piatok 5. októbra 2018

USB: Malvér aj na ťažbu kryptomien

USB zariadenia sú tu už takmer 20 rokov a aj napriek tomu, že z pohľadu kybernetickej bezpečnosti majú skôr pošramotenú povesť, stále zostávajú obľúbeným vymeniteľným zariadením aj darčekovým predmetom. 

Podľa údajov získaných v rámci Kaspersky Security Network (KSN) vedie rebríček top hrozieb zameraných na vymeniteľné zariadenia tzv. Windows LNK malvér. V prvej desiatke nechýba ani starnúci exploit „zraniteľnosti Stuxnet“ z roku 2010 či zraniteľnosť CVE-2018-2568, no vo zvýšenej miere sa k slovu hlási aj ťažba kryptomien. Na root-diskoch bol detekovaný populárny malvér na ťažbu kryptomien známy od roku 2014, konkrétne Trojan.Win32.Miner.ays/ Trojan.Win64.Miner.all. Tento trójsky kôň sa dostane aplikáciu na ťažbu kryptomien na počítač, potom inštaluje a v tichosti spustí softvér na ťažbu kryptomien, následne stiahne potrebné nástroje, ktoré mu umožnia posielať akékoľvek výsledky na externý server kontrolovaný útočníkom. Niektoré infekcie odhalené v roku 2018 sa datujú aj niekoľko rokov späť, čo indikuje, že ide o dlhotrvajúcu infekciu, ktorá sa pravdepodobne prejavovala najmä negatívnym dosahom na výkon procesora v zariadení obete.

Počet detekcií tejto 64-bitovej verzie malvéru na ťažbu kryptomien rastie medziročne o šestinu, v predchádzajúcom medziročnom období (2016 a 2017) išlo o 18,42 % nárast, aktuálne sa očakáva rast na úrovni 16,42 % . Tento trend naznačuje, že vymeniteľné zariadenia zohrávajú významnú úlohu pri distribúcii tejto hrozby. Rozvíjajúce sa trhy, kde sa USB zariadenia používajú v oveľa väčšej miere v obchodnom styku, sú preto najviac náchylné na rozšírenie tejto škodlivej infekcie – najväčšmi postihnuté sú regióny Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Izolované útoky boli zaznamenané aj v európskych krajinách a tiež v Severnej Amerike.

USB zariadenia boli v roku 2018 zneužité napríklad aj pri šírení hrozby Dark Tequila, komplexného bankového malvéru odhaleného 21. augusta 2018, ktorému padlo za obete minimálne za posledných päť rokov mnoho spotrebiteľov aj korporátnych používateľov v Mexiku. Údaje z KSN ďalej ukazujú, že až 8 % hrozieb zameraných na priemyselné kontrolné systémy bolo v prvej polovici roka 2018 spôsobených práve prostredníctvom vymeniteľných zariadení.

Experti preto používateľom odporúčajú:
Dávajte si pozor, aké zariadenia pripájate k počítaču – poznáte ich pôvod?
Investujte do šifrovaných USB zariadení od overených značiek – týmto spôsobom budú vaše dáta zabezpečené aj keď zariadenie stratíte.
Ubezpečte sa, že aj dáta uložené na USB zariadení sú šifrované.
Používajte také bezpečnostné riešenie, ktoré skenuje všetky vymeniteľné zariadenia, či neobsahujú malvér ešte predtým, než sa pripoja do siete – dokonca aj overené značky môžu byť kompromitované cez dodávateľský reťazec.

Dodatočné tipy pre firmy:
Dohliadajte na využívanie USB zariadení – definujte, ktoré USB zariadenia sa môžu používať, kto ich môže používať a za akým účelom.
Vzdelávajte zamestnancov v oblasti bezpečnosti pri využívaní USB zariadení – najmä ak je USB zariadenie využívané na pracovnom aj domácom počítači.
Nenechávajte USB zariadenia voľne dostupné a bez dozoru.

Aktuálne: Registrácia na Národnom bezpečnostnom úrade


Stovky firiem sa mali do konca septembra t.r. zaregistrovať na Národnom bezpečnostnom úrade. Povinnosť vyplýva zo zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Ide o poskytovateľov takzvaných základných a digitálnych služieb, ktoré by v prípade výpadku mohli ohroziť životy alebo zdravie občanov, prípadne spôsobiť veľké ekonomické škody (banky, telekomy, energetické podniky, ale aj dopravné a vodárenské spoločnosti, firmy z hutníctva, farmácie či chemického priemyslu, aj zdravotnícke zariadenia vrátane nemocníc a súkromných kliník). Registráciou sa ale zákonné povinnosti prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb, ako aj informačných systémov verejnej správy iba začínajú. Do dvoch rokov od začiatku účinnosti zákona budú musieť mať dotknuté subjekty vytvorenú celú organizačnú štruktúru pre riadenie kybernetickej bezpečnosti pozostávajúcu z viacerých rolí a využívať tiež adekvátne bezpečnostné technológie. Mali by tiež mať bezpečnostný plán, podľa ktorého majú pravidelne precvičovať modelovú situáciu hrozby narušenia alebo zničenia kritickej infraštruktúry a byť schopné poskytnúť súčinnosť príslušným orgánom.

Odborníci na bezpečnosť IT pripomínajú, že nová legislatíva tiež zavádza povinnosť hlásiť incidenty do niekoľkých hodín či dní, čo väčšina dotknutých subjektov v súčasnosti nedokáže. Na splnenie legislatívnych požiadaviek budú musieť firmy v budúcnosti siahnuť po nových formách zabezpečenia založených na behaviorálnych analýzach, ktoré v kombinácii so strojovým učením a prvkami umelej inteligencie dokážu identifikovať bezpečnostný incident prakticky okamžite.

EU: Ekologickejšie automobily

Emisie CO2 nových automobilov by mali do roku 2030 klesnúť o 40%, zatiaľčo podiel elektrických a nízkoemisných vozidiel na trhu by mal rásť rýchlejšie.

Európsky parlament navrhuje stanoviť cieľ zníženia emisií celoúnijného vozového parku predaných nových vozidiel jednotlivých automobiliek do roku 2030 na úrovni 40% oproti hodnotám v roku 2021. Európska komisia presadzovala v pôvodnom návrhu 30% zníženie emisií do roku 2030. Poslanci tiež navrhujú predbežný 20% cieľ znižovania emisií do roku 2025, teda o päť percentuálnych bodov viac, ako navrhla Európska komisia. Predložená právna úprava obsahuje podobné ciele aj pre ľahké úžitkové vozidlá.

Výrobcovia automobilov, ktorých priemerné emisie CO2 prekračujú tieto ciele, by mali čeliť pokutám, príjem z ktorých by smeroval do rozpočtu EÚ. Takto získané prostriedky by sa podľa poslancov mali vynaložiť na zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov automobilového priemyslu, ktorých negatívne zasiahli zmeny v sektore. Automobilky by tiež mali zabezpečiť, aby ich vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami, teda elektromobily alebo vozidlá emitujúce menej ako 50g CO2 na kilometer, tvorili v roku 2025 minimálne 20% a do roku 2030 aspoň 35% z celkového počtu nimi predaných nových osobných a ľahkých úžitkových vozidiel na trhu EÚ.

Parlament vyzval Európsku komisiu, aby do dvoch rokov zaviedla systém testovania reálnych emisií CO2 pomocou prenosného zariadenia - podobne ako v prípade testovania emisií NOx. Dovtedy by sa emisie CO2 mali určovať na základe údajov z meračov spotreby paliva v automobiloch. Poslanci presadzujú, aby bol systém testovanie emisií v skutočných jazdných podmienkach plne funkčný v roku 2023. Európska komisia by mala do konca roka 2019 predložiť legislatívny návrh v oblasti označovania automobilov, ktoré by spotrebiteľom poskytlo presné a porovnateľné údaje o spotrebe paliva, emisiách CO2 a ďalších ovzdušie znečisťujúcich látok. Od roku 2025 by zároveň výrobcovia automobilov mali na základe spoločnej metodiky nahlasovať emisie CO2 ich nových vozidiel za celý životný cyklus.

štvrtok 4. októbra 2018

Trend: Mobil ako úniková cesta

Až 75 percent ľudí siahne po svojom mobilnom zariadení, len aby sa vyhli rozhovoru s inou osobou.

Nedávny prieskum Kaspersky Lab potvrdil trend v správaní sa ľudí, pričom až tri štvrtiny opýtaných pripustilo, že svoje zariadenie používajú, aby predstierali svoju zaneprázdnenosť, keď sa s niekým nechcú zhovárať. Prieskum ďalej uvádza, že 72 % ľudí siaha po svojom mobile, keď nevedia, ako sa v danej spoločenskej situácií zachovať. Takmer polovica (46 %) pripúšťa, že svoje mobilné zariadenia každodenne používajú len na zabíjanie času a 44 % ich denne používa ako prostriedok na rozptýlenie. Mobilné zariadenia sú tiež záchranným kolesom pre tých, ktorí pri plnení jednoduchých úloh v každodennom živote uprednostňujú nepriamy kontakt. V skutočnosti by takmer tretina (31 %) ľudí radšej vykonávala bežné aktivity, ako je objednanie taxíka alebo pýtanie sa na cestu, kam sa potrebujú dostať, prostredníctvom webových stránok a aplikácií, pretože je to pre nich jednoduchšie ako dohováranie sa s inou osobou.

Neustále spoliehanie sa na mobilné zariadenia sa stalo dôvodom paniky v momente, keď prestanú fungovať. Tretina (34 %) ľudí sa obáva, že sa nebudú vedieť zabaviť, ak nemajú prístup k svojmu mobilnému zariadeniu, 12 percent sa dokonca obáva, že nebudú môcť predstierať zaneprázdnenosť, ak ich zariadenie nebude fungovať.

Radíme: Správne skladovanie pneumatík

Už čoskoro bude opäť nutné vymeniť letné plášte za zimné a nepoužívanú sadu uskladniť. O pneumatiku, ak nemá prísť o svoje vlastnosti a aby vydržala čo najdlhšie, je však potrebné sa aj dobre postarať a to najmä pri jej uskladnení.
   
Dôležité je začať umývaním a po sezóne pneumatiky riadne očistite, nebojte sa kefy, saponátov ani vody. Nielen, že sa s pneumatikami potom bude lepšie manipulovať, ale predĺžite tým aj ich životnosť. Plášte sa musia následne dobre vysušiť a uložiť, ideálne zabalené v igelitových vreciach, na miesto, kam nesvieti slnko, do chladu a sucha. Ideálna teplota je okolo 10 - 15 stupňov Celzia. Vhodne uložené pneumatiky starnú oveľa pomalšie, ako keby boli týmto faktorom vystavené", radí Aleš Langer.
   
Okrem dodržiavania základných pravidiel pre skladovanie je rozdiel aj v tom, či sa odkladajú len plášte, alebo celé kolesá. V prípade samotných pneumatík odborníci odporúčajú ukladať ich nastojato a pravidelne pootáčať. Naopak, pri uskladnení celých kolies aj s ráfikmi je odporúčané ich uskladňovať naležato, prípadne v závese. Dôležité je, aby pneumatiky boli rovnomerne zaťažené, a preto by sa mali približne po mesiaci popremiestňovať.

Pri skladovaní nepoužívaných plášťov nezabúdajte na bezpečnosť. Pneumatika je veľmi horľavý, ťažko uhasiteľný materiál. Pri jej horení sa uvoľňuje veľké množstvo tepla, čo môže viesť k porušeniu statiky objektu alebo dokonca aj k jeho zrúteniu. Okrem toho dochádza pri horení k veľkému vzniku splodín, ktoré napríklad v pivniciach obytných domov sťažujú zásah hasičov aj evakuáciu obyvateľov. Niet preto divu, že skladovanie pneumatík v spoločných priestoroch obytných domov býva často obmedzené alebo dokonca úplne zakázané", uzatvára Langer.

EU: Novela smernice o audiovizuálnych mediálnych službách

Nová legislatíva sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania aj na platformy prinášajúce zdieľané videá - vrátane priamych prenosov, prípadne ponúkajúce videá na požiadanie - akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook.

Poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb budú zodpovední za prijatie opatrení voči obsahu, ktorý podnecuje násilie, nenávisť a terorizmus, pričom obsah s bezdôvodným násilím či pornografiou bude podliehať najprísnejším pravidlám. Platformy prinášajúce zdieľané videá budú musieť rýchlo reagovať na obsah, ktorý bude označený ako škodlivý. Nová právna úprava nezavádza povinnosť akéhokoľvek automatického filtrovania obsahu ešte pred jeho nahratím do katalógu platformy. Parlament však trval na tom, aby mali platformy povinnosť vytvoriť transparentný, efektívny a ľahko použiteľný mechanizmus, ktorý by používateľom umožnil nahlásenie škodlivého obsahu.

Súčasťou sú aj prísnejšie pravidlá týkajúce sa reklamy, umiestňovania produktov v televíznych programoch určených pre deti a obsahu dostupného prostredníctvom platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie. Vyjednávači parlamentu tiež zaistili, aby poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb nespracúvali nimi získané dáta za účelom ich komerčného využitia vrátane profilovania a cielenej reklamy. Schválený text upravuje aj všeobecné pravidlá týkajúce sa reklamy. Tá by mala tvoriť maximálne 20% denného vysielania - v čase od 6.00 hod. do 18.00 hod., pričom smernica zároveň ruší aktuálne obmedzenie jej trvania na 12 minút počas každej hodiny, a maximálne 20% hlavného vysielacieho času - teda od 18.00 hod. do polnoci.

Poslanci v snahe o podporu európskeho audiovizuálneho sektora a kultúrnej rozmanitosti presadili, aby 30% obsahu v katalógoch platforiem ponúkajúcich videá na požiadanie tvorili európske diela. Platformy videí na požiadanie by zároveň mali prispieť k rozvoju európskej audiovizuálnej produkcie, a to buď priamymi investíciami do obsahu, alebo príspevkom do vnútroštátneho fondu. Výška príspevku platforiem v každom členskom štáte by mala byť úmerná ich príjmom za videá na požiadanie v danej krajine - malo by pritom ísť o členský štát, v ktorom má platforma svoje sídlo, alebo krajina, z ktorej pochádzajú všetci alebo väčšina jej divákov či poslucháčov.

Nová právna úprava tiež obsahuje ustanovenia týkajúce sa dostupnosti, integrity signálu vysielateľov, posilnenia regulačných orgánov a podpory mediálnych zručností.

streda 3. októbra 2018

e-Podpis: Dve novinky

Ak máte záujem využívať elektronický podpis, potrebné certifikáty získate už cez internet bez osobnej návštevy pracoviska Policajného zboru SR.

Nová verzia aplikácie na prihlásenie (eID klient, verzia 3.0.0) pre operačný systém MS Windows obsahuje už aj aplikáciu Disig Web Signer na elektronické podpísanie potvrdenia o vydaní certifikátov. Stiahnuť si ju môžete priamo na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie (samostatne alebo ako súčasť Inštalačného balíčka aplikácií). Podmienkou je, aby ste na vašom občianskom preukaze s elektronickým čipom (eID karte) mali už aktivovaný 6-miestny bezpečnostný osobný kód (BOK). Po prihlásení sa na portál slovensko.sk nová verzia aplikácie automaticky zistí stav certifikátov na vašej eID karte a ak ich nemáte, alebo sú neplatné, ponúkne ich vydanie.

Ministerstvo spravodlivosti SR začalo pri podpisovaní elektronických podaní na Obchodný register SR akceptovať ASiC kontajner (prípony súborov .asic, .asice, .scs, .sce). Naďalej ostal podporovaný aj pôvodný formát XAdES_ZEP EPES (výstupom je XML súbor s príponou .zepx), formát CSM CadES EPES (výstupom je dokument s príponou súboru .zep) a formát XAdES_ZEP PDF (výstupom je dokument s príponou súboru.zepx).

SR: Finančný príspevok na podporu gramotnosti detí

Základné školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok na projekty podporujúce rozvoj matematickej, čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo štvrté hodnotiace kolo v rámci dopytovo orientovanej výzvy.
     
Školy sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok do 12. októbra t.r. O finančné prostriedky môžu naďalej žiadať oprávnení žiadatelia, ktorými sú základné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja, resp. v prípade, ak škola nemá právnu subjektivitu, oprávneným žiadateľom je zriaďovateľ školy. Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín i vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Minimálna výška príspevku je 50.000 eur, maximálna 200.000 eur. Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov, maximálna dva roky. Celková alokácia na túto výzvu je 15 miliónov eur z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci predchádzajúcich troch kôl výzvy bolo predložených celkovo 93 žiadostí v celkovej výške viac ako 10,8 milióna eur, z toho bolo 11 žiadostí v rámci Bratislavského samosprávneho kraja.

Aktuálne: Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti 2018

V Európskej únii začal šiesty ročník Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM). Kampaň, ktorá bude prebiehať celý október, organizujú Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť ENISA, Európska komisia a viac ako 200 partnerov z celej Európy. 

Cieľom je zvyšovanie informovanosti a podpora kybernetickej bezpečnosti medzi občanmi a organizáciami, ako aj poskytovanie aktuálnych bezpečnostných informácií prostredníctvom vzdelávania a výmeny osvedčených postupov.
Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa v roku 2018 zameriava na štyri témy, pričom každej z nich sa bude venovať jeden októbrový týždeň:
1. týždeň - 1. až 7. októbra: „Venujte sa základnej kybernetickej hygiene“
2. týždeň - 8. až 14. októbra: „Rozšírte svoje digitálne zručnosti a znalosti“
3. týždeň - 15. až 21. októbra: „Rozpoznajte kybernetické podvody“
4. týždeň - 22. až 28. októbra: „Nové technológie a súkromie“.

Počas Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti sa v celej Európe bude konať viac než 400 aktivít, akými sú konferencie, workshopy, školenia, všeobecné prezentácie pre používateľov, webové semináre, on-line kampane s cieľom podporiť bezpečnosť na internete. Oficiálne webové sídlo kampane je
www.cybersecuritymonth.eu. Používatelia tu môžu nájsť tipy a rady v 23 jazykoch EÚ, pozrieť si informačné materiály a nájsť koordinátorov ECSM vo všetkých členských štátoch. Môžu si tiež otestovať vedomosti v on-line kvíze o kybernetickej bezpečnosti. Na stránke nájdete aj interaktívnu mapu, na ktorej môžete nájsť, aké aktivity sa v každom meste organizujú.

utorok 2. októbra 2018

Upozorňujeme: IKEA sťahuje niektoré šarže stropných lámp CALYPSO

Zákazníci, ktorí si kúpili stropnú lampu CALYPSO po 1. auguste 2016, by si mali skontrolovať jej výrobnú šaržu. IKEA sťahuje z predaja stropné lampy CALYPSO, ktoré boli vyrobené medzi 25. týždňom 2016 a 44. týždňom 2017, teda šarže 1625 až 1744.

Zákazníci informovali spoločnosť o páde sklených tienidiel lámp CALYPSO. Aby minimalizovala riziko, rozhodla sa IKEA stiahnuť z predaja stropné lampy CALYPSO výrobných šarží 1625 až 1744.

IKEA vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí majú stropnú lampu CALYPSO vyrobenú v uvedenom období, aby tento výrobok priniesli späť do obchodného domu IKEA, kde dostanú novú lampu CALYPSO, alebo im v plnej výške vrátime peniaze. Pokladničný blok nie je potrebný.

Novinka: Chatbotová aplikácia Taxana

Daňovníkom radí okrem pracovníkov call centra už aj Taxana, chatbotová aplikácia na zabezpečenie automatizovanej komunikácie medzi občanmi a finančnou správou, a to prostredníctvom jej portálu aj na facebooku. 
     
Finančná správa (FS) je prvá štátna inštitúcia, ktorá spúšťa automatizovaný chat so svojimi klientmi. Pomenovanie Taxana vybrali zamestnanci FS ako slovnú hračku anglického slova "tax", čo v slovenskom jazyku znamená "daň". Taxana funguje na princípe vyskakovacieho okna v prostredí portálu FS, dostupná je aj na facebookovej fanúšikovskej stránke finančnej správy. Priamou identifikáciou dopytu alebo postupnými otázkami, ktoré kladie daňovníkovi, sa spoločne prepracujú k téme, ktorá občana zaujíma. Z úvodnej správy od používateľa identifikuje kategórie alebo aj podkategórie témy. Identifikácia prebieha na základe vydefinovaných kľúčových výrazov, prípadne ich kombinácií. V prvej fáze bude radiť v daňovej oblasti vo vybraných jednoduchších odborných témach, konkrétne v oblasti dane z pridanej hodnoty, závislej činnosti, príjmu fyzických osôb či právnických osôb, elektronickej komunikácie s finančnou správou a v oblasti elektronických registračných pokladníc. Po vyhodnotení úspešnosti projektu chce FS rozšíriť automatizovaný chatbot aj na ostatné daňové a colné témy.

Chatbot je počítačový program, ktorý napodobňuje rozhovor s človekom. Poskytuje pohodlný a interaktívny spôsob, ako sa spojiť so zákazníkmi online a dať im podobný zážitok, aký majú z konverzácie so živým operátorom kedykoľvek počas dňa. Je to robot, ktorý komunikuje s používateľmi a je schopný viesť rôzne komunikácie s tisíckami používateľov v jednej sekunde. Finančná správa pracovala na príprave aplikácie niekoľko mesiacov. Súčasný chatbot FS slúži aj na zbieranie dopytov, čím vytvára podklady pre strojové učenie sa pomocou umelej inteligencie. Cieľom finančnej správy je na základe zozbieraného množstva dopytov vytvoriť chatbot s použitím umelej inteligencie. Na prípravu takejto komplexnej databázy je nevyhnutných aspoň 30.000 individuálnych dopytov tak, aby chatbot poznal všetky možné varianty otázok občanov.

V4 Innovators: Stáže v Izraeli

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) vyhlásil výzvu pre začínajúcich podnikateľov a startupistov. Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál. 

Výzva je súčasťou pilotného projektu V4 Innovators, ktorý je pripravovaný na základe Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti inovácií medzi vládou štátu Izrael, krajinami V4 a MVF. Celkový rozpočet projektu je 150.000 eur. Každú krajinu V4 budú zastupovať 7 vybraní žiadatelia. Podporené budú žiadosti o stáže zástupcov startupov, firiem a inkubátorov pôsobiacich v odvetviach informačné a komunikačné technológie, zdravotníctvo, biotechnológie, doprava, inteligentná mobilita, automobilový sektor, a tiež finančné technológie, kybernetika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia.
     
Stážisti strávia v Izraeli viac ako dva týždne. Vzdelávací program zabezpečuje od 3. do 19. decembra 2018 medzinárodné tréningové centrum v izraelskej Haife. Teoretická časť vzdelávacieho modulu sa bude konať vo forme prednášok, praktická časť bude orientovaná na priame väzby s izraelskými podnikateľmi, investormi a akademikmi špecializujúcimi sa na špičkové technológie, ako aj mentormi z oblasti riadenia inovatívnych podnikov.

Žiadateľmi môžu byť fyzické osoby, ktoré sú občanmi krajín V4. Začínajúce slovenské podniky a startupy, ktoré zastupujú, musia na trhu pôsobiť menej ako 5 rokov. Ak žiadateľ nie je vlastníkom spoločnosti, musí byť žiadosť potvrdená splnomocneným zástupcom zamestnávateľa. Žiadosti je nutné zasielať do 22. októbra 2018 elektronicky v anglickom jazyku v zmysle podmienok definovaných vo výzve na mailovú adresu visegradfund@visegradfund.org. Formuláre žiadostí a detailné informácie k výzve sú zverejnené na webovom sídle MVF https://www.visegradfund.org/. Lokálnym administrátorom pre Slovensko je Sekcia inovácií a medzinárodnej spolupráce SIEA. Informácie k podávaniu žiadostí je možné získať telefonicky na čísle +421905371194, prípadne elektronickou formou na mailovej adrese katarina.ruzickova@siea.gov.sk. 

pondelok 1. októbra 2018

Novinka: Mobilná aplikácia pre cestujúcich v Bratislavskom kraji

Používateľom umožní nákup cestovných lístkov, vyhľadávanie spojení či prehľad cestovných poriadkov všetkých dopravcov, ktorí sú zapojení do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). K dispozícii je v slovenskej, anglickej a nemeckej mutácii.
     
Na plnohodnotné využitie mobilnej aplikácie je potrebné sa v nej zaregistrovať a vytvoriť si profil. Aplikácia je voľne dostupná na stiahnutie ako pre operačný systém Android, tak iOS. Cestovné lístky je možné kupovať buď z kreditu alebo použitím platobnej karty Visa, Mastercard, Maestro. Cestovný lístok možno kúpiť aj pre spolucestujúcich, skupina však musí cestovať spolu. Z každej kategórii lístkov je možné zakúpiť najviac 30 kusov. Cestovný lístok začína platiť po minúte od nákupu. Ochranu proti kopírovaniu zabezpečuje QR kód, ktorý sa mení každé tri sekundy.

Okrem zakúpenia lístkov si môže cestujúci v mobilnej aplikácii vyhľadať jednotlivé spojenia verejnej dopravy z miesta na mape či výberom najbližších zastávok. Aplikácia umožňuje aj poslanie otázok, resp. zaslanie spätnej väzby a podnetov zo strany cestujúceho. Tie sa budú vyhodnocovať a zapracovávať. 

SR: Novela o katastri nehnuteľnostiach

Novela katastrálneho zákona č.212/2018 Z.z. platná od októbra t.r. prináša viacero zmien. Nová elektronická služba Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností má zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam. 

Zaviedla sa osobitná lehota na výmaz záložného práva. Ide o skrátenie z doterajších 60 kalendárnych dní na 5 pracovných dní. Skráti sa tiež lehota na vykonanie záznamu, ak sa návrh podá elektronicky prostredníctvom formulára, a to zo 60 na 30 dní. Katastrálne odbory okresných úradov budú nad rámec doterajšej legislatívy rozhodovať o oprave údajov katastra, pokiaľ sa budú týkať evidovania viacnásobného vlastníctva v katastri. Predpokladom je, že s tým budú súhlasiť dotknuté osoby. Katastrálny odbor nebude rozhodovať o tom, kto je vlastníkom nehnuteľnosti, ale o tom, ktorý z viacnásobne evidovaných vlastníkov zostane v katastri evidovaný. Budú môcť opraviť aj chybné údaje zapísané v katastri na základe rozhodnutia o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov, ak sa chyba zistila po uplynutí lehoty piatich rokov od ich zápisu - chybné údaje, ktoré boli do katastra zapísané na základe predložených verejných listín.
   
Do obsahu katastra sa zavádza evidencia cien všetkých nehnuteľností od účinnosti novely, spätne sa nebude zisťovať a zapisovať. Novým výstupom z katastra je tiež súpis nehnuteľností - zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka alebo správcu, alebo nájomcu, či záložného veriteľa za celý štát, ale napríklad aj z územia kraja, okresu, či jedného katastrálneho územia. Pokiaľ v katastri dôjde k zmene, napríklad k vyznačeniu plomby na liste vlastníctva, nová služba o tom zašle správu na mobilný telefón a na e-mail.
     
Novela katastrálneho zákona precizuje, ktoré stavby sa budú evidovať v katastri - zapíše sa iba stavba, ktorá je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Ruší sa povinnosť predkladať geometrický plán k zmluve, verejnej alebo inej listine, ak bol potrebný. Geometrický plán má totiž k dispozícii katastrálny odbor vo svojej dokumentácii. To znamená, že ak bol geometrický plán úradne overený príslušným katastrálnym odborom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona, stačí, ak účastník konania v návrhu na vklad alebo v návrhu na vykonanie záznamu uvedie číslo tohto overenia. Samozrejme, číslo musí byť zároveň uvedené aj v zmluve.

EU: Nové pravidlá o cezhraničnom používaní elektronických identifikačných preukazov

Od  29. septembra t.r. nadobudli účinnosť celoeurópske právne predpisy o elektronickej identifikácii (nariadenie eIDAS), ktoré umožnia cezhraničné uznávanie elektronických identifikačných preukazov a umožnia občanom a podnikom EÚ prístup k on-line službám aj v prípade, že pochádzajú z iného členského štátu.

Okrem iného budú napríklad môcť podávať daňové priznanie on-line, vytvoriť si bankový účet, alebo založiť spoločnosť na diaľku, zapísať sa na školu, alebo získať prístup k osobným zdravotným záznamom on-line, a to všetko v súlade s najvyššími normami na ochranu osobných údajov. Krajiny EÚ majú povinnosť uznávať vnútroštátne systémy elektronickej identifikácie z inej krajiny EÚ, ktoré už boli oznámené členskými štátmi a sú v súlade s nariadením eIDAS. Nemecko a Taliansko ukončili proces oznamovania, Luxembursko a Španielsko sa chystajú ho ukončiť, zatiaľčo Chorvátsko, Estónsko, Belgicko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo ho už tiež začali.

Využívanie elektronických identifikácií môže európskym podnikom a správnym orgánom ušetriť viac ako 11 miliárd EUR ročne. Celoeurópska elektronická identifikácia je dôležitá aj pre cezhraničné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“, čím sa významne znižuje administratívna záťaž. Inými slovami, informácie bude potrebné oznámiť orgánom verejnej správy len raz.