piatok 22. decembra 2017

5G: Slovensko pripravuje podmienky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, akými sú napr. prepojené autá či inteligentné mestá, čo si vyžaduje, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma. Očakáva tiež príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), ktorí by mali pôsobiť vo vertikálnej rovine.

Na Slovensku aj v Čechách nedávno pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz, ktoré je v súčasnosti kandidátske pásmo pre budovanie sietí 5G. Na Slovensku má pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz spolu 17 telekomunikačných operátorov. V Európe sa očakáva, že operátori budú pri budovaní sietí 5G vzájomne spolupracovať a služby na báze 5G prinesú aj MVNO. Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch netvorili súvislý celok. Z pohľadu RÚ je riešením danej situácie frekvenčný refarming, t.j. usporiadanie frekvencií a je pripravený situáciu vyriešiť v roku 2018 aj pomocou prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika ako prvá krajina EÚ kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G. Zároveň RÚ telekomunikačným operátorom uložil povinnosti, ktoré majú zabezpečiť budovanie sietí aj v menej osídlených lokalitách a okrem toho upravil výšku úhrad za frekvencie tak, aby podporil budovanie sietí aj v tzv. bielych miestach. Vychádzajúc zo zámerov EK smerujúcich k digitálnej Európe sa očakáva harmonizácia v oblasti frekvenčného spektra a často diskutovanou témou je aj budovanie tzv. vertikálnych štruktúr na telekomunikačnom trhu.

Neustále sa zvyšujúci dopyt po prenose vyšších objemov dát bude mať za následok potrebu zefektívnenia využitia pridelených frekvencií, ako napr. frekvencií z pásma 26 GHz, respektíve ich využitie pre budovanie sietí 5G. S ohľadom na vývoj technológií a ich vplyv na poskytovanie sietí a služieb bude v nasledujúcom období jednou z priorít RÚ zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie už pridelených fekvencií a príprava nových frekvenčných pásiem vhodných pre rozvoj nových sietí a služieb. 

GDPR: Firmy si veria, no bezdôvodne

Iba tretina firiem má takzvaný bezpečnostný projekt, ktorý už dnes vyžaduje ešte aktuálne účinný zákon. Celá polovica firiem nepočula o nariadení GDPR, ktoré pravidlá ešte sprísňuje.  

Až 70% slovenských firiem tvrdí, že ochranu osobných údajov majú riešenú dostatočne. Prieskum, ktorý pre GHS Legal realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 204 manažérov, pritom odhaľuje presný opak. Iba 34% firiem má spracovaný bezpečnostný projekt. A takmer žiadna z firiem na Slovensku netuší o niektorých základných podmienkach už aktuálne účinného zákona, napríklad kedy je potrebné získať súhlas dotknutej osoby.

Prísnejší zákon začne platiť od 25. mája 2018. Zmeny si vyžiadalo nariadenie Európskej únie známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Nový zákon vychádzajúci z GDPR už bol schválený parlamentom  aj na Slovensku. No polovica manažérov v prieskume o GDPR nevie, a ani nepočula. Spoločnosti takisto nevedia, koľko by mali do ochrany osobných údajov investovať a čo by mali za tieto peniaze očakávať. Dve tretiny z nich priznali, že skutočné náklady na ochranu osobných údajov nevie odhadnúť. A 22% firiem má pocit, že im odpadáva väčšina starostí na začiatku po jednorazovom nastavení celého systému. Zvyšné vynakladajú peniaze na ochranu aj priebežne.

Prieskum ďalej ukázal, že spoločnosti si neuvedomujú, čo im v prípade nesplnenia povinností hrozí (73%). Pokuty sa po novom môžu pohybovať v tisícoch aj státisícoch, konkrétne až do výšky 4% z ročného (svetového) obratu a 20 miliónov eur. Kontroly pritom nie sú až tak výnimočné. Okrem vlastných kontrol môžu byť aj na základe podnetov a návrhov. Minulý rok to bolo 146 začatých konaní práve na základe návrhov a podnetov. 

Smart City: Prvé dotácie

Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a riešenie pre  bezpečné rezidentské parkovanie sú prvými projektmi, ktoré budú podporené zo slovensko-amerického inovačného fondu.  

V prvej fáze verejno-súkromného partnerstva na podporu experimentálneho vývoja a inovácií pre inteligentné mestá boli vyhlásené výzvy v dvoch oblastiach. V kategórii Manažment dopravy zvíťazil projekt, ktorý vďaka real-time monitorovaniu umožní ochranu rezidentských parkovacích miest pred neoprávneným parkovaním a zároveň rezidenta navedie na voľné parkovacie miesto. V oblasti Digitalizácia správy mesta a služieb obyvateľom dotáciu získa projekt zameraný na vizualizáciu urbanistického plánovania. Je to digitálna platforma, ktorá zobrazí napríklad plánovaný stavebný rozvoj, verejné osvetlenie či parkovanie a poskytne tak verejnosti transparentný základ na diskusiu so samosprávou.

Pilotná podpora projektov predstavuje model verejno-súkromného financovania v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií, v ktorom Slovenská republika vyčlenila z vlastných zdrojov jeden milión eur s tým, že druhú značnú časť prostriedkov poskytnú súkromní partneri zo Spojených štátov amerických. Medzinárodná hodnotiaca komisia vyberala spomedzi deviatich prihlásených projektov, z toho 6 pre oblasť Digitalizácia správy mesta a služieb obyvateľom a 3 pre oblasť Manažment dopravy. Pri svojom hodnotení vychádzala z posudkov nezávislých odborných hodnotiteľov vyžrebovaných zo zoznamu odborných hodnotiteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aj z posudkov od amerického partnera. Medzi hodnoteniami slovenských a amerických hodnotiteľov boli len minimálne rozdiely.

Dve slovenské spoločnosti GOSPACE Tech a DAMALIS tak zdokonalia svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii.  

On-line: 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko

Absolútnym víťazom prieskumu sa stal opäť Peter Sagan s celkovým počtom 10.803 udelených hviezdičiek, čím sa stal aj víťazom kategórie športovec roka. Na druhom mieste sa v celkovom poradí umiestnil Štefan Nosáľ (10.459 hviezdičiek) a tretie miesto získali slovenské minerálne vody ako jedna z nominácií v novej kategórii Čo pijú Slováci. 

Za osobnosť roka 2017 zvolili Slováci bývalého dlhoročného umeleckého šéfa folklórneho súboru Lúčnica Štefana Nosáľa (10.459 hviezdičiek). Na druhom mieste sa umiestnil politik Alexander Dubček. Tretiu priečku obsadil významný slovenský hudobník a skladateľ Marián Varga. Prvou osobnosťou spomedzi žien sa stala aktuálna dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková (6.690 hviezdičiek). Nasledovali sochár, keramikár a maliar Andrej Rudavský, cestovateľ a podnikateľ Ľubomír Fellner a úspešná bankárka Elena Kohútiková.

Športovcom roka 2017 sa stal s absolútnym prehľadom Peter Sagan. O druhé miesto súťažili lyžiarky Petra Vlhová (9.528 hviezdičiek) s Veronikou Velez Zuzulovou (9.015 hviezdičiek). V kategórii príliš nezaostávali ani ďalší nominovaní, štvrté miesto obsadil horolezec Peter Hámor, piate tenistka Magdaléna Rybáriková, šieste bežec Ján Volko a siedmy skončil futbalista Milan Škriniar.

V oboch predchádzajúcich kategóriách mohli respondenti uviesť aj vlastné nominácie. Bezkonkurenčne najviac, spolu 764, ich získal chodec Matej Tóth, ktorý nebol medzi nominovanými.

Na prvej priečke v novej kategórii Sedem odtlačkov Slovenska vo svete sa umiestnila originálna nominácia – slovenské pracovité ruky, ktoré stavali New York aj Budapešť (8.849 hviezdičiek). Najlepšie ju vystihuje svetoznáma ikonická fotografia zo stavby newyorského mrakodrapu, kde na traverze vo vzduchu sedí partia chlapov, medzi nimi aj slovák Gusti Popovič. Spoznáte ho podľa fľašky v ruke! Na druhom mieste sa umiestnil Andy Warhol, na treťom slovenskí hokejisti a za nimi vynálezcovia Štefan Banič, konštruktér padáka a Jozef Murgaš, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Nasledoval architekt, ktorý staval prvý mrakodrap v Číne, Ladislav Hudec a siedmu priečku v tesnom závese obsadili svetovo úspešné slovenské technologické firmy.

V ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, hlasovali Slováci v siedmich kategóriách, kde si mohli vybrať zo siedmich nominácií a každej z nich bolo možné udeliť jednu až sedem hviezdičiek. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 2.113 respondentov, ktorí spoločne udelili 368.637 hviezdičiek.     

štvrtok 21. decembra 2017

IT Fitness Test: Pokles digitálnej gramotnosti

Z porovnaní výsledkov v rokoch 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších než 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Pokles je evidentný aj u žiakov základných škôl.  

Ukazujú to výsledky šiesteho ročníka testovania, do ktorého sa od apríla do júna 2017 zapojilo vyše 26.000 respondentov zo 458 stredných škôl a 590 základných škôl. Cieľom bolo overiť digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl aj ich učiteľov.

Podľa ITAS testy preukázali zníženie úspešnosti v kategórii kancelárske nástroje. V teste pre základné školy bola najnižšia úspešnosť 21,79%, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o takmer 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie internet rezervy vo všetkých ostatných kategóriách. V oblasti bezpečnosť majú problém s kritickým myslením a analýzou textu. Lepšie sa však orientujú v nastavení súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii online marketing mali rovnako slabšie výsledky a rezervy.

Podrobné informácie o výsledkoch testovania, štatistiky, grafy a vyhodnotenie s kľúčovými odbornými závermi nájdete v Súhrnnej správe IT Fitness Test 2017. 

EU: Bezpečnejšie výrobky

Európska komisia (EK) predložila dva legislatívne návrhy s cieľom uľahčiť najmä malým a stredným podnikom predaj ich výrobkov v celej Európe. Posilnia aj kontroly, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov. 

Uľahčenie predaja výrobku v inom členskom štáte Podľa návrhu nového nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov budú spoločnosti vedieť, či sa ich výrobky budú môcť predávať v inej krajine EÚ v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie rokov. Takisto budú môcť využívať dobrovoľné vyhlásenie, aby preukázali, že ich výrobky spĺňajú všetky príslušné požiadavky v ich krajine. Orgánom iných členských štátov sa tým uľahčí posúdenie, či by sa v danom prípade malo, alebo nemalo uplatňovať vzájomné uznávanie. Rovnako sa zabezpečí rýchlejšie riešenie sporov medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi, a to využívaním mechanizmu riešenia problémových situácií. Školeniami a výmenami zamestnancov sa bude ďalej prehlbovať spolupráca a dôvera medzi vnútroštátnymi orgánmi. Nebude im to brániť v tom, aby zohľadňovali legitímne obavy týkajúce sa verejného záujmu.

Posilnenie kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a ich súlad s predpismi
Na trhu EÚ sa stále predáva priveľa nebezpečných výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi: viac ako 32% hračiek, 58% elektroniky, 47% stavebných výrobkov či 40% osobných ochranných prostriedkov, ktoré prešli kontrolami, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť alebo na informácie pre spotrebiteľov stanovené v právnych predpisoch EÚ. Návrh nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní predpisov pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom, a to podporovaním užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom. Bude sa týkať výmeny informácií o nelegálnych výrobkoch a prebiehajúcich vyšetrovaniach, aby príslušné orgány mohli prijať účinné opatrenia proti výrobkom, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. Nariadenie zároveň pomôže vnútroštátnym orgánom zlepšiť kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh EÚ. Keďže 30% tovaru v EÚ sa dováža, komisia navrhuje zintenzívniť kontroly v prístavoch a na vonkajších hraniciach.

Návrhy nariadení sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Rade na prijatie. Po prijatí budú priamo uplatniteľné. 

SR: Najdôveryhodnejšia značka 2017

Slováci sú v otázke dôvery pomerne stáli a verní. Žiaden spotrebiteľ napokon nemá záujem nakupovať značky, ktorým neverí.  

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu agentúry Stem/Mark, kde v 94% svoje prvenstvo obhájili minuloroční favoriti. Svoju dôveru v novej kategórii balíkové služby tento rok získala značka Slovenská pošta. Ďalšou novou kategóriou v prieskume bola kategória čerpacích staníc, v ktorej zvíťazila značka Slovnaft. Do prieskumu bola tento rok zaradená aj kategória dermokozmetiky, ktorú vyhrala značka Vichy a aj kategória dámska hygiena, kde zabodovala značka Always.

Zmena tento rok nastala v kategórii malé spotrebiče, kde zabodovala značka Bosch, a v kategórii vlasovej kozmetiky, kde vyhrala značka Head & Shoulders. V rámci nových kategórií sa medzi víťazov programu zaradili značky Nay v kategórii predajca elektra, Deichman v kategórii predajca obuvi, F&F v kategórii predajca odevov a Kamzík v kategórii prípravky na kosti a kĺby. Jednou z nových kategórií bola aj kategória realitných kancelárií, v ktorej prvenstvo získala značka RE/MAX. Kategória športové obchody bola taktiež zaradená do prieskumu ako nová kategória a najväčší počet hlasov získala značka Exisport.

Tri značky získali tento rok vyše 1.000 hlasov z 2.000 možných. Svoj minuloročný triumf zopakovala značka Slovakia, ktorá získala tretí najvyšší počet hlasov. Druhý najväčší počet hlasov v prieskume získala značka dm drogerie. Značka Jar v kategórii prípravkov na umývanie riadu získala ako jediná nad 76% hlasov a z celého prieskumu zabodovala s najväčším počtom hlasov.

Spam: Nevyžiadané maily sú čoraz viac nepopulárne

Proti spamu aktívne bojuje už 43% používateľov internetu. Až polovica z  ich oznamovateľov tak robí kvôli nerelevantnému obsahu. 

Vyplynulo to z prieskumu Mailkit (500 respondentov,ČR), podľa ktorého každému druhému používateľovi príde za týždeň už viac ako 15 emailov považovaných za spam. Takmer 40% respondentov si pri slove spam vybaví nevyžiadanú poštu, pre takmer 20% znamená obťažujúce emaily, pre 16% ide o reklamu a 15% v spame vidí potenciálnu hrozbu zavírenia svojich zariadení. Spomedzi používateľov mailových klientov dnes už 43% ovláda spôsoby, ako proti spamu bojovať. Z tejto skupiny až sedem z desiatich používateľov priamo označuje nevyžiadanú poštu ako spam a má nastavené pravidlá pre prichádzajúcu poštu. V prípade nevyžiadaných newsletterov a obchodných ponúk sa 63% užívateľov nemá problém odhlásiť na webovej stránke odosielateľa.  

A kedy používatelia nahlasujú e-maily ako spam? V 55% je to vtedy, keď dostávajú emaily, na ktorých odber sa neprihlásili. Polovica respondentov uvádza ako dôvod aj posielanie pre nich nerelevantného obsahu a 40% sa sťažuje na emaily, ktoré dostávajú od rovnakého odosielateľa príliš často. Z hľadiska frekvencie a počtu nevyžiadaných emailov až 49% respondentov uviedlo, že vo svojej schránke dostáva za týždeň viac ako 15 spamov. 

streda 20. decembra 2017

Výskum a inovácie: Tri nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja. 

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Alokácia: 48 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Doména: Priemysel pre 21. storočie
Alokácia: 82 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie
Alokácia: 34 000 000 EUR

Cieľom je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie: dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel pre 21. storočie, zdravé potraviny a životné prostredie. Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie.
Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený. Viac informácií môžete získať na www.opvai.sk a prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .  

SR: Pracovný trh

Trh práce na Slovensku v tomto roku charakterizovala aj expanzia v oblasti IT.  Na nové investície a vznik projektov reagoval pracovný trh nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska.  

Podľa analýzy Grafton Slovakia uchádzačom o prácu naďalej ponúka lepšiu vyjednávaciu pozíciu Bratislavský kraj, kde sa očakáva sa kontinuálne vysoký dopyt zamestnávateľov po IT developeroch so znalosťou programovacích jazykov. Otvorené sú tiež pozície v oblasti výroby, napr. operátori výroby. Z oblasti ekonomiky sú často vyhľadávanými pozíciami, napr. junior s požiadavkou na ekonomické vzdelanie a znalosťou anglického jazyka či nemeckého jazyka. Zamestnávatelia susediaceho Trnavského regiónu otvárajú najčastejšie pozície v oblasti manažmentu kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, obchodný zástupca v oblasti techniky, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

V Trenčianskom a Žilinskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru priemyselnej výroby, automobilového priemyslu, konštruktér, IT špecialisti, kvalifikovaní špecialisti vo výrobe, napr.  inžinier kvality, procesný inžinier, operátor kvality, konštruktér. Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti IT, výrobného sektora a financií, napr. operátor výroby, skladník, nástrojár, technológ, projektový manažér. Nezaostávajú ani účtovník, referent odbytu, administratívny asistent, BOZP technik. Z manažérskych vedúcich pozícií sú to finančný riaditeľ, majster výroby, vedúci výroby, manažér prevádzky. V súvislosti s investíciou Jaguar Land Rover boli v roku 2017 dopytované najmä odborné stavebné pozície súvisiace so stavbou závodov v Nitre, ďalej rádové operátorské pozície pre výrobne spoločnosti najmä v sektore automotive, odborné technické a špecializované pozície, ako aj riadiace pozície.

Aj v Košickom  a Prešovskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore informatiky, napr. Java programátor, iOS/Android programátor, ďalej v odbore manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier. Vytvárajú sa taktiež pracovné pozície v odbore ekonomika a financie, napr. mzdový účtovník, účtovník hlavnej knihy, účtovník pohľadávok so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. Oblasť ľudských zdrojov má otvorené pozície pre recruiterov, HR business partnerov. Veľké uplatnenie si tu nájdu i stredoškolsky vzdelaní uchádzači o prácu, ktorí sa chcú zamestnať ako napr. technik elektroúdržby, nástrojár, CNC operátor. 

Radíme: Inteligentné darčeky

Smart zariadenia nás dokážu prepojiť s virtuálnym svetom, sledovať naše životné funkcie, poskytujú zábavu, uľahčujú chod domácnosti či prácu. Ak ste sa rozhodli tento rok darovať  smart darčeky, mali by ste myslieť aj na ich bezpečnosť. 

Viacero prieskumov už poukázalo na zraniteľnosť a slabú úroveň bezpečnosti inteligentných vychytávok. Z 8 náhodne vybraných IoT zariadení (od smart žehličky až po inteligentný baby monitor) bola napokon polovica ľahko heknuteľných len kvôli slabým heslám. Nehovoriac o celkovej bezpečnosti. Len jediné z testovaných zariadení totiž spĺňalo bezpečnostné požiadavky. Nedávno sme tiež mali možnosť sledovať, že hrozby číhajúce na inteligentné zariadenia už nie sú len hypotézou. Zlomový DDoS útok v roku 2016 pomocou rozsiahlych botnetov zasiahol rekordný počet routrov, IP kamier, tlačiarní a ďalších zariadení.

Pre nákup smart vianočných darčekov odborníci z Kaspersky Lab odporúčajú 3  základné pravidlá:
1. Skôr, než sa rozhodnete kúpiť vybrané IoT zariadenie, skúste sa poobzerať po internete, či nenájdete negatívnu recenziu alebo informácie, ktoré upozorňujú na riziká či zraniteľnosť  zariadenia.
2. Nie vždy sa vyplatí nakupovať najnovšie modely. Popri štandardných chybách, ktoré sa bežne vyskytujú v nových technológiách, môžu zariadenia obsahovať bezpečnostné chyby, ktoré ešte neboli objavené. Odporúča sa preto vybrať si radšej produkt, ktorý prešiel už niekoľkými softvérovými aktualizáciami.
3. V momente, kedy sa rozhodnete, ktorú časť svojho života urobíte „inteligentnou“, zvážte bezpečnostné riziká. Ak sa vo vašej domácnosti nachádza veľa predmetov materiálnej hodnoty, odporúčame zabezpečiť domácnosť profesionálnym bezpečnostným systémom, alebo pri najmenšom nastaviť také bezpečnostné opatrenia, ktoré by minimalizovali riziká. 

Upozorňujeme: Koncoročné platby

Platenie faktúr či prevody peňazí na záver roka je potrebné zadať včas. Posledný deň tohto roka vychádza na nedeľu, takže na posledné úhrady bude menej času.

Banky opäť upozorňujú na termíny realizácie koncoročných platieb. Ak chcete získať štátnu prémiu k stavebnému sporeniu či daňovú úľavu pri dôchodkovom sporení, musia byť peniaze na účet príslušnej inštitúcie pripísané ešte v tomto roku. Elektronické prevody sú na konci roka tiež časovo ohraničené. Platba cez internetbanking alebo mobilbanking bude zrealizovaná do konca roka, ak bude odoslaná do 29. decembra. Do inej banky či krajiny EÚ je však lepšie platby v eurách zadať o deň skôr. Transakcie v rámci jednej a tej istej banky sa zrealizujú štandardne v rámci jedného dňa. Pri prevode do inej banky sa musí počítať s dňom navyše.

Počas vianočných sviatkov sa upravia tiež otváracie hodiny pobočiek bánk. Od 24. decembra do 26. decembra budú mať banky všetky svoje pobočky zatvorené. VÚB však bude mať otvorenú pobočku v bratislavskom nákupnom centre Centrál do 12. hodiny (počas všetkých dní, aj 24.12.). Banky otvoria pobočky až od 27. decembra a do 30. decembra budú k dispozícii podľa štandardných otváracích hodín. Na Silvestra budú pobočky otvorené len dopoludnia do 12. hodiny iba v niektorých nákupných centrách. Na Nový rok 1. januára 2018 budú všetky pobočky zatvorené. Rovnako tak na sviatok Troch kráľov, teda v sobotu 6. januára 2018.

Ak predsa len nestihnete poslať peniaze včas, môžete využiť urgentný prevod, za ktorý si ale vo väčšine bánk zaplatíte. 

utorok 19. decembra 2017

On-line: Sledovanie televízie za hranicami

Väčšinu televízneho vysielania nie je možné sledovať za hranicami napriek tomu, že tisícky Slovákov žijúcich v zahraničí by boli ochotné za takýto obsah platiť a vysielatelia by boli ochotní svoj obsah šíriť aj mimo Slovenska. Prekážkou je príliš komplikovaný systém vysporiadania vysielacích práv. 

Európska komisia chce umožniť, aby v prípade záujmu mohli vysielatelia svoj obsah vysielať aj v zahraničí. V súčasnosti je to komplikované kvôli pravidlám udeľovania licencií, ktoré  musia byť vydané zvlášť v každom členskom štáte, kde chce svoj obsah vysielateľ šíriť. Preto navrhuje princíp schválenia všetkých potrebných práv v krajine kde obsah (dokument, film, relácia, serial…) vznikol, čo by stačilo k tomu aby sa obsah mohol šíriť do celej EÚ.

Cieľom je riešenie ťažkostí súvisiacich s vysporiadaním práv, ktoré vysielateľom a operátorom služieb retransmisie umožňujú ponúkať širší prístup k televíznym a rozhlasovým programom v celej EÚ. Návrhom EK sa podporí prístup spotrebiteľov k viacerým televíznym a rozhlasovým programom s pôvodom v iných členských štátoch, a to pokiaľ ide o doplnkové on-line služby vysielacích organizácií aj služby retransmisie. 

Galileo: Ste kompatibilní?

Na obežnú dráhu boli vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov. 

Galileo podporuje núdzové operácie, poskytuje presnejšie navigačné služby, ponúka lepšiu časovú synchronizáciu kritických infraštruktúr a zaručuje bezpečné služby pre verejné orgány. Systém bol spustený presne pred rokom a odvtedy ho využíva čoraz viac podnikov či start-upov a sprístupňujú tomuto systému svoje zariadenia, vrátane nového iPhone 7.

Overiť si, či je zariadenie kompatibilné s Galileo sa dá na http://www.usegalileo.eu/SK/. Akonáhle bude konštelácia satelitov kompletná, zlepší sa signál pre navigácie do áut ale aj pre mobilné zariadenia.    

PPA: Pomoc pre začínajúcich poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Na internetovej stránke agentúry v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  je zverejnená Výzva č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, konkrétne pre:
Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti.
Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.  

Upozorňujeme: Nebezpečný ENDIEX

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozornil na stiahnutie vybraných šarží lieku, ktorý sa používa na liečbu infekčnej hnačky.    

Ide o ENDIEX, cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2080517, ENDIEX, cps dur 28x200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2050517, 2060517, 2070517. Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku z trhu je podozrenie na možnú prítomnosť cudzorodých častíc v lieku.

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže tohto lieku.

pondelok 18. decembra 2017

Cloud: Rýchly a nekontrolovaný prechod sa nemusí vyplatiť

Až 47% spoločností utrpelo stratu či únik údajov v dôsledku incidentu, ktorý zasiahol infraštruktúru dodávateľa IT služieb. Napriek miliónovým škodám riziká prichádzajúce od tretích strán podceňuje stále väčšina firiem.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab 78% spoločností už v súčasnosti aktívne využíva aspoň jednu z tzv. SaaS (softvér-ako-služba) platforiem. Takmer rovnaký počet – tri štvrtiny podnikov (75%) plánujú v blízkej budúcnosti presunúť do cloudu viac aplikácie. Pokiaľ ide o model založený na IaaS (infraštruktúra-ako-služba), dnes už takmer polovica (49%) veľkých a 45% malých a stredných firiem sa snaží outsourcovať IT infraštruktúru a procesy od externých dodávateľov, teda tretích strán. V mnohých prípadoch však tlak na rýchle zavedenie ako aj vidina úspory prevádzkových nákladov odsúvajú bezpečnosť na druhú koľaj.

Firmy často využívajú cloudové služby a IT infraštruktúru poskytovanú tretími stranami bez toho, aby mali zavedené bezpečnostné stratégie na ochranu korporátnych informácií. Prieskum ukázal, že 7 z 10 podnikov využívajúcich služby poskytovateľov SaaS a cloudových modelov nemá žiadnu bezpečnostnú stratégiu pre prípady incidentov, ktoré by ich mohli zasiahnuť práve cez týchto dodávateľov. Štvrtina sa dokonca priznala, že v ich obchodnom vzťahu nemá dodávateľ jasne špecifikovanú mieru zodpovednosti v prípade incidentu. Až 35% spoločností priznalo, že nemajú ani len základný prehľad o tom, ktoré z korporátnych informácií sú uložené na firemnom serveri a ktoré spravujú poskytovatelia cloudovej infraštruktúry!

Vývoj naznačuje, že spoliehanie sa v otázkach bezpečnosti len čisto na poskytovateľa cloudových služieb je skutočne riskantnou stratégiou. Naznačujú to nakoniec aj výsledky prieskumu – 42% spoločností sa necíti dostatočne chránených pred útokmi, ktoré by mohli zasiahnuť dodávateľov cloudových služieb, pričom štvrtina z týchto firiem už má vlastnú skúsenosť s bezpečnostnými incidentmi na IT infraštruktúru tretej strany.

EU: Akčný plán pre lepšiu planétu

Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, predstavila Európska komisia niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky.  

Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:
Finančný sektor v službách klímy
Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
Podpora mestských investícií
Čistá energia pre ostrovy
Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
Inteligentné financovanie smart budov
Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
Investície do ekologických priemyselných technológií
Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita 

Smartfóny: Nadmerná kontrola pokračuje

Koľkokrát za deň skontrolujete svoj mobil? V roku 2017 sme sa priemerne pozerali na svoj telefón až 50-krát za deň!  

Potvrdil to 17. prieskum Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií, ktorý každoročne pripravuje Deloitte: približne 25% dospelých na celom svete odhadlo počet kontroly smartfónu na 50 alebo viackrát denne a z mladistvých (vo veku 18 až 24) rokov to uviedlo až 40%. V tejto súvislosti až 45% dospelých a 58% mladistvých podľa svojho názoru používa smartfóny príliš často, a preto sa 42% dospelých a 47% mladistvých aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10% dospelých a 20% mladistvých už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú prirodzene rozdiely. Podľa údajov z roku 2017 si 49% dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41% mužov. Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní sa nevníma negatívne. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch. Existuje však aj používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje zdravie. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15% mužov oproti  11% žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60% žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Radíme: Vianočné elektrické svetielka

Stromček musí žiariť, preto ho v súčasnosti ozdobujeme najmä elektrickými svetelnými reťazami. Aj pri nich však hrozí nebezpečenstvo požiara, ktorému musíme predchádzať už pri nákupe.   

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby sme uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Rovnako by sme si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku a nechať si výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku: údaj o výrobcovi/dovozcovi, označenie CE, návody na používanie, informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. U svietiaceho reťazca je ďalej dôležité:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Vianočné svietiace reťazce musia byť označené týmito údajmi: značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa), napätie a príkon náhradných žiaroviek, symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, menovité napätie reťazcov triedy III, použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Musia byť k nim pripojené tiež upozornenia na správne používanie:
1. Nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách).
2. V iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie.
3. Ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.
4. K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
5. K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom.
6. K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
7. Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
8. K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca.
9. K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Zoznam doteraz zistených svietiacich reťazcov, ktoré boli označené za nebezpečné výrobky na trhu je dostupný na http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR.