piatok 2. júla 2021

Trend: Rande na nete

Stretnutie životnej lásky na párty sa zdá byť minulosťou, keďže on-line zoznamovanie zažilo veľký rozmach, v neposlednom rade aj vďaka pandémii. Tinder dosiahol v marci 2020 rekordné 3 miliardy swipeov za jediný deň, zatiaľčo spoločnosť OkCupid zaznamenala masívny nárast dohodnutých rande o 700 % od marca do mája toho istého roku.

Spoločnosť Kaspersky zopakovala svoju štúdiu z roku 2017 zameranú na zoznamovacie aplikácie, aby zistila, čo sa z hľadiska ich bezpečnosti zlepšilo a čo nie. Analyzovala deväť populárnych zoznamovacích aplikácií: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn a Badoo. Experti zistili, že v porovnaní s rokom 2017 sú z technického hľadiska bezpečnejšie, pretrvávajú však veľké riziká v oblasti ochrany súkromia. V roku 2017 štyri zo skúmaných aplikácií umožnili zachytiť údaje odoslané z aplikácie a mnohé z nich používali nezašifrovaný HTTP protokol. V roku 2021 už žiadna zo skúmaných aplikáci nepoužíva HTTP protokol a nedochádza k odosielaniu údajov, ak nie je protokol zabezpečený. Obavy o ochranu súkromia však pretrvávajú. Väčšina aplikácií na zoznámenie umožňuje registrovať sa s účtom zo sociálnych sietí (Instagram, Facebook, Spotify a pod.). Ak sa používateľ rozhodne pre túto možnosť, potom sa do jeho profilu automaticky vyplnia informácie z danej sociálnej siete, napríklad fotografie a profilové informácie. Používatelia sú tiež vyzvaní, aby zdieľali informácie, napríklad miesto výkonu práce alebo kam chodili na univerzitu. Všetky vyššie uvedené údaje uľahčujú vyhľadanie účtov na sociálnych sieťach používateľov zoznamovacej aplikácie a v závislosti od ich nastavení ochrany osobných údajov je možné sa tak dostať aj k množstvu ďalších osobných údajov. Aplikácie ako Happn, Her, Bumble a Tinder od používateľov vyžadujú aj zdieľanie polohy. Niektoré aplikácie, napríklad Mamba, dokonca zdieľajú vzdialenosť používateľov s presnosťou na meter. Happn má zas funkcionalitu, ktorá používateľom umožňuje zistiť, koľkokrát a na akom mieste sa s potencionálnymi partnermi stretli.

Prístup k údajom ako poloha, práca, meno či kontaktné informácie vystavuje používateľov riziku kybernetického prenasledovania alebo dokonca až prenasledovania v skutočnom svete, ako aj doxingu. Mamba je jedinou aplikáciou, ktorá používateľom umožňuje rozmazávať ich fotografie bezplatne a Pure ako jediná aplikácia zakazuje používateľom robiť si snímky obrazoviek chatov. Tým je umožnené zdieľanie chatov a fotografií bez súhlasu používateľa, potenciálne aj za účelom vydierania alebo doxingu. Avšak veľa aplikácií ponúka platené verzie a tie už zahŕňajú ďalšie možnosti, ktoré často vedia zvýšiť bezpečnosť používateľov. Napríklad v platených verziách aplikácií Tinder a Bumble si môžete manuálne zvoliť miesto, kde sa nachádzate. Keďže je k dispozícii iba oblasť a nie konkrétna vzdialenosť, je oveľa ťažšie určiť presnú polohu používateľa. Niektoré platené verzie aplikácií, napríklad Happn, ponúkajú používateľom „režim inkognito“, v ktorom môžu používatelia skryť svoj profil pred tými, s ktorými sa nechcú kontaktovať alebo pred cudzími ľuďmi.

Experti odporúčajú:
 • Vo svojom profile nezdieľajte príliš veľa osobných informácií (priezvisko, zamestnávateľa, fotografie s priateľmi, politické názory, atď.).
 • Neviažte na svoj profil ďalšie účty sociálnych médií.
 • Ak je to možné, vyberte svoju polohu manuálne.
 • Ak je to možné, používajte dvojfaktorovú autentifikáciu.
 • Ak už aplikáciu nepoužívate, odstráňte ju alebo skryte svoj profil.
 • Používajte zabudovaný messenger v zoznamovacích aplikáciách. Je lepšie prejsť k využívaniu iného messengera, len ak danému kontaktu dôverujete. Ak sa tak nakoniec rozhodnete, nastavte chat tak, aby boli vaše súkromné ​​informácie zabezpečené.
 • Na svojich zariadeniach používajte dôveryhodné bezpečnostné riešenie. Pomáha odhaliť škodlivú alebo podozrivú aktivitu na vašich zariadeniach a skontrolovať bezpečnosť navštívenej adresy URL.

EU:Vedomostné centrum pre rakovinu

Vedomostné centrum pre rakovinu predstavuje novú on-line platformu na zhromažďovanie poznatkov a koordináciu opatrení v boji proti tejto najčastejšej príčine smrti medzi osobami mladšími ako 65 rokov v Európe. Bude mapovať najnovšie poznatky o rakovine, poskytovať usmernenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj systémy zabezpečovania kvality. Okrem toho bude monitorovať a predvídať trendy výskytu rakoviny a úmrtnosti v celej EÚ. 

Vedomostné centrum pre rakovinu je nezávislý sprostredkovateľ vedeckých poznatkov, ktorý poskytuje pomoc tvorcom politík a zároveň rozširuje existujúce IT systémy, elektronické brány, portály, platformy a databázy Európskej komisie týkajúce sa rakoviny. Jeho úlohou je:
 • mapovať a poskytovať najnovšie poznatky a štatistiky o rakovine,
 • monitorovať trendy v oblasti rakoviny, aby bolo možné vyhodnotiť účinnosť preventívnych stratégií a skríningových programov,
 • poskytovať európske usmernenia pre prevenciu, skríning a diagnostiku rakoviny a pre onkologickú starostlivosť s cieľom zlepšiť výsledky v oblasti liečby rakoviny a znížiť nerovnosti medzi regiónmi EÚ,
 • pomáhať formulovať politiky v oblasti prevencie rakoviny, ktoré súvisia so životným prostredím a zdravým životným štýlom vrátane kontroly spotreby tabaku a alkoholu,
 • identifikovať medzery v oblasti výskumu alebo politík,
 • poskytnúť priestor na koordináciu početných iniciatív v oblasti rakoviny na jednej platforme,
 • pomáhať znižovať nerovnosti v oblasti prevencie rakoviny a onkologickej starostlivosti v celej EÚ.
Súčasťou platformy je Vedomostný portál v oblasti podpory zdravia a prevencie chorôb, ktorý slúži ako referenčný bod pre tvorbu politiky v oblasti prevencie. Platforma zároveň zahŕňa európsky informačný systém o rakovine a európske usmernenia a systémy zabezpečovania kvality v oblasti prevencie, skríningu a diagnostiky rakoviny a onkologickej starostlivosti.

Prvý kľúčový výsledok vedomostného centra: európske usmernenia a systém zabezpečenia kvality pre skríning, diagnostiku a starostlivosť o pacientky s rakovinou prsníka sú zamerané na pacienta a založené na dôkazoch, ponúkajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a ženám jasné a nezávislé informácie o úplnej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o tento najčastejší typ rakoviny, ktorý postihuje ženy. Pomôžu znížiť výskyt rakoviny prsníka, ako aj riešiť nerovnosti, pokiaľ ide o mieru výskytu, prevalenciu, úmrtnosť a mieru prežitia, medzi krajinami EÚ a v rámci nich, ktorým možno predísť. Usmernenia a sprievodné príručky pre zabezpečenie kvality sú dostupné on-line vo vedomostnom centre a budú sa aktualizovať vždy, keď budú k dispozícii nové poznatky.

Dočasná ochrana: Pre 8 spoločností

V minulom mesiaci súdy na Slovensku rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom a jednej spoločnosti ju predĺžili. V júni t. r. nebola dočasná ochrana ukončená žiadnemu podnikateľskému subjektu. 

Z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) vyplynulo, že do 30. júna 2021 dočasnú ochranu na Slovensku využívalo osem podnikateľských subjektov: dve spoločnosti v priemyselnej výrobe, dve v administratíve a podporných službách a rovnaký počet aj v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Jedna spoločnosť pôsobí v doprave a skladovaní a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Podľa dosahovaného obratu je najväčšou spoločnosťou FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keďže v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov. Tomuto podniku bola dočasná ochrana pred veriteľmi predĺžená.

On-line: Denne až 3 hodiny

Na Facebooku, Instagrame a ďalších sociálnych sieťach trávia Slováci rekordné množstvo času – denne až tri hodiny. Populárne sú nielen u mladých ľudí, ale čoraz častejšie si získavajú aj seniorov. Len dve percentá ľudí nepoužívajú sociálne siete vôbec.

Podľa prieskumu AMI Digital Index (agentúra STEM/MARK na vzorke 1010 respondentov starších ako 15 rokov, formou internetového dotazníka, 17. - 25. máj 2021) až 87 percent Slovákov používa sociálne siete denne v priemere 183 minút. Pri štvrtine populácie dokonca ide o viac ako štyri hodiny denne. Znamená to, že z jedného týždňa vezmú ľuďom Facebook, YouTube či Instagram celý jeden deň. Iba dve percentá ľudí nie sú na sociálnych sieťach vôbec. Slováci vedú aj v porovnaní so susedným Českom. Tam je priemerná doba o 30 minút kratšia, „len“ 2,5 hodiny denne. Sociálne siete si na Slovenskú každý deň prezerá až 97 percent mladých vo veku 15-29 rokov. U starších ľudí nad 60 rokov je to o niečo menej, 74 percent. Pri rodovom porovnaní sú o niečo „závislejšie“ ženy. Vyše dve hodiny na sieťach strávi o 14 percent viac žien než muži.

Najobľúbenejšími sociálnymi sieťami ostávajú Facebook a YouTube, no poradie sa v budúcnosti môže meniť. Instagram berie Facebooku čoraz väčšie množstvo mladých ľudí a na Slovensko postupne preniká aj TikTok, sociálna sieť s krátkymi videami. Starší ľudia uprednostňujú Facebook (až 74 percent ľudí nad 60 rokov), YouTube navštevuje 44 percent a Instagram len 13 percent. Naopak, mladí ľudia hľadajú dynamickejší a vizuálne zameraný obsah, čo praje napríklad sociálnej sieti TikTok. Hoci sa u nás používa relatívne krátko, navštevuje ju každý piaty mladý človek a fanúšikov má hlavne na východnom Slovensku.

Väčšina ľudí využíva sociálne siete na kontakt s priateľmi, až potom na zábavu či vyhľadávanie informácií. Napríklad na Facebooku má priemerný Slovák 270 kontaktov a vlastný príspevok naň aspoň raz týždenne zavesí až 39 percent používateľov. Na Instagrame je priemerný počet kontaktov 225 a aj frekvencia pridávania príspevkov je nižšia. Najviac sledované sú fotografie, za nimi nasledujú textové príspevky či krátke videá do jednej minúty. Zaujímavé je, že väčšina mladých ľudí sa nebráni ani dlhým videám, čo môže súvisieť s tým, že oveľa menej pozerajú televíziu. Aj dlhšie formáty si preto pozrú na sociálnej sieti. Spomedzi četovacích aplikácií jednoznačne dominuje Messenger, veľmi často ho používa až 69 percent Slovákov. Dvojkou je WhatsApp a trojkou Viber. Napríklad Skype je až na štvrtom mieste. Spôsob pripojenia na sociálne siete sa nemení, najčastejšie sa využíva mobil.

Prieskum takisto zisťoval, ktorým typom médií Slováci najviac dôverujú. Na prvom mieste skončil rozhlas, ktorý má takmer dvojnásobnú dôveru v porovnaní s televíziou a viac než trojnásobnú oproti tlači. Weby a sociálne siete skončili najhoršie. Medzi ich používateľmi je viac tých, ktorí im neveria ako tých, ktorí im veria.


štvrtok 1. júla 2021

SR: Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Účinnosť nadobudne 1. augusta 2021.

Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády ako aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti).

Zohľadňuje tiež odporúčania 5G Toolboxu, ktorý počíta s príchodom novej technológie sietí 5. generácie a s ňou spojenými bezpečnostnými rizikami. Toolbox odporúča detailnú analýzu rizík vo vzťahu k dodávateľom kritických produktov a služieb. Po posúdení rizík nasleduje aplikácia nevyhnutných opatrení vrátane vylúčenia dodávateľa z dodávateľského reťazca. 

DDoS: Obete vydierania

Podľa DDoS reportu Cloudflare z 1. štvrťroku 2021 až 13 % obetí DDoS útokov uviedlo, že sa stali zároveň obeťou vydierania. Ide síce o mierny pokles v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020, avšak z pohľadu dlhodobého trendu obetí útokov typu Ransom DDoS v medziročnom porovnaní sústavne pribúda.

Zistenia DDoS reportu sú postavené na informáciách získaných v priebehu prvých troch mesiacov roku 2021 z viac než 200 datacentier, ktoré chránia vyše 3 miliónov zákazníkov a poskytujú zaujímavé štatistiky DDoS útokov a ich trendov. „Po začatí DDoS útoku jeho páchatelia väčšinou prisľúbia zastavenie výmenou za zaplatené výkupné. Bezpečnostní odborníci sa ale zhodujú, že je veľmi krátkozraké podobné výkupné uhradiť. V komunite kyberzločincov sa veľmi rýchlo rozkríkne, že ochrana danej spoločnosti bola prelomená a obeť je pripravená platiť. Pochopiteľne, ďalšie útoky môžu nasledovať," uviedol Michal Hebeda.

Najčastejšie sa útočníci v prvom štvrťroku t. r. zameriavali na odvetvie telekomunikácií. Pre toto odvetvie to znamená skok zo šiesteho miesta v poslednom štvrťroku minulého roku. Pomyselnú striebornú medailu získal priemysel spotrebiteľských služieb a bronz sa ušiel odvetviu zabezpečenia a vyšetrovania. V sledovanom období trvalo vyše 90 % útokov menej než jednu hodinu. Útoky s takto krátkym časom trvania sa môžu pokúsiť spôsobiť poškodenie bez toho, aby boli detegované detekčnými systémami. Útočníci môžu tiež využívať rôzne nástroje na testovanie záťaže, ktoré sú dostupné na darknete. Krátkymi výbojmi napríklad SYN flood (záplava SYN paketmi) môžu otestovať, ako je ich cieľ zabezpečený a podľa výsledkov sa potom môžu rozhodnúť pre väčší útok s vyššou rýchlosťou a dlhším časom trvania.

EU: Bezpečné výrobky aj úvery

Európska komisia navrhuje revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19. Cieľom je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.

Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Od bezdrôtových slúchadiel a čističiek vzduchu až po herné konzoly – trh s technologickými vymoženosťami je obrovský. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, napríklad kybernetickobezpečnostné riziká ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre on--line trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Zámerom je, aby boli všetky výrobky, ktoré sa k spotrebiteľom v EÚ dostanú, či už prostredníctvom on-line trhu alebo kamenného obchodu, nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo zo zvyšku sveta, bezpečné. 

V revidovanej smernici o spotrebiteľských úveroch sa stanovuje, že informácie súvisiace so spotrebiteľskými úvermi musia byť predkladané spôsobom, ktorý je jasný a prispôsobený digitálnym zariadeniam tak, aby spotrebitelia rozumeli, čomu sa zaväzujú. Smernicou sa navyše zlepšia pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje úverová bonita, t. j. to, či spotrebiteľ bude, alebo nebude schopný úver splácať. Účelom je vyhnúť sa problémom s nadmernou zadlženosťou. Nariadením sa od členských štátov bude vyžadovať, aby podporovali finančnú gramotnosť a zabezpečili, aby spotrebitelia mali k dispozícii úverové poradenstvo.

Investície: Slováci sú konzervatívni

Viac než polovica Slovákov (53 %) má svoje úspory uložené na bežnom účte v banke. Doma si peniaze ukladá takmer pätina ľudí (18 %) a investičné fondy využíva takmer každý siedmy Slovák (15 %). Konzervatívny prístup Slovákov k investíciám potvrdil prieskum pre KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorý vypracovala agentúra STEM / MARK.

Preferencie Slovákov v oblasti investícií sa trochu menia. Rozdiel v správaní je možné sledovať pri ukladaní peňazí na bežné účty bánk: podľa prieskumu z roku 2018 si takto ukladalo peniaze 41 % respondentov. V roku 2019 malo peniaze v hotovosti uložené doma 21 % respondentov. V priebehu posledných troch rokov však napríklad výrazne poklesla miera využívania sporiacich účtov a termínovaných vkladov v bankách. Ešte v roku 2018 a 2019 využívalo túto formu sporenia 60 %, resp. 66 % Slovákov, v aktuálnom prieskume je to už len 41 % respondentov. Využívanie investičných fondov mierne pokleslo z 20 % v roku 2018 na súčasných 15 %, podobne ako investovanie do nehnuteľností (z 11 % na 7 %). „Sporiace účty a termínované vklady dnes ponúkajú tak malé výnosy, že v praxi sa v porovnaní s bežnými účtami nevyplácajú. Vysoké výnosy neposkytujú ani investičné fondy a do akcií či dlhopisov investuje dlhodobo okolo 6 % Slovákov. Zníženie podielových investícií do nehnuteľností môže súvisieť so veľmi rýchlym rastom ich cien v priebehu posledných rokov“, doplnila Jaroslava Palendalová. 

Slováci príliš nevyhľadávajú investície do cenných papierov (necelé 3 %), kryptomien (necelé 3 %) ani do luxusného tovaru či umenia (necelé 1 %). V prieskume z roku 2020 viac než štvrtina (26 %) Slovákov uvádza, že žiadne peniaze neinvestuje, v roku 2019 to bolo ešte takmer 64 %. Svoje financie investujú častejšie muži (50 %) než ženy (33 %). V roku 2019 bol tento podiel 48 % mužov oproti 25 % žien. Muži tiež vyhľadávajú rizikové spôsoby investovania do akcií a dlhopisov alebo do kryptomien. Ženy sú konzervatívnejšie a svoje peniaze spravidla investujú do fondov a do nehnuteľností. Najčastejšie investujú mladí ľudia vo veku 35 až 44 rokov s vysokoškolským vzdelaním. Ochota investovať rastie so zvyšujúcim sa osobným príjmom, resp. príjmom domácnosti. Najčastejšie investujú podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, pracovníci z odboru IT a zamestnanci z finančného sektora.

streda 30. júna 2021

On-line: Komplikovanejšie nákupy

Nákupy do 22 eur boli doteraz pri dovoze oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Od 1. júla 2021 bude však DPH účtovaná za všetok komerčný tovar dovezený do Európskej únie bez ohľadu na jeho hodnotu. Nakupujúci tak budú musieť počítať so zvýšením konečnej ceny, ale aj so zdržaním pri colnom konaní. 

Colné vyhlásenie môžu nakupujúci urobiť prostredníctvom portálu finančnej správy alebo im s touto povinnosťou pomôže kuriérska spoločnosť. Zásielky z tzv. tretích krajín do hodnoty 150 eur sú aj naďalej oslobodené od cla, vzťahuje sa však na ne povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Tovar do tejto sumy bude možné preclievať rovnako pomocou elektronického formulára. Colné konanie nebude potrebné absolvovať, ak si internetové obchody z tretích krajín otvoria pobočky či sklady na území Európskej únie. Colné poplatky tak budú zarátané v konečných cenách internetového obchodu a aj doručovanie tovaru bude podstatne rýchlejšie.

Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu, ktorý si dáva za cieľ vytvárať spravodlivejšie trhové podmienky pre domáce a zahraničné internetové obchody. „Internetový obchod zažíva v posledných rokoch silný rozmach a stal sa súčasťou bežného života ľudí. To si samozrejme vyžiadalo aj nové pravidlá. Ich cieľom je zrovnoprávniť domáce e-shopy z Európskej únie a z tretích krajín tak, aby mali spravodlivejšie podmienky na podnikanie“, dodal Peter Pavuk.

EU: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Smrteľné pracovné úrazy sa v Európskej únii od roku 1994 do roku 2018 znížili približne o 70 %. Napriek dosiahnutému pokroku bolo v EÚ27 v roku 2018 zaznamenaných vyše 3.300 smrteľných úrazov a 3,1 milióna úrazov bez smrteľných následkov. Každý rok zomrie na choroby z povolania viac ako 200.000 pracovníkov. Európska komisia pripravila strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2021 – 2027. 

Nová stratégia sa zameriava na tri prierezové ciele – riadenie zmeny, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia, ako aj zmena tradičného pracovného prostredia, zlepšenie prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania a zvýšenie pripravenosti na prípadné budúce krízy:
 • Anticipácia a riadenie zmeny v novom svete práce, ktorú priniesla zelená, digitálna a demografická transformácia: S cieľom zaistiť počas digitálnej, zelenej a demografickej transformácie bezpečné a zdravé pracoviská komisia preskúma smernicu o pracoviskách a smernicu o zobrazovacích jednotkách a zaktualizuje ochranné limity pre azbest a olovo. Na úrovni EÚ pripraví iniciatívu týkajúcu sa duševného zdravia pri práci, v rámci ktorej sa posúdia nové problémy súvisiace s duševným zdravím pracovníkov a predloží usmernenia týkajúce sa opatrení.
 • Zlepšenie prevencie chorôb z povolania a pracovných úrazov: Strategický rámec podporuje prístup „vízia nulovej úmrtnosti“, ktorého cieľom je eliminovať úmrtia súvisiace so zamestnaním v EÚ. V rámci boja proti rakovine a ochoreniam reprodukčného systému a dýchacej sústavy komisia zaktualizuje aj európske predpisy o nebezpečných chemikáliách.
 • Zvýšenie pripravenosti na potenciálne budúce zdravotné krízy: Na základe skúseností zo súčasnej pandémie komisia v úzkej spolupráci s aktérmi v oblasti verejného zdravia vypracuje núdzové postupy a usmernenia pre rýchle zavedenie, vykonávanie a monitorovanie opatrení v prípade možných budúcich zdravotných kríz.
Opatrenia strategického rámca sa budú realizovať i) silným sociálnym dialógom, ii) posilnenou tvorbou politiky založenou na dôkazoch, iii) lepším presadzovaním a monitorovaním existujúcich právnych predpisov EÚ, iv) lepšou informovanosťou a v) mobilizáciou finančných prostriedkov na investície do bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj z fondov EÚ, ako sú napríklad Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a fondy politiky súdržnosti. Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby aktualizovali svoje vnútroštátne stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom zabezpečiť, aby sa nové opatrenia dostali na pracoviská. 

Upozorňujeme: Podvody s autami

Nové auto stráca približne tretinu až dve pätiny svojej hodnoty už po opustení showroomu. Riešením môže byť kúpa jazdeného vozidla, aj tu však platia určité pravidlá. Na internete každoročne pribudnú desaťtisíce inzerátov s ponukou jazdených vozidiel. Medzi nimi aj podvodné ponuky na predaj vozidla, ktoré nie je technicky alebo právne v poriadku. 

„Trend falošných inzerátov ponúkajúcich automobily stále pokračuje. Neustále sa nájdu dôverčiví ľudia, ktorí aj napriek množstvu informácií a varovaní podvodníkom naletia. Títo podvodníci sú schopní zaslať prípadnému záujemcovi aj scan falošných dokladov, tvoria si webové stránky, falošné profily na sociálnych sieťach a to všetko len preto, aby pôsobili dôveryhodne“, približuje predseda združenia SOVA Július Petrus. Na druhej strane profesionálni predajcovia vynakladajú na preverovanie vozidiel množstvo prostriedkov a majú na to dostatok skúseného personálu. „Preverenie na možné odcudzenie a preskúmanie pravosti VIN kódu vozidla patria medzi ich základné kontrolné činnosti, ktoré samozrejme na ulici, v strese a bez potrebného vybavenia, neurobíte. Pri kúpe cez inzerát od súkromníka či od malého autobazáru sa vám ľahko môže stať, že si zaobstaráte auto pochádzajúce z kriminálnej činnosti, keďže medzi predajcami je aj veľa podvodníkov pracujúcich pre medzinárodné gangy zlodejov áut. Políciu ale nemusí zaujímať, že ste o tejto skutočnosti nevedeli a takéto vozidlo okamžite zabaví. Mnohým motoristom auto policajti zabavia až v zahraničí, napríklad pri ceste na dovolenku. Podvedení a nešťastní ľudia potom môžu stráviť aj niekoľko dní v policajnej cele. Lepšou cestou je teda kúpa automobilu v „kamennom“ autobazáre, ktorý triky podvodníkov už veľmi dobre pozná a vozidlá od nich nevykúpi,“ hovorí Karolína Topolová.

Dovezené „jazdenky“ bývajú najčastejšie predmetom rôznych podvodov, ako pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby či zatajovanie vážnych havárií a následných neodborných opráv, alebo sú to aj vytopené vozidlá. „V prípade vozidla zo zahraničia býva zložitejšie overiť si jeho históriu a kupujúci sa potom vystavujú hroziacim problémom, a to v podobe väčších investícií do opráv auta alebo bezpečnostným a zdravotným rizikám v prípade havárie spôsobenej zlým technickým stavom auta. V porovnaní s Európou sa na domácom trhu predávajú ojazdené autá za priaznivejších podmienok a v lepšom technickom stave. Navyše je to vidieť na zmene smeru, ktorým teraz autá cez hranice putujú - trend sa obrátil a naopak vzrástol dopyt po slovenských vozidlách v cudzine“, dodáva Karolína Topolová. Stočený tachometer môžeme rozpoznať aj voľným okom, napríklad ak sa pod sklom prístrojovej dosky nachádzajú odtlačky prstov alebo iné nečistoty. Ďalšou možnosťou je kontrola pomocou internetových databáz, kde na kontrolu stačí zadanie VIN kódu. Okrem počtu najazdených kilometrov systém skontroluje aj ďalšie záležitosti, či nebolo auto kradnuté, alebo či nie je majetkom lízingovej spoločnosti. „Stav najazdených kilometrov dôkladne kontrolujeme, nespoliehame sa pri tom iba na údaje z ODO-PASSu. Podľa dostupných záznamov tretích strán zhodnotíme, či u vozidla nie je podozrenie na neoprávnenú manipuláciu. Okrem toho máme ešte vlastnú databázu, v ktorej je približne 1,3 milióna vozidiel predaných od roku 1992 a tiež aj niekoľko miliónov záznamov o autách, ktoré navštívili náš výkup bez uzatvorenia obchodu. Kontinuálne tiež analyzujeme inzertnú ponuku ojazdených vozidiel v západnej a strednej Európe a sledujeme, ako sa mení ich nájazd po dovoze na Slovensko a tieto informácie si archivujeme. Súkromní predajcovia alebo menšie bazáre tieto možnosti nemajú“, vysvetľuje opatrenia proti výkupu stočeného auta Petr Vaněček.

Vážnym problémom je tiež kúpa automobilu v exekúcii. Dlžníci sa snažia auta zbaviť skôr, než si ho zoberie exekútor. V takejto situácii môžete skončiť bez auta, aj bez vrátenia investovaných peňazí. Veľa ľudí si pred kúpou vozidlo nepreverí. Pri exekúcii je vozidlo na dopravnom inšpektoráte blokované a nedá sa prepísať na nového majiteľa. Ak nastane situácia, pri ktorej sa exekútor nevie dopátrať k vozidlu, príde na rad polícia, ktorá auto zadrží. Problémom s takýmto vozidlom môžete predísť, ak si ho kúpite u predajcu, ktorý má dostatočné skúsenosti a je schopný takéto praktiky odhaliť. „Pri výkupe automobilov kontrolujeme históriu vozidla, ako aj 107 mechanických parametrov na každom aute a z dôvodu právnych alebo mechanických vád odmietame až 65 - 70 % ponúkaných vozidiel. Vďaka všetkým kontrolám môžeme zákazníkom poskytnúť 100 % záruku na pôvod auta. V prípade vzniku právnej vady vraciame plnú kúpnu cenu. Zároveň všetky automobily vlastníme, takže sa kupujúci nemusia obávať, že sa nebudú mať na koho obrátiť s prípadnou reklamáciou,“ dodáva Petr Vaněček.

Aktuálne: SMS pre COVID pas

Slovákom prichádzajú SMS správy s číslom COVID-19 passu. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyzýva, aby si tieto správy dôkladne uložili.

Podľa NCZI ide o rovnaké číslo COVID-19 passu, aký Slovákom pridelil systém už pri prvom testovaní a s ktorým im chodili výsledky antigénových či PCR testov. 

COVID-19 pass bude slúžiť na vyžiadanie Digitálneho COVID preukazu Európskej únie o vakcinácii, vykonaní testu alebo prekonaní ochorenia. Požiadať oň je možné na webovej stránke https://covidforms.nczisk.sk/index.php.

utorok 29. júna 2021

Malvér: Modulárny botnet a bankový trojan Trickbot

Výskumný tím Check Point Research upozorňuje na rekordný rast kybernetických útokov v Európe. V regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) bol v máji t. r. týždenný priemer útokov na jednu organizáciu 780, pričom začiatkom roka to bolo 643 útokov. V Amerike to bolo priemerne 671 útokov na organizáciu týždenne v porovnaní s 589 útokmi zo začiatku roku. Zastaviť pandémiu kybernetických útokov si bude vyžadovať spoluprácu vlád, kybernetických bezpečnostných spoločností aj samotných organizácií. 

„V máji sme zaznamenali medziročný rast kybernetických útokov na organizácie v Európe, na Strednom východe a v Afrike až o 97  percent“, uvádza Andrej Aleksiev. Práve počas mája narástol počet malvérových útokov na zariadenia pripojené k internetu o 144 percent a útoky na mobilné zariadenia sa zvýšili o 41 percent. Na Slovensko priniesol uplynulý mesiac vlnu útokov vedených cez botnety. Tieto útoky s históriou viac ako dve desaťročia sú efektívne jednoduchosťou a brutalitou. Zahltia systémy, ktoré sa stanú pod náporom požiadaviek nedostupné alebo skolabujú. Najčastejším typom  škodlivého softvéru vo svete bol podľa aktuálneho Indexu globálnych hrozieb  modulárny botnet a bankový trojan Trickbot, ktorý aj na Slovensku zasiahol viacej ako päť percent organizácií. Trickbot cieli na platformu Windows a je distribuovaný cez spamovú mailovú kampaň. Slúži na ovládnutie počítača obete, kradne bankové prihlasovacie údaje, inštaluje malvér a umožňuje kompromitáciu ďalších prvkov infraštruktúry. Vzniká tak priestor na zničujúci ransomvérový útok.

Organizácie všetkých veľkostí sú bombardované globálnymi multivektorovými kybernetickými hrozbami piatej generácie. Kritické je, že väčšina spoločností je zabezpečená maximálne proti hrozbám tretej generácie zneužívajúcich zraniteľnosti v aplikáciách. Avšak kybernetický zločin sa vyvíja závratným tempom a bezpečnostné riešenia takéhoto typu sú nepostačujúce. Aj menšie hekerské skupiny majú prístup k nebezpečným hrozbám. Obchoduje sa s nimi na darknete, čo rozširuje počet potenciálnych kybernetických zločincov. Zakúpiť si môžu ukradnuté dáta, hrozby aj útoky na šité na mieru. Kybernetický amatér tak môže za pár dolárov spôsobiť obrovské škody. 


Upozorňujeme: Nebezpečná kozmetika

V Európskej únii pribudli do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) po kontrolách v Írsku, Litve a Maďarsku ďaľšie nebezpečnévýrobky. Môžu sa predávať aj v ďalších krajinách.

V očných tieňoch Trio – Eyeshadow- Smoke Screen/Innocence značky MUA MAKEUP ACADEMY PROFESSIONAL (typ výrobku/číslo výrobku: C203D, DLH01, čiarový kód: 5 031468 211054 - Smoke screen /Innocence (outer), 5 055402 901566 – Smoke screen (inner) zo Spojeného kráľovstva bolo zistené olovo (12,3 mg/kg, 7,8 mg/kg, 10,3 mg/kg, 8,6 mg/kg, 7,4 mg/kg). 

Nezmývateľný kondicionér v spreji s fialovým pigmentom na zosvetlené vlasy Kaaral Baco Blonde Elevation Leave-in Spray značky Kaaral (výrobná dávka: L.160661507, čiarový kód: 8051406418427) z Talianska obsahuje zmes látok - Methylchloroisothiazolinone (MCI) a Methylisothiazolinone (MI) - povolenú len do zmývateľných výrobkov. Môžu spôsobiť podráždenie a alergickú reakciu. 

Gél na starostlivosť o pleť Tretinoin Gel USP značky MERANINI (typ výrobku/číslo výrobku: A-Ret Gel 0,05% 20 g) je nebezpečný kvôli tretinoínu, ktorý je zakázaný v kozmetických výrobkoch. 

Výrobky nie sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. 

EU: Nové pravidlá DPH pri elektronickom obchode

Systém EÚ v oblasti DPH bol naposledy aktualizovaný v roku 1993 a zaostal za vzostupom cezhraničného elektronického obchodu, ktorý v posledných rokoch zásadným spôsobom zmenil maloobchod. Pandémia koronavírusu ešte viac urýchlila rozmach on--line maloobchodu a poukázala na potrebu reformy, ktorá by zabezpečila, aby sa DPH splatná pri on--line predaji uhrádzala krajine spotrebiteľa. 

Nové pravidlá reagujú aj na potrebu zjednodušiť život kupujúcim ako aj obchodníkom. Budú sa týkať on-line predávajúcich a elektronických trhovísk/platforiem v EÚ aj mimo nej, poštových služieb a kuriérov, colných a daňových správ a spotrebiteľov. Od 1. júla 2021 začne platiť niekoľko zmien spôsobu účtovania DPH z on--line predaja bez ohľadu na to, či spotrebitelia nakupujú od obchodníkov v EÚ alebo mimo EÚ:
 • V súčasnom systéme je tovar v hodnote menej ako 22 eur dovezený do EÚ spoločnosťami z krajín mimo EÚ oslobodený od DPH. Oddnes sa toto oslobodenie od dane zruší. DPH sa bude účtovať na všetok tovar vstupujúci do EÚ – rovnako ako na tovar predávaný podnikmi z EÚ. Štúdie a skúsenosti ukázali, že toto oslobodenie od dane sa zneužíva. Bezzásadoví predávajúci z krajín mimo EÚ nesprávne označovali zásielky tovaru, napr. smartfónov, aby profitovali z tohto oslobodenia. Táto medzera umožňuje týmto spoločnostiam umelo znižovať ceny oproti konkurentom v EÚ. V dôsledku takýchto podvodov prichádzajú štátne pokladnice krajín EÚ odhadom o 7 miliárd eur ročne, výsledkom čoho je väčšie daňové zaťaženie ostatných daňovníkov.
 • Predávajúci v elektronickom obchode musia mať v súčasnosti registráciu na účely DPH v každom členskom štáte, v ktorom majú obrat nad určitý celkový limit, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Od 1. júla sa tieto rôzne limity nahradia jedným spoločným limitom EÚ vo výške 10.000 eur, pri presiahnutí ktorého sa DPH musí zaplatiť v členskom štáte, kam sa tovar dodáva. On-line predávajúci sa môžu po novom zaregistrovať na elektronickom portáli s názvom Jednotné kontaktné miesto (One Stop Shop), kde môžu vybaviť všetky svoje povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji v celej EÚ. Má to zjednodušiť činnosť týchto spoločností a uľahčiť im predaj do iných členských štátov. Limit vo výške 10.000 eur sa už od roku 2019 uplatňuje pri elektronických službách predávaných on--line.
Namiesto toho, aby predávajúci zápasili s komplikovanými postupmi v iných krajinách, sa budú môcť zaregistrovať vo vlastnom členskom štáte a vo vlastnom jazyku. Po registrácii môže on--line maloobchodný predajca oznámiť a zaplatiť DPH za celý svoj predaj v EÚ na Jednotnom kontaktnom mieste prostredníctvom štvrťročného daňového priznania. Jednotné kontaktné miesto sa postará o to, aby sa DPH postúpila príslušnému členskému štátu. V rovnakom duchu sa zavedie aj Jednotné kontaktné miesto pre predávajúcich z krajín mimo EÚ. Umožní im to jednoduchú registráciu na účely DPH v EÚ a zároveň sa tým zabezpečí, aby sa DPH v správnej výške dostala do toho členského štátu, kde je napokon splatná. Pre spotrebiteľov to znamená oveľa väčšiu transparentnosť: ak nakupujete od predávajúceho alebo platformy z krajín mimo EÚ, ktorí sú registrovaní na Jednotnom kontaktnom mieste, DPH by už mala byť zahrnutá v cene, ktorú zaplatíte predávajúcemu. To znamená, že colný úrad alebo kuriérske služby vás už nebudú žiadať o dodatočnú platbu, keď tovar príde do vašej domovskej krajiny, pretože DPH už bola uhradená.


Novinka: Web o podporách pre podnikateľov

Ako pomôcku firmám pri hľadaní dostupnej podpory podnikania pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR novú webovú stránku vesmirpodpory.sk. Zámerom je sprehľadniť aktuálne možnosti a formy pomoci pochádzajúce väčšinou z eurofondov, pričom len samotné ministerstvo eviduje aktuálne 58 rôznych foriem pomoci.

Podnikateľom na Slovenskú má pomôcť pri vyhľadávaní dostupnej pomoci nová webstránka podľa 5 kategórií: situácia, cieľová skupina, typ podpory, realizátor a status podpory. Výberom sa postupne zužujú dostupné formy pomoci, až  napokon stránka ponúkne iba tie vhodné.
 
V budúcom programovom období má byť podpora pre podnikateľov na Slovenskú zo strany ministerstva hospodárstva jednoduchšia.

pondelok 28. júna 2021

Trend: Vegánstvo

Niektorí si zvolia vegánsku stravu z dôvodu ochrany životného prostredia alebo etiky, iní majú konkrétne zdravotné dôvody, alebo chcú jednoducho schudnúť. Ak uvažujete, že sa vydáte touto cestou, je dôležité vybrať si stravu adekvátnu vašim výživovým potrebám. Predsa len, prechodom na vegánsku diétu vylučujete zdroje niekoľkých kľúčových živín, akými sú živočíšne bielkoviny, zinok či vápnik.

Globálny prieskum (agentúra OnePoll, 28-tisíc respondentov z 30 krajín) pre Herbalife Nutrition sa zameral na stravovacie návyky ľudí vplyvom pandémie:
 • 83 % respondentov malo pocit, že je potrebné zmeniť stravovacie návyky, pričom ako hlavný faktor uvádzali zdravie a chudnutie.
 • 43 % respondentov uviedlo, že konzumuje menej mäsa.
 • 51 % začalo jesť viac ovocia a zeleniny.
 • 46 % sa stalo otvorenejším k myšlienke rastlinnej stravy a možnosti „bezmäsitého mäsa“.
V prvom rade je potrebné odlišovať vegánsku a vegetariánsku stravu: vegetariánska vylučuje najmä mäso, vegánska je prísnejšia, z jedálnička vylučuje okrem mäsa aj všetky živočíšne produkty, vrátane mlieka, vajec či medu. Napriek týmto obmedzeniam prináša viaceré potenciálne výhody. Časopis American Journal of Clinical Nutrition uvádza napríklad tieto:
 • Vegánska strava má tendenciu poskytovať viac vlákniny, horčíka, kyseliny listovej, vitamínov C a E, železa a fytochemikálií.
 • Vegáni majú tendenciu konzumovať podstatne väčšie množstvo ovocia, strukovín a zeleniny.
 • V porovnaní s vegetariánmi majú vegáni tendenciu byť chudší a majú nižší celkový a LDL cholesterol, ako aj mierne nižší krvný tlak.
 • Okrem vysokého príjmu ovocia a zeleniny majú vegáni tendenciu tiež prijímať tofu a iné sójové výrobky, ktoré sú veľmi dobrým zdrojom kompletných bielkovín.
 • Vzhľadom na povahu stravy majú vegáni sklon venovať väčšiu pozornosť tomu, čo konzumujú. Teda niečo, čo by mal praktizovať každý človek bez ohľadu na to, či je alebo nie je vegán.
Na druhej strane vegánska strava je dosť obmedzujúca, preto môže byť náročné dostať do tela všetky živiny, ktoré potrebuje. Napríklad bez mliečnych výrobkov je potrebné zabezpečiť príjem vápnika a vitamínu D z iných zdrojov. Listová zelenina a tofu je dobrým zdrojom vápnika – rovnako tak aj potraviny obohatené o vápnik, napríklad sójové mlieko alebo pomarančový džús. Veľa alternatív mlieka je tiež obohatených o vitamín D a takisto aj niektoré cereálie. Ďalším dobrým zdrojom vitamínu D sú hríby. Keďže živočíšne bielkoviny dodávajú telu železo, zinok a vitamín B12, bude nutné nájsť alternatívne zdroje týchto živín. Vzhľadom na to, že neexistujú spoľahlivé rastlinné zdroje vitamínu B12, vegáni zvyčajne potrebujú túto živinu získať z obohatených potravín alebo výživových doplnkov. Zinok je na druhej strane v rastlinnom svete dosť rozšírený. Jeho zdrojom je napríklad ovos, fazuľa, orechy, semienka, tofu či tempeh. 

Bielkoviny prijímané zo stravy sú zložené z aminokyselín, ktoré telo používa na výrobu ďalších dôležitých bielkovín. Z 21 aminokyselín, ktoré sa vyskytujú v potravinách, je deväť nevyhnutných, pretože si ich telo samé nedokáže vyrobiť a preto ich musí prijímať zo stravy. Živočíšne bielkoviny sú „kompletné“ bielkoviny, pretože obsahujú všetkých deväť esenciálnych aminokyselín. S výnimkou sóje, resp. sójových bôbov, väčšine rastlinných potravín chýba jedna alebo viac esenciálnych aminokyselín, takže sa považujú za neúplné. Je veľmi dôležité, aby vaše telo malo dostatok týchto základných živín. „Aj keď väčšina rastlinných bielkovín nie je úplná, existuje pomerne jednoduchý spôsob, ako to napraviť. Rôzne rastlinné bielkoviny majú rozdielne profily aminokyselín, takže konzumácia rozmanitých vegánskych potravín pomáha zabezpečiť, aby telo získalo všetky základné stavebné látky, ktoré potrebuje. Napríklad esenciálna aminokyselina, ktorá má tendenciu chýbať vo fazuli, hrášku a šošovici, je bohatá v celozrnných potravinách. A naopak, to, čo celozrnným potravinám chýba, môže poskytnúť fazuľa. Fazuľu a celozrnné potraviny nie je potrebné jesť súčasne, často však nájdete tieto „doplnkové bielkoviny“ na vegánskom tanieri – napríklad párovanie ryže s fazuľou alebo misku šošovicovej polievky s chlebom“, dodáva Susan Bowermanová.


Upozorňujeme: Skúšky pre pilotov

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje budúcich pilotov, že bez dohľadu osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť, nemôžu samostatne obsluhovať rádiovú stanicu na palube lietadla. Najneskôr pred uskutočnením prvého samostatného letu sa tak musia stať držiteľom osvedčenia osobitnej odbornej spôsobilosti (tzv. osvedčenie na obsluhu rádiostaníc). 
 
Obsluhovať letecké a lietadlové stanice môže len fyzická osoba, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť na ich obsluhu. V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí budúcemu pilotovi pokuta od 100 eur do 10.000 eur.

Osobitná odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických skúseností a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s obsluhou vybraných rádiových zariadení. Bez osobitnej odbornej spôsobilosti môže fyzická osoba obsluhovať také zariadenia pri výcviku a školení len pod dohľadom osoby, ktorá má osobitnú odbornú spôsobilosť. Osobitnú odbornú spôsobilosť úrad overuje skúškou a vydaním osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti. Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.

WCO: Reforma Svetovej colnej organizácie

Európska únia (EÚ) navrhuje rozsiahlu reformu Svetovej colnej organizácie (WCO), ktorá ako globálne fórum vypracúva medzinárodné colné normy a spoločné colné opatrenia. Modernizácia by umožnila upevniť jej postavenie kľúčovej multilaterálnej inštitúcie a účinnejšie reagovať na vývoj v dnešnom neustále sa meniacom medzinárodnom obchodnom prostredí. Takisto by mala prispieť k zelenej a digitálnej transformácii. 

WCO má vyše 180 členov vrátane EÚ a jej členských štátov. Keďže je jedinou globálnou organizáciou pre colné záležitosti, zaoberá sa v tejto oblasti mnohými otázkami a rieši aj témy medzinárodného obchodu, bezpečnosti a dopravy. Napriek výrazným zmenám v medzinárodnom obchode a novým výzvam pre colné správy štátov na celom svete WCO neprešla nikdy od svojho založenia pred takmer 65 rokmi ucelenou reformou. EÚ vníma predovšetkým potrebu jasnejšie určiť priority práce WCO v súlade s výzvami nasledujúcich desaťročí, zlepšiť jej riadenie a rozhodovací proces a zefektívniť jej fungovanie.

EÚ predložila modernizačnú iniciatívu vo forme série odporúčaní, v ktorých sa zdôrazňujú hlavné činnosti organizácie, ale zároveň sa vytyčuje jasné smerovanie do budúcnosti s cieľom zlepšiť jej medzinárodné postavenie a urobiť z nej vplyvnejšieho aktéra v záujme bezpečného, chráneného a zákonného obchodu. EÚ navrhuje pristúpiť k strategickej reforme v troch krokoch:
 1. WCO by sa mala viac zamerať na strategické priority, v ktorých sa odzrkadľujú najdôležitejšie výzvy 21. storočia. Okrem iného aj vzhľadom na nárast elektronického obchodu a informačnej výmeny by sa mala sústrediť najmä na digitalizáciu colníctva a využívanie údajov, príspevok colných orgánov k ochrane životného prostredia a zelenej agendy, rozvoj koncepcie centrálneho elektronického priečinku a koordinovaného riadenia hraníc s cieľom zjednodušiť colné konanie pre podnikateľov a lepšie riadenie rizík colnými orgánmi.
 2. Väčšia pozornosť by sa mala venovať metódam riadenia vo WCO, aby mohla plnohodnotne plniť svoju úlohu v dynamickom medzinárodnom prostredí. Musí sa zlepšiť transparentnosť, jej inštitucionálne a rozhodovacie procesy a mala by čo najlepšie využívať zdroje, ktoré má k dispozícii.
 3. Mali by sa preskúmať spôsoby financovania WCO, aby sa dala zabezpečiť jej dlhodobá udržateľnosť a zlepšiť jej postavenie v globálnej multilaterálnej štruktúre - najmä v kontexte pandémie COVID-19 a hospodárskej obnovy.

SR: Jednorazový pandemický príspevok

Jednorazový pandemický príspevok 333 Eur budú podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR automaticky posielať  úrady práce už v priebehu augusta t. r. Ako prví ho dostanú rodiny s deťmi, ktoré sa vplyvom situácie s Covid-19 ocitli v hmotnej núdzi. 

Podmienkou je pri týchto adresátoch obdobie od marca 2020 do apríla 2021, kedy si rodina nárok na pomoc v hmotnej núdzi uplatnila. Aktuálne je to na Slovensku vyše 7-tisíc rodín, v ktorých žije vyše 13.500 nezaopatrených detí. Jednorazový príspevok im má pomôcť preklenúť náročné obdobie a zmierniť tak osobné dopady pandémie či zlepšiť podmienky pre deti. O 333 eurový príspevok netreba žiadať, ani ho nijako dokladovať. Jeho vyplácanie zabezpečia úrady práce, a to formou zaslania priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Následne sa jednorazová pomoc bude vyplácať v rámci systému mimoriadneho prídavku na dieťa. Jeho hodnota bude 200 eur. Určená je pre rodiny, ktorých príjem je do výšky 2.000 eur v hrubom (t.j. 1.474 eur v čistom). Na mimoriadny prídavok tak bude mať nárok vyše 730-tisíc nezaopatrených detí. Spoločná vyplatená suma bude predstavovať viac ako 120 miliónov eur.