piatok 29. septembra 2023

Smart: ESG reporty

Firmy majú v súčasnosti k dispozícii veľké množstvo nástrojov, ktorými môžu riadiť nielen svoje vnútorné procesy, ale aj ovplyvňovať trhové výsledky. Prieskum v slovenských firmách však potvrdil, že takéto systémy sa u nás využívajú stále minimálne. Aj napriek nesporným benefitom ERP systémov ich využíva len 11 percent slovenských firiem. Odborník upozorňuje, že ich pridaná hodnota nie je len o sledovaní ekonomiky firmy, ale do budúcnosti budú zdrojom dát pre početné reportingy v kontexte agendy ESG.

Pod skratkou ERP (Enterprise Resource Planning) si možno predstaviť rôznorodé nástroje, ktorými firma riadi svoje interné procesy a ktorými tiež môže zefektívňovať svoje fungovanie na trhu. Aj napriek nesporným benefitom, ERP nástroje v práci používa pomerne málo firiem. Deklaruje to 11 percent zamestnancov slovenských firiem. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry MNFORCE pre Seyfor (1.9. až 6.9.2023, 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie). Zo vzorky je 19 percent tých, ktorí ERP nástroje používajú, ale nepoznajú všetky ich benefity. Viac ako polovica opýtaných, 53 percent, tieto systémy a nástroje v práci vôbec nevyužíva. Ak by túto možnosť mali, využilo by ju 61 percent respondentov.

ERP systémy respondenti najčastejšie využívajú na manažment financií a správu zásob. Zhodne tak potvrdilo 28 percent opýtaných. Rovnako, takmer v tretine firiem (27 percent), sa tieto nástroje využívajú na riadenie ľudských zdrojov. V štvrtine firiem ERP systémy pomáhajú s analýzou a správou dát a tiež s nákupom a riadením vzťahov v dodávateľskom reťazci. Za najväčšie benefity považujú zamestnanci lepšiu orientáciu v procesoch (34 percent) a zvýšenú produktivitu (35 percent). S digitálnymi nástrojmi sú spojené prirodzene aj rôznorodé obavy. Ako najčastejšie obavy pri používaní ERP systémov respondenti prieskumu uvádzajú jednak riziko úniku citlivých informácií pri práci (33 percent), technické poruchy a nedostatočnú zákaznícku podporu ERP systémov (26 percent) a tiež hrozbu kybernetických útokov (24 percent).

štvrtok 28. septembra 2023

dTest: Parené syry

Parené syry majú široké využitie, možno ich použiť na zapekanie, do šalátov, ako súčasť studených mís alebo napríklad na grilovanie. Spotrebiteľský časopis dTest sa tentokrát v testovaní zameral na oštiepky a syrové nite. Väčšina vzoriek 11 oštiepkov a 10 druhov syrových nití pochádzala priamo zo slovenskej produkcie.

Skúšky sa zamerali na najvýznamnejšie ukazovatele kvality každého syra, teda obsah tuku, sušiny a tuku v sušine. „Slovenská ani česká mliekarenská vyhláška sa o kvalite oštiepkov a syrových nití nezmieňuje, čiastočnou inšpiráciou preto pre nás bol výrobok predávaný pod chráneným zemepisným označením Slovenský oštiepok. Tento syr sa vyrába na Slovensku z ovčieho mlieka a musí obsahovať aspoň 38 % tuku v sušine a minimálne 48 % sušiny,“ vysvetľuje Hana Hoffmannová. Medzi testovanými syrmi sa bohužiaľ žiadny chránený Slovenský oštiepok nenachádzal, pretože slovenské supermarkety v čase nákupov vzoriek na testy tento tradičný výrobok neponúkali. Obe predpísané čísla však pomohli porovnať syry medzi sebou. „Pri syrových nitiach sa žiadne porovnávacie čísla nenašli, pri hodnotení sme preto syry porovnávali iba medzi sebou. Vo všetkých prípadoch sme uprednostňovali výrobky s vyššou tučnosťou, sušinou a podielom tuku v sušine,“ upresňuje H. Hoffmannová.

A ako sa výrobkom v skúškach darilo? Väčšina oštiepkov sa zmestila do hodnôt vyžadovaných pre špeciálny Slovenský oštiepok. Rovnako údaje na obale oštiepkov zodpovedali nameraným hodnotám. Pri syrových nitiach bola situácia komplikovanejšia. „Výrobky často sľubovali vyšší podiel tuku, ako sa podarilo v laboratóriu namerať. Pri väčšine z nich bolo možné vysvetliť rozdiel úradnou toleranciou. Avšak v prípade výrobku Jurova špajza Syrové nite bola tučnosť nižšia o viac ako povolených 20 % z deklarovanej hodnoty. Tam už ide o klamanie zákazníkov,“ objasňuje H. Hoffmannová celkové nízke hodnotenie tejto značky. Obal výrobku uvádzal obsah tuku 19,8 g/100 g, zistených však bolo iba 13,4 g/100 g. Po skončení laboratórneho testovania ďalej posúdil parené syry senzoricky panel ôsmich hodnotiteľov. Vyložene nepodarený syr komisia nenašla. V celkovom súhrne padali veľmi dobré a dobré známky, pričom o niečo úspešnejšie boli oštiepky. Najväčší počet bodov zožal Kaufland / Z lásky k tradícii Polooštiepok údený. Pre zaujímavosť: syr vlastnej značky českej vetvy toho istého reťazca skončil za tým slovenským o pár bodov pozadu. Za obidvomi však stál rovnaký slovenský výrobca. Na záver boli syry podrobené mikrobiologickému vyšetreniu, kedy sa vždy v piatich rôznych baleniach jedného výrobku skúmala prítomnosť baktérie E. coli, salmonel, listérií a kvasiniek. Laboratórium nepreukázalo výskyt E. coli ani salmonel. V jednom balení oštiepka na grilovanie značky Zlatý syr sa našli baktérie listérií a tri vzorky ukázali aj nález kvasiniek. „V tejto situácii však nemožno hovoriť o porušení predpisov. Pre množstvo kvasiniek totiž neexistuje limit a hraničný je až stav, kedy ich prítomnosť negatívne ovplyvňuje vzhľad, chuť a vôňu výrobku, k čomu v tomto prípade vôbec nedošlo,“ uzatvára H. Hoffmannová.

streda 27. septembra 2023

EU: Stop pre mikroplasty

Ďalším významným krokom smerom k ochrane životného prostredia je prijatie opatrení na obmedzenie mikroplastov zámerne pridávaných do výrobkov v rámci legislatívy Európskej únie týkajúcej sa chemikálií (REACH). Novými pravidlami sa zabráni uvoľneniu približne pol milióna ton mikroplastov do životného prostredia. Zakáže sa predaj mikroplastov ako takých, ako aj výrobkov, do ktorých boli mikroplasty pridané zámerne a z ktorých sa tieto mikroplasty pri používaní uvoľňujú. V riadne odôvodnených prípadoch sa uplatňujú výnimky a prechodné obdobia, aby sa dotknuté strany mohli novým pravidlám prispôsobiť.

V prijatom obmedzení sa používa široké vymedzenie mikroplastov – vzťahuje sa na všetky syntetické polymérne častice menšie ako päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolné voči degradácii. Účelom je znížiť emisie úmyselne používaných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov. Niektoré príklady bežných výrobkov patriacich do rozsahu pôsobnosti obmedzenia sú:
  • granulovaný výplňový materiál používaný na umelých športových povrchoch – najväčší zdroj úmyselne používaných mikroplastov v životnom prostredí;
  • kozmetika, pri ktorej sa mikroplasty používajú na viaceré účely, ako je olupovanie (plastové mikročastice) alebo získavanie špecifickej textúry, vône či farby;
  • detergenty, zmäkčovače textílií, trblietavé častice, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, hračky, lieky, zdravotnícke pomôcky a mnohé ďalšie.
Výrobky používané v priemyselných lokalitách alebo neuvoľňujúce mikroplasty počas používania sú zo zákazu predaja vyňaté, ale ich výrobcovia budú musieť vypracovať pokyny, ako sa príslušné výrobky používajú a likvidujú, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.

Prvé opatrenia, napríklad zákaz voľných trblietavých častíc a plastových mikročastíc, sa začnú uplatňovať, keď obmedzenie nadobudne účinnosť o 20 dní. V ostatných prípadoch sa zákaz predaja bude uplatňovať po uplynutí dlhšieho obdobia, aby sa dotknutým zainteresovaným stranám poskytol čas na vývoj alternatív a prechod na ne.

utorok 26. septembra 2023

Aktuálne: Finančný stres

Skĺbiť osobný a pracovný život nie je jednoduché, obzvlášť ak ste rodičmi. Tretina slovenských rodín považuje skĺbenie povinností za náročné a takmer polovica opýtaných žije vo finančnom strese. Pomôcť môžu firemná škôlka, príspevok pre prváka či deň voľna v prvý školský deň aj flexibilný pracovný pomer. Práca na skrátené úväzky sa však týka iba 6 % z celkového počtu ponúk. Najviac ponúk na skrátené úväzky nájdu uchádzači v Bratislavskom, Banskobystrickom a Košickom kraji.

Z prieskumu portálu Kariéra.sk (4.325 respondentov) vyplynulo, že 31 % rodín má dobre štruktúrovaný denný režim, ktorý im umožňuje všetko efektívne zvládnuť. Len o jedno percento menej sú zastúpené rodiny, ktoré sa síce snažia zladiť všetky povinnosti, avšak považujú to za náročné. Pri posúdení náročnosti zvládania povinností s deťmi boli jednotlivé skupiny rodičov pomerne vyrovnané: 29 % opýtaných to považuje za mierne náročné, 24 % za stredne náročné a 18 % za veľmi náročné. Pre 22 % rodičov nie je zvládanie povinností týkajúcich sa detí náročné. Zladenie práce a starostlivosti o deti by mnohí rodičia nezvládli bez externej pomoci. Až 38 % respondentov priznalo, že sa spolieha na pomoc rodinných príslušníkov, 23 % využíva mimoškolské programy alebo krúžky a 10 % opýtaných má zaplatenú opatrovateľku. Len necelá tretina rodičov zvláda starostlivosť vo vlastnej réžii a nepotrebuje pritom pomoc od okolia.

Neustále zdražovanie, inflácia a nízke platy majú za dôsledok aj finančné problémy v slovenských rodinách. Len tretina opýtaných priznala, že starostlivosť o deti zvláda bez finančných problémov. Takmer polovica respondentov považuje situáciu síce za primeranú, avšak zvládajú ju s určitým finančným stresom. 14 % slovenských rodín má problém vychádzať s peniazmi a 6 % dokonca priznalo výrazné finančné ťažkosti. Medzi najčastejšie a finančne najnáročnejšie výdavky spojené so starostlivosťou o deti považuje takmer tretina opýtaných (26 %) mimoškolské aktivity a koníčky. Ďalej to je oblečenie a základné potreby (20 %), potraviny a bežné nákupy (19 %), výdavky na vzdelávanie (14 %), náklady na starostlivosť o dieťa alebo dennú starostlivosť (11 %), prípadne výdavky na lekárske ošetrenia a zdravotnú starostlivosť (6 %).

Ako to zvládať? Až 40 % rodičov sa snaží znižovať nepodstatné výdavky, aby im zostalo dostatok financií na tie dôležité a potrebné položky, 20 % respondentov hľadá popri hlavnom pracovnom pomere dodatočné zdroje príjmu. Niektorí sa zamestnávajú v druhej práci na čiastočný úväzok, prípadne vykonávajú inú vedľajšiu činnosť. Približne 16 % opýtaných spolieha na vytvorenie prísneho rodinného rozpočtu a 10 % rodičov využíva úspory alebo núdzové fondy, 6 % priznalo prijímanie finančnej podpory od členov rodiny alebo priateľov.

pondelok 25. septembra 2023

Smart zariadenia: Opätovný rast

Globálne dodávky nositeľných zariadení sa v druhom štvrťroku 2023 (2Q23) vrátili k rastu a zvrátili tak dva štvrťroky poklesu. Podľa International Data Corporation (IDC) vzrástol trh medziročne o 8,5 % s celkovým počtom 116,3 milióna dodaných zariadení. Tento rast prišiel na úkor celkovej trhovej hodnoty, keďže priemerné predajné ceny (ASP) klesli v dôsledku zvýšenej konkurencie a zliav zo strany maloobchodníkov, ktorí sa snažili znížiť nadmerné zásoby.

„Zatiaľčo sledovanie kondície, ako napr. prejdené kroky a prebehnuté vzdialenosti, pomohlo zaujať hlavné publikum, mnohí spotrebitelia sa teraz dožadujú holistickejšieho prístupu k sledovaniu zdravia, čím sa pripravuje pôda pre funkcie, akými sú monitorovanie spánku, metriky zotavenia, pripravenosť. skóre a sledovanie úrovne stresu,“ zhodnotil Jitesh Ubrani. Ide o miesto, kde si menšie značky, ako napríklad Oura, Whoop a Withings, dokázali vydobyť medzeru, hoci mnohé veľké značky a niektoré miestne spoločnosti pozorne sledujú tento priestor a očakáva sa, že v najbližších mesiacoch uvedú na trh produkty. 

IDC predpovedá, že v roku 2023 bude dodaných 520 miliónov nositeľných zariadení, čo je nárast o 5,6 % v porovnaní s rokom 2022. Slúchadlá budú top kategóriou s takmer 62 % nositeľných zariadení dodaných v tomto roku, po ktorých budú nasledovať inteligentné hodinky s takmer 32 % dodávok. Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že trh do konca roka 2027 vzrastie na 625,4 milióna, čo predstavuje 4,7% zloženú ročnú mieru rastu (CAGR). „Väčšina spotrebiteľov si v súvislosti s nositeľnými zariadeniami predstaví populárne značky ako Apple, Samsung a Fitbit. Hnacou silou rastu je však množstvo menších spoločností, ktoré možno nemajú globálne ambície ako lídri na trhu, ale namiesto toho sa zameriavajú na špecifické geografické oblasti, ako Čína a India, s plne vybavenými zariadeniami, ktoré spĺňajú cenové očakávania," dodal Ramon T. Llamas.