piatok 21. apríla 2017

e-Dáta: Fotky v smartfóne si ceníme len na necelých 11 eur
Viacerí respondenti považujú digitálne spomienky za nenahraditeľné. Vyše dve pätiny (45%) z nich by nevymenili svoje fotky a videá z dovoleniek, a nepochybne ani spomienky pripomínajúce pokroky ich detí (44%) alebo seba v pre nich jedinečných situáciách (40%).

V rámci prieskumu Kaspersky Lab sa respondenti zo 17 krajín jednoznačne zhodli, že zdravotné problémy rodinných príslušníkov patria k najstresovejším situáciám. Strata alebo krádež digitálneho zariadenia (tabletu alebo smartfónu) sa umiestnila hneď na druhom mieste, ako tretia nasleduje obava zo strany digitálnych spomienok (fotiek). Nepríjemnosti spôsobené autonehodou, rozchod s partnerom, hádka s blízkymi a smútok z choroby zvieracieho miláčika zarezonovali v prieskume až na nižších pozíciách.

Na druhej strane experiment mediálnych psychológov z Univerzity vo Würzburgu priniesol protichodné výsledky. Napriek proklamovanému vzťahu ľudí k osobným dátam, ak by mali možnosť predať ich, vypýtali by si prekvapivo nízku cenu. Najvyššou sumou ocenili finančné a platobné dáta (v priemere 13,33 eur). Za kontaktné údaje by si vypýtali 11,80 eur v priemere, pričom za fotografie zo svojho digitálneho zariadenia by im stačilo v priemere len 10,37 eur. Ďalším prekvapivým zistením bolo, že keď boli respondentom ponúknuté uvedené sumy za úplné vymazanie dát, ako prvé padli „za obeť“ práve najcennejšie spomienky. K najčastejšie označeným patrili fotografie rodiny a priateľov, osobná dokumentácia, ako aj vlastné fotografie samotných účastníkov výskumu. 
Upozorňujeme: Colné konania už len elektronicky
Od 1. mája 2017 sa zavádza povinná elektronická komunikáciá pri podávaní colných vyhlásení pri dovoze tovaru z tretích štátov v štandardnom postupe (e-dovoz). Po tomto termíne prijme Colný úrad Nitra na pobočkách v Topolčanoch, Komárne, Nitre, Nových Zámkoch a Leviciach dovozné colné vyhlásenie v listinnej podobe len v prípade nefunkčnosti systému v tzv. havarijnom postupe.

Informačný systém e-dovoz bude umožňovať viaceré funkcionality, napr. automatizované uvoľnenie záruky, predkladanie elektronických príloh k colným vyhláseniam (faktúry, nákladné listy a podobne). Zavedením e-dovozu sa rozširuje možnosť elektronickej komunikácie na všetky oblasti – tranzit, vývoz, predbežné colné vyhlásenia aj dovoz. Jednou z hlavných podmienok je registrácia do Centrálneho elektronického priečinka. Obchodníci, ktorí využívajú elektronické colné konanie vo vývoze a tranzite a pri predkladaní predbežných colných vyhlásení, nemusia prechádzať opätovnou registráciou.

Na elektronickú komunikáciu sa musia pripraviť aj držitelia povolení, ktorí vykonávajú colné konanie v tzv. zjednodušenom postupe, pri ktorom tovar nie je fyzicky prepravovaný na colný úrad, ale colné konanie prebieha priamo v priestoroch hospodárskeho subjektu. Termíny zavedenia elektronickej komunikácie pri podávaní colných vyhlásení, ako aj všetky potrebné informácie k jej realizácii sú uvedené na www.cep.financnasprava.sk/cep/portw/cep.ui.cms/.
Radíme: Ako si vybrať práčku
Pranie by už dnes rozhodne nemalo byť komplikovanou záležitosťou. Uľahčiť nám ho majú technológie predĺžujúce životnosť spotrebiča aj samotných tkanín. Funkcií a technológií je však pomerne veľa. Záleží preto na preferenciách a osobných potrebách každého používateľa, ktoré si vyberie.

Nielen pre používateľov s ekologickým zmýšľaním je určená technológia zaručujúca úsporné pranie vďaka aktívnej pene (obohatenie zmesi pracieho prostriedku a vody o kyslík), ktorou sa aktivujú účinné látky pracieho prostriedku (enzýmy) už pri nižších teplotách. Ak ste boli zvyknutí prať na 60 °C, môžete teraz prať na 40 °C s rovnakým výsledkom. Vďaka tomu je prací cyklus ku tkanine šetrnejší a ušetríte veľké množstvo energie.

Častým problémom sú usadeniny pracieho prášku a aviváže. Pomôcť má špeciálne navrhnutá funkcia vodného oplachovania dávkovača. Spustí sa, keď sa dostane prostriedok do bubna a dávkovač prepláchne. Ďalšia špeciálna funkcia tiež pomáha odstrániť veľmi odolné škvrny napríklad od jedla, make-upu, trávy či krvi. Trvá 30 minút, zadáva sa pred zvolený program a dochádza počas nej k intenzívnemu pôsobeniu aktívnej peny na tkaninu.

Vyššiu energetickú účinnosť, menší hluk a dlhotrvajúci výkon (certifikovaná životnosť na 20 rokov) má zaručiť digitálny invertorový motor. Na tichší chod využíva magnety a spotrebováva tiež menej energie než univerzálny motor. Vďaka tomu nedochádza k mechanickému treniu a opotrebovaniu jeho súčasťou.

 

štvrtok 20. apríla 2017

Zelená domácnostiam: Poukážky v hodnote 1 milión EUR
V 7. kole projektu budú poukážky zaslané 339 domácnostiam, ktoré žiadali o príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov. Z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov.

Záujem o príspevky na fotovoltiku prekročil vyčlenenú čiastku o 10% krátko pred 6 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a počas prepočítavania už systém neumožňoval pokračovať v rozpísaných žiadostiach. Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry neustále pretrváva záujem zo strany domácností, a tak kolá s menšími alokáciami môžu trvať krátko, ale podľa zverejneného harmonogramu budú vyhlásiné do augusta ešte tri fotovoltické kolá.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov EUR bolo doteraz preplatených vyše 5.500 poukážok za viac ako 12 miliónov EUR. Ďalšie poukážky v hodnote takmer 6 miliónov už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.
Google: Slovenčina je jedným zo 16 jazykov, ktoré budú využívať preklad na neurónových sieťach
Až polovica obsahu na internete je v anglickom jazyku, ale iba 20% populácie angličtinu ovláda na nejakej úrovni. Strojové učenie mení od základov skoro všetky služby a projekty, na ktorých Google pracuje a práve Prekladač je skvelou ukážkou, aký pokrok sa dá vďaka nemu dosiahnuť.

Neurónový preklad poskytne výrazne lepšie výsledky než doteraz využívaný systém prekladu fráz. Je to najmä z dôvodu prekladu viet ako celku (teda nielen po kratších slovných spojeniach), ktorý je založený na dynamickom rozvoji práve strojového učenia. Vďaka tomu budú preklady presnejšie a budú sa vo väčšej miere približovať prirodzenej reči ľudí. Túto zmenu bude možné sledovať najmä pri preklade dlhších a komplikovanejších viet.

Nový neurónový preklad pre slovenčinu bude dostupný všetkým požívateľom tak v mobilnej aplikácii ako aj vo webovej verzii na stránke translate.google.sk, a tiež vo Vyhľadávači Google. Čoskoro bude dostupný aj v rámci automatického prekladu v prehliadači Chrome.

„Neurónové“ zaujímavosti:
-          neurónové siete dokážu zredukovať chyby v prekladoch o 55 – 85 % v rámci mnohých jazykových dvojíc,
-          táto novinka znamená doteraz najvýraznejšie zlepšenie a zodpovedá pokroku, ktorým strojové preklady prešli za posledných 10 rokov,
-          novinka sa týka 16 jazykov (v dvojici s angličtinou), až 10 z nich sa systém „učil“ v rámci viacjazyčných modelov.
YouTube: U Slovákov je najobľúbenejším Gogoman
Podľa prieskumu Nielsen Admosphere Slovakia sledujú internetoví používatelia na YouTube najčastejšie videoklipy, populárne sú však aj video spoty a autorské videá, ktoré zverejňujú tzv. youtuberi.

Výskumu sa zúčastnila päťstovka respondentov zo slovenskej internetovej populácie staršej ako 15 rokov. Najpopulárnejšími na YouTube sú momentálne videoklipy, ktoré aspoň občas sledujú tri štvrtiny používateľov. Na druhom mieste sú video spoty, na tie sa pozerá aspoň občas polovica ľudí. Populárnym je však aj autorské video tzv. youtuberov (aspoň občas ho sleduje 46% ľudí) – v tesnom závese s filmami, ktoré na YouTube sleduje aspoň občas 45% ľudí.

Autorské videá youtuberov bodujú najviac u najmladšej vekovej skupiny 15–24 rokov, k ich pravidelnému sledovaniu sa v danej skupine hlási viac než 40% respondentov. Táto generácia je vôbec prvá, ktorá už od raného detstva žije s technológiami a je zároveň najaktívnejšia na internete. Používatelia tzv. generácie Z naviac v podstate objavili na „svojich“ médiách to, čo tínedžerov zaujíma už niekoľko desaťročí: idoly a instantnú zábavu. Pre porovnanie: veková skupina 25–34 rokov youtuberov pravidelne sleduje iba v 16% prípadov. Toto číslo staršími skupinami ďalej len klesá.

Najznámejším a zároveň najobľúbenejším youtuberom je medzi Slovákmi aktuálne Gogoman – tvorca tzv. let’s play alebo herných videí a vlogov. Pozná ho polovica z tých, ktorí sa aspoň niekedy pozerajú na autorské videá na YouTube, za najobľúbenejšieho ho označilo 29%. Druhým najznámejším je komediálny youtuber Expl0ited (pozná ho 29% respondentov sledujúcich YouTube) a na treťom mieste je ďalší komediálny tvorca Matej Zrebný, ktorého pozná 23%. V rebríčku obľúbenosti u tých, ktorí poznajú aspoň nejakého youtubera, sa následne na druhom mieste za Gogomanem umiestnil komik Baštrng (14%) a o tretie sa delí Matej Zrebný a zábavný kanál Ahoj Slovensko – oba označilo za najobľúbenejší zhodne 12% opýtaných.
PPA: Popora pre poľnohospodárov
Záujemcovia zo Slovenska môžu začať podávať žiadosti na jednotnú platbu na plochu a platbu na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie, agroenvironmentálno-klimatické opatrenie či ekologické poľnohospodárstvo a ďalšie.

Predpokladaný termín podávania žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia (podpora na prvé zalesnenie poľnohospodárskej pôdy – len na udržanie a stratu príjmu,  platba v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok a  platba na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov)  je od 2. mája do 15. mája 2017. Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti po tomto termíne v lehote do 25 kalendárnych dní (t. j. od 16. mája do 9. júna 2017) bude oprávnená čiastka, ak by podali žiadosť včas, znížená o 1% za každý pracovný deň omeškania. Po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže žiadateľ zmeniť, resp. doplniť žiadosť najneskôr do 31. mája 2017.

Jednotlivé žiadosti sa podávajú na príslušnom regionálnom pracovisku PPA podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby, resp. sídla právnickej osoby žiadateľa.

streda 19. apríla 2017

Aktuálne: Kampaň proti sexuálnemu násiliu
„PRETOŽE HOVORÍM NIE“ je prvá kampaň na Slovensku, ktorá sa zameriava na sexuálne násilie. Najčastejšie sa terčom sexuálnych útokov stávajú dievčatá a ženy, nezabúda však ani na chlapcov a mužov. Vyzýva odmietnuť akúkoľvek podobu násilia či nátlaku vo vzťahu, k čomu sa samozrejme pripájame aj my v redakcii.


Hlavnou cieľovou skupinou kampane sú mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov, ktorí sú voči sexuálnemu násiliu veľmi zraniteľní, ale ho tiež vo veľkej miere tolerujú. Páchateľmi sexuálnych útokov sú najčastejšie partneri, bývalí partneri a blízki či vzdialení známi obete. Podľa práve spracovaného slovenského výskumu len v 12% prípadov je útočníkom úplne cudzí človek, veľká väčšina obetí páchateľa poznala, zhruba tretina s ním bola vo vzťahu. Zahraničné prieskumy ukazujú veľmi podobné čísla, napr. podľa údajov z USA až dve tretiny znásilnení mladých žien páchajú ich známi.

Posolstvom kampane je, že nie znamená za každých okolností nie a predpokladom spoločne prežívanej intimity je vzájomný súhlas. Len postoj, ktorý vylučuje akékoľvek obviňovanie obetí a hovorí, že za násilie zodpovedá výhradne páchateľ, je prevenciou sexuálneho násilia. Zároveň má kampaň posilniť mladých ľudí, aby zasiahli v prípade, že vidia hrozbu alebo samotné sexuálne násilie vo svojom okolí.

Ďalšie informácie sú na hovorimnie.sk. Ak potrebujete pomoc, alebo sa chcete poradiť, volajte na bezplatnú nonstop linku 0800 212 212. Pre viac informácií o možnostiach pomoci a podpory navštívte stránku zastavmenasilie.sk, najmä sekciu PORADŇA.
 
OP Výskum a inovácie: 17 miliónov eur pre Bratislavský kraj
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji.

Podpora je určená pre malé, stredné aj veľké podniky, pričom ich projekt má byť zameraný na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva alebo realizáciu inovačných opatrení. Musí obsahovať výskumno-vývojovú a inovačnú časť. V prípade výskumno-vývojových aktivít musí byť dosiahnutý výstup vo forme hmotného majetku (prototyp, štúdia, dokumentácia) a/alebo nehmotného majetku (oceniteľné práva, softvér, aktivované náklady na vývoj). V prípade inovačných aktivít musí byť výsledkom inovácia procesu, produktu alebo organizačná inovácia a zároveň musí byť výsledok výskumno-vývojovej časti zavedený do produkčnej praxe.

V rámci výzvy sú k dispozícii prostriedky vo výške 17 miliónov eur. Intenzita pomoci  sa pohybuje od 25% do 80% v závislosti od oprávnenej aktivity a veľkosti podniku, pričom zvýhodnené sú malé a stredné podniky. Podporené môžu byť iba projekty na území Bratislavského kraja.

Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa budú posudzovať v rámci hodnotiacich kôl. Uzávierky prvého a druhého hodnotiaceho kola sú naplánované na 30. júna 2017, resp. 31. augusta 2017. Uzávierky ďalších kôl sú naplánované na posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.

Upozorňujeme: Validácia kvalifikovaných elektronických podpisov a pečatí
Subjekty verejného sektora by si mali aktualizovať svoje aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať (QES).

Termín aktulizácie je najneskôr do 1. júla 2017, kedy končí prechodné obdobie, počas ktorého sa akceptujú služby akreditované podľa legislatívy platnej pred 1. júlom 2016. 
Ďalšie informácie o povinnostiach subjektov verejného sektora sú dostupné priamo v dokumente Národného bezpečnostného úradu. 
 

 

utorok 18. apríla 2017

Aktuálne: Európsky deň práva pacientov
Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) pri príležitosti dnešného Európskeho dňa práv pacienta upozorňuje, že na Slovensku tieto práva zostávajú skôr v teoretickej rovine a v praxi sa vždy nedodržiavajú.  

Charta práv pacienta bola pritom prijatá vládou SR už v roku 2001. V 10 článkoch detailne rozoberá jednotlivé práva pacienta, napr. právo na výber a zmenu lekára a zdravotníckeho zariadenia, ale aj na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, možnosť podávania sťažností a príp. náhrada škody. V praxi sa najčastejšie porušuje právo na zrozumiteľné informovanie o zdravotnom stave či liečebnom postupe, ale tiež sa neoprávne vyberajú rôzne poplatky.

Nie úplne priaznivá situácia je aj v prípade Charty práv hospitalizovaných detí. Tu vidí AOPP problém najmä v možnosti blízkych byť s dieťaťom počas hospitalizácie. Charta práv pacienta však hovorí o tom, že pre hospitalizáciu detí nad 6 rokov aj za sprievodu rodičov je potrebné nielen odporúčanie ošetrujúceho ale aj revízneho lekára.
Trend: Technológie a automobily
Povinné používanie bezpečnostných pásov na Slovensku aj v Čechách bolo zavedené pred päťdesiatimi rokmi. Bezpečnosť automobilov sa podľa AAA auto odvtedy neustále zdokonaľuje - cez airbagy, ABS, stabilizačný systém ESP až k takmer sci-fi bezpečnostným prvkom.

Od povinnosti používať bezpečnostné pásy na predných sedadlách od 1. januára 1967 sa prirodzene zlepšili aj ich funkcie. Klasický samonavíjací mechanizmus doplnil predpínač a následne obmedzovač sily. Vývoj dospel až k pásom s integrovaným airbagom, ktorým sú niektoré autá vybavené. Samotné airbagy: čelné, bočné, hlavové a okenné už nesmú chýbať v žiadnom aute. Rozširujú sa aj kolenné alebo panvové. Zdokonalila sa tiež osvetľovacia technika vozidiel. Od halogénovej žiarovky sme sa za polstoročie prepracovali k LED či laserovým technológiám. Svetelný lúč sa vie prispôsobiť aktuálnym potrebám a zamedzuje tak oslňovaniu protiidúcich vodičov. Svetelný kužeľ sa natáča do zákruty a svetlá sa automaticky prepínajú.

Kým v minulosti sme sa museli spoliehať iba na vlastné schopnosti, dnes nám pomáhajú rôzni asistenti: od cúvacích kamier cez asistentov sledujúcich dopravné značky, rozpoznávajúcich dostatočne veľké parkovacie miesto, strážiacich mŕtvy uhol v zrkadlách, udržovanie vozidla v jazdnom pruhu až po samočinne parkujúce automobily, systémy nočného videnia či vozidlá s autopilotmi. Vývoj smeruje k úplne autonómnym vozidlám, ktoré by mali zamedzovať nehodám.

Životy pri nehodách dnes pomáhajú zachraňovať pre-crash systémy. Automobil rozpozná blížiacu sa nehodu a posádku na stret pripraví. Zatvorí okná, nastaví sedačky do správnej pozície, dofúkne a „zomkne“ vzduchovo nastaviteľné sedačky, utiahne bezpečnostné pásy, atď. Systém e-Call privolá po nehode záchranárov. Tí su už informovaní, kde k nehode prišlo, koľko ľudí je v aute, aký silný bol náraz a o aké auto ide, takže sa môžu na zásah vopred pripraviť.
EU: Roaming minulosťou už od leta
Používatelia mobilných telefónov od 15. júna t.r. zaplatia za hovory, textové správy a sťahovanie dát v inom členskom štáte EÚ rovnakú sumu ako doma.

Stanovením stropov pre veľkoobchodné ceny roamingu poslanci odstránili poslednú prekážku zrušenia maloobchodných roamingových poplatkov. Neformálna dohoda vyjednávačov EP a zástupcov Rady (ministrov) EÚ na stropoch veľkoobchodných cien roamingu stanovuje maximálnu sumu, ktorú si telekomunikační operátori môžu vypýtať za využívanie ich sietí na prenos roamingových hovorov, textových správ a dát. Veľkoobchodné ceny roamingu pritom nepriamo ovplyvňujú telefónne účty spotrebiteľov.

Nižšie cenové stropy dátových prenosov umožnia používateľom mobilných telefónov pri cestách do zahraničia v rámci únie prístup k väčšiemu množstvu dát, a teda k širšiemu audiovizuálnemu obsahu. Nariadenie by tiež mohlo prispieť k otvoreniu trhu pre malých a virtuálnych telekomunikačných operátorov.
e-Shopping: Predávajúci má poznať tovar, nie zákazníka
Väčšina zákazníkov (dve tretiny) si chce chrániť svoje súkromie a nerada poskytuje o sebe obchodníkom príliš veľa informácií. Prekáža im najmä zneužívanie osobných údajov na reklamné účely, vnucujúci sa predajcovia či ponuky zle predajného tovaru.

Na druhej strane však celý rad nakupujúcich pripúšťa, že predajca by mal byť o výrobkoch dobre informovaný a mal by vedieť poradiť. Najmä v menších predajniach či špecializovaných obchodoch, ktoré zákazník navštevuje pravidelne, respondenti vítajú, že ich predajca dobre pozná a dokáže im ponúknuť výrobky na mieru.

Podľa prieskumu Mastercard respondentom prekáža najmä zhromažďovanie osobných informácií, využívanie kontaktov na ďalšiu reklamu a mailing, ako aj obava z toho, že im obchodníci budú ponúkať tovar, ktorý nemôžu predať. Najmä v prípade internetu ľudia kritizujú napríklad prenasledujúce ponuky výrobkov, ktoré si predtým prezerali. Ľudia naopak kontaktné údaje dobrovoľne uvádzajú pri registrácii do najrôznejších vernostných programov, kde na oplátku získajú špeciálne ponuky, zľavy či odmeny za lojalitu. Ak sa však predsa len zaregistrovaný zákazník rozhodne, že už o ponuky nemá záujem, môže obchodníka požiadať o odstránenie zo zoznamu kontaktov.

Prieskum v januári 2017 realizovalo GfK Czech na vzorke 1.500 respondentov internetovej populácie.