piatok 10. augusta 2018

Výzva: Mimoprodukčné funkcie lesov

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podporí obhospodarovateľov lesov, ktorí hospodária trvalo udržateľným spôsobom a poskytujú mimoprodukčné funkcie lesov. Finančný príspevok môžu získať tí, čo uplatňujú prírode blízke, maloplošné alebo tzv. výberkové spôsoby hospodárenia. 
      
Podpora sa poskytne obhospodarovateľovi lesa, ak v lesných porastoch vykonal podľa programu starostlivosti o lesy výchovu lesa prečistkami alebo výchovu lesa prebierkami do päťdesiat rokov veku lesného porastu, odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov rastlín, ktoré sú drevinami, alebo hospodáril prírode blízkym spôsobom prostredníctvom maloplošného podrastového hospodárskeho spôsobu, výberkového hospodárskeho spôsobu, alebo účelového hospodárskeho spôsobu, ktorých výsledkom sú trvalo viacetážové lesné porasty.

Finančný príspevok je určený obhospodarovateľom lesa, ktorí hospodária na lesných porastoch, ktorých celková výmera je najmenej 5 hektárov (ha). Podpora sa v roku 2018 poskytne na lesné porasty vedené v programe starostlivosti o lesy, ktorých platnosť skončila v roku 2017, a/alebo prvá polovica platnosti skončila v roku 2017. Príspevok sa poskytuje v rámci schémy tzv. de minimis za predpokladu, že celková výška pomoci poskytnutá jednému príjemcovi nepresiahne 200.000 eur za príslušný fiškálny rok a predchádzajúce dva fiškálne roky (počas akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov).

Pôdohospodárska platobná agentúra už spustila výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok. Všetky potrebné dokumenty, vzor formulára žiadosti o podporu sa nachádzajú na jej webovom sídle apa.sk. Termín uzávierky je 31. august 2018. 

Auto: Prestavba na plyn


Motoristi stále viac zvažujú alternatívne pohony. Prestavba vozidla však nemusí vždy dopadnúť ideálne. Je preto potrebné zvážiť technické predpoklady vozidla, kvalitu použitého systému a tiež spôsob používania auta. Nie všetky motory znášajú prestavbu rovnako. Pri CNG je zase potreba počítať s obmedzením miesta v batožinovom priestore alebo nižším dojazdom.

Vo všeobecnosti sú na prestavbu na LPG vhodné motory s vyšším objemom (od 1.6 litra, ideálne 2 litre a vyššie), pri ktorých sa úspora na palive prejaví najviac. Na prestavbu sú vhodnejšie tiež motory bez priameho vstrekovania. Moderné motory s priamym vstrekovaním so sebou nesú veľa komplikácií, ktoré prestavbu predražujú a ani výsledná úspora na palive nie je taká, ako u starších motorov s nepriamym vstrekovaním. Okrem vhodnosti motora a kvality použitého LPG systému by mali záujemcovia o prestavbu zvážiť aj spôsob používania auta. Rozhodovanie môže komplikovať aj exspirácia tlakovej nádoby a nutnosť revízií, zákaz vjazdu do podzemných garáží alebo tankovanie s účasťou obsluhy čerpacej stanice.

V prípade prestavby vozidiel na CNG  je z dôvodu veľkých nárokov na miesto alebo zníženého dojazdu  efektívnejšie vozidlá neprestavovať. „Rozumnejšie je vybrať si z vozidiel vybavených kombinovaným pohonom na benzín a na zemný plyn už z výroby. Takéto autá majú CNG nádrže viac integrované do konštrukcie a neprichádzajú o svoje úžitkové vlastnosti. Na našom trhu ide najčastejšie o značky Opel, Fiat, Mercedes či vozidlá z koncernu Volkswagen“, radí Jindřich Topol.

Upozorňujeme: Pôžičky on-line


Národná banka Slovenska (NBS) upozornila na svojich webových stránkach na činnosť spoločnosti MINIHOTOVOST, SE so sídlom náměstí T. G. Masaryka 2392/17, Břeclav, Česká republika. Ponúka peňažné pôžičky prostredníctvom viacerých internetových stránok v slovenskom jazyku bez povolenia NBS!

Spoločnosť prevádzkuje celý rad internetových stránok s národnou doménou .sk: minipozicka.sk, minihotovost.sk, minipeniaze.sk, mudrapozicka.sk, najrychlejsiepozicky.sk, okamzitepeniaze.sk, peniazebezdokladov.sk, peniazebezrucitela.sk, peniazecezinternet.sk, peniazeceznet.sk, peniazecezsms.sk, peniazedoruky.sk, peniazehned.sk, poctivapozicka.sk, pozicka.sk, pozickaokamzite.sk, pozickaren.sk.

Podmienkou poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky je povolenie udelené Národnou bankou Slovenska v zmysle § 20 ods. 1, resp. § 24 ods. 3 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje potenciálnych klientov, aby dôkladne zvažovali s akou osobou vstupujú do zmluvných vzťahov a oprávnenie danej osoby si preverovali na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk.

Radíme: Bezpečné grilovanie


Grilovacia sezóna je v plnom prúde. Netreba však podceňovať bezpečnosť. Aj malý požiar môže v dôsledku zlých poveternostných podmienok alebo vysokých horúčav narásť do nepredstaviteľných rozmerov.

Podľa odborníka Milana Ivaniča pri každom grilovaní a v prípade každého grilu platia dve pravidlá – odstránenie všetkých horľavých materiálov a predmetov z okolia grilu a čistota samotného grilu. Prevencia a obozretnosť je veľmi dôležitá. Keďže existuje viacero druhov grilov, je vhodné vedieť, ako sa správne zachovať v prípade vzniku požiaru pri jednotlivých druhoch. „Pri elektrických griloch je potrebné myslieť na to, že je zapojený v elektrickej sieti. V prvom rade je preto potrebné vytiahnuť kábel zo siete, ak nám to rozsah požiaru umožňuje. Keď je kábel vytiahnutý z elektrickej zásuvky, pokúsime sa plameň uhasiť vodou", radí M. Ivanič. Ak by sa nepodarilo vybrať kábel zo siete, zariadenie pod elektrickým prúdom musíme hasiť výhradne práškovým alebo snehovým hasiacim prístrojom. V prípade požiaru prenosného grilu je najbezpečnejšou alternatívou taký, ktorý má uzatvárateľné veko. Nebezpečenstvu tak možno predísť jeho priklopením a udusením ohňa. Čo sa týka záhradných grilov na drevo alebo uhlie, v tomto prípade je možné hasiť všetkými spôsobmi, či už vodou alebo hasiacim prístrojom.
      
Pri akomkoľvek grilovaní sa neodporúča odbiehať od grilu, ale mať ho stále na očiach, aby sme v prípade vzniknutého incidentu vedeli okamžite a pohotovo reagovať. Povolené je grilovať len na vopred vyhradených miestach. „Neodporúča sa grilovať v čase horúceho počasia, kedy vzrastá možnosť vzniku požiaru, ani v počas silného vetra, ktorý nám môže oheň rozfúkať. V prípade nevhodných podmienok, ktoré sa môžu vzhľadom na danú lokalitu líšiť, príslušné štátne orgány vyhlasujú zákaz zakladania ohňa. Po ukončení grilovania v prírode treba dbať na dôsledné uhasenie ohňa a z miesta odísť, až keď sme si úplne istí, že je oheň uhasený, nezostal tlieť a nemôže opätovne vzbĺknuť", uzavrel M. Ivanič.

štvrtok 9. augusta 2018

Hormóny: Vplyv na ľudský organizmus


Pohlavné hormóny s pribúdajúcim vekom ubúdajú, preto sú menopauza a andropauza súčasťou nášho života. Prejavujú sa návalmi horúčavy, potením, podráždenosťou, osteoporózou, inkontinenciou, priberaním, poklesom kvality sexuálneho života alebo stopami na pleti.

Estrogén v ženskom tele ovplyvňuje nielen veľkosť maternice, vajíčkovodov, pošvy a mliečnych žliaz, ale aj rozloženie tuku v oblasti panvy a stehien, výskyt ochlpenia, zjemňuje kožnú tkaninovú skladbu, reguluje tvar panvy i charakter hlasu. Dôležité sú aj gestagény, ktoré pripravujú ženský organizmus na tehotenstvo. Približne v päťdesiatom roku života ženy však dochádza k ich postupnej regresii. „Zárodočné tkanivo vaječníkov sa počas celej doby pohlavnej zrelosti opotrebovalo. Oba vaječníky obsahujú pri narodení asi milión vajíčok. Do obdobia menopauzy sa spotrebuje 99%. Po menopauze, čo je posledné menštruačné krvácanie riadené vaječníkmi, je ich v tele ženy už len do 10.000“, upresnil gynekológ Adnan Saade.

Väčšina žien zvláda hormonálne zmeny ťažko, „prechod“ môže trvať aj desať rokov. Plynulo sa menia koncentrácie ženských pohlavných hormónov, pričom dochádza k ťažkostiam.  Medzi syndrómy patrí úzkosť, emočná labilita, nervozita s podráždenosťou a strata libida. Úbytok estrogénu sa prejavuje aj na počte a kvalite kostných buniek, preto s menopauzou  súvisí tiež osteoporóza. „V priebehu života dochádza k neustálej výmene kostného tkaniva. Do obdobia peak bone mass (maximálnej hustoty kosti), čo je medzi 30. až 35. rokom života, prevláda novotvorba kosti nad jej odbúravaním. Po tomto období dochádza ročne ku strate 0,3 - 0,5 percenta kosti. Po menopauze, v priebehu šiestich až desiatich rokov, je priemerná strata 2 -4% kosti ročne“, upozornil ortopéd Ján Marcinko. Predísť osteoporóze môže liečba podávaním estrogénov a progestogénov, o ktorej rozhodne gynekológ. Hormonálne zmeny sa podpisujú aj na kvalite pleti, vlasov, nechtov a slizníc pokožky, je preto dôležité, aby bola pokožka v období menopauzy hydratovaná.
      
Úbytok pohlavných hormónov sa týka aj mužov, keď dochádza k poklesu tvorby testosterónov. Mužský prechod, andropauza, sa prejavuje totožne ako menopauza, teda únavou, stratou chuti na sex, poruchou erekcie, spomaleným metabolizmom, priberaním, úbytkom svalovej hmoty a bolesťou kĺbov. Aj muži by mali v tomto období navštíviť urológa, sexuológa či psychológa. Dôsledným a komplexným vyšetrením sa totiž môžu vylúčiť ďalšie závažnejšie ochorenia, ako osteoporóza alebo ateroskleróza.

SR: Podpora štúdia CAD a CAM systémov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo 16 projektov stredných odporných škôl v rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave.

Vďaka podpore sa tak žiaci na stredných odborných školách technického zamerania budú môcť zapojiť do projektov orientovaných na CAD a CAM systémy, programovanie CNC strojov či ovládanie ďalších špecializovaných softvérov. Do výzvy prihlásili školy 49 projektov. Z nich hodnotiaca komisia vybrala 16 najlepších, medzi ktoré bola rozdelená celá suma 30.000 eur vyčlenená na tento účel. Úspešní žiadatelia získali príspevok vo výške od 1.231 do 2.000 eur.

Najúspešnejšími boli školy z Trenčianskeho kraja s piatimi podporenými projektmi. Nasleduje Bratislavský a Prešovský kraj s troma úspešnými žiadosťami. V Žilinskom a Nitrianskom kraji boli podporené dva projekty a v Trnavskom kraji jeden.

Radíme: Dovolenku plaťte radšej kartou


Opakuje sa to takmer každé leto. Po krachu cestovky Slováci na dovolenku buď ani neodcestujú, alebo majú problém sa vrátiť. Po vyriešení prvotných nepríjemnosti treba vyriešiť ešte jednu – ako sa dostať k svojim peniazom.
      
Aj keď cestovné kancelárie sú zvyčajne poistené pre prípad úpadku, nie vždy musia peniaze z poistky stačiť na vyplatenie celej sumy. Existuje však jednoduchý spôsob, ako sa možno ochrániť pred prípadnou finančnou stratou. Stačí dovolenku zaplatiť platobnou kartou. „Na Slovensku sme zažili viaceré krachy cestovných kancelárií či aerolínií. Tie ukázali, že ľudia, ktorí za dovolenku či letenku zaplatili kartou, sa k svojim peniazom vďaka pravidlám fungovania platobných kariet dostali spravidla ľahšie", uviedla Marta Cesnaková. V rámci pravidiel kartových spoločností platí tzv. ochrana v prípade nedodania zaplateného tovaru alebo neposkytnutia služby. Tá je účinnou pomocou najmä v prípadoch nákupov na diaľku (napríklad cez internet, ale aj vtedy, keď kupujete dovolenku či čokoľvek iné, čo vám obchodník má dodať v budúcnosti). Ak si obchodník svoju povinnosť nesplní, môže klient svoju banku požiadať o sprostredkovanie vrátenia platby.

„Prvým potrebným krokom je pokúsiť sa o reklamáciu priamo u obchodníka, teda v cestovnej kancelárii, v ktorej ste dovolenku zaplatili kartou. Ak neuspejete, obráťte sa na svoju banku a požiadajte o sprostredkovanie vrátenia platby z dôvodu nedodania služby zo strany obchodníka. K žiadosti priložte vašu dovtedajšiu komunikáciu s obchodníkom, ako aj doklady o kúpe zájazdu. Ideálne je, ak doklady obsahujú čo najpresnejšiu špecifikáciu toho, čo ste zaplatili a mali dostať", radí Cesnaková. Podľa nej čas vybavenia závisí od náročnosti overovania žiadosti: „V prípade, že termín zaplatenej dovolenky je až po bankrote poskytovateľa, dokážeme peniaze vyplatiť veľmi rýchlo, prakticky obratom. Sú však aj komplikovanejšie prípady, pri ktorých musíme čakať na vyjadrenie banky obchodníka a vyplatenie môže trvať aj viac ako mesiac."

Výzva: Národný projekt vodnej dopravy


Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2018/4.1/SVP-30-NP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 153.000 eur.

Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy v jednotnom európskom dopravnom priestore. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

streda 8. augusta 2018

Trend: Skepticizmus mladých


Miléniová generácia a generácia Z očakávajú od firiem zintenzívnenie snahy o pozitívny vplyv na okolitý svet. Najmladšie generácie zamestnancov zaujali skeptický postoj k nedostačujúcej motivácii a etike firiem.

Siedma výročná správa Deloitte o miléniovej generácii (Deloitte’s seventh annual Millennial Survey) nadväzuje na dva prieskumy. Tie naznačili, že mladé generácie majú pozitívny postoj k motivácii a etike podnikov. V roku 2018 však prichádza dramatický obrat, keď názory na podniky dosiahli najhoršiu úroveň za posledné štyri roky. Dnes si len menej než polovica miléniovej generácie myslí, že podniky sa správajú eticky (48% oproti 65% v roku 2017) a že sú odhodlané pomáhať pri zlepšovaní spoločnosti (47% oproti 62%). Na otázku, na čo sa zameriava spoločnosť, v ktorej pracujú, odpovedali: dosahovanie ziskov, podporovanie efektivity a výroba či predaj tovarov a služieb.

Hoci sa názor týchto generácií na podniky výrazne zhoršil, ich dôvera v politických lídrov je ešte menšia. Len 19% respondentov odpovedalo, že politici majú pozitívny vplyv v porovnaní s 71%, ktorí si myslia, že politici majú negatívny vplyv. Nahradiť by ich preto mohli biznis lídri, ktorí podľa 44% respondentov ešte majú pozitívny vplyv. Mladí tak stále trochu veria v schopnosť firiem pozitívne meniť spoločnosť. Tri štvrtiny opýtaných si myslí, že nadnárodné spoločnosti majú potenciál pomôcť vyriešiť ekonomické, environmentálne a sociálne výzvy spoločnosti, a preto je ich povinnosťou zapojiť sa do zlepšovania spoločnosti.

Správa za rok 2018 zohľadňuje názory 10.455 príslušníkov miléniovej generácie a odpovede 1.844 respondentov generácie Z celkovo z 36 krajín sveta. Príslušníci miléniovej generácie z prieskumu sa narodili medzi januárom 1983 a decembrom 1994 a predstavujú špecifickú skupinu – majú vysokoškolské vzdelanie, pracujú na plný úväzok a pracujú najmä pre veľké organizácie súkromného sektora. Respondenti z generácie Z sa narodili medzi januárom 1995 a decembrom 1999. Všetci už získali vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo študujú na 2. stupni. Viac než tretina z nich pracuje buď na plný alebo na skrátený pracovný úväzok.

Maloobchod: Predajne sa budú zatvárať


Takmer šesť z desiatich predstaviteľov maloobchodu sa domnieva, že kamenné obchody sa do roku 2020 výrazne zmenia. Vyplýva to z globálneho spotrebiteľského prieskumu Top of Mind 2018.

Udržiavanie kontaktu so zákazníkmi 24 hodín denne, sedem dní v týždni je prioritou pre 46% respondentov tohto prieskumu, a to nielen on-line formou. Niektoré firmy ponúkajú nepretržitú 24-hodinovú zákaznícku linku a zreteľne ju propagujú na svojich webových stránkach. Možnosť hovoriť priamo s priateľským, dobre vyškoleným a informovaným personálom v prípade, že zákazník má otázku alebo sťažnosť, môže pomôcť posilniť vzťah medzi zákazníkmi a značkou a budovať lojalitu. Ľudia sa dnes snažia užiť si svoj život skôr prostredníctvom zážitkov ako vlastníctvom hmotných vecí. Spoločnosť Adyen, ktorá spracováva kreditné karty, v tohtoročnom prieskume zistila, že 86% amerických spotrebiteľov v uplynulom roku opustilo obchod z dôvodu dlhého čakania v rade. Podľa odhadu Adyen sa to rovná stratám na obratoch na úrovni 47,7 miliárd USD.

Nové značky vychádzajú najmä zo zákazníckych dát. Napríklad americká spoločnosť Stitch Fix, ktorá vykázala vo fiškálnom roku 2017 obrat vo výške 977 miliónov USD, posiela zákazníkom personalizovaný výber oblečenia, ktorý zostavuje podľa ich preferencií v oblasti štýlu. Ten obsahuje 85 dátových bodov. Zabehnuté značky tiež rozširujú možnosti, ako využívať zozbierané dáta na tvorbu obratu. Príkladom je spolupráca dvoch gigantov – Google a L’Oréal Paris. Zo štatistík vyplynulo, že veľa spotrebiteľov vyhľadávalo cez Google tzv. ombré farbenie vlasov a neboli spokojní s výsledkom, ktorý dosiahli doma. Spoločnosť L’Oréal Paris na základe týchto poznatkov vyvinula aplikátor farby, ktorý tento efekt pomohol docieliť. Zber dát o zákazníckych preferenciách teda napomáha vývoju produktov, ktoré si zákazníci žiadajú.

Podľa prieskumu sa 58% maloobchodníkov domnieva, že kamenné obchody sa do roku 2020 výrazne zmenia. Respondenti zo Severnej Ameriky pociťujú túto zmenu najviac. Viac ako tretina (37%) sa vyjadrila, že v nasledujúcich dvoch rokoch zatvorí svoje obchody. S cieľom zvýšiť rýchlosť a efektivitu budú musieť firmy predávať čoraz viac produktov prostredníctvom vlastných distribučných kanálov.

Zber dát na šieste vydanie globálneho spotrebiteľského prieskumu Top of Mind sa uskutočnil telefonicky a on-line v období od marca do apríla 2018. Do prieskumu sa zapojilo celkovo 530 senior manažérov z 28 krajín. Respondenti pôsobia v sektoroch rýchloobrátkového alebo spotrebného tovaru, výroby a/ alebo v maloobchode. Takmer deväť z desiatich (87%) spoločností zapojených v prieskume malo ročné príjmy vo výške minimálne 500 mil. USD.

SR: Opäť viac bankrotov


V júli t. r. zbankrotovalo na Slovensku 1.278 ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy zbankrotovalo 1.092 občanov Slovenska, to predstavuje nárast o 17,03% a v medziročnom porovnaní nárast o 72,47%, keďže v siedmom mesiaci minulého roka bolo vyhlásených 741 osobných bankrotov.

Podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) bolo celkovo od začiatku tohto roka do konca júla na Slovensku vyhlásených 7.624 osobných bankrotov, zatiaľčo počas celého minulého roka ich bolo 5.239. „K výraznému nárastu počtu občanov, ktorí môžu svoju platobnú neschopnosť riešiť oddlžením, prispela najmä vlaňajšia legislatívna úprava podmienok a spôsobu osobného bankrotu. Po novom je výrazne jednoduchší a lacnejší, čím sa stal viac dostupnejší. Preto takýto vývoj nie je pre analytikov prekvapením", uviedla analytička Jana Marková. Varovným trendom podľa nej však je, že vekovo najpočetnejšej skupine dlžníkov, ktorú tvoria štyridsiatnici, sa pomerne tesne približujú dlžníci - muži vo veku 30 až 39 rokov. Tí vo svojom produktívnom živote môžu využiť osobný bankrot na oddlženie ešte raz v prípade, ak nedôjde k zmene legislatívy.

V júli 2018 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji, a to 344. Naopak, najmenej ich bolo v Trnavskom kraji – 70. Oddlženie formou konkurzu si zvolilo 1.266 dlžníkov, pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo iba 12 dlžníkov. Zároveň v siedmom mesiaci tohto roka pripadalo z celkového počtu osobných bankrotov 780 na mužov, teda 61,03% a 498 na ženy, čiže 38,97%. Najväčšou skupinou dlžníkov s 231 osobnými bankrotmi boli muži vo veku od 40 do 49 rokov. V tom istom vekovom rozhraní bolo aj najviac žien, a to 157. Medzi mužmi, ktorí v júli zbankrotovali, malo 5,38 % dlžníkov vysokoškolské vzdelanie, medzi ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,61 % dlžníčok.

Radíme: Minerálky nie sú pre každého

Vodu s obsahom oxidu uhličitého by určite nemali piť dojčatá, deti a osoby trpiace na kardiovaskulárne ochorenia, na gastritídu, vredové ochorenie žalúdka, ani diabetici so sklonom k acidóze.

Úrad verejného zdravotníctva SR radí, aby základom pitného režimu bola nízko mineralizovaná voda. Voda s vysokou mineralizáciou a s vyšším obsahom sodíka nie je vhodná ani na prípravu stravy pre dojčatá. Voda s obsahom fluoridov nad 1,5 mg/l nie je vhodná na pravidelnú konzumáciu ani pre deti do siedmich rokov. Zloženie balenej minerálnej vody môže výrobca upraviť. Filtrácia nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, alebo úplné odstránenie oxidu uhličitého je povolené. Úpravou sa však nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie vody v jej základných zložkách. Ak je balená prírodná minerálna voda dlho vystavená vysokým teplotám, môžu sa v nej premnožiť prirodzene prítomné baktérie. Otvorenú balenú vodu je potrebné spotrebovať čo najskôr.

V dennom pitnom režime je najvhodnejšie striedať minerálne vody s pramenitými vodami, alebo s pitnou vodou. Množstvo tekutín, ktoré organizmus potrebuje, závisí napríklad od veku, od pohlavia, od telesnej hmotnosti, ale aj od telesnej aktivity, od zloženia a množstva stravy, od teploty ovzdušia aj zdravotného stavu. Dôležité je piť počas celého dňa, aby sa tekutiny do organizmu dostávali priebežne a v dostatočnom množstve. Deti do jedného roka potrebujú približne 1 - 1,5 litra tekutín denne, deti od desiatich rokov a dospelí 2 - 2,5 litra tekutín denne. Počas horúčav, alebo pri veľkej fyzickej záťaži sa príjem tekutín môže zvýšiť.

utorok 7. augusta 2018

Aktuálne: Bankové tajomstvo na Slovensku


Návrh novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu upriamil pozornosť najmä na zásah do oblasti bankového tajomstva. Bankové subjekty majú byť povinné raz ročne poskytovať v elektronickej forme informácie o klientoch (právnických osobách a podnikateľoch), a to na základe písomnej žiadosti ministerstva financií alebo finančného riaditeľstva.

Medzi poskytovanými informáciami majú byť identifikačné údaje klienta, bankové číslo účtu (IBAN), dátum založenia, príp. zrušenia účtu a operácie vykonané na účte za obdobie od podania predchádzajúcej informácie, vrátane všetkých identifikačných údajov platieb, účtov platiteľov a príjemcov, dátumu a času realizácie operácie. Cieľom má byť zefektívnenie boja proti daňovým únikom, ktoré spôsobujú nerovnomerné rozdelenie príspevkov na benefity spoločenskej infraštruktúry na úkor platiacich daňovníkov.

Ján Marták hodnotí pripravovanú novelu takto: „Navrhovanú úpravu nepovažujeme za dostatočne prepracovanú a odôvodnenú. Navyše môže dôjsť k veľmi vysokému zásahu do práv súvisiacich s ochranou bankového tajomstva. V súčasnosti majú finančná správa, orgány činné v trestnom konaní, ako aj súdy možnosť získať v odôvodnených prípadoch prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu (právnickej alebo fyzickej osoby). Plošné zasielanie spomenutých údajov môže spôsobiť zahltenie kontrolných orgánov zbytočnými informáciami a k očakávanému efektu MF SR tak vôbec nemusí dôjsť. Riziká spojené s únikom takýchto citlivých informácií v plošnom meradle sú ďalším nebezpečenstvom, ktoré by ministerstvo malo dôsledne zvážiť, najmä v dôsledku možných škôd spôsobených právnickým a fyzickým osobám.“

Podľa posledných správ ministerstvo financií chce o navrhovanej povinnosti bankových subjektov ešte rokovať so zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami.


SR: Podpora enviroprojektov


Dobrodružná cesta kvapky vody, Vtáčie mestečko v náručí hôr či Zachráň včelu, zachrániš svet. To sú len niektoré z 29 podporených projektov základných a stredných škôl, ktoré v tomto roku získali finančný príspevok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu environmentálnej výchovy.
      
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu environmentálnej výchovy a vzdelávania ENVIROPROJEKT 2018 bolo rozdelených 49.829 eur z alokovanej sumy 50.000 eur. Do výzvy prihlásili školy 174 projektov, na ktorých realizáciu žiadali takmer 297.000 eur. Hodnotiaca komisia napokon vybrala 29 projektov, pričom školy na ne dostali finančné prostriedky vo výške od 690 do 2.000 eur.

Najúspešnejšími boli žiadatelia zo Žilinského a Prešovského kraja, ktorí získali príspevok na osem projektov. V Nitrianskom kraji bolo podporených šesť žiadostí, v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji po dve. Jeden úspešný projekt majú v Trnavskom, Trenčianskom a Košickom kraji.

Trend: Chladiace produkty


Aj vy hľadáte vykúpenie z tropických horúčav? Veľká časť Slovákov ho našla v nákupoch na internete, kde hľadajú a nakupujú sortiment určený na schladenie. Nakupujú pritom viac než vlani, prenosné ventilátory sú prvou pomocou na poslednú chvíľu.

Skorší nákup pomocníkov do extrémnych teplôt zahájili Slováci už na jar, kedy horúčavy udreli prvýkrát. Uprostred horúceho leta teraz kupujeme na poslednú chvíľu mobilné, menšie a prenosné ventilátory domov či do kancelárií. Čoraz viac ale investujeme aj do väčších a neprenosných zariadení, ktoré spríjemnia horúce letné dni a noci.

Okrem klimatizácií a ostatného chladiaceho príslušenstva si vyberáme aj všetky iné možné prostriedky na schladenie. Alexandra Čermáková uvádza: „Slováci bojujú s teplom rôznymi spôsobmi. V týchto dňoch sledujeme stabilný rast predaja záhradných a detských bazénov, cestovných chladničiek či výrobníkov ľadu. Inšpirácií je mnoho.“ Nezabúdame však ani na našich domácich miláčikov. Častou položkou v nákupnom košíku je ochladzovacia podložka pre psíkov.

Aplikácia: Lepšia cena vďaka robotom


Ľudia sa denne zbavujú svojich ojazdených miláčikov, nie vždy im za ne ale v autobazároch dajú tú najlepšiu cenu. Zmeniť to má nová aplikácia.

Algorithmic Pricing dokáže analyzovať dáta o ojazdených vozidlách na slovenskom trhu a na základe týchto dát potom určiť najvýhodnejšiu cenu ako pre výkup, tak aj pre následný predaj automobilu. „Aplikácia chráni pred chybným odhadom ceny. Jej algoritmus okamžite porovná reálne vozidlo s ostatným trhom a presne vyhodnotí jeho cenu“, hovorí Stanislav Gálik. Vďaka pokročilej dátovej analytike vie vyhodnotiť kľúčové faktory, ktoré rozhodujú o rýchlosti kúpy vozidla. Aplikácia neustále analyzuje trh a zaznamenáva všetky charakteristiky vozidla, ktoré sú z hľadiska predaja dôležité - vek, nájazd, motor a ďalšie parametre porovnáva s časom, za ktorý si dané vozidlo nájde kupujúceho. Dáta tak napríklad ukazujú, že dôležitým faktorom pre atraktivitu vozidla je jeho servisná knižka.

Rastúcu dôležitosť práce s dátami pre firmy a zákazníkov potvrdzuje aj analytik Lukáš Kovanda, podľa ktorého je však potenciál big dát zatiaľ využívaný iba čiastočne: „Firmy big dáta využívajú v rastúcej miere. Jedna vec je však mať prístup k veľkému množstvu dát a druhá vec je vedieť ich analyzovať. Potom je možné cielene ponúknuť služby, z ktorých v tomto prípade profituje aj klient. S tým, ako sa veľká časť obchodu v súčasnosti presúva do on-line prostredia, sa potom bude dôležitosť práce s dátami ďalej stupňovať. A s klesajúcou cenou výpočtových výkonov potom rastie aj schopnosť spoločností dáta efektívne analyzovať a využívať ako v prospech zákazníka, tak aj v prospech obchodu.“

pondelok 6. augusta 2018

Radíme: Letné úrazy detí


Počas letných dobrodružstiev pri vode, v horách či na chalupe sa deti ocitnú v situáciách, ktoré bežne nezažívajú, sú uvoľnenejšie, teda menej obozretné, a preto často dochádza k úrazom. Jazda na bicykli, lozenie po skalách, pobyt pri vode či u starých rodičov – nebezpečenstvo číha všade.

Viacerým zraneniam sa môžeme vyhnúť vhodnou prevenciou, či už vo forme cyklistickej prilby, chráničov, pevnej obuvi aj poučenia dieťaťa o možných rizikách. Bežnými letnými diagnózami u detí sú úpal, rôzne odreniny a popáleniny. Je preto potrebné dodržiavať pitný režim, nosiť pri sebe malú lekárničku či krabičku prvej pomoci a dohliadať, aby malo dieťa pokrývku hlavy. Pri zdravo aktívnych deťoch sú však úrazy prirodzené a s veľkou pravdepodobnosťou sa im nevyhneme.
„Najčastejšími úrazmi v letných mesiacoch v prípade detí približne medzi šiestym a pätnástym rokom života, sú zlomeniny horných i dolných končatín, často ako dôsledok pádu zo stromu či z rebríka“, hovorí pediatrička MUDr. Dagmar Kollárová a dodáva: Typicky letnými sú detské úrazy na bicykli, časté sú úrazy pri skokoch do vody, kedy dieťa nesprávne odhadne hĺbku bazéna či jazera. Tu takisto hrozí vážne poranenie hlavy, miechy či chrbtice. V letných mesiacoch býva relatívne častou diagnózou aj aspirácia (vdýchnutie) vody pri kúpaní, čo môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.” Najmä pri deťoch medzi prvým a šiestym rokom života treba byť tak obzvlášť obozretný pri aktivitách vo vode
Hrozbou je aj tzv. syndróm suchého utopenia. Môže nastať, keď pri ponorení a topení sa vnikne voda do dýchacích ciest a vyvolá laryngospazmus - kŕč zvieračov hrtana, ktorý uzavrie hlasivkovú štrbinu a topiaci sa udusí. Na tomto stave je zradné, že môže nastať alebo pretrvávať aj po vytiahnutí z vody. Sekundárne utopenie môže nastať pri vdýchnutí i menšieho množstva vody, ktoré môže poškodiť pľúcne mechúriky a spôsobiť opuch pľúc. Ťažkosti sa môžu prejaviť aj s 24-hodinovým odstupom, preto treba dieťa po vdýchnutí i malého množstva vody dôkladne sledovať a bezodkladne s ním navštíviť lekára. 

Najčastejšie príčiny úmrtia detí v dôsledku úrazov: dopravná nehoda, utopenie, pád, otrava, popálenie/obarenie a udusenie/uškrtenie. Keďže úrazy detí nedokážeme úplne eliminovať, je potrebné sa na takéto situácie čo najlepšie pripraviť a dokázať správne reagovať - podať prvú pomoc a vyhľadať odbornú pomoc, pretože pri vážnych stavoch rozhodujú aj sekundy. Je vhodné mať pri sebe telefónne čísla na lokálnych lekárov či rýchlu zdravotnú službu. Samozrejmosťou je vhodné poistenie dieťaťa. Nielen kvôli rýchlemu zabezpečeniu odbornej starostlivosti, ale aj kvôli bezpečnému finančnému režimu rodiny pri zotavovaní dieťaťa. Najmä pri vážnych úrazoch, niekedy s trvalými následkami, vyžaduje stav dieťaťa dlhodobú starostlivosť jedného z rodičov, a tým prichádza rodina o jeden príjem.

Upozorňujeme: Nové pravidlá pri zakladaní s.r.o.


Ak zvažujete založenie vlastnej s.r.o., skontrolujte si svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Od septembra 2018 nebudú môcť dlžníci Sociálnej poisťovne zakladať spoločnosť s ručením obmedzeným, pokým si nesplatia svoj dlh.

Od 1. septembra 2018 vstupuje do účinnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej už spoločnosť s ručením obmedzeným nebude môcť okrem osoby vedenej v zozname daňových dlžníkov založiť ani dlžník Sociálnej poisťovne. Výnimku môže udeliť iba správca dane alebo Sociálna poisťovňa. Zoznam dlžníkov zverejňuje Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Ak sa chystáte podnikať, nezabudnite aj na tieto povinnosti:
· Orgány verejnej moci sú povinné komunikovať s právnickými osobami elektronicky - na to, aby mohli podnikatelia vstupovať do elektronickej schránky a čítať obsah prijatých správ, je nutné mať vybavené eID (občiansky preukaz s elektronickým čipom) a na účely elektronického podpisovania aj nahraté kvalifikované certifikáty.
· Právnické osoby zapísané v Obchodnom registri a po novom už aj fyzické osoby – podnikatelia registrované pre daň z príjmov musia podávať daňové priznanie za daň z príjmu elektronicky prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.

EU: Nové digitálne práva


Toto leto si európski občania užívajú opäť viac digitálnych práv. Napríklad vďaka zrušeniu roamingových poplatkov (jún 2017) sa v únii spotrebovalo viac než päťnásobné množstvo dát a uskutočnilo sa takmer 2,5-krát viac telefonátov.

Od apríla 2018 majú spotrebitelia prístup k on-line obsahovým službám, ktoré si predplatili v domovskej krajine aj v ostatných krajinách EÚ (vrátane filmov, seriálov a športových prenosov. Od 25. mája 2018 vďaka novým pravidlám ochrany údajov sa v únii bezpečnejšie prenášajú osobné údaje medzi poskytovateľmi služieb. Spotrebitelia majú právo vedieť, či ich osobné údaje unikli, ako sa zhromažďujú a rovnako ich údaje môžu byť na požiadanie vymazané.

Pravidlá neutrality siete, vďaka čomu majú všetci Európania prístup k otvorenému internetu, sa uplatňujú od jari 2016. Všetci Európania tak majú prístup k otvorenému internetu. Zaručuje to ich slobodu a vylučuje diskrimináciu pri výbere obsahu. Čoskoro pribudnú aj ďalšie digitálne práva:
·         Už od septembra budú mať Európania právo využívať svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu (eID) na prístup k verejným službám v celej EÚ.
·         Od decembra bude mať každý prospech z voľného toku iných ako osobných údajov, keďže sa umožní prístup k lepším a konkurencieschopnejším službám uchovávania a spracovania údajov v EÚ. Podnikatelia budú mať zasa právo rozhodnúť, kde v EÚ chcú uchovávať a spracúvať všetky druhy údajov.
·         Od 3. decembra budú môcť Európania nakupovať on-line bez neopodstatnenej diskriminácie bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú.
·         Od roku 2019 sa zlepší porovnateľnosť a znížia ceny za cezhraničné doručovanie balíkov.
·         Dohodnuté pravidlá o dani z pridanej hodnoty v kontexte elektronického obchodu umožnia podnikateľom vyriešiť všetky potreby v oblasti cezhraničných platieb DPH na jednom on-line portáli a vo vlastnom jazyku.
·              Európsky kódex elektronickej komunikácie poskytne právo jednoduchšie meniť poskytovateľov internetových a telekomunikačných služieb. Zároveň budú môcť v prípade núdze na mobilný telefón prijímať verejné výstrahy.
·            Aktualizované pravidlá pre audiovizuálne médiá Európanom prinesú právo na bezpečné on-line prostredie, ktoré ich má chrániť pred podnecovaním k násiliu a nenávisti, terorizmom, detskou pornografiou, rasizmom a xenofóbiou.

Aktuálne: Dovolenku navyše má desatina Slovákov


Najmä mladšie ročníky oceňujú v práci väčšiu voľnosť. Podľa Paylab oveľa viac ako na Slovensku, kde si ho užíva desatina Slovákov, je tento benefit rozšírený v Českej republike. Treba však dodať, že Česi majú k dispozícii menej štátnych sviatkov.
      
Ponuka dovolenky môže mať viacero foriem: niekoľko dní navyše pre všetkých zamestnancov, narodeninové voľno či odmenu za lojálnosť zamestnanca, keď sa extra dovolenka viaže na odpracované roky vo firme. Medzi sledovanými krajinami je takýto benefit najrozšírenejší v Českej republike, kde ho deklaruje až 33% zamestnancov. Na Slovensku je to výrazne menej. Spomedzi krajín V4 však skončilo Slovensko druhé. V Poľsku majú extra dovolenku k dispozícii iba necelé 4% a v Maďarsku dokonca menej ako 2% zamestnancov.

V Európe zväčša platí, že zamestnanci majú zo zákona nárok zhruba na 20 dní dovolenky, ktoré je zamestnávateľ povinný preplatiť. V niektorých krajinách je oddychových dní v rámci kolektívneho vyjednávania alebo pri špecifických profesiách ešte viac. V Maďarsku a na Slovensku zase platí, že starší zamestnanci majú viac dovolenky ako tí mladší. Najväčší luxus v zákonnej dovolenke majú vo Veľkej Británii, a to presne 28 dní. Nasledujú krajiny, ako Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Luxembursko a Švédsko, kde je zákonné minimum 25 dní. Okrem zákonnej dovolenky však majú pracovníci v jednotlivých krajinách ďalšie extra voľno, a to sviatky. V Európe je najviac sviatkov na Slovensku, teda 15. Ďalej nasledujú Malta a Španielsko so 14 sviatkami a Česká republika, Rakúsko, či Chorvátsko s 13 dňami.
      
Oddych vo forme preplatenej dovolenky je skutočným luxusom napríklad v USA, kde zamestnávateľ nemá povinnosť preplácať zamestnancom žiadnu dovolenku. Je na dobrovoľnom zvážení zamestnávateľa, či dni voľna svojim zamestnancom preplatí. Veľa firiem v USA poskytuje možnosť „paid time off". V podstate platí, že to, na čo majú zamestnanci v Európe nárok zo zákona, považujú firmy v USA za zamestnanecký benefit.