piatok 22. júna 2018

EKS: Nový medzinárodný projekt

Zjednodušený prístup pre podnikateľov k zahraničným verejným obstarávaniam na jednom mieste a vo svojom úradnom jazyku prináša realizácia medzinárodného projektu Cross-border eProcurement notifications.  

Projekt v rámci Elektronického kontraktačného systému (EKS) vytvorila a realizuje Anasoft, člen konzorcia EKS. Ide o realizáciu automatických prekladov základných informácií o verejných obstarávaniach medzi zapojenými krajinami, a to Slovenskom, Chorvátskom (portál Narodne novine) a Slovinskom (portál Uradni list). 

Na vytvorenie a zabezpečenie novej funkcionality implementovanej v prostredí EKS boli použité stavebné bloky pre automatické prekladanie vytvorené na úrovni Európskej komisie. Riešenie je otvorené a v budúcnosti môže byť rozšírené o ďalšie zahraničné systémy.     

SR: Deň pre Dunaj

Cieľom iniciatívy, ktorá sa uskutoční v sobotu 16.júna 2018, je vyčistiť brehy Dunaja a zároveň poukázať na význam triedenia a recyklácie odpadu. 

Do iniciatívy Deň pre Dunaj sa tento rok predbežne chystá zapojiť až 40 miest a obcí. Účasť potvrdili napríklad Štúrovo, Komárno, Gabčíkovo, Kalinkovo, Medveďov, ale aj bratislavské mestské časti Rusovce, Vrakuňa a Ružinov. Rezort životného prostredia zúčastneným zabezpečí pracovné pomôcky, akými sú vrecia či rukavice. Zároveň zaistí nealkoholické nápoje v rámci dodržiavania pitného režimu. Odvoz vyzbieraného odpadu bude následne realizovať Slovenský vodohospodársky podnik.

Podujatie sa uskutoční po druhý raz. V minulom roku sa do iniciatívy zapojilo niekoľko stoviek dobrovoľníkov z obcí a miest v blízkosti Dunaja a Malého Dunaja. Deň pre Dunaj nadväzuje na Medzinárodný deň Dunaja. Ten vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. 

GDPR: Nové pravidlá o ochrane osobných údajov najviac riešia dánske firmy

Na Slovensku je to menej a vplyv GDPR pociťuje zatiaľ len 41% slovenských firiem.  

Dáni v rámci Európy vynikajú. Podľa prieskumu EOS KSI si v žiadnej inej krajine toľko firiem (74%) nemyslí, že sa ich GDPR týka. Na druhom mieste je Poľsko, kde sa novými pravidlami zaoberá 46% firiem. Nasleduje Maďarsko a Belgicko. Priemer v Európskej únii je pritom nižší – GDPR považuje za relevantnú tému 41% spoločností. Väčšiu pozornosť mu venujú v západnej časti EÚ. Slovensko má totožné výsledky ako priemer EÚ, o vplyve GDPR na podnikanie tu hovorí 41% firiem. Podobný výsledok zaznamenali aj vo Veľkej Británii, Francúzsku a Chorvátsku. „Veľké rozdiely medzi krajinami môžu byť spôsobené tým, že niektoré firmy nemusia poznať svoje povinnosti, ktoré im z GDPR vyplývajú. Ochrana osobných údajov je v súčasnosti obrovská téma, a preto nie je prekvapivé, že aj na Slovensku ju rieši takmer každá druhá firma", komentuje Michal Šoltes.

Prieskum ukázal aj to, že každá štvrtá spoločnosť v Európe sa obáva, že GDPR môže ohroziť jej obchodný model. Podľa Šoltesa je preto dôležité, aby si buď sami zistili, aké povinnosti sa na ne vzťahujú, alebo sa poradili s konzultantmi. Práve nesprávne informácie o GDPR často vyvolávajú paniku a zbytočný strach o budúcnosť firiem.

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája a prinieslo rad nových povinností. Oveľa presnejšie požaduje informovať, ako sú získané osobné údaje spracované aj chránené. Zároveň sme získali právo požiadať o úplné vymazanie svojich údajov z databáz. Každý únik osobných údajov musí byť bezprostredne nahlásený a navrhnuté riešenie. Za nedodržanie ustanovení GDPR hrozí pokuta až do výšky 20 miliónov eur alebo do výšky 4% celosvetového ročného obratu firmy. 

Aktuálne: Najväčšie dlhy majú obyvatelia Bratislavy

Ďalší rok v rade klesá priemerná výška dlhu slovenských dlžníkov, oproti minulému roku sa znížila o 45 eur. Slováci tak v súčasnosti priemerne dlžia takmer 800 eur, zatiaľčo v roku 2016 bola priemerná výška dlhu 845 eur.  

Stále platí, že častejšie a viac si požičiavajú muži (52% dlžníkov s priemerným dlhom 874 eur), kým ženy tvoria 48% dlžníkov s priemerným dlhom vo výške 711 eur. Podľa analýz KRUK Česká a Slovenská republika najviac dlžníkov (21% z celého Slovenska s priemerným dlhom 675 eur) pochádza z Banskobystrického kraja, kde si zároveň ľudia požičiavajú najmenšie sumy, nasleduje kraj Nitriansky (18% dlžníkov, priemerný dlh 773 eur) a Košický (14% dlžníkov, priemerný dlh 746 eur). V priemere najvyššie záväzky majú dlžníci z Bratislavy (1.019 eur) a tvoria 8% všetkých slovenských dlžníkov. Približujú sa k nim obyvatelia Trenčianskeho kraja (8%) s priemerným dlhom 911 eur.

„Trvalé znižovanie priemernej výšky dlhu Slovákov je pozitívny trend, stále sa však ukazuje, že nie vo všetkých slovenských regiónoch panuje dobrá ekonomická situácia a nízka nezamestnanosť. Oproti minulému roku napríklad mierne klesol podiel dlžníkov z Košického kraja, ktorý s veľkým náskokom vystriedal na mieste regiónu s najväčším počtom dlžníkov Banskobystrický kraj“, uviedla Paulina Sapkowska. Najväčšie dlhy majú Slováci vo veku 45 až 54 rokov (24%) – priemerne viac ako 871 eur. Najmenší podiel všetkých dlžníkov (necelé 3% s priemerným dlhom 521 eur) patrí do vekovej kategórie 18 až 24 rokov. Takmer 9% dlžníkov s priemerným dlhom 730 eur je už v postproduktívnom veku (viac ako 65 rokov). Vo všetkých vekových kategóriách pritom prevažujú dlžníci zo zmieneného Banskobystrického kraja.

Takmer 24% slovenských dlžníkov má viac než jeden dlh, čo je o 13% viac než v roku 2016. Najčastejšie ide o dva až tri dlhy, výnimkou ale nie sú ani ľudia, ktorí majú štyri a viac záväzkov na splácanie.

štvrtok 21. júna 2018

Aktuálne: Vývoj IT na Slovensku brzdí nedostatok špecialistov

Na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa konalo zasadnutie výkonného výboru Digitálnej koalície.      

Podľa premiéra Petra Pellegriniho firmy z IT sektora majú záujem prichádzať na Slovensko a  tie, ktoré tu už sú, sú veľmi spokojné a chcú rozširovať svoje kapacity. Ale narážajú na problém, a tým je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Premiér preto uvítal, že sa mierne zvyšuje záujem o štúdium na technických školách a že univerzity sa vracajú k bakalárskym študijným programom. Podľa jeho slov IT firmy radi zamestnajú bakalára, ktorý nemusí študovať ešte dva roky na inžiniera a aj ho dobre zaplatia. Dodal, že plat mladých IT technikov je nadpriemerný oproti zárobkom päťdesiatnikov či šesťdesiatnikov, ktorí tvrdo pracujú a nedosahujú mzdovú úroveň IT sektora.

Digitálna koalícia - Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Členská základňa Digitálnej koalície sa rozšírila o 15 nových členov. Ich celkový počet je tak v súčasnosti 52. 

Odporúčame: Odetí do krásy

V Bratislave bola slávnostne uvedená obrazová publikácia venovaná krojom a folklóru Odetí do krásy autorky Jany Kucbeľovej a fotografa Petra Brenkusa.

Po prvýkrát vychádza na Slovensku kniha, ktorá okrem dôstojnej prezentácie bohatého kultúrneho dedičstva prináša aj pohľad na jedinečnú krásu. Krásu a farebnosť slovenských krojov, ktoré zozbierala rodáčka z detvianskych lazov Jana Kucbeľová. Jej zbierka obsahuje vzácnosti, ktoré istým spôsobom predstavujú náš národný poklad. Každý kúsok má nesmiernu historickú a kultúrnu hodnotu, ktorú zachytil fotograf Peter Brenkus na fascinujúcich záberoch. V knihe okrem zaujímavých historických faktov spoznáte aj príbehy jednotlivých krojov, osudy ich nositeľov či výrobcov.

Odetí do krásy je unikátna encyklopedicko - zážitková publikácia, plná jedinečných fotografií predstaví krásu slovenských krojov a poodhalí zabudnuté tajomstvá ich výroby a nosenia. V novej jedinečnej publikácii sa snúbi:
* Unikátna kolekcia stoviek krojových variácií na 945 farebných fotografiách.
* Zabudnuté tajomstvá výroby a zvyky odievania.
* Neskrývaná láska ku krojom a ľudovej kultúre v 19 svojráznych oblastiach Slovenska: Kysuce, Žilinská oblasť, Považie, Liptov, severný a južný Spiš, Šariš, Podjavorina, Ponitrie, Pohronie, Horehronie, Záhorie, Trnavská oblasť, Malokarpatská oblasť, Tekov, Podpoľanie, Hont, Novohrad,  Gemer – Malohont.

„Je to kniha o mojej záľube, o mojom zberateľstve a o výsledku tejto celoživotnej vášne, ktorou je zbierka krojov. Je v nej aj časť môjho vlastného života, kus srdca, nehasnúca túžba po poznaní, hlboká vášeň objavovať a napokon bezhraničná láska k všetkému, čo súvisí s krojmi a odievaním v minulosti,“ napísala Jana Kucbeľová o svojej knihe. 

Novinka: Národný onkologický program

Nádorové ochorenia sú druhou najčastejšou príčinou úmrtí  na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s odborníkmi pripravilo Národný onkologický program (NOP). 

Ťažiskovou úlohou MZ SR je spustenie národných skríningových programov pre nádorové ochorenia krčku maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. V septembri sa začne komunikačná kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti občanov. Samotný skríning bude spustený v januári 2019. Prvé v poradí budú skríningy hrubého čreva a krčka maternice, následne sa spustí aj skríning rakoviny prsníka. Koordináciu skríningových programov zastreší Národný onkologický inštitút (NOI). Začne fungovať už od júla a jeho úlohou bude aj analýza výsledkov skríningu a odborná garancia NOP. Počíta sa aj so zavedením ďalších skríningov nádorových ochorení, ústnej dutiny, obličiek, pľúc a pankreasu. Každé špecializované ústavné onkologické zariadenie by malo poskytovať starostlivosť cca pre milión obyvateľov. Do  roku 2020 sa vytvorí táto nová sieť akreditovaných zariadení a posilní sa dlhodobá starostlivosť, vrátane paliatívnej a domácej. Súčasťou musí byť aj rozšírenie výskumu.     

S cieľom zabezpečiť dostatok medicínskych špecialistov bude MZ SR iniciovať rozšírenie rezidentského programu pre klinickú onkológiu, pediatrickú hematológiu a onkológiu. Intenzívne pracuje aj na tvorbe štandardných diagnostiko-terapeutických postupov.   

NOP na obdobie 2018-2020: 
1. Prevencia: podpora zdravého správania a menej škodlivého prostredia, aby sa znížilo riziko vzniku nádorových ochorení v populácii SR.
2. Skríning: podpora výhod a dostupnosti prostredníctvom zvýšeného pokrytia vhodnými skríningovými testami s cieľom zabezpečiť včasnú a účinnú diagnostiku bezpríznakového ochorenia.
3. Diagnostika a liečba: úlohou je zaviesť dostupné a osvedčené diagnostické a liečebné postupy. Podnietiť účasť vhodných pacientov na klinických skúšaniach.
4. Sledovanie po liečbe, následná a dlhodobá starostlivosť: zabezpečiť služby a zdroje potrebné na podporu nepretržitého fyzického, duševného a sociálneho zdravia v kontexte holistického prístupu k jedincovi pri zohľadnení rastúceho počtu obyvateľov s nádorovým ochorením.
5. Prierezovosť: podporiť integráciu, inklúziu a odbornú prípravu pacientskych koordinátorov, interdisciplinárnych a zdravotníckych pracovníkov v komunite. Zvýšiť informovanosť o prevencii.
6. Výskum a inovácie: podporiť onkologický výskum a zlepšenie dostupnosti klinických štúdií, aj prostredníctvom tvorby verejných politík založených na dôkazoch (tzv. EBP – evidence-brief policy) a národnom politickom dialógu za účasti medzinárodných expertov (ako je SZO, EuroHealthNet, OECD a pod.) s hodnotením súčasných programov a prípravou nových akčných plánov a NOP s dlhodobým strategickým plánom. 

WiFi: Prvé kolo WiFi4EU až na jeseň, WiFi pre teba už v lete

Do európskeho projektu, ktorý bude poskytovať poukážky na wifi zdarma na verejných miestach, sa prihlásilo vyše 400 slovenských obcí a miest. Pre technické problémy sa však podľa Európskej komisie prvé kolo rozdeľovania peňazí posunie až na jeseň.

Na slovenský projekt WiFi pre teba, ktorý pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, to ale nemá žiaden vplyv. Dopytová výzva bude vyhlásená v lete tohto roku. „Z národného dopytového projektu WiFi pre teba sa ujdú peniaze niekoľkým stovkám našich miest a obcí za veľmi podobných podmienok, ako to je pri európskej výzve“, pripomína vicepremiér Richard Raši s tým, že projekt bude spustený už počas tohto leta.

Poukážky v maximálnej hodnote 15.000 eur môže z projektu Európskej komisie získať maximálne 80, minimálne 15 slovenských žiadateľov, záujem je však oveľa vyšší. Vznikol aj projekt WiFi pre teba určený iba pre žiadateľov zo SR. Ako pri Wifi4EU, tak aj pri WiFI pre teba sa obce a mestá budú môcť uchádzať o príspevok na technické zabezpečenie internetu napríklad na námestiach, v knižniciach či na obecných úradoch.

streda 20. júna 2018

Eco Village: Nielen ekologický trh

Piaty ročník podujatia pripomenul dôležitosť enviromentálneho prístupu k životnému prostrediu a zdravého životného štýlu aj uprostred biznis distriktu Bratislavy.  

Počasie síce podujatiu veľmi neprialo, ale potvrdila sa sila tradície zeleného trhoviska a silná základňa podporovateľov. Návštevníkov ekotipmi sprevádzala moderátorka a ambasádorka podujatia Diana Hágerová. Ľudia z okolia kancelárskych budov BBC 1 Plus mohli ochutnať tak raw stravu ako tradičný trdelník či bratislavské rožky. Mirka Luberdová pripravila tiež sladké a slané ochutnávky špeciálnych tyčiniek, koláčov a tort s použitím prospešnejších alternatívnych surovín. Popri predaji slovenských ekologických produktov pouličný básnik Slovník cudzích snov otváral  srdcia účastníkov pomocou individuálne vytvorenej básne na mieru. Tento rok sa podporovala organizácia Svetielko nádeje. A súťažilo sa opäť o bycikel. 

Pripravených bolo symbolicky 5 eko výziev: 
1. Vymeňte plastovú tašku za ekologickú - výmena plastových tašiek na Eco Village  zadarmo za organickú plátennú tašku zo 100% bavlny. Vymenených bolo celkovo 82 tašiek.
2. Knižná výmena – výmena kníh, ktoré už ľudia majú prečítané, za unikátne kúsky od druhých ľudí zadarmo v pojazdnej knižnici priamo na trhovisku.
3. Vymeň auto za bicykel – Ručne stručne poskytlo zadarmo krátku masáž každému, kto prišiel na trhovisko na bicykli a masáž sa ušla aj ostatným. 
4. Zber použitých zubných kefiek – spoločnosť Curaprox z použitých zubných kefiek vyrába koše na triedenie odpadu, ktoré v rámci projektu Eko Alarm Slovensko posielajú zadarmo do škôl spolu s osvetou o odpade. Na Eco Village 2018 bola možnosť si po prvýkrát zakúpiť takéto koše aj pre verejnosť spolu aj s Curaprox bezobalovými kefkami.
5. Recyklácia oblečenia – zber šatstva bol zorganizovaný pod taktovkou Ekocharity Slovenska, ktorá oblečenie transparentne spracováva a zhodnotením tejto druhotnej suroviny podporuje neziskové charitatívne organizácie zozbieraným oblečením, ale aj finančne. 

Novinka: OneGram

Pribudla kryptomena krytá zlatom. Čisto slovenský developerský tím spustil blockchain a prvú transakciu tejto meny, ktorú vyvíjal pre klienta z Dubaja.  

Slovenskí vývojári vyvinuli a spustili blockchain, digitálnu účtovnú databázu transakcií, ktorá je naprogramovaná tak, aby zaznamenávala nielen finančné transakcie, ale prakticky akúkroľvek hodnotnú informáciu. Informácie v blockchaine sú spoločne uchovávané a sú nezmazateľné. Celý systém funguje na báze decentralizácie, takže nijaká centrálna autorita či inštitúcia nedokáže zmeniť, ani ovplyvniť spoločne uchovávané údaje, s ktorými prakticky nemožno manipulovať.

Kryptomeny ako digitálne meny využívajúce najmodernejšie kryptografické metódy na zaznamenávanie transakcií do blockchainu prežívali obrovský záujem najmä v minulom roku, kedy sa hodnota väčšiny z nich vyšplhala do závratných výšok. Slováci z 01 People prichádzajú s inovatívnym riešením, ktoré spočíva v krytí uvedenej meny jednou z najvzácnejších a z hľadiska ceny najstabilnejších komodít – zlatom. Každá minca je krytá jedným gramom fyzického zlata, čo z nej vytvára príťažlivé digitálne aktívum pre investorov. Po úspešnej počiatočnej ponuke mincí (tzv. ICO) si jedinečné vlastnosti OneGramu všimli viacerí developeri na Blízkom východe a skupina MAG ponúka možnosť nákupu nehnuteľností v Dubaji práve za túto kryptomenu. Popri blockchaine Slováci vyvíjajú aj kryptoburzu Huulk pre zahraničného klienta, ktorej spustenie je naplánované ešte v tomto roku. Aj v tomto prípade pôjde o slovenský unikát. 

Aktuálne: Pojem kryptomena pozná 8 z 10 Slovákov

Štyri pätiny Slovákov vie, čo sú to kryptomeny a tretina sa o ne aj aktívne zaujíma. Väčšina s nimi však doposiaľ neobchodovala. 

Podľa výskumu Nielsen Admosphere na vzorke päťsto respondentov starších ako 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panelu pojem kryptomena pozná väčšina Slovákov, presnejšie 82%. Z nich potom najväčšia časť (necelá tretina), do ktorej spadá viac mužov ako žien, sama aktívne vyhľadáva o kryptomenách ďalšie informácie. Necelá štvrtina potom priznáva, že ich téma kryptomien zaujíma, ale ďalšie informácie si nevyhľadali. A 27% respondentov pojem síce počulo, ale táto téma ich nezaujíma.

Väčšina respondentov (84%), ktorí pojem kryptomena poznajú a už si o nich aj sami vyhľadali nejaké informácie, si ale žiadnu z kryptomien zatiaľ nezakúpili. Tí, ktorí si ju kúpili (je ich 16%), možno ďalej rozdeliť na tých, ktorí ju zakúpili jednorázovo (11%), a tých, ktorí ju nakupujú pravidelne (5%). Túto menšinu kupujúcich tvorí opäť o niečo viac mužov ako žien.

Radíme: Bezpečné pneumatiky

Na Slovensku jazdí päťkrát viac vodičov s hĺbkou dezénu pod 1,6 mm než v susednej Českej republike. Jazda na pneumatikách s takýmto dezénom môže byť riskantná.  

Nelichotivé prvenstvo dosiahlo Slovensko v počte vozidiel s pneumatikami, na ktorých bola nameraná hĺbka dezénu pre letné pneumatiky zákonom stanovených 1,6 mm alebo menej. Prieskum odhalil 10 takýchto vozidiel na Slovensku oproti 2 v Česku. „Na pneumatikách s dezénom opotrebovaným na alebo pod 1,6 mm sa jazda stáva riskantnejšou a preto vodičom neodporúčame čakať, kým sa priblíži až k minimálnemu zákonom povolenému limitu 1,6 mm, alebo dokonca ešte menej,“ upozorňuje Juraj Ižvolt. Počas tohtoročnej zimy najviac ojazdili pneumatiky na svojich vozidlách vodiči v Banskobystrickom kraji. Takmer 10% z nich tu jazdí na zimných pneumatikách s dezénom pod 3 mm, čo predstavuje minimálnu zákonom stanovenú hĺbku dezénu pre zimné pneumatiky v SR. Najmenej takýchto vozidiel bolo nameraných v Bratislavskom kraji, a to len niečo vyše 1%. Celkovo bolo na Slovensku zaznamenaných 25 vozidiel s hĺbkou dezénu pod 3 mm, čo predstavuje 11% zo všetkých slovenských zmeraných vozidiel so zimnými pneumatikami. V susednej Českej republike je situácia podobná. Hodnotu 4 mm a menej (minimálna zákonom stanovená hĺbka dezénu pre zimné pneumatiky v ČR) malo 15% z meraných vozidiel so zimnými pneumatikami.

Vodiči často zvyknú zimné pneumatiky s dezénom pod 3 mm dojazdiť počas leta, avšak ich vlastnosti sa výrazne líšia od nových letných pneumatík. „Priemerná brzdná dráha zimnej pneumatiky s dezénom 3 mm na suchej vozovke je 39,3 m a na mokrej až 87,9 m. Pri brzdení na mokrej vozovke je brzdná dráha ojazdených zimných pneumatík v porovnaní s novými letnými dlhšia až o 20 metrov a oproti opotrebovaným letným pneumatikám dlhšia o cca 10 m“, upresňuje Juraj Ižvolt. Okrem toho je takéto riešenie spojené aj s horším bočným vedením, zvýšenou spotrebou a hlučnosťou. Vodiči by ho preto mali dôkladne zvážiť. Dezén pneumatík prednej a zadnej nápravy sa zvykne ojazdiť približne rovnako, zaznamenaný bol len veľmi malý rozdiel. Rovnako v SR aj ČR bol podiel ojazdenejšej vzorky na prednej náprave 48%, na zadnej 52%. Najväčší nameraný rozdiel v hĺbke dezénu medzi prednými a zadnými pneumatikami bol na Slovensku 9 mm. V Čechách o niečo menej, a to necelých 6 mm.

Podľa prieskumu v rámci kampane Continental Vision Zero Roadshow. V apríli t.r. sa celkovo podarilo zmerať hĺbku dezénu na pneumatikách až 1.635 vozidiel: 723 v SR a 912 v ČR. Na Slovensku sa realizoval v 5 mestách: Považská Bystrica, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov a jeho odborným garantom bolo BECEP (Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva dopravy a výstavby SR). V Českej republike bol realizovaný v 10 mestách: Hradec Králové, Pardubice, Praha, Liberec, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Brno, Olomouc a Ostrava pod odborným dohľadom BESIP-u (Oddelenia Ministerstva dopravy ČR koordinujúceho bezpečnosť cestnej premávky).    

utorok 19. júna 2018

Svetobežka: Aplikácia na cesty

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ponúka mobilnú aplikáciu, pomôcku slovenským občanom pri cestách do zahraničia. Svetobežka je bezplatná, ministerstvo ju vyvinulo samo s externou grafickou a softvérovou podporou. 

Aplikácia je rozdelená do 6 hlavných sekcií:  V núdzi v zahraničí, Registrácia pred cestou, Cestovanie, V čom spočíva konzulárna pomoc, Stredisko pre pomoc občanom a Slovenské zastupiteľstvá, pričom päť z nich má ďalšie podsekcie, ktoré poskytujú konkrétne informácie a rady, ako postupovať v núdzových situáciách v zahraničí, koho kontaktovať ako prvého, kam sa obrátiť po pomoc, ktoré pravidlá dodržiavať, čo konzulárni pracovníci slovenských zastupiteľských úradov môžu pre našich občanov urobiť a čo už nie. V neposlednom rade obsahuje zoznam všetkých slovenských diplomatických zastúpení vo svete s príslušnými telefonickými a emailovým kontaktmi voliteľnými priamo z menu aplikácie.

SVETOBEŽKA pre operačné programy Android a iOS (Apple) je dostupná na stiahnutie zdarma na portáloch play.google.com, respektíve itunes.apple.com/sk a funguje aj v režime offline, čiže na jej používanie nie je potrebné permanentné internetové pripojenie. 

Aktuálne: Počet nevymožiteľných pohľadávok sa znížil

Vzhľadom na výšku obratu sa podiel nevymožiteľných pohľadávok u firiem na Slovensku v porovnaní s rokom 2017 znížil.  

Dôvodom zníženia podielu nevymožiteľných pohľadávok na Slovensku je podľa Martina Musila častejšie využívanie preventívnych opatrení pred oneskorenými platbami. Podľa prieskumu sa ako prevencia pred oneskorenými platbami najviac využívajú platby vopred. Ich využívanie dokonca medziročne stúplo z 30 na 38%. Riešenia, ktoré sú vo vyspelých ekonomikách úplne bežné, využívajú vo väčšej miere už aj firmy na Slovensku.

Oneskorené platby sú pre podnikateľské subjekty skutočný problém a schopnosť predvídať hotovostné toky je pre nich kľúčová. „Mohlo by byť preto prekvapením, že aj napriek rastúcej ekonomike sa poskytované doby splatnosti vystavených faktúr medziročne zvýšili. Štandardne toto nie je pozitívny signál. V období rastu však podnikateľské subjekty používajú dlhšie doby splatnosti ako nástroj na podporu predaja. A zdá sa, že trh to akceptuje“, komentuje Martin Musil. Na Slovensku medziročne stúpol počet dní splatnosti vo všetkých kategóriách. K najväčšiemu nárastu došlo v segmente B2B, kde sa doba predĺžila z 18 na 25 dní. V celoeurópskom priemere sa skrátila priemerná lehota, v ktorej klienti reálne uhrádzajú faktúry. Na Slovensku to však neplatí v prípade verejného sektora. Tu sa reálne lehoty predĺžili o 4 dni.

Prieskum Európsky platobný report 2018 prebiehal v 29 európskych krajinách od 24.1. do 23.3.2018. Údaje sú od 9.607 spoločností, respondenti sa identifikovali ako finančný, príp. obchodný  riaditeľ alebo vedúci úverov.

Radíme: Bolesť chrbta

Reumatológovia dnes v 12 reumatologických centrách na Slovensku ponúkajú v rámci Dňa otvorených dverí možnosť vyšetrenia bez výmenného lístka.

Zápalové ochorenia chrbtice sa často podceňujú. Môžu však vyústiť až do závažného obmedzenia pohyblivosti chrbtice. „Je veľký rozdiel medzi občasnou bolesťou, ktorá má svoj dôvod a spravidla po pár dňoch či týždňoch prejde a pretrvávajúcou nočnou a kľudovou bolesťou spojenou so stuhnutosťou chrbta, ktorá môže byť príznakom zápalového ochorenia chrbtice", upozorňuje docent Zdenko Killinger.

Príznaky zápalového ochorenia chrbtice sa zvyknú po prvýkrát objaviť medzi 20. a 30. rokom života, ochorenie postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy. „Najčastejšie ide o bolesť v driekovej časti chrbtice, ktorá sa môže postupne šíriť aj do ostatných častí chrbta alebo aj do stehien. Bolesť prichádza hlavne v noci, často budí pacienta nad ránom. Zvláštne na tejto bolesti je, že sa zhoršuje v pokoji a zmierňuje sa po rozcvičení alebo pri fyzickej aktivite", vymenúva príznaky Killinger. Spozornieť treba, ak stuhnutosť chrbtice trvá dlhšie ako 30 minút a bolesti pretrvávajú dlhodobo, spravidla viac ako tri mesiace.

Zápalové ochorenia chrbtice, teda axiálna spondyloartritída a ankylozujúca spondylitída, resp. Bechterevova choroba, patria medzi autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda bunky vlastného tela. Nedajú sa úplne vyliečiť, sú však veľmi dobre liečiteľné. Včasná diagnóza pomáha kontrolovať bolesť a redukuje hroziace deformity. Pri liečbe sa využíva cvičenie, nesteroidné antireumatiká, antireumatické lieky a biologická liečba.

Na stránke jetoochrbte.sk je k dispozícii aj krátky test, pomocou ktorého zistíte, či za vašu bolesť chrbta môže práve zápal. 

Novinka: Refundit

Finančná správa SR spúšťa v spolupráci s izraelským start-upom platformu na zjednodušené vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) turistom formou digitálnej aplikácie. Nebudú tak potrebné už žiadne formuláre ani návštevy úradov.  

Slovensko a jeho hlavné mesto Bratislava sa zapoja do vývoja a realizácie pilotnej digitálnej platformy Refundit ako prví. Zavedením aplikácie sa zníži administratívna záťaž a žiadanie o vrátenie DPH bude pre turistov aj jednoduchšie. Zároveň aplikácia podporí biznis a turistický ruch, a tým aj podnikateľov.

Na Slovensku bolo za rok 2017 turistom vrátených 2,8 milióna eur prostredníctvom 1291 obchodníkov, platcov DPH, u ktorých si turisti uplatnili vrátenie DPH. Finančná správa predpokladá, že výška vyplatenej sumy sa po spustení aplikácie zvýši.

Spustenie Refundit predstavuje ďalší krok v digitalizácii Slovenska. S uvedením aplikácie do praxe sa počíta začiatkom prvého kvartálu 2019. 

pondelok 18. júna 2018

TechSummit: Čím viac sú v našom živote prítomné nové technológie, tým viac je potrebný ľudský faktor ako nositeľ kreativity, riešení a pravidiel

Technológie mali ľuďom uľahčiť život, aby získali viac času pre seba a svojich blízkych. Zatiaľ to však vyzerá tak, že nám ho skôr berú a obmedzujú našu slobodu.  

„Nemáme jasnú víziu, ako chceme žiť. Pre budúcnosť bude kľúčové spoločne o nej komunikovať a spolupracovať na jej napĺňaní“, uviedol Davy Čajko. Slovensko je v oblasti inovácií skôr tzv. nasledovačom, nie lídrom. Chýba nám dlhodobá vízia, s ktorou by sa spoločnosť stotožnila. Krajiny ako napríklad Estónsko, ktoré si ju stanovili a napĺňajú ju, napredujú výrazne rýchlejšie a sú v oblasti digitalizácie, vzdelávania či podpory priemyslu a regiónov pre ostatných príkladom. 

Viacerí ľudia si pod umelou inteligenciou predstavujú elektronickú bytosť. „Dnes je to však predovšetkým počítačový program, ktorý zabezpečuje strojové učenie, lepšiu štatistiku, hľadanie korelácii, automatizáciu procesov a presnosť vo výrobe. Technológia, ktorá funguje len so správnym zadaním od človeka. Preto potrebujeme kvalitných ľudí, ktorí dokážu s novou technológiou vytvárať kvalitný produkt. Kľúčové preto teraz je investovať do umelej inteligencie ako aj do vzdelávania o nej“, zhrnul  František Duchoň. Zamestnania, ktoré sú dnes dominantné, sme ešte pred desiatimi rokmi nepoznali a je veľmi pravdepodobné, že takéto rýchle tempo zmien bude pokračovať. Ako teda dnes vzdelávať študentov? Je zjavné, že nemá zmysel učiť informácie, dôležitejšia bude flexibilita, schopnosť vedieť rýchlo sa prispôsobiť novým situáciám, selektovať informácie a rozhodovať sa. 

Obrovskými zmenami prejde doprava. Vzniknú služby, ktoré vyriešia kompletný presun z bodu A do bodu B, čiže nám inteligentne nakombinujú rôzne typy dopravných prostriedkov a pritom nás zbavia akejkoľvek povinnosti tak, aby sme si počas cestovania mohli vybaviť on-line návštevu lekára či prednášku v škole. Otázkou je, či chceme žiť takto a či sa náš dennodenný život nezmení natoľko, že doprava už pre nás nebude taká dôležitá.

Medzi najdôležitejšie prvky kybernetickej bezpečnosti patrí silná kooperácia a výmena informácií – medzi krajinami, aj medzi sektormi. Avšak v tom, aké efektívne vedia byť pritom štáty, sa diskutujúci nezhodli. Ďalším dôležitým prvkom ochrany je rýchla a odborná reakcia na vzniknuté incidenty a využívanie umelej inteligencie.

Mnohé modely firiem sú neefektívne, start-upy sa nedokážu rozbehnúť a zanikajú skôr, ako vyvinú vlastný produkt. Ako reakcia na to vznikajú ekosystémy, ktoré pomáhajú vyriešiť širokú škálu problémov. Ide o sieť ľudí, firiem, projektov a investorov, ktorí sú si navzájom prospešní. V každej krajine funguje ten ekosystém inak a má vlastné pravidlá, ale dnes je zrejmé, že bez nich by prežilo oveľa menej spoločností. 

Téma inteligentných nemocníc je v celej strednej Európe ešte len v začiatkoch. „Na Slovensku sa už realizovali čiastkové riešenia, ale máme pred sebou ešte dlhú cestu. Podľa môjho názoru by bolo najlepšie začať inteligentnými investičnými rozhodnutiami a oveľa viac pozornosti sústrediť na rozhodovací proces v tejto fáze. Na to je potrebné vytvoriť širšie povedomie o tom, čo vlastne inteligentné nemocnice sú a ako sa tvoria, inšpirovať sa v zahraničí a následne meniť prístup“, upozornil Ján Králik. 

Upozorňujeme: Automatická výmena informácií

Do 30. júna sú oznamujúce finančné inštitúcie povinné podať Oznámenie FATCA a Oznámenie DAC2/CRS o finančných účtoch rezidentov z iných krajín.   

Povinnosť vyplýva zo zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní ako jedného z nástrojov boja proti daňovým únikom. Za nesplnenie povinností hrozí pokuta vo výške až do 10.000 eur. V tomto roku majú finančné inštitúcie povinnosť poskytnúť finančnej správe vybrané informácie za rok 2017 o finančných účtoch daňových rezidentov USA, členských štátov EÚ a zmluvných štátov uvedených v zozname, ktorý zverejnilo MF SR na svojom webovom sídle. Finančná správa zašle prijaté informácie daňovým správam príslušných štátov do 30. septembra 2018. Finančné správy v členských a signatárskych krajinách tak získajú informácie o každom bankovom účte svojho rezidenta v zahraničí, číslo účtu a zostatok na ňom. Oproti minulému roku došlo k zmenám vo FATCA ako aj k rozšíreniu zoznamu štátov na výmenu CRS, a preto je potrebné venovať pozornosť podrobným informáciám a pokynom pre finančné inštitúcie k podávaniu Oznámenia FATCA a Oznámenia DAC2/CRS zverejneným na portáli finančnej správy. Oznamovanie informácií prebieha elektronicky prostredníctvom formulára a pripojenia XML prílohy.

Slovenské oznamujúce finančné inštitúcie reportovali informácie týkajúce sa finančných účtov prvý raz v roku 2016 za roky 2015 a 2014 na základe medzinárodnej dohody FATCA. Prostredníctvom nej sú totiž finančné inštitúcie povinné prostredníctvom finančnej správy poskytovať americkej daňovej správe (IRS) údaje o príjmoch a zostatkoch amerických subjektov na ich finančných účtoch. Zároveň USA poskytuje obdobné recipročné údaje partnerským jurisdikciám, vrátane Slovenska. V roku 2017 pribudla povinnosť oznamovať aj informácie podľa štandardu CRS (Common Reporting Standard), v EÚ adoptovaný smernicou DAC 2. Podľa tohto štandardu oznamujú finančné inštitúcie zahraničným jurisdikciám informácie o nerezidentoch do konca júna. 

Zelená domácnostiam: Už len dve kolá

Posledné dve kolá sú určené na inštalácie tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a slnečných kolektorov v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. 

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) bude posledné kolo pilotného projektu vyhlásené 7. augusta 2018. V najbližšom 25. kole budú 26. júna 2018 k dispozícii 3 milióny eur vďaka nevyužitým prostriedkom z prechádzajúcich kôl. Na inštaláciu zariadení budú mať domácnosti ako zvyčajne tri mesiace od vydania poukážky. 

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov eur bol už schválený. Do roku 2023 by tak mohlo byť podporených ďalších 25.000 inštalácií v domácnostiach mimo bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok sa plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážku priebežne. Aj nový projekt má prispieť predovšetkým k plneniu ukazovateľov, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť viac inštalácií s celkovým vyšším inštalovaným výkonom s dôrazom na minimalizáciu znečisťovania ovzdušia. Zámerom je podporovať len inštalácie kotlov na biomasu, ktoré nahradia kotol na tuhé fosílne palivo. Ďalšia pripravovaná zmena sa týka fotovoltických zariadení, pri ktorých by malo byť zrušené uprednostnenie inštalácií s využitím akumulácie vyrobenej elektriny do batérií. 

V rámci projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz preplatených vyše 13.500 poukážok v celkovej hodnote vyše 30 miliónov eur. Z toho bolo 5.231 poukážok určených na inštaláciu slnečných kolektorov, 3.454 je tepelných čerpadiel, 1.679 kotlov na biomasu a 3.208 fotovoltických systémov. Vydaných je vyše 3.200 ďalších poukážok v hodnote 7,8 milióna eur k zariadeniam, ktoré sa momentálne inštalujú. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18.000 inštalácií. Celkový rozpočet pilotného projektu je 45 miliónov eur. Projekt je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, podpora pochádza z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

EU: Zásady pre drony

Využívanie dronov, ktorých hmotnosť nepresiahne 150 kg, je zatiaľ regulovaná iba na úrovni členských štátov. Rôznorodosť vnútroštátnych predpisov v oblasti dizajnu či bezpečnosti dronov brzdí rozvoj trhu s bezpilotnými lietadlami v EÚ. 

Podľa nových pravidiel budú musieť mať na pamäti bezpečnosť bezpilotných lietadiel už dizajnéri, ktorí by mali zabezpečiť, aby nimi navrhnutá konštrukcia dronu neohrozovala ľudí. Bezpilotné lietadla by mali byť na základe bezpečnostného rizika vyplývajúceho napríklad z ich váhy alebo miesta využívania vybavené istými prvkami a funkciami - napríklad systémom zabraňujúcim zrážkam či systémom automatizovaného pristávania v prípade straty kontaktu či kontroly nad strojom.

Prevádzkovatelia sa budú musieť oboznámiť so všetkými pravidlami, ktoré sa na nich vzťahujú. Budú tiež explicitne zodpovední za bezpečnú prevádzku dronu, teda za neohrozenie verejnosti či iných objektov vo vzduchu. Isté bezpilotné lietadlá bude zároveň možné prevádzkovať až po absolvovaní špecifického školenia. Prevádzkovatelia väčších dronov, ktoré môžu v prípade zrážky spôsobiť ľuďom zranenie, by mali byť zaregistrovaní vo vnútroštátnych registroch a ich stroje za účelom ľahšej identifikácie označené. Táto povinnosť sa nebude vzťahovať na prevádzkovateľov najmenších dronov.

Európska komisia by mala na základe týchto kľúčových zásad vypracovať detailnejšie celoúnijné pravidlá. Tie by mali okrem iného zadefinovať obmedzenia maximálnej prevádzkovej vzdialenosti či nadmorskej výšky a určiť, ktoré drony by mali na základe rizík spojených s ich zamýšľaným využívaním podliehať certifikácií. Budúce pravidlá tiež vymedzia, ktorí operátori budú musieť byť zaškolení a zaregistrovaní a ktoré bezpilotné lietadlá budú mať dodatočné bezpečnostné prvky v povinnej výbave.

Parlamentom schválené nariadenie prináša okrem spoločných zásad využívania dronov aj novelizáciu pravidiel v oblasti bezpečnosti letectva. Cieľom sú moderné, primerané a na rizikách založené právne predpisy, ktoré pomôžu udržať vysokú úroveň bezpečnosti leteckej dopravy v EÚ aj pri očakávanom náraste jej intenzity v nasledujúcich rokoch. Novela posilňuje spoluprácu medzi Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva (EASA) a vnútroštátnymi orgánmi napríklad v prípadoch letov nad konfliktnými zónami. Schválený text tiež poveruje Európsku komisiu vypracovaním štandardov na získavanie údajov z letových zapisovačov v reálnom čase s cieľom urýchliť poskytnutie pomoci v prípade núdze.