stopy a spotreby energie a poskytne odporúčania, ako uhlíkovú stopu obmedziť. Uhlíkové skóre sa vypočítava na základe telemetrických dát zasielaných prostredníctvom technológie aktívnej podpory. Cieľom je podporiť znižovanie spotreby elektrickej energie a inšpirovať vznik odporúčaných postupov v odvetví. 

Väčšina súčasných dátových centier sa napája z distribučnej siete pripojenej na rôzne energetické zdroje vrátane uhoľných, jadrových alebo veterných elektrární. CAM sa môže využiť na vyčíslenie hustoty virtuálnych strojov a na získanie odporúčaní, či je možné hustotu virtualizácie zvýšiť a znížiť tak spotrebu energie aj emisie CO2. Merač zákazníkom tiež umožní analyzovať spotrebu elektrickej energie takmer v reálnom čase a zistiť, koľko by mali zakúpiť emisných kvót, prípadne na aké denné obdobie presunúť vykonávanie úloh, aby vo väčšej miere využívali energiu z obnoviteľných zdrojov. Na základe týchto informácií sa môžu rozhodnúť, či budú nakupovať energiu z udržateľnejších zdrojov. „Stúpajúci závislosť na technológiách, ako mobilita alebo cloud computing, vedie k výraznému rastu spotreby energie na prevádzku a chladenie dátových centier. Podniky, ktoré chcú znižovať svoj vplyv na životné prostredie, potrebujú vyhodnocovať svoj podiel na klimatických zmenách a zavádzať produkty a služby, ktoré im pomôžu automatizovať a optimalizovať procesy a tým znižovať spotrebu", dodal Ray O'Farrell. 

Medzi ďalšie schopnosti merače CAM bude patriť dynamický výpočet spotreby takmer v reálnom čase podľa typov CPU, výpočet spotreby sledovaných systémov a výpočet uhlíkovej stopy podľa spotreby dátového centra v danej zemepisnej lokalite. Cieľom produktu je tiež pomôcť zákazníkom nastaviť najlepšie postupy a zaviesť štandardy pre znižovanie spotreby energie v dátových centrách smerom k „zelenému IT". 

Elektromobilita: Podpora rozvoja

Na podporu elektromobility zavádza novela zákona o energetickej hospodárnosti budov povinnosť pre vlastníka novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, vybaviť ju nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia. Dôvodom jej spracovania je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie (EÚ) 2018/844 z mája 2018 do slovenského práva v pôsobnosti ministerstva.

Podľa návrhu novely tak musí mať každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami od 1. januára 2025 najmenej jednu nabíjaciu stanicu elektrických vozidiel. Požiadavka v súvislosti s elektromobilitou sa nevzťahuje na budovy, pri ktorých žiadosť o stavebné povolenie alebo žiadosť o povolenie zmeny stavby je podaná do 10. marca 2021, ďalej sú to významne obnovované existujúce budovy, ak náklady na nabíjacie stanice a infraštruktúru vedenia presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.
 
Právna norma zavádza tiež novú definíciu systému automatizácie a riadenia budovy, rozširuje požiadavku na obsah dlhodobej stratégie obnovy fondu budov. Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova a významná obnova jej technického zariadenia, ktorou sa dosiahne zatriedenie do energetickej triedy požadovanej pre kategóriu budovy, pri ktorej sa zohľadní ekonomický životný cyklus jednotlivých prvkov budovy. Významnou obnovou technického zariadenia budovy je obnova technického systému budovy, ktorej investičné náklady sú vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie nového porovnateľného technického zariadenia budovy. Novela sa podrobne venuje obsahu stratégie obnovy budovy. Jej cieľom je dosiahnuť do roku 2050 vysoko energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov a uľahčiť transformáciu existujúcich bytových budov a nebytových budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie.

MDV SR má na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určovať systémové požiadavky na celkovú energetickú hospodárnosť, správne zabudovanie a primerané dimenzovanie, nastavenie a reguláciu technických systémov budov, ktoré sú zabudované v existujúcich budovách. Zmeny v zákone o energetickej hospodárnosti budov sa majú dotknúť aj realitného trhu. Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát, uviesť aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. To platí aj na predaj alebo prenájom s využitím služieb realitnej kancelárie, ktorej zverejnená ponuka musí obsahovať takýto údaj. Účinnosť návrhu zákona je navrhnutá k 10. marcu 2020.

Radíme: Ako vybudovať úspešný e-shop

Najnovší E-shopper barometer 2018 zisťoval, čo zákazníci internetových obchodov skutočne chcú. A chcú svoj tovar ihneď – až 92 % žiada doručenie do 24 hodín. Dnes už takmer každý desiaty nákup (9,4 %) robia Slováci na internete. Podľa prieskumu však ich podiel na celkových nákupoch stále rastie a blíži sa európskemu priemeru (11,5 %). 

O priazeň on-line zákazníkov dnes iba na Slovensku bojuje už viac ako 11-tisíc internetových obchodov, pričom konkurencia sa neustále zvyšuje. Dlhodobý úspech však dosiahnu iba tí, ktorí reagujú na rýchly vývoj a potreby svojich zákazníkov.
1. BUĎTE MOBILNÍ, PREDÁVAJTE CEZ APLIKÁCIE
Mať kvalitnú internetovú stránku dnes už nestačí. Stále viac zákazníkov totiž na nakupovanie využíva smartfón. Na internetové nákupy ho využíva až 53 % slovenských zákazníkov a vyrovnali sa tak už aj laptopom. Najčastejšie pritom po mobile siahnu pravidelní zákazníci internetových obchodov (63 %) a mileniáli, čiže mladí ľudia do 35 rokov (66 %). E-shop bez optimalizácie pre mobilné zariadenia, či aplikácie sa tak môže onedlho vytratiť z hľadáčika tej najzaujímavejšej skupiny zákazníkov. Zaujímavosťou je, že už 13 % Slovákov nakupuje cez mobilné aplikácie e-shopov. Tie ponúkajú prehľadnejšie menu, čo robí nákupný proces pohodlnejším. Je predpoklad, že podiel nákupov realizovaných cez aplikácie bude ďalej rásť.

2. DIVERZITA PLATIEB
Umožňujete platiť zákazníkom iba bankovým prevodom, aby ste ušetrili na poplatkoch bankám a agregátorom platieb? Robíte chybu, ktorá vás môže stáť množstvo zákazníkov. Napriek tomu, že tento spôsob platieb stále využíva viac ako tretina zákazníkov (38%), jeho obľuba klesá – ľudia chcú svoj tovar hneď, a preto aj platia hneď (alebo až úplne na konci – na dobierku). Zákazníci slovenských e-shopov platia radi kartou (45 %), alebo využívajú digitálne peňaženky typu Paypal (29 %). Napriek rozvoju on-line platieb „doba kešu“ v slovenskom e-commerce stále trvá – dvaja z troch zákazníkov stále preferujú platbu v hotovosti pri doručení (65 %).
3. NEPODCEŇUJTE SKLADOVÉ ZÁSOBY
Slováci už dnes nechcú čakať. A preto sa skladové zásoby stávajú kľúčovými už aj pri
e-shopoch. Síce viažu veľa prostriedkov, a to najmä pri menších internetových obchodoch môže spôsobovať komplikácie s cashflowom, zákazníci ich ale vyžadujú. Podľa prieskumu E-shopper barometer však takmer tretina (31 %) potenciálnych zákazníkov v internetovom obchode nenakúpi, ak nemá požadovaný tovar na sklade. Štvrtina zákazníkov bude tiež hľadať konkurenčnú ponuku, ak sa im zdá čas dodania tovaru príliš dlhý. Ak chce byť e-shop dlhodobo úspešný, bez skladových zásob to nepôjde. Možným riešením problému je výraznejšie naskladnenie aspoň najpredávanejších produktov.
4. VARIABILITA V DORUČOVANÍ
Širšie alternatívy spôsobov dopravy a rýchlosť doručenia sú tiež veľmi dôležité. Viac ako polovica zákazníkov využíva pri nákupoch na doručenie viacero miest, podľa aktuálnej potreby. Doručenie na domácu adresu využíva drvivá väčšina ľudí, až 82 %. Pre tretinu (38 %) je riešenie vyzdvihnúť si balík na pošte a pätina (19%) si necháva tovar poslať do práce, či do odberného miesta. Podľa prieskumu až 92 % ľudí vyžaduje doručenie tovaru na druhý deň od objednania. Takmer rovnako dôležité je pre zákazníkov možnosť zmeny času a spôsobu doručenia. Až pre dve tretiny Slovákov je dôležité vedieť ešte pred nákupom, ktorá kuriérska spoločnosť im tovar doručí. Dôvodom je podľa nich najmä zvýšenie komfortu, ale aj možnosť výberu doručovateľa, ktorý poskytuje kvalitné služby.
5. POČÚVAJTE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV
Zlé správy sa šíria rýchlo a nespokojní zákazníci sa o svoju negatívnu skúsenosť podelia. Zlé recenzie vás však môžu pripraviť až o polovicu zákazníkov. Negatívne názory na sociálnych sieťach sú podľa prieskumu bariérou až pre 45 % zákazníkov. E-shop by preto nemal zanedbávať starostlivosť o svojich zákazníkov a podceňovať komunikáciu na sociálnych sieťach. Podľa prieskumu sú Slováci verní zákazníci a radi nakupujú na stránkach, s ktorými už majú skúsenosť. Pre štyroch z piatich (82 %) slovenských on-line nakupujúcich je samozrejmosťou nakupovať v internetových obchodoch, s ktorými majú skúsenosť. Najvernejší zákazníci sú pritom mileniáli. Rastie tiež počet ľudí, ktorí pred nákupom už tovar vyhľadávajú priamo na svojej obľúbenej stránke, a nie cez vyhľadávače či cenové porovnávače. Podľa posledného prieskumu to je už viac ako polovica zákazníkov.

Medzinárodný prieskum E-shopper barometer 2018 bol realizovaný na vzorke 24.328 respondentov z 21 európskych krajín a Ruska starších ako 18 rokov. Zo Slovenska bolo zastúpených 1.013 respondentov.

utorok 4. júna 2019

Aktuálne: Slováci plánujú minúť viac peňazí

Viac než polovica Slovákov v tomto roku plánuje investovať do cestovania a oddychu (55 %). Stále pretrváva tiež záujem o zlepšovanie kvality bývania a takmer tri štvrtiny Slovákov chcú minúť viac na domáce spotrebiče či nábytok, ale aj rekonštrukciu domácnosti.

V ochote míňať sa Slováci umiestnili na prvom mieste rebríčka. S odstupom 10 % nasledujú Rumuni (63 %), Bulhari (62 %) a Česi (60 %). Naopak, na konci rebríčka sú Dáni (26 %) a Maďari (21 %). Slovensko je v porovnaní s priemerom Európy najrýchlejšie rastúcou krajinou. Vnímanie kúpnej sily obyvateľov Slovenska vzrástlo až o 6 % na 35 %, pričom európsky priemer zaznamenal pokles o jedno percento na 23 %.
Kvantitatívny spotrebiteľský prieskum L’Observatoire Cetelem zameraný na lokálnu spotrebu uskutočnila spoločnosť Harris Interactive od 27. novembra do 10. decembra 2018 na vzorke 13.800 ľudí vo veku 18 až 75 rokov v 17 krajinách. Zatiaľčo najviac ľudí v EÚ považuje za lokálny produkt ten, ktorý bol vyrobený v ich regióne, 31 % vyrobený v ich krajine a len 5 % v EÚ, na Slovensku je pojem lokálny produkt vnímaný širšie. Až 22 % uviedlo, že musí byť vyrobený v regióne, 44 % vo vlastnej krajine a až 34 % v Európskej únii. Pokiaľ ide o motiváciu, prečo ľudia uprednostňujú lokálne produkty, v Európe sa vytvorili dve veľké skupiny. Pre západnú Európu (s výnimkou Španielska a Portugalska) je to väčšinovo spôsob ochrany životného prostredia, pre východnú Európu vrátane Slovenska zasa prejav vlastenectva. Obyvatelia Slovenska sú ochotnejší zaplatiť za lokálny produkt viac ako priemerný Európan (SR 68 %, priemer EÚ 61 %). 


EU: Ocenenie Natura 2000 za rok 2020

Európska komisia otvorily piaty ročník ocenenia Natura 2000, ktorým sa vyzdvihujú výnimočné úspechy v oblasti ochrany prírody súvisiace s chránenými oblasťami sústavy Natura 2000 EÚ.

Komisár Európskej únie (EÚ) pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo uviedol: „Z nedávnej správy IPBES je zrejmé, že strata biodiverzity postupuje nevídaným tempom a narušuje schopnosť prírody udržiavať život na Zemi. Chránené prírodné oblasti, ako je sústava Natura 2000 EÚ, zohrávajú zásadnú úlohu pri zabraňovaní strate biodiverzity v EÚ. Faktom je, že prostredníctvom zacieleného úsilia v oblasti ochrany prírody a vykonávania smerníc EÚ v oblasti prírody možno obnoviť druhy a biotopy. Všetkých, ktorí sú hrdí na svoj úspech v súvislosti so sústavou Natura 2000, povzbudzujem, aby poslali prihlášku. Ochrana planéty je spoločné úsilie, no aj napriek tomu chceme odmeniť vašu individuálnu excelentnosť.“

O ocenenie sa môže uchádzať akákoľvek organizácia alebo osoba zapojená do sústavy Natura 2000 vrátane verejných a miestnych orgánov, podnikov, MVO, vlastníkov pozemkov, vzdelávacích inštitúcií a jednotlivcov. Obdobie na podávanie prihlášok trvá do 30. septembra t.r. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční okolo 21. mája 2020 pri príležitosti dňa Natura 2000 v nasledujúcom roku. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách: ochrana prírody; sociálno-hospodárske prínosy; komunikácia; zosúladenie záujmov/názorov a cezhraničná spolupráca a vytváranie sietí, plus ocenenie občanov EÚ. Ocenenie občanov, ktoré bolo zavedené v roku 2015, dáva širokej verejnosti možnosť hlasovať za obľúbený projekt. V rokoch 2015 až 2018 bolo zaslaných 100.000 hlasov.

V štyroch predchádzajúcich ročníkoch bolo do súťaže o ocenenie Natura 2000 zaslaných 419 prihlášok, nominovaných 94 finalistov a vyhlásených 23 hrdých víťazov. Podľa predchádzajúcej víťazky MVO Callisto z Grécka, ktorá v roku 2018 získala ocenenie v kategórii zosúladenie záujmov, jej ocenenie prinieslo výrazne vyššiu pozornosť miestnych a vnútroštátnych médií a pridružený záujem verejnosti a subjektov s rozhodovacou právomocou. Viedlo to k väčším možnostiam získavania finančných prostriedkov a malo to pozitívny vplyv pri dosahovaní cieľov organizácie v oblasti prírody.

Radíme: Prepichnutá či poškodená pneumatika

Prostriedky na opravu alebo výmenu kolesa patria spolu s výstražným trojuholníkom, autolekárničkou a reflexnou vestou k povinnej výbave každého automobilu. Je viacero spôsobov, ako bezpečne opraviť alebo vymeniť pneumatiku s defektom. Výsledok môže ovplyvniť ďalšie používanie pneumatiky. 

Vždy je však dôležité dodržiavať postupy, ktoré zaistia bezpečnosť vodiča aj posádky. „Keď zistíte, že s vašou pneumatikou niečo nie je v poriadku, vyhľadajte bezpečné miesto, vypnite motor a zatiahnite ručnú brzdu. Pred vystúpením z auta si nezabudnite obliecť reflexnú vestu a rozložiť výstražný trojuholník. Podľa zákona o cestnej premávke je vodič povinný umiestniť trojuholník na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli - vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Jazda s prázdnou pneumatikou je veľmi nebezpečná, hlavne pri vysokých rýchlostiach. Môže mať za následok vážne nehody. Okrem toho dochádza pri jazde na podhustenej pneumatike po určitej dobe k jej nenávratnému poškodeniu“, popisuje situáciu na vozovke Aleš Langer.

Overená klasika - rezervná pneumatika sa považuje sa za najznámejšie riešenie. Rezervné koleso môže byť plnohodnotné, alebo dojazdové. Dojazdové koleso neumožňuje jazdiť viac ako maximálnou rýchlosťou 80 km/h. Ak yvmeníte pneumatiku v zime a použije sa rezerva, treba mať na mysli, že ide o letnú verziu. Tomu musí vodič prispôsobiť štýl jazdy. Výmena kolesa patrí medzi najšpinavší, najdlhšie trvajúci a najpracnejší spôsob, akým sa dá defekt vyriešiť. No ak je defekt väčší ako 6 mm, inú možnosť nemáte. Po nasadení rezervy netreba zabudnúť na kontrolu tlaku v pneumatike. Keďže sa v aute môže voziť niekoľko rokov, pravdepodobne ju bude treba dofúkať. Minuloročný prieskum agentúry STEM / MARK, zadaný spoločnosťou Continental Barum (v období 7. - 14. 9. 2018 na vzorke 500 slovenských vodičov starajúcich sa o výmenu pneumatík na svojom aute) ukázal, že až 65 % opýtaných vodičov nemá na svojom vozidle monitoring tlaku v pneumatikách. Myslite na pravidelnú kontrolu. Len okolo 36 % vodičov kontroluje tlak pravidelne a necelých 10% len v prípade výmeny pneumatík, alebo po defekte. Poškodenú pneumatiku vedia vo väčšine prípadov kvalitné pneuservisy opraviť, dá sa teda aj naďalej používať. Keď nie je oprava pneumatiky možná, sú k dispozícii rôzne garančné služby. 

Niekedy mali všetky autá v základnej výbave rezervu zväčša v kufri. Dnes sa snažia výrobcovia áut hľadať skladnejšie a jednoduchšie riešenie, vďaka ktorému nie je potrebné koleso meniť. Veľmi obľúbené sú špeciálne spreje a lepiace sady. Na väčšie defekty slúži sada, ktorá zvládne defekt až do priemeru 6 mm. S opravenou pneumatikou je možné prejsť až 200 km maximálnou rýchlosťou 80 km/h. Sada na opravu plášťov je plnohodnotnou náhradou rezervy, je však len dočasným riešením. Následná návšteva pneuservisu je nevyhnutná. Set nie je možné použiť v prípadoch, ak bola pneumatika zničená v dôsledku jazdy s nedostatočne nahustenou pneumatikou, keď nie je poškodenie viditeľné na dezéne, ani pri poškodení bočnice. Pred použitím setu si pozorne prečítajte návod na použitie a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny. 

Na malé defekty stačí sprej bez potreby demontáže kolesa. Aplikácia je veľmi jednoduchá, stačí podísť autom tak, aby bol defekt otočený smerom dolu a vyčistiť trhlinu. Následne je potrebné pretrepať sprej, pripevniť ho na ventil kolesa a vhnať pomocou stlačeného vzduchu špeciálnu tekutinu. Tá natečie do praskliny a utesní ju. Po aplikácii je potrebné ju nechať 20-30 minút zaschnúť a až potom je možné koleso dofúkať. Táto oprava je síce jednoduchá, no týmto spôsobom sa dajú opraviť defekty veľké 2-3 mm. Tiež je dôležité riadiť sa inštrukciami od výrobcu, ktorý uvádza, akou rýchlosťou je povolené s takto opravenou pneumatikou jazdiť. Po použití spreja musí vodič vyhľadať v čo najkratšej dobe pneuservis. Tento spôsob dočasnej opravy mechanici v pneuservisoch príliš neobľubujú, lebo následná oprava takejto pneumatiky je náročnejšia.

Špeciálne technológie prinášajú alternatívy, ktoré umožňujú jazdu s defektom a bezpečný dojazd do cieľa bez potreby opravy. Pri nich je však povinné, alebo aspoň odporúčané, mať systém sledovania tlaku v pneumatikách.

Na výmenu defektu je vo väčšine prípadov potrebné mať určité schopnosti a bez špinavých rúk sa to nezaobíde. Opravné sady taktiež nemusia stačiť na dojazd do cieľovej destinácie a ich použitie môže predražiť následnú opravu pneumatiky odborníkom. Riešením môže byť aj zavolať asistenčnú službu, ktorá problém rýchlo vyrieši. Balíky asistenčných služieb sú spravidla súčasťou povinného zmluvného poistenia, avšak zväčša zahŕňajú len základnú asistenciu v prípade nehody − opravu vozidla na mieste a zabezpečenie odtiahnutia.

pondelok 3. júna 2019

Trend: K byrokraci prispievame všetci

Za jednu z hlavných príčin, prečo je to tak aj na Slovensku, Lucie Schweizer považuje doslova bezúčelné a gramatické výklady zákona.

Ak je interpretácia právnych noriem príslušnými orgánmi či súdmi vytrhnutá z kontextu a nesleduje pôvodný účel, potom aj implementácia compliance programov a legislatívnych povinností na strane súkromného sektora je bez účelu. „Častokrát je to kvôli nezmysleným požiadavkám, ktoré sa od firiem vyžadujú, nehovoriac o kvalite samotných právnych noriem“, dopĺňa Lucie Schweizer. Firmy potom vydávajú stovky interných predpisov a ich priebežných aktualizácií, aby boli v súlade so súčasnou legislatívou a jej aplikáciou. Legislatívci následne reagujú na ďalší vývoj a tvoria ďalšie úpravy, ktorými len „utužujú“ byrokraciu. Na to opätovne reaguje súkromný sektor implementovaním nových predpisov. „To je jedna stránka veci. Tou druhou sú dôsledky. Z vnútorného prostredia firmy sú dôsledky najmä o tom, že zamestnanci nie sú ochotní naozaj poznať a spoznávať pravidlá, alebo ich dodržiavať, prípadne je u nich tendencia marginalizovať vzniknuté porušenia. Dôsledky to má aj pre kontrolné orgány. Ak majú pri výkone kontroly prechádzať stovky predpisov, riešiť porušenia, vykladať normy, podľa ktorých má firma postupovať a rozhodovať ešte o sankciách, tak účel normy sa v takto preexponovanom prostredí bohužiaľ úplne stratí“, zdôvodňuje Lucie Schweizer.

Na záver Lucie Schweizer zhodnotila, že absolútnou povinnosťou všetkých compliance manažérov je, aby začali zavádzať do života firmy také compliance, ktoré bude naozaj efektívne. A je absolútnou povinnosťou kontrolných orgánov aj súdov hľadať vždy ten správny účel, na ktorý firma predpis vytvorila a iba v súlade s účelom môžu ďalej normu posudzovať a sankcionovať jej prípadné porušenia.

EU: Voľný tok iných ako osobných údajov

Európska komisia vydala nové usmernenia týkajúce sa vzájomného vzťahu medzi voľným tokom iných ako osobných údajov a pravidlami Európskej únie (EÚ) na ochranu údajov.

Nové nariadenie o voľnom toku iných ako osobných údajov, ktoré je súčasťou stratégie pre digitálny jednotný trh a ktoré sa začalo uplatňovať v členských štátoch, umožní uchovávať a spracúvať údaje kdekoľvek v EÚ bez neodôvodnených obmedzení. Cieľom je pomôcť používateľom – predovšetkým malým a stredným podnikom (MSP) – pochopiť vzájomný vzťah medzi týmito novými pravidlami a všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) – najmä v prípadoch, keď súbory údajov pozostávajú z osobných a iných ako osobných údajov.

Podpredseda pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip uviedol: „Predpokladá sa, že do roku 2025 bude dátové hospodárstvo 27 členských štátov EÚ tvoriť 5,4 % jej HDP, čo zodpovedá 544 miliardám eur. Tento obrovský potenciál je však obmedzený, ak sa údaje nemôžu voľne pohybovať. Ak odstránime nútené obmedzenia týkajúce sa lokalizácie údajov, tieto údaje a súvisiace príležitosti bude môcť maximálne využívať viac ľudí a podnikov. Dnešné usmernenia by mali v plnom rozsahu objasniť, aký je vzájomný vzťah voľného toku iných ako osobných údajov a našich prísnych pravidiel na ochranu osobných údajov.“

Spolu so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa začalo uplatňovať pred rokom, vytvára nové nariadenie stabilné právne a podnikateľské prostredie v oblasti spracúvania údajov. Novým nariadením sa zamedzuje, aby členské štáty EÚ zavádzali právne predpisy, ktoré by neodôvodnene vyžadovali, aby sa údaje uchovávali výlučne na území daného štátu. Ide o prvý právny predpis tohto druhu na svete. Nové pravidlá zvyšujú právnu istotu a dôveru podnikov a vďaka nim budú môcť MSP a začínajúce podniky vyvíjať nové inovatívne služby, využívať najvýhodnejšie služby spracúvania údajov na vnútornom trhu a rozširovať svoje podnikanie do zahraničia.

Usmernenia obsahujú praktické príklady, ako by sa mali pravidlá uplatňovať v prípade, že podnik spracúva súbory údajov pozostávajúce z osobných a iných ako osobných údajov. Takisto sa v nich vysvetľujú pojmy osobné a iné ako osobné údaje, ako aj pojem zmiešaný súbor údajov, uvádzajú zásady voľného pohybu údajov a stanovuje zamedzenie požiadaviek týkajúcich sa lokalizácie údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Usmernenia sa zaoberajú koncepciou prenosnosti údajov podľa nariadenia o voľnom toku iných ako osobných údajov. Takisto obsahujú požiadavky v oblasti samoregulácie stanovené v oboch uvedených nariadeniach.

Svetový deň bez tabaku: Nech je fajčenie minulosťou

Každý rok na následky požívania tabaku vo svete zomrie viac než sedem miliónov ľudí. Je to jeden z hlavných dôvodov, prečo Európska únia (EÚ) a jej členské štáty aktívne podporujú celosvetovú dohodu v oblasti zdravia, konkrétne Rámcový dohovor o kontrole tabaku od Svetovej zdravotníckej organizácie.

Konzumácia tabaku je zďaleka najväčším zdravotným rizikom, ktorému sa dá vyhnúť a zároveň najčastejšou príčinou predčasných úmrtí v EÚ, ktorá má na svedomí takmer 700.000 úmrtí ročne. Nie je to len obyčajné číslo, pretože ide o našich rodinných príslušníkov, priateľov či kolegov. Znepokojuje ma najmä fakt, že medzi mládežou sa rozmáha vaping (vdychovanie vodnej pary) a rôzne nové produkty, ako napríklad zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac predávajú na základe zavádzajúcich tvrdení. Fajčí 29 % mladých Európanov vo veku 15 – 24 rokov. Koľkí z nich používajú tieto alternatívne produkty, ktoré poškodzujú mladé pľúca?

Dňa 20. mája t.r. začal fungovať jeden z kľúčových prvkov v boji EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s tabakovými výrobkami – európske systémy sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky. Spotrebitelia tak čoskoro na baleniach nájdu nové označenia sledovateľnosti, ako aj požadované bezpečnostné prvky. Označenia sledovateľnosti umožnia vnútroštátnym orgánom vyhľadávať a sledovať pohyby tabakových balení v rámci legálneho dodávateľského reťazca v EÚ. Na základe bezpečnostných prvkov budú môcť verejné orgány a občania takisto zistiť, či je tabakový výrobok na trhu pravý alebo nelegálny.

Systém sledovateľnosti a bezpečnostných prvkov pre tabakové výrobky dopĺňa ďalšie kľúčové opatrenia, ktoré EÚ prijala na boj proti požívaniu tabaku, akým je regulácia tabakových výrobkov, obmedzenie cezhraničnej reklamy na tieto výrobky, ich propagácie a sponzorstva, podpora členských štátov pri vytváraní prostredia bez dymu a regulácia daní z tabakových výrobkov. Na baleniach tabakových výrobkov sa v súčasnosti nachádzajú veľké grafické zdravotné varovania. Takisto sú zakázané propagačné a zavádzajúce prvky, zaviedla sa prísnejšia reguláciu zložiek tabakových výrobkov vrátane zákazu výrobkov s príchuťami, ktorý začne platiť 20. mája 2020 a prijal sa prvý regulačný rámec pre elektronické cigarety. Niektoré krajiny EÚ idú ešte ďalej a zavádzajú neutrálne balenia. Niekoľko ďalších krajín sa takisto vydáva touto cestou. Všetky požiadavky stanovené v smernici o tabakových výrobkoch, a to aj pokiaľ ide o zriadenie systému podávania správ o výrobkoch a poradnej skupiny, ktorá sa zaoberá príchuťami, boli včas splnené.

Spoločným cieľom všetkých týchto opatrení je pomôcť fajčiarom, aby prestali fajčiť, resp. pomôcť ľuďom, aby fajčiť vôbec nezačali. Keďže 93 % fajčiarov začne fajčiť pred dovŕšením veku 26 rokov, zameriavame sa najmä na prevenciu u mladých ľudí. Fajčenie ako rizikový faktor súvisiaci so životným štýlom zvyšuje pravdepodobnosť rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení. Priamo znižuje kvalitu života a očakávanú dĺžku života občanov, má negatívny vplyv na štátne systémy zdravotnej a sociálnej starostlivosti a ohrozuje aj budúcu pracovnú silu.

Z vyhlásenia eurokomisára pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenisa Andriukaitisa