piatok 19. apríla 2024

AI: Predaj automobilov s umelou inteligenciou

Spoločnosť AURES Holdings, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, za prvé tri mesiace tohto roku predala 26 000 vozidiel, čo je 11 % nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2023. Za rekordnými predajmi vidí spoločnosť okrem vysokého dopytu aj zúročenie svojich investícií do rozvoja moderných technológií, ktoré teraz výrazne zvyšujú efektivitu obchodovania s automobilmi, ako i komunikácie so zákazníkmi.

V obchodovaní s automobilmi AURES-u významne pomáha machine learning automatizovaný hlasový model CARol využívajúci generatívnu AI v kontaktnom centre. Prostredníctvom AI CARol AURES už za posledný rok vykúpil takmer 6 000 áut a celkom vybavil 316 000 hovorov. Podiel voicebota na všetkých vykúpených vozidlách cez zákaznícke centrum tvoril viac ako 10 %. „Cez AI CARol sme predali celkom 3 000 vozidiel a na predaji vybavili 180-tisíc hovorov. Medziročne sme zaznamenali zásadné zvýšenie úspešnosti predajov od záujmu po kúpu – v ČR to bolo o 18 %, na Slovensku dokonca o 19 % a v Poľsku o 11 %,“ uviedol Petr Vaněček.

Rok 2023 AURES hodnotí z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility rovnako ako úspešný. Celkovo v roku 2023 predal takmer 400 elektromobilov. V roku 2023 boli už 3 % (6 640) všetkých nových predaných vozidiel čisto batériových, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 70 %. Rast počtu predaných ojazdených elektromobilov na českom sekundárnom trhu je ešte rýchlejší, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 73 % (z 1 363 na 2 364). Z pohľadu značiek sú bestsellerom v rámci ojazdených elektromobilov značky Tesla (22 %), BMW (17 %) a VW (14 %). V predajoch AURES-u vedú vozidlá BMW i3 (15 %), Tesla Model 3 (13,5 %), na treťom mieste sa umiestnila Škoda eCitigo (8,6 %). Najsilnejší v počte predaných ojazdených elektromobilov v rámci siete AAA AUTO a Mototechna sú Praha, Stredočeský kraj a Juhomoravský kraj. Najviac sa na trhu v segmente elektromobility v roku 2023 obchodovali ojazdené autá vo veku 1 - 4 roky.

Najpredávanejšie elektromobily v AURES Holdings v 1Q 2024
1. BMW i3
2. Tesla Model 3
3. Škoda Citigo-e
4. VW e-Golf
5. Nissan Leaf
6. Tesla Model Y
7. Mazda MX-30
8. Mercedes-Benz EQA
9. Volkswagen e-up!
10. Škoda Enyaq Coupé

štvrtok 18. apríla 2024

EU: Farmaceutická reforma

Poslanci Európskeho parlamentu prijali návrhy na prepracovanie farmaceutických právnych predpisov Európsej únie s cieľom podporiť inovácie a zvýšiť bezpečnosť dodávok, prístup k liekom a ich cenovú dostupnosť. Legislatívny balík týkajúci sa liekov na ľudské použitie pozostáva z novej smernice a nariadenia. Europoslanci chcú zaviesť minimálnu regulačnú lehotu ochrany údajov (počas ktorej iné spoločnosti nemajú prístup k údajom o produktoch) v trvaní sedem a pol roka, okrem dvoch rokov ochrany trhu v nadväznosti na udelenie povolenia na uvedenie na trh (počas ktorej nemožno predávať generické, hybridné alebo biologicky podobné produkty).

Farmaceutické spoločnosti by mali nárok na dodatočné obdobia ochrany údajov, ak ich konkrétny produkt rieši neuspokojenú lekársku potrebu (+12 mesiacov), ak je produkt vystavený porovnávacím klinickým skúškam (+6 mesiacov) a ak významný podiel výskumu a vývoja produktu prebieha v EÚ a aspoň čiastočne v spolupráci s výskumnými subjektmi EÚ (+6 mesiacov). Poslanci tiež požadujú obmedzenie kombinovanej doby ochrany údajov na osem a pol roka. Jednorazové predĺženie (+12 mesiacov) dvojročnej ochrannej lehoty na trhu by sa mohlo udeliť, ak spoločnosť získa povolenie na uvedenie na trh pre ďalšiu terapeutickú indikáciu, ktorá poskytuje významné klinické výhody v porovnaní s existujúcimi terapiami. Lieky na ojedinelé ochorenia (lieky vyvinuté na liečbu zriedkavých chorôb) by profitovali z až 11-ročnej exkluzivity trhu, ak by riešili „vysoko neuspokojenú medicínsku potrebu“.

Na podporu výskumu a vývoja nových antimikrobiálnych látok chcú poslanci zaviesť odmeny za vstup na trh a systémy odmeňovania platbami za dosiahnutie miľníkov (napríklad finančná podpora v počiatočnom štádiu, keď sa dosiahnu určité ciele výskumu a vývoja pred schválením uvedenia na trh). Tie by dopĺňal modelový systém predplatného prostredníctvom dobrovoľných dohôd o spoločnom obstarávaní s cieľom podporiť investície do výskumu antimikrobiálnych látok. Poslanci podporujú zavedenie „poukazu na exkluzivitu prenosných údajov“ pre prioritné antimikrobiálne látky, ktorý poskytuje maximálne 12 dodatočných mesiacov ochrany údajov pre povolený výrobok. Poukaz by nebolo možné použiť na produkt, ktorý už využíval maximálnu regulačnú ochranu údajov a bol by prenosný iba raz na iného držiteľa rozhodnutia o registrácii.

streda 17. apríla 2024

SR: Zamestnanosť a mzda vo februári 2024

Podľa štatistického úradu mzdy na Slovensku vo februári t. r. rástli vo všetkých odvetviach, v niektorých však naďalej klesala zamestnanosť. Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč všetkými odvetviami, dvojciferným tempom rástli v 3 z nich. Aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví, mierne zaostávanie na úrovni pol percenta bolo iba v informáciách a komunikácii. Zamestnanosť bola medziročne vyššia v 6 z 10 sledovaných odvetví, nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, obchod aj doprava.

Priemerná nominálna mesačná mzda vo februári 2024 bola medziročne vyššia vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla v doprave a skladovaní o 13 %, priemysle o 12,6 % a v ubytovaní o 10,9 %. Po zohľadnení vplyvu inflácie, ktorá pomaly klesá, mzdy rástli aj reálne, a to vo všetkých odvetviach okrem informácií a komunikácie. Reálny rast miezd sa pohyboval od necelých 4 % vo veľkoobchode a stavebníctve do viac ako 9 % v doprave vrátane skladovania. Rast reálnych miezd nad 9 % bol naposledy zaznamenaný v januári 2023 v sektore ubytovania.

Vo februári 2024 zamestnanosť na Slovensku rástla v 6 sledovaných odvetviach. Najvyššie prírastky počtu zamestnancov nad úrovňou 3 % mali vybrané trhové služby a informácie s komunikáciou. Pomalším tempom od 0,5 % do 2,5 % rástla zamestnanosť v stavebníctve, v predaji a oprave vozidiel, v sektore reštaurácií a pohostinstiev či v ubytovaní. Posledné dva roky klesala zamestnanosť v priemysle, aktuálne bola nižšia o 2 %. Pokles pracovnej sily o 1,6 % vykázali zhodne tiež veľkoobchod aj maloobchod, o 1 % sa znížila zamestnanosť v doprave vrátane skladovania.

V prvých dvoch mesiacoch roka 2024 rástli nominálne mzdy vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom nad 11 % rástli mzdy v priemysle a doprave spolu so skladovaním. Reálne mzdy v 9 odvetviach boli v medziročnom pluse, a to v rozpätí od 2,4 % do 7,7 %. Inflácii zatiaľ neodolali len mzdy v informáciách a komunikácii, klesli o 1,2 %. Zamestnanosť od januára do februára t. r. rástla v šiestich odvetviach, najrýchlejšie vo vybraných trhových službách a informáciách s komunikáciou. Medziročne nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, veľkoobchod, maloobchod ako aj doprava a skladovanie.

utorok 16. apríla 2024

EU: Sexuálne a reprodukčné právo

Podľa prijatého uznesenia poslanci Európskeho parlamentu požadujú zakotviť právo na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ. Zdravotná starostlivosť vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia spadá pod národné právomoci. Zmena Charty základných práv EÚ tak, aby zahŕňala umelé prerušenie tehotenstva, by si vyžadovala jednomyseľný súhlas všetkých členských štátov. Prvou krajinou, ktorá zakotvila právo na interrupciu do svojej ústavy 4. marca 2024, sa stalo Francúzsko.

Poslanci odsudzujú spiatočníctvo v oblasti práv žien a všetky pokusy obmedziť alebo odstrániť existujúcu ochranu sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (SRHR) a rodovej rovnosti, ku ktorým dochádza na celom svete vrátane členských štátov EÚ. Článok 3 Charty sa má doplniť tak, aby „každý mal právo na telesnú autonómiu, na slobodný, informovaný, úplný a univerzálny prístup k SRHR a ku všetkým súvisiacim zdravotníckym službám bez diskriminácie, vrátane prístupu k bezpečnému a zákonnému prerušeniu tehotenstva“. Text vyzýva členské štáty, aby plne dekriminalizovali interrupcie v súlade s usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) z roku 2022 a aby odstránili prekážky brániace interrupciám a bojovali proti nim, a vyzýva Poľsko a Maltu, aby zrušili svoje zákony a iné opatrenia, ktoré ich zakazujú a obmedzujú. Poslanci odsudzujú skutočnosť, že v niektorých členských štátoch je interrupcia odopieraná praktickými lekármi a v niektorých prípadoch aj celými zdravotníckymi zariadeniami na základe doložky o svedomí, často v situáciách, keď akékoľvek oneskorenie ohrozí život alebo zdravie pacienta.

Metódy a postupy pri umelom prerušení tehotenstva by mali byť povinnou súčasťou učebných osnov pre lekárov a študentov medicíny. Členské štáty by mali zabezpečiť prístup k celej škále služieb SRHR vrátane komplexnej a veku primeranej sexuálnej a vzťahovej výchove. Mali by sa sprístupniť dostupné, bezpečné a bezplatné antikoncepčné metódy a zásoby a poradenstvo pri plánovaní rodičovstva, pričom by sa mala venovať osobitná pozornosť osloveniu zraniteľných skupín. Poslanci tvrdia, že ženy z chudobných pomerom sú neprimerane zasiahnuté právnymi, finančnými, sociálnymi a praktickými prekážkami a obmedzeniami pokiaľ ide o umelé prerušenie tehotenstva a vyzývajú členské štáty, aby tieto prekážky odstránili.

Poslanci sa obávajú výrazného nárastu financovania skupín, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a možnostiam voľby na celom svete vrátane EÚ. Vyzývajú Európsku komisiu, aby zabezpečila, že organizácie, ktoré bojujú proti rodovej rovnosti a právam žien vrátane reprodukčných práv, nebudú dostávať finančné prostriedky EÚ. Členské štáty a miestne samosprávy musia zvýšiť svoje výdavky na programy a podporu pre zdravotnú starostlivosť a služby plánovaného rodičovstva.

pondelok 15. apríla 2024

Aktuálne: Nespokojnosť v práci

Nové výsledky štúdie Work Relationship Index (on-line prieskum Edelman Data & Intelligence pre HP Inc, 9. júna - 10. júla 2023 v 12 krajinách: USA, Francúzsku, Indii, Veľkej Británii, Nemecku, Španielsku, Austrálii, Japonsku, Mexiku, Brazílii, Kanade a Indonézii, celkom 15 624 respondentov) ukázali, že vzťah k práci je často vyhrotený a očakávania zamestnancov rastú. Prostriedkom na zlepšenie by mohla byť umelá inteligencia (AI).

Vzťah k práci podľa štúdie momentálne nie je ideálny – iba 27 % znalostných pracovníkov uvádza, že majú zdravý vzťah k práci. Súčasne prudko vzrástli ich očakávania: 58 % respondentov uvádza, že sa za posledné tri roky zvýšili. Trend je viditeľný najmä v rastúcich ekonomikách, kde túto skúsenosť zdieľa cez 70 % pracovníkov, vo vyspelých ekonomikách je to potom zhruba 50 %. Ľudia si stále viac uvedomujú, že umelá inteligencia môže prispieť k zlepšeniu ich pracovného života. Väčšina vedúcich pracovníkov a osôb s rozhodovacími právomocami v IT vidí potenciál AI vo vyvážení pracovného a súkromného života. Podobne to vnímajú aj zamestnanci, ktorí sa domnievajú, že AI môže zefektívniť úlohy a uľahčiť ich prácu (75 % vedúcich pracovníkov podnikov, 58 % znalostných pracovníkov).

Štúdia ukazuje, že je potrebné, aby vedúci pracovníci podnikov dostatočne informovali o výhodách umelej inteligencie a vzdelávali zamestnancov v tom, ako ju začleniť do svojich pracovných procesov. Môžu tak dosiahnuť lepšie obchodné výsledky a zároveň posilniť vzťah svojich zamestnancov k práci. Prieskum ďalej ukázal, že pretrváva neistota ohľadom toho, ako najlepšie naplno využívať AI:
• Dvaja z piatich ľudí (42 %) si nie je istých, kedy umelú inteligenciu v práci využívať
• 41 % sa necíti byť vhodne vybavených na to, aby na svojej pozícii využili plný potenciál umelej inteligencie
Vzhľadom na to, že 73 % vedúcich pracovníkov a 66 % znalostných pracovníkov sa vyslovilo za komplexné školenie v oblasti AI, je zrejmé, že firmy by mali preferovať iniciatívy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie v tejto oblasti.